DE 5 NYE KUNSTPROSJEKTENE FOR SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE 5 NYE KUNSTPROSJEKTENE FOR SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES"

Transkript

1 DE 5 NYE KUNSTPROSJEKTENE FOR SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES

2 02 03 KUNSTPROSJEKTET EKSISTERENDE KUNSTSAMLING Kunstprosjektet for nytt østfoldsykehus har vært et samarbeid mellom Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuset Østfold. Kunstutvalget har jobbet med integrasjon av nye kunstinstallasjoner, valg av soner for kunst, gjennomføring av kunstkonkurransene, valg av kunstnere og implementering av kunstprosjektene, samt utvikling av retningslinjer for plassering av eksisterende kunst. Kunstutvalget for nytt østfoldsykehus: Nina Kristiansen, Wenche Lyngholm, Anne-Grethe Erlandsen, Anders Strange, Arne Revheim og Lene Utigard. Marit Heiberg har erstattet Anne-Grethe Erlandsen. Ambisjoner Kunsten skal forholde seg til sykehuset på en meningsfull måte. Kunsten skal tilføre sykehuset en visuell og meningsdannende dimensjon. Den kan si noe om hvor vi befinner oss og reflektere den aktuelle konteksten. Den kan antyde ulike holdninger, tenkemåter og muligheter når det gjelder å organisere det fysiske rommet. Kunsten kan aktivere stedet på forskjellig vis og åpne for ulike tankemessigeog sanselige opplevelser. Kunsten kan både utfordre og bekrefte vår virkelighetsforståelse. Kunstprosjektet skal som helhet fungere som: meningsfullt kvalitetshevende tidløst Sykehuset Østfold HF har en omfattende eksisterende kunstsamling. Kunstsamlingen har tidligere vært plassert i sykehusbyggene i Fredrikstad, Sarpsborg og Veum. Det nye sykehuset på Kalnes er et kompakt bygg med begrensede veggflater for plassering av kunst. Kunstutvalget har valgt hvilke områder som skal ha kunst på veggene. En stor del av den eksisterende kunstsamlingen vil bli plassert i utvalgte soner som benyttes av både pasienter og ansatte. Disse sonene er: Ventesoner Spise/oppholdsrom Rom for stillhet Personalkantine

3 04 05 DE NYE KUNSTINSTALLASJONENE OM KUNSTEN PÅ SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES Tekst av Arve Rød Valg av soner Det er valgt 5 soner for integrering av de nye kunstprosjektene. Disse kunstprosjektene er plassert i 5 sentrale publikumsområder. Det er avholdt 2 åpne kunstkonkurranser, samt 3 åpne prekvalifiseringer til lukkede kunstkonkurranser. Kunstprosjektet mottok til sammen 361 forslag til utsmykning for de 5 ulike sonene. De fem kunstprosjektene som er spesialbestilt til det nye Sykehuset Østfold Kalnes er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde, fra trappehuset nærmest rundkjøringene ved E6, over ankomsttorget og gjennom vestibylen, til det åpne området på sykehusets bakside (halvatriet), mot skogbrynet og Vestvannet i nordøst. I tillegg er ett verk installert i Kapellet i sykehusbyggets nordligste hjørne. Disse ulike verkene viser en variasjon i billedkunstneriske muligheter fra det stillferdige og poetiske til det mer konfronterende og åpner for refleksjoner over både denne institusjonens utfordringer og innhold spesielt, og til sider ved det menneskelige i en mer generell forstand. Kunst i det offentlige rommet har mange utfordringer, og ingen steder er disse større enn på et sykehus. Her har man et spesielt ansvar for å finne en balanse mellom kunstens autonomi dens selvråderett på den ene siden, og hensynet til mennesker som befinner seg i dramatiske og livsomveltende situasjoner på den andre. Slik de fem prosjektene har løst denne utfordringen, åpner kunsten for innlevelse og tanker om menneskelig styrke og mulighet, om det nære i det store verdensaltet, og om vår plass som individer i tidens og naturens evige syklus.

4 6 07 TRAPPEHUSET / VIND av John Audun Hauge Vind er den første skulpturen som møter besøkende til det nye sykehuset, og det eneste verket som også er synlig for kjørende langs motorveien i sør. 15 røde, sju meter høye og buede søyler strekker seg i været på toppen av trappehuset som leder ned til ankomsttorget. De kan minne om høye strå eller nakne trær som bøyer seg i storm, eller som hårstrå i kjempeformat som reiser seg på huden, i spenning eller som beskyttelse for kulde og vind. Vind er John Audun Hauges kunstneriske bidrag til Sykehuset Østfold. Tittelen understreker verkets tilknytning til naturen, et tema kunstneren er vel kjent med fra en lang karriere som billedhugger. Han står blant annet bak det bølgende minnesmerket for tsunamikatastrofen i 2004 (Interferens, 2007) på Bygdøy i Oslo, og bølger har vært et gjennomgangsmotiv for Hauge i mange år. Tittelen kan i denne sammenhengen også vise til fart og bevegelse, slik skulpturen henvender seg både til besøkende til og ansatte ved sykehuset, og til forbipasserende i bil på E6. Rødfargen har i den sammenhengen også en funksjon som signal Vind er både en stedsmarkør, en invitasjon og en velkomsthilsen; et litt viltert og livlig innslag som umiddelbart bidrar til å myke opp møtet med en stram og funksjonell arkitektur og en alvorlig og skjebnetung institusjon, som det et sykehus for mange tross alt er. Ser man for seg de elegant buede søylene som reiser seg mot vinden og skyene som mytiske basuner, kan man også forestille seg Vind som en lydløs fanfare; en optimistisk og livsbejaende honnør og et ønske om et meningsfylt opphold for pasienter, besøkende og ansatte ved sykehuset.

5 8 09 ANKOMSTTORGET / ASSEMBLY av Marius Dahl og Jan Christensen Midt på ankomsttorget og foran hovedinngangen, på sykehusets mest sentrale plass, står et tilsynelatende halvferdig byggverk åpent tvers gjennom, med nakne stendere og halvt tak. Det er en klassisk, spissmønet husform, som stikker seg ut som et fremmedelement i disse omgivelsene en kontrast til sykehusbyggets pragmatiske og monumentale modernisme. Kommer man nærmere innpå, ser man endatil at bjelker og plank slett ikke er av tre, men derimot av rustent og sveiset stål. Jan Christensen og Marius Dahls skulptur Assembly er ment å være en portal, en inngangsport til sykehuset, men selv om den er til å passere under og gjennom, bør den tolkes mer i metaforisk enn i konkret forstand. Assembly er en ambivalent konstruksjon: Den er fra kunstnernes hånd ferdig, men ser likevel ut som den er forlatt midt i byggeprosessen. Er den noe som er i ferd med å bygges, eller noe som er halvveis i en rivningsprosess? I sin halvbygde tilstand ser den skjør og naken ut, men skulpturen er i virkeligheten sterk som et skipsskrog. Den har en utforming som ved første blikk kan utfordre vår sans for estetisk skjønnhet, men samtidig er den tuftet på noe av det vi opplever kjærest og tryggest i våre fysiske og sosiale omgivelser: det nære hjemmet, i form av et hus i sin mest tradisjonelle form. Assembly inviterer til tanker om det ambivalente også i våre liv. Sjelden føler vi sterkere på denne ambivalensen enn nettopp i møte med et sykehus, hvor den store livssyklusen utspiller seg hver eneste dag, hvor fødsel og død, sykdom og helbredelse er dette byggets innhold. Vi mennesker er på mange måter også som denne skulpturen, i en tilstand mellom tilblivelse og forfall, både sterke og svake, og disse ulike sidene ved vår natur kommer kanskje tydeligst til syne i situasjoner der livet spisser seg til og blir dramatisk, slik man ofte opplever det innenfor sykehusets vegger.

6 10 11 VESTIBYLEN / ILLUMINATION + STUDY OF THE GOLDEN SECTION av Lello // Arnell I den hektiske Vestibylen blir vi møtt av to verker som er mer tilbaketrukne og stillferdige enn de to man har passert på veien inn. Duoen Lello//Arnell (Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell) bidrar med to veggarbeider: et vidstrakt tekstilverk på fondveggen mot inngangspartiet, og til venstre idet man kommer inn en sirkelformet sammenstilling av speil som dynamisk reflekterer omgivelsene i bruddstykker, som i et kaleidoskop. Til grunn for disse arbeidene ligger to ulike, men klare komposisjonelle premisser. Tekstilverket, Study of the Golden Section, tar utgangspunkt i formelen for det gylne snitt kjent fra antikken, og den klassiske kunstens mest sentrale prinsipp for en balansert inndeling av bildeflaten. Samtidig er arbeidet fremstilt av et særdeleshverdagslig materiale: biter av grove industritepper til bruk på kontorgulv og andre flater hvor man opplever stor slitasje. De geometriske formene får en matt og myk, nærmest organisk fremtredelse, slik gråvalørene faller elegant over den store fondveggen, og selv et visuelt «utrent» øye vil intuitivt oppleve linjespillet og forholdet mellom formene i denne komposisjonen som harmonisk. Study of the Golden Section tilfører dette travle rommet en kontemplativ ro. Illumination oppleves i sammenligning som mer kaotisk. I likhet med tekstilarbeidet like ved ser den store speilsirkelen ved første blikk ut til å være inspirert av den tidlige abstraksjonen i modernistisk kunst: den fragmentariske gjengivelsen av verden slik kubistene eller de russiske konstruktivistene så den i oppløste og geometriske former, eller Piet Mondrians tidlige sirkelformede komposisjoner i årene rundt Men inspirasjonen til dette verket har kunstnerne hentet fra langt utenfor kunsthistorien. Illumination er en speilversjon av såkalte «trekart» (treemaps), en form for datavisualisering av informasjon i rektangler som organiseres lagvis eller gruppevis etter et hierarkisk mønster. Illumination benytter en teknologisk rasjonell og «kjølig» estetisk referanse for innhenting av data, som i dette tilfellet blir speilbildet av oss betraktere og omgivelsene, som så sendes tilbake til oss som bilder av en oppstykket, men likevel forunderlig vakker virkelighet.

7 12 13 HALVATRIET / LYSPUNKT av Jone Kvie Idet man har beveget seg gjennom sykehusets vestibyle og mot vinduene som vender mot skogbrynet og Vestvannet i nordøst, kommer et stjerneformet objekt til syne. På toppen av en ti meter høy, svakt skråstilt stolpe av rustfritt stål troner et forgylt og mangearmet vesen, med armer som stråler ut i alle retninger og med et kraterlignende hull i midten, som et øye som stirrer tilbake på deg. Den eiendommelige skapningen kan minne om en stilisert sol eller en eksplosjon, stivnet i øyeblikket av dramatisk energiutløsning. Men utgangspunktet for Jone Kvies skulptur Lyspunkt er mer jordnært. Formen er en realistisk gjengivelse av en trerot, som så er snudd på høykant slik at røttene danner stråler eller fangarmer. Den avsagde stammen som vender mot vindusrekka i vestibylen er hulet ut og danner et krater rundt en lyskilde, som vil lyse opp skulpturen til å bli en strålende stjerne i natten. Lyspunkt legger til rette for at assosiasjonene kan sveve fritt fra vulkankrater og jordsmonn, til eksploderende supernovaer. I omgangen med Jone Kvies kunst viser en slik tankeflukt til den røde tråden som løper gjennom hele kunstnerens snart tjueårige virke. Med en begrunnelse som er like vitenskapelig som poetisk, ser han sammenhenger mellom det kosmiske og det kropps- og livsnære, og mellom katastrofen og det livgivende i naturens evige gjenfødelsesprosesser, i skulpturer som fremstiller alt fra skyer i stein til knelende astronauter og sølvskinnende atomsopper. Lyspunkt er både en stjerne, en eksplosjon og en trerot. Forbindelsen finner Kvie i fysikkens grunnstoffer. Trevirket som rota er laget av består blant annet av forbindelser av karbon, og karbon lages idet en stjerne kollapser og dør. Sammen med andre stoffer som oppstår i den samme dramatiske og ødeleggende prosessen, er karbon en uunnværlig forutsetning for livet på jorda. Kvies Lyspunkt er et glimt av den kosmiske helheten der også vi mennesker hører til.

8 14 15 KAPELLET / OMFORMASJON av Gunn Harbitz og Sissel Berntsen Sissel Berntsen og Gunn Harbitz Omformasjon søker å skape en forbindelse mellom sykehusets kanskje mest ladede rom Kapellet og verden og naturen utenfor, og samtidig gi det et anstrøk av et tidsperspektiv som langt overstiger våre liv som mennesker steiner og biter av resirkulert glass er boltet fast, én og én etter et presist rutemønster, på endeveggen i sykehuskapellet. Steinene er samlet inn fra hele verden, fra byggetomta rett utenfor veggen til land i Europa, Afrika og Asia. Steinene er en vid variasjon bergarter: granitt og kalkstein, marmor, alabast, larvikitt og ulike krystaller - noen kjente fra vår norske natur, andre fremmedartede og eksotiske. Omformasjon er et verk som bringer en stille verdighet til kapellet. Sett fra avstand gir fargenyansene i steinene en malerisk effekt over veggen. Steinene blir som dotter i et impresjonistisk maleri eller piksler i et digitalt bilde som veksler i hvite, grå og rødbrune nyanser. Kommer man nærmere kan man studere ulikhetene mellom de forskjellige steintypene, og undres over hva slags prosesser som har formet akkurat denne steinen til å bli akkurat sånn, og gjette på hvor i verden den kommer fra og hvordan landskapet ellers ser ut, akkurat der. Utover det har ikke Omformasjon noe motiv annet enn steinene selv og den skiftende virkningen av lyset slik det treffer dem noen tette og mørke, andre lyse og nærmest gjennomsiktige. Steinene kan tolkes som en representasjon av verdens folk og land, og dermed bli en manifestasjon av dette rommet som et demokratisk rom, tilgjengelig for alle uansett livssyn og opphav. Dernest er steinene i seg selv et bilde på og en del av tiden og verdensaltet, hver og en er et resultat av geologiske prosesser som har formet verden over milliarder av år. Det er både noe eksistensielt skjebnetungt og fortrøstningsfullt over et slikt perspektiv en idé om vår plass i tiden og i naturen der vi er så uendelig små, men der vi alle har en rettmessig, naturlig og likeverdig plass.

9

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Kontorkunstneren. Portfolio

Kontorkunstneren. Portfolio Kontorkunstneren Jan Christensen (36) har bidratt til offentlige kunstprosjekter over hele Norge, samt en rekke private. En skulptur av en ku på Hamar er et av hans siste prosjekter. Men atelier har han

Detaljer

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg gjøre en bildeanalyse av " En bondebegravelse" av Erik Werenskiold. Analysen består av denotasjon: beskrivelsesdel med fakta, bildebeskrivelse

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

3. 4. INNHOLD AKTIVITETSARK I EN SAMLING I MUSEET

3. 4. INNHOLD AKTIVITETSARK I EN SAMLING I MUSEET AKTIVITETSARK 1. INNHOLD 2. I EN SAMLING I MUSEET Å stille spørsmål 1 Kommunikasjonsverktøy 2 Opp-ned 3 Toner og anstrøk 4 1900-stiliseringer 5 Positiv/negativ 6 Dyktige fingre 7 Positur 8 ID 9 Litt av

Detaljer

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel.

Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel. Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel. Cathrine Johansen Rønningen NTNU forarbeid vår 2014 Veileder: Bjørn Otto Braaten OPPSUMMERING AV FORARBEID OPPGAVE Å tegne et observatorium for kontemplasjon,

Detaljer

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking Utgis av Norske tekstilkunstnere 2006 HARDERE STOFFER Løvaas & Wagles operautsmykking TROLLVEGG OG RYTMER Tekstil utsmykking på Blindern NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER Omtaler av Art Textiles: Norway,

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

SAMTALEN FOTO: ARNE SKAUG OLSEN

SAMTALEN FOTO: ARNE SKAUG OLSEN FOTO: ARNE SKAUG OLSEN Toril Johannessen finner magi i vitenskapens verden. KUNST OG KUNNSKAP Toril Johannessen Kunstner i samtale med Bår Stenvik I kunsthistoriker Øystein Ustvedts bok Ny norsk kunst

Detaljer

Tredreiing i store format

Tredreiing i store format = 5 2 3 Tollef Thorsnes Tredreiing i store format Kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot tredreiing, skulptur og bruksform, skole og undervisning Rapport 6/2000 Høgskolen i Vestfold Tollef Thorsnes Tredreiing

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju Det stille språket Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju 2011 Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp Live Solbrækken

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen VANDREUTSTILLING NR. 114 BLYANT OG KULL en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Til formidlingsansvarlig side 2 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 3 Om

Detaljer

Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011

Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011 Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011 Notatet er skrevet etter oppdrag fra Statsbygg november 2011 og inneholder en vurdering av arkitektur-, kulturminne- og minneverdi i den eksisterende

Detaljer

og verdenen ellers, og vår oppgave er å avsløre disse mer eller mindre godt skjulte hemmelighetene.

og verdenen ellers, og vår oppgave er å avsløre disse mer eller mindre godt skjulte hemmelighetene. Kroppen er noe vi alle har et forhold til, helt fra vi blir født. Som tema i ungdomskul turen er kropp høyaktuelt. Da vi ba våre lesere og bidragsytere om innlegg knyttet til temaet «Matematikk og kropp»

Detaljer

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Norge er et lite land i verden Statsminister Lars Korvald, 1973 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Kunstutvalgets sammensetning... 4 3. Kunstutvalgets

Detaljer

Og til Marianne for at du alltid er med... Reinekanten i Norddal, Sunnmøre, april 1996.

Og til Marianne for at du alltid er med... Reinekanten i Norddal, Sunnmøre, april 1996. Kap I Innhold Noen stier inn i sjelens landskap Hva er fortellinger, og hvilke fortellinger er vanlige om naturen? Først kapittel risser opp en ganske annen slags forståelse av sjelen, og introduserer

Detaljer

HVA ER HUMAN NATURE?

HVA ER HUMAN NATURE? HVA ER HUMAN NATURE? VI VET AT TEPPEFLISER IKKE KAN ENDRE VERDEN, MEN DE KAN INSPIRERE DEM SOM GJØR DET. Hva er Human Nature? Det er mer enn bare en forbindelse. Det er syklus av vakre ideer. Det inspirerer

Detaljer

Arkitektur i skolen av alf howlid

Arkitektur i skolen av alf howlid Arkitektur i skolen av alf howlid Det er nytt at barn skal lære om arkitektur. Derfor har det som finnes av god arkitekturformidling for det aller meste vært rettet mot voksne. En mulighet til å nå barna

Detaljer

Det «nye» abstrakte maleriet

Det «nye» abstrakte maleriet MATERIE_2006_2b.qxd 4/3/2006 7:38 AM Side 127 Øystein Ustvedt Det «nye» abstrakte maleriet Det abstrakte maleriet er grundig innskrevet i historien som én av det 20. århundres fremste kunstneriske frembringelser.

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Christoffer A. Lange. idag?

Christoffer A. Lange. idag? Christoffer A. Lange idag? idag kjøpte jeg min første iphone. Jeg er en av mange. iphone et designikon som skapte spekuleringer rundt sitt eget utseende allerede før lanseringen, med utallige varianter

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer