33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN"

Transkript

1 33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

2 Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø Nodeland Syd blir et spennende og nytt boområde beliggende sør for Nodeland sentrum, ved Songdalsvegen og strekker seg opp mot Lysgårdslia. Vestvendt beliggenhet, i solrike og grønne omgivelser. Tomtene blir liggende terrassert i forskjellige høyder som sikrer god utsikt. Bygg ditt drømmehus på Nodeland Syd - tomtene selges uten byggeklausul! Det betyr at du selv fritt kan velge arkitekt, husleverandør/byggmester til oppføring av boligen. Området åpner for bebyggelse med saltak, flatt tak eller pulttak. Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø her blir det opparbeidet spennende lekeplasser med gode aktivitetstilbud. Fra området er det umiddelbar nærhet til flere stier og turområder i nærområdet som byr på ypperlige muligheter for tur og trening. På Nodeland Syd skal det være trivelig og godt å bo!

3 NODELAND SYD Luftig og solrikt med naturskjønn beliggenhet! Umiddelbar nærhet til friluftsområder Sentrumsnært dagligvare og andre butikker Gang og sykkelvei til sentrum, skole og barnehage Greipstad Idrettslag med variert aktivitetstilbud Langs kollektivaksen nærhet til togstasjon og busstopp 15 min i bil til Kristiansand sentrum 10 min med tog.

4 TOMTENE 33 vestvendte eneboligtomter fra m 2 Priser fra kr ,- til kr ,- Det tillates sekundærboenhet på flere av tomtene. Ingen byggeklausul - kjøper står fritt til å velge arkitekt og byggmester/husleverandør. Utnyttelsesgrad er BYA % («fotavtrykk» av bygning og parkering) Løvollveien Barnehage Fv. 461 Lek 14 Lek Turvei Lek

5 FAKTA - NODELAND SYD Selger: Repstad Eiendom AS Ved Bjørn Stephansen - tlf , e-post: Type eiendom: Tomtefeltet består av 33 eneboligtomter, 2 tomter regulert for 4-mannsbolig og en tomt regulert for 8 boenheter i rekke. Det tillates sekundærboenhet på tomtene i felt B5, B8, B9, B10 og B11. Se vedlagt prisliste med tomtenummer og type tomt. Tomtenes plassering/beliggenhet i feltet fremgår av vedlagte tomteplan. Det er ingen byggeklausul på tomtene, og kjøper står fritt til å velge arkitekt og byggmester. Kjøper må forholde seg til reguleringsbestemmelsene. Matrikkel: Tomtene er ikke fradelt og endelig oppmålt. Hver tomt får eget bruksnummer og matrikkelbrev. Adkomst: Sving inn til Nodeland ved Brennåsen Senter. Kjør ca. 1,5 km. Området ligger sør for Nodeland Sentrum. Tomtefeltet er på høyre hånd når du kjører fra Brennåsen. Se utplassert skilt. Tekniske anlegg; vei, vann, avløp,bredbånd og strøm: Tomtene tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Ved ferdigstillelse vil tekniske anlegg og infrastruktur i feltet overtas av kommunen iht. utbyggingsavtale mellom selger og kommunen. Det leveres fiber (internett, tv, telefoni) i feltet. Tekniske anlegg og infrastruktur leveres etter kommunale krav/standard. Tomtepriser: Tomtene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Repstad Eiendom AS benyttes. De tomter hvor det er mer enn ett kjøpsønske avgjøres med lukket budrunde. Priser på hver enkelt tomt fremgår av prisliste. Byggeklausul: Selgers entreprenør skal brukes til tomteopparbeidelse i området. Pris og leveransebeskrivelse på hver enkelt tomt vil foreligge straks entreprenør er valgt. Kjøper står deretter fritt til å velge leverandører til sin bolig eller bygge selv. Grunnarbeid / høyder: Valgt maskinentreprenør for området vil bli benyttet til all tomteopparbeidelse. Det vil bli innhentet en samlet pris for grunnarbeid på tomtene basert på at samtlige tomter grovplaneres samtidig. Kostnad for grunnarbeider innbetales sammen med kjøpesum senest ved overtakelse av tomt. Høyde H01 er høyde gulv i hovedetasje. For de tomtene som er beregnet med underetasje står det +U på kartet. De tomtene/boligene som skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan er beskrevet i reguleringsbestemmelsene. Tomtene er ikke oppmålt av kommunen. Arealer som fremgår på reguleringskart og prisliste er digitale beregninger av areal på kart, og kjøper må dermed akseptere at endelig areal kan avvike fra dette ved oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. Ferdigstillelse og overtakelse: Oppstart av anleggsarbeider igangsettes snarest. Tomtene overtas av kjøper straks de er ferdig grovplanert. Det tas sikte på at tomtene er klare for overtakelse innen februar Veier i området asfalteres våren Endelig overtakelsesdato fastsettes av selger ca. 2 mnd. før tomten er klar for overtakelse. Ligningsverdi: Ikke fastsatt fra Skatt Sør på hver tomt. Fastsettes normalt ved fradeling og bebyggelse. Reguleringsplan og utbyggingsavtale: Tomtene ligger under detaljreguleringsplan for Nodeland Syd delfelt 1 og barnehage, plan ID 2014 og vedtatt i planutvalgsmøte den 22.januar Reguleringsbestemmelsene datert Det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale med Songdalen kommune og igangsettingstillatelse. Fra utbyggingsavtalen 6.2. Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med kjøperne av tomter med hensyn til byggeplikt. Avtale om byggeplikt skal forplikte kjøper til å besørge tomtene bebygd etter reguleringsplanens forutsetning innen 3 år etter at tomten er skjøtet over til kjøper. Avtalen mellom utbygger og kjøper skal inneha bestemmelser om at dersom tomten ikke bebygges innen to år. Og det ikke foreligger særlige grunner, anses dette som et mislighold av kontrakt og tomtesalg skal heves. Når tomtesalg heves skal utbygger selge tomten til ny kjøper. Bestemmelser om byggeplikt skal inntas i skjøteformularet. Div. opplysninger: Tomtene selges som de er, jf. avhendingsloven 3-9. Tomtene er ikke endelig oppmålt og det kan forekomme arealjusteringer uten at det kan kreves prisreduksjon. Det vil bli stiftet en velforening i området, og det vil være pliktig medlemskap i denne. Kjøper betaler for oppmåling av tomt og tinglysing av matrikkelbrevet. Gebyr utgjør kr ,- Dette innbetales samtidig som kjøpesum og omkostninger. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre på priser og betingelser for usolgte tomter. Grafisk fremstilling i prospektet er kun ment som en illustrasjon av plassering av boligfeltet. Bildet er ikke nøyaktig satt opp med tanke på tomtegrenser m.m, samt vil virke noe misvisende med tanke på størrelser på den enkelte tomt grunnet vinkel på fotoet. Vedlagte detaljplan viser korrekt oppdeling og plassering. Kontakt Repstad Eiendom as v/bjørn Stephansen på tlf eller e-post

6 TEGNFORKLARING 18 Asfalt Løvollveien Løvollveien B1 Sand TEGNFORKLARING SubbusAsfalt Treplatting Sand 16 Fortau B1 Grønnstruktur Lekeplasser Subbus Friluftsformål Treplatting Fortau o_g2 Asfaltsti Grønnstruktur Grussti Lekeplasser 45 Tråkk Friluftsformål B2 B3 o_g2 B9 Asfaltsti Grussti 45 Bunndekker - Salix lanata Tråkk B2 B3 B4 B6 B Trapp av tre Rundstokker forstøtning Storgatestein Bunndekker - Salix lanata Gjerde Trapp av tre Støyskjerm til lekeplass Lek 1 Lek 1 Lek 2 Lek 2 B5 B5 B4 B7 B6 B7 Lek 3 B8 Lek 3 B8 B10 50 B Rundstokker forstøtning Eksisterende kote Storgatestein Ny kote Gjerde 1m Ny punkthøyde Støyskjerm til lekeplass Sittegruppe Eksisterende kote Slukpunkt Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe Slukpunkt B10 B Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD 60 Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Revisjon Rettelse Kr.sand - Tel Fax 3812 Dato8101 Tegnet Kontrollert Godkjent Repstad ANBUD eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Oversiktsplan - lek og stier Dato Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn Rambøll - region Agder/Rogaland LAP_81003_Oversiktsplan.dwg Målestokk Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax :10 (A3) Dato Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Geo.ref Repstad eiendom AS O Nodeland syd Geo.ref

7 TEGNFORKLARING port Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 23stk. Asfalt Sand støyskjerm pilegjerde TEGNFORKLARING Treplatting port Salix lanata 'Hjeltnes' E, 23 stk. Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 23stk. Subbus Asfalt Lekeplasser Sand støyskjerm Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 17stk. sluk lavpunkt Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 17stk. dekke av subbus "Busstoppet" dekke av subbus "Busstoppet" sandkasse pilegjerde asfaltflate til lek sandkasse asfaltflate til lek vertikale rundstokker som avgrensning Salix lanata 'Hjeltnes' E, 23 stk. dobbeltport vertikale rundstokker som avgrensning dobbeltport Sidearealer til vei Grussti Treplatting Tråkk Subbus Eksisterende trær Lekeplasser Sidearealer til vei Grussti Bunndekker - Salix lanata Tråkk Rundstokker forstøtning Eksisterende trær Storgatestein pilegjerde Støyskjerm til lekeplass Bunndekker - Salix lanata Eksisterende kote Rundstokker forstøtning Ny kote 1m Storgatestein Ny punkthøyde pilegjerde Sittegruppe Støyskjerm til lekeplass Slukpunkt Eksisterende kote Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe sluk lavpunkt Slukpunkt Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan ANBUD Lekeplass 1: Busstoppet Dato Geo.ref Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:200 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status O Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Dato Repstad eiendom AS

8 TEGNFORKLARING Asfalt Sand Hinderløypa Treplatting Lekeplasser Sidearealer til vei Tråkk TEGNFORKLARING Eksisterende trær Asfalt Sand Storgatestein Eksisterende Treplattingkote Ny kote Lekeplasser 1m Ny punkthøyde Sidearealer til vei "Hinderløypa" Sittegruppe Tråkk Eksisterende trær Storgatestein Eksisterende kote "Hinderløypa" Ny punkthøyde Sittegruppe Ny kote 1m Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Lekeplass 2: Hinderløypa Dato Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:200 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Geo.ref O Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD

9 TEGNFORKLARING Asfalt Sand TEGNFORKLARING Treplatting Lekeplasser Asfalt 1:9 1:9 kantstein eseltrapp kantstein eseltrapp A A' se detaljtegning - O 005 Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 73stk. A A' "Leketerrassen" vertikale rundstokker som forstøtning 1:9 "Leketerrassen" vertikale rundstokker som forstøtning 1:9 1:26 sittegrupper 1:26 sittegrupper Sidearealer til vei Sand Grussti Eksisterende trær Treplatting Lekeplasser Sidearealer til vei Trapp av tre Grussti Rundstokker forstøtning Storgatestein Eksisterende trær Gjerde Eksisterende kote Ny kote Trapp 1mav tre Ny punkthøyde Rundstokker forstøtning Storgatestein Sittegruppe Gjerde Eksisterende kote Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe se detaljtegning - O 005 Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 73stk. Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Lekeplass ANBUD 3: Leketerrassen Dato Geo.ref Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:0 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Rambøll - region Agder/Rogaland O 004 -

10 3xm L x84m f_pp2 872 m 2 20x8m 16 4x45m 17 #1 f_asb 4x45m f_pp m 2 4x45m 18 8x20m 4x20m 8x20m f_kv1 20x20m 100 Løvollveien o_v2 L2 #2 4x20m 20x20m M=32,5 H01=23, f_kv2 M=33,0 H01=24,0 M=33,5 H01=24,5 B m x84m o_v1 0 f_bhg m 2 G=,0/M=27,5 H01=18,0 #3 H320_1 Snø o_lek1 681 m 2 H570_1 B m 2 G=33,-34, H01=23,-24, 150 o_v3 100 o_g1 20x20m 8x20m o_pp1 50 8x20m M=42,0 H01=33,0 M=43,0 H01=34,0 o_lek m 2 M=41,0 H01=32,0 100 Snø M=36,5 H01=,5+U M=,0 H01=31,0 B m 2 o_pp2 FR1 f_kv3 50 M=37,0 H01=31,0+U M=,5 H01=31,5 G=42,5 H01=32,0 B m 2 G=43,5 H01=33,5 G=44,0 H01=34,0 M=,0 H01=34,0+U M=41,0 H01=,0+U B m xm x20m 8x20m M=37,5 H01=31,5+U M=,5 H01=31,5 G=42,5 H01=32,0 o_pp3 3xm o_v4 3xm M=45,0 H01=39,0+U 200 8x20m M=45,0 H01=34,0 50 o_kta M=43,0 H01=32,0 B m 2 o_g2 o_tv1 B m 2 M=48,0 H01=42,0+U 0 M=49,5 H01=,5 G=52,5 H01=45,5+U G=52,0 H01=45,0+U snø B8 586 m 2 M=50,5 H01=44,5+U o_lek3 505 m 2 B m 2 3xm M=51,5 H01=45,5+U B10 16 m 2 f_kv4 3xm snø G=55,0 H01=45,0 M=53,5 H01=47,5+U M=56,5 H01=50,5+U M=56,5 H01=50,5+U o_pp4 50 Snø G=56,0 H01=46,0 G=57,5 H01=47,5 B m 2 G=58,5 H01=48,5 G=60,5 H01=50,5 H310_1 AREALFORMÅL (PBL s 12-5) 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse (1110) Barnehage (1161) Øvrige kommunaltekniske anlegg (1560) trafo Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (1590) renovasjon Lekeplass (1610) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg (2010) Kjøreveg (2011) Fortau (2012) Gang-/sykkelveg (2015) Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018) Parkeringsplasser (på grunnen) (2082) 3. Grønnstruktur Grønnstruktur (01) Turveg (31) 5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift Landbruksformål (5110) Friluftsformål (51) TEGNFORKLARING Område bestemmelser Anlegg- og riggområde a.3) Faresoner Ras- og skredfare Linjetyper Symboler Flomfare c) Sone med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Frisiktlinje Regulert senterlinje Byggegrense Regulert parkeringsfelt Regulert høyde Regulert støyskjerm Regulert kant kjørebane Grense for bestemmelser Grense for fareområde Grense for angitt hensynssone Stengning av avkjørsel Avkjørsel - både inn og utkjøring SONGDALEN KOMMUNE Nodeland Syd, Delfelt 1 og barnehage PlanID 2014 REPSTAD EIENDOM AS

11 Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 2014 Plankart dato: Rev B Reguleringsbestemmelser dato: Rev B Reguleringsbestemmelser dato: Rev C Generelt Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel, grønnstruktur og LNF-område. Areal som benyttes til midlertidig anleggsområde skal tilbakeføres til underliggende formål senest ett år etter at anlegget er ferdig. 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) 2.1 Bebyggelse, generelt Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt. I søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som viser forholdet til tilgrensende vei og eiendommer dersom det er nødvendig. Det tillates at verdien av regulert H01 kan ha en variasjon på +/- 0,3 meter. Det tillates for garasje mønehøyde inntil 5,5 meter målt fra ferdig gulv. Kvist på garasjen tillates ikke. Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delområde med hensyn til fasader og materialbruk. Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Sekundærboenheter skal maksimalt utgjøre 60 m 2 bruksareal. For sekundærboenhet skal det avsettes 1 parkeringsplass på egen tomt. Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen, inntil 1 meter fra grense mot privat naboeiendom. Garasje kan plasseres inntil 2 meter fra formålsgrense for veg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg dersom den står vinkelrett på vegen. Det tillates etablert forstøtningsmurer med høyde inntil 2,0 meter. Det tillates murer, gjerder og boder utenfor byggegrense. Det tillates å sprenge til tomtegrense. 2.2 Boligbebyggelse, B1 Det tillates 3 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side Boligbebyggelse, B2 Det tillates inntil 8 boenheter delt opp i minimum 2 rekker. Tomtene tillates delt i inntil 8 grunneiendommer etter søknad, jamfør situasjonsplan. Bygningstype: Rekkehus og/eller kjedede eneboliger med flatt tak. BYA = 45%. H01 skal forholde seg til høydene på adkomstveg o_v2. Det tillates gesimshøyde 10 meter over H01. Det tillates m 2 BRA i øverste etasje. Resterende areal kan benyttes som takterrasse med maks gjerdehøyde 2,5m lavere enn tillatt gesimshøyde «G» angitt i plankart. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen grunn og/eller felles Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. B2 skal bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og arkitektonisk uttrykk. Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. 2.4 Boligbebyggelse, B3 Det tillates 9 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. 2.5 Boligbebyggelse, B4 Det tillates 4 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Det tillates m 2 BRA i øverste etasje. Resterende areal kan benyttes som takterrasse med maks gjerdehøyde 2,5m lavere enn tillatt gesimshøyde «G» angitt i plankart. 2.6 Boligbebyggelse, B5 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. 2.7 Boligbebyggelse, B6 Det tillates 8 boenheter. Bygningstype: Fire-mannsboliger med saltak. BYA = 45%. Det skal det avsettes areal til 1 felles garasje på inntil 100 m 2 for 4 biler pr. tomt og 4 biloppstillings-plasser pr. tomt. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 2

12 Boenhetene på bakkeplan skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan B6 skal bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og arkitektonisk uttrykk. Det tillates 2 felles carporter for 4 boenheter med pulttak og med gesimshøyde inntil 5,5 meter fra ferdig gulv. 2.8 Boligbebyggelse, B7 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = % Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.9 Boligbebyggelse, B8 Det tillates 1 bolig med en boenhet. Det tillates en sekundærboenhet pr. tomt jf 2.1. Bygningstype: Enebolig med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan Boligbebyggelse, B9 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak eller pulttak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan Boligbebyggelse, B10 Det tillates 5 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.12 Boligbebyggelse, B11 Det tillates inntil 5 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak eller pulttak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.13 Barnehage, BHG1 BYA = %. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 3 Det tillates mønehøyde 7,0 meter over H01 for pulttak og 9,5 meter over H01 for saltak. Det tillates mindre tiltak/bygg som boder, lekeapparater, gjerder og lignende konstruksjoner samt støytiltak utenfor byggegrense. På grunn av flomfare skal område planeres på minimum kote +17,3 meter. Geotekniske forhold må ivaretas, og valg av løsning må godkjennes Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_kta Område «o_kta» er regulert til trafo. Bygg kan oppføres med mønehøyde inntil 4 meter og gesimshøyde inntil 3 meter Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, f_asb Område «f_asb» er felles og regulert til innsamlingssted/returpunkt for gjenvinning Lekeplass, o_lek1, o_lek2 og o_lek3 Området «o_lek1 og o_lek2» er offentlig og skal opparbeides som kvartalslekeplass. Området «o_lek3» er offentlig og skal opparbeides som sandlekeplass. Området «o_lek3» skal gjerdes mot veg. Områdene skal opparbeides i samsvar med lokale retningslinjer om ivaretaking av hensynet til barn og unge i arealplanleggingen. Det må utarbeides utomhusplan for områdene. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Veg, o_v1, o_v2, o_v3 og o_v4 Områdene er offentlige Nye veger skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. 3.2 Kjøreveg, f_kv1, f_kv2, f_kv3 og f_kv4 Områdene er felles private. Vegene er felles for tilstøtende og innenforliggende eiendommer. Vegene skal anlegges i samsvar med bredde og kurvatur som vist i plankartet. 3.3 Fortau Området «fortau» er regulert til offentlig. 3.4 Gang-/sykkelveg Området «gang-/sykkelveg» er regulert til offentlig. Nye gang-/sykkelveger skal anlegges i samsvar med bredde og kurvatur som vist i plankartet. 3.5 Annen veggrunn Områdene omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende. Det er ikke tillatt med parkering. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 3.6 Parkering, o_pp1, o_pp2, o_pp3, o_pp4, f_pp1 og f_pp2 Områdene «o_pp1, o_pp2, o_pp3, o_pp4» er offentlige og regulert til gjesteparkeringsplasser. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 4

13 Området «f_pp1» er regulert til hente/levere og manøvreringsareal for barnehagen «f_bhg1». Området «f_pp2» er regulert til parkering for barnehagen «f_bhg1». Området «#1 og #2» tillates brukt til midlertidig rigg og anleggsområde. Området skal tilbakeføres til bakenforliggende formål når tiltaket er ferdig. Området «#3» omfatter forhåndsbelastning/steindeponi, og kan også benyttes til midlertidig rigg og anleggsområde. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Grønnstruktur, o_g1, o_g2 Områdene er offentlige. Det tillates opparbeidelse av stier Det tillates tynning og vanlig skjøtsel. Det tillates inngrep som ivaretar gode overganger mellom «B3» og «o_g1». Alle berørte inngrep skal revegeteres. 4.2 Turveg, o_tv1 Området er offentlig I området skal det opparbeides turveg med bredde 1,2 meter. 5. Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL ledd nr 5) 5.1 Landbruksformål, L1 og L2 Områdene er private. 5.2 Friluftsformål, FR1 Området er privat. Området skal være rekreasjonsområde mellom boligområdet og tilstøtende arealer. Det tillates å etablere stier som følger terrenget etter nærmere avtale med grunneier. Det tillates å fylle opp i formålet «FR1» sør for «B5». 6. Hensynssoner (PBL 12-6) 6.1 Faresone Ras- og skredfare (H310) Område «H310_1» gjelder fareområde for steinsprang, og ikke snøskred. I dette planområdet bør det ikke legges til rette for opphold eller ferdsel. Flomfare (H320) Område «H320_1» omfatter kotehøyde for 200-årsflom fra Songdalselva. Det tillates ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere enn flomhøyden (17,3m). 6.2 Sone med angitt særlige hensyn Bevaring kulturmiljø (H570) Område «H570_1» gjelder krigsminner (bunker) fra andre verdenskrig. 8. Rekkefølgekrav (PBL 12-7) 8.1 Område «o_lek1 og o_lek2» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i feltet. 8.2 Område «o_lek3» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område B7 og B Område «o_tv1» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område B6 og B Støysikringstiltak må være gjennomført før det gis ferdigattest for berørte boliger. 8.5 Støysikringstiltak må være gjennomført før det gis ferdigattest for barnehage. 8.6 Før det kan gis rammetillatelse til bolig i planområdet, skal det foreligge godkjente tekniske planer for veg for områder som er regulert til offentlig vegformål og tekniske planer for vann og avløp, inkludert overvann. 8.7 Før bygging av nytt kryss til fv. 461 blir igangsatt, skal tekniske planer for krysset og omlegging av gang- og sykkelveg være godkjent av Statens vegvesen. 8.8 Utomhusplanene for lekeplassene må være godkjent, før arbeidet med lekeplassene kan starte. 8.9 Før det gis brukstillatelse til boliger i B10 og B11, skal fjellet i rasfarlig område H310_1 være sikret jf. Rapport datert Før nytt kryss til fv. 461 kan tas i bruk, skal tremast langs fv. 461 vest for nytt kryss, erstattes med ettergivende mast. ViaNova Kristiansand EFL 7. Bestemmelser (PBL 12-7) 7.1 Båndleggingssone Bestemmelsesområde, anlegg og riggområde. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 5 Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 6

14 NOTATER NOTATER

15 zook.no Foto: Shutterstock / Repstad Nodeland Syd Kristiansand Nodeland Syd - Kristiansand: 11 km Nodeland Syd - Tangvall: 7,4 km Vågsbygd Tangvall Søgne Flekkerøy REPSTAD EIENDOM repstad-eiendom.no Kontakt Bjørn Stephansen, e-post: eller tlf:

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø Nytt TOMTEfelt Like ved Slettebrotan i Øvrebø Fra Hommelia tar det bare 20 køfrie minutter til Kristiansand. Bygg drømmehuset på Hommelia! Like ved det populære boligfeltet Slettebrotan, på Homstean i

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten www.kaafjord-hyttegrend.com 2 2 14 15 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17

Detaljer

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå Foto: Anders Martinsen Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter Adresse Bråvann platå Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Bråvann platå (adresse tildeles etter hvert),

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Klokkerlia, 3531 Krokkleiva Fris fra kr 1 890 000,- til kr 2 490 000,- + omk Hønefoss Eiendom AS Nordre Torv 4 - Tlf 32 18 10 20 - Fax 32 18 10 29 www.hfseiendom.no

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer