33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN"

Transkript

1 33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

2 Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø Nodeland Syd blir et spennende og nytt boområde beliggende sør for Nodeland sentrum, ved Songdalsvegen og strekker seg opp mot Lysgårdslia. Vestvendt beliggenhet, i solrike og grønne omgivelser. Tomtene blir liggende terrassert i forskjellige høyder som sikrer god utsikt. Bygg ditt drømmehus på Nodeland Syd - tomtene selges uten byggeklausul! Det betyr at du selv fritt kan velge arkitekt, husleverandør/byggmester til oppføring av boligen. Området åpner for bebyggelse med saltak, flatt tak eller pulttak. Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø her blir det opparbeidet spennende lekeplasser med gode aktivitetstilbud. Fra området er det umiddelbar nærhet til flere stier og turområder i nærområdet som byr på ypperlige muligheter for tur og trening. På Nodeland Syd skal det være trivelig og godt å bo!

3 NODELAND SYD Luftig og solrikt med naturskjønn beliggenhet! Umiddelbar nærhet til friluftsområder Sentrumsnært dagligvare og andre butikker Gang og sykkelvei til sentrum, skole og barnehage Greipstad Idrettslag med variert aktivitetstilbud Langs kollektivaksen nærhet til togstasjon og busstopp 15 min i bil til Kristiansand sentrum 10 min med tog.

4 TOMTENE 33 vestvendte eneboligtomter fra m 2 Priser fra kr ,- til kr ,- Det tillates sekundærboenhet på flere av tomtene. Ingen byggeklausul - kjøper står fritt til å velge arkitekt og byggmester/husleverandør. Utnyttelsesgrad er BYA % («fotavtrykk» av bygning og parkering) Løvollveien Barnehage Fv. 461 Lek 14 Lek Turvei Lek

5 FAKTA - NODELAND SYD Selger: Repstad Eiendom AS Ved Bjørn Stephansen - tlf , e-post: Type eiendom: Tomtefeltet består av 33 eneboligtomter, 2 tomter regulert for 4-mannsbolig og en tomt regulert for 8 boenheter i rekke. Det tillates sekundærboenhet på tomtene i felt B5, B8, B9, B10 og B11. Se vedlagt prisliste med tomtenummer og type tomt. Tomtenes plassering/beliggenhet i feltet fremgår av vedlagte tomteplan. Det er ingen byggeklausul på tomtene, og kjøper står fritt til å velge arkitekt og byggmester. Kjøper må forholde seg til reguleringsbestemmelsene. Matrikkel: Tomtene er ikke fradelt og endelig oppmålt. Hver tomt får eget bruksnummer og matrikkelbrev. Adkomst: Sving inn til Nodeland ved Brennåsen Senter. Kjør ca. 1,5 km. Området ligger sør for Nodeland Sentrum. Tomtefeltet er på høyre hånd når du kjører fra Brennåsen. Se utplassert skilt. Tekniske anlegg; vei, vann, avløp,bredbånd og strøm: Tomtene tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Ved ferdigstillelse vil tekniske anlegg og infrastruktur i feltet overtas av kommunen iht. utbyggingsavtale mellom selger og kommunen. Det leveres fiber (internett, tv, telefoni) i feltet. Tekniske anlegg og infrastruktur leveres etter kommunale krav/standard. Tomtepriser: Tomtene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Repstad Eiendom AS benyttes. De tomter hvor det er mer enn ett kjøpsønske avgjøres med lukket budrunde. Priser på hver enkelt tomt fremgår av prisliste. Byggeklausul: Selgers entreprenør skal brukes til tomteopparbeidelse i området. Pris og leveransebeskrivelse på hver enkelt tomt vil foreligge straks entreprenør er valgt. Kjøper står deretter fritt til å velge leverandører til sin bolig eller bygge selv. Grunnarbeid / høyder: Valgt maskinentreprenør for området vil bli benyttet til all tomteopparbeidelse. Det vil bli innhentet en samlet pris for grunnarbeid på tomtene basert på at samtlige tomter grovplaneres samtidig. Kostnad for grunnarbeider innbetales sammen med kjøpesum senest ved overtakelse av tomt. Høyde H01 er høyde gulv i hovedetasje. For de tomtene som er beregnet med underetasje står det +U på kartet. De tomtene/boligene som skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan er beskrevet i reguleringsbestemmelsene. Tomtene er ikke oppmålt av kommunen. Arealer som fremgår på reguleringskart og prisliste er digitale beregninger av areal på kart, og kjøper må dermed akseptere at endelig areal kan avvike fra dette ved oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. Ferdigstillelse og overtakelse: Oppstart av anleggsarbeider igangsettes snarest. Tomtene overtas av kjøper straks de er ferdig grovplanert. Det tas sikte på at tomtene er klare for overtakelse innen februar Veier i området asfalteres våren Endelig overtakelsesdato fastsettes av selger ca. 2 mnd. før tomten er klar for overtakelse. Ligningsverdi: Ikke fastsatt fra Skatt Sør på hver tomt. Fastsettes normalt ved fradeling og bebyggelse. Reguleringsplan og utbyggingsavtale: Tomtene ligger under detaljreguleringsplan for Nodeland Syd delfelt 1 og barnehage, plan ID 2014 og vedtatt i planutvalgsmøte den 22.januar Reguleringsbestemmelsene datert Det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale med Songdalen kommune og igangsettingstillatelse. Fra utbyggingsavtalen 6.2. Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med kjøperne av tomter med hensyn til byggeplikt. Avtale om byggeplikt skal forplikte kjøper til å besørge tomtene bebygd etter reguleringsplanens forutsetning innen 3 år etter at tomten er skjøtet over til kjøper. Avtalen mellom utbygger og kjøper skal inneha bestemmelser om at dersom tomten ikke bebygges innen to år. Og det ikke foreligger særlige grunner, anses dette som et mislighold av kontrakt og tomtesalg skal heves. Når tomtesalg heves skal utbygger selge tomten til ny kjøper. Bestemmelser om byggeplikt skal inntas i skjøteformularet. Div. opplysninger: Tomtene selges som de er, jf. avhendingsloven 3-9. Tomtene er ikke endelig oppmålt og det kan forekomme arealjusteringer uten at det kan kreves prisreduksjon. Det vil bli stiftet en velforening i området, og det vil være pliktig medlemskap i denne. Kjøper betaler for oppmåling av tomt og tinglysing av matrikkelbrevet. Gebyr utgjør kr ,- Dette innbetales samtidig som kjøpesum og omkostninger. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre på priser og betingelser for usolgte tomter. Grafisk fremstilling i prospektet er kun ment som en illustrasjon av plassering av boligfeltet. Bildet er ikke nøyaktig satt opp med tanke på tomtegrenser m.m, samt vil virke noe misvisende med tanke på størrelser på den enkelte tomt grunnet vinkel på fotoet. Vedlagte detaljplan viser korrekt oppdeling og plassering. Kontakt Repstad Eiendom as v/bjørn Stephansen på tlf eller e-post

6 TEGNFORKLARING 18 Asfalt Løvollveien Løvollveien B1 Sand TEGNFORKLARING SubbusAsfalt Treplatting Sand 16 Fortau B1 Grønnstruktur Lekeplasser Subbus Friluftsformål Treplatting Fortau o_g2 Asfaltsti Grønnstruktur Grussti Lekeplasser 45 Tråkk Friluftsformål B2 B3 o_g2 B9 Asfaltsti Grussti 45 Bunndekker - Salix lanata Tråkk B2 B3 B4 B6 B Trapp av tre Rundstokker forstøtning Storgatestein Bunndekker - Salix lanata Gjerde Trapp av tre Støyskjerm til lekeplass Lek 1 Lek 1 Lek 2 Lek 2 B5 B5 B4 B7 B6 B7 Lek 3 B8 Lek 3 B8 B10 50 B Rundstokker forstøtning Eksisterende kote Storgatestein Ny kote Gjerde 1m Ny punkthøyde Støyskjerm til lekeplass Sittegruppe Eksisterende kote Slukpunkt Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe Slukpunkt B10 B Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD 60 Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Revisjon Rettelse Kr.sand - Tel Fax 3812 Dato8101 Tegnet Kontrollert Godkjent Repstad ANBUD eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Oversiktsplan - lek og stier Dato Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn Rambøll - region Agder/Rogaland LAP_81003_Oversiktsplan.dwg Målestokk Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax :10 (A3) Dato Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Geo.ref Repstad eiendom AS O Nodeland syd Geo.ref

7 TEGNFORKLARING port Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 23stk. Asfalt Sand støyskjerm pilegjerde TEGNFORKLARING Treplatting port Salix lanata 'Hjeltnes' E, 23 stk. Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 23stk. Subbus Asfalt Lekeplasser Sand støyskjerm Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 17stk. sluk lavpunkt Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 17stk. dekke av subbus "Busstoppet" dekke av subbus "Busstoppet" sandkasse pilegjerde asfaltflate til lek sandkasse asfaltflate til lek vertikale rundstokker som avgrensning Salix lanata 'Hjeltnes' E, 23 stk. dobbeltport vertikale rundstokker som avgrensning dobbeltport Sidearealer til vei Grussti Treplatting Tråkk Subbus Eksisterende trær Lekeplasser Sidearealer til vei Grussti Bunndekker - Salix lanata Tråkk Rundstokker forstøtning Eksisterende trær Storgatestein pilegjerde Støyskjerm til lekeplass Bunndekker - Salix lanata Eksisterende kote Rundstokker forstøtning Ny kote 1m Storgatestein Ny punkthøyde pilegjerde Sittegruppe Støyskjerm til lekeplass Slukpunkt Eksisterende kote Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe sluk lavpunkt Slukpunkt Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan ANBUD Lekeplass 1: Busstoppet Dato Geo.ref Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:200 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status O Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Dato Repstad eiendom AS

8 TEGNFORKLARING Asfalt Sand Hinderløypa Treplatting Lekeplasser Sidearealer til vei Tråkk TEGNFORKLARING Eksisterende trær Asfalt Sand Storgatestein Eksisterende Treplattingkote Ny kote Lekeplasser 1m Ny punkthøyde Sidearealer til vei "Hinderløypa" Sittegruppe Tråkk Eksisterende trær Storgatestein Eksisterende kote "Hinderløypa" Ny punkthøyde Sittegruppe Ny kote 1m Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Lekeplass 2: Hinderløypa Dato Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:200 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Geo.ref O Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD

9 TEGNFORKLARING Asfalt Sand TEGNFORKLARING Treplatting Lekeplasser Asfalt 1:9 1:9 kantstein eseltrapp kantstein eseltrapp A A' se detaljtegning - O 005 Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 73stk. A A' "Leketerrassen" vertikale rundstokker som forstøtning 1:9 "Leketerrassen" vertikale rundstokker som forstøtning 1:9 1:26 sittegrupper 1:26 sittegrupper Sidearealer til vei Sand Grussti Eksisterende trær Treplatting Lekeplasser Sidearealer til vei Trapp av tre Grussti Rundstokker forstøtning Storgatestein Eksisterende trær Gjerde Eksisterende kote Ny kote Trapp 1mav tre Ny punkthøyde Rundstokker forstøtning Storgatestein Sittegruppe Gjerde Eksisterende kote Ny kote 1m Ny punkthøyde Sittegruppe se detaljtegning - O 005 Aronia melanocarpa 'Hugin' E, 73stk. Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent ANBUD Rambøll - region Agder/Rogaland Henrik Wergelandsgate Kr.sand - Tel Fax Repstad eiendom AS Nodeland syd Utomhusplan Lekeplass ANBUD 3: Leketerrassen Dato Geo.ref Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GM Filnavn LAP_81003_Utomhusplan.dwg Målestokk 1:0 (A3) Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revi sjon Status Rambøll - region Agder/Rogaland O 004 -

10 3xm L x84m f_pp2 872 m 2 20x8m 16 4x45m 17 #1 f_asb 4x45m f_pp m 2 4x45m 18 8x20m 4x20m 8x20m f_kv1 20x20m 100 Løvollveien o_v2 L2 #2 4x20m 20x20m M=32,5 H01=23, f_kv2 M=33,0 H01=24,0 M=33,5 H01=24,5 B m x84m o_v1 0 f_bhg m 2 G=,0/M=27,5 H01=18,0 #3 H320_1 Snø o_lek1 681 m 2 H570_1 B m 2 G=33,-34, H01=23,-24, 150 o_v3 100 o_g1 20x20m 8x20m o_pp1 50 8x20m M=42,0 H01=33,0 M=43,0 H01=34,0 o_lek m 2 M=41,0 H01=32,0 100 Snø M=36,5 H01=,5+U M=,0 H01=31,0 B m 2 o_pp2 FR1 f_kv3 50 M=37,0 H01=31,0+U M=,5 H01=31,5 G=42,5 H01=32,0 B m 2 G=43,5 H01=33,5 G=44,0 H01=34,0 M=,0 H01=34,0+U M=41,0 H01=,0+U B m xm x20m 8x20m M=37,5 H01=31,5+U M=,5 H01=31,5 G=42,5 H01=32,0 o_pp3 3xm o_v4 3xm M=45,0 H01=39,0+U 200 8x20m M=45,0 H01=34,0 50 o_kta M=43,0 H01=32,0 B m 2 o_g2 o_tv1 B m 2 M=48,0 H01=42,0+U 0 M=49,5 H01=,5 G=52,5 H01=45,5+U G=52,0 H01=45,0+U snø B8 586 m 2 M=50,5 H01=44,5+U o_lek3 505 m 2 B m 2 3xm M=51,5 H01=45,5+U B10 16 m 2 f_kv4 3xm snø G=55,0 H01=45,0 M=53,5 H01=47,5+U M=56,5 H01=50,5+U M=56,5 H01=50,5+U o_pp4 50 Snø G=56,0 H01=46,0 G=57,5 H01=47,5 B m 2 G=58,5 H01=48,5 G=60,5 H01=50,5 H310_1 AREALFORMÅL (PBL s 12-5) 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse (1110) Barnehage (1161) Øvrige kommunaltekniske anlegg (1560) trafo Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (1590) renovasjon Lekeplass (1610) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg (2010) Kjøreveg (2011) Fortau (2012) Gang-/sykkelveg (2015) Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018) Parkeringsplasser (på grunnen) (2082) 3. Grønnstruktur Grønnstruktur (01) Turveg (31) 5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift Landbruksformål (5110) Friluftsformål (51) TEGNFORKLARING Område bestemmelser Anlegg- og riggområde a.3) Faresoner Ras- og skredfare Linjetyper Symboler Flomfare c) Sone med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Frisiktlinje Regulert senterlinje Byggegrense Regulert parkeringsfelt Regulert høyde Regulert støyskjerm Regulert kant kjørebane Grense for bestemmelser Grense for fareområde Grense for angitt hensynssone Stengning av avkjørsel Avkjørsel - både inn og utkjøring SONGDALEN KOMMUNE Nodeland Syd, Delfelt 1 og barnehage PlanID 2014 REPSTAD EIENDOM AS

11 Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 2014 Plankart dato: Rev B Reguleringsbestemmelser dato: Rev B Reguleringsbestemmelser dato: Rev C Generelt Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel, grønnstruktur og LNF-område. Areal som benyttes til midlertidig anleggsområde skal tilbakeføres til underliggende formål senest ett år etter at anlegget er ferdig. 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) 2.1 Bebyggelse, generelt Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt. I søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som viser forholdet til tilgrensende vei og eiendommer dersom det er nødvendig. Det tillates at verdien av regulert H01 kan ha en variasjon på +/- 0,3 meter. Det tillates for garasje mønehøyde inntil 5,5 meter målt fra ferdig gulv. Kvist på garasjen tillates ikke. Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delområde med hensyn til fasader og materialbruk. Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Sekundærboenheter skal maksimalt utgjøre 60 m 2 bruksareal. For sekundærboenhet skal det avsettes 1 parkeringsplass på egen tomt. Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen, inntil 1 meter fra grense mot privat naboeiendom. Garasje kan plasseres inntil 2 meter fra formålsgrense for veg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg dersom den står vinkelrett på vegen. Det tillates etablert forstøtningsmurer med høyde inntil 2,0 meter. Det tillates murer, gjerder og boder utenfor byggegrense. Det tillates å sprenge til tomtegrense. 2.2 Boligbebyggelse, B1 Det tillates 3 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side Boligbebyggelse, B2 Det tillates inntil 8 boenheter delt opp i minimum 2 rekker. Tomtene tillates delt i inntil 8 grunneiendommer etter søknad, jamfør situasjonsplan. Bygningstype: Rekkehus og/eller kjedede eneboliger med flatt tak. BYA = 45%. H01 skal forholde seg til høydene på adkomstveg o_v2. Det tillates gesimshøyde 10 meter over H01. Det tillates m 2 BRA i øverste etasje. Resterende areal kan benyttes som takterrasse med maks gjerdehøyde 2,5m lavere enn tillatt gesimshøyde «G» angitt i plankart. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen grunn og/eller felles Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. B2 skal bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og arkitektonisk uttrykk. Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. 2.4 Boligbebyggelse, B3 Det tillates 9 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. 2.5 Boligbebyggelse, B4 Det tillates 4 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Det tillates m 2 BRA i øverste etasje. Resterende areal kan benyttes som takterrasse med maks gjerdehøyde 2,5m lavere enn tillatt gesimshøyde «G» angitt i plankart. 2.6 Boligbebyggelse, B5 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan. 2.7 Boligbebyggelse, B6 Det tillates 8 boenheter. Bygningstype: Fire-mannsboliger med saltak. BYA = 45%. Det skal det avsettes areal til 1 felles garasje på inntil 100 m 2 for 4 biler pr. tomt og 4 biloppstillings-plasser pr. tomt. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 2

12 Boenhetene på bakkeplan skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan B6 skal bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og arkitektonisk uttrykk. Det tillates 2 felles carporter for 4 boenheter med pulttak og med gesimshøyde inntil 5,5 meter fra ferdig gulv. 2.8 Boligbebyggelse, B7 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = % Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.9 Boligbebyggelse, B8 Det tillates 1 bolig med en boenhet. Det tillates en sekundærboenhet pr. tomt jf 2.1. Bygningstype: Enebolig med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan Boligbebyggelse, B9 Det tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak eller pulttak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen Boenhetene skal ha universelt utformet atkomst og tilgjengelighet til alle hovedfunksjoner på inngangsplan Boligbebyggelse, B10 Det tillates 5 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med saltak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.12 Boligbebyggelse, B11 Det tillates inntil 5 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates en sekundærboenhet pr tomt, jf 2.1. Bygningstype: Eneboliger med flatt tak eller pulttak. BYA = %. Det skal avsettes areal til 1 garasje på inntil 50 m 2 og 1 biloppstillingsplass på egen 2.13 Barnehage, BHG1 BYA = %. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 3 Det tillates mønehøyde 7,0 meter over H01 for pulttak og 9,5 meter over H01 for saltak. Det tillates mindre tiltak/bygg som boder, lekeapparater, gjerder og lignende konstruksjoner samt støytiltak utenfor byggegrense. På grunn av flomfare skal område planeres på minimum kote +17,3 meter. Geotekniske forhold må ivaretas, og valg av løsning må godkjennes Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_kta Område «o_kta» er regulert til trafo. Bygg kan oppføres med mønehøyde inntil 4 meter og gesimshøyde inntil 3 meter Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, f_asb Område «f_asb» er felles og regulert til innsamlingssted/returpunkt for gjenvinning Lekeplass, o_lek1, o_lek2 og o_lek3 Området «o_lek1 og o_lek2» er offentlig og skal opparbeides som kvartalslekeplass. Området «o_lek3» er offentlig og skal opparbeides som sandlekeplass. Området «o_lek3» skal gjerdes mot veg. Områdene skal opparbeides i samsvar med lokale retningslinjer om ivaretaking av hensynet til barn og unge i arealplanleggingen. Det må utarbeides utomhusplan for områdene. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Veg, o_v1, o_v2, o_v3 og o_v4 Områdene er offentlige Nye veger skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. 3.2 Kjøreveg, f_kv1, f_kv2, f_kv3 og f_kv4 Områdene er felles private. Vegene er felles for tilstøtende og innenforliggende eiendommer. Vegene skal anlegges i samsvar med bredde og kurvatur som vist i plankartet. 3.3 Fortau Området «fortau» er regulert til offentlig. 3.4 Gang-/sykkelveg Området «gang-/sykkelveg» er regulert til offentlig. Nye gang-/sykkelveger skal anlegges i samsvar med bredde og kurvatur som vist i plankartet. 3.5 Annen veggrunn Områdene omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende. Det er ikke tillatt med parkering. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 3.6 Parkering, o_pp1, o_pp2, o_pp3, o_pp4, f_pp1 og f_pp2 Områdene «o_pp1, o_pp2, o_pp3, o_pp4» er offentlige og regulert til gjesteparkeringsplasser. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 4

13 Området «f_pp1» er regulert til hente/levere og manøvreringsareal for barnehagen «f_bhg1». Området «f_pp2» er regulert til parkering for barnehagen «f_bhg1». Området «#1 og #2» tillates brukt til midlertidig rigg og anleggsområde. Området skal tilbakeføres til bakenforliggende formål når tiltaket er ferdig. Området «#3» omfatter forhåndsbelastning/steindeponi, og kan også benyttes til midlertidig rigg og anleggsområde. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Grønnstruktur, o_g1, o_g2 Områdene er offentlige. Det tillates opparbeidelse av stier Det tillates tynning og vanlig skjøtsel. Det tillates inngrep som ivaretar gode overganger mellom «B3» og «o_g1». Alle berørte inngrep skal revegeteres. 4.2 Turveg, o_tv1 Området er offentlig I området skal det opparbeides turveg med bredde 1,2 meter. 5. Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL ledd nr 5) 5.1 Landbruksformål, L1 og L2 Områdene er private. 5.2 Friluftsformål, FR1 Området er privat. Området skal være rekreasjonsområde mellom boligområdet og tilstøtende arealer. Det tillates å etablere stier som følger terrenget etter nærmere avtale med grunneier. Det tillates å fylle opp i formålet «FR1» sør for «B5». 6. Hensynssoner (PBL 12-6) 6.1 Faresone Ras- og skredfare (H310) Område «H310_1» gjelder fareområde for steinsprang, og ikke snøskred. I dette planområdet bør det ikke legges til rette for opphold eller ferdsel. Flomfare (H320) Område «H320_1» omfatter kotehøyde for 200-årsflom fra Songdalselva. Det tillates ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere enn flomhøyden (17,3m). 6.2 Sone med angitt særlige hensyn Bevaring kulturmiljø (H570) Område «H570_1» gjelder krigsminner (bunker) fra andre verdenskrig. 8. Rekkefølgekrav (PBL 12-7) 8.1 Område «o_lek1 og o_lek2» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i feltet. 8.2 Område «o_lek3» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område B7 og B Område «o_tv1» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område B6 og B Støysikringstiltak må være gjennomført før det gis ferdigattest for berørte boliger. 8.5 Støysikringstiltak må være gjennomført før det gis ferdigattest for barnehage. 8.6 Før det kan gis rammetillatelse til bolig i planområdet, skal det foreligge godkjente tekniske planer for veg for områder som er regulert til offentlig vegformål og tekniske planer for vann og avløp, inkludert overvann. 8.7 Før bygging av nytt kryss til fv. 461 blir igangsatt, skal tekniske planer for krysset og omlegging av gang- og sykkelveg være godkjent av Statens vegvesen. 8.8 Utomhusplanene for lekeplassene må være godkjent, før arbeidet med lekeplassene kan starte. 8.9 Før det gis brukstillatelse til boliger i B10 og B11, skal fjellet i rasfarlig område H310_1 være sikret jf. Rapport datert Før nytt kryss til fv. 461 kan tas i bruk, skal tremast langs fv. 461 vest for nytt kryss, erstattes med ettergivende mast. ViaNova Kristiansand EFL 7. Bestemmelser (PBL 12-7) 7.1 Båndleggingssone Bestemmelsesområde, anlegg og riggområde. Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 5 Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - felt 1 ViaNova Kristiansand AS Side 6

14 NOTATER NOTATER

15 zook.no Foto: Shutterstock / Repstad Nodeland Syd Kristiansand Nodeland Syd - Kristiansand: 11 km Nodeland Syd - Tangvall: 7,4 km Vågsbygd Tangvall Søgne Flekkerøy REPSTAD EIENDOM repstad-eiendom.no Kontakt Bjørn Stephansen, e-post: eller tlf:

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

PRISLISTE. per 14.12.15

PRISLISTE. per 14.12.15 PRISLISTE per 14.12.15 NODELAND SYD - liste BOLIGOMRÅDE B1: Det tillates 3 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. B1 3 Enebolig Saltak 583 40 % 233 NEI NEI 23,3 32,5

Detaljer

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø På Vedderheia skal det være trivelig og godt å bo! Tomtene ligger luftig og solrikt

Detaljer

Kjellandsheia Trinn 1

Kjellandsheia Trinn 1 Praktisk og teknisk informasjon Kjellandsheia Trinn 1 Innhold Innledende fakta Reguleringsbestemmelser Detaljplan Leveransebeskrivelse av grunnarbeid eneboligtomter FAKTA KJELLANDSHEIA TRINN I Kjellandsheia

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø På Vedderheia skal det være trivelig og godt å bo! Tomtene ligger luftig og solrikt

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Plan nr Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Lauvåsen felt B Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1)

Plan nr Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Lauvåsen felt B Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) Plan nr. 1419 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Lauvåsen felt B11 Forslag pr 17.11.2016, revidert 02.04.2017 iht. vedtak i BMU 09.03.2017 1. Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Bebyggelsestype

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE Revidert 09.06.15 1 GENERELT Formålet med planen er å vise en overordnet plan for utbyggingsmønster og infrastruktur, med veier, byggeområder

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering ALTERNATIV 2

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering ALTERNATIV 2 Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Åsatua, boligområde B14 (gnr. 60/bnr. 45 m.fl.) detaljregulering ALTERNATIV 2 (Plan nr: 1101 20140002) Bestemmelsene er datert: 20.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

DALHEI VEST BOLIGOMRÅDE Reguleringsplan

DALHEI VEST BOLIGOMRÅDE Reguleringsplan DALHEI VEST BOLIGOMRÅDE Reguleringsplan BESTEMMELSER Plankartets dato: 25.08.10 Siste revisjon av plankartet: 18.05.11 Bestemmelsenes dato: 25.08.10 Siste revisjon av bestemmelsene: 05.08.11 Behandling

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID 201204 26.11.2013 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY. Nye

HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY. Nye HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY Nye Nye Bensinstasjon og butikk 3 HÅMOEN 21-29 Fem eneboligtomter Eneboligtomtene på Håmoen 21-29 ligger solrikt og vestvendt til i nytt boligområde sentralt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 Arkivsak: 2014/702 Arkivkode: 09062014-1 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.01.2016, PS 16/16 Plankartets dato: 21.05.2015, sist revidert 09.06.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 13.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.04.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdeplan Helle-Øydneskleiv, i Audnedal kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdeplan Helle-Øydneskleiv, i Audnedal kommune Reguleringsbestemmelser. Områdeplan Helle-Øydneskleiv, i Audnedal kommune PlanID: 47 Plankart dato: rev. 29.04.2016 Reguleringsbestemmelser dato: rev. 29.04.2016 1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5. ledd

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Planbestemmelser 4045 - VORÅ - del av 99/5 Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.9.2016. Det regulerte området

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt I AUDNEDAL KOMMUNE rev

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt I AUDNEDAL KOMMUNE rev REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt I AUDNEDAL KOMMUNE 25.05.2016-rev. 03.06.2016 PlanID: 45 1; GENERELT Formålet med planen er å omregulere deler av eksisterende boligfelt,

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl.

Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl. EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune PLAN-ID: 023726300 Planen er datert: 23.01.2017, rev. 14.06.2017

Detaljer