Åkra Vea & Menighetsblad for. Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s Årets konfirmanter s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åkra Vea & Menighetsblad for. Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s. 10 11 Årets konfirmanter s."

Transkript

1 Menighetsblad for Åkra Vea & Nr. 1 Mars 2012 Utgitt av Åkra sokneråd og Vea menighetsråd 19. årgang Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s Årets konfirmanter s. 12 Mitt vitnesbyrd s. 5 Velkommen til Åkra og Vea menighet s. 14

2 Av Jostein Myklebust Menighetsblad for ÅKRA Utgivelsesdato nr : 11. juni Redaksjonskomité: Gunhild Ferkingstad, Brit Linda Foldøy, Harald Moi, Magnus Tangen og Michael Fagerland. Annonseansvarlig: Albert Medhaug Økonomiansvarlig: Thomas Liknes Støtt menighetsbladet: Bladkonto: Bankgiro nr Bladets adresse: Menighetsbladet for Åkra Åkra Menighetskontor Postboks Åkrehamn Tlf Fax Åkra Menighetskontor Tirsdag Fredag kl Støtteannonser - pris: Standardstørrelse kr. 800,- pr. år Dobbelt størrelse kr. 1600,- pr. år Grafisk formgiving og trykk: KARMØY TRYKKERI AS FOrsidebilde og baksidebilde: Magnus Tangen Veit du om nokon som ikkje får menighetsbladet? Ver snill og gi beskjed til menighetskontoret.? Hva er du skapt til? Hva vil det si å være skapt i Guds bilde? Kan Gud ha lille deg som sin medarbeider? Disse spørsmålene Andakt og mange flere, stiller vi oss ofte når vi sliter litt med selvtillitten. Vi har så ofte ambisjoner om å få Av på Jostein plass de Myklebust tingene i livet som ofte gir i Guds oss rike. så dårlig Ja, vi er selvtillitt. Hva er du Fristelsene skapt til? Hva i mange vil det si retninger å skapt blir ofte til gode så gjerninger som forut være skapt i Guds bilde? Kan Gud ha store at vi gir etter gang på gang. Klarer vi å få på plass lille deg som sin medarbeider? Disse er lagt ferdige slik litt bibellesning og bønn så kjenner vi at spørsmålene og mange flere, stiller at selvtillitten vi skulle vandre kommer seg litt. Nå har jeg i alle fall holdt vi oss ofte når vi sliter litt med selvtilliten. Vi har så ofte ambisjoner om å inn det i dem, jeg Ef. lovet 2,10, med at jeg skulle be for den eller den. Eller; men ved forutsetningen litt for mer å være til å velge en få litt på billigere plass de løsning, tingene i så livet klarer som ofte jeg å gi Guds gir rike oss så denne dårlig måneden. selvtillit. Fristelsene Selvsagt kan Guds vi også medarbeider snakke om i alle mange de retninger syndene blir som ofte sex så og store begjær at etter er at ting vi har gjør fått med tatt oss. Etter å ha bedt om vi gir etter gang på gang. Klarer vi å få imot troen gjennom den mengde nåde tilgivelse nok en gang, stålsetter vi oss slik at vi skal kunne klare det bedre i på plass litt bibellesning og bønn så den enkelte av oss trenger. Jeg har neste periode kjenner vi at selvtilliten kommer seg som de fleste behov for store mengder av nåde, en ubetinget nådehilsen litt. Nå har jeg i alle fall holdt det jeg Jeg vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i dette, men det ville forundre lovet med at jeg skulle be for den eller fra Jesus som setter meg fri fra egne meg om ikke det var slik. Vi har alle en menneskenatur den. Eller; ved å velge en litt billigere ambisjoner og egen som stolthet. så inderlig Tenk om gjerne vil legge litt til slik at vi i egne øyne er kvalifisert løsning, så klarer jeg å gi litt mer til vi kunne for hjelpe å ta frem hverandre kristen-etiketten til å forstå og kjenne Guds oss rike litt denne bedre måneden. til motes! Selvsagt Det står flere dette! plasser Jesus vil om ikke dette ha ambisjonene i NT; Da kan dere leve kan et vi liv også som snakke er Herren om alle verdi, de syndene og som helt våre. og Han fullt vil er ha til hjelpeløsheten glede for ham, vår. så dere bærer som frukt sex og i begjær all god etter gjerning ting gjør og med vokser i Han kjennskap vil ha vår til fortvilelse Gud. Kol. over 1, at 10. vi ikke oss. Etter å ha bedt om tilgivelse nok får det til, samme hvor mye vi strever. Så en langt, gang, så stålsetter vel, tenker vi oss du slik kanskje. at vi skal Men det FOR; er da her kan vi han må bruke hjelpe øynene hverandre. våre Vi leser kunne ting klare med det menneskelige bedre i neste periode briller, der som vi utfordrer synlige speil hverandre for Hans ubegrensede kjærlighet og nåde. Da vil han nå til å leve et liv som Jeg er vet Gud ikke verdig, om det gjennom er noen som å utfordre kjenner rett. seg Gud igjen trenger i dette, men ingen det slike ville for- medarbeidere, vi er av den for daglige de vil nåden. være fullstendig Først da hverandre til å bruke kreftene våre på å inn i vår erkjennelse av hvor avhengig leve ubrukelige undre meg og om uskikket det til var tjenesten slik. Vi har i Guds vil du rike. passe Ja, vi inn er i Guds skapt bilde, til gode og først gjerninger som alle forut en menneskenatur er lagt ferdige som slik så at inderlig vi skulle da vandre vil du inn kunne i dem, bli brukt Ef.2,10, av Han. men Tenk forutsetningen gjerne vil legge for litt å til være slik at Guds vi i egne medarbeider hvordan er Gud at vi ser har oss fått hos tatt Jesus; imot Så troen øyne er kvalifisert for å ta frem kristenetiketten og kjenne oss litt bedre til gjennom den mengde nåde den enkelte av er det oss da trenger. ingen fordømmelse Jeg har som for de den fleste behov som er i Jesus Kristus. Rom. 8,1. La motes! for Det store står mengder flere plasser av om nåde, dette en ubetinget nådehilsen fra Jesus som setter oss hjelpe hverandre til å ta på oss meg i NT; fri Da fra egne kan dere ambisjoner leve et liv som og egen er stolthet. Tenk om vi kunne hjelpe hverandre Guds briller for å utfordre hverandre til til å Herren forstå verdig, dette! og Jesus som helt vil ikke og fullt ha er ambisjonene til tjeneste våre. i Hans Han rike. vil Da ha vil hjelpeløsheten disse siste vår. glede Han for vil ham, vår så dere fortvilelse bærer frukt over i all at vi ikke bibelversene får det til, fra samme GT bli favorittvers hvor mye for vi strever. god gjerning FOR; da og kan vokser han i kjennskap bruke øynene til våre flere enn som meg; synlige speil for Hans ubegrensede Gud. Kol. 1, kjærlighet 10. og nåde. Da vil han For nå du inn Gud, i velsigner vår erkjennelse den rettferdige. av hvor avhengig Så langt, vi så er vel, av tenker den daglige du kanskje. nåden. Først Som da med vil du et skjold passe dekker inn i Guds du ham bilde, med og først Men da det vil er du her kunne vi må bli hjelpe brukt hverandre. av Han. Tenk nåde! hvordan Salme 5,13. Gud ser oss hos Jesus; Så er det Vi da leser ingen ting fordømmelse med menneskelige for den briller, som er der vi utfordrer hverandre til å leve et Herren i Jesus din Kristus. Gud er hos Rom deg. 8,1. En La helt oss hjelpe hverandre til å ta på oss Gud briller for å liv som er Gud verdig, gjennom å utfordre som utfordre har makt hverandre til å frelse. til Han tjeneste fryder i Hans rike. Da hverandre vil disse til siste å bruke bibelversene kreftene våre fra GT og bli gleder favorittvers seg over deg, for og flere gir enn deg på meg; på å leve rett. Gud trenger ingen slike ny sin kjærlighet! Han jubler over deg For du Gud, velsigner den rettferdige. Som medarbeidere, for de vil være fullstendig ubrukelige Salme 5,13. og uskikket til tjenesten Jostein med med fryd! en skjold dekker du ham med nåde! Myklebust Telefonnummer til Åkra kirkesenter Servicetorget Sokneprest Ferkingstad Sokneprest Åkra / Sokneprest Vea / Henning Liknes, daglig leder / Michael Fagerland, diakon / Kjellaug Berg, kirketjener Grethe Sørby, familiearbeider Greg Sørby, kateket Paul Leithaug, kantor E-post-adresse til Åkra menighetsblad: Besøk nettsidene våre: og 2

3 Dei livsviktige grønsakene Catarina Ramirez er takksam for grønsakene som veks i drivhuset. Støtta frå Kirkens Nødhjelp er grunnen til at ho kan gje døtrene næringsrik mat og viktig skulegang. - Vitaminer, utbryt Catarina og smiler nøgd. Ho og dottera Anabella har akkurat plukka korga full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det ikkje alt som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlingar har gått tapt og prisen på matvarer som blir selde på marknaden, har gått til vers. - Eg er ofte uroleg for kvar eg skal få pengar til mat. Av og til har eg ikkje nokon ting. Då bed eg til Gud, fortel Catarina. Det høgaste ønsket hennar er å gje døtrene Anabella (14) og Marta (11) skulegang og utdanning. Utan utdanning kan ein berre få jobb som vaskehjelp for familiar med penger. Eg vil ikkje at døtrene mine skal li same lagnaden som meg. Med utdanning har dei rettar i samfunnet og dei kan få ei ordentleg løn, seier den tapre mora. Ho fortel at skulegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiane sjølve betala. Underernæring eit stort problem I Guatemala er 60 % av innbyggjarane i landet urfolk, av mayaslekta. I 1996 blei ei rekkje fredsavtalar underteikna etter ei over 30 år lang og blodig væpna konflikt der urfolket leid ein hard lagnad. Gjennom CIEDEG, ei samanslutting av protestantiske kyrkjer i Guatemala, jobbar Kirkens Nødhjelp blant anna med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er ei stor utfordring blant mayafolket, fortel Hugo Garrido, leiar i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkingar som viser at mange born lir av mangelsjukdomar og har svak helse på grunn av einsidig kost og for lite mat. - Nokre av desse problema stammar frå konflikta då mange blei jaga på flukt og måtte busetje seg i område der dei ikkje hadde kunnskap om jorda dei dyrka. Kombinert med tørke- og regnperiodar som var uråd å varsla, har mange menn flykta til byane for å finna arbeid, medan kvinnene blir verande på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønsaker i drivhus Difor har CIEDEG starta kvinnegrupper der det blir gitt opplæring i berekraftig jordbruk og støtte til å byggja drivhus. Catarina er ei av kvinnene som deltek i prosjektet. I drivhusa veks no grønsaker som elles ikkje gror i høgda. Grønsaker som gjev livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For ei stund sidan plukka vi 120 agurkar i drivhuset, fortel Catarina. Sidan vi er seks familiar som deler, blei det 20 agurker på kvar. Vi har også tomater her. Den første avlinga fekk vi ikkje til, men den neste gav ca 30 kilo. Den vesle kvinna smiler breidt. Ho er stolt. Ho treng ikkje lenger uroa seg for korleis ho skal skaffa pengar til å kjøpa grønsaker på marknaden. Catarina har lært at bønner og mais åleine ikkje er tilstrekkeleg kost for tenåringsdøtrene. Dei treng vitaminer, seier ho og held fram korga med paprika att. Grunntanken bak prosjektet er at grønsakene som kvinnene dyrkar i drivhus skal inngå i familien sitt kosthald. Eit eventuelt overskot kan selgjast vidare og gje inntekt. - Det gjev meg ei god kjensle å kunna ta vare på døtrene mine. Catarina er takksam for starthjelpa frå Kirkens Nødhjelp. - No støttar eg meg sjølv, seier Catarina nøgd. Catarina Ramirez frå Guatemala har fått startstøtte frå Kirkens Nødhjelp til å dyrka grønsaker i drivhus. No gjev ho døtrene næringsrik mat og tener pengar nok til at jentene kan gå på skule. Catarina trur at ei framtid utan fattigdom er mogleg. Her er ho saman med dottera Anabella (14). Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Faktaboks Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27. mars Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferda tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempa for ei framtid utan fattigdom. Det er kyrkjelydar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Åkra og Vedavågen kyrkjelyd arrangerer aksjon 27. mars. Pengane som blir innsamla går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. 3

4 Vi presenterer lederen i Vedavågen menighetsråd: Aud Norunn Tjøsvoll Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg er nesten ekte Veabu siden jeg flyttet hit som barn. Jeg bodde noen år i Stavanger og en kort periode i Oslo i studietida, men etter hvert ble Vedavågen stedet vi slo oss ned igjen. Ellers er jeg gift, har tre barn og tre barnebarn. Jeg har jobbet som lærer i mange år ved Vedavågen skole og Grindhaug skole. Nå har jeg snart vært undervisningsinspektør ved Åkra skole i fem år. Alt dette tilsier at jeg har passert 50 Bakgrunn fra kristent arbeid? Den første ledertreningen og opplæring i kristent arbeid fikk jeg på bedehuset i Vedavågen. Jeg var med i styret i Ungdomsforeningen og fikk veiledning av dyktige voksenledere. Siden ble det styreverv i Skolelaget på ungdomsskolen. På Kopervik Videregående startet vi skolelag med god hjelp av Einar Steensnæs som arbeidet der på den tiden. Jeg var med en periode i Åkra Sokneråd og har vært med i noen grupper og utvalg der, blant annet mange år i redaksjonen til Menighetsbladet! Ellers har sang og musikk alltid vært en viktig del av livet mitt. Jeg har hatt stor glede av å få være med i bl.a Ungdomsmusikken på Vea, Salemkoret (Stavanger), Lovsang og Sola Gratia. Nå får jeg være med i kor i Vedavågen menighet! Hvordan har det vært å sitte i menighetsutvalget i Vedavågen? De fire årene i Menighetsutvalget har vært utrolig lærerike, utfordrende, givende, gledesfylte og spennende. Det er utfordrende å jobbe i det som blir kalt en områdemenighet i og med at lovverket ikke helt er tilpasset en slik menighet vi etter hvert ble. Sammen med Åkra Sokneråd som måtte være dem som var juridisk ansvarlige, klarte vi etter hvert å finne gode samarbeidsformer. Vi fikk nesten med en gang laget et visjonsdokument som viste retningen på arbeidet. Målet må være klart! For oss ble det viktig å skape «Kristent fellesskap for alle». Det har jo vært helt fantastisk å få flytte inn i ny kirke etter to år på Idrettshuset på Sletten. (Takk til Idrettslaget!) Det var og er også fantastisk å oppleve dugnadsinnsatsen og givergleden til veabuen. Jeg må ikke glemme gleden det gir å få være med på ulike oppgaver knyttet opp mot gudstjenesten. Hvordan ser du på det å være leder for menighetsrådet? Jeg synes det er et stort ansvar både å sitte i menighetsrådet og å være leder. Det er en tillitserklæring å bli valgt og så må vi prøve etter beste evne å være tilliten verdig. Lederen har en del oppgaver når det gjelder arbeidet i menighetsrådet, men det er rådet samlet som avgjør de ulike sakene. Menighetsrådet er satt sammen av folk med mye og ulik kompetanse og sammen skal vi gjøre et best mulig arbeid til beste for menigheten. Jeg er valgt som leder dette første året. Det er nok en oppgave vi vil bytte på. Det er mulig jeg kan bidra med litt «historisk kunnskap» nå i starten siden jeg har vært leder for Menighetsutvalget i fire år. Jeg vil prøve å ha visjonen vår klart for meg og arbeide for at Vedavågen skal ha en kirke for alle hvor folk kan vokse i troen. Hva er viktig i kirken vår fremover? Det er spennende tider i Den norske kirke med nye lokale grunnordninger for gudstjenesten, spennende prosesser når det gjelder skille stat/ kirke og trosopplæringsreformen som vi også etter hvert skal få midler til. Det viktige for oss lokalt må være å ha målet for alt arbeidet klart for oss. Kirkemøtet har utviklet en visjon for Den norske kirke som helhet: «I Kristus, -nær livet- en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke». Vår lokale visjon «Kristent fellesskap for alle» med underpunkter samsvarer med denne og viser oss veien videre. Kirken må være der for folk i alle livsfaser og gi opplæring i den kristne troen. Et klart budskap må forkynnes. Noe du synes er spesielt viktig i kristent arbeid/fellesskap? Jeg har allerede vært inne på mye av dette. Jeg kan legge til at vi må «heie» på hverandre i de ulike menighetene og huske på at vi har det samme målet for arbeidet. Dette har vi opplevd har vært veldig godt i Vedavågen. Jeg har også stor tro på bønn og vil nytte anledningen til å oppfordre alle til å be for arbeidet i menighetene! Tusen takk Aud Norunn, og vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet. G.F. Navnekonkurranse Hva skal bladet hete? Siden Åkra og Vea sokn har felles menighetsblad, ønsker vi et nytt og samlende navn. DU kan få være med og bestemme det nye navnet. Kom med forslag! Send det til: innen 7. mai. Vinneren vil bli premiert. 4

5 Mitt vitnesbyrd Å bli lurt Det hender jeg blir lurt av andre, eller at jeg føler at jeg blir lurt. Resultatet går for så vidt ut på det samme. Jeg sitter igjen med en dårlig følelse. Dette skulle ikke skjedd. Er det andre som har forårsaket dette, er det mulig å ta dette opp med personen som er årsaken til min dårlige følelse. Og det er mulig å få ordnet opp. Det hender likevel at jeg selv er årsaken. Jeg lurer meg selv ved å ikke velge slik jeg burde ha gjort. Jeg tror jeg skal unngå en ubehagelighet, men så blir det derimot nettopp dette som skjer. Og, verst av alt, jeg selv er årsaken til den situasjonen jeg havner i. Som ung mann satt jeg ved dødsleiet til en mann i sine beste år. Han hadde fått kreft og det gikk raskt mot slutten. Det mannen sa har jeg aldri glemt. Hadde jeg visst det var så enkelt å bli en kristen skulle jeg blitt det for lenge siden. Så fortalte han om et liv der han hadde lurt seg selv. Han trodde at Jesus ikke ville ha noe med han å gjøre. Han trodde han måtte leve et perfekt liv noe han langt fra hadde fått til. Han trodde en ting uten å ha undersøkt om så var tilfellet. Hva sier Bibelen? Alle de som tok imot han gav han rett til å bli Guds barn. Johs. 1,12. Jeg håper av hele mitt hjerte at du ikke er slik som denne mannen som lurte seg selv et helt liv. Jesus strekker ut en hånd til deg i dag. Tar du imot eller tror du fortsatt at du må gjøre noe leve nesten perfekt? Ikke fortsett med å lure deg selv. Odd Erik Eriksson Grethe og Greg Sørby Kyrkja har fått nye medarbeidarar i staben. Ekteparet Grethe og Greg Sørby tok 1. mars til i dei nye jobbane sine i kyrkja. Grethe er tilsett i ein 55% stilling som familiearbeidar, medan Greg er den nye kyrkjelydspedagogen vår, i 45% stilling. Stillingane er ikkje ferdigkomponerte, men sjølv om ikkje alt innhaldet er klart ennå, så veit me at familiearbeidaren kjem til å bruke ein del av tida si på sundagsskulen Regnbuelandet, samstundes som kyrkjelydspedagogen på si side vil vera rektor for konfirmantarbeidet og skule-kyrkje-samarbeidet. Me kan nok sjå fram til å treffa dei i mange settingar framover. Grethe er åkradame og firebarnsmor. Ho er utdanna omsorgsarbeidar, og jobbar i halv stilling i bustad for utviklingshemma. Mange kjenner henne nok òg frå kristent arbeid; dette har engasjert henne i mange år. Det same gjeld ektemannen. Greg, som opphaveleg er snikkar av yrke, har lagt ned hammaren og kjenner seg kalla til anna arbeid i og for Guds rike. Han har teologisk utdanning frå før, som med ein del tilleggsfag vil munne ut i ein bachelorgrad i teologi i nær framtid. Desse studia vil gå parallelt med arbeidet i kyrkja. Greg helsar lesarane med Efesarane 2,14: For han er vår fred. Legg trykket på Han! Jesus står mellom Gud og oss menneske som fredsfyrsten vår! MF 5

6 Takke Bønne og emner Vi takker for Fellesmøtene i Åkra kirke. Den eksplosive veksten av kristne i Kina. En antar at det i Kina i dag er over 80 millioner kristne. De helt ufortjente økonomiske fordeler som i stor grad følger med bare det å være bosatt i Norge, sammenlignet med mange andre steder i verden. Vi ber for Nyansatt familiearbeider Grethe Sørby og kateket Greg Sørby. Det Norske Misjonsselskaps bistandsprosjekter på Madagaskar, som i år er det misjonsengasjementet som ligger Åkra menighet særlig på hjertet. Forfulgte kristne i Nord-Korea, Iran, Afghanistan, Saudi- Arabia, Somalia, Maldivene, Jemen, Irak, Usbekistan og Laos. Dette er de land som for øyeblikket er rangert som de verste med hensyn til forfølgelse av kristne. Takk! Tusen takk til Astrid Tjelle Bårdsen for lang og tro tjeneste i menighetsbladet. Årsstatistikken 2011 siste året med felles tall Åkra-Vea Menighetsbladet bringer også i år noen av de lokale nøkkeltallene fra Den norske kirkes omfattende årsstatistikk. Etter soknedelingen 1. januar 2012 vil Åkra og Vedavågen ha hver sine tall, også i Den norske kirkes offisielle statistikk. Enn så lenge - her er gammel regnemåte med noen utvalgte tall for Åkra sokn, det siste fellesåret (2010, 2009, 2008, og 2006-tall i parentes): Døpte: 149 ( ) Konfirmanter: 135 ( ) Vigsler: 26 ( ) Begravelser: 74 ( ) Gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjeneste: 207 ( ) Gjennomsnitt til nattverd: 112( ) Interesserte kan finne omfattende tallmateriale og kirkestatistikk, fra lokalt til nasjonalt, på Gå videre på fanen Om Den norske kirke klikk på Statistikk. Både Vedavågen og Åkra har gått inn i tallene på andre måter enn i den større statistikken. Vi har sett på hva de forteller, og kort sagt: Vedavågen menighet har en svært god utvikling når det gjelder gudstjenesteliv og nattverddeltagelse. Stabilt høyt, og vi ser at vi beveger oss fra høye oppstartstall til en naturlig stabilisering på et gledelig nivå. Givertjeneste og frivillig tjeneste likeså. Åkra merker omstillingene de siste åra, særlig at vi også bør opp på et høyere nivå med faste givere. Likeså at nye må inn i tjenester. Gudstjenestetallene ser imidlertid ut til å justere seg. En detaljert måling av deltagelse de tre første månedene i 2012, med vanlige gudstjenester sammenlignet med like mange dåp osv, gir svært gode tall. Litt for knapt grunnlag for sikker statistikk, men en oppmuntring og bekreftelse på at nye kommer til. Mange eller få vi samles på Vea og på Åkra. Vær med å fylle din plass. Vi sees! Sokneprest Lars H. Tjøstheim 6

7 TÅRNAGENTDAG 2012 Tårnagentane er eit landsomfattande opplæringstilbod frå NSSF (Norsk søndagsskoleforbund) og DNK (Den Norske Kyrkje) og er eigentlig retta mot alle 8 åringane i soknet. Men då Tårnagentane blei sendt på TV i romjula i fjor, såg eg muligheita for at vi kunne nå mange barn som elles ikkje er med i nokon menighet. Etter ein kort tenkepause kom eg fram til at det ville vera naturleg å invitere alle menighetane i vårt område på ein slik muligheit! Vi hadde nokre hektiske komitémøte før vi inviterte til den første tårnagentdagen - for alle barn i alle aldrar. Vi var fryktelig spente på om det ville koma folk, og blei meget positivt overraska over at det kom 300 barn og 150 vaksne! Vi hadde vel ikkje drøymt om slik oppslutning, men vi greidde å fordele alle barna på grupper og aktivitetane gjekk greitt. Til årets tårnagentdag var vi betre førebudd og hadde fått med oss Elisabeth Fauskanger frå NSSF til å halda andakt på ein av postane, og mellom 35 og 45 leiarar var i full aktivitet for å gi barna ei fin oppleving! Sundagen starta kl. 11 med at barna blei registrerte og fekk "agentkort" til å henge på genseren. I tillegg fekk dei helsa på pinsens maskot før dei kom inn i kyrkjeskipet, der dei blei med i eit stort kor der ca 350 barn fekk syngja seg varme. Så blei barna delt slik at barn under skulealder gjekk ned i kjellaren og barn over skulealder var oppe i kyrkja. Begge plasser var det 8 stasjoner der barna skulle løyse oppgåver og via oppgåvene få ei innføring i litt av bibelens bodskap. Oppgåvene var alt frå å brette papirfly til etterforsking, og barna syntest tydelig at dette var kjekt. Ein av postane var som nemnt ein kort andakt som Fauskanger haldt. På 8 minutt måtte andakten vera unnagjort, og ho måtte ta den 8 gonger utan meir pause enn det skifte av gruppe tok! Trur nok at ho var ganske sliten etter siste gruppe, men ho strålte som ei sol då vi var ferdige! Det er inspirerande både for barna og for oss sundagskuleleiarar å få oppleve kor stor del av bygda vår som er aktive på menighetshusa! Etter at postane var ferdige, samlast vi til pølser og brus. Mange hundre pølser forsvann på få minuttar og praten gjekk livlig. Som ein avslutning blei det fellessong og utdeling av premiar. Så får tida vise om det blir tårnagent siste helga i januar 2013, men vi arbeidar allereie med planane. Vil også nytta anledninga til å takke alle frivillige frå dei forskjellige menighetane som deltok - de gjorde ein kjempeinnsats alle saman! Agnar Didriksen ORGELET I ÅKRA KIRKE 25 ÅR JUBILEUMS-KONSERT Onsdag 21. mars kl Kantor Paul Leithaug spiller et variert jubileumsprogram med musikk av ulike komponister, og ønskekonsert med orgelimprovisasjoner. Det vil også bli en musikalsk markering av Johann Sebastian Bachs fødselsdag som er samme dag 21. mars. Etter konserten inviterer Åkra menighet v/diakonatet til kveldsmat i menighetssalen. Alle er hjertelig velkommen! 1. PÅSKEDAG 8. april kl. 11: Festgudstjeneste i Åkra Kirke Sokneprest Lars Harald Tjøstheim, Messingblåsere og Kantor Paul Leithaug. VÅRKONSERT Åkra kirke søndag 13. mai kl : Ådlandsblesten, Åkra Kirkekor, Kristine og Øystein Langeland m. fl. Musikalsk leder Paul Leithaug. 7

8 Trilletreffet Alle med små barn bør prøve ein tur innom Trilletreffet! Ein god gjeng er dei, og kjekt har dei det men det er god plass til fleire Kvar tredje onsdag er dørene opne for fedre og mødre som har lyst til å ha det sosialt i lag frå klokka halv elleve og eit par timar framover. Som regel er det song og andakt, og det er varierte temaopplegg og kjekke aktivitetar for dei små. Dei vaksne har med seg nistepakke kaffi og saft blir servert. Ranveig Nyhamn er kontaktperson, og ho er å treffe på tlf viss du lurer på noko. Følgjande datoar er det treff denne våren: 21.3., 11.4., 2.5. og

9 Fargelegg! Tegning: ASBJØRN TØNNESEN + = kun 14 blader DVD (pr barn i gruppeabonnement) + Bok 9 SØNDAGSSKOLEN rett hjem med barnebladet BARNAS Bestill på sondagsskole.no eller på telefon , = kun 349, (privatabonnement hjem i posten)

10 Flacke-posten mars 2012 Da var den årlige misjonærkonferansen vel overstått, og det er på tide med litt info til gamlelandet. General Rolf ga oss mye på konferansen, ikke minst i sine bibeltimer om å være disippel og å gjøre disipler. Og vi hadde et flott fellesskap og konstruktive drøftinger blant annet om langtidsperspektivet for Normisjon i Mali. På vei til misjonærkonferansen stoppet vi ved det nye bibeloversetterhuset i Kita. 1. februar startet vi offisielt oversettelsen av det nye testamentet til malinké. Dette arbeidet har vært forberedt i flere år, men har vært utsatt fordi det har vært vanskelig å skaffe kvalifiserte oversettere. Men nå starter vi, selv om vi enda mangler en oversetter. Hilde Halvorsen leder et team med to nasjonale medarbeidere. Denne uka fikk vi meldingen om at bibelselskapet i Mali, som vi samarbeider med om dette, ikke har penger til sin halvpart av budsjettet. Det bør ikke stoppe oss Sikkerhetssituasjonen i landet opptar oss en del for tiden. I nord-mali er det krig mellom myndighetene og en regional frigjøringsbevegelse med tuareger i spissen. De prøver å få kontroll over et større landområde i nord-øst-mali. Det er en gammel konflikt som er blusset opp igjen etter at Gadaffi-vennlige leiesoldater med våpen kom hjem fra Libya-krigen. Så langt har konflikten gitt mer enn flyktninger i og utenfor landet. Ellers er misnøyen med myndighetene stor av flere grunner. Folk savner tiltak mot Al Quaida-kidnappinger i nord-mali, mot narkotikatrafikken, mot korrupsjon og mot matvarekrisen som ser ut til å bli alvorlig for store deler av Mali, blant annet i vest der vi holder til. (På bildet bæres sekker på 100 kg hirse inn i et av våre lager.) Det har vært voldelige demonstrasjoner i Bamako, og i forbindelse med presidentvalget i april/mai vil det kunne bli en del uro. Vi er forberedt i henhold til beredskapsplanen vår, og har også kjøpt visum til et naboland i fall vi må evakuere med bil. Vi opplever oss trygge, men oppfordrer til bønn for land og folk og valg 10

11 I januar/februar hadde vi besøk av åtte engasjerte besøkende fra Rogaland. Vi hadde en fantastisk flott rundtur sammen med mange sterke opplevelser. På bloggen vår (bamrof.blogspot.com) kan dere se glimt av noe av det. Møtet med innbyggerne i Fangalakouta gjorde inntrykk mennesker møtte frem, og vi tenkte at det planlagte møtet ble endret til en høflighetsvisitt med noen hilsener. Men tre unge menn, som var blitt kristne, sto frem og ledet an med stor frimodighet overfor sine muslimske og sterkt animistiske medborgere. Evangelist Sekou Keita, som selv har vært trollmann, utfordret animismen med et tydelig budskap. Mange ba om forbønn, blant annet landsbysjefen. Og etterpå kom en ung mann og sa at han ville bli kristen. Til sommeren kommer kirkepresidenten her, Adama Bah, på besøk til Norge. Han skal blant annet være med på generalforsamlingen i Stavanger, juni. Der kommer også de fleste Mali-misjonærene, og forhåpentligvis mange av dere som leser dette. Adama leder ikke bare EELM (samarbeidskirken vår her), men også et svært strategisk arbeid blant folket sitt, fulanerne. De er et stolt folkeslag, og normalt vanskelig å nå med evangeliet. Men i Mahina står Adama i spissen for et flott arbeid inn mot fulanerne. Forrige uke besøkte vi en fulanifamilie. De viste frem et velbrukt nytestamente og sa at de hørte på Adamas radioprogrammer hver dag. 200 fulanifamilier i området har nå sitt NT, og stadig flere lærer å lese gjennom kursing ut fra fulanisenteret vårt. Bibelskolen i Bafoulabé er i ferd med å fornyes både utvendig og med tanke på innholdet. Nylig ble et nytt bygg tatt i bruk. Gjermund Lygre leder bibelskolen sammen med gode maliske, norske og kamerunesiske medarbeidere. Neste uke holdes det kurs på bibelskolen om seksuelle krenkelser. Vi har hatt et par krevende saker i Bamako, som har foranlediget dette. Barns og kvinners verdighet utfordres på mange vis i samfunnet her, ikke minst etter at den nye familielovgivningen kom i fjor. Den befester synet på kvinnen som mannens eiendom. Takk til alle som knepper hendene i bønn til vår allmektige Far! Hildegunn ( , og Roar ( , Blogg: bamrof.blogspot.com Gaver kan sendes til konto og merkes Normisjons arbeid i Mali. 11

12 Konfirmanter i Åkra sokn J. C. MELHUS gullsmeder - dipl. gemmolog f.g.a. Skudeneshavn Åkrehamn skudeneshavn 4270 åkrehamn Din Mestergullbutikk på Karmøy Åkrehamn, tlf Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer. Bygnes Tlf og 6. mai 2012 Julie Akselberg Emely Aune Andersen Swantje Behrends Marius Olai Tjøsvoll Berg Lene Liknes Bergtun Are Bjordal Anna Nag Brekkå Tina Osk Brynjarsdottir Helena Larsen Christensen Oddvar Jensen Clarke Janina Leandra Del-prete Sindre Eide Jakob Einarsen Tina-Beate Eriksen Elisabeth Eriksen Victoria Evensen Leif Olav Fagerland Maria Ferkingstad Ingrid Ferkingstad Helene Simonsen Ferkingstad Jon Magnus Ferkingstad Julie Ferkingstad Anna Serine Fjermedal Andrea Fjæreide Joakim Gjerde Olena Grindhaug Anne Birgitte Grindhaug Eirik Grindhaug Einar Vaage Haaland Andreas Fagerland Haavik Andreas Sandhåland Hammersland Cathrine Johnsen Hjortdahl Jørgen Hemnes Johannessen Bjørnar Jakobsen Sander Bu Jakobsen Vegard Johansen Mats Johnsen Nicolai Steinsøy Kvilhaug Kristine Langeland Karolina Meiling Langåker Sunniva Meiling Langåker Helene Aarøy Liknes May Kristin Liknes Malene Lodden Oda Marie Løvlie Lage Aleksander Madsen Kjetil Vermundsen Madsen Karina Mannes Natalie Ringstrand Medhaug Ida Sofie Mikkelsen Susanne Nielsen Marte Magnussen Olsen Stine Breidfjord Olsen Linn Karin Raabe Olsen Christoffer Sørvik Pedersen Sten Øivind Pettersen Camilla Munkejord Pettersen Annelin Rasmussen Birgitte Rasmussen Kristian Sjøen Rossland Marius- Emil Salvanes Anja Sand Gjertrud Louise Nes Sandhåland Marit Kristine Sandhåland Kamilla Simonsen Sverre Sjøen Agathe Skår Martine Skår Veronica Stava Vegard Odland Stelander Tomas Stien Andreas Stol Larsen Jardar Aase Stonghaugen Sigmund Nes Stonghaugen Solbjørg Rene Sørby Ragnhild Tangen Hanne Lovise Solberg Teige Einar Magnus Tveit Thomas Pedersen Tønnessen Vegard Emil Solvig Varne Nina Byrknes Vea Audun Vetvik Henriette Vigdal Stian Wanvik Stava Martin Øygarden Veakrossen, tlf Konfirmanter i Vedavågen sokn Avdelingskontor: Rådhusvegen 11 13, 4270 ÅKREHAMN Tlf Fax E-post: 29. april 2012 Aleksander Christensen Amalie Sørbukt Granli Amalie Kristiansen Stava Annette Bergtun Bjørnar Røksund Jakobsen Cecilie Hellestveit Edvard Karlsen Eirin Steinnes Hanna Bachmann Grüner Henrik Lindeflaten Jarle Nilsen-Sjøen Jonas Andreassen Jonas Sørensen Karl Didriksen Kjell Magne Kristoffersen Kristian Haugeberg Lilli-Ann Tjøsvoll Lilly Bårdsen Marthe Halvorsen Martin Gjøsæther Nicodemus Knutsen Hatløy Nina Marie Amland Ole Johan Hansen Ferkingstad Rebekka Austneberg Regine Helgesen Kristoffersen Richard Skartveit Sveinung Mannes Sven Martin Kristoffersen Ytreland Tove-Kjerstin Hovden Vea PB ÅKREHAMN Tlf

13 Tannlege Fiskå og Hallaråker as Tannlege M.N.T.F. Ringv Åkrehamn Tlf Åkrehamn, tlf as Optikeren i Åkrehamn Medlem N.O.F. Tlf Kopervik Åkra Skudenes Torgunns BARNEKLÆR Utleige av dåpskjoler Åkrehamn Tlf Tlf Tlf Fax Tlf Fax Postboks 204, 4296 Åkrehamn Menighetsblad for Åkra og nr. Vea nr

14 Amfisenteret krehamn Velkommen i Åkra og Vedavågen menigheter Dato + HVEM Tlf Kl 44 = Snakkes! Kontakt Installatør meg gjerne før om du lurer på noe Einarsen Elektriske as BØHN REGNSKaP as Autorisert regnskapsførerselskap Rådhusvegen Divisenteret, Postboks 94, 4296 Åkrehamn t bohn-regnskap.no Tlf Fagmøbler Åkrehamn Krossen, 4270 Åkrehamn Tlf Fax Åkrehamn Tlf Fax Karmøy Begravelsesbyrå Normisjon Døgnvakt: / / P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: TRYGVE J. P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: Åkrehamn, tlf Åkra kirke: 18. mars kl Høymesse 18. mars kl G18. Nattverd 25. mars kl Høymesse. Dåp og nattverd 01. april kl Høymesse. Dåp og nattverd. Palmesøndag 05. april kl ÅBB: Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd 06. april kl Gudstjeneste. Langfredag 08. april kl Høymesse. Dåp og nattverd. Påskedag 15. april kl Høymesse. Dåp og nattverd 15. april kl G18. Nattverd 22. april kl Høymesse. Dåp og nattverd 29. april kl Høgmesse. Dåp og nattverd 05. mai kl /12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 06. mai kl /12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 13. mai kl Høymesse. Dåp og nattverd 17. mai kl Familiegudstjeneste 20. mai kl G18. Nattverd 27. mai kl Høymesse. Dåp og nattverd 03. juni kl Høymesse. Dåp og nattverd 10. juni kl Høymesse. Dåp og nattverd 17. juni kl Høymesse. Dåp og nattverd 17. juni kl G18. Nattverd Vedavågen kirke: 25. mars kl Gudstjeneste. Dåp 05. april kl Gudstjeneste. Skjærtorsdag. Nattverd 08. april kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd 22. april kl Gudstjeneste. Dåp 29. april kl /12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 06. mai kl Gudstjeneste. Nattverd 17. mai kl Familiegudstjeneste 28. mai kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd 03. juni kl Familiemesse 17. juni kl Gudstjeneste. Dåp EIN EKTA LOKALBANK Åkrehamn Vedavågen Kopervik Skudeneshavn Telefon Vedavågen kirkeforening ønsker velkommen til BASAR fredag 23. mars kl Sted: Vedavågen kirke God påske! 14

15 Døypte VIGDE Tlf , Åkrehamn. 2. etg Amfi. ÅKRA MENIGHET: 27. november Lykke Lilja Håland Thomsen 11. desember Mandius Brun 8. januar Rine Erland Heimdal Frida Lund-Nilsen 15. januar Magne Bårdsen Gudvangen Henrikke Stavland Lindeflaten Sander Kristoffersen Nilssen Marika Østbø Sondre Madsen Sæverud 5. februar Leon Mannes Martha Omvik Aline Knutsen Østevik 12. februar Andrea Ådland Aiden Løvlie 19. februar Lilly Beate Aunaas Helene Bløtekjær Simon Nyhamn Olai Nordahl Sletten 4. mars Norene Hult Gundersen Cornelia Eike Johannessen VEDAVÅGEN MENIGHET: 27. november Alexandra Bårdsen Alida Welde Ferkingstad 11. desember Jørgen Kristoffersen Alexander Ludvigsen Mikayla Ludvigsen Frida Wold 26. desember Nikolai Elisar Tønnesen 22. januar Thea Torvestad 29. januar Oliver Vedøy Magnussen 12. februar Benjamin Leander Wåg-Henriksen Kaia Marie Lindekleiv Thea Thorsen Linea Henriksen 11. desember Miriam Nordstrand (Giske kirke) 15. januar Martine Sydness (Vår Frelsers kirke) 29. januar Even Clementsen (Ferkingstad kyrkje) 19. februar Lucas Vedøy-Hjortland (Avaldsnes kirke) ÅKRA KIRKE: 21. januar Møyfrid Ferkingstad og Bernt Arne Eidesvik Døde ÅKRA KIRKE: 21. oktober Klara Marie Flotve 15. oktober Eldrid Therese Varne 18. oktober Liv Cindy Dalsvåg Einar Toralf Gundersen 22. oktober Lars Larsen 7. november Sigvart Olai Skotheimsvik 11. november Gudrun Gundersen 22. november Sigtrygg Ragnar Kvindesland 7. desember Tjærand Sunde Bauge 12. desember Arne Liknes 17. desember Halvard Nes 25. desember Sigrid Gurine Svendsen 26. desember Eigil Inge Ådland 2. januar Ole Wika 6. januar Malvin Bauge 7. januar Helma Olaug Kristensen 8. januar Jenny Theresie Knutsen 12. januar Johanna Kristoffersen 22. januar Borgny Alvilda Vikra 24. januar Harald Mannes 31. januar Judith Johannessen 5. februar Ruth Grindhaug 16. februar Thea Tangen 1. mars Olga Arnfrid Sætre Liknes VEDAVÅGEN KIRKE: 9. oktober Mathilde Hillesland 30. november Kirsti Bjelland 5. januar Magda Rasmussen 11. februar Anna (Pauline) Borch Wold 16. februar Elisabeth Karine Hetland 21. februar Torstein Jarle Galåen 4. mars Kristine Vea Telefon P.O.Box 115 N-4296 krehamn Vedavåg Tlf Tlf Tlf Åkra Tlf Kopervik Tlf Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i 1993 hatt økende oppdragsmengde innen skadeutbedring og nybygg. For å dekke etterspørselen har vi derfor behov for flere medarbeidere innen TØMRERFAGET Åkra Bilimport Vi kan tilby Åkrehamn, konkurransedyktige Tlf betingelser i et hektisk og trivelig miljø. 00 For mer informasjon, Åkra ta kontakt Bil med daglig leder Einar Tlf. Ånensen, tlf 00, 99 Haugesund eller på mail: P.b Sevelandsvik Tlf Pb. 213, 4270 Åkrehamn 15

16 De trodde at Jesus var borte. De trodde at Jesus var død. Da kom han på stranden en morgen som lyste rød. Han stod midt iblant dem som alltid. Et bål lyste opp med sin glød. Han lot dem få fisker i garnet, og gav dem brød.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10.

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 2 JUNI 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Hva foregår i Åkra Menighet s. 3 Lars Harald Tjøstheim s. 7 Kor blei de av?? s. 9 Misjonsvinduet

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 september 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s.

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2010 utgitt av åkra sokneråd 17. årgang 25-års jubileum for Åkra kirke Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt

Detaljer

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21.

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD GUD GIR VI DELER SATSING PÅ SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SIDE

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

Åkra kirke 20 år 1985-2005

Åkra kirke 20 år 1985-2005 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 3 - sept. 2005 Utgitt av Åkra Sokneråd 12. årgang Åkra kirke 20 år 1985-2005 Prosjekt Vedavågen kirke side 4 Kirkens SOS 25 år i Rogaland side

Detaljer

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15 HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 APRIL 2009 side 16 Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 MARS 2012 side 4 Om Dåpen! side 8 Påskeprogrammet! side

Detaljer

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 4 - des.. 2004 Utgitt av Åkra Sokneråd 11. årgang Trabonjy Alson i aksjon side 4 «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus,

Detaljer

Hamarøy Menighetsblad

Hamarøy Menighetsblad Hamarøy Menighetsblad Nr. 1/2012 71. årgang God påske! Hamarøynatta 2012 Den 15. Hamarøynatta ble en flott natt med mange aktiviteter og mye som skjedde fra scenen. Som konfransier holdt Ruben Gazki natta

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Les om UKA i Kopervik kirke

Les om UKA i Kopervik kirke GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2007 14. ÅRGANG TIDI HO RENN SOM ELV MOT OS. FORT SKIFTER SUMAR TIL VETTER. FADER VER ALLTID NOREGS LOS, RADT TIL DEI SEINASTE ÆTTER. Les om UKA i Kopervik kirke kirke

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Informasjon Nr. 1 Februar 2012-12. årgang Konfirmantleir med smil og glede side 4-5 Hjelp til ekstremt fattige side 6 Orgelskolen 10 år side 8 RE-NYTT

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

Tårnklang. Velsignet Påske! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2011

Tårnklang. Velsignet Påske! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2011 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2011 Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død. Velsignet Påske!

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage,

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 1 2012 19. Årgang Les om opptrinnet s. 10. God Påske! TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9 Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, 1 et sikkert

Detaljer

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 2 - M A R S 2 0 1 2-7 0. Å R G A N G Livets påskemorgen «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) En glad trubadur Bli med på trommekurs Alt om Påskefest

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer