Anna-Eva Bergmans universer. Lærerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anna-Eva Bergmans universer. Lærerveiledning"

Transkript

1 Anna-Eva Bergmans universer Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2010

2 Innhold En vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum Forord... 4 Anna-Eva Bergmans universer... 5 Grafiske universer... 6 Tidlige år... 7 Det gylne snitt i et abstrakt formspråk... 8 Abstraksjoner i Norge... 9 Nord-Norge og monumentalitet... 9 Utlendighet og «hjemkomst» Litteratur Katalog... 12

3 Anna-Eva Bergmans universer En vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø AKS Arktisk Kultursenter, Hammerfest Nordkappmuseet, Honningsvåg Várjjat Sámi Musea, Nesseby Alta Museum IKS, Alta Galleri Nord-Norge, Harstad Rana Kunstforening, Mo i Rana Galleri Bodøgaard, Bodø Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær Galleri Svalbard, Longyearbyen Utstillingsansvarlig og redaktør: Lise Dahl Redaksjon: Knut Ljøgodt, Charis Gullickson, Stine Lundblad Copyright : Nordnorsk Kunstmuseum 2010 Foto: Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, kat.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes, kat.nr. 6 Sametinget, Karasjok; fotograf Jan Martin Berg, kat.nr. 7 kat.nr. 1: Svart form/une forme noire/black Form, 1953 kat.nr. 8: Åskam/Crête/Rock, 1972

4 Forord Nordnorsk Kunstmuseum er et landsdelsmuseum som har som sitt formål å «skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel», ifølge museets vedtekter. Museet har således som oppgaveå formidle kunst ut til hele det nordnorske publikum. Siden midten av 1990-årene har vi samarbeidet med skolene i regionenom vandreutstillinger. Idag når disse utstillingene nærmere 300 skoler og over elever i de tre nordligste fylkene. Nå finner vi imidlertid at tiden er moden for et bredere tilbud utover skolene, til det almene publikum i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard! Nordnorsk Kunstmuseum har derfor opprettet en egen avdeling som skal arbeide spesielt mot landsdelen. I årene fremover vil vi kunne tilby utstillinger og annen kunstformidling til publikum i regionen. Dette er ingen liten oppgave i en langstrakt landsdel. Utfordringene er store, både praktisk og faglig sett. Vi er derfor helt avhengige av å samarbeide med lokale aktører for å gjennomføre vårt landsdelsdekkende program. I årene som kommer, håper vi å videreutvikle vårt tilbud på bakgrunn av de forskjellige lokalsamfunnenes behov. På sikt ser vi det som naturlig at regionale og kommunale myndigheter vil delta i planleggingen og bidra til dette arbeidet. Nordnorsk Kunstmuseum vektlegger at de utstillinger som tilbys publikum i landsdelen skal holde et høyt, kunstnerisk nivå. Vi har derfor valgt å åpne vår turnévirksomhet med Anna- Eva Bergman, et av de store navn innen norsk modernisme i annen halvdel av 1900-tallet. To besøk i Nord-Norge var avgjørende for hennes utvikling. Naturen her, og spesielt i Finnmark, gjorde sterkt inntrykk på Bergman, som har skildret den forenklet inntil det abstrakte i sine storslagne bilder. En stor takk til vår prosjektkoordinator, Lise Dahl, som er ansvarlig for utstillingen og for gjennomføringen av vårt landsdelsdekkende program. Takk til Sparebank 1 Nord-Norge, som støtter Nordnorsk Kunstmuseums formidlingstilbud. Takk også til Sparebankstiftelsen DnB NOR, som har stilt flere av Bergmans grafiske blader til vår rådighet. Sist, men ikke minst, en stor takk til alle visningssteder som har meldt sin interesse for Anna-Eva Bergmanutstillingen. Vi håper at vi sammen skal kunne løfte formidlingstilbudet på kunstfronten i hele vår landsdel! Tromsø, september 2010 Knut Ljøgodt Direktør

5 Anna-Eva Bergmans universer Lise Dahl Nordnorsk Kunstmuseum er stolt av å kunne presentere den første vandreutstillingen i vårt landsdelsdekkende program. Utstillingen, som skal turnere i hele Nord-Norge, består av 22 grafiske blader av den internasjonalt anerkjente norske kunstneren Anna-Eva Bergman, og har fått tittelen Anna-Eva Bergmans universer. Det er en ekstra glede å kunne bidra til å hente frem Bergmans kunstnerskap til det nordnorske publikum. Ikke bare fordi hun selv var så begeistret for vår nordlige landsdel, men også fordi hennes kunstnerskap fortjener oppmerksomhet og anerkjennelse. For selv om Bergman oppnådde internasjonal status gjennom sitt kunstneriske virke, har hun ikke på samme måte vært etablert og gjort kjent i sitt eget hjemland. Først etter sin død har hun oppnådd økt interesse her til lands, men da med fokus på hennes malerier fra den senere, monumentale stil. Når det gjelder Bergmans grafiske virke er dette knapt nevnt i norsk grafikkhistorie, til tross for at hun hadde det beste utgangspunktet til å hevde seg i denne tradisjonstunge teknikken som hun behersket utmerket. Like viktig er det å formidle de grafiske verkene som en betydelig del av hennes kunstnerskap, og som et medium og uttrykksform hun tok like mye på alvor som de monumentale maleriene hun utviklet i samme periode. På lik linje med de andre teknikkene hun benyttet seg av, gjenspeiler også de grafiske arbeidene hennes kunstneriske forløp, fra den tidlige surrealistiske perioden og frem til den «store stil».

6 Grafiske universer Etter flere års utforskning av tegning og maleri som medium, oppdaget Bergman grafikken nokså sent i sin karriere. Året var 1952, og hun hadde nylig flyttet tilbake til Paris etter et lengre opphold i Norge på grunn av andre verdenskrig. I Paris fikk hun gå i lære hos grafikeren Roger Lacourière, som var en «taille-doucier», det vi si en spesialist og mester innen faget. Kjente kunstnere som Picasso, Chagall og Dalì hadde alle vært tilknyttet hans miljø, og hadde dratt nytte av hans inngående kunnskaper om mediet. Hos Lacourière fikk også Bergman kjennskap til de grafiske teknikker, og her utførte hun de første etsningene av det hun selv betegnet som sine «universer». Utstillingens tittel refererer således både til de grafiske bladene som sådan, så vel som Bergmans beskrivelse av sin motivkrets som hun hentet fra urformene stein, himmellegemer og galakser (se eksempel kat.nr. 11 s. 4). Dette var motiver hun gjerne repeterte og utforsket gjennom flere typer medier, blant annet i de monumentale maleriene. Av de mange grafiske teknikkene Bergman benyttet, var det særlig tresnittet som skulle bli hennes favoriserte teknikk. Hun gledet seg over den vakre strukturen mønsteret i treet ga, og hun likte følelsen av å arbeide med treet som materiale. I verket Landskap med to linjer fra 1967 (se kat.nr. 2, s. 17), er dette fremtredende. De organiske linjene iboende treets struktur vises i hele billedflaten og lager sitt eget landskap. Ved hjelp av to horisontale linjer deles komposisjonen lett og elegant i land, sjø og himmel. Selv om Bergman hadde forkjærlighet for tresnittet og riktignok teller tresnittene de fleste verkene i denne utstillingen behersket hun utmerket andre grafiske teknikker, som litografi, kobberstikk, akvatint, gravering og etsning. På lik linje med Bergmans malerier vises det også i de grafiske arbeidene at hun i denne perioden skiftet stil fra den surrealistiske med nonfigurasjon og over til figurasjonen. Et skifte som blant annet kan knyttes opp mot hennes fascinasjon for naturens former. Særlig sentralt element i overgangen fra den nonfigurative perioden og frem til hun finner sin særegne stil, er steinen. Hun var selv en steinsamler, og kanskje var det steinen som symbol på selve det kosmiske «urmaterialet» som opptok henne? I Bergmans tidligere arbeider var det steinen som først ble benyttet som form. Dette er ikke overraskende da bruken av steinformene også kan representere overgangen fra hennes surrealistiske periode, hvor geometriens lover spilte inn i verkets komposisjon og utforming. Dette kan vi særlig se i akvatinten Cinq formes fra 1953 (se kat.nr. 3, s. 7), hvor fem steinformer får spille mot hverandre i et stramt komponert, innbyrdes forhold. Etter hvert dyrket hun steinen i sin enkelthet, som for eksempel i Une forme noire, 1953 (se kat.nr. 1, s. 6 og forsiden), en form som nærmest

7 svever og kan minne om en enslig meteoritt i et kosmos. Senere kom steinen inn som selve symbolet på det vi kan se på som det norske landskap. Det var dette landskapet Anna-Eva Bergman hadde forlatt til fordel for et liv i utlendighet. Hun brakte nå sine røtter inn i kunsten, og behandlet dem med arketypiske motiver fra Norge, som fjell, fjord, isbreer, hav, klipper og stein. Bergmans senere og mer monumentale stil gjenspeiler seg også i grafikken, i de reduktive, minimaliserte motivene, som vi blant annet finner i litografiet Terre, mer, ciel fra Ikke bare arbeidet hun nå generelt i større formater, men også motivene i seg selv får monumentalitet i kraft av renere linjer og store flater som utgjør landskap. Landskapene ble aldri gjort stedsspesifikke, men vi gjenkjenner likevel det finnmarkske landskap som kunstneren opplevde på sine turer til Nord-Norge, til Nordkapp, til et arktisk landskap bestående av store kontraster mellom fjell, land, himmel og hav. Betydningen av Bergmans grafiske virke ser man særlig dersom man studerer hennes utstillingsvirksomhet de første årene etter tilbakekomsten til Paris, for da stilte hun fortrinnsvis ut grafikk. Etter hvert deltok hun på grafikkutstillinger ellers i utlandet, blant annet i London, Stockholm, Oslo, Zürich, Ljubljana, Hannover og Nice, og hele to ganger var hun Norges representant på São Paolobiennalen i Brasil. Den første gang i 1955, med nettopp grafikk. Tidlige år Anna-Eva Bergman ble født i 1909 i Stockholm, men vokste opp i fosterhjem hos sin tante i Fredrikstad. Det ble tidlig oppdaget at hun hadde talent innen tegning, og allerede som sekstenåring tok hun fatt på sin kunstutdannelse. I årene 1925 til 1928 studerte hun i Oslo, først ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og deretter Statens Kunstakademi, med professor Axel Revold som lærer. Utferdstrang og kunnskapshunger skulle imidlertid året etter endt utdanninelse føre henne til Kunstgewerbeschule i Wien, til professor Steinhof, og deretter til Paris, hvor hun studerte hos André Lhote. Begge disse lærerne underviste i en postkubistisk malertradisjon som var sentral i mellomkrigstidens Paris. I Paris traff hun sitt livs kjærlighet og tilkommende ektemann, den tyske kunstneren Hans Hartung. Hartung var allerede en etablert kunstner i det parisiske miljøet og arbeidet innenfor det abstrakte formspråk, noe han selv erklærte som verken en -isme eller en stil, men som selve den nye formen å uttrykke seg på innen billedkunsten. Bergman hadde til nå arbeidet i en mer konvensjonell, figurativ tradisjon, og tok ikke umiddelbart opp den samme ideen

8 i sine arbeider. Likevel studerte hun flittig sammen med sin mann geometriens konstruktive betydning for maleriet. Denne høyst teoretiske tilnærmingen var blant annet inspirert av den russiske maleren Vassily Kandinskys essay fra 1912, Om det åndelige i kunsten. Kandinsky definerte den abstrakte kunsten som en skildring av virkelighetens indre, det vil si tilknyttet intellektet, som en motsetning til skildring av den ytre virkelighet (kunst som gjengir noe sansbart, figurativ kunst). Dette skulle til slutt ende i en åndelig forløsning for mennesket og dets kultur, basert på åndelige, objektive sannheter. For å oppnå det åndelige i kunsten ble gjerne surrealismens automatisme benyttet som redskap. Gjennom den automatiske metode, som innebar en fristilling av menneskets ubevisste indre, skulle kunstneren fritt og ukontrollert ved hjelp av sitt instinkt og sine umiddelbare impulser, gi uttrykk for den indre virkelighet. I Bergmans arbeider fra hennes surrealistiske periode ( ), kan dette relateres til hennes fokus på rytme i motivet. I sine egne tekster om tematikken beskrev hun hvordan linjen skulle følge rytmen, som hun hevdet lå iboende ethvert motiv, og hvor rytmen da skulle styre kunstnerens linjeføring. Det gylne snitt i et abstrakt formspråk Selv om Anna-Eva Bergman gjennom Hartung ble innlemmet i de nye strømningene innen billedkunsten, studerte hun parallelt middelalderens og renessansens kunst, for kunstens klassiske perioder hadde opptatt henne helt siden akademitiden i Norge. I løpet av de nærmeste årene utviklet ekteparet Hartung og Bergman en dyp interesse for det klassisistiske kompositoriske prinsippet «det gylne snitt». Prinsippet ble benyttet innen skulptur allerede i antikkens Hellas, og senere anvendt i en tekst av Leonardo da Vinci og matematikeren Luca Pacioli fra renessansen. Prinsippet bygger på et bestemt geometrisk delingsforhold i et gitt linjestykke. Snittet skal dele linjen slik at det korteste linjestykket står i samme forhold til det lengste linjestykket, som det lengste linjestykket forholder seg til hele linjen. Et godt eksempel på dette prinsippet er Bergmans maleri Cap Noir fra 1977 (se ill. 2, s. 11). Her utgjør Nordkapps platåspiss snittetsom deler horisontens linje, og slik ender opp i et harmonisk delingsforhold som gir en komposisjon i balanse og ro. Dersom man studerer skissemateriale fra Bergmans surrealistiske periode, kan man se at slike geometriske konstruksjoner er utforsket gjennom forskjellige komposisjoner også i disse arbeidene, men her er det gylne snitt benyttet for å skape balanse i komposisjonen, men ikke nødvendigvis ro. For Bergman skulle interessen for det gylne snitt vare livet ut, og få en sentral og gjennomgående betydning for hele hennes kunstneriske virke.

9 Abstraksjoner i Norge Opptakten til andre verdenskrig utløste et ulykksalig brudd med Hans Hartung i 1939, og Anna-Eva Bergman vendte hjem til Norge igjen. Årene i Norge ble til ulykkelige år, i et mislykket ekteskap nummer to, og med krigens dystre påkjenninger. I tillegg slet Bergman med dårlig helse, og hun fant ikke ro til å male. Ikke før krigens slutt tok hun opp malerpenselen igjen, og den spede begynnelsen ble først utført i den konvensjonelle figurative tradisjonen hun til nå hadde arbeidet i. Interessen hun i tiden sammen med Hans Hartung hadde utviklet for det gylne snitt, skulle etter hvert føre henne over i abstraksjonen. I årene tilbrakte Anna-Eva Bergman, sammen med Inger Sitter, Carl Nesjar, Harald Ruud og Rigmor Holter, tre somrer på Citadelløya utenfor Stavern. Disse somrene ble alle viet til studier av abstraksjoner av naturen. Hun lot seg inspirere av de europeiske strømninger hun hadde stiftet bekjentskap med i Tyskland, Frankrike og Italia gjennom 1930-årene. Dette skulle føre til at hennes kunst gjorde en dreining fra det figurative til det nonfigurative (se eksempel ill. 1, s. 9). Inspirasjon hentet hun fra sine tidligere studier sammen med Hans Hartung, men også andre surrealister som Joan Mirò og Paul Klee, samt Vassily Kandinskys tanker om det åndelige i kunsten. I egne dagboknotater redegjorde Bergman for hvordan det gylne snitt skulle bygge opp om bildets tematikk, hvordan det skulle ligge til grunn for hele bildets formale oppbygning, og virke sammen med dets format, rytme, komposisjon, tegning, linjer og farger. Det gylne snitt ble holdt opp som et kompositorisk element som skulle sette motivet i relasjon til billedflaten, og som skulle stå i forhold til andre formelementer i bildet. I Norge fikk Bergman kritikk for sin nye stil. Man forstod ikke hennes kunst, og betraktet den som ren dekor uten å gå dypere inn i hennes nonfigurative prosjekt. Hennes bidrag til norsk etterkrigstids kunst ble verken erkjent eller anerkjent til tross for at hun, sammen med andre norske pionerer som Gunnar S. Gundersen, Ludvig Eikaas og Jacob Weidemann, medvirket til at en abstrakt tradisjon skulle spire også her hjemme. Nord-Norge og monumentalitet Bergmans endelige reise tilbake til Frankrike i 1952 skulle innebære mer enn hennes oppdagelse av det grafiske medium. Hun gjenforentes nå med sin eksmann Hans Hartung, og dette ble en gjenforening som resulterte i konstruktive endringer i Bergmans liv. Hun opplevde nå større selvstendighet i sitt arbeid og utviklet sin egen, høyst personlige stil. Hun hadde endelig funnet frem til sitt uttrykk. Det er fristende å antyde at nettopp Bergmans

10 forhold til det nordnorske landskapet skulle være med på å bidra til denne omveltningen. To reiser med Hurtigruten til Nord-Norge utløste en fascinasjon for landsdelen som skulle komme til å prege hennes kunst i ettertid. Dette skulle blant annet føre til flere motiver med tittelen Finnmarksbilder (se ill. 3, s. 19, Finnmark i gull, 1965). Den første reisen var i 1950, og den neste sammen med Hans Hartung, i Sistnevnte reise var mot slutten av juni måned med Nordstjernen og varte hele veien langs kysten, fra Bergen til Kirkenes og tilbake. I ettertid uttalte Bergman følgende til A-magasinet: Det er Finnmark og Nord-Norge jeg drømmer om. Lyset der setter meg i ekstase. Det ligger lagvis og gir inntrykk av forskjellige rom som samtidig er nær og langt borte. Det kan virke som det er luftlag mellom lysstrålene og disse luftlagene danner et eget perspektiv. Det er mystisk. I Bergmans og Hartungs nye hjem i Antibes hadde hun nå fått atskillig romsligere atelier, noe som tillot henne å arbeide med større formater enn det hadde vært mulig å gjøre tidligere. Med det mektige nordnorske landskapet og lyset i minne, arbeidet hun seg frem til «den store stil», med monumentale og reduktive motiver. Her gjenforentes hun med figurasjonen, om enn så reduksjonistisk at det nærmer seg det abstrakte. Likevel figurasjon i motivene, gjennom vektlegging av steinformer, fjellprofiler, himmellegemer og trær. Hun endret teknikk fra olje til tempera, og etter hvert også akryl. Samtidig videreførte hun eksperimenteringen med metallfolie i bildene, en teknikk hun hadde påbegynt i sin surrealistiske periode. Teknikken var inspirert av blant annet middelalderensbysantinske flatekunst, hvor man benyttet gullbakgrunn på billedtavlene. Metalliske effekter anvendte hun også i de grafiske verkene, men det var i de monumentale maleriene at denne teknikken kom til sin fulle rett. Folien fordret klare, store flater, og nærmest tvang frem en forenkling av formene. Hun anvendte sølv, aluminium, gull, kopper og bronse, la så på lasur, lag for lag, del for del, for deretter å skrape bort. Bergman utviklet slik en særegen teknikk, også i internasjonal sammenheng en teknikk som skulle bli hennes varemerke. Utlendighet og «hjemkomst» I løpet av sin kunstnerkarriere høstet Bergman anerkjennelse internasjonalt. Hun var ettertraktet og viste store utstillinger både i Frankrike, Tyskland og Italia. I Norge, derimot, oppnådde hun lite oppmerksomhet i sin levetid, og for henne opplevdes dette alltid sårt.

11 Bergmans grafiske virke fikk heller ikke særlig oppmerksomhet i Norge, til tross for at dette var en betydelig del av hennes produksjon, og til tross for at hun hadde vist grafikk for Norge på Sao Paolo-biennalen i I boken Norsk Grafikk gjennom 100 år plasseres Bergman under overskriften «nonfigurative innslag», og det refereres her til at hun «i hovedsak var virksom i Frankrike og spilte en marginal rolle i norsk grafikkliv». Med bakgrunn i en slik beskrivelse kan den mest opplagte forklaringen på manglende norsk interesse være at hun bodde så mange år i utlandet at man rent glemte å ta hennes kunst i betraktning. Det var først etter Anna-Eva Bergmans død i 1987 at interessen for hennes arbeider i Norge vokste. Fortrinnsvis fikk hennes senere kunstnerskap atskillig større aksept og rosende omtale enn de tidligere surrealistiske arbeidene. Først de senere år har man dristet seg til å sammenligne Bergman med andre store kunstnere fra hennes samtid. Blant annet har det vært trukket forbindelseslinjer mellom Bergmans senere stil og etterkrigstids amerikanske stilperioder som color-field painting (Mark Rothko), forløp for minimalismen (BarnettNewmann), og abstrakt ekspresjonisme (JacksonPollock). Utover 1990-tallet har Anna-Eva Bergmans kunst blitt viet stadig større oppmerksomhet her hjemme. Likevel gjenstår ytterligere forskning samt en faglig begrunnet, og mer sentral plassering av hennes kunstnerskap i så vel den norske som den internasjonale kunsthistorien. Interessen for å vise utstillinger av Bergmans kunst har også økt her til lands de senere år, også i nord. For eksempel benyttet man henne som festspillutstiller under Festspillene i Nord-Norge i 2006, og høsten 2010 feires hennes kunstnerskap med den omfattende utstillingen Anna-Eva Bergman: Fra surrealismen til finnmarksbildene, i Nordnorsk Kunstmuseum. Dette er en utstilling som tar for seg størstedelen av hennes kunstnerskap, i alt ca. 150 arbeider, og viser verker som aldri før har vært vist i Norge. Med denne utstillingen, samt vårt landsdelsdekkende programs turnering av utstillingen Anna-Eva Bergmans universer, håper Nordnorsk Kunstmuseum ytterligere å bidra til å rette fokus mot, og øke interessen for Bergmans kunstnerskap også i vår nordlige landsdel.

12 Litteratur Harrison, Charles og Paul Wood: Art in Theory : An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 1993 Helliesen, Sidsel: Norsk Grafikk gjennom 100 år, Aschehoug Forlag, Oslo, 2000 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, red. Karin Hellandsjø: Surrealisme, linje og form: Anna Eva Bergmans formative år , utstillingskatalog, 2010 Kandinsky, Vassily: Om det åndelige i kunsten, Artes-serien, Pax Forlag A/S, Oslo, 2001 Koefoed, Helge og Øivind Storm Bjerke: Tidens øye: En innføring i norsk malerkunst, J.M. Stenersens Forlag A/S, Oslo, 2001 Krauss, Rosalind E.: Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter, Artes-serien, Pax Forlag A/S, Oslo, 2002 Moe, Ole Henrik: Anna-Eva Bergman Liv og Verk, Dreyer Forlag A/S, Oslo, 1990 Museet for samtidskunst, Oslo: Minnespeil tegninger av Anna-Eva Bergman, utstillingskatalog, 2002 Norsk Kunstnerleksikon, bind 1, Universitetsforlaget, Oslo, 1980 Katalog 1. Svart form, 1953 Une forme noire Black Form Fargetrykk på kobberplate, 225 x 287 mm NNKM.Dep./Sparebankstiftelsen DnB NOR (avb. s. 6 og forsiden) 2. Landskap med to linjer, 1967 Paysage aux deux lignes Landscape with Two Lines Tresnitt, 497 x 735 mm Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM.01583) (avb. s. 17) 3. Fem former, 1953 Cinq forms Five Forms Akvatint og radering, 348 x 277 mm NNKM.Dep./Sparebankstiftelsen DnB NOR (avb. s. 7) 4. Land, hav, himmel, 1972 Terre, mer, ciel Land, Ocean, Sky Litografi, 738 x 538 mm Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM.01586) (avb. s. 8) 5. Fjellkam, 1972 Crête Mountain Ridge Litografi, 738 x 537 mm Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM.01587) (avb. baksiden)

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Av Tove Aadland Sørvåg Masteroppgave i kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet

Detaljer

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2010 Innhold I. Sverre Koren Bjertnæs Innledning... 3 Sverre Koren Bjertnæs kunstnerskap... 5 Bjertnæs og samtiden...

Detaljer

inger sitter 64 år som grafiker

inger sitter 64 år som grafiker inger sitter 64 år som grafiker 1 9 4 6 / 2 0 1 0 i n g e r s i t t e r 64 år som grafiker Da Kunstverket startet samarbeidet med Inger Sitter i 1996, hadde hun allerede arbeidet som kunstner i femti år.

Detaljer

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Kristiansand Kunsthall 20.10 31.12 2012 Farlig dyr, 1965 Selvportrett med skulderparti, 1972 Bjørn Fredriksen, 1962 Kosestund, 1968 1 Skadet dyr/dyret, 1966 Akrobatene,

Detaljer

Magdalena Abakanowicz og Norge:

Magdalena Abakanowicz og Norge: Magdalena Abakanowicz og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde? En drøftelse av Abakanowicz betydning for norsk tekstilkunst 1960-1980 Runa Boger MASTEROPPGAVE I KUNSTHISTORIE UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Skattkisten. Lærerveiledning

Skattkisten. Lærerveiledning Skattkisten Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2003 Innhold Forord... 3 Kunsthåndverkets og designens historie... 4 Skattkistens innhold... 7 Del 1: Kunsthåndverk... 7 Del 2: Design... 14 Forslag

Detaljer

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober Per Kleiva Helsing til Ho Chi Minh Rapport n r 2 2007 Norske Grafikeres medlemsblad a k t u e l lt Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober r e

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene KUNSTforum nr. 1 2009 1. årgang kr 95. christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene Interpress Norge AS ISSN 1891-2591 martin q: Hvorfor velger du

Detaljer

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE FORMIDLING TIL BARN OG UNGE INNHOLD 4 KART OVER PARKEN 6 FORORD Velkommen til Ekebergparken 11 VÅRE LOKALER Hakkespettene og besøkssenteret 12 BARNEHAGE 18 BARNESKOLE SMÅTRINN 26 BARNESKOLE MELLOMTRINN

Detaljer

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Navn: Heidi-Antonella Moreno HVORDAN KAN DE ELDSTE BARNAS MØTER MED KUNST I BARNEHAGEN OG I DET OFFENTLIGE ROM BIDRA TIL Å ØKE BARNAS KREATIVITET,

Detaljer

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4 1 VANDREUTSTILLING NR. 109 IDENTITET Utstillingen består av åtte grafiske blad som alle kan knyttes til begrepet IDENTITET. Det er bilder som på forskjellige måter kan danne utgangspunkt for spennende

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Av Solfrid Otterholm

Av Solfrid Otterholm FRA NASJONALGALLERI TIL NASJONALMUSEUM Norges nye kunstinstitusjon i et museologisk perspektiv Av Solfrid Otterholm Masteroppgave i kunsthistorie høsten 2008 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Poul Erik Tøjner Warhol and Munch

Poul Erik Tøjner Warhol and Munch Referat Printmaking on the Borderline Evolution and new Tendencies Nordic Printmaking Conference Lysebu Research and Conference Centre 28th May 2014. Cover picture : Tiina Kivinen. How you care for Tamagotchi

Detaljer

Museumsnytt. Museumsreformen. nr. 2 2008 årgang 56. Flytende russisk på Perspektivet. Arne Ekeland

Museumsnytt. Museumsreformen. nr. 2 2008 årgang 56. Flytende russisk på Perspektivet. Arne Ekeland Museumsnytt nr. 2 2008 årgang 56 Museumsreformen Flytende russisk på Perspektivet Arne Ekeland aktuelt Museumsnytt 2 2008 56. årgang Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Forsidebilde: Geir Backe Altern Skog i Zovz, 2011. Fra Searching for the perfect forest. Deltager i utvekslingsprogram

Detaljer

OM VISUELL KOMMUNIKASJON OG VISUELLE RETORISKE VIRKEMIDLER

OM VISUELL KOMMUNIKASJON OG VISUELLE RETORISKE VIRKEMIDLER Veve ord, lese bilder OM VISUELL KOMMUNIKASJON OG VISUELLE RETORISKE VIRKEMIDLER Else Moe Schmidt Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk Avdeling for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo 2011 Sammendrag

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet

Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet Museet, besøket, for- og etterarbeid, kunstneren Edvard Munch, ordforklaringer og anbefalt litteratur Munch-museet åpnet på Tøyen i Oslo i 1963 100

Detaljer

MARINEMALER BETZY AKERSLOOT-BERG. med fotfeste i Norge og Nederland. Marinemaleriet i skjæringspunktet av romantikk og realisme

MARINEMALER BETZY AKERSLOOT-BERG. med fotfeste i Norge og Nederland. Marinemaleriet i skjæringspunktet av romantikk og realisme MARINEMALER BETZY AKERSLOOT-BERG med fotfeste i Norge og Nederland. Marinemaleriet i skjæringspunktet av romantikk og realisme fra 1880- til tidlig 1900-tallet. KVI-3900 Trix Scherjon Mastergradsoppgave

Detaljer

Tredreiing i store format

Tredreiing i store format = 5 2 3 Tollef Thorsnes Tredreiing i store format Kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot tredreiing, skulptur og bruksform, skole og undervisning Rapport 6/2000 Høgskolen i Vestfold Tollef Thorsnes Tredreiing

Detaljer