MILJØET - VÅR DRIVKRAFT!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØET - VÅR DRIVKRAFT!"

Transkript

1 MILJØET - VÅR DRIVKRAFT!

2 Perpetuum-gruppen Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi tilbyr våre tjenester innenfor farlig avfall og industritjenester, næringsavfall og avfall fra olje- og gassindustrien. Over år har vi utviklet erfaring og investert i utstyr som er spesielt tilpasset den regionen vi opererer i: Et arktisk klima preget av kulde, is og mørketid lange avstander, lav befolkningstetthet og komplisert logistikk. Alt dette innebærer helt spesielle operasjonelle betingelser som ikke uten videre kan sammenliknes med andre deler av landet. Vi har vårt hovednedslagsfelt i nordre Nordland, Troms og Finnmark. Gjennom tett samarbeid med andre aktører i sør, kan vi likevel tilby landsdekkende avfallstjenester. Vi tilbyr en komplett og profesjonell tjeneste tilpasset ditt behov, og vi strekker oss langt for å yte det lille ekstra. vi er her for å gjøre hverdagen enklere for deg! Du kan være trygg på at vi har et gjennomgående fokus på miljø, at vi prioriterer gjenbruk og gjenvinning av energi og materialer. Ditt avfall kan være andre sin ressurs! Vårt grunnleggende fokus på miljø, fordrer også høy bevissthet på arbeidsmiljø. En sterk bevissthet på HMS og kvalitetssikring i alle ledd av både tjenestelinjer og egen organisasjon, er noe som kommer både våre ansatte, våre kunder og ikke minst miljøet til gode. miljøet vår drivkraft!

3 vårt verdigrunnlag: Vi tar hensyn til mennesker og miljø i alle våre handlinger. våre kjerneverdier: Vi er nytenkende, dyktige og ansvarlige. vår visjon: Perpetuum skal være næringslivets foretrukne totalleverandør av miljøriktige avfallstjenester i nordområdene. Å vite hva kundene og samarbeidspartnerne trenger, og å oppfylle disse behovene, krever mer enn gode produkter og god service. Dette krever gode medarbeidere. Folk som har den samme innsikten, er dyktige og motiverte, og arbeider sammen som et lag. 2 3

4 Næringsavfall I Perpetuum henter vi inn og tar hånd om næringsavfall fra fl ere hundre små og store virksomheter. Hovedområdet vårt er handel, industri, skipsfart og havner, i tillegg jobber vi systematisk mot byggebransjen. Myndighetene stiller nå krav om at minst 60 prosent av alt avfall fra byggeplasser skal kildesorteres. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende, og det å satse på forsvarlig håndtering av avfall er derfor både økonomisk og fremtidsrettet. Vi leier ut alle typer containere, beholdere og annet oppsamlingsutstyr og vi tømmer på faste tidspunkt eller på anrop. Vi har også mottaksstasjoner for kunder som ønsker å levere direkte til oss. Vi lager egne kort til kundene som brukes på vekta, slik at du slipper køer og venting. Vår lange erfaring innenfor så mange forskjellige bransjer, gjør oss i stand til å gi råd og veiledning, og vi skreddersyr løsninger for deg som kunde. Slik kan du være trygg for at bedriften din får den mest miljøriktige løsningen.

5 Privatmarkedet Hos oss kan du leie avfallscontainere i ulike størrelser. Du kan leie fra dag til dag eller for en lengre periode. Vi tilbyr deg gunstige priser, kort leveringstid og fl eksibel tømming. Det er også mulig å levere direkte på våre anlegg. Hver eneste vår, når du skal foreta opprydding i hagen, i kjelleren eller på loftet, vil en avfallscontainer komme godt med. Det samme hvis du skal i gang med oppussing, ombygging eller riving eller dersom du skal fl ytte, og fi nner ut at boligen din inneholder langt mer enn hva du ønsker å ta med deg til neste bopel. Å leie container hos oss vil spare deg for tid og ekstra arbeid og samtidig sikre en miljøvennlig behandling av avfallet ditt. «Perpetuum mobile» er latin og betyr evig bevegelse. Navnet ble brukt av forskere som betegnet en hypotetisk maskin som skulle gå til evig tid, uten tilførsel av drivstoff; en «evighetsmaskin». For oss passer navnet svært godt, fordi vi i vår virksomhet jobber for et evig kretsløp, med fokus på gjenvinning og gjenbruk. 4 5

6 Deponi I Perpetuum har vi eget deponi på Stormoen i Balsfjord kommune. Deponiet er konstruert og godkjent etter de aller siste kravene fra myndighetene. Foruten ordinært nærings- og deponiavfall, mottar og behandler anlegget borekaks fra boreoperasjoner i Barentshavet. Anlegget er også i stand til å ta imot forurenset masse, og har utstyr for pressing og emballering av papp og alle typer plast fra handel, industri og landbruk. Vi er engasjert i hele verdikjeden for oppsamling, innsamling, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. På denne måten kan vi sikre at avfallet blir håndtert og utnyttet på best mulig måte. Alt avfall som samles inn, sorteres i anleggene våre før det sendes ut til viderebehandling enten i Norge eller i ulandet.

7 Beredskap I Perpetuum har vi ambisjon om å være den ledende aktøren i Nord-Norge når det gjelder håndtering av avfall ved uønskede hendeler, utslipp eller ved større katastrofer. Vi har spesialisert utstyret vårt og våre medarbeidere. Vi driver kontinuerlig opplæring og videreutdanning, for å være i stand til å ta hånd om både større og mindre uhell og katastrofer. Vi samarbeider nært med andre aktører, og kan stille med godkjent utstyrt på kort varsel. Ved et uhell er viktigheten av kort responstid ofte helt avgjørende for resultatet, og med vår 24-timers beredskap er vi alltid tilgjengelig. Vi har tilgjengelige absorbenter, bark og lenser. I tillegg har vi tankanlegg i Kirkenes, Hammerfest, Salangen og Harstad for lagring av større mengder olje/slopp. Vi har i over 10 år bistått i små og store opprydninger etter uønskede hendelser. 6 7

8 Farlig avfall og industritjenester I Perpetuum har vi som mål at håndtering av farlig avfall skal oppleves sikkert, trygt og enkelt for kundene våre. Vi har lagt til rette for dette gjennom å være lokalisert over store deler av regionen, gjennom nytt og moderne utstyr og gjennom kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. Vi dekker et område fra Sør-Varanger i nordøst til Lofoten i sørvest, og ved lokasjonene våre i Harstad og Salangen har vi i tillegg dypvannskai som gjør det mulig for større båter med direktelevering. Vi server kunder på stykkgods, innsamling av olje og slopp, tankrengjøring, slam, rengjøring og kontroll av oljeutskillere for å nevne noe. Vi har som ambisjon å være i forkant av utviklingen, og vi ønsker hele tiden å utvikle oss. Derfor vektlegger vi sterkt kursing og videreutdanning av våre ansatte. Vi tilrettelegger for at medarbeiderne våre skal kunne ta fagbrev i gjenvinningsfaget og vi har rødt og blått tanksertifikat på alle våre lokasjoner. Vi er prekvalifisert for å utføre tankrens både med og uten entring. Gjennom fokus på det ytre miljø og sterk vektlegging på sikkerhet for mennesker, streber vi etter å utføre en jobb vi selv er stolt av og våre kunder er fornøyd med.

9 8 9

10

11 Olje og gass I Perpetuum satser vi tungt på å være den ledende nordnorske aktøren innen avfallshåndtering fra petroleumsindustrien. Spydspissen i vår satsning er Perpetuum Waste Management, som er lokalisert på Polarbase i Hammerfest, men også våre lokasjoner i Kirkenes, Tromsø, Salangen og Harstad er aktive og viktige medspillere i vårt arbeid overfor petroleumssektoren. Vi vurderer også nye lokasjoner rettet mot denne næringen, etter hver som våre kunder etterspør våre tjenester. Vi tar imot alle typer avfall fra petroleumsnæringen, herunder borekaks, slopvann, spillolje, borevæsker, ordinært avfall og farlig avfall. Vi utfører også tankvasktjenester for forsyningsskip som jobber for oljeselskapene. Borekaks og spillolje sluttbehandles med egne løsninger, og vi jobber med å videreutvikle og utvide spekteret for lokal sluttbehandling i egen regi. Vannbasert borekaks utnyttes blant annet som fl uidtett membran på vårt avfallsdeponi, til erstatning for leire som er en vanskelig tilgjengelig ressurs. Dette er et patent som vi deler sammen med Scomi Oiltools, ENI og Statoil

12 L Svanemerket trykksak i s e s n s n r HAMMERFEST norbye & konsepta as KIRKENES Tromsø BALSFJORD HARSTAD SALANGEN Felles telefonnummer Hovedkontor Karlsøyveien 18, 9015 Tromsø Telefaks Tromsø Perpetuum Mobile AS Tromsøysundveien 38, 9020 Tromsdalen Telefaks Perpetuum Miljø AS Tromsøysundveien 38, 9020 Tromsdalen Telefaks Balsfjord Perpetuum Circuli AS Stormoen 9050 Storsteinnes Telefaks Salangen Perpetuum Miljø AS Salangsverket, 9350 Sjøvegan Telefaks Harstad Perpetuum Miljø AS Mercurvn Harstad Telefaks Hammerfest Perpetuum Waste Management Havnev Rypefjord Telefaks Kirkenes Perpetuum Waste Management Sydvaranger industriområde 9900 Kirkenes Telefaks Perpetuum-selskapene Perpetuum-gruppen består av tre foretningsområder. Perpetuum AS og Perpetuum Mobile as: Innhenting og sortering av avfall fra næringskunder og husholdninger, samt deponi. Perpetuum Miljø AS: Industritjenester og håndtering av farlig avfall. Perpetuum Waste Magement AS: Avfallshåndtering for petroleumsindustrien.

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

En god taksering gjør gleden langvarig

En god taksering gjør gleden langvarig En god taksering gjør gleden langvarig Hver morgen ser Eline frem til en varm, deilig dusj......det gjør muggsoppen også. En god taksering kan spare deg for mange overraskelser. Enten du selger eller kjøper,

Detaljer

OTTS - din foretrukne transportpartner

OTTS - din foretrukne transportpartner OTTS - din foretrukne transportpartner OTTS AS ble etablert i 2011 etter en fusjon av Transportsentralen A/L og Orkdal Transport AS - to solide aktører med fartstid i bransjen siden henholdsvis 1947 og

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ:

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: TEMA TROMSØ SOM HUB I NORD 1 2 3 4 TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: HUB i nord Ved å komplettere Tromsøs eksisterende tilbud, kan nordnorsk næringsliv skape den komplette HUB i nord for offshorerelatert

Detaljer

tsl.no Tradisjon for transport Foretrukket av flere «Dør-til-dør» Til nye høyder

tsl.no Tradisjon for transport Foretrukket av flere «Dør-til-dør» Til nye høyder Helt siden starten i 1948, har TSL vært på riktig vei. Alltid noen meter foran resten av bransjen, har ført oss helt i front av utviklingen. Det har skaffet oss en solid posisjon i markedet, som den foretrukne

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG. Løsninger som henger sammen

IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG. Løsninger som henger sammen IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG Vi består i dag av Brødrene Aase, Aase Klima og Aase Rør. Sammen leverer vi et komplett produkt til våre felles kunder. IDÉ & INSPIRASJONS- KATALOG TIL VÅRE NYE OG GAMLE KUNDER

Detaljer

Klar og tydelig ledelse

Klar og tydelig ledelse TS KALENDEREN 2010 Klar og tydelig ledelse januar Årets farge på løfteutstyr er gul (følger fargen på oblat på bilskilt). Uke 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 Nyttårsdag 1 4

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

En bedre IKT-hverdag

En bedre IKT-hverdag En bedre IKT-hverdag IKT er i dag et verktøy som de fleste bedrifter er helt avhengig av. Stabilitet og oppetid er viktig. Ingenting koster mer, eller er mer frustrerende enn når IKTsystemene er nede.

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

BORI - Totalleverandør av boligrelaterte tjenester

BORI - Totalleverandør av boligrelaterte tjenester Kontakt oss for et uforpliktende tilbud Boligbyggelaget Romerike A. Kiellandsgt. 2B Postboks 323, 2001 Lillestrøm Tlf. 63 89 02 00 - Faks 63 89 02 01 firmapost@bori.no www.bori.no Skann koden med din smarttelefon

Detaljer

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur B 6 8 26 4 Utvikling og forbedring 6 Implenia Norge et internasjonalt selskap 8 Ledende på kompleks infrastruktur 26

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer