Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10"

Transkript

1 Etterlengtet seier Side 14 Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Kristian Norheim, nyvalgt leder i Telemark FrP, viser ansikt. Side 8 og 9 Lørdag 18. februar Nr årgang Foto: Scanpix Tannløse løfter De rødgrønne konkurrerte i fagre løfter om bedre tannhelse for både unge og eldre. Etter valget er løftene forbigått i stillhet eller redusert til langsiktige mål. Helt siden 2000 har det vært flertall i Stortinget for å gjennomføre en tannhelsereform. Når det kommer til stykket, er det kun FrP som stemmer for. Nå skal vi presse de andre partiene på løftene de har gitt gjennom ti år, sier Jon Jæger Gåsvatn (FrP). Side 2 og 3 Fylkesårsmøtene Vi har besøkt Hedmark, Telemark og Hordaland FrP. Side 6 og 7

2 2 Leder Lørdag 18. februar Pensjon til narkomane og kriminelle? Fra første januar i fjor har Rikstrygdeverket gitt trygdekontorene beskjed om at alkoholisme heretter kan gi full rett til uføretrygd. Avgjørende vil være om arbeidsevnen er tilstrekkelig redusert. Kan det være rett bruk av skattepengene å pensjonere den 20-årige narkomane som ikke har noe ønske om å komme ut i ordinært arbeid, spør Harald Slettebø. Regjeringens tannpine En stor andel mennesker i dette landet har redusert livskvalitet på grunn av dårlig tannhelse. Daglig må både unge og eldre slite med store tannsmerter, skam og bruk av smertestillende medisiner. Problemet er at tannhelse ikke sidestilles med somatiske og psykiske sykdomsbilder, selv om tannhelseproblemer kan resultere i andre «godtatte» lidelser. Som kjent holder myndighetene tannhelse adskilt fra kroppslig helse, og behandling kan derfor bli svært kostbar for mennesker i en vanskelig livssituasjon. I mange tilfeller umulig å fi n a n s ie r e. Vi har den siste tiden sett eksempler gjennom media på unge mennesker som har fått livet ødelagt på grunn av lidelser knyttet til tenner. Det er også en kjent sak at eldre mennesker med andre lidelser, får helsen ytterligere redusert når tennene svikter. Arbeiderpartiets landsmøte i 2009 tente et lys i enden av tunellen for mange velgere. Da ble det fattet vedtak om å gjøre tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode. Blant annet gjennom å sette et tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. SV gapte også høyt, og gikk konkret inn for å innføre en makspris for tannlegeutgifter på 2500 kroner i året. Når Sp også bet fra seg med fagre tannløfter i sitt program, burde alt ha ligget til rette for et skikkelig tannløft i inneværende periode. Samtlige av de rødgrønne partiene var hjertens enige om å etablere gratis tannbehandling for de unge, selv om de var uenige om hvor aldersgrensen skulle gå. De var imidlertid enige om at eldre over 75 år skulle få gratis tannbehandling. Løftene var i stor grad en gjentakelse fra valgkampen Tre år inn i perioden som sikret de rødgrønne flertall i Stortinget på nytt, er de konkrete løftene redusert til langsiktige mål. På inneværende statsbudsjett er det heller ikke satt av én krone for å innfri løftet om å gi eldre over 75 år gratis tannbehandling, og taket på tannlegeutgifter er heller ikke nevnt med ett ord. Det vi kan være helt sikre på er at de rødgrønne vil komme med like fagre løfter i neste valgkamp løfter som er like troverdige som tannfeen. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Er du klar over hvor mye tannbehandling koster, Sigbjørn? Tannh, Redaktør Monique Watne, Journalist Redaktør:, Journalister: Monique Watne Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Ja, ikke hør på hva velgerne sier, Jens. Vi kan ikke ha det slik at mennesker med store helseplager ikke har råd til å gå til tannlegen, sier Jon Jæger Gåsvatn (FrP). Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Den siste tiden har TV2 vist innslag om en rekke enkeltpersoner som sliter med sin helse som en direkte konsekvens av kostbar tannbehandling i Norge. Statistisk sentralbyrå an-

3 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter Landsmøtet avvikles denne helgen I helgen avvikles FrPs landsmøte på Solstrand Fjord Hotel i Os utenfor Bergen. Hele toppledelsen står på valg, men det er ikke forventet noen personstrid av den grunn. Partiformannen skal innlede til debatt om innenrikspolitikken, mens avtroppende viseformann, Bjørn Erling Ytterhorn, skal innlede om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Fremskritt presenterer i denne avisen et portrettintervju med viseformannen Vant på «foto-finish» Jan Erik Fåne markerte sin avgang ved høytidelig å overrekke Lars Erik Grønntun sin gamle formannsklubbe etter at FrPs ungdoms landsmøte ble avsluttet forrige helg. Grønntun vant på målstreken, med bare ti stemmers overvekt over motstanderen Ingvar Myrvollen. LØFTE- BRUDD En god helse er avhengig av god tannhelse. Vi vet at tannhelsen begynner å svikte over 75 år. Da må det handles raskt og derfor vil vi sørge for å etablere en gratis ordning, sa statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland da Arbeiderpartiet presenterte sin Eldreplan 2015 i kantina på Lørenskog Sykehjem for tre år siden. else på dagsordenen slår at så mange som pasienter som har behov for tannbehandling ikke ser seg råd til å holde god tannhelse. Dette er dramatiske tall. Dette viser at regjeringen fører en politikk som resulterer i et klassedelt helsevesen i Norge, sier Gåsvatn (bildet). I 2009 vedtok Arbeiderpartiet at tannhelse skulle likestilles med øvrig helsetjeneste og dermed være underlagt et tak på egenandeler. Regjeringspartner SV foreslo et egenandelstak på 2500 kroner per år. Regjeringen har vært, og er fortsatt, komplett tannløse i denne saken. Hvordan forventer de at velgerne skal tygge dette valgflesket, spør Gåsvatn. Va l g fl e s k FrP har gjentatte ganger foreslått å bedre skjermingsordningen for de som har høyest utgifter til tannbehandling, uten at regjeringspartiene har stemt for sine egne løfter fra Det er liten tvil om at regjeringen kun har servert valgflesk. Det har faktisk ikke skjedd noen verdens ting på dette feltet. Det er kun FrP som viser at man mener at tennene er en del av kroppen. I løpet av kort tid fremmer Gåsvatn et forslag om en tannhelsereform i Stortinget. Tiden er overmoden for en tannhelsereform i Norge. FrP mener at tennene skal behandles som en del av kroppen, og at det derfor må eksistere refusjonsordninger for denne typen helsetjenester, slik det er med den øvrige helsetjenesten, sier han. Illustrasjonsfoto: Colourbox Tykke lommebøker En undersøkelse viser at 14 prosent av de med inntekt under kroner mener at egen tannhelse er meget dårlig, mens kun to prosent av de med inntekt over en million kroner er av samme oppfatning. FrP mener at alle i Norge skal ha råd til å gå til tannlegen. Regjeringen mener åpenbart at god tannhelse bør forbeholdes folk med tykke lommebøker, sier Gåsvatn. Helt siden 2000 har det vært flertall i Stortinget for å gjennomføre en tannhelsereform. Likevel er det kun FrP som stemmer for forslaget når det kommer til stykket. FrP går nok en gang foran. Når dette forslaget fremmes i Stortinget skal vi presse de andre partiene på alle de løftene de har gitt gjennom ti år, avslutter Gåsvatn. Ole Berget > De rødgrønne partiene overbød hverandre med de mest fagre tannløftene. I Soria Moria II ble løftene tonet noe ned, og resultatet ble et løfte om at eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling, og at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. Det ble satt av 29 millioner kroner i 2011-budsjettet til blant annet å få utdannet flere tannleger i distriktene, og til å styrke kompetansen til tannlegene. Ingen penger ble satt av til gratis tannbehandling for pensjonister. For statsbudsjettet 2012 er ikke gratis tannbehandling til eldre nevnt med et ord.

4 4 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 Krever svar fra Stoltenberg Åge Austheim (FrP) har bedt Jens Stoltenberg avklare hva som ligger i Aps «sykehusgaranti», som ble gitt før valget. Austheim er varamann til Stortinget. Han møtte forrige uke på Stortinget, og benyttet anledningen til å fyre av to spørsmål til regjeringen. Austheim, som selv er lege, har Aps valgkampløfter friskt i minnet, og lurer nå på hva Stoltenberg og Ap egentlig mente med sykehusgarantien. Drar ut i tid 10. september 2011 stod en helsides annonse i Tidens Krav med overskriften «Sykehusgarantisten», med bilde av statsminister Jens Stoltenberg og ordfører Per Kristian Øyen foran Kristiansund sykehus. Nå viser det seg at prosessen frem mot endelig vedtak drar ut i tid, og det er høyst uklart om endelig beslutning kan ventes før stortingsvalget i 2013, sier Austheim. Han mener folk på Nordmøre forventer at statsministeren står inne for løftene sine, og krever et raskt svar. Nylig fikk Austheim svar fra helseministeren, men mener svaret er helt verdiløst. Vedtak om planlegging av et eventuelt nytt sykehus i Møre og Romsdal må som i resten av landet gjennomføres innenfor de helhetlige faglige og økonomiske rammer som gjelder, svarer helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen. Statsminister Jens Stoltenberg ville ikke en gang svare på spørsmålet om hva sykehusgarantien i Kristiansund innebærer, og sendte saken over til helseministeren, som i sin tur sender et verdiløst svar. Det bekrefter det jeg har mistenkt hele tiden: Det finnes ingen sykehusgaranti; annonsene som Ap kjørerte med Jens Stoltenberg i Kristiansund før kommunevalgene er kun for å tjene stemmer, hevder Austheim Han mener velgerne er ført bak lyset. Situasjonen for Kristiansund sykehus er alvorlig og nedbyggingen vil kunne fortsette nå som avklaringen av den fremtidige sykehusstrukturen drar ut i tid og budsjettene kuttes. ENIGE: Yilmaz Teke får ofte besøk av Aina Stenersen i i butikken sin. Som politisk nestled (Foto: ) Frir til inn Nyvalgt nestleder i Oslo FrP, Aina Stenersen, mener det ikke finnes en eneste grunn for at innvandrere ikke skal stemme FrP. VIL HA SVAR: Åge Austheim, som selv er lege, slår fast at det ikke finnes noen sykehusgaranti, og at statsminister Jens Stoltenberg har ført velgerne bak lyset. (Foto: Tidens Krav) 28 år gamle Aina Stenersen ble valgt til politisk nestleder i Oslo FrP forrige helg, og ble dermed historisk. Det er første gang i Oslo FrPs historie at en kvinne er innehar dette vervet. Stenersen vil ha flere innvandrerstemmer, og ser det som naturlig at flere med flerkulturellbakgrunn vil engasjere seg i FrP. Vi har mange innvandrerne som bidrar positivt til samfunnet og arbeider hardt. Jeg kan ikke se at det er noen grunn for at de ikke skal stemme på oss, sier Stenersen. Grønnsakshandleren Stenersen er født og oppvokst i et flerkulturelt Oslo, og vil vise oss gode eksempler på innvandrere som naturlig burde stemme på nettopp FrP. Vi besøker grønnsakshandleren Yilmaz Teke, som Stenersen daglig handler hos på hjørnet av Markveien på Grünerløkka i Oslo. Jeg er stolt av butikken min, og er glad for at dere liker den, sier han til Fremskritt. Teke driver en familiebedrift som Stenersen ønsker å vise frem som et godt eksempel. Mange innvandrere er gründere, og har familiebedrifter. Mange jobber meget hardt, står på og integrerer seg i samfunnet. Disse skal vi være stolte av og trekke frem som suksesshistorier. Se bare på dette stedet som blir drevet av en familie med innvandrerbakgrunn. Det er kjempebra, sier hun. Stenersen ønsker å bidra til å styrke verdiskapingen i samfunnet og øke den sosiale tryggheten. Vi vil gi næringslivet bedre økonomiske forutset-

5 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter 5 Fantastiske kursresultater 2011 ble det tredje beste kursåret i FrPs historie. Samtlige av FrPs 364 lokallag hadde medlemmer på kurs i fjor. FrP har alltid ligget i forkant når det er snakk om å skolere sine medlemmer. Statistikken for 2011 fikk likevel kompetanseleder Marianne Nordli til å sperre opp øynene. Unike tall Jeg må ærlig innrømme at jeg måtte dobbeltsjekke tallene flere ganger. Vi endte opp på hele kurstimer. Det er kun årene 2003 og 2005 som har høyere antall kurstimer. Dette er et imponerende resultat, forteller Nordli. Søylene i diagrammet hun akkurat har hentet ut fra medlemsregisteret forteller også at samtlige lokallag har sendt medlemmer på kurs. Den mest gledelige statistikken er antall deltakere på kurs. Samtlige lag har i 2011 vært representert på kurs. Det er første gang siden 2004 at dette skjer. Det er rett og slett et imponerende tall og en kjempeinnsats av samtlige lokallag. Tallet er såpass unikt at det blir et eget evalueringspunkt på neste møte for alle studieledere under organisasjonskonferansen i mars måned, varsler kompetanselederen. Nordli legger til at det er i lokallagene den store økningen har skjedd, og at hun bare kan slutte seg til hva en av deltakerne på et helsepolitisk kurs uttalte: Det er gøy igjen å være sammen med FrP-kolleger og få diskutert partiets politikk. Jeg skal på flere kurs. Revidering Mange kursdeltakere har kommentert kompetansemodellen, og den ryddige strukturen i kursporteføljen som styret i Fremskrittspartiets Studieforbund (FrS) har vedtatt. Den nye strukturen gjør i følge Nordli at det nå er enklere for medlemmene å orientere seg på egen progresjon og læring. Styret i FrS har bedt kompetanseavdelingen om å revidere samtlige kurs og fjerne alt gammelt materiell som har vært lagt ut på hjemmesiden. Hele ti kurs er allerede revidert og i løpet av 2012 vil samtlige kurs få helt nytt kursmateriell, foiler, oppgavesett og forslag til timeplan. Alt tyder på at 2012 blir nok et spennende kursår for Fremskrittspartiet, avslutter Nordli. er i Oslo vil hun gjøre hverdagen enklere for Teke og andre gründere i byen. vandrere ninger, lavere skatter og avgifter. Dette vil vi også gjøre for Teke og familien hans. Slik skal vi sikre høyere verdiskaping nå og i fremtiden, da må vil ha alle med, og vise frem de positive sakene også, sier Stenersen. Bedret norskforståelse vil bidra til en mer vellykket integrering. Aina Stenersen Åpent samfunn Stenersen forklarer at FrP er opptatt av at alle borgere i Norge skal oppleve et fritt og åpent samfunn. Med dette inkluderer hun alle butikkene i gaten sin og er opptatt av at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk bakgrunn. For å få dette til er det viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt. Alle skal ta del i samfunnet, ha like rettigheter og like plikter, forklarer Stenersen. Hun er likevel klar på at en restriktiv integreringspolitikk må føres. Som ung kvinne er hun også opptatt av at hennes nye medsøstre skal komme seg ut i arbeid. Bedret norskforståelse vil bidra til en mer vellykket integrering. Vi trenger alle ut i arbeid her i byen, også kvinnene. Dette oppnår vi ved å stille krav gjennom streng integreringspolitikk, noe som faktisk er til fordel for alle i byen vår, slår hun fast. FORNØYD: Kompetanseleder Marianne Nordli konstaterer at antall kurs i regi av lokallagene i 2011 viser en økning på 51 prosent i forhold til året før. Dette viser at engasjementet i lokallagene for å holde avholde kurs er på topp, sier hun til Fremskritt. (Foto: ). Ap-ledelsen gikk på EU-tap Ap-ledelsen ville gjøre det lettere å melde Norge inn i EU, men møtte stor motstand blant annet fra sine egne. Forslaget som var oppe i Stortinget forrige uke gikk ut på å senke kravet for å avgi Norges suverenitet til overnasjonale organer, som EU. Det ble nedstemt med 88 mot 80 stemmer. Stoppet I dag kreves det tre firedels flertall i Stortinget for å gjøre dette. Forslaget fra Ap og Høyre, som ville redusere dette kravet til to tredelers flertall, ble altså nedstemt. Flere utbrytere fra Ap, og svært mange representanter fra Fremskrittspartiet, satte en resolutt stopper for dette. For meg er det en større beslutning å overgi suverenitet enn å endre Grunnloven. Særlig etter en grunnlov som i første paragraf slår fast at Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rik, sa Jette Christensen (Ap) under debatten. Ryggmarg I tillegg til en splittet Apgruppe, stemte Høyres representanter for. Sp, SV og KrF hadde på forhånd varslet at de ville stemme mot å endre Grunnloven. Blant de i FrPs gruppe som stemte i mot, var Laila Reiertsen. Hun stiller seg bak Christensens argument, og ser ikke helt hvorfor man skal gå til et slikt drastisk skritt. Jeg kan ikke se noen grunn for at vi skal endre Grunnloven i dette spørsmålet. For meg så slår ryggmargrefleksen inn når slike spørsmål kommer opp. Dersom dette spørsmålet skal aktualiseres burde det vært tatt opp til en folkeavstemming, understreker Reiertsen.

6 6 Fylkesårsmøtene 2012: Hedmark, Telemark og Hordaland Lørdag 18. februar 2012 Hordaland; Slik skal kvinnene finnes og vinnes Hordaland FrPs fylkesårsmøte forrige helg viste at kvinneengasjementet i FrP virkelig er i vinden. Vi skal vise den kvinnelige halvparten av befolkningen at vi er partiet også for dem, sier Laila Reiertsen. Den ene kvinnen etter den andre tok ordet på Hotell Edvard Grieg i Bergen og mante til satsing for å vise at Fremskrittspartiet er et parti som tar vare på både myke og harde verdier. Stortingsrepresentant Laila Reiertsen fulgte dette opp umiddelbart da hun var tilbake i Oslo mandag morgen. Jeg har stilt skriftlig spørsmål til statsråden om hva hun vil gjøre med at kvinner som benytter seg av mammografibusser må vente i to til tre uker før de får svar, sier hun engasjert. Kompetanse For mens de som kan benytte seg av sykehus for mammografi får svar nærmest umiddelbart, må alle de andre smøre både seg og nervene med en god dose tålmodighet. Det er grusomt å måtte vente så lenge på noe som kan være en svært alvorlig diagnose. Å gå rundt seg selv med alle tankene om at noe kan være galt svirrende i hodet er forferdelig. Det jeg savner er enten større kompetanse på bussen eller et raskere system for å få svarene sendt ut, sier Reiertsen. Også partileder Siv Jensen har vært svært synlig i media den siste tiden, og da først og fremst i sin kamp for kvinners rett til brystrekonstruksjon etter kreftbehandling. Hun er ikke i tvil om at kvinner vil være et klart fokus i tiden fremover. Ord til handling Det er ingen hemmelighet at vi scorer lavere enn vi ønsker blant kvinner, og da spesielt i aldersgruppen 20 til 40 år. Der har vi en jobb å gjøre gjennom å vise at vi ikke bare er opptatt av «mandige» temaer som motorvei og bilavgifter. Vi har så mye god politikk på områder kvinner i større grad er opptatt av, som for eksempel helse, omsorg og utdanning, men det hjelper lite all den tid kvinnene ikke er klar over det, sier hun. Siv Jensen og Laila Reiertsen fikk følge på talerstolen av byråd for finans, eiendom og eierskap for Bergen FrP, Liv Røssland, bystyrerepresentant i Bergen Uenige om skoleplassering Telemark; Fylkesårsmøtet i Telemark ble avviklet på sparebluss, men det la ikke demper på de politiske debattene. Fylkesårsmøtene i Telemark har som regel blitt avviklet over to dager, men i år hadde fylkesstyret ønsket å spare penger siden det er et mellomvalgår. Årsmøtet ble komprimert til en dag, og rammene for årsmøtet var rådhuset i Skien. Sosialt viktig Nyvalgt fylkesleder Kristian Norheim er svært fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet, men varsler allerede nå at det vil bli årsmøte over to dager for fremtiden. Jeg må si meg svært fornøyd med både debattene og ikke minst måten årsmøtet ble avviklet på. Jeg kan bare slå fast at dette årsmøtet er startskuddet for å brette opp ermene og begynne jobben NY LEDER: Kristian Norheim (36) fra Siljan ble valgt til ny fylkesleder, og lovet å ta fatt på oppgaven å forberede Telemark for Nytt styre f.v.: Kristian Norheim, Alf Petter Aasmundsen, Erling Dahl, Ingebjørg Egenæs, Jorunn Stormoen, Roy Bjurholt, Merete Lia og Sigfred Haugen. (Foto: ) som skal lede Telemark FrP mot valgseier nå først i 2013, dernest i Når det gjelder den praktiske avviklingen, mener jeg personlig at det er uheldig å begrense årsmøtet til en dag. Neste gang skal vi tilbake til årsmøte over to dager, lover Norheim. Han legger til at det sosiale er svært viktig for samholdet, og ikke må undervurderes. Innlegget som bar størst preg av Duracell og en overdose Møllers tran i den politiske debatten, kom fra fylkets eneste FrP-politiker på Stortinget, Bård Hoksrud. Han hamret løs på manglende veiinvesteringer og tungrodd byråkrati. Til og fra Det tar uendelig lang tid å registrere en likbil, hvor hensikten er å frakte et lik til og fra kirkegården. Når derimot en personbil som skal frakte barn skal registreres, tar det kun en snau halvtime, sa Hoksrud fra talerstolen. Dette fikk dirigent Bjørn Magne Langkås til tørt å bemerke at de fleste likbiler frakter lik til kirkegården ikke fra, noe som vakte stor latter fra salen. Partiets vedtekter ble gjenstand for debatt, hvor avtroppende organisatorisk leder, Kåre Fostervold, påpekte at små lokallag kan ha problemer med å oppfylle vedtektenes krav. Krav om mange funksjoner i lokallag kan resultere i at personer blir valgt inn i ulike verv uten å ha tid. Vedtektene har blitt et problem, konkluderte flere talere. Dersom vi ønsker å gjøre noe for lokallagene, må vi begynne med vedtektene, slo Fostervold fast. Skien Flere resolusjoner ble behandlet, og temperaturen nådde høydepunktet da en resolusjon om lokalisering av ny Skien videregående skole ble behandlet. Tidligere i uken var saken oppe i fylkeskommunens hovedutvalg for kompetanse. Her stemte fylkestingsgruppen først for en lokalisering på Klosterøya, men tapte. De fikk derimot flertall for å utsette saken til juni for å se

7 Lørdag 18. februar 2012 Fylkesårsmøtene 2012: Hedmark, Telemark og Hordaland 7 Hedmark; Kamp om eiendomsskatt KRITISK: Trond Vangen fra Stange frykter at lokallag i posisjon nedprioriterer kampen mot eiendomsskatt. (Foto: Lars Joakim Hanssen). FrP, Janne Halvorsen og Silje Hjemdal i Bergen FrP. Alle var de opptatt av at ord skal bli til handling, og at nye velgere må finne veien til FrP. Plass til flere Dette viser at engasjementet i Fremskrittspartiet er stort når vi sier at vi vil satse på kvinner, og det er allerede mange av oss i partiet, men plass til langt flere. Da jeg var yngre og uerfaren som politiker var jeg aldri i tvil om at Fremskrittspartiet den i sammenheng med hele skolestrukturen i fylket. Dette har i ettertid resultert i at delegatene fra Skien fremmet en resolusjon, hvor fylkestingsgruppen ble anmodet om å arbeide for at skolen blir bygd på Prestejordet. Dette ville slett ikke fylkespolitikerne, anført av Henriette Fluer og Thorleif Vikre, umiddelbart være med på. Denne saken var dårlig utredet, og Klosterøya blir best og billigst, mente Vikre i sitt innlegg. Jeg må si meg svært fornøyd. Kristian Norheim Jørn Inge Næss og Nils-Olav Skilbred fra Skien hevdet at fylkespolitikerne ikke tok hensyn til lokaldemokratiet, samt skyve utgifter på millioner kroner til å skaffe trygg skolevei til Klosterøya over til Skien kommune. Resultatet ble at ingen av partene fikk det helt som de ville. Resolusjonen ble vedtatt oversendt fylkestingsgruppen etter at DAMER FOR FRP: Disse damene har stor tro på FrP, og ønsker å overbevise sine medsøstre om partiets fortreffelighet. Fra venstre stortingsrepresentant Laila Reiertsen, partileder Siv Jensen, byråd Liv Røssland og Silje Hjemdal fra Bergen FrP. (Foto: Helge Fossum). var partiet for meg, og nå er vår alles oppgave å vise hvorfor til neste generasjon FrP-velgere, sier Siv Jensen. Frode Martin Stie > de skarpeste formuleringene var filt vekk og krav om dialog mellom partene fremsatt Den nyvalgte lederen fulgte debatten, og satte pris på temperatur. Det er veldig sunt og nødvendig med temperatur. Det hadde tvert i mot vært noe galt om vi ikke fikk en sunn debatt rundt et slikt viktig spørsmål. Selv om temperaturen kunne virke rimelig høy til tider, må vi være klar over at hovedpersonene i debatten er veteraner i Telemark, og tåler en meningsutveksling, påpeker Norheim, som mente at resultatet av debatten bra. Nå skal vi ha en løpende kontakt mellom fylkesstyret, fylkestingsgruppen og selvsagt Skien. Hedret Jan Ove Lia fra Skien ble hedret og kåret til årets FrP-er. Han er en flott representant for FrP og er svært aktiv. Han nyter stor respekt også hos politiske motstandere, er dyktig og har lagt ned en enestående innsats for partiet, var bare noen av lovordenen L i afi k k. Det var kommunal eiendomsskatt som skapte størst debatt på årsmøtet i Hedmark FrP. Noen var mindre tålmodige for å fjerne skatten enn andre. Det lå lenge an til å bli en politisk debatt fri for harde fronter på årsmøtet i Hedmark, helt til delegatene fra Stange la frem en resolusjon der de ville ha årsmøtet til å kreve at FrPs lokallag i fylket skulle være prinsippfaste og fjerne eiendomsskatten «fra dag én». Eiendomsskatt I spissen for forslaget sto Trond Vangen, leder i Stange FrP. Han mener flere lokallag gjør for lite for å fjerne den upopulære skatten. Jeg har registrert at flere lokallag går bort fra prinsippet om raskt å fjerne eiendomsskatten, og dytter den foran seg slik at det til slutt blir nesten håpløst og få gjort noe med den. Nå har vi fått satt eiendomsskatten på dagsordenen og det var det viktigste for oss, forklarer Vangen. Gründer Geir Tjugum (bildet) får ansvaret for å bygge opp igjen Hedmark FrP etter valgskrellet i Sist helg ble veteranen valgt til ny fylkesleder. Som i flere andre fylker gikk også FrP i Hedmark markant tilbake ved kommune- og fylkestingsvalget i fjor. Partiet fikk ved fylkestingvalget 8,4 prosent av stemmene, noe som var en tilbakegang på over fire prosent. Årsmøtet i fylkespartiet var sist helg samlet på Grue Finnskog, der partibygging og veien videre stod i fokus. Der valgte de Geir Tjugum (70) til ny fylkesleder. Det blir viktig å gjenvinne tilliten hos velgerne. Da må vi ut og møte dem. Vi skal Han frykter at også FrPpolitikere blir for opptatt av å love bort mer penger til ulike tiltak. Vi må ikke glemme at vi jobber for en minimumskommune og ikke en maksimumskommune. Skal man være troverdig i politikken må man ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ikke glemme at kommunebudsjettet består av både en inntekts- og utgiftsside. FrP skal sette tæring etter næring, legger han til. Viktig sak Men Stange og Vangen møtte raskt motbør mot forslaget. Særlig blant de mange FrPlagene i Hedmark, som i dag sitter i posisjon i sine kommuner. Vi er alle mot eiendomsskatten, og skal fjerne den på sikt. Men skal Elverum fjerne vise velgerne at vi er et parti man kan stole på, og som har en helhetlig politikk til å styre landet, sier Tjugum. Myke saker Kanskje har vi snakket for lite om de myke saker. Jeg mener det er viktig å finne balansegangen. Vi bør se mot eiendomsskatten betyr det at vi må hente inn 30 millioner kroner et annet sted. Det lar seg ikke gjøre over natten. Og det er heller ikke slik at vi bare kan kutte i administrasjonen og få umiddelbar effekt. Vi har et sterkt ansettelsesvern og avtaler som kommunen er bundet opp av, sa Dag Martin Bakken fra Elverum FrP. Da resolusjonen til slutt skulle stemmes over, viste det seg at Stange ikke fikk flertall for forslaget. Men vi fikk satt eiendomsskatten på dagsordenen og bekreftet at alle våre lokallag vil jobbe for å fjerne denne. Det var det viktigste for oss, mente Vangen. Lars Joakim Hanssen > Skal lede gjenoppbyggingen nye velgergrupper, men det er også viktig at vi ikke glemmer kjernevelgerne, sier han. Den tidligere industrigründeren og nå skogeieren fra Kongsvinger er klar på at det er hardt arbeid som skal til for igjen å nå nye valghøyder. Vi må møte velgerne på de arenaene de befinner seg, og vi må kontinuerlig vise at vi er aktive i kommunestyrer og fylkesting. Kun langvarig og systematisk arbeid vil gi resultater. Årsmøtet hadde en egen sekvens der man diskuterte tiltak for å gjenreise partiet etter høstens valg. Det var stor enighet blant delegatene om at man skulle satse mer på saker som kvinner var opptatt av, og at partiet måtte bli flinkere til å profilere egen politikk fremfor kun å kritisere regjeringen. Lars Joakim Hanssen >

8 8 Portrettet Lørdag 18. februar 2012 Kristian Norheim feier inn i hotellvestibylen morgenen etter at Telemark FrP valgte ham som ny fylkesleder. V i skal bli bedre kjent med ham og starter med å spørre hvordan han feiret valget: Jeg dro hjem og fikk med meg delfinalen i Melodi Grand Prix, smiler han. Kristian Norheim (35) er for mange et kjent ansikt, både som foredragsholder gjennom en årrekke i FrP og som stortingsgruppens ekspert i internasjonale spørsmål. Men Kristian har uendelig mange andre ansikter som vi ikke ser til daglig. Han er over gjennomsnittet interessert i alt av musikk, og har rundt plater i ulike formater og sjangere. Selv om musikken i Grand Prix ikke ligger hjertet mitt nærmest, må jeg ha med meg det meste. Når det gjelder Grand Prix, finner jeg det spesielt interessant å spå utfallet i den internasjonale finalen, forklarer han. Det er kanskje ikke så rart at han ser litt utover det som vi andre legger vekt på når vi tipper pallplassering i denne musikkonkurransen. Kristian har blant annet graden Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, og grunnfag i Russland- og Øst- Europa-kunnskap, samt mellomfag i psykologi med fordypning i sosialpsykologi. Det kan kanskje forklare at der hvor vi andre lurer på hvorfor Sverige ikke ga Norge 12 poeng, analyserer Kristian spenningsnivået på et rikspolitisk plan mellom landene i Øst-Europa. Han har det klart for seg hvem som stemmer på hvem, lenge før poengene gis. Det er kanskje heller ikke noen bakdel å ha en mastergrad i Balkan-studier, fra Universitet i Athen i Hellas. Et godt år Jeg er født det året da Elvis fortsatt var i live, Milton Friedman fikk Nobelprisen i økonomi og Mao døde var et godt år å komme til verden. Da Kristian ble født var det også nøyaktig fem år siden Siljans første Arbeiderpartiordfører, Kristian Norheim, døde. Samme dato, samme ukedag og omtrent på klokkeslettet. Han var også Kristians bestefar. Man kan nesten si at det var litt forutbestemt at jeg skulle drive med politikk. Det var liksom ikke noen vei utenom. Det lever jeg godt med. Jeg er stolt over min bestefar som jeg aldri fikk møte. Han var aktiv i arbeiderbevegelsen hele sitt liv, blant annet gjennom sitt arbeid i skog- og landarbeiderforbundet, forteller Kristian stolt og tar frem en liten rød bok fra lommen. I nattbordskuffen Bestefars lille røde partibok for Det norske Arbeiderparti har jeg i nattbordsskuffen. På den står det Kristian Norheim og det er sirlig klistret inn merker for betalt kontingent. Den yngre Kristian Norheim betaler selv inn partikontingenten på nettgiro. Og som mottaker på giroen står det for øvrig Fremskrittspartiet. For min bestefar var Arbeiderpartiet det riktige valget. For meg var Fremskrittspartiet det riktige valget, slår han fast. Da han var 14 år ble Kristians interesse for politikk og FrP virkelig vekket. Årsaken var den nå avdøde telemarkingen og tidligere nestlederen i FrP, John Alvheim. Jeg husker at jeg nærmest tvang foreldrene mine til å ta meg med ned til Ibsenparken, midt i Skien sentrum, for å høre Telemark FrPs nestor tale. John Alvheim tente et engasjement i meg. Måten han snakket om verdighet for de eldre på, var det som gjorde utslaget for meg. Hans budskap var så ekte og så riktig at jeg også ville bli med og kjempe for den samme drømmen, selv om han var flere tiår eldre enn meg, minner Kristian. Forlot FrP Kjærligheten og forholdet til FrP har ikke bestandig vært like rosenrødt. Ja, jeg har vært både sur og sint på FrP. Men den som aldri er uenig med sitt parti i noe som helst, har jeg vanskelig for å skjønne mener noe som helst. Kristian var leder av Fremskrittspartiets Ungdom i Telemark, men forsvant ut av FrP i 1994 som en glødende liberalist, og ekstremt utålmodig 18-åring. Han sluttet seg til Fridemokratene, der han var leder mellom 1999 og I perioden 1995 og Portrett

9 Lørdag 18. februar 2012 Portrettet 9 et Illustrasjonsfoto: Lise Marie Lieng 1999 satt han i kommunestyret i Siljan for Høyre, riktignok uten å være medlem av partiet. Litt mer voksen, litt mer reflektert og litt mer tålmodig, men fortsatt glødende liberalist, vendte jeg etter hvert hjem igjen. Hjem til partiet mitt, som er FrP, forklarer han. Som ungdomspolitiker blåste det til tider kraftig rundt Kristian, og med ungdommens mot stod han opp for kontroversielle holdninger om narkotikapolitikk. Hjemme følte han hele tiden at han fikk støtte og oppbakking. Moren og faren min støttet meg hele tiden, selv om utspillene mine til tider kunne være svært liberale. De oppfordret meg til å stå frem og tørre. Jeg husker spesielt godt at da det blåste rundt narkotikautspillet, da pleide moren min å si at jeg satte meg godt inn i ting og hun forsvarte meg. Nå forfekter han med en like glødende interesse en av grunnpilarene i liberalismen. Frihet har bokstavelig talt merket han. Han lener seg over bordet, bretter opp ermet på genseren sin og viser oss et orientalsk symbol. Jeg har fått tatovert inn symbolet for frihet, Ama-gi. Dette tegnet betyr mye for meg og det jeg står for, utdyper han. Ironisk nok stammer tegnet fra byen Lagash i den gamle regionen Mesopotamia (Irak), og er det antatt eldste tegnet for frihet. Mer enn 4500 år gammelt skal symbolet i kileskrift være. Drømmedamen Selv bor Kristian for tiden i Oslo sammen med sin snart tilkomne kone og deres lille sønn på syv måneder. Han er fast bestemt på å flytte tilbake til Skien, byen som har betydd svært mye for ham på mange måter. Skien er også fødebyen til Henrik Ibsen, ett av Kristians store forbilder. Han tar oss med på byvandring, og viser oss stolt trappen som ligger rett ved familien Ibsens siste bosted i Skien. Når det gjelder litteratur liker jeg bredde. Hjemme hos oss står Ibsens samlede perm mot perm med Morgan Kane i bokhyllen, men Ibsen har betydd svært mye for meg. Da jeg studerte i Athen pakket jeg med meg Ibsens samlede verker i pocketutgave. Athen er en stor by på mange vis og jeg hadde et spesielt sted jeg likte å gå ned til, og ofte med Ibsen som selskap. Gjerne også med litt lokal vin fra butikken på hjørnet. Stedet var den kjempesvære steinformasjonen kjent under navnet Areopagos som ligger rett nedenfor Akropolis. I lyset som lyste opp Akropolis satt jeg oppå steinen der Paulus holdt sin berømte tale til grekerne, og leste Ibsen. Selv om jeg der nede leste ferdig hans samlede verker, kommer jeg aldri til å bli ferdig med Ibsen. Jeg måtte tilbake til Skien for å finne drømmedamen. Hun heter Tone. Sammen har vi fått Henrik Leander, som faktisk er oppkalt etter nettopp Henrik Ibsen og min tippoldemor, Henrikke. Den 16. juni gifter vi oss i Gjerpen kirke her i Skien, smiler han. Kristian snakker seg varm når han kommer inn på Tone, begge henrikene og ikke minst Telemark. Det er ikke tvil om at han er en telemarkspatriot ut over det normale. Nøtteskall Telemark er Norge i et nøtteskall. Fylket er langstrakt og har fjell, daler og kanaler. Både som leder av fylkeselevrådet i Telemark, og i en rekke andre roller, og ikke minst privat, har jeg hatt gleden av å oppleve det flotte fylket vårt gjennom mye reisevirksomhet. Jeg er veldig stolt av å være fra Telemark, og moren min som på hobbyvis driver med slektsforskning, har funnet frem til at jeg slekter på både Myllarguten og Sterke-Nils, sier han stolt. Til tross for at fylket har blant landets høyeste arbeidsledighetstall, viser telemarkingene i følge Kristian en sterk vilje til å reise seg. Fylket har gjennom historien har hatt mye tungindustri, Kristians ansikter gruvedrift og sagbruk som har blitt lagt ned, sist Norske Skog Union hvor rundt 380 mennesker mistet jobben i Etter at fabrikken ble lagt ned har over 50 nye virksomheter blitt opprettet på Klosterøya, deriblant flere IT-bedrifter. I tillegg til dette flyttet Mack bryggerier i mai 2009 gamle Trio Bryggerier til Klosterøya under navnet Union Bryggeri. Dette viser at telemarkingen ikke gir seg, men viser en vilje til å stå på og ta initiativ. Det er akkurat det vi må gjøre i FrP også. Jeg tror partiet trenger mange flere telemarkinger, smiler han. Det er nettopp det Kristian nå har fått en god anledning til. Som nyvalgt leder for Telemark FrP skal han nå bidra til at flere telemarkinger får øynene opp for partiets politikk. Men det bidrar også til at han får en enda mer hektisk hverdag. Som internasjonal sekretær og leder av FrPs internasjonale avdeling på Stortinget, vil antall reisedøgn øke både i fylket og utenfor landegrensene. Jeg er helt avhengig av at Tone støtter meg hundre prosent. I tillegg er jeg svært bevisst på mitt livs viktigste oppgave «vervet» over alle verv nemlig det å være en bra pappa for lille Henrik. Han forklarer at slik den digitale hverdagen har blitt, kan jeg løse mye gjennom sosiale medier, men personlig kontakt med mennesker er fortsatt det viktigste. Han ser for seg at fylkeslaget må ut til lokallagene for å lære. Kanskje er det slik at vi skal i en større grad flytte møtene våre ut i distriktene. Vi kan for eksempel besøke Nissedal FrP og lære hva det er de gjør riktig i kommunen sin. Kiss Statsviteren, akademikeren, kjæresten og småbarnspappaen Kristian er en mann med mange ansikter. Han trekker frem en bunke med gamle LP-plater, med tungt sminkede ansikter. Tungrock-gruppen Kiss er en av Kristians store lidenskaper. Kontrasten lyser mot oss, mens Henrik Ibsen skuler mot platebunken fra sin byste i krysset Telemarksgata-Snipetorpgata i Skien. Kiss har fulgt meg hele livet, helt fra jeg vant Destroyer (76) på kassett med Kiss i barnetimen eller Telemarkssendinga da jeg var rundt seks-syv år. Kassetten er nå den edleste i samlingen min. I Kiss forenes alle de musikalske stilartene. Her finner du disco, beinhard rock, ballader og klassiske symfonier, bobler han over. Om han har klart å omvende den lille familien sin, er noe usikkert. Han har i alle fall forsøkt ved å dra en motvillig kjæreste med på Kisskonsert like etter at de ble sammen, og lille Henrik har allerede fått sin første t- skjorte med motiv av bandet. Visste dere at Siv Jensen er stor Kiss-fan? Vi har faktisk vært på konsert sammen, skyter han inn. Kristian har enda flere ansikter. Hjemme er han et godt bilde på en moderne familiefar. Når Tone går på skole, er det jeg som regjerer hjemme. Fra ikke å ha noe interesse for mat, har jeg blitt svært glad i å stå over grytene og å sysle med husarbeid. Kanskje er det hva man kan kalle en husfar, sier han med smil om munnen. Nå gleder Kristian seg til å ta fatt på vervet som fylkesleder, gifte seg med Tone og oppdra Henrik med «riktig» musikksmak. Han trodde Plumbo skulle vinne den norske Grand Prix-finalen, men tok feil. Han har derimot allerede analysert Norges bidrag til den internasjonale finalen. Vi vil hente masse stemmer fra Balkan, ikke minst fordi de elsker eurotrash (disco), sier han når det gjelder sjansene til det norske bidraget fra Tooji.

10 10 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 For mye makt hos barnevernet FrP er kritiske til at barnevernet har for mye makt og er glad for flere av forslagene til Raundalenutvalget. FrP vil øke tilsynet med Barnevernet. Å skille barn fra foreldre er et vanskelig vedtak, som vi må være sikre på at er godt forankret i barnets beste og rettssikkerhet, sier Solveig Horne. Forslagene fra Raundalenutvalget om en egen familiedomstol i stedet for fylkesnemnder er positivt og vil svekke makten i barnevernet. Det er grunnleggende positivt, mener Horne, som er FrPs familiepolitiske talskvinne. Raundalenutvalget la i dag frem forslag til flere endringer i barnevernet. Blant annet foreslår utvalget at barnets utviklingsstøttende tilknyting skal ha forrang sammenlignet med det biologiske prinsippet. FrP vil at barns nærmeste familie i større grad skal vurderes som nye omsorgspersoner når foreldrene svikter. Derfor tviler vi også på om det er riktig å fravike det biologiske prinsippet, slik utvalget foreslår i sin rapport. FrP mener det er en egenverdi at barn vokser opp i sin biologiske familie. Dersom dette skal fravikes trenger vi en større samfunnsdebatt. Solveig Horne mener det likevel er overveiende positive forslag Raundalenutvalget har lagt frem. Det er mange konstruktive og gode forslag til tiltak i rapporten. Oppfølging av foreldre som mister omsorgsretten, mer fokus på tiltak i hjemmet og at Helsetilsynet skal overta tilsynsrollen er eksempler på dette. Stemmer mot bompenger Når media hevder FrP innfører bompenger i Bergen har de ikke skjønt noen ting, sier FrPs Bård Hoksrud. FrP er mot bompenger og stemmer mot bompenger, også i Bergen. Dessverre er det ingen andre partier som støtter oss. Da forslaget vårt om nei til bompenger falt, ble FrP i Bergen tvunget til å stemme for det forslaget som tross alt gir mest penger til vei, sier Hoksrud. Bystyret i Bergen behandler nå saken om videreføring av Bergensprogrammet. FrP er det eneste partiet i byen som er motstander av bompenger. Dermed er det flertall i bystyret for å øke den forhatte avgiften. Når FrPs forslag om nei til bompenger har falt, må derfor Bergen FrP velge mellom «pest og kolera». Da vil FrP støtte det forslaget som gir mest til vei og ikke inneholder rushtidsavgift, som Arbeiderpartiet vil innføre, sier Hoksrud. Forslaget er det minst negative som ligger til behandling. Det er langt fra bra, men alternativet er langt verre, understreker han. Den skvisen FrP kommer i er det flertallet på Stortinget som har sørget for. Alle de andre partiene går for bompenger, derfor oppstår denne situasjonen. FrP fremmet så sent som i desember forslag om å fjerne alle bomstasjoner i Norge. Alle andre partier stemte imot. Vil kutte krav om 15 prosent egenkapital Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp skaper store problemer for mange, og da særlig de yngre. At også Husbanken rammes skaper et klasseskille, sier Robert Eriksson, FrP. Finanstilsynet har innført krav om 15 prosent egenkapital ved boliglån, men noe som kanskje ikke er like kjent er at kravet også gjelder egenkapital på kommunenes startlån gjennom Husbanken. Klasseskille Det er liten tvil om at dette vil bidra til et klasseskille, der ungdom med rike foreldre får innpass på boligmarkedet. Det at regjeringen velsigner disse kravene beviser at de er i ferd med å gjeninnføre husmannsamfunnet, raser Robert Eriksson (FrP). Han viser til at ungdommenes mulighet til å komme inn i boligmarkedet er i ferd med å bli tilnærmet håpløs. At egenkapitalkravet også skal gjelde for startlån gjennom Husbanken, mener han er urimelig. De nye kravene betyr at et nyutdannet par med høy utdanning og som har fått fast jobb, men står uten egenkapital ikke får mulighet til å kjøpe bolig. Prinsipielt mener jeg at det må være bankene selv som må vurdere den økonomiske situasjonen for sine kunder, og risikoen i hvert enkelt tilfelle. I stedet skaper man nå en drømmesituasjon for «utleiehaiene», sier Eriksson. Nå fortviler han på de nye boligkjøpernes vegne. Det gode med Husbanken

11 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter 11 Strategidebatt på årsmøter Nok en gang er de hektiske ukene med årsmøter over. Partiledelsen har også i år besøkt samtlige fylkesårsmøter. Der har vi bedt årsmøtedelegatene om komme med innspill til strategien for kommende stortingsvalg. I tiden fremover, vil den fremtidige strategien for partiet vil bli drøftet i ulike fora. Den endelige strategien skal lages på bakgrunn av innspill fra partimedlemmene. meisle ut en strategi som legger grunnlaget for at vi igjen kan nå toppnoteringer. Alle har vi nå lagt det dårlige kommune- og fylkestingsvalget bak oss. Jeg er glad for å være nestleder i et parti der alle tillitsvalgte ser fremover og ikke bakover. Vi er samlet på startstreken og klare til å ta fatt på den lange valgkampen. har vært at de kan hjelpe nettopp denne gruppen, og dermed virke som en nøytraliserende motvekt til en stadig dyrere inngangsbillett til boligmarkedet. Nå blir derimot fullfinansiering en umulighet, sier han. Vanskelig Da lederen for Stortingets arbeids- og sosialkomité selv kjøpte bolig i 2005, var det helt avgjørende at han kunne bruke startlån som egenkapital. Med de nye reglene ville han ikke ha kommet inn på boligmarkedet. Leiemarkedet ville vært eneste alternativ, til tross for god betalingsevne. Husk da at jeg kjøpte i distriktskommunen Verdal, uten nevneverdig press på boligmarkedet, den gang. Nå er situasjonen mye vanskeligere, sier han. Stortingsrepresentanten har derfor, sammen med fire partikollegaer, fremmet et representantforslag om å sikre bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet. Fremskrittspartiet vil i tillegg ta grep som kan bringe boligmarkedet i en bedre balanse og få kostnadsnivået ned. FrP-politikeren ønsker også at ungdom skal stimuleres til å spare mer egenkapital gjennom ulike ordninger. Under dette kommer blant annet Boligsparing for ungdom (BSU), men at «taket» for sparingen må heves. Her støtter vi DnB-sjef Rune Bjerke fullt ut. Forventer støtte Lederen av arbeids- og sosialkomiteen mener at kommunene og lokale myndigheter kan bidra betydelig til å gjøre boligsituasjonen enklere for folk flest. God tilgang på tomter, god infrastruktur og smidig saksbehandling vil trolig øke tilbudet av boliger i markedet, samt ha en prisdempende effekt. I tillegg bør lokale myndigheter stimulere til bygging av boliger for ressurssvake grupper som ikke er i stand til å klare dette på egen hånd. Dette arbeidet bør, slik jeg og FrP ser det, være i samarbeid med private boligutbyggere og boligbyggelag. Samtidig kan myndighetene bidra til å redusere byggekostnader ved å ta en ny gjennomgang av de mange tekniske, energimessige og tilgjengelighetskrav som er KOSTBART: Robert Eriksson (FrP) mener at god tilgang på tomter, god infrastruktur og smidig saksbehandling vil trolig øke tilbudet av boliger i markedet, samt ha en prisdempende effekt. (Foto: Faksimile DnBEiendom). innført den senere år, sier Eriksson. FrP politikeren forventer nå at de øvrige ikke-sosialistiske partiene støtter forslaget. Men han utfordrer også regjeringspartiene til å bli med å sette ned foten for de nye kravene. Så lenge regjeringen ikke evner å vise fornuft så får Stortinget bruke fornuften og instruere regjeringen, sier Robert Eriksson. Frode Martin Stie > Fakta: Finanstilsynet har innført krav om 15 prosent egenkapital på boliglån Finanstilsynet varslet like før jul at de også vil innføre krav om 15 prosent egen-kapital på kommunens startlån. Innspillene har vært mange og gode. Noen steder etterlyses det mer fokus på tradisjonelle FrP-saker, andre vil ha mer fokus på nye målgrupper. For sentralstyret er det spesielt viktig å ta med grasrota på råd når den skal legge planene frem mot den kommende og viktige stortingsvalgkampen, nettopp fordi det er «fotsoldatene» der ute som er livsnerven i partiet. Jeg gleder meg over de mange gode og konstruktive innspill som har kommet i strategidebatten. Men det er fortsatt ikke for sent å komme med gode forslag. Jeg vil i denne spalten be om at dere som medlemmer via våre nettsider sender oss mailer om hva dere mener vi bør gjøre for å vokse ytterligere frem mot valget. Snakk gjerne med dine kolleger på arbeidsplassen eller andre bekjente, og spør dem: «Hva skal til for at du stemmer FrP?» eller «hvorfor stemte du ikke på oss denne gangen?». Det er gjennom slike tilbakemeldinger Fremskrittspartiet kan Det har vært høyt nivå på de politiske debattene. Det har vært bekymringsmeldinger om dårlig politidekning, kommunale utfordringer og manglende finansiering av veiprosjekter. Jeg har, personlig, til gode å høre en årsmøtedelegat snakke varmt for lyntog. FrP er imot at vi skal bruke 900 milliarder kroner på å bygge lyntog mellom storbyene. Der andre partier er samstemte om å knuse handlingsregelen for å finansiere et slikt prosjekt, vil FrP prioritere å bygge tryggere veier, og utbedre dagens jernbane. Det er artig å høre Høyre og Ap advare mot FrPs pengebruk når vi i statsbudsjettet foreslår 15 milliarder med til veiinvesteringer, når de selv vil bruke statlige midler på lyntog i Sør- Norge. facebook.com/per.sandberg.frp

12 12 Kronikk Lørdag 18. februar 2012 Ove A. Vanebo Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) I motsetning til mange av dagens norske politikere, var Margaret Thatcher innstilt på at britenes oljeinntekter skulle brukes til å gjøre varige reformer, skriver forfatteren av denne ukes kronikk. Britisk jerntilskudd Det finnes få mennesker som kan forholde seg nøytrale til Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher. Hennes tøffe og standhaftige stil førte til at den sovjetiske hærens avis ga henne tilnavnet Jernkvinnen et kallenavn hun selv trykket til sitt bryst. USAs president Ronald Reagan uttalte at «hun er den beste mannen i England». Selv understreket hun dette: «Hvis du bare satser på å bli likt, vil du gjøre deg klar til å kompromisse om alt til enhver tid, og du vil oppnå ingenting.» Scanpix Jernkvinnen For tiden ruller filmen «Jernkvinnen», om Thatchers liv, i norske kinosaler. Personlig synes jeg den inneholder for lite politikk, men den klarer å vise to viktige ting: Den ene er å fremstille Thatcher som et menneske av kjøtt og blod, som trodde på noe. Den andre er hvor vanskelig tiden var da hun overtok som britenes øverste leder i Landet var på den tiden som dagens Hellas, og måtte få lån av IMF tre år tidligere. Samtidig hadde militante fagforeninger klart å strupe økonomien med streik og motarbeidelse av reformer. Fagbevegelsen hindret arbeid fra å bli gjort, slik at lik ikke ble begravd, pasienter ble nektet sykehusadgang og søppel hopet seg opp i gatene. Hun ryddet opp i dette, og la ned ulønnsomme næringer og slanket offentlig sektor. Slikt gikk naturligvis ikke smertefritt, og arbeidsledigheten økte kraftig de første årene. Men etter hvert blomstret britisk økonomi og ledigheten sank drastisk i hennes siste periode. Statlige redningsaksjoner er heller ingen garanti for varige arbeidsplasser: Thatcher ble presset til å sprøyte offentlige penger inn i bilindustrien, men den ble senere utradert gjennom utflytting og konkurser. Oljeinntekter I motsetning til mange av dagens norske politikere, var Thatcher innstilt på at britenes oljeinntekter skulle brukes til å gjøre varige reformer. Av den grunn brukte hun i en midlertidig periode mer av disse pengene til å «Hun er den beste mannen i England.» Ronald Reagan balansere budsjettene, for å gjennomføre store skattekutt. Skattetrykket ble senket, også den nederste satsen på vanlige lønninger. Toppskatten ble kuttet kraftig, men det trengtes også på enkelte typer inntekt kom beskatningen opp i 98 prosent. Selv om Thatcher-tiden er mest husket for kuttene i statlige ytelser, er det få som har fått med seg at de offentlige utgiftene økte med i gjennomsnitt 1,1 prosent årlig, og langt mer for helsesektoren. Thatcher er viden kjent for sin privatiseringspolitikk. Det underlige er at dette ikke engang var nevnt i programmet hun gikk til valg på i starten. I motsetning til hva en del tror, var privatiseringen populær i befolkningen. Blant annet fikk millioner av briter mulighet til å kjøpe boliger som tidligere var i kommunalt eie. Et godt tegn er at reformene ikke ble reversert, med noen få unntak, da det britiske arbeiderpartiet kom til makten senere. «Disse forandringene var riktige, og vi tok feil da vi bekjempet dem», uttalte Ed Miliband, lederen for Labour, i fjor. Reaksjonær kjerring Den tidligere statsministeren har fått mye kjeft for økt fattigdom under hennes styre. Dette er en sannhet med modifikasjoner, og kommer an på hvordan du måler. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å regne alle som tjener under 60 prosent av medianinntekt som fattige. Men dette viser ikke hvor mye folk sitter igjen med, og måler mest forskjeller i samfunnet. Til opplysning var inntektsforskjellene større under Tony Blair enn under Thatcher. Hun var betegnet som en reaksjonær kjerring. Komikeren Sigrid Bonde Tusvik sa nylig at det eneste hun husker er at Thatcher var ei sur og snerpete megge. Thatcher var imidlertid en fremmed fugl i det konservative partiet. Hun stemte blant annet for å legalisere homofili i 1960-årene og støttet en liberal abortlovgivning, og fikk kjeft for dette av mer gammeldagse partikollegaer. Med egne ord presiserte hun at hun var tilhenger av en form for konservatisme som snarere var mer liberalistisk, inspirert av det statsministeren William Gladstone frontet. Økonomen Milton Friedman påpekte at «tingen folk ikke forstår, er at Margaret Thatcher i politisk over-bevisning ikke er en Tory. Hun er en liberaler av det nittende århundre» i arven etter Adam Smith. Hun ble den første i familien som tok universitetsutdanning, og valgte kjemistudier. Utdanningen preget henne etterpå, hvor hun var opptatt av kunnskapsbasert politikk at politikken beviselig skulle fungere. Derfor støttet hun nytenkende saker hvis de kunne hjelpe, som utdeling av sprøyter til narkomane, helt i tråd med John Alvheims ånd. På mange måter var Thatcher utradisjonell blant de konservative også når det gjelder familiebakgrunn. Hun passet ikke inn i den britiske eliten, som datter av en kjøpmann. Ofte advarte hun mot en «besteborgerlig skyldfølelse» som preget overklassen. Inspirator Sist, men ikke minst, har Thatcher vært en viktig inspirator for en rekke frihetskamper, særlig i tyranniske kommunistdiktaturer. Den tsjekkoslovakiske politikeren Alexander Dubcek kjempet for demokrati i ettpartistaten, og konstaterte følgende: «For oss er hun ikke Jernkvinnen. Hun er den snille, kjære fru Thatcher».

13 Lørdag 18. februar 2012 Leserbrev 13 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange) Lønnsomt eller ikke? Pensjon I Fremskritt (04.02) har Per Brun frå Tønsberg eit innlegg med overskrifta: Minstepensjon en illusjon. Dette har eg lyst til å svara på. At det virkar urettferdig at ikkje alle får like mykje skal eg ikkje kommentere her. Eg skal berre tala for meg sjølv. Det grunnbeløpet for minstepensjonen som Brun nevner er større enn den som står på mi årsoppgåve, bare så det er sagt. Eg er einsleg, og brukar å seia at eg er minstepensjonist og har nok av pengar. Det kan høyrast som skryt, men eg har aldri sagt eg har så masse pengar. Eg har nok til å klare meg og har ingen grunn til å klaga. Enkelte månader går heile pensjonen til faste utgifter, men gjer det noko? Statistikk visar at dei som er to sparer om lag kroner i året samanlikna med den som er åleine om alle utgifter. Når Brun hevdar at pensjonistane kan få sjokk når dei får vita kva dei får utbetala, vil eg gjerne trøyste dei med at det skortar ikkje på pengar. Det som er poenget er å kunne styre økonomien, den eigenskapen er det ikkje alle som har diverre. Og då kan det bli tronge tider. Den som set tæring etter næring kan ha det veldig godt, økonomisk sett, som pensjonist. Sjølv på lågaste hylle. Ragnhild Tveiten, Vinje Er høyhastighetstog lønnsomt eller ikke? Svaret beror på en del faktorer. Vi definerer høyhastighet som over 220 km/t. Basert på dagens teknologi er følgende faktorer avgjørende for svaret: På korte avstander konkurrerer toget med bilen, og på lengre avstander flyet. På korte avstander inn til store byer er bilens hastighet lav på grunn av kø. Så hvis toget kan holde 150 km/t pluss er det mer enn nok til å slå bilen. Toget er mest lønnsomt når det akkurat slår bilen. Hever en hastigheten med ytterlig 50 prosent vil dette senke lønnsomheten kraftig for toget, og folk vil gå over til bil på grunn av togets høye pris. Med doble rette spor rundt Oslofjorden, kombinert med hyppige og presise avganger er 150 km/t pluss det beste, sikreste og mest økonomiske alternativ. Når tog går fort, hastighet km/t, stiger kostnaden enormt. Driftskostnadene, inklusive nødvendige sikkerhetstiltak, kan bli inntil ti ganger så høye som for tog i 150 km/t pluss. På lengre avstander må toget slå flyet hvis det skal bli lønnsomt. I tillegg må anleggskostnadene kunne forsvares på bakgrunn av maksimalt trafikkpotensial på den aktuelle strekning. Beregninger fra California viser at høyhastighetstog ikke er lønnsomme på strekninger under cirka 600 km. Det vil si at i Norge, med korteavstander og liten befolkning, vil høyhastighetstog ikke bli lønnsomme. Eksempel: Oslo-Bergen avstand med rette spor cirka 350 km. Fem stopp, hvert på fem minutter. Hastighet i gjennomsnitt 170 km/t. Dette gir en reisetid på to timer og 29 minutter. Da taper flyet glatt, og toget vil oppnå lavest mulig kostnad. Om det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt er et annet spørsmål. I løpet av 40 år vil vi oppleve at prisen på persontransport med bil vil bli redusert med prosent. Dette er nettokostnader hvor vi ser bort fra sinnssvake norske energiavgifter. Konklusjonen er at vi bør bygge doble, rette spor rundt Oslofjorden, og utbedre og bygge rette spor i resten av Norge ettersom vedlikehold gjør dette nødvendig. Hastigheten bør være km/t. Per Ø. Næss Skulen ein stad å lære Ein nasjon sin største ressurs er folket. Difor gjeld det om å ta til med borna. I den obligatoriske grunnskulen er det ein hovudregel som må gjelde: Skulen er ein stad å lære. For å skape optimale tilhøve bør følgjande gjerast: Kvar klasse må berre ha maksimalt ti elevar. I den obligatoriske grunnskulen vert lærarane tilsette på treårige åremål. Lærarlønene vert dobla. Som ved barnehageløftet kan eit politisk forlik i Stortinget gjere dette gjennomførbart. Når det er gjennomført, er truleg det meste gjort. Hallvard Kvæven, Sirdal Ski FrP inviterer til Familie- og kulturpolitisk foredrag med stortingsrepresentant Ib Thomsen Tidspunkt: Søndag 25. mars 2012 klokken 1600 til 1900 Sted: Ski rådhus, kommunestyresalen

14 14 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 Fredericia Liv Signe Navarsete (Sp) vil reformere eldreomsorgen i kommunene etter modell fra den danske kommunen Fredericia. FrPs Per Arne Olsen støtter utspillet. - Fredericiamodellen innebærer en endring i filosofi og en helt annen innfallsvinkel som vil gi større verdighet til mange i eldreomsorgen, sier Per Arne Olsen, nestleder i Frp. Partiet har til behandling i Stortinget et forslag om å satse på forebygging etter dansk oppskrift. Foreløpig er partiet blitt avspist med et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet som viser til at kommunene i 2010 fikk 230 millioner kroner ekstra til forebygging. Vil ha flere svar Anders Anundsen (FrP) og kontrollkomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med svarene Audun Lysbakken har gitt om hvordan han uten utlysning kunne gi statlige midler til en SV-relatert organisasjon. En enstemmig kontroll og konstitusjonskomité på Stortinget gikk tirsdag inn for å be om nye og utdypende svar fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV). Anundsen sa etter å ha lest Lysbakkens svar at «det kan se ut som om SU har brukt Lysbakkens departement som sin private pengekasse. Lysbakken har frist på 14 dager til å svare på de nye spørsmålene. Skoleskyssseier STORTINGET: I 1999 utstyrte Håvard Jensen (FrP) skoleelever med notatblokk slik at de kunne telle og notere antall stående barn på skolebussen. Resultatet var nedslående. Jensen og FrPs kamp for å sikre skolebarn i buss har strukket seg over år. Forrige uke fikk de lønn for strevet. Etter press fra Fremskrittspartiet har samferdselsministeren gått med på å gi elevene rett til sitteplass og setebelte på skolebussen fra 1. januar neste år. Imponerende Mandag feiret FrPs medlemmer av utdannings- og transportkomiteene Jensens utrettelige arbeid for å få sikret skolebarna og den endelige seieren med bløtekake. Det pågangsmotet Håvard har vist i denne saken er imponerende, skryter Bård Hoksrud, fraksjonsleder i transport- og kommunikasjonskomiteen. Det er over seks år siden FrP fremmet et forslag om å kreve både bilbelte og sitteplasser til alle elever som har rett til skoleskyss. Men den lange veien frem mot et lovvedtak har vært både lang og bratt. Notatblokker Jeg ble innvalgt i foreldrenes arbeidsutvalg i Da ble jeg bedt om å rydde opp i den uholdbare situasjonen som skolebarna i Hobøl opplevde hver dag. Jeg utstyrte barna med notatblokker, og ba dem telle hvor mange som stod i bussen hver dag. Jeg fikk sjokk da det viste seg at elever stod i midtgangen hver dag, minnes den tidligere ordføreren i Hobøl. Håvard Jensen opplevde i begynnelsen liten støtte fra fylkeskommunen, og dro i gang en aksjon som omfattet et innbyggerinitiativ. Parallelt begynte arbeidet med å få løftet saken opp på et høyere nivå. Som privatperson arrangerte jeg en befaring hvor jeg inviterte det som den gang het samferdselskomiteen med på busstur med bråbrems. Kenneth Svendsen (FrP) var den eneste som møtte fra Stortinget, men bussen var stappfull av personer fra ulike offentlige instanser. Med bussen full av stående passasjerer i midtgangen, og en bråbrems i 30 kilometer i timen fikk alle seg en overraskelse. Jeg husker det ble kaos i bussen. Mange falt, og noen slo seg skikkelig. Det tror jeg ble en tankevekker for enkelte. Noen reagerte med sinne, minnes Jensen. Det sier seg selv hva som skjer dersom du står i midtgangen på en buss som kolliderer med et annet tungt kjøretøy i 70 kilometer i timen. Du er ikke trygg, sier stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug. Hun har i den siste tiden vært en av politikerne i utdanningskomiteen som har tatt over stafettpinnen etter Jensen. Ros Jensen kan ikke få fullrost alle som har hjulpet ham på Stortinget. Medbrakt en eske konfekt kom han og barnebarnet, Solveig Marie Jensen PÅ TVERS: Gjennom et unikt samarbeid mellom enkeltpersoner, kommunepolitikere, fylkespolitikere og samkjørte fagfraksjon F.v. Ingebjørg Godskesen, Håvard Jensen, Bård Hoksrud, Mette Hanekamhaug, Solveig Marie Jensen og Brage Baklien. (Foto: Dette er et glansbilde på godt samarbeid. Her har lokallag, fylkeslag og Stortinget jobbet uavbrutt og godt sammen. Håvard Jensen (12), en av dem som nå vil kunne sitte trygt på bussen, på besøk til landets nasjonalforsamling. Dette er et glansbilde på godt samarbeid. Her har lokallag, fylkeslag og Stortinget jobbet uavbrutt og godt sammen. Det er betryggende å kunne vite at døren alltid står åpen når man kommer, skryter han. Hoksrud legger til at han gjerne skulle sett flere FrPere med det samme pågangsmotet som Jensen. Vi savner flere slike som Håvard, og skulle gjerne hatt mange som tok kontakt med oss i enkeltsaker som berører enkeltmennesker. I tillegg har denne saken resultert i et fantastisk godt samarbeid på tvers av fagfraksjonene, legger han til. Sammen med Fremskrittspartiet har også Trygg Trafikk lagt press på regjeringen for å bedre trafikksikkerheten for elevene. Dette har ført til at regjeringen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa går inn for å sette forskriften ut i livet raskere enn tidligere antatt.

15 Lørdag 18. februar 2012 Nyheter 15 For enkelt Sandefjord SV vil benytte eiendomsskatt som virkemiddel for å løse de enorme økonomiske utfordringene kommunen og dens innbyggere står overfor de neste årene. Vidar Andersen fra Sandefjord FrP slår hardt tilbake. - Eiendomsskatt strider totalt mot vår ideologi, og sentralt jobber FrP for at det skal bli forbudt for kommunen å skrive ut eiendomsskatt. Jeg tenker at klarer vi ikke å finne en løsning på problemene på annen måte enn å innføre skatter, ja så blir det for enkelt å være politiker. Prisverdig av FrP Norges Miljøvern Forbund (NMF) er imponert over folket i Solund som har stått i mot vindturbiner i Solund. Politikerne ga etter for folket og stemte ned alle de tre foreslåtte vindindustrianleggene på Solund i Sogn og Fjordane. - Vi synes det er prisverdig at FrP foreslo og fikk igjennom folkeavstemming, skriver NMF på sine hjemmesider. Sier nei til veisalt TRONDHEIM: FrP fikk full uttelling for sitt forslag om redusert bruk av veisalt. En enstemmig byutviklingskomité i Trondheim stilte seg bak et forslag om å få redusert bruken av veisalt, etter at FrPs Elin Marie Andreassen og Harald Berg leverte et privat forslag til bystyret i januar. Andreassen er nestleder i komiteen, som hadde saken til behandling forrige uke. Jeg er meget tilfreds med at samtlige partier i byutviklingskomiteen stiller seg bak et omforent forslag som i all hovedsak er identisk med Fremskrittspartiets opprinnelige forslag, sier Andreassen. Hun slår fast at partiene som er representert i komiteen også har et solid flertall i bystyret. MINDRE SALT: Elin Marie Andreassen klarte sammen med partikollega Harald Berg å få redusert bruken av veisalt i Trondheim. (Foto: Morten Ellefsen) Skader vegetasjon FrP har ved flere anledninger satt fokus denne saken i bystyret, men dette er første gangen et flertall stiller seg bak et krav om redusert bruk av veisalt. Endelig har vi fått flertallet til å se alle de negative konsekvensene ved bruk av salt. Saltet skader vegetasjonen langs veiene, det kan føre til svekket vannkvalitet for grunnvann og brønner. I tillegg bidrar det ikke minst til økt korrosjonsfare på biler, busser og andre kjøretøy, forklarer Andreassen. Hun legger til at veisalt også kan være nærmest katastrofalt for syklister når det blander seg med snø. Da får vi en tykk grøt på toppen, og en speilblank isflate under. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan dette oppleves, sier hun. Økt innsats Andreassen mener økt innsats med bedre og raskere brøyting er en av løsningene for å få ned bruken av veisalt. Tidligere brøyting er snakk om politisk prioritering, noe vi kan påvirke direkte gjennom våre vedtak. Med mindre restsnø kan man også få bedre effekt i de tilfeller det er helt nødvendig å bruke salt, men jeg håper først og fremst at økt fokus på denne saken vil tvinge frem andre løsninger enn saltbruk, sier hun. er på Stortinget, fikk FrP en etterlengtet seier. Det er fordi vi ikke ønsker at det skal skje en slik ulykke som mange frykter, at vi rydder opp i denne saken, sa Kleppa til VG. Julenisse Bybusser som fungerer som skoleskyss for mange elever holdes utenfor den nye forskriften, ettersom det gjelder spesielle regler i byene, ifølge Kleppa. Tonen var imidlertid noe annen da Kleppas partifelle og forhenværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete besvarte spørsmålet om sikring av barn i skolebuss i 2008: I denne søte juletid er det helt klart lov å ha slike fromme og gode ønsker, og som helt sikkert mange vil dele med representanten Hoksrud. Så kan jeg ikke stå her som julenisse, men jeg skal love at vi skal håndtere denne saken på en ryddig og god måte og komme tilbake til Stortinget med en sak, sa hun. I hundre for Fremskrittspartiet Mandag 6. februar ble Anne Sorteberglien, landets eldste FrP-medlem, hundre år. Hun har nå godt over hundre etterkommere etter seg. Leder i Ål Frp, Ida Marie Holen, besøkte Anne Sorteberglien på sykehjemmet på Ål da hundreåringen var innlagt med lungebetennelse. Hun ble syk bare dager etter hun hadde feiret den store dagen. Kanskje det var feiringen som ble for hard, spøkte hun. Stemmer alltid Anne var ett av medlemmene som var med på å starte opp igjen Ål FrP i 1988, men hun ble først registrert som medlem i Jeg likte så godt den politikken FrP står for at da vi var på oppstartsmøte på JUBILANT: Leder i Ål Frp, Ida Marie Holen, besøkte den spreke hundreåringen Anne Sorteberglien, på sykehjemmet på Ål. (Foto: Liv Torunn Torpe) Sundrehall, gikk jeg like greit opp og skrev inn både mannen min og meg i partiet. Jeg var ikke i tvil, sier hun til Fremskritt, og legger til at hun har ikke angret en dag på det. Ved hvert valg i Ål kommune er Anne Sorteberglien av de første som ankommer valglokalene. Hun unnlater aldri å stemme. Jeg kommer til å fortsette med å stemme FrP så lenger jeg lever, sier hun bestemt. Aktivitet Til daglig bor hun i en av hyblene ved Ål bo- og behandlingssenter. Der har hun bodd siden Hun har sett senteret gå gjennom mange forandringer i den tiden hun har vært der, og ikke alle har vært til det bedre. Før var det én person som var ansatt på dagtid på hyblene, men den stillingen ble tatt vekk. Det er et lite savn, sier hun, men legger til at hun trives veldig godt. Da Fremskritt snakket med henne etter sykdomsoppholdet, hadde Anne akkurat vært på Røde Kors-kafeen, som blir arrangert i Kårstugu av besøkstjenesten i Ål kommune. Den prøver hun alltid å få med seg. Hun liker å holde seg i aktivitet. Hun går til Sundre og gjør sine egne ærender. Hun både baker og går på bingo. Da søsteren levde, gikk de to flere kilometer hver dag. Trenger hun hjelp til noe, bor den ene datteren like i nærheten. På stølen Anne Sorteberglien vokste opp på i Votndalen i Ål kommune. Som gift flyttet hun til gården Sorteberglien i Nasagardane i Ål. Hun var på stølen hver sommer i over 50 år. Hun mener hardt arbeid og trim er oppskriften på å bli en sprek og blid hundreåring. Men livet har ikke bare vært enkelt. Hun har opplevd sorgen med å miste tre barn. De tre var mellom 30 og 40 år da de gikk bort. Og i 1997 mistet hun mannen sin, som da var 87 år. De hadde akkurat flyttet inn senteret da han døde. Anne har 10 barn, 28 barnebarn, 54 oldebarn og 14 tippoldebarn etter seg. Liv Torunn Torpe

16 16 Nyheter Lørdag 18. februar 2012 I neste utgave har vi tema om: Lørdag 3. mars 2012 Sosiale medier Forbannelse eller velsignelse? Beste tips hver måned belønnes med 5 Strax-lodd fra Hjerteaksjonen! Ring og spør Fremskrittspartiet LILLESAND: Får du ikke den hjelpen du trenger fra kommunen? Redningen er kanskje bare en telefonsamtale unna. I Lillesand kommune opplever politikerne at innbyggerne har et stort udekket behov for hjelp og informasjon. Dette har de gjort noe med, og har opprettet FrPs hjelpetelefon. Engasjement Bystyremedlem og nestleder i kommunens planutvalg, Arne Gulbrandsen (bildet), tilbringer daglig flere timer i telefonen med innbyggere som har behov for å diskutere ulike saker. Engasjementet ute blant folk er enormt. Vi synes det er positivt at innbyggerne engasjerer seg. Derfor har vi nå systematisert dette og etablert hjelpetelefonen, forteller Gulbrandsen. Visittkortet fra Lillesand FrP lover hjelp, og forteller i korte trekk hva FrP står for. Kortet blir lagt ut på legekontorer, bensinstasjoner, rutebilstasjoner og andre steder som folk oppsøker. Vi mottok hver uke en rekke henvendelser fra innbyggere som trengte hjelp i ulike saker. For mange av dem var det en terskel å møte opp i bystyresalen eller å ta ordet på åpne møter. Gulbrandsen forteller at det er alle typer spørsmål som kommer, men en hovedvekt på saker som sorterer under planutvalget. Suksess Av og til føler folk at de ikke kommer noen vei i møte med byråkratiet, og mange stanger hodet i veggen. Jeg tror ikke nødvendigvis at de kommunalt ansatte gjør en dårlig jobb, men i enkelte tilfeller er det greit å ha noen som kan se nærmere på en sak, sier han. Gulbrandsen forteller at tiltaket har vært en suksess. Vi bruker mye tid i telefonen. Vi tar det som et tegn på at folk tror på oss, og at de faktisk får hjelp. Gulbrandsen understreker at de hjelper til med alt fra hvem man skal kontakte i kommunen, til faktisk å hjelpe til med søknader eller fysisk å delta på møter sammen med søkere. Lillesand FrP er i høyeste grad tilgjengelig. I tillegg til en dedikert hjelpetelefon, som går på rundgang mellom de folkevalgte, er de også tilgjengelig på en rekke andre arenaer. Lokallaget er på Facebook, utgir medlemsbladet FrP-Nytt annenhver måned og annonserer åpne gruppemøter. Sist hadde vi lagt gruppemøtet vårt til en bensinstasjon. Dette ble godt besøkt av både interesserte og media, avslutter Gulbrandsen. Kaffe Latte(rlig) I forrige uke handlet plutselig lederdiskusjonen i SV om varm drikke. Den påtroppende SV-ledelsen fikk kritikk fra noen trøndere for å bli «en kaffe lattedrikkende, urban klikk fra Grünerløkka». Aftenposten-journalist mener at bakstreversk Oslo-kritikk aldri er så på viddene som når bygdefolket forteller Oslo-folk hva de liker å drikke.. Fant han! Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) tok et oppgjør med Mattilsynet rundt kjøkkenbordet hos sauebøndene Anne Marit og Hans Snøve da han var på gårdsbesøk i Oppdal i dag, melder Adresseavisen Det er mange som har lurt på hvor landbruksministeren har gjemt seg siden desember i fjor. Snu i tide... FrP-leder Siv Jensen tror klimaforliket som er inngått på Stortinget aldri kommer til å bli gjennomført. Hun er overbevist om at Ap er på glid og ber partisekretær Raymond Johansen fri seg fra SVs grep..com/siv.jensen.frp.com/per.sandberg.frp.com/per-arne.frp.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE FFOs notat om tannhelse TANNHELSE ER OGSÅ HELSE Politisk notat nr. 01/15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke lett. Jeg vil i hvert fall ikke prioritere meg selv i forhold til ting som ungene

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer