Fridtjof Nansen Nytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fridtjof Nansen Nytt"

Transkript

1 INNHOLD Nummer 03/ årgang Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens spalte...s4 Sekretærens spalte...s5 Besøk fra Lundertun...s6 Anders Eggums møte med logen...s8 Tore Solgårds møte med logen...s9 Lønn som fortjent...s11 Rotary, Lions og Odd Fellow...s13 Dagens dikt...s17 Anonse muligheter...s18 Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen God jul brødre Her er noen refleksjoner rundt julen fra vår overmester, og vi ønsker med dette leserne en riktig god jul og et fremgangsrikt nyttår. Dessverre er det jo slik at i vårt samfunn idag er adventstiden blitt gjort til en unnskyldning for å utøve eksess nytelse og overdrevent kommersialisme. Den opprinnelige meningen med at adventstiden skulle være tiden for ydmykhet, nøkternhet og forventning for Herrens ankomst er sterkt svekket, for ikke å si nesten borte. Det er ikke min mening å løfte noen pekefinger for vår tids holdning til advent, for vi lever i denne tid og vi må, som alle andre, delta hvis vi ønsker et akseptabelt liv. Men som åndsindivider, hvilket vi jo alle er som mennesker og ikke minst som Odd Fellow brødre, skulle jeg ønske at vi alle i adventstiden innimellom kunne sette oss ned, legge alle utenforliggende krav og mas bort, og stille tenke over hva advent er og hva den er godt for. Det må ikke bli slik at når vi går inn i Julen er all fysisk og åndelig kraft brukt opp i verdslige aktiviteter og at vi ikke har kraft eller evne til å søke nytelsen og gleden som Julen er ment å gi. God lesning! 1

2 Redaktørens spalte Forrige utgivelse av FNN i elektronisk utgave ble vi rimelig godt fornøyd med. Noe vi også har fått flere hyggelige tilbakemeldinger på at vi bør være. Det er flott at vårt arbeid blir verdsatt av våre brødre, og dette setter vi stor pris på å få høre. Denne utgaven vil inneholde artikler av to av våre brødre som forteller om hvordan de opplevde å bli mottatt i vår orden. Aldersspennet var stort, henholdsvis 26 og 51år. Hadde de lik opplevelse, ble de behandlet forskjellig? Denne høsten har medført på flere utfordringer for vår loge. Heldigvis ser det ut som logen har landet på begge beina. Nå ser vi virkelig frem til Loge Fridtjof Nansens 75-årsjubileum. Det er i disse tider 24 år siden første utgave av FNN kom ut med Per Bredo Østby som redaktør. FNNs 25-årsjubileum vil også bli markert neste år. Redaksjonskomiteen takker de brødrene som har bidratt med tekst og bilder. Fristen for innlegg til neste nummer er satt til 15. februar. Sammen skal vi sørge for lage en avis som vår loge vil ha stor glede av i tiden fremover. Redaksjonskomitéen ønsker alle brødrene en riktig god jul og et godt nyttår. Med hilsen i V, K & S Bror Torbjørn Jensen Ansvarlig redaktør Torbjørn Jensen 2

3 Kjære logebrødre, I forrige nummer av FN-Nytt har bror Tore L. Solgård satt ned noen tanker om vår Orden og forholdet til samfunnet der ute. Han stilte vel flere spørsmål enn han gav svar, men den underliggende tonen var etter min oppfatning at Ordenen ikke helt var i samklang med nye brødres søken etter universielle, men også annerledes moralske og etiske verdier som gir livet mening. Jeg forsto han slik at våre metoder og teknikker, etter hans mening, ikke vekket den rette interessen hos dagens samfunnsborgere. Dagens samfunnsborgere med sine segregerte grupper av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Slike spørsmål er meget viktige. Det er ikke avgjørende om du er enig den underliggende påstanden eller ikke, men problemstillingen er helt avgjørende for enhver esoterisk Orden og som sådan viktig for oss alle. Vi skal og må stille slike spørsmål, og vi må jo håpe på at Ordnen velger sine veier med omhu og at de riktige valg blir gjort. Til denne problemstilling er det derfor med store glede jeg registrerer Storlogens tiltak på kunnskap og skolering. Fra vår Loge vil vi ønske lykke og hell med dette arbeidet. Jeg håper at Storlogen får en formidabel suksess med disse tanker og at vi alle om noen år kan si, ja dette var et flott tiltak og samtidig registrere en økning av våre medlemmer og at innholdet i vårt logearbeid løftes ytterligere opp til glede for alle vår medlemmer. Blant brødrene skulle jeg tro at flere hadde tanker og ideèr om dette. Derfor brødre, vis vår loge og vår Orden den honnør å komme frem med hva Overmesters spalte dere mener. Bruk denne avis til å si noe; er vår Orden og Loge riktig skodd for sin oppgave, eller må vi finne nye og mere moderne metoder? Til denne problemstilling er det derfor interessant og gledelig at våre nye (unge) brødre stiller spørsmål til vårt logearbeide. Når jeg hører spørsmål som Ja, nå har jeg fått vennskapsgraden, men hva nå? Når blir jeg tilført noe mer, hva er Ordnens forståelse av vennskap? Når får jeg mere innføring i gradens symbolikk? Jeg blir glad over å høre slike spørsmål og krav. For i dette ligger det nemlig også krav. Den nye bror sier egentlig her: Min inngang i denne Ordnen er basert på mange ulike årsaker, og det ene er det etiske/moralske innhold. Jeg forventer meg at jeg får kunnskap om de forskjellige motto-ordene, og jeg forventer meg at jeg blir belært i Ordnens forståelse av motto- ordene. Som Overmester er jo dette gode spørsmål og krav å få, og det er gledelig å observere at nye medlemmer fra Storsamfunnet der ute er opptatt av Ordnens indre liv og dens belæringer. Men det er også med sorg jeg konstanterer at vi sansynligvis ikke har vært flinke nok til å oppfylle disse nye brødres krav. Både embedsmenn og eldre Eks OM er sannsynligvis, og iallefall med få unntak, ikke skolert for å være mentorer for nye brødre. Vi har ikke kunnskap nok og er ikke istand til å formidle vårt budskap på en god nok måte. Det er på denne bakgrunn jeg er så uendelig glad for Storlogens tiltak, og det er på denne 3 bakgrunn jeg setter stor pris på bror Solgårds spørsmål om vi er på den rette bølgelengden. Denne utgaven av FN-Nytt er vårt Julenummer Høsten er dermed på hell og vinteren nærmer seg hurtig. I skrivende stund er vi noen dager ifra adventstiden som jo i vår kulturkrets kirkesam funn defineres som ventetiden før Jul. Advent er et ord som er utledet av det latinske begrep Adventus, som betyr ankomst og i denne sammenheng Herrens ankomst. Med disse tanker vil jeg ønske alle brøderene en Riktig God Jul Erik Holmen Overmester Overmester Erik Holmen

4 Etterdønningene etter sommerens Storlogemøtet og høstens Storembedsmannsmøte begynner etter hvert å nå ut til Distriktsrådene og til den enkelte ordensenhet. De nevnte begivenheter medfører som oftest endringer i lover og Nummererte sirkulærer. Så også denne gang. Den som vil studere lover og sirkulærer mer inngående finner disse på Ordenens hjemmeside oddfelow.no under Adm.hjelp. (For å komme inn på denne siden trenger du ID-nr. og passord. Ditt ID-nr finner du på baksiden av Ordenes blad De tre kjedeledd, eller, hvis bladet kommer i din ektefelle/samboers navn, hos bror Storrepresentantens spalte Sekretær. Passordet er din fødselsdato åtte siffer ddmmårår). Storlogen vil etter hvert i stadig større grad benytte sin hjemmeside til å formidle informasjon til medlemmer og ordensenheter. Blant annet blir de Nummererte sirkulærer ikke lenger kopiert opp og sendt ut til ordensenhetene. Disse må så selv skrive ut det fornødne antall eksemplarer. Også hovedmatrikkelen (medlemsoversikten) og Ordenens forskjellige lovverk er lagt ut på 0hjemmesiden. Som nevnt i forrige FNN er det neppe noen av endringene i lovverket som vil bli særlig merkbare for medlemmene i det daglige logeliv. De endringene som er gjort i de Nummererte sirkulærene vil jeg orientere nærmere om på et arbeidsmøte. Storrepresentant Trygve Johansen Arbeidet med å finne medlemmer til Odd Fellow Akademiet er i gang likeledes arbeides det med å finne et godt prosjekt for en ny landssak. Alle landets Distriktsråd er med i dette arbeidet. Er nettopp kommet hjem fra dagens Minneloge, full av ettertanke. Først og fremst over Minnelogens innhold, men også over deltagelsen. Eller heller, mangelen på sådan. Bortsette fra de embedsmenn som gjennomført Minnelogen var det 34 (trettifire) brødre på benkene. Selv de lokale fung. Storembedsmenn glimret med sitt fravær. Ser vi bort fra Loge Johan Middelthon, som sto for begivenheten, har Oslologene ca. 700 medlemmer. Fra vår loge var det 6 brødre på benkene. Prosentvis på det var ikke 4 Loge Fridtjof Nansen dårligere representert enn de andre logene, men det må vel sies å være en mager trøst. Kanskje embedskollegiet skulle prøve med litt forhåndsinformasjon til neste år for å se om det hjelper, eller har denne form for felles minnestund i Oslo gått ut på dato? Trygve Johansen Storrepresentant

5 Den 30. september ble jeg installert som ny sekretær for inneværende valgperiode, etter at br. Bjørnulf Jensen av helsemessige grunner måtte trekke seg fra vervet. Jeg vil få takke ham for den støtte han har gitt meg etter at jeg overtok embetet. Det har vært til stor hjelp. NY BROR: Den 16. september ble Nils Aksel Toftøy-Andersen opptatt i vår loge. Vi ønsker vår nye bror hjertelig velkommen. NYTT FRA LEIREN: Den ble brr.; Odd Arne Aas, Bjørnulf Jensen, Oddvar Kvåle og Per Sekretærens spalte Otto Fragaat befordret til DKP i leier nr. 12 Akerhus. Vi gratulerer våre brødre. GRADSPASSERING: ble br. Arne Præsthus tildelt DHSG ble b. Jan Shafeèr tildelt DGVG. 25 ÅRS VETERANJUVEL: Sekretær br. Tom Breirem ble tildelt juvelen RUNDE FØDSELSDAGER: Følgende brødre har passert runde fødselsdager: Tore Svænning Haugen 60 år Finn Gunnar Gjerstad 70 år Vi gratulerer med vel overstått feiring. Br. Gjerstad har feiret sin dag i Thailand. Ny bror Nils Aksel Toftøy-Andersen Opplysninger om personalia: Nils Aksel Toftøy-Andersen (medlem nr. 458) f Adresse: Sørbyhaugen 18 C, 0377 Oslo. Mob.tlf , e-post: Med broderlig hilsen i V. K. og S. Tom Breirem Sekretær Ny 25 års veteran sekretær Tom Breirem, Overmester Erik Holmen gratulerer Tore Svænning Haugen med 60 årsdagen. 5

6 Helgen september 2010 hadde loge Fridtjof Nansen besøk fra vår vennskapsloge i Ängelholm, Brödraloge nr 85 Lundertun. Besøket hadde samme ramme som sist Lundertun var hos oss (i 2006): I tillegg til mottagelse ved ankomst Oslo fredag kveld var det et kulturelt og sosialt Sven Atle Johannesen program, samt festloge lørdag og felles lunsj før avreise søndag. Ved ankomst fredag ble våre svenske brødre med ledsagere tatt imot og ønsket velkommen av arrangementskomiteen og enkelte andre brødre. De som skulle bo privat dro så til sine vertsfamilier, mens andre hadde en hyggelig prat med en Fridtjof Nansen-bror over en kopp eller et glass før de innlosjerte seg på sitt hotellrom. Det var for øvrig ikke så mange av våre svenske brødre som hadde anledning til å være med på besøket som for to år siden. Det betydde at vi Fridtjof Nansen brødre ikke fikk så mange svenske å ta oss av som sist. Men det betydde også at de Lundertunere med ledsagere som kom kunne ha et solid antall norsk vertskap rundt seg. Lørdag dag besøk på Bygdøy. Besøk fra vår vennskapsloge Lundertun Lørdag besøkte vi lystslottet Oscarshall på Bygdøy. Dette slottet ble bygget i årene på oppdrag fra Kong Oscar I, og i stor utstrekning finansiert med midler fra hans hustru Dronning Josephine. Siden vår Kong Oscar I også var svensk regent var jo dette absolutt også av interesse for våre svenske brødre. Den danske arkitekt Johann Henrik Nebelong fikk her laget en elegant bygning i nygotisk stil, med et matchende parkanlegg. Alt i 1863 ble slottet overdratt til den norske stat fra Kong Oscar Is sønn og etterfølger Kong Karl IV (i Sverige het han Carl XV). Kongehuset har fortsatt å ha disposisjonsretten til både bygning og park. Fra 1881 har bygningen vært museum for publikum. Tidens tann har slitt også på Oscarshall, og i 2005 ble slottet stengt og gjort gjenstand for en storstilt restaurering. 20. august 2009 ble det åpnet igjen for publikum. I tillegg til museum i sommerhalvåret blir bygningen brukt til ulike representasjons- og kulturarrangementer, f.eks. Oslo Kammermusikkfestival. Vi fikk en eksemplarisk omvisning i bygningen, og kunne la oss imponere av interiører og møbler som reflekterte norsk kunst og kultur, og som på samme tid var storslagne og intime. Vår guide poengterte flere ganger at dette var en bygning der det kun ble brukt norske materialer, kun norske håndverkere og arbeidere var engasjert, og kun norske kunstnere deltok i utsmykkingen. Dette var helt i pakt med byggherrens interesser; Kong Oscar I var den svensk-norske regent som hadde de sterkeste norske interesser, og den eneste 6 av disse som snakket norsk. De ulike rom fikk sin identitet ved hjelp av en helhetlig tankegang, vist gjennom malerier, veggdekorasjoner og relieffer laget av kjente norske 1800-talls kunstnere. Vi merket oss særlig navn som Joachim Frich (stifter av Fortidsminneforeningen!), Adolph Tidemand og Hans Gude. At vi hadde en guide som kunne oppvise sterkt engasjement og ekte kjærlighet til bygningen var tydelig. Her var det ingen oppramsing av en utenatlært lekse mens man så på klokka, men en varm og ivrig presentasjon som tydelig sa: Dette må jeg få formidle til deg, for det er viktig for meg! Vår guide fikk da også stor og velfortjent applaus, og signaler om at vi nok kom tilbake på flere besøk for å se og oppleve mer. Ikke minst skal det bli To fornøyde ovemestere

7 spennende nde å se et ferdig restaurert parkanlegg når den tid kommer. Etter omvisningen bar det så ned til bespisning på restaurant Lanternen, beliggende like ved Dronningen i Frognerkilen. Her kunne vi nyte en bedre lunsjtallerken, og praten gikk livlig, både om det vi nettopp hadde opplevd på omvisningen og annet. Det hele ble så avsluttet med båttur fra Dronningen tilbake til sentrum. Akkurat det var imidlertid en heller kald affære septembersola var fraværende, og en sur vind hadde inntatt dens plass. At båten i tillegg var kraftig forsinket avfødte tallrike etterlysninger av Kongeskipet. Imidlertid kom rutebåten fra Båtservice, og etter en halvtime over fjorden ble vi alle satt trygt av ved Rådhusbrygga. Lørdag kveld Festloge. Kvelden var viet Festloge med etterfølgende middag og deretter dans ut i de små timer. Logens embedsmenn gjennomførte ritualet Festloge II korrekt og stilfullt, og det musikalske (musikkansvarlig hadde for anledningen blitt forsterket med innleiet trompetspiller) understreket ritualets høytidelige karakter. Tekstene i Festloge-ritualet er en god presentasjon av hva vår orden ønsker å presentere som viktig og riktig om vår virksomhet. Dette er det verdifullt å presentere for inviterte gjester og ledsagere, og viktig for brødrene å bli minnet på! Festloge II er ikke bare noe vi gjennomfører for gjester, men like mye for oss selv for at vi kan bli minnet om logen og ordenens holdning og åpenhet overfor omverdenen. Det etterfølgende taffel var også en fest verdig, innledet med våre to lands nasjonalsanger. Deretter fulgte utsøkt mat, munter konversasjon, våre logesanger og flere (ikke for lange) taler fra både gjester og vertskap. Det hele munnet ut i kaffe + bar med derpå følgende dans. Med andre ord virket det som 7 en perfekt festlogeaften! Søndag lunsj og munter samtale. Og planer om neste besøk. Søndag møttes vi så til en enkel lunsj i våre logelokaler før våre gjester returnerte til Ängelholm. Også ved dette måltid fløt konversasjonen uhindret rundt mange ulike temaer. Ved undertegnedes bord ble det utvekslet synspunkter på så ulike områder som Karlstad-forliket i 1905, jernbanetunnelen gjennom Hallandsåsen, logeslips(!), surströmning, norsk fotball og svensk ishockey. Ved denne lunsjen så også de to logers overmestere i sine avskjedstaler framover mot de neste offisielle besøk. Om to år er det Fridtjof Nansens tur til å besøke loge Lundertun, et besøk det er all grunn til å se fram til. De brødre som har besøkt Lundertun tidligere snakker alltid varmt om vår vennskapsloge, deres logemøter og deres imøtekommenhet og vennlighet. Det er altså ingen grunn til å bli hjemme når det høsten 2012 legges opp til Sverige-tur! Og vår egen Overmester Erik Holmen gjorde et poeng av at Lundertuns besøk i 2014 kanskje kunne legges til vårhalvåret og kombineres med vår 17. mai feiring en mulighet våre svenske brødre tydelig fant svært fristende. Undertegnede ble for øvrig sterkt oppfordret av en Lundertun-bror til å komme innom på logebesøk utenom våre offisielle visitter hvis jeg nå likevel var i Ängelholm, som han uttrykte det. Nå er jo ikke Ängelholm i umiddelbar nærhet, men når vår OM har funnet at det går an å bo der, så kanskje det lar seg gjør likevel Sven Atle Johannesen

8 Anders Eggums møte med loge nr. 20 Fridjof Nansen Jeg kan ikke seile. Det vil si, jeg har ikke noen form for kurs eller førerbevis for seilbåt. For noen år tilbake ble jeg allikevel invitert av en tidligere kollega og nåværende venn, som er noen år eldre enn meg. En annen bekjent av meg skulle også være med på turen. Jeg tok det for gitt at de jeg gikk ombord sammen med kunne seile, men mens vi rigget seilene gikk det opp for meg at ingen av de andre kunne det, heller. Sistnevnte kamerat hadde ikke anledning til å bli med på jomfruturen, men allikevel la jeg og min eldre venn ut fra kai og trakk i de tauene vi syntes passet. Vi hadde en fantastisk tur. Min introduksjon til Fridtjof Nansen føltes omtrent slik som min første tur i seilbåt, og en bror fortalte meg tidlig at det å være i logen, det var som å være i seilbåt. Akkurat da skjønte jeg ikke helt hva han mente, for jeg hadde ikke seilt før, men i løpet av mine seks år i logen har jeg ofte tenkt på denne similen. I ettertid vil jeg si at det er en meget god sammenlikning. Jeg har fått mange spørsmål om hvordan jeg opplevde å komme til logen som den desidert yngste bror i alder. For meg har det vært uproblematisk. Vår loges medlemsmasse spenner over flere generasjonskløfter, og når jeg tenker på det blir jeg overrasket over hvor flinke vi er til å bygge broer over disse. Det har forekommet at brødre som er eldre enn meg har stilt seg uforstående til hvorfor jeg ønsker å være sammen med dem. Dette har vært både yngre og eldre brødre i logesammenheng. Det har kanskje ikke gått opp for disse at det er like langt mellom 30 og 60 som 60 og 90, og at dette ikke har noen som helst betydning for at man skal kunne seile sammen. På spørsmål om jeg har opplevd klikkdannelser må jeg svare ja. Jeg har også opplevd å føle meg utenfor, men heldigvis har jeg den egenskapen at jeg lett finner tonen med mange forskjellige typer mennesker. Derfor føler jeg meg sjelden helt utenfor og aldri helt alene. Til forsvar for de av våre kjedeledd som har lenket seg ekstra godt sammen vil jeg si at jeg nesten alltid opplever at de har plass til en til, men jeg forstår at det ikke er like fristende for enhver å plassere seg i en VG-jolle som allerede virker full. Heldigvis har vi god plass ombord. Vi har dessuten en matrikkel med morsomme bilder i og kontaktinformasjon i tilfelle noen tar landlov eller rett og slett faller over bord. Jeg synes det er viktig å tenke på likheter og forskjeller mellom Kjærlighet og det å være oppriktig glad i hverandre, Vennskap og hva det betyr å være venner og Sannhet og det å være ærlige mot hverandre. Dermed blir spørsmålet om jeg har fått nye venner i logen litt vanskeligere å svare på! Heldigvis har jeg fått minst én ny venn, som jeg ringer og besøker utenfor logesammenheng, men for meg er det viktigere at jeg har fått en utvidet familie hvor jeg kan føle meg trygg selv om det kun var tilfeldigheter som gjorde at vi havnet i samme båt. Noen ganger går det allikevel opp for meg at jeg ikke er med i logen på grunn av broderskapet. Logen er ingen forening. Jeg vil ikke være med i gutteklubben grei. Vårt formål er ikke å danne en vennegjeng, eller å spise middag sammen, eller å dra på tur. Jeg liker disse tingene, og noen 8 Anders Egum ganger er det disse tingene som gjør at jeg kommer, men dersom dette var det eneste logen dreiet seg om, ville jeg kanskje sett meg om etter noe annet å bruke torsdagene mine til. Kanskje jeg ville skaffet meg en motorbåt. Logen er en orden! I tillegg til prinsippene om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet skal vi, blant annet, søke å finne det beste i oss selv og de rundt oss, og utvikle dette. Dette er jeg opptatt av, og jeg føler at mange av dere også er det, både i og utenfor logen. Det som var og er både morsomt og interessant med å seile sammen med et mannskap som stort sett består av landkrabber er at det sjelden tar lang tid før jeg får en ny oppgave, og at jeg fort lærer å trå vannet. Det er åpenbart at ikke alle er like komfortable med oppgaven de har fått tildelt. Når det i tillegg er slik at andelen kapteiner stadig øker, mens tilgangen på matroser er varierende, kan det tidvis bli vanskelig å navigere, og det hender jo at

9 vi går på et og annet skjær. Jeg føler at kapteinene stort sett er tålmodige med meg, og jeg merker at dess mindre vi snakker sammen på dekk, dess mer spiser jeg i byssa. Nei, nå tok metaforene overhånd! Det jeg mener er at jeg trives i logen og at vi alle har våre lyter og skavanker, som vi så fint sier det. Jeg synes det er best når vi tar alt i beste mening, og lar det være rom for at ikke alle er like som oss selv. Med broderlig hilsen i V, K og S Anders Eggum Anders Eggum Tore Solgårds møte med loge nr. 20 Fridjof Nansen Hvorfor akkurat dette tema nå etter over 10 år siden etter min inntreden i FN. Hva skal jeg si hvorfor skal jeg nå reflektere rundt dette for FN Nytt sine opplyste og reflekterte lesere? Husker jeg rett eller har mye gått i glemme-boken? Er noe fortrengt tro både bevisst og ubevisst, her er jeg selv noe usikker. Hva med vår loges rolle som premissleverandør. Hvor reflektert er vi gamle over vårt felleskaps egentlige og oppriktige interesse for nye medlemmer? Er det stor sammenheng mellom det vi sier og det vi viser gjennom våre handlinger som synliggjør at vi er oppriktig glad for å få nye tilfang til fellesskapet. Har mottagelsen og inkludering av nye brødre endret seg etter min tid? Vil måten nye brødre blir introdusert på og opplevelsen av den første usikre og søkende tiden være med på eller kanskje være utslagsgivende for den enkeltes framtidige interesse, motivasjon, engasjement og holdninger til å bli en positiv ressurs i et lengre perspektiv. En mindre heldig variant er at man ikke slutter, men forsvinner i bakgrunnen eller rett og slett gir opp, men fortsetter å betale medlemsavgift til beste for fellesskapet. Hvorfor skal jeg bruke tiden min på en som kanskje kunne være min sønn, med helt andre preferanser, innsikt og erfaringer enn meg? Det kan være fristende å overlate jobben til embetskollegiet, fadderen, eller andre som ser dette som en viktig oppgave. 9 Men det er en annen viktig faktor som jeg også vil dvele ved, nemlig den enkeltes komposisjon, substans og personlighet som kan være utslagsgivende for å lykkes som et inkludert og ønsket medlem av FN. Det er en rekke sosiologiske og psykologiske faktorer som ligger bak undringen vil jeg bli godtatt, satt oppriktig pris på akseptert? Tore Solgård Etter disse innledende betraktninger og tankespinn skal jeg prøve å ta et historisk tilbakeblikk på min inntreden den for over 10 år siden For min del var jeg tidig i 50 år alderen, fortsatt nysgjerrig, søkende, og etter min mening full av overskudd og energi synes jeg selv da. Dette hadde jeg lyst til å satse på! En viktig faktor for min suksess i startfasen bør tillegges min fadder Thor Fagerli, med sin lett til sinns væremåte, sin smittende entusiasme, og som mangeårig kollega i Teleplan. Det er betryggende å ha slik en positiv støttespiller ved sin side, når man trer inne i relativt avskjermet verden, med usynlige sosiologiske

10 Tore Solgård mekanismer og småklikkvesen som kanskje i årevis hadde fått være i fred og vært seg selv nok. Nok et insitament til å komme skikkelig ut på hoppet i prøveomgangen ja det går jo an å se dette i et mer sportslig perspektiv er at jeg fikk oppgaven med å være leder for privatemnden og således for en samling individer som i hovedsak matchet min personprofil og egenskaper. Kan godt tenke meg å se på dette i ettertid som en unik mulighet til å konsentrere meg om noe som har verdi, er viktig og blir satt pris på av fellesskapet. Denne oppgaven bidro sikkert til å ta fokus bort fra mine i ettertid noe imaginære s osiologiske blokkeringer. Det kan være lett å komme inn i et slikt tankemønster, og det kan være en stor fare for at tilfeldige introduksjonsmekanismer, og mangel på tett oppfølging i startfasen, kan sette varige spor i mindre heldig retning. Noen av oss kan muligens oppleve dette mer eller mindre sterkere over tid, eller for en kortere periode av introduksjonstiden, før man føler seg som et fullverdig og akseptert medlem. En annen viktig faktor for bedre å kunne oppleve seg som en viktig brikke i fellesskapet var hvordan veiledningen foregikk ute på gangen ved møter der den uinnvidde ikke kunne bane seg adgang og ikke minst hvem som hadde veileder rollen. Husker den dag i dag hvor heldig jeg var som ble introdusert til logens irrganger av Mons Oppedal, en etter min mening meget sjelden, verdig og reflektert representant for historien og logens substansielle grunnlag. Glem ikke at det er helt normalt for mennesker også i logen - å søke til de man trives best sammen med, kanskje med samme utdannelse, personlighet, jobberfaring og muligens alder også. Like barn leker også best sammen i Stortingsgaten også men det er du vel sikkert 10 klar over allerede. Hvor mye har hver og en av oss brukt av tid, krefter og engasjement til oppriktig å ta aktiv kontakt med den nyankomne bror og vist oppriktig interesse for hvem denne er, hva han er opptatt av, står for og søker etter, eller kanskje ser som vanskelig eller krevende den første tiden. Jeg tror i alle fall at her kan det være en prosessuell kime til om introduksjonen lykkes i et lengre tidsperspektiv eller at det ikke tar så lang før den nye kan miste interessen eller det motsatt få inspirasjon og energi til å engasjere seg i fellesskapet. Hadde jeg flaks eller var det bare tilfeldighet at jeg fortsatt er med eller et eksempel på at en del av de forutsetningene og betingelsene som innledningsvis har reflektert over - ble oppfylt og at de mindre positive sosiologiske betraktningene viste seg ubegrunnet. Tore Solgård

11 Rapport om Lønn som fortjent Vår loge har over et par år gitt økonomisk støtte til prosjektet Lønn som fortjent som administreres gjennom Kirkens Bymisjon. Dette er et tiltak som er rettet inn mot vårt nærområde og hjelper narkomane og alkoholikere med å finne tilbake til en arbeidssituasjon med en ansvarlig rolle i samfunnet. Her kommer noen hovedpunkter om deres aktiviteter i 2009 som jeg tror kan være av interesse for vår loge. Lønn som Fortjent sin hovedmålsetting om at mennesker som er rusavhengige får økt sin selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnsarbeid. Videre skal tiltaket bidra til et mer nyansert og positivt bilde av en sterkt stigmatisert gruppe var preget av stor aktivitet med et økt antall oppdrag/flere oppdragsgivere og større tilstrømning av arbeidere. Spesielt i sommerperioden var det svært hektisk med rekordfremmøte på nesten 60 arbeidere. Bymisjonen har sett en utvikling i retning av at de noe tyngre rusavhengige i mindre grad oppsøker Lønn som Fortjent, slik at strukturen på gruppen som helhet beveger seg i retning av flere med alkoholrelaterte problem enn med stoff. Det er grovt sett to tredjedeler som primært har et alkoholmisbruk og denne delen av arbeidstokken har dessuten en høyere gjennomsnittsalder. I 2009 var det gjennomsnittlige fremmøtet 26 personer per dag. Av disse fikk ca 75 % jobb. Det ble utbetalt til sammen kr. 1,5 millioner i lønninger for utførte arbeidstimer. Driftsinntektene var på i underkant av 4 millioner og med en utgiftsramme på ca kr 4.5 millioner måtte Kirkens Bymisjon selv egenfinansiere med kr ,-. Inntektene fra utfakturerte timer for oppdrag økte med ca 50 % fra 2008 til i år. Potensialet for økte driftsinntekter er relativt stor med tanke på blant annet gateryddingsoppdrag i Oslo sentrum. Samtidig erfares det at Lønn som Fortjent i senere tid har opparbeidet en god oppdragsmengde. I snitt er det 5-6 arbeidere som må gå hjem uten jobb. Arbeiderne i Lønn som fortjent. Arbeidstakerne i Lønn som fortjent er i stor grad sammenfallende med målgruppen prosjektet ble startet for. Det er en klar overvekt av menn og kun % av de ca 450 registrerte arbeidstakere er kvinner. Aldersmessig varierer de fra 18 år til over 70. De fleste er UFBere (Uten Fast Bolig). Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke har et sted å bo, men at det ikke eier/leier egen bolig. Arbeidstakerne i Lønn som fortjent er som i samfunnet for øvrig: en broket gjeng. Mange velger å bruke Lønn som fortjent som et rent arbeidstiltak hvor de kommer inn, jobber, får lønn og går. For de aller fleste er det rimelig å anta at Lønn som fortjent er noe mer enn bare en arbeidsplass. Daglig fungerer de ansatte i Bymisjonen vel så mye som miljøarbeidere som arbeidsledere. Mange har et stort udekket behov for å samtale med noen utenfor miljøet og utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Mange har behov for klær, mat, 11 Petter A. Knudsen låning av telefonen og et sted å sove. Både for personene selv og tiltaket forsøker Bymisjonen å være restriktive med å legge opp til en drift som ville gjøre det mer til en varmestue/hjelpesentral enn en arbeidsplass. Lønn som Fortjent setter ingen krav om at arbeiderne skal være rusfrie når de møter til arbeid, og dette har gitt arbeidslederne noen utfordringer i året som har gått. Det er alltid en vanskelig balansegang å vurdere om en arbeider er for rusa til å utføre en god jobb. For de aller fleste er dette viktige penger å få med seg, og Bymisjonens ansatte ønsker ikke å avvise folk. De må imidlertid sette ned foten når det

12 Lønn som fortjent kan gå ut over deres egen eller andres sikkerhet. De ansatte har allikevel ikke opplevd noen voldsepisoder i forbindelse med dette, men det har forkommet noen trusler. Arbeidslederne har derimot en klar regel som sier at det er helt uakseptabelt å ruse seg i arbeidstiden. Det har vært noen overtredelser på dette punktet, og det har ført til at de som har forbrutt seg på dette området har blitt utestengt for en kortere periode (som regel 14 dager). Videre sysselsetting som målsetting 12 Lønn som fortjent har ingen uttalt målsetting om å få deltakerne ut i videre sysselsetting. Lønn som fortjent er ment å være et tiltak som ikke stiller krav til brukerne utenom den tiden de er i jobb. Bymisjonen tror dette fraværet av forventninger minsker presset på en allerede presset gruppe og gjør at de finner det lettere å benytte seg av tiltaket. Dette betyr ikke at arbeidslederne ikke har håp om et bedre liv for brukerne og et ønske om at de skal kunne komme seg ut i arbeid hvis de kan, ønsker eller har behov for det. Tvert i mot har Bymisjonen hele tiden sett at dette kan være en av Lønn som Fortjent sine heldige bivirkninger. Når de likevel ikke har dette som hovedmålsetting er dette fordi det allerede finnes mange gode tiltak som jobber med motivasjon og arbeidstrening for denne gruppen. Lønn som fortjent ble opprettet som et svar på et behov, uttrykt av målgruppen, om å ha noe meningsfylt å gjøre i gode perioder. Lønn som fortjent er i dette henseende mer skadereduksjon og omsorg enn et sysselsettingstiltak i tradisjonell betydning. Hva er et godt arbeidsmiljø? Det gode arbeidsmiljøet er for oss alle et miljø hvor deltakerne opplever trivsel, positiv samhandling, ro, mestring og at det tillates at man er seg selv. I tillegg er selve arbeidet, kvaliteten på arbeidet og forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb viktige faktorer. Lønn som fortjent er utformet og grunnlagt på prinsipper som Bymisjonen mener gir gode forutsetninger for et godt arbeidsmiljø. Kirkens Bymisjon har lang erfaring med å gi omsorg til de gruppene i samfunnet som har lite eller som faller utenfor. Det har vært en uttalt målsetting innenfor denne organisasjon at de som har det vanskeligst, bør få det beste av det vi andre kan gi. Dette har også vært en målsetting innenfor rammen av Bymisjonens tiltak, ikke bare å gi nok, men gi det beste de kan. Det er derfor ikke nok bare å gi arbeid og lønn, men det skal være et givende arbeid, med en god lønn og innenfor gode rammer og et godt miljø. Jeg håper vi i loge Fridtjof Nansen kan fortsette å støtte Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent også videre. Det var for meg en litt tankevekkende og positiv opplevelse å intervjue en arbeider i Lønn som fortjent han ble noe mer enn bare en håpløs rusavhengig person. Petter A. Knudsen

13 Alle er forskjellig men det er utenpå Det eksisterer en rekke veldedige og safunnsnyttige organisasjoner i Norge som driver uegennyttig arbeid til beste for det enkelte medlem og samfunnet rundt oss. Odd Fellow Ordenen konkurrerer om Petter A. Knudsen oppmerksomheten og engasjementet. Det kunne derfor være interessant å trekke noen enkle sammenligninger og refleksjoner rundt to virksomheter som opererer i dette markedet i Norge nemlig: Rotary og Lions Clubs. Dette er kun informasjon satt sammen fra tilgjengelige kilder og ikke ment som noen dyp analyse av de enkelte organisasjoner. Begge har imidlertid det felles at de har en amerikansk opprinnelse. Det som går igjen er den samme oppmerksomhet rundt det å bli en bedre borger i samfunnet, med fokus på begrepene Vennskap, Kjærlighet, Rettferdighet og Sannhet, mao mye av det vi jobber med og reflekterer over i vår egen Odd Fellow Orden. Disse virksomhetene er omtrent like store i antall Rotary - Lions og Odd Fellow medlemmer, ca 13000, og er spredt rundt i landet gjennom lokale klubber. Begge er åpne for kvinner, og det er stort fokus på å få flere kvinner med i organisasjonene. I større eller mindre grad driver de virksomheter med veldedige formål gjennom direkte sponsede aktiviteter eller indirekte gjennom økonomisk støtte. Dette foregår både nasjonalt og internasjonalt. Til sammenligning omfatter Odd Fellow Ordenen pr hele medlemmer. Dette inkluderer brødre og søstre, fordelt på 151 Odd Fellow loger og 125 Rebekkaloger. Vi er mao like store i medlemstall som Rotary og Lions til sammen, men vel vesentlig mindre kjent og tilsvarende mindre tydelig profilert i samfunnet generelt. Deres evne og vilje til aktivt å markedsføre medlemskapet gjennom klubbpins/logemerker er vel kjent. Rotaryhjulet og Lions L-merke benyttes aktivt og bevisst av medlemmene til fortegnelse fra De tre kjedeledd. Når vi leser om formål og etiske normer for oss og de andre organisasjonene er de etter min mening bygget på samme grunnlag. Les videre og gjør dine egne refleksjoner. 1 Rotary Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden. 13 Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer. Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation). Lovrådet trer sammen hvert tredje år. Et viktig trinn i Rotarys historie var opprettelsen av Rotaryfondet (The Rotary Foundation) i Rotaryfondet har vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid, og er i dag et av verdens største privatfinansierte stipendieprogram og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet. De fleste rotarystipendene er gitt av Rotaryfondet. Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb i Ved byens navneskifte skiftet naturlig nok klubben navn til Oslo Rotaryklubb som også er den eldste rotaryklubben i Skandinavia. Som ett av de land med høyest medlemstetthet er Norge i dag delt inn i syv rotarydistrikter med til sammen 328 klubber og nesten medlemmer. Rotaryklubben Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene hver uke til frokost-, lunsj eller kveldsmøter.

14 Rotaryklubbens aktivitet skal inneholde et foredrag med interne og eksterne foredragsholdene om et samfunnsaktuelt tema etterfulgt av korte ettermøter, hvor rotarysaker diskuteres. Medlemskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben. Det er basert på møteplikt, med minimum 60% oppmøte for å kunne være aktiv medlem. Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. Rotarys såkalte 4 hovedveier er: Klubbtjenesten, samfunnstjenesten, yrkestjenesten og internasjonal tjeneste. Rotary hevder derved at de er verdens første frivillige, konfesjonsløse og uavhengige serviceorganisasjon som har plass til alle med den ene ting til felles: Ønske om å vise uegennyttig service. Dette er Rotarys misjon. Yrkeskodeks for rotarianere eller hva hvert medlem må stille seg bak. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. Dette er de 4 spørsmål en hver rotarianer forholder seg til om saker vi tenker - sier og gjør. Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? 14 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Som vi ser av formål og retningslinjer for virksomheten til Rotary har den mye av de samme som i grunnsetningen knyttet til Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 2 Lions Lions Clubs International (The International Association of Lions Clubs) er en verdensomspennende organisasjon med klubber og 1,4 millioner medlemmer i 202 land verden over. I Norge har man cirka medlemmer fordelt på 505 klubber. Dette gjør Lions til verdens største humanitære serviceorganisasjon. Deres internasjonale hovedkvarter er i USA hvor den ble stiftet i 1917 av Melvin Jones. Medlemskap oppnås gjennom invitasjon. Deltakelse på møter forventes på månedlig eller regulær basis. Politikk, religion eller andre kontroversielle tema er generelt forbudt på klubbmøter. Lions er en samfunnsbasert organisasjon med et hierarki som strekker seg fra «klubb», «sone», «distrikt» (over 35 klubber/1250 medlemmer) og «multippeldistrikt» eller land. Alle opplysninger om organisasjonen, møter og medlemskap er åpne. Medlemskap var lenge forbeholdt menn, men fra

15 1987 har kvinner hatt adgang. Jones idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions støtter og gjør arbeid for eldre, funksjonshemmede, barn, unge og i katastrofeområder. I Lions er det et ufravikelig prinsipp at de penger som kommer inn ved inntektsbringende aktiviteter i sin helhet skal gå til Lions hjelpearbeid. Utgifter til drift av klubb og organisasjon dekkes gjennom medlemmenes kontingenter og andre former for bidrag fra medlemmene. Lions har fått stor respekt internasjonalt for deres arbeid for blinde og svaksynte. Dette arbeidet er særlig knyttet til de blinde. Lions og Røde fjæraksjonen har vært med på å gjøre den hvite stokken til et symbol for de blinde. De har etablert og støttet flertallet av verdens øyebanker, hundrevis av klinikker, sykehus og øyeforskningssentra verden over, og samlet inn mer enn 5 millioner par brukte briller hvert år for utdeling i utviklingsland. Hva symboliserer Lions Symbolikken i emblemet med den stor L en står for Liberty, Intelligence, Our Nations og Safety. Fargene slik det forklares i Lions står for: Gull: ærlighet, renhet og gavmildhet; Purpur: Trofasthet, styrke og mot; Sirkelen: Enhet, samhold og fellesskap og Løvehodet: Utadrettet virksomhet. Lions oppgave er: Å skape forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Lions valgspråk er: WE SERVE, eller på norsk: TIL TJENESTE Medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement i hjelp til andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon, i et miljø som er preget av vennskap og godt kameratskap. Lions etiske norm Dette er de grunnleggende retningslinjene for alle medlemmer i Lions. Å vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. Å søke å gjøre mitt arbeid fremgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg - men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. Å unngå å skaffe meg fremgang på andres bekostning. Å være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. Å la tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. Å betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Å huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Å gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Å vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og hjelpe dem som trenger det. Å være varsom med min kritikk og gavmild med min ros. Å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned. Lions mål Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. Å fremme en god borgerånd. Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker 15

16 3 Odd Fellow Ordenen For sammenligningens skyld har jeg satt inn det som er beskrevet om Odd Fellow Ordenen på vår egen Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819: Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Dette er de grunnpilarer Ordenens arbeid hviler på - et formål til beste for samfunnet selv. hjelp tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom basert på det grunnlaget som klart fremgår av Ordenens motto: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Dette er visuelt symbolisert i De Tre Kjedeledd, Ordenens offisielle emblem. Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære. Odd Fellow Ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen. Petter A. Knudsen Formål Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse. Dette formålet krever stadig arbeid på en selv. Til 16

17 Dagens dikt Denne gangen har jeg klippet fra 68 generasjonens kultdikter Jan Erik Vold, som gjennom dikt og musikk fornyet diktlesing for denne generasjonen. Jeg har funnet frem til Tale for Loffen fra 1968, en vikelig klassiker: TALE FOR LOFFEN Jeg vil holde en tale for de tykke og de smale - nei det vil jeg ikke, jeg vil snakke om loffen, vår alles venn i brødveien, loffen sprø og fersk og rykende varm like fra butikken, som man stakk fingeren inn i og grov ut varmt deilig hvitt loffestoff og kom opp med etter handelen, loff 17 åpnet av papiret i den ene enden og utminert alt hva en tiårs pekefinger formår, skorpens gylne nybakthet lå vernende omkring og skjulte loffhulens åpning et stakket sekund - hva min mor kunne ha sagt i sakens anledning er glemt, levende tilbake står loffens varme innside, man blir tykk av å spise loff, sies det, det er ikke sunt - mulig det mulig det! men viktigere er det (som jeg tror) at man blir blid av å spise loff, spør nå det første blide menneske du treffer om han liker loff. Vent så bare på svaret. (Eller spør meg!) Petter A. Knudsen

18 Cannes - Ferieleilighet til leie midt på Croisetten Hyggelig ferieleilighet på 38 m2 med topp beliggenhet i Cannes paradegate Croisetten. Palais Miramar er lokalisert mellom de to fasjonable hotellene Carlton og Martinez. Flott strand rett over veien med mange hyggelige kaffèer og restauranter. Fantastiske shoppingmuligheter på Croisetten og i Rue d` Antibes. Leiligheten er velutstyrt og kan leies for lengre eller kortere perioder. Kontakt Torbjørn Jensen for mer informasjon. Annonser Det gis mulighet for annonsering i FNN. 1/1 side kr 500.-, ½ side kr 300.-, ¼ side kr Ta kontakt på

19 Vi ønsker alle brødrene en riktig god jul 19

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 Stor-Elvdal 8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530 ohsverre@online.no L C Stor-E lvdal`styre 2014/2015

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Søknaden er sendt gjennom:

Søknaden er sendt gjennom: Slagferdig kunst Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen 2012 Deltakere er fra: Alta afasiforening Ringerike afasiforening Aurskog-Høland afasiforening Søknaden er sendt gjennom: Prosjektet startet i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LIONS CLUB SKIEN. Strategisk handlingsplan for Lions Club Skien

LIONS CLUB SKIEN. Strategisk handlingsplan for Lions Club Skien Strategisk handlingsplan for Lions Club Skien for perioden 2012 til og med 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2 Strategiske ambisjoner... 4 3 Nåsituasjonen... 4 3.1 Analyse

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer