Regionkonferansen En ny skapning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionkonferansen 2014. En ny skapning"

Transkript

1 Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma

2 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) Regnskap 18 Kandidater til valg av regionstyret 19 Kandidater til valg av barne- og ungdomsrådet 20 Kandidater til valg av valgnemnd 21 Hilsener NLM barnehagene avd. Heimly 22 Nordborg Skoler 23 Fjellheim Bibelskole 23 Karalaks leirsted og utfartssenter 24 Skoghus leirsted 25 Jakobsbakken Fjellsenter AS 25 Soltun soldatheim og ungdomssenter 26 Gjenbruk Tromsø 26 Gjenbruk Finnsnes 27 Norrøna Eiendom Tromsø AS 27 NLM Eiendom Bodø AS 28 1

3 Velkommen Det er med forventning vi inviterer til regionkonferanse i Sulitjelma i Nordland 30. mai til 1. juni. Mange av oss har kjørt gjennom gruvebyen på tur til Jakobsbakken Fjellsenter, men jeg vil tro svært få av oss har vært på samling om Guds Ord og misjonen nettopp der. Regionstyret er svært glad for at vi har gode medarbeidere i området som har planlagt og arbeidet for at det skal ligge godt til rette for denne storsamlinga. Vi tror det også denne gangen blir et godt opplegg for alle aldersgrupper. Vi er svært glad for at vår generalsekretær, Øyvind Åsland kommer og blir hovedtaler under konferansen. Mange vil glede seg over at tidligere kretssekretær i Nordland, Jakob Middelthon og blir med. Vi vil nytte anledningen til å markere avskjed med Anne-Magrete og Egil Skutlaberg som etter 11 år i Region Nord flytter til region Sørvest i løpet av sommeren. Vi har håp om å kunne presentere ny regionleder under konferansen, selv om han skal tiltre først fra 1.august. Motto for regionkonferansen er i år «En ny skapning.» Dette er hentet fra et svært innholdsmettet vers i 2. Kor. 5,17. Vi trenger virkelig å få dette forkynt for oss igjen slik at troen kan gripe dette ufattelige: At et fattig, syndig menneske ved tro på Kristus Jesus er fullkommen hellig og ulastelig for Guds åsyn. Vær med å be for regionkonferansen at den må bli til rik velsignelse for små og store, ung og gammel. Så er det vårt håp at mange vil prioritere denne viktige storsamlinga hvor vi vil få et møte med storslagen natur. Regionstyret ønsker deg spesielt velkommen! For regionstyret Vegard Svensen 2

4 Program Fredag Ankomst og innkvartering Kveldsmat på hotellet (flexi) Åpningsmøte i kirka. Tale: Øyvind Åsland Velkomsthilsen, info, sang v/bsk. Gave til NLM Åpningssamling for BogU-regionkonferanse på hotellet Ungdomsmøte i kirka (13+) Andakt: Kristian Johansen Lørdag Frokost (flexi) Bønn i konferansesalen på hotellet Registrering på hotellet Bibeltime i kirka Tale: Jakob Middelthon. Sang: Bente Lill og Rolf Trana Kaffe og enkel servering Konstituering av årsmøtet i konferansesalen Lunsj på hotellet Årsmøtet fortsetter i konferansesalen Middag på hotellet Misjonsfest for hele familien i kirka Tale: Øyvind Åsland Misjonsoffer Sang: BSK m.fl. Kaffe på hotellet etter møtet Transport til Jakobsbakken for Ungdomsmøte på Jakobsbakken m/aktiviteter Andakt: Wilhelm Nessa Kveldssamling i kirka. Øyvind Åsland og ulike sangere deltar Retur fra Jakobsbakken. Søndag Frokost (flexi) Bønn i konferansesalen Gudstjeneste i kirka Liturg: Gunnar Bråten Tale: Øyvind Åsland Sang, misjonsoffer, nattverd Middag avslutning 3

5 Barna og de unges regionkonferanse Aldersgruppe Tid Aktivitet 8-12 år Fredag kl Kort bli-kjent-samling på hotellet (sm.m. de fra 13+) - Andakt - Leker 13+ Fredag kl Kort bli-kjent-samling på hotellet (sm.m. de fra 8-12) - Andakt - Leker 13+/UNG Fredag kl Ungdomsmøte i kirka 0-3 år Lørdag kl Tilbud om barnepass på lekerom på hotellet. 4-7 år Lørdag kl Opplegg på Jakobsbakken - Andakt - Skattejakt - Lek ute - Lunsj - Hobbyaktivitet inne 8-12 år Lørdag kl Opplegg på Jakobsbakken - Andakt - Øving på dramastykke - Lunsj - Hobbyaktivitet i forbindelse med dramastykke - Lek ute og inne 13+ Lørdag kl Tur med start på Jakobsbakken - Andakt - Lunsj - Konkurranse/RK-games o Morsomme utfordringer og teambuildings-aktiviteter ute. 13+/UNG Lørdag kl Ungdomsmøte m/aktiviteter på Jakobsbakken Barn i skolealder Søndag under søndagsmøtet Søndagsskole for barn i skolealder under talen. 4

6 Sakliste Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden A) Godkjenning av innkalling B) Godkjenning av sakliste Sak 2 Konstituering av årsmøtet A) Valg av møtedirigenter 2 personer B) Valg av protokollførere 2 personer C) Valg av referent til Utsyn med regionsider, nettsidene nlm.no/nord, aviser o.l. D) Valg av representanter til å skrive under årsmøteprotokoll 2 personer E) Valg av tellekorps Sak 3 Årsmeldinger A) Regionstyrets årsmelding for 2013 ved regionstyrets leder B) Barne- og ungdomsrådets (BUR) årsmelding for 2013 ved BURs nestleder Årsmeldingene skal godkjennes av årsmøtet Sak 4 Regnskap for driftsåret 2013 Resultatregnskap presenteres av administrasjonsleder Resultatregnskap skal godkjennes av årsmøtet 5

7 Sak 5 Valg A) Regionstyret Valg av 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. B) Barne- og ungdomsrådet Valg av 2 faste medlemmer og 3 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. C) Valgnemnda Valg av 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på 1 år. Sak 6 Hilsener Sak 7 Samtale om arbeidet Sak 8 Sted for Regionkonferansen

8 Å rsmelding Regionstyret ÅRSMELDING 2013 En ny Skapning «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning», sier 2. Kor. 5, 17. Akkurat derfor er saken med å vinne mennesker så viktig for oss. Vi har fått del i det evige livet, en gave! Den gaven må deles som en arv deles, til alle de som enda ikke kjenner den og ikke har tatt imot den. Det ligger på oss som får lov å tro at vi hører Herren Jesus til, at dette også gjelder alle andre som vil ta imot det. Uansett hvem - de må få del i budskapet! 4. driftsåret i NLM Region Nord regnes som et normalt godt arbeidsår. Med glede ser vi at mange unge misjonsvenner sammen med godt voksne og eldre mennesker tar ansvar og legger ned store ressurser i misjonsarbeidet. Kallet vi har fått av Herren Jesus og målet for arbeidet vi driver i fellesskap er Verden for Kristus. Likevel er det ene mennesket vårt mål, fordi Herren kaller en og en, ikke masser. REGIONSTYRET har etter årsmøtet i 2013 hatt følgende sammensetning: Vegard Svensen styreleder Kjetil Apeland nestleder Trine Holta Anna Elisabeth Kringstad Linda Odland Olsen Erling Palmar Dordi Anna Tollheim Varamedlemmer: Ester Carlotte Wollbakk (1.) Sara Andertun (2.) Terje Østvik (3.) Takk til Lars Eirik Sandvik, Marit Tolo (1. varamedlem) og Audun Iversen (2. varamedlem) som gikk ut av styret i Takk for innsatsen i kortere eller lenger tid. Regionstyret hadde i møter og behandlet 67 saker. I to av møtene var det felles drøftinger med Barne- og Ungdomsrådet (BUR). Av spesielle saker som har vært behandlet kan vi blant annet nevne: Spørsmålet om Trossamfunn ble drøftet i anledning en høringsrunde i regi av NLMs Hovedstyre. En omfattende høring er lagt opp før saken behandles av Rådsmøtet høsten 2014, og av NLMs generalfosamling i

9 Kilden, som var navnet på ordningen med opptak (lyd og bilder) fra møter i Fjellheim misjonsforsamling og kopiert til DVD for distribusjon til interesserte, ble fulgt nøye opp gjennom hele året. Det viste seg at ordningen fikk for få abonnenter til at den var mulig å drive uten tap, og produksjon og utsending ble innstilt. Som erstatning ble det satt i gang forsøk med å verve abonnenter til lydopptak på CD. Heller ikke denne ordningen fikk nok abonnenter, og kom derfor ikke i gang. Kilden ble lagt ned i november. Sammen i tjeneste i praksis var en oppfølging og konkretisering av innholdet i dokumentet «Sammen i tjeneste, - om kvinners og menns tjeneste i den kristne forsamlingen. Også i denne saken ble det sendt høringsuttale til Hovedstyret. Ellers kan det nevnes at Strategiplan og handlingsplan for denne ble drøftet i flere møter. Planen skal følges opp hele tiden, og blir derfor ofte en sak i Regionstyret. Etter hvert som tiltak blir satt ut i livet og nye planer legges, må planen oppjusteres. I fellesmøtene med BUR ble blant annet spørsmålet om hvordan unge kan føres videre fra barnelag til ungdomsarbeid, og videre etter hvert inkluderes i det voksne arbeidet. Å finne de rette personene til noen styreverv og ikke minst til flere lederstillinger i regionen har vært en utfordring. Både stillingen som Ung-leder og stillingen som bestyrer på Skoghus leirsted har stått vakante i perioder. Nå er det ansatt gode personer i begge stillingene. Ung-leder fra sommeren 2013 og bestyrer på Skoghus fra Enda har det ikke lykkes å finne forsamlingsleder til Fjellheim misjonsforsamling (50 %). Det arbeides fortsatt med saken. Også en barne- og ungdomsarbeider i regionen skulle vi hatt plass for. (Se avsnittet Barne- og ungdomsarbeidet) ANSATTE OG FRITIDSARBEIDERE Følgende personer var ansatt i NLM Region Nord pr : Annbjørg Boge (forkynner, foreningsarbeider 100 %), Katrine Gran (Barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling, og bestyrer i 25 % stilling ved Karalaks leirsted og Utfartssenter), Øivind Ruud Kringstad (Ung-leder 100 %) Kristin Bakeng Olufsen (Administrasjonsleder 70 %), Egil Skutlaberg (Regionleder 100 %), Johannes Sæleset (Forsamlingsarbeider 20 %) Torunn Laupstad Sørensen og Yngvar Smetana-Svensen var ansatt ved Skoghus Leirsted som henholdsvis leirstedsmedarbeider (60 %) stilling) og bestyrer (80 % stilling). Yngvar sluttet i tjenesten ved utgangen av året. Torunn fortsetter i arbeidet og fikk fra nyttår sin mann, Kjell, som medarbeider. Han startet da som bestyrer. Pål Andreas Berntsen var teamarbeider frem til og med juni. Regionen var arbeidsgiver og betalte kostnadene for han som medlem i Nord-Norge Teamet frem til sommeren. Fra høsten ble alle taem-medlemmene ansatt i Fjellheim Kurs og misjonssenter. 8

10 Bjørn Kero sluttet som forsamlingsarbeider (20 % stilling) i Tromsø 31.07, da han flyttet til Trøndelag. Vegard Svensen er ansatt i 50 % stilling som hovedstyrets arbeider, og får disponere det meste av sin arbeidstid som områdearbeider i Midt-Troms. Dessuten er han daglig leder av NLMs Gjenbruksbutikk på Finnsnes. Fritidsforkynnerne Økonomien setter sperre for antall stillinger i regionen. Derfor er det naturlig å tenke at arbeidet i stor grad må gjøres på dugnad. Gjennom hele vår historie har Fritidsforkynneren vært en viktig ressurs i besøkstjenesten til foreninger, i møtesammenhenger for misjonen og på leirer og arrangement. I mange samlinger gjennom året har en rekke fritidsforkynnere besøkt de lokale kristenfellesskapene for å formidle Guds ord og informere om misjonsarbeidet. Stadig bør det arbeides med å utvikle denne muligheten ved forbedret organisering, og ved oppfølging av de som stiller seg til disposisjon for oppgaven. 8 personer, så langt Regionkontoret er kjent med, har stilt seg til disposisjon som fritidsforkynnere. Det er Astrid Rydland Åsen, Alf Tråsdahl, Gudmund Bendiksen, Kåre Holta, Per Conrad Bergh, Terje Østvik, Trond Inge Kristoffersen, Åge Sele (fritidsforkynner og områdearbeider). Flere kan ha vært talere på møter o.l. i vår sammenheng, uten at Regionkontoret er orientert om det, og de derfor ikke er registrert som fritidsforkynnere. ARBEIDET I REGIONEN Strategi Flere av punktene i handlingsplanen som ble utarbeidet i 2012 er i ferd med å bli oppfylt. Blant annet er arbeidet i Bodø blitt regelmessig, og NLM Bodø er en virksom enhet i byen i tillegg til kvinneforeningen som har gått i mange år og ungdomsgruppa som er aktiv. Arbeidet med å lage nye forenings- og kontaktlister i regionen er i gang, et langsomt og tidkrevende arbeid. Listene i seg selv skaper ikke vekst i arbeidet. Men kontakten med folket for å finne veier for misjonsarbeidet, er en kontinuerlig prosess og gir resultat. Veksten i antall foreninger går noe seinere enn forventet. Det organiserte misjonsfellesskapet har ikke samme klang i dag som tidligere. Men det skjer positive ting også på den fronten. Unge samles mer i Bibelgrupper og husfellesskap hvor Guds Ord og bønnen har god plass. Dessverre får ikke alltid misjonsoppdraget den store oppmerksomheten, noe vi ønsker å inspirere alle fellesskap til. Heller ikke organisert innvandrerarbeid har hatt mye fokus hos oss til nå. Som ytremisjonsorganisasjon burde arbeidet med å nå våre nye landsmenn ha stor oppmerksomhet. 9

11 Forkynnelsen Der Guds Ord forkynnes skjer det noe. Herren sier om sitt Ord gjennom profeten Jesaja: Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt det jeg sender det til. (Jes. 55,11) Derfor nytter det å forkynne Evangeliet til mennesker også i dag. Å nå folk flest med budskapet i Bibelen er en utfordring for oss. Guds Ord må ikke bare lyde i forsamlingen, men vitnesbyrdet må følge oss ut i hverdagen. Det er den eneste muligheten en stor del av folket har til å få del i det. Vi trenger å be om nød for folket og om frimodighet til å vitne om vår Frelser i hverdagen. Bevissthet om den muligheten vil åpne mange dører for Jesus ut til folket. Mange steder har vi i dag problem med å få til vanlig møtevirksomhet, og flere steder er virksomheten blitt mer sporadisk i forhold til for noen få år siden. Det skyldes ofte mangel på kontakter som vil ta seg av arbeidet, og trangen blant de kristne til å samles synes å være svekket. Vi utfordres av tidsånden og sløvhet. La oss ikke slappe av og tro at slik må det være. Mange mennesker går omkring med redsel for døden og evigheten. Det betyr at Herren kaller på folket. La oss lete etter muligheter for å gi dem den gode nyheten. Bibelkunnskapen hos mennesker flest er skremmende lav. Også blant bekjennende kristne merkes det. Derfor kan det være nødvendig å intensivere undervisningen ut fra Guds Ord. Regionstyret drøfter spørsmålet i sin videre tenkning i arbeidet med strategiplanen. Områdemøter og Finnmarkstevne I Nordland har områdemøtene vist seg å være en god samlingsform. Møtedager har vært lørdager. Sosialt samvær rundt måltid, forkynnelse av Guds Ord, orientering og samtale om misjonsarbeidet. Våren 2014 planlegges lignende samling i Finnmark. Karalaks blir samlingssted. Også i Troms ønsker vi å få til slike samlinger. I flere år har vi i samarbeid med IMF og Samemisjonen prøvd å få til et større stevne i Finnmark. Foregående år har det ikke lykkes. Høsten 2014 vil det derimot bli stevne i Lakselv. Tanken er å samle folk fra hele fylket, og gjerne fra Troms og Nordland også. Misjonsfellesskapene Tidligere kalte vi dem foreninger, men nå er de blitt Misjonsfellesskap. Det gjør samme nytten. Men saken er viktig. Der hvor kristne kommer sammen for å dele vitnesbyrdet om Jesus, for å be sammen og samtale om misjonsarbeidet, der blir misjonsilden holdt ved like. Tallet på lag er forholdsvis stabilt i regionen. I løpet av 2013 er det registrert en avgang på to voksne fellesskap, mens 1 fellesskap for barn og 2 for ungdom er kommet i tillegg. 10

12 Fordelingen ser slik ut: Fellesskap barn «- unge «- kvinner «- menn 4 4 -«- kvinner og menn «- misjonsforsamling 2 2 -«- familiefellesskap 1 1 Sum Tendensen viser at yngre krefter mange steder ikke kommer på banen når de eldre må gi seg. Her ligger en stor utfordring for regionen. Vi må ha mennesker som brenner for å føre arbeidet videre, som kan legge til rette for virksomhet og som vil søke etter nye møtepunkt i bygd og by. Du som er i ferd med å legge inn årene, har du husket å be Herren drive ut nye arbeidere på ditt sted? BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Første halvår var vi uten ung-leder i regionen. Det var et savn, og gjorde at arbeidet blant barna og de unge led. Fra juli 2013 kom Øivind Ruud Kringstad inn i stillingen som ung-leder. Regionstyret er svært takknemlig for at det la seg til rette med en egnet person som også kjente arbeidet i regionen godt. Han har vært aktiv i barneog ungdomsarbeidet i flere år, og de siste som leder for BUR. Regionen skulle gjerne hatt en barne- og ungdomsarbeider som kunne besøke de ulike delene av regionen for å støtte lagsvirksomheten og nå enda lenger ut til nye grupper. Stillingen har stått ubesatt i flere år, men ble strøket i budsjettet for 2014 på grunn økonomien i regionen. Denne stillingen må ha prioritet i tiden som kommer. Det vises ellers til egen årsmelding fra BUR UTSENDINGENE TIL ANDRE LAND Sommeren 2013 drog Elisabet og Øystein Iversen til Kenya. Han som lærer for misjonærbarna og hun som ansatt med oppgaver innenfor administrasjon. Anders Lund Eide er også et nytt navn mellom utsendingene våre. Han kommer fra Tromsø og er nå ansatt som NLMs utsending som lærer ved Bingham Academy i Addis Abeba. I alt er det 12 voksne enheter med nær tilknytning til regionen i arbeid for misjonen ute nå. Dette er følgende: Ellen og Bent Salmelid i Etiopia Hun fra Skjærstad i Bodø. Familien Liv Åse og Edgar Gamst Kristoffersen i Elfenbenskysten De har 3 barn i Norge og 3 med seg ute. De er tilhørende på Finnsnes. Familien Ragnhild og Tore Bjørsvik i Peru med 3 barn. Han er tidligere sogneprest i Vestvågøy. 11

13 Kristian Birkeland i Bolivia tilhørende i Lebesby. Ellen Irene og Odd Inge Heng i Elfenbenskysten med 4 barn. Tilhørende på Finnsnes. Elisabet og Øystein Iversen i Kenya tilhørende på Finnsnes og Tromsø Anders Lund Eide i Etiopia fra Tromsø. Som misjonsfolk er det et stort privilegium å kunne være med å sende ut mennesker som kan bidra til at Evangeliet blir formidlet til stadig nye menneskegrupper i verden. Da er vi midt i vårt hovedoppdrag i NLM. INSTITUSJONENE OG BEDRIFTENE Region Nord eier og driver følgende institusjoner: Jakobsbakken Fjellsenter AS, Sulitjelma Karalaks leirsted og Utfartssenter, Lakselv NLM barnehagene avd. Heimly, Finnsnes Nordborg Skoler AS, Finnsnes Regionen har også i sitt område to gode institusjoner som eies og drives av Hovedkontoret, Fjellheim Bibelskole i Tromsø og Soltun Soldatheim på Setermoen i Bardu. Skoleåret startet Nordborg Skoler tilbud til 25 elever på ungdomsskoletrinnet, 8. klasse. Høsten 2015 vil skolen ha 3 klasser fordelt på klasse, og forhåpentlig vis minst 75 elever. 2. etasje i Myra senter, like ved Nordborgs eiendom, ble kjøpt for å gi nok rom for elevene i det nye tilbudet. Bygget skal stå nyrenovert i god tid til skolestart i august Finnsnes Misjonsforsamling vil også få gode lokaler til sin virksomhet i bygget. Fjellheim startet en ny linje fra høsten 2013, Bibel og formidling, et videregående kurs for mennesker som tenker seg vitnetjeneste enten som forkynner på full tid eller som fritidsforkynnere, eller i andre sammenhenger. 5 elever begynte på kurset i august. 4 misjonsbedrifter er lokalisert til Region Nords område: NLM Gjenbruk i Tromsø NLM Gjenbruk på Finnsnes Norrøna Eiendom Tromsø AS NLM Eiendom i Bodø AS NLM Gjenbruk på Finnsnes startet driften den 12. april 2013 i gode lokaler midt i sentrum. Driften har gått svært godt så langt. Gjenbruksbutikken i Tromsø fikk i løpet av sommeren større og bedre lokaler i Bangsundbrygga. Omsetningen steg kraftig etter flyttingen. 12

14 Driftsoverskuddet i Gjenbruksbutikkene vil fra og med 2014 være registrert i hver regions resultatregnskap. TAKK Regionstyret retter en stor takk til misjonsvennene i regionen for tillit og for et stort og godt fellesskap i misjonsarbeidet i 2013! Takk for trofasthet og utholdenhet i den oppgaven du har fått. Som misjonsfolk står vi sammen om tjenesten for Herren. Vi får være redskaper i hans hånd. Han selv utfører verket! «Derfor, da vi har denne tjenesten i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet» (2. Kor 4,1) HEIMLOV Gode medarbeidere har også i 2013 blitt forfremmet til Herligheten hos Gud. De har vunnet over, striden i verden er slutt, og de har mottatt seierkransen i møte med han som gav seg selv som en løsepenge for oss alle på Golgata. Vi tenker på dem med takk for det de var og for det de gjorde blant oss. Guds fred over deres minne! «For Guds folk er hvilen tilbake I himmelens salige hjem, Bak trengselens skyfulle dage En hviledag venter på dem.» Vegard Svensen Kjetil Apeland Trine Holta Anna Elisabeth Kringstad Styreleder Nestleder Linda Odland Olsen Erling Palmar Dordi Anna Tollheim Egil Skutlaberg Regionleder 13

15 STØRRE MØTER OG ARRANGEMENT I 2013 Inspirasjonssamling På Skoghus leirsted februar Taler var Misjonær Jens Espeland Tema for helgen: Med Guds ord til mennesker i dag Mannshelg Jakobsbakken Fjellsenter Talere: Øyvind Rott og Ingvald André Kårbø Helga var et nytt arrangement med godt besøk og særlig yngre menn. Områdestevne for Salten Sandkollen bygdehus 27. april Taler var Johan Olsen Regionkonferansen 2013 Skoghus leirsted 31. mai til 02. juni Talere var misjonær Mathias Mjølhus og Søndagsskolekonsulent Ragnhild Knotten Flerbrukshallen ble brukt til møtene med hjelp av et party-telt i tilknytning til hallen. Rundt 200 deltakere. Familie og Bibelcamping Skoghus leirsted juli Seterstevne Vestvangsetra i Målselv 11. august Seniorhelg Skoghus leirsted august Soltunstevne Soltun 1. september Talere: Per Ove Aarseth (1. uka) Lars Egil Fredriksen (2. uka) Lokale sangkrefter deltok Taler var Øivind Ruud Kringstad Talere og sangere: Kjell Sønstabø, Vegard Svensen Magne Kristoffersen m.fl. Taler var Alf Tråsdahl. Finnsnes Musikklag sang. Høsttreff for voksne Jakobsbakken Fjellsenter sept. Talere og sangere: Jakob Middelthon Hilde og Morten Øystese, Annbjørg Boge, Odd Wollbakk Høsttreff for hele familien Karalaks leirsted sept Damenes Inspriasjonshelg Skoghus leirsted oktober Talere og ledere: Thor Fremmegård Katrine Gran, Marius Andersen, Egil Skutlaberg, Øivind Ruud Kringstad Taler var Ingunn Elisabeth Holm. 14

16 Å rsmelding Barne- og ungdomsra det Årsmelding må sies å være et jevnt driftsår for barne- og ungdomsarbeidet i region nord. Virksomheten har på mange vis vært lik de tidligere årene selv om det har hatt betydning at bemanningen økte etter sommeren da ungleder ble ansatt. Det er få nye som har gitt tydelig uttrykk for å ville følge Jesus. Dette er uansett vanskelig å «regne på», men vi ønsker at arbeidet kan ha en sterk forventning til at dette skal skje. Positivt har det utvilsomt vært at ungdomsskolen på Nordborg har hatt en god start med full klasse. 10/25- prosjektet, som kjøres gjennom NLMung sentralt i organisasjonen, har også gitt konkrete resultater for oss i region nord. Fem ungdommer flyttet til Harstad for å leve, være kristne og engasjere seg i lokalt arbeid. Men slike initiativ, av ulik art og omfang, er heldigvis ikke unike i regionen. Også i Bodø har flere unge flyttet til for å engasjere seg i arbeidet det siste året. Uansett hvor, dette er noe BUR ønsker å fremelske: bevisstheten på å samle barnog unge til forkynnelse og kristent fellesskap. Det er da Guds rike kan ha vekst. Lag Region nord hadde ved utgangen av registrerte barne- og ungdomslag. Av dem er 16 registrert som barnelag og 13 som ungdomslag. To av de nytegnede lagene i 2013 er «leirklubber» som står mer omtalt under avsnittet om leir. Det vil si at utviklingen i antall lagene er ganske liten. Mange ledere har drevet i mange år og gjør en prisverdig innsats med å legge til rette for at barna- og de unge lokalt kan få høre Guds ord og møte kristne. BUR ønsker imidlertid gjerne at måten man samles på kan variere mer. På den måten vil både flere ledere og barn- og unge med ulike interesser og bakgrunner lettere kunne være med. Så vidt BUR forstår er det også flere lag som opplever det utfordrende med stadig færre deltakere. Vi ønsker like fullt at den enkelte leder tenker stort om sin oppgave og mulighet samtidig som man er på utkikk etter forbedringer og utvikling. På grunn av manglende bemanning og innkjøring for ny ungleder har få lagsbesøk vært gjennomført i løpet av høsten Denne delen av arbeidet ønsker BUR å styrke i det kommende året. En utfordring er å få ledere til å være med i arbeidet over lengre tid. Mange har naturlige årsaker til dette. Samtidig er det ikke vanskelig å skjønne at det er de varige, tette og tydelige relasjonene som har best sjanse for å legge til rette for det vi vil: at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus og blir bevart i sin tro så lenge de lever. Har man dette for øye er det vanskelig å se hvorfor ikke flere er villige til å trekke et lokalt arbeid. 15

17 Leir I 2013 var det planlagt 21 arrangement, 19 av disse ble gjennomført. UNGweekend i mai på Karalaks og Fjellvandringsleiren på Jakobsbakken i august ble dessverre avlyst. I stedet for Fjellvandringsleiren ble det imidlertid arrangert en «bli- kjenttur» til Jakobsbakken noe senere. Med tanke på bemanningssituasjonen de siste årene anser vi dette som bra. Hele 122 forskjellige personer har vært med i leirarbeidet som ledere i løpet av året! BUR ønsker fortsatt at hver leir har en oppegående ledergruppe som har ansvaret for leiren. Dette kan være krevende å sette sammen, men er utvilsomt den beste løsningen både for lederne selv, administrasjonen og ikke minst deltakerne som får et stabilt leirtilbud og mulighet til å bli «fulgt» over lengre tid. Det er viktig med lokalt eierskap. Etableringen av leirutvalg har de siste årene vært forsøkt for å avlaste administrasjonen i etableringen av disse leirledergruppene og i rekrutteringen av øvrige ledere. I Troms har dette fungert svært godt i siste semester. Gledelig er det også at INTRO har hatt en oppsving i siste semester etter å ikke ha vært i drift i første semester. Helgesamlingene har totalt samlet opp til 60 ungdommer og har deltakere fra store deler av regionen. Etableringen av leirklubber i Troms og Nordland ble gjennomført på slutten av året. Hensikten er å utnytte de økonomiske støtteordningene i Frifond også for leirdeltakere ved at alle leirdeltakere i hvert fylke under 15 gis tilbud om å være medlem. Medlemskap gir 100,- i rabatt på alle leirer i medlemsåret og overskuddet går til å styrke leirtilbudet. Det er ingen aktivitet i leirklubbene utover leirene og alt administreres fra regionkontoret. Leirstatistikk Leirsted/sted Antall arrangement Deltakere Skoghus (2) Fjellheim Soltun Karalaks (1) 3 (1) Trollvik skole INTRO* (1) Jakobsbakken (3) 3 (1) Drag, Tysfjord (1) MST** 1 24 Totalt *Intro arrangeres ulike steder. På høsten 2013 ble INTRO arrangert på Soltun og på Nordborg. ** Midtsommertreff ble arrangert på Nordborg i fjor. Tallene i parentes er avlyste arrangement. 16

18 Bemanning Øivind Ruud Kringstad 100 % fra (men har hatt 20 % farspermisjon i 2013). Katrine Gran, barne- og ung. arbeider 25 % Regionen dekker også kostnadene til et av medlemmene i teamet. Vi er glade for økt bemanning i barne- og ungdomsarbeidet. BUR s arbeid BUR har hatt 5 møter og behandlet 44 saker. Noen av sakene som har opptatt BUR i det foregående året er at Midtsommertreff nå er regionens ansvar alene, et økt fokus på håndteringen av seksuelle krenkelser og utarbeidelse av plan for lederutvikling. BUR har fra årsmøtet i 2013 bestått av: Magne Aarbø (leder) Kjell- Ivar Kvalvik Johansen (nestleder) Katrine Gran Andersen Karoline Mathea Seljenes Pål Andreas Berntsen Eli- Birgitte Jenssen (1. vara) Det er representanter fra hele regionen og møtene har blitt holdt i alle tre fylkene i regionen. Takk Takken går først og fremst til Gud. Hans gode vilje for oss mennesker er det som holder oss oppe og også danner grunnlaget for arbeidet vi driver. Takk også til alle som lar seg drive av Ham og også finner sin plass i vårt arbeid! Det er mange detaljer i virksomheten som på hver sin måte danner hele bildet. Vi ber om at Guds Ånd får være driver av det alt sammen- også i året som kommer. Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst. Sal 60,7 17

19 Regnskap Avdelingsrapport NLM Region Nord Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Regnskap 2012 Salgsinntekter Gaver Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader / feltkostnader Lønnskostnader m.m Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT Kommentarer: Salgsinntekt er i hovedsak deltakerbetaling i forbindelse med leir og arrangement. I tillegg er det solgt abonnement på "Kilden" på ca Gaver har en liten økning ( ) fra året før, men er ca lavere enn budsjett. Den største økningen står skoleprosjekt for, med en økning på fra året før. Vi ser også en økning i faste giveravtaler. Andre inntekter er i hovedsak offentilig støtte i forbindelse med leiraktivitet. Varekostnader er utgifter til servering og overnatting i forbindelse med leir, samt utgifter i forbindelse med produksjon av "Kilden". Varekostnad kan ses i sammenheng med salgsinntekt. Lønnskostnader ligger likt med året før. Det store avviket i forhold tilbudsjett ( ) skyldes vakante stillinger i 2013, bl. annet UNGleder-stillingen. Andre driftskostnader er kontorkostnader, reisekostnader, annonser og kostnader knyttet til leir og andre arrangement, f.eks. ledere. Resultat utgjør det regionen bidrar med til NLM sin hovedkasse. Beløpet er ca høyerer enn i At resultatet ble noe høyere enn budsjett, må ses i sammenheng med bl. a. sparter lønnskostnader. 18

20 Valg Kandidater til Regionstyret Sara Andertun (30), Tromsø Intensivsykepleier. Varamedlem regionstyret, varamedlem Fjellheim Misjonsforsamling, medlem i Fjellheimlaget. Kjetil Apeland (28), Bodø Elektriker/telemontør. Leder NLM Bodø, nestleder regionstyret, styremedlem Fjellheim Bibelskole. Per-Conrad Bergh (63), Lenvik Pensjonist. Fritidsforkynner, leder i Skoghusringen, styremedlem i Troms Misjonsarbeiderring. Linda Odland Olsen (38), Nordreisa Hjemmeværende, Grete Roede-konsulent, driver Lindas heimebakst. Medlem regionstyret, leder Nordreisa familieforening, tidl. husmor på Soltun soldatheim. Ivar Tolo (65), Harstad Pensjonist/sivilarkitekt. Tidligere korttidsmisjonær i Etiopia og Tanzania. Tidl. Varamedlem i styret for Nordborg. Ester Wollbakk (70), Fauske Pensjonist/kirkeverge i Fauske. Varamedlem regionstyret, foreningsleder, tidl. kretsstyremedlem i Nordland krets og Jakobsbakken Fjellsenter AS. Valgt til årsmøtet 2015: Trine Holta, Lenvik, Anna Elisabet Kringstad, Lenvik, Vegard Svensen, Lenvik, Dordi Anna Tollheim, Tromsø 19

21 Kandidater til Barne- og ungdomsrådet Magne Aarbø (35), Tromsø Daglig leder Tromsø Outdoor. Leder BUR, leir- og lagsleder, styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS. Eline Austbø (20), Bodø Lærerstudent. Styremedlem NLM Bodø, leder for ungdomslag (10/12) og søndagsskolen (08/12). Pål Andreas Berntsen (21), Lenvik Student/faglærer i musikk. Medlem BUR, Nord-Norgeteamet 2012/13, kristenrusspresident (10/11), Karoline Fonn (22), Bodø Journalistikkstudent. Styremedlem i NLM Bodø. Barne- og ungdoms- arbeider i region Nordvest (12/13), og miljøarbeider på Val vgs (11/12). Eli Birgithe Jensen (20), Lebesby Akvatekniker hos Grieg Seafood. Leder i Lebesby ungdomsgruppe. Lars Inge Stautland (21), Bardu Bestyrer Soltun soldatheim og ungdomssenter. Tidl. leder i barnelag og leir, og lovsangsteam på Lundeneset vgs. KrFU. Valgt til årsmøtet 2015: Katrine Gran Andersen, Porsanger, Kjell Ivar Johansen, Bodø, Karoline Mathea Seljenes, Lenvik 20

22 Kandidater til valgnemnd Ingebjørg Evenset (74), Fauske Pensjonist/anestesisykepleier. Foreningsleder, tidl. misjonær. Sigrun Fremmegård (58), Tromsø Lærer. Leder Kvaløya misjonsforening. Randi Lovise Tråsdahl (59), Lenvik Uføretrygdet. Med i Nordborgforeningen og Finnsnes musikklag. Terje Østvik (60), Bardu Ansatt i Bapro. Fritidsforkynner, leder i styret for Soltun, varamedlem regionstyret. Valgt til årsmøtet 2015: Kristian Johansen, Bodø, Trond I. Kristoffersen, Lenvik, Evelyn Søreng, Lenvik 21

23 Hilsener Heimly barnehage I 2013 jobbet vi med planlegging og forberedning til en større endringsprosess i barnehagen. Fra høsten ved nytt barnehageår satte vi endringen ut i livet. Vi hadde vært delt i tre grupper med ca 12 barn på hver gruppe og to ansatte. To av gruppene delte lokaler oppe, og en gruppe med kun 5 åringer hadde brukt lånte lokaler i kjelleren. Bakgrunn for endringen var at gruppa i kjelleren var sårbar med å være bare to ansatte, og siden det ikke alle år er 12 5-åringer kunne barnetallet bli veldig skjevt i forhold til antall ansatte oppe og nede. Vi endret til to grupper med 18 barn og tre ansatte på hver gruppe. Vi har nylig evaluert, og alle er mest fornøyd med den nye ordningen. Vi har utfordringer med å løse organisering av smågrupper og annet, men vi lærer og vi forbedrer oss mens vi går. En endringsprosess som i utgangspunktet går på det organisatoriske fører i tillegg med seg endringer i kulturen, og vi har fortsatt måttet ha stort fokus på arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsforhold for de ansatte. I 2013 har vi hatt et økende sykefravær igjen av ulike årsaker. Vi får fortsatt tilbakemeldinger fra familiene som bruker barnehagen om at deres barn trives og har det godt i barnehagen, og når det gjelder de ansatte og den gode jobben de gjør. I tillegg til det tilbudet barna får i de andre barnehagene, får barna hos oss hver uke høre fortellinger om Jesus, og lære kristne barnesanger. I desember arbeider alle med juleevangeliet, og før påske lærer vi om påskens budskap, om Jesus som døde for oss på korset. I 2013 har Per Inge Søreng vært styreleder og Lars Bjørnholm nestleder. Ingrid Fauske og Yngvar Smetana-Svensen har vært styremedlemmer, og Kristin Bakeng Olufsen og Anne Lise Skadal varamedlemmer. Helene Øwre ble nytt styremedlem valgt av de ansatte. Styret hadde 7 møter i 2013 og behandlet 42 saker. Også i 2013 kunne vi glede oss over en god økonomi, det går oppover med oss. I skrivende stund har vi ikke fått årsregnskap, men vi vet at det ble overskudd. Tusen takk alle som har støttet barnehagen i bønn, ber dere om å fortsette å huske på oss og utfordringene vi møter i økonomi, organisering og arbeidsmiljø. Ønsker alle NLM institusjonene i Regionen et godt og inspirerende år framover. Linda Andersen, daglig leder 22

24 Nordborg Skoler Året 2013 har vært spesielt for Nordborg. Våren ble preget av intenst forberedelsesarbeid for å gjøre alt klart til oppstart av ungdomsskolen: Nye pulter og stoler ble bestilt, lærebøker ble valgt ut, nye lærere og fagarbeidere ble ansatt, og nye 8. klasse-elever ble tatt inn. Møter ble holdt hvor elever, foreldre og ansatte ved skolen fikk treffe hverandre og bli litt kjent. Planer ble lagt, og så var vi klar: Etter sommerferien var vi i gang med ungdomsskole ved Nordborg, 25 elever i 8. trinn. Det føltes stort! Nå er det nye lokaler som står i fokus, for fra høsten 2014 skal vi flytte all ungdomsskoledrift inn i nyoppussede lokaler i andre etasje i Myra-senteret. Det gleder vi oss til! Når det gjelder drifta på videregående er det også alltid spennende. Vi hadde litt lavt elevtall våren 2013, men det bedret seg betraktelig til høsten. Vi har drift både på Helse og oppvekst, Service og samferdsel og Allmennfaglig påbygging. Også på internatet har det vært stabil drift med ca. 20 elever. Det er stor aktivitet på skolen, både faglig og sosialt. Når vi driver et slikt skole- og ungdomsarbeid som vi gjør, kjenner vi at det er viktig å huske å legge alle ting fram for Gud i bønn. Vi tror at Nordborg er en del av Guds plan, og at både elever og ansatte har en viktig plass her hos oss. Vi trenger også å kjenne støtte fra venner av skolen, det er godt å oppleve at vi har mange som bryr seg om oss og som er med og ber for skolen og arbeidet her. Vi vil benytte sjansen til å takke for nettopp det: Takk for forbønn og omtanke! Og velkommen på besøk når ny-skolen står ferdig, så skal dere få se hvor fint det blir. Anette Sørensen Rege, rektor Fjellheim Bibelskole Høsten 2013 startet Fjellheim sitt første forkynnerkurs «Bibel og formidling» med 5 studenter. Vi vil være med å hjelpe frem nådegaver innenfor vitnetjeneste og forkynnelse. Det har kommet svært mange tilbakemeldinger på at disse har vært til stor velsignelse der de har vært ute i praksis. Arbeidsmengden med å ha et slikt kurs gjør imidlertid at vi prioriterer dette hvert annet år. Så det blir oppstart igjen høsten Her trengs søkere og en ansvarlig leder for kurset. 23

25 Vi gleder oss over fortsatt svært god søkning til bibelskoleklassen på Fjellheim. Skoleåret 2013/2014 har vi noen ledige plasser. Men for neste år igjen er det rekordsøkning og stor kamp om plassene. Det er stort å merke at mange ungdommer søker nettopp fordi vi ønsker å ha et sterkt fokus på bibelundervisning. Praksis er nå enda sterkere integrert i selve læreplanen på skolen. Gateevangelisering, aldershjemsbesøk, leirarbeid, skolelagsarbeid, besøk på Nordborg m.m. oppleves svært lærerikt for elevene. Reisevirksomhetet i landsdelen tror vi også er viktig både for oss og for menneske vi møter, det samme gjelder utenlandsturene til Russland, Mongolia og Bolivia. Ca. 2 millioner i årlige gaver gjør det mulig å drive Fjellheim. Vi ber om hjelp til å forvalte midlene rett og at møtet med Jesus i Guds Ord får være det aller viktigste for oss. Thor Fremmegård, rektor Karalaks leirsted Hei fra oss her lengst nord! Eller lengst nord-øst om du vil. Karalaks drives i samme ånd og omtrent samme tempo som tidligere. Vinteren har vi stengt, leirsesongen starter med barneleir i mars, og april følger med påskemøter og ungdomsleir. Mai står konfirmasjoner for tur, og i juni begynner vi å ta imot turister. Det ser ut som vi også i år er så heldige å få tre av våre «faste» arbeidere, Kjetil Berdal og Anna og Olav Vagle, til å arbeide noen av ukene. Ellers går bestyrer og undertegnede ut i svangerskapspermisjon 23.mai, så hvordan vil Gud innfri behovet for nye arbeidskrefter? Det gjenstår å se, vi vet bare av erfaring at Gud gir oss det vi trenger. Fortsatt får vi besøk av vår brennende «vaktmester», Bøye Vigdal, 1-2 ganger i året. Han ordner med mye rart. Det er en glede at vi igjen arrangerer ungdomsleirer på Karalaks, da det ble arrangert i november 2013, var det over to år siden sist. Det ser ut som de er en liten gjeng som vil delta videre fremover, flere er godt vante som deltagere på barneleirene. Kom gjerne på besøk! Karalaks byr på rekreasjon. For Karalaks/Lakselv Misjonsforening; Katrine Gran Andersen 24

26 Skoghus leirsted I 2013 hadde vi mange rike samlinger om Guds ord på Skoghus. Vi kunne innby til Regionkonferanse der Mathias Mjølhus var hovedtaler. Ågehallen var fullsatt av både liten og stor, og folk koset seg i det gode været! De få som var på bibelcampen ble velsignet på møtene. Under seniorhelga i august var Magne Kristoffersen med og beriket oss med sin sang. På damenes inspirasjons samling var Ingunn Holm med som taler. Tema var «Guds perlekjede». Det var fint å sitte ned å bli fylt med Guds ord. Det rant over den helga! Ellers blir vi glade når Skoghus fylles med barn som får høre om Jesus og blir kjent med han. Da ser vi hvor viktig Skoghus er, og vi ønsker at Skoghus skal være et fyrtårn på Senja. Da vi hadde fårikålmiddag i høst kom det mange bygdefolk. Hovedbygget er i dårlig forfatning! Det fikk Frelsesarmeen erfare da de var her ei helg i september, da regna det inn i mange rom. Vi ønsker oss et nytt hovedbygg!!! Ellers var det mange vandrerhjems-gjester innom Skoghus i Takk til alle dere som ber for Skoghus og for at dere støtter økonomisk. Torunn og Kjell Sørensen Jakobsbakken Fjellsenter AS Jakobsbakken var også i 2013 møteplass for mange leirsamlinger. Påskeleirene står enda som "toppturen" vinterstid. En erfarer imidlertid at det kan være aktuelt å snu litt på opplegget for Med barneleiren lagt til helga før palmehelga kan en få plass til både ungdomsleir, unge-voksen og familieleir i selve påska. Det blir spennende å se hvordan erfaringene med dette blir. Høsttreff for voksne og Maksleir for barna var en opplevelse også dette året. Årets dugnadsleir hadde stor fokus på et prosjekt som skal utnytte energien fra den nedlagte gruva på Jakobsbakken. Det er gitt klarsignal fra Bergmesteren i Sulitjelma og en har fått innvilget støtte fra Enova til et forsøksprosjekt hvor en skal få gulvvarme i peisestua! Vi takker også speidergrupper, idrettslag, menigheter, familier og enslige som i flokk og følge bruker Jakobsbakken. Det er mange trofaste venner som støtter opp under arbeidet og vi takker for innsatsen, både praktisk, økonomisk og ikke minst i forbønn. Arbeidet er jo også et åndelig arbeid, og det er avgjørende å få gå i ferdiglagte 25

27 gjerninger dersom vi skal beholde krefter og mot i et slikt arbeid. Regnskapet for 2013 gjøres opp med et lite pluss. Hilsen styret; Knut Inge Johansen, Odd Wollbakk, Tor Sverre Fagerli og Kjell Krüger Soltun soldatheim og ungdomssenter Året på Soltun har vore veldig spennande, då eg starta i haust rekna eg med å få to rolige månadar før soldatane byrja å koma. Men allereie første helga etter at eg og dei to eittåringane var på plass dukka det opp mange soldatar, og det har vore trenden sidan. Det har vore mykje folk heile vegen med unntak av nokre helgar der soldatane har vore på perm etter øving. Ikkje ein gong då den eine kontingenten dimma til jul blei det noko oppbremsing i antal soldatar, snarare tvert i mot, no etter jul har det vore oppimot 20 stk. til kvelds på laurdagane. I tillegg til soldatvirksomheten har me hatt ein del leigebuarar og litt andre arrangement, både Intro, Soltunstevnet, og utleige til diverse leir og årsmøter, så dette har vore eit veldig spennande år. Eg gleder meg veldig til å ta fatt på eit nytt år og håpar det vil væra lika mykje folke og lika givande arbeid framover og. Vil ynskja dykk alle Guds fred. Lars Inge Stautland, bestyrar Gjenbruk i Tromsø Vi er takknemlig for at vi enda et år har klart å drive butikken. Må takke så hjertelig alle som har gjort dette mulig. Mye hardt arbeid uten betaling, men rik på velsignelse. I juni flyttet vi inn i Bangsundbrygga. Større, bedre, lysere, lettere å jobbe, samt levere og hente varer. Vi var redd at det skulle bli mindre kunder, men det er blitt det motsatte. Salget er også blitt større, og det er gledelig. På grunn av at vi måtte betale husleie i oppsigelsestiden i de gamle lokaler, ble det noen måneder med dobbel husleie. Derfor ble nettoresultatet bare kr ,-. Takk til hver enkelt som har deltatt med arbeid, gaver, varer og forbønn. På Guds løfter går vi inn i et nytt år med nye muligheter. Elin Mikalsen 26

28 Gjenbruk Finnsnes Gjenbruksbutikken åpnet sine lokaler i Rådhusveien 1 den 12. april med ordfører i Lenvik kommune og daglig leder for Misjonssentralen Gjenbruk, Sveinung Lianes, i spissen. Ca. 25 kunder sto klar til å rykke inn i butikken så snart dørene ble åpnet. Butikken har åpent 3 dager pr uke, torsdag, fredag og lørdag. Vi har i løpet av 2013 knyttet til oss ca. 50 frivillige medarbeidere, mange av de ukjente for oss tidligere. I løpet av de 9,5 måneder vi hadde butikken i drift i 2013, omsatte vi for vel ,- kroner. Et resultat langt over forventning. Vi opplever en veldig positiv respons på at butikken startet opp, noe som viser seg i de mange som kommer og leverer fine ting. I tillegg til overskuddet som kommer mange til gode, er butikken en unik møteplass hvor vi får kontakt med mange som vi nok ellers ikke ville få kontakt med. Vær med å be om at vi bruker mulighetene rett! Vegard Svensen Norrøna Eiendom Tromsø AS Styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS (NET AS), har i 2013 bestått av Per-Inge Søreng (leder), Kjetil Rege (nestleder), Linda Svendsen, John Harald Johansen og Magne Aarbø, med Thale Smaadahl Vagnild og Eva Skipenes som varamedlemmer. Styret hadde 7 ordinære styremøter i 2013 og behandlet 65 saker. Selskapet har eiendommer i Tromsø, Lenvik og Bardu. Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr ,-. Det har vært stabil lav rente gjennom hele året, hvilket har ført til lavere kostnad på lån enn budsjettert. På Fjellheim Bibelskole har kjøkkenet fått en renovering, og dette har blitt godt og tjenlig for brukerne ved Fjellheim Bibelskole. I denne forbindelsen ble fire lån knyttet til Fjellheim samlet til ett stort lån, også dette vil gi lavere rentekostnader de kommende år. På Fjellheim er det også startet oppussing av internatrom i kjeller under klasseromgangen, de første av disse rommene vil stå ferdig våren Primært leies det ut bolig til ansatte ved NLM sine institusjoner i de angitte kommuner. Når behovet er dekket leies det ut på det eksterne marked, og for 2013 er det en stigende tendens til at flere av boligene leies ut til ansatte spesielt ved Nordborg. Norrøna Eiendom Tromsø AS er et selskap som skal tjene til NLM og misjonens beste. Vår hovedfunksjon er å legge til rett og være behjelpelig med boligog eiendomsutvikling for institusjoner som Fjellheim, Nordborg, Skoghus og Soltun, innenfor de økonomiske rammene som vi har. Sjur Bjerke, daglig leder 27

29 NLM Eiendom Bodø AS Årsberetning 2013 Virksomhetens art Bedriftens grunnkonsept omfatter utleie av leiligheter og parkeringsplasser. Geografisk plassering NLM Eiendom Bodø as er lokalisert i Bodø. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Grunnlaget for denne forutsetning er NLM Eiendom Bodø as økonomiske og finansielle stilling. Arbeidsmiljø og personale NLM Eiendom Bodø as har ingen ansatte. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører ingen eller ubetydelig forurensning av ytre miljø. Eierforhold Selskapets aksjekapital er kr fordelt på 200 aksjer à kr 500. Samtlige aksjer eies av Norsk Luthersk Misjonssamband Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i NLM Eiendom Bodø as var kr i 2013, en økning fra kr i Økningen skyldes prisstigning på husleien Resultatet i NLM Eiendom Bodø as etter skatt ble et overskudd på kr i 2013 mot et overskudd på i Totalkapitalen for NLM Eiendom Bodø as var ved utgangen av året kr 4.7 mill. som er en økning på ca kr fra forrige år. Årets resultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet i NLM Eiendom Bodø as: Avsetning til egenkapital kr Det er opprettet en opsjonsavtale med Boreus Eiendom as som gis rett, men ikke plikt til kjøp av Dronningensgt 7a og b. Opsjonsavtalen varighet er 3 år Utviklingen fremover Utleiemarkedet av leiligheter i Bodø virker stabilt, og det vil ikke være noen problemer å få til fortsatt utleie av leilighetene fremover. Styret for NLM Eiendom Bodø AS; Arve Knutsen (leder), Knut Inge Johansen, Kjetil Apeland 28

30 «Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» 2. Kor.5,17

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet.

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet. RegIoN Nord 22. JUni 122. ÅRgAng 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i bolivia Nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper,

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene! Region Sør 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer til

Innkalling, program og sakspapirer til Innkalling, program og sakspapirer til REGIONÅRSMØTE for Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest på Kongshaug Musikkgymnas 29. - 31.mai 2015 2 NLM REGION VEST - REGIONÅRSMØTE 2015 INNHOLD s. 3 Program

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5 ReGiOn ØST 22. Juni 122. ÅRgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 Organ ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Neste Steg Vi starter

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer