Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sondre-land.kommune.no"

Transkript

1

2 Velkommen til Tid for Tømmer i år for andre gang. Nå har vi kommet i flyt, noen ganger som en skvulpete Randsfjord, og vårløsning nedover Fallselva, ofte som jevnt tilsig av aktive deltakere og ideer: med månedlige festivalmøter siden november i fjor høst. Det er mye å diskutere av forslag som kommer inn døra, og uten disse møtene med opp til 13 deltakere fra Søndre Lands lokale kulturliv og kommune-administrasjonen, hadde det ikke vært mulig å ønske velkommen i år også. Vi trenger å være mange, vi trenger å samarbeide. I dette langstrakte og brede landskapet tar det tid og krefter å samle oss, hente ut krefter fra grendene, fra husene, fra seg selv og skape et sterkt sentrum for en felles bygdefestival vi alle kan ønske velkommen. I år er det faglige fokuset utviklet og får sin dag sammen med debatt om tømmer, for skogbrukere, trebrukere, om treforedling, ny-tekning, klima-tiltak for vanlig folk og fagfolk. Programmet for fredagen står her til høyre og detaljert program om alle tre dagene står på baksiden. Når dette går i trykken er vi fortsatt underveis - det kan komme mindre endringer. I tillegg finner dere informasjon her om aktiviteter og arrangementer rundt i bygda både før og etter juni. Vi ønsker hjerteligst velkommen til Tømmer-Seminansen; offisiell Åpning av Tid for Tømmer og Vedvirvel; åpning av UtstillingsLand på City; markedsdag og folkemyldring i Sentrumsvegen, Fjordflyt-konsert på Randsfjorden, utendørs gudtjeneste i Kråkvika; Sommerlek i Vika og mye mer! Med begeistret hilsen fra Tone Gellein (kultursjef) & Gunnhild Hagberg-Karlsen (programleder Opptur Søndre Land) PS: Neste kulturnytt kommer ut i september og har leveringsfrist for stoff 6. august. Prosjektansvarlig / kunstnerisk leder: Kultursjef Tone Gellein, tlf: e-post: Prosjektansvarlig: Opptur Søndre Land Gunnhild Hagberg-Karlsen, tlf e-post: Prosjektleder Sentrumsvegen, marked- og torgkontakt: Aukse Jansen, tlf: , e-post: Deltakere på festivalmøtene: Mari Stenerud, Unn Haug, Jens Mørch, Sally Græsdahl, Aukse Jansen, Jørn Øyhus, Signe Fløystad Aune, Marianne Konow, Marit Hultman, Aud Sigrid Holst, Ola Askvig, Lars Bjørnsveen, Rune Selj, Gunnhild Hagberg-Karlsen, Kjersti Narmo, Erle Lindberg og Tone Gellein Redaksjon festivalavisen: Marianne Konow, Signe Fløystad Aune og Tone Gellein Layout, foto og tekst festivalavisen: Marianne Konow Layout forside og bakside: Jørn Øyhus Tekst Skute Kirke, Synnøve Karlsen, Vedvirvel, Mellom Skogens Stammer: Signe Fløystad Aune Tekst Søndre Land Kulturskole: Birgitte Rosenberg Foto Grendehusene i Søndre Land og Søndre Land kulturskole: Tone Gellein Trykk: Grafika as 52 gr // 28 sider // trykkes i 5500 x

3 TØMMER-SEMINANSEN 2015 for både folk og fagfolk Ikke helt seminar, ikke helt konferanse... noe litt annerledes: en seminanse.. Til inspirasjon, nytte og opplysning om skog, tømmer, treforedling og det grønne skiftet. Fredag 26. juni kl i Rådhuset i Hov Prolog: Fra tre til... (lyrisk-historisk performance). Med kultursjef og kunstner Tone Gellein & musiker Ole Kristian Nyhagen. Etter idé av Bjørn Edvardsen. Foredrag: Madstun - møte mellom kunst, arkitektur og miljøteknologi. Ved Jon Balke. Madstun på Fall (Holmen) huser workshops, seminarer, innspillinger og kreativt gruppearbeid av alle slag. Stedet er konstruert som en økolab hvor bl.a. sol- og bioenergi benyttes til oppvarming, og bygningene er laget med både tradisjonelle (laft) og nye (massivtre) trebyggingsteknikker. Orientering: El-sykkel prosjekt i Søndre Land. Foredrag: Alternativer til fossil oljefyring. Ved cand.scient. Hege Sjølie, fylkeslagsleder for Naturvernforbundet i Hedmark. Presentasjon: Skog 22 og skogoffensiven. Ved Tredriver n i Oppland Ole Johnny Kalstad, prosjektleder for Trevekst Oppland et prosjekt som skal føre til økt trebruk og bidra til økt verdiskaping fra skog til foredling av tre. Foredrag: Fra sorte til grønne karboner. Ved skogambassadør Even Mengshoel, prosjektleder for skog- og trestrategien i Hedmark/ Oppland, jord- og skogbruker og fotosynteseforvalter med bred styreerfaring fra næringspolitisk organisasjonsarbeid og fra hele verdikjeden skog. Foredrag: Vedvirvel - arkitektur og kunst i tre. Ved arkitekt Helene Stub og kunstner Martine Linge. LINGE&STUB står bak årets vedskulptur på jordet på Øvre Fall gård. Skulpturen er utformet som en stor spiral basert på Fibonaccis tallrekke, som utgjør starten på en ekspanderende linje som brer seg utover Søndre Land, går gjennom kantina på ungdomsskolen og videre ut i verden... BIBLIOTEKET TAR DEBATTEN! kl i Rådhusets 2. etasje Tid for Tømmer! InnLANDet det nye Stavanger? Hva er mulighetene for skog- og tømmernæringen som ligger i det grønne skiftet. Hvordan skal vi i Land skal klare å utnytte og henge med på dette? Hva skal til for å lede an i utviklingen? Debattleder: Håvard Lund (journalist, Oppland Arbeiderblad). Debattdeltakere: Ole Helmer E. Bjørlien ( gammel ringrev innen skog- og næringsliv), Ole Jonny Kalstad (Tredriver n i Oppland), Lars W. Grøholt (skogeier, tidl. styreleder Norges Skogeierforbund og Viken Skog) og en deltaker fra Naturvernforbundet. ETTER DEBATTEN BALKONG-FEST kl i Rådhusets 2. etasje Kjøpere lokalt er Land Sag, Hunton fabrikker, og Moelven Mjøsbruket. Det er få kjøpere av massevirke i Norge og derfor eksporteres mesteparten av dette tømmeret til Sverige. Skogbruket i Søndrer Land sto for ca 11% av hogsten i Oppland og 1,4 % av hogsten på landsbasis i Skogfakta - Søndre Land: Omsetning i 2014: m3 til en førstehåndsverdi av 50 mill. kr herav: Sagtømmer: m3 (56%) gj. sn. pris 441,- pr m3. Brukes til bord og plank til konstruksjon og paneler, listverk, limtre og paller. Massevirke: m3 (44%9 gj.sn. pris 241,- pr m3. Brukes til ulike papirkvaliteter, papp, kartong sponog trefiberplater og kjemisk videreforedling til bl.a. spesialcellulose. Spesialtømmer: Finer til møbler, stolpe, stolper, laftetømmer til hus og hytter. Energivirke: Ved, brenselsbriketter,brenselsflis mm.

4 KULTURSKOLENS 25 ÅRSJUBILEUM Søndre Land Kulturskole i 25 år I 1990 ble i Søndre Land Musikkskole etablert som et kommunalt tilbud, etter flittig innsats fra en sterk ildsjel, Lise Halmrast, som også ble den første rektoren. De første årene måtte kulturskolen kjempe mye for egen eksistens, men i 1998 kom loven som sikret at alle kommuner skulle ha et kulturskoletilbud. I løpet av de 25 årene som har gått, har det myldret av liv i kulturskolen. Elevene har spilt i korps, spilt piano, gitar, slagverk, fiolin, trekkspill, hatt leikarring, spilt teater, sunget i kor, danset, spilt i band, tegnet, malt og laget skulpturer. Vi har hatt flinke lærere og gode ledere, og vi har til og med en meget dyktig utøver og pedagog som lærer i dag, som selv har vært elev i kulturskolen som ung lovende gitarist. Muligheten for å utvikle eget talent, både som enkeltutøver og i grupper, har alltid stått sentralt i kulturskolen. Dette har resultert i en levende skole som har utviklet seg i takt med hvilke lærerkrefter som har vært tilgjengelige, og etterspørsel fra elevene. Kulturskolen har bestandig ønsket seg sitt eget tak over hodet, men gjennom årene holdt hus i mer eller mindre egnede lokaler, hjemme hos lærere, i forskjellige rom på rådhuset, litt etter hvilket rom som var ledig akkurat den dagen. Vi har også holdt til i eget hus, men det viste seg å være i overkant godt brukt. I dag er kulturskolen innlosjert på Fryal og SLUS, og er veldig godt fornøyd med å ha kommet dit. Søndre Land Kulturskole har hatt et tett og godt samarbeid med skolekorpset, og etter hvert også Hov Barne- og Ungdomsteater og Kreodans, og dette har tilført bygda og kommunen en voksende elevmasse i kulturskolen. En av de tingene som kjennetegner kulturskolen vår er den enorme viljen til å gi elevene mest mulig på tross av de begrensede ressursene vi har til disposisjon.

5 MELLOM SKOGENS STAMMER kunstprosjekt med Beate Juell og barneskolene i Søndre Land Årets barnekunstutstilling er et samarbeid mellom kunstneren Beate Juell og barneskoleelevene på 5.trinn i Søndre Land. Prosjektet heter «Mellom skogens stammer», og tar for seg opplevelser vi har i og av skogen. Opplevelser av dyr, natur, stemninger, farger, lukter... For å få frem kunstnernes opplevelser har Beate lært dem å bruke forskjellige teknikker. De har brukt blindtegning, noe som ga imponerende resultater. Blindtegning går ut på å tegne med øynene lukket. Elevene på 5.trinn har fått prøve seg på å tegne skogens dyr med kullstift og bind for øynene. Etterpå tegnet de silhuetter av dyra. Fra disse øvelsene lærer de å ta hensyn til proporsjoner, særtrekk og formen på dyret. Før de begynte å tegne fikk de nøye studere tegninger og modeller av noen av dyra. Beate Juell forteller at elevene så tegner store landskapsbilder som de senere skal plassere dyretegninger i. Da er det viktig å tenke på komposisjon, plassering og oppbygging. Vi besøkte 5a fra Fryal skole mens de jobbet med prosjektet. Elevene jobbet i grupper om landskapsbildene, og var engasjerte og aktive. De fikk hjelp av Beate når de sto fast, men diskuterte og jobbet i gruppene om hvordan landskapsbildene skulle være. Lærer Elin Granseth var imponert over elevene som hadde stått på siden tidlig på morgenen og jobbet entusiastisk hele dagen. Det var tydelig at elevene var blitt inspirerte av Beate til å yte sitt beste. Beate Juell har vært på besøk hos alle barneskolene i Søndre Land, og forteller om morsomme og lærerike dager sammen med elevene. Hun er imponert over hvor godt de samarbeider og hvor flott resultatet har blitt. Beate er en erfaren kunstner som jobber mest innen skulptur hvor det å kunne formidle noe, en stemning eller en opplevelse, er svært viktig for henne. Hun uttrykker seg gjerne gjennom gjenkjennelige motiver, som dyr og fugler. Prosjektet er en del av Den kulturelle skolesekken som skal gi elever i grunnskolen et utvalg kunst- og kulturuttrykk ved hjelp av profesjonelle kunstnere og formidlere. Og resultatene kan vi alle se når de er utstilt i City Hov under Tid for Tømmer: Åpning er fredag 26.juni kl

6 LAND KUNSTFORENING - PROGRAM 2015 Sommerutstilling juni Salgsutstilling med lokale kunstnere Galleri Grette, Hov Disse vil delta: Høstutstilling Fjøsgalleriet : 29. august 13. september Salgsutstilling ved «Sju Hamar-damer fra Atelier Ovenpå. Akryl, akvarell og blandingsteknikker. Juleutstilling : Grette lørdag 28. nov - søndag 13. desember. Hele året vil dere finne ulike utstillinger på Galleri Dokka, Storgt 51. Følg med på vår Facebook-side. Spre nyheten om leie av vårt koselige minigalleri for kr 800 pr/uke. Hilsen Land Kunstforening Dag Magne Staurheim Unni M Skaugrud Torill Kamphaug Sven E Singstad Espen Lundby Knut Singstad Rita Lie Åpningstider: Lør.27 og søn 28.kl Arr: Land Kunstforening i samarb. med «Tid for Tømmer» KURS: Plantefarging: Kursleder: Randi Nordahl fra Nordre Land Husflidslag Torsdag 11. juni: Teorikveld, der vi planlegger hva vi skal forberede til selve plantefargingen, slik som å få vite hva slags planter vi skal samle. Sted : Hammerstad, kl og 30. august: Kurshelg: Vi farger garn! Sted: I bryggerhuset til Marit, i Øksnekroken. Pris: Medlemmer av Norges husflidslag, 500 kr og ikke-medlemmer 600 kr. Materialer kommer i tillegg. Påmelding innen 1. juni til Gjertrud, tlf: Billedvev: Kursleder: Thea Forberg Dato: 8.september: Thea kommer på temakvelden for å informere om kurset. Sted : Hammerstad, kl Kurset vil gå 6 tirsdagskvelder ut over høsten fra kl Første kurskveld 15. sept. Pris: Medlemmer av Norges husflidslag, 700 kr og ikke-medlemmer 800 kr. Materialer kommer i tillegg. Påmelding innen 20. august til Gjertrud tlf: Vi jobber også med å få til følgende kurs, men kommer tilbake til disse til høsten. Kurs med tema sokker/ votter med utgangspunkt fra et eget fotografi fra naturen, ved Kari Røhne. Her er det viktig at interesserte tar seg en tur ut i naturen for å ta bilder til inspirasjon for sitt eget helt unike mønster! Nissekurs: Det er kommet ønske om nytt nissekurs, noe vi prøver å få til nærmere jul! S.L.Husflidslag håper å se DEG på et av våre kurs!

7 Søndre Land folkebibliotek Vi består av et hovedbibliotek i Hov og en filial på Odnes. Filialen på Odnes er et kombinert skole- og folkebibliotek på Odnes skole. Åpningstider i Hov Sommertider: Fra og med uke 27 til og med uke 33: Tirsdager og onsdager: Torsdager: Mandag og fredag stengt. Åpningstider på Odnes I skolens sommerferie er Odnes filial stengt. Folkebiblioteket i Søndre Land har som mål å være et levende og inkluderende bibliotek. Her skal folk i alle aldre kunne møtes, lese avisa, slå av en prat, bruke pc, innhente informasjon og benytte seg av utlånet. Her er det høyt under taket og gode stoler og sofaer å synke ned i med en bra bok. På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film, lydbøker, og noe musikk. Blioteket nå har e-bøker til utlån, noe vi synes <er veldig spennende! Last ned appen «ebokbib» og prøv. Husk at du må ha nummeret på lånekortet ditt. Biblioteket i Hov har publikums-pc med Internett. Vi har også trådløst internett for de som vil bruke egne medieenheter. I tillegg vil vi ha et bokutsalg hvor man kan få kjøpt god litteratur til god pris. Har du spørsmål kan du kan du ringe biblioteket i Hov: telefon eller sende oss en e-post på: Hvert år har vi en bokkveld med besøk av kjente forfattere. Fjorårets arrangement var en suksess, med besøk av Knut Nærum og et entusiastisk publikum. Biblioteket er medarrangør av festivalen Bok og Folk på Lands Museum med bokbad og arrangement for barn. Godt oppmøte. Vi har også hatt soppkontrollører på besøk og de kommer igjen til høsten. Barne- og ungdomsskolen har vært på besøk- hvor de har fått lånekort og sett på bøker. I tillegg har vi hatt forfatterbesøk av Anna Fiske for førskolebarna, og vi har hatt barneteater med Gruffalo. Vi har startet opp med Bok og brødskive for barnehagene. Voksenopplæringseleven på Sølve har besøkt oss og de fleste har nå fått tilbud om bøker på sitt eget språk. I anledning 5 årsjubileet på Wolla stilte de ut bilder i biblioteket. Det har også vært andre utstillinger bl.a. sokkeutstilling. Vi satser på å gjøre det like bra i år!

8 FLYSLIPP INNERSETERMYRA-MINNEMARKERING 18., 20. & 21. JUNI 2015 Kl. 23:10 23 februar 1945 kom Short Stirling-flyet LJ 999 med navnet «Queenie» inn over Innersetermyra i Søndre Land. Om bord var pilot Harry Wellington Wilkie fra Canada, og hans mannskap på 6. Oppdraget var å droppe forsyninger til Hjemmestyrkene. I alt slapp de ut fra Stirlingen 14 containere og 8 pakker med materiell, om lag 2 ½ tonn. 12 av Søndre Lands egne menn fra Hjemmestyrkene under ledelse av Abraham Horn (senere kontorsjef/nå rådmann i Søndre Land) mottok og startet det fysisk krevende og farlige oppdraget med å få bragt våpen, ammunisjon og annet i sikkerhet. Nå, 70 år senere vites det meste om slippet. De involverte fra denne natten, og slipp over Norge under krigen vil bli hedret og minnet 18., 20. og 21. juni Datter av piloten H W Wilkie og hennes mann, samt journalist fra byen Hamilton, Ontario vil overvære arrangementene. TORSDAG 18. JUNI KL19:00 IDRETTSPLASSEN HOV. Gjøvik og Toten Flyklubb har tilsagt sitt nærvær; i luften. Fallskjermhopping. (Værforbehold). Fryal Barnekor og et for anledningen fusjonert kor bestående av Bergegarda Mannskor og Fluberg Mannskor vil delta. Flymannskapet og hjemmestyrkemennene fra 23 feb 1945 hedres. 8. mai i år ble Synnøve Karlsen tildelt Regjeringens Minnemedalje; «Takk for din innsats », og Sersjant Halvor Hammerstad Krigsmedaljen for sin innsats i Afghanistan. LØRDAG 20. JUNI KL 11:30 15:15 RÅDHUSET HOV Kl 11:30: Åpning av utstilling med krigsmateriell relatert til flyslipp. Kristian Bergsund fra Krigsminnesamlingen ved Bagn Bygdemuseum og Rittmester Tomas Adam fra Forsvarets Spesialkommando vil være tilstede. Kl 12:00: Amanuensis Ivar Dyb Kraglund fra Hjemmefrontmuseet holder foredrag på engelsk om flyslipp over Norge under krigen. Kl 13:00 : Ole Christian Dalby holder foredrag på engelsk om flyslippet på Innersetermyra 23. feb Kl 15:00 : Avduking av Slipp-container, maleri og dokumentasjon knyttet til flyslippet. SØNDAG 21. JUNI KL 13:00 HOV KIRKE: Minnegudstjeneste på norsk og engelsk ved sogneprest Øystein Wang vil bli avholdt søn 21. juni kl 13:00 i Hov Kirke. Lokale krefter innen sang og musikk samt skoleelever vil ha aktive roller under minnegudstjenesten. FRIVILLIGE: Ikke minst 18 juni på Idr.plassen trengs det frivillige ifm parkering, høyttaler-tjeneste, vertsfunksjon inviterte gjester, telt/regnskjul, flagg, mm. Henvendelse: Svein Jøsendal; eller: Blomsterarrangementer kirka 21. juni i rødt, hvitt og blått, samt rødt og hvitt; flagg Canada. Kjøreoppdrag juni, bl a til Gardermoen (utlegg dekkes iht Statens reiseregulativ). Interesserte kan henvende seg til Ole Christian Dalby eller: VI GRATULERER INGER SYNNØVE KARLSEN. I anledning markeringen av frigjøringsjubileet i år, besluttet Regjeringen å lage en minnemedalje som ble tildelt norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for deres innsats under 2. verdenskrig. Synnøve Karlsen fra Søndre Land er en av de som ble hedret. Synnøve var 23 år gammel da krigen var over i 1945, og gjorde en modig innsats mot okkupasjonsmakten. I krigens første dager solgte hun dynamitt og ammunisjon til norske offiserer som brukte den til å sprenge bruene ved Fall. Som 17-årig ekspeditør i familiens landhandel var hun ikke i tvil om at det var det riktige å gjøre. Etter at hun ble gift i 1942 og flyttet til Nordre Granum gård, ble det til at hun forsynte motstandsfolk med mat og husrom. Hun var da knapt 20 år, og snart ble hun også mor til en liten gutt. Det var store sjanser hun tok. Hun hadde som motstandskvinne ikke bare seg selv å tenke på, men også familien. Likevel var det en selvfølge for henne å hjelpe de som trengte det. Da to engelske telegrafister bodde i skjul på Markussen-hytta i Helvete, var det hun som sørget for at de hadde mat, og hun var med og organisere forsyninger til motstandsgruppene på Sollia. Matproduksjonen på gårdene ble kontrollert under krigen, og Synnøve ble flink til å komme med bortforklaringer om svinn. Likevel holdt det på å gå galt, en gang holdt de på å bli angitt av folk som ble presset under tortur. Farlig arbeid: Bortforklaringer fikk hun også bruk for da fem Gestapo fra Gjøvik kom for å ransake husene på jakt etter radioer og annet som var ulovlig. Da klarte hun, etter påskudd om at hun måtte se til minstegutten, å å smugle ut våpen og ammunisjon i forkleet. Disse ga hun i flere omganger til en betrodd gjest, som satt i kjøkkenet deres og spiste middag sammen med de andre arbeiderne, under razziaen. Han hadde en stor frakk som han ikke tok av seg hvor han gjemte våpendelene og patronene i. Han sa senere at aldri hadde turen fra kjøkkenet og over gårdsplassen vært så lang! Som Synnøve selv sier: «Det krevde at man holdt hodet kaldt». Vi gratulerer med velfortjent medalje!

9 Sommer 2015 Onsdag 17. juni.kveldsåpent Legg sommeravslutningene til museet! Vi gir dere en guidet runde på museet, etterpå serveres rømmegrøt og kaffe i Tingbygningen.Gruppebestilling. Priser fra kr. 175,- Mandag til fredag juni. Sommerskole med tema ULL Kl Barn og ungdom i alderen år kan melde seg på sommerskole med ull som tema. Arrangeres i samarbeid med Nordre Land Husflidslag. Påmeldingsfrist: mandag Pris kr. 250,- Onsdag 1. juli. Kveldsåpent Legg sommeravslutningene til museet! Vi gir deg en guidet runde på museet, og etterpå serveres rømmegrøt og kaffe i Tingbygningen. Gruppebestilling. Priser fra kr. 175,- Lørdag 4. juli. QIGONG Kl Vi trener ute. Ann Caldecourt kommer og instruerer i qigong. Ta med egen matte/teppe. Påmeldingsfrist fredag Pris kr. 150,- Søndag 5. juli. Veteranbil treff /utstilling kl Veteranbilklubben kommer mannsterke og bruker museet som utstillingsområde. Inngang kr. 50,- Åpen kafè. Mandag 6. juli. Peder Aadnes i fokus kl Det vil bli leid inn ekstern omviser som tar omvisning i Thomle, Nordsinni og Fluberg kirker. Hvis mange nok påmeldte vil det bli satt opp buss. Det vil bli anledning til å kjøpe en lett lunsj på museet før avreise til kirkene. Påmelding innen mandag Pris: kr. 400,- pr pers. Lunsj kr. 75,- pr. pers. Tirsdag 14. juli. Hvalbyhaugen 80 år kl Det er 80 år siden Hvalbyhaugen ble satt opp på museet. Omvisning og åpen kafè. Inngang kr. 50,- voksen, barn kr. 20,- Torsdag 23. juli. Seterdag kl Åpen aktivitetsdag på Rudssetra. Her kan du få en smakebit fra livet på setra. Det vil blant annet bli bakt flatbrød, kjerning av smør og farging av garn.vi får besøk av hester, høner og kaniner. Åpen kafè med servering av rømmegrøt, kaffe og sveler. Inngang voksen kr 50,- barn kr. 20 Lørdag 1. august. Kofta - fra fjøs til Stas kl Sett av denne dagen! Dette blir årets show på museet. Vi samler inn strikkekofter gjennom sommeren og benytter anledningen til å arrangere en mannekengoppvisning i amfiet. Mer informasjon om dette arrangementet kommer utover sommeren. Enkel servering. Vin og ølsalg. Inngang 100,- Kom gjerne i kofte. Lørdag og søndag august. Håndverkshelg kl Keramiker Guro Wattum tar med seg dreiebenken til museet. Det blir også spinning av ull og strikkekafè, så ta med håndarbeidet og kom. Håndverkerne på museet demonstrerer andre håndverk. Inngang kr. 50,- Åpen kafé. Torsdag 3. september. Jeger Helaften kl Her blir det helaften for den jaktinteresserte. Friluftskino og laging av mat i kokegrop. Demonstrasjoner, stands og foredrag. Ta med de gode jakthistoriene og møt opp. Inngang kr. 100,- Velkommen til sommeråpent museum! Lands Museum ligger sentralt på Dokka og er det lokalhistoriske museet for Nordre Land og Søndre Land. Vi starter sesongen med museumsdagen i juni. Årets tema er friluftsliv. I tillegg til sommerprogrammet vil vi ha mange andre aktiviteter. Det blir hagefestival, konsert, såpekoking og brødbaking i steinovn. Følg med på kalenderen vår på hjemmesiden og på Facebook. Vi har også åpen kafé, butikk og om omvisning alle dager. Sommersesongen 2015 Sommeråpent med omviser på plass fra 1. juni 16. august. Mandag-fredag Åpent alle dager fra 22. juni 16. august Lørdag og søndag For påmeldinger og bestillinger, Tlf Mobil e-post

10 Friluftlivets år 2015 Aksjon Søndre Land kommun e TURMÅL 2015 I S Ø N D R E L A N D Tur med kjentmann: April: 27. Juli: Ferie Mai: 4., 11., 18. og 26. August: 17., 24. og 31. Juni: 1., 8., 15., 22. og 29. September: 7., 14. og 21. Ta med mat og drikke hvis ikke annet står Arr. : Lag o g f o r eninger i s amarbeid med F rivil ligsentr alen o g F o l k ehelsekomitè e n i Søndr e Land GARDSÆTRA ØSTSINNIÅSEN SØNDAG14.JUNI: Ivrige sambygdinger har ryddet og merket den gamle sætervegen innover Østsinniåsen hvor folk og dyr gikk fra gardene på Østsinni til sætrene sine innpå åsen. Vi går fra skihytta, forbi Måsjøhøgda, Bergsetervatnet og opp til Gardsetera som tilhører Nørre Garde. Litt myrlendt, gode sko, mat og drikke. Ca. 5 timer. Turleder: Tore Rødbergshagen tlf Møtested: ØSTSINNI KIRKE kl ETTERMIDDAGSTUR TIL VENOLHØGDA I LANDÅSBYGDA TORSDAG 18.JUNI: Totalt ca. 2 timers tur på fin sti til koselig utsiktspunkt ovenfor Landåsen Rehabiliteringssenter. Vi tar en lengre pause på toppen og nyter det gode vi har med i sekken! Turleder: Åse Bratli tlf Møtested: LANDÅSEN Rehabiliteringssenter p-plass kl OPPLEV SOLOPPGANGEN PÅ EN 2000 METERS TOPP FREDAG JUNI Kvitingkjølen er en «snill» fjellkjede med tre lette 2000 meters topper i nærheten av LOM. Fra bilene er det 7 km og 850 høydemeter å gå på fredag kveld. Vi tar en liten blund i soveposen på toppen og vandrer over de to andre toppene og ned igjen til bilene dagen etter. Hele turen er 16 km. Turleder: Gunnar Westby tlf KART: 1618 IV Lom Møtested: Etter avtale med turleder eller ved Sålell. Ta av sydover fra RV15 ca 6 km vest for Garmo. Skiltet til Soleggen, men du kan kjøre helt fram til Sålell. Værforbehold! KRÅKHUGGUKAMPEN LØRDAG 20. JUNI: Vi kjører innover åsen på bomveg og går opp Haralia mot toppen, hvor vi tar en god rast. Ca. 3 timer. TURLEDER: Alf Andersen tlf Kari Løken Kalsnes tlf Møtested: DOKKA stasjon kl eller kl.14 ved Lindheim i Snertingdal på veien mellom Svingstad i Torpa og Nykirke i Snertingdal. MIDTSOMMERTUR TIL AKSJØSVEUM MANDAG 22. JUNI: Vi kjører opp på Veståsen forbi det som en gang var Nordsinni Stasjon og går i gamle tråkk fra Nøss til de gamle boplassene Aksjøsveum.Vi går videre til Nøsshytta og tilbake til bilene. Hele runden tar 3-4 timer i moderat tempo! TURLEDER: Thor Bardalen tlf Kari Løken Kalsnes tlf Møtested: DOKKA stasjon kl.18.00

11 - sommerens aktiviteter Vår hjemmeside er: SLJFF: ARRANGEMENTER I JUNI-JULI-AUGUST Tidspunkt Aktivitet/tilbud Sted Kommentar 11. juni Lerdueskyting Kongen Lukket arr. for S.Land ungd.skole 16.juni Friluftsdag for alle som skal begynne i Trevatn, Vassendlandet S.Land Frivilligsentral samarbeid med SLJFF. 1.klasse høsten -15. JULI - - Feriemåned. 9.augut Friluftsmesse Kula, Lomsjøen 12.august Friluftsdag for Fryal skole Hyggelig tradisjonsarrangement i samarbeid med Den norske kirke. Servering! Velkommen. S.Land Frivilligsentral samarbeid med SLJFF. FØLG MED PÅ ANNONSERINGER OG OPPDATERT AKTIVITETSPLAN, BLA. PÅ VÅRE HJEMMESIDE, FACEBOOK m.m. Utover seinsommeren/høsten kommer det flere «godbiter» i egen regi som; - nytt jegerprøvekurs - konsentrert jaktkurs - opplæringsjakt på rådyr, hare og skogsfugl SLJFF Kvinnekontakt jobber med opplegg (kurs, arrangementer) for kvinner i alle aldre og etnisitet, høsten Her ser vi for oss et samarbeid med gode og engasjerte lokale krefter og Oppland Jeger- og fiskeforening. Følg med, dette gleder vi oss til! 2015 er Friluftslivets År. Oppfordrer deg til å dele dine opplevelser (tekst) og/eller bilder på våre hjemmesider (kontakt Eddie Hestnes). Husk at; - Man må ikke være forfatter for å skrive noen ord om en god opplevelse eller tur. - Friluftsliv er veldig mye mer enn Norge på langs og Canada på tvers. Med ønske om et fortsatt godt og opplevelsesrikt Friluftsår!

12

13 Vedskulptur VEDVIRVEL Mange har lagt merke til årets treskulptur som har vokst fram på Falljordet: Vedvirvel. Der fjorårets skulptur var høy og kjempet mot vinden, snirkler Vedvirvel seg frem langs bakken som en bølgete spiral av vedkubber. Sentrum av Vedvirvel er bygget opp på Falljordet, men virvelen strekker seg som en spiral gjennom Fall, hele Søndre Land, Norge, Verden og videre ut i verdensrommet om man vil regne og tegne opp på kart. Kunstnerne bak verket, LINGE&STUB, har før laget modeller av virvler, men dette er første gang de lager en i stor skala. Da de ble invitert til å lage årets vedskulptur i regi av MADSTUN AS og i anledning Tid for Tømmer visste de med en gang at de ønsket å bygge en virvel i ved. Dette er en temporær skulptur som varer til vedtørkesesongen er over, til høsten. Den knytter til seg lokal kunnskap og tradisjon for vedstabling: I første kvadrat av skulpturen er det brukt vedstandard 30 cm, mens i resten er det brukt gammel vedstandard som er 60 cm. Vedvirvel er bygget opp etter matematikeren Fibonaccis tallsekvens som kan brukes til å konstruere en spiral som etter hvert som den vokser faller sammen med det vi kaller Den gylne spiral og det gylne snitt. Den gylne spiral finner vi i naturen, som i konglenes utseende, i solsikkefrøenes plassering og i mye annet. Ved siden av et kvadrat med sidelengde 1 (i dette tilfellet ett vedtre, standard vedlengde 30 cm) ligger et tilsvarende kvadrat. Videre legger man et nytt og større kvadrat der sidene er det neste Fibonaccitallet: 2 (60 cm). Slik følger stadig større kvadrater der sidene alltid vil være summen av siden på de to foregående. Siden i de stadig økende kvadratene er radiusen i de økende buene. Og slik vokser spiralen. Og blir Vedvirvel. Deler av virvelen går gjennom ungdomskolen, noe skolen vil markere der spiralen svinger seg gjennom formingsavdelingen. Søndre Land Ungdomsskole var med på oppstarten av prosjektet hvor de ved hjelp av geometri regnet ut og tegnet opp Vedvirvels absolutte senter og begynnende spiral. Deretter målte de opp og slo ned staver for å vite hvor de første vedkubbene skulle plasseres (se bilder). LINGE&STUB forteller at det var veldig inspirerende å samarbeide med ungdommene. Her fikk elevene prøve ut geometri i praksis, og samtidig se at det ble kunst. Geometri kan faktisk brukes til noe! I tillegg har de fått positiv oppmerksomhet fra forbipasserende. Noen har blitt med på å bygge litt av skulpturen, noe kunstnerne synes er veldig gøy. LINGE&STUB er en prosjektbasert symbiose mellom Martine Linge og Helene Stub. De forteller at når de samarbeider er de en enhet, LINGE&STUB, som nyter godt av hverandres forskjeller og likheter og felles kunnskap. Ting blir delvis til underveis, men de vil at ideen eller visjonen må være klar hele tiden. Og så er det viktig å ha en både leken og alvorlig tilnærming til verket. De takker MADSTUN AS, Sølve A/S, Søndre Land ungdomsskole og Øvre Fall gård for et godt samarbeid.

14 LANDINGSlaget i Land august: In August of 2015, Landingslag will again journey to Norway. From Thursday 13 August through Sunday, August 16, our hosts will be a committee that includes Geir Steinar Loeng, Roar Kværnsveen (Culture section, Nordre Land municipality), Sally Græsdahl, Natasha Bjørnset Reksten, and Alastair Brown of the Land Museum, and Tone Gellein (Culture section leader, Sondre Land Municipality). Day One: Arrival in Dokka Family Reunion at Lands Museum. This was a tour highlight in 2010, when Kari Nordal and Einar Endrerud made arrangements for American tour members to meet their relatives currently living in Land. Day Two: The day begins in the Synnfjell Mountains with lunch at Kittilbu (part of the Lands Museum). In the evening, activities will center on Lands Museum along with a short film, we ll have a chance to look at objects that would have been familiar to our immigrant ancestors and a chance to guess at their purpose should both entertain and educate. Day Three: A day to visit ancestral farms & churches. This is a market day in Dokka. In the evening, dinner will be followed by a presentation on the American Letters project. TEGNEKLUBBEN I SØNDRE LAND Tegneklubben i Søndre Land er en kunstnergruppe som samles hver måned for å tegne. Vi er i samarbeid med Land Kunstforening som flere av kunstnerne er medlem av. Grunnen til at jeg ønsket å starte en tegnergruppe er fordi jeg ønsker at kunstnere kan møtes reglemessig og samtidig øve våre tegneferdigheter og utveksle ideer sammen. Det som vi tegner er portretter av forskjellige mennesker på byda. Det kan være folk i ledelse stillinger; politikere; butikk tjenester; eller deg som bor her. Det er viktig at kunstneren får lov til å bruke den tiden å øve ferdigheten sin som kunstner og ikke blir presset å imponere eller gjør det bra for modellens skyld. Prosessen er en viktig del av denne prakis. Derfor er kunstnerne ikke opptatt av ferdig resultater til tegningene. Day Four: Early church service at Skute Church, followed by lunch at Ringelien farm. In the afternoon, a cruise on the Randsfjorden on the new boat Kong Haud will end at Røykenvika where busses will be available for transportation back to Gardermoen. MANGFOLD OG GLEDE: Kvinnekafe i regi av Røde Kors Hver torsdag kveld kl møtes en fargerik gruppe damer og unger på Frivilligsentralen i Hov. Her er alle damer velkomne sier en av initiavtitagerne Mari Stenerud. Hun var med når de startet opp med kvinnekafe i 2011, samtidig med Gran, Dokka og Gjøvik, alle i regi av Røde Kors. Flere av damene benytter kvinnekafeen til å gjøre lekser og lære av hverandre. De som har vært lengre i Norge underviser de som nettopp har kommet. Noen av ungdommene er også flinke til å lære fra seg. Mari Stenerud og Eva Røise har vært ildsjeler i dette arbeidet sammen med mange andre. Alle er velkomne og de håper flere enn bare innflyttere stikker innom. Mange av damene trenger å få norske venner og øve seg på norsk. På kafeen lages det fra forskjellige land mat, arrangeres fester og turer. I dag planlegger de å være med på kjentmannstur til Odnesbakken i regi av Aksjon Turmål. Praten går livlig på mange språk og gebrokkent norsk. Ungene er ivrige tolker for mammaene sine og mange prater veldig godt norsk på tross av kort tid i Norge. Damene hjelper hverandre med å lage mat og her ryddes det inn i oppvaskmaskina.

15 Voksenopplæringa- et positivt tilskudd på Sølve Sølve AS er en vekstbedrift beliggende i Hov i Søndre Land Kommune, ved Randsfjorden, bedriften eies av Søndre Land Kommune. Sølve ønsker å gi et variert og utviklende arbeidstilbud. De satser på nytenkning og kreativitet og kan tilby arbeid innen følgende områder: Ved/service, Vaskeri, Monteringsarbeid for offentlige og private bedrifter og kantine. ENGASJERTE LÆRERE som BRENNER FOR SIN JOBB: Da Søndre Land Kommune bestemte seg for å ta norskundervisning og introduksjonsprogrammet tilbake til kommunen var det Sølve som fikk dette oppdraget. De lyste ut to lærerstillinger og Lars Nybakke fra Søndre Land, og Lina Ahnstrøm, fra Ukraina/Dokka, fikk jobben. De startet opp høsten 2014 med to klasser og tilsammen 30 elever. Flere av eleven hadde gått på skole på Gjøvik eller andre steder tidliger, men nå fikk de tilbud i hjemkommunen sin. For tiden er ca halvparten av eleven bosatte flyktninger eller andre bosatte med behov for norskopplæring. De andre plassene er fylt opp med asylsøkere fra mottaket (alle med bolig i Hov). Språket er nøkkelen: Alle som har fått opphold i Norge har plikt til og krav på norskopplæring sier Lina. I tillegg til norskopplæringen har de introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger. Kommunen får midler av IMDI til introduksjonsprogrammet, som varer i 2 år. I løpet av denne tiden skal elevene lære seg norsk og samfunnskunnskap. Arbeidspraksis: Målet er at de skal bli istand til å få seg jobb og klare seg i det norske samfunnet. Da er det også viktig med kontakt med det norske arbeidslivet sier Lars. En kan lære mange norske ord og setninger, men den viktigste læringen skjer i samtale med andre og ved å praktisere språket i arbeidslivet. Derfor jobber de mye med å få til utplasseringer i det lokale arbeidsliv. Hver fredag er det ikke undervisning og da er målet at alle elevene kan få praksisplass. Noen jobber med renhold andre er i lokale butikker med mer. Vi ønsker oss flere plasser sier Lars. Arbeidslederne på Sølve er også engasjert inn i dette og følger opp våre kandidater på praksis utenfor Sølve. Alle har praksis på Sølve i starten, og utenfor etterhvert. Noen av arbeidslederne har og undervisningstimer i mat og helse mm. Høflighet og respekt: Dette har vært positivt for miljøet på Sølve sier Ann Kristin Solbakken. Eleven er høflige og viser respekt for de andre og de er motiverte og interesserte. Det har ikke vært noen negative opplevelser og elevene har blitt tatt godt imot av de andre brukerne her sier hun. FORNØYDE ELEVER-ØNSKER FLERE NORSKE VENNER Shukri og Amina fra Somalia, Senait fra Eritrea, Francnilda fra Brazil og Juan fra Kina går alle på voksenopplæringa på Sølve. De er veldig fornøyd med det nye skoletilbudet og lærerne ved Sølve. Før måtte jeg kjøre buss og brukte 2 timer hver dag på å komme til og fra skolen, men nå kan jeg gå hjemmefra til skolen på kort tid, sier Shukri. Jeg lærer en masse norsk her og lærebøkene de bruker her er veldig bra. Shukri har jobbet som lærer i Somalia og vet hva hun snakker om. Vi snakket mye norsk på skola før også, men her lærer vi også grammatikk og skriver mer. Og så har vi datamaskiner og mye dataopplæring her supplerer en av de andre damene. Borte ved veggen henger øretelefoner til hver elev og i dataskapet har de hver sin pc. De er tydelig fornøyd med opplegget her på Sølve. De har også arbeids- og språkpraksis, noe som er veldig bra. Amina har praksis i butikk og i vaskeriet. Senait har praksis i butikk og på Hovli. Dette er damer som vil noe og flere av dem har lang arbeidspraksis fra hjemlandet. Francinilda hadde egen matbutikk i Brazil, men det var lange dager og mye arbeid så nå drømmer hun om å jobbe i barnehage. Juan jobbet med regnskap i Kina. De trives i Søndre Land, men har ikke blitt kjent med så mange norske enda. De kjenner noen gjennom kvinnekafeen, men ikke så mange ellers. Røde Kors arrangerer kvinnekaffe hver torsdag og det er populært. Men de vil gjerne bli kjent med flere fra Søndre Land for det er viktig å kunne praktisere de nye norske ordene og bli kjent med kulturen her. Alle tre er enige i at det er moro og lærerikt å jobbe med denne gruppa elever. Fra venstre: Ann Kristin Solbakken, Lina Ahnstrøm og Lars Nybakke.

16 KUNSTLAND Hver sommer inviterer KUNSTLAND en gruppe internasjonale kunstnere til å møtes, snakke og arbeide sammen I en uke. Hva som kommer ut av dette er hvert år like spennende. Det vil bli musikk, bilder og skulptur i sær forening. Inne som ute. Vil du vite mer om dette? Kom da til KUNSTLAND lørdag 1. august kl 14 for en ny og anderledes kunstopplevelse! Årets kunstnere er samlet fra Norge, Sverige, England og USA: 1 Magnus Sodamin (US) Billedkunst 2 Cecilie Nakata Telle (UK) Skulptur 3 Stein Koksvik (N) Billedkunst 4 Yngvar Larsen(N) Skulptur 5 Bjørn Bjarre (N) Billedkunst 6 Ulf Carlsson (S) Billedkunst KUNSTLAND er deg 2015! Kunstland følger opp suksessen fra i fjor og inviterer denne sommeren deg som er mellom 12 og 18 år til to dager i kunstens tegn. I Kunstland møter du den kjente kunstneren Markus Brendmoe, han er inspirasjonsråd og en kyndige veileder som gir deg en titt inn i kunstens verden hvor du bla vil lære å velge et motiv, tegne dette, for så til slutt å male motivet. Og ikke nok med det; senere på høsten lager vi utstilling i Hov med bildene vi har produsert! Du lurer kanskje på hva og hvor Kunstland er? Det er et sted langt til skogs på Veståsen, nærmere bestemt det tidligere småbruket Bredviken, 50 mål stort og liggende idyllisk ved Lomsjøens bredd. Her kan du foruten å fordype deg i tegning og maling, både bade og fiske dersom du har lyst! Tid: Oppstart mandag 10. august kl 11 og avslutning tirsdag 11. august kl Pris per deltager er kr som dekker alle måltider, undervisning samt kunstnermaterialer. Deltager medbringer godt humør, sovepose og liggeunderlag og får soveplass på låven eller i stabburet! Foruten Markus Brendmoe er det med en undervisnings-assistent og kokk. Send påmelding per mail til Markus Brendmoe innen 1. august til eller ring gjerne for en prat med han på tel Kunstland vil være tilstede under Tid for tømmerfestivalen i Hov lørdag 26. juni, der kan du se noe av kunsten som ble laget under fjorårets Kunstland er deg!. Søndre Land Kommune og Oppland Fylkeskommune gir økonomisk støtte til KUNSTLAND er deg 2015!

17 KUNSTNERRESIDENS PÅ Bakgrunn FALLAND Billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf kjøpte småbruket Falland, beliggende på Fall i Søndre Land Kommune, i Eiendommen er på 4,5 mål, inneholder et hovedhus og en låve, og har en flott utsikt over Randsfjorden. Vi ønsker å bygge om låven til å romme et 60 kvm. atelier for billedkunst og et 60 kvm. musikkstudio, samt et verksted for tre- og malearbeider, en sovesal med plass til 12 senger, et lite kjøkken og bad. Ombyggingen av låven ble igangsatt i Det er foreløpig foretatt en generell oppretting av låven, støpt ny grunnmur under halve låven og støpt gulv med varmerør i atelieret. Det gjenstår et omfattende snekkerarbeid. I tillegg til å etablere arbeidsstudioer for oss selv, ønsker vi å utvikle Falland II til et kurssenter for kunst og permakultur. Vi starter opp allerede i år: Fra 27. juni til 13. juli vil vi avholde Internasjonalt Land Art Prosjekt på Fall, Søndre Land, med sju kunstnere fra Australia, Finland og Norge. Under det to uker lange prosjektet vil hver kunstner arbeide med et valgt utendørs område på Fall, og med utgangspunkt i landskapet, og funnet materiale, skape et stedsspesifikt kunstverk. Rammene for arbeidene består av en restriktiv bruk av materialer som ikke vil skade naturen eller omgivelsene. Kunstnere er derfor bedt om å gjøre bruk av materialer de finner på stedet. I løpet av prosjektet vil det bli organisert et offentlig forum der lokale interesserte inviteres til å få et innblikk i arbeidet, prosessen og tankene bak. Det vil videre bli lagt til rette for at lokale interesserte eventuelt kan involveres praktisk gjennom å assistere enkelte av kunstnerne i realiseringen av kunstverkene. Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Oppland Fylkeskommune. 23. og 24. august vil vi holde et Videregående Permakulturog pedagogikk-kurs. Kursleder vil være Jan Bang fra Norsk Permakulturforening. Permakultur kommer fra det engelske permanent agriculture. Det dreier seg imidlertid ikke bare om jordbruk, men er også en filosofi, en måte å tenke på; et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, og ikke mot, naturen. Sammenstillingen av kunst og permakultur oppleves som en meningsfull sidestilling, der den underliggende drivkraften er et ønske om en øket oppmerksomhet og en mer bevisst ansvarsfølelse.

18 FOTBALLKAMPER PÅ HOV STADION I SOMMER : Torsdag 4 juni kl : Søndre Land 2 V.Torpa 2 Fredag 5 juni kl : Søndre Land Lunner Fredag 19 juni kl : Søndre Land Nordre Land Torsdag 2 juli kl : Søndre Land Gran Lørdag 8 aug. kl : Søndre Land 2 Vind 2 Fredag 14 aug. kl : Søndre Land Toten Torsdag 20 aug. kl.19.00: Søndre Land 2 Etnedal Fredag 21 aug. kl : Søndre Land Vind SAMTALEGRUPPE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Er du pårørende til en person med demens og trenger noen å snakke med? Har vi et tilbud til deg fra høsten Nære pårørende til personer med demens er ofte i en vanskelig livssituasjon i større eller mindre grad. For noen pårørende kan valget om å delta i en slik gruppe bidra til å forebygge sykdom og dårlig helse. Vi møtes på Dagtilbud for personer med demens ca. 2 timer - en gang i mnd. 6 8 ganger i året. Tilbudet er gratis og er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen / søndre Land demens forening, Røde kors og Søndre Land Kommune. Temaer som drøftes er litt hva gruppa har behov for. Målet er å øke kunnskapen om demens, dele erfaringer, høste tips og praktiske råd og tips om offentlige hjelpeordninger og økonomiske spørsmål. Gi støtte og styrke til å mestre hverdagen. Ideer til meningsfullt samvær med personer med demens. Definere sin omsorgsrolle. Alle i gruppa har taushetsplikt. For mer informasjon og evt. deltakelse, kan du bare ta kontakt med en av de nedenfor her Randi Brenner tlf , Åse Raa tlf Hege Granvold tlf , Ann Jorunn Odden tlf LØRDAG 11. JULI TREVANNSDAGEN *Arrangementet starter kl med inngang kr. 50,- pr pers. *Salgsboder, antikk og brukt *Kiosksalg og salg av grillmat *Loddsalg (Gevinst: Matkurv mm. Trekkes på ettermiddagen) *Aktiviteter (vi ser for oss enkle leker til barna, ikke fastsatt, men det kom noen forslag på siste møte) *Tippekonkurranse. Etter at salgsbodene «stenger/avslutter» ved tiden, dette er litt væravhengig, så går vi videre i programmet med: *Trekning av loddsalg og tippekonkurranse. Opphold og klargjøring til underholdning: *Krestian Kjippsprengen (v/trond Lønstad) *Musikk (foreløpig ikke 100% klarlagt hvem /hva) TILDELINGSKONTOR I SØNDRE LAND: Det er nå opprettet et tildelingskontor i kommunen. Vi har fått en ny medarbeider. Kontoret skal etter hvert bemannes av 3 personer. Dette er ofte publikums første møte med helse, omsorg og velferdstjenesten. Vi tenker at vi kunne informere publikum om dette i flere fora også i kulturnytt. Tildelingskontoret er mottaker av søknader fra kommunens innbyggere og skal i tillegg være et kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten i forhold til utskrivningsklare pasienter. Søknadene saksbehandles etter gjeldene lovverk og ut i fra interne kriterier og rutiner. Fagansvarlig på tildelingskontoret er Johan Keesjan Bonten. Tildelingskontoret er sammen med hjemmesykepleien i Kiwi-bygget. Tlf SØNDRE LAND PENSJONISTFORENING: Har møte i kommunestyresalen 16. juni kl Ingen møter i juli. Nytt møte 18. august i kommunestyresalen kl

19

20 Tema: TØMMERHØGGERLIV Dag Lindbråten, med hjelpere, viser tre og tømmerhåndverk Lomsdalen sag er representert Ligarda Trevare viser hva som produseres der. v/jan Petter Haug Valle Videregående viser sin hogstmaskinsimulator. v/trond Nordraak Brødrene Hagenborg kommer med hogstmaskin I teltet blir det: - lagd gammeldags tømmerhøggerkost, med smaksprøver og oppskrifter. - visning av bekledningen som ble brukt - visning av utstyr og redskaper som ble brukt under skogsdriften, som måleutstyr, sager, merkeøkser m.m. - mimrebord. Vi håper å få med oss noen av de eldre i bygda som kan fortelle om hvordan det var å jobbe i skogen i gamle dager. Bildene er utlånt fra Lands museum: Tømmerfløting og tømmerhogst. Operameny i Møkkjelleren i Ringelien Lørdag 15. august kl Medvirkende: Eli Kristin Hanssveen, Svein Erik Sagbråten, Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad. Lokal mat innkludert. Bindende påmelding til: / Tel: Sommerband ved sommerstrand HUSODDENKONSERT FREDAG 3. JULI KL: For 6. året på rad kan vi ønske velkommen til konsertopplevelsen på Husodden. Delillos de har turnert Norge rundt i 30 år og er nå mye å høre på alle norske radiokanaler. Konserten starter kl Søsknene Amb fire søsken fra Ringsaker kommer for å «varme opp» publikum kl Området åpner for publikum kl med varme griller og serveringstelt. Kontakt Kjell Rønningen for påmelding av veteran/gammelbiler tlf , «førstemann til mølla» - 30 biler er maksantall. Sjåfører i påmeldte veteran/ gammelbiler går gratis inn på konserten. Kolbjørn Haug og Ferga Rand frakter publikum fra Kråkvika med stopp ved Lyngstrand camping før Husoddens strand. Det er ingen påmelding møt opp i Kråkvika for avreise kl og på Lyngstrand. Ferga går tilbake til Hov etter at konserten er slutt. Spørsmål: Kolbjørn Haug, tlf Vi aksepterer ledsagerbevis. Betalingsterminaler både ved inngang og i serveringstelt. Forhåndbestilling: Servicetorget Søndre Land, Sentrumservice Nordre Land eller på billettservice. Billettørene er klare kl Arr: Hele Vestsida i samarbeid med grunneier Ola Petter Nordraak.

21 SKUTE KIRKE 100 ÅR Skute kirke ligger i Ringelia, på vestsiden av Randsfjorden. Den er tegnet av arkitekt Ole Stein, og sto ferdig i Byggmester var A. Mathisen. Det er ingen selvfølge at medlemmene av Skute menighet i år kan feire Skute kirke 100-års jubileum. De førte en lang kamp for å få en kirke på Vestsida av Randsfjorden. Man hadde lenge ønsket en egen kirke her, og det ble samlet inn penger til dette formålet. Rundt 1870 ble det lagt konkrete planer for at det skulle bli reist et gudshus på Vestsida. I stedet ble et kapell reist i Enger, på andre siden av fjorden. Men bygdefolket ga ikke opp, og konsentrerte seg i stedet om å få en egen gravplass. Peder Skude fra gården Nordre Skude avga i 1903 et område til dette formålet. Han stilte dog noen betingelser: gravene skulle få stå uforstyrret i evig tid, og det skulle ikke være noen form for festeavgift. Fravær av festeavgift ble forsøkt endret på i 1996 av kommunestyret i Søndre Land som ville ha likhet for loven og dermed festeavgift for alle gravplassene i kommunen. Forslaget gikk ikke igjennom grunnet sterke protester fra innbyggerne på Vestsida. I 1904 ble gravlunden innviet, og Ole Olsen Smedhaugen ble som den første gravlagt der 30.juli. Han hadde vært med på å opparbeide gravlunden, og var bare 21 år gammel da han ble truffet av lynet og døde. JUBILEUMSPROGRAM FOR SKUTE KIRKE: 12. juni kl : Åpning av fotoutstilling av dåpskjoler fra Vestsida. Utstillingen blir hengende frem til 17.oktober. 14..juni kl.11.oo: Jubileumsgudstjeneste. Fest på kirkebakken etter gudstjenesten. Biskop Solveig Fiske, prost Hans Erik Raustøl, Sogneprestene Gitte Bergstuen og Øystein Wang. Vestsida oppvekstsenter, Søndre Land kirkekor, Gudbrand Tandberg, Ellisiv Tandberg, gjester. NB; Kirken åpner oktober kl.19.00: Jublieumskonsert ; Dåpssalmene minutt for minutt med lansering av jubileumsboka. Lokale kor og sangere inviteres til å tolke en dåpssalme hver, det blir allsang og presentasjon av boka. Nå følte bygdefolket at man endelig burde få bygget en kirke. Peder Skude stilte igjen med gratis tomt, og en byggekomite klarte å få en kongelig resolusjon om oppførelsen av et gudshus. Kirken ble oppført på to år, og mye av byggesummen var gavebidrag. Kirka er en langkirke av tre bygget som enmoderne stavkirke med plass til ca. 380 personer. At den er bygget av tre føltes nok godt for bygdefolket i ei bygd hvor skog og tømmerdrift har en viktig plass. Den er bygget i nasjonalromantisk drakestil, en stil som noen ganger blir betegnet som moderne stavkirker. Men Skute kirke har ikke utskjæringer på takmønene, i stedet kjennetegnes taket av to store skorsteiner. Innvendig er kirka preget av at formspråk og fargebruk er svært gjennomtenkt, og ikke endret på under oppussinger i senere år. Store, kraftige søyler av tre holder et høyt tak oppe og gjør at kirkerommet føles luftig og godt. Tett i tett rundt på veggene er utskårne menneskehoder, noe som gir assosiasjoner til den gamle gudelæren i norrøn mytologi. Nok et tegn på stavkirkeinspirasjonen. Kirken lyses opp av to kraftige og flotte lysekroner i jern, smidd i smia på Nordre Lomsdal. Det samme er lampettene på veggene. Lysekronene kan minne om brudekroner. De er alle holdt i en rustikk stil som passer til det øvrige interiøret i kirkerommet. Når vi nærmer oss alteret legger vi merke til døpefonten som er i massivt tre med tilhørende døpefat og døpekanne i sølv. Som resten av kirkeinteriøret er den holdt i en flott rødfarge beskrevet som «saftig krepserød», med utskårne kors malt i gull på en grønn ring. Den første dåpen i Skute kirke var 20.mai 1915, og intet mindre enn fem barn ble båret til dåpen den dagen. Prekestolen er malt i den samme rødfargen, og har utskjæringer av vakre gullmalte kornaks samt Jesusmonogrammet. På hver side av alterringen står det to gyllenlær brudestoler i barokkstil. Disse kom til kirken som gave fra Vestsida Bondekvinnelag i Et annet av de nyere innslag i kirka er et maleri av den kjente kunstneren Jakob Weidemann. Maleriet «Kristi Himmelfart» er en gave, og henger som en fin kontrast til resten av kirkerommet over en av ovnene på venstre side. Selve altertavla er plassert litt ut i rommet, ikke helt inn til veggen som i de fleste andre kirker. Dette gir plass til å bevege seg bak altertavla, om ønskelig. Motivet på altertavla er hentet fra bibelteksten «La de små barn komme til meg», et kjent og kjært motiv som understreker at kirken er for alle. På sidene og over motivet er det utskjæringer, noen i holdt i typisk rosemaling stil, andre tydelig inspirert av jugendstil. I kirka er det to staselig støpejernovner som varmet opp bygget inntil midten av 1950-tallet. Før den tid hendte det av og til at kirketjeneren overnattet i kirka for å få kirka varm til gudstjeneste. Det tok lang tid, og det gikk med mye ved. Skute kirke er en kjær kirke for menigheten, og den gir et staselig inntrykk der den ligger og skuer ut over Randsfjorden. Vi gratulerer så mye med 100 årsjubileet!

t i v a Marked og torg Lotteri Ingrid Olava Lek og moro Budsjettsliping Lego Star Wars Politisk flisespikkeri Konserter og utstillinger

t i v a Marked og torg Lotteri Ingrid Olava Lek og moro Budsjettsliping Lego Star Wars Politisk flisespikkeri Konserter og utstillinger TID FOR TØMMER Bygdefestival i Søndre Land Vedskulptur LOGO 2.0 BORGERFEST for ALLE MARKED & TORG 13.-15. juni 2014 BORGGÅRDEN FOR UNGDOM FJORDFLYT l B y g d e f e s t i v a VELKOMMEN TIL RANDSFJORDEN

Detaljer

Søndre Land Kulturskole lager

Søndre Land Kulturskole lager SØNDRE LAND KULTURSKOLE PRESENTERER: Søndre Land Kulturskole lager Sirkus Vi ønsker publikum hjertelig velkommen til en forestilling spekket med ablegøyer i Rådhuset kl. 18.00 den 16. april Billetter kr

Detaljer

husodden Land Hva skjer? Honning fra Dokka Åse Gjefle har en lidenskap for bier og gylden honning magasinet Sommer- DeLillos på

husodden Land Hva skjer? Honning fra Dokka Åse Gjefle har en lidenskap for bier og gylden honning magasinet Sommer- DeLillos på NR 2 2015 magasinet Hva skjer? Sommeraktiviteter i Land Midten: Land Flyslippet på Innersetermyra Sommer- Sykkelturer Badeplasser Fiske DeLillos på husodden Honning fra Dokka Åse Gjefle har en lidenskap

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

100 år. Hva skjer? Løypekart. Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess med hytter i laft og massivtre. Skute kirke.

100 år. Hva skjer? Løypekart. Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess med hytter i laft og massivtre. Skute kirke. magasinet NR 1 2015 Hva skjer? Oversikt over aktiviteter i Land Skute kirke 100 år Ku fra Torpa på bankkortet Midten: Løypekart Alle løypene i Synnfjell Hyttedrøm fra Dokka Berg&Wien Massivtre har suksess

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014 MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014 Kristus er oppstanden, og livet er levende I det Jesus døde på korset revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet. Slik understreker

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND. God jul! Skute kirke 100 år NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015. og Landåsbygda kirke 50 år

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND. God jul! Skute kirke 100 år NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015. og Landåsbygda kirke 50 år MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015 God jul! Skute kirke 100 år og Landåsbygda kirke 50 år Tusenvis av små fortellinger om store ting. 14. juni feirer vi Skute kirke sin 100-årsdag.

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010. Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande

NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010. Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande Effekten av julen Det blir godt å kunne feire jul igjen. Gleder

Detaljer

SKOLEDAG. Hva skjer? Tredje største handelssenter Landsbyen Dokka tredje største i Oppland. magasinet. En annerledes. Landsbyfesten NR 3 2015

SKOLEDAG. Hva skjer? Tredje største handelssenter Landsbyen Dokka tredje største i Oppland. magasinet. En annerledes. Landsbyfesten NR 3 2015 NR 3 2015 magasinet Hva skjer? Aktiviteter i Land Midten: Landsbyfesten...tre dager til ende En annerledes SKOLEDAG Tredje største handelssenter Landsbyen Dokka tredje største i Oppland Jakt før og nå

Detaljer

Nå... er det jul igjen!...

Nå... er det jul igjen!... Avisa for store og små i Landåsbygda Julenummeret 2008 Nå... er det jul igjen!... Nå har vi vaske gølvet og vi har børi ved I likhet med Alf Prøysens Julekvelds-vise, kan vi snart sette oss ned å la julestemningen

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 9 Oktober 2009 nytt utstyr Til BRannvEsEnET Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Gjensidige Marker Brannkasse har bidratt til at brannvesenet i Aremark, Marker og Rømskog har fått

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

enighetsblad God Påske! for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19

enighetsblad God Påske! for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19 M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang God Påske! Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19 Malin og Tuva Johanne Rostad på tur på isen ved Enger kirke 2 «Du må værra lagd før du

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer