Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum RDM-Porsáŋggu musea/porsanger museum RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger RDM-Guovdageainnu gilišillju/kautokeino bygdetun Godkjent av RDMs styre

2 Innhold 1. Mål og oppgaver RiddoDuottarMuseat (RDM) mål og visjon RDMs 2013 finansiering RDMs hederspris RDMs lokaliteter Museumsfaglig virksomhet Samlingene Kulturhistoriske samlinger Naturhistorisk samling Billedsamlinger Kunstsamlingen Privat arkiv Øvrig innenfor samlinger Gaver/donasjoner/tilvekst samlinger Utlån fra samlinger/deponering/tilbakeføring Innsamling Bevaring Konservering Dokumentasjon Primus digital registrering Prosjekter Avsluttede prosjekter Pågående prosjekter Planlagte prosjekter Forskning Formidling Utstillinger Basisutstillinger Vandreutstillinger/temporære utstillinger Internett og hjemmesider Markedsføring Omvisninger/foredrag/arrangementer/aktiviteter/undervisning Kurs/ møter/seminar/konferanser Publikasjoner Faglig samarbeid, nettverk og bistand Besøkende/publikum Organisasjon for Organisasjonsform RDMs styre og funksjonstid Ansatte og stillinger Antall midlertidige ansatte /sommeransatte Likestilling Verv RDMs ansatte HMS-planer Kompetanseheving/fagutvikling Økonomi Revidert totalregnskap for Eiendommer og lokaler Bygninger og eiendommer tilstand Freda eller verneverdige bygninger Planer om utbygging eller utbedringer Vurdering av virksomheten for

3 1. Mål og oppgaver 1.1 RiddoDuottarMuseats (RDM) mål og visjon RiddoDuottarMuseat representerer stor bredde innenfor samisk kultur, historie, samtid og kunst samt også den trekulturelle kulturhistorien i Finnmark og Sápmi. RDM formidler samisk innlandskultur, reindrift, sjøsamisk kultur og møtet mellom samisk, kvensk og norsk kultur gjennom gjenstander, foto og immaterielle kulturminner. I tillegg forvalter RDM en stor og interessant samisk samtidskunstsamling. RiddoDuottarMuseat er organisert i 3 fagenheter; fagenhet for kultur, historie og samtid, fagenhet for bevaring og fagenhet for kunst. Hovedspråk er nordsamisk. 1.2 RDMs 2013 finansiering RDMs virksomhetsplan 2013 og Budsjettinnspill 2014 er sendt til Sametinget pr RDM mottar driftsstøtte i 2013 fra følgende finansiører: Sametinget kr ,- Finnmark fylkeskommune kr ,- Kautokeino kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Karasjok kommune kr 0,- Inkludert i Sametingets bevilgning er 1) kr ,- fra Kulturdepartementet via Sametinget for innkjøp av kunst, 2) kr ,- til koordinering av Samisk museumsnettverk, og 3) kr ,- til etablering av Dokumentasjonssenter i Masi (3-årig prosjektstilling i 100 %), og kr ,- til vedlikehold/restaurering av kunstsamlingen på SVD. Totalt øremerkede midler: kr Inkludert i bevilgning fra Porsanger kommune er leie av lokaler i den gamle skolebygningen i Skoganvárri for RDM-Porsanger Museum fra Skoganvarre grendelag, kr ,-. Kautokeino kommune har redusert kommunalt tilskudd med kr ,- fom Resterende tilskudd fra Kautokeino kommune består av, i tillegg til ren driftstilskudd, også strøm, snørydding, renhold, vaktmestertjenester, forsikring av bygninger og samlinger for RDM-Kautokeino bygdetun. RDM-GG har også anvendt den gamle internatbygningen ved siden av museumsbygningen vederlagsfritt i RDM forvalter også Sametingets innkjøpsordning for kunst og får en særskilt overføring på kr ,- i Andre eventuelle tilskudd er søknadsbaserte tilskudd til nye og pågående prosjekter og konkrete tall for år 2013 foreligger ikke enda. Øvrig prosjekttilskudd for 2012 fremkommer i RDMs regnskap for Vedlegg 1. Økning til driftsmidler fra Sametinget er følgende fra 2011 til 2012: kr ,- og fra 2012 til 2013: kr ,-. Dette dekker verken generell prisøkning og økning av lønnskostnader i 2011 og RDMs hederspris Hedersprisen tildeles hvert 2. År. Neste tildeling er i RDMs lokaliteter RiddoDuottarMuseat drifter de 4 konsoliderte museumsenheter; De Samiske Samlinger i Karasjok, Porsanger Museum, Kokelv sjøsamiske museum og Kautokeino bygdetun. RDM har sitt hovedadministrasjonssted på SVD -De Samiske Samlinger. Driften er organisert i 3 fagenheter: Fagenhet for kultur, historie og samtid, Fagenhet for bevaring og Fagenhet for kunst. Innsamling av kunst til et 3

4 framtidig Samisk Kunstmuseum startet i RDM-SVDs Fagenhet for kunst administrerer og forvalter innkjøpt kunst. Innkjøpt kunst via offentlige midler og innkjøpsordningene eies av Sametinget. Utfyllende informasjon om enhetene vises til tidligere årsmeldinger. Museumsfaglig virksomhet 2012 Samlingene ved RDMs 4 lokaliteter er basismateriale for museets virksomhet. Selv om lokalitetene/ enhetene er forholdsvis nye, har de eldste samlingene ved noen av de lokale enhetene sitt opphav fra slutten av 1800-tallet. Samlingene ved alle RDMs enheter mangler tilfredsstillende arkiv- og magasineringsforhold Samlingene RDM startet i 2012 registrering av foto- og gjenstandsmaterialet i databasen Primus med sentral serverløsning fra KulturIT på Maihaugen i Lillehammer. Gjennom dette arbeidet oppnås total oversikt over alle samlingenes endelige antall og tilstand. Publisering vil skje i Registreringsarbeidet vil foregå i flere år fremover i tid, og er en prioritert årlig oppgave for alle enhetene Kulturhistoriske samlinger RDM-Kokelv sjøsamiske museums gjenstandssamling blir oppbevart i bygningene tilhørende Nillagården. Samlingen består av 1010 gjenstander; redskaper fra fiske, fangst og jordbruk, båter, klær og husgeråd. Gjenstandssamlingen økte i 2012 med 1 gjenstander. RDM-Porsanger Museums gjenstandssamling pr mai 2013 var på 808 gjenstander som relaterar seg til hverdag, næring, krigen og samiske klær. RDM-PM har prioritert Primus-arbeidet i 2012 til fordel for nyregistrering av eksisterende gjenstander. RDM-Kautokeino bygdetun: gjenstandssamlingens størrelse er fremdeles usikker da alle innkomne gjenstander ikke er ordentlig registrert. Pr 2010 var det registrert og katalogisert 1644 gjenstander. Nyregistreringer er stoppet i påvente av ny registreringsform via databasen Primus, og på grunn av oppryddingsarbeidet i lager og magasin inklusiv utstilling. Utstillingen har for mange gjenstander og en del gjentande må tilbakeføres til magasinet, også pga bevarings- og sikringsmessige årsaker. Fotografering og registrering av gjenstander starter opp igjen i RDM-De Samiske Samlingers gjenstandssamling består nå av 4620 objekter. Gjenstandene finnes i utstillinger og i magasiner. Omlag 2/3 av gjenstandene er registrert på nordsamisk. Fra og med midten av 1980-tallet er alle gjenstander registrert på nordsamisk. Gjenstandene har sin proveniens fra hele Sápmi fordi SVD presenterer materiale som omfatter de fleste samiske områder i sine utstillinger. Registrering er på manuelle kortsystem, som etterhvert nå digitaliseres og registreres i databasen Primus. Gjenstandssamlingen økte i 2012 med 39 numre. En fornyelse av basisutstillingen er i hovedtrekk tenkt å knyttes til utbyggingen av Fagenhet for kunst og rehabilitering av nåværende RDM-SVDs lokaler. Utbygging av kunstmuseum og rehabilitering av eksisterende museumsbygning er stoppet opp i påvente av klarering i saken fra Stiftelsen SVDs styre, som eier av bygningen Naturhistorisk samling RDM-Kokelv sjøsamiske museum har en naturhistorisk samling på 25 objekter som oppbevares i Nillagården. RDM-De Samiske Samlingers naturhistoriske samling er på 20 objekter. Ingen innkjøp i

5 2.1.3 Billedsamlinger RDM forvalter en fotosamling på totalt anslagvis ca bilder/arkivalier. Eksakt tallfesting av den totale fotosamlingen på RDMs enheter vil først være mulig når registrering i databasen Primus er fullført om noen år. Alle billedsamlinger på enhetene oppbevares forsvarlig i brannsikre skap. SVDs billedsamlinger er på ca bilder og oppbevares i brannsikker safe. Tilveksten i 2012 består av omlag 300 digitale foto. På PM finnes ca fotografi i samlingen. Det meste er fremdeles uregistrert. Det er behov for å samle inn informasjon om bildene og bruksrettighetene til bildene. PM arrangerer billedarrangementer og fotoutstillinger for å få mer opplysninger til bildene. Totalt 252 bilder er registrert i WinRegimus og konvertert videre til Primus database i I KSMs billedsamling er på ca. 500 fotografier og oppbevares i RDM-KSMs kontor. På GG er det midlertidig registrert fotos, men antallet kan anslagsvis være større når man inkluderer bilder i relevante publikasjoner. Digitalisering og registrering ble påbegynt i 2012 i samarbeidsprosjektet med DigForsk avd Kautokeino Kunstsamlingen Verk til kunstsamlingen kjøpes inn via Sametingets innkjøpsordning for kunst og dáiddaduodji, og RDMs innkjøpsordning for innkjøp av kunst og dáiddaduodji med midler fra Kulturdepartementet. Egne lister utarbeides for innkjøp via Sametingets og RDMs innkjøpsordning av kunst og duodji/ dáiddaduodji. Alle innkjøpte verk gjennom disse ordningene eies av Sametinget. Se egen årsmelding for Fagenhet for kunst vedlagt her Privat arkiv Kokelv sjøsamiske museum - Egil Kristoffersen A/S (fiskeribedrift) - Norske kvinners sanitetsforening, avd. Kokelv - Kokelv fiskarlag - Aktion sühnezeichen (Aksjon soningstegn, kirkebygg, Kokelv, 1960). De Samiske Samlinger Har noen privtarkiv, blant annet deler av Samenes Landsforbunds (SLF) og Norske Samers Riksforbunds (NSR) Øvrig innenfor samlinger I tillegg til samlingene forvalter RDM kulturminneregistreringer, intervjuer, film, musikk, bøker og dokumenter, samt kopier av innlånte gjenstander Gaver/donasjoner/tilvekst/innkjøp til samlinger RDM-Porsanger Museum PM har påbegynt en mer aktiv innsamling og innkjøp av draktmateriale fra Porsangerområdet. Museet har kjøpt inn en komplett dame- og herrekofte i Porsangermodell. En sávžžanáhdorka (saueskinnsdork) ble tilvirket i 2012 av duojár Solveig Tangeraas. Museet planlegger innkjøp av komplett dame- og herre kvenskdrakt. Via gaver: 1 dokumentmappe, 1 kopp, 2 kofferter, 1 del av en vevstol, 1 kjole, 1 jern, 1 steinbrett, 2 slegger 1 jernstolpe m/piggtråd, 1 ryggsekk, 1 vekt, 1 sag, 1 par remskøyter, 1 par fotballsko, 1 høvvel, 1 5

6 borr, 1 hermetikkboks, 1 par votter, 1 par skaller, 1 klepp, 3 bøker og 11 CD) Arvid Petterson, Porsanger 41 boktitler (bl.a. Hans Nielsens Hauges skrifter og bøker med religiøst innhold) Nils Anders Bieska, Karasjok 1 hjemmelaget bord fra Ildskog 1964 Roger C. Fagerslett, Porsanger Via innkjøp: Sjøsamisk dork tilvirket av Solveig Tangerås, Porsanger. Kobberkjele; tilhørt til A. Andersen i Porsanger, kjøpt fra Antikstore, Porsanger 6 innrammede fotografi fra Porsanger (1944, 1947 Hamnbukt og 1982 Lakselv luftbilde), kjøpt fra Antikstore, Porsanger 2 Iver Jåks kunstbilder RDM-Kokelv sjøsamiske museum Høtt (roahkan) RDM-Kautokeino bygdetun Via gaver: Maleri av Nils Persson Ian Birksted, England. Reinskinn med signaturer fra Jáhkoš-slekten i Kautokeino. Kristine Sara Hætta. Eldre trefat fra Kautokeino. Kjell Borgen, Oslo. 315 barnetegninger fra 1950-tallet tegnet av barn fra Kautokeino. Inka Brokke, Nederland. 26 Sámi Áigi, 8 kart, 78 tidskrifter om urbefolkninger, 3 Sámiid Ædnan avis, 2 Čávžo aviser, 1 postkort, 1 frimerke Sameland, 1 button støtt samenes rettigheter, 1 button Sámi álbmot listu. Liv Østmo, Kautokeino. 1 par ullvotter med Ávžimønster. Edel Hætta Eriksen, Kautokeino. 1 samiskkledd jentedukke fra Kautokeino. Ca 30 cm. Inger Anna Gaup Gustad, Kautokeino. 3 kullstift tegninger. Innrammet. Ole Schult. 1 kunstbilde malt på en treplate. 1 LP plate Biret Elle Balto muitaša. Káren Elle Gaup, Kautokeino. 81 CD med samisk musikk/samiske artister. Káren Elle Gaup, Kautokeino. 1 bok Teáhterbiktasat (Teaterklær) gitt av Beaivváš Sámi Teáhter, Kautokeino. 1 bok Jordmor Saras arbeid 42 år i Sameland. Sara K. Hætta, Kautokeino. 1 Samisk skolehistorie bind 5. Svein Lund, Kautokeino. 1 flaggstangtopp av tre fra 1940-tallet. Isak Th. Triumf, Kautokeino. Via innkjøp: 2 akvareller (1 ukjent kunstner og 1 av Enno Brokke). 3 samiskkledde dukker (1 peskkledd jente, 1 peskkledd gutt, 1 koftekledd jente). Dukkene er ca 60 cm høy. Traktorkaravanemodell laget av Traktor-Mathis (Johan M K Hætta), Kautokeino RDM-De Samiske Samlinger Via gaver: 32 pyntegjenstander og nips fra tallet, sirpi, kjøttkvern, 6 LP-plater, 2 mobiltelefoner fra tallet og 6 samiske kalendre fra Nils A. Bieska Utklippsbok laget av en tenåring på 1960-tallet om Norges kongehus. Boka Oppdageren Nansen ved H.D. Jølle, gave fra Polarinstituttet. NSR-fanen årsmøtefanen fra (SVDs jubileum). NSR. 6

7 Porselensfat med potrett av Anna Afanaseva,1 kopp og fat (SVDs jubileum) fra Anna Afanaseva (SVDs jubileum) Glassfat fra Boble Glasshytte, Karasjok kommune 3 kortfilmer, Knut Hesjedal Bok Reinhard and ute Tyskland Klingende wildinis, Erich Wusterman. 2 bilder Stille Stilla trykk fra Åse Frøysadal (gave til SVD og GG) Avisutklipp fra avisen Nordkalotten Bordklokke og bilde av 50-års konfirmanter i 2012 fra Nils A. Bieska Via innkjøp: 2 silketørkler 2 grønlandske flagg Bok Anteckningar och observationer rörande Norrige, P. A. Siljeström. Fagenhet for kunst Se egen årsmelding med bildelister over innkjøpt kunst Utlån fra samlinger/deponering/tilbakeføring av gjenstander Kulturhistoriske samlinger De Samiske Samlinger Utlån for en kortere periode av 8 klesrelaterte gjenstander til Duodjeinstituhta, Guovdageaidnu. Tilbakelevering av samiske gjenstander Objektkonservator Anne May Olli har representert Samisk museumslag i arbeidsgruppen for tilbakelevering av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk Museum i Oslo. Arbeidsgruppen ferdigstilte rapporten Bååstede i mars 2012 hvor man foreslår å tilbakeføre deler av den samiske samlingen til de seks museene under Sametingets forvaltning. Tilbakeleveringsavtalen mellom Sametinget og berørte museer ble undertegnet 19. Juni I forbindelse med dette ble en gjenstand, som sybolikk på starten av tilbakeføringsarbeidet, overlevert til RiddoDuottarMuseat og er stilt ut på enheten De Samiske Samlinger. Gjenstanden er en osteform fra 1830 med opprinnelse fra Karasjokområdet. Porsanger musem Har utlånt et glassmonter med innhold, en kvinne- og herre sjøsamiske kofter med tilbehør, til Stabbursnes Naturhus og Museum i Porsanger fra juli Utlånt gjenstander fra utstillingen i Skoganvarre til miniutstillingen Lasarettmoen i IKAFs lokale i Lakselv i perioden Fagenhet for kunst Se egen årsmelding. Vedlagt Innsamling Samlingsforvaltningsplan i regi av Samisk Museumsnettverk ble ferdigstilt i 2011, danner grunnlag for bl.a. utarbeidelse av en samlingsplan. Arbeidet med ferdigstillelse av innsamlingsplan for den enkelte enhet er utsatt inntil alle enheter har kommet godt i gang med digitaliserings- og registreringsarbeidet. Utsatt til Bevaring Bevaringsforholdene er ikke helt optimale på noen av RDMs lokaliteter. Her henvises i tillegg til kap. 5.1 her. 7

8 RDM-KSM har dårlige bevaringsforhold i Nillagården. Båtene er midlertidig lagret i en privat garasje. Bygging av nytt naust som skal romme båtsamlingen ble påbegynt i Ferdigstilles i Behov for utbedring av bevarinsforholdene for alle samlingene på RDM-KSM er ekstremt stort. RDM-PM oppbevarer gjenstandene i utstillingen og øvrige gjenstander i skolebygningen i Skoganvárre. Der finnes ikke et ordentlig magasin med akseptable klimaforhold. Behovet for egnede magasinrom er stort. RDM-SVD Gjenstandene finnes i utstillingene og i magasin. Lys- og klimaforholdene i utstillingen er tilfredsstillende, men ikke optimale. Det er kun ved denne lokale enheten for RDM der det finnes et kjølemagasin, men den preges av plassmangel. Tilvekst i kunstsamlingen har medført plassmangel for kulturhistoriske gjenstander, i både magasin og utstillinger. På grunn av en betydelig økning i antall kunstverk i løpet av de siste årene, er det i 2012 igangsatt en omorganisering av magasineringen av kunstverkene. RDM-GG Kompaktmagasin montert, men er ikke klimastyrt. Gjenstander oppbevares i utstilling og i magasin. Utvidelse av både utstillingsarealer og magasin må vurderes innen en 10-års periode. Utstillingsforhold mht lys og klima er ikke helt tilfredsstillende Konservering tilstandsvurderinger, forebygging og kontroller I løpet av året har objektkonservator foretatt forebyggende konservering, i kjølemagasin og fryseprosedyrer inklusiv logging. I tillegg har hun rådført og veiledet kollegaer vedrørende museumsrelevant arbeid (gjenstandshåndtering), samt rådført eksterne museer og andre via telefon/ . Konservering: pesker i Kokelv august 2012 Tilstandsvudering: sjamantromme (Anders Poulsson). Det er holdt visning av den for ulike grupper. 2.2 Dokumentasjon Dokumentasjon og registrering av samlinger er en av hovedoppgavene til RDMs ansatte. Dette arbeidet ved fagenhetene utgjør basisfunksjonen i den museale virksomheten og danner grunnlaget for at en best mulig formidling kan finne sted i møte med publikum. Databasen Primus ble tatt i bruk i Konserverings- og prepareringsarbeidet er noe redusert da RDMs objektkonservator kun har fungert i en 40 % stilling. Gjenstandsdokumentasjon er en del av registreringsarbeidet som utføres ved alle lokaliteter. Det er i 2012 foretatt: - fotodokumentasjon om sying av sjøsamisk roavgu/skinnfell i mars i Billefjord (PM) - foto- og filmdokumentasjon om sying av sjøsamisk dorka, kvinnedork i 2012 i Billefjord og Kolvik (PM) - fotodokumentasjon om sying av komager i juni 2012 i Billefjord (PM) - fotodokumentasjon om laging av kniv/niibi i oktober i Billefjord (PM) - foto- og filmdokumentasjon av påkledning av brudepar i samisk brudestas (SVD) 8

9 2.2.1 Primus digital registrering Databasen Primus i full lisensordning kom istand fra Opprydding, sortering og digitalisering av utvalgte samlinger ble påbegynt i På alle enheter er foto scannet og gjenstandsfoto tatt for registrering i Primus. Samtidig med registreringsarbeidet foretas også et grunnleggende språkutviklingsarbeid i samisk mht ord og betegnelser som kan brukes. På De Samiske Samlinger er flere hundre fotoscanninger foretatt med tanke på Primus-registrering. Registranten har også foretatt fotoscanning i forbindelse med pågående egne og andres utstillinger og prosjektrapporteringer, og er også med i språkutviklingsteamet. Ved Porsanger Musem ble databasen Winregimus ble konvertert til Primus i slutten av året I tillegg til nye er også gamle registreringer blitt registrert på nytt igjen. Konservator har deltatt Finnmark museenes felles arbeidsgruppe for Primus og arbeidsgruppe produsert Primus registreringsveiledningsdokument. RDM-PM bruker nordsamisk, norsk og kvensk i registreringsarbeidet og prøver å finne også betegnelser på Porsanger samiske dialekt. I løpet av året 2012 ble 200 gjenstander registrert på norsk og på samisk i databasen Primus. Alle stedsnavn skrives på tre språk. Språkarbeidet er viktig del av registrering, men er veldig tidkrevende. Kautokeino bygdetun har i samarbeid med DigForsk, avd. Kautokeino, påbegynt et utviklings- og samarbeidsprosjekt for digitalisering av billedsamlingen. Flere tusen bilder scannes og registreres i databasen Primus med tilhørende tekst. Prosjektet avsluttes i Flere Work-shop i bruk av databasen Primus ble gjennomført høsten 2012 på SVD i Karasjok for alle RDMs ansatte som jobber med registreringer, herav en felles workshop med ansatte fra Tana/Varanger Museumssiida. 2.3 Prosjekter Avsluttede prosjekter Samlingsforvaltning Ansatte på Fagenhet for bevaring og Fagenhet for kultur, historie og samtid ved RDM-SVD, RDM-KSM og RDM-PM har deltatt i prosjektet Samlingsforvaltning i regi av Samisk museumsnettverk. Dette var nettverkets første prosjekt og et dokument om retninglinjer for samlingsforvaltningsarbeidet ble ferdigstilt i Nettverket valgte samlingsforvaltning som sitt første prosjekt for å løfte frem samlinger og arbeidet med disse siden dette er museenes primæroppgave, samtidig som samlingsarbeidet ofte blir nedprioritert på grunn av formidlingsarbeid og andre løpende oppgaver ved museene. Dette er første gangen det foretas en mer helhetlig beskrivelse og drøfting av de samiske museers utfordringer omkring forvaltning av samisk materiale. Nevnte dokument danner grunnlag for utarbeidelse av egne samlingplaner for de enkelte museer, og videre strategier for en best mulig fremtidig forvaltning av samisk kulturarv. RDM-SVD innehar koordinatorrollen for nettverket Pågående prosjekter Videreføring av samarbeidet i Samisk Museumsnettverk Nettverket viderefører samarbeidet gjennom et nytt prosjekt som er relatert til Samlingsforvaltning, nemlig Primus på samisk, jfr. pkt Prosjektet ble igangsatt i 2012 med finansiering fra Sametinget og Norsk kulturråd. Veileder med kompetanse innen samisk språk er engasjert. I prosjektet Primus på samisk skal det utvikles samisk terminologi som skal benyttes som standard i beskrivelse av samisk materiale og som søkeord i databasen. Prosjektet skal omfatte nord-, lule- og 9

10 sørsamisk materiale. De samiske museene må i 2013 også ta stilling til om det er ønskelig med full samisk versjon av databasen Primus, dvs alle grunntekster på samisk. Dyrking og høsting RDM-KSM Jordet som tilhører Nillagården lå brakk fra 1980-tallet til 2009, da museet tok jordet i bruk igjen, som del av et levende museum. Høyet blir årlig høstet og tørket til dyrefór. Om høsten beiter sauer på jordet. I oktober 2011 ble det pløyd opp et stykke jord for dyrking av poteter i Nillagården. I juni 2012 ble jordstykket frest opp, og barnehagebarn og skoleelever fra Kokelv oppvekstsenter satte poteter. I september høstet de potetåkeren, og fikk fin avling. Kvinner i reindrifta et utstillingsprosjekt I 2009 ble det igangsatt et samarbeid med fotograf Ingela Isaksson om å utarbeide et formidlingsopplegg om reindriftkvinners liv fra 1960-tallet til år I 2010 ble prosjektet fullfinansiert med støtte fra Sametinget, ABM-u, Kjærringløftet og Reindriftens utviklingsfond. Arbeidet med prosjektet ble igangsatt i 2011 og utstilling med foto, film, tekster og lyd ble åpnet påsken 2012 på Kautokeino bygdetun. Utstillingen sendes ut på turnè i Mangfold og kultur i Sápmi Samtidsdokumentasjonsprosjekt Mangfold og kultur i Sápmi ble igangsatt i 2010, dens hovedinnhold er identitet og mangfold i det samiske samfunnet. Prosjektet ble ferdigstilt med en utstilling bestående av foto og film på norsk/samisk/engelsk- og en russiskspråklig versjon. Disse ble vist i hhv Karasjok og i Murmansk. Bidragsytere til hele prosjektet er Forbruker-, administrasjons- og kirkedepartementet, Norsk Kulturåd, ABM-u, Barentssekretariatet, Sparebank1 Nord-Norge og Sametinget. Utstillingen skal tilbys som vandreutstilling i Til prosjektet er det også bevilget midler til bokutgivelse av det innsamlede materialet. Arbeidet med bokutgivelsen ble påbegynt i 2012, og boken utgis i 2013 på nordsamisk, norsk og engelsk. Soigosat Fornyelse og videreutvikling av formidlingsopplegget er utsatt til Prosjektet er ikke fullfinansiert. Dokumentasjonssenter for Utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget Et utredningsprosjekt for avklaring av muligheter for etablering av et dokumentasjonssenter om utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget. Dette er et 3-årig oppdragsprosjekt fra Sametinget. Prosjektleder, Marit Rávdná Anti Sara, ble ansatt i prosjektet 1. September Kontorsted har vært i Masi. Gierdu kunstutstilling Vandreutstillingsprosjektet Gierdu, som er et samarbeid mellom RDM og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN), har vært utstilt i Russland, Sverige og på Island i 2012 som en del av nordområdesatsningen. Utstillingen har høstet gode kritikker og turnéen avsluttes i Felles løft for Finnmarkshistorien Et digitaliserings-, innsamlings-, formidlings- og forskningsprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de 5 konsoliderte museumsenhetene i Finnmark. I 2012 har ledergruppen for prosjektet avholdt 3 møter om prosjektet, og planlagt et fellesseminar i I tillegg er det søkt om midler fra Norsk Kulturråd og Finnmark fylkeskommune til videreføring av prosjektet. Sametingets bevilgede midler brukes til å finansiere RDMs og Tana/Varanger Museumssiidas deltakelser i prosjektet, samt andel til digitalisering- og forskningsplandelen. Flere møter er avholdt i prosjektets faggrupper: Primus og registrering ledet av Monica Milch Gebhardt, Vadsø Museum og Forskningsbasert innsamlingsplan ledet av Marit Artnzen, Alta museum. 10

11 2.3.3 Planlagte prosjekter Kvinner i reindriften Det er søkt om midler til utgivelse av bok av materiale som er fremskaffet gjennom prosjektet Kvinners liv og arbeid i reindriften. Digitalisering lyd og filmmateriale Digitalisering av lydbånd og filmmateriale slik at dette materialet er sikret for fremtiden og for lettere tilgjengeliggjøring for publikum. Lasarettmoen (PM) Oppgradering av stien på Lasarettmoen krigsområde i samarbeid med Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune, Porsanger historielag og FeFo og deretter formidlingsprosjekt med opplevelsesturisme. Restaurering av fjøset i Repokoski (PM) Restaurering av en kvensk bygning i samarbeid med eier og Porsanger historielag. 2.4 Forskning RDM har ingen pågående forskningsprosjekt. 2.5 Formidling Formidling og markedsføring av RDMs tilbud og tjenester utføres løpende på hvert enkelt enhet gjennom året. Guiding og formidling er et av hovedbeskjeftigelsene til RDMs fagansatte, i tillegg til ytelse av service gjennom direkte kontakt med private personer, organisasjoner, institusjoner og statlige myndigheter. Ved RDM-SVD er det jevnlig besøk av folk som ønsker å se på foto- og gjenstandssamlingene, eller som ønsker informasjon om ulike spørsmål vedrørende samisk kultur og historie. I 2012 er det registrert 25 slike henvendelser på SVD. Elever og studenter i RDMs geografiske virksomhetsområde er en hovedgruppe publikum som det ytes mye tid til og oppmerksomhet mot, samt service både gjennom fysisk besøk og via telefon og epost. Formidling av RDMs enheter skjer også via RDMs websider og Facebook-side Utstillinger Basisutstillinger RDM Kokelv sjøsamiske museum har fast kulturhistorisk utstilling i bygningene tilhørende Nillagården. RDM-Porsanger museum har sin basisutstilling, som er en krigs- og kulturhistorisk utstilling i den gamle skolebygningen i Skoganvárre. RDM-Kautokeino bygdetun har sin kulturhistoriske basisutstilling i museumsbygget i Kautokeino. RDM-De Samiske Samlinger har sin kulturhistoriske basisutstilling i museumsbygget i Karasjok. RDMs fagenhet for kunst har ingen basisutstillinger i kunst pga manglende egnede lokaler på SVD. Temporære kunstutstillinger, både egne og eksterne, settes opp i RDM-SVDs Iver Jåks sal, og i en felles sal for vandreutstillinger. 11

12 Vandreutstillinger/temporære utstillinger RDM-Porsanger Museum Historiekveld med gamle Børselvbilder, Kvensk Institutt i smarbeid med Kvensk Institutt og Porsanger Historielag Gamle Skoganvarre, fotoutstilling i forbindelse med Finnmarksløpet, Sjekkpunkt Skoganvarre 10. mars Besøkstall 159. Gamle Lakselv, fotoutstilling i forbildelse med Glad Lakselv dagene Besøkstall 200. Markering av Kulturminnedagen i samarbeid med Stabbursnes Naturhus og museum og Mearrasámi Diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter Utstillingen Lahkalaga Tett inntil på Stabbursnes Natuhus. Besøkstall 74 Miniutstilling Lasarettmoen Det tyske feltlasarettet på IKAFs lokale i Lakselv Besøkstall 60. RDM-De Samiske Samlinger Fagenhet for kunst Se egen årsmelding, vedlagt her. Fagenhet for kultur, historie og samtid RDM-SVD Balto og Ravna utstillingen, Utstillingen ble laget i forbindelse med Karasjok kommunes avduking av minnebauta over de samiske polarheltene Samuel J. Balto og Ole Ravna. Gjenstander og foto til utstillingen ble lånt fra Skimuseet, Tromsø Museum, Vitenskapsmuseet, Norsk Polarinstitutt, Nasjonalbiblioteket og etterkommerene til Balto og Ravna. Arrangementet for avdukingen ble avviklet på RDM-SVD og var et fellesarrangement mellom kommunen og museet. 122 personer var tilstede under utstillingåpningen og fellesarrangementet på museet. Museumsforeningen holdt 40-års minnemarkering for SVD/DSS den personer var tilstede under arrangementet. RDMs 40-årsjubileumsarrangement for SVD/DSS ble avviklet den med forelesninger, hilsninger, kunstneriske innslag og festmiddag. Dessuten ble både en kunst- og en kulturhistorisk utstilling åpnet som ble vist frem til Omlag 100 personer var tilstede i løpet av dagen for arrangementet. I løpet av kulturuka i Karasjok , avviklet forlaget Davvi Girji lansering av boka Luođu Láhjit v/máret Sárá, på museet. Dessuten viste museet samlinger etter tidligere dommerfullmektig i Finnmark, Mads Almaas og en samling bestående av kunst og duodji etter Per Hætta, Karasjok. I løpet av uka ble det også vist en film av Renè Gardi fra begynnelsen av 1900-tallet, barnetegninger, samt lysbilder fra RDM-SVDs aktiviterer i løpet av dets 40 årige eksistens. I løpet av kulturuka besøkte 73 barn og 85 voksne museet. Jon Ole Andersen æresutstilling 80 år 117 besøkende. RDM-Kokelv sjøsamiske museum Ingen temporære/vandreutstillinger i RDM-Kautokeino bygdetun Kvinner i reindriften, åpnet den , ca. 70 personer var tilstede under åpningen. Duodječájáhus ávnnasgeahččaleapmi mas báiki lea vuolggasadji. Gunvor Guttorm Hilsen fra Kautokeino. Utstilling av historiske bilder av Elisabeth og Enno Brokke Utstilling av tilvirkede kunst- og duodjiprodukter av Kreativitetskollektivet i Kautokeino

13 Lahkalagaid Tett inntil. Tradisjonelle metoder for å bære barn. Samtidsmuseet for nordlige folk Internett og hjemmesider Arbeid med oprettelse av nye hjemmesider for RDM er påbegynt. Etablering av en Facebook-gruppe for RDM har forenklet formidlingen og markedsføringen av RDM. RDM har som mål å styrke formidlingen gjennom sine egne aktuelle kanaler i årene fremover. En kontinuerlig oppgradering av begge kanaler utføres fortløpende. Porsanger Museum v/konservator har utarbeidet en artikkel i samarbeid med Ulf K. Eriksen om museets til Porsanger kommunes hjemmesider Markedsføring Markedsføring av RDMs enheter foregår via egne brosjyrer, ulike nettverk, reiselivskataloger i Finnmark, Kartbok for Norge (Map Media Europa AS), samt via internett, blant annet på sidene til Venture Norway. RDMs fire museumslokaliteter presenteres på kart, som viktige destinasjoner, point of interest, med praktisk kontaktinformasjon. I tillegg markedsføres RDM og RDMs enheter i ulike aviser og magasiner ved utstillinger, arrangementer og øvrige aktiviteter Omvisninger/foredrag/arrangementer/aktiviteter/undervisning 40-års jubileum for De Samiske Samlinger, Karasjok Enheten De Samiske Samlinger hadde 40-års jubileum i Den ble offisielt åpnet 16. April RDM avholdt jubileumsarrangementet med egenprodusert særutstilling gjennom 40 år, foredrag, taler og bankett i september, mens DSS De Samiske Samlingers Museums- og historielag og styret for Stiftelsen De Samiske Samlinger avholdt en egen dagsmarkering på SVD den 16. April. En jubileumspublikasjon med historikk, foredrag og bilder er under arbeid. Porsanger Musem Billedkveld i Børselv Kvensk Institutt (RDM-PM, Porsanger historielag og Kvensk Institutt). Venuspassasjen, foredrag 8.2. (RDM-PM, Porsanger historielag og Stabbursnes Naturhus) Finnmarksløpet, Sjekkpunkt Skoganvarre (RDM-PM og Porsanger kommune) Glad Lakselv dager (RDM-PM og Porsanger historielag) fotoutstillingen o Bygdevandring om Smørstad gamle kirkegård o Bygdevandring om helleristninger i Brennelv Kulturminnedag Stabbursnes (RDM-PM, Sjøsamisk kompetansesenter og Stabbursnes Naturhus og Museum Kokelv sjøsamiske museum Kystens dag 2012 Kautokeino bygdetun Omvisning/guiding om samisk historie og kultur inklusivt sosialt samvær i torvgammen med bespisning med for elever ved Samisk videregående skole & reindriftsskole i Kautokeino Kautokeino ungdomsskole, klasse 9A, brukte utemuseet til filming av en kortfilm om spøkelser. Den ble vist på skoleavslutningen i desember Omvisninger og guiding er for øvrig en service RDMs ansatte fortløpende og ved behov utfører gjennom hele året. Ut over guiding/omvisning i perioden juni-september, er det registerert 20 omvisninger på SVD. 13

14 2.5.3 Kurs/ møter/seminar/konferanser Museumsseminar. Finnmarksmuseene. Lakselv, Arkivseminar. Nettverkssamling. Vadsø, Møte med Norsk Kulturråd ang. samlingsforvaltning, , Karasjok Norsk kulturråds kontaktmøte med vedtaksinstitusjoner for 23 i Kulturminneloven om utførsel av kulturmateriale, 23.10, Oslo Fiskerihistoriekonferanse. Tromsø, Møte om prosjektet Samisk senter i Masi m/finnmarkspolitikere, SIVA, Kautokeino og Alta kommuner og Thon hotell. November. Introduksjonskurs, samlingsforvaltning. Trondheim, Fagenhet kunst Se egen årsmelding, vedlagt her Publikasjoner Artikkel om tilbakeføring av samisk gjenstandsmateriale. Artikkelen er forfattet med bakgrunn i ett foredrag avholdt i 2010 i Manchester, England v/objektkonservator Anne May Olli og konservator RDM-PM Eeva-Kristiina Harlin. Publiseres av Manchester Museum, England, i løpet av Artikkel Hilsen fra RiddoDuottarMuseat-Porsanger museum i Porsangerfolket 2012 v/konservator PM Faglig samarbeid, nettverk og bistand Faglig samarbeid Nettverk for privatarkiv i Finnmark i regi av Statsarkivet i Tromsø i samarbeid med Samisk Arkiv og Finnmark fylkesbibliotek. Kursing i håndtering av private arkiv. 2 ansatte fra RDM følger opplegget. Porsanger Museum I forbindelse med Nasjonal Landskap er Goarahat og Sandvik halvøya, Porsanger, valgt ut. Der skal det kartlegges, merkes og skiltes 5 kulturhistoriske stier med ulike tema. Kultursti om naturbruk på Stabbursnes; utarbeidet fellesskilt om samisk kultur og naturbruk i området i samarbeid med Stabbursnes Naturhus og Museum og Sjøsamisk Kompetansesenter. Utførsel av samiske kulturminner RDM er vedtaksinstitusjon i forbindelse med utførsel av samiske kulturminner og samisk kunst i henhold til 23 i Lov om Kulturminner av 1979, forvaltet av Kulturdepartementet. RDM har bidratt i arbeidet med endringen av 23. Det er ikke mottatt søknader om utførsel i På RDMs websider er det lagt ut informasjon om utførselsreglene. Samisk museumsnettverk RDM er tillagt ansvaret som nettverkskoordinator for nasjonalt samisk museumsnettverk. Gjennom arbeidet i nettverket skal det faglige arbeidet ved de samiske museene samordnes og styrkes Besøkende/publikum Det totale antall besøkende for RDM-lokalitetene/museene har vært: RDM-Porsanger museum: 304, herav 75 betalende, 43 barn. Øvrige arrangement/temporære utstillinger: 492 besøkende 14

15 RDM-Kokelv sjøsamiske museum: 141 personer; 51 barn, 89 voksne, hvorav 56 norske og 15 utenlandske besøkende. 18 ikke-betalende (barn, gjester). RDM-Kautokeino bygdetun: 2025 besøkende, herav 1043 betalende, og 219 skoleelever og 763 øvrig besøkende (lokalbefolkning, spesielle gjester, barn under 16 år). RDM-De Samiske Samlinger: 4710, herav 3377 betalende, 1333 ikke-betalende (spesielle gjester, samarbeidsbesøk, skoleelever, barn under 16 år og øvrige gjester). Spesielle besøk Sør-koreanske ambassadøren m/kone og delegasjon. September Den indiske ministeren Deos m/følge. September Delegasjon fra Universitetet i Hokkaido, Japan den , RDM-SVD SDS gjester fra ulike kunstsentre i Norge, Organisasjon for Organisasjonsform RiddoDuottarMuseat er etablert som en privat stiftelse, med organisasjonsnummer Stifterne er Kautokeino og Porsanger kommuner, Stiftelsen De Samiske Samlinger og Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum. 3.2 RDMs styre og funksjonstid RDMs øverste organ er styret. RDMs styre består av 5 valgte representanter og er sammensatt på følgende måte: 2 representanter valgt av Sametinget 2 representanter valgt av eierne 1 representant valgt av ansatte Sametinget utnevner leder. Alle representantene har personlige vararepresentanter. Styret har bestått av følgende personer i 2011: Periode: : Oppnevnt av Sametinget: Styreleder: Kåre Olli Pers. varamedlem: Irene Persen Nestleder: Anne Marie Gaino Pers. varamedlem: Reidar Erke Oppnevnt av eierstiftelsene og kommunene: Styremedlem: Ingar Eira Pers. varamedlem: Edmund Henriksen Styremedlem: Ragnhild L. Nystad Pers. varamedlem: Nils Anders Bieska Styremedlem/Ansattesrepresent.: Inga Margrethe Vars Pers. varam.: Elin I. Mathisen fom Styret har i 2012 avholdt fire ordinære og ett ekstraordinært styremøter. Styret har behandlet 39 saker, herav blant annet Stiftelsen SVDs oppsigelse av driftsavtalen med RDM fom , Porsanger kommunes oppsigelse av økonomisk tilskudd til Porsanger Museum fom , retningslinjer for samlingsforvaltning, personalhåndbok for RDMs ansatte og intern diskusjon om RDMs konsolidering, organisering, driftsavtaler og dialogmøter, fremtidige profil og prosjekter. 15

16 Arbeidsutvalg Ingen møter avholdt. Dialogmøter RDM avholdt dialogmøte med stifterne av RDM 5.desember Ingen representanter for Porsanger kommune og Stiftelsen De Samiske Samlinger deltok. Språk RDM har vedtektsført samisk som førstespråk i organisasjonen. Ansatte på PM bruker tre språk i det daglig arbeideet: norsk, kvensk og samisk. 3.3 Ansatte og stillinger Administrasjon Museumsleder: Káren Elle Gaup, 100 % fast stilling Rådgiver: Berit Anette Somby, Informasjonskonsulent : Eeva-Kristiina Harlin, engasjement Anita Bjørnback, 100 % fast stilling fom Førstesekretær: Inga Margrethe Vars, RDM-SVD, 100 % fast stilling Økonomikonsulent: Ann Inger Simonsen, RDM-SVD, 50 % fast stilling Renholder: Terje Henriksen Joks RDM-SVD, 60 % fast stilling Driftstekniker: Aage Hegge, RDM-SVD, 90 % fast stilling fom Driftstekniker: Isak Nils Siri, RDM-GG, engasjement, 100 % stilling IT-konsulent: Ole Bjørn Tellefsen, engasjement, 20 % stilling og 50 % stilling fom Sekretær: Birit Rauna Länsman, RDM-GG, 80 %, engasjement Elle Bals, engasjement, 100 % stilling, Fagenhet for samtid, kultur og historie Konservator: Riinakaisa E. Laitila, RDM-PM, 100 %, fast stilling. Førstekonsulent: Elin Mathisen RDM-KSM, 100 % fast stilling Seniorkonsulent: Berit Åse Johnsen RDM-SVD, fast 100 % stilling Konsulent: Johan Aslak Hætta, engasjement, 100 % stilling, Fagenhet for kunst SVD Konservator i kunst: Kjellaug Isaksen tom Gry Kristine Fors, engasjem Fast 100% stilling fom Fagenhet for bevaring SVD Objektkonservator: Anne May Olli, fast stilling. Studiepermisjon med 40 % lønn, 20 % uten lønn og 40 % arbeid RDM. Hele Annet Studieekskursjon og internseminar for alle RDMs ansatte ble avholdt i Murmansk i Russland i april Ekskursjonen var i forbindelse med Nordiske dager i Murmansk og åpning av kunstutstillingen Gierdu, samt museumsbesøk. En ordning med IDF (Informasjon-Drøfting-Forhandling) er etablert og avholdes spesielt i forkant av RDMs styremøter. Seniorkonsulent Berit Åse Johnsen har vært hovedtillitsvalgt og vaktmester Aage Hegge som verneombud. 16

17 3.4 Antall midlertidige ansatte /sommeransatte Midlertidig ansatte, Jfr. Pkt 3.3. Guider/medarbeidere i påsken 2012: Susanne Vars Buljo, RDM-GG Anne Margit Guttorm, RDM-SVD Guider sommersesongen 2012: Sommeransatte er engasjert i perioden uke 24 til uke 32. Espen André Eira, RDM-GG Jan Cato Hætta, RDM-GG Elle Bals, RDM-GG Anne Margit Guttorm, RDM-SVD Kjell Olav Guttorm, RDM-SVD Maren Inga Baer, RDM-SVD Helen Jewell, RDM-KSM Nils Jovnna Gaup Grønmo, RDM-KSM Aili Eriksen, RDM-PM Malene Eriksen, RDM-SVD Niillas Henry Nystad, RDM-SVD Prosjektansatte - Ove Stødle registrant i 50/60 % stilling ved RDM-PM, Ruth Adele Eriksen - registrant i 50%/ stilling ved RDM-PM, Liv Engholm fotograf i 35 % stilling på SVD, Marit Gunhild Sara registrant i 50 % stilling på SVD, Likestilling RDMs styre har 3 kvinner og 2 menn. Leder og nestledervervet innehas av hhv. en mann og en kvinne, og en anser at likestilling i så måte er ivaretatt. Likestilling mht RDMs ansatte kunne vært bedre, og RDM prøver å opprettholde en jevn kjønnsfordeling gjennom ansettelser i nye stillinger og engasjementstillinger. 3.6 Verv RDMs ansatte Ansattesrepresentant : Inga Margrethe Vars, og varamedlem Elin I. Mathisen. Fast medlem og sekretær for Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji, konservator kunst, hhv. Kjellaug Isaksen og Gry K. Fors. Medlemmer i innkjøpskomiteen for kunst og dáiddaduoji (midler fra Kulturdepartementet), konservator kunst hhv. Kjellaug Isaksen og Gry K. Fors, seniorkonsulent Berit Åse Johnsen, konservator Riinakaisa Laitila og en representant fra Samisk kunstnerforbund, Synnøve Persen, som fratrådte i september Hennes plass ble erstattet med Hege Annestad Nilsen, som leder for RDMs innkjøpskomite. Prosjekt Felles løft for Finnmarkshistorien: Medlem i Primus arbeidsgruppe konservator Riinakaisa Laitila, RDM-PM, og Gry K. Fors i arbeidsgruppen forskningsbasert innsamlingsplan. Museumsleder Káren Elle Gaup sitter i prosjektets styringsgruppe. Samisk museumslag: Seniorkonsulent Berit Åse Johnsen er varamedlem i styret. 3.7 HMS-planer RDM-SVDs tidligere HMS planer foreligger. Oppdatering er under arbeid. RDM er medlem i HEMIS (bedriftshelsetjeneste). 3.8 Kompetanseheving/fagutvikling Arkivseminar. Nettverkssamling. Kautokeino ; fagkonsulent Elin Mathisen og førstesekretær Inga Margrethe Vars. 17

18 Masterstudie i konservering pestisider i musealt skinnmateriale Objektkonservator. Porsangervertkurs i regi av Porsanger i Utvikling 21. og 22. mars og 17. og 18. april Konservator Riinakaisa Laitila. Samisk nybegynnerkurs SAÁL 2 i Lakselv på Samisk språk- og kultursenter i ukene: 3, 9, 12, 16, 21 og 24. Konservator Riinakaisa Laitila. Deltakurs på Gardermoen, , htv Berit Åse Johnsen 4. Økonomi 4.1 Revidert totalregnskap for 2012 RDMs regnskap 2012 inklusiv årsberetning finnes som Vedlegg 1 Prosjektrettet finansiering for 2012 er inkludert i RDMs regnskap Eiendommer og lokaler 5.1 Bygninger og eiendommer - tilstand RDM-Kokelv sjøsamiske museum Bolighus, 45 kvm, oppført i 1950 etter typetegning for bolighus 202+ fra Boligdirektoratet, Boligkontorets arkitekter Huset har senere gjennomgått en del mindre forandringer, som skiftete vinduer og innlagt toalett i kjelleren. Tyverisikring ble installert i Fjøs, 35 kvm Stabbur, 10 kvm En tredel av fellesnaust/sjøbu, 27,5 kvm Naust, 120 kvm Lokalene i Nillagården har dårlige bevaringsforhold mht. klima. Grunnet uegnede lokaler for kontor og helårlig drift i Nillagården, leier RDM kontorlokale i et næringsbygg i Kokelv. I påvente av at det nye naustet blir ferdigstilt i 2013, leier RDM midlertidig lagringsplass til 5 av båtene i samlingen. RDM-De Samiske Samlingers driftsbygg ble tatt i bruk i 1972 og er stort sett bra vedlikeholdt, men deler av bygget og anlegget tilfredsstiller ikke dagens myndighetskrav i forhold til inneklima, tekniske installasjoner og bygningsmaterialer. I underetasjen er det dårlig ventilasjon og gir følelse av fukt og dårlig inneklima. Det er fare for vanninntrengning til kjellergulvene ved styrtregn, dette holdes i sjakk ved bruk av ekstern lensepumpe. Det er manglende magasin- og lagerkapasitet, spesielt for større og motoriserte gjenstander. Eksisterende magasiner er trange og uhensiktsmessige. Kontorlokalene er dårlig isolerte og varmetapet er stort. Utstillingslokalene har ikke tilfredsstillende lyssetting og klima. Utemuseet består av 1 elvesamegård med bolighus, stabbur, stall og fjøs (Jávrebainjárgadállu), 1 fjellstue, 4 stabbur, 2 gammer, 1 njálla, innretning/stávrá for oppbevaring av tørket høy og stillas/luovvi for oppbevaring av diverse utstyr. RDM-Porsanger Museum har utstillingen sin i skolebygningen i Skoganvarre kostnadsfritt fra Porsanger kommune. Bygningen ble avhendet til Skoganvarre bygdelag Kontorlokaler leies på Stabbursnes Naturhus og Museum i Stabbursnes, hvor konservator har sitt arbeidsted. Kontorlokalet i Skoganvarre er ikke egnet for helårsdrift pga inneklima og derfor leies kontorlokale i Stabbursnes, også pga fagmiljøet. I 2012 har konservator og registrant hatt arbeidssted både i Skoganvarre, Stabbursnes og i Lakselv pga samlingsarbeid. 18

19 Porsanger Museum har en krigshistorisk utstilling i Skoganvarre. Denne tar for seg lokalbefolkningen i tiden før, under og etter krigen. I tillegg er det delutstilling om helbrederen Johan Kaaven, om skogen og tjærebrenning. Utstillingen ble oppdatert i juni 2012, og har fått nye gjenstander, lys og glassmontre. RDM har i 2011 fått leie vederlagsfritt det gamle kontorbygget, med tilhørende dobbel garasje, til Statens Vegvesen i Lakselv. Leieavtalen er med Mesta Eiendom. Dette bygget var tenkt fjernet, og derfor gikk RDM inn og fikk en leieavtale for å unngå at denne historiske bygningen gikk tapt. Bygget har strøm og er kun tatt i bruk for lagring av enkeltgjenstander. RDM-Kautokeino bygdetuns hovedbygning ble innviet i Da bygningen sto ferdig var arealene redusert med 2/4 pga. økonomien. Det resulterte i at bygget blant annet ikke har spise-/pauserom og garderobe for ansatte, møterom, lagerrom for arkivalier og større gjenstander og arbeidssted i tilknytning til magasinet. Utemuseet består av 2 eldre hus, 7 stabbur, 1 sauna, 1 fjøsbygning, 1 luovvi, 1 høystakke. I 2011 er er det satt opp et stabbur for lagring av større gjenstander for å frigjøre plass i både magasin og lager i museumsbygningen. Noen av de eldre bygningene på utemuseet har fått nye lås, og det er foretatt tettning av åpninger med strie. Gjennomgang og tilstandsvurdering av de eldre bygningene er presserende. RDM-GG har også tatt i bruk deler av det gamle internatbygningen ved siden av museet. Der er det satt opp lettvegger og montert spotlys til utstillinger. Ingen av RDMs museumsenheters museumsbygninger har optimale forhold, verken som utstillingslokaler og kontorlokaler. Kontorlokalene i Kautokeino, Karasjok og Kokelv har lav innetemperatur om vinteren som medfører høyt strømforbruk for å holde akseptabelt varmenivå. 5.2 Freda eller verneverdige bygninger RDM har drift av totalt 36 ulike bygninger (gammer, stillaser, tømmerbygninger og stabbur) som tilhører det totale anlegget medregnet de tre museumsbyggene i Karasjok, Kautokeino og Kokelv. RDM-SVD : Jávrebainjárga-anlegget Elvesamegården, Jávrebainjárgaanlegget, er ett av de få eksemplar av denne typen samiske elvegårder som finnes og som samtidig er bevart i en relativ bra stand. Derfor er det viktig å ta godt vare på den. Restaurering av fjøset er nå fullfinansiert, men arbeidet er utsatt til 2014 siden de få med kompetanse innen prosessuell restaurering er opptatt med andre prosjekter inntil videre. Forøvrig er bygningene i tilfredstillende tilstand. RDM-GG to eldre hus På utemuseet i RDM-Kautokeino bygdetun er det to beboelseshus i komplett stand. Det er få igjen av denne typen hus i Kautokeino-området, og det er derfor viktig å bevare disse to husene på best mulig måte. Taket på det ene boligen ble skiftet ut i 2012, hvor man blant erstattet plastdekket med never for bedre bevaring av bygget. Dette ble gjort i samarbeid med Samisk videregående skoles lærere og elever på tømrerlinjen i Kautokeino, samt deres samarbeidspartnere i Finland, Sveige og Russland. Det er behov for ytterligere restaurering av begge hus. En enklere oversikt over tilstand og restaureringsbehov m/bilder er utarbeidet av RDM-GGs ansatte. RDM-GG har også i samarbeid med Samisk videregående skole utført hastevern av taket på det gamle internatbygget, som er en del av bygningsmassen til Kautokeino bygdetun. Deler av taket ble dekket med plast og skal restaureres i 2013 ved hjelp av Samisk videregående skoles lærere og elever på tømrerlinjen i Kautokeino og deres samarbeid med et EU-prosjekt i restaurering. RDM-KSM har verne- og vedlikeholdsavtale for bolig, fjøs, stabbur og naust/sjøbu tilhørende Nillagården, tinglyst Restaurering/vedlikeholdsarbeid er utført. 19

20 5.3 Planer om utbygging eller utbedringer. RDM-Porsanger museum er det eneste RDM lokaliteten som ikke har eget museumsbygg. Samlokaliseringsporsjektet har for PMs del ikke hatt bevegelse i Viser for øvrig til dette pkt i Årsmelding RDM-Kautokeino bygdetun Bistand i restaurering av taket på det gamle internatbygningen ved siden av museets driftsbygning. RDM-Kokelv sjøsamiske museum Viser til dette pkt i Årsmelding Planer for bygging av flerbrukshus med lokaler til RDM-KSM er fremdeles uavklart. RDM-SVD - Samisk kunstmuseum Prosjektet har ikke hatt bevegelse i 2012 pga uavklarte eierforhold. Dette prosjektet inkluderer også rehabilitering av SVDs eksisterende museumsbygning. 6. Vurdering av virksomheten for 2012 Det er gjennom egne ansattes engasjement, stå-på-vilje og tro på at våre dagens løpende, hverdagslige gjøremål kan skape et godt og trygt fundament for de samiske fremtidige generasjoner i viten og kunnskap om samiske historiske og samtidige forhold, som gjør at vi alle holder ut noen hektiske dager. Men vårt arbeid grunner også på vevillighet og god støtte fra ulike finansiører, ulike fagfolk, lokalebefolkningen og museums-/historieforeninger der hvor RDM har sine enheter. De er viktige for RDM og vårt ansvar for å forvalte den samiske kulturarven i lag. I 2012 har RDM, i tillegg til løpende prosjekter og øvrig virksomhet, prioritert sin virksomhet mot samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger. Samlingsforvaltning har også vært en prioritert oppgave for Samisk museumsnettverk, som RDM koordinerer. RDM ser behovet for å få oversikt over alle samlinger den forvalter på de ulike enhetene med tanke på tilgjengeliggjøring av det for allmenheten. Databasen Primus med samisk løsning (for skriving) ble tatt i bruk i full versjon i 2012, og dermed er digitaliserings-, fotograferings- og registreringsarbeidet fått sin gode begynnelse. På den kulturhistoriske siden er billedsamlinger, og på kunstsiden er fotografering av kunstverkene prioritert i første omgang. Dette er et omfattende arbeid, og med dagens arbeidsstad vil det ta flere år før alle samlinger er registrert etter gjeldende krav og standarder var også et jubileumsår for et av RDMs lokaliteter, nemlig det første samiske museet i Norge; Sámiid Vuorká-Dávvirat De Samiske Samlinger som har hatt 40 års virke I samisk museal sammenheng er dette en lang historie, men ikke i norsk sammenheng. For å kunne komme på nivå med de øvrige museer i Norge, har de samiske museene behov for ytterligere økonomisk styrking i årene fremover. Dette gjelder økonomi til å styrke museene med ansatte med ulik faglig kompetanse til å gjennomføre ulike museale prosjekter spesielt innen formidling til barn og unge, få forbedrede virksomhetslokaliteter, magasineringsforhold og vern og vedlikehold av eldre og verneverdige bygninger. RDMs virksomhet er stort sett gjennomført etter RDMs virksomhetsplan for For å komme best mulig i gang med digitaliserings- og registreringsarbeidet måtte ansettelse av midlertidig personell prioriteres. Dette fagområdet vil også være en prioritet i Det vil alltid være oppgaver som ønskes påbegynt og gjennomført på ulike steder, men dette er avhengig av RDMs økonomi til enhver tid mht til personell og deres kapasitet. 20

A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat

A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat RDM styremøte 14.03.17. Porsanger vertshus. Møtet ble avholdt Kl. 10:00-14:00 A- Møteprotokoll RiddoDuottarMuseat Styret besøkte RDM-PMs lokale Kunstarena Lakselv (fefo-bygget). Til stede var: Johan Ailo

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

Pressemelding 1. september 2015

Pressemelding 1. september 2015 Pressemelding 1. september 2015 Kulturminnedagene i Porsanger 2015 Kulturminnedagene i Norge er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), med aktiviteter i hele Europa. Det er

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :14:46

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :14:46 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490825 Innsendt 15.10.2011 23:14:46 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Sted: RiddoDuottarMuseat (SVD) og Rica Hotell, Karasjok Tidspunkt: 20.-22.mars 2013 Ansvarlige institusjoner for seminaret og prosjektet:

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

Referat fra Nord-Troms Museum

Referat fra Nord-Troms Museum Referat fra Nord-Troms Museum Styremøte 7.april 2008. Sted: Lyngen, Tindevangen ungdomshus. Tid: klokken 10.00 Tilstede: Asle Tveitnes Åshild Simonsen Elin Kaasen Guri Isaksen Carl Johan Bentsen Ole Anton

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan 26.06.17 Strategiplan 2017-2020 Innhold Forord... 2 1. Prosess... 3 2. Samfunnsoppdrag og visjon... 3 3. Status utfordringer og muligheter... 5 3.1 Besøkstall... 6 3.2 Bygninger... 6 3.3 Fagkompetanse...

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Årsmelding 2015 Samisk Museumslag er en organisasjon for samiske museer og andre museer med samiske samlinger i Norge og jobber primært

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005)

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Samisk arkiv Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Stiftelse Historikk 1988: Prosjektet Samiske arkiver (Nordisk samisk institutt, Forskningsrådet og Riksarkivaren) 1995: Privat stiftelse

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Ášši/Sak SP 021/13. Sametingets museumspolitiske redegjørelse 2013. I Vedlegg. II Forslag og merknader. Innledning

Ášši/Sak SP 021/13. Sametingets museumspolitiske redegjørelse 2013. I Vedlegg. II Forslag og merknader. Innledning Originalspråk: Norsk Ášši/Sak SP 021/13 Sametingets museumspolitiske redegjørelse 2013 Arkivsaknr. 12/2791 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 24.04.13 SR 057/13 Sametingets plenum

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010.

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. ÅRSMELDING 2009 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 22. april 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl 13.00-14.15 Sted: Muséplass 1 Disse møtte:

Detaljer

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på hotell Torsdag 27.nov 2014 Møtested: hotell Møtetid: 27.november kl. 16.00 28.nov. kl.

Detaljer

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014 Seminar om kvensk immateriell kulturarv Vadsø 11. og 12. juni 2014 Mitt utgangspunkt Store forventninger til Kulturrådet, lista er lagt høyt. Handler om den kvenske kulturen både i forhold til kvenene

Detaljer

Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd

Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd Davvi Álbmogiid Guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) Dálááiggi musea / Samtidsmuseum, avdeling av DÁG Kjellaug

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd Mia Krogh Varanger Samiske Museum Tana og Varanger museumssiida BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida

Detaljer

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING.

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING. Redaktør: Jan Henriksen, Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag forside og desembernatt bakside: Adnan Icagic Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag bakside: Mari Karlstad Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

klasse Tema: Samlingsforvaltning

klasse Tema: Samlingsforvaltning 7. 10. klasse Tema: Samlingsforvaltning Forarbeid Kunnskapsløftet sier: Samfunnsfag 5.-7. årstrinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske ulike kjelder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Saksliste Saksnr Innhold Lukket. Museumsstrategi for Finnmark Høring Søknad om skjenkebevilling

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Saksliste Saksnr Innhold Lukket. Museumsstrategi for Finnmark Høring Søknad om skjenkebevilling Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00

Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00 Styremøte: 6.april 2010 Sted: Olderdalen kommunehus Tid: klokken 10.00 Innkalt: Asle Tveitnes Elin Kaasen Guri Isaksen (meldt forfall) Elna Karlsen (meldt forfall) Ole Anton Teigen (ikke møtt) Solveig

Detaljer

SAEMIEN SIJTE - SØKNAD OM MIDLER TIL INTERREG-PROSJEKTET "SYDSAMER - LANDSKAP OCH HISTORIA"

SAEMIEN SIJTE - SØKNAD OM MIDLER TIL INTERREG-PROSJEKTET SYDSAMER - LANDSKAP OCH HISTORIA Saknr. 11/7564-3 Ark.nr. Saksbehandler: Tina Amundsen Ove Holseng SAEMIEN SIJTE - SØKNAD OM MIDLER TIL INTERREG-PROSJEKTET "SYDSAMER - LANDSKAP OCH HISTORIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Felles løft for Finnmarkshistorien

Felles løft for Finnmarkshistorien Felles løft for Finnmarkshistorien Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark WORLD HERITAGE ROCK ART CENTRE Prosjektet er støttet med midler fra: Forsidebilde: Johanna Storrønning

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Tilstedet: Asle Tveitnes Elin Kaasen Carl johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna karlsen Referent: Nina Einevoll

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss Presentasjon 2016 12.09.2017 1 Bokbussens formål: Synliggjøring av samisk tilstedeværelse Delta i revitaliseringen av sørsamisk språk Formidle kunnskap om samisk språk,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

Referat 13. oktober 2008

Referat 13. oktober 2008 Referat 13. oktober 2008 Asle Tveitnes Elin Kaasen Elna Karlsen (meldt frafall) Carl Johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen (meldt frafall) Åshild Simonsen Guri Isaksen Referent. Nina Einevoll

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2015

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2015 Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2015 RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum RDM-Porsáŋggu musea/porsanger museum/porsangin

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Saknr. 15/3622-5 Saksbehandler: Bjørn Westad Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med

Detaljer

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV HISTORIKK 1/ Eget tiltak opprettet av Nore og Uvdal kulturstyre ca 1992 Fysisk arkiv plassert i Uvdal herredshus i tilknytning

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum Om meg selv Alexander Lindbäck fra Lakselv i Finnmark Lydteknikerutdannelse fra NISS, Oslo Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo Katalogansvarlig,

Detaljer

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 15/2378 Lnr.: 249/16 Ark.: C50 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Lovhjemmel: Kulturminneloven Rådmannens

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Nord -Troms Museum. Referat. Styremøte 18. januar 2010 Sted: Bjørklygården Tid: klokken Ann Lund (varamedlem) referent: Nina Einevoll Strøm

Nord -Troms Museum. Referat. Styremøte 18. januar 2010 Sted: Bjørklygården Tid: klokken Ann Lund (varamedlem) referent: Nina Einevoll Strøm Referat Nord -Troms Museum Styremøte 18. januar 2010 Sted: Bjørklygården Tid: klokken 10.00 Innkalt: Asle Tveitnes Elin Kaasen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna Karlsen (meldt frafall) Ole Anton Teigen

Detaljer

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Møtetid: 17. september 09.30 17.05, 18. september 09.00 17.10 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer: Ulf T.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer