Research. En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater Utarbeidet av Anette Haukaa 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Research. En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater. 28.03.2007 Utarbeidet av Anette Haukaa 1"

Transkript

1 Research En oversikt over hva vi har liggende med en kort oppsummering av resultater Utarbeidet av Anette Haukaa 1

2 NeedScope Dette er en merkevareundersøkelse vi har gjort på våre kvinneblader siden 1998 Den gir oss verdifull informasjon og forståelse av våre leseres behov og hvordan bladene kan tilfredsstille disse. Hvilke egenskaper knyttes til merker, altså hvilken identitet assosieres med våre egne og konkurrerende merker Ikke minst også i forhold til hva vi kan gjøre for å dekke enda flere behov og ønsker Utarbeidet av Anette Haukaa 2

3 Hvordan forholder vi oss til reklame? Hvor mye reklame utsettes vi for i løpet av en dag? Oppfattes det som støy? Har dette endret seg over tid? Ulike undersøkelser som er gjort på området fra vår side Hva som gjøres fremover, som støtter oppunder ukepresse som kanal Utarbeidet av Anette Haukaa 3

4 Innstiling til ulike typer reklame Formålet Måle befolkningens innstilling til forskjellige typer reklame Undersøkelsen bekrefter tidligere studier i Norge og andre land som viser at vi i langt større grad er positive til reklame i mottakerstyrte medier kontra avsenderstyrte. Forskjellene er like store på tvers av alder og kjønn. Gjennomført 2004 og 2000 v/ MMI Utarbeidet av Anette Haukaa 4

5 Blader en viktig kilde til produktinformasjon, tips og ideer! Enorm reklamestøy og økende reklametretthet gjør eksponeringskvaliteten stadig viktigere i forhold til å oppnå effekt av medieinvesteringene. Undersøkelsen kartlegger hvor folk orienterer seg når de søker informasjon, tips og ideer. Nytteverdien av de forskjellige reklamekanalene. Gjennomført av MMI i 2000 Undersøkelsen viser tydelig ukebladers/ magasiners styrke i forhold til å kunne tilfredsstille forbrukers behov for informasjon, tips og ideer! Utarbeidet av Anette Haukaa 5

6 Annonser viktigst for valg mellom like produkter! Undersøkelsen viser at annonser er meget godt egnet til å gi forbruker dypere kunnskap om produktene, en kunnskap som kan brukes til å differensiere mellom ellers like produkter! Undersøkelsen viser også at annonser oppfattes som mer troverdige enn annen form for reklame og at flere mente at de kjøpte produkter som en direkte følge av å se annonser i forhold til å se annen reklame. TV oppfattes som mer underholdene, men er også den reklameformen som flest irriterer seg over. Gjennomført i 2000 av MMI Utarbeidet av Anette Haukaa 6

7 Zapping i reklamepauser Gjennomført av TNS Gallup for Mediaedge:cia i samarbeid med ukepressen, Gjennomført i 2005 Undersøkelsen avdekker årsakene til at man skifter kanal, om det er reklamen i seg selv eller pausen Hvilke egenskaper ved reklamen som gjør at man zapper eller ikke Hva man foretar seg når det kommer en reklamepause 32% zapper, 50% av disse gjør det pga at det kommer reklame, 15% skifter kanal umiddelbart, 40% gjør andre ting når det kommer reklame. At en film er vist mange ganger før fører i størst grad til zapping, samt reklame med gode pristilbud, selgende reklame og utenlandsk reklame Nye, humoristiske og underholdende filmer ser ut til å gi litt mindre sannsynlighet for å skifte kanal Utarbeidet av Anette Haukaa 7

8 Annonsering i sommermånedene Sommeren er en sesong med stort potensialet for våre annonsører. Reklametrykket er mindre i alle kanaler, også ukepresse Vi ser mindre på TV Sommeren er tradisjonelt årets beste sammenhengende salgsperiode for våre blader. Den prosentvise salgsøkningen om sommeren sammenliknet med gjennomsnittet for resten av året, ligger for mange blader på mellom 10 og 15% Kilde: ACNielsen, MMI og eget forlag Utarbeidet av Anette Haukaa 8

9 10 gode grunner til ikke å bruke TV Presentasjonen er utarbeidet av Rune Danielsen MindShare. Oppsummert sier presentasjonen: TV reklame er dyrt å produsere TV reklame tar tid å produsere TV reklame er dyrt å kjøpe TV reklame når ikke frem til de viktigste målgruppene Du betaler alt for mye for alt for høy frekvens Du drukner i støy Seerne unnviker reklamen Seerne husker ikke reklamen Du er i et medium som ikke lengre er eksklusivt Multi-medie kampanjer er alltid mer effektive Utarbeidet av Anette Haukaa 9

10 Mediadøgnet Mediadøgnet viser det norske folks mediavaner for siste år og utviklingen siden Rapporten tar hovedsaklig for seg mediakanalene TV, radio, avis print, avis internett, fagblad, ukeblad, bøker, musikk, video, kino og internett. I tillegg gis det data om SMS, Tekst-TV, PC-/TV-spill/dataspill. Nytt for 2005 er at vi har tall på dagligvarebutikk som reklamekanal. Gjennomføres årlig av MMI, ferdigstilles november måned. Mediadøgnet består av 3 resultater: % som benytter kanalen Minutter brukt av disse Minutter brukt av befolkningen Mediadøgnet tar for seg følgende målgrupper: Alle personer, 15 år eller eldre Menn Kvinner Barn og ungdom 8-24 år Barn 3-7 år Utarbeidet av Anette Haukaa 10

11 Reklamestatisikk Rapporten viser utvikling i den totale bruttoannonseringen, fordelt på kanaler, sammenlinket med samme periode forrige år, samt totalt hittil i år opp mot fjoråret. I tillegg en oversikt over de største bransjene og annonsørene. Gir deg en ok oversikt over hvordan kanalen går nå kontra i fjor, og om reklametrykket går oppover eller nedover totaltsett. Leverandør: ACNielsen Utarbeidet av Anette Haukaa 11

12 Mediakart Gjennomføres av MMI Viser andel av Norges befolkning som er lojale, superlojale eller sporadiske etc til de enkelte bladene på markedet. Denne bør ikke brukes i den form den ligger i nå, fordi den går totalt på befolkningen. MEN: Dersom det er noen som trenger informasjon om lojale og mindre lojale lesere, så kan dette bestilles for bladets faktiske målgruppe Utarbeidet av Anette Haukaa 12

13 Leserundersøkelser Research brukes også som støtte for kontinuerlig og konkret utvikling av de enkelte bladene. Det gjennomføres årlige leserundersøkelser for alle bladene Disse omhandler bladet som helhet, samt rangering av de ulike innslagene og en vurdering av hvordan stoffområdene scorer i forhold til forrige undersøkelse. Litt rundt annonser i bladene ligger også inne i disse undersøkelsene Utarbeidet av Anette Haukaa 13

14 Trendforskning Eksempler på trendprosjekter: Den postmoderne kvinne ( 1999) Det grå gull ( 2001): Tittelkampen 2010 ( 2004) Usminket ( 2005) Vi gjør dette for å få en bedre forståelse av samfunn, marked og forbruker Utvikle eksisterende produkter og nye magasiner Bidra til konkret stoff/artikler/reportasjer i bladene Formidle kunnskap internt og ikke minst overfor våre annonsører og samarbeidspartnere Utarbeidet av Anette Haukaa 14

15 Skattefunn - prosjektet Et samarbeid mellom Hjemmet Mortensen, Egmont Serieforlaget og Allergruppen Gjennomføres av Millward Brown i Danmark Annonsører, mediebyråer og reklamebyråer nærer skepsis til effekten af printannonsering i forhold til TV-annonsering. Vi møter stadig større krav til effektmålinger. Mediebyråene har utviklet systemer for måling av effektene av TVreklame, men per i dag finnes det ikke noen effektive løsninger som ivaretar ukepressens behov. Konsekvens: Magasiner taper reklameandeler blant mediebyråkunder (MIO-tall). Resultater for hele perioden foreligger i februar 2006, halvårsrapport presentert for kundene oktober 2005, med varierende resultater. Foreløpig indikerer resultatene en multimedieeffekt Utarbeidet av Anette Haukaa 15

16 Kvinne hvordan har du det? Gjennomført i forbindelse med Allergruppens Helse og Velvære seminar mai 2005 Vi ønsket her å finne ut av hvordan den norske kvinne har det. Hvordan har den norske kvinne det med seg selv Er hun fornøyd med livet Føler hun seg attraktiv Har hun god helse Har hun et godt sex liv Gruer hun seg til å bli gammel Hvilket forhold har hun til kosmetisk kirurgi Hva er viktig for henne i fremtiden Har hun ønsker om forandringer i livet sitt Allergruppen gjennomfører med jevne mellomrom undersøkelser rettet mot kvinner. Undersøkelse gjennomført i samarbeid med MMI april 2005, målgruppe kvinner år Utarbeidet av Anette Haukaa 16

17 Ung Kvinne Ambisiøse romantikere Et utdrag fra hva du finner i rapporten: Intim sirkel av nære venner. Nære venner er gamle venner. - Nettverksgenerasjonen noen nære venner, men store nettverk. Integrasjonspionerene stadig flere har venner med innvandrer bakgrunn Familiekjære unge godt og nært forhold til far, mor, søsken og besteforeldre Uttrykker et sterkt ønske om å være sosialt ansvarlige og etisk bevisste. - Stort fokus på å være snill og gjøre noe godt for andre Flertallet mener de har like god moral som både foreldre og besteforeldre-generasjonen Men de uttrykker en dårlig sosial samvittighet knyttet til: Få ting opp i hendene/for gode materielle forhold/for mye opptatt av penger&status/setter mindre pris på ting/mer bruk&kast mentalitet Unge engasjerte uttrykker vilje til engasjement, de vil stemme ved stortingsvalget, jobbet for frivillige organisasjoner, gitt penger til en veldedig organisasjon Lykke = immateriell, ikke materiell Den store redselen er ensomhet, det å ende opp alene Jakten på den store kjærligheten står sentral. - Alle vil gifte seg - Troen på det evigvarende ekteskapet er sterk. Alle vil også ha barn Ny invidivualisme Toleranse for individuelle valg Individualisme på egne premissser, snarere enn et oppjaget krav om selvrealisering Fokus på de nære ting Nyvunnet tradisjonalisme kjøttkaker, ikke ruccola og foccacia Opprør mot den rå og umotiverte materialismen Del 2 tar for seg:shopping, mat osv En workshop med unge kvinnelige tidlig adoptører mellom år, En landsrepresentativ kvantitativ studie, 1000 intervjuer med norske kvinner mellom 18 og 30 år. Gjennomført i samarbeid med Opinion, august Utarbeidet av Anette Haukaa 17

18 Annonsetester Gjennomføres på en rekke av våre blader/ magasiner Testene tar for seg oppmerksomhet, liking og kjøpssannsynlighet, samt noen vurderinger rundt den enkelte annonse når det gjelder utforming. Gjennomføres av Receptor, og database for benchmarking av annonsetester er snart klar til bruk Utarbeidet av Anette Haukaa 18

19 Sosiograf - En segmenteringsmetode Norsk Monitor -Forbrukertyper og deres preferanser Individer fødes inn i et samfunn hvor det eksisterer normer og verdier. Hva som er rett og galt, pent og stygt, er i hovedsak et kulturelt spørsmål. Gjennom oppdragelsen og de tidlige ungdomsårs egenerfaringer, festnes den enkeltes verdier og derigjennom fremtrer personligheten. Senere påvirkninger fører som regel bare til mindre endringer i de verdiprioriteringer som allerede er etablert. Det er disse forutsetningene som ligger til grunn for Norsk Monitor. Man går gjennom en kompleks matematisk analyse av verdimønstrene i befolkningen og avdekker de kulturelle hoveddimensjonene i Norge. Disse viser hva det er som først og fremst skiller nordmenn fra hverandre når det gjelder oppfatning av hva som er det gode og riktige liv. De kulturelle grupperingene i befolkningen kan derigjennom deles inn i og bli fremstilt gjennom sosiografer og verdikart. Gjennom sosiografer kan det så gis portretter av brukere av et produkt eller andre typer målgrupper, som viser deres kulturelle særpreg og plassering i det norske verdilandskapet Utarbeidet av Anette Haukaa 19

20 MMI Verbi En forenklet tolkning av de ordassosiasjoner som ligger tilgjengelig i mmimsen Fra 70 ord til 13 segmenter. Kan brukes i for eksempel målgruppebeskrivelser og korrespondanseanalyse Utarbeidet av Anette Haukaa 20

21 Image og posisjonering for enkeltmedier, Oktober 2005 Formål: Hvilke ord/uttrykk passer til hvilket blad/magasin. Bladets image og personlighet er viktig for valg av annonsemedium. Eksempler fra undersøkelsen: Se og Hør har en image som mer underholdende, sexy og glamorøs enn Hjemmet. KK har en image som mer inspirerende og informativ enn Se og Hør. Flere blader vil bli undersøkt etter hvert. Familie Norsk Sexy Underholdende Ansvarlig Kontroversiell Informativ Modig Inspirerende Glamorøs Innovativ Omsorgsfull Selvsentrert Image 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Se og Hør KK Utarbeidet av Anne-Marie Røren 21

22 Effekter av reklame i ulike mediekanaler, Oktober 2005 Magasiner TV2, TV3, TVN Avis Internett Utendørs Fått tips og ideer Fulgt råd eller fremgangsmåter Kjøpt noe Prøvd produkt/ tjeneste for første gang Formål: Å forstå hvordan media trigger ideer og handling og hvor reklame ser ut til å fungere best Utdrag fra oppsummeringen: Når det gjelder å ha fått tips og ideer eller fulgt råd/fremgangsmåter, rangeres reklame i magasiner høyt, spesielt innenfor områder som skjønnhet og mote. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 22

23 Oppfattes reklame som nyttig for mottakerne, Oktober 2005 TV2, TV3, TVN Reklame i posten Internett Formål: Se på hvilke reaksjoner befolkningen har til reklame i ulike mediekanaler Utdrag fra oppsummeringen: Undersøkelsen viser at reklame kan være til hjelp i innkjøp og beslutninger. Magasinreklame har relativt få negative effekter. Magasiner får høyest oppslutning i gruppen under 30 år. Avis Utendørs Radio Magasiner Har mye reklame som jeg ikke er interessert i Jeg synes ofte reklamen er forstyrrende Reklamen er for påtrengende Utarbeidet av Anne-Marie Røren 23

24 Reklame- en kilde til stadig ergrelse (SIFO) Undersøkelse gjennomført av SIFO. SIFO (statens institutt for forbruksforskning) har gjort en undersøkelse i februar 2006 for å få en innsikt i forbrukernes holdning til reklame respondenter mellom år ble i februar oppringt. Landsrepresentativt. Noen reklameformer ergrer folk seg mindre over nå enn tidligere. Dette gjelder utendørsreklame (17%) og UKEPRESSE (31%). Andelen som ergrer seg over reklame i ukepresse har vært jevnt synkende fra 1976 til Utarbeidet av Anne-Marie Røren 24

25 Effekter i ulike mediakanaler desember 2005 Formål: Hvor mye betyr de enkelte mediekanalene innenfor ulike bransjer når man søker informasjon, inspirasjon, aktuelle nyheter osv Blad/ magasin/ fagblad TV2, TV3, TVN VG/ Dagbladet Vanlig aviser Internett Nyttig Nyhet Aktuell Preferanse Inspirerer Informasjon Best reklame Utarbeidet av Anne-Marie Røren 25

26 Maskulin Arena mai 2006 Oppsummering fra resultatene på den Norske mannen. Undersøkelser gjennomført av Opinion og PEJ på oppdrag fra Allergruppen. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 26

27 Needscope 2006 Posisjoneringsundersøkelse gjennomført av Opinion. Kartlegger posisjonen de norske bladene/magasinene har ut fra lesernes ståsted. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 27

28 Barn & Ungdom 2006 Undersøkelse gjennomført av Synovate MMI. Fritidsinteresser, medieforbruk for barn & Ungdom. Alder 8-24 år. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 28

29 Mediadøgnet barn & ungdom 2006 Undersøkelse gjennomført av Synovate MMI. Tidsbruken på ulike medier for barn & ungdom. Alder 8-24 år. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 29

30 Opinionsledere: I utlandet ser man nå på muligheten av å betrakte "word of mouth" som en kanal ved siden av tradisjonelle media. Dette ble nevnt på frokostmøtet da MMI offentliggjorde lesertallene 15.mars. I dette ligger at man fokuserer på hvor annonsørene treffer opinionslederne/salgsekspertene for sitt produkt. Opinionslederne er personer som vet mye om produktgruppene og mener de overbeviser andre om sin mening og fungerer således som en egen markedsføringskanal (word of mouth). Annonsørene bør annonsere i de mediene hvor de treffer opinionslederne godt. Se noen resultater på S:\Annonse\Markedsinformasjon\Lesertall- Opplagstall-CPT\Lesertall\ Jeg har også hentet ut tall på opinionsledere for noen av våre blader som er sendt til team 4 + team 2. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 30

31 Argumentasjon for ukepresse som mediekanal Fagdag hos Carat mai 2006 Dokumentasjon på at blader/magasiner bygger dekning, fordeler ved mediemixkampanjer med mer. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 31

32 Avisbilag MMI har gjort en undersøkelse på lesemønster for helgeavisene og avisbilagene og betalingsvilligheten for avisbilagene alene. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 32

33 DNA for avisenes helgebilag, kvinneblader og manneblader MMI har gjort en undersøkelse på image + personlighet (= mediets DNA) for avisenes helgebilag sammenlignet med snittverdier på kvinneblader og manneblader. Både mannebladene og kvinnebladene oppfattes å være mer informativ, underholdende og inspirerende enn avisenes helgebilag. Kvinnebladene oppfattes i større grad å påvirke folks meninger. Formål med undersøkelsen: Se på hvor godt ulike personligheter passer til de ulike mediene. Utvalg: Landsrepresentativt utvalg av personer 15 år intervju. NB: Dette er en undersøkelse som er gjort på vegne av styringsgruppen; representanter fra Allergruppen, HM og Bonnier. MMI har derfor ikke spesifisert pr. blad. Utarbeidet av Anne-Marie Røren 33

34 Interaktive leserpaneler 2007 Etablert et panel av ca 400 kvinnelige kjøpere av KK, Henne, Allers, Eva, Puls, Cosmopolitan og Se og Hør i alderen år Benyttes på en rekke områder (redaksjonelt, annonsemessig og markedsmessig) for å trekke forbrukeren inn i prosessen med å utvikle produktene; co-creation I tillegg mulighet for å få førstehånds informasjon om hva forbrukerne er opptatt av Gjennomføres sammen med mmi synovate/fishnet Utarbeidet av Anne-Marie Røren 34

35 Den voksne forbruker 2006 Undersøkelse gjennomført av synovate MMI og senior agency Fokus på innsikt om den voksne forbruker i kommersiell sammenheng Men i tillegg til adferd og forbruk, også verdier og holdninger samt samfunnsmessige elementer av betydning for målgruppen Utarbeidet av Anne-Marie Røren 35

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 Prosjektnotat nr. 9-2009 Randi Lavik Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 9 2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Kampen om mobilkunden

Kampen om mobilkunden Kampen om mobilkunden Post- og teletilsynet 9-jun-08 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokument tittel: Kampen om mobilkunden Teleplans prosjekt No.: Teleplans

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr. 12-200 Ingrid Kjørstad og Randi Lavik Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr 12 2001 Handel av reiserelaterte tjenester blant

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2014 SIFO-survey Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas 1 2 FORORD SIFO samler årlig inn store mengde data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Eksamensoppgave ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Innleveringsdato 20.12.11 Kristin Alice Kvitberg http://kakvitberg.wordpress.com/ Twitter: @kakvitberg 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 2.0 LITT

Detaljer

Medieinvesteringens effekt

Medieinvesteringens effekt Medieinvesteringens effekt Er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? Ragnhild S. T. Kræmer Masteroppgave i Ledelse og Organisasjonsvitenskap

Detaljer

Slik er ungdommen! Målgruppeanalyser basert på Norsk Monitor 2009/2010

Slik er ungdommen! Målgruppeanalyser basert på Norsk Monitor 2009/2010 Slik er ungdommen! Målgruppeanalyser basert på Norsk Monitor 2009/2010 Utarbeidet av Erik Dalen 15. oktober 2010 NB! Alle opplysninger som fremkommer i denne utredningen er Synovate Norges eiendom og all

Detaljer

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015 Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2015 BRANSJERAPPORTEN 2015 3 INNHOLD S. 4 INNLEDNING S. 6 TRENDER S. 10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE S.

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Prosjektnotat 8-2014. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Prosjektnotat 8-2014. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2014 SIFO-survey Prosjektnotat 8-2014 Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas 1 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 8 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker.

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side? Eller vil papirboken forsvinne? Executive Master of management

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

UTDANNING I FORSVARET

UTDANNING I FORSVARET UTDANNING I FORSVARET Har elever ved videregående skole tilstrekkelig kunnskap om hvilke muligheter som finnes? KRIGSSKOLEN Sebastian Myklebost Bachelor i militære studier - ledelse og landmakt Emne fordypning

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011

1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011 1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011 DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE..! FORMÅLET ER Å VITE MEST MULIG OM EFFEKTEN AV DIREKTE KOMMUNIKASJON ETABLERTE MAGEFØLELSER

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 982932 982705 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 Hvordan kan en bedrift som markedsfører kosmetikk rettet mot kvinnelige studenter mellom 20-25 år, oppnå et mer effektivt

Detaljer

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO Paid, Owned, Earned Media Undersøkelsen 2014 En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO 02 1 PAID, OWNED, EARNED MEDIA INNHOLDSOVERSIKT 1. Budsjettutvikling Paid, Owned, Earned Media 2. Budsjettutvikling

Detaljer

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV?

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? BCR3100 - Bacheloroppgave 982713 Bachelor i markedsføring og salgsledelse 982718 Markedshøyskolen 6. semester, vår 2014 ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? Denne semesteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour Melissa I. Hernandez, Marianne Jøraandstad og Anette Aase Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer