Research. En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater Utarbeidet av Anette Haukaa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Research. En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater. 28.03.2007 Utarbeidet av Anette Haukaa 1"

Transkript

1 Research En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater Utarbeidet av Anette Haukaa 1

2 NeedScope Dette er en merkevareundersøkelse vi har gjort på våre kvinneblader siden 1998 Den gir oss verdifull informasjon og forståelse av våre leseres behov og hvordan bladene kan tilfredsstille disse. Hvilke egenskaper knyttes til merker, altså hvilken identitet assosieres med våre egne og konkurrerende merker Ikke minst også i forhold til hva vi kan gjøre for å dekke enda flere behov og ønsker Utarbeidet av Anette Haukaa 2

3 Hvordan forholder vi oss til reklame? Hvor mye reklame utsettes vi for i løpet av en dag? Oppfattes det som støy? Har dette endret seg over tid? Ulike undersøkelser som er gjort på området fra vår side Hva som gjøres fremover, som støtter oppunder ukepresse som kanal Utarbeidet av Anette Haukaa 3

4 Innstiling til ulike typer reklame Formålet Måle befolkningens innstilling til forskjellige typer reklame Undersøkelsen bekrefter tidligere studier i Norge og andre land som viser at vi i langt større grad er positive til reklame i mottakerstyrte medier kontra avsenderstyrte. Forskjellene er like store på tvers av alder og kjønn. Gjennomført 2004 og 2000 v/ MMI Utarbeidet av Anette Haukaa 4

5 Blader en viktig kilde til produktinformasjon, tips og ideer! Enorm reklamestøy og økende reklametretthet gjør eksponeringskvaliteten stadig viktigere i forhold til å oppnå effekt av medieinvesteringene. Undersøkelsen kartlegger hvor folk orienterer seg når de søker informasjon, tips og ideer. Nytteverdien av de forskjellige reklamekanalene. Gjennomført av MMI i 2000 Undersøkelsen viser tydelig ukebladers/ magasiners styrke i forhold til å kunne tilfredsstille forbrukers behov for informasjon, tips og ideer! Utarbeidet av Anette Haukaa 5

6 Annonser viktigst for valg mellom like produkter! Undersøkelsen viser at annonser er meget godt egnet til å gi forbruker dypere kunnskap om produktene, en kunnskap som kan brukes til å differensiere mellom ellers like produkter! Undersøkelsen viser også at annonser oppfattes som mer troverdige enn annen form for reklame og at flere mente at de kjøpte produkter som en direkte følge av å se annonser i forhold til å se annen reklame. TV oppfattes som mer underholdene, men er også den reklameformen som flest irriterer seg over. Gjennomført i 2000 av MMI Utarbeidet av Anette Haukaa 6

7 Zapping i reklamepauser Gjennomført av TNS Gallup for Mediaedge:cia i samarbeid med ukepressen, Gjennomført i 2005 Undersøkelsen avdekker årsakene til at man skifter kanal, om det er reklamen i seg selv eller pausen Hvilke egenskaper ved reklamen som gjør at man zapper eller ikke Hva man foretar seg når det kommer en reklamepause 32% zapper, 50% av disse gjør det pga at det kommer reklame, 15% skifter kanal umiddelbart, 40% gjør andre ting når det kommer reklame. At en film er vist mange ganger før fører i størst grad til zapping, samt reklame med gode pristilbud, selgende reklame og utenlandsk reklame Nye, humoristiske og underholdende filmer ser ut til å gi litt mindre sannsynlighet for å skifte kanal Utarbeidet av Anette Haukaa 7

8 Annonsering i sommermånedene Sommeren er en sesong med stort potensialet for våre annonsører. Reklametrykket er mindre i alle kanaler, også ukepresse Vi ser mindre på TV Sommeren er tradisjonelt årets beste sammenhengende salgsperiode for våre blader. Den prosentvise salgsøkningen om sommeren sammenliknet med gjennomsnittet for resten av året, ligger for mange blader på mellom 10 og 15% Kilde: ACNielsen, MMI og eget forlag Utarbeidet av Anette Haukaa 8

9 10 gode grunner til ikke å bruke TV Presentasjonen er utarbeidet av Rune Danielsen MindShare. Oppsummert sier presentasjonen: TV reklame er dyrt å produsere TV reklame tar tid å produsere TV reklame er dyrt å kjøpe TV reklame når ikke frem til de viktigste målgruppene Du betaler alt for mye for alt for høy frekvens Du drukner i støy Seerne unnviker reklamen Seerne husker ikke reklamen Du er i et medium som ikke lengre er eksklusivt Multi-medie kampanjer er alltid mer effektive Utarbeidet av Anette Haukaa 9

10 Mediadøgnet Mediadøgnet viser det norske folks mediavaner for siste år og utviklingen siden Rapporten tar hovedsaklig for seg mediakanalene TV, radio, avis print, avis internett, fagblad, ukeblad, bøker, musikk, video, kino og internett. I tillegg gis det data om SMS, Tekst-TV, PC-/TV-spill/dataspill. Nytt for 2005 er at vi har tall på dagligvarebutikk som reklamekanal. Gjennomføres årlig av MMI, ferdigstilles november måned. Mediadøgnet består av 3 resultater: % som benytter kanalen Minutter brukt av disse Minutter brukt av befolkningen Mediadøgnet tar for seg følgende målgrupper: Alle personer, 15 år eller eldre Menn Kvinner Barn og ungdom 8-24 år Barn 3-7 år Utarbeidet av Anette Haukaa 10

11 Reklamestatisikk Rapporten viser utvikling i den totale bruttoannonseringen, fordelt på kanaler, sammenlinket med samme periode forrige år, samt totalt hittil i år opp mot fjoråret. I tillegg en oversikt over de største bransjene og annonsørene. Gir deg en ok oversikt over hvordan kanalen går nå kontra i fjor, og om reklametrykket går oppover eller nedover totaltsett. Leverandør: ACNielsen Utarbeidet av Anette Haukaa 11

12 Mediakart Gjennomføres av MMI Viser andel av Norges befolkning som er lojale, superlojale eller sporadiske etc til de enkelte bladene på markedet. Denne bør ikke brukes i den form den ligger i nå, fordi den går totalt på befolkningen. MEN: Dersom det er noen som trenger informasjon om lojale og mindre lojale lesere, så kan dette bestilles for bladets faktiske målgruppe Utarbeidet av Anette Haukaa 12

13 Leserundersøkelser Research brukes også som støtte for kontinuerlig og konkret utvikling av de enkelte bladene. Det gjennomføres årlige leserundersøkelser for alle bladene Disse omhandler bladet som helhet, samt rangering av de ulike innslagene og en vurdering av hvordan stoffområdene scorer i forhold til forrige undersøkelse. Litt rundt annonser i bladene ligger også inne i disse undersøkelsene Utarbeidet av Anette Haukaa 13

14 Trendforskning Eksempler på trendprosjekter: Den postmoderne kvinne ( 1999) Det grå gull ( 2001): Tittelkampen 2010 ( 2004) Usminket ( 2005) Vi gjør dette for å få en bedre forståelse av samfunn, marked og forbruker Utvikle eksisterende produkter og nye magasiner Bidra til konkret stoff/artikler/reportasjer i bladene Formidle kunnskap internt og ikke minst overfor våre annonsører og samarbeidspartnere Utarbeidet av Anette Haukaa 14

15 Skattefunn - prosjektet Et samarbeid mellom Hjemmet Mortensen, Egmont Serieforlaget og Allergruppen Gjennomføres av Millward Brown i Danmark Annonsører, mediebyråer og reklamebyråer nærer skepsis til effekten af printannonsering i forhold til TV-annonsering. Vi møter stadig større krav til effektmålinger. Mediebyråene har utviklet systemer for måling av effektene av TVreklame, men per i dag finnes det ikke noen effektive løsninger som ivaretar ukepressens behov. Konsekvens: Magasiner taper reklameandeler blant mediebyråkunder (MIO-tall). Resultater for hele perioden foreligger i februar 2006, halvårsrapport presentert for kundene oktober 2005, med varierende resultater. Foreløpig indikerer resultatene en multimedieeffekt Utarbeidet av Anette Haukaa 15

16 Kvinne hvordan har du det? Gjennomført i forbindelse med Allergruppens Helse og Velvære seminar mai 2005 Vi ønsket her å finne ut av hvordan den norske kvinne har det. Hvordan har den norske kvinne det med seg selv Er hun fornøyd med livet Føler hun seg attraktiv Har hun god helse Har hun et godt sex liv Gruer hun seg til å bli gammel Hvilket forhold har hun til kosmetisk kirurgi Hva er viktig for henne i fremtiden Har hun ønsker om forandringer i livet sitt Allergruppen gjennomfører med jevne mellomrom undersøkelser rettet mot kvinner. Undersøkelse gjennomført i samarbeid med MMI april 2005, målgruppe kvinner år Utarbeidet av Anette Haukaa 16

17 Ung Kvinne Ambisiøse romantikere Et utdrag fra hva du finner i rapporten: Intim sirkel av nære venner. Nære venner er gamle venner. - Nettverksgenerasjonen noen nære venner, men store nettverk. Integrasjonspionerene stadig flere har venner med innvandrer bakgrunn Familiekjære unge godt og nært forhold til far, mor, søsken og besteforeldre Uttrykker et sterkt ønske om å være sosialt ansvarlige og etisk bevisste. - Stort fokus på å være snill og gjøre noe godt for andre Flertallet mener de har like god moral som både foreldre og besteforeldre-generasjonen Men de uttrykker en dårlig sosial samvittighet knyttet til: Få ting opp i hendene/for gode materielle forhold/for mye opptatt av penger&status/setter mindre pris på ting/mer bruk&kast mentalitet Unge engasjerte uttrykker vilje til engasjement, de vil stemme ved stortingsvalget, jobbet for frivillige organisasjoner, gitt penger til en veldedig organisasjon Lykke = immateriell, ikke materiell Den store redselen er ensomhet, det å ende opp alene Jakten på den store kjærligheten står sentral. - Alle vil gifte seg - Troen på det evigvarende ekteskapet er sterk. Alle vil også ha barn Ny invidivualisme Toleranse for individuelle valg Individualisme på egne premissser, snarere enn et oppjaget krav om selvrealisering Fokus på de nære ting Nyvunnet tradisjonalisme kjøttkaker, ikke ruccola og foccacia Opprør mot den rå og umotiverte materialismen Del 2 tar for seg:shopping, mat osv En workshop med unge kvinnelige tidlig adoptører mellom år, En landsrepresentativ kvantitativ studie, 1000 intervjuer med norske kvinner mellom 18 og 30 år. Gjennomført i samarbeid med Opinion, august Utarbeidet av Anette Haukaa 17

18 Annonsetester Gjennomføres på en rekke av våre blader/ magasiner Testene tar for seg oppmerksomhet, liking og kjøpssannsynlighet, samt noen vurderinger rundt den enkelte annonse når det gjelder utforming. Gjennomføres av Receptor, og database for benchmarking av annonsetester er snart klar til bruk Utarbeidet av Anette Haukaa 18

19 Sosiograf - En segmenteringsmetode Norsk Monitor -Forbrukertyper og deres preferanser Individer fødes inn i et samfunn hvor det eksisterer normer og verdier. Hva som er rett og galt, pent og stygt, er i hovedsak et kulturelt spørsmål. Gjennom oppdragelsen og de tidlige ungdomsårs egenerfaringer, festnes den enkeltes verdier og derigjennom fremtrer personligheten. Senere påvirkninger fører som regel bare til mindre endringer i de verdiprioriteringer som allerede er etablert. Det er disse forutsetningene som ligger til grunn for Norsk Monitor. Man går gjennom en kompleks matematisk analyse av verdimønstrene i befolkningen og avdekker de kulturelle hoveddimensjonene i Norge. Disse viser hva det er som først og fremst skiller nordmenn fra hverandre når det gjelder oppfatning av hva som er det gode og riktige liv. De kulturelle grupperingene i befolkningen kan derigjennom deles inn i og bli fremstilt gjennom sosiografer og verdikart. Gjennom sosiografer kan det så gis portretter av brukere av et produkt eller andre typer målgrupper, som viser deres kulturelle særpreg og plassering i det norske verdilandskapet Utarbeidet av Anette Haukaa 19

20 MMI Verbi En forenklet tolkning av de ordassosiasjoner som ligger tilgjengelig i mmimsen Fra 70 ord til 13 segmenter. Kan brukes i for eksempel målgruppebeskrivelser og korrespondanseanalyse Utarbeidet av Anette Haukaa 20

21 Image og posisjonering for enkeltmedier, Oktober 2005 Formål: Hvilke ord/uttrykk passer til hvilket blad/magasin. Bladets image og personlighet er viktig for valg av annonsemedium. Eksempler fra undersøkelsen: Se og Hør har en image som mer underholdende, sexy og glamorøs enn Hjemmet. KK har en image som mer inspirerende og informativ enn Se og Hør. Flere blader vil bli undersøkt etter hvert. Familie Norsk Sexy Underholdende Ansvarlig Kontroversiell Informativ Modig Inspirerende Glamorøs Innovativ Omsorgsfull Selvsentrert Image 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Se og Hør KK Utarbeidet av Anne-Marie Røren 21

22 Effekter av reklame i ulike mediekanaler, Oktober 2005 Magasiner TV2, TV3, TVN Avis Internett Utendørs Fått tips og ideer Fulgt råd eller fremgangsmåter Kjøpt noe Prøvd produkt/ tjeneste for første gang Formål: Å forstå hvordan media trigger ideer og handling og hvor reklame ser ut til å fungere best Utdrag fra oppsummeringen: Når det gjelder å ha fått tips og ideer eller fulgt råd/fremgangsmåter, rangeres reklame i magasiner høyt, spesielt innenfor områder som skjønnhet og mote. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 22

23 Oppfattes reklame som nyttig for mottakerne, Oktober 2005 TV2, TV3, TVN Reklame i posten Internett Formål: Se på hvilke reaksjoner befolkningen har til reklame i ulike mediekanaler Utdrag fra oppsummeringen: Undersøkelsen viser at reklame kan være til hjelp i innkjøp og beslutninger. Magasinreklame har relativt få negative effekter. Magasiner får høyest oppslutning i gruppen under 30 år. Avis Utendørs Radio Magasiner Har mye reklame som jeg ikke er interessert i Jeg synes ofte reklamen er forstyrrende Reklamen er for påtrengende Utarbeidet av Anne-Marie Røren 23

24 Reklame- en kilde til stadig ergrelse (SIFO) Undersøkelse gjennomført av SIFO. SIFO (statens institutt for forbruksforskning) har gjort en undersøkelse i februar 2006 for å få en innsikt i forbrukernes holdning til reklame respondenter mellom år ble i februar oppringt. Landsrepresentativt. Noen reklameformer ergrer folk seg mindre over nå enn tidligere. Dette gjelder utendørsreklame (17%) og UKEPRESSE (31%). Andelen som ergrer seg over reklame i ukepresse har vært jevnt synkende fra 1976 til Utarbeidet av Anne-Marie Røren 24

25 Effekter i ulike mediakanaler desember 2005 Formål: Hvor mye betyr de enkelte mediekanalene innenfor ulike bransjer når man søker informasjon, inspirasjon, aktuelle nyheter osv Blad/ magasin/ fagblad TV2, TV3, TVN VG/ Dagbladet Vanlig aviser Internett Nyttig Nyhet Aktuell Preferanse Inspirerer Informasjon Best reklame Utarbeidet av Anne-Marie Røren 25

26 Maskulin Arena mai 2006 Oppsummering fra resultatene på den Norske mannen. Undersøkelser gjennomført av Opinion og PEJ på oppdrag fra Allergruppen. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 26

27 Needscope 2006 Posisjoneringsundersøkelse gjennomført av Opinion. Kartlegger posisjonen de norske bladene/magasinene har ut fra lesernes ståsted. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 27

28 Barn & Ungdom 2006 Undersøkelse gjennomført av Synovate MMI. Fritidsinteresser, medieforbruk for barn & Ungdom. Alder 8-24 år. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 28

29 Mediadøgnet barn & ungdom 2006 Undersøkelse gjennomført av Synovate MMI. Tidsbruken på ulike medier for barn & ungdom. Alder 8-24 år. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 29

30 Opinionsledere: I utlandet ser man nå på muligheten av å betrakte "word of mouth" som en kanal ved siden av tradisjonelle media. Dette ble nevnt på frokostmøtet da MMI offentliggjorde lesertallene 15.mars. I dette ligger at man fokuserer på hvor annonsørene treffer opinionslederne/salgsekspertene for sitt produkt. Opinionslederne er personer som vet mye om produktgruppene og mener de overbeviser andre om sin mening og fungerer således som en egen markedsføringskanal (word of mouth). Annonsørene bør annonsere i de mediene hvor de treffer opinionslederne godt. Se noen resultater på S:\Annonse\Markedsinformasjon\Lesertall- Opplagstall-CPT\Lesertall\ Jeg har også hentet ut tall på opinionsledere for noen av våre blader som er sendt til team 4 + team 2. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 30

31 Argumentasjon for ukepresse som mediekanal Fagdag hos Carat mai 2006 Dokumentasjon på at blader/magasiner bygger dekning, fordeler ved mediemixkampanjer med mer. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 31

32 Avisbilag MMI har gjort en undersøkelse på lesemønster for helgeavisene og avisbilagene og betalingsvilligheten for avisbilagene alene. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 32

33 DNA for avisenes helgebilag, kvinneblader og manneblader MMI har gjort en undersøkelse på image + personlighet (= mediets DNA) for avisenes helgebilag sammenlignet med snittverdier på kvinneblader og manneblader. Både mannebladene og kvinnebladene oppfattes å være mer informativ, underholdende og inspirerende enn avisenes helgebilag. Kvinnebladene oppfattes i større grad å påvirke folks meninger. Formål med undersøkelsen: Se på hvor godt ulike personligheter passer til de ulike mediene. Utvalg: Landsrepresentativt utvalg av personer 15 år intervju. NB: Dette er en undersøkelse som er gjort på vegne av styringsgruppen; representanter fra Allergruppen, HM og Bonnier. MMI har derfor ikke spesifisert pr. blad. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 33

34 Interaktive leserpaneler 2007 Etablert et panel av ca 400 kvinnelige kjøpere av KK, Henne, Allers, Eva, Puls, Cosmopolitan og Se og Hør i alderen år Benyttes på en rekke områder (redaksjonelt, annonsemessig og markedsmessig) for å trekke forbrukeren inn i prosessen med å utvikle produktene; co-creation I tillegg mulighet for å få førstehånds informasjon om hva forbrukerne er opptatt av Gjennomføres sammen med mmi synovate/fishnet Utarbeidet av Anne-Marie Røren 34

35 Den voksne forbruker 2006 Undersøkelse gjennomført av synovate MMI og senior agency Fokus på innsikt om den voksne forbruker i kommersiell sammenheng Men i tillegg til adferd og forbruk, også verdier og holdninger samt samfunnsmessige elementer av betydning for målgruppen Utarbeidet av Anne-Marie Røren 35

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Postkasse- og TV-reklame ergrer de fleste norske forbrukere

Postkasse- og TV-reklame ergrer de fleste norske forbrukere Pressemelding Den internasjonale forbrukerdagen 15. mars 2005 Postkasse- og TV-reklame ergrer de fleste norske forbrukere Folks ergrelse over reklame på TV og i dagsaviser har økt betraktelig den senere

Detaljer

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living!

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Agenda Bonnier Media Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Ipad Agenda Events/sponsorat Nyhet! Iform/stella/tara-løp Bonnier

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Mediehusanalyse for magasiner og ukeblader

Mediehusanalyse for magasiner og ukeblader Mediehusanalyse for magasiner og ukeblader MU 28.10.15 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup Forskningsleder for medier @Futsaeter TNS Gallup Agenda 1. Oppsummering 2. Rapporterte nettsteder i Forbruker & Media

Detaljer

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL Hva skjer med lesertallene? Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL DE STORE VALUTAUNDERSØKELSENE De store syndikerte medieundersøkelsene er mediekanalenes "valuta" "Syndikert": At en

Detaljer

Rekkevidderapport for forlagshusene Katja Møglestue 7. Mars 2017 Forbruker & Media 17/1

Rekkevidderapport for forlagshusene Katja Møglestue 7. Mars 2017 Forbruker & Media 17/1 Rekkevidderapport for forlagshusene 2016 Katja Møglestue 7. Mars 2017 Forbruker & Media 17/1 Sammendrag Rapporten viser forlagshusene sin totale netto rekkevidde, basert på de enkeltmediene som måles i

Detaljer

Lesertall magasiner og ukeblader Januar desember 2006. Frokostseminar 15. mars 2007

Lesertall magasiner og ukeblader Januar desember 2006. Frokostseminar 15. mars 2007 Lesertall magasiner og ukeblader Januar desember 2006 Frokostseminar 15. mars 2007 Om sammenligning med tidligere lesertall Endring til 12år+ fra 15år+ ble gjennomført høsten 2006, slik at de viste tallene

Detaljer

Rekkevidderapport for forlagshusene

Rekkevidderapport for forlagshusene Rekkevidderapport for forlagshusene 2015 (16/1) Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 Rekkevidderapport for forlagshusene TNS F&M MGI 16/1 Sammendrag Denne rapporten viser forlagshusenes sin totale netto

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Rekkevidderapport for forlagshusene 2016/2017 Ingunn Orthe 20. september 2017 Forbruker & Media 17/2

Rekkevidderapport for forlagshusene 2016/2017 Ingunn Orthe 20. september 2017 Forbruker & Media 17/2 Rekkevidderapport for forlagshusene 2016/2017 Ingunn Orthe 20. september 2017 Forbruker & Media 17/2 1 Sammendrag Rapporten viser forlagshusene sin totale netto rekkevidde, basert på de enkeltmediene som

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Rekkevidderapport for forlagshusene Høst 2015/Vår 2016 (F&M MGI 16/2)

Rekkevidderapport for forlagshusene Høst 2015/Vår 2016 (F&M MGI 16/2) Rekkevidderapport for forlagshusene Høst 2015/Vår 2016 (F&M MGI 16/2) Katja Møglestue 14.09.16 Sammendrag Rapporten viser forlagshusenes sin totale netto rekkevidde, basert på de enkeltmediene som måles

Detaljer

FRA LESERE TIL LESING. til eksponeringer på flere plattformer. Frokostmøte på Latter 21. mars 2013

FRA LESERE TIL LESING. til eksponeringer på flere plattformer. Frokostmøte på Latter 21. mars 2013 FRA LESERE TIL LESING. til eksponeringer på flere plattformer Frokostmøte på Latter 21. mars 2013 Ingvar Sandvik Marketing & Associate Director Twitter: @isandvik År 0, null, zero Ny metode og nye valutatall

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1):

Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1): Lesing av papirmagasiner 2015 (MU 16/1): Sterk tilbakegang for magasinene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup http://www.tns-gallup.no/medier Sammendrag: Sterk tilbakegang for blader og magasiner

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Er medier merkevarer?

Er medier merkevarer? Er medier merkevarer? Morten Micalsen Strategidirektør Mindshare Norway Norsk Redaktørforening 15. Oktober 2007 Da merkevaren kom til Norge og litt om idégrunnlaget grunnlaget. Merkevaren er et renommé

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund Resultater fra TNS Gallups undersøkelse april/mai 2011 Givernes holdning til telefonsalg Norges Innsamlingsråd, 9. mai 2011 1. De fleste husker samtalen godt De fleste bidragsyterne ble intervjuet 1-3

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk?

Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk? Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk? Koblingen mellom økonomi og lykke Innlegg på seminaret Lost in the supermarket... på Litteraturhuset 12. Mai 2011 Ottar Hellevik Universitetet i Oslo og Synovate

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Eksempler på feiltolking av forskningsresultater

Eksempler på feiltolking av forskningsresultater Eksempler på feiltolking av forskningsresultater Ottar Hellevik Institutt for statsvitenskap Åpen dag 4. mars 10 Universitetet i Oslo Kopi av plansjene ligger på http://folk.uio.no/stvoh1 Eksempler på

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år!

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! 1 Mediepresentasjon Team Trafikk AS eies i dag av Nettbuss AS, Norges største busselskap. 2 Mediepresentasjon Reklame på bussen Team Trafikk har

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet Hvem er vi Buskerud Leserne våre Mediene våre Markedet Firmapresentasjon video Alt. Overalt. Alltid. i Buskerud 200.000 forskjellige lesere hver dag DT 84.000 dt.no 48.000 m.dt.no 8.500 Lierposte n 12.000

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter Medietrender 11.10.12 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter AGENDA 1. Papiraviser 2. Blader og magasiner 3. Radio 4. TV og streaming 5. Internett og mobil 6. Sosiale nettsamfunn 7. Oppsummering 2 Antall leste

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

Kan vi skape felles løsninger?

Kan vi skape felles løsninger? Grafisk bransje og Bring/Posten har felles utfordringer. Kan vi skape felles løsninger? Jon Erik Grylling (Reklamesjef) 9/10/2015 2 Volumutvikling i brevpost, fra 2010 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Uadressert

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Øvingshefte. Addisjon og subtraksjon

Øvingshefte. Addisjon og subtraksjon Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Addisjon og subtraksjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Addisjon og subtraksjon 1 Addisjon og subtraksjon

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Lesing av magasiner 2015/2016 (MU 16/2): Færre magasinlesere. Knut-Arne

Lesing av magasiner 2015/2016 (MU 16/2): Færre magasinlesere. Knut-Arne Lesing av magasiner 2015/2016 (MU 16/2): Færre magasinlesere Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 http://www.tns-gallup.no/medier Sammendrag: De fleste magasinene går tilbake 13 magasiner øker, mens

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Agenda Kortvaner Om undersøkelsen Markedsandeler Ulike betalingsmetoder - ulike oppfatninger Sammenlikning av resultater i Norden: Foretrukne

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Lesing av magasiner 2016/2017: Vekst i magasinmarkedet. 2016/2017 (MU17/2) Knut-Arne

Lesing av magasiner 2016/2017: Vekst i magasinmarkedet. 2016/2017 (MU17/2) Knut-Arne Lesing av magasiner 2016/2017: Vekst i magasinmarkedet 2016/2017 (MU17/2) Knut-Arne Futsæter @Futsaeter http://www.tns-gallup.no/medier 1 Sammendrag: Vekst i magasinmarked 51 magasiner øker, mens 23 går

Detaljer

Lesing av magasiner 2016 (MU 17/1) Samlet sett stabilt magasinmarked. Knut-Arne

Lesing av magasiner 2016 (MU 17/1) Samlet sett stabilt magasinmarked.  Knut-Arne Lesing av magasiner 2016 (MU 17/1) Samlet sett stabilt magasinmarked Knut-Arne Futsæter @Futsaeter http://www.tns-gallup.no/medier Sammendrag: Stabilt magasinmarked 52 magasiner øker, mens 31 går tilbake

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal. Nettverk uadressert reklame

JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal. Nettverk uadressert reklame JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal Nettverk uadressert reklame Per Morten Andersen, Norpost Hans Erik Bryhn,, Posten Bakgrunn Negativ omtale av uadressert

Detaljer

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen. mars 25 Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Folk sin irritasjon over reklame på TV og i dagsaviser har auka unekteleg den

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Trondheim, 17.april 2015. Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer

Trondheim, 17.april 2015. Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer Trondheim, 17.april 2015 Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer Petter Kristensen, Head of Research Jeg er 33 år, og kommer opprinnelig fra Korshavn i Vest-Agder.

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

REKLAME. Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon

REKLAME. Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon REKLAME Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon Hva,fra hvem,til hvem, hvordan og hvorfor? Produkt Sender Mottaker Virkemidler Komposisjon Språk KOMPOSISJON BLIKKFANG Bilde

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal!

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal! Velkommen til frokostmøte te 22.05.08 uadressert reklame,, en viktig og effektiv kanal! Agenda frokostmøte 22.05.08 Kl 0730 0800: Velkommen, registrering, frokostservering Kl 0800 0815: Kort om Nordmas

Detaljer

Kampen om oppmerksomheten. Drammen

Kampen om oppmerksomheten. Drammen 1 Kampen om oppmerksomheten Drammen - 27.09.2017 2 Mediebilde i endring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Internett; 90 TV; 72 Mobilt medieinnhold; 65 Papiraviser Radio TV Internett Blader/Magasiner Mobilt

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Prisliste 2014. TV3, Viasat 4, TV6, MTV & play GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014

Prisliste 2014. TV3, Viasat 4, TV6, MTV & play GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 Prisliste 2014 TV3, Viasat 4, TV6, MTV & play GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 ORD OG UTTRYKK RATING: Ett ratingpoeng er 1 % seer- SPOTPRIS: Prisen på en spot vil avhenge som kan se TV i Norge. Pr. 01.01.2014

Detaljer

Medienes påvirkningskraft

Medienes påvirkningskraft Påvirker media kvinners oppfatning av egen kropp? Media har stor innflytelse på brukernes holdninger og handlinger. Ved politiske valg osv. ser vi tydelig at medias holdning påvirker våre valg. Ofte er

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer