Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10"

Transkript

1 Etterlengtet seier Side 14 Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Kristian Norheim, nyvalgt leder i Telemark FrP, viser ansikt. Side 8 og 9 Lørdag 18. februar Nr årgang Foto: Scanpix Tannløse løfter De rødgrønne konkurrerte i fagre løfter om bedre tannhelse for både unge og eldre. Etter valget er løftene forbigått i stillhet eller redusert til langsiktige mål. Helt siden 2000 har det vært flertall i Stortinget for å gjennomføre en tannhelsereform. Når det kommer til stykket, er det kun FrP som stemmer for. Nå skal vi presse de andre partiene på løftene de har gitt gjennom ti år, sier Jon Jæger Gåsvatn (FrP). Side 2 og 3 Fylkesårsmøtene Vi har besøkt Hedmark, Telemark og Hordaland FrP. Side 6 og 7

2 2 Leder Lørdag 18. februar Pensjon til narkomane og kriminelle? Fra første januar i fjor har Rikstrygdeverket gitt trygdekontorene beskjed om at alkoholisme heretter kan gi full rett til uføretrygd. Avgjørende vil være om arbeidsevnen er tilstrekkelig redusert. Kan det være rett bruk av skattepengene å pensjonere den 20-årige narkomane som ikke har noe ønske om å komme ut i ordinært arbeid, spør Harald Slettebø. Regjeringens tannpine En stor andel mennesker i dette landet har redusert livskvalitet på grunn av dårlig tannhelse. Daglig må både unge og eldre slite med store tannsmerter, skam og bruk av smertestillende medisiner. Problemet er at tannhelse ikke sidestilles med somatiske og psykiske sykdomsbilder, selv om tannhelseproblemer kan resultere i andre «godtatte» lidelser. Som kjent holder myndighetene tannhelse adskilt fra kroppslig helse, og behandling kan derfor bli svært kostbar for mennesker i en vanskelig livssituasjon. I mange tilfeller umulig å fi n a n s ie r e. Vi har den siste tiden sett eksempler gjennom media på unge mennesker som har fått livet ødelagt på grunn av lidelser knyttet til tenner. Det er også en kjent sak at eldre mennesker med andre lidelser, får helsen ytterligere redusert når tennene svikter. Arbeiderpartiets landsmøte i 2009 tente et lys i enden av tunellen for mange velgere. Da ble det fattet vedtak om å gjøre tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode. Blant annet gjennom å sette et tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. SV gapte også høyt, og gikk konkret inn for å innføre en makspris for tannlegeutgifter på 2500 kroner i året. Når Sp også bet fra seg med fagre tannløfter i sitt program, burde alt ha ligget til rette for et skikkelig tannløft i inneværende periode. Samtlige av de rødgrønne partiene var hjertens enige om å etablere gratis tannbehandling for de unge, selv om de var uenige om hvor aldersgrensen skulle gå. De var imidlertid enige om at eldre over 75 år skulle få gratis tannbehandling. Løftene var i stor grad en gjentakelse fra valgkampen Tre år inn i perioden som sikret de rødgrønne flertall i Stortinget på nytt, er de konkrete løftene redusert til langsiktige mål. På inneværende statsbudsjett er det heller ikke satt av én krone for å innfri løftet om å gi eldre over 75 år gratis tannbehandling, og taket på tannlegeutgifter er heller ikke nevnt med ett ord. Det vi kan være helt sikre på er at de rødgrønne vil komme med like fagre løfter i neste valgkamp løfter som er like troverdige som tannfeen. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Er du klar over hvor mye tannbehandling koster, Sigbjørn? Tannh, Redaktør Monique Watne, Journalist Redaktør:, Journalister: Monique Watne Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Ja, ikke hør på hva velgerne sier, Jens. Vi kan ikke ha det slik at mennesker med store helseplager ikke har råd til å gå til tannlegen, sier Jon Jæger Gåsvatn (FrP). Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Den siste tiden har TV2 vist innslag om en rekke enkeltpersoner som sliter med sin helse som en direkte konsekvens av kostbar tannbehandling i Norge. Statistisk sentralbyrå an-

3 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter Landsmøtet avvikles denne helgen I helgen avvikles FrPs landsmøte på Solstrand Fjord Hotel i Os utenfor Bergen. Hele toppledelsen står på valg, men det er ikke forventet noen personstrid av den grunn. Partiformannen skal innlede til debatt om innenrikspolitikken, mens avtroppende viseformann, Bjørn Erling Ytterhorn, skal innlede om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Fremskritt presenterer i denne avisen et portrettintervju med viseformannen Vant på «foto-finish» Jan Erik Fåne markerte sin avgang ved høytidelig å overrekke Lars Erik Grønntun sin gamle formannsklubbe etter at FrPs ungdoms landsmøte ble avsluttet forrige helg. Grønntun vant på målstreken, med bare ti stemmers overvekt over motstanderen Ingvar Myrvollen. LØFTE- BRUDD En god helse er avhengig av god tannhelse. Vi vet at tannhelsen begynner å svikte over 75 år. Da må det handles raskt og derfor vil vi sørge for å etablere en gratis ordning, sa statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland da Arbeiderpartiet presenterte sin Eldreplan 2015 i kantina på Lørenskog Sykehjem for tre år siden. else på dagsordenen slår at så mange som pasienter som har behov for tannbehandling ikke ser seg råd til å holde god tannhelse. Dette er dramatiske tall. Dette viser at regjeringen fører en politikk som resulterer i et klassedelt helsevesen i Norge, sier Gåsvatn (bildet). I 2009 vedtok Arbeiderpartiet at tannhelse skulle likestilles med øvrig helsetjeneste og dermed være underlagt et tak på egenandeler. Regjeringspartner SV foreslo et egenandelstak på 2500 kroner per år. Regjeringen har vært, og er fortsatt, komplett tannløse i denne saken. Hvordan forventer de at velgerne skal tygge dette valgflesket, spør Gåsvatn. Va l g fl e s k FrP har gjentatte ganger foreslått å bedre skjermingsordningen for de som har høyest utgifter til tannbehandling, uten at regjeringspartiene har stemt for sine egne løfter fra Det er liten tvil om at regjeringen kun har servert valgflesk. Det har faktisk ikke skjedd noen verdens ting på dette feltet. Det er kun FrP som viser at man mener at tennene er en del av kroppen. I løpet av kort tid fremmer Gåsvatn et forslag om en tannhelsereform i Stortinget. Tiden er overmoden for en tannhelsereform i Norge. FrP mener at tennene skal behandles som en del av kroppen, og at det derfor må eksistere refusjonsordninger for denne typen helsetjenester, slik det er med den øvrige helsetjenesten, sier han. Illustrasjonsfoto: Colourbox Tykke lommebøker En undersøkelse viser at 14 prosent av de med inntekt under kroner mener at egen tannhelse er meget dårlig, mens kun to prosent av de med inntekt over en million kroner er av samme oppfatning. FrP mener at alle i Norge skal ha råd til å gå til tannlegen. Regjeringen mener åpenbart at god tannhelse bør forbeholdes folk med tykke lommebøker, sier Gåsvatn. Helt siden 2000 har det vært flertall i Stortinget for å gjennomføre en tannhelsereform. Likevel er det kun FrP som stemmer for forslaget når det kommer til stykket. FrP går nok en gang foran. Når dette forslaget fremmes i Stortinget skal vi presse de andre partiene på alle de løftene de har gitt gjennom ti år, avslutter Gåsvatn. Ole Berget > De rødgrønne partiene overbød hverandre med de mest fagre tannløftene. I Soria Moria II ble løftene tonet noe ned, og resultatet ble et løfte om at eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling, og at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. Det ble satt av 29 millioner kroner i 2011-budsjettet til blant annet å få utdannet flere tannleger i distriktene, og til å styrke kompetansen til tannlegene. Ingen penger ble satt av til gratis tannbehandling for pensjonister. For statsbudsjettet 2012 er ikke gratis tannbehandling til eldre nevnt med et ord.

4 4 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 Krever svar fra Stoltenberg Åge Austheim (FrP) har bedt Jens Stoltenberg avklare hva som ligger i Aps «sykehusgaranti», som ble gitt før valget. Austheim er varamann til Stortinget. Han møtte forrige uke på Stortinget, og benyttet anledningen til å fyre av to spørsmål til regjeringen. Austheim, som selv er lege, har Aps valgkampløfter friskt i minnet, og lurer nå på hva Stoltenberg og Ap egentlig mente med sykehusgarantien. Drar ut i tid 10. september 2011 stod en helsides annonse i Tidens Krav med overskriften «Sykehusgarantisten», med bilde av statsminister Jens Stoltenberg og ordfører Per Kristian Øyen foran Kristiansund sykehus. Nå viser det seg at prosessen frem mot endelig vedtak drar ut i tid, og det er høyst uklart om endelig beslutning kan ventes før stortingsvalget i 2013, sier Austheim. Han mener folk på Nordmøre forventer at statsministeren står inne for løftene sine, og krever et raskt svar. Nylig fikk Austheim svar fra helseministeren, men mener svaret er helt verdiløst. Vedtak om planlegging av et eventuelt nytt sykehus i Møre og Romsdal må som i resten av landet gjennomføres innenfor de helhetlige faglige og økonomiske rammer som gjelder, svarer helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen. Statsminister Jens Stoltenberg ville ikke en gang svare på spørsmålet om hva sykehusgarantien i Kristiansund innebærer, og sendte saken over til helseministeren, som i sin tur sender et verdiløst svar. Det bekrefter det jeg har mistenkt hele tiden: Det finnes ingen sykehusgaranti; annonsene som Ap kjørerte med Jens Stoltenberg i Kristiansund før kommunevalgene er kun for å tjene stemmer, hevder Austheim Han mener velgerne er ført bak lyset. Situasjonen for Kristiansund sykehus er alvorlig og nedbyggingen vil kunne fortsette nå som avklaringen av den fremtidige sykehusstrukturen drar ut i tid og budsjettene kuttes. ENIGE: Yilmaz Teke får ofte besøk av Aina Stenersen i i butikken sin. Som politisk nestled (Foto: ) Frir til inn Nyvalgt nestleder i Oslo FrP, Aina Stenersen, mener det ikke finnes en eneste grunn for at innvandrere ikke skal stemme FrP. VIL HA SVAR: Åge Austheim, som selv er lege, slår fast at det ikke finnes noen sykehusgaranti, og at statsminister Jens Stoltenberg har ført velgerne bak lyset. (Foto: Tidens Krav) 28 år gamle Aina Stenersen ble valgt til politisk nestleder i Oslo FrP forrige helg, og ble dermed historisk. Det er første gang i Oslo FrPs historie at en kvinne er innehar dette vervet. Stenersen vil ha flere innvandrerstemmer, og ser det som naturlig at flere med flerkulturellbakgrunn vil engasjere seg i FrP. Vi har mange innvandrerne som bidrar positivt til samfunnet og arbeider hardt. Jeg kan ikke se at det er noen grunn for at de ikke skal stemme på oss, sier Stenersen. Grønnsakshandleren Stenersen er født og oppvokst i et flerkulturelt Oslo, og vil vise oss gode eksempler på innvandrere som naturlig burde stemme på nettopp FrP. Vi besøker grønnsakshandleren Yilmaz Teke, som Stenersen daglig handler hos på hjørnet av Markveien på Grünerløkka i Oslo. Jeg er stolt av butikken min, og er glad for at dere liker den, sier han til Fremskritt. Teke driver en familiebedrift som Stenersen ønsker å vise frem som et godt eksempel. Mange innvandrere er gründere, og har familiebedrifter. Mange jobber meget hardt, står på og integrerer seg i samfunnet. Disse skal vi være stolte av og trekke frem som suksesshistorier. Se bare på dette stedet som blir drevet av en familie med innvandrerbakgrunn. Det er kjempebra, sier hun. Stenersen ønsker å bidra til å styrke verdiskapingen i samfunnet og øke den sosiale tryggheten. Vi vil gi næringslivet bedre økonomiske forutset-

5 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter 5 Fantastiske kursresultater 2011 ble det tredje beste kursåret i FrPs historie. Samtlige av FrPs 364 lokallag hadde medlemmer på kurs i fjor. FrP har alltid ligget i forkant når det er snakk om å skolere sine medlemmer. Statistikken for 2011 fikk likevel kompetanseleder Marianne Nordli til å sperre opp øynene. Unike tall Jeg må ærlig innrømme at jeg måtte dobbeltsjekke tallene flere ganger. Vi endte opp på hele kurstimer. Det er kun årene 2003 og 2005 som har høyere antall kurstimer. Dette er et imponerende resultat, forteller Nordli. Søylene i diagrammet hun akkurat har hentet ut fra medlemsregisteret forteller også at samtlige lokallag har sendt medlemmer på kurs. Den mest gledelige statistikken er antall deltakere på kurs. Samtlige lag har i 2011 vært representert på kurs. Det er første gang siden 2004 at dette skjer. Det er rett og slett et imponerende tall og en kjempeinnsats av samtlige lokallag. Tallet er såpass unikt at det blir et eget evalueringspunkt på neste møte for alle studieledere under organisasjonskonferansen i mars måned, varsler kompetanselederen. Nordli legger til at det er i lokallagene den store økningen har skjedd, og at hun bare kan slutte seg til hva en av deltakerne på et helsepolitisk kurs uttalte: Det er gøy igjen å være sammen med FrP-kolleger og få diskutert partiets politikk. Jeg skal på flere kurs. Revidering Mange kursdeltakere har kommentert kompetansemodellen, og den ryddige strukturen i kursporteføljen som styret i Fremskrittspartiets Studieforbund (FrS) har vedtatt. Den nye strukturen gjør i følge Nordli at det nå er enklere for medlemmene å orientere seg på egen progresjon og læring. Styret i FrS har bedt kompetanseavdelingen om å revidere samtlige kurs og fjerne alt gammelt materiell som har vært lagt ut på hjemmesiden. Hele ti kurs er allerede revidert og i løpet av 2012 vil samtlige kurs få helt nytt kursmateriell, foiler, oppgavesett og forslag til timeplan. Alt tyder på at 2012 blir nok et spennende kursår for Fremskrittspartiet, avslutter Nordli. er i Oslo vil hun gjøre hverdagen enklere for Teke og andre gründere i byen. vandrere ninger, lavere skatter og avgifter. Dette vil vi også gjøre for Teke og familien hans. Slik skal vi sikre høyere verdiskaping nå og i fremtiden, da må vil ha alle med, og vise frem de positive sakene også, sier Stenersen. Bedret norskforståelse vil bidra til en mer vellykket integrering. Aina Stenersen Åpent samfunn Stenersen forklarer at FrP er opptatt av at alle borgere i Norge skal oppleve et fritt og åpent samfunn. Med dette inkluderer hun alle butikkene i gaten sin og er opptatt av at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk bakgrunn. For å få dette til er det viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt. Alle skal ta del i samfunnet, ha like rettigheter og like plikter, forklarer Stenersen. Hun er likevel klar på at en restriktiv integreringspolitikk må føres. Som ung kvinne er hun også opptatt av at hennes nye medsøstre skal komme seg ut i arbeid. Bedret norskforståelse vil bidra til en mer vellykket integrering. Vi trenger alle ut i arbeid her i byen, også kvinnene. Dette oppnår vi ved å stille krav gjennom streng integreringspolitikk, noe som faktisk er til fordel for alle i byen vår, slår hun fast. FORNØYD: Kompetanseleder Marianne Nordli konstaterer at antall kurs i regi av lokallagene i 2011 viser en økning på 51 prosent i forhold til året før. Dette viser at engasjementet i lokallagene for å holde avholde kurs er på topp, sier hun til Fremskritt. (Foto: ). Ap-ledelsen gikk på EU-tap Ap-ledelsen ville gjøre det lettere å melde Norge inn i EU, men møtte stor motstand blant annet fra sine egne. Forslaget som var oppe i Stortinget forrige uke gikk ut på å senke kravet for å avgi Norges suverenitet til overnasjonale organer, som EU. Det ble nedstemt med 88 mot 80 stemmer. Stoppet I dag kreves det tre firedels flertall i Stortinget for å gjøre dette. Forslaget fra Ap og Høyre, som ville redusere dette kravet til to tredelers flertall, ble altså nedstemt. Flere utbrytere fra Ap, og svært mange representanter fra Fremskrittspartiet, satte en resolutt stopper for dette. For meg er det en større beslutning å overgi suverenitet enn å endre Grunnloven. Særlig etter en grunnlov som i første paragraf slår fast at Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rik, sa Jette Christensen (Ap) under debatten. Ryggmarg I tillegg til en splittet Apgruppe, stemte Høyres representanter for. Sp, SV og KrF hadde på forhånd varslet at de ville stemme mot å endre Grunnloven. Blant de i FrPs gruppe som stemte i mot, var Laila Reiertsen. Hun stiller seg bak Christensens argument, og ser ikke helt hvorfor man skal gå til et slikt drastisk skritt. Jeg kan ikke se noen grunn for at vi skal endre Grunnloven i dette spørsmålet. For meg så slår ryggmargrefleksen inn når slike spørsmål kommer opp. Dersom dette spørsmålet skal aktualiseres burde det vært tatt opp til en folkeavstemming, understreker Reiertsen.

6 6 Fylkesårsmøtene 2012: Hedmark, Telemark og Hordaland Lørdag 18. februar 2012 Hordaland; Slik skal kvinnene finnes og vinnes Hordaland FrPs fylkesårsmøte forrige helg viste at kvinneengasjementet i FrP virkelig er i vinden. Vi skal vise den kvinnelige halvparten av befolkningen at vi er partiet også for dem, sier Laila Reiertsen. Den ene kvinnen etter den andre tok ordet på Hotell Edvard Grieg i Bergen og mante til satsing for å vise at Fremskrittspartiet er et parti som tar vare på både myke og harde verdier. Stortingsrepresentant Laila Reiertsen fulgte dette opp umiddelbart da hun var tilbake i Oslo mandag morgen. Jeg har stilt skriftlig spørsmål til statsråden om hva hun vil gjøre med at kvinner som benytter seg av mammografibusser må vente i to til tre uker før de får svar, sier hun engasjert. Kompetanse For mens de som kan benytte seg av sykehus for mammografi får svar nærmest umiddelbart, må alle de andre smøre både seg og nervene med en god dose tålmodighet. Det er grusomt å måtte vente så lenge på noe som kan være en svært alvorlig diagnose. Å gå rundt seg selv med alle tankene om at noe kan være galt svirrende i hodet er forferdelig. Det jeg savner er enten større kompetanse på bussen eller et raskere system for å få svarene sendt ut, sier Reiertsen. Også partileder Siv Jensen har vært svært synlig i media den siste tiden, og da først og fremst i sin kamp for kvinners rett til brystrekonstruksjon etter kreftbehandling. Hun er ikke i tvil om at kvinner vil være et klart fokus i tiden fremover. Ord til handling Det er ingen hemmelighet at vi scorer lavere enn vi ønsker blant kvinner, og da spesielt i aldersgruppen 20 til 40 år. Der har vi en jobb å gjøre gjennom å vise at vi ikke bare er opptatt av «mandige» temaer som motorvei og bilavgifter. Vi har så mye god politikk på områder kvinner i større grad er opptatt av, som for eksempel helse, omsorg og utdanning, men det hjelper lite all den tid kvinnene ikke er klar over det, sier hun. Siv Jensen og Laila Reiertsen fikk følge på talerstolen av byråd for finans, eiendom og eierskap for Bergen FrP, Liv Røssland, bystyrerepresentant i Bergen Uenige om skoleplassering Telemark; Fylkesårsmøtet i Telemark ble avviklet på sparebluss, men det la ikke demper på de politiske debattene. Fylkesårsmøtene i Telemark har som regel blitt avviklet over to dager, men i år hadde fylkesstyret ønsket å spare penger siden det er et mellomvalgår. Årsmøtet ble komprimert til en dag, og rammene for årsmøtet var rådhuset i Skien. Sosialt viktig Nyvalgt fylkesleder Kristian Norheim er svært fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet, men varsler allerede nå at det vil bli årsmøte over to dager for fremtiden. Jeg må si meg svært fornøyd med både debattene og ikke minst måten årsmøtet ble avviklet på. Jeg kan bare slå fast at dette årsmøtet er startskuddet for å brette opp ermene og begynne jobben NY LEDER: Kristian Norheim (36) fra Siljan ble valgt til ny fylkesleder, og lovet å ta fatt på oppgaven å forberede Telemark for Nytt styre f.v.: Kristian Norheim, Alf Petter Aasmundsen, Erling Dahl, Ingebjørg Egenæs, Jorunn Stormoen, Roy Bjurholt, Merete Lia og Sigfred Haugen. (Foto: ) som skal lede Telemark FrP mot valgseier nå først i 2013, dernest i Når det gjelder den praktiske avviklingen, mener jeg personlig at det er uheldig å begrense årsmøtet til en dag. Neste gang skal vi tilbake til årsmøte over to dager, lover Norheim. Han legger til at det sosiale er svært viktig for samholdet, og ikke må undervurderes. Innlegget som bar størst preg av Duracell og en overdose Møllers tran i den politiske debatten, kom fra fylkets eneste FrP-politiker på Stortinget, Bård Hoksrud. Han hamret løs på manglende veiinvesteringer og tungrodd byråkrati. Til og fra Det tar uendelig lang tid å registrere en likbil, hvor hensikten er å frakte et lik til og fra kirkegården. Når derimot en personbil som skal frakte barn skal registreres, tar det kun en snau halvtime, sa Hoksrud fra talerstolen. Dette fikk dirigent Bjørn Magne Langkås til tørt å bemerke at de fleste likbiler frakter lik til kirkegården ikke fra, noe som vakte stor latter fra salen. Partiets vedtekter ble gjenstand for debatt, hvor avtroppende organisatorisk leder, Kåre Fostervold, påpekte at små lokallag kan ha problemer med å oppfylle vedtektenes krav. Krav om mange funksjoner i lokallag kan resultere i at personer blir valgt inn i ulike verv uten å ha tid. Vedtektene har blitt et problem, konkluderte flere talere. Dersom vi ønsker å gjøre noe for lokallagene, må vi begynne med vedtektene, slo Fostervold fast. Skien Flere resolusjoner ble behandlet, og temperaturen nådde høydepunktet da en resolusjon om lokalisering av ny Skien videregående skole ble behandlet. Tidligere i uken var saken oppe i fylkeskommunens hovedutvalg for kompetanse. Her stemte fylkestingsgruppen først for en lokalisering på Klosterøya, men tapte. De fikk derimot flertall for å utsette saken til juni for å se

7 Lørdag 18. februar 2012 Fylkesårsmøtene 2012: Hedmark, Telemark og Hordaland 7 Hedmark; Kamp om eiendomsskatt KRITISK: Trond Vangen fra Stange frykter at lokallag i posisjon nedprioriterer kampen mot eiendomsskatt. (Foto: Lars Joakim Hanssen). FrP, Janne Halvorsen og Silje Hjemdal i Bergen FrP. Alle var de opptatt av at ord skal bli til handling, og at nye velgere må finne veien til FrP. Plass til flere Dette viser at engasjementet i Fremskrittspartiet er stort når vi sier at vi vil satse på kvinner, og det er allerede mange av oss i partiet, men plass til langt flere. Da jeg var yngre og uerfaren som politiker var jeg aldri i tvil om at Fremskrittspartiet den i sammenheng med hele skolestrukturen i fylket. Dette har i ettertid resultert i at delegatene fra Skien fremmet en resolusjon, hvor fylkestingsgruppen ble anmodet om å arbeide for at skolen blir bygd på Prestejordet. Dette ville slett ikke fylkespolitikerne, anført av Henriette Fluer og Thorleif Vikre, umiddelbart være med på. Denne saken var dårlig utredet, og Klosterøya blir best og billigst, mente Vikre i sitt innlegg. Jeg må si meg svært fornøyd. Kristian Norheim Jørn Inge Næss og Nils-Olav Skilbred fra Skien hevdet at fylkespolitikerne ikke tok hensyn til lokaldemokratiet, samt skyve utgifter på millioner kroner til å skaffe trygg skolevei til Klosterøya over til Skien kommune. Resultatet ble at ingen av partene fikk det helt som de ville. Resolusjonen ble vedtatt oversendt fylkestingsgruppen etter at DAMER FOR FRP: Disse damene har stor tro på FrP, og ønsker å overbevise sine medsøstre om partiets fortreffelighet. Fra venstre stortingsrepresentant Laila Reiertsen, partileder Siv Jensen, byråd Liv Røssland og Silje Hjemdal fra Bergen FrP. (Foto: Helge Fossum). var partiet for meg, og nå er vår alles oppgave å vise hvorfor til neste generasjon FrP-velgere, sier Siv Jensen. Frode Martin Stie > de skarpeste formuleringene var filt vekk og krav om dialog mellom partene fremsatt Den nyvalgte lederen fulgte debatten, og satte pris på temperatur. Det er veldig sunt og nødvendig med temperatur. Det hadde tvert i mot vært noe galt om vi ikke fikk en sunn debatt rundt et slikt viktig spørsmål. Selv om temperaturen kunne virke rimelig høy til tider, må vi være klar over at hovedpersonene i debatten er veteraner i Telemark, og tåler en meningsutveksling, påpeker Norheim, som mente at resultatet av debatten bra. Nå skal vi ha en løpende kontakt mellom fylkesstyret, fylkestingsgruppen og selvsagt Skien. Hedret Jan Ove Lia fra Skien ble hedret og kåret til årets FrP-er. Han er en flott representant for FrP og er svært aktiv. Han nyter stor respekt også hos politiske motstandere, er dyktig og har lagt ned en enestående innsats for partiet, var bare noen av lovordenen L i afi k k. Det var kommunal eiendomsskatt som skapte størst debatt på årsmøtet i Hedmark FrP. Noen var mindre tålmodige for å fjerne skatten enn andre. Det lå lenge an til å bli en politisk debatt fri for harde fronter på årsmøtet i Hedmark, helt til delegatene fra Stange la frem en resolusjon der de ville ha årsmøtet til å kreve at FrPs lokallag i fylket skulle være prinsippfaste og fjerne eiendomsskatten «fra dag én». Eiendomsskatt I spissen for forslaget sto Trond Vangen, leder i Stange FrP. Han mener flere lokallag gjør for lite for å fjerne den upopulære skatten. Jeg har registrert at flere lokallag går bort fra prinsippet om raskt å fjerne eiendomsskatten, og dytter den foran seg slik at det til slutt blir nesten håpløst og få gjort noe med den. Nå har vi fått satt eiendomsskatten på dagsordenen og det var det viktigste for oss, forklarer Vangen. Gründer Geir Tjugum (bildet) får ansvaret for å bygge opp igjen Hedmark FrP etter valgskrellet i Sist helg ble veteranen valgt til ny fylkesleder. Som i flere andre fylker gikk også FrP i Hedmark markant tilbake ved kommune- og fylkestingsvalget i fjor. Partiet fikk ved fylkestingvalget 8,4 prosent av stemmene, noe som var en tilbakegang på over fire prosent. Årsmøtet i fylkespartiet var sist helg samlet på Grue Finnskog, der partibygging og veien videre stod i fokus. Der valgte de Geir Tjugum (70) til ny fylkesleder. Det blir viktig å gjenvinne tilliten hos velgerne. Da må vi ut og møte dem. Vi skal Han frykter at også FrPpolitikere blir for opptatt av å love bort mer penger til ulike tiltak. Vi må ikke glemme at vi jobber for en minimumskommune og ikke en maksimumskommune. Skal man være troverdig i politikken må man ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ikke glemme at kommunebudsjettet består av både en inntekts- og utgiftsside. FrP skal sette tæring etter næring, legger han til. Viktig sak Men Stange og Vangen møtte raskt motbør mot forslaget. Særlig blant de mange FrPlagene i Hedmark, som i dag sitter i posisjon i sine kommuner. Vi er alle mot eiendomsskatten, og skal fjerne den på sikt. Men skal Elverum fjerne vise velgerne at vi er et parti man kan stole på, og som har en helhetlig politikk til å styre landet, sier Tjugum. Myke saker Kanskje har vi snakket for lite om de myke saker. Jeg mener det er viktig å finne balansegangen. Vi bør se mot eiendomsskatten betyr det at vi må hente inn 30 millioner kroner et annet sted. Det lar seg ikke gjøre over natten. Og det er heller ikke slik at vi bare kan kutte i administrasjonen og få umiddelbar effekt. Vi har et sterkt ansettelsesvern og avtaler som kommunen er bundet opp av, sa Dag Martin Bakken fra Elverum FrP. Da resolusjonen til slutt skulle stemmes over, viste det seg at Stange ikke fikk flertall for forslaget. Men vi fikk satt eiendomsskatten på dagsordenen og bekreftet at alle våre lokallag vil jobbe for å fjerne denne. Det var det viktigste for oss, mente Vangen. Lars Joakim Hanssen > Skal lede gjenoppbyggingen nye velgergrupper, men det er også viktig at vi ikke glemmer kjernevelgerne, sier han. Den tidligere industrigründeren og nå skogeieren fra Kongsvinger er klar på at det er hardt arbeid som skal til for igjen å nå nye valghøyder. Vi må møte velgerne på de arenaene de befinner seg, og vi må kontinuerlig vise at vi er aktive i kommunestyrer og fylkesting. Kun langvarig og systematisk arbeid vil gi resultater. Årsmøtet hadde en egen sekvens der man diskuterte tiltak for å gjenreise partiet etter høstens valg. Det var stor enighet blant delegatene om at man skulle satse mer på saker som kvinner var opptatt av, og at partiet måtte bli flinkere til å profilere egen politikk fremfor kun å kritisere regjeringen. Lars Joakim Hanssen >

8 8 Portrettet Lørdag 18. februar 2012 Kristian Norheim feier inn i hotellvestibylen morgenen etter at Telemark FrP valgte ham som ny fylkesleder. V i skal bli bedre kjent med ham og starter med å spørre hvordan han feiret valget: Jeg dro hjem og fikk med meg delfinalen i Melodi Grand Prix, smiler han. Kristian Norheim (35) er for mange et kjent ansikt, både som foredragsholder gjennom en årrekke i FrP og som stortingsgruppens ekspert i internasjonale spørsmål. Men Kristian har uendelig mange andre ansikter som vi ikke ser til daglig. Han er over gjennomsnittet interessert i alt av musikk, og har rundt plater i ulike formater og sjangere. Selv om musikken i Grand Prix ikke ligger hjertet mitt nærmest, må jeg ha med meg det meste. Når det gjelder Grand Prix, finner jeg det spesielt interessant å spå utfallet i den internasjonale finalen, forklarer han. Det er kanskje ikke så rart at han ser litt utover det som vi andre legger vekt på når vi tipper pallplassering i denne musikkonkurransen. Kristian har blant annet graden Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, og grunnfag i Russland- og Øst- Europa-kunnskap, samt mellomfag i psykologi med fordypning i sosialpsykologi. Det kan kanskje forklare at der hvor vi andre lurer på hvorfor Sverige ikke ga Norge 12 poeng, analyserer Kristian spenningsnivået på et rikspolitisk plan mellom landene i Øst-Europa. Han har det klart for seg hvem som stemmer på hvem, lenge før poengene gis. Det er kanskje heller ikke noen bakdel å ha en mastergrad i Balkan-studier, fra Universitet i Athen i Hellas. Et godt år Jeg er født det året da Elvis fortsatt var i live, Milton Friedman fikk Nobelprisen i økonomi og Mao døde var et godt år å komme til verden. Da Kristian ble født var det også nøyaktig fem år siden Siljans første Arbeiderpartiordfører, Kristian Norheim, døde. Samme dato, samme ukedag og omtrent på klokkeslettet. Han var også Kristians bestefar. Man kan nesten si at det var litt forutbestemt at jeg skulle drive med politikk. Det var liksom ikke noen vei utenom. Det lever jeg godt med. Jeg er stolt over min bestefar som jeg aldri fikk møte. Han var aktiv i arbeiderbevegelsen hele sitt liv, blant annet gjennom sitt arbeid i skog- og landarbeiderforbundet, forteller Kristian stolt og tar frem en liten rød bok fra lommen. I nattbordskuffen Bestefars lille røde partibok for Det norske Arbeiderparti har jeg i nattbordsskuffen. På den står det Kristian Norheim og det er sirlig klistret inn merker for betalt kontingent. Den yngre Kristian Norheim betaler selv inn partikontingenten på nettgiro. Og som mottaker på giroen står det for øvrig Fremskrittspartiet. For min bestefar var Arbeiderpartiet det riktige valget. For meg var Fremskrittspartiet det riktige valget, slår han fast. Da han var 14 år ble Kristians interesse for politikk og FrP virkelig vekket. Årsaken var den nå avdøde telemarkingen og tidligere nestlederen i FrP, John Alvheim. Jeg husker at jeg nærmest tvang foreldrene mine til å ta meg med ned til Ibsenparken, midt i Skien sentrum, for å høre Telemark FrPs nestor tale. John Alvheim tente et engasjement i meg. Måten han snakket om verdighet for de eldre på, var det som gjorde utslaget for meg. Hans budskap var så ekte og så riktig at jeg også ville bli med og kjempe for den samme drømmen, selv om han var flere tiår eldre enn meg, minner Kristian. Forlot FrP Kjærligheten og forholdet til FrP har ikke bestandig vært like rosenrødt. Ja, jeg har vært både sur og sint på FrP. Men den som aldri er uenig med sitt parti i noe som helst, har jeg vanskelig for å skjønne mener noe som helst. Kristian var leder av Fremskrittspartiets Ungdom i Telemark, men forsvant ut av FrP i 1994 som en glødende liberalist, og ekstremt utålmodig 18-åring. Han sluttet seg til Fridemokratene, der han var leder mellom 1999 og I perioden 1995 og Portrett

9 Lørdag 18. februar 2012 Portrettet 9 et Illustrasjonsfoto: Lise Marie Lieng 1999 satt han i kommunestyret i Siljan for Høyre, riktignok uten å være medlem av partiet. Litt mer voksen, litt mer reflektert og litt mer tålmodig, men fortsatt glødende liberalist, vendte jeg etter hvert hjem igjen. Hjem til partiet mitt, som er FrP, forklarer han. Som ungdomspolitiker blåste det til tider kraftig rundt Kristian, og med ungdommens mot stod han opp for kontroversielle holdninger om narkotikapolitikk. Hjemme følte han hele tiden at han fikk støtte og oppbakking. Moren og faren min støttet meg hele tiden, selv om utspillene mine til tider kunne være svært liberale. De oppfordret meg til å stå frem og tørre. Jeg husker spesielt godt at da det blåste rundt narkotikautspillet, da pleide moren min å si at jeg satte meg godt inn i ting og hun forsvarte meg. Nå forfekter han med en like glødende interesse en av grunnpilarene i liberalismen. Frihet har bokstavelig talt merket han. Han lener seg over bordet, bretter opp ermet på genseren sin og viser oss et orientalsk symbol. Jeg har fått tatovert inn symbolet for frihet, Ama-gi. Dette tegnet betyr mye for meg og det jeg står for, utdyper han. Ironisk nok stammer tegnet fra byen Lagash i den gamle regionen Mesopotamia (Irak), og er det antatt eldste tegnet for frihet. Mer enn 4500 år gammelt skal symbolet i kileskrift være. Drømmedamen Selv bor Kristian for tiden i Oslo sammen med sin snart tilkomne kone og deres lille sønn på syv måneder. Han er fast bestemt på å flytte tilbake til Skien, byen som har betydd svært mye for ham på mange måter. Skien er også fødebyen til Henrik Ibsen, ett av Kristians store forbilder. Han tar oss med på byvandring, og viser oss stolt trappen som ligger rett ved familien Ibsens siste bosted i Skien. Når det gjelder litteratur liker jeg bredde. Hjemme hos oss står Ibsens samlede perm mot perm med Morgan Kane i bokhyllen, men Ibsen har betydd svært mye for meg. Da jeg studerte i Athen pakket jeg med meg Ibsens samlede verker i pocketutgave. Athen er en stor by på mange vis og jeg hadde et spesielt sted jeg likte å gå ned til, og ofte med Ibsen som selskap. Gjerne også med litt lokal vin fra butikken på hjørnet. Stedet var den kjempesvære steinformasjonen kjent under navnet Areopagos som ligger rett nedenfor Akropolis. I lyset som lyste opp Akropolis satt jeg oppå steinen der Paulus holdt sin berømte tale til grekerne, og leste Ibsen. Selv om jeg der nede leste ferdig hans samlede verker, kommer jeg aldri til å bli ferdig med Ibsen. Jeg måtte tilbake til Skien for å finne drømmedamen. Hun heter Tone. Sammen har vi fått Henrik Leander, som faktisk er oppkalt etter nettopp Henrik Ibsen og min tippoldemor, Henrikke. Den 16. juni gifter vi oss i Gjerpen kirke her i Skien, smiler han. Kristian snakker seg varm når han kommer inn på Tone, begge henrikene og ikke minst Telemark. Det er ikke tvil om at han er en telemarkspatriot ut over det normale. Nøtteskall Telemark er Norge i et nøtteskall. Fylket er langstrakt og har fjell, daler og kanaler. Både som leder av fylkeselevrådet i Telemark, og i en rekke andre roller, og ikke minst privat, har jeg hatt gleden av å oppleve det flotte fylket vårt gjennom mye reisevirksomhet. Jeg er veldig stolt av å være fra Telemark, og moren min som på hobbyvis driver med slektsforskning, har funnet frem til at jeg slekter på både Myllarguten og Sterke-Nils, sier han stolt. Til tross for at fylket har blant landets høyeste arbeidsledighetstall, viser telemarkingene i følge Kristian en sterk vilje til å reise seg. Fylket har gjennom historien har hatt mye tungindustri, Kristians ansikter gruvedrift og sagbruk som har blitt lagt ned, sist Norske Skog Union hvor rundt 380 mennesker mistet jobben i Etter at fabrikken ble lagt ned har over 50 nye virksomheter blitt opprettet på Klosterøya, deriblant flere IT-bedrifter. I tillegg til dette flyttet Mack bryggerier i mai 2009 gamle Trio Bryggerier til Klosterøya under navnet Union Bryggeri. Dette viser at telemarkingen ikke gir seg, men viser en vilje til å stå på og ta initiativ. Det er akkurat det vi må gjøre i FrP også. Jeg tror partiet trenger mange flere telemarkinger, smiler han. Det er nettopp det Kristian nå har fått en god anledning til. Som nyvalgt leder for Telemark FrP skal han nå bidra til at flere telemarkinger får øynene opp for partiets politikk. Men det bidrar også til at han får en enda mer hektisk hverdag. Som internasjonal sekretær og leder av FrPs internasjonale avdeling på Stortinget, vil antall reisedøgn øke både i fylket og utenfor landegrensene. Jeg er helt avhengig av at Tone støtter meg hundre prosent. I tillegg er jeg svært bevisst på mitt livs viktigste oppgave «vervet» over alle verv nemlig det å være en bra pappa for lille Henrik. Han forklarer at slik den digitale hverdagen har blitt, kan jeg løse mye gjennom sosiale medier, men personlig kontakt med mennesker er fortsatt det viktigste. Han ser for seg at fylkeslaget må ut til lokallagene for å lære. Kanskje er det slik at vi skal i en større grad flytte møtene våre ut i distriktene. Vi kan for eksempel besøke Nissedal FrP og lære hva det er de gjør riktig i kommunen sin. Kiss Statsviteren, akademikeren, kjæresten og småbarnspappaen Kristian er en mann med mange ansikter. Han trekker frem en bunke med gamle LP-plater, med tungt sminkede ansikter. Tungrock-gruppen Kiss er en av Kristians store lidenskaper. Kontrasten lyser mot oss, mens Henrik Ibsen skuler mot platebunken fra sin byste i krysset Telemarksgata-Snipetorpgata i Skien. Kiss har fulgt meg hele livet, helt fra jeg vant Destroyer (76) på kassett med Kiss i barnetimen eller Telemarkssendinga da jeg var rundt seks-syv år. Kassetten er nå den edleste i samlingen min. I Kiss forenes alle de musikalske stilartene. Her finner du disco, beinhard rock, ballader og klassiske symfonier, bobler han over. Om han har klart å omvende den lille familien sin, er noe usikkert. Han har i alle fall forsøkt ved å dra en motvillig kjæreste med på Kisskonsert like etter at de ble sammen, og lille Henrik har allerede fått sin første t- skjorte med motiv av bandet. Visste dere at Siv Jensen er stor Kiss-fan? Vi har faktisk vært på konsert sammen, skyter han inn. Kristian har enda flere ansikter. Hjemme er han et godt bilde på en moderne familiefar. Når Tone går på skole, er det jeg som regjerer hjemme. Fra ikke å ha noe interesse for mat, har jeg blitt svært glad i å stå over grytene og å sysle med husarbeid. Kanskje er det hva man kan kalle en husfar, sier han med smil om munnen. Nå gleder Kristian seg til å ta fatt på vervet som fylkesleder, gifte seg med Tone og oppdra Henrik med «riktig» musikksmak. Han trodde Plumbo skulle vinne den norske Grand Prix-finalen, men tok feil. Han har derimot allerede analysert Norges bidrag til den internasjonale finalen. Vi vil hente masse stemmer fra Balkan, ikke minst fordi de elsker eurotrash (disco), sier han når det gjelder sjansene til det norske bidraget fra Tooji.

10 10 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 For mye makt hos barnevernet FrP er kritiske til at barnevernet har for mye makt og er glad for flere av forslagene til Raundalenutvalget. FrP vil øke tilsynet med Barnevernet. Å skille barn fra foreldre er et vanskelig vedtak, som vi må være sikre på at er godt forankret i barnets beste og rettssikkerhet, sier Solveig Horne. Forslagene fra Raundalenutvalget om en egen familiedomstol i stedet for fylkesnemnder er positivt og vil svekke makten i barnevernet. Det er grunnleggende positivt, mener Horne, som er FrPs familiepolitiske talskvinne. Raundalenutvalget la i dag frem forslag til flere endringer i barnevernet. Blant annet foreslår utvalget at barnets utviklingsstøttende tilknyting skal ha forrang sammenlignet med det biologiske prinsippet. FrP vil at barns nærmeste familie i større grad skal vurderes som nye omsorgspersoner når foreldrene svikter. Derfor tviler vi også på om det er riktig å fravike det biologiske prinsippet, slik utvalget foreslår i sin rapport. FrP mener det er en egenverdi at barn vokser opp i sin biologiske familie. Dersom dette skal fravikes trenger vi en større samfunnsdebatt. Solveig Horne mener det likevel er overveiende positive forslag Raundalenutvalget har lagt frem. Det er mange konstruktive og gode forslag til tiltak i rapporten. Oppfølging av foreldre som mister omsorgsretten, mer fokus på tiltak i hjemmet og at Helsetilsynet skal overta tilsynsrollen er eksempler på dette. Stemmer mot bompenger Når media hevder FrP innfører bompenger i Bergen har de ikke skjønt noen ting, sier FrPs Bård Hoksrud. FrP er mot bompenger og stemmer mot bompenger, også i Bergen. Dessverre er det ingen andre partier som støtter oss. Da forslaget vårt om nei til bompenger falt, ble FrP i Bergen tvunget til å stemme for det forslaget som tross alt gir mest penger til vei, sier Hoksrud. Bystyret i Bergen behandler nå saken om videreføring av Bergensprogrammet. FrP er det eneste partiet i byen som er motstander av bompenger. Dermed er det flertall i bystyret for å øke den forhatte avgiften. Når FrPs forslag om nei til bompenger har falt, må derfor Bergen FrP velge mellom «pest og kolera». Da vil FrP støtte det forslaget som gir mest til vei og ikke inneholder rushtidsavgift, som Arbeiderpartiet vil innføre, sier Hoksrud. Forslaget er det minst negative som ligger til behandling. Det er langt fra bra, men alternativet er langt verre, understreker han. Den skvisen FrP kommer i er det flertallet på Stortinget som har sørget for. Alle de andre partiene går for bompenger, derfor oppstår denne situasjonen. FrP fremmet så sent som i desember forslag om å fjerne alle bomstasjoner i Norge. Alle andre partier stemte imot. Vil kutte krav om 15 prosent egenkapital Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp skaper store problemer for mange, og da særlig de yngre. At også Husbanken rammes skaper et klasseskille, sier Robert Eriksson, FrP. Finanstilsynet har innført krav om 15 prosent egenkapital ved boliglån, men noe som kanskje ikke er like kjent er at kravet også gjelder egenkapital på kommunenes startlån gjennom Husbanken. Klasseskille Det er liten tvil om at dette vil bidra til et klasseskille, der ungdom med rike foreldre får innpass på boligmarkedet. Det at regjeringen velsigner disse kravene beviser at de er i ferd med å gjeninnføre husmannsamfunnet, raser Robert Eriksson (FrP). Han viser til at ungdommenes mulighet til å komme inn i boligmarkedet er i ferd med å bli tilnærmet håpløs. At egenkapitalkravet også skal gjelde for startlån gjennom Husbanken, mener han er urimelig. De nye kravene betyr at et nyutdannet par med høy utdanning og som har fått fast jobb, men står uten egenkapital ikke får mulighet til å kjøpe bolig. Prinsipielt mener jeg at det må være bankene selv som må vurdere den økonomiske situasjonen for sine kunder, og risikoen i hvert enkelt tilfelle. I stedet skaper man nå en drømmesituasjon for «utleiehaiene», sier Eriksson. Nå fortviler han på de nye boligkjøpernes vegne. Det gode med Husbanken

11 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter 11 Strategidebatt på årsmøter Nok en gang er de hektiske ukene med årsmøter over. Partiledelsen har også i år besøkt samtlige fylkesårsmøter. Der har vi bedt årsmøtedelegatene om komme med innspill til strategien for kommende stortingsvalg. I tiden fremover, vil den fremtidige strategien for partiet vil bli drøftet i ulike fora. Den endelige strategien skal lages på bakgrunn av innspill fra partimedlemmene. meisle ut en strategi som legger grunnlaget for at vi igjen kan nå toppnoteringer. Alle har vi nå lagt det dårlige kommune- og fylkestingsvalget bak oss. Jeg er glad for å være nestleder i et parti der alle tillitsvalgte ser fremover og ikke bakover. Vi er samlet på startstreken og klare til å ta fatt på den lange valgkampen. har vært at de kan hjelpe nettopp denne gruppen, og dermed virke som en nøytraliserende motvekt til en stadig dyrere inngangsbillett til boligmarkedet. Nå blir derimot fullfinansiering en umulighet, sier han. Vanskelig Da lederen for Stortingets arbeids- og sosialkomité selv kjøpte bolig i 2005, var det helt avgjørende at han kunne bruke startlån som egenkapital. Med de nye reglene ville han ikke ha kommet inn på boligmarkedet. Leiemarkedet ville vært eneste alternativ, til tross for god betalingsevne. Husk da at jeg kjøpte i distriktskommunen Verdal, uten nevneverdig press på boligmarkedet, den gang. Nå er situasjonen mye vanskeligere, sier han. Stortingsrepresentanten har derfor, sammen med fire partikollegaer, fremmet et representantforslag om å sikre bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet. Fremskrittspartiet vil i tillegg ta grep som kan bringe boligmarkedet i en bedre balanse og få kostnadsnivået ned. FrP-politikeren ønsker også at ungdom skal stimuleres til å spare mer egenkapital gjennom ulike ordninger. Under dette kommer blant annet Boligsparing for ungdom (BSU), men at «taket» for sparingen må heves. Her støtter vi DnB-sjef Rune Bjerke fullt ut. Forventer støtte Lederen av arbeids- og sosialkomiteen mener at kommunene og lokale myndigheter kan bidra betydelig til å gjøre boligsituasjonen enklere for folk flest. God tilgang på tomter, god infrastruktur og smidig saksbehandling vil trolig øke tilbudet av boliger i markedet, samt ha en prisdempende effekt. I tillegg bør lokale myndigheter stimulere til bygging av boliger for ressurssvake grupper som ikke er i stand til å klare dette på egen hånd. Dette arbeidet bør, slik jeg og FrP ser det, være i samarbeid med private boligutbyggere og boligbyggelag. Samtidig kan myndighetene bidra til å redusere byggekostnader ved å ta en ny gjennomgang av de mange tekniske, energimessige og tilgjengelighetskrav som er KOSTBART: Robert Eriksson (FrP) mener at god tilgang på tomter, god infrastruktur og smidig saksbehandling vil trolig øke tilbudet av boliger i markedet, samt ha en prisdempende effekt. (Foto: Faksimile DnBEiendom). innført den senere år, sier Eriksson. FrP politikeren forventer nå at de øvrige ikke-sosialistiske partiene støtter forslaget. Men han utfordrer også regjeringspartiene til å bli med å sette ned foten for de nye kravene. Så lenge regjeringen ikke evner å vise fornuft så får Stortinget bruke fornuften og instruere regjeringen, sier Robert Eriksson. Frode Martin Stie > Fakta: Finanstilsynet har innført krav om 15 prosent egenkapital på boliglån Finanstilsynet varslet like før jul at de også vil innføre krav om 15 prosent egen-kapital på kommunens startlån. Innspillene har vært mange og gode. Noen steder etterlyses det mer fokus på tradisjonelle FrP-saker, andre vil ha mer fokus på nye målgrupper. For sentralstyret er det spesielt viktig å ta med grasrota på råd når den skal legge planene frem mot den kommende og viktige stortingsvalgkampen, nettopp fordi det er «fotsoldatene» der ute som er livsnerven i partiet. Jeg gleder meg over de mange gode og konstruktive innspill som har kommet i strategidebatten. Men det er fortsatt ikke for sent å komme med gode forslag. Jeg vil i denne spalten be om at dere som medlemmer via våre nettsider sender oss mailer om hva dere mener vi bør gjøre for å vokse ytterligere frem mot valget. Snakk gjerne med dine kolleger på arbeidsplassen eller andre bekjente, og spør dem: «Hva skal til for at du stemmer FrP?» eller «hvorfor stemte du ikke på oss denne gangen?». Det er gjennom slike tilbakemeldinger Fremskrittspartiet kan Det har vært høyt nivå på de politiske debattene. Det har vært bekymringsmeldinger om dårlig politidekning, kommunale utfordringer og manglende finansiering av veiprosjekter. Jeg har, personlig, til gode å høre en årsmøtedelegat snakke varmt for lyntog. FrP er imot at vi skal bruke 900 milliarder kroner på å bygge lyntog mellom storbyene. Der andre partier er samstemte om å knuse handlingsregelen for å finansiere et slikt prosjekt, vil FrP prioritere å bygge tryggere veier, og utbedre dagens jernbane. Det er artig å høre Høyre og Ap advare mot FrPs pengebruk når vi i statsbudsjettet foreslår 15 milliarder med til veiinvesteringer, når de selv vil bruke statlige midler på lyntog i Sør- Norge. facebook.com/per.sandberg.frp

12 12 Kronikk Lørdag 18. februar 2012 Ove A. Vanebo Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) I motsetning til mange av dagens norske politikere, var Margaret Thatcher innstilt på at britenes oljeinntekter skulle brukes til å gjøre varige reformer, skriver forfatteren av denne ukes kronikk. Britisk jerntilskudd Det finnes få mennesker som kan forholde seg nøytrale til Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher. Hennes tøffe og standhaftige stil førte til at den sovjetiske hærens avis ga henne tilnavnet Jernkvinnen et kallenavn hun selv trykket til sitt bryst. USAs president Ronald Reagan uttalte at «hun er den beste mannen i England». Selv understreket hun dette: «Hvis du bare satser på å bli likt, vil du gjøre deg klar til å kompromisse om alt til enhver tid, og du vil oppnå ingenting.» Scanpix Jernkvinnen For tiden ruller filmen «Jernkvinnen», om Thatchers liv, i norske kinosaler. Personlig synes jeg den inneholder for lite politikk, men den klarer å vise to viktige ting: Den ene er å fremstille Thatcher som et menneske av kjøtt og blod, som trodde på noe. Den andre er hvor vanskelig tiden var da hun overtok som britenes øverste leder i Landet var på den tiden som dagens Hellas, og måtte få lån av IMF tre år tidligere. Samtidig hadde militante fagforeninger klart å strupe økonomien med streik og motarbeidelse av reformer. Fagbevegelsen hindret arbeid fra å bli gjort, slik at lik ikke ble begravd, pasienter ble nektet sykehusadgang og søppel hopet seg opp i gatene. Hun ryddet opp i dette, og la ned ulønnsomme næringer og slanket offentlig sektor. Slikt gikk naturligvis ikke smertefritt, og arbeidsledigheten økte kraftig de første årene. Men etter hvert blomstret britisk økonomi og ledigheten sank drastisk i hennes siste periode. Statlige redningsaksjoner er heller ingen garanti for varige arbeidsplasser: Thatcher ble presset til å sprøyte offentlige penger inn i bilindustrien, men den ble senere utradert gjennom utflytting og konkurser. Oljeinntekter I motsetning til mange av dagens norske politikere, var Thatcher innstilt på at britenes oljeinntekter skulle brukes til å gjøre varige reformer. Av den grunn brukte hun i en midlertidig periode mer av disse pengene til å «Hun er den beste mannen i England.» Ronald Reagan balansere budsjettene, for å gjennomføre store skattekutt. Skattetrykket ble senket, også den nederste satsen på vanlige lønninger. Toppskatten ble kuttet kraftig, men det trengtes også på enkelte typer inntekt kom beskatningen opp i 98 prosent. Selv om Thatcher-tiden er mest husket for kuttene i statlige ytelser, er det få som har fått med seg at de offentlige utgiftene økte med i gjennomsnitt 1,1 prosent årlig, og langt mer for helsesektoren. Thatcher er viden kjent for sin privatiseringspolitikk. Det underlige er at dette ikke engang var nevnt i programmet hun gikk til valg på i starten. I motsetning til hva en del tror, var privatiseringen populær i befolkningen. Blant annet fikk millioner av briter mulighet til å kjøpe boliger som tidligere var i kommunalt eie. Et godt tegn er at reformene ikke ble reversert, med noen få unntak, da det britiske arbeiderpartiet kom til makten senere. «Disse forandringene var riktige, og vi tok feil da vi bekjempet dem», uttalte Ed Miliband, lederen for Labour, i fjor. Reaksjonær kjerring Den tidligere statsministeren har fått mye kjeft for økt fattigdom under hennes styre. Dette er en sannhet med modifikasjoner, og kommer an på hvordan du måler. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å regne alle som tjener under 60 prosent av medianinntekt som fattige. Men dette viser ikke hvor mye folk sitter igjen med, og måler mest forskjeller i samfunnet. Til opplysning var inntektsforskjellene større under Tony Blair enn under Thatcher. Hun var betegnet som en reaksjonær kjerring. Komikeren Sigrid Bonde Tusvik sa nylig at det eneste hun husker er at Thatcher var ei sur og snerpete megge. Thatcher var imidlertid en fremmed fugl i det konservative partiet. Hun stemte blant annet for å legalisere homofili i 1960-årene og støttet en liberal abortlovgivning, og fikk kjeft for dette av mer gammeldagse partikollegaer. Med egne ord presiserte hun at hun var tilhenger av en form for konservatisme som snarere var mer liberalistisk, inspirert av det statsministeren William Gladstone frontet. Økonomen Milton Friedman påpekte at «tingen folk ikke forstår, er at Margaret Thatcher i politisk over-bevisning ikke er en Tory. Hun er en liberaler av det nittende århundre» i arven etter Adam Smith. Hun ble den første i familien som tok universitetsutdanning, og valgte kjemistudier. Utdanningen preget henne etterpå, hvor hun var opptatt av kunnskapsbasert politikk at politikken beviselig skulle fungere. Derfor støttet hun nytenkende saker hvis de kunne hjelpe, som utdeling av sprøyter til narkomane, helt i tråd med John Alvheims ånd. På mange måter var Thatcher utradisjonell blant de konservative også når det gjelder familiebakgrunn. Hun passet ikke inn i den britiske eliten, som datter av en kjøpmann. Ofte advarte hun mot en «besteborgerlig skyldfølelse» som preget overklassen. Inspirator Sist, men ikke minst, har Thatcher vært en viktig inspirator for en rekke frihetskamper, særlig i tyranniske kommunistdiktaturer. Den tsjekkoslovakiske politikeren Alexander Dubcek kjempet for demokrati i ettpartistaten, og konstaterte følgende: «For oss er hun ikke Jernkvinnen. Hun er den snille, kjære fru Thatcher».

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin Subutex reddet livet mitt Side 9 Gir seg på topp Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Side 6 og 7 Bare Bente er Bente Side 10 og 11 Lørdag 16. april 2011. Nr. 7. 37. årgang

Detaljer

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 Flytopper på besøk Side 4 og 5 Ny valgkampleder Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 FrPbonden i Lier Side 10 og 11 Lørdag 26. januar 2013. Nr. 1. 39. årgang Spennende FrP-år 2013 er så vidt

Detaljer

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Sommerbyen Hvaler FrP-ordfører Eivind Normann Borge kan glede seg over gode resultater. Side 10 og 11 Politikk

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer