MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5"

Transkript

1 ISSN: DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen s. 9 Les mer om arrangementer utover vår og sommer s. 6, 7, 9, 11 og 12 1

2 & Andakt Av Kjell Steinbru Hjem Noen tanker om det å komme hjem Ordet HJEM kaller nok på litt forskjellige tanker hos den enkelte. Hvor og hva er egentlig hjemme? For noen er svaret selvfølgelig. Det er der en har bodd hele livet. På landet, i Gausdal der jeg har vært prest til nå, er det mange som bor på den samme gården eller i det samme huset hele livet. Og i den lokale kirken er de både døpt, konfirmert, ekteviet og skal også begraves der når den tid kommer. For andre er hjem det stedet de bor til enhver tid, mens andre igjen kanskje tenker på hjem som sitt barndomshjem, hjemme hos mamma og pappa. I vår tid er det færre og færre som har det sånn at hjem er ett sted hele livet. Vi flytter mer på oss, og familiene er ikke så stabile som de var før. Mange flytter for seg selv ganske tidlig, og dessverre går også mange familier i oppløsning ved at mange blir skilt. Noen har gode minner og varme tanker om ordet hjem. Andre har dessverre ikke så gode eller direkte dårlige erfaringer som gjør at ordet hjem ikke har noen god klang. Ole Paus skrev i en sang en gang: Hjem kan være hvor som helst, bare du er nær. Kanskje noen føler det slik: Et sted betyr ikke så mye. Det viktigste er å ha gode venner og noen en kan dele livet med. Da føler en seg hjemme: når en er i lag med gode venner. Jesus kom engang hjem til sin fødeby Nasaret. Men han ble ikke særlig godt mottatt der. «Er ikke dette tømmermannens sønn?» sa de, «og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han så alt dette fra, som han sier?» De ble sinte og avviste ham. Han hadde derfor ikke så mye godt å si om hjemstedet sitt: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt eget hus.» Jesus følte nok at han i det hele tatt ikke hadde noe sted som kunne kalles HJEM her på jorden. For ham er menneskene viktig. Du og jeg! Han sa: «For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor». Guds vilje er at vi skal ha Jesus med oss gjennom livet. Følge ham, og bli med i den kristne familien på jorden. Apostelen Paulus ser ut til å ha gode minner fra sitt barndomshjem. Men etter at han ble apostel ble livet etter hvert så hardt at han faktisk heller ønsket å forlate denne jorden. I 2. Korinterbrev 5,8 skriver han: «Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren.» For ham var himmelen et hjem han lengtet å komme til. Også i vår salmeskatt er himmelen et tema som går igjen i mange salmer. Mange salmediktere har følt livet her på jorden så vanskelig, at de lengtet hjem til himmelen, til Gud, på samme måte som Paulus gjorde. NoS 857 er en salme som tydelig handler om en hjemlengsel eller himmellengsel: «Eg er ein gjest i verda, på reis som framand her. Den trøyst eg har på ferda: Min heim i himlen er.» Denne hjemlengselen handler altså om å lengte hjem til Gud. Til å komme sammen Kjell Steinbru vikarierer som døvekapellan i Det østenfjelske distrikt. Han var selv døvekapellan i denne stillingen fra Siden har han blant annet undervist i voksenopplæringen for døve i Oslo. Nå har han 7 måneders permisjon fra stillingen som sokneprest i Vestre Gausdal for å gjøre tjeneste i Døves menighet med han som har gitt oss livet i gave, og som vil være sammen med oss i evigheten. Og uansett hvordan vårt liv her på jorden har vært, er det hjemmet som vi har i vente hos Gud et hjem som bare er godt. Alt det som har vært vondt og mislykket her på jorden, vil Jesus ta på seg. Det onde har vi da lagt bak oss for alltid. I den nye salmeboka, Salmer 1997, står det en fin salme: Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem. 2

3 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent kr 150,- per år Postgiro Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Postboks 5121 Larsgården 6021 Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: & Leder Homofili - og Stat/Kirke Nyhetsbildet i den siste tiden har handlet mye om religion. Islam og Den Norske Kirke har vært i vinden. Karikaturtegninger av Muhammed har provosert mange muslimer verden over, og det har vært mange voldsomme demonstrasjoner. Dette kunne det vært sagt mye om, men her skal det bare sies at det å respektere andres tro er en veldig viktig verdi. Islam har et bildeforbud av Allah og profeten, og det bør den vestlige verden tenke gjennom. Den Norske Kirke har i to saker fått mye fokus. Den ene handler om homofili. Lærenemnda delte seg på midten. Den ene siden mener at homofilt samliv er uforenlig med Bibelens ord. De mener at Bibelen er avvisende til at personer av samme kjønn kan ha seksuell omgang med hverandre, og i tillegg er Bibelen klar i at samliv handler om mann og kvinne. Den andre siden er enig i at bibelordene ikke er positive med tanke på homofil utfoldelse, men den mener samtidig at bibelordene ikke kan handle om homofil identitet. Med dagens viten innenfor medisin og psykologi om homofil identitet, mener en at dette må være en del av problemstillingen omkring homofili. Av hensyn til menneskene dette gjelder vektlegges dette større enn de aktuelle bibelordene. Denne gruppen ønsker å åpne opp for at personer som lever i homofilt partnerskap skal kunne ansettes i kirken, og at det åpnes opp for at det er mulig med kirkelig forbønn for personer av samme kjønn. Hvor står Døvekirken i dette spørsmålet? Saken har ikke vært formelt diskutert i våre sammenhenger. Men det er høyst sannsynlig homofile eller lesbiske i våre rekker også, så dette er selvfølgelig en viktig sak også her. Både blant ansatte og blant frivillige er det nok delte meninger akkurat som i lærenemnda. Jeg håper at saken ikke vurderes slik at den splitter kirken, men at vi kan leve med 2 forskjellige syn i respekt for hverandres synspunkter. Vi kommer nok tilbake til denne saken senere. Den blir trolig behandlet på Kirkemøtet i Den andre store saken gjelder Stat og Kirke. Gjønnes-utvalget har lagt fram en innstilling om statskirkens framtid. Det store spørsmålet er om Kirken skal løsrives fra staten. Utvalget har forskjellige synspunkt. Noen vil at det skal være samme bånd som før. Andre mener at tiden er moden for at Den Norske Kirke blir selvstendig på alle måter. En tredje gruppe mener at Kirken må være selvstendig, men at den likevel må stå i særstilling til staten, p.g.a. en 1000-årig historie. Det er helt sikkert mange gode grunner for at det bør bli et skille. Men om vi ser på saken fra et økonomisk synspunkt, er det usikkerhet knyttet til en løsrevet kirke. For Døvekirken er nåværende ordning bra, selv om vi må jobbe med staten for å få overført tilstrekkelig med midler. Men en ny ordning bringer oss ut i en usikker framtid. Vil Døvekirken som en minoritet (og dette gjelder flere minoriteter, bl.a. samene, innvandrergrupper, andre grupper med ulike handicap) få nok midler av den store kirken til å holde fram som før? Vi er derfor redd for at en kirkeskatt som det har vært snakk om, ikke vil gi oss nok driftsmidler. Derimot vil en livsynssavgift kanskje være en god sak. Her kan det over statsbudsjettet gis en sum pr. medlem til religiøse samfunn eller livssynssorganisasjoner. For personer som ikke er medlem av noe slikt, kan en tilsvarende sum gå til et humanitært tiltak. Døves Blad kommer sterkere tilbake i neste nr. med mer stoff om denne saken. oddevn 3

4 ! Redaktøren - og dere Da har jeg overtatt stafettpinnen fra Lars Hana Jeg er blitt redaktør i Døves Blad. Det er en oppgave som jeg føler er viktig. Jeg vet at det er mange som gleder seg til hvert nummer av bladet, og da håper jeg å bidra til forventningene fortsatt er store til bladet. Jeg håper at bladet kan formidle både god informasjon og være aktuell på mange temaer. Bladet skal inneholde reportasjer fra arrangement og turer, og det skal være en god kanal for hva som skjer i Døvekirken. I tillegg vil Døves Blad forsøke å plassere oss i en større sammenheng når det gjelder kirke, kultur og offentlig liv. Det vil være klipp fra andre blad, både innland og utland. Videre håper jeg at dere etter hvert kan bli litt bedre kjent med personer i Døvekirken, både ansatte og frivillige. Jeg tenker at det ikke blir så mange forandringer fra tidligere Døves Blad. Jeg vil heller fortsette den gode tradisjonen vi er inne i. En endring er her: Jeg ønsker å gi plass til barne- og ungdomsstoff i større grad. Det kan bety bilder, tegninger, konkurranser, etc. Så hermed er oppfordringen gitt! Foreldre og andre bes oppfordre til at det sendes inn slikt materiale. Jeg skal heldigvis ikke skrive alt selv i bladet. Det er mange medhjelpere rundt omkring på menighetskontorene. I tillegg har kanskje dere lesere også noe dere ønsker inn? Jeg oppfordrer dere til å bidra. Jeg kan ikke love at alt kommer inn, men det er absolutt verdt å forsøke. Fortsatt vil Døves Blad være et viktig blad. Etter hvert vil Døvekirken forhåpentlig få egne hjemmesider på internett. Det er det behov for. Da vil også Døves Blad være mulig å lese på internett. Det er likevel grunn til å tro at det vil være behov også for papirutgaven av bladet i mange år ennå!

5 & Kroken kirke - Tromsø DøvesBlad Av Per Valle Innvielse av ny døvekirke i pinsen «8 millioner til kirkelige lokaler for døve skal ikke smøres jevnt og tynt utover hele landet. Pengene skal gå til ny kirke i Tromsø!» Det var Biskop Gunnar Stålsetts strategiske satsing i Nå står Kroken kirke snart ferdig til vigsling og egen døvekirke til 8 mill bygd inn i dette nye kirkebygget i Tromsø. En slik kombinasjon av lokal menighetskirke og døvekirke er en kreativ og ny vri. I sin tid var det døvekapellan Gudrun Boge Karlsen (bilde) som først la fram denne ideen. Visjonært så hun mulighetene for et permanent kirkelokale og hun arbeidet fram det første grunnlagsmaterialet for en videre satsing. Når bygget nå står ferdig er det ikke minst takket være henne. Innvielsesfest Jorid Fagerli (bilde), som er leder av Menighetsutvalget i Tromsø, håper på besøk av mange døve fra resten av landet i pinsa juni. Pinseaften blir det sosialt samvær med mat og hyggelig prat. Søndag 4. juni skal Biskop Kvarme innvie døvekirken og vi håper på full kirke. Etter innvielsen blir det grilling og god tid til å vandre rundt i de nye lokalene. Mandag 5. juni blir det god tid til å se Tromsø, det spesielle polarmuseet Polaria, eller kanskje ta en tur til døvehytta, eller besøke venner og nyte nordnorsk natur og lyse dager. Døvekirken har et kirkerom på 130 m2 som er utformet som et amfi. Gulvet skrår ned mot alteret så det blir lettere å se og avlese det som dies fra alteret og prekestol. Det er ingen tradisjonell altertavle, men mange steinbilder med motiv hentet fra forskjellige bibelfortellinger med Jesus på korset som de sentrale motiv. I tilknytning til kirkerommet er en menighetssal på 50 m2. Der blir det kjøkken og muligheter for forskjellige aktiviteter både for voksne, barn og ungdom. Prestekontor Når dette skrives har det meldt seg søkere til døvepreststillingen i Tromsø. Den som blir tilsatt får flytte inn i helt nytt prestekontor i kirken. Det blir ikke så sentralt som nå, men det er lett tilgjengelig både med buss og bil. Kroken ligger ca 4 5 km nord for «Ishavskatedralen» på fastlandssiden. Med årene er Kroken blitt en stor drabantby med ca7.500 mennesker. Tromsøya og fastlandet er også forbundet med en undersjøisk tunnel som har innslag ikkelangt fra kirka. Alt ligger til rette for en døvekirke med mange muligheter. Gud velsigne dem som går ut og inn av dette bygg. har teksttelefon for døve: åpent alle dager kl , noen dager hele døgnet. Ingen får vite hva du snakker om. SOS-melding: 5

6 & Pilegrimsvandring for døve i sommer Nidaros er det store pilegrimsmålet i Norge. Slik har det vært i århundreder. Og tradisjonen er fornyet de siste tiårene. I juli inviteres du til å være med på pilegrimsvandring sammen med andre døve til Nidaros. Til Olavsvaka natten til den 29. juli - strømmer tusenvis av mennesker mot Nidarosdomen. De kommer fra øst og vest. I år vil vi Døvekirken ha sine pilegrimer kanskje også sammen med noen fra Sverige. Vi skal ut på vandring mot et konkret, men også mot et åndelig mål. Nidarosdomen representerer begge deler et sted der Guds alter står på jord og et monumentalt byggverk som fascinerer. Når skal vi gå? Vi starter mandag den 24. juli. Da reiser vi fra Trondheim til vårt startsted. Detaljene skal vi komme tilbake til, men vi skal ikke gå så veldig lange dagsmarsjer slik at dette bare er for de aller sprekeste. Nei, vi skal nettopp ha ro. Vi skal ha en sosial tur og ha tid til hverandre. Men vi skal også ha stille stunder hvor vi respekterer hverandres behov for å ta tid til sine egne tanker om hva livet er og hva det er å leve. Vi vandrer og kjenner på ting som vi ikke får så god tid til i hverdagslivet. Ute i naturen er det ingen TV eller aviser. Her kan vi godt slå av mobilen eller og sjekke den når vi selv vil. Vi skal ha en annerledes uke. Vi skal bo enkelt, men godt og ikke slite oss ut, men heller samle krefter og inspirasjon ved å være nær naturen og under en høy himmel. Flere detaljer skal komme etterhvert, men sett av uke 30 datoene juli. Om du ikke ønsker å være med hele veien så er du hjertelig velkommen til å henge deg på underveis. Døveprest Per Walle vil lede vandringen. Ta gjerne kontakt med han om det er spørsmål til vandringen. Kirkelige handlinger Døpte Østenfjelske: 20. november: Ida Elise Gusfre Ims Vestenfjelske: 15.januar: Anthony Hurtley Vigde Østenfjelske: 22.oktober 2005 i Nittedal kirke: Cathrine Nebbenes og Atle Vangstuen Døde Østenfjelske: 30. september, St. Hanshjemmets kapell: Jan Anton Stenklopp 10. januar, Nannestad kirke: Robin Haug 17.januar, Eidanger kirke (Porsgrunn): Hanny Irene Arnesen Vestenfjelske: 11.januar: Kristian Henrik Storedale 25.januar, Vigra kirke: Tordis Kirsten Rørvik Nordenfjelske: 1. desember, Strinda kirke: Rikhard Reidar Haugen Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen er basert på innsendte opplysninger fra døvedistriktene. 6

7 & Kalender & Oslo Døvekirke Velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe med hjemmelagde kaker annenhver søndag i Døvekirken i Oslo! Gudstjenestene planlegges og gjennomføres av prest, poesimedarbeider Karl eller Lisa, frivillige, kirkeverter, danser Olga, organist Ellen, kirketjener Omahr og ofte diakon Randi eller kateket Øyvind. På torsdager før søndagens gudstjeneste har vi gudstjenesteverksted som er åpent for alle. Det innledes med et varmt måltid i Døvekirken kl 16! Søndag 19. februar, kl.11.00: Høymesse. Søndag 5. mars, kl : Høymesse, Utdeling av fastebøsser. Torsdag-lørdag, mars: Døvekirkens Basar- og Kulturuke. Se eget program. Søndag 26 mars, kl : Maria Budskapsdag, høymesse. Alle frivillige basarmedarbeidere spesielt velkommen. Søndag 9. april, kl : Palmesøndagsgudstjeneste. Søndag 16. april, kl : Påskedagsgudstjeneste, Påskefrokost kl Gudstjenester og andre arrangement utenfor Oslo Søndag 19. mars, kl : Høymesse - Strømsgodset kirke, Samarbeid med Drammen døveforening og Strømsgodset menighet Torsdag 6. april: Påskegudstjeneste i Døves hus, Telemark Døveforening. Samarbeid med Telemark døveforening april: Påskeopphold Ål folkehøyskole. Informasjon / påmelding i Døves Tidsskrift. Skjærtorsdag 13. april, kl : PÅSKEGUDSTJENES- TE på Mjøsgløtt. Samarbeid med Hedemark og Oppland døveforeninger. Langfredag 14. april, kl.16.00: PÅSKEGUDSTJENESTE i Vestfold Døvesenter. Samarbeid mellom Menighetsutvalget og døveforeningen i Vestfold. Søndag 23. april kl.11.00: Høymesse ved døvekirkenes fellesmøte på Ål i Hallingdal. Søndag 30 april: Integrert gudstjeneste Sem kirke, konfirmasjon. Åpent hus i Oslo Døvekirke følgende torsdager, kl.1130: 23.februar: Gamle bilder, husker du? 9. mars: Basar 23.mars 6.april: Ibsenjubileum i år 20.april: Besøk av Per Kristian Lomsdalen fra =Oslo 4. mai Velkommen til variert program. Stavanger Døvekirke Søndag 29. januar, kl. 1100: Høymesse m/ nattverd. Søndag 19. februar, kl. 1100: Gudstjeneste, innsettelse av ny døveprest, nattverd, offer til døvearbeidet i Madagaskar. Søndag 5. mars, kl. 1700: Gudstjeneste m/ nattverd. Besøk fra Færøyene. Søndag 17. april, kl. 1700: 2. påskedag, samtalegudstjeneste m/nattverd, MILK-deltakerne er med på gudstjenesten. UTENFOR STAVANGER Søndag12. mars, kl. 1200: Gudstjeneste på Kristiansand døvesenter. Søndag 2. april, kl. 1100: Integrert gudstjeneste i Sauda. Søndag 30. april, kl. 1100: Integrert Gudstjeneste i Udland kirke i Haugesund. Bergen Døvekirke Søndag 12. februar, kl 1800: Gudstjeneste på tegnspråk. Onsdag 1. mars kl 1800: Fastegudstjeneste med tegn til tale. Søndag 19. mars kl 1100: Gudstjeneste på tegnspråk. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Søndag 26. mars, kl.1100: Gudstjeneste på Raknestunet, Osterøy i forbindelse med konfirmantleir. Gi beskjed til menighetskontoret hvis det er behov for skyss. Søndag 2. april kl 1100: Familiegudstjeneste med tegn til tale. Skjærtorsdag 13. april kl 1800: Gudstjeneste på tegnspråk Søndag 16. april kl 1100: HØYTIDSGUDSTJENESTE 1. påskedag med tegn til tale. Søndag 23. april kl 1600: Gudstjeneste på tegnspråk, konfirmanter. Sunnhordland Søndag 19. februar kl 11: Gudstjeneste i Stord. Sogn & Fjordane Søndag 12. mars kl 1100: Florø kirke. ANDAKTER PÅ KONOWS SENTER TORSDAGER KL disse dagene: 16. februar 16. mars 6. april NATTVERD Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl på dager med seniortreff. MØRE Søndag 19.februar, kl.1100: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Nattverd. Kirkekaffe. Lørdag 4.mars, kl.1500: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Årsmøte i Menighetshuset etterpå. Middag: Rømmegrøt og spekemat. Fredag 17.-Søndag 19.mars: Vinterhelg på Fjellsetra sammen med Møre og Romsdal Døveforening. Påmelding til Døveforeningen innen 11.mars. Skjærtorsdag 13. april, kl. 1800: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Sammen med Volsdalen menighet og Metodistkirken. Nattverd. Kveldsmat. Mandag, 2.påskedag, kl.1600: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Middag etterpå. Voksne over 18 år: kr.125,-. Barn gratis. Søndag 30.april, kl.1100: Gudstjeneste i Vartdal kirke, Ørsta. Konfirmasjon. Temakvelder sammen med Volsdalen menighet følgende tirsdager, kl.1900: 14.mars / 21.mars / 28.mars / 18.april Basar i Volsdalen Menighetshus 8.-9.mars, kl Sammen med Volsdalen menighet. Nærmere informasjon kommer på plakater og lignende. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl : 1.mars 29.mars 26.april Velkommen til prat, vafler og lystenning! Trondheim Døvekirke Søndag 12. februar, kl.1800: Gudstjeneste, Bibeldagen. Søndag 26. februar, kl.1100: Gudstjeneste. Tirsdag 28. februar, kl.1900: Misjonskveld. Døveprost Terje Johnsen forteller. Søndag 12. mars, kl.1800: Gudstjeneste. Ungdom deltar. Søndag 2. april, kl.1800: Gudstjeneste. Årsmøte ettrpå. Skjærtorsdag, 13. april, kl.1100: Gudstjeneste kl.11 på Klosterbakken. Søndag, 16.april, 1. påskedag, kl.12: Påskeandakt på Døvehytta. Hyggetreff kl på Rødbygget følgende tirsdager: Tirsdag 14. februar Tirsdag 14. mars Tirsdag 28. mars TROMSØ Søndag 19. februar, kl.1100: Gudstjeneste. Kroken Interimskirke (Kroken Ungdomsskole) Søndag 26. mars, kl.1100: Gudstjeneste, Normisjon. Søndag 30. april, kl 1700: Gudstjeneste. Normisjon. Døvekirkenes fellesmøtet 2006 er lagt til helgen april. Det er nå bestemt at dette skjer på Ål folkehøyskole. Følg med i informasjon fra døvekirkene. 7

8 + Døves menigheter + DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post Faks Faks mobil Maria Aase, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks e-post: DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon e-post: Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks epost: ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT DØVES MENIGHET, OSLO Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks e-post: Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon e-post: Øyvind Aspen, døvekateket Ttlf Tlf Mobiltelefon e-post direkte: Randi Andresen, døvediakon Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon: e-post direkte: Hege R. Lønning, daglig leder (vikar) Ttlf Mobiltelefon Dimitri Katsnelson, konsulent Se Døvekirkenes fellesråd (over) Kjell Omahr Mørk, kirketjener Epost direkte: Karl Robertsen, barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post: Ellen Marie Hol, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, STAVANGER Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks e-post: dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest e-post: Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Bjørn Jerstad, vaktmester/ kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, BERGEN Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Lars Hana, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Tom Sverre Tomren, døvekapellan Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Guri Kaland Sværen, daglig leder Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Bjørg Karin Husa, kirketjener (permisjon) Tlf direkte Berge Osnes, organist (permisjon) Tlf direkte Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks e-post: Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård DØVES MENIGHET, MØRE Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund Besøksadresse: Volsdalen kirke/menighetshus e-post: Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, TRONDHEIM Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post: Heidi Merete Baird, døvekapellan (permisjon) Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte e-post: DØVES MENIGHET, NORD-NORGE Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse kontor: Sjøgata 2 Døvekapellan Ttlf Tlf Fax Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Sukke gård, 3158 Andebu Mobiltelefon e-post: Felleslegatet for Døve Du kan søke om støtte. Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall Postboks SANDEFJORD Søknadsfrist 15.mars

9 & Åpent hus i Oslo Døvekirke DøvesBlad Av Odd Erling Vik Nordbrønd 26. januar var det Åpent Hus i Oslo Døvekirke. Redaktøren av bladet var så heldig å få være med, fordi det var planlegging av konfirmantleir samtidig. I Oslo arrangeres dette hver 14.dag, og de prøver å ha forskjellige tema fra gang til gang. Som deltaker denne dagen må jeg si at jeg er imponert over innsatsen. Denne dagen var Ole Martin Holthe invitert. Han kom fra Fransiskushjelpen i Oslo, og dette er en diakonal organisasjon med utgangspunkt i Fransiskanerordenen i Den Katolske kirke. Ole Martin er munk og daglig leder i dette, og han fortalte om helt spesielle opplevelser. Da han var student ved Diakonhjemmet i Oslo, brukte han 2 sommere på å være tigger. Han kledde seg som en gategutt, og han tok ikke med penger. Han måtte bo på gaten, og han måtte tigge eller samle inn flasker for i det hele tatt å få noe å spise. Han ønsket å kjenne på egen kropp hvordan det er å leve på denne måten. Dette gjorde han i 2-3 uker hver sommer. Han var i Oslo første sommeren, og i København i den neste. Han ville sammenligne Åpent hus i Oslo Døvekirke med 70-åringen hvordan det var å være i et kjent Erik Andresen i midten. miljø med hvordan det oppleves å komme som fremmed. Ole Martin fortalte hvordan det føltes å være sulten, være våt, være uten tak over hodet, å bli jaget av politiet og det å ikke få dusje. Han har virkelig gjort sitt for å forstå de som lever på gaten, så han må sies å være rett mann på rett plass i den jobben han har. I tillegg inneholdt Åpent hus en solid 70-års-feiring. Det var Erik Andresen som fylte år akkurat denne dagen. Det ble feiret med skikkelig bløtkake. Han skal også være hedersgjesten under basaren i Ole Martin Holthe. Oslo. Støtt våre annonsører! Våre annonsører støtter oss! Vi kan hjelpe med rådgivning/ tilrettelegging ved begravelser/bisettelser RAGNHILD THORSHEIM KRISTING GRAVFERDSHJELPEN Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN Designtrykkeriet AS Det er ledig plass i bladet for flere støtteannonser, fast eller for en enkelt gang. Kontakt redaktøren for nærmere informasjon. A S HELE DØGNET Tlf DØVEKIRKEN I OSLO MARS 2006 Opplev EKTE basarstemning Godt program, fine gevinster, god mat og god prat! Torsdag 9. mars: 11.30: Basaren åpnes ved leder i Basarkomiteen Hallgerd Wroldsen ÅPENT HUS 18.00: UNGDOMSHJØR- NET. Åpent for alle, ungdomsprogram, pizza og brus Fredag 10. mars: 11.00: Dørene åpnes PROGRAM FOR BARNEHAGE OG SKOLEKLASSER. Egen barnetrekning der alle vinner! 19.00: Andakt etterfulgt av: MITT LIV SOM OLYMPIER. Basarens hovedgjest og 70 års jubilant Erik Andresen intervjues og hedres. Lørdag 11. mars: 11.00: Dørene åpnes 13.00: TEATERVERKSTED, ANSIKTS- MALING OG LEKER VED SILJE OG LISA. Program for barna med barnetrekning der alle barn vinner Loddsaget avsluttes DEN STORE TREKNINGEN STØTT DØVEKIRKENS BARNE-, UNGDOM- OG ELDREARBEID 9

10 & Tegnet av... Denne gangen har vi fått tegninger av Oliver og Andreas som begge er 6 år. De tilhører begge skolefritidsordningen (SFO) i Døvekirken i Bergen. Døves Blad tar gjerne i mot tegninger, vitser, fortellinger eller oppgaver. Kanskje det er din tegning vi bruker i neste nummer? Julefest i Ålesund Døves menighet i Møre har gjort det til en tradisjon å ha julefest på nyåret. Årets julefest samlet 65 personer i alle aldre. Det var middag, samling i kirken, tombola og andre aktiviteter. Her er noen bilder fra denne julefesten; Samling rundt julekrybben i Volsdalen kirke Viktoria og hennes far, Stig Osdal, i en klassisk lek HUSK å melde adresseforandring! 10

11 F KFUK-KFUM-speidernes Landsleir Røros 29. juli - 5. august 2006 Landsleiren er årets høydepunkt for mange, i alle fall for speiderne i Døvekirken i Bergen Leir betyr teltliv, matlaging i det fri, mange gode opplevelser, flotte aktiviteter, haik, turneringer i fotball og volleyball, kameratskap og mye mer. I år er det ikke noen ungdomsleir i regi av Døvekirken, men i stedet inviterer vi alle over 11 år også de som ikke er speidere til å være med. Dersom ditt distrikt i Døvekirken har med ledere, så er du hjertelig velkommen! Vi tenker å legge til rette for at dere lærer etter hvert, og vi er ganske sikker på at dette blir en opplevelse også for ferske deltakere. Leiren har mottoet Felles framtid. Bli med på dette du også! Hvordan melde seg på? Ta kontakt med døvekirken i nærheten av der du bor. Så vil du få informasjonshefte der. Påmeldingsfrist: 1.april så det er viktig å gjøre dette fort. Pris: Deltakere: kr.1500,- Ledere: kr.750,- Les ellers om leiren på: 11

12 B-BLAD Returadresse: Døves Blad Boks 2305 Hansaparken 5828 BERGEN F Nyheter F VELKOMMEN TIL DØVEKIRKENS JUNIORLEIR RETREAT er det noe for meg? MANDAG 26- TORSDAG 29 JUNI 2006 VED FJORDEN PÅ FJORDGLIMT LEIRSTED VED PORSGRUNN FRA 5 7 KLASSE PÅ ØSTLANDET Pris: SOMMER - SOL BADING FØRSTEHJELPSKURS GODT PROGRAM OG AKTIVITETER MANGE LEDERE Leiren arrangeres i samarbeid mellom Døvekirken i Oslo og NMS Påmelding og program-informasjon ved henvendelse til: Døvekirken: tlf mob eller Leirstedet: Sms: Velkommen til retreatdag i døvekirken i Bergen lørdag 1. april kl Pris kr 200,- inkl lunsj (gryterett) og materiell. I Norge har det vært drevet retreat for hørende i 50 år. Det handler om å få ro til å være sammen med Gud i bønn og meditasjon, og på et sted som er tilrettelagt. For hørende har retreat ofte handlet om stillhet, for døve må vi tenke annerledes. Vi inviterer derfor til en dag med refleksjon og fellesskap i døvekirken. Det som skjer skal skje langsomt, vi vil gi plass for meditasjon, bibellesning og aktivitet. Bli med på et møte med Gud, med deg selv, og med andre mennesker! Påmelding og spørsmål til døveprest Lars Hana Teksttelefon Mobil e-post: Frist for påmelding er 15. mars. Det er plass til 10 deltakere. 12

13 ISSN: DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 2 APRIL ÅRGANG Holberg og døve ungdommer i Bergen! Fra årets konfirmanleir. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd. "Krusifiks". Foto: Lars Hana. Det ble arrangert retreat i døvekirken i Bergen lørdag 1. april. Da kunne en legge steiner ved korset som et bilde på at vi kan legge av det som tynger hos Gud. Mer om retreaten eller retretten som det kalles i Bergen - i neste nummer. Møt kirkevergen i Døvekirken: - Jeg har en flott og spennende jobb! s. 4 Ny døv prest i Sverige: - Jeg vil forkynne og velsigne på ekte tegnspråk s. 6 Inntrykk fra konfirmantleiren 2006 s. 12 Avskjedsbrev fra døvekapellan i Trondheim s. 11 1

14 & Tegnet av... Denne gangen er tegningene fra Bamseklubben i Oslo Døvekirke. Der har de tydeligvis vært opptatt av dinosaurer! Det er Therese og Kelsey som har sendt tegninger. Neste gang er det kanskje din tur? Ungdomsgudstjeneste i Trondheim Av Mikal Urgård Det kom mange folk til døvekirken 12. mars, til sammen ca 60 personer. Det var ungdom som var hovedtema. De som var med var ungdommer fra trosopplæringensprosjektet, det var konfirmanter og det var en gruppe fra Eureka (dramagruppe for ungdommer). I gudstjenesten var alle disse aktive. Thomas representerte både trosopplæring og Eukera, og han viste poesi med to forskjellige tema. Beate og Tine fra trosopplæringen viste frem en oversettelse fra tekst til tegnspråk. Så var det konfirmanter som gjorde drama av en bibeltekst. Da satt tre ungdommer spredt rundt blant folket i gudstjenesten, så reiste de seg ettersom fortellingen kom. Det gav et inntrykk av at alle var med i fortellingen! Det handlet om en mann som inviterer folk til fest, men ingen kunne komme pga at noe hindret dem. Tilslutt var det Eureka-gruppa, som viste sjonglering og drama; den ene mislykkes og den andre lykkes med det han gjør. Poenget var at de likevel blir behandlet likeverdig. Dramaet ender med at det kommer en fugl som bringer dem videre. Georg Bjerkli viste poesi, og mot slutten hadde Per Walle preken og Marita viste avslutningsdans. Det var flotte prestasjoner og menigheten var kjempefornøyd. Det var også flott pyntet med blomster. Dette var det 2 konfirmanter som gjorde sammen med Ingrid. Det var flott. Jeg vil gi en stor applaus til ungdommene som turde å prøve dette siden de fleste ikke er så ofte i Døvekirken. Nå ønsker ungdommene å gjøre noe lignende ved senere anledninger også. Etterpå var det kaffe og kaker og godt sosialt miljø. Berit danser foran alterringen i døvekirken. Johan Nils og Tanita er også med på bildet. Marita danser til ære for Gud - avslutning på gudstjenesten. 2

15 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent kr 150,- per år Postgiro Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Postboks 5121 Larsgården 6021 Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: & Leder Faste - noe å forkaste? Når dette skrives, er det fortsatt faste. Når dere får bladet, er vi i den stille uke (hvis det går etter planen hvis ikke, har vi begynt på påsketiden ). Uansett: Det er en tid på året med mange skiftinger i kirkeåret. For den som klarer å følge med, er det stadig forandringer når det gjelder fargen i kirken og på kirketekstiler. Det er ikke lenge siden jul med sin hvite festfarge, og det var faktisk en rød dag også (2.juledag til minne om den første kristne martyr). Så kom noen uker med grønt (Åpenbaringstiden), før vi gikk inn i fasten med sitt lilla preg. Denne fargen markerer sorg, anger og ettertanke. Dette avløses av hvitt i påsketiden, fordi det igjen er tid for fest og glede. Som om ikke dette var nok, hadde vi en hvit dag inne i fasten også. Da var det Maria Budskapsdag med påminnelsen om at Jesus begynte sitt jordiske liv i Marias mage. Dette tenker jeg er spennende stoff! Kirkeåret gir oss variasjon om kring tema som angår oss. Gjennom et år bør vi ha vært gjennom det meste av det som angår menneskelivet! Derfor er kirkeåret en velsignelse for oss. I kirkene og i gudstjenestene prøver vi å få til disse vekslingene. Men hvordan blir dette markert privat? Er det noen som har markert fastetiden i hjemmene? I så fall: Send oss gjerne noen tips om hva dere gjør! For de fleste blir det kanskje en tid uten at det er fokus på innholdet i fasten? Jeg tror det er mange som husker på fastelavnsboller og fastelavnsris. Det er hyggelige tradisjoner som det er bra å ta vare på. Men dette er etter gammelt de siste dagene før vi går inn i fasten. Mandagen før faste kalles blåmandag og tirsdagen kalles feitetirsdag eller grautatirsdag. Så kommer askeonsdag med sin begynnelse av fasten. Tradisjonelt var fasten en kummerlig tid. Da sparte en på mat og forlystelser. De ventet til påskefesten. Da ble festmat og kaker satt på bordet igjen. Dette henger nok sammen med at det generelt var lite å rutte med for folk flest. Kanskje var det lettere for dem å spare enn for oss? Hva kan vi så gjøre for å bli mer kjent med de gamle tradisjonene? Jeg tror at faste kan være en bra ting. Det er en ettertankens tid, der vi har fokus på Jesu lidelsestid. I en salme står det slik: Han gikk den tunge veien, opp mot Jerusalem. Han gjorde det for oss! Her er noe vi kan gjøre: - Redusere bruken av kjøtt, godterier, etc. Penger kan i stedet gis til Kirkens Nødhjelp, eller til prosjekter på Madagaskar eller i Palestina. - Være med på 1 eller 2 gudstjenester - Leie en film om Jesus ( Jesus fra Nasaret, The Passion of Christ eller Jesus Christ Superstar - Lese 5-10 min daglig i Guds Ord Så kommer påsken: Da er det all grunn til å feire! Oppstandelse! Kan det tenkes noe mer fantastisk? - Fram med mengdevis av egg, kyllinger, harer og sommerfugler (symboler på nytt liv og evighet)! Pynt med tulipaner og påskeliljer! - Fram med godterier! - Påskefest i kirke og hjem! Inviter venner til god mat! Jeg tror vi får mye igjen for å leve slik med kirkeåret. Husk også at påsken faktisk begynner 1.påskedag! Ingen grunn til å rydde vekk gleden med en gang La det være påske fram til neste høytid! oddevn 3

16 ! Intervju med kirkevergen Noen spørsmål til kirkeverge Tor Einar Lie: - Jeg har en flott og spennende jobb! - Noen innledende setninger om hvem du er? - Jeg er født i og oppvokst i Kristiansand, og jeg bor nå på Nordstrand i Oslo. Jeg har bodd i hovedstaden de siste 21 år. Jeg er gift med Jorunn, og vi har to voksne barn. Jeg regner meg som en ung og sprek 58 åring. Jeg kjører rundt i en sprek Passat. Ellers har jeg skonummer 45. Livvidden er halvparten av høyden min, altså 97 cm. - Du er kirkeverge i Døvekirken. Når begynte du i denne stillingen? Hvordan vil du beskrive denne jobben? Hva er dine oppgaver? - Jeg startet som kirkeverge 1.november Jeg vil si at i dette yrket er det mange store og krevende oppgaver å arbeide med. Staten yter tilskudd til det døvekirkelige arbeidet, men vi må arbeide hardt for at vi skal få tilstrekkelig tilskudd fra departementet. Det går mye tid til budsjettarbeid, økonomistyring og regnskapsoppfølging. Kirkevergens er daglig leder for fellesrådet. Jeg for- bereder saker til fellesrådet og følger opp vedtak. Det er en viktig jobb for kirkevergen. Fellesrådet er også arbeidsgiver for de fleste stillinger som er i menighetene, men ikke prestestillingene. Det er i dag 17 ansatte som arbeider i menighetene rundt omkring i Norge. Noen er i 100 % stillinger, andre i mindre stillinger. For øvrig arbeider jeg tett sammen med daglig ledere i menighetene når det gjelder driften av menighetene og arbeidsgiveransvaret. Disse er veldig viktige i arbeidet i Døvekirken. Jeg vil rette en stor takk til daglige ledere for den gode jobben de gjør og for samarbeidet. Kirkevergen er helt avhengig av disse for at menighetsarbeidet skal fungere og at menighetsrådene kan gjøre jobben sin. - Hva er de største utfordringene for deg som kirkeverge i tiden framover? - I disse dager er jeg opptatt av å tiltrettelegge for fellesmøte på Ål. Vi har for bare et halvt år siden valgt nye menighetsråd. Jeg tenker at det er viktig å at de kommer godt i gang, og at medlemmene finner glede i være med i rådsarbeidet. På Ål skal vi ha et kurs for de nye menig-

17 & Intervjuet av Odd Erling Vik Nordbrønd hetsrådene. Det kan være en oppstart og inspirasjon til å ta fatt. La oss få inn glede og humor i arbeidet vårt! Men av langsiktige saker arbeider jeg med å få penger fra det offentlige til vedlikehold av kirkene. Dette er absolutt et behov. Vi har i mange år utsatt dette, men nå kan vi ikke vente lengre. - Nytt av året er at Døvekirken har 1 fast representant i Oslo Bispedømmeråd. Denne personen blir da også representant ved det store kirkemøtet i november. Hvor viktig er dette for Døvekirken? - Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. De som møter der er medlemmer av bispedømmerådene. Frem til 2005 hadde Døvekirken observatørstatus i Kirkemøtet. Fra 2006 er bispedømmerådet i Oslo utvidet med en plass, og det er ved lov bestemt at Døvekirken skal ha den plassen. I disse dager foregår valg til bispedømmerådet fra Døvekirken Dette betyr altså at Døvekirken er representert i kirkens høyeste organ som er Kirkemøtet fra Dette er en viktig synliggjøring av Døvekirkens virksomhet. - Litt om Stat-Kirke. Et utvalg har nettopp lagt fram en melding om forholdet mellom Stat og Kirke. Mange ønsker at stat og kirke skal skille lag. Hva tenker du om dette? - Vi har bare så vidt begynt arbeidet med Stat kirke. Jeg ønsker meg en bred åpen og inkluderende folkekirke som er lovforankret på en annen måte enn gjennom grunnloven. Fortsatt må det offentlige står for hovedfinansieringen av kirkens drift, lønnskostnader og kirkebyggene. Dette er viktig ikke minst for Døvekirken hvor økonomien må sikres fra det offentlige. - Tror du ditt arbeid som kirkeverge i Døvekirken er forskjellig fra det å være kirkeverge i hørende sammenheng? - Jeg tror kirkevergejobben i døvekirken er mer krevende enn i hørende kirke. Mangfoldet er større, saker er mer kompliserte og flere forhold en må ta hensyn til i arbeidet som kirkeverge i Døvekirken. Jeg vil absolutt si at jeg trives. Jeg har mange oppgaver og lange dager, men dagene er spennende! Hellas, oktober Fra venstre: Arvid Støyva, Tor Einar Lie, Grete Elvebakk, Ann Karin Voldsund og Guri Kaland Sværen. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd. har teksttelefon for døve: åpent alle dager kl , noen dager hele døgnet. Ingen får vite hva du snakker om. SOS-melding: 5

18 & Første døve døveprest i Norden - Jeg vil forkynne og velsigne på ekte tegnspråk NAVN: JOHAN SELIN OG DØV ALDER: 34 ÅR UNG (IKKE GAMMEL. :-)) SIVILSTAND: GIFT OG HAR TO BARN BOR: HÄRNÖSAND (NORD FOR SUNDSVALL) UTDANNING: TEOLOGI ARBEID: STUDERER SISTE HALVÅR PÅ PRESTESKOLEN I UPPSALA AKTUELT: ORDINERES DEN 11. JUNI I HÄRNÖSAND DOMKIRKE, SVERIGE Det er ca tre måneder igjen og jeg begriper ikke at jeg skal bli prest, for jeg har jo lest teologi så kjempe lenge. Jeg forstår at det vil ta tid å forstå at jag er prest, sier Johan Selin. Han blir den første dove som blir døveprest ikke bare i Sverige, men i hele Norden. Jeg tror jeg har fått et kall Jeg vokste opp i en kristen familie og har alltid fått kristen kunnskap av mine foreldre. Da jeg var liten pleide mine foreldre ta meg med til kirken, men på den tiden fantes det ikke tolk. Jeg satt nesten alltid stille i kirken og så på presten når han preket. Jeg var imponert over prestens rolle og måten har gjennomførte liturgien på. Når vi kom hjem fra kirken så pleide jeg å leke at jeg var prest. Da jeg kom i konfirmasjonsalder forventet jeg mye av undervisningen, men det viste seg at presten ikke var bra i tegnspråk. Da mistet jeg min gudstro. I Tanzania kom troen tilbake Da jeg begynte i gymnaset var jeg søkende og var innom forskjellige kirker. Jeg fant aldri noen Gudstro. Da jeg var ferdig med gymnaset dro jeg til Tanzania i Afrika og arbeidet som assistent ved døveskolen i Mwanga. Jeg traff mange nye venner og vi snakket sammen om Gud, bibelen og tro. Da fikk jeg min barndoms tro tilbake og ville begynne å arbeide i kirken. Da jeg kom tilbake til Sverige ville jeg først bli diakon, men etter hvert slo jeg om til presteyrket fordi jeg ville evangelisere og velsigne på ekte tegnspråk. I tillegg til å kommunisere med tegnspråkbrukere uten hinder. Jeg tror jeg fikk mitt første kall da jeg var liten men var ikke klar over det da. Etter møtet med mine venner i Tanzania fikk jeg mitt andre kall til å arbeide med noe innen kirken. Studiene har kanskje forandret meg litt Da jeg fortalte for mine venner at jeg skulle studere til prest, fikk jeg ulike reaksjoner. Noen var negative og noen var positive. De som reagerte negativt hadde sikkert fordommer og var redd for at jeg skulle forandre min personlighet. Jeg sa fra at jeg ikke skulle forendre min personlighet, men kanskje har jeg likevel forandret meg litt de årene jeg har studert teologi. Jeg vil være en medmenneskelig prest Etter at jeg blir ordinert så skal jeg jobbe i en vanlig menighet for å få erfaring med hvordan et menighetsliv fungerer og arbeide i døvekirken i Härnösand bispedømme. Jeg tenker at min viktigste arbeidsoppgave er å være medmenneskelig. Det er viktig å være medmenneskelig og våge å være menneskelig og dele livet med dem både i glede og i sorg og å vise at Gud finnes blant oss. Kirkelige handlinger Døde Østenfjelske: 10. februar 2006, Romsås sykehjemskapell: Magnhild Furua Sør-Vestenfjelske: 04. januar, Høyland kirke: Bjarne Johan Eriksen 20. januar, Hundvåg kirke: Peter André Meland 29. mars, Hinna kirke: Lars Berge Vestenfjelske: 22. februar, Håpets kapell. Jenny Godøy Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen er basert på innsendte opplysninger fra døvedistriktene. 6

19 & Kalender & Oslo Døvekirke Velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe med hjemmelagde kaker annenhver søndag i Døvekirken i Oslo! Gudstjenestene planlegges og gjennomføres av prest, poesimedarbeider Karl eller Lisa, frivillige, kirkeverter, danser Olga, organist Ellen, kirketjener Omahr og ofte diakon Randi eller kateket Øyvind. På torsdager før søndagens gudstjeneste har vi gudstjenesteverksted som er åpent for alle. Det innledes med et varmt måltid i Døvekirken kl 16! Søndag 16. april, Kl : Påskedagsgudstjeneste v/ Kjell Steinbru. Søndag 7.mai, kl.1100: Søndag 21.mai, kl.1100: Søndag 4.juni, kl.1100: PÅSKEFROKOST Klokken Konfirmasjonsgudstjenste ved Øyvind Aspen og Roar Bredvei Høymesse v/ Kjell Steinbru Pinsegudstjenste v/ Roar Bredvei og Randi Andresen. Gudstjenester og andre arrangement utenfor Oslo april: PÅSKEOPPHOLD ÅL FOLKEHØYSKOLE. Skjærtorsdag 13. april, Kl : PÅSKEGUDSTJENESTE på Mjøsgløtt v/ Kjell Steinbru. Samarbeid med Hedemark og Oppland døveforeninger. Langfredag 14. april, Kl.16.00: PÅSKEGUDSTJENESTE i Vestfold Døvesenter v/roar Bredvei. Samarbeid mellom Menighetsutvalget og døveforeningen i Vestfold. Søndag 23. april Kl.11.00: Høymesse ved døvekirkenes fellesmøte på Ål i Hallingdal v/ Roar Bredvei og Kjell Steinbru. Søndag 30 april, kl.1200: Integrert gudstjeneste Sem kirke v/ Kjell Steinbru, konfirmasjon. Søndag 14. mai, kl.1130: Gudstjeneste med dåp i Vats Fjellkyrkje v/ Roar Bredvei. Lunsj på Bergsjøstølen Høyfjellsstue. Fredag 2.juni: Skolegudstjeneste ved Myrene Skole, Porsgrunn, v/ Roar Bredvei og Øyvind Aspen Lørdag 3.juni, kl.1600: Pinsegudstjeneste i Vestfold Døvesenter v/ Roar Bredvei. Mandag 5.juni, kl 1100: Pinsegudstjeneste på Domkirkeodden i Hamar v/ Kjell Steinbru. Åpent hus i Oslo Døvekirke følgende torsdager, kl.1130: 20.april: =Oslo Besøk av Per Kristian Lomsdalen fra dette nye bladet 4.mai: 18.mai: Israelstur Rolf Solås 1.juni: Tur 15.juni: Sommerfest Velkommen til variert program Stavanger Døvekirke Søndag 17. april, kl. 1700: 2. påskedag, samtalegudstjeneste m/ nattverd, utdeling av kursbevis for Milk. Søndag 7. mai, kl. 1100: Konfirmasjonsgudstjeneste, offer til menighets arbeidet. Søndag 11. juni, kl. 1100: Døves menighet deltar i Gudstjenesten på Hafrsfjordspillene i Møllebukta. Søndag 18. juni, kl. 1700: Gudstjeneste UTENFOR STAVANGER Søndag 30. april, kl. 1100: Integrert gudstjeneste i Udland kirke, Haugesund Bergen Døvekirke Skjærtorsdag 13. april, kl. 18: Gudstjeneste på tegnspråk v/ Lars Hana Påskedag 16.april, kl. 11: HØYTIDSGUDSTJENESTE med tegn til tale v/ Lars Hana Søndag 23. april, kl. 14: Gudstjeneste på tegnspråk v/ Tom S. Tomren, konfirmantoverhøring Søndag 7. mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste på tegnspråk v/ Tom S. Tomren og Lars Hana Onsdag 17. mai, kl. 8: Flaggheis og frokost kl 9.00 andakt v/ Søndag 21. mai, kl.11: Mandag 5.juni, kl 12: Søndag 11. juni, kl 11: Nordhordland Søndag 18. juni, kl 11: Lars Hana. tegn til tale. Gudstjeneste på tegn til tale v/ Tom S. Tomren (2. Pinsedag) friluftsgudstjeneste på Kristkirketomten. Tom S. Tomren medvirker. Gudstjeneste på tegnspråk v/lars Hana. Hagefest Gudstjeneste i Meland kirk v/ Tom Sverre Tomren. Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl på dager med seniortreff. MØRE Skjærtorsdag 13.april, kl.1800: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Sammen med Volsdalen menighet og Metodistkirken. Nattverd. Kveldsmat. Mandag, 2.påskedag, kl.1600: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Middag etterpå. Voksne over 18 år: kr.125,-. Barn gratis. Påmelding til døvekapellan snarest. Søndag 30.april, kl.1100: Gudstjeneste i Vartdal kirke, Ørsta. Konfirmasjon. Lørdag 13.mai, kl.1000: Konfirmasjonsgudstjeneste i Langevåg kirke. Søndag 21.mai, kl.1100: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Kirkekaffe. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl : 26.april, 31.mai. Velkommen til prat, vafler og lystenning! Temakveld sammen med Volsdalen menighet, tirsdag 18.april, kl.1930: Kateket Olav Rønneberg i Volsdalen: Like til jordens ender (om misjon). Trondheim Døvekirke Skjærtorsdag, 13. april, kl.1100: Gudstjeneste kl.11 på Klosterbakken. Søndag, 16. april, 1. påskedag, kl.12: Påskeandakt på Døvehytta. Søndag 7. mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 21. mai, kl.11: Gudstjeneste. Søndag 18. juni, kl.18: Gudstjeneste. TROMSØ Søndag 30. april, kl 1700: Søndag 4. juni, kl.1000: Gudstjeneste. Normisjon. Tromsø Døvekirke blir vigslet! 7

20 + Døves menigheter + DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post Faks Faks mobil Maria Aase, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks e-post: DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon e-post: Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks epost: ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT DØVES MENIGHET, OSLO Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks e-post: Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon e-post: Øyvind Aspen, døvekateket Ttlf Tlf Mobiltelefon e-post direkte: Randi Andresen, døvediakon Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon: e-post direkte: Hege R. Lønning, daglig leder (vikar) Ttlf Mobiltelefon Dimitri Katsnelson, konsulent Se Døvekirkenes fellesråd (over) Kjell Omahr Mørk, kirketjener Epost direkte: Karl Robertsen, barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post: Ellen Marie Hol, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, STAVANGER Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks e-post: dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest e-post: Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Bjørn Jerstad, vaktmester/ kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, BERGEN Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Lars Hana, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Tom Sverre Tomren, døvekapellan Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Guri Kaland Sværen, daglig leder Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Bjørg Karin Husa, kirketjener (permisjon) Tlf direkte Berge Osnes, organist (permisjon) Tlf direkte Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks e-post: Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård DØVES MENIGHET, MØRE Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund Besøksadresse: Volsdalen kirke/menighetshus e-post: Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, TRONDHEIM Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post: Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte e-post: DØVES MENIGHET, NORD-NORGE Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse kontor: Sjøgata 2 Døvekapellan Ttlf Tlf Fax Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Sukke gård, 3158 Andebu Mobiltelefon e-post: 8

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Døves Blad. ungdomsleiren. Les mer om. på side 10 og 11. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. ISSN: 0807-8963 DøvesBlad. Foto: Tom Sverre Tomren

Døves Blad. ungdomsleiren. Les mer om. på side 10 og 11. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. ISSN: 0807-8963 DøvesBlad. Foto: Tom Sverre Tomren ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 3 SEPTEMBER 2005 101. Årgang Foto: Tom Sverre Tomren Les mer om ungdomsleiren på side 10 og 11 Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 2 JUNI 2005 101. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 2 JUNI 2005 101. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 2 JUNI 2005 101. ÅRGANG Den nye biskopen i Oslo, og dermed for døvekirken, Ole Christian Kvarme la ned grunnstein for ny døvekirke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Døves Blad. I dette nr: * Mer stoff fra Fellesmøtet, Vestfold-prosjektet og misjonærinnvielse

Døves Blad. I dette nr: * Mer stoff fra Fellesmøtet, Vestfold-prosjektet og misjonærinnvielse ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 3 JUNI 2007 103. Årgang Å 14. mai ble Trude og Tom Sverre Tomren vigslet til misjonærer i Kamerun. Tom Sverre har permisjon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd Les mer: om nye menighetsråd side 5 om kirkemøtet side 4 om MiniLedere

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 SEPTEMBER 2006 102. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 SEPTEMBER 2006 102. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 SEPTEMBER 2006 102. ÅRGANG Bergensere på landsleir Foto: Gaute Sigmundsen. I DETTE NR: Landsleir for KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 2 april 2007 103. Årgang

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 2 april 2007 103. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 2 april 2007 103. Årgang 3 bursdagsbarn på Vinterhelg arrangert av Døveforening og Døves menighet i Møre, fra venstre: Irene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Familiegøy. Familieleir. med tegnspråk i Kragerø. Kragerø Resort. 10.-12. mai 2013. Velkommen til

Familiegøy. Familieleir. med tegnspråk i Kragerø. Kragerø Resort. 10.-12. mai 2013. Velkommen til Velkommen til Familiegøy med tegnspråk i Kragerø 10.-12. mai 2013 Døvekirken i Vestfold og Telemark inviterer alle hørselshemmede barn og deres familier til Familieleir 10.-12. mai 2013 Kragerø Resort

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 3 JUNI 2006 102. ÅRGANG. Vigslingen av Tromsø Døvekirke og Kroken Kirke!

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 3 JUNI 2006 102. ÅRGANG. Vigslingen av Tromsø Døvekirke og Kroken Kirke! ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 3 JUNI 2006 102. ÅRGANG Vigslingen av Tromsø Døvekirke og Kroken Kirke! 4. juni 2006 Mer om vigslingen på side 2 og 9 Ellers

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 MARS 2005 101. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 MARS 2005 101. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 MARS 2005 101. ÅRGANG Miljødiplom til Døves Menighet se side 12 God påske! Les også om: Historisk vigsling i Stavanger side

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer