Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL:"

Transkript

1 Saknr. 13/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL for Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL: Arbeidsgruppe kultur (YOGKU) ved Turneorganisasjon i Hedmark gis et tilsagn på kr Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) ved Hedmark Idrettskrets gis et tilsagn på kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM) ved Høgskolen i Hedmark gis et tilsagn på kr Stange videregående skole gis et tilsagn på kr Øvrebyen videregående skole gis et tilsagn på kr Storhamar videregående skole gis et tilsagn på kr Tilsagn gis til de prosjektene som er prioritert i saksframlegget. Midlene utbetales til tiltaksansvarlig så snart rapport og regnskap foreligger, senest 15.nov Beløpet belastes konto Budsjett for YOG2016 er ved denne bevilgningen disponert i sin helhet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Utrykte vedlegg: - Søknader fra Stange, Øvrebyen og Storhamar videregående skoler. Hamar,

2 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL (YOG) I økonomiplanen er det for 2013 satt av fra Hedmark fylkeskommune til satsingen på Ungdoms OL. Fylkesrådet ønsker at midlene skal brukes til å skape merverdi og regionale effekter innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Det er etablert tre arbeidsgrupper innenfor de tre innsatsområdene, og deler av midlene anbefales fordelt til disse arbeidsgruppene for finansiering av tiltak. Dessuten er det ønskelig å disponere noe av midlene til tiltak av og for ungdom i videregående skoler i Hedmark. Følgende kriterier legges til grunn for disponering av midler: - Tiltak/prosjekter av og for ungdom. - Tiltak/prosjekter blant ungdom i hele fylket. - Tiltak/prosjekter som bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge. - Tiltak/prosjekter som bidrar til utvikling av trener- leder- og arrangørkompetanse. Fordeling: Arbeidsgruppe kultur (YOGKU) ved Turneorganisasjon i Hedmark gis et tilsagn på kr til følgende tiltak: - Etablering av ung «ekspertgruppe» for kulturarrangement av, med og for ungdom. Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) ved Hedmark Idrettskrets gis et tilsagn på kr til følgende tiltak/prosjekter: - «Aktiv ferie» i Ottestad og Hamar: kr kurs i «Aktiv læring» i Glåmdalsregionen: kr Etablering av ung ressursgruppe: kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM) ved Høgskolen i Hedmark gis et tilsagn på kr til følgende prosjekter: - Samlings- og nettbasert trenerutvikling: kr Samlings- og nettbasert leder og arrangørutvikling: kr YOG-satsing i videregående skoler gis et tilsagn på kr til følgende skoler og tiltak: - Stange vgs: kr Arrangement av Basismesterskap, Friidrettsarrangement for ungdomsskoler og Miniski Games. - Storhamar vgs: kr Arrangement av aktivitetsdag/»trio-turnering for ungdomsskole. - Øvrebyen vgs: kr Arrangement av aktivitetsdag, emnekurs for fysisk aktivitet i SFO.

4 Det er tidligere bevilget kr fra de midler som er satt av til Ungdoms OL for 2013 til etablering av Olympiatoppen (OLT) Innlandet. Jfr sak 12/1059. Full finansiering av nevnte tiltak må tiltaksansvarlig/prosjekteier selv sørge for. Utbetaling av tilskuddene kan finne sted så snart utbetalingsanmodning med rapport og regnskap foreligger. Rapporteringsfrist for tildelte midler er 15. nov Beløpet belastes konto: Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

5 S A K S U T R E D N I N G: Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL 2013 Innledning Fylkesrådet vedtok møte , sak 130/12 følgende; «Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for Ungdoms OL 2016 (YOG2016) gis tilslutning. Forslaget til organisering og samarbeidsparter i YOG2016 en satsing i Hedmark anbefales.» Dette vedtaket innebærer at alle som bor i Hedmark skal gis muligheten til å oppleve at Ungdoms-OL arrangeres i Hedmark, både selve idrettsarrangementene og kulturarrangementene. Arbeidet og engasjementet rundt YOG2016 skal ha fokus på ungdom og fysisk aktivitet, og bidra til et kompetanseløft for idretten i Hedmark. De viktigste elementene for Hedmark fylkeskommunes engasjement er fysisk aktivitet, kultur og kompetanse, og at ungdom er aktivt med i alle ledd av YOG2016. I tråd med vedtaket har Hedmark fylkeskommune følgende ønsker for innsatsområdene: Fysisk aktivitet å initiere prosjekt Ungdom i aktivitet lavterskeltilbud med fokus på ungdomsfrafallet fra idretten og fysisk inaktivitet blant ungdom i et folkehelseperspektiv. Kultur: Kompetanse lokale OL-arrangement året før i hele fylket (grunnskoler, videregående skoler, lag) med nye øvelser og hvor ungdom er arrangør. Profilen på aktivitetene skal være lavterskel og inkluderende. Det er viktig at kulturinnslag og utvikling av kompetanse er en del av arrangementene. en folkefest i Hamar-regionen under selve arrangementsdagene i Hamar med mange ulike kulturarrangement. å utfordre kulturinstitusjonene til arrangement for og av ungdom i samme periode nye utdanningstilbud på høgskolenivå innen trener, leder og/eller idrettsarrangement. å bidra til økt kompetanse for yngre innen frivillig arbeid rettet mot idrettsarrangement, trener- og lederroller en ny generasjon idrettsledere/unge frivillige. På bakgrunn av vedtaket i fylkesrådet, juni 2012 er det etablert en prosjektorganisering med ulike instanser i Hedmark som ønsker å delta i en satsing mot Ungdoms OL. Hedmark fylkeskommune har en koordinerende rolle i dette prosjektet. Foruten styringsgruppe og prosjektgruppe er det opprettet tre arbeidsgrupper innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Disse arbeidsgruppene har som mandat å initiere tiltak/prosjekter innenfor sitt innsatsområde med bakgrunn i målsetting for Hedmark sitt Ungdoms OL engasjement. Ungdom og ulike instanser i Hedmark med interesse av satsing på Ungdoms OL er representert i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har kommet godt i gang med sin jobbing, og de har denne våren lagt fram tiltaksplaner og budsjett. Disse planene danner grunnlag for disponering av midler som er avsatt til Ungdoms OL inneværende år. I tillegg vil Hedmark fylkeskommune initiere egne tiltak/prosjekter som ønskes delfinansiert av midler satt av til YOG2016.

6 I økonomiplanen s 111 står følgende om Ungdoms OL: «Fylkesrådet foreslår å bevilge 0,25 mill. kroner i 2013, 1,0 mill. kroner I 2014, 2,0 mill. kroner i 2015 og 1,250 mill. kroner i 2016 til Ungdoms OL». Utredning Følgende tiltaksplaner er mottatt fra de tre arbeidsgruppene i prosjektet; Ungdoms OL 2016 i Hedmark (YOG2016) Tiltaksplan 2013 for Kulturgruppa (YOGKU): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar Etablering av ekspertgruppe for unge arrangører med en kjerne på 1-2 ungdommer fra hver LUKkommune. Høst Lokal utvikling i kommunen (LUKprosjektet) og Turneorganisasjon for Hedmark (ToH) Mål/Hensikt: Ut av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og LUK-prosjektet opprettes det en ekspertgruppe på ca 8 personer som skal være et naturlig første valg til ulikt samarbeid for alle som ønsker å gjøre noe for ungdom i Hedmark. - De skal være en ressurs for alle som jobber med ungdomskultur/ungdomsarrangementer. - De kan «leies inn» til å gjøre noe på allerede eksisterende eventer og arenaer i Hedmark. - Deltakelse i «ekspertgruppa» skal være en gulrot for dem som ønsker seg inn i et «profft fagmiljø» med jevnaldrende. - De kan aktivt selv stå som arrangører på hva som helst; - konserter, idrettsarrangementer.. - De skal på sikt ha en fot i hver kommune, og utgjøre et dynamisk kulturorgan. - Ungdommene er fra 17 år og oppover, og skal ha kompetanse på ulike områder innenfor arrangement. Organisering/Gjennomføring: - Turneorganisasjon i Hedmark (ToH) setter sammen en gruppe ved å kontakte aktuelle videregående skoler, ungdomsklubber, kulturskoler og UKM-deltakere. - Det opprettes en facebookgruppe for disse. - Ungdommene samles for første gang i september, og planlegger «Avspark». - Ungdommene avvikler Avspark, okt. - Befaring av sted for fylkesmønstring i januar April 2014 avvikles Fylkesmønstring med workshops og andre aktiviteter. Ressurser og økonomi: Tanken er at LUK, YOG og UKM samarbeider om tiltaket. Ungdoms OL prosjektet finansierer oppstart av gruppa, LUK er kompetansehevingsarena og finansierer Avspark sammen med UKM. Midler fra YOG finansierer første samling av ungdommene i september Dvs utgifter til transport, mat, overnatting/leie lokaler, div. utstyr, leie av teknisk utstyr. Tiltaksplan 2013 for Fysisk aktivitetsgruppa (YOGFA): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar «Aktiv ferie.» Et prosjekt for og 7. trinn i Hamar og Ottestad. Uke 31 og 32 Honorar til unge ledere/trenere, Kr YOGFA Hedmark Idrettskrets (HIK)

7 Lavterskeltilbud i svømming, sykkel, skitrening, orientering og innebandy. 2x2 timer i 6 økter ila av 2 uker. 1 time mat- og hvilepause midt på. Målet er å gi de unge et tilbud i en periode der foreldre stort sett er i jobb igjen etter ferien og ungene er hjemme alene. Tiltaket gjennomføres som et pilotprosjekt i Hamar og Ottestad, og ønskes senere videreført i alle regioner i fylket. «Aktiv læring» Spre Sør-Østerdals prosjektet i hele fylket. Målet er kompetanseheving hos lærere og assistenter i skolene og ledere av barneidrettsskoler. Oppstart høst Rekrutteres fra idrettslinjene på Storhamar og Stange. Det søkes i tillegg folkehelsemidler til sunn og god kost for deltakerne. 6 kasser og 6 kurs, Kr Representanter fra Ottestad IL- Ajer Innebandy- HIL svømming. besøker skolene og informerer om opplegget. YOGFA HIK Idrettens Kompetansesenter Innlandet ( IKI) Etablere referansegruppe av unge ledere unge ressurspersoner. De kan brukes av alle tre arbeidsgrupper, og som ambassadører opp mot skoler og lokalidretten. Målet er å kvalitetssikre tiltakene og la ungdom møte ungdom, samt skape motivasjon for ungt lederskap Oppstart høst Kr Til reise, honorar, deltakelse på kurs/konferanser. YOGFA HIK Hedmark fylkeskommune (HFK) Tiltaksplan 2013 for Kompetansegruppa (YOGKOM): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar Fremtidens trenere: Samlings- og nettbasert læring. Mål: - Utvikle samlings- og nettbaserte modeller for fremtidens trenere. - Investere i kompetanse som idretten kan dra nytte av lokalt og regionalt. - Utvikle fleksible læringsmodeller som sikrer rekruttering av frivillige. 2013: Oppstart og etablering arbeidsgruppe. Identifisere modeller. 2014: Utvikling av modeller, Markedsføring, gjennomføring av pilot (1-3 fagomr) 2015: Revidering av pilot og utvikling av nye fagomr. Full drift av samlings-og YOG-midler: 2013: : : : Øvrige bidragsytere til finansieringen er tenkt: - Høgskolen i Hedmark. - NIF og særforbund. - Deltakeravg Høgskolen i Hedmark. Arbeidsgruppe: - Høgskolen i Hedmark (2). - Senter for livslang idrett og fysisk akt (1). - HFK (1) - Særforbund (2) - NIF (1) - Olympiatoppen Innlandet (OLT)(1) - Ungdomsrepr (1)

8 - Langsiktig og målrettet involvering av ungdom. - Utvikle samarbeid mellom regionale og nasjonale aktører, og på den måten styrke Innlandet som en kompetanseleverandør. Fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer: Samlings- og nettbasert læring. Mål: - Utvikle samlings- og nettbaserte modeller for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer. - Langsiktig og målrettet involvering av ungdom. - Investere i kompetanse som idretten kan dra nytte av lokalt og regionalt, og kompetanse som forblir i regionen. - Utvikle samarbeid mellom regionale og nasjonale aktører, og på den måten styrke Innlandet som en kompetanseleverandør. - Utdanne ledere og arrangørfunksjonærer til Ungdoms OL nettbasert trenerutdanning 2016: Videreføring og etablering i fast struktur. 2013: Oppstart kartlegging. Avklare delprosjektets relasjon til YOG og Gjensidigestift. Definere hovedarb. områder og utarbeide endelig prosjektplan. Oppstart utvikling av modeller. 2014:Utvikling av modeller. Markedsføring og målrettet rekruttering. 2015: Full drift samlings- og nettbasert. 2016: Videreføring og etablering i fast struktur. YOG-midler: 2013: : : : Øvrige bidragsytere i finansieringen er tenkt: - Høgskolen i Hedmark. - HFK - NIF, særforb. - Deltakeravg Høgskolen i Hedmark Arbeidsgruppe: - Høgskolen i Hedmark (2). - Senter for livslang idrett og fysisk akt (1). - HFK (1) - NIF, særforb (1) - YOG (1) - Arrangørrepr (1) Utover støtte til tiltak fremmet av arbeidsgruppene er det ønskelig å disponere noe av midlene til egne YOGtiltak innenfor planen for fysisk aktivitet, og støtte til tiltak i videregående skoler i fylket. Tiltak i videregående skoler. Bakgrunn: Ungdoms OL skal være en lærings- og utviklingsarena for ungdom. For Hedmark sin del er engasjementet rundt YOG2016 mye motivert av behovet for å skape en ny fremtidig generasjon unge ledere, trenere, arrangører og frivillige. Vi ønsker at Ungdoms OL skal få betydning for flest mulig i hele fylket, og at alt vi gjør skal ha fokus på av med og for ungdom. Ungdommen finner vi i skolen, derfor er det naturlig å ha både ungdomsskole og videregående skole som innsatsarena. Lillehammer ungdoms OL`s organisasjonskomite (LYOGOC) er også i gang med å beskrive et skoleprogram med tanke på å skape bred involvering og engasjement. YOG-prosjektet i Hedmark ønsker å jobbe for at flest mulig skoler i Hedmark tar del i dette programmet. Det er derfor startet en besøksrunde til videregående skoler for å invitere til deltakelse, samt motivere for engasjement og tiltak ved egen skole og i eget nærmiljø.

9 Mål / Hensikt: Flest mulig videregående skoler i fylket deltar i skoleprogrammet knyttet til satsingen på YOG. Det er opp til hver enkelt skole å bestemme omfanget av deltakelse, og definere sine prosjekter og tiltak. Hensikten er: - Utvikling av ung arrangør- trener/lederkompetanse - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, lavterskelaktiviteter for de som trenger det mest. - Utprøving av modeller for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. Utprøving av nye arrangementer/aktiviteter/tilbud. - Rekruttering av frivillige til lekene i 2016, og motivasjon/læring for frivillig arbeid for lokale lag/foreninger/arrangement. - Fokus på Olympisme og idrettens verdigrunnlag. Fremdriftsplan og hovedarbeidsområder: Tidsperiode: Aktivitet: Vår 2013 Invitere oss til avdelingsmøter for idrettsfaglig studieretning for å informere om YOG2016 og drøfte muligheter. Nord-Østerdal vgs, Stange vgs, Øvrebyen vgs, Storhamar vgs. Skolene fremmer tiltaksplan for prosjekter/aktiviteter ved skolen som faller inn under YOG-satsingen. Høst 2013 Tiltak/prosjekter ved Øvrebyen vgs, Stange vgs og Storhamar vgs. Sept 2013 Okt/nov 2013 Høst 2013 Delta på avdelingsmøter for idrettsfaglig studieretning ved Trysil vgs og Elverum vgs. Skolene fremmer tiltaksplan og behov for finansiering Drøfte mulige YOG-tiltak ved øvrige vgs. med bakgrunn i prosjektet «Aktive unge». (Hamar Katedralskole, Ringsaker vgs, Storsteigen vgs, Jønsberg vgs, Midt-Østerdal vgs, Sentrum vgs., Skarnes vgs, Solør vgs). Så snart LYOGOC er ferdig med beskrivelse av skoleprogrammet, vil dette bli formidlet til både ungdomsskoler og vgs. Høst 2013 Delta på «idè-verksted» ved skoler som ønsker det. Høst 2013 Unge ambassadører / tema forelesere ved skoler som ønsker det. 2014/ 2015 Tiltak ved alle vgs med idrettsfaglig studieretning for utvikling av leder- /arrangørkompetanse og økt fysisk aktivitet. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen på alle skoletrinn. - Samarbeid med idrettsrådgivere/knutepunkt og prosjektet; «Aktive unge». Oppfølging av skoleprogrammet til LYOGOC Planlegge fakkelstafettarrangement (2014). Gjennomføre (2015). Planlegge og gjennomføre «Lokale OL arrangement» Samarbeid skole /lokalidrett. Elever i praksis ved større og mindre arrangement, oppfølging av mentorer. Unge ambassadører / tema forelesere ved skoler som ønsker det. Utprøving av nettbaserte læringsmoduler (jfr tiltak kompetansegruppa)

10 2016 Frivillige under Ungdoms OL Delta på Kultur og Utdanningsprogrammet under Ungdoms OL (CEP) Fadderskole Oppfølging av skoleprogrammet til LYOGOC. Organisering og samarbeidspartnere: Representanter fra HIK, IKI og HFK deltar på møter med vgs. utover året/perioden. Idrettsrådgivere ved regionale knutepunkt vil bli sentral i oppfølging av tiltak ved skolene. Det etableres et ressursnettverk av ungdom som kan bidra faglig og være inspiratorer ved skoler som ønsker det (jfr. tiltaksplan YOGFA) Det blir viktig å samkjøre satsingen med LYOGOC. Her vil det etterhvert komme føringer og initiativ i forbindelse med delstrategien «Skoleprogram» som vi ha betydning for våre tiltak. Kostnadsplan: Tiltak Møter, reiser, seminarer Repr fra HIK, HFK og IKI Ulike YOG-tiltak/prosjekter ved vgs skoler Stange vgs 2013: Olympic Miniski Games for gr skoler i næromr Basismesterskap for Hedm/Oppl Friidrettsm for u-skoler, Hamar,Stange,Løten Storhamar vgs 2013: Aktivitetsdager/arr av «Trio-turnering» for u-skole. Utstyr, materiell Øvrebyen vgs 2013/: Arrangement av aktivitetsdag Emnekurs for fysisk aktivitet i SFO Tiltak ved minst 6 vgs. Tiltak ved alle vgs i fylket. Tiltak rettet opp mot delt under Ungdom s OL. Finansiering : Bidragsytere HFK, HIK, IKI, NIF YOG-prosjekt midler Lønnsutgifter er ikke med i kostnads- og finansieringsplan. Forutsettes dekket av arbeidsgiver. Fylkesrådets drøfting I økonomiplanen er det for 2013 satt av fra Hedmark fylkeskommune til satsingen på Ungdoms OL. Fylkesrådet ønsker at midlene skal brukes til å skape merverdi og regionale effekter innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Det blir viktig å fordele noe av midlene til de tre arbeidsgruppene i prosjektet slik at de gis mulighetsrom for tiltak innenfor sitt innsatsområde. Dessuten er det ønskelig å disponere noen av midlene til tiltak av og for ungdom i videregående skoler i Hedmark. Så langt er det fremmet søknader på tiltak som bidrar både til økt fysisk aktivitet og utvikling av arrangør-, ledelse- og instruktørkompetanse fra Stange, Storhamar og Øvrebyen vgs. Øvrige videregående skoler i fylket vil bli oppfordret til å planlegge og fremme søknad på prosjekter/tiltak ved sin skole fra Det foreslås følgende fordeling: På bakgrunn av tiltaksplaner anbefales til arbeidsgruppene, og resterende til egne tiltak i henhold til plan for fysisk aktivitet og YOG-satsing i videregående skoler.

11 YOGKU: kr Etablering av ung «ekspertgruppe». Et viktig prosjekt å støtte fordi: -Utvikler unge arrangører i mange kommuner og bidrar til lokal utvikling. -Skaper et ressursnettverk av ungdommer. -Viktig for UKM og kulturarrangement av og for ungdom. - Ekspertgruppa vil også være en ressurs inn i arrangementer for fysisk aktivitet. -Bidrar til at YOG satsing samordnes med andre prosjekter/tiltak i regi av HFK (LUK, UKM) LUK prosjektet avsluttes våren 2014, og da vil tiltak rettet mot YOG2016 være viktig for videreføring den kompetanse og engasjement som er skapt gjennom dette prosjektet. YOGFA: kr «Aktiv ferie» i Hamar og Ottestad (20 000) «Aktiv læring», kurs i Sør-fylket, 2 kurs (20 000) Etablere referansegruppe av unge ledere. (20 000) «Aktiv ferie» er et nytt tilbud som vil bidra til økt fysisk aktivitet for barn i alderen år i en periode av sommeren der mange foreldre er tilbake i jobb. Det er viktig at dette blir et lavterskeltilbud, der det etterstrebes å rekruttere barn med størst behov for økt fysisk aktivitet. Tiltaket gir også ungdom ved idrettsfaglig studieretning på Stange og Storhamar vgs en god læringsarena for instruksjon og ledelse. Det er likevel viktig at de får god veiledning og oppfølging av erfarne ledere i organisering og gjennomføring av aktiviteten. På bakgrunn av at tiltaket «Aktiv ferie» foregår i Hamar og Ottestad er det ønskelig at «Aktiv læringskonseptet» blir formidlet til Sør-fylket. Her er det naturlig å samarbeide med idrettsrådgiver i Glåmdal om gjennomføring av kurs blant lærere og ledere i skoler og barneidrettsskoler. Det ansees som mest realistisk å få gjennomført 2 kurs høsten 2013, men det bør være en ambisjon å gjennomføre flere kurs i hele fylket i Involvering av ungdom i alle ledd er et viktig mål for YOG-satsingen. For å oppnå dette vil det være nyttig å etablere en ressursgruppe av unge ledere som kan være inspiratorer og ambassadører ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og tiltak fram mot I 2013 ønskes det gjennomført motivasjonsforedrag av ungdom for ungdom ved Trysil-, Elverum- og Nord- Østerdal vgs. Med dette er det skapt en involvering i YOG-satsingen blant alle videregående skoler i fylket med idrettsfaglig studieretning. Neste steg blir å skape involvering og engasjement blant alle videregående skoler og ungdomsskoler. YOGKOM: kr Utvikling av samlings- og nettbasert trener- leder-/arrangørutdanning. Dette er et prosjekt i regi av Høgskolen i Hedmark som skal bidra til å høyne kompetansen blant trenere, ledere og arrangørfunksjonærer i regionen. Gjennom utvikling av modeller for kompetanseheving basert på samlinger og nettbaserte løsninger ønsker man å øke de frivilliges kompetanse og status. De frivillige har en sentral rolle for at dagens og fremtidens barn og unge skaper livslange aktivitetsvaner. Det blir viktig å drive målrettet kompetanseheving mot ulike grupper, deriblant ungdom. Med dette vil man investere i kompetanse som lokalidretten kan dra nytte av, og som forblir i regionen. Disponering av YOG midler for 2013 vil være oppstartmidler til kartlegging, etablering av arbeidsgrupper og utvikling av modeller for dette prosjektet. Det er ikke realistisk at HFK kan være med videre i den omfang som er skissert i finansieringsplan for perioden HFK kan bidra med noe, men det må i tillegg søkes annen finansiering. Et annet viktig premiss for å støtte dette prosjektet er at arbeidet knyttes opp mot det kompetansearbeidet som ønskes gjennomført av Lillehammer ungdoms OL`s organisasjons komite (LYOGOC)

12 Utover dette: Egen satsing i henhold til plan for fysisk aktivitet, og tiltak i regi av videregående skoler. Kr til tiltak i regi av Stange-, Storhamar- og Øvrebyen videregående skoler. Stange vgs: Basismesterskap, nov ,- Friidrettsarr for ungdomsskoler, nov ,- Olympiske Miniski Games i Stange, 2013/ ,- Storhamar vgs: Arrangement av aktivitetsdag/»trio-turnering»,høst Øvrebyen vgs: Arrangement av aktivitetsdag, høst ,- Emnekurs for fysisk aktivitet i SFO Dette er tiltak i regi av idrettsfaglig studieretning ved de tre videregående skolene. På bakgrunn av søknad gis det tilskudd av midler for å forsterke eksisterende tiltak, samt nye tiltak som både bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge og utvikling av leder-og arrangørkompetanse. Kr til Olympiatoppen Innlandet. Det er bevilget kr fra de midler som er satt av til Ungdoms OL til etablering av OLT Innlandet (Jfr sak 12/1059). Dette med bakgrunn i at OLT Innlandet er en viktig medspiller i arbeidet med YOG2016. Satsingen som gjøres på Ungdoms OL 2016 i Hedmark fylke, og disponering av midler for å stimulere til tiltak/prosjekter av og for ungdom, vil være en viktig investering for fremtiden. Hedmark fylke trenger ungdom med god helse, kompetanse og engasjement. Tiltak og prosjekter det her gis tilskudd til bidrar til å gi ungdom utviklingsmuligheter og tilhørighet til sitt oppvekstmiljø. Dette er viktig for at ungdom skal oppleve Hedmark som et godt sted å bosette seg, og dermed bidra til visjonen om innbyggere i Sett inn saksutredningen over denne linja

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009 Saknr. 4139/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Bedriftsstipendiatordningen

Detaljer

«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal»

«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» «Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal» Glåmdal regionråd 20.02.14 Ingunn Fossmellem, Tom Svellet Innhold Aktiv på dagtid Hva er på trappene i prosjektet? Erfaringer og utfordringer Prosjektets fremtid?

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tettstedsutvikling "Vinstra som by" Kort beskrivelse Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Mandat for Komite for opplæring og kompetanse 23. Januar 2015 Jane Haave Mandat for den politiske bestillingen Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere.

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. Årsrapport Oslo/Akershus 2015/16. NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. I Røa IL ble det gjennomført 8 nybegynnerkurs. 5 i innebandy

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

VIDEREFØRING AV BOLYSTPROSJEKTET "HUS TIL FOLK I ØSTERDALENE" MED KOMMUNEDELTAKELSE

VIDEREFØRING AV BOLYSTPROSJEKTET HUS TIL FOLK I ØSTERDALENE MED KOMMUNEDELTAKELSE Saknr. 12/244-7 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Tove Krattebøl VIDEREFØRING AV BOLYSTPROSJEKTET "HUS TIL FOLK I ØSTERDALENE" MED KOMMUNEDELTAKELSE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen 1 010 idrettslag i Rogaland representerer heldigvis toppidrett men først og fremst breddeidrett.

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer