Regionkonferansen En ny skapning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionkonferansen 2014. En ny skapning"

Transkript

1 Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma

2 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) Regnskap 18 Kandidater til valg av regionstyret 19 Kandidater til valg av barne- og ungdomsrådet 20 Kandidater til valg av valgnemnd 21 Hilsener NLM barnehagene avd. Heimly 22 Nordborg Skoler 23 Fjellheim Bibelskole 23 Karalaks leirsted og utfartssenter 24 Skoghus leirsted 25 Jakobsbakken Fjellsenter AS 25 Soltun soldatheim og ungdomssenter 26 Gjenbruk Tromsø 26 Gjenbruk Finnsnes 27 Norrøna Eiendom Tromsø AS 27 NLM Eiendom Bodø AS 28 1

3 Velkommen Det er med forventning vi inviterer til regionkonferanse i Sulitjelma i Nordland 30. mai til 1. juni. Mange av oss har kjørt gjennom gruvebyen på tur til Jakobsbakken Fjellsenter, men jeg vil tro svært få av oss har vært på samling om Guds Ord og misjonen nettopp der. Regionstyret er svært glad for at vi har gode medarbeidere i området som har planlagt og arbeidet for at det skal ligge godt til rette for denne storsamlinga. Vi tror det også denne gangen blir et godt opplegg for alle aldersgrupper. Vi er svært glad for at vår generalsekretær, Øyvind Åsland kommer og blir hovedtaler under konferansen. Mange vil glede seg over at tidligere kretssekretær i Nordland, Jakob Middelthon og blir med. Vi vil nytte anledningen til å markere avskjed med Anne-Magrete og Egil Skutlaberg som etter 11 år i Region Nord flytter til region Sørvest i løpet av sommeren. Vi har håp om å kunne presentere ny regionleder under konferansen, selv om han skal tiltre først fra 1.august. Motto for regionkonferansen er i år «En ny skapning.» Dette er hentet fra et svært innholdsmettet vers i 2. Kor. 5,17. Vi trenger virkelig å få dette forkynt for oss igjen slik at troen kan gripe dette ufattelige: At et fattig, syndig menneske ved tro på Kristus Jesus er fullkommen hellig og ulastelig for Guds åsyn. Vær med å be for regionkonferansen at den må bli til rik velsignelse for små og store, ung og gammel. Så er det vårt håp at mange vil prioritere denne viktige storsamlinga hvor vi vil få et møte med storslagen natur. Regionstyret ønsker deg spesielt velkommen! For regionstyret Vegard Svensen 2

4 Program Fredag Ankomst og innkvartering Kveldsmat på hotellet (flexi) Åpningsmøte i kirka. Tale: Øyvind Åsland Velkomsthilsen, info, sang v/bsk. Gave til NLM Åpningssamling for BogU-regionkonferanse på hotellet Ungdomsmøte i kirka (13+) Andakt: Kristian Johansen Lørdag Frokost (flexi) Bønn i konferansesalen på hotellet Registrering på hotellet Bibeltime i kirka Tale: Jakob Middelthon. Sang: Bente Lill og Rolf Trana Kaffe og enkel servering Konstituering av årsmøtet i konferansesalen Lunsj på hotellet Årsmøtet fortsetter i konferansesalen Middag på hotellet Misjonsfest for hele familien i kirka Tale: Øyvind Åsland Misjonsoffer Sang: BSK m.fl. Kaffe på hotellet etter møtet Transport til Jakobsbakken for Ungdomsmøte på Jakobsbakken m/aktiviteter Andakt: Wilhelm Nessa Kveldssamling i kirka. Øyvind Åsland og ulike sangere deltar Retur fra Jakobsbakken. Søndag Frokost (flexi) Bønn i konferansesalen Gudstjeneste i kirka Liturg: Gunnar Bråten Tale: Øyvind Åsland Sang, misjonsoffer, nattverd Middag avslutning 3

5 Barna og de unges regionkonferanse Aldersgruppe Tid Aktivitet 8-12 år Fredag kl Kort bli-kjent-samling på hotellet (sm.m. de fra 13+) - Andakt - Leker 13+ Fredag kl Kort bli-kjent-samling på hotellet (sm.m. de fra 8-12) - Andakt - Leker 13+/UNG Fredag kl Ungdomsmøte i kirka 0-3 år Lørdag kl Tilbud om barnepass på lekerom på hotellet. 4-7 år Lørdag kl Opplegg på Jakobsbakken - Andakt - Skattejakt - Lek ute - Lunsj - Hobbyaktivitet inne 8-12 år Lørdag kl Opplegg på Jakobsbakken - Andakt - Øving på dramastykke - Lunsj - Hobbyaktivitet i forbindelse med dramastykke - Lek ute og inne 13+ Lørdag kl Tur med start på Jakobsbakken - Andakt - Lunsj - Konkurranse/RK-games o Morsomme utfordringer og teambuildings-aktiviteter ute. 13+/UNG Lørdag kl Ungdomsmøte m/aktiviteter på Jakobsbakken Barn i skolealder Søndag under søndagsmøtet Søndagsskole for barn i skolealder under talen. 4

6 Sakliste Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden A) Godkjenning av innkalling B) Godkjenning av sakliste Sak 2 Konstituering av årsmøtet A) Valg av møtedirigenter 2 personer B) Valg av protokollførere 2 personer C) Valg av referent til Utsyn med regionsider, nettsidene nlm.no/nord, aviser o.l. D) Valg av representanter til å skrive under årsmøteprotokoll 2 personer E) Valg av tellekorps Sak 3 Årsmeldinger A) Regionstyrets årsmelding for 2013 ved regionstyrets leder B) Barne- og ungdomsrådets (BUR) årsmelding for 2013 ved BURs nestleder Årsmeldingene skal godkjennes av årsmøtet Sak 4 Regnskap for driftsåret 2013 Resultatregnskap presenteres av administrasjonsleder Resultatregnskap skal godkjennes av årsmøtet 5

7 Sak 5 Valg A) Regionstyret Valg av 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. B) Barne- og ungdomsrådet Valg av 2 faste medlemmer og 3 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. C) Valgnemnda Valg av 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. Sak 6 Hilsener Sak 7 Samtale om arbeidet Sak 8 Sted for Regionkonferansen

8 Å rsmelding Regionstyret ÅRSMELDING 2013 En ny Skapning «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning», sier 2. Kor. 5, 17. Akkurat derfor er saken med å vinne mennesker så viktig for oss. Vi har fått del i det evige livet, en gave! Den gaven må deles som en arv deles, til alle de som enda ikke kjenner den og ikke har tatt imot den. Det ligger på oss som får lov å tro at vi hører Herren Jesus til, at dette også gjelder alle andre som vil ta imot det. Uansett hvem - de må få del i budskapet! 4. driftsåret i NLM Region Nord regnes som et normalt godt arbeidsår. Med glede ser vi at mange unge misjonsvenner sammen med godt voksne og eldre mennesker tar ansvar og legger ned store ressurser i misjonsarbeidet. Kallet vi har fått av Herren Jesus og målet for arbeidet vi driver i fellesskap er Verden for Kristus. Likevel er det ene mennesket vårt mål, fordi Herren kaller en og en, ikke masser. REGIONSTYRET har etter årsmøtet i 2013 hatt følgende sammensetning: Vegard Svensen styreleder Kjetil Apeland nestleder Trine Holta Anna Elisabeth Kringstad Linda Odland Olsen Erling Palmar Dordi Anna Tollheim Varamedlemmer: Ester Carlotte Wollbakk (1.) Sara Andertun (2.) Terje Østvik (3.) Takk til Lars Eirik Sandvik, Marit Tolo (1. varamedlem) og Audun Iversen (2. varamedlem) som gikk ut av styret i Takk for innsatsen i kortere eller lenger tid. Regionstyret hadde i møter og behandlet 67 saker. I to av møtene var det felles drøftinger med Barne- og Ungdomsrådet (BUR). Av spesielle saker som har vært behandlet kan vi blant annet nevne: Spørsmålet om Trossamfunn ble drøftet i anledning en høringsrunde i regi av NLMs Hovedstyre. En omfattende høring er lagt opp før saken behandles av Rådsmøtet høsten 2014, og av NLMs generalfosamling i

9 Kilden, som var navnet på ordningen med opptak (lyd og bilder) fra møter i Fjellheim misjonsforsamling og kopiert til DVD for distribusjon til interesserte, ble fulgt nøye opp gjennom hele året. Det viste seg at ordningen fikk for få abonnenter til at den var mulig å drive uten tap, og produksjon og utsending ble innstilt. Som erstatning ble det satt i gang forsøk med å verve abonnenter til lydopptak på CD. Heller ikke denne ordningen fikk nok abonnenter, og kom derfor ikke i gang. Kilden ble lagt ned i november. Sammen i tjeneste i praksis var en oppfølging og konkretisering av innholdet i dokumentet «Sammen i tjeneste, - om kvinners og menns tjeneste i den kristne forsamlingen. Også i denne saken ble det sendt høringsuttale til Hovedstyret. Ellers kan det nevnes at Strategiplan og handlingsplan for denne ble drøftet i flere møter. Planen skal følges opp hele tiden, og blir derfor ofte en sak i Regionstyret. Etter hvert som tiltak blir satt ut i livet og nye planer legges, må planen oppjusteres. I fellesmøtene med BUR ble blant annet spørsmålet om hvordan unge kan føres videre fra barnelag til ungdomsarbeid, og videre etter hvert inkluderes i det voksne arbeidet. Å finne de rette personene til noen styreverv og ikke minst til flere lederstillinger i regionen har vært en utfordring. Både stillingen som Ung-leder og stillingen som bestyrer på Skoghus leirsted har stått vakante i perioder. Nå er det ansatt gode personer i begge stillingene. Ung-leder fra sommeren 2013 og bestyrer på Skoghus fra Enda har det ikke lykkes å finne forsamlingsleder til Fjellheim misjonsforsamling (50 %). Det arbeides fortsatt med saken. Også en barne- og ungdomsarbeider i regionen skulle vi hatt plass for. (Se avsnittet Barne- og ungdomsarbeidet) ANSATTE OG FRITIDSARBEIDERE Følgende personer var ansatt i NLM Region Nord pr : Annbjørg Boge (forkynner, foreningsarbeider 100 %), Katrine Gran (Barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling, og bestyrer i 25 % stilling ved Karalaks leirsted og Utfartssenter), Øivind Ruud Kringstad (Ung-leder 100 %) Kristin Bakeng Olufsen (Administrasjonsleder 70 %), Egil Skutlaberg (Regionleder 100 %), Johannes Sæleset (Forsamlingsarbeider 20 %) Torunn Laupstad Sørensen og Yngvar Smetana-Svensen var ansatt ved Skoghus Leirsted som henholdsvis leirstedsmedarbeider (60 %) stilling) og bestyrer (80 % stilling). Yngvar sluttet i tjenesten ved utgangen av året. Torunn fortsetter i arbeidet og fikk fra nyttår sin mann, Kjell, som medarbeider. Han startet da som bestyrer. Pål Andreas Berntsen var teamarbeider frem til og med juni. Regionen var arbeidsgiver og betalte kostnadene for han som medlem i Nord-Norge Teamet frem til sommeren. Fra høsten ble alle taem-medlemmene ansatt i Fjellheim Kurs og misjonssenter. 8

10 Bjørn Kero sluttet som forsamlingsarbeider (20 % stilling) i Tromsø 31.07, da han flyttet til Trøndelag. Vegard Svensen er ansatt i 50 % stilling som hovedstyrets arbeider, og får disponere det meste av sin arbeidstid som områdearbeider i Midt-Troms. Dessuten er han daglig leder av NLMs Gjenbruksbutikk på Finnsnes. Fritidsforkynnerne Økonomien setter sperre for antall stillinger i regionen. Derfor er det naturlig å tenke at arbeidet i stor grad må gjøres på dugnad. Gjennom hele vår historie har Fritidsforkynneren vært en viktig ressurs i besøkstjenesten til foreninger, i møtesammenhenger for misjonen og på leirer og arrangement. I mange samlinger gjennom året har en rekke fritidsforkynnere besøkt de lokale kristenfellesskapene for å formidle Guds ord og informere om misjonsarbeidet. Stadig bør det arbeides med å utvikle denne muligheten ved forbedret organisering, og ved oppfølging av de som stiller seg til disposisjon for oppgaven. 8 personer, så langt Regionkontoret er kjent med, har stilt seg til disposisjon som fritidsforkynnere. Det er Astrid Rydland Åsen, Alf Tråsdahl, Gudmund Bendiksen, Kåre Holta, Per Conrad Bergh, Terje Østvik, Trond Inge Kristoffersen, Åge Sele (fritidsforkynner og områdearbeider). Flere kan ha vært talere på møter o.l. i vår sammenheng, uten at Regionkontoret er orientert om det, og de derfor ikke er registrert som fritidsforkynnere. ARBEIDET I REGIONEN Strategi Flere av punktene i handlingsplanen som ble utarbeidet i 2012 er i ferd med å bli oppfylt. Blant annet er arbeidet i Bodø blitt regelmessig, og NLM Bodø er en virksom enhet i byen i tillegg til kvinneforeningen som har gått i mange år og ungdomsgruppa som er aktiv. Arbeidet med å lage nye forenings- og kontaktlister i regionen er i gang, et langsomt og tidkrevende arbeid. Listene i seg selv skaper ikke vekst i arbeidet. Men kontakten med folket for å finne veier for misjonsarbeidet, er en kontinuerlig prosess og gir resultat. Veksten i antall foreninger går noe seinere enn forventet. Det organiserte misjonsfellesskapet har ikke samme klang i dag som tidligere. Men det skjer positive ting også på den fronten. Unge samles mer i Bibelgrupper og husfellesskap hvor Guds Ord og bønnen har god plass. Dessverre får ikke alltid misjonsoppdraget den store oppmerksomheten, noe vi ønsker å inspirere alle fellesskap til. Heller ikke organisert innvandrerarbeid har hatt mye fokus hos oss til nå. Som ytremisjonsorganisasjon burde arbeidet med å nå våre nye landsmenn ha stor oppmerksomhet. 9

11 Forkynnelsen Der Guds Ord forkynnes skjer det noe. Herren sier om sitt Ord gjennom profeten Jesaja: Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt det jeg sender det til. (Jes. 55,11) Derfor nytter det å forkynne Evangeliet til mennesker også i dag. Å nå folk flest med budskapet i Bibelen er en utfordring for oss. Guds Ord må ikke bare lyde i forsamlingen, men vitnesbyrdet må følge oss ut i hverdagen. Det er den eneste muligheten en stor del av folket har til å få del i det. Vi trenger å be om nød for folket og om frimodighet til å vitne om vår Frelser i hverdagen. Bevissthet om den muligheten vil åpne mange dører for Jesus ut til folket. Mange steder har vi i dag problem med å få til vanlig møtevirksomhet, og flere steder er virksomheten blitt mer sporadisk i forhold til for noen få år siden. Det skyldes ofte mangel på kontakter som vil ta seg av arbeidet, og trangen blant de kristne til å samles synes å være svekket. Vi utfordres av tidsånden og sløvhet. La oss ikke slappe av og tro at slik må det være. Mange mennesker går omkring med redsel for døden og evigheten. Det betyr at Herren kaller på folket. La oss lete etter muligheter for å gi dem den gode nyheten. Bibelkunnskapen hos mennesker flest er skremmende lav. Også blant bekjennende kristne merkes det. Derfor kan det være nødvendig å intensivere undervisningen ut fra Guds Ord. Regionstyret drøfter spørsmålet i sin videre tenkning i arbeidet med strategiplanen. Områdemøter og Finnmarkstevne I Nordland har områdemøtene vist seg å være en god samlingsform. Møtedager har vært lørdager. Sosialt samvær rundt måltid, forkynnelse av Guds Ord, orientering og samtale om misjonsarbeidet. Våren 2014 planlegges lignende samling i Finnmark. Karalaks blir samlingssted. Også i Troms ønsker vi å få til slike samlinger. I flere år har vi i samarbeid med IMF og Samemisjonen prøvd å få til et større stevne i Finnmark. Foregående år har det ikke lykkes. Høsten 2014 vil det derimot bli stevne i Lakselv. Tanken er å samle folk fra hele fylket, og gjerne fra Troms og Nordland også. Misjonsfellesskapene Tidligere kalte vi dem foreninger, men nå er de blitt Misjonsfellesskap. Det gjør samme nytten. Men saken er viktig. Der hvor kristne kommer sammen for å dele vitnesbyrdet om Jesus, for å be sammen og samtale om misjonsarbeidet, der blir misjonsilden holdt ved like. Tallet på lag er forholdsvis stabilt i regionen. I løpet av 2013 er det registrert en avgang på to voksne fellesskap, mens 1 fellesskap for barn og 2 for ungdom er kommet i tillegg. 10

12 Fordelingen ser slik ut: Fellesskap barn «- unge «- kvinner «- menn 4 4 -«- kvinner og menn «- misjonsforsamling 2 2 -«- familiefellesskap 1 1 Sum Tendensen viser at yngre krefter mange steder ikke kommer på banen når de eldre må gi seg. Her ligger en stor utfordring for regionen. Vi må ha mennesker som brenner for å føre arbeidet videre, som kan legge til rette for virksomhet og som vil søke etter nye møtepunkt i bygd og by. Du som er i ferd med å legge inn årene, har du husket å be Herren drive ut nye arbeidere på ditt sted? BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Første halvår var vi uten ung-leder i regionen. Det var et savn, og gjorde at arbeidet blant barna og de unge led. Fra juli 2013 kom Øivind Ruud Kringstad inn i stillingen som ung-leder. Regionstyret er svært takknemlig for at det la seg til rette med en egnet person som også kjente arbeidet i regionen godt. Han har vært aktiv i barneog ungdomsarbeidet i flere år, og de siste som leder for BUR. Regionen skulle gjerne hatt en barne- og ungdomsarbeider som kunne besøke de ulike delene av regionen for å støtte lagsvirksomheten og nå enda lenger ut til nye grupper. Stillingen har stått ubesatt i flere år, men ble strøket i budsjettet for 2014 på grunn økonomien i regionen. Denne stillingen må ha prioritet i tiden som kommer. Det vises ellers til egen årsmelding fra BUR UTSENDINGENE TIL ANDRE LAND Sommeren 2013 drog Elisabet og Øystein Iversen til Kenya. Han som lærer for misjonærbarna og hun som ansatt med oppgaver innenfor administrasjon. Anders Lund Eide er også et nytt navn mellom utsendingene våre. Han kommer fra Tromsø og er nå ansatt som NLMs utsending som lærer ved Bingham Academy i Addis Abeba. I alt er det 12 voksne enheter med nær tilknytning til regionen i arbeid for misjonen ute nå. Dette er følgende: Ellen og Bent Salmelid i Etiopia Hun fra Skjærstad i Bodø. Familien Liv Åse og Edgar Gamst Kristoffersen i Elfenbenskysten De har 3 barn i Norge og 3 med seg ute. De er tilhørende på Finnsnes. Familien Ragnhild og Tore Bjørsvik i Peru med 3 barn. Han er tidligere sogneprest i Vestvågøy. 11

13 Kristian Birkeland i Bolivia tilhørende i Lebesby. Ellen Irene og Odd Inge Heng i Elfenbenskysten med 4 barn. Tilhørende på Finnsnes. Elisabet og Øystein Iversen i Kenya tilhørende på Finnsnes og Tromsø Anders Lund Eide i Etiopia fra Tromsø. Som misjonsfolk er det et stort privilegium å kunne være med å sende ut mennesker som kan bidra til at Evangeliet blir formidlet til stadig nye menneskegrupper i verden. Da er vi midt i vårt hovedoppdrag i NLM. INSTITUSJONENE OG BEDRIFTENE Region Nord eier og driver følgende institusjoner: Jakobsbakken Fjellsenter AS, Sulitjelma Karalaks leirsted og Utfartssenter, Lakselv NLM barnehagene avd. Heimly, Finnsnes Nordborg Skoler AS, Finnsnes Regionen har også i sitt område to gode institusjoner som eies og drives av Hovedkontoret, Fjellheim Bibelskole i Tromsø og Soltun Soldatheim på Setermoen i Bardu. Skoleåret startet Nordborg Skoler tilbud til 25 elever på ungdomsskoletrinnet, 8. klasse. Høsten 2015 vil skolen ha 3 klasser fordelt på klasse, og forhåpentlig vis minst 75 elever. 2. etasje i Myra senter, like ved Nordborgs eiendom, ble kjøpt for å gi nok rom for elevene i det nye tilbudet. Bygget skal stå nyrenovert i god tid til skolestart i august Finnsnes Misjonsforsamling vil også få gode lokaler til sin virksomhet i bygget. Fjellheim startet en ny linje fra høsten 2013, Bibel og formidling, et videregående kurs for mennesker som tenker seg vitnetjeneste enten som forkynner på full tid eller som fritidsforkynnere, eller i andre sammenhenger. 5 elever begynte på kurset i august. 4 misjonsbedrifter er lokalisert til Region Nords område: NLM Gjenbruk i Tromsø NLM Gjenbruk på Finnsnes Norrøna Eiendom Tromsø AS NLM Eiendom i Bodø AS NLM Gjenbruk på Finnsnes startet driften den 12. april 2013 i gode lokaler midt i sentrum. Driften har gått svært godt så langt. Gjenbruksbutikken i Tromsø fikk i løpet av sommeren større og bedre lokaler i Bangsundbrygga. Omsetningen steg kraftig etter flyttingen. 12

14 Driftsoverskuddet i Gjenbruksbutikkene vil fra og med 2014 være registrert i hver regions resultatregnskap. TAKK Regionstyret retter en stor takk til misjonsvennene i regionen for tillit og for et stort og godt fellesskap i misjonsarbeidet i 2013! Takk for trofasthet og utholdenhet i den oppgaven du har fått. Som misjonsfolk står vi sammen om tjenesten for Herren. Vi får være redskaper i hans hånd. Han selv utfører verket! «Derfor, da vi har denne tjenesten i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet» (2. Kor 4,1) HEIMLOV Gode medarbeidere har også i 2013 blitt forfremmet til Herligheten hos Gud. De har vunnet over, striden i verden er slutt, og de har mottatt seierkransen i møte med han som gav seg selv som en løsepenge for oss alle på Golgata. Vi tenker på dem med takk for det de var og for det de gjorde blant oss. Guds fred over deres minne! «For Guds folk er hvilen tilbake I himmelens salige hjem, Bak trengselens skyfulle dage En hviledag venter på dem.» Vegard Svensen Kjetil Apeland Trine Holta Anna Elisabeth Kringstad Styreleder Nestleder Linda Odland Olsen Erling Palmar Dordi Anna Tollheim Egil Skutlaberg Regionleder 13

15 STØRRE MØTER OG ARRANGEMENT I 2013 Inspirasjonssamling På Skoghus leirsted februar Taler var Misjonær Jens Espeland Tema for helgen: Med Guds ord til mennesker i dag Mannshelg Jakobsbakken Fjellsenter Talere: Øyvind Rott og Ingvald André Kårbø Helga var et nytt arrangement med godt besøk og særlig yngre menn. Områdestevne for Salten Sandkollen bygdehus 27. april Taler var Johan Olsen Regionkonferansen 2013 Skoghus leirsted 31. mai til 02. juni Talere var misjonær Mathias Mjølhus og Søndagsskolekonsulent Ragnhild Knotten Flerbrukshallen ble brukt til møtene med hjelp av et party-telt i tilknytning til hallen. Rundt 200 deltakere. Familie og Bibelcamping Skoghus leirsted juli Seterstevne Vestvangsetra i Målselv 11. august Seniorhelg Skoghus leirsted august Soltunstevne Soltun 1. september Talere: Per Ove Aarseth (1. uka) Lars Egil Fredriksen (2. uka) Lokale sangkrefter deltok Taler var Øivind Ruud Kringstad Talere og sangere: Kjell Sønstabø, Vegard Svensen Magne Kristoffersen m.fl. Taler var Alf Tråsdahl. Finnsnes Musikklag sang. Høsttreff for voksne Jakobsbakken Fjellsenter sept. Talere og sangere: Jakob Middelthon Hilde og Morten Øystese, Annbjørg Boge, Odd Wollbakk Høsttreff for hele familien Karalaks leirsted sept Damenes Inspriasjonshelg Skoghus leirsted oktober Talere og ledere: Thor Fremmegård Katrine Gran, Marius Andersen, Egil Skutlaberg, Øivind Ruud Kringstad Taler var Ingunn Elisabeth Holm. 14

16 Å rsmelding Barne- og ungdomsra det Årsmelding må sies å være et jevnt driftsår for barne- og ungdomsarbeidet i region nord. Virksomheten har på mange vis vært lik de tidligere årene selv om det har hatt betydning at bemanningen økte etter sommeren da ungleder ble ansatt. Det er få nye som har gitt tydelig uttrykk for å ville følge Jesus. Dette er uansett vanskelig å «regne på», men vi ønsker at arbeidet kan ha en sterk forventning til at dette skal skje. Positivt har det utvilsomt vært at ungdomsskolen på Nordborg har hatt en god start med full klasse. 10/25- prosjektet, som kjøres gjennom NLMung sentralt i organisasjonen, har også gitt konkrete resultater for oss i region nord. Fem ungdommer flyttet til Harstad for å leve, være kristne og engasjere seg i lokalt arbeid. Men slike initiativ, av ulik art og omfang, er heldigvis ikke unike i regionen. Også i Bodø har flere unge flyttet til for å engasjere seg i arbeidet det siste året. Uansett hvor, dette er noe BUR ønsker å fremelske: bevisstheten på å samle barnog unge til forkynnelse og kristent fellesskap. Det er da Guds rike kan ha vekst. Lag Region nord hadde ved utgangen av registrerte barne- og ungdomslag. Av dem er 16 registrert som barnelag og 13 som ungdomslag. To av de nytegnede lagene i 2013 er «leirklubber» som står mer omtalt under avsnittet om leir. Det vil si at utviklingen i antall lagene er ganske liten. Mange ledere har drevet i mange år og gjør en prisverdig innsats med å legge til rette for at barna- og de unge lokalt kan få høre Guds ord og møte kristne. BUR ønsker imidlertid gjerne at måten man samles på kan variere mer. På den måten vil både flere ledere og barn- og unge med ulike interesser og bakgrunner lettere kunne være med. Så vidt BUR forstår er det også flere lag som opplever det utfordrende med stadig færre deltakere. Vi ønsker like fullt at den enkelte leder tenker stort om sin oppgave og mulighet samtidig som man er på utkikk etter forbedringer og utvikling. På grunn av manglende bemanning og innkjøring for ny ungleder har få lagsbesøk vært gjennomført i løpet av høsten Denne delen av arbeidet ønsker BUR å styrke i det kommende året. En utfordring er å få ledere til å være med i arbeidet over lengre tid. Mange har naturlige årsaker til dette. Samtidig er det ikke vanskelig å skjønne at det er de varige, tette og tydelige relasjonene som har best sjanse for å legge til rette for det vi vil: at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus og blir bevart i sin tro så lenge de lever. Har man dette for øye er det vanskelig å se hvorfor ikke flere er villige til å trekke et lokalt arbeid. 15

17 Leir I 2013 var det planlagt 21 arrangement, 19 av disse ble gjennomført. UNGweekend i mai på Karalaks og Fjellvandringsleiren på Jakobsbakken i august ble dessverre avlyst. I stedet for Fjellvandringsleiren ble det imidlertid arrangert en «bli- kjenttur» til Jakobsbakken noe senere. Med tanke på bemanningssituasjonen de siste årene anser vi dette som bra. Hele 122 forskjellige personer har vært med i leirarbeidet som ledere i løpet av året! BUR ønsker fortsatt at hver leir har en oppegående ledergruppe som har ansvaret for leiren. Dette kan være krevende å sette sammen, men er utvilsomt den beste løsningen både for lederne selv, administrasjonen og ikke minst deltakerne som får et stabilt leirtilbud og mulighet til å bli «fulgt» over lengre tid. Det er viktig med lokalt eierskap. Etableringen av leirutvalg har de siste årene vært forsøkt for å avlaste administrasjonen i etableringen av disse leirledergruppene og i rekrutteringen av øvrige ledere. I Troms har dette fungert svært godt i siste semester. Gledelig er det også at INTRO har hatt en oppsving i siste semester etter å ikke ha vært i drift i første semester. Helgesamlingene har totalt samlet opp til 60 ungdommer og har deltakere fra store deler av regionen. Etableringen av leirklubber i Troms og Nordland ble gjennomført på slutten av året. Hensikten er å utnytte de økonomiske støtteordningene i Frifond også for leirdeltakere ved at alle leirdeltakere i hvert fylke under 15 gis tilbud om å være medlem. Medlemskap gir 100,- i rabatt på alle leirer i medlemsåret og overskuddet går til å styrke leirtilbudet. Det er ingen aktivitet i leirklubbene utover leirene og alt administreres fra regionkontoret. Leirstatistikk Leirsted/sted Antall arrangement Deltakere Skoghus (2) Fjellheim Soltun Karalaks (1) 3 (1) Trollvik skole INTRO* (1) Jakobsbakken (3) 3 (1) Drag, Tysfjord (1) MST** 1 24 Totalt *Intro arrangeres ulike steder. På høsten 2013 ble INTRO arrangert på Soltun og på Nordborg. ** Midtsommertreff ble arrangert på Nordborg i fjor. Tallene i parentes er avlyste arrangement. 16

18 Bemanning Øivind Ruud Kringstad 100 % fra (men har hatt 20 % farspermisjon i 2013). Katrine Gran, barne- og ung. arbeider 25 % Regionen dekker også kostnadene til et av medlemmene i teamet. Vi er glade for økt bemanning i barne- og ungdomsarbeidet. BUR s arbeid BUR har hatt 5 møter og behandlet 44 saker. Noen av sakene som har opptatt BUR i det foregående året er at Midtsommertreff nå er regionens ansvar alene, et økt fokus på håndteringen av seksuelle krenkelser og utarbeidelse av plan for lederutvikling. BUR har fra årsmøtet i 2013 bestått av: Magne Aarbø (leder) Kjell- Ivar Kvalvik Johansen (nestleder) Katrine Gran Andersen Karoline Mathea Seljenes Pål Andreas Berntsen Eli- Birgitte Jenssen (1. vara) Det er representanter fra hele regionen og møtene har blitt holdt i alle tre fylkene i regionen. Takk Takken går først og fremst til Gud. Hans gode vilje for oss mennesker er det som holder oss oppe og også danner grunnlaget for arbeidet vi driver. Takk også til alle som lar seg drive av Ham og også finner sin plass i vårt arbeid! Det er mange detaljer i virksomheten som på hver sin måte danner hele bildet. Vi ber om at Guds Ånd får være driver av det alt sammen- også i året som kommer. Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst. Sal 60,7 17

19 Regnskap Avdelingsrapport NLM Region Nord Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Regnskap 2012 Salgsinntekter Gaver Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader / feltkostnader Lønnskostnader m.m Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT Kommentarer: Salgsinntekt er i hovedsak deltakerbetaling i forbindelse med leir og arrangement. I tillegg er det solgt abonnement på "Kilden" på ca Gaver har en liten økning ( ) fra året før, men er ca lavere enn budsjett. Den største økningen står skoleprosjekt for, med en økning på fra året før. Vi ser også en økning i faste giveravtaler. Andre inntekter er i hovedsak offentilig støtte i forbindelse med leiraktivitet. Varekostnader er utgifter til servering og overnatting i forbindelse med leir, samt utgifter i forbindelse med produksjon av "Kilden". Varekostnad kan ses i sammenheng med salgsinntekt. Lønnskostnader ligger likt med året før. Det store avviket i forhold tilbudsjett ( ) skyldes vakante stillinger i 2013, bl. annet UNGleder-stillingen. Andre driftskostnader er kontorkostnader, reisekostnader, annonser og kostnader knyttet til leir og andre arrangement, f.eks. ledere. Resultat utgjør det regionen bidrar med til NLM sin hovedkasse. Beløpet er ca høyerer enn i At resultatet ble noe høyere enn budsjett, må ses i sammenheng med bl. a. sparter lønnskostnader. 18

20 Valg Kandidater til Regionstyret Sara Andertun (30), Tromsø Intensivsykepleier. Varamedlem regionstyret, varamedlem Fjellheim Misjonsforsamling, medlem i Fjellheimlaget. Kjetil Apeland (28), Bodø Elektriker/telemontør. Leder NLM Bodø, nestleder regionstyret, styremedlem Fjellheim Bibelskole. Per-Conrad Bergh (63), Lenvik Pensjonist. Fritidsforkynner, leder i Skoghusringen, styremedlem i Troms Misjonsarbeiderring. Linda Odland Olsen (38), Nordreisa Hjemmeværende, Grete Roede-konsulent, driver Lindas heimebakst. Medlem regionstyret, leder Nordreisa familieforening, tidl. husmor på Soltun soldatheim. Ivar Tolo (65), Harstad Pensjonist/sivilarkitekt. Tidligere korttidsmisjonær i Etiopia og Tanzania. Tidl. Varamedlem i styret for Nordborg. Ester Wollbakk (70), Fauske Pensjonist/kirkeverge i Fauske. Varamedlem regionstyret, foreningsleder, tidl. kretsstyremedlem i Nordland krets og Jakobsbakken Fjellsenter AS. Valgt til årsmøtet 2015: Trine Holta, Lenvik, Anna Elisabet Kringstad, Lenvik, Vegard Svensen, Lenvik, Dordi Anna Tollheim, Tromsø 19

21 Kandidater til Barne- og ungdomsrådet Magne Aarbø (35), Tromsø Daglig leder Tromsø Outdoor. Leder BUR, leir- og lagsleder, styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS. Eline Austbø (20), Bodø Lærerstudent. Styremedlem NLM Bodø, leder for ungdomslag (10/12) og søndagsskolen (08/12). Pål Andreas Berntsen (21), Lenvik Student/faglærer i musikk. Medlem BUR, Nord-Norgeteamet 2012/13, kristenrusspresident (10/11), Karoline Fonn (22), Bodø Journalistikkstudent. Styremedlem i NLM Bodø. Barne- og ungdoms- arbeider i region Nordvest (12/13), og miljøarbeider på Val vgs (11/12). Eli Birgithe Jensen (20), Lebesby Akvatekniker hos Grieg Seafood. Leder i Lebesby ungdomsgruppe. Lars Inge Stautland (21), Bardu Bestyrer Soltun soldatheim og ungdomssenter. Tidl. leder i barnelag og leir, og lovsangsteam på Lundeneset vgs. KrFU. Valgt til årsmøtet 2015: Katrine Gran Andersen, Porsanger, Kjell Ivar Johansen, Bodø, Karoline Mathea Seljenes, Lenvik 20

22 Kandidater til valgnemnd Ingebjørg Evenset (74), Fauske Pensjonist/anestesisykepleier. Foreningsleder, tidl. misjonær. Sigrun Fremmegård (58), Tromsø Lærer. Leder Kvaløya misjonsforening. Randi Lovise Tråsdahl (59), Lenvik Uføretrygdet. Med i Nordborgforeningen og Finnsnes musikklag. Terje Østvik (60), Bardu Ansatt i Bapro. Fritidsforkynner, leder i styret for Soltun, varamedlem regionstyret. Valgt til årsmøtet 2015: Kristian Johansen, Bodø, Trond I. Kristoffersen, Lenvik, Evelyn Søreng, Lenvik 21

23 Hilsener Heimly barnehage I 2013 jobbet vi med planlegging og forberedning til en større endringsprosess i barnehagen. Fra høsten ved nytt barnehageår satte vi endringen ut i livet. Vi hadde vært delt i tre grupper med ca 12 barn på hver gruppe og to ansatte. To av gruppene delte lokaler oppe, og en gruppe med kun 5 åringer hadde brukt lånte lokaler i kjelleren. Bakgrunn for endringen var at gruppa i kjelleren var sårbar med å være bare to ansatte, og siden det ikke alle år er 12 5-åringer kunne barnetallet bli veldig skjevt i forhold til antall ansatte oppe og nede. Vi endret til to grupper med 18 barn og tre ansatte på hver gruppe. Vi har nylig evaluert, og alle er mest fornøyd med den nye ordningen. Vi har utfordringer med å løse organisering av smågrupper og annet, men vi lærer og vi forbedrer oss mens vi går. En endringsprosess som i utgangspunktet går på det organisatoriske fører i tillegg med seg endringer i kulturen, og vi har fortsatt måttet ha stort fokus på arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsforhold for de ansatte. I 2013 har vi hatt et økende sykefravær igjen av ulike årsaker. Vi får fortsatt tilbakemeldinger fra familiene som bruker barnehagen om at deres barn trives og har det godt i barnehagen, og når det gjelder de ansatte og den gode jobben de gjør. I tillegg til det tilbudet barna får i de andre barnehagene, får barna hos oss hver uke høre fortellinger om Jesus, og lære kristne barnesanger. I desember arbeider alle med juleevangeliet, og før påske lærer vi om påskens budskap, om Jesus som døde for oss på korset. I 2013 har Per Inge Søreng vært styreleder og Lars Bjørnholm nestleder. Ingrid Fauske og Yngvar Smetana-Svensen har vært styremedlemmer, og Kristin Bakeng Olufsen og Anne Lise Skadal varamedlemmer. Helene Øwre ble nytt styremedlem valgt av de ansatte. Styret hadde 7 møter i 2013 og behandlet 42 saker. Også i 2013 kunne vi glede oss over en god økonomi, det går oppover med oss. I skrivende stund har vi ikke fått årsregnskap, men vi vet at det ble overskudd. Tusen takk alle som har støttet barnehagen i bønn, ber dere om å fortsette å huske på oss og utfordringene vi møter i økonomi, organisering og arbeidsmiljø. Ønsker alle NLM institusjonene i Regionen et godt og inspirerende år framover. Linda Andersen, daglig leder 22

24 Nordborg Skoler Året 2013 har vært spesielt for Nordborg. Våren ble preget av intenst forberedelsesarbeid for å gjøre alt klart til oppstart av ungdomsskolen: Nye pulter og stoler ble bestilt, lærebøker ble valgt ut, nye lærere og fagarbeidere ble ansatt, og nye 8. klasse-elever ble tatt inn. Møter ble holdt hvor elever, foreldre og ansatte ved skolen fikk treffe hverandre og bli litt kjent. Planer ble lagt, og så var vi klar: Etter sommerferien var vi i gang med ungdomsskole ved Nordborg, 25 elever i 8. trinn. Det føltes stort! Nå er det nye lokaler som står i fokus, for fra høsten 2014 skal vi flytte all ungdomsskoledrift inn i nyoppussede lokaler i andre etasje i Myra-senteret. Det gleder vi oss til! Når det gjelder drifta på videregående er det også alltid spennende. Vi hadde litt lavt elevtall våren 2013, men det bedret seg betraktelig til høsten. Vi har drift både på Helse og oppvekst, Service og samferdsel og Allmennfaglig påbygging. Også på internatet har det vært stabil drift med ca. 20 elever. Det er stor aktivitet på skolen, både faglig og sosialt. Når vi driver et slikt skole- og ungdomsarbeid som vi gjør, kjenner vi at det er viktig å huske å legge alle ting fram for Gud i bønn. Vi tror at Nordborg er en del av Guds plan, og at både elever og ansatte har en viktig plass her hos oss. Vi trenger også å kjenne støtte fra venner av skolen, det er godt å oppleve at vi har mange som bryr seg om oss og som er med og ber for skolen og arbeidet her. Vi vil benytte sjansen til å takke for nettopp det: Takk for forbønn og omtanke! Og velkommen på besøk når ny-skolen står ferdig, så skal dere få se hvor fint det blir. Anette Sørensen Rege, rektor Fjellheim Bibelskole Høsten 2013 startet Fjellheim sitt første forkynnerkurs «Bibel og formidling» med 5 studenter. Vi vil være med å hjelpe frem nådegaver innenfor vitnetjeneste og forkynnelse. Det har kommet svært mange tilbakemeldinger på at disse har vært til stor velsignelse der de har vært ute i praksis. Arbeidsmengden med å ha et slikt kurs gjør imidlertid at vi prioriterer dette hvert annet år. Så det blir oppstart igjen høsten Her trengs søkere og en ansvarlig leder for kurset. 23

25 Vi gleder oss over fortsatt svært god søkning til bibelskoleklassen på Fjellheim. Skoleåret 2013/2014 har vi noen ledige plasser. Men for neste år igjen er det rekordsøkning og stor kamp om plassene. Det er stort å merke at mange ungdommer søker nettopp fordi vi ønsker å ha et sterkt fokus på bibelundervisning. Praksis er nå enda sterkere integrert i selve læreplanen på skolen. Gateevangelisering, aldershjemsbesøk, leirarbeid, skolelagsarbeid, besøk på Nordborg m.m. oppleves svært lærerikt for elevene. Reisevirksomhetet i landsdelen tror vi også er viktig både for oss og for menneske vi møter, det samme gjelder utenlandsturene til Russland, Mongolia og Bolivia. Ca. 2 millioner i årlige gaver gjør det mulig å drive Fjellheim. Vi ber om hjelp til å forvalte midlene rett og at møtet med Jesus i Guds Ord får være det aller viktigste for oss. Thor Fremmegård, rektor Karalaks leirsted Hei fra oss her lengst nord! Eller lengst nord-øst om du vil. Karalaks drives i samme ånd og omtrent samme tempo som tidligere. Vinteren har vi stengt, leirsesongen starter med barneleir i mars, og april følger med påskemøter og ungdomsleir. Mai står konfirmasjoner for tur, og i juni begynner vi å ta imot turister. Det ser ut som vi også i år er så heldige å få tre av våre «faste» arbeidere, Kjetil Berdal og Anna og Olav Vagle, til å arbeide noen av ukene. Ellers går bestyrer og undertegnede ut i svangerskapspermisjon 23.mai, så hvordan vil Gud innfri behovet for nye arbeidskrefter? Det gjenstår å se, vi vet bare av erfaring at Gud gir oss det vi trenger. Fortsatt får vi besøk av vår brennende «vaktmester», Bøye Vigdal, 1-2 ganger i året. Han ordner med mye rart. Det er en glede at vi igjen arrangerer ungdomsleirer på Karalaks, da det ble arrangert i november 2013, var det over to år siden sist. Det ser ut som de er en liten gjeng som vil delta videre fremover, flere er godt vante som deltagere på barneleirene. Kom gjerne på besøk! Karalaks byr på rekreasjon. For Karalaks/Lakselv Misjonsforening; Katrine Gran Andersen 24

26 Skoghus leirsted I 2013 hadde vi mange rike samlinger om Guds ord på Skoghus. Vi kunne innby til Regionkonferanse der Mathias Mjølhus var hovedtaler. Ågehallen var fullsatt av både liten og stor, og folk koset seg i det gode været! De få som var på bibelcampen ble velsignet på møtene. Under seniorhelga i august var Magne Kristoffersen med og beriket oss med sin sang. På damenes inspirasjons samling var Ingunn Holm med som taler. Tema var «Guds perlekjede». Det var fint å sitte ned å bli fylt med Guds ord. Det rant over den helga! Ellers blir vi glade når Skoghus fylles med barn som får høre om Jesus og blir kjent med han. Da ser vi hvor viktig Skoghus er, og vi ønsker at Skoghus skal være et fyrtårn på Senja. Da vi hadde fårikålmiddag i høst kom det mange bygdefolk. Hovedbygget er i dårlig forfatning! Det fikk Frelsesarmeen erfare da de var her ei helg i september, da regna det inn i mange rom. Vi ønsker oss et nytt hovedbygg!!! Ellers var det mange vandrerhjems-gjester innom Skoghus i Takk til alle dere som ber for Skoghus og for at dere støtter økonomisk. Torunn og Kjell Sørensen Jakobsbakken Fjellsenter AS Jakobsbakken var også i 2013 møteplass for mange leirsamlinger. Påskeleirene står enda som "toppturen" vinterstid. En erfarer imidlertid at det kan være aktuelt å snu litt på opplegget for Med barneleiren lagt til helga før palmehelga kan en få plass til både ungdomsleir, unge-voksen og familieleir i selve påska. Det blir spennende å se hvordan erfaringene med dette blir. Høsttreff for voksne og Maksleir for barna var en opplevelse også dette året. Årets dugnadsleir hadde stor fokus på et prosjekt som skal utnytte energien fra den nedlagte gruva på Jakobsbakken. Det er gitt klarsignal fra Bergmesteren i Sulitjelma og en har fått innvilget støtte fra Enova til et forsøksprosjekt hvor en skal få gulvvarme i peisestua! Vi takker også speidergrupper, idrettslag, menigheter, familier og enslige som i flokk og følge bruker Jakobsbakken. Det er mange trofaste venner som støtter opp under arbeidet og vi takker for innsatsen, både praktisk, økonomisk og ikke minst i forbønn. Arbeidet er jo også et åndelig arbeid, og det er avgjørende å få gå i ferdiglagte 25

27 gjerninger dersom vi skal beholde krefter og mot i et slikt arbeid. Regnskapet for 2013 gjøres opp med et lite pluss. Hilsen styret; Knut Inge Johansen, Odd Wollbakk, Tor Sverre Fagerli og Kjell Krüger Soltun soldatheim og ungdomssenter Året på Soltun har vore veldig spennande, då eg starta i haust rekna eg med å få to rolige månadar før soldatane byrja å koma. Men allereie første helga etter at eg og dei to eittåringane var på plass dukka det opp mange soldatar, og det har vore trenden sidan. Det har vore mykje folk heile vegen med unntak av nokre helgar der soldatane har vore på perm etter øving. Ikkje ein gong då den eine kontingenten dimma til jul blei det noko oppbremsing i antal soldatar, snarare tvert i mot, no etter jul har det vore oppimot 20 stk. til kvelds på laurdagane. I tillegg til soldatvirksomheten har me hatt ein del leigebuarar og litt andre arrangement, både Intro, Soltunstevnet, og utleige til diverse leir og årsmøter, så dette har vore eit veldig spennande år. Eg gleder meg veldig til å ta fatt på eit nytt år og håpar det vil væra lika mykje folke og lika givande arbeid framover og. Vil ynskja dykk alle Guds fred. Lars Inge Stautland, bestyrar Gjenbruk i Tromsø Vi er takknemlig for at vi enda et år har klart å drive butikken. Må takke så hjertelig alle som har gjort dette mulig. Mye hardt arbeid uten betaling, men rik på velsignelse. I juni flyttet vi inn i Bangsundbrygga. Større, bedre, lysere, lettere å jobbe, samt levere og hente varer. Vi var redd at det skulle bli mindre kunder, men det er blitt det motsatte. Salget er også blitt større, og det er gledelig. På grunn av at vi måtte betale husleie i oppsigelsestiden i de gamle lokaler, ble det noen måneder med dobbel husleie. Derfor ble nettoresultatet bare kr ,-. Takk til hver enkelt som har deltatt med arbeid, gaver, varer og forbønn. På Guds løfter går vi inn i et nytt år med nye muligheter. Elin Mikalsen 26

28 Gjenbruk Finnsnes Gjenbruksbutikken åpnet sine lokaler i Rådhusveien 1 den 12. april med ordfører i Lenvik kommune og daglig leder for Misjonssentralen Gjenbruk, Sveinung Lianes, i spissen. Ca. 25 kunder sto klar til å rykke inn i butikken så snart dørene ble åpnet. Butikken har åpent 3 dager pr uke, torsdag, fredag og lørdag. Vi har i løpet av 2013 knyttet til oss ca. 50 frivillige medarbeidere, mange av de ukjente for oss tidligere. I løpet av de 9,5 måneder vi hadde butikken i drift i 2013, omsatte vi for vel ,- kroner. Et resultat langt over forventning. Vi opplever en veldig positiv respons på at butikken startet opp, noe som viser seg i de mange som kommer og leverer fine ting. I tillegg til overskuddet som kommer mange til gode, er butikken en unik møteplass hvor vi får kontakt med mange som vi nok ellers ikke ville få kontakt med. Vær med å be om at vi bruker mulighetene rett! Vegard Svensen Norrøna Eiendom Tromsø AS Styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS (NET AS), har i 2013 bestått av Per-Inge Søreng (leder), Kjetil Rege (nestleder), Linda Svendsen, John Harald Johansen og Magne Aarbø, med Thale Smaadahl Vagnild og Eva Skipenes som varamedlemmer. Styret hadde 7 ordinære styremøter i 2013 og behandlet 65 saker. Selskapet har eiendommer i Tromsø, Lenvik og Bardu. Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr ,-. Det har vært stabil lav rente gjennom hele året, hvilket har ført til lavere kostnad på lån enn budsjettert. På Fjellheim Bibelskole har kjøkkenet fått en renovering, og dette har blitt godt og tjenlig for brukerne ved Fjellheim Bibelskole. I denne forbindelsen ble fire lån knyttet til Fjellheim samlet til ett stort lån, også dette vil gi lavere rentekostnader de kommende år. På Fjellheim er det også startet oppussing av internatrom i kjeller under klasseromgangen, de første av disse rommene vil stå ferdig våren Primært leies det ut bolig til ansatte ved NLM sine institusjoner i de angitte kommuner. Når behovet er dekket leies det ut på det eksterne marked, og for 2013 er det en stigende tendens til at flere av boligene leies ut til ansatte spesielt ved Nordborg. Norrøna Eiendom Tromsø AS er et selskap som skal tjene til NLM og misjonens beste. Vår hovedfunksjon er å legge til rett og være behjelpelig med boligog eiendomsutvikling for institusjoner som Fjellheim, Nordborg, Skoghus og Soltun, innenfor de økonomiske rammene som vi har. Sjur Bjerke, daglig leder 27

29 NLM Eiendom Bodø AS Årsberetning 2013 Virksomhetens art Bedriftens grunnkonsept omfatter utleie av leiligheter og parkeringsplasser. Geografisk plassering NLM Eiendom Bodø as er lokalisert i Bodø. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Grunnlaget for denne forutsetning er NLM Eiendom Bodø as økonomiske og finansielle stilling. Arbeidsmiljø og personale NLM Eiendom Bodø as har ingen ansatte. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører ingen eller ubetydelig forurensning av ytre miljø. Eierforhold Selskapets aksjekapital er kr fordelt på 200 aksjer à kr 500. Samtlige aksjer eies av Norsk Luthersk Misjonssamband Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i NLM Eiendom Bodø as var kr i 2013, en økning fra kr i Økningen skyldes prisstigning på husleien Resultatet i NLM Eiendom Bodø as etter skatt ble et overskudd på kr i 2013 mot et overskudd på i Totalkapitalen for NLM Eiendom Bodø as var ved utgangen av året kr 4.7 mill. som er en økning på ca kr fra forrige år. Årets resultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet i NLM Eiendom Bodø as: Avsetning til egenkapital kr Det er opprettet en opsjonsavtale med Boreus Eiendom as som gis rett, men ikke plikt til kjøp av Dronningensgt 7a og b. Opsjonsavtalen varighet er 3 år Utviklingen fremover Utleiemarkedet av leiligheter i Bodø virker stabilt, og det vil ikke være noen problemer å få til fortsatt utleie av leilighetene fremover. Styret for NLM Eiendom Bodø AS; Arve Knutsen (leder), Knut Inge Johansen, Kjetil Apeland 28

30 «Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» 2. Kor.5,17

ÅRSMELDING 2014 Han kommer! REGIONSTYRET

ÅRSMELDING 2014 Han kommer! REGIONSTYRET ÅRSMELDING 2014 Han kommer! «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Joh. Åp. 1,7. «Og nå barn:

Detaljer

Regionstyret hadde sju møter i 2015, derav ett telefonmøte, og behandlet 61 saker. Et møte var delvis sammen med Barne- og Ungdomsrådet (BUR).

Regionstyret hadde sju møter i 2015, derav ett telefonmøte, og behandlet 61 saker. Et møte var delvis sammen med Barne- og Ungdomsrådet (BUR). ÅRSMELDING 2015 Følge Jesus! Vi leser i Johannes 21 om at Peter er nysgjerrig på hva som ville hende med disippelen Johannes. Da svarer Jesus Peter: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår

Detaljer

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER REISERUTE VÅREN 2013 KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER ØRNES Reipå og Ørnes kvinnefor. Tove Kvarsnes - tlf.90965149-21.01. Annbjørg Boge tlf. 99396314, abanboge@gmail.com Ørnes - møte Jan Fæø - tlf. 46898384-22.01.

Detaljer

«Han kommer» Regionkonferansen 2015. Fjellheim - Tromsø

«Han kommer» Regionkonferansen 2015. Fjellheim - Tromsø «Han kommer» Regionkonferansen 2015 Fjellheim - Tromsø 22.-24.05.2015 VELKOMMEN TIL REGIONKONFERANSEN 2015 Det er med glede og forventning regionstyret inviterer til regionkonferanse i Tromsø. Glede over

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Regionkonferansen 2017

Regionkonferansen 2017 Regionkonferansen 2017 Nordborg skoler Finnsnes 2.-4. juni «KRISTUS ALENE» Regionkonferansen 2017 Nordborg skoler Finnsnes 2.-4. juni Velkommen side 2 Program side 3-4 Årsmøtet Sakliste side 5-6 Årsmelding

Detaljer

Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer og epost.

Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer og epost. REISERUTE VÅREN 2016 Kjære venner i NLM Region Nord. Her er reiseruten for 1. halvår 2016. Alle møtene er avtalt på forhånd. Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

REISERUTE VINTER / VÅR 2015

REISERUTE VINTER / VÅR 2015 REISERUTE VINTER / VÅR 2015 Kjære medarbeidere i Region Nord. Her er reiseruten for 1. halvår 2015. Alle møtene skal være avtalt på forhånd. Vi har et sterkt ønske om å forkynne Guds Ord i bygd og by her

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Sak 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling og saksliste Leder av regionstyret, Hans Georg Skuggedal, spurte om det var kommentarer

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

REGIONKONFERANSEN Grøtavær mai. «Følge Jesus»

REGIONKONFERANSEN Grøtavær mai. «Følge Jesus» REGIONKONFERANSEN 2016 Grøtavær 27.-29. mai «Følge Jesus» Innhold Velkommen side 2 Program side3 Barn og unges regionkonferanse side 4 Årsmøtet sakliste side 5 Årsmelding Regionstyret side 7 Årsmelding

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg Regionstyret Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år) i tillegg til ansattrepresentant og vara

Detaljer

72 døpt. Region Nord. NYTT FrA region Nord. elevene ved bof elevene på «Bibel og formidling» på Fjellheim forteller om studieåret.

72 døpt. Region Nord. NYTT FrA region Nord. elevene ved bof elevene på «Bibel og formidling» på Fjellheim forteller om studieåret. Region Nord 6. desember 123. ÅrgANg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til Far uten ved meg. Joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Region Nord. Nytt fra Region Nord. Barnas konferanse Barna og de unge hadde rollespill om Nehemja på årets regionkonferanse.

Region Nord. Nytt fra Region Nord. Barnas konferanse Barna og de unge hadde rollespill om Nehemja på årets regionkonferanse. Region Nord 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region Nord Barnelagsleder i 50år Målet har alltid vært det

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. gjenbruk en suksess Det har vært god respons fra publikum etter åpningen av den nye butikken.

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. gjenbruk en suksess Det har vært god respons fra publikum etter åpningen av den nye butikken. REGION NORD 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer