Møteprotokoll. : Kommunestyret : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 10:00-15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. : Kommunestyret : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 10:00-15:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg : Kommunestyret Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 10:00-15:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Petter Jørgen Pedersen Ordfører AP Silje Nordgård Medlem AP Anne Wiik Medlem AP Gunnar T. Skjellvik Medlem AP Håkan Hammer Medlem AP Heidi C. Bakke Medlem AP Janette Festvåg Medlem AP Thrond Aasmund Gjelseth Varaordfører FRP Jan-Arne Birkeli Medlem FRP Walter Pedersen Medlem H Bjørn Magne Pedersen Medlem H Britt Larsen Medlem H Odd Hermann Kaspersen Medlem V/KRF Kenneth Andrè Norum Medlem SV Svein Eggesvik Medlem SP Knut-Eirik Svendsen Medlem SP Ann Kirsti Knudsen Varamedlem SP Hilde Furuseth Johansen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Helge D. Akerhaugen Økonomisjef Marianne Stranden Sekretær Trine Breivik Ingen merknader til innkallingen. Ingen merknader til sakslista. Sak 26/16 ble trukket. Sak 27/16 er tilleggssak.

2 Revisor Per Asbjørn Andersen var tilstede ved behandling av sak 15/16 og 16/16. Interpellasjon fra representanten Odd Kaspersen V/Krf: Etterlyser svar på brev fra Salten N 950. Ordfører svarte på dette. Petter Jørgen Pedersen, Silje Nordgård og Walter Pedersen har godkjent protokollen.

3 Saksliste Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 15/16 Årsregnskap Gildeskål Eiendom KF /554 PS 16/16 Gildeskål kommunes årsregnskap /1893 PS 17/16 Husbanken - Startlån /1985 PS 18/16 Kjøp av to leiligheter Vidsyn 2016/611 PS 19/16 Standardvedtekter for kommunale næringsfond 2016/573 (konsesjonsavgiftsfond) PS 20/16 Trafikksikkerhetsplan /1361 PS 21/16 Sluttbehandling reguleringsplan Lillesund - Sund, 2016/428 plan-id: PS 22/16 Kommunestyrets saker Status og 2016/612 utkvittering PS 23/16 Saura AS Valg av medlemmer til styret 2016/626 PS 24/16 Valg av Eldreråd for perioden /1674 PS 25/16 Endring av investeringsbudsjett 2016/636 PS 26/16 Tegning 2016/635 PS 27/16 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av /1638 alternativet tilleggssak RS 3/16 Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18. februar 2015/606 RS 4/16 Flere søkere - Søknader om tillatelser til /564 kraftverk i Gildeskål og Rødøy kommuner i Nordland - orientering om NVEs vedtak. NVEs referanse: RS 5/16 Særutskrift SALG AV TILLEGGSAREAL FRA G/B 2015/ /221 TIL SALTEN N950 AS - BYGGING AV ISOPORFABRIKK MM. RS 6/16 Protokoll fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget , Nordland Fylkeskommune. 2015/1361

4 PS 15/16 Årsregnskap Gildeskål Eiendom KF Regnskap for 2015 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk fra 2014 og 2015 på tilsammen kr ,13 i investeringsregnskapet dekkes ved å benytte foretakets ubundne investeringsfond på kr ,07. Resterende beløp på kr ,06 dekkes av Gildeskål kommunes ubundet investeringsfond. 3. Årsmelding for 2015 godkjennes. 4. Revisors beretning tas til orientering. Rådmannen Helge Akerhaugen fremmet nytt punkt til 5. Resterende underskudd fra 2014 i driftsregnskapet på kr ,47 dekkes av Gildeskål kommunes disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Regnskap for 2015 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk fra 2014 og 2015 på tilsammen kr ,13 i investeringsregnskapet dekkes ved å benytte foretakets ubundne investeringsfond på kr ,07. Resterende beløp på kr ,06 dekkes av Gildeskål kommunes ubundet investeringsfond. 3. Årsmelding for 2015 godkjennes. 4. Revisors beretning tas til orientering. 5. Resterende underskudd fra 2014 i driftsregnskapet på kr ,47 dekkes av Gildeskål kommunes disposisjonsfond. Representanten Svein Eggesvik, Sp, ble erklært inhabil jfr Forvaltningsloven 6e. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Regnskap for 2015 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk fra 2014 og 2015 på tilsammen kr ,13 i investeringsregnskapet dekkes ved å benytte foretakets ubundne investeringsfond på kr ,07. Resterende beløp på kr ,06 dekkes av Gildeskål kommunes ubundet investeringsfond. 3. Årsmelding for 2015 godkjennes. 4. Revisors beretning tas til orientering. 5. Resterende underskudd fra 2014 i driftsregnskapet på kr ,47 dekkes av Gildeskål kommunes disposisjonsfond.

5 PS 16/16 Gildeskål kommunes årsregnskap 2015 Gildeskål kommune vedtar at 1. Fremlagt årsregnskap med noter er Gildeskål kommunes årsregnskap for Fremlagt årsberetning er Gildeskål kommunes årsberetning for Fremlagt årsmelding er Gildeskål kommunes årsmelding for 2015 Omforent forslag til endring: «Gildeskål kommune vedtar at» fjernes. Rådmannens forslag til vedtak med foreslått endring ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Fremlagt årsregnskap med noter er Gildeskål kommunes årsregnskap for Fremlagt årsberetning er Gildeskål kommunes årsberetning for Fremlagt årsmelding er Gildeskål kommunes årsmelding for 2015 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fremlagt årsregnskap med noter er Gildeskål kommunes årsregnskap for Fremlagt årsberetning er Gildeskål kommunes årsberetning for Fremlagt årsmelding er Gildeskål kommunes årsmelding for 2015 PS 17/16 Husbanken - Startlån Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2016 på kr til videre utlån. 2. De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles gjelde. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2016 på kr til videre utlån. 2. De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles gjelde.

6 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2016 på kr til videre utlån. 2. De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles gjelde. PS 18/16 Kjøp av to leiligheter Vidsyn Gildeskål kommune 1. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/ Kjøper leilighet G/B/S 25/141/9. 3. Lånefinansierer kjøpet av leilighet i punkt 1 og Delegerer myndighet til rådmannen å innhente og avgjøre lånetilbud. 5. Delegerer myndighet til rådmannen å vurdere og eventuelt selge leilighet i punkt 1 og 2 til Gildebo. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Gildeskål kommune 1. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/ Kjøper leilighet G/B/S 25/141/9. 3. Lånefinansierer kjøpet av leilighet i punkt 1 og Delegerer myndighet til rådmannen å innhente og avgjøre lånetilbud. 5. Delegerer myndighet til rådmannen å vurdere og eventuelt selge leilighet i punkt 1 og 2 til Gildebo. Representanten Silje Nordgård, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Gildeskål kommune kjøper ikke de to leilighetene i Vidsyn. Boligpolitisk handlingsplan ferdigstilles og legges fram for politisk behandling innen utgangen av Forslaget fra Nordgård ble enstemmig vedtatt. Gildeskål kommune kjøper ikke de to leilighetene i Vidsyn. Boligpolitisk handlingsplan ferdigstilles og legges fram for politisk behandling innen utgangen av 2016.

7 PS 19/16 Standardvedtekter for kommunale næringsfond (konsesjonsavgiftsfond) 1. Gildeskål kommune vedtar standardvedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet slik rådmannen foreslår. 2. Årlig vedtatt bruk av konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av SNU skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Gildeskål kommune vedtar standardvedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet slik rådmannen foreslår. 2. Årlig vedtatt bruk av konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av SNU skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet. Representanten Gunnar Skjellvik, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg under 2 i standardvedtektene: - midler som er gitt tilsagn om, overføres til påfølgende år, uavhengig av ny tildeling. Representanten Walter Pedersen, H, fremmet følgende forslag til endring: Ordet «fortrinnsvis» fjernes fra første linje i «2 Formål» i standardvedtektene. Formannskapets innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 1. Gildeskål kommune vedtar standardvedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet slik rådmannen foreslår. 2. Årlig vedtatt bruk av konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av SNU skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet. 3. Tillegg under 2 i standardvedtektene: midler som er gitt tilsagn om, overføres til påfølgende år, uavhengig av ny tildeling. Ordet «fortrinnsvis» fjernes fra første linje i «2 Formål» i standardvedtektene.

8 PS 20/16 Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsplan for perioden for Gildeskål kommune vedtas med de mål, strategier og tiltak som framkommer av planen. Tiltakene prioriteres som foreslått. For de fysiske tiltakene innenfor kommunens ansvarsområde vurderes disse i den årlige økonomiplanprosessen. Behandling i Plan og eiendomsutvalget : Omforent forslag til tilleggsuttalelse: Viser til nylig mottatt melding fra Vegvesenet om at planleggingsarbeidet for fv 838 (Skaugvold Sund) er avsluttet siden midlene til finansieringen er tatt bort. Gildeskål kommune krever at regulerings- og prosjekteringsarbeidet for utbedringen av nevnte veistrekning prioriteres opp og ferdigstilles før midlene til selve utbedringen bevilges av fylkestinget. Dette for at en umiddelbart kan starte utbedringsarbeidet når bevilgningen er kommet. Rådmannens forslag til vedtak med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Plan og eiendomsutvalgets innstilling: Trafikksikkerhetsplan for perioden for Gildeskål kommune vedtas med de mål, strategier og tiltak som framkommer av planen. Tiltakene prioriteres som foreslått. For de fysiske tiltakene innenfor kommunens ansvarsområde vurderes disse i den årlige økonomiplanprosessen. Viser til nylig mottatt melding fra Vegvesenet om at planleggingsarbeidet for fv 838 (Skaugvold Sund) er avsluttet siden midlene til finansieringen er tatt bort. Gildeskål kommune krever at regulerings- og prosjekteringsarbeidet for utbedringen av nevnte veistrekning prioriteres opp og ferdigstilles før midlene til selve utbedringen bevilges av fylkestinget. Dette for at en umiddelbart kan starte utbedringsarbeidet når bevilgningen er kommet. Kenneth Norum var saksordfører. Representanten Walter Pedersen fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens forslag om vedtak: Nytt pkt. 2: Gildeskål kommune forskutterer reguleringsarbeidet på FV 838 Skaugvoll Sund. Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Walter Pedersen ble enstemmig vedtatt.

9 1. Trafikksikkerhetsplan for perioden for Gildeskål kommune vedtas med de mål, strategier og tiltak som framkommer av planen. Tiltakene prioriteres som foreslått. For de fysiske tiltakene innenfor kommunens ansvarsområde vurderes disse i den årlige økonomiplanprosessen. 2. Gildeskål kommune forskutterer reguleringsarbeidet på FV 838 Skaugvoll Sund. PS 21/16 Sluttbehandling reguleringsplan Lillesund - Sund, plan-id: Plan og eiendomsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslaget til reguleringsplan for Lillesund, plan-id med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og kart. Imidlertid tas med følgende endringer: Bestemmelser: - Mest mulig av bygningens opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, taktekking osv., skal tas vare på. - Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, tegninger og lignende. - Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder. - Ved nødvendige utskiftinger bør det brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon. - Tidligere endringer slik som ombygginger, er en del av en bygnings historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare. - Lensmannsgården og dens eksisterende bygninger er verneverdige og tillates ikke revet. - Utbygger kommer i dialog med Nordlandsnett så tidlig som mulig for å avklare forhold til eksisterende og nye strømanlegg som må etableres. - Det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene ( 4) at avkjørselen til boligområdet f_bf er utarbeidet og godkjent av Statens vegvesen før det gis byggetillatelse. Etablering av ny adkomstvei fra fylkesveien vil føre til at byggegrensen flyttes tilsvarende adkomstveiens bredde. - det skal gjøres en særskilt vurdering av minimum byggehøyde i forhold til havnivåstigning før byggetillatelse gis i område f_fk-2 og f_fk-3. Vurderingen skal legges ved byggesøknader. Kart: - Byggegrense til eksisterende høyspentanlegg/høyspentlinje tegnes inn - Fylkesveiens eiendomsområde endres til «samferdselsanlegg o_annen veggrun tekniske anlegg» - Avkjørslene til boligområdet f_bf må samles i felles avkjørsel til fylkesveien, denne bør plasseres mellom «o_annen veggrunn» og nytt boligfelt. Den kan ikke etableres rett ovenfor eksisterende avkjørsel og ikke for nær svingen på fylkesveien. Avkjørselen må utarbeides i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 (tidligere 017) og være

10 dimensjonert for lastebil. Det må avsettes tilstrekkelig med manøvreringsareal og snuplass for renovasjonsbil og utrykningsbiler. Siktlinjer og sikttrekanter skal inngå i plankartet - Byggegrensene endres tilsvarende hensynssoner flomfare og høyspentlinje og hyttetomt som ligger mest nord i f_ff-1 tas ut fra planen. Planbeskrivelse: - Planbeskrivelsen skal få redegjørelse for trafikkøkning og vurdering om dagens kryss er dimensjonert for å takle planlagt økning av boenhetene. Etablering av boenhetene vil medføre økt belastning i krysset. Behandling i Plan og eiendomsutvalget : Representanten Ann Kirsti Knudsen fra Senterpartiet fremmet nytt forslag: Senterpartiet mener at utbygging med byggeenheter hvor en overser jordvern, strandsone og hensyn til den næringsaktivitet som foregår på Sund, ikke er bærekraftig utvikling av dette området. Senterpartiet kan derfor ikke støtte den foreslåtte reguleringsplan i det omfang som er framlagt. Forslaget fra Knudsen fikk 2 stemmer. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. Plan og eiendomsutvalget ble enig om å forandre følgende i - første setning: «Plan og eiendomsutvalget» endres til «Gildeskål kommune». - første setning under Bestemmelser: «bygningens» endres til «lensmannsgårdens». Plan og eiendomsutvalgets innstilling: Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslaget til reguleringsplan for Lillesund, plan-id med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og kart. Imidlertid tas med følgende endringer: Bestemmelser: - Mest mulig av lensmannsgårdens opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, taktekking osv., skal tas vare på. - Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, tegninger og lignende. - Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder. - Ved nødvendige utskiftinger bør det brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon. - Tidligere endringer slik som ombygginger, er en del av en bygnings historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare. - Lensmannsgården og dens eksisterende bygninger er verneverdige og tillates ikke revet.

11 Kart: - Utbygger kommer i dialog med Nordlandsnett så tidlig som mulig for å avklare forhold til eksisterende og nye strømanlegg som må etableres. - Det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene ( 4) at avkjørselen til boligområdet f_bf er utarbeidet og godkjent av Statens vegvesen før det gis byggetillatelse. Etablering av ny adkomstvei fra fylkesveien vil føre til at byggegrensen flyttes tilsvarende adkomstveiens bredde. - det skal gjøres en særskilt vurdering av minimum byggehøyde i forhold til havnivåstigning før byggetillatelse gis i område f_fk-2 og f_fk-3. Vurderingen skal legges ved byggesøknader. - Byggegrense til eksisterende høyspentanlegg/høyspentlinje tegnes inn - Fylkesveiens eiendomsområde endres til «samferdselsanlegg o_annen veggrun tekniske anlegg» - Avkjørslene til boligområdet f_bf må samles i felles avkjørsel til fylkesveien, denne bør plasseres mellom «o_annen veggrunn» og nytt boligfelt. Den kan ikke etableres rett ovenfor eksisterende avkjørsel og ikke for nær svingen på fylkesveien. Avkjørselen må utarbeides i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 (tidligere 017) og være dimensjonert for lastebil. Det må avsettes tilstrekkelig med manøvreringsareal og snuplass for renovasjonsbil og utrykningsbiler. Siktlinjer og sikttrekanter skal inngå i plankartet - Byggegrensene endres tilsvarende hensynssoner flomfare og høyspentlinje og hyttetomt som ligger mest nord i f_ff-1 tas ut fra planen. Planbeskrivelse: - Planbeskrivelsen skal få redegjørelse for trafikkøkning og vurdering om dagens kryss er dimensjonert for å takle planlagt økning av boenhetene. Etablering av boenhetene vil medføre økt belastning i krysset. Anne Wiik var saksordfører. Representant Svein Eggesvik, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Senterpartiet mener at utbygging med byggeenheter hvor en overser jordvern, strandsone og hensyn til den næringsaktivitet som foregår på Sund, ikke er bærekraftig utvikling av dette området. Senterpartiet kan derfor ikke støtte den foreslåtte reguleringsplan i det omfang som er framlagt. Avstemming: Innstilling fra Plan og eiendomsutvalget: 13 stemmer (7 Ap, 3 H, V/Krf, 2 Frp) Forslag fra Eggesvik: 4 stemmer (SV, 3 Sp) Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslaget til reguleringsplan for Lillesund, plan-id med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og kart.

12 Imidlertid tas med følgende endringer: Bestemmelser: Kart: - Mest mulig av lensmannsgårdens opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, taktekking osv., skal tas vare på. - Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, tegninger og lignende. - Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder. - Ved nødvendige utskiftinger bør det brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon. - Tidligere endringer slik som ombygginger, er en del av en bygnings historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare. - Lensmannsgården og dens eksisterende bygninger er verneverdige og tillates ikke revet. - Utbygger kommer i dialog med Nordlandsnett så tidlig som mulig for å avklare forhold til eksisterende og nye strømanlegg som må etableres. - Det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene ( 4) at avkjørselen til boligområdet f_bf er utarbeidet og godkjent av Statens vegvesen før det gis byggetillatelse. Etablering av ny adkomstvei fra fylkesveien vil føre til at byggegrensen flyttes tilsvarende adkomstveiens bredde. - det skal gjøres en særskilt vurdering av minimum byggehøyde i forhold til havnivåstigning før byggetillatelse gis i område f_fk-2 og f_fk-3. Vurderingen skal legges ved byggesøknader. - Byggegrense til eksisterende høyspentanlegg/høyspentlinje tegnes inn - Fylkesveiens eiendomsområde endres til «samferdselsanlegg o_annen veggrun tekniske anlegg» - Avkjørslene til boligområdet f_bf må samles i felles avkjørsel til fylkesveien, denne bør plasseres mellom «o_annen veggrunn» og nytt boligfelt. Den kan ikke etableres rett ovenfor eksisterende avkjørsel og ikke for nær svingen på fylkesveien. Avkjørselen må utarbeides i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 (tidligere 017) og være dimensjonert for lastebil. Det må avsettes tilstrekkelig med manøvreringsareal og snuplass for renovasjonsbil og utrykningsbiler. Siktlinjer og sikttrekanter skal inngå i plankartet - Byggegrensene endres tilsvarende hensynssoner flomfare og høyspentlinje og hyttetomt som ligger mest nord i f_ff-1 tas ut fra planen. Planbeskrivelse:

13 - Planbeskrivelsen skal få redegjørelse for trafikkøkning og vurdering om dagens kryss er dimensjonert for å takle planlagt økning av boenhetene. Etablering av boenhetene vil medføre økt belastning i krysset. PS 22/16 Kommunestyrets saker Status og utkvittering 1 Rådmannens rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 tas til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1 Rådmannens rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 tas til etterretning. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1 Rådmannens rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 tas til etterretning. PS 23/16 Saura AS Valg av medlemmer til styret Saken legges frem uten forslag til vedtak. Som styremedlem i Saura AS oppnevnes: Som varamedlem til styret i Saura AS oppnevnes: Saken utsettes. Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, la frem forslag om at Anne Wiik velges inn som varamedlem til styret i Saura.

14 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som varamedlem til styret i Saura AS oppnevnes: Anne Wiik PS 24/16 Valg av Eldreråd for perioden Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne sak. Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet forslag om at de foreslåtte medlemmene ble valgt inn. Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt. Eldreråd for perioden : Område Medlem Varamedlem Storvikområdet Lisbeth Nilsen-Nygård Oddbjørg Andersen Inndyr, Sørfinnset, Sund og Sundsfjord Randi Gjeset Ellingsen Myrna Kristiansen Arnøyene og Fleinvær Solvor Sandberg Jan Einar Mortensen Sandhornøy Svein Arne Bruvoll Torhild Valrygg Nordfjorden Erna Sundsfjord Arnold Knudsen PS 25/16 Endring av investeringsbudsjett Representanten Silje Nordgård, Ap, ble erklært inhabil jfr Forvaltningsloven 6 annet ledd. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Gildeskål kommune kjøper SKS-Eiendom AS aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling for avtalt kjøpesum på opptil 6,0 mnok. 2. Kjøpet finansieres fra ubundet kapitalfond. 3. Investeringsbudsjettet for 2016 endres tilsvarende. Mottatte aksjer bokføres som finansielle anleggsmidler i balansen. PS 26/16 Tegning PS 27/16 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

15 1. Rådmannens utredning av 0-alternativet tas til etterretning alternativet vurderes opp mot intensjonsgrunnlaget og senere intensjonsavtale med Bodø kommune før Gildeskål kommune gjør sitt endelige retningsvalg i kommunestyremøtet den 23. juni 2016 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: 1. Rådmannens utredning av 0-alternativet tas til etterretning alternativet vurderes opp mot intensjonsgrunnlaget og senere intensjonsavtale med Bodø kommune før Gildeskål kommune gjør sitt endelige retningsvalg i kommunestyremøtet den 23. juni 2016 Representanten Silje Nordgård fremmet følgende forslag på vegne av Ap/Frp: Rådmannens vurdering av 0-alternativet tas til orientering. Forslaget til Nordgård ble enstemmig vedtatt. Rådmannens vurdering av 0-alternativet tas til orientering.

Møteprotokoll. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : 16.02.2016. Tidspunkt : 09:00 10:00

Møteprotokoll. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : 16.02.2016. Tidspunkt : 09:00 10:00 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Administrasjonsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.02.2016 Tidspunkt : 09:00 10:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Petter Jørgen Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30

Møteprotokoll. Utvalg. : Levekårsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30 Møteprotokoll Utvalg : Levekårsutvalget Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 11.02.2016 Tidspunkt : 17:15 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Silje Nordgård Leder Ap

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Tor Kyrre Olsen,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gymsal, Sandland skole Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Medlem H Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 09.00 Møteslutt: 10.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 12.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Bernt-Aksel Jensen Trine Marie Pettersen

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer