Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sondre-land.kommune.no"

Transkript

1

2 Velkommen til Tid for Tømmer i år for andre gang. Nå har vi kommet i flyt, noen ganger som en skvulpete Randsfjord, og vårløsning nedover Fallselva, ofte som jevnt tilsig av aktive deltakere og ideer: med månedlige festivalmøter siden november i fjor høst. Det er mye å diskutere av forslag som kommer inn døra, og uten disse møtene med opp til 13 deltakere fra Søndre Lands lokale kulturliv og kommune-administrasjonen, hadde det ikke vært mulig å ønske velkommen i år også. Vi trenger å være mange, vi trenger å samarbeide. I dette langstrakte og brede landskapet tar det tid og krefter å samle oss, hente ut krefter fra grendene, fra husene, fra seg selv og skape et sterkt sentrum for en felles bygdefestival vi alle kan ønske velkommen. I år er det faglige fokuset utviklet og får sin dag sammen med debatt om tømmer, for skogbrukere, trebrukere, om treforedling, ny-tekning, klima-tiltak for vanlig folk og fagfolk. Programmet for fredagen står her til høyre og detaljert program om alle tre dagene står på baksiden. Når dette går i trykken er vi fortsatt underveis - det kan komme mindre endringer. I tillegg finner dere informasjon her om aktiviteter og arrangementer rundt i bygda både før og etter juni. Vi ønsker hjerteligst velkommen til Tømmer-Seminansen; offisiell Åpning av Tid for Tømmer og Vedvirvel; åpning av UtstillingsLand på City; markedsdag og folkemyldring i Sentrumsvegen, Fjordflyt-konsert på Randsfjorden, utendørs gudtjeneste i Kråkvika; Sommerlek i Vika og mye mer! Med begeistret hilsen fra Tone Gellein (kultursjef) & Gunnhild Hagberg-Karlsen (programleder Opptur Søndre Land) PS: Neste kulturnytt kommer ut i september og har leveringsfrist for stoff 6. august. Prosjektansvarlig / kunstnerisk leder: Kultursjef Tone Gellein, tlf: e-post: Prosjektansvarlig: Opptur Søndre Land Gunnhild Hagberg-Karlsen, tlf e-post: Prosjektleder Sentrumsvegen, marked- og torgkontakt: Aukse Jansen, tlf: , e-post: Deltakere på festivalmøtene: Mari Stenerud, Unn Haug, Jens Mørch, Sally Græsdahl, Aukse Jansen, Jørn Øyhus, Signe Fløystad Aune, Marianne Konow, Marit Hultman, Aud Sigrid Holst, Ola Askvig, Lars Bjørnsveen, Rune Selj, Gunnhild Hagberg-Karlsen, Kjersti Narmo, Erle Lindberg og Tone Gellein Redaksjon festivalavisen: Marianne Konow, Signe Fløystad Aune og Tone Gellein Layout, foto og tekst festivalavisen: Marianne Konow Layout forside og bakside: Jørn Øyhus Tekst Skute Kirke, Synnøve Karlsen, Vedvirvel, Mellom Skogens Stammer: Signe Fløystad Aune Tekst Søndre Land Kulturskole: Birgitte Rosenberg Foto Grendehusene i Søndre Land og Søndre Land kulturskole: Tone Gellein Trykk: Grafika as 52 gr // 28 sider // trykkes i 5500 x

3 TØMMER-SEMINANSEN 2015 for både folk og fagfolk Ikke helt seminar, ikke helt konferanse... noe litt annerledes: en seminanse.. Til inspirasjon, nytte og opplysning om skog, tømmer, treforedling og det grønne skiftet. Fredag 26. juni kl i Rådhuset i Hov Prolog: Fra tre til... (lyrisk-historisk performance). Med kultursjef og kunstner Tone Gellein & musiker Ole Kristian Nyhagen. Etter idé av Bjørn Edvardsen. Foredrag: Madstun - møte mellom kunst, arkitektur og miljøteknologi. Ved Jon Balke. Madstun på Fall (Holmen) huser workshops, seminarer, innspillinger og kreativt gruppearbeid av alle slag. Stedet er konstruert som en økolab hvor bl.a. sol- og bioenergi benyttes til oppvarming, og bygningene er laget med både tradisjonelle (laft) og nye (massivtre) trebyggingsteknikker. Orientering: El-sykkel prosjekt i Søndre Land. Foredrag: Alternativer til fossil oljefyring. Ved cand.scient. Hege Sjølie, fylkeslagsleder for Naturvernforbundet i Hedmark. Presentasjon: Skog 22 og skogoffensiven. Ved Tredriver n i Oppland Ole Johnny Kalstad, prosjektleder for Trevekst Oppland et prosjekt som skal føre til økt trebruk og bidra til økt verdiskaping fra skog til foredling av tre. Foredrag: Fra sorte til grønne karboner. Ved skogambassadør Even Mengshoel, prosjektleder for skog- og trestrategien i Hedmark/ Oppland, jord- og skogbruker og fotosynteseforvalter med bred styreerfaring fra næringspolitisk organisasjonsarbeid og fra hele verdikjeden skog. Foredrag: Vedvirvel - arkitektur og kunst i tre. Ved arkitekt Helene Stub og kunstner Martine Linge. LINGE&STUB står bak årets vedskulptur på jordet på Øvre Fall gård. Skulpturen er utformet som en stor spiral basert på Fibonaccis tallrekke, som utgjør starten på en ekspanderende linje som brer seg utover Søndre Land, går gjennom kantina på ungdomsskolen og videre ut i verden... BIBLIOTEKET TAR DEBATTEN! kl i Rådhusets 2. etasje Tid for Tømmer! InnLANDet det nye Stavanger? Hva er mulighetene for skog- og tømmernæringen som ligger i det grønne skiftet. Hvordan skal vi i Land skal klare å utnytte og henge med på dette? Hva skal til for å lede an i utviklingen? Debattleder: Håvard Lund (journalist, Oppland Arbeiderblad). Debattdeltakere: Ole Helmer E. Bjørlien ( gammel ringrev innen skog- og næringsliv), Ole Jonny Kalstad (Tredriver n i Oppland), Lars W. Grøholt (skogeier, tidl. styreleder Norges Skogeierforbund og Viken Skog) og en deltaker fra Naturvernforbundet. ETTER DEBATTEN BALKONG-FEST kl i Rådhusets 2. etasje Kjøpere lokalt er Land Sag, Hunton fabrikker, og Moelven Mjøsbruket. Det er få kjøpere av massevirke i Norge og derfor eksporteres mesteparten av dette tømmeret til Sverige. Skogbruket i Søndrer Land sto for ca 11% av hogsten i Oppland og 1,4 % av hogsten på landsbasis i Skogfakta - Søndre Land: Omsetning i 2014: m3 til en førstehåndsverdi av 50 mill. kr herav: Sagtømmer: m3 (56%) gj. sn. pris 441,- pr m3. Brukes til bord og plank til konstruksjon og paneler, listverk, limtre og paller. Massevirke: m3 (44%9 gj.sn. pris 241,- pr m3. Brukes til ulike papirkvaliteter, papp, kartong sponog trefiberplater og kjemisk videreforedling til bl.a. spesialcellulose. Spesialtømmer: Finer til møbler, stolpe, stolper, laftetømmer til hus og hytter. Energivirke: Ved, brenselsbriketter,brenselsflis mm.

4 KULTURSKOLENS 25 ÅRSJUBILEUM Søndre Land Kulturskole i 25 år I 1990 ble i Søndre Land Musikkskole etablert som et kommunalt tilbud, etter flittig innsats fra en sterk ildsjel, Lise Halmrast, som også ble den første rektoren. De første årene måtte kulturskolen kjempe mye for egen eksistens, men i 1998 kom loven som sikret at alle kommuner skulle ha et kulturskoletilbud. I løpet av de 25 årene som har gått, har det myldret av liv i kulturskolen. Elevene har spilt i korps, spilt piano, gitar, slagverk, fiolin, trekkspill, hatt leikarring, spilt teater, sunget i kor, danset, spilt i band, tegnet, malt og laget skulpturer. Vi har hatt flinke lærere og gode ledere, og vi har til og med en meget dyktig utøver og pedagog som lærer i dag, som selv har vært elev i kulturskolen som ung lovende gitarist. Muligheten for å utvikle eget talent, både som enkeltutøver og i grupper, har alltid stått sentralt i kulturskolen. Dette har resultert i en levende skole som har utviklet seg i takt med hvilke lærerkrefter som har vært tilgjengelige, og etterspørsel fra elevene. Kulturskolen har bestandig ønsket seg sitt eget tak over hodet, men gjennom årene holdt hus i mer eller mindre egnede lokaler, hjemme hos lærere, i forskjellige rom på rådhuset, litt etter hvilket rom som var ledig akkurat den dagen. Vi har også holdt til i eget hus, men det viste seg å være i overkant godt brukt. I dag er kulturskolen innlosjert på Fryal og SLUS, og er veldig godt fornøyd med å ha kommet dit. Søndre Land Kulturskole har hatt et tett og godt samarbeid med skolekorpset, og etter hvert også Hov Barne- og Ungdomsteater og Kreodans, og dette har tilført bygda og kommunen en voksende elevmasse i kulturskolen. En av de tingene som kjennetegner kulturskolen vår er den enorme viljen til å gi elevene mest mulig på tross av de begrensede ressursene vi har til disposisjon.

5 MELLOM SKOGENS STAMMER kunstprosjekt med Beate Juell og barneskolene i Søndre Land Årets barnekunstutstilling er et samarbeid mellom kunstneren Beate Juell og barneskoleelevene på 5.trinn i Søndre Land. Prosjektet heter «Mellom skogens stammer», og tar for seg opplevelser vi har i og av skogen. Opplevelser av dyr, natur, stemninger, farger, lukter... For å få frem kunstnernes opplevelser har Beate lært dem å bruke forskjellige teknikker. De har brukt blindtegning, noe som ga imponerende resultater. Blindtegning går ut på å tegne med øynene lukket. Elevene på 5.trinn har fått prøve seg på å tegne skogens dyr med kullstift og bind for øynene. Etterpå tegnet de silhuetter av dyra. Fra disse øvelsene lærer de å ta hensyn til proporsjoner, særtrekk og formen på dyret. Før de begynte å tegne fikk de nøye studere tegninger og modeller av noen av dyra. Beate Juell forteller at elevene så tegner store landskapsbilder som de senere skal plassere dyretegninger i. Da er det viktig å tenke på komposisjon, plassering og oppbygging. Vi besøkte 5a fra Fryal skole mens de jobbet med prosjektet. Elevene jobbet i grupper om landskapsbildene, og var engasjerte og aktive. De fikk hjelp av Beate når de sto fast, men diskuterte og jobbet i gruppene om hvordan landskapsbildene skulle være. Lærer Elin Granseth var imponert over elevene som hadde stått på siden tidlig på morgenen og jobbet entusiastisk hele dagen. Det var tydelig at elevene var blitt inspirerte av Beate til å yte sitt beste. Beate Juell har vært på besøk hos alle barneskolene i Søndre Land, og forteller om morsomme og lærerike dager sammen med elevene. Hun er imponert over hvor godt de samarbeider og hvor flott resultatet har blitt. Beate er en erfaren kunstner som jobber mest innen skulptur hvor det å kunne formidle noe, en stemning eller en opplevelse, er svært viktig for henne. Hun uttrykker seg gjerne gjennom gjenkjennelige motiver, som dyr og fugler. Prosjektet er en del av Den kulturelle skolesekken som skal gi elever i grunnskolen et utvalg kunst- og kulturuttrykk ved hjelp av profesjonelle kunstnere og formidlere. Og resultatene kan vi alle se når de er utstilt i City Hov under Tid for Tømmer: Åpning er fredag 26.juni kl

6 LAND KUNSTFORENING - PROGRAM 2015 Sommerutstilling juni Salgsutstilling med lokale kunstnere Galleri Grette, Hov Disse vil delta: Høstutstilling Fjøsgalleriet : 29. august 13. september Salgsutstilling ved «Sju Hamar-damer fra Atelier Ovenpå. Akryl, akvarell og blandingsteknikker. Juleutstilling : Grette lørdag 28. nov - søndag 13. desember. Hele året vil dere finne ulike utstillinger på Galleri Dokka, Storgt 51. Følg med på vår Facebook-side. Spre nyheten om leie av vårt koselige minigalleri for kr 800 pr/uke. Hilsen Land Kunstforening Dag Magne Staurheim Unni M Skaugrud Torill Kamphaug Sven E Singstad Espen Lundby Knut Singstad Rita Lie Åpningstider: Lør.27 og søn 28.kl Arr: Land Kunstforening i samarb. med «Tid for Tømmer» KURS: Plantefarging: Kursleder: Randi Nordahl fra Nordre Land Husflidslag Torsdag 11. juni: Teorikveld, der vi planlegger hva vi skal forberede til selve plantefargingen, slik som å få vite hva slags planter vi skal samle. Sted : Hammerstad, kl og 30. august: Kurshelg: Vi farger garn! Sted: I bryggerhuset til Marit, i Øksnekroken. Pris: Medlemmer av Norges husflidslag, 500 kr og ikke-medlemmer 600 kr. Materialer kommer i tillegg. Påmelding innen 1. juni til Gjertrud, tlf: Billedvev: Kursleder: Thea Forberg Dato: 8.september: Thea kommer på temakvelden for å informere om kurset. Sted : Hammerstad, kl Kurset vil gå 6 tirsdagskvelder ut over høsten fra kl Første kurskveld 15. sept. Pris: Medlemmer av Norges husflidslag, 700 kr og ikke-medlemmer 800 kr. Materialer kommer i tillegg. Påmelding innen 20. august til Gjertrud tlf: Vi jobber også med å få til følgende kurs, men kommer tilbake til disse til høsten. Kurs med tema sokker/ votter med utgangspunkt fra et eget fotografi fra naturen, ved Kari Røhne. Her er det viktig at interesserte tar seg en tur ut i naturen for å ta bilder til inspirasjon for sitt eget helt unike mønster! Nissekurs: Det er kommet ønske om nytt nissekurs, noe vi prøver å få til nærmere jul! S.L.Husflidslag håper å se DEG på et av våre kurs!

7 Søndre Land folkebibliotek Vi består av et hovedbibliotek i Hov og en filial på Odnes. Filialen på Odnes er et kombinert skole- og folkebibliotek på Odnes skole. Åpningstider i Hov Sommertider: Fra og med uke 27 til og med uke 33: Tirsdager og onsdager: Torsdager: Mandag og fredag stengt. Åpningstider på Odnes I skolens sommerferie er Odnes filial stengt. Folkebiblioteket i Søndre Land har som mål å være et levende og inkluderende bibliotek. Her skal folk i alle aldre kunne møtes, lese avisa, slå av en prat, bruke pc, innhente informasjon og benytte seg av utlånet. Her er det høyt under taket og gode stoler og sofaer å synke ned i med en bra bok. På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film, lydbøker, og noe musikk. Blioteket nå har e-bøker til utlån, noe vi synes <er veldig spennende! Last ned appen «ebokbib» og prøv. Husk at du må ha nummeret på lånekortet ditt. Biblioteket i Hov har publikums-pc med Internett. Vi har også trådløst internett for de som vil bruke egne medieenheter. I tillegg vil vi ha et bokutsalg hvor man kan få kjøpt god litteratur til god pris. Har du spørsmål kan du kan du ringe biblioteket i Hov: telefon eller sende oss en e-post på: Hvert år har vi en bokkveld med besøk av kjente forfattere. Fjorårets arrangement var en suksess, med besøk av Knut Nærum og et entusiastisk publikum. Biblioteket er medarrangør av festivalen Bok og Folk på Lands Museum med bokbad og arrangement for barn. Godt oppmøte. Vi har også hatt soppkontrollører på besøk og de kommer igjen til høsten. Barne- og ungdomsskolen har vært på besøk- hvor de har fått lånekort og sett på bøker. I tillegg har vi hatt forfatterbesøk av Anna Fiske for førskolebarna, og vi har hatt barneteater med Gruffalo. Vi har startet opp med Bok og brødskive for barnehagene. Voksenopplæringseleven på Sølve har besøkt oss og de fleste har nå fått tilbud om bøker på sitt eget språk. I anledning 5 årsjubileet på Wolla stilte de ut bilder i biblioteket. Det har også vært andre utstillinger bl.a. sokkeutstilling. Vi satser på å gjøre det like bra i år!

8 FLYSLIPP INNERSETERMYRA-MINNEMARKERING 18., 20. & 21. JUNI 2015 Kl. 23:10 23 februar 1945 kom Short Stirling-flyet LJ 999 med navnet «Queenie» inn over Innersetermyra i Søndre Land. Om bord var pilot Harry Wellington Wilkie fra Canada, og hans mannskap på 6. Oppdraget var å droppe forsyninger til Hjemmestyrkene. I alt slapp de ut fra Stirlingen 14 containere og 8 pakker med materiell, om lag 2 ½ tonn. 12 av Søndre Lands egne menn fra Hjemmestyrkene under ledelse av Abraham Horn (senere kontorsjef/nå rådmann i Søndre Land) mottok og startet det fysisk krevende og farlige oppdraget med å få bragt våpen, ammunisjon og annet i sikkerhet. Nå, 70 år senere vites det meste om slippet. De involverte fra denne natten, og slipp over Norge under krigen vil bli hedret og minnet 18., 20. og 21. juni Datter av piloten H W Wilkie og hennes mann, samt journalist fra byen Hamilton, Ontario vil overvære arrangementene. TORSDAG 18. JUNI KL19:00 IDRETTSPLASSEN HOV. Gjøvik og Toten Flyklubb har tilsagt sitt nærvær; i luften. Fallskjermhopping. (Værforbehold). Fryal Barnekor og et for anledningen fusjonert kor bestående av Bergegarda Mannskor og Fluberg Mannskor vil delta. Flymannskapet og hjemmestyrkemennene fra 23 feb 1945 hedres. 8. mai i år ble Synnøve Karlsen tildelt Regjeringens Minnemedalje; «Takk for din innsats », og Sersjant Halvor Hammerstad Krigsmedaljen for sin innsats i Afghanistan. LØRDAG 20. JUNI KL 11:30 15:15 RÅDHUSET HOV Kl 11:30: Åpning av utstilling med krigsmateriell relatert til flyslipp. Kristian Bergsund fra Krigsminnesamlingen ved Bagn Bygdemuseum og Rittmester Tomas Adam fra Forsvarets Spesialkommando vil være tilstede. Kl 12:00: Amanuensis Ivar Dyb Kraglund fra Hjemmefrontmuseet holder foredrag på engelsk om flyslipp over Norge under krigen. Kl 13:00 : Ole Christian Dalby holder foredrag på engelsk om flyslippet på Innersetermyra 23. feb Kl 15:00 : Avduking av Slipp-container, maleri og dokumentasjon knyttet til flyslippet. SØNDAG 21. JUNI KL 13:00 HOV KIRKE: Minnegudstjeneste på norsk og engelsk ved sogneprest Øystein Wang vil bli avholdt søn 21. juni kl 13:00 i Hov Kirke. Lokale krefter innen sang og musikk samt skoleelever vil ha aktive roller under minnegudstjenesten. FRIVILLIGE: Ikke minst 18 juni på Idr.plassen trengs det frivillige ifm parkering, høyttaler-tjeneste, vertsfunksjon inviterte gjester, telt/regnskjul, flagg, mm. Henvendelse: Svein Jøsendal; eller: Blomsterarrangementer kirka 21. juni i rødt, hvitt og blått, samt rødt og hvitt; flagg Canada. Kjøreoppdrag juni, bl a til Gardermoen (utlegg dekkes iht Statens reiseregulativ). Interesserte kan henvende seg til Ole Christian Dalby eller: VI GRATULERER INGER SYNNØVE KARLSEN. I anledning markeringen av frigjøringsjubileet i år, besluttet Regjeringen å lage en minnemedalje som ble tildelt norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for deres innsats under 2. verdenskrig. Synnøve Karlsen fra Søndre Land er en av de som ble hedret. Synnøve var 23 år gammel da krigen var over i 1945, og gjorde en modig innsats mot okkupasjonsmakten. I krigens første dager solgte hun dynamitt og ammunisjon til norske offiserer som brukte den til å sprenge bruene ved Fall. Som 17-årig ekspeditør i familiens landhandel var hun ikke i tvil om at det var det riktige å gjøre. Etter at hun ble gift i 1942 og flyttet til Nordre Granum gård, ble det til at hun forsynte motstandsfolk med mat og husrom. Hun var da knapt 20 år, og snart ble hun også mor til en liten gutt. Det var store sjanser hun tok. Hun hadde som motstandskvinne ikke bare seg selv å tenke på, men også familien. Likevel var det en selvfølge for henne å hjelpe de som trengte det. Da to engelske telegrafister bodde i skjul på Markussen-hytta i Helvete, var det hun som sørget for at de hadde mat, og hun var med og organisere forsyninger til motstandsgruppene på Sollia. Matproduksjonen på gårdene ble kontrollert under krigen, og Synnøve ble flink til å komme med bortforklaringer om svinn. Likevel holdt det på å gå galt, en gang holdt de på å bli angitt av folk som ble presset under tortur. Farlig arbeid: Bortforklaringer fikk hun også bruk for da fem Gestapo fra Gjøvik kom for å ransake husene på jakt etter radioer og annet som var ulovlig. Da klarte hun, etter påskudd om at hun måtte se til minstegutten, å å smugle ut våpen og ammunisjon i forkleet. Disse ga hun i flere omganger til en betrodd gjest, som satt i kjøkkenet deres og spiste middag sammen med de andre arbeiderne, under razziaen. Han hadde en stor frakk som han ikke tok av seg hvor han gjemte våpendelene og patronene i. Han sa senere at aldri hadde turen fra kjøkkenet og over gårdsplassen vært så lang! Som Synnøve selv sier: «Det krevde at man holdt hodet kaldt». Vi gratulerer med velfortjent medalje!

9 Sommer 2015 Onsdag 17. juni.kveldsåpent Legg sommeravslutningene til museet! Vi gir dere en guidet runde på museet, etterpå serveres rømmegrøt og kaffe i Tingbygningen.Gruppebestilling. Priser fra kr. 175,- Mandag til fredag juni. Sommerskole med tema ULL Kl Barn og ungdom i alderen år kan melde seg på sommerskole med ull som tema. Arrangeres i samarbeid med Nordre Land Husflidslag. Påmeldingsfrist: mandag Pris kr. 250,- Onsdag 1. juli. Kveldsåpent Legg sommeravslutningene til museet! Vi gir deg en guidet runde på museet, og etterpå serveres rømmegrøt og kaffe i Tingbygningen. Gruppebestilling. Priser fra kr. 175,- Lørdag 4. juli. QIGONG Kl Vi trener ute. Ann Caldecourt kommer og instruerer i qigong. Ta med egen matte/teppe. Påmeldingsfrist fredag Pris kr. 150,- Søndag 5. juli. Veteranbil treff /utstilling kl Veteranbilklubben kommer mannsterke og bruker museet som utstillingsområde. Inngang kr. 50,- Åpen kafè. Mandag 6. juli. Peder Aadnes i fokus kl Det vil bli leid inn ekstern omviser som tar omvisning i Thomle, Nordsinni og Fluberg kirker. Hvis mange nok påmeldte vil det bli satt opp buss. Det vil bli anledning til å kjøpe en lett lunsj på museet før avreise til kirkene. Påmelding innen mandag Pris: kr. 400,- pr pers. Lunsj kr. 75,- pr. pers. Tirsdag 14. juli. Hvalbyhaugen 80 år kl Det er 80 år siden Hvalbyhaugen ble satt opp på museet. Omvisning og åpen kafè. Inngang kr. 50,- voksen, barn kr. 20,- Torsdag 23. juli. Seterdag kl Åpen aktivitetsdag på Rudssetra. Her kan du få en smakebit fra livet på setra. Det vil blant annet bli bakt flatbrød, kjerning av smør og farging av garn.vi får besøk av hester, høner og kaniner. Åpen kafè med servering av rømmegrøt, kaffe og sveler. Inngang voksen kr 50,- barn kr. 20 Lørdag 1. august. Kofta - fra fjøs til Stas kl Sett av denne dagen! Dette blir årets show på museet. Vi samler inn strikkekofter gjennom sommeren og benytter anledningen til å arrangere en mannekengoppvisning i amfiet. Mer informasjon om dette arrangementet kommer utover sommeren. Enkel servering. Vin og ølsalg. Inngang 100,- Kom gjerne i kofte. Lørdag og søndag august. Håndverkshelg kl Keramiker Guro Wattum tar med seg dreiebenken til museet. Det blir også spinning av ull og strikkekafè, så ta med håndarbeidet og kom. Håndverkerne på museet demonstrerer andre håndverk. Inngang kr. 50,- Åpen kafé. Torsdag 3. september. Jeger Helaften kl Her blir det helaften for den jaktinteresserte. Friluftskino og laging av mat i kokegrop. Demonstrasjoner, stands og foredrag. Ta med de gode jakthistoriene og møt opp. Inngang kr. 100,- Velkommen til sommeråpent museum! Lands Museum ligger sentralt på Dokka og er det lokalhistoriske museet for Nordre Land og Søndre Land. Vi starter sesongen med museumsdagen i juni. Årets tema er friluftsliv. I tillegg til sommerprogrammet vil vi ha mange andre aktiviteter. Det blir hagefestival, konsert, såpekoking og brødbaking i steinovn. Følg med på kalenderen vår på hjemmesiden og på Facebook. Vi har også åpen kafé, butikk og om omvisning alle dager. Sommersesongen 2015 Sommeråpent med omviser på plass fra 1. juni 16. august. Mandag-fredag Åpent alle dager fra 22. juni 16. august Lørdag og søndag For påmeldinger og bestillinger, Tlf Mobil e-post

10 Friluftlivets år 2015 Aksjon Søndre Land kommun e TURMÅL 2015 I S Ø N D R E L A N D Tur med kjentmann: April: 27. Juli: Ferie Mai: 4., 11., 18. og 26. August: 17., 24. og 31. Juni: 1., 8., 15., 22. og 29. September: 7., 14. og 21. Ta med mat og drikke hvis ikke annet står Arr. : Lag o g f o r eninger i s amarbeid med F rivil ligsentr alen o g F o l k ehelsekomitè e n i Søndr e Land GARDSÆTRA ØSTSINNIÅSEN SØNDAG14.JUNI: Ivrige sambygdinger har ryddet og merket den gamle sætervegen innover Østsinniåsen hvor folk og dyr gikk fra gardene på Østsinni til sætrene sine innpå åsen. Vi går fra skihytta, forbi Måsjøhøgda, Bergsetervatnet og opp til Gardsetera som tilhører Nørre Garde. Litt myrlendt, gode sko, mat og drikke. Ca. 5 timer. Turleder: Tore Rødbergshagen tlf Møtested: ØSTSINNI KIRKE kl ETTERMIDDAGSTUR TIL VENOLHØGDA I LANDÅSBYGDA TORSDAG 18.JUNI: Totalt ca. 2 timers tur på fin sti til koselig utsiktspunkt ovenfor Landåsen Rehabiliteringssenter. Vi tar en lengre pause på toppen og nyter det gode vi har med i sekken! Turleder: Åse Bratli tlf Møtested: LANDÅSEN Rehabiliteringssenter p-plass kl OPPLEV SOLOPPGANGEN PÅ EN 2000 METERS TOPP FREDAG JUNI Kvitingkjølen er en «snill» fjellkjede med tre lette 2000 meters topper i nærheten av LOM. Fra bilene er det 7 km og 850 høydemeter å gå på fredag kveld. Vi tar en liten blund i soveposen på toppen og vandrer over de to andre toppene og ned igjen til bilene dagen etter. Hele turen er 16 km. Turleder: Gunnar Westby tlf KART: 1618 IV Lom Møtested: Etter avtale med turleder eller ved Sålell. Ta av sydover fra RV15 ca 6 km vest for Garmo. Skiltet til Soleggen, men du kan kjøre helt fram til Sålell. Værforbehold! KRÅKHUGGUKAMPEN LØRDAG 20. JUNI: Vi kjører innover åsen på bomveg og går opp Haralia mot toppen, hvor vi tar en god rast. Ca. 3 timer. TURLEDER: Alf Andersen tlf Kari Løken Kalsnes tlf Møtested: DOKKA stasjon kl eller kl.14 ved Lindheim i Snertingdal på veien mellom Svingstad i Torpa og Nykirke i Snertingdal. MIDTSOMMERTUR TIL AKSJØSVEUM MANDAG 22. JUNI: Vi kjører opp på Veståsen forbi det som en gang var Nordsinni Stasjon og går i gamle tråkk fra Nøss til de gamle boplassene Aksjøsveum.Vi går videre til Nøsshytta og tilbake til bilene. Hele runden tar 3-4 timer i moderat tempo! TURLEDER: Thor Bardalen tlf Kari Løken Kalsnes tlf Møtested: DOKKA stasjon kl.18.00

11 - sommerens aktiviteter Vår hjemmeside er: SLJFF: ARRANGEMENTER I JUNI-JULI-AUGUST Tidspunkt Aktivitet/tilbud Sted Kommentar 11. juni Lerdueskyting Kongen Lukket arr. for S.Land ungd.skole 16.juni Friluftsdag for alle som skal begynne i Trevatn, Vassendlandet S.Land Frivilligsentral samarbeid med SLJFF. 1.klasse høsten -15. JULI - - Feriemåned. 9.augut Friluftsmesse Kula, Lomsjøen 12.august Friluftsdag for Fryal skole Hyggelig tradisjonsarrangement i samarbeid med Den norske kirke. Servering! Velkommen. S.Land Frivilligsentral samarbeid med SLJFF. FØLG MED PÅ ANNONSERINGER OG OPPDATERT AKTIVITETSPLAN, BLA. PÅ VÅRE HJEMMESIDE, FACEBOOK m.m. Utover seinsommeren/høsten kommer det flere «godbiter» i egen regi som; - nytt jegerprøvekurs - konsentrert jaktkurs - opplæringsjakt på rådyr, hare og skogsfugl SLJFF Kvinnekontakt jobber med opplegg (kurs, arrangementer) for kvinner i alle aldre og etnisitet, høsten Her ser vi for oss et samarbeid med gode og engasjerte lokale krefter og Oppland Jeger- og fiskeforening. Følg med, dette gleder vi oss til! 2015 er Friluftslivets År. Oppfordrer deg til å dele dine opplevelser (tekst) og/eller bilder på våre hjemmesider (kontakt Eddie Hestnes). Husk at; - Man må ikke være forfatter for å skrive noen ord om en god opplevelse eller tur. - Friluftsliv er veldig mye mer enn Norge på langs og Canada på tvers. Med ønske om et fortsatt godt og opplevelsesrikt Friluftsår!

12

13 Vedskulptur VEDVIRVEL Mange har lagt merke til årets treskulptur som har vokst fram på Falljordet: Vedvirvel. Der fjorårets skulptur var høy og kjempet mot vinden, snirkler Vedvirvel seg frem langs bakken som en bølgete spiral av vedkubber. Sentrum av Vedvirvel er bygget opp på Falljordet, men virvelen strekker seg som en spiral gjennom Fall, hele Søndre Land, Norge, Verden og videre ut i verdensrommet om man vil regne og tegne opp på kart. Kunstnerne bak verket, LINGE&STUB, har før laget modeller av virvler, men dette er første gang de lager en i stor skala. Da de ble invitert til å lage årets vedskulptur i regi av MADSTUN AS og i anledning Tid for Tømmer visste de med en gang at de ønsket å bygge en virvel i ved. Dette er en temporær skulptur som varer til vedtørkesesongen er over, til høsten. Den knytter til seg lokal kunnskap og tradisjon for vedstabling: I første kvadrat av skulpturen er det brukt vedstandard 30 cm, mens i resten er det brukt gammel vedstandard som er 60 cm. Vedvirvel er bygget opp etter matematikeren Fibonaccis tallsekvens som kan brukes til å konstruere en spiral som etter hvert som den vokser faller sammen med det vi kaller Den gylne spiral og det gylne snitt. Den gylne spiral finner vi i naturen, som i konglenes utseende, i solsikkefrøenes plassering og i mye annet. Ved siden av et kvadrat med sidelengde 1 (i dette tilfellet ett vedtre, standard vedlengde 30 cm) ligger et tilsvarende kvadrat. Videre legger man et nytt og større kvadrat der sidene er det neste Fibonaccitallet: 2 (60 cm). Slik følger stadig større kvadrater der sidene alltid vil være summen av siden på de to foregående. Siden i de stadig økende kvadratene er radiusen i de økende buene. Og slik vokser spiralen. Og blir Vedvirvel. Deler av virvelen går gjennom ungdomskolen, noe skolen vil markere der spiralen svinger seg gjennom formingsavdelingen. Søndre Land Ungdomsskole var med på oppstarten av prosjektet hvor de ved hjelp av geometri regnet ut og tegnet opp Vedvirvels absolutte senter og begynnende spiral. Deretter målte de opp og slo ned staver for å vite hvor de første vedkubbene skulle plasseres (se bilder). LINGE&STUB forteller at det var veldig inspirerende å samarbeide med ungdommene. Her fikk elevene prøve ut geometri i praksis, og samtidig se at det ble kunst. Geometri kan faktisk brukes til noe! I tillegg har de fått positiv oppmerksomhet fra forbipasserende. Noen har blitt med på å bygge litt av skulpturen, noe kunstnerne synes er veldig gøy. LINGE&STUB er en prosjektbasert symbiose mellom Martine Linge og Helene Stub. De forteller at når de samarbeider er de en enhet, LINGE&STUB, som nyter godt av hverandres forskjeller og likheter og felles kunnskap. Ting blir delvis til underveis, men de vil at ideen eller visjonen må være klar hele tiden. Og så er det viktig å ha en både leken og alvorlig tilnærming til verket. De takker MADSTUN AS, Sølve A/S, Søndre Land ungdomsskole og Øvre Fall gård for et godt samarbeid.

14 LANDINGSlaget i Land august: In August of 2015, Landingslag will again journey to Norway. From Thursday 13 August through Sunday, August 16, our hosts will be a committee that includes Geir Steinar Loeng, Roar Kværnsveen (Culture section, Nordre Land municipality), Sally Græsdahl, Natasha Bjørnset Reksten, and Alastair Brown of the Land Museum, and Tone Gellein (Culture section leader, Sondre Land Municipality). Day One: Arrival in Dokka Family Reunion at Lands Museum. This was a tour highlight in 2010, when Kari Nordal and Einar Endrerud made arrangements for American tour members to meet their relatives currently living in Land. Day Two: The day begins in the Synnfjell Mountains with lunch at Kittilbu (part of the Lands Museum). In the evening, activities will center on Lands Museum along with a short film, we ll have a chance to look at objects that would have been familiar to our immigrant ancestors and a chance to guess at their purpose should both entertain and educate. Day Three: A day to visit ancestral farms & churches. This is a market day in Dokka. In the evening, dinner will be followed by a presentation on the American Letters project. TEGNEKLUBBEN I SØNDRE LAND Tegneklubben i Søndre Land er en kunstnergruppe som samles hver måned for å tegne. Vi er i samarbeid med Land Kunstforening som flere av kunstnerne er medlem av. Grunnen til at jeg ønsket å starte en tegnergruppe er fordi jeg ønsker at kunstnere kan møtes reglemessig og samtidig øve våre tegneferdigheter og utveksle ideer sammen. Det som vi tegner er portretter av forskjellige mennesker på byda. Det kan være folk i ledelse stillinger; politikere; butikk tjenester; eller deg som bor her. Det er viktig at kunstneren får lov til å bruke den tiden å øve ferdigheten sin som kunstner og ikke blir presset å imponere eller gjør det bra for modellens skyld. Prosessen er en viktig del av denne prakis. Derfor er kunstnerne ikke opptatt av ferdig resultater til tegningene. Day Four: Early church service at Skute Church, followed by lunch at Ringelien farm. In the afternoon, a cruise on the Randsfjorden on the new boat Kong Haud will end at Røykenvika where busses will be available for transportation back to Gardermoen. MANGFOLD OG GLEDE: Kvinnekafe i regi av Røde Kors Hver torsdag kveld kl møtes en fargerik gruppe damer og unger på Frivilligsentralen i Hov. Her er alle damer velkomne sier en av initiavtitagerne Mari Stenerud. Hun var med når de startet opp med kvinnekafe i 2011, samtidig med Gran, Dokka og Gjøvik, alle i regi av Røde Kors. Flere av damene benytter kvinnekafeen til å gjøre lekser og lære av hverandre. De som har vært lengre i Norge underviser de som nettopp har kommet. Noen av ungdommene er også flinke til å lære fra seg. Mari Stenerud og Eva Røise har vært ildsjeler i dette arbeidet sammen med mange andre. Alle er velkomne og de håper flere enn bare innflyttere stikker innom. Mange av damene trenger å få norske venner og øve seg på norsk. På kafeen lages det fra forskjellige land mat, arrangeres fester og turer. I dag planlegger de å være med på kjentmannstur til Odnesbakken i regi av Aksjon Turmål. Praten går livlig på mange språk og gebrokkent norsk. Ungene er ivrige tolker for mammaene sine og mange prater veldig godt norsk på tross av kort tid i Norge. Damene hjelper hverandre med å lage mat og her ryddes det inn i oppvaskmaskina.

15 Voksenopplæringa- et positivt tilskudd på Sølve Sølve AS er en vekstbedrift beliggende i Hov i Søndre Land Kommune, ved Randsfjorden, bedriften eies av Søndre Land Kommune. Sølve ønsker å gi et variert og utviklende arbeidstilbud. De satser på nytenkning og kreativitet og kan tilby arbeid innen følgende områder: Ved/service, Vaskeri, Monteringsarbeid for offentlige og private bedrifter og kantine. ENGASJERTE LÆRERE som BRENNER FOR SIN JOBB: Da Søndre Land Kommune bestemte seg for å ta norskundervisning og introduksjonsprogrammet tilbake til kommunen var det Sølve som fikk dette oppdraget. De lyste ut to lærerstillinger og Lars Nybakke fra Søndre Land, og Lina Ahnstrøm, fra Ukraina/Dokka, fikk jobben. De startet opp høsten 2014 med to klasser og tilsammen 30 elever. Flere av eleven hadde gått på skole på Gjøvik eller andre steder tidliger, men nå fikk de tilbud i hjemkommunen sin. For tiden er ca halvparten av eleven bosatte flyktninger eller andre bosatte med behov for norskopplæring. De andre plassene er fylt opp med asylsøkere fra mottaket (alle med bolig i Hov). Språket er nøkkelen: Alle som har fått opphold i Norge har plikt til og krav på norskopplæring sier Lina. I tillegg til norskopplæringen har de introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger. Kommunen får midler av IMDI til introduksjonsprogrammet, som varer i 2 år. I løpet av denne tiden skal elevene lære seg norsk og samfunnskunnskap. Arbeidspraksis: Målet er at de skal bli istand til å få seg jobb og klare seg i det norske samfunnet. Da er det også viktig med kontakt med det norske arbeidslivet sier Lars. En kan lære mange norske ord og setninger, men den viktigste læringen skjer i samtale med andre og ved å praktisere språket i arbeidslivet. Derfor jobber de mye med å få til utplasseringer i det lokale arbeidsliv. Hver fredag er det ikke undervisning og da er målet at alle elevene kan få praksisplass. Noen jobber med renhold andre er i lokale butikker med mer. Vi ønsker oss flere plasser sier Lars. Arbeidslederne på Sølve er også engasjert inn i dette og følger opp våre kandidater på praksis utenfor Sølve. Alle har praksis på Sølve i starten, og utenfor etterhvert. Noen av arbeidslederne har og undervisningstimer i mat og helse mm. Høflighet og respekt: Dette har vært positivt for miljøet på Sølve sier Ann Kristin Solbakken. Eleven er høflige og viser respekt for de andre og de er motiverte og interesserte. Det har ikke vært noen negative opplevelser og elevene har blitt tatt godt imot av de andre brukerne her sier hun. FORNØYDE ELEVER-ØNSKER FLERE NORSKE VENNER Shukri og Amina fra Somalia, Senait fra Eritrea, Francnilda fra Brazil og Juan fra Kina går alle på voksenopplæringa på Sølve. De er veldig fornøyd med det nye skoletilbudet og lærerne ved Sølve. Før måtte jeg kjøre buss og brukte 2 timer hver dag på å komme til og fra skolen, men nå kan jeg gå hjemmefra til skolen på kort tid, sier Shukri. Jeg lærer en masse norsk her og lærebøkene de bruker her er veldig bra. Shukri har jobbet som lærer i Somalia og vet hva hun snakker om. Vi snakket mye norsk på skola før også, men her lærer vi også grammatikk og skriver mer. Og så har vi datamaskiner og mye dataopplæring her supplerer en av de andre damene. Borte ved veggen henger øretelefoner til hver elev og i dataskapet har de hver sin pc. De er tydelig fornøyd med opplegget her på Sølve. De har også arbeids- og språkpraksis, noe som er veldig bra. Amina har praksis i butikk og i vaskeriet. Senait har praksis i butikk og på Hovli. Dette er damer som vil noe og flere av dem har lang arbeidspraksis fra hjemlandet. Francinilda hadde egen matbutikk i Brazil, men det var lange dager og mye arbeid så nå drømmer hun om å jobbe i barnehage. Juan jobbet med regnskap i Kina. De trives i Søndre Land, men har ikke blitt kjent med så mange norske enda. De kjenner noen gjennom kvinnekafeen, men ikke så mange ellers. Røde Kors arrangerer kvinnekaffe hver torsdag og det er populært. Men de vil gjerne bli kjent med flere fra Søndre Land for det er viktig å kunne praktisere de nye norske ordene og bli kjent med kulturen her. Alle tre er enige i at det er moro og lærerikt å jobbe med denne gruppa elever. Fra venstre: Ann Kristin Solbakken, Lina Ahnstrøm og Lars Nybakke.

16 KUNSTLAND Hver sommer inviterer KUNSTLAND en gruppe internasjonale kunstnere til å møtes, snakke og arbeide sammen I en uke. Hva som kommer ut av dette er hvert år like spennende. Det vil bli musikk, bilder og skulptur i sær forening. Inne som ute. Vil du vite mer om dette? Kom da til KUNSTLAND lørdag 1. august kl 14 for en ny og anderledes kunstopplevelse! Årets kunstnere er samlet fra Norge, Sverige, England og USA: 1 Magnus Sodamin (US) Billedkunst 2 Cecilie Nakata Telle (UK) Skulptur 3 Stein Koksvik (N) Billedkunst 4 Yngvar Larsen(N) Skulptur 5 Bjørn Bjarre (N) Billedkunst 6 Ulf Carlsson (S) Billedkunst KUNSTLAND er deg 2015! Kunstland følger opp suksessen fra i fjor og inviterer denne sommeren deg som er mellom 12 og 18 år til to dager i kunstens tegn. I Kunstland møter du den kjente kunstneren Markus Brendmoe, han er inspirasjonsråd og en kyndige veileder som gir deg en titt inn i kunstens verden hvor du bla vil lære å velge et motiv, tegne dette, for så til slutt å male motivet. Og ikke nok med det; senere på høsten lager vi utstilling i Hov med bildene vi har produsert! Du lurer kanskje på hva og hvor Kunstland er? Det er et sted langt til skogs på Veståsen, nærmere bestemt det tidligere småbruket Bredviken, 50 mål stort og liggende idyllisk ved Lomsjøens bredd. Her kan du foruten å fordype deg i tegning og maling, både bade og fiske dersom du har lyst! Tid: Oppstart mandag 10. august kl 11 og avslutning tirsdag 11. august kl Pris per deltager er kr som dekker alle måltider, undervisning samt kunstnermaterialer. Deltager medbringer godt humør, sovepose og liggeunderlag og får soveplass på låven eller i stabburet! Foruten Markus Brendmoe er det med en undervisnings-assistent og kokk. Send påmelding per mail til Markus Brendmoe innen 1. august til eller ring gjerne for en prat med han på tel Kunstland vil være tilstede under Tid for tømmerfestivalen i Hov lørdag 26. juni, der kan du se noe av kunsten som ble laget under fjorårets Kunstland er deg!. Søndre Land Kommune og Oppland Fylkeskommune gir økonomisk støtte til KUNSTLAND er deg 2015!

17 KUNSTNERRESIDENS PÅ Bakgrunn FALLAND Billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf kjøpte småbruket Falland, beliggende på Fall i Søndre Land Kommune, i Eiendommen er på 4,5 mål, inneholder et hovedhus og en låve, og har en flott utsikt over Randsfjorden. Vi ønsker å bygge om låven til å romme et 60 kvm. atelier for billedkunst og et 60 kvm. musikkstudio, samt et verksted for tre- og malearbeider, en sovesal med plass til 12 senger, et lite kjøkken og bad. Ombyggingen av låven ble igangsatt i Det er foreløpig foretatt en generell oppretting av låven, støpt ny grunnmur under halve låven og støpt gulv med varmerør i atelieret. Det gjenstår et omfattende snekkerarbeid. I tillegg til å etablere arbeidsstudioer for oss selv, ønsker vi å utvikle Falland II til et kurssenter for kunst og permakultur. Vi starter opp allerede i år: Fra 27. juni til 13. juli vil vi avholde Internasjonalt Land Art Prosjekt på Fall, Søndre Land, med sju kunstnere fra Australia, Finland og Norge. Under det to uker lange prosjektet vil hver kunstner arbeide med et valgt utendørs område på Fall, og med utgangspunkt i landskapet, og funnet materiale, skape et stedsspesifikt kunstverk. Rammene for arbeidene består av en restriktiv bruk av materialer som ikke vil skade naturen eller omgivelsene. Kunstnere er derfor bedt om å gjøre bruk av materialer de finner på stedet. I løpet av prosjektet vil det bli organisert et offentlig forum der lokale interesserte inviteres til å få et innblikk i arbeidet, prosessen og tankene bak. Det vil videre bli lagt til rette for at lokale interesserte eventuelt kan involveres praktisk gjennom å assistere enkelte av kunstnerne i realiseringen av kunstverkene. Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Oppland Fylkeskommune. 23. og 24. august vil vi holde et Videregående Permakulturog pedagogikk-kurs. Kursleder vil være Jan Bang fra Norsk Permakulturforening. Permakultur kommer fra det engelske permanent agriculture. Det dreier seg imidlertid ikke bare om jordbruk, men er også en filosofi, en måte å tenke på; et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, og ikke mot, naturen. Sammenstillingen av kunst og permakultur oppleves som en meningsfull sidestilling, der den underliggende drivkraften er et ønske om en øket oppmerksomhet og en mer bevisst ansvarsfølelse.

18 FOTBALLKAMPER PÅ HOV STADION I SOMMER : Torsdag 4 juni kl : Søndre Land 2 V.Torpa 2 Fredag 5 juni kl : Søndre Land Lunner Fredag 19 juni kl : Søndre Land Nordre Land Torsdag 2 juli kl : Søndre Land Gran Lørdag 8 aug. kl : Søndre Land 2 Vind 2 Fredag 14 aug. kl : Søndre Land Toten Torsdag 20 aug. kl.19.00: Søndre Land 2 Etnedal Fredag 21 aug. kl : Søndre Land Vind SAMTALEGRUPPE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Er du pårørende til en person med demens og trenger noen å snakke med? Har vi et tilbud til deg fra høsten Nære pårørende til personer med demens er ofte i en vanskelig livssituasjon i større eller mindre grad. For noen pårørende kan valget om å delta i en slik gruppe bidra til å forebygge sykdom og dårlig helse. Vi møtes på Dagtilbud for personer med demens ca. 2 timer - en gang i mnd. 6 8 ganger i året. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen / søndre Land demens forening, Røde kors og Søndre Land Kommune. Temaer som drøftes er litt hva gruppa har behov for. Målet er å øke kunnskapen om demens, dele erfaringer, høste tips og praktiske råd og tips om offentlige hjelpeordninger og økonomiske spørsmål. Gi støtte og styrke til å mestre hverdagen. Ideer til meningsfullt samvær med personer med demens. Definere sin omsorgsrolle. Alle i gruppa har taushetsplikt. For mer informasjon og evt. deltakelse, kan du bare ta kontakt med en av de nedenfor her Randi Brenner tlf , Åse Raa tlf Hege Granvold tlf , Ann Jorunn Odden tlf LØRDAG 11. JULI TREVANNSDAGEN *Arrangementet starter kl med inngang kr. 50,- pr pers. *Salgsboder, antikk og brukt *Kiosksalg og salg av grillmat *Loddsalg (Gevinst: Matkurv mm. Trekkes på ettermiddagen) *Aktiviteter (vi ser for oss enkle leker til barna, ikke fastsatt, men det kom noen forslag på siste møte) *Tippekonkurranse. Etter at salgsbodene «stenger/avslutter» ved tiden, dette er litt væravhengig, så går vi videre i programmet med: *Trekning av loddsalg og tippekonkurranse. Opphold og klargjøring til underholdning: *Krestian Kjippsprengen (v/trond Lønstad) *Musikk (foreløpig ikke 100% klarlagt hvem /hva) TILDELINGSKONTOR I SØNDRE LAND: Det er nå opprettet et tildelingskontor i kommunen. Vi har fått en ny medarbeider. Kontoret skal etter hvert bemannes av 3 personer. Dette er ofte publikums første møte med helse, omsorg og velferdstjenesten. Vi tenker at vi kunne informere publikum om dette i flere fora også i kulturnytt. Tildelingskontoret er mottaker av søknader fra kommunens innbyggere og skal i tillegg være et kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten i forhold til utskrivningsklare pasienter. Søknadene saksbehandles etter gjeldene lovverk og ut i fra interne kriterier og rutiner. Fagansvarlig på tildelingskontoret er Johan Keesjan Bonten. Tildelingskontoret er sammen med hjemmesykepleien i Kiwi-bygget. Tlf SØNDRE LAND PENSJONISTFORENING: Har møte i kommunestyresalen 16. juni kl Ingen møter i juli. Nytt møte 18. august i kommunestyresalen kl

19

20 Tema: TØMMERHØGGERLIV Dag Lindbråten, med hjelpere, viser tre og tømmerhåndverk Lomsdalen sag er representert Ligarda Trevare viser hva som produseres der. v/jan Petter Haug Valle Videregående viser sin hogstmaskinsimulator. v/trond Nordraak Brødrene Hagenborg kommer med hogstmaskin I teltet blir det: - lagd gammeldags tømmerhøggerkost, med smaksprøver og oppskrifter. - visning av bekledningen som ble brukt - visning av utstyr og redskaper som ble brukt under skogsdriften, som måleutstyr, sager, merkeøkser m.m. - mimrebord. Vi håper å få med oss noen av de eldre i bygda som kan fortelle om hvordan det var å jobbe i skogen i gamle dager. Bildene er utlånt fra Lands museum: Tømmerfløting og tømmerhogst. Operameny i Møkkjelleren i Ringelien Lørdag 15. august kl Medvirkende: Eli Kristin Hanssveen, Svein Erik Sagbråten, Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad. Lokal mat innkludert. Bindende påmelding til: / Tel: Sommerband ved sommerstrand HUSODDENKONSERT FREDAG 3. JULI KL: For 6. året på rad kan vi ønske velkommen til konsertopplevelsen på Husodden. Delillos de har turnert Norge rundt i 30 år og er nå mye å høre på alle norske radiokanaler. Konserten starter kl Søsknene Amb fire søsken fra Ringsaker kommer for å «varme opp» publikum kl Området åpner for publikum kl med varme griller og serveringstelt. Kontakt Kjell Rønningen for påmelding av veteran/gammelbiler tlf , «førstemann til mølla» - 30 biler er maksantall. Sjåfører i påmeldte veteran/ gammelbiler går gratis inn på konserten. Kolbjørn Haug og Ferga Rand frakter publikum fra Kråkvika med stopp ved Lyngstrand camping før Husoddens strand. Det er ingen påmelding møt opp i Kråkvika for avreise kl og på Lyngstrand. Ferga går tilbake til Hov etter at konserten er slutt. Spørsmål: Kolbjørn Haug, tlf Vi aksepterer ledsagerbevis. Betalingsterminaler både ved inngang og i serveringstelt. Forhåndbestilling: Servicetorget Søndre Land, Sentrumservice Nordre Land eller på billettservice. Billettørene er klare kl Arr: Hele Vestsida i samarbeid med grunneier Ola Petter Nordraak.

21 SKUTE KIRKE 100 ÅR Skute kirke ligger i Ringelia, på vestsiden av Randsfjorden. Den er tegnet av arkitekt Ole Stein, og sto ferdig i Byggmester var A. Mathisen. Det er ingen selvfølge at medlemmene av Skute menighet i år kan feire Skute kirke 100-års jubileum. De førte en lang kamp for å få en kirke på Vestsida av Randsfjorden. Man hadde lenge ønsket en egen kirke her, og det ble samlet inn penger til dette formålet. Rundt 1870 ble det lagt konkrete planer for at det skulle bli reist et gudshus på Vestsida. I stedet ble et kapell reist i Enger, på andre siden av fjorden. Men bygdefolket ga ikke opp, og konsentrerte seg i stedet om å få en egen gravplass. Peder Skude fra gården Nordre Skude avga i 1903 et område til dette formålet. Han stilte dog noen betingelser: gravene skulle få stå uforstyrret i evig tid, og det skulle ikke være noen form for festeavgift. Fravær av festeavgift ble forsøkt endret på i 1996 av kommunestyret i Søndre Land som ville ha likhet for loven og dermed festeavgift for alle gravplassene i kommunen. Forslaget gikk ikke igjennom grunnet sterke protester fra innbyggerne på Vestsida. I 1904 ble gravlunden innviet, og Ole Olsen Smedhaugen ble som den første gravlagt der 30.juli. Han hadde vært med på å opparbeide gravlunden, og var bare 21 år gammel da han ble truffet av lynet og døde. JUBILEUMSPROGRAM FOR SKUTE KIRKE: 12. juni kl : Åpning av fotoutstilling av dåpskjoler fra Vestsida. Utstillingen blir hengende frem til 17.oktober. 14..juni kl.11.oo: Jubileumsgudstjeneste. Fest på kirkebakken etter gudstjenesten. Biskop Solveig Fiske, prost Hans Erik Raustøl, Sogneprestene Gitte Bergstuen og Øystein Wang. Vestsida oppvekstsenter, Søndre Land kirkekor, Gudbrand Tandberg, Ellisiv Tandberg, gjester. NB; Kirken åpner oktober kl.19.00: Jublieumskonsert ; Dåpssalmene minutt for minutt med lansering av jubileumsboka. Lokale kor og sangere inviteres til å tolke en dåpssalme hver, det blir allsang og presentasjon av boka. Nå følte bygdefolket at man endelig burde få bygget en kirke. Peder Skude stilte igjen med gratis tomt, og en byggekomite klarte å få en kongelig resolusjon om oppførelsen av et gudshus. Kirken ble oppført på to år, og mye av byggesummen var gavebidrag. Kirka er en langkirke av tre bygget som enmoderne stavkirke med plass til ca. 380 personer. At den er bygget av tre føltes nok godt for bygdefolket i ei bygd hvor skog og tømmerdrift har en viktig plass. Den er bygget i nasjonalromantisk drakestil, en stil som noen ganger blir betegnet som moderne stavkirker. Men Skute kirke har ikke utskjæringer på takmønene, i stedet kjennetegnes taket av to store skorsteiner. Innvendig er kirka preget av at formspråk og fargebruk er svært gjennomtenkt, og ikke endret på under oppussinger i senere år. Store, kraftige søyler av tre holder et høyt tak oppe og gjør at kirkerommet føles luftig og godt. Tett i tett rundt på veggene er utskårne menneskehoder, noe som gir assosiasjoner til den gamle gudelæren i norrøn mytologi. Nok et tegn på stavkirkeinspirasjonen. Kirken lyses opp av to kraftige og flotte lysekroner i jern, smidd i smia på Nordre Lomsdal. Det samme er lampettene på veggene. Lysekronene kan minne om brudekroner. De er alle holdt i en rustikk stil som passer til det øvrige interiøret i kirkerommet. Når vi nærmer oss alteret legger vi merke til døpefonten som er i massivt tre med tilhørende døpefat og døpekanne i sølv. Som resten av kirkeinteriøret er den holdt i en flott rødfarge beskrevet som «saftig krepserød», med utskårne kors malt i gull på en grønn ring. Den første dåpen i Skute kirke var 20.mai 1915, og intet mindre enn fem barn ble båret til dåpen den dagen. Prekestolen er malt i den samme rødfargen, og har utskjæringer av vakre gullmalte kornaks samt Jesusmonogrammet. På hver side av alterringen står det to gyllenlær brudestoler i barokkstil. Disse kom til kirken som gave fra Vestsida Bondekvinnelag i Et annet av de nyere innslag i kirka er et maleri av den kjente kunstneren Jakob Weidemann. Maleriet «Kristi Himmelfart» er en gave, og henger som en fin kontrast til resten av kirkerommet over en av ovnene på venstre side. Selve altertavla er plassert litt ut i rommet, ikke helt inn til veggen som i de fleste andre kirker. Dette gir plass til å bevege seg bak altertavla, om ønskelig. Motivet på altertavla er hentet fra bibelteksten «La de små barn komme til meg», et kjent og kjært motiv som understreker at kirken er for alle. På sidene og over motivet er det utskjæringer, noen i holdt i typisk rosemaling stil, andre tydelig inspirert av jugendstil. I kirka er det to staselig støpejernovner som varmet opp bygget inntil midten av 1950-tallet. Før den tid hendte det av og til at kirketjeneren overnattet i kirka for å få kirka varm til gudstjeneste. Det tok lang tid, og det gikk med mye ved. Skute kirke er en kjær kirke for menigheten, og den gir et staselig inntrykk der den ligger og skuer ut over Randsfjorden. Vi gratulerer så mye med 100 årsjubileet!

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

SOMMER 2017, psykisk helse Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse

SOMMER 2017, psykisk helse Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse SOMMER 2017, psykisk helse Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse Opplevelser og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen med andre gir sjøltillit, trivsel og overskudd

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR INFORMASJON Onsdag den 3. februar, blir det tur i skogen for Bjørneklubben. Barna må være i barnehagen, innen klokken 9.00. Fredag den 5. februar, kan barna glede seg til å feire

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

SOMMEREN 2013. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse

SOMMEREN 2013. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse SOMMEREN 2013 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse Opplevelser og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen med andre gir sjøltillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens

Detaljer

HEI SATURN! Håper alle har hatt en fredelig jul og et godt nyttår!

HEI SATURN! Håper alle har hatt en fredelig jul og et godt nyttår! Håper alle har hatt en fredelig jul og et godt nyttår! HEI SATURN! Lambertseter Aks tilbyr en rekke læringsstøttende aktiviteter i løpet av skoleåret, og feriene. Vi ønsker at dere foresatte opplever at

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET JANUAR 2014 Godt nytt år alle sammen Da er vi kommet i gang med et nytt år og vi vil takke for det gamle. Vi har det veldig gøy sammen her på Skjoldet, og vi gleder oss

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2011 Hei alle sammen November er over og vi går inn i årets siste måned. Måneden som har gått har vært fylt av ulike aktiviteter, både inne og ute. Vi har vært

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer