MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5"

Transkript

1 ISSN: DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen s. 9 Les mer om arrangementer utover vår og sommer s. 6, 7, 9, 11 og 12 1

2 & Andakt Av Kjell Steinbru Hjem Noen tanker om det å komme hjem Ordet HJEM kaller nok på litt forskjellige tanker hos den enkelte. Hvor og hva er egentlig hjemme? For noen er svaret selvfølgelig. Det er der en har bodd hele livet. På landet, i Gausdal der jeg har vært prest til nå, er det mange som bor på den samme gården eller i det samme huset hele livet. Og i den lokale kirken er de både døpt, konfirmert, ekteviet og skal også begraves der når den tid kommer. For andre er hjem det stedet de bor til enhver tid, mens andre igjen kanskje tenker på hjem som sitt barndomshjem, hjemme hos mamma og pappa. I vår tid er det færre og færre som har det sånn at hjem er ett sted hele livet. Vi flytter mer på oss, og familiene er ikke så stabile som de var før. Mange flytter for seg selv ganske tidlig, og dessverre går også mange familier i oppløsning ved at mange blir skilt. Noen har gode minner og varme tanker om ordet hjem. Andre har dessverre ikke så gode eller direkte dårlige erfaringer som gjør at ordet hjem ikke har noen god klang. Ole Paus skrev i en sang en gang: Hjem kan være hvor som helst, bare du er nær. Kanskje noen føler det slik: Et sted betyr ikke så mye. Det viktigste er å ha gode venner og noen en kan dele livet med. Da føler en seg hjemme: når en er i lag med gode venner. Jesus kom engang hjem til sin fødeby Nasaret. Men han ble ikke særlig godt mottatt der. «Er ikke dette tømmermannens sønn?» sa de, «og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han så alt dette fra, som han sier?» De ble sinte og avviste ham. Han hadde derfor ikke så mye godt å si om hjemstedet sitt: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt eget hus.» Jesus følte nok at han i det hele tatt ikke hadde noe sted som kunne kalles HJEM her på jorden. For ham er menneskene viktig. Du og jeg! Han sa: «For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor». Guds vilje er at vi skal ha Jesus med oss gjennom livet. Følge ham, og bli med i den kristne familien på jorden. Apostelen Paulus ser ut til å ha gode minner fra sitt barndomshjem. Men etter at han ble apostel ble livet etter hvert så hardt at han faktisk heller ønsket å forlate denne jorden. I 2. Korinterbrev 5,8 skriver han: «Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren.» For ham var himmelen et hjem han lengtet å komme til. Også i vår salmeskatt er himmelen et tema som går igjen i mange salmer. Mange salmediktere har følt livet her på jorden så vanskelig, at de lengtet hjem til himmelen, til Gud, på samme måte som Paulus gjorde. NoS 857 er en salme som tydelig handler om en hjemlengsel eller himmellengsel: «Eg er ein gjest i verda, på reis som framand her. Den trøyst eg har på ferda: Min heim i himlen er.» Denne hjemlengselen handler altså om å lengte hjem til Gud. Til å komme sammen Kjell Steinbru vikarierer som døvekapellan i Det østenfjelske distrikt. Han var selv døvekapellan i denne stillingen fra Siden har han blant annet undervist i voksenopplæringen for døve i Oslo. Nå har han 7 måneders permisjon fra stillingen som sokneprest i Vestre Gausdal for å gjøre tjeneste i Døves menighet med han som har gitt oss livet i gave, og som vil være sammen med oss i evigheten. Og uansett hvordan vårt liv her på jorden har vært, er det hjemmet som vi har i vente hos Gud et hjem som bare er godt. Alt det som har vært vondt og mislykket her på jorden, vil Jesus ta på seg. Det onde har vi da lagt bak oss for alltid. I den nye salmeboka, Salmer 1997, står det en fin salme: Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem. 2

3 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent kr 150,- per år Postgiro Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Postboks 5121 Larsgården 6021 Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: & Leder Homofili - og Stat/Kirke Nyhetsbildet i den siste tiden har handlet mye om religion. Islam og Den Norske Kirke har vært i vinden. Karikaturtegninger av Muhammed har provosert mange muslimer verden over, og det har vært mange voldsomme demonstrasjoner. Dette kunne det vært sagt mye om, men her skal det bare sies at det å respektere andres tro er en veldig viktig verdi. Islam har et bildeforbud av Allah og profeten, og det bør den vestlige verden tenke gjennom. Den Norske Kirke har i to saker fått mye fokus. Den ene handler om homofili. Lærenemnda delte seg på midten. Den ene siden mener at homofilt samliv er uforenlig med Bibelens ord. De mener at Bibelen er avvisende til at personer av samme kjønn kan ha seksuell omgang med hverandre, og i tillegg er Bibelen klar i at samliv handler om mann og kvinne. Den andre siden er enig i at bibelordene ikke er positive med tanke på homofil utfoldelse, men den mener samtidig at bibelordene ikke kan handle om homofil identitet. Med dagens viten innenfor medisin og psykologi om homofil identitet, mener en at dette må være en del av problemstillingen omkring homofili. Av hensyn til menneskene dette gjelder vektlegges dette større enn de aktuelle bibelordene. Denne gruppen ønsker å åpne opp for at personer som lever i homofilt partnerskap skal kunne ansettes i kirken, og at det åpnes opp for at det er mulig med kirkelig forbønn for personer av samme kjønn. Hvor står Døvekirken i dette spørsmålet? Saken har ikke vært formelt diskutert i våre sammenhenger. Men det er høyst sannsynlig homofile eller lesbiske i våre rekker også, så dette er selvfølgelig en viktig sak også her. Både blant ansatte og blant frivillige er det nok delte meninger akkurat som i lærenemnda. Jeg håper at saken ikke vurderes slik at den splitter kirken, men at vi kan leve med 2 forskjellige syn i respekt for hverandres synspunkter. Vi kommer nok tilbake til denne saken senere. Den blir trolig behandlet på Kirkemøtet i Den andre store saken gjelder Stat og Kirke. Gjønnes-utvalget har lagt fram en innstilling om statskirkens framtid. Det store spørsmålet er om Kirken skal løsrives fra staten. Utvalget har forskjellige synspunkt. Noen vil at det skal være samme bånd som før. Andre mener at tiden er moden for at Den Norske Kirke blir selvstendig på alle måter. En tredje gruppe mener at Kirken må være selvstendig, men at den likevel må stå i særstilling til staten, p.g.a. en 1000-årig historie. Det er helt sikkert mange gode grunner for at det bør bli et skille. Men om vi ser på saken fra et økonomisk synspunkt, er det usikkerhet knyttet til en løsrevet kirke. For Døvekirken er nåværende ordning bra, selv om vi må jobbe med staten for å få overført tilstrekkelig med midler. Men en ny ordning bringer oss ut i en usikker framtid. Vil Døvekirken som en minoritet (og dette gjelder flere minoriteter, bl.a. samene, innvandrergrupper, andre grupper med ulike handicap) få nok midler av den store kirken til å holde fram som før? Vi er derfor redd for at en kirkeskatt som det har vært snakk om, ikke vil gi oss nok driftsmidler. Derimot vil en livsynssavgift kanskje være en god sak. Her kan det over statsbudsjettet gis en sum pr. medlem til religiøse samfunn eller livssynssorganisasjoner. For personer som ikke er medlem av noe slikt, kan en tilsvarende sum gå til et humanitært tiltak. Døves Blad kommer sterkere tilbake i neste nr. med mer stoff om denne saken. oddevn 3

4 ! Redaktøren - og dere Da har jeg overtatt stafettpinnen fra Lars Hana Jeg er blitt redaktør i Døves Blad. Det er en oppgave som jeg føler er viktig. Jeg vet at det er mange som gleder seg til hvert nummer av bladet, og da håper jeg å bidra til forventningene fortsatt er store til bladet. Jeg håper at bladet kan formidle både god informasjon og være aktuell på mange temaer. Bladet skal inneholde reportasjer fra arrangement og turer, og det skal være en god kanal for hva som skjer i Døvekirken. I tillegg vil Døves Blad forsøke å plassere oss i en større sammenheng når det gjelder kirke, kultur og offentlig liv. Det vil være klipp fra andre blad, både innland og utland. Videre håper jeg at dere etter hvert kan bli litt bedre kjent med personer i Døvekirken, både ansatte og frivillige. Jeg tenker at det ikke blir så mange forandringer fra tidligere Døves Blad. Jeg vil heller fortsette den gode tradisjonen vi er inne i. En endring er her: Jeg ønsker å gi plass til barne- og ungdomsstoff i større grad. Det kan bety bilder, tegninger, konkurranser, etc. Så hermed er oppfordringen gitt! Foreldre og andre bes oppfordre til at det sendes inn slikt materiale. Jeg skal heldigvis ikke skrive alt selv i bladet. Det er mange medhjelpere rundt omkring på menighetskontorene. I tillegg har kanskje dere lesere også noe dere ønsker inn? Jeg oppfordrer dere til å bidra. Jeg kan ikke love at alt kommer inn, men det er absolutt verdt å forsøke. Fortsatt vil Døves Blad være et viktig blad. Etter hvert vil Døvekirken forhåpentlig få egne hjemmesider på internett. Det er det behov for. Da vil også Døves Blad være mulig å lese på internett. Det er likevel grunn til å tro at det vil være behov også for papirutgaven av bladet i mange år ennå!

5 & Kroken kirke - Tromsø DøvesBlad Av Per Valle Innvielse av ny døvekirke i pinsen «8 millioner til kirkelige lokaler for døve skal ikke smøres jevnt og tynt utover hele landet. Pengene skal gå til ny kirke i Tromsø!» Det var Biskop Gunnar Stålsetts strategiske satsing i Nå står Kroken kirke snart ferdig til vigsling og egen døvekirke til 8 mill bygd inn i dette nye kirkebygget i Tromsø. En slik kombinasjon av lokal menighetskirke og døvekirke er en kreativ og ny vri. I sin tid var det døvekapellan Gudrun Boge Karlsen (bilde) som først la fram denne ideen. Visjonært så hun mulighetene for et permanent kirkelokale og hun arbeidet fram det første grunnlagsmaterialet for en videre satsing. Når bygget nå står ferdig er det ikke minst takket være henne. Innvielsesfest Jorid Fagerli (bilde), som er leder av Menighetsutvalget i Tromsø, håper på besøk av mange døve fra resten av landet i pinsa juni. Pinseaften blir det sosialt samvær med mat og hyggelig prat. Søndag 4. juni skal Biskop Kvarme innvie døvekirken og vi håper på full kirke. Etter innvielsen blir det grilling og god tid til å vandre rundt i de nye lokalene. Mandag 5. juni blir det god tid til å se Tromsø, det spesielle polarmuseet Polaria, eller kanskje ta en tur til døvehytta, eller besøke venner og nyte nordnorsk natur og lyse dager. Døvekirken har et kirkerom på 130 m2 som er utformet som et amfi. Gulvet skrår ned mot alteret så det blir lettere å se og avlese det som dies fra alteret og prekestol. Det er ingen tradisjonell altertavle, men mange steinbilder med motiv hentet fra forskjellige bibelfortellinger med Jesus på korset som de sentrale motiv. I tilknytning til kirkerommet er en menighetssal på 50 m2. Der blir det kjøkken og muligheter for forskjellige aktiviteter både for voksne, barn og ungdom. Prestekontor Når dette skrives har det meldt seg søkere til døvepreststillingen i Tromsø. Den som blir tilsatt får flytte inn i helt nytt prestekontor i kirken. Det blir ikke så sentralt som nå, men det er lett tilgjengelig både med buss og bil. Kroken ligger ca 4 5 km nord for «Ishavskatedralen» på fastlandssiden. Med årene er Kroken blitt en stor drabantby med ca7.500 mennesker. Tromsøya og fastlandet er også forbundet med en undersjøisk tunnel som har innslag ikkelangt fra kirka. Alt ligger til rette for en døvekirke med mange muligheter. Gud velsigne dem som går ut og inn av dette bygg. har teksttelefon for døve: åpent alle dager kl , noen dager hele døgnet. Ingen får vite hva du snakker om. SOS-melding: 5

6 & Pilegrimsvandring for døve i sommer Nidaros er det store pilegrimsmålet i Norge. Slik har det vært i århundreder. Og tradisjonen er fornyet de siste tiårene. I juli inviteres du til å være med på pilegrimsvandring sammen med andre døve til Nidaros. Til Olavsvaka natten til den 29. juli - strømmer tusenvis av mennesker mot Nidarosdomen. De kommer fra øst og vest. I år vil vi Døvekirken ha sine pilegrimer kanskje også sammen med noen fra Sverige. Vi skal ut på vandring mot et konkret, men også mot et åndelig mål. Nidarosdomen representerer begge deler et sted der Guds alter står på jord og et monumentalt byggverk som fascinerer. Når skal vi gå? Vi starter mandag den 24. juli. Da reiser vi fra Trondheim til vårt startsted. Detaljene skal vi komme tilbake til, men vi skal ikke gå så veldig lange dagsmarsjer slik at dette bare er for de aller sprekeste. Nei, vi skal nettopp ha ro. Vi skal ha en sosial tur og ha tid til hverandre. Men vi skal også ha stille stunder hvor vi respekterer hverandres behov for å ta tid til sine egne tanker om hva livet er og hva det er å leve. Vi vandrer og kjenner på ting som vi ikke får så god tid til i hverdagslivet. Ute i naturen er det ingen TV eller aviser. Her kan vi godt slå av mobilen eller og sjekke den når vi selv vil. Vi skal ha en annerledes uke. Vi skal bo enkelt, men godt og ikke slite oss ut, men heller samle krefter og inspirasjon ved å være nær naturen og under en høy himmel. Flere detaljer skal komme etterhvert, men sett av uke 30 datoene juli. Om du ikke ønsker å være med hele veien så er du hjertelig velkommen til å henge deg på underveis. Døveprest Per Walle vil lede vandringen. Ta gjerne kontakt med han om det er spørsmål til vandringen. Kirkelige handlinger Døpte Østenfjelske: 20. november: Ida Elise Gusfre Ims Vestenfjelske: 15.januar: Anthony Hurtley Vigde Østenfjelske: 22.oktober 2005 i Nittedal kirke: Cathrine Nebbenes og Atle Vangstuen Døde Østenfjelske: 30. september, St. Hanshjemmets kapell: Jan Anton Stenklopp 10. januar, Nannestad kirke: Robin Haug 17.januar, Eidanger kirke (Porsgrunn): Hanny Irene Arnesen Vestenfjelske: 11.januar: Kristian Henrik Storedale 25.januar, Vigra kirke: Tordis Kirsten Rørvik Nordenfjelske: 1. desember, Strinda kirke: Rikhard Reidar Haugen Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen er basert på innsendte opplysninger fra døvedistriktene. 6

7 & Kalender & Oslo Døvekirke Velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe med hjemmelagde kaker annenhver søndag i Døvekirken i Oslo! Gudstjenestene planlegges og gjennomføres av prest, poesimedarbeider Karl eller Lisa, frivillige, kirkeverter, danser Olga, organist Ellen, kirketjener Omahr og ofte diakon Randi eller kateket Øyvind. På torsdager før søndagens gudstjeneste har vi gudstjenesteverksted som er åpent for alle. Det innledes med et varmt måltid i Døvekirken kl 16! Søndag 19. februar, kl.11.00: Høymesse. Søndag 5. mars, kl : Høymesse, Utdeling av fastebøsser. Torsdag-lørdag, mars: Døvekirkens Basar- og Kulturuke. Se eget program. Søndag 26 mars, kl : Maria Budskapsdag, høymesse. Alle frivillige basarmedarbeidere spesielt velkommen. Søndag 9. april, kl : Palmesøndagsgudstjeneste. Søndag 16. april, kl : Påskedagsgudstjeneste, Påskefrokost kl Gudstjenester og andre arrangement utenfor Oslo Søndag 19. mars, kl : Høymesse - Strømsgodset kirke, Samarbeid med Drammen døveforening og Strømsgodset menighet Torsdag 6. april: Påskegudstjeneste i Døves hus, Telemark Døveforening. Samarbeid med Telemark døveforening april: Påskeopphold Ål folkehøyskole. Informasjon / påmelding i Døves Tidsskrift. Skjærtorsdag 13. april, kl : PÅSKEGUDSTJENES- TE på Mjøsgløtt. Samarbeid med Hedemark og Oppland døveforeninger. Langfredag 14. april, kl.16.00: PÅSKEGUDSTJENESTE i Vestfold Døvesenter. Samarbeid mellom Menighetsutvalget og døveforeningen i Vestfold. Søndag 23. april kl.11.00: Høymesse ved døvekirkenes fellesmøte på Ål i Hallingdal. Søndag 30 april: Integrert gudstjeneste Sem kirke, konfirmasjon. Åpent hus i Oslo Døvekirke følgende torsdager, kl.1130: 23.februar: Gamle bilder, husker du? 9. mars: Basar 23.mars 6.april: Ibsenjubileum i år 20.april: Besøk av Per Kristian Lomsdalen fra =Oslo 4. mai Velkommen til variert program. Stavanger Døvekirke Søndag 29. januar, kl. 1100: Høymesse m/ nattverd. Søndag 19. februar, kl. 1100: Gudstjeneste, innsettelse av ny døveprest, nattverd, offer til døvearbeidet i Madagaskar. Søndag 5. mars, kl. 1700: Gudstjeneste m/ nattverd. Besøk fra Færøyene. Søndag 17. april, kl. 1700: 2. påskedag, samtalegudstjeneste m/nattverd, MILK-deltakerne er med på gudstjenesten. UTENFOR STAVANGER Søndag12. mars, kl. 1200: Gudstjeneste på Kristiansand døvesenter. Søndag 2. april, kl. 1100: Integrert gudstjeneste i Sauda. Søndag 30. april, kl. 1100: Integrert Gudstjeneste i Udland kirke i Haugesund. Bergen Døvekirke Søndag 12. februar, kl 1800: Gudstjeneste på tegnspråk. Onsdag 1. mars kl 1800: Fastegudstjeneste med tegn til tale. Søndag 19. mars kl 1100: Gudstjeneste på tegnspråk. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Søndag 26. mars, kl.1100: Gudstjeneste på Raknestunet, Osterøy i forbindelse med konfirmantleir. Gi beskjed til menighetskontoret hvis det er behov for skyss. Søndag 2. april kl 1100: Familiegudstjeneste med tegn til tale. Skjærtorsdag 13. april kl 1800: Gudstjeneste på tegnspråk Søndag 16. april kl 1100: HØYTIDSGUDSTJENESTE 1. påskedag med tegn til tale. Søndag 23. april kl 1600: Gudstjeneste på tegnspråk, konfirmanter. Sunnhordland Søndag 19. februar kl 11: Gudstjeneste i Stord. Sogn & Fjordane Søndag 12. mars kl 1100: Florø kirke. ANDAKTER PÅ KONOWS SENTER TORSDAGER KL disse dagene: 16. februar 16. mars 6. april NATTVERD Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl på dager med seniortreff. MØRE Søndag 19.februar, kl.1100: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Nattverd. Kirkekaffe. Lørdag 4.mars, kl.1500: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Årsmøte i Menighetshuset etterpå. Middag: Rømmegrøt og spekemat. Fredag 17.-Søndag 19.mars: Vinterhelg på Fjellsetra sammen med Møre og Romsdal Døveforening. Påmelding til Døveforeningen innen 11.mars. Skjærtorsdag 13. april, kl. 1800: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Sammen med Volsdalen menighet og Metodistkirken. Nattverd. Kveldsmat. Mandag, 2.påskedag, kl.1600: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Middag etterpå. Voksne over 18 år: kr.125,-. Barn gratis. Søndag 30.april, kl.1100: Gudstjeneste i Vartdal kirke, Ørsta. Konfirmasjon. Temakvelder sammen med Volsdalen menighet følgende tirsdager, kl.1900: 14.mars / 21.mars / 28.mars / 18.april Basar i Volsdalen Menighetshus 8.-9.mars, kl Sammen med Volsdalen menighet. Nærmere informasjon kommer på plakater og lignende. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl : 1.mars 29.mars 26.april Velkommen til prat, vafler og lystenning! Trondheim Døvekirke Søndag 12. februar, kl.1800: Gudstjeneste, Bibeldagen. Søndag 26. februar, kl.1100: Gudstjeneste. Tirsdag 28. februar, kl.1900: Misjonskveld. Døveprost Terje Johnsen forteller. Søndag 12. mars, kl.1800: Gudstjeneste. Ungdom deltar. Søndag 2. april, kl.1800: Gudstjeneste. Årsmøte ettrpå. Skjærtorsdag, 13. april, kl.1100: Gudstjeneste kl.11 på Klosterbakken. Søndag, 16.april, 1. påskedag, kl.12: Påskeandakt på Døvehytta. Hyggetreff kl på Rødbygget følgende tirsdager: Tirsdag 14. februar Tirsdag 14. mars Tirsdag 28. mars TROMSØ Søndag 19. februar, kl.1100: Gudstjeneste. Kroken Interimskirke (Kroken Ungdomsskole) Søndag 26. mars, kl.1100: Gudstjeneste, Normisjon. Søndag 30. april, kl 1700: Gudstjeneste. Normisjon. Døvekirkenes fellesmøtet 2006 er lagt til helgen april. Det er nå bestemt at dette skjer på Ål folkehøyskole. Følg med i informasjon fra døvekirkene. 7

8 + Døves menigheter + DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post Faks Faks mobil Maria Aase, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks e-post: DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon e-post: Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks epost: ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT DØVES MENIGHET, OSLO Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks e-post: Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon e-post: Øyvind Aspen, døvekateket Ttlf Tlf Mobiltelefon e-post direkte: Randi Andresen, døvediakon Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon: e-post direkte: Hege R. Lønning, daglig leder (vikar) Ttlf Mobiltelefon Dimitri Katsnelson, konsulent Se Døvekirkenes fellesråd (over) Kjell Omahr Mørk, kirketjener Epost direkte: Karl Robertsen, barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post: Ellen Marie Hol, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, STAVANGER Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks e-post: dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest e-post: Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Bjørn Jerstad, vaktmester/ kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, BERGEN Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Lars Hana, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Tom Sverre Tomren, døvekapellan Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Guri Kaland Sværen, daglig leder Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Bjørg Karin Husa, kirketjener (permisjon) Tlf direkte Berge Osnes, organist (permisjon) Tlf direkte Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks e-post: Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård DØVES MENIGHET, MØRE Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund Besøksadresse: Volsdalen kirke/menighetshus e-post: Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, TRONDHEIM Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post: Heidi Merete Baird, døvekapellan (permisjon) Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte e-post: DØVES MENIGHET, NORD-NORGE Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse kontor: Sjøgata 2 Døvekapellan Ttlf Tlf Fax Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Sukke gård, 3158 Andebu Mobiltelefon e-post: Felleslegatet for Døve Du kan søke om støtte. Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall Postboks SANDEFJORD Søknadsfrist 15.mars

9 & Åpent hus i Oslo Døvekirke DøvesBlad Av Odd Erling Vik Nordbrønd 26. januar var det Åpent Hus i Oslo Døvekirke. Redaktøren av bladet var så heldig å få være med, fordi det var planlegging av konfirmantleir samtidig. I Oslo arrangeres dette hver 14.dag, og de prøver å ha forskjellige tema fra gang til gang. Som deltaker denne dagen må jeg si at jeg er imponert over innsatsen. Denne dagen var Ole Martin Holthe invitert. Han kom fra Fransiskushjelpen i Oslo, og dette er en diakonal organisasjon med utgangspunkt i Fransiskanerordenen i Den Katolske kirke. Ole Martin er munk og daglig leder i dette, og han fortalte om helt spesielle opplevelser. Da han var student ved Diakonhjemmet i Oslo, brukte han 2 sommere på å være tigger. Han kledde seg som en gategutt, og han tok ikke med penger. Han måtte bo på gaten, og han måtte tigge eller samle inn flasker for i det hele tatt å få noe å spise. Han ønsket å kjenne på egen kropp hvordan det er å leve på denne måten. Dette gjorde han i 2-3 uker hver sommer. Han var i Oslo første sommeren, og i København i den neste. Han ville sammenligne Åpent hus i Oslo Døvekirke med 70-åringen hvordan det var å være i et kjent Erik Andresen i midten. miljø med hvordan det oppleves å komme som fremmed. Ole Martin fortalte hvordan det føltes å være sulten, være våt, være uten tak over hodet, å bli jaget av politiet og det å ikke få dusje. Han har virkelig gjort sitt for å forstå de som lever på gaten, så han må sies å være rett mann på rett plass i den jobben han har. I tillegg inneholdt Åpent hus en solid 70-års-feiring. Det var Erik Andresen som fylte år akkurat denne dagen. Det ble feiret med skikkelig bløtkake. Han skal også være hedersgjesten under basaren i Ole Martin Holthe. Oslo. Støtt våre annonsører! Våre annonsører støtter oss! Vi kan hjelpe med rådgivning/ tilrettelegging ved begravelser/bisettelser RAGNHILD THORSHEIM KRISTING GRAVFERDSHJELPEN Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN Designtrykkeriet AS Det er ledig plass i bladet for flere støtteannonser, fast eller for en enkelt gang. Kontakt redaktøren for nærmere informasjon. A S HELE DØGNET Tlf DØVEKIRKEN I OSLO MARS 2006 Opplev EKTE basarstemning Godt program, fine gevinster, god mat og god prat! Torsdag 9. mars: 11.30: Basaren åpnes ved leder i Basarkomiteen Hallgerd Wroldsen ÅPENT HUS 18.00: UNGDOMSHJØR- NET. Åpent for alle, ungdomsprogram, pizza og brus Fredag 10. mars: 11.00: Dørene åpnes PROGRAM FOR BARNEHAGE OG SKOLEKLASSER. Egen barnetrekning der alle vinner! 19.00: Andakt etterfulgt av: MITT LIV SOM OLYMPIER. Basarens hovedgjest og 70 års jubilant Erik Andresen intervjues og hedres. Lørdag 11. mars: 11.00: Dørene åpnes 13.00: TEATERVERKSTED, ANSIKTS- MALING OG LEKER VED SILJE OG LISA. Program for barna med barnetrekning der alle barn vinner Loddsaget avsluttes DEN STORE TREKNINGEN STØTT DØVEKIRKENS BARNE-, UNGDOM- OG ELDREARBEID 9

10 & Tegnet av... Denne gangen har vi fått tegninger av Oliver og Andreas som begge er 6 år. De tilhører begge skolefritidsordningen (SFO) i Døvekirken i Bergen. Døves Blad tar gjerne i mot tegninger, vitser, fortellinger eller oppgaver. Kanskje det er din tegning vi bruker i neste nummer? Julefest i Ålesund Døves menighet i Møre har gjort det til en tradisjon å ha julefest på nyåret. Årets julefest samlet 65 personer i alle aldre. Det var middag, samling i kirken, tombola og andre aktiviteter. Her er noen bilder fra denne julefesten; Samling rundt julekrybben i Volsdalen kirke Viktoria og hennes far, Stig Osdal, i en klassisk lek HUSK å melde adresseforandring! 10

11 F KFUK-KFUM-speidernes Landsleir Røros 29. juli - 5. august 2006 Landsleiren er årets høydepunkt for mange, i alle fall for speiderne i Døvekirken i Bergen Leir betyr teltliv, matlaging i det fri, mange gode opplevelser, flotte aktiviteter, haik, turneringer i fotball og volleyball, kameratskap og mye mer. I år er det ikke noen ungdomsleir i regi av Døvekirken, men i stedet inviterer vi alle over 11 år også de som ikke er speidere til å være med. Dersom ditt distrikt i Døvekirken har med ledere, så er du hjertelig velkommen! Vi tenker å legge til rette for at dere lærer etter hvert, og vi er ganske sikker på at dette blir en opplevelse også for ferske deltakere. Leiren har mottoet Felles framtid. Bli med på dette du også! Hvordan melde seg på? Ta kontakt med døvekirken i nærheten av der du bor. Så vil du få informasjonshefte der. Påmeldingsfrist: 1.april så det er viktig å gjøre dette fort. Pris: Deltakere: kr.1500,- Ledere: kr.750,- Les ellers om leiren på: 11

12 B-BLAD Returadresse: Døves Blad Boks 2305 Hansaparken 5828 BERGEN F Nyheter F VELKOMMEN TIL DØVEKIRKENS JUNIORLEIR RETREAT er det noe for meg? MANDAG 26- TORSDAG 29 JUNI 2006 VED FJORDEN PÅ FJORDGLIMT LEIRSTED VED PORSGRUNN FRA 5 7 KLASSE PÅ ØSTLANDET Pris: SOMMER - SOL BADING FØRSTEHJELPSKURS GODT PROGRAM OG AKTIVITETER MANGE LEDERE Leiren arrangeres i samarbeid mellom Døvekirken i Oslo og NMS Påmelding og program-informasjon ved henvendelse til: Døvekirken: tlf mob eller Leirstedet: Sms: Velkommen til retreatdag i døvekirken i Bergen lørdag 1. april kl Pris kr 200,- inkl lunsj (gryterett) og materiell. I Norge har det vært drevet retreat for hørende i 50 år. Det handler om å få ro til å være sammen med Gud i bønn og meditasjon, og på et sted som er tilrettelagt. For hørende har retreat ofte handlet om stillhet, for døve må vi tenke annerledes. Vi inviterer derfor til en dag med refleksjon og fellesskap i døvekirken. Det som skjer skal skje langsomt, vi vil gi plass for meditasjon, bibellesning og aktivitet. Bli med på et møte med Gud, med deg selv, og med andre mennesker! Påmelding og spørsmål til døveprest Lars Hana Teksttelefon Mobil e-post: Frist for påmelding er 15. mars. Det er plass til 10 deltakere. 12

13 ISSN: DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 2 APRIL ÅRGANG Holberg og døve ungdommer i Bergen! Fra årets konfirmanleir. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd. "Krusifiks". Foto: Lars Hana. Det ble arrangert retreat i døvekirken i Bergen lørdag 1. april. Da kunne en legge steiner ved korset som et bilde på at vi kan legge av det som tynger hos Gud. Mer om retreaten eller retretten som det kalles i Bergen - i neste nummer. Møt kirkevergen i Døvekirken: - Jeg har en flott og spennende jobb! s. 4 Ny døv prest i Sverige: - Jeg vil forkynne og velsigne på ekte tegnspråk s. 6 Inntrykk fra konfirmantleiren 2006 s. 12 Avskjedsbrev fra døvekapellan i Trondheim s. 11 1

14 & Tegnet av... Denne gangen er tegningene fra Bamseklubben i Oslo Døvekirke. Der har de tydeligvis vært opptatt av dinosaurer! Det er Therese og Kelsey som har sendt tegninger. Neste gang er det kanskje din tur? Ungdomsgudstjeneste i Trondheim Av Mikal Urgård Det kom mange folk til døvekirken 12. mars, til sammen ca 60 personer. Det var ungdom som var hovedtema. De som var med var ungdommer fra trosopplæringensprosjektet, det var konfirmanter og det var en gruppe fra Eureka (dramagruppe for ungdommer). I gudstjenesten var alle disse aktive. Thomas representerte både trosopplæring og Eukera, og han viste poesi med to forskjellige tema. Beate og Tine fra trosopplæringen viste frem en oversettelse fra tekst til tegnspråk. Så var det konfirmanter som gjorde drama av en bibeltekst. Da satt tre ungdommer spredt rundt blant folket i gudstjenesten, så reiste de seg ettersom fortellingen kom. Det gav et inntrykk av at alle var med i fortellingen! Det handlet om en mann som inviterer folk til fest, men ingen kunne komme pga at noe hindret dem. Tilslutt var det Eureka-gruppa, som viste sjonglering og drama; den ene mislykkes og den andre lykkes med det han gjør. Poenget var at de likevel blir behandlet likeverdig. Dramaet ender med at det kommer en fugl som bringer dem videre. Georg Bjerkli viste poesi, og mot slutten hadde Per Walle preken og Marita viste avslutningsdans. Det var flotte prestasjoner og menigheten var kjempefornøyd. Det var også flott pyntet med blomster. Dette var det 2 konfirmanter som gjorde sammen med Ingrid. Det var flott. Jeg vil gi en stor applaus til ungdommene som turde å prøve dette siden de fleste ikke er så ofte i Døvekirken. Nå ønsker ungdommene å gjøre noe lignende ved senere anledninger også. Etterpå var det kaffe og kaker og godt sosialt miljø. Berit danser foran alterringen i døvekirken. Johan Nils og Tanita er også med på bildet. Marita danser til ære for Gud - avslutning på gudstjenesten. 2

15 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent kr 150,- per år Postgiro Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Postboks 5121 Larsgården 6021 Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: & Leder Faste - noe å forkaste? Når dette skrives, er det fortsatt faste. Når dere får bladet, er vi i den stille uke (hvis det går etter planen hvis ikke, har vi begynt på påsketiden ). Uansett: Det er en tid på året med mange skiftinger i kirkeåret. For den som klarer å følge med, er det stadig forandringer når det gjelder fargen i kirken og på kirketekstiler. Det er ikke lenge siden jul med sin hvite festfarge, og det var faktisk en rød dag også (2.juledag til minne om den første kristne martyr). Så kom noen uker med grønt (Åpenbaringstiden), før vi gikk inn i fasten med sitt lilla preg. Denne fargen markerer sorg, anger og ettertanke. Dette avløses av hvitt i påsketiden, fordi det igjen er tid for fest og glede. Som om ikke dette var nok, hadde vi en hvit dag inne i fasten også. Da var det Maria Budskapsdag med påminnelsen om at Jesus begynte sitt jordiske liv i Marias mage. Dette tenker jeg er spennende stoff! Kirkeåret gir oss variasjon om kring tema som angår oss. Gjennom et år bør vi ha vært gjennom det meste av det som angår menneskelivet! Derfor er kirkeåret en velsignelse for oss. I kirkene og i gudstjenestene prøver vi å få til disse vekslingene. Men hvordan blir dette markert privat? Er det noen som har markert fastetiden i hjemmene? I så fall: Send oss gjerne noen tips om hva dere gjør! For de fleste blir det kanskje en tid uten at det er fokus på innholdet i fasten? Jeg tror det er mange som husker på fastelavnsboller og fastelavnsris. Det er hyggelige tradisjoner som det er bra å ta vare på. Men dette er etter gammelt de siste dagene før vi går inn i fasten. Mandagen før faste kalles blåmandag og tirsdagen kalles feitetirsdag eller grautatirsdag. Så kommer askeonsdag med sin begynnelse av fasten. Tradisjonelt var fasten en kummerlig tid. Da sparte en på mat og forlystelser. De ventet til påskefesten. Da ble festmat og kaker satt på bordet igjen. Dette henger nok sammen med at det generelt var lite å rutte med for folk flest. Kanskje var det lettere for dem å spare enn for oss? Hva kan vi så gjøre for å bli mer kjent med de gamle tradisjonene? Jeg tror at faste kan være en bra ting. Det er en ettertankens tid, der vi har fokus på Jesu lidelsestid. I en salme står det slik: Han gikk den tunge veien, opp mot Jerusalem. Han gjorde det for oss! Her er noe vi kan gjøre: - Redusere bruken av kjøtt, godterier, etc. Penger kan i stedet gis til Kirkens Nødhjelp, eller til prosjekter på Madagaskar eller i Palestina. - Være med på 1 eller 2 gudstjenester - Leie en film om Jesus ( Jesus fra Nasaret, The Passion of Christ eller Jesus Christ Superstar - Lese 5-10 min daglig i Guds Ord Så kommer påsken: Da er det all grunn til å feire! Oppstandelse! Kan det tenkes noe mer fantastisk? - Fram med mengdevis av egg, kyllinger, harer og sommerfugler (symboler på nytt liv og evighet)! Pynt med tulipaner og påskeliljer! - Fram med godterier! - Påskefest i kirke og hjem! Inviter venner til god mat! Jeg tror vi får mye igjen for å leve slik med kirkeåret. Husk også at påsken faktisk begynner 1.påskedag! Ingen grunn til å rydde vekk gleden med en gang La det være påske fram til neste høytid! oddevn 3

16 ! Intervju med kirkevergen Noen spørsmål til kirkeverge Tor Einar Lie: - Jeg har en flott og spennende jobb! - Noen innledende setninger om hvem du er? - Jeg er født i og oppvokst i Kristiansand, og jeg bor nå på Nordstrand i Oslo. Jeg har bodd i hovedstaden de siste 21 år. Jeg er gift med Jorunn, og vi har to voksne barn. Jeg regner meg som en ung og sprek 58 åring. Jeg kjører rundt i en sprek Passat. Ellers har jeg skonummer 45. Livvidden er halvparten av høyden min, altså 97 cm. - Du er kirkeverge i Døvekirken. Når begynte du i denne stillingen? Hvordan vil du beskrive denne jobben? Hva er dine oppgaver? - Jeg startet som kirkeverge 1.november Jeg vil si at i dette yrket er det mange store og krevende oppgaver å arbeide med. Staten yter tilskudd til det døvekirkelige arbeidet, men vi må arbeide hardt for at vi skal få tilstrekkelig tilskudd fra departementet. Det går mye tid til budsjettarbeid, økonomistyring og regnskapsoppfølging. Kirkevergens er daglig leder for fellesrådet. Jeg for- bereder saker til fellesrådet og følger opp vedtak. Det er en viktig jobb for kirkevergen. Fellesrådet er også arbeidsgiver for de fleste stillinger som er i menighetene, men ikke prestestillingene. Det er i dag 17 ansatte som arbeider i menighetene rundt omkring i Norge. Noen er i 100 % stillinger, andre i mindre stillinger. For øvrig arbeider jeg tett sammen med daglig ledere i menighetene når det gjelder driften av menighetene og arbeidsgiveransvaret. Disse er veldig viktige i arbeidet i Døvekirken. Jeg vil rette en stor takk til daglige ledere for den gode jobben de gjør og for samarbeidet. Kirkevergen er helt avhengig av disse for at menighetsarbeidet skal fungere og at menighetsrådene kan gjøre jobben sin. - Hva er de største utfordringene for deg som kirkeverge i tiden framover? - I disse dager er jeg opptatt av å tiltrettelegge for fellesmøte på Ål. Vi har for bare et halvt år siden valgt nye menighetsråd. Jeg tenker at det er viktig å at de kommer godt i gang, og at medlemmene finner glede i være med i rådsarbeidet. På Ål skal vi ha et kurs for de nye menig-

17 & Intervjuet av Odd Erling Vik Nordbrønd hetsrådene. Det kan være en oppstart og inspirasjon til å ta fatt. La oss få inn glede og humor i arbeidet vårt! Men av langsiktige saker arbeider jeg med å få penger fra det offentlige til vedlikehold av kirkene. Dette er absolutt et behov. Vi har i mange år utsatt dette, men nå kan vi ikke vente lengre. - Nytt av året er at Døvekirken har 1 fast representant i Oslo Bispedømmeråd. Denne personen blir da også representant ved det store kirkemøtet i november. Hvor viktig er dette for Døvekirken? - Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. De som møter der er medlemmer av bispedømmerådene. Frem til 2005 hadde Døvekirken observatørstatus i Kirkemøtet. Fra 2006 er bispedømmerådet i Oslo utvidet med en plass, og det er ved lov bestemt at Døvekirken skal ha den plassen. I disse dager foregår valg til bispedømmerådet fra Døvekirken Dette betyr altså at Døvekirken er representert i kirkens høyeste organ som er Kirkemøtet fra Dette er en viktig synliggjøring av Døvekirkens virksomhet. - Litt om Stat-Kirke. Et utvalg har nettopp lagt fram en melding om forholdet mellom Stat og Kirke. Mange ønsker at stat og kirke skal skille lag. Hva tenker du om dette? - Vi har bare så vidt begynt arbeidet med Stat kirke. Jeg ønsker meg en bred åpen og inkluderende folkekirke som er lovforankret på en annen måte enn gjennom grunnloven. Fortsatt må det offentlige står for hovedfinansieringen av kirkens drift, lønnskostnader og kirkebyggene. Dette er viktig ikke minst for Døvekirken hvor økonomien må sikres fra det offentlige. - Tror du ditt arbeid som kirkeverge i Døvekirken er forskjellig fra det å være kirkeverge i hørende sammenheng? - Jeg tror kirkevergejobben i døvekirken er mer krevende enn i hørende kirke. Mangfoldet er større, saker er mer kompliserte og flere forhold en må ta hensyn til i arbeidet som kirkeverge i Døvekirken. Jeg vil absolutt si at jeg trives. Jeg har mange oppgaver og lange dager, men dagene er spennende! Hellas, oktober Fra venstre: Arvid Støyva, Tor Einar Lie, Grete Elvebakk, Ann Karin Voldsund og Guri Kaland Sværen. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd. har teksttelefon for døve: åpent alle dager kl , noen dager hele døgnet. Ingen får vite hva du snakker om. SOS-melding: 5

18 & Første døve døveprest i Norden - Jeg vil forkynne og velsigne på ekte tegnspråk NAVN: JOHAN SELIN OG DØV ALDER: 34 ÅR UNG (IKKE GAMMEL. :-)) SIVILSTAND: GIFT OG HAR TO BARN BOR: HÄRNÖSAND (NORD FOR SUNDSVALL) UTDANNING: TEOLOGI ARBEID: STUDERER SISTE HALVÅR PÅ PRESTESKOLEN I UPPSALA AKTUELT: ORDINERES DEN 11. JUNI I HÄRNÖSAND DOMKIRKE, SVERIGE Det er ca tre måneder igjen og jeg begriper ikke at jeg skal bli prest, for jeg har jo lest teologi så kjempe lenge. Jeg forstår at det vil ta tid å forstå at jag er prest, sier Johan Selin. Han blir den første dove som blir døveprest ikke bare i Sverige, men i hele Norden. Jeg tror jeg har fått et kall Jeg vokste opp i en kristen familie og har alltid fått kristen kunnskap av mine foreldre. Da jeg var liten pleide mine foreldre ta meg med til kirken, men på den tiden fantes det ikke tolk. Jeg satt nesten alltid stille i kirken og så på presten når han preket. Jeg var imponert over prestens rolle og måten har gjennomførte liturgien på. Når vi kom hjem fra kirken så pleide jeg å leke at jeg var prest. Da jeg kom i konfirmasjonsalder forventet jeg mye av undervisningen, men det viste seg at presten ikke var bra i tegnspråk. Da mistet jeg min gudstro. I Tanzania kom troen tilbake Da jeg begynte i gymnaset var jeg søkende og var innom forskjellige kirker. Jeg fant aldri noen Gudstro. Da jeg var ferdig med gymnaset dro jeg til Tanzania i Afrika og arbeidet som assistent ved døveskolen i Mwanga. Jeg traff mange nye venner og vi snakket sammen om Gud, bibelen og tro. Da fikk jeg min barndoms tro tilbake og ville begynne å arbeide i kirken. Da jeg kom tilbake til Sverige ville jeg først bli diakon, men etter hvert slo jeg om til presteyrket fordi jeg ville evangelisere og velsigne på ekte tegnspråk. I tillegg til å kommunisere med tegnspråkbrukere uten hinder. Jeg tror jeg fikk mitt første kall da jeg var liten men var ikke klar over det da. Etter møtet med mine venner i Tanzania fikk jeg mitt andre kall til å arbeide med noe innen kirken. Studiene har kanskje forandret meg litt Da jeg fortalte for mine venner at jeg skulle studere til prest, fikk jeg ulike reaksjoner. Noen var negative og noen var positive. De som reagerte negativt hadde sikkert fordommer og var redd for at jeg skulle forandre min personlighet. Jeg sa fra at jeg ikke skulle forendre min personlighet, men kanskje har jeg likevel forandret meg litt de årene jeg har studert teologi. Jeg vil være en medmenneskelig prest Etter at jeg blir ordinert så skal jeg jobbe i en vanlig menighet for å få erfaring med hvordan et menighetsliv fungerer og arbeide i døvekirken i Härnösand bispedømme. Jeg tenker at min viktigste arbeidsoppgave er å være medmenneskelig. Det er viktig å være medmenneskelig og våge å være menneskelig og dele livet med dem både i glede og i sorg og å vise at Gud finnes blant oss. Kirkelige handlinger Døde Østenfjelske: 10. februar 2006, Romsås sykehjemskapell: Magnhild Furua Sør-Vestenfjelske: 04. januar, Høyland kirke: Bjarne Johan Eriksen 20. januar, Hundvåg kirke: Peter André Meland 29. mars, Hinna kirke: Lars Berge Vestenfjelske: 22. februar, Håpets kapell. Jenny Godøy Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen er basert på innsendte opplysninger fra døvedistriktene. 6

19 & Kalender & Oslo Døvekirke Velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe med hjemmelagde kaker annenhver søndag i Døvekirken i Oslo! Gudstjenestene planlegges og gjennomføres av prest, poesimedarbeider Karl eller Lisa, frivillige, kirkeverter, danser Olga, organist Ellen, kirketjener Omahr og ofte diakon Randi eller kateket Øyvind. På torsdager før søndagens gudstjeneste har vi gudstjenesteverksted som er åpent for alle. Det innledes med et varmt måltid i Døvekirken kl 16! Søndag 16. april, Kl : Påskedagsgudstjeneste v/ Kjell Steinbru. Søndag 7.mai, kl.1100: Søndag 21.mai, kl.1100: Søndag 4.juni, kl.1100: PÅSKEFROKOST Klokken Konfirmasjonsgudstjenste ved Øyvind Aspen og Roar Bredvei Høymesse v/ Kjell Steinbru Pinsegudstjenste v/ Roar Bredvei og Randi Andresen. Gudstjenester og andre arrangement utenfor Oslo april: PÅSKEOPPHOLD ÅL FOLKEHØYSKOLE. Skjærtorsdag 13. april, Kl : PÅSKEGUDSTJENESTE på Mjøsgløtt v/ Kjell Steinbru. Samarbeid med Hedemark og Oppland døveforeninger. Langfredag 14. april, Kl.16.00: PÅSKEGUDSTJENESTE i Vestfold Døvesenter v/roar Bredvei. Samarbeid mellom Menighetsutvalget og døveforeningen i Vestfold. Søndag 23. april Kl.11.00: Høymesse ved døvekirkenes fellesmøte på Ål i Hallingdal v/ Roar Bredvei og Kjell Steinbru. Søndag 30 april, kl.1200: Integrert gudstjeneste Sem kirke v/ Kjell Steinbru, konfirmasjon. Søndag 14. mai, kl.1130: Gudstjeneste med dåp i Vats Fjellkyrkje v/ Roar Bredvei. Lunsj på Bergsjøstølen Høyfjellsstue. Fredag 2.juni: Skolegudstjeneste ved Myrene Skole, Porsgrunn, v/ Roar Bredvei og Øyvind Aspen Lørdag 3.juni, kl.1600: Pinsegudstjeneste i Vestfold Døvesenter v/ Roar Bredvei. Mandag 5.juni, kl 1100: Pinsegudstjeneste på Domkirkeodden i Hamar v/ Kjell Steinbru. Åpent hus i Oslo Døvekirke følgende torsdager, kl.1130: 20.april: =Oslo Besøk av Per Kristian Lomsdalen fra dette nye bladet 4.mai: 18.mai: Israelstur Rolf Solås 1.juni: Tur 15.juni: Sommerfest Velkommen til variert program Stavanger Døvekirke Søndag 17. april, kl. 1700: 2. påskedag, samtalegudstjeneste m/ nattverd, utdeling av kursbevis for Milk. Søndag 7. mai, kl. 1100: Konfirmasjonsgudstjeneste, offer til menighets arbeidet. Søndag 11. juni, kl. 1100: Døves menighet deltar i Gudstjenesten på Hafrsfjordspillene i Møllebukta. Søndag 18. juni, kl. 1700: Gudstjeneste UTENFOR STAVANGER Søndag 30. april, kl. 1100: Integrert gudstjeneste i Udland kirke, Haugesund Bergen Døvekirke Skjærtorsdag 13. april, kl. 18: Gudstjeneste på tegnspråk v/ Lars Hana Påskedag 16.april, kl. 11: HØYTIDSGUDSTJENESTE med tegn til tale v/ Lars Hana Søndag 23. april, kl. 14: Gudstjeneste på tegnspråk v/ Tom S. Tomren, konfirmantoverhøring Søndag 7. mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste på tegnspråk v/ Tom S. Tomren og Lars Hana Onsdag 17. mai, kl. 8: Flaggheis og frokost kl 9.00 andakt v/ Søndag 21. mai, kl.11: Mandag 5.juni, kl 12: Søndag 11. juni, kl 11: Nordhordland Søndag 18. juni, kl 11: Lars Hana. tegn til tale. Gudstjeneste på tegn til tale v/ Tom S. Tomren (2. Pinsedag) friluftsgudstjeneste på Kristkirketomten. Tom S. Tomren medvirker. Gudstjeneste på tegnspråk v/lars Hana. Hagefest Gudstjeneste i Meland kirk v/ Tom Sverre Tomren. Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl på dager med seniortreff. MØRE Skjærtorsdag 13.april, kl.1800: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Sammen med Volsdalen menighet og Metodistkirken. Nattverd. Kveldsmat. Mandag, 2.påskedag, kl.1600: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Middag etterpå. Voksne over 18 år: kr.125,-. Barn gratis. Påmelding til døvekapellan snarest. Søndag 30.april, kl.1100: Gudstjeneste i Vartdal kirke, Ørsta. Konfirmasjon. Lørdag 13.mai, kl.1000: Konfirmasjonsgudstjeneste i Langevåg kirke. Søndag 21.mai, kl.1100: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Kirkekaffe. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl : 26.april, 31.mai. Velkommen til prat, vafler og lystenning! Temakveld sammen med Volsdalen menighet, tirsdag 18.april, kl.1930: Kateket Olav Rønneberg i Volsdalen: Like til jordens ender (om misjon). Trondheim Døvekirke Skjærtorsdag, 13. april, kl.1100: Gudstjeneste kl.11 på Klosterbakken. Søndag, 16. april, 1. påskedag, kl.12: Påskeandakt på Døvehytta. Søndag 7. mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 21. mai, kl.11: Gudstjeneste. Søndag 18. juni, kl.18: Gudstjeneste. TROMSØ Søndag 30. april, kl 1700: Søndag 4. juni, kl.1000: Gudstjeneste. Normisjon. Tromsø Døvekirke blir vigslet! 7

20 + Døves menigheter + DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post Faks Faks mobil Maria Aase, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks e-post: DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon e-post: Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks epost: ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT DØVES MENIGHET, OSLO Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks e-post: Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon e-post: Øyvind Aspen, døvekateket Ttlf Tlf Mobiltelefon e-post direkte: Randi Andresen, døvediakon Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon: e-post direkte: Hege R. Lønning, daglig leder (vikar) Ttlf Mobiltelefon Dimitri Katsnelson, konsulent Se Døvekirkenes fellesråd (over) Kjell Omahr Mørk, kirketjener Epost direkte: Karl Robertsen, barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Teksttelefon Telefon Mobiltelefon e-post: Ellen Marie Hol, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, STAVANGER Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks e-post: dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest e-post: Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Bjørn Jerstad, vaktmester/ kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, BERGEN Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon e-post: dovekirken.no Lars Hana, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Tom Sverre Tomren, døvekapellan Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post direkte: Guri Kaland Sværen, daglig leder Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Bjørg Karin Husa, kirketjener (permisjon) Tlf direkte Berge Osnes, organist (permisjon) Tlf direkte Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks e-post: Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård DØVES MENIGHET, MØRE Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund Besøksadresse: Volsdalen kirke/menighetshus e-post: Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT DØVES MENIGHET, TRONDHEIM Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks e-post: dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon e-post: Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte e-post: DØVES MENIGHET, NORD-NORGE Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse kontor: Sjøgata 2 Døvekapellan Ttlf Tlf Fax Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Sukke gård, 3158 Andebu Mobiltelefon e-post: 8

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd Les mer: om nye menighetsråd side 5 om kirkemøtet side 4 om MiniLedere

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Døves Blad. Mathea og døveprosten. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. Mathea og døveprosten. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang ISSN: 0807-8963 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang Mathea og døveprosten * Julefeiring i Døvekirken * Ordinasjon i Stavsjø Kirke * Jarl Åge er blitt pappa

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer

ISSN: 0807-8963. Døves Blad. Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse. i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE

ISSN: 0807-8963. Døves Blad. Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse. i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Døves Blad ISSN: 0807-8963 Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 3 AUGUST 2012 108. Årgang Terje Johnsen, seniorprest Volontør = frivillig

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

Irene Greftegreff ny generalsekretær Historisk skifte på Døves Media Tegnsang for dronning og konge Døvekirkenes fellesmøte Det umulige er mulig

Irene Greftegreff ny generalsekretær Historisk skifte på Døves Media Tegnsang for dronning og konge Døvekirkenes fellesmøte Det umulige er mulig Irene Greftegreff ny generalsekretær Historisk skifte på Døves Media Tegnsang for dronning og konge Døvekirkenes fellesmøte Det umulige er mulig 4 Juni 2011 Side 22 Døves Tidsskrift 4-2011 Side 3 Side

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013 Metodistkirkens Menighetsblad April Juni 2013 Sandnes Nr. 2-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 2-90. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt. 12,

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer