Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum RDM-Porsáŋggu musea/porsanger museum RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger RDM-Guovdageainnu gilišillju/kautokeino bygdetun Godkjent av RDMs styre

2 Innhold 1. Mål og oppgaver RiddoDuottarMuseat (RDM) mål og visjon RDMs 2013 finansiering RDMs hederspris RDMs lokaliteter Museumsfaglig virksomhet Samlingene Kulturhistoriske samlinger Naturhistorisk samling Billedsamlinger Kunstsamlingen Privat arkiv Øvrig innenfor samlinger Gaver/donasjoner/tilvekst samlinger Utlån fra samlinger/deponering/tilbakeføring Innsamling Bevaring Konservering Dokumentasjon Primus digital registrering Prosjekter Avsluttede prosjekter Pågående prosjekter Planlagte prosjekter Forskning Formidling Utstillinger Basisutstillinger Vandreutstillinger/temporære utstillinger Internett og hjemmesider Markedsføring Omvisninger/foredrag/arrangementer/aktiviteter/undervisning Kurs/ møter/seminar/konferanser Publikasjoner Faglig samarbeid, nettverk og bistand Besøkende/publikum Organisasjon for Organisasjonsform RDMs styre og funksjonstid Ansatte og stillinger Antall midlertidige ansatte /sommeransatte Likestilling Verv RDMs ansatte HMS-planer Kompetanseheving/fagutvikling Økonomi Revidert totalregnskap for Eiendommer og lokaler Bygninger og eiendommer tilstand Freda eller verneverdige bygninger Planer om utbygging eller utbedringer Vurdering av virksomheten for

3 1. Mål og oppgaver 1.1 RiddoDuottarMuseats (RDM) mål og visjon RiddoDuottarMuseat representerer stor bredde innenfor samisk kultur, historie, samtid og kunst samt også den trekulturelle kulturhistorien i Finnmark og Sápmi. RDM formidler samisk innlandskultur, reindrift, sjøsamisk kultur og møtet mellom samisk, kvensk og norsk kultur gjennom gjenstander, foto og immaterielle kulturminner. I tillegg forvalter RDM en stor og interessant samisk samtidskunstsamling. RiddoDuottarMuseat er organisert i 3 fagenheter; fagenhet for kultur, historie og samtid, fagenhet for bevaring og fagenhet for kunst. Hovedspråk er nordsamisk. 1.2 RDMs 2013 finansiering RDMs virksomhetsplan 2013 og Budsjettinnspill 2014 er sendt til Sametinget pr RDM mottar driftsstøtte i 2013 fra følgende finansiører: Sametinget kr ,- Finnmark fylkeskommune kr ,- Kautokeino kommune kr ,- Porsanger kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Karasjok kommune kr 0,- Inkludert i Sametingets bevilgning er 1) kr ,- fra Kulturdepartementet via Sametinget for innkjøp av kunst, 2) kr ,- til koordinering av Samisk museumsnettverk, og 3) kr ,- til etablering av Dokumentasjonssenter i Masi (3-årig prosjektstilling i 100 %), og kr ,- til vedlikehold/restaurering av kunstsamlingen på SVD. Totalt øremerkede midler: kr Inkludert i bevilgning fra Porsanger kommune er leie av lokaler i den gamle skolebygningen i Skoganvárri for RDM-Porsanger Museum fra Skoganvarre grendelag, kr ,-. Kautokeino kommune har redusert kommunalt tilskudd med kr ,- fom Resterende tilskudd fra Kautokeino kommune består av, i tillegg til ren driftstilskudd, også strøm, snørydding, renhold, vaktmestertjenester, forsikring av bygninger og samlinger for RDM-Kautokeino bygdetun. RDM-GG har også anvendt den gamle internatbygningen ved siden av museumsbygningen vederlagsfritt i RDM forvalter også Sametingets innkjøpsordning for kunst og får en særskilt overføring på kr ,- i Andre eventuelle tilskudd er søknadsbaserte tilskudd til nye og pågående prosjekter og konkrete tall for år 2013 foreligger ikke enda. Øvrig prosjekttilskudd for 2012 fremkommer i RDMs regnskap for Vedlegg 1. Økning til driftsmidler fra Sametinget er følgende fra 2011 til 2012: kr ,- og fra 2012 til 2013: kr ,-. Dette dekker verken generell prisøkning og økning av lønnskostnader i 2011 og RDMs hederspris Hedersprisen tildeles hvert 2. År. Neste tildeling er i RDMs lokaliteter RiddoDuottarMuseat drifter de 4 konsoliderte museumsenheter; De Samiske Samlinger i Karasjok, Porsanger Museum, Kokelv sjøsamiske museum og Kautokeino bygdetun. RDM har sitt hovedadministrasjonssted på SVD -De Samiske Samlinger. Driften er organisert i 3 fagenheter: Fagenhet for kultur, historie og samtid, Fagenhet for bevaring og Fagenhet for kunst. Innsamling av kunst til et 3

4 framtidig Samisk Kunstmuseum startet i RDM-SVDs Fagenhet for kunst administrerer og forvalter innkjøpt kunst. Innkjøpt kunst via offentlige midler og innkjøpsordningene eies av Sametinget. Utfyllende informasjon om enhetene vises til tidligere årsmeldinger. Museumsfaglig virksomhet 2012 Samlingene ved RDMs 4 lokaliteter er basismateriale for museets virksomhet. Selv om lokalitetene/ enhetene er forholdsvis nye, har de eldste samlingene ved noen av de lokale enhetene sitt opphav fra slutten av 1800-tallet. Samlingene ved alle RDMs enheter mangler tilfredsstillende arkiv- og magasineringsforhold Samlingene RDM startet i 2012 registrering av foto- og gjenstandsmaterialet i databasen Primus med sentral serverløsning fra KulturIT på Maihaugen i Lillehammer. Gjennom dette arbeidet oppnås total oversikt over alle samlingenes endelige antall og tilstand. Publisering vil skje i Registreringsarbeidet vil foregå i flere år fremover i tid, og er en prioritert årlig oppgave for alle enhetene Kulturhistoriske samlinger RDM-Kokelv sjøsamiske museums gjenstandssamling blir oppbevart i bygningene tilhørende Nillagården. Samlingen består av 1010 gjenstander; redskaper fra fiske, fangst og jordbruk, båter, klær og husgeråd. Gjenstandssamlingen økte i 2012 med 1 gjenstander. RDM-Porsanger Museums gjenstandssamling pr mai 2013 var på 808 gjenstander som relaterar seg til hverdag, næring, krigen og samiske klær. RDM-PM har prioritert Primus-arbeidet i 2012 til fordel for nyregistrering av eksisterende gjenstander. RDM-Kautokeino bygdetun: gjenstandssamlingens størrelse er fremdeles usikker da alle innkomne gjenstander ikke er ordentlig registrert. Pr 2010 var det registrert og katalogisert 1644 gjenstander. Nyregistreringer er stoppet i påvente av ny registreringsform via databasen Primus, og på grunn av oppryddingsarbeidet i lager og magasin inklusiv utstilling. Utstillingen har for mange gjenstander og en del gjentande må tilbakeføres til magasinet, også pga bevarings- og sikringsmessige årsaker. Fotografering og registrering av gjenstander starter opp igjen i RDM-De Samiske Samlingers gjenstandssamling består nå av 4620 objekter. Gjenstandene finnes i utstillinger og i magasiner. Omlag 2/3 av gjenstandene er registrert på nordsamisk. Fra og med midten av 1980-tallet er alle gjenstander registrert på nordsamisk. Gjenstandene har sin proveniens fra hele Sápmi fordi SVD presenterer materiale som omfatter de fleste samiske områder i sine utstillinger. Registrering er på manuelle kortsystem, som etterhvert nå digitaliseres og registreres i databasen Primus. Gjenstandssamlingen økte i 2012 med 39 numre. En fornyelse av basisutstillingen er i hovedtrekk tenkt å knyttes til utbyggingen av Fagenhet for kunst og rehabilitering av nåværende RDM-SVDs lokaler. Utbygging av kunstmuseum og rehabilitering av eksisterende museumsbygning er stoppet opp i påvente av klarering i saken fra Stiftelsen SVDs styre, som eier av bygningen Naturhistorisk samling RDM-Kokelv sjøsamiske museum har en naturhistorisk samling på 25 objekter som oppbevares i Nillagården. RDM-De Samiske Samlingers naturhistoriske samling er på 20 objekter. Ingen innkjøp i

5 2.1.3 Billedsamlinger RDM forvalter en fotosamling på totalt anslagvis ca bilder/arkivalier. Eksakt tallfesting av den totale fotosamlingen på RDMs enheter vil først være mulig når registrering i databasen Primus er fullført om noen år. Alle billedsamlinger på enhetene oppbevares forsvarlig i brannsikre skap. SVDs billedsamlinger er på ca bilder og oppbevares i brannsikker safe. Tilveksten i 2012 består av omlag 300 digitale foto. På PM finnes ca fotografi i samlingen. Det meste er fremdeles uregistrert. Det er behov for å samle inn informasjon om bildene og bruksrettighetene til bildene. PM arrangerer billedarrangementer og fotoutstillinger for å få mer opplysninger til bildene. Totalt 252 bilder er registrert i WinRegimus og konvertert videre til Primus database i I KSMs billedsamling er på ca. 500 fotografier og oppbevares i RDM-KSMs kontor. På GG er det midlertidig registrert fotos, men antallet kan anslagsvis være større når man inkluderer bilder i relevante publikasjoner. Digitalisering og registrering ble påbegynt i 2012 i samarbeidsprosjektet med DigForsk avd Kautokeino Kunstsamlingen Verk til kunstsamlingen kjøpes inn via Sametingets innkjøpsordning for kunst og dáiddaduodji, og RDMs innkjøpsordning for innkjøp av kunst og dáiddaduodji med midler fra Kulturdepartementet. Egne lister utarbeides for innkjøp via Sametingets og RDMs innkjøpsordning av kunst og duodji/ dáiddaduodji. Alle innkjøpte verk gjennom disse ordningene eies av Sametinget. Se egen årsmelding for Fagenhet for kunst vedlagt her Privat arkiv Kokelv sjøsamiske museum - Egil Kristoffersen A/S (fiskeribedrift) - Norske kvinners sanitetsforening, avd. Kokelv - Kokelv fiskarlag - Aktion sühnezeichen (Aksjon soningstegn, kirkebygg, Kokelv, 1960). De Samiske Samlinger Har noen privtarkiv, blant annet deler av Samenes Landsforbunds (SLF) og Norske Samers Riksforbunds (NSR) Øvrig innenfor samlinger I tillegg til samlingene forvalter RDM kulturminneregistreringer, intervjuer, film, musikk, bøker og dokumenter, samt kopier av innlånte gjenstander Gaver/donasjoner/tilvekst/innkjøp til samlinger RDM-Porsanger Museum PM har påbegynt en mer aktiv innsamling og innkjøp av draktmateriale fra Porsangerområdet. Museet har kjøpt inn en komplett dame- og herrekofte i Porsangermodell. En sávžžanáhdorka (saueskinnsdork) ble tilvirket i 2012 av duojár Solveig Tangeraas. Museet planlegger innkjøp av komplett dame- og herre kvenskdrakt. Via gaver: 1 dokumentmappe, 1 kopp, 2 kofferter, 1 del av en vevstol, 1 kjole, 1 jern, 1 steinbrett, 2 slegger 1 jernstolpe m/piggtråd, 1 ryggsekk, 1 vekt, 1 sag, 1 par remskøyter, 1 par fotballsko, 1 høvvel, 1 5

6 borr, 1 hermetikkboks, 1 par votter, 1 par skaller, 1 klepp, 3 bøker og 11 CD) Arvid Petterson, Porsanger 41 boktitler (bl.a. Hans Nielsens Hauges skrifter og bøker med religiøst innhold) Nils Anders Bieska, Karasjok 1 hjemmelaget bord fra Ildskog 1964 Roger C. Fagerslett, Porsanger Via innkjøp: Sjøsamisk dork tilvirket av Solveig Tangerås, Porsanger. Kobberkjele; tilhørt til A. Andersen i Porsanger, kjøpt fra Antikstore, Porsanger 6 innrammede fotografi fra Porsanger (1944, 1947 Hamnbukt og 1982 Lakselv luftbilde), kjøpt fra Antikstore, Porsanger 2 Iver Jåks kunstbilder RDM-Kokelv sjøsamiske museum Høtt (roahkan) RDM-Kautokeino bygdetun Via gaver: Maleri av Nils Persson Ian Birksted, England. Reinskinn med signaturer fra Jáhkoš-slekten i Kautokeino. Kristine Sara Hætta. Eldre trefat fra Kautokeino. Kjell Borgen, Oslo. 315 barnetegninger fra 1950-tallet tegnet av barn fra Kautokeino. Inka Brokke, Nederland. 26 Sámi Áigi, 8 kart, 78 tidskrifter om urbefolkninger, 3 Sámiid Ædnan avis, 2 Čávžo aviser, 1 postkort, 1 frimerke Sameland, 1 button støtt samenes rettigheter, 1 button Sámi álbmot listu. Liv Østmo, Kautokeino. 1 par ullvotter med Ávžimønster. Edel Hætta Eriksen, Kautokeino. 1 samiskkledd jentedukke fra Kautokeino. Ca 30 cm. Inger Anna Gaup Gustad, Kautokeino. 3 kullstift tegninger. Innrammet. Ole Schult. 1 kunstbilde malt på en treplate. 1 LP plate Biret Elle Balto muitaša. Káren Elle Gaup, Kautokeino. 81 CD med samisk musikk/samiske artister. Káren Elle Gaup, Kautokeino. 1 bok Teáhterbiktasat (Teaterklær) gitt av Beaivváš Sámi Teáhter, Kautokeino. 1 bok Jordmor Saras arbeid 42 år i Sameland. Sara K. Hætta, Kautokeino. 1 Samisk skolehistorie bind 5. Svein Lund, Kautokeino. 1 flaggstangtopp av tre fra 1940-tallet. Isak Th. Triumf, Kautokeino. Via innkjøp: 2 akvareller (1 ukjent kunstner og 1 av Enno Brokke). 3 samiskkledde dukker (1 peskkledd jente, 1 peskkledd gutt, 1 koftekledd jente). Dukkene er ca 60 cm høy. Traktorkaravanemodell laget av Traktor-Mathis (Johan M K Hætta), Kautokeino RDM-De Samiske Samlinger Via gaver: 32 pyntegjenstander og nips fra tallet, sirpi, kjøttkvern, 6 LP-plater, 2 mobiltelefoner fra tallet og 6 samiske kalendre fra Nils A. Bieska Utklippsbok laget av en tenåring på 1960-tallet om Norges kongehus. Boka Oppdageren Nansen ved H.D. Jølle, gave fra Polarinstituttet. NSR-fanen årsmøtefanen fra (SVDs jubileum). NSR. 6

7 Porselensfat med potrett av Anna Afanaseva,1 kopp og fat (SVDs jubileum) fra Anna Afanaseva (SVDs jubileum) Glassfat fra Boble Glasshytte, Karasjok kommune 3 kortfilmer, Knut Hesjedal Bok Reinhard and ute Tyskland Klingende wildinis, Erich Wusterman. 2 bilder Stille Stilla trykk fra Åse Frøysadal (gave til SVD og GG) Avisutklipp fra avisen Nordkalotten Bordklokke og bilde av 50-års konfirmanter i 2012 fra Nils A. Bieska Via innkjøp: 2 silketørkler 2 grønlandske flagg Bok Anteckningar och observationer rörande Norrige, P. A. Siljeström. Fagenhet for kunst Se egen årsmelding med bildelister over innkjøpt kunst Utlån fra samlinger/deponering/tilbakeføring av gjenstander Kulturhistoriske samlinger De Samiske Samlinger Utlån for en kortere periode av 8 klesrelaterte gjenstander til Duodjeinstituhta, Guovdageaidnu. Tilbakelevering av samiske gjenstander Objektkonservator Anne May Olli har representert Samisk museumslag i arbeidsgruppen for tilbakelevering av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk Museum i Oslo. Arbeidsgruppen ferdigstilte rapporten Bååstede i mars 2012 hvor man foreslår å tilbakeføre deler av den samiske samlingen til de seks museene under Sametingets forvaltning. Tilbakeleveringsavtalen mellom Sametinget og berørte museer ble undertegnet 19. Juni I forbindelse med dette ble en gjenstand, som sybolikk på starten av tilbakeføringsarbeidet, overlevert til RiddoDuottarMuseat og er stilt ut på enheten De Samiske Samlinger. Gjenstanden er en osteform fra 1830 med opprinnelse fra Karasjokområdet. Porsanger musem Har utlånt et glassmonter med innhold, en kvinne- og herre sjøsamiske kofter med tilbehør, til Stabbursnes Naturhus og Museum i Porsanger fra juli Utlånt gjenstander fra utstillingen i Skoganvarre til miniutstillingen Lasarettmoen i IKAFs lokale i Lakselv i perioden Fagenhet for kunst Se egen årsmelding. Vedlagt Innsamling Samlingsforvaltningsplan i regi av Samisk Museumsnettverk ble ferdigstilt i 2011, danner grunnlag for bl.a. utarbeidelse av en samlingsplan. Arbeidet med ferdigstillelse av innsamlingsplan for den enkelte enhet er utsatt inntil alle enheter har kommet godt i gang med digitaliserings- og registreringsarbeidet. Utsatt til Bevaring Bevaringsforholdene er ikke helt optimale på noen av RDMs lokaliteter. Her henvises i tillegg til kap. 5.1 her. 7

8 RDM-KSM har dårlige bevaringsforhold i Nillagården. Båtene er midlertidig lagret i en privat garasje. Bygging av nytt naust som skal romme båtsamlingen ble påbegynt i Ferdigstilles i Behov for utbedring av bevarinsforholdene for alle samlingene på RDM-KSM er ekstremt stort. RDM-PM oppbevarer gjenstandene i utstillingen og øvrige gjenstander i skolebygningen i Skoganvárre. Der finnes ikke et ordentlig magasin med akseptable klimaforhold. Behovet for egnede magasinrom er stort. RDM-SVD Gjenstandene finnes i utstillingene og i magasin. Lys- og klimaforholdene i utstillingen er tilfredsstillende, men ikke optimale. Det er kun ved denne lokale enheten for RDM der det finnes et kjølemagasin, men den preges av plassmangel. Tilvekst i kunstsamlingen har medført plassmangel for kulturhistoriske gjenstander, i både magasin og utstillinger. På grunn av en betydelig økning i antall kunstverk i løpet av de siste årene, er det i 2012 igangsatt en omorganisering av magasineringen av kunstverkene. RDM-GG Kompaktmagasin montert, men er ikke klimastyrt. Gjenstander oppbevares i utstilling og i magasin. Utvidelse av både utstillingsarealer og magasin må vurderes innen en 10-års periode. Utstillingsforhold mht lys og klima er ikke helt tilfredsstillende Konservering tilstandsvurderinger, forebygging og kontroller I løpet av året har objektkonservator foretatt forebyggende konservering, i kjølemagasin og fryseprosedyrer inklusiv logging. I tillegg har hun rådført og veiledet kollegaer vedrørende museumsrelevant arbeid (gjenstandshåndtering), samt rådført eksterne museer og andre via telefon/ . Konservering: pesker i Kokelv august 2012 Tilstandsvudering: sjamantromme (Anders Poulsson). Det er holdt visning av den for ulike grupper. 2.2 Dokumentasjon Dokumentasjon og registrering av samlinger er en av hovedoppgavene til RDMs ansatte. Dette arbeidet ved fagenhetene utgjør basisfunksjonen i den museale virksomheten og danner grunnlaget for at en best mulig formidling kan finne sted i møte med publikum. Databasen Primus ble tatt i bruk i Konserverings- og prepareringsarbeidet er noe redusert da RDMs objektkonservator kun har fungert i en 40 % stilling. Gjenstandsdokumentasjon er en del av registreringsarbeidet som utføres ved alle lokaliteter. Det er i 2012 foretatt: - fotodokumentasjon om sying av sjøsamisk roavgu/skinnfell i mars i Billefjord (PM) - foto- og filmdokumentasjon om sying av sjøsamisk dorka, kvinnedork i 2012 i Billefjord og Kolvik (PM) - fotodokumentasjon om sying av komager i juni 2012 i Billefjord (PM) - fotodokumentasjon om laging av kniv/niibi i oktober i Billefjord (PM) - foto- og filmdokumentasjon av påkledning av brudepar i samisk brudestas (SVD) 8

9 2.2.1 Primus digital registrering Databasen Primus i full lisensordning kom istand fra Opprydding, sortering og digitalisering av utvalgte samlinger ble påbegynt i På alle enheter er foto scannet og gjenstandsfoto tatt for registrering i Primus. Samtidig med registreringsarbeidet foretas også et grunnleggende språkutviklingsarbeid i samisk mht ord og betegnelser som kan brukes. På De Samiske Samlinger er flere hundre fotoscanninger foretatt med tanke på Primus-registrering. Registranten har også foretatt fotoscanning i forbindelse med pågående egne og andres utstillinger og prosjektrapporteringer, og er også med i språkutviklingsteamet. Ved Porsanger Musem ble databasen Winregimus ble konvertert til Primus i slutten av året I tillegg til nye er også gamle registreringer blitt registrert på nytt igjen. Konservator har deltatt Finnmark museenes felles arbeidsgruppe for Primus og arbeidsgruppe produsert Primus registreringsveiledningsdokument. RDM-PM bruker nordsamisk, norsk og kvensk i registreringsarbeidet og prøver å finne også betegnelser på Porsanger samiske dialekt. I løpet av året 2012 ble 200 gjenstander registrert på norsk og på samisk i databasen Primus. Alle stedsnavn skrives på tre språk. Språkarbeidet er viktig del av registrering, men er veldig tidkrevende. Kautokeino bygdetun har i samarbeid med DigForsk, avd. Kautokeino, påbegynt et utviklings- og samarbeidsprosjekt for digitalisering av billedsamlingen. Flere tusen bilder scannes og registreres i databasen Primus med tilhørende tekst. Prosjektet avsluttes i Flere Work-shop i bruk av databasen Primus ble gjennomført høsten 2012 på SVD i Karasjok for alle RDMs ansatte som jobber med registreringer, herav en felles workshop med ansatte fra Tana/Varanger Museumssiida. 2.3 Prosjekter Avsluttede prosjekter Samlingsforvaltning Ansatte på Fagenhet for bevaring og Fagenhet for kultur, historie og samtid ved RDM-SVD, RDM-KSM og RDM-PM har deltatt i prosjektet Samlingsforvaltning i regi av Samisk museumsnettverk. Dette var nettverkets første prosjekt og et dokument om retninglinjer for samlingsforvaltningsarbeidet ble ferdigstilt i Nettverket valgte samlingsforvaltning som sitt første prosjekt for å løfte frem samlinger og arbeidet med disse siden dette er museenes primæroppgave, samtidig som samlingsarbeidet ofte blir nedprioritert på grunn av formidlingsarbeid og andre løpende oppgaver ved museene. Dette er første gangen det foretas en mer helhetlig beskrivelse og drøfting av de samiske museers utfordringer omkring forvaltning av samisk materiale. Nevnte dokument danner grunnlag for utarbeidelse av egne samlingplaner for de enkelte museer, og videre strategier for en best mulig fremtidig forvaltning av samisk kulturarv. RDM-SVD innehar koordinatorrollen for nettverket Pågående prosjekter Videreføring av samarbeidet i Samisk Museumsnettverk Nettverket viderefører samarbeidet gjennom et nytt prosjekt som er relatert til Samlingsforvaltning, nemlig Primus på samisk, jfr. pkt Prosjektet ble igangsatt i 2012 med finansiering fra Sametinget og Norsk kulturråd. Veileder med kompetanse innen samisk språk er engasjert. I prosjektet Primus på samisk skal det utvikles samisk terminologi som skal benyttes som standard i beskrivelse av samisk materiale og som søkeord i databasen. Prosjektet skal omfatte nord-, lule- og 9

10 sørsamisk materiale. De samiske museene må i 2013 også ta stilling til om det er ønskelig med full samisk versjon av databasen Primus, dvs alle grunntekster på samisk. Dyrking og høsting RDM-KSM Jordet som tilhører Nillagården lå brakk fra 1980-tallet til 2009, da museet tok jordet i bruk igjen, som del av et levende museum. Høyet blir årlig høstet og tørket til dyrefór. Om høsten beiter sauer på jordet. I oktober 2011 ble det pløyd opp et stykke jord for dyrking av poteter i Nillagården. I juni 2012 ble jordstykket frest opp, og barnehagebarn og skoleelever fra Kokelv oppvekstsenter satte poteter. I september høstet de potetåkeren, og fikk fin avling. Kvinner i reindrifta et utstillingsprosjekt I 2009 ble det igangsatt et samarbeid med fotograf Ingela Isaksson om å utarbeide et formidlingsopplegg om reindriftkvinners liv fra 1960-tallet til år I 2010 ble prosjektet fullfinansiert med støtte fra Sametinget, ABM-u, Kjærringløftet og Reindriftens utviklingsfond. Arbeidet med prosjektet ble igangsatt i 2011 og utstilling med foto, film, tekster og lyd ble åpnet påsken 2012 på Kautokeino bygdetun. Utstillingen sendes ut på turnè i Mangfold og kultur i Sápmi Samtidsdokumentasjonsprosjekt Mangfold og kultur i Sápmi ble igangsatt i 2010, dens hovedinnhold er identitet og mangfold i det samiske samfunnet. Prosjektet ble ferdigstilt med en utstilling bestående av foto og film på norsk/samisk/engelsk- og en russiskspråklig versjon. Disse ble vist i hhv Karasjok og i Murmansk. Bidragsytere til hele prosjektet er Forbruker-, administrasjons- og kirkedepartementet, Norsk Kulturåd, ABM-u, Barentssekretariatet, Sparebank1 Nord-Norge og Sametinget. Utstillingen skal tilbys som vandreutstilling i Til prosjektet er det også bevilget midler til bokutgivelse av det innsamlede materialet. Arbeidet med bokutgivelsen ble påbegynt i 2012, og boken utgis i 2013 på nordsamisk, norsk og engelsk. Soigosat Fornyelse og videreutvikling av formidlingsopplegget er utsatt til Prosjektet er ikke fullfinansiert. Dokumentasjonssenter for Utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget Et utredningsprosjekt for avklaring av muligheter for etablering av et dokumentasjonssenter om utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget. Dette er et 3-årig oppdragsprosjekt fra Sametinget. Prosjektleder, Marit Rávdná Anti Sara, ble ansatt i prosjektet 1. September Kontorsted har vært i Masi. Gierdu kunstutstilling Vandreutstillingsprosjektet Gierdu, som er et samarbeid mellom RDM og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN), har vært utstilt i Russland, Sverige og på Island i 2012 som en del av nordområdesatsningen. Utstillingen har høstet gode kritikker og turnéen avsluttes i Felles løft for Finnmarkshistorien Et digitaliserings-, innsamlings-, formidlings- og forskningsprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de 5 konsoliderte museumsenhetene i Finnmark. I 2012 har ledergruppen for prosjektet avholdt 3 møter om prosjektet, og planlagt et fellesseminar i I tillegg er det søkt om midler fra Norsk Kulturråd og Finnmark fylkeskommune til videreføring av prosjektet. Sametingets bevilgede midler brukes til å finansiere RDMs og Tana/Varanger Museumssiidas deltakelser i prosjektet, samt andel til digitalisering- og forskningsplandelen. Flere møter er avholdt i prosjektets faggrupper: Primus og registrering ledet av Monica Milch Gebhardt, Vadsø Museum og Forskningsbasert innsamlingsplan ledet av Marit Artnzen, Alta museum. 10

11 2.3.3 Planlagte prosjekter Kvinner i reindriften Det er søkt om midler til utgivelse av bok av materiale som er fremskaffet gjennom prosjektet Kvinners liv og arbeid i reindriften. Digitalisering lyd og filmmateriale Digitalisering av lydbånd og filmmateriale slik at dette materialet er sikret for fremtiden og for lettere tilgjengeliggjøring for publikum. Lasarettmoen (PM) Oppgradering av stien på Lasarettmoen krigsområde i samarbeid med Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune, Porsanger historielag og FeFo og deretter formidlingsprosjekt med opplevelsesturisme. Restaurering av fjøset i Repokoski (PM) Restaurering av en kvensk bygning i samarbeid med eier og Porsanger historielag. 2.4 Forskning RDM har ingen pågående forskningsprosjekt. 2.5 Formidling Formidling og markedsføring av RDMs tilbud og tjenester utføres løpende på hvert enkelt enhet gjennom året. Guiding og formidling er et av hovedbeskjeftigelsene til RDMs fagansatte, i tillegg til ytelse av service gjennom direkte kontakt med private personer, organisasjoner, institusjoner og statlige myndigheter. Ved RDM-SVD er det jevnlig besøk av folk som ønsker å se på foto- og gjenstandssamlingene, eller som ønsker informasjon om ulike spørsmål vedrørende samisk kultur og historie. I 2012 er det registrert 25 slike henvendelser på SVD. Elever og studenter i RDMs geografiske virksomhetsområde er en hovedgruppe publikum som det ytes mye tid til og oppmerksomhet mot, samt service både gjennom fysisk besøk og via telefon og epost. Formidling av RDMs enheter skjer også via RDMs websider og Facebook-side Utstillinger Basisutstillinger RDM Kokelv sjøsamiske museum har fast kulturhistorisk utstilling i bygningene tilhørende Nillagården. RDM-Porsanger museum har sin basisutstilling, som er en krigs- og kulturhistorisk utstilling i den gamle skolebygningen i Skoganvárre. RDM-Kautokeino bygdetun har sin kulturhistoriske basisutstilling i museumsbygget i Kautokeino. RDM-De Samiske Samlinger har sin kulturhistoriske basisutstilling i museumsbygget i Karasjok. RDMs fagenhet for kunst har ingen basisutstillinger i kunst pga manglende egnede lokaler på SVD. Temporære kunstutstillinger, både egne og eksterne, settes opp i RDM-SVDs Iver Jåks sal, og i en felles sal for vandreutstillinger. 11

12 Vandreutstillinger/temporære utstillinger RDM-Porsanger Museum Historiekveld med gamle Børselvbilder, Kvensk Institutt i smarbeid med Kvensk Institutt og Porsanger Historielag Gamle Skoganvarre, fotoutstilling i forbindelse med Finnmarksløpet, Sjekkpunkt Skoganvarre 10. mars Besøkstall 159. Gamle Lakselv, fotoutstilling i forbildelse med Glad Lakselv dagene Besøkstall 200. Markering av Kulturminnedagen i samarbeid med Stabbursnes Naturhus og museum og Mearrasámi Diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter Utstillingen Lahkalaga Tett inntil på Stabbursnes Natuhus. Besøkstall 74 Miniutstilling Lasarettmoen Det tyske feltlasarettet på IKAFs lokale i Lakselv Besøkstall 60. RDM-De Samiske Samlinger Fagenhet for kunst Se egen årsmelding, vedlagt her. Fagenhet for kultur, historie og samtid RDM-SVD Balto og Ravna utstillingen, Utstillingen ble laget i forbindelse med Karasjok kommunes avduking av minnebauta over de samiske polarheltene Samuel J. Balto og Ole Ravna. Gjenstander og foto til utstillingen ble lånt fra Skimuseet, Tromsø Museum, Vitenskapsmuseet, Norsk Polarinstitutt, Nasjonalbiblioteket og etterkommerene til Balto og Ravna. Arrangementet for avdukingen ble avviklet på RDM-SVD og var et fellesarrangement mellom kommunen og museet. 122 personer var tilstede under utstillingåpningen og fellesarrangementet på museet. Museumsforeningen holdt 40-års minnemarkering for SVD/DSS den personer var tilstede under arrangementet. RDMs 40-årsjubileumsarrangement for SVD/DSS ble avviklet den med forelesninger, hilsninger, kunstneriske innslag og festmiddag. Dessuten ble både en kunst- og en kulturhistorisk utstilling åpnet som ble vist frem til Omlag 100 personer var tilstede i løpet av dagen for arrangementet. I løpet av kulturuka i Karasjok , avviklet forlaget Davvi Girji lansering av boka Luođu Láhjit v/máret Sárá, på museet. Dessuten viste museet samlinger etter tidligere dommerfullmektig i Finnmark, Mads Almaas og en samling bestående av kunst og duodji etter Per Hætta, Karasjok. I løpet av uka ble det også vist en film av Renè Gardi fra begynnelsen av 1900-tallet, barnetegninger, samt lysbilder fra RDM-SVDs aktiviterer i løpet av dets 40 årige eksistens. I løpet av kulturuka besøkte 73 barn og 85 voksne museet. Jon Ole Andersen æresutstilling 80 år 117 besøkende. RDM-Kokelv sjøsamiske museum Ingen temporære/vandreutstillinger i RDM-Kautokeino bygdetun Kvinner i reindriften, åpnet den , ca. 70 personer var tilstede under åpningen. Duodječájáhus ávnnasgeahččaleapmi mas báiki lea vuolggasadji. Gunvor Guttorm Hilsen fra Kautokeino. Utstilling av historiske bilder av Elisabeth og Enno Brokke Utstilling av tilvirkede kunst- og duodjiprodukter av Kreativitetskollektivet i Kautokeino

13 Lahkalagaid Tett inntil. Tradisjonelle metoder for å bære barn. Samtidsmuseet for nordlige folk Internett og hjemmesider Arbeid med oprettelse av nye hjemmesider for RDM er påbegynt. Etablering av en Facebook-gruppe for RDM har forenklet formidlingen og markedsføringen av RDM. RDM har som mål å styrke formidlingen gjennom sine egne aktuelle kanaler i årene fremover. En kontinuerlig oppgradering av begge kanaler utføres fortløpende. Porsanger Museum v/konservator har utarbeidet en artikkel i samarbeid med Ulf K. Eriksen om museets til Porsanger kommunes hjemmesider Markedsføring Markedsføring av RDMs enheter foregår via egne brosjyrer, ulike nettverk, reiselivskataloger i Finnmark, Kartbok for Norge (Map Media Europa AS), samt via internett, blant annet på sidene til Venture Norway. RDMs fire museumslokaliteter presenteres på kart, som viktige destinasjoner, point of interest, med praktisk kontaktinformasjon. I tillegg markedsføres RDM og RDMs enheter i ulike aviser og magasiner ved utstillinger, arrangementer og øvrige aktiviteter Omvisninger/foredrag/arrangementer/aktiviteter/undervisning 40-års jubileum for De Samiske Samlinger, Karasjok Enheten De Samiske Samlinger hadde 40-års jubileum i Den ble offisielt åpnet 16. April RDM avholdt jubileumsarrangementet med egenprodusert særutstilling gjennom 40 år, foredrag, taler og bankett i september, mens DSS De Samiske Samlingers Museums- og historielag og styret for Stiftelsen De Samiske Samlinger avholdt en egen dagsmarkering på SVD den 16. April. En jubileumspublikasjon med historikk, foredrag og bilder er under arbeid. Porsanger Musem Billedkveld i Børselv Kvensk Institutt (RDM-PM, Porsanger historielag og Kvensk Institutt). Venuspassasjen, foredrag 8.2. (RDM-PM, Porsanger historielag og Stabbursnes Naturhus) Finnmarksløpet, Sjekkpunkt Skoganvarre (RDM-PM og Porsanger kommune) Glad Lakselv dager (RDM-PM og Porsanger historielag) fotoutstillingen o Bygdevandring om Smørstad gamle kirkegård o Bygdevandring om helleristninger i Brennelv Kulturminnedag Stabbursnes (RDM-PM, Sjøsamisk kompetansesenter og Stabbursnes Naturhus og Museum Kokelv sjøsamiske museum Kystens dag 2012 Kautokeino bygdetun Omvisning/guiding om samisk historie og kultur inklusivt sosialt samvær i torvgammen med bespisning med for elever ved Samisk videregående skole & reindriftsskole i Kautokeino Kautokeino ungdomsskole, klasse 9A, brukte utemuseet til filming av en kortfilm om spøkelser. Den ble vist på skoleavslutningen i desember Omvisninger og guiding er for øvrig en service RDMs ansatte fortløpende og ved behov utfører gjennom hele året. Ut over guiding/omvisning i perioden juni-september, er det registerert 20 omvisninger på SVD. 13

14 2.5.3 Kurs/ møter/seminar/konferanser Museumsseminar. Finnmarksmuseene. Lakselv, Arkivseminar. Nettverkssamling. Vadsø, Møte med Norsk Kulturråd ang. samlingsforvaltning, , Karasjok Norsk kulturråds kontaktmøte med vedtaksinstitusjoner for 23 i Kulturminneloven om utførsel av kulturmateriale, 23.10, Oslo Fiskerihistoriekonferanse. Tromsø, Møte om prosjektet Samisk senter i Masi m/finnmarkspolitikere, SIVA, Kautokeino og Alta kommuner og Thon hotell. November. Introduksjonskurs, samlingsforvaltning. Trondheim, Fagenhet kunst Se egen årsmelding, vedlagt her Publikasjoner Artikkel om tilbakeføring av samisk gjenstandsmateriale. Artikkelen er forfattet med bakgrunn i ett foredrag avholdt i 2010 i Manchester, England v/objektkonservator Anne May Olli og konservator RDM-PM Eeva-Kristiina Harlin. Publiseres av Manchester Museum, England, i løpet av Artikkel Hilsen fra RiddoDuottarMuseat-Porsanger museum i Porsangerfolket 2012 v/konservator PM Faglig samarbeid, nettverk og bistand Faglig samarbeid Nettverk for privatarkiv i Finnmark i regi av Statsarkivet i Tromsø i samarbeid med Samisk Arkiv og Finnmark fylkesbibliotek. Kursing i håndtering av private arkiv. 2 ansatte fra RDM følger opplegget. Porsanger Museum I forbindelse med Nasjonal Landskap er Goarahat og Sandvik halvøya, Porsanger, valgt ut. Der skal det kartlegges, merkes og skiltes 5 kulturhistoriske stier med ulike tema. Kultursti om naturbruk på Stabbursnes; utarbeidet fellesskilt om samisk kultur og naturbruk i området i samarbeid med Stabbursnes Naturhus og Museum og Sjøsamisk Kompetansesenter. Utførsel av samiske kulturminner RDM er vedtaksinstitusjon i forbindelse med utførsel av samiske kulturminner og samisk kunst i henhold til 23 i Lov om Kulturminner av 1979, forvaltet av Kulturdepartementet. RDM har bidratt i arbeidet med endringen av 23. Det er ikke mottatt søknader om utførsel i På RDMs websider er det lagt ut informasjon om utførselsreglene. Samisk museumsnettverk RDM er tillagt ansvaret som nettverkskoordinator for nasjonalt samisk museumsnettverk. Gjennom arbeidet i nettverket skal det faglige arbeidet ved de samiske museene samordnes og styrkes Besøkende/publikum Det totale antall besøkende for RDM-lokalitetene/museene har vært: RDM-Porsanger museum: 304, herav 75 betalende, 43 barn. Øvrige arrangement/temporære utstillinger: 492 besøkende 14

15 RDM-Kokelv sjøsamiske museum: 141 personer; 51 barn, 89 voksne, hvorav 56 norske og 15 utenlandske besøkende. 18 ikke-betalende (barn, gjester). RDM-Kautokeino bygdetun: 2025 besøkende, herav 1043 betalende, og 219 skoleelever og 763 øvrig besøkende (lokalbefolkning, spesielle gjester, barn under 16 år). RDM-De Samiske Samlinger: 4710, herav 3377 betalende, 1333 ikke-betalende (spesielle gjester, samarbeidsbesøk, skoleelever, barn under 16 år og øvrige gjester). Spesielle besøk Sør-koreanske ambassadøren m/kone og delegasjon. September Den indiske ministeren Deos m/følge. September Delegasjon fra Universitetet i Hokkaido, Japan den , RDM-SVD SDS gjester fra ulike kunstsentre i Norge, Organisasjon for Organisasjonsform RiddoDuottarMuseat er etablert som en privat stiftelse, med organisasjonsnummer Stifterne er Kautokeino og Porsanger kommuner, Stiftelsen De Samiske Samlinger og Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum. 3.2 RDMs styre og funksjonstid RDMs øverste organ er styret. RDMs styre består av 5 valgte representanter og er sammensatt på følgende måte: 2 representanter valgt av Sametinget 2 representanter valgt av eierne 1 representant valgt av ansatte Sametinget utnevner leder. Alle representantene har personlige vararepresentanter. Styret har bestått av følgende personer i 2011: Periode: : Oppnevnt av Sametinget: Styreleder: Kåre Olli Pers. varamedlem: Irene Persen Nestleder: Anne Marie Gaino Pers. varamedlem: Reidar Erke Oppnevnt av eierstiftelsene og kommunene: Styremedlem: Ingar Eira Pers. varamedlem: Edmund Henriksen Styremedlem: Ragnhild L. Nystad Pers. varamedlem: Nils Anders Bieska Styremedlem/Ansattesrepresent.: Inga Margrethe Vars Pers. varam.: Elin I. Mathisen fom Styret har i 2012 avholdt fire ordinære og ett ekstraordinært styremøter. Styret har behandlet 39 saker, herav blant annet Stiftelsen SVDs oppsigelse av driftsavtalen med RDM fom , Porsanger kommunes oppsigelse av økonomisk tilskudd til Porsanger Museum fom , retningslinjer for samlingsforvaltning, personalhåndbok for RDMs ansatte og intern diskusjon om RDMs konsolidering, organisering, driftsavtaler og dialogmøter, fremtidige profil og prosjekter. 15

16 Arbeidsutvalg Ingen møter avholdt. Dialogmøter RDM avholdt dialogmøte med stifterne av RDM 5.desember Ingen representanter for Porsanger kommune og Stiftelsen De Samiske Samlinger deltok. Språk RDM har vedtektsført samisk som førstespråk i organisasjonen. Ansatte på PM bruker tre språk i det daglig arbeideet: norsk, kvensk og samisk. 3.3 Ansatte og stillinger Administrasjon Museumsleder: Káren Elle Gaup, 100 % fast stilling Rådgiver: Berit Anette Somby, Informasjonskonsulent : Eeva-Kristiina Harlin, engasjement Anita Bjørnback, 100 % fast stilling fom Førstesekretær: Inga Margrethe Vars, RDM-SVD, 100 % fast stilling Økonomikonsulent: Ann Inger Simonsen, RDM-SVD, 50 % fast stilling Renholder: Terje Henriksen Joks RDM-SVD, 60 % fast stilling Driftstekniker: Aage Hegge, RDM-SVD, 90 % fast stilling fom Driftstekniker: Isak Nils Siri, RDM-GG, engasjement, 100 % stilling IT-konsulent: Ole Bjørn Tellefsen, engasjement, 20 % stilling og 50 % stilling fom Sekretær: Birit Rauna Länsman, RDM-GG, 80 %, engasjement Elle Bals, engasjement, 100 % stilling, Fagenhet for samtid, kultur og historie Konservator: Riinakaisa E. Laitila, RDM-PM, 100 %, fast stilling. Førstekonsulent: Elin Mathisen RDM-KSM, 100 % fast stilling Seniorkonsulent: Berit Åse Johnsen RDM-SVD, fast 100 % stilling Konsulent: Johan Aslak Hætta, engasjement, 100 % stilling, Fagenhet for kunst SVD Konservator i kunst: Kjellaug Isaksen tom Gry Kristine Fors, engasjem Fast 100% stilling fom Fagenhet for bevaring SVD Objektkonservator: Anne May Olli, fast stilling. Studiepermisjon med 40 % lønn, 20 % uten lønn og 40 % arbeid RDM. Hele Annet Studieekskursjon og internseminar for alle RDMs ansatte ble avholdt i Murmansk i Russland i april Ekskursjonen var i forbindelse med Nordiske dager i Murmansk og åpning av kunstutstillingen Gierdu, samt museumsbesøk. En ordning med IDF (Informasjon-Drøfting-Forhandling) er etablert og avholdes spesielt i forkant av RDMs styremøter. Seniorkonsulent Berit Åse Johnsen har vært hovedtillitsvalgt og vaktmester Aage Hegge som verneombud. 16

17 3.4 Antall midlertidige ansatte /sommeransatte Midlertidig ansatte, Jfr. Pkt 3.3. Guider/medarbeidere i påsken 2012: Susanne Vars Buljo, RDM-GG Anne Margit Guttorm, RDM-SVD Guider sommersesongen 2012: Sommeransatte er engasjert i perioden uke 24 til uke 32. Espen André Eira, RDM-GG Jan Cato Hætta, RDM-GG Elle Bals, RDM-GG Anne Margit Guttorm, RDM-SVD Kjell Olav Guttorm, RDM-SVD Maren Inga Baer, RDM-SVD Helen Jewell, RDM-KSM Nils Jovnna Gaup Grønmo, RDM-KSM Aili Eriksen, RDM-PM Malene Eriksen, RDM-SVD Niillas Henry Nystad, RDM-SVD Prosjektansatte - Ove Stødle registrant i 50/60 % stilling ved RDM-PM, Ruth Adele Eriksen - registrant i 50%/ stilling ved RDM-PM, Liv Engholm fotograf i 35 % stilling på SVD, Marit Gunhild Sara registrant i 50 % stilling på SVD, Likestilling RDMs styre har 3 kvinner og 2 menn. Leder og nestledervervet innehas av hhv. en mann og en kvinne, og en anser at likestilling i så måte er ivaretatt. Likestilling mht RDMs ansatte kunne vært bedre, og RDM prøver å opprettholde en jevn kjønnsfordeling gjennom ansettelser i nye stillinger og engasjementstillinger. 3.6 Verv RDMs ansatte Ansattesrepresentant : Inga Margrethe Vars, og varamedlem Elin I. Mathisen. Fast medlem og sekretær for Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji, konservator kunst, hhv. Kjellaug Isaksen og Gry K. Fors. Medlemmer i innkjøpskomiteen for kunst og dáiddaduoji (midler fra Kulturdepartementet), konservator kunst hhv. Kjellaug Isaksen og Gry K. Fors, seniorkonsulent Berit Åse Johnsen, konservator Riinakaisa Laitila og en representant fra Samisk kunstnerforbund, Synnøve Persen, som fratrådte i september Hennes plass ble erstattet med Hege Annestad Nilsen, som leder for RDMs innkjøpskomite. Prosjekt Felles løft for Finnmarkshistorien: Medlem i Primus arbeidsgruppe konservator Riinakaisa Laitila, RDM-PM, og Gry K. Fors i arbeidsgruppen forskningsbasert innsamlingsplan. Museumsleder Káren Elle Gaup sitter i prosjektets styringsgruppe. Samisk museumslag: Seniorkonsulent Berit Åse Johnsen er varamedlem i styret. 3.7 HMS-planer RDM-SVDs tidligere HMS planer foreligger. Oppdatering er under arbeid. RDM er medlem i HEMIS (bedriftshelsetjeneste). 3.8 Kompetanseheving/fagutvikling Arkivseminar. Nettverkssamling. Kautokeino ; fagkonsulent Elin Mathisen og førstesekretær Inga Margrethe Vars. 17

18 Masterstudie i konservering pestisider i musealt skinnmateriale Objektkonservator. Porsangervertkurs i regi av Porsanger i Utvikling 21. og 22. mars og 17. og 18. april Konservator Riinakaisa Laitila. Samisk nybegynnerkurs SAÁL 2 i Lakselv på Samisk språk- og kultursenter i ukene: 3, 9, 12, 16, 21 og 24. Konservator Riinakaisa Laitila. Deltakurs på Gardermoen, , htv Berit Åse Johnsen 4. Økonomi 4.1 Revidert totalregnskap for 2012 RDMs regnskap 2012 inklusiv årsberetning finnes som Vedlegg 1 Prosjektrettet finansiering for 2012 er inkludert i RDMs regnskap Eiendommer og lokaler 5.1 Bygninger og eiendommer - tilstand RDM-Kokelv sjøsamiske museum Bolighus, 45 kvm, oppført i 1950 etter typetegning for bolighus 202+ fra Boligdirektoratet, Boligkontorets arkitekter Huset har senere gjennomgått en del mindre forandringer, som skiftete vinduer og innlagt toalett i kjelleren. Tyverisikring ble installert i Fjøs, 35 kvm Stabbur, 10 kvm En tredel av fellesnaust/sjøbu, 27,5 kvm Naust, 120 kvm Lokalene i Nillagården har dårlige bevaringsforhold mht. klima. Grunnet uegnede lokaler for kontor og helårlig drift i Nillagården, leier RDM kontorlokale i et næringsbygg i Kokelv. I påvente av at det nye naustet blir ferdigstilt i 2013, leier RDM midlertidig lagringsplass til 5 av båtene i samlingen. RDM-De Samiske Samlingers driftsbygg ble tatt i bruk i 1972 og er stort sett bra vedlikeholdt, men deler av bygget og anlegget tilfredsstiller ikke dagens myndighetskrav i forhold til inneklima, tekniske installasjoner og bygningsmaterialer. I underetasjen er det dårlig ventilasjon og gir følelse av fukt og dårlig inneklima. Det er fare for vanninntrengning til kjellergulvene ved styrtregn, dette holdes i sjakk ved bruk av ekstern lensepumpe. Det er manglende magasin- og lagerkapasitet, spesielt for større og motoriserte gjenstander. Eksisterende magasiner er trange og uhensiktsmessige. Kontorlokalene er dårlig isolerte og varmetapet er stort. Utstillingslokalene har ikke tilfredsstillende lyssetting og klima. Utemuseet består av 1 elvesamegård med bolighus, stabbur, stall og fjøs (Jávrebainjárgadállu), 1 fjellstue, 4 stabbur, 2 gammer, 1 njálla, innretning/stávrá for oppbevaring av tørket høy og stillas/luovvi for oppbevaring av diverse utstyr. RDM-Porsanger Museum har utstillingen sin i skolebygningen i Skoganvarre kostnadsfritt fra Porsanger kommune. Bygningen ble avhendet til Skoganvarre bygdelag Kontorlokaler leies på Stabbursnes Naturhus og Museum i Stabbursnes, hvor konservator har sitt arbeidsted. Kontorlokalet i Skoganvarre er ikke egnet for helårsdrift pga inneklima og derfor leies kontorlokale i Stabbursnes, også pga fagmiljøet. I 2012 har konservator og registrant hatt arbeidssted både i Skoganvarre, Stabbursnes og i Lakselv pga samlingsarbeid. 18

19 Porsanger Museum har en krigshistorisk utstilling i Skoganvarre. Denne tar for seg lokalbefolkningen i tiden før, under og etter krigen. I tillegg er det delutstilling om helbrederen Johan Kaaven, om skogen og tjærebrenning. Utstillingen ble oppdatert i juni 2012, og har fått nye gjenstander, lys og glassmontre. RDM har i 2011 fått leie vederlagsfritt det gamle kontorbygget, med tilhørende dobbel garasje, til Statens Vegvesen i Lakselv. Leieavtalen er med Mesta Eiendom. Dette bygget var tenkt fjernet, og derfor gikk RDM inn og fikk en leieavtale for å unngå at denne historiske bygningen gikk tapt. Bygget har strøm og er kun tatt i bruk for lagring av enkeltgjenstander. RDM-Kautokeino bygdetuns hovedbygning ble innviet i Da bygningen sto ferdig var arealene redusert med 2/4 pga. økonomien. Det resulterte i at bygget blant annet ikke har spise-/pauserom og garderobe for ansatte, møterom, lagerrom for arkivalier og større gjenstander og arbeidssted i tilknytning til magasinet. Utemuseet består av 2 eldre hus, 7 stabbur, 1 sauna, 1 fjøsbygning, 1 luovvi, 1 høystakke. I 2011 er er det satt opp et stabbur for lagring av større gjenstander for å frigjøre plass i både magasin og lager i museumsbygningen. Noen av de eldre bygningene på utemuseet har fått nye lås, og det er foretatt tettning av åpninger med strie. Gjennomgang og tilstandsvurdering av de eldre bygningene er presserende. RDM-GG har også tatt i bruk deler av det gamle internatbygningen ved siden av museet. Der er det satt opp lettvegger og montert spotlys til utstillinger. Ingen av RDMs museumsenheters museumsbygninger har optimale forhold, verken som utstillingslokaler og kontorlokaler. Kontorlokalene i Kautokeino, Karasjok og Kokelv har lav innetemperatur om vinteren som medfører høyt strømforbruk for å holde akseptabelt varmenivå. 5.2 Freda eller verneverdige bygninger RDM har drift av totalt 36 ulike bygninger (gammer, stillaser, tømmerbygninger og stabbur) som tilhører det totale anlegget medregnet de tre museumsbyggene i Karasjok, Kautokeino og Kokelv. RDM-SVD : Jávrebainjárga-anlegget Elvesamegården, Jávrebainjárgaanlegget, er ett av de få eksemplar av denne typen samiske elvegårder som finnes og som samtidig er bevart i en relativ bra stand. Derfor er det viktig å ta godt vare på den. Restaurering av fjøset er nå fullfinansiert, men arbeidet er utsatt til 2014 siden de få med kompetanse innen prosessuell restaurering er opptatt med andre prosjekter inntil videre. Forøvrig er bygningene i tilfredstillende tilstand. RDM-GG to eldre hus På utemuseet i RDM-Kautokeino bygdetun er det to beboelseshus i komplett stand. Det er få igjen av denne typen hus i Kautokeino-området, og det er derfor viktig å bevare disse to husene på best mulig måte. Taket på det ene boligen ble skiftet ut i 2012, hvor man blant erstattet plastdekket med never for bedre bevaring av bygget. Dette ble gjort i samarbeid med Samisk videregående skoles lærere og elever på tømrerlinjen i Kautokeino, samt deres samarbeidspartnere i Finland, Sveige og Russland. Det er behov for ytterligere restaurering av begge hus. En enklere oversikt over tilstand og restaureringsbehov m/bilder er utarbeidet av RDM-GGs ansatte. RDM-GG har også i samarbeid med Samisk videregående skole utført hastevern av taket på det gamle internatbygget, som er en del av bygningsmassen til Kautokeino bygdetun. Deler av taket ble dekket med plast og skal restaureres i 2013 ved hjelp av Samisk videregående skoles lærere og elever på tømrerlinjen i Kautokeino og deres samarbeid med et EU-prosjekt i restaurering. RDM-KSM har verne- og vedlikeholdsavtale for bolig, fjøs, stabbur og naust/sjøbu tilhørende Nillagården, tinglyst Restaurering/vedlikeholdsarbeid er utført. 19

20 5.3 Planer om utbygging eller utbedringer. RDM-Porsanger museum er det eneste RDM lokaliteten som ikke har eget museumsbygg. Samlokaliseringsporsjektet har for PMs del ikke hatt bevegelse i Viser for øvrig til dette pkt i Årsmelding RDM-Kautokeino bygdetun Bistand i restaurering av taket på det gamle internatbygningen ved siden av museets driftsbygning. RDM-Kokelv sjøsamiske museum Viser til dette pkt i Årsmelding Planer for bygging av flerbrukshus med lokaler til RDM-KSM er fremdeles uavklart. RDM-SVD - Samisk kunstmuseum Prosjektet har ikke hatt bevegelse i 2012 pga uavklarte eierforhold. Dette prosjektet inkluderer også rehabilitering av SVDs eksisterende museumsbygning. 6. Vurdering av virksomheten for 2012 Det er gjennom egne ansattes engasjement, stå-på-vilje og tro på at våre dagens løpende, hverdagslige gjøremål kan skape et godt og trygt fundament for de samiske fremtidige generasjoner i viten og kunnskap om samiske historiske og samtidige forhold, som gjør at vi alle holder ut noen hektiske dager. Men vårt arbeid grunner også på vevillighet og god støtte fra ulike finansiører, ulike fagfolk, lokalebefolkningen og museums-/historieforeninger der hvor RDM har sine enheter. De er viktige for RDM og vårt ansvar for å forvalte den samiske kulturarven i lag. I 2012 har RDM, i tillegg til løpende prosjekter og øvrig virksomhet, prioritert sin virksomhet mot samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger. Samlingsforvaltning har også vært en prioritert oppgave for Samisk museumsnettverk, som RDM koordinerer. RDM ser behovet for å få oversikt over alle samlinger den forvalter på de ulike enhetene med tanke på tilgjengeliggjøring av det for allmenheten. Databasen Primus med samisk løsning (for skriving) ble tatt i bruk i full versjon i 2012, og dermed er digitaliserings-, fotograferings- og registreringsarbeidet fått sin gode begynnelse. På den kulturhistoriske siden er billedsamlinger, og på kunstsiden er fotografering av kunstverkene prioritert i første omgang. Dette er et omfattende arbeid, og med dagens arbeidsstad vil det ta flere år før alle samlinger er registrert etter gjeldende krav og standarder var også et jubileumsår for et av RDMs lokaliteter, nemlig det første samiske museet i Norge; Sámiid Vuorká-Dávvirat De Samiske Samlinger som har hatt 40 års virke I samisk museal sammenheng er dette en lang historie, men ikke i norsk sammenheng. For å kunne komme på nivå med de øvrige museer i Norge, har de samiske museene behov for ytterligere økonomisk styrking i årene fremover. Dette gjelder økonomi til å styrke museene med ansatte med ulik faglig kompetanse til å gjennomføre ulike museale prosjekter spesielt innen formidling til barn og unge, få forbedrede virksomhetslokaliteter, magasineringsforhold og vern og vedlikehold av eldre og verneverdige bygninger. RDMs virksomhet er stort sett gjennomført etter RDMs virksomhetsplan for For å komme best mulig i gang med digitaliserings- og registreringsarbeidet måtte ansettelse av midlertidig personell prioriteres. Dette fagområdet vil også være en prioritet i Det vil alltid være oppgaver som ønskes påbegynt og gjennomført på ulike steder, men dette er avhengig av RDMs økonomi til enhver tid mht til personell og deres kapasitet. 20

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 3 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP 4 5 10 14 16 23 27

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område

Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Vedtatt i Árrans styre, sak 4/2009, 29.01.2009 Beiarn kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2 Formål med prosjektet...4

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseene 26. mai 2011 Forsidebilde: Naust i Solhåla, Vedavågen, Karmøy kommune. Forord Samlingene er grunnlaget for alle museer.

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Ášši/Sak 015/15 Sametingets plenum Sametingsrådets beretning om virksomheten Arkivsaknr. 15/2502 Mielddus/Vedlegg 1. Tilskuddsoversikt 2. Regnskap Saksfremstilling Vurdering Sametingsrådets innstilling

Detaljer

Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005

Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005 Halvårsrapport for Juli - desember 2005 Innledning Halvårsrapporten er utformet av ny daglig leder Arnstein Johnskareng som tiltrådte i august 2005. Forrige daglig leder - Emily Pope Bjørsmo - skrev halvårsrapport

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 2 Administrasjonens beretning... s. 6 Regnskap 2003... s. 12 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2003... s. 20 Barn i teknisk bareavdeling. Foto:

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM 1 Innhold Året som gikk side 3 Mål, verdier, strategi side 4 Nøkkeltall side 4 Styret side 5 Ansatte side 5 Bygningsvernet side 6 Samfunnsminnet side 8 Møtestedet side 10

Detaljer

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t samlingsforvaltningsplan 2008 s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t Faglig ansvarlig: Barbara De Haan, Collection Care & Magnagement Prosjektgruppe: Marianne

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning Fotobevaringsplan ved NIA Del av plan for samlingsforvaltning 1 INNHOLD 1. Innledning.. s. 3 2. Innsamling.. s. 5 3. Mottak.. s. 7 4. Bevaring.. s. 8 5. Katalogisering.. s. 10 6. Digitalisering. s. 13

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer