ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt: prosesstudier på breer, sjøis og i havet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt: prosesstudier på breer, sjøis og i havet."

Transkript

1 ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt: prosesstudier på breer, sjøis og i havet. Arild Sundfjord NGF, Geilo,

2 Innhold Bakgrunn og organisering av senteret Tre hovedprosjekter, med eksempler på prosesstudier

3 Som et ledd i Regjeringens Nordområdestrategi er det opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for is og klima: ICE Senteret ble etablert i Hovedformålet er å styrke forskningen og overvåkingen av is og klima ved Norsk Polarinstitutt i samarbeid med sentrale institusjoner i Norge, spesielt UiTø, UNIS, Bjerknessenteret, Cicero og Havforskningsinstituttet.

4 Tre hovedprosjekter: klimaendringenes effekter på økosystemet i nord, spesielt på isavhengige arter ICE-Ecosystems ledes av Harald Steen havis og snø, særlig hvordan havisen og snøen påvirker og påvirkes av klima ICE-Fluxes ledes av Arild Sundfjord isbreer i polare områder, inkludert kunnskapsutveksling om høytliggende breer utenom polarområdene ICE-Fimbulisen ledes av Ole Anders Nøst + strategiske prosjekter, gjesteforskerprogram, formidling og undervisning

5 ICE-Økosystemer MÅL: Studere hvordan endringer i isdekke påvirker is-assosierte økosystemer. Spesielt fokus på hvordan bunntopografi og avstand til land spiller inn. Ice fauna -Gammarus wilkitzkii B. Gulliksen

6 ICE-Havis ICE-Havis undersøker fysiske prosesser som styrer utviklingen av havisen i Arktis. ICE-Havis fokuserer på å forstå prosessene som styrer masse- og energiflyten mellom atmosfæren, snøen, havisen og havet både på liten og stor skala.

7 F u es Motivasjon og hovedmål for prosjektet Vi klarer ikke forklare og simulere observerte endringer i isdekket. Dette skyldes mangelfull kunnskap om de grunnleggende prosessene, både på liten og stor skala. Hovedmål for ICE-Fluxes: 1) Få mer kunnskap om utvalgte nøkkelprosesser som styrer utviklingen av isdekket i Arktis. 2) Forbedre måten disse prosessene beskrives i numeriske modeller (f.eks. klimamodeller).

8 F u es Hva bestemmer hvordan isdekket er? 1) Energibalansen: - stråling - varmeutveksling med luften over isen - varmeutveksling med havet under isen 2) Isdynamikk: - vind og havstrømmer flytter is, og - endrer strukturen mekanisk (rygger/kjøler, råker)

9 F u es Noen av prosessene vi ser på Strålingsbalanse refleksjon/absorpsjon/transmisjon av strålingsenergi; effekter av smeltedammer, snødekke, aerosoler Varmetransport fra hav til is turbulente flukser Transport og dynamikk på regional skala; hvordan fordeles det varme atlantiske vannet, og hvordan fungerer isdriften? Hva sier sluttproduktet (det som strømmer ut gjennom Framstredet) om prosessene som skjer inne i selve Polhavet?

10 Studieområde - Innstrømning av varmt Atlantisk vann nord for Svalbard - Isdynamikk nord for Svalbard og i Framstredet - Transport av is og vann ut gjennom Framstredet IBCAO-kart fra

11 Photos: S.Gerland, NPI Stråling og havis Solinnstråling gir mye varme til isen i sommerhalvåret. Hvor mye energi som reflekteres avhenger av om isen er dekket av snø, smeltevann og partikler (aerosoler). Det som ikke reflekteres vil delvis absorberes i isen, og delvis gå gjennom isen til vannet under.

12 Photos: S.Gerland, NPI Stråling og havis Ved å måle hvor mye stråling som kommer ned til isen, hvor mye som reflekteres, og hvor mye som trenger gjennom isen, får vi kontroll på hvilken oppvarming solinnstråling gir ved ulike typer isdekke, ved ulike årstider. Isen gir også fra seg energi (gjennom langbølget stråling) og dette må også måles for å kunne beregne hele varmebudsjettet. måles.

13 Stråling og havis Photos: S.Gerland, NPI

14 Photos: S.Gerland, NPI Stråling og havis Vi ser også på hvordan strålingsenergien fordeles i vannet under isen, som funksjon av vannets optiske egenskaper (for eksempel fordeling av ulike partikler og substanser).

15 Måling av istykkelse og overflatebeskaffenhet Photo: S.Gerland, NPI Målinger av istykkelse fra helikopter suppleres med målinger gjort manuelt og med instrumenter på slede, ute på havisen. d EM d Laser Z i = d EM d Laser (snow + ice)

16 Helikopterflygninger med EM-bird + kamera, ICE-tokt aug 2010 Fordeling av istykkelse

17 F u es Varmefluks fra hav til is Montering av instrumentmast gjennom isen. Instrumenter som plasseres like under isen kan måle variasjon i strøm, salt og temperatur på liten skala (turbulens). Utstyr på plass, datafangst i gang!

18 F u es Varmefluks fra hav til is Instrumenter som plasseres like under isen kan måle variasjon i strøm, salt og temperatur på liten skala (turbulens). Slike data gir mål på varmetransport og frigjøring av salt ved frysing.

19 Varmetransport fra Atlantisk vann til overflaten Lignende målinger gjøres nedover i vannet, med frittfallende instrumenter. Sammen med data på variasjon i strøm, temperatur og salinitet i dypet kan vi si hvordan og HVORFOR varmetransporten er som den er. F u es

20 Profil med lite blandingsenergi Vinddrevet blanding i overflatelaget Sterk tidevannsdrevet blanding K=Γε/N 2 [m 2 s -1 ] Vertikal fluks K dc dz [kg m -2 s -1 el. lign.] Formål: kvantifisere variabilitet i ε and K, og relatere dette til drivkreftene.

21 Innstrømning av atlantisk vann A A Fordeling av temperatur og salinitet i et snitt nordover fra Rijpfjorden, Nordaustlandet.

22 Isdynamikk Isdriftsbaner kan forklares ut fra satellittbilder, modeller og GPSbøyer på isen. Beregnede driftsbaner, 2010 Bøyedrift, 2010

23 F u es Status for prosjektet Startet for halvannet år siden, godt i gang med andre feltsesong. Har primært dekket sensommer/høst (2010) og vår (2011). 4½ tokt. Mye godt materiale på plass. Trenger mer data på noen områder, mens noen er modne for analyse og beskrivelse. Neste års feltaktivitet vil bli ennå mer målrettet på færre prosesser/geografiske områder/tidsrom.

24 ICE-Fimbulisen Målet med prosjektet er å forstå vekselvirkningen mellom den Antarktiske isbremmen og havet. - Hvordan transporterer havet varme inn under isen? - Vokser eller minker ismassene på Fimbulisen?

25 Fimbulisen

26 Prosesser i vannet foran og under isen. Det varme dypvannet utenfor isbremmen har blitt ~1 C varmere siden På hvilken måte henger dette sammen med smelting under isbremmen? Varmeutveksling mellom åpent hav og vannet under isbremmen. Smeltingen fra isbremmen ved Dronning Maud Land som fra en av de store elvene i Sibir. Smeltevann fra isbremmene påvirker isfrysingen i åpent hav. Mye ferskvann = havet fryser lettere.

27 Prosesser i vannet foran og under isen. Ekman transport Vindstress Downwelling Antarctic Slope Front Hvilket vann er det som kommer inn under isen? To hovedmekanismer som kan få (relativt!) varmt inn under isbremmen: 1) Downwelling 2) Virveltranport på tvers av fronten

28 Feltmålinger: målinger i to dyp på tre steder: m over bunn m under isen Strømstyrke og -retning, CTD, O 2 (måling hver time)

29 1) Melt some snow

30 2) Heat up & pump the water

31 3) Bring a long long hose (> 500m)!

32 4) Keep on pumping water into the ice (6h.. 18h.. 24h.. 36h)!

33 Bring the instruments down!

34 Strømretning (månedsmiddel) & strømvarians Temperatur M1 Tidsserier av strøm og temperatur M2 M3 upper sensor lower sensor

35 M1 Tidsserier av strøm og temperatur M1 & M3 under isen: innstrømning av varmt vann sensommer og høst M2 M3 strøm og Varmtvannspulser inn, vinter og vår Utstrømning over terskelen

36 M1: Mean velocity & variance (48h lowpass filtered) - Ingen topografisk styrt innstrømning i dypet (overraskende!) - Ut- og oppstrømmende smeltevannsplume an under isen - Stor variabilitet og (ofte) mye energi i strømmen virvelaktivitet? M3: - Topografisk styrt innstrømning (barotrop) - Strøm inn og ned under isen ikke smeltevannsplume

37 Utveksling av varme på tvers av fronten gjennom virveltransporter Data fra elefantseler utstyrt med CTD

38 2351 temperatur- og saltprofiler innenfor 100 km fra kysten/isbremmen.

39 Variasjon i salinitet og temperatur gjennom vinteren.

40 Vannet under Fimbulbremmen er et blandingsprodukt med (modifisert) WDW WDW Smelte-/fryselinjen Målinger under isbremmen Ice Shelf Water målt av selene Frysepunkt ved overflatetrykk

41 Numerisk havmodellering parametererisering av virvler Eddy overturning of the Antarctic Slope Front controls glacial melting in the eastern Wedell Sea Nøst et. al, 2011, in JGR-Ocean

42 Modelloppløsning: 2 vs 1 km

43 Modelleksperimentene er i tråd med observasjonene. Virvelpulser fra fronten i skråningen kan gi transport av (modifisert) WDW opp på sokkelen og inn under isbremmen. Eddy overturning of the Antarctic Slope Front controls glacial melting in the eastern Wedell Sea Nøst et. al, 2011, in JGR-Ocean

44 Formidling & Profilering Nye ICE nettsider ICE i Media Reisebrev fra ICE-Ecosystems feltarbeid ICE-tokt NRK-blogg & innslag på NRK/nyheter ICE-Ecosystems: GLOBEC INTERNATIONAL NEWSLETTER APRIL 2010

45 Medarbeidere NP Mange.. Samarbeidspartnere UiTromsø, UiBergen, UNIS, APN, FMI, AWI, +++

ICE-Havis Arild Sundfjord NP, Tromsø, 07.06.2011

ICE-Havis Arild Sundfjord NP, Tromsø, 07.06.2011 ICE-Havis Arild Sundfjord NP, Tromsø, 07.06.2011 Innhold Hovedmål for prosjektet Eksempler på prosesser som studeres F u es Motivasjon og hovedmål for prosjektet Vi klarer ikke forklare og simulere observerte

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022 Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022 Rapport Divisjon for Energi, ressurser og miljø Norges forskningsråd

Detaljer

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim Foto: Husmofoto Design: Jan Neste Design Et klimascenario for om 50 år Fakta om RegClim RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden,

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Prosjektrapport. Aerosoler, skyer og stråling i polhavområdet. Norsk institutt for luftforskning. 1 Innledning. 2 Mål

Prosjektrapport. Aerosoler, skyer og stråling i polhavområdet. Norsk institutt for luftforskning. 1 Innledning. 2 Mål Norsk institutt for luftforskning Prosjektrapport Dato: 2007-06-18 Ref.: Forfatter: Georg Hansen, NILU; Frode Flatøy, Bjerknessenteret Mottaker: NorACIA-sekretariatet, Norsk Polarinstitutt Aerosoler, skyer

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"?

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av drivhuseffekten? Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"? Lisa Miller, Francisco Rey og Thomas Noji Karbondioksyd (CO 2 ) er en viktig kilde til alt liv i havet. Ved fotosyntese

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Statlig program for forurensningsovervåking Rapportnr.1124/2012 Tilførselsprogrammet 2011 Overvåking av forsuring av norske farvann

Statlig program for forurensningsovervåking Rapportnr.1124/2012 Tilførselsprogrammet 2011 Overvåking av forsuring av norske farvann Statlig program for forurensningsovervåking Rapportnr.1124/2012 Tilførselsprogrammet 2011 Overvåking av forsuring av norske farvann TA 2936 2012 Tilførselsprogrammet utføres av: Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no Rapport Avklaring om det finnes spesielle områder som peker seg ut som særlig viktige for den økologiske produktiviteten i havområdet som dekkes av forvaltningsplanen (Barentshavet Lofoten). Paul Wassmann

Detaljer

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR.

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR. TOGRADER.NO NR. KR. STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN VANN OG KLIMA EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN UTGITT MED STØTTE FRA: ANSVARLIG REDAKTØR: ANDERS BJARTNES POST@TOGRADER.NO

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK POLARINSTITUTT Årsmelding 2003 Annual Report 2003 ÅRSMELDING 2003 Innhold/Contents Året som gikk side/page 3 Organisasjon og hovedtall side/page 4 Årsrapport Administrasjon og personale side/page

Detaljer

ISBN 978-82-8235-051-8 redaktør olav christensen

ISBN 978-82-8235-051-8 redaktør olav christensen 2011 Frammuseet/Universietet i Oslo og forfatterne Denne katalogen er realisert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord Lay-out: www.hummingbird.no / Gry Hansen Trykk og innbinding: Erik Tanche Nilssen AS,

Detaljer

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten J. Even Ø. Nilsen, Helge Drange, Kristin Richter, Eystein Jansen og Atle Nesje : Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten et prosjekt utført av Nansen senter

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Innhold INNLEDNING... 2 HVORFOR KLIMAFORSKNING?... 2 MÅL OG PRIORITERINGER... 3 HOVEDMÅL... 3 DELMÅL... 4 Faglige delmål... 5 Strategiske

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks nr.10/2008 FISKEN OG HAVET AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks Arne Ervik, Ann-Lisbeth Agnalt, Lars Asplin,

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 26.09.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1878 Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen Oppdrag i tilknytning

Detaljer