Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012"

Transkript

1 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Anløpsavgift Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag og anløpsavgift Vederlag for bruk av sjøområder Varevederlag Vederlag for landverts transport Kranvederlag eksterne kranoperatører Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser, diverse Gebyr for kostnadsdekning Avfallsgebyr skipsrenovasjon ISPS-gebyr Vederlag for adgangskort Saksbehandlingsgebyr Salg av varer og tjenester Vannleveranse til skip Levering av strøm Leie av arbeidskraft Leie av utstyr Leie av hjullaster, feiemaskin eller lastebil Leie av havnebåten med besetning på to Leie av kran eller containertruck inkludert fører... 10

3 1. Generelt Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon rundt betingelsene, les Tromsø Havns forretningsbetingelser. 2. Anløpsavgift Se tabell for kaivederlag, pkt. 3,1. Minsteavgift anløp kr. 248,00. Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift på kr. 248,00 per landing.

4 3. Betaling for bruk av infrastruktur Det er forskjellige satser avhengig av hvilken fartøysgruppe en tilhører. Minimumsbeløp kaivederlag kr. 248, Kaivederlag og anløpsavgift Fiskefartøy Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,76 226,80 1,97 595, ,29 88,20 0,62 189, ,27 163,80 0,64 390, ,38 302,40 0,73 588, ,40 399,00 0,74 745, ,39 388,50 0,80 808,50 >4000 0,34 0,77 Øvrige skip Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,64 192,15 1,01 305, ,56 166,95 0,92 280, ,23 323,40 0, , , ,00 0, , , ,50 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 > ,26 0,31

5 Offshore Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,82 245,70 1,75 529, ,36 107,10 0,81 245, ,26 158,76 0,58 352, ,27 218,40 0,50 411, ,20 199,50 0,48 493, , ,00 0, ,50 >6000 0,48 0,95 Hurtigruta Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,42 252,00 1,07 648, ,32 441,00 0, , ,13 378,00 0, , ,04 210,00 0, , ,08 840,00 0, , , ,00 0, ,00 > ,14 0,30 Cruise Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,62 371,70 1,12 680, ,38 529,20 1, , ,32 945,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 > ,25 0,31 Orlogsfartøy Intervall BT Anløps avgift Kai vederlag ,80 239,40 2,06 623, ,30 91,35 0,66 198, ,28 170,10 0,68 409, ,40 319,20 0,77 621, ,42 420,00 0,78 787, ,41 409,50 0,84 850,50 >4000 0,37 0,82

6 Flytebrygger Marina syd og nord (gjestehavna) Kaivederlag tilsvarende minstepris inklusiv strøm, vann og søppel. 245,00 Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 1-2 måneder 20% rabatt 196,00 Langtidsleie(vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 2-5 måneder 40% rabatt 147,00 Langtidsleie(vinteropplag dekker ikke strøm,) over 5 måneder 60% rabatt 98,00 Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende per anløp /dag 1835,00 Fartøyer som driver sesongbetont passasjertrafikk per. sesong 15. mai-15. sept. 6136, Vederlag for bruk av sjøområder Fartøy som ankrer på reden Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner 435,00 per døgn Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang. Pristilbud.

7 3.3 Varevederlag Vare/ nummer Varetype Varevederlag per tonn 6A Fisk og fiskeprodukter 13,00 14 Betongelementer, teglstein, takstein, andre 15,00 bearbeidede bygningsmaterialer, sement, kalk 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel, 15,00 stein, skifer, asfalt) 20 Biler, busser, campingvogner, båter under 14 fot 95,00 per stk 20B Busser, campingvogner og båter over 14 fot 158,00 per stk 23A Trelast 13,00 23B Husseksjoner inntil 9 meter (20-29 fot) 210,00 per stk 23C Husseksjoner over 9 meter (over 30 fot) 368,00 per stk 24A Partilaster over 500 tonn 13,00 24B Partilaster mellom tonn 15,00 Alle varer som er spesifisert nedenfor: 25,00 1 Korn 2 Poteter, friske eller fryste grønnsaker, frisk frukt 3 Levende dyr, sukkerroer 4 Tre og kork 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 6 Næringsmidler og for, unntatt fisk 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett 8 Fast mineralsk brensel 9 Råolje 10 Petroleumsprodukter 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv fra masovner 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall 13 Råvarer og halvfabrikata av metall 16 Natur- og kunstgjødsel 17 Kjemiske kullprodukter, tjære 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære 19 Cellulose og papiravfall 20A Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportmateriell, motorer, redskaper, elektriske artikler (etter vekt) 21 Bearbeidede varer av metall 22 Glass, glassvarer, keramiske produkter 23 Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy, diverse bearbeidede varer 24 Diverse varer 25 Uspesifiserte varer (ukjent vare) 26 Minsteavgift per forsendelse 7,00 27A Container fot 189,00 27B Container 40 fot 368,00

8 3.4 Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell pkt. 3,3 varevederlag). Vognvederlag Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn med fast avtale (per døgn) Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten fast avtale (per døgn) 44,00 87,00 Parkering utenfor festeområdet (per døgn) 110,00 Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn med fast avtale (per døgn) Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten fast avtale (per døgn) Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/ hurtigruteanløp (per døgn) 110,00 232,00 110,00 Særskilte avtaler per år/ per bil 9 411,00 Parkering utenom anviste plasser (per døgn) 260, Kranvederlag eksterne kranoperatører Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time 276,00 Maks pris per døgn 2 707,00 Bruk av bil med kran hvis en laster/losser eget kjøretøy Samme satser som for biler over 7,5 t All annen bruk av bil med kran per time 276,00

9 3.6 Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser, diverse For avtalt leie av kaiarealer og bakarealer (per kvm per døgn) For ikke avtalt leie av kai og bakarealer (per kvm per døgn) Leie av kaiplass for salg av suvenirer Utleie av Tromsø Havns arealer, vareskur, lagerlokaler, parkeringsplasser og småbåtplasser 2,80 11,60 Egne leieavtaler Egne leieavtaler 4. Gebyr for kostnadsdekning 4.1 Avfallsgebyr skipsrenovasjon Priser for leveranse av søppel fra vår underleverandør fås ved henvendelse til maritim avdeling. Administrasjonsgebyr, Oljeavfall, lasterester og kloakk (I tilegg kommer faktiske kostnader) 498,00 Gebyr for sortert og usortert avfall per BT 0,30 Administrasjonsgebyr, Cruise-, passasjerskip og orlogsfartøyer (I tilegg kommer faktiske kostnader fra søppelleverandør) 498,00 Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall 64,00 Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall 867,00 Administrasjonsgebyr per bestilling/tømming for langtidsanløp 498,00 Charterbåter med Tromsø som basehavn per sesong (15. mai 15. sept.). 1238, ISPS-gebyr Cruiseskip, per passasjer skipet er sertifisert for. 11,60 Andre skip, prosent av fartøyets kaivederlag. 30% Kjøretøyer per døg 25,00

10 4.3 Vederlag for adgangskort Utstedelsesgebyr for kjøretøybrikke 486,00 Utstedelsesgebyr for ID kort 249,00 Årlig leie for kjøretøybrikke 249,00 Årlig leie for ID kort 127, Saksbehandlingsgebyr Beskrivelse 1 A Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør, lyskilder 5 250,00 Beskrivelse 1B For tiltak under enkel flytebrygge 3 675,00 Beskrivelse 2 Beskrivelse 3 Oppfølging av tiltak Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring For forhåndskonferanse betales et gebyr på For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid 6 825, ,00 Minstesats 3 150,00 5. Salg av varer og tjenester 5.1 Vannleveranse til skip Fylling av vann per tonn 23,10 Minstepris, som for 10 tonn 231,00 Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper gebyr for 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid 505,00 Faktiske kostnader

11 5.2 Levering av strøm Levering av strøm per kwh 1,76 Oppkopling av strøm i den ordinære arbeidstiden 505,00 Oppkopling utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader Båtstrøm gjestebrygger, langtidsleie per måned 249,00 Båtstrøm gjestebrygger, langtidsleie og fartøyet brukes som bolig per mnd. 620,00 Frysecontainer per døgn 185,00 Tankcontainer per døgn 249, Leie av arbeidskraft Ordinær timelønn 505,00 Overtid 50% 625,00 Overtid 100% 750,00 6. Leie av utstyr 6.1 Leie av hjullaster, feiemaskin eller lastebil For oppdrag i havneområdet gjelder følgende priser for leie inkl. fører: Kjøretøy Timesats dag (08:00-16:00) Overtid 50% Overtid 100% Hjullaster 835,00 967, ,00 Feiemaskin 967, , ,00 Lastebil 729,00 856,00 978,00 Minimum leie dagtid (08:00 16:00) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Kjøretøyene leies ikke ut uten fører.

12 6.2 Leie av havnebåten med besetning på to Mellom kl. 08:00-16:00 (dag) per time 1 850,00 Mellom kl. 16:00-08:00 (kveld/natt) per time 2 495,00 Minimum leie dagtid (08:00 16:00) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Kjøretøyene leies ikke ut uten fører. 6.3 Leie av kran eller containertruck inkludert fører Beskrivelse løft inntil 20 tonn Per time Bestilling av kran: Oppstartsavgift 1855,00 Minsteberegning 1 time 1 691,00 Utenfor ordinær arbeidstid (16:00 08:00) 2 125,00 Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid Beskrivelse løft over 20 tonn Per time 3 752,00 Minsteberegning 1 time 2 442,00 Utenfor ordinær arbeidstid (16:00 08:00) 2 880,00 Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid For langvarig oppdrag 4 503,00 Pris avtales særskilt Kapasitet og plassering for kran Kran Sted Maks tonn Gottwald HMK 260-E havnemobilkran Breivika kai 24 25, bakareal Radius m/tonn 40 28m/40 t 40m/24 t

13 Godtgjørelse for ventetid Beskrivelse Per time Ventetid utenfor ordinær arbeidstid 762,00 Ventetid innenfor ordinær arbeidstid 593,00 Leie av containertruck (reachstacker) Beskrivelse Per time (08:00-16:00) Per time (16:00-08:00) For løft inntil 20 t 867,00 994,00 For løft inntil 30 t 1 290, ,00 For løft over 30 t 1 929, ,00 Minimum leie dagtid (08:00 16:00) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Trucken leies ikke ut uten fører.

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF Velkommen til Norges største offentlige havn! Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor under tre timers

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013 Oslo kommune Havnevesenet Oslo KF Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013 1 Fiskehall Kornsilo Visitasjonsgarasje 8 9 10 13 4 3 1 2 33 28 29 30 32 34 Opera 35 38 39 41 40 Billettboder

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer