TEKMAR 2007 Valg og drift av lokaliteter Nye muligheter for folk og utstyr. Rett produksjon på rett plass! Et blikk på Norges konkurransefortrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKMAR 2007 Valg og drift av lokaliteter Nye muligheter for folk og utstyr. Rett produksjon på rett plass! Et blikk på Norges konkurransefortrinn"

Transkript

1 TEKMAR 2007 Valg og drift av lokaliteter Nye muligheter for folk og utstyr Rett produksjon på rett plass! Et blikk på Norges konkurransefortrinn Arne Ervik

2 Innhold Naturgitt fortrinn Ulike påvirkninger Lokalisering

3 Fortrinn Norge har fortrinn!! infrastruktur utdannelse/forskning forvaltning marked enhetlig befolkning Naturgitte forhold

4 Fortrinn Naturgitte forhold Areal norskekysten er km lang km innfor grunnlinjen Miljøforhold temperatur saltholdighet dyp strøm etc Norge er skapt for oppdrett

5 Fortrinn Skilbrei og medarbeidere 2004

6 Fortrinn: temp/salt Sætre 2007 Generell sirkulasjon i Nordsjøen, Norskehavet og I Barentshavet

7 Fortrinn: temp/salt Karakteristiske sirkulasjonsbilder i kyststrømmen Sætre 2007

8 Fortrinn: temp/salt Temperatur og saltholdighet langs norskekysten Sætre 2007

9 Fortrinn: dyp Dybdeforhold på Trøndelagskysten Sætre 2007

10 Fortrinn: dyp

11 Fortrinn: dyp Sammenheng mellom dyp, strøm og horisontal transport av partikler Sideveis transport (m) 100 Synkehastighet 10 cm/sek Strøm 6 cm/sek 50 Synkehastighet 10 cm/sek Strøm 1 cm/sek Dyp (m)

12 Fortrinn: dyp H2S konsentrasjon i bobler som funksjon av avstand fra bunn Avstand fra bunn (m) Konsentrasjon (ppm)

13 Fortrinn: strøm STRØM, tre oppgaver Strøm 1 ( utskiftning av vann i merd) Strøm 2 (spredning av partikler) Strøm 3 (omsetning av organisk stoff)

14 Fortrinn: strøm Strøm 1 ( utskiftning av vann i merd) Stigebrandt 99

15 Fortrinn: strøm Strøm 2 (spredning av partikler) Strømfart Stigebrandt 99 Synkehastighet 12 cm/sek

16 Fortrinn: strøm Max. karbon tilførsel til bunn (gc/m 2 /dag) 10 2 Strøm 3 (omsetning av organisk stoff) omsetning uten oksygen = opphoping Omsetning med oksygen = ingen opphopning Minimum 2 timers gjennomsnittlig strømfart ved bunn Finday & Watling 94

17 Påvirkning Vekselvirkninger oppdrett - miljø PÅ SELV FRA

18 Påvirkning utenfra Katastrofer

19 Påvirkning utenfra Reint fôr Risk-Based Consumption Advice for Farmed Atlantic and Wild Pacific Salmon Contaminated with Dioxins and Dioxin-like Compounds Author Foran, JA; Carpenter, DO; Hamilton, MC; Knuth, BA; Schwager, SJ Environmental Health Perspectives Vol. 113, no. 5, pp May We reported recently that several organic contaminants occurred at elevated concentrations in farmed Atlantic salmon compared with concentrations of the same contaminants in wild Pacific salmon. We also found that polychlorinated biphenyls (PCBs), toxaphene, dieldrin, dioxins, and polybrominated diphenyl ethers occurred at higher concentrations in European farm-raised salmon than in farmed salmon from North and South America. Health risks (based on a quantitative cancer risk assessment) associated with consumption of farmed salmon contaminated with PCBs, toxaphene, and dieldrin were higher than risks associated with exposure to the same contaminants in wild salmon. Here we present information on cancer and noncancer health risks of exposure to dioxins in farmed and wild salmon. The analysis is based on a tolerable intake level for dioxin-like compounds established by the World Health Organization and on risk estimates for human exposure to dioxins developed by the U.S. Environmental Protection Agency. Consumption of farmed salmon at relatively low frequencies results in elevated exposure to dioxins and dioxin-like compounds with commensurate elevation in estimates of health risk.

20 Selvpåvirkning Ammonium og oksygen i merd Stigebrandt 99

21 Selvpåvirkning Referanse 0 5 Oksygen (%) Merd Dyp (m) Oksygen i fjordanlegg Merd Dag nr. 64 Juell og medarbeidere 2004

22 welfaremeter An expert system for assessing fish welfare in aquaculture

23 Påvirkning fra anlegg

24 Påvirkning fra anlegg Dersom belastningen blir tilpasset det lokaliteten kan omsette, stimuleres dyrelivet Antall arter Kutti og medarbeidere 2007

25 Påvirkning fra anlegg Årlig sekundær bunndyrsproduksjon Årlig sekundær bunndyrsproduksjon (J m-2) S6 S10 S14 S11 S12 S1 km fra oppdrettsanlegget 13 x høyere produksjon 60 x høyere produksjon Kutti og medarbeidere 2007

26 Påvirkning fra anlegg

27 Påvirkning fra anlegg

28 Påvirkning fra anlegg Seiundersøkelser i Ryfylke Salthaug 2006

29 Påvirkning fra anlegg Norsk Standard prns 9410:2007 ICS ; Språk: Norsk Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Environmental monitoring of benthic impact from marine fish farms Bunnpåvirkning bør være under kontroll

30 Lokalisering LOKALISERING utvidet betydning: hvor vi skal vi legge anlegget? hvor stort skal det være? hvordan skal det drives?

31 Lokalisering Bæreevne hvor mye vi kan produsere på et angitt område uten at miljøvirkningene overskrider på forhånd fastsatte grenser for tillatt påvirkning (miljøstandard)

32 Lokalisering Miljøstandard Bæreevne Miljøpåvirkning Miljøstandard 2 Miljøstandard 1 Bæreevne 1 Bæreevne 2 Produksjon

33 Påvirkning fra anlegg Algevekst Produksjon per år (tonn) Bæreevne tonn fisk 4.1 % Bæreevne tonn fisk 8 % Bæreevne tonn fisk 12.5 % Bæreevne tonn fisk 25% 0 Vest -Agder Rogaland Hordaland Sogn.Fjordane Nordland Troms Finnmark Figur 2 Bæreevne i det enkelte fylke ved økning i primærproduksjon på 4.1, 8, 12.5 og 25 prosent som følge av utslipp av nitrogen fra fiskeoppdrett. Ervik og medarbeidere 2005

34 Flere bæreevner! Bakterier, virus Lakselus Organisk stoff Algevekst Produksjon Lokalisering Korteste tønnestav bestemmer hvor mye tønna tar Miljøpåvirkning

35 Lokalisering Belastning - bunneffekt? Kutti og medarbeidere 2007

36 Lokalisering Bæreevne betydning av dyp, strøm og anleggstype Produksjon i tonn

37 MOLO (MOm-LOkalisering) - et foreslått system for miljøtilpassing og rasjonell arealbruk for akvakultur Foreslått februar 2005 av utredningsgruppe ledet av HI Planlegging: stedfester akvakulturområder ved hjelp av GIS og simulerer bæreevne ved hjelp av modeller Drift: beskriver overvåkningsprogram og vurderer påvirkning i forhold til fastsatte miljøstandarder Brukervennlig digitalt nettbasert planverktøy

38 Planleggingsfase Driftsfase Overvåkning Havbruksanalyse -areal - databaser (GIS) Simulering av regional/lokal bæreevne fastsette overvåkning * * * ** * tonn Lite påvirkning Forventet Forvaltning Økning? Status quo? Bæreevne per lokalitet: (3) tonn (3) tonn Mye påvirkning Reduksjon?

39 Konklusjon Norge har store naturgitte fordeler Vi bør utnytte dem maksimalt Vi må tenke helhetlig Dersom vi steller oss rett vil miljøpåvirking ikke begrense norsk akvakultur

40 Takk for oppmerksomheten

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks nr.10/2008 FISKEN OG HAVET AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks Arne Ervik, Ann-Lisbeth Agnalt, Lars Asplin,

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

Overvåking av forurensningssituasjonen. indre Oslofjord 2005. Fagrådet. Norsk institutt for vannforskning. Rapport nr.99

Overvåking av forurensningssituasjonen. indre Oslofjord 2005. Fagrådet. Norsk institutt for vannforskning. Rapport nr.99 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Rapport nr.99 Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 25 Norsk institutt for vannforskning Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø

Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø A. Bergheim & B. Braaten (NIVA) Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø Rapport IRIS - 2007/180 Prosjektnummer: 715.1812 Prosjektets tittel: Utslippsmodell matfiskanlegg 2007 Oppdragsgiver(e):

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013 rapport fra HAVFORSKNINGen Nr. 32 2013 Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013 Sluttrapport til Mattilsynet Av Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Lars Asplin,

Detaljer

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226 Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1226 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg

Detaljer

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2010 Antall sider: 164 Emneord: biologisk mangfold,

Detaljer

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett 6.3. Kystvann Hvilke vanntyper skal overvåkes? Kystvann ble opprinnelig inndelt (typifisert) i 23 vanntyper (figur 6-4 fra Moy m. fl. 2003). De viktigste faktorene som typologien er basert på er: eksponeringsgrad,

Detaljer

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskeriinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskerinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Detaljer

Slutt rapport for. Effektivt torskeoppdrett: Økt lønnsomhet i foredling av oppdrettstorsk. Prosjekt tilknyttet NORA

Slutt rapport for. Effektivt torskeoppdrett: Økt lønnsomhet i foredling av oppdrettstorsk. Prosjekt tilknyttet NORA 1 Slutt rapport for Effektivt torskeoppdrett: Økt lønnsomhet i foredling av oppdrettstorsk Prosjekt tilknyttet NORA Oktober 2010 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Lønnsomhet i foredling av oppdrettstorsk

Detaljer

NUMMER 4 2008. Til India [ side 4 ] Når uhellet er ute [ side 16 ] Tid- og temperaturindikator [ side 28 ] Kystsel [ side 48 ]

NUMMER 4 2008. Til India [ side 4 ] Når uhellet er ute [ side 16 ] Tid- og temperaturindikator [ side 28 ] Kystsel [ side 48 ] NUMMER 4 2008 Til India [ side 4 ] Når uhellet er ute [ side 16 ] Tid- og temperaturindikator [ side 28 ] Kystsel [ side 48 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Servicekontor.

Detaljer

FFI RAPPORT MODELLERING OG BESLUTNINGSTØTTESYSTEM I MILJØVERN. VOIE Øyvind Albert FFI/RAPPORT-2005/01635

FFI RAPPORT MODELLERING OG BESLUTNINGSTØTTESYSTEM I MILJØVERN. VOIE Øyvind Albert FFI/RAPPORT-2005/01635 FFI RAPPORT MODELLERING OG BESLUTNINGSTØTTESYSTEM I MILJØVERN VOIE Øyvind Albert FFI/RAPPORT-2005/01635 MODELLERING OG BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM I MILJØVERN VOIE Øyvind Albert FFI/RAPPORT-2005/01635 FORSVARETS

Detaljer

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 HiT skrift nr 3/2010 Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 Espen Lydersen, Anne Trasti og Jostein Sageie Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS A. Drengstig (Hobas), M. Bergslien (Biomarin Vekst), A. Berge (Havbrukskompaniet) & A. Bergheim Forundersøkelse Ressurssenter for landbasert oppdrett Rapport IRIS - 2008/274 Prosjektnummer: 7156014, akt.

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord RAPPORT L.NR. 5997-2010 Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Rapport fra arbeidspakke II i "Slambehandlingsløsninger for settefiskanlegg"

Rapport fra arbeidspakke II i Slambehandlingsløsninger for settefiskanlegg - Åpen Rapport Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg Rapport fra arbeidspakke II i "Slambehandlingsløsninger for settefiskanlegg" Forfatter(e) Trond Waldemar Rosten

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer