Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005"

Transkript

1 Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005

2 Herved rapportert! Kort om TV 2s allmennkringkasterregnskap Innhold: Også i 2005 har våre egne ansatte, frilansere og medarbeidere i en rekke norske produksjonsselskaper gjort en formidabel innsats for å fylle TV 2s programmeny med variert og fristende innhold. Det ligger hardt arbeid bak hvert eneste innslag, og det er nettopp denne innsatsen som gjør TV 2 i stand til å opprettholde posisjonen som en viktig allmennkringkaster og landets suverent største kommersielle tv-kanal. TV 2 sendte over 6000 timer tv i 2005, og gjennom denne rapporten ønsker vi å vise noe av mangfoldet som skjuler seg bak dette tallet. Med dette allmennkringkasterregnskapet ønsker vi også å vise hvordan TV 2 oppfyller kravene i den konsesjonen vi ble tildelt av Kulturdepartementet i Det er Medietilsynet som fører tilsyn med de norske allmennkringkasterne, og regnskapet er derfor utformet med tanke på å tilfredsstille tilsynets krav og ønsker for rapporteringen. Det betyr at vi presenterer mange tall og nokså detaljert informasjon om hvordan TV 2 har innrettet seg for å innfri hvert enkelt konsesjonskrav på en tilfredsstillende måte. Selv om rapporten i første rekke er myntet på Medietilsynet og Kulturdepartementet, håper vi den inneholder informasjon av interesse også for andre lesere. Herved rapportert! 3 Over sjø og land! 4 Mot i brøstet, vett i pannen! 6 For Gud og hvermann! 7 Alt for Norge! 11 Vi er der for deg! 12 Valget er ditt! 15 Aktuelt og engasjerende! 16 La det gå sport i det! 19 Lekne barn leker best! 21 Her er det drama! 22 Smågodt for småfolk! 24 Det er vi som styrer landet - snart! 26 Væpnet med vidvinkel! 29 Det kan du tro! 30 Elg i sofaen! 31 Til alt folket! 33 Schnakk nårsk! 34 Det står skrevet! 35 Her er vi! 36 Det må være den veien! 37 3

3 Over sjø og land! Om distribusjon og seeroppslutning TV 2s distribusjon er i dag 97,7 prosent, ifølge TNS Gallups offisielle målinger. Dette er på samme nivå som ved utgangen av forrige konsesjonsperiode. Det betyr at nordmenn over 12 år har tilgang til kanalen. Den tekniske dekningen via analoge bakkesendere er uendret siden TV 2 gikk inn i den nye konsesjonen i 2003, men dobbeldekningen har sannsynligvis økt noe i perioden, slik at flere seere kan ta inn TV 2 både via analogt bakkenett og via kabel eller satellitt. TV 2s dekningsgrad er på godt over 90 prosent i alle fylker. Høyest er den i Østfold med 99,5 prosent, lavest i Finnmark med 91 prosent. I de andre fylkene varierer dekningsgraden mellom 95 og 99 prosent. Gjennom selskapet Norges televisjon (NTV) har TV 2 Gruppen engasjert seg for å få gjennomført en digitalisering av bakkesendernettet i Norge. Dersom NTV får politisk gjennomslag for sine planer, er en slik digitalisering nært forestående. Det er derfor ikke aktuelt for TV 2 å sette igang tiltak for å øke dekningen via analoge bakkesendere. TV 2-konsesjonen 1-4: TV 2 skal [ ] opprettholde samme dekningsgrad ved formidling via analoge bakkesendere som i foregående konsesjonsperiode ( ). Markedsandeler i riksuniverset 12 + prosent TV 2 29,5 30,0 29,4 NRK1 40,2 40,7 40,1 NRK2 3,4 3,4 3,8 TVNorge 10,4 9,5 11,0 TV3 6,4 6,4 6,1 Andre 10,2 10,0 9,6 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel Konkurransen preges blant annet av en positiv utvikling på reklamemarkedet, som gjør at flere aktører bruker stadig mer ressurser i større deler av sendeskjemaet. Vinnerne i denne situasjonen er seerne, som får stadig flere norskproduserte programmer av høy kvalitet å velge mellom. Stabil oppslutning Øverst på pallen For en allmennkringkaster som ønsker å spille en viktig TV 2 hadde en relativt svak inngang på De samfunnsrolle og som også lever av sin målte seeroppslutning, er høy dekning likevel bare et middel til å ste måneder påvirkes av NRKs stadig sterkere satsing kommersielle kanalenes markedsandeler i årets to før- nå målet om at flest mulig nordmenn finner TV 2s programtilbud relevant og benytter seg av det jevnlig. imidlertid et kraftig løft og ble en gedigen suksess på vintersport i to kanaler. Håndball-VM for herrer ga Ifølge TNS Gallups halvårlige undersøkelse av nordmenns medievaner (Forbruker & Media 2005/2), holdningssatsninger, Idol og Fagerstrand hadde både på banen og for TV 2. Vårens to største under- benytter 60,1 prosent av befolkningen TV 2s tilbud på også solid seeroppslutning. Resultatprogrammet etter en gjennomsnittsdag. Dette tilsvarer en liten nedgang Idol-finalen ble tidenes mest sette TV 2-program og fra året før, men viser likevel at TV 2s posisjon blant årets mest sette tv-program i 2005, uavhengig av tvkanal. Øverst på den pallen hadde TV 2 aldri stått før. norske mediebrukere er stabil og sterk. Bare NRK1 med 64,2 prosent har større daglig nettodekning, TV 2 gjennomførte en omfattende omlegging av mens neste kommersielle medium på listen, VG, daglig leses av 34,9 prosent av befolkningen. Av de kom- ble styrket ved satsingen på en timelang flate med sendeflaten våren Nyhets- og aktualitetstilbudet mersielle etermediene er det TVNorge som følger nyheter og debatt i tidsrommet alle hverdager. Absolutt underholdning ble flyttet til nærmest på listen med en daglig nettodekning på 27,6 prosent. Erfaringsmessig tar det noe tid før man ser effektene TV 2s seerandel i 2005 ble 29,4 prosent. Det er en av slike grep, men omleggingen ga klare positive liten nedgang fra året før, men viser likevel at TV 2 står effekter utover året. Absolutt underholdning har sterkt blant norske tv-seere. Hovedårsakene til den styrket og komplementert en allerede sterk TV 2- noe lavere markedsandelen er generelt sterkere konkurranse og fraværet av et stort internasjonalt profil og gjør det godt mot Dagsrevyen på NRK. ettermiddag, mens Tabloid både har fått en yngre fotballmesterskap på TV 2 i Sommeren 2004 Omleggingen har også gitt større fleksibilitet i underholdningssatsingene 20.00, der TV 2 nå står fritt til å sendte TV 2 Fotball-EM fra Portugal, noe som ga tidenes markedsandel på månedsbasis i juni. velge mellom timelange eller halvtimes programmer. Sammenlignet med sommeren 2004, da TV 2 hadde tidenes seeroppslutning med Fotball-EM fra Portugal, gikk seerandelen i juni ned i Den langsiktige satsingen på Tour de France betaler seg imidlertid, det klassiske sykkelrittet bidro sterkt til at TV 2 fikk en god markedsandel i juli. Jakten på kjærligheten og Rikets røst fungerte som veritable seermagneter for TV 2 høsten 2005, mens andre store underholdningssatsinger som Søppelkongen og særlig Jakten på en filmstjerne leverte under det som var forventet. God morgen, Norge! gjorde sin beste sesong så langt, og har både økt seertallene og avstanden ned til NRKs Frokost- TV i betydelig grad. For året sett under et styrket TV 2 sin oppslutning på ettermiddagstid alle dager, men tapte noe på kveldene mandager og torsdager. Kommersielle markedsandeler i riksuniverset 12 + prosent TV 2 63,8 65,3 63,2 TVNorge 22,3 20,7 23,6 TV3 13,8 13,9 13,5 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel I det kommersielle tv-universet sank TV 2s markedsandel fra 65,3 til 63,2 prosent i Andelen er noe under TV 2s målsetting, men likevel på linje med Også TV3s andel sank i 2005, mens TVNorge økte sin andel betydelig. TV 2 byr på en rekke spennende satsinger innen ulike sjangere i 2006, og vi tror at disse nyskapningene sammen med innarbeidete suksesskonsepter som Idol, Senkveld og Rikets Røst vil gi en fortsatt høy markedsandel. Selv om konkurransen blir tøff i alle deler av tv-døgnet har vi også håp om at sommerens Fotball-VM og kjøpet av norsk toppfotball skal bidra til å styrke TV 2s posisjon blant seerne. God oppslutning i alle målgrupper For en allmennkringkaster som TV 2 er det viktig at alle deler av befolkningen synes programtilbudet er relevant for dem. Samlet er TV 2 Norges største tv-kanal i alderssegmentet år. I 2005 hadde TV 2 en markedsandel på 28,1 prosent blant menn og 30,1 prosent blant kvinner. Ser vi på markedsandelen i de ulike aldersgruppene, var TV 2s andel høyest blant seere mellom 20 og 29 år, med 34 prosent. Det gjør TV 2 til den suverent største kanalen i målgruppen, som vi også er det i aldersgruppen Selv om TV 2s seerandel synker noe med stigende alder, er den likevel 28,9 prosent i målgruppen og 25 prosent blant seere over 60. Dette viser at TV 2 har jevnt god oppslutning i alle målgrupper. NRK1 står noe svakere blant yngre seere, men stiger til gjengjeld til en markedsandel på over 56 prosent i gruppen For TV 2s kommersielle konkurrenter er bildet motsatt, de har sin høyeste oppslutning i yngre målgrupper og sterkt synkende oppslutning med stigende alder. Markedsandeler i riksuniverset 12 + brutt ned på aldersgrupper prosent TV 2 31,5 34,0 31,2 30,3 28,9 25,0 NRK1 21,0 21,7 31,4 38,2 47,5 56,8 NRK2 3,4 3,8 4,4 3,8 3,8 3,6 TVNorge 19,6 16,1 13,5 11,7 8,0 5,8 TV3 11,5 11,4 7,5 6,0 4,0 2,3 Andre 12,9 13,1 12,0 9,9 7,7 6,5 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel 4 5

4 Mot i brystet, vett i pannen! Om prinsippene for allmennkringkastervirksomheten TV 2-konsesjonen 3-1: TV 2 skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. TV 2 skal opptre fullt ut uavhengig av eierne, eller andre interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter. TV 2 skal være en tv-kanal for alle. Kanalen skal være konkurransedyktig både på seer- og annonsemarkedet, og gi et variert tilbud både til store og mer begrensede målgrupper. Vi skal underholde og ta ansvar. Vi skal ha en tydelig norsk profil kombinert med spennende utenlandske programmer. Vi forsøker å leve opp til slagordet ungdommelig, frisk, nyskapende og modig. TV 2 er en vesentlig kilde til informasjon og kunnskap om viktige samfunnsforhold for store deler av befolkningen. Det stiller store krav til vår opptreden. Seerne må i alle sammenhenger kunne stole på at TV 2 har en uavhengig posisjon og foretar alle redaksjonelle vurderinger uten bindinger til noen interessegrupper. Seerne skal også ha trygghet for at TV 2 står fritt i forhold til annonsører og eiere. TV 2 skal være modig, pågående og nyskapende i sin journalistikk, men dette skal aldri gå på bekostning av kanalens troverdighet og integritet. Vi har derfor utarbeidet en egen kommunikasjonsplattform som gir retningslinjer for hvordan TV 2 skal ivareta sin rolle som allmennkringkaster, hvordan merkevaren TV 2 skal forvaltes og hvordan TV 2 skal fremstå i møtet med omgivelsene. TV 2 har en svært omfattende redaksjonell virksomhet og driver en kritisk journalistikk som gjør at vi må være beredt på enkelte klager på virksomheten. Samtidig er vi bevisste på at vi skal opptre med varsomhet, følge pressens kjøreregler og ha en gjennomgående høy etisk standard på virksomheten. TV 2 har etablert et eget Etikkutvalg som behandler etiske problemstillinger knyttet til virksomheten og har en egen Etikkplakat som gir viktige retningslinjer for redaksjonell virksomhet. TV 2 redigeres i samsvar med de prinsippene som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten av Norsk presseforbund. Vi støtter opp om den selvjustisordning pressen har etablert gjennom Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU behandlet i alt åtte klager mot TV 2 i 2005, betydelig færre enn året før. I to tilfeller konkluderte PFU med at TV 2 hadde brutt god presseskikk, mot fire i Til sammenligning behandlet PFU 19 klager mot NRK, som ble felt i tre saker. For Gud og hvermann! Om tematisk og sjangermessig bredde TV 2-konsesjonen 3-2: [ ] programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori [ ] det skal være programmer for både brede og smale seergrupper [ ] TV 2 ønsker å tilby en allsidig programmeny med stor tematisk bredde og variasjon i programformer og sjangere. I sum og over tid skal vi tilfredsstille en rekke ulike ønsker og behov i befolkningen. Nyheter, aktualitetsprogrammer, sport og underholdning utgjør de fire bærebjelkene i TV 2s sendeskjema. Sendeflaten er komponert for å skape best mulig seerflyt og høyest mulig seeroppslutning, samtidig som den skal ivareta vår rolle som allmennkringkaster på en god måte. TV 2 sendte totalt 7240 timer tv i 2005, det tilsvarer cirka 20 timer i døgnet. Den ledige sendetiden ble benyttet til videreformidling av TV 2 Interaktivs musikk- og chat-sendinger på TV 2s frekvens. Disse timene er ikke regnet inn i allmennkanalens sendestatistikk for sendetimer var reklame, mens 370 timer var egenpromotering og pauseinnslag. Den rene programflaten var 5948 timer, knapt hundre timer mindre enn året før. Dette skyldes i hovedsak at sendingene i perioder har sluttet noe tidligere på natten enn tilfellet var i TV 2s sendeflate timer Nyheter og aktualitet Norsk underholdning, drama, barne-tv, fakta Sport Utenlandske filmer, serier, fakta- og underholdningsprogrammer Egenannonsering, pauseinnslag Totalt

5 TV 2s sendeflate 2005, detaljert presentasjon Styrket aktualitetstilbud Sammensetningen av hovedkategorier i TV 2s sendeflate har vært forholdsvis stabil de siste årene. Programsammensetningen fungerer godt både i forhold til seere og annonsører, og vi prøver så godt vi kan å kombinere gradvis fornyelse innen hvert programområde med hensynet til kontinuitet og forutsigbarhet. En kategori som Mennesker og samfunn har likevel økt kraftig de siste årene, og utgjorde 16,1 prosent av sendeflaten i Det tilsvarer en vekst på to prosentpoeng fra Økningen skriver seg hovedsakelig fra et styrket aktualitetstilbud. Tabloid ble i 2005 sendt fire dager i uken, mot tre året før. I tillegg kom det nye aktualitetsprogrammet Fredag, som sendes ukentlig. En fyldig valgkampdekning trekker også opp andelen for denne kategorien i Blant annet som følge av styrket aktualitetsdekning, synker fiksjonsprogrammenes ( Drama, Komedie, Krim, action og eventyr ) samlede andel av sendeflaten fra 42,2 prosent i 2004 til 39,6 prosent i Et dramatilbud av denne størrelsen er helt naturlig for en kommersiell allmennkringkaster av TV 2s størrelse, og det er ikke noe mål for TV 2 at denne andelen skal synke ytterligere. Selv om fiksjonsprogrammene totalt fyller 2350 timer av TV 2s sendeflate, er det fortsatt 3600 timer igjen til andre programtyper. Barne-tvs andel av sendeflaten øker fra 7,6 til 8,1 prosent, mens kategorien Musikk, kultur går tilbake med 0,6 prosentpoeng til 2,0 prosent. Dette skyldes i hovedsak at TV 2 ikke lenger sender repriser av Absolutt underholdning på sen kveldstid. Samlekategorien Show øker andelen fra 9,0 til 10,1 prosent i Kategorien omfatter et svært variert tilbud av underholdningsprogrammer, som blant annet varieté, satire, reality-tv, dokusåpe, revy, talkshow, underholdningsmagasin og konkurranser. Som det forhåpentligvis vil fremgå i fortsettelsen av denne rapporten, hadde TV 2 et programtilbud i 2005 med stor bredde både hva tematikk og programtyper angår. TV 2s programtilbud fordelt på sjangere prosent* Nyheter 7,8 8,9 8,6 Mennesker og samfunn 12,9 14,1 16,1 Drama 20,6 22,5 21,5 Komedie 11,1 11,3 9,7 Show 9,4 9,0 10,1 Sport 9,1 8,8 9,3 Krim, action, eventyr 11,3 8,4 8,4 Dokumentar, natur 3,4 2,8 2,5 Været 1,4 1,2 1,3 Musikk, kultur 2,5 2,6 2,0 Religion, livsfilosofi 0,8 0,6 0,6 Barne-tv 6,4 7,6 8,1 Gameshow 3,0 1,9 1,7 Annet 0,5 0,3 0,1 * Alle tall rundet av til nærmeste tidel. Tallene er basert på den kategorisering av sendeflaten som er avtalt mellom de norske tv-kanalene og Norsk Reklame-Statistikk. Dette er også grunnlaget for TV 2s årlige rapportering om sendevirksomheten til Den europeiske kringkastingsunionen, EBU. Kategoriene i tabellen nede til venstre er slik sammensatt: Nyheter: NY10 Nyheter, NY30 Nyheter ekstra, NY90 Annet. Mennesker og samfunn: IN10 Debatt/aktualitet, IN21 Reise, IN22 Forbrukerstoff, IN23 Livsstil, mat, bolig, IN29 Annet, IN39 Annet, IN50 Morgensendinger, IN90 Informasjonsprogrammet annet. Drama: DR10 Serier drama, DR20 Miniserie føljetong, DR40 Enkeltstykker, DR51 Film drama, DR55 Film annet, DR61 TV-film drama, DR65, TV-film annet, DR70 Kortfilmer, DR80 Animasjon, DR90 Drama annet. Komedie: DR30 Situasjonskomedie, DR53 Film komedie, DR63 TV-film komedie. Show: UH20 Konkurranser, UH30 Talkshow, UH40 Show, UH50 Humor, UH60 Reality, UH70 Dokusåpe, UH 90 Underholdning annet. Sport: SP10 Sportsnyheter, SP21 OL, SP22 Fotball, SP23 Håndball, SP26 Alpint, SP29 Annet/blandet, SP32 Snowboard/Freestyle, SP34 Skøyter, SP38 Basketball, SP42 Sykkel, SP45 Seiling, SP46 Motorsport, SP90 Sport annet. Krim, action, eventyr: DR11 Serier krim etc., DR12 Serier science fiction etc., DR52 Film krim/action, DR54 Film thriller, DR62 TV-film krim/action, DR64 TV-film thriller. Dokumentar, natur: IN31 Dokumentarer samtid, IN32 Dokumentarer historisk, NA10 Natur dyr, NA20 Natur miljø, NA90 Natur annet. Været: NY20 Vær. Musikk, kultur: KK20 Film/kino, KK30 Teater, KK40 Musikk, KK60 Kultur nyheter, KK90 Kultur annet, MU10 Klassisk/opera, MU20 Pop/rock, MU90 Musikk annet. Religion, livsfilosofi: RL10 Religion, RL20 Livsfilosofi. Barne-tv: BA00 Barn. Gameshow: UH10 Spill. Annet: PA00 Pauseprogram/filler. For å lette sammenligningen med programtilbudet på andre tv-kanaler, oppgir vi også sendeflaten fordelt etter hovedklassene i programklassifiseringen i den såkalte Info-tv-basen, der alle de norske tv-kanalene deltar: TV 2s sendeflate, infobasekategorier prosent* Barneprogram (BA) 7,6 8,1 Drama (DR) 42,2 39,6 Informasjonsprogram (IN) 15,6 17,5 Kunst/kultur/medier (KK) 2,2 1,6 Musikk (MU) 0,4 0,4 Naturprogrammer (NA) 1,2 0,9 Nyheter (NY) 10,0 10,1 Religion/livsfilosofi (RL) 0,6 0,6 Sport (SP) 8,8 9,3 Underholdning (UH) 10,9 11,8 Undervisning (UV) 0,1 0,2 Vitenskap (VS) 0,1 0,1 Pauseprogram/fillere (PA) 0,3 0,1 Annet (XX) - - *Alle tall rundet av til nærmeste tidel. Programkategori Timer Prosent Programeksempler BA00 Barn 482 8,1 TV 2 Junior: Elias, Lazy Town, Lyriaka DR10 Serier drama ,9 Hotel Cæsar, Frusterte fruer, Ran DR11 Serier krim etc ,9 Medisinmannen, 24, I skuddlinjen, DR12 Serier science fiction etc. 85 1,4 Angel, Roswell, X-files DR20 Miniserier/føljetonger 20 0,3 Reisen til julen, Seks som oss, Maina Sofie DR30 Situasjonskomedier 445 7,5 Det gode selskap, Hos Martin, Joey DR40 Enkeltstykker 1 0 Ei jul for lenge sea DR51 Film drama 175 2,9 Himmelfall, Salmer fra kjøkkenet, Ringenes herre DR52 Film krim/action 84 1,4 Mission Impossible 2, Rembrandt, Rush Hour 2 DR53 Film komedie 127 2,1 Grabben i graven bredvid, The Van, Shooting Fish DR54 Film thriller 29 0,5 Insomnia, American Psycho DR55 Film annet 39 0,7 Kvitebjørn Kong Valemon, Buena Vista Social Club DR61 TV-film drama 14 0,2 Jesus Christ Superstar, 91/2 weeks DR62 TV-film krim/action 6 0,1 Code Red, Legal Assasin DR63 TV-film komedie 2 0 Thre wishes DR64 TV-film thriller 7 0,1 Icebreaker, A clean kill, Above suspicion DR65 TV-film annet 4 0,1 Warden of red rock, Gargantua DR70 Kortfilmer 1 0 En sånn mann, Bagasje, Pinocchio i Hollywood DR80 Animasjon 17 0,3 Flåklypa Grand Prix, Futurama, Shrek IN10 Debatt/aktualiteter 326 5,5 Folkemøte, Holmgang, Fredag, Tabloid, 60 Minutes IN21 Reise 7 0,1 Trango, Turklar IN22 Forbrukerstoff 22 0,4 TV 2 hjelper deg IN23 Livsstil/mat/bolig 17 0,3 Innside, Spillmagasinet, Hesteliv IN31 Dokumentarer samtid 70 1,2 Dokument 2, Et år for livet, Power Play IN32 Dokumentarer historisk 9 0,2 Alt for Norge, Arns rike IN39 Dokumentarer annet 3 0 Frodes musikalske reise, Dyrehjelperne IN50 Morgensendinger 579 9,7 God morgen, Norge! IN90 Informasjonsprogram annet 5 0,1 Tonje Steinsland møter KK40 Musikk 7 0,1 Arena, Gaffa, Hundreårsfesten kongelig varieté KK60 Kulturnyheter 90 1,5 Absolutt underholdning MU10 Klassisk/opera 1 0 Jul i Mariakirken, Leif Ove Andsnes spiller Mozart MU20 Pop/rock 16 0,3 Nordic Music Awards, Øya spesial, Sondre Lerche MU90 Annen musikk 3 0,1 Deilig under jorden, En romjulsdrøm NA10 Naturprogrammer dyr 41 0,7 Dyreriket, Fantastiske Afrika, Globus 2 NA20 Naturprogrammmer miljø 8 0,1 Villmarksliv, Taiga NA90 Naturprogrammer annet 9 0,1 Når ubåter forliser, Diamanthandel NY10 Nyheter 500 8, Nyhetene, 21-Nyhetene, Nyhetene NY20 Værmelding 76 1,3 Været NY30 Ekstra nyhetssendinger 10 0,2 Ekstrasendinger nyhetene NY90 Nyheter annet 2 0 Uken som gikk PA00 Pauseprogram/filler 5 0,1 Starstruck, Blue skies RL10 Religion 36 0,6 Søndagsåpent, Et himla liv, Abrahams barn RL20 Livsfilosofi 1 0 Allah og Buddha i Peer Gynts rike SP10 Sportsnyheter 207 3,5 Sporten 18.45, Sporten SP22 Fotball 77 1,3 Tippeliga, Norway Cup, Prøve-VM, landskamper SP23 Håndball 75 1,3 Håndball-VM, norsk serie og cup, landskamper SP26 Alpint 25 0,4 Alpin-VM SP29 Sport annet/blandet 1 0 Maradona fra triumf til tragedie SP38 Basketball 2 0 BLNO SP42 Sykkel 76 1,3 Tour de France, Flandern Rundt, Paris - Roubaix SP46 Motorsport 68 1,1 Formel 1, Rally-VM, Paris-Dakar SP90 Sport annet 12 0,2 Orientering, Verdens sterkeste mann UH10 Spill 104 1,7 Kjendisjakten, Frokostquiz, UH20 Konkurranser 163 2,7 Idol, Frøken Norge, Jakten på en filmstjerne UH30 Talkshow 51 0,9 Senkveld UH40 Show 93 1,6 Gullfisken, Gullruten, Artistgalla UH50 Humor 54 0,9 Rikets røst, På innsiden med Thomas Giertsen UH60 Reality 138 2,3 Fagerstrand, Jakten på kjærligheten, Søppelkongen UH70 Dokusåpe 16 0,3 10A siste skoleår, Her bli det liv UH90 Underholdning annet 84 1,4 God kveld, Norge!, Gylne tider UV00 Undervisning 10 0,2 Crawshaws male- og tegneskole VS10 Vitenskap mennesket 2 0 Huden vår VS30 Vitenskap klima/geo/astr. 2 0 Tsunami Totalt

6 Alt for Norge! For ulike målgrupper For å oppnå målsettingen om å være en tv-kanal for hele befolkningen, må TV 2 ikke bare ha programmer med høy seeroppslutning, men også appellere til en rekke forskjellige målgrupper. Det betyr at selv om vi til enhver tid ønsker å tiltrekke oss flest mulig seere, sender vi en rekke programposter og enkeltprogrammer som i hovedsak henvender seg til mer begrensede målgrupper. Vi fastholder imidlertid at det er en viktig oppgave for en allmennkringkaster å gjøre også tradisjonelt smale tema tilgjengelig for flest mulig seere. Denne generelle intensjonen ligger bak utformingen av TV 2s dokumentarprogrammer og tilbudet innen potensielt smale områder som kultur, livssyn og samiske programmer. TV 2 kan ikke ta mål av seg til å tilfredsstille alle ønsker og særinteresser, men vi forsøker på ulike måter å skape et godt tilbud til en rekke avgrensete målgrupper. For det første er en rekke faste programposter og enkeltprogrammer rettet inn både mot konkrete målgrupper som barn og samisktalende og mot løsere definerte grupper som kulturinteresserte, spillentusiaster, religiøse, friluftsmennesker og så videre. For det andre byr TV 2 på en tematisk bred sammensetning TV 2-konsesjonen 3-2: [ ] det skal være programmer for både brede og smale seergrupper [ ] av stoff både gjennom nyhets-, aktualitets- og underholdningsprogrammene. Dette kan være både gjennom sammensetningen av variert stoff i faste programposter og gjennom enkeltstående programmer som tar opp tema som interesserer bestemte målgrupper. TV 2 sendte mer enn 60 nye, norske dokumentarer i 2005, og mange av disse kan i kraft av sitt tema sies å ha en begrenset målgruppeinnretning. I tråd med malen for denne rapporten, lister vi opp noen av de programmene som har vært med på å ivareta hensynet til smalere målgrupper: Livssynsseriene Et himla liv, TV-Pastoren, Søndagsåpent og Abrahams barn, TV 2 Junior, Spillmagasinet, kultur- og musikkprogrammene Gaffa, Jul i Mariakirken, Øya spesial og Leif Ove Andsnes spiller Mozart, dokumentarserien 10A siste skoleår, ungdomsserien Ungdom på flere fronter, friluftsmagasinet Turklar og den samiske dramaserien Maina Sofie og jakten på gullreinen. Om norskandel og opphavsland TV 2-konsesjonen 3-2: [ ] sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. Minst halvparten av TV 2s sendinger skal være norskspråklige. TV 2 har som intensjon å styrke andelen norskspråklig produksjon i konsesjonsperioden [ ]. Responsen fra norske tv-seere er tydelig. De vil ha norske produksjoner innenfor alle viktige tv-sjangere, og dette har vært en viktig rettesnor for TV 2s programstrategi i mange år, uavhengig av konsesjonskrav. Samtidig som det er viktig for oss å ha et godt tilbud av internasjonale kvalitetsproduksjoner, skal vi først og fremst markere oss som en solid, norsk tv-kanal. TV 2 ønsker å formidle en virkelighet og et tv-univers seerne kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med. Derfor satser vi blant annet store summer på produksjon av norsk drama. Vi viser flere norske serier og tilbudet av norsk film blir stadig større. Vi har et bredt utvalg av nyhets- og aktualitetsprogrammer som gir seerne viktig informasjon om det norske samfunnet, og gjennom tung satsing på samtidsdokumentarer, speiler vi svært ulike sider av den norske virkeligheten. TV 2s tilbud av norskspråklig tv har aldri vært høyere enn i Norskandelen var på hele 63,9 prosent, noe som tilsvarer en økning på 3,4 prosentpoeng fra året før og hele 11,7 prosentpoeng fra Sendeflaten består i all hovedsak av norske programmer morgen, formiddag og i beste sendetid på kvelden, mens ettermiddag og sen kveld domineres av utenlandsk materiale. Denne komposisjonen av sendeskjemaet fungerer godt, og det er ikke noen sentral målsetting for TV 2 å øke norskandelen ytterligere. Sendeflate fordelt på opphavsland prosent* Norge 60,2 60,5 63,9 USA 26,7 31,2 29,3 Australia 6,8 4,1 2,9 England 2,8 2,2 2,0 Danmark 0,2 1,0 0,6 Sverige 0,8 0,4 0,7 Østerrike 1,1 0,3 0,0 Annet 1,4 0,3** 0,6*** * Alle tall avrundet til nærmeste tidel. ** Omfatter totalt 23 sendetimer fra Italia, Bosnia, Frankrike, Canada, Portugal, Spania og Hong Kong. *** Omfatter totalt 35 sendetimer fra Frankrike, Canada,Tyskland, Italia, New Zealand, Hong Kong, Irland, Belgia og Polen. De engelskspråklige produksjonenes samlede andel av sendeflaten synker fra 37,5 prosent i 2004 til 34,3 prosent i Selv om de amerikanske produksjonenes andel av sendeflaten synker fra 31,2 til 29,3 prosent, har programmer fra USA likevel utgjort en stabilt høy andel av TV 2s sendeflate den siste tiårsperioden. Dette har sammenheng med stort produksjonsvolum, høy kvalitet og tradisjon for betydelig seerappell i Norge. Fyller eurokvotene En av målsettingene med det europeiske tv-direktivet Television without frontiers, var å styrke europeisk tv-produksjon i konkurransen med USA og Australia. Et av virkemidlene som ble innført, var egne sendekvoter for europeiske produksjoner hos europeiske kringkastere. Gjennom EØS-avtalen er fjernsynsdirektivet gjort gjeldende også for Norge, og bestemmelsene om europeisk programmateriale er tatt inn i kringkastingsforskriften. TV 2 oppfylte disse kvotene med god margin i Den europeiske andelen av sendeflaten der nyheter, sport og gameshow ikke teller med, var på 2723 timer eller 57 prosent. Det tilsvarer en økning på 3,5 prosentpoeng fra Kringkastingsforskriftens 2-1: Kringkasteren skal sørge for at minst 50 prosent av sendetiden i fjernsyn som ikke består av nyheter, sport, underholdningsprogram med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn avsettes til sending av europeiske verk [ ]. Kringkastingsforskriftens 2-2: Minst 10 prosent av sendetiden i fjernsyn som ikke består av nyheter, sport, underholdningsprogram med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn skal avsettes til sending av europeiske verk produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet. En passende andel av sendetiden skal avsettes til program som utsendes senest fem år etter de er produsert. De uavhengige produksjonene altså programmer fra produsenter som ikke er eid av eller på annen måte er avhengig av kringkasterne var totalt på 1203 timer, som tilsvarer en andel på 25,2 prosent av disse timene var programmer sendt senest fem år etter produksjon. Det tilsvarer 84,3 prosent, slik at kravet om at en passende andel av sendeflaten skal fylles av nyere, europeiske produksjoner, må sies å være oppfylt med god margin. EU-kommisjonen offentliggjorde i 2005 undersøkelser som viser at bestemmelsene i EU-direktivet har virket etter hensikten, og samtlige medlemsstater møter nå kravene om europeisk programmateriale. I forslaget til revidering av direktivet, offentliggjort i desember, konkluderer kommisjonen derfor med at det ikke er behov for skjerping av disse bestemmelsene. Med tung satsing på norsk produksjon og betydelige innslag av danske og svenske programmer, vil heller ikke TV 2 ha noen problemer med å oppfylle kvotebestemmelsene i årene som kommer. Vi er særlig fornøyd med å ha sikret oss mye svensk drama for de neste tre årene, både gjennom rene rettighetskjøp og ved å være medprodusent på store produksjoner

7 Vi er der for deg! Om TV 2-Nyhetene TV 2-konsesjonen 3-3: TV 2-skal ha daglige, egenproduserte nyhetssendinger. Med ti daglige nyhetssendinger og høy seeroppslutning, er TV 2-Nyhetene en viktig kilde til informasjon og kunnskap for store deler av befolkningen. Vi gir seerne en bred dekning både i tematisk og geografisk forstand, med en fyldig miks av generelle samfunnsnyheter, politikk, økonomistoff, utenriksnyheter og nytt fra kultur- og underholdningslivet. TV 2 starter nyhetsdøgnet klokken halv syv om morgenen og holder det gående til siste sending en halv time før midnatt. Det prioriteres høyt å gi hurtig og oppdatert informasjon i forbindelse med ekstraordinære begivenheter, noe som medfører et høyt antall ekstra nyhetssendinger. Totalt sendte vi 512 timer nyheter i TV 2 dominerte nyhetsbildet på en rekke store fellessaker i 2005, samtidig som styrket satsing på utvikling av egensaker ga gode resultater. Eksempler kan være avsløringer av fiskejuks og systematiske kanselleringer av flyavganger, samtidig som TV 2s reportasjer om genteknologi og fosterdiagnostikk har bidratt til å endre norsk lov. En serie reportasjer om barnevernet i Norge har utløst endringer i regelverket. TV 2s nyhetssendinger møter sterk konkurranse fra stadig flere nyhetsmedier, men utviklingen høsten 2005 viste markert oppslutning om kanalens hovedsendinger. Også nyhetssendingene i TV 2s God morgen, Norge! gjorde det sterkt i konkurransen mot NRK. Gjennomsnittsnordmannens gjennomsnittlige nyhetskonsum på tv i 2005 var ca 144 timer. 44 av disse timene eller 31 prosent var viet TV 2- Nyhetene. Denne andelen er på linje med året før. Bredere utenriksdekning Tematisk var 2005 dominert av Nokas-rettssaken, valget og regjeringsskiftet her hjemme; flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia, terrorbombene i London, jordskjelvet i Pakistan og orkanen Katrinas herjinger i USA var omfattende tema i utenriksdekningen. Utenriksredaksjonen har hatt sitt mest hektiske år noensinne, og gjennomført reportasjereiser til 35 land i fem verdensdeler. TV 2-team laget reportasjer fra afrikanske land som blant annet Egypt, Sierra Leone og Uganda, og vi hadde også egne reportasjeteam i Latin-Amerika. Den økte reisevirksomheten har sammenheng med en målsetting om å både være tilstede på alle store dagsordenhendelser internasjonalt og sette nye internasjonale problemstillinger og geografiske områder på agendaen. Som ledd i dette arbeidet ble det iverksatt et eget Europaprosjekt i 2005, med en målsetting om å sette et skarpere søkelys på vår egen verdensdel, ikke minst på våre nye venner og allierte i landene øst for det tidligere jernteppet. TV 2-team har blant annet vært i Moldova, Romania, Tyrkia og det tidligere Øst- Tyskland, og levert reportasjer om miljøproblemer, likestillingsproblemer, overgrep mot barn, internasjonal handel, flyktningproblematikk og en rekke andre viktige tema. Det ble også opprettet en ny reporterstilling med base i Brussel, noe som har bidratt til å styrke dekningen av EU-relatert stoff. TV 2 har de siste årene engasjert seg i en rekke prinsipielt viktige spørsmål knyttet til pressens virksomhet. Pressens faglige utvalg ga i 2005 TV 2 medhold i at det lå et legitimt informasjonsbehov bak det å sende lydopptak fra politiets samband i forbindelse med Nokas-saken, en av de største straffesaker i norsk rettshistorie. TV 2 fikk også som første norske medium gjennomslag for å ta opp lyd fra vitneforklaringer i rettssalen, og ikke bare fra domsavsigelsen. Dette skjedde i forbindelse med den sivile saken mellom Mullah Krekar og staten. TV 2 er en viktig nyhetsformidler for svært mange nordmenn. På en gjennomsnittsdag i 2005 så nesten 1,2 millioner i aldersgruppen 12+ nyheter på TV Nyhetene hadde en gjennomsnittlig seeroppslutning på og en markedsandel på 35,8 prosent i Den mest sette enkeltsendingen hadde seere sendingene hadde seere i snitt og en markedsandel på 52,6 prosent. TV 2 har i mange år markert seg med god journalistikk knyttet til russiske forhold. I 2005 fikk TV 2s utenrikssjef Øystein Bogen det russiske presseforbundets journalistpris Det gylne ord for dokumentaren En bønn for Beslan. Bogen fikk prisen i kategorien Beste utenlandske journalistikk om russiske forhold. Det ukentlige nyhetsmagasinet Magasinet er etablert som et av TV 2s desidert mest populære lørdagsprogrammer. I 2005 hadde Magasinet en gjennomsnittlig seeroppslutning på og en markedsandel på 36,3 prosent

8 Valget er ditt! Om TV 2s valgdekning Anne Weider Aasen og Ingvild Jensen ledet partilederutspørringene på TV 2. Utspørringen hadde en gjennomsnittlig seeroppslutning på seere og en markedsandel på 22,8 prosent. Programmene hadde god oppslutning i yngre målgrupper, som tradisjonelt har vært vanskelig å nå med denne typen sendinger. I folkemøtene i Bodø, Ålesund og Fredrikstad samlet programleder Oddvar Stenstrøm politikere, erfaringsvitner og vanlige folk til frisk politisk debatt. Folkemøtet i Bodø hadde seere og en markedsandel på 48,9 prosent. Fagbladet Kampanje kåret TV 2 til valgkampens medievinner og TV 2s valgdekning til Norges beste: Under valgkampen foran Stortingsvalget 2005 konkluderer vi med at TV 2 som kanal er vinneren. TV 2 har tenkt konseptuelt i forhold til de ulike programkonseptene TV 2 har dekket valgkampen i, og har dermed tatt ledertrøya fra NRK ved dette valget. Både Tabloid, utspørringsprogrammet Valget er ditt og folkemøtene er komponert og sammensatt på en sånn måte at summen av valgprogrammene gir en helhetlig, allsidig, god, offensiv og original dekning, som TV 2 fortjener honnør for. TV 2 økte seeroppslutningen valgnatten 2005 sammenlignet med Stortingsvalget fire år tidligere. I snitt ble Valgnatt fulgt av seere, opp fra i Markedsandelen økte fra 18,9 til 21,2 prosent. For en allmennkringkaster er et stortingsvalg en veritabel svenneprøve som må gjentas hvert fjerde år. Valget skaper særlige informasjonsbehov i befolkningen, behov som må imøtekommes gjennom en journalistikk som er grundig, relevant, ryddig og upartisk, slik at hver enkelt blir best mulig i stand til å gjøre et valg basert på personlig overbevisning. En rekke undersøkelser viser at mange velgere bestemmer seg for parti forholdsvis tett opp til valget, og at de påvirkes av medienes valgkampdekning. I tillegg til en fyldig dekning gjennom våre mange nyhetssendinger, startet TV 2 sendingen av egne valgprogrammer en måned før valgdagen. Tabloid viet seg i stor grad til valget hver dag i fire uker. Vi hadde åtte partilederutspørringer, og sendte tre folkemøter der politikere møtte hverandre og vanlige folk til debatt. Disse programmene hadde meget god seeroppslutning. Vi sendte også fire utgaver av programmet Valgfritt, der eksperter og analytikere kommenterte utviklingen i valgkampen. Både NRK og TV 2 økte sendetiden til valgprogrammer betraktelig fra 2001 til TV 2 økte sendetiden med 51 prosent fra forrige stortingsvalg, og hadde drøyt 22 timer valgsendinger i forbindelse med årets valg. Det tilsvarer 49 prosent av den samlede sendetiden til valgprogrammer på de to kanalene. I 2001 var det ValgTabloid som hadde høyest gjennomsnittlig seeroppslutning av TV 2s programmer, med seere og en gjennomsnittlig seeroppslutning på og en markedsandel på 46 prosent. I 2006 var det Folkemøte med Oddvar Stenstrøm som hadde høyest snitt, med seere og en andel på 42 prosent. Av NRKs valgkampsendinger var det bare Valg05: Folkemøte som hadde høyere snittoppslutning, med seere og en seerandel på 42 prosent. Som i 2001, var det TV 2 som sendte den avsluttende partilederdebatten to dager før valget. Sendingen hadde seere i snitt og en markedsandel på 33 prosent. På valgdagen var sendingene viet valget hele kvelden og langt ut i de små timer. Selv om NRK fortsatt har vesentlig større seeroppslutning enn TV 2 på selve valgdagen, er den langsiktige trenden positiv sett med TV 2s øyne. Vi er også meget tilfreds med å ha fått gode kritikker fra flere mediekommentatorer for fyldig og nyskapende valgdekning. TV 2 presenterte ferske meningsmålinger hver dag i den siste perioden før valget, og hadde originale og populære innslag i nyhetene gjennom reportasjene fra Erleveien i Bergen, der menige velgere av alle politiske sjatteringer fikk komme til orde med sine kommentarer til aktuelle tema i valgkampen. Utover valgkvelden var det mange som merket seg at TV 2 og NRK opererte med nokså ulike prognoser for valgresultatet. Dette har selvsagt sammenheng med at valget var uhyre jevnt, med kamp på kniven om en rekke sistemandater, men vi vil likevel understreke at selv om en rekke medier i ettertid forsøkte å skape inntrykk av det motsatte, var det TV 2 som traff best både med valgdagsmåling og prognoser. Da TV 2 gikk av luften valgnatten, var vår prognose den eneste som ga korrekt mandatfordeling mellom blokkene. TV 2s prognoser viste heller aldri at RV og Kystpartiet var inne på Stortinget, slik mange andre mediers gjorde. Dette viser både at prognoser slett ikke er eksakt vitenskap og at kildemangfold er viktig. Mens det i de fleste land vi sammenligner oss med er andre enn myndighetene som utarbeider valgprognosene, har de fleste norske medier valgt å benytte myndighetenes prognoser i sin dekning av valget. TV 2 valgte, som ved tidligere anledninger, å lage egne prognoser

9 Aktuelt og engasjerende! Om aktualitet, magasin og dokumentar TV 2 ønsker å bidra til en informert og åpen samfunnsdebatt gjennom et bredt utvalg av aktualitets- og debattprogrammer. Målsettingen er todelt TV 2 skal både være en arena for pågående meningsbrytninger og løfte nye og vesentlige problemstillinger frem i lyset. Etter en større omlegging av sendeflaten i starten av 2005, fikk TV 2 direktesendte aktualitetsprogrammer på menyen seks ganger ukentlig. Debattprogrammet Tabloid, som setter søkelyset på dagsaktuelle saker og sentrale personer i nyhetsbildet, ble sendt fem dager i uken. Fra og med høsten overtok det nye aktualitetsmagasinet Fredag dette sendetidspunktet på fredager. Både Tabloid og Fredag møter tøff konkurranse fra NRKs Dagsrevyen, men er viktig med tanke på TV 2s ambisjon om å være først ute med en fyldig og sammenhengende gjennomgang av dagsaktuelle saker. Holmgang har fast sendetid onsdager Programmet kjennetegnes av store paneldebatter der politikere, eksperter og menige samfunnsborgere møtes til debatt om viktige samfunnsspørsmål. De mest sette holmgangene i 2005 hadde over seere. Serien Tonje Steinsland møter, som startet i 2004, var en av de mest spennende nysatsingene innen sin sjanger, og høstet en rekke strålende kritikker. Formatet var fortrolige samtaler mellom programlederen og mennesker som på tydelig vis har stått frem fra omgivelsene til dels med store omkostninger. Nøkkelord for programmet var åpenhet og refleksjon. Det ble sendt fem nye programmer i 2005, og det mest sette samtalen med Kim Friele, som har vært en bølgebryter for homofiles rettigheter i Norge ble sett av seere og fikk en markedsandel på 33,3 prosent. Programmene hadde sendetid mandager TV 2 hjelper deg har lenge vært en viktig del av TV 2s tilbud av informasjonsprogrammer. Programmet, som består av en miks av pågående forbrukerjournalistikk og produkttester, rundet 350 sendinger høsten Selv om konkurransen i beste TV 2-konsesjonen 3-3: TV 2 skal jevnlig sende aktualitets- og dokumentarprogrammer. sendetid onsdag har blitt svært tøff, holder forbrukermagasinet posisjonen som et meget populært program. På det meste hadde TV 2 hjelper deg seere og en markedsandel på 43,9 prosent. Programmet demonstrerer at TV 2s frie og uavhengige posisjon også gjelder i forhold til kanalens egne annonsører, og vi tror ikke det er mange andre kommersielle kringkastere i Europa som tilbyr en lignende kritisk forbrukerjournalistikk. På en gjennomsnittlig dag i 2005 så rundt en halv million nordmenn på God morgen, Norge!. Sendingen byr på en miks av nyheter, intervjuer, reportasjer, kulturinnslag og andre typer magasinstoff. GMN har de siste årene fått konkurranse fra NRKs Frokost-tv, men har beholdt posisjonen som det ledende morgen-tvtilbudet i Norge. I de periodene GMN har gått direkte mot Frokost-tv i 2005, har TV 2s sendinger hatt seere i snitt og en markedsandel på 56 prosent, mot seere og en andel på 39 prosent for NRK. TV 2 sendte også i 2005 det amerikanske aktualitetsmagasinet 60 Minutes, som har satt standard for denne typen programmer verden over. Fyldig dokumentartilbud Basert på et tett samarbeid mellom interne krefter og dyktige filmskapere i det uavhengige produksjonsmiljøet, har TV 2 de siste årene bygd opp et dokumentarfilmtilbud som er enestående i Norge. Vi har en uttalt målsetting om å være ledende på norsk samtidsdokumentar, og hadde i 2005 også et betydelig tilbud av historiske dokumentarer. Totalt sendte TV 2 mer enn 60 nye, norske dokumentarer i Dokument 2 er flaggskipet i TV 2s dokumentarflåte, og det ble i alt sendt 23 programmer under denne vignetten. Tematisk spente programmene svært vidt og speilet ulike sider av det norske samfunnet. Flere av filmene satte dagsorden her hjemme. Dokument 2 har blant annet bidratt til at det nå åpnes en egen avdeling for komapasienter på Ullevål og til at Den norske kirke har kommet med en offisiell unnskyldning for mangelen på barnegraver og bruk av anonyme barnegraver etter dødfødsler. Rekken av prestisjetunge priser og festivalvisninger som blir TV 2 til del, har økt år for år var på ingen måte noe unntak. Evig din fikk Amandaprisen som beste dokumentarfilm. Filmen var også nominert til konkurranseprogrammet under verdens største og mest prestisjetunge dokumentarfilmfestival, IDFA i Amsterdam, uten å nå helt opp. Det vi skal leve av vant Gullruten i klassen beste faktaprogram, og TV 2 hadde to nominerte i klassen beste dokumentarprogram. Dokument 2 sto bak det eneste norske programmet som ble plukket ut til den prestisjetunge Input-festi- Tabloid hadde en gjennomsnittlig seeroppslutning på i 2005 og en markedsandel på 21,2 prosent. Debattene i Holmgang TV 2s lengstlevende programpost ble i snitt sett av , som gir en markedsandel på 25,6 prosent. Det nye aktualitetsmagasinet Fredag hadde i snitt seere og en markedsandel på 18,3 prosent. TV 2 hjelper deg har vært en viktig del av TV 2-menyen siden I 2005 hadde programmet en gjennomsnittlig seeroppslutning på og en seerandel på 32,3 prosent. På listen over de ti mest sette informasjons- og aktualitetsprogrammene på TV 2 i 2005, var TV 2 hjelper deg inne med fem sendinger. Dokument 2-programmet Evig din vant Amandaprisen som beste dokumentarfilm i Filmen var regissert av Monica Csango og produsert av Ola K. Hunnes, Bjørn Eivind Aarskog og Exposed Prod. for TV 2. Det vi skal leve av, laget av Per Christian Magnus, Robert Reinlund og Magne Sleire, vant Gullruten som beste faktaprogram i Programskaperne fikk også Gullparaplyen Bergen Journalistlags pris for fremragende journalistikk. Programmet viste hvordan norsk oppdrettsnæring bidrar til å ødelegge globale fiskeressurser på grunn av den voldsomme appetitten på havfisk til fiskefor

10 La det gå sport i det! valen i San Fransisco I gode og onde dager. Dokument 2 hadde også de to eneste norskproduserte dokumentarene på de internasjonale filmfestivalene i Bergen og Oslo. 100 % menneske er vist på festivaler over hele verden, og En bønn for Beslan er solgt til CNN. Dokument 2 ble sendt mandager De 23 programmene hadde seere i snitt og en markedsandel på 29,2 prosent. Det mest sette programmet hadde seere og en markedsandel på 36,7 prosent. Pandora Films serie Power Play, som handlet om verdens utfordringer på energifronten, var et viktig innslag på sendeplanen i Power Play var tre timelange episoder med opptak fra land som Kina, Russland, Færøyene, USA, Spania, Tyskland og Storbritannia. Det tok tre år å lage denne dokumentarserien, der ledene vitenskapsmenn, politikere, industrimagnater og energieksperter fra hele verden er kilder. Også en rekke andre dokumentarer omhandlet utenriksforhold: En bønn for Beslan, Menneskehandel, Gatebarnas engel om gatebarn i Bolivia og En liten indisk landsby om ettervirkningene av tsunamien i Sørøst-Asia. TV 2 sendte videre en rekke sportsdokumentarer, deriblant Alene mot alle om en av landets mest anerkjente fotballdommere. TV 2 kommer til å opprettholde satsingen på norsk samtidsdokumentar, og ønsker å bidra til et norsk produksjonsmiljø i fortsatt rivende utvikling. Det medfører ikke riktighet, slik en rekke medier skrev i desember 2005, at TV 2 kutter i budsjettene for innkjøp av dokumentarer. I 2005 sto også et betydelig antall historiske dokumentarer på sendeplanen. Det viktigste innslaget var Alt for Norge, en serie på 12 episoder i forbindelse med 100-årsmarkeringen. Serien var produsert av Motlys og regissert av Sigve Endresen. Det ble også sendt en ny britisk dokumentarserie på fire episoder om fredsprosessen i Irland og svenske Arns rike - en dramadokumentar på fem episoder om maktkamp og ættestrid i middelalder-sverige. Å drive en allmennkringkaster med målsetting om høy publikumsoppslutning uten et betydelig tilbud av attraktiv sport, vil i dag være helt utenkelig. Direktesendt sport fra store mesterskap er hvert år blant programmene med aller høyest seeroppslutning på TV 2. Internasjonale håndballmesterskap ga de høyeste seertallene for TV 2-Sporten i 2005, et år der kjøpet av de norske fotballrettighetene ellers var den desidert viktigste begivenheten. Med dagens rettighetspriser kan ingen tv-kanaler ta mål av seg til å gi seerne direktesendinger fra alle store mesterskap. TV 2 har valgt å gi fotball og håndball høyeste prioritet, noe som betyr begrenset mulighet til å dekke de store norske vinteridrettene utover fyldig omtale i nyhetssendingene. Med tanke på fornuftig bruk av allmennkringkasternes samlede ressurser i Norge, ville det heller ikke være riktig at TV 2 satset på de samme idrettene som NRK. TV 2 sendte totalt 554 timer sport i 2005, tilsvarende 9,3 prosent av sendeflaten. I tillegg til de to daglige nyhetssendingene, var dekningen av mennenes fotballandslag og internasjonale håndballmesterskap de viktigste satsingene i Håndballandslaget for menn fikk sitt definitive gjennombrudd i VM, med seeroppslutning på rundt en million på flere av kampene. Ser vi bort fra sportsnyhetene, som totalt utgjorde 207 timer i 2005, er det fotball (77 timer), håndball (75), sykkel (76) og motorsport (68) som utgjør de største delene av sendeflaten. TV 2s motorsportprogrammer omfattet blant annet Rally-VM, Formel 1 og rallyet Paris-Dakar. Tour de France har blitt en populær sommertradisjon på TV 2, og i år bidro en tung satsing med tre reportasjeteam, eget mobilt studio og tre timers direktesending hver dag til ytterligere økning i seeroppslutning og markedsandeler. Om sporten på TV 2 TV 2 sendte også boksing, seiling, orientering, alpint og basketball. Norway cup ble viet betydelig plass hele den uken arrangementet ble avviklet, og vi dekket bylagsturneringen i håndball for ungdom og en landsomfattende sykkelkonkurranse for barn og unge et arrangement TV 2 har utviklet i samarbeid med sykkelforbundet. Sikret viktige rettigheter Årets viktigste begivenhet på sportsfronten var likevel kjøpet av rettighetene til norsk fotball de neste årene. Avtalen omfatter seriefotball, cup og landskamper på norsk jord, og er særdeles viktig både fordi norsk toppfotball er et svært attraktivt sportsprodukt og fordi avtalens varighet gir TV 2 en god planleggingshorisont innenfor et av kanalens hovedsatsingsområder. TV 2 Gruppen kjøpte rettighetene sammen med Telenor/Canal Digital, og avtalen har en totalramme på en milliard kroner. TV 2 har tatt på seg omfattende produksjonsforpliktelser som følge av avtalen, og skal totalt produsere rundt 200 kamper i året fra og med 2006-sesongen. Kampene skal fordeles på ulike plattformer, men avtalen innebærer at norske tv-seere er sikret viktige landskamper, finalespill i cupen og én kamp hver eneste serierunde på riksdekkende tv. TV 2 er sikker på at fotballkjøpet vil styrke kanalens posisjon i tv-markedet, og vil gjøre sitt ytterste for å forvalte rettighetene på en måte som kommer både norsk fotball og norske tv-seere til gode. Fotball-VM i Tyskland bidrar også til å gjøre TV 2 til den store fotballkanalen i Vi sitter på rettighetene til 2/3 av kampene, deriblant bronsefinalen og finalen, mens NRK har 1/3. Andre store satsinger i 2006 blir Håndball-EM for menn og kvinner samt Tour de France. TV 2 og NRK har for øvrig sikret seg rettighetene til Fotball-VM både i 2010 og Sporten er det daglige brød for sportsinteresserte TV 2- seere. På det meste hadde sendingen over 1,1 millioner seere i Gjennomsnittlig seeroppslutning var og markedsandelen 28,4 prosent. Håndballandslaget for menn fikk sitt definitive gjennombrudd i 2005 både på VM-parketten og på norske tv-skjermer. Gjennomsnittlig seertall på Norges kamper var , mens oppgjøret mellom Norge og Sverige ble sett av 1,1 millioner og hadde en markedsandel på over 60 prosent. TV 2 Gruppen og Telenor/Canal Digital kjøpte rettighetene til norsk seriefotball for den neste treårsperioden og til cup- og landskamper til og med Dette sikrer mye attraktiv fotball på TV 2 fremover. Sommeren 2006 blir det også fyldig dekning av Fotball-VM i Tyskland. Tour de France øker stadig seertallene på TV 2. Sommeren 2005 var den gjennomsnittlige seeroppslutningen på seer midt på dagen i beste ferietid markedsandelen godt over 50 prosent. Den mest sette sendingen hadde hele seere og en andel på 75 prosent

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette er TV 2...04

Detaljer

TV 2. Årsrapport 1999. TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no

TV 2. Årsrapport 1999. TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no TV 2 Årsrapport 1999 TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs Design: Crnic Design

Detaljer

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød

Detaljer

TV 2 viste - både i krisen og i den senere dekning at man oppfylte de krav og forutsetninger som avtalen inneholder.

TV 2 viste - både i krisen og i den senere dekning at man oppfylte de krav og forutsetninger som avtalen inneholder. 1. Innledning TV 2 har siden etableringen i 1992 påtatt seg sentrale samfunnsoppgaver og spilt en viktig rolle for hele det norske folk. Vi gir seerne våre et variert tilbud av høy kvalitet som både engasjerer

Detaljer

Allmennkringkastingsregnskap 1999

Allmennkringkastingsregnskap 1999 TV 2 Allmennkringkastingsregnskap 1999 Grunnleggende retningslinjer for virksomheten TV 2 baserer sin programvirksomhet på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal

Detaljer

Allmennkringkasterregnskap

Allmennkringkasterregnskap Allmennkringkasterregnskap 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Året 2012 sammendrag og seertall 4 2.1. Året kort fortalt. 4 2.2. Seertall. 5 3. De overordnede kravene. 8 3.1 Programstatistikk for

Detaljer

ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1

ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN 2013 Allmennkringkasting er den norske oversettelsen av begrepet public service broadcasting, som opprinnelig ble

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35 NRK i 2001 1 NRK i 2001 NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6 Viktig og veldrevet 9 NRK landets største nyhetsorganisasjon 11 Dagsnytt og Dagsrevyen 11 Sport 11 Det kongelige bryllup 12 Stortingsvalget

Detaljer

Høy kvalitet. Norsk virkelighet

Høy kvalitet. Norsk virkelighet NRK Årsrapport 2009 Høy kvalitet. Norsk virkelighet NRK er folkets mediehus. Det forplikter. Hvert år jobber NRK for å gi publikum opplevelser, kunnskap og refleksjon. Dette er rapporten om hvordan NRK

Detaljer

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Moderne folkeopplysning SIDE 18 Fra hele landet. Til hele landet. SIDE 28 Allment tilgjengelig SIDE 36 Norsk innhold SIDE 42 FORORD VED THOR GJERMUND ERIKSEN SIDE

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 01/09 Markedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler - sett i lys av digitaliseringen av bakkenettet av Johanne Reiestad Lerbrekk SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures,

Detaljer

Fjernsyn som vaktbikkje

Fjernsyn som vaktbikkje Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 3-22 Fjernsyn som vaktbikkje Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2 Henrik G. Bastiansen Abstract Dette er en studie av undersøkende journalistikk i den

Detaljer

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon Konsesjonssøknad P4 Radio Hele Norge ASA Offentlig versjon Innhold 1. Innledning = 2. Programløfter sammendrag o 3. Programvirksomheten i Nye P4 33 4. Forpliktende programleverenser og styringsmål 3y 5.

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Allmennkringkastingsrapporten Kringkastingsåret 2009. Delrapport I - NRK

Allmennkringkastingsrapporten Kringkastingsåret 2009. Delrapport I - NRK Allmennkringkastingsrapporten Kringkastingsåret 2009 Delrapport I - NRK Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Nærmere om rapportens oppbygning... 3 1.2 NRK-plakaten blir innlemmet i NRKs vedtekter... 3 1.3 Vurderingsgrunnlaget...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT FORORD 3 NYHETER 4 Presidentvalget i USA 6 Morgensatsingen 7 Debatt i NRK 7 Nyheter på nett 9 BARN 10 NRK Supers vekst 12 MGP junior 12 AF1 13 Sara 13 Megafon 14 Kometkameratene

Detaljer

Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09

Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09 Referat fra møte i Kringkastingsrådet 11. - 12.06.09 Kjellaug Nakkim ledet møtet, som ble holdt i Kenilworth Suite (11/6) og Museum Suite (12/6) på Radisson Edwardian Kenilworth Hotel, London. Publisert:

Detaljer

VALGFJERNSYN OG ALLMENNKRINGKASTING I NORGE

VALGFJERNSYN OG ALLMENNKRINGKASTING I NORGE Tore Slaatta: Valgkamp og kanalkonkurranse: Fjernsynets dekning av stortingsvalget 1993 I valgåret 1993 kjempet fjernsynskanalene om å benytte allmennfjernsynets primære oppgave, formidling av politisk

Detaljer

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET NRKs regionale oppdrag RAPPORT - mai 2015 Innledning... 3 NRKs distriktsvirksomhet... 5 Distriktskontorenes tredelte oppdrag...6 NRKs norgeskart...6

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

Pakkesalg i det norske TV-markedet

Pakkesalg i det norske TV-markedet Pakkesalg i det norske TV-markedet - I hvilken grad blir pakkesalg benyttet i dagens norske TV-marked og kan dette forklares ut ifra økonomisk teori om pakkesalg? - Hva er konsekvensene av denne salgsformen

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer