BUNDLE: Brukermanual for Prolyft PLE 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål) + Vedlikeholdsmanual for Prolyft PLE 10 / 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUNDLE: Brukermanual for Prolyft PLE 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål) + Vedlikeholdsmanual for Prolyft PLE 10 / 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål)"

Transkript

1 BUNDLE: Brukermanual for Prolyft PLE 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål) + Vedlikeholdsmanual for Prolyft PLE 10 / 11 / 12 / 13 NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.0 ( HPJ/MT) Innhold 1 PROLYFT PLE MOTORISERT TALJE GENERELLE SIKKERHETSREGLER TEKNISKE DATA PROLYFT MOTORISERTE TALJER I PRAKTISK BRUK NØDSENKNING VEDLIKEHOLD SAMSVARSERKLÆRING VEDLIKEHOLSSKJEMA Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 1 av 10

2 1 Prolyft PLE motorisert talje Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 2 av 10

3 2 Generelle sikkerhetsregler IKKE GJØR: Ikke bruk ødelagte, skadede eller motorer med merkelig eller uvanlig oppførsel. Ikke bruk motorene før du har lest den fulle brukerveiledningen samt har gjort deg kjent med alle gjeldende sikkerhetsforskrifter og regler. Ikke bruk motorer som har blitt modifisert uten godkjenning av produsent. Ikke la personer under 18 år bruke motorene. Ikke bruk motorene til å løfte mer enn angitt maksimalvekt. Ikke bruk motorene dersom de ikke er festet i godkjente opphengspunkter Ikke bruk motorer hvis kjetting er skadet, floket eller tydelig slitt. Ikke bruk motorene til å løfte eller på annen måte flytte personer uten først å ha gått grundig gjennom nasjonale regelverk for personløfting. Aldri la en person stå under bevegende last. Ikke bruk motorer som henger slik at kjettingen IKKE går i en rett linje fra krok til krok. Ikke bruk kjettingen som slynge eller feste kjettingen rundt last. Ikke bruk motorens overbelastningsclutch til å måle vekt. Dette er en sikkerhetsfunksjon og ikke et verktøy. Ikke bruk kjetting eller krok som elektrisk eller sveise -jording. Ikke la kjetting eller krok komme i kontakt med en aktiv sveise elektrode. Ikke fjern eller dekk til merkelapper og advarsler på motorene. Ikke bruk en motor hvis merkelapper og advarsler er fjernet eller tildekket. Ikke bruk en motor hvis wire, softsteel eller spanset ikke er godt festet i kroken. Pass på å ikke bli distrahert når du kjører motorene, dersom noe skulle skje, stop kjøring med en gang. Ikke la motorene komme i slag / kontakt med andre motorer, vegger, kjettinger, rigg og andre ting som kan føre til skade dersom kraften er for stor. Ikke la ukvalifisert personell vedlikeholde eller reparere motorene. Ikke foreta endringer eller reparasjoner på kjetting. Ikke dra kjetting eller motor over harde, støvete, skitne eller våte gulv og underlag. Ikke hold kjettingen når den kjøres. Ikke hold i motorhuset dersom det absolutt ikke er nødvendig, da dette kan utvikle mye varme som kan føre til personskader. GJØR: Gjør deg kjent med den samlede vekten du skal løfte, og at dette samsvarer med motorene og opphengets kapasitet. Vær sikker på at personen som opererer motorene er klar og våken og skikket til oppgaven. Innspiser motoren, krokene, kjetting og sperrehaken hver gang før bruk. Vær sikker på at opphengspunktet motoren henger i kan tåle belastningen av lasten og motoren samt den dynamiske belastningen ved løfting / senkning. For en Prolyft motor er dette ca. 1,4 ganger den statiske lasten. Dersom det oppstår en feil på en motor eller den oppfører seg merkelig, skru den av og merk den nøye før den pakkes ned i transportkassen. Pass på at kroken reiser i samme retning som kontrolleren viser. Dersom dette ikke er tilfelle er fasene snudd. Dette kan gjøres om i strømkontakten på kontrolleren. Stå på stødig underlag eller vær sikret til en stabil konstruksjon når du kjører motoren. Pass på at den fjærbelastede sperrehaken er på plass. Denne er kun for å holde spanset, wire og softsteel på plass når det ikke er spenn i disse. Når du løfter, sørg for at sperrehakene er lukket og at de ikke bærer last. Sørg for at lasten har rom til å bevege på seg samt at den går klar av alle hindringer den måtte komme i kontakt med. Sørg for at strøm og kontrollkabler aldri er spent og at de er festet på en måte som gir de nødvendig avbelastning for bevegelse. Gjør personer i lokalet / på stedet oppmerksom på bevegende last. Unngå sving i last og krok. Innspiser motorene med jevne mellomrom. Utfør grundige kontroller av motoren, kjettingen, krokene, sperrehakene, kjettingposen samt strømkabelen. Ved bruk utendørs, sørg for at motoren er nødvendig beskyttet mot regn og annen fuktinntrengelse. Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 3 av 10

4 3 Tekniske data Tekniske spesifikasjoner - Prolyft PLE serie motoriserte taljer PLE PLE PLE Lastekapasitet 500kg 1000kg 2000kg Løftehastighet 50Hz m/min Volt 1-fas operasjon 400v-3P-50Hz/460v-3P-60Hz tilgjengelig på forespørsel Værbeskyttelse IP 54* IP 54* IP 54* Motorkraft ved 50Hz 0,75kw 0,75kw 0,75kw Strømforbruk 1,9amp 1,9amp 1,9amp FEM klasse 1Am 1Am 1Am FEM bruksfaktor 50 % 50 % 50 % Start/stopp per time Støynivå 68db 68db 68db Kjettinghjul 5 lommer 5 lommer 5 lommer 7,1 x 7,1 x 7,1 x Kjetting DIN ,5mm 20,5mm 20,5mm Kjetting fall Kjettingvekt per meter løft 1,1kg 1,1kg 2,2kg Motorhusvekt 34kg 34kg 37kg Kontrolltype direkte direkte direkte Plugtype Lavvoltskontrol CEE 16A-4p mulighet for 115v Krok oppheng standard standard standard *IP55 tilgjengelig på forespørsel Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 4 av 10

5 4 Prolyft motoriserte taljer i praktisk bruk Generelt 1. Sørg for at den støttende konstruksjonen og festepunktene er godkjent for den totale vekten av lasten og motoren samt de dynamiske kreftene ved løfting / senkning. 2. Krokene bør festes til egnede punkter slik at lasten henger i krok salen og ikke på spissen av kroken. Sperrehakene skal alltid falle på plass. 3. Prolyft PLE motorer kan monteres enten motor opp i en mer typisk industriapplikasjon, eller motor ned som har blitt standard i underholdnings og event -industrien. Pass på at det er klarhet i om kjettingen skal bevege seg eller om motoren skal bevege seg, da dette har innvirkning på strøm og kontrollkabling til motorene. 4. Koble til strøm. Dersom du bruker en tre-fase motor (standard for Prolyft PLE), sørg for at den beveger seg i samme retning som det kontrolleren viser. For å snu en motor som beveger seg i feil retning, bytt om på to av fasene ved strømkilden. Dersom du bruker en Prolyft motorkontroller har den to vendbare pinner i selve 32amp pluggen. 5. Når motoren er tilkoblet på en forsvarlig måte, kjør motoren ned til du har nok kjetting til å feste kroken til opphengspunktet. Dersom det er behov for forlengelses stål, sørg for at dette er sertifisert for samme last eller mer enn det motoren er. 6. Sørg for at kroken bærer lasten i kroksalen og at sperrehaken er lukket. 7. Motoren må kunne henge loddrett ned uten hindringer før den lastes slik at den beveger seg rett og ikke er utsatt for sideveis bevegelse. 8. Det er svært viktig at ikke kjettingen får vridning, da dette kan føre til uforutsette krefter som virker inn på andre veier enn det motoren og kjettingen er bygd for, dette er spesielt viktig på PLE 13 og PLE 12 motorer med dobbel kjetting. 9. Dersom det er nødvendig, smør kjettingen! Se vedlikeholdskapittelet for mer info om smøring. Utleiemarkedet spesielt 1. Motorer som brukes i utleiebransjen er utsatt for mer stress og slitasje enn motorer som henger i permanent installasjon da det konstant flyttes fra sted til sted. Det er derfor viktig med en solid og korrekt konstruert transportkasse. En god transportkasse har støtte for motoren samt et separat rom for kjetting, i tilegg til at den bør være konstruert slik at kjetting kan kjøres ned og opp uten at motoren må løftes ut av kassen. 2. Når man kjører motoren ned eller opp uten at den er hengt opp eller er lastet må man passe på at kjettingen går inn riktig vei, at den ikke tvinner seg samt at den ikke setter seg fast. Kjetting som setter seg fast eller går inn i motorhuset skeivt kan føre til skade på motoren. 3. Pass på og utfør en grundig visuell sjekk av motoren med alle deler før hver bruk. Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 5 av 10

6 5 Nødsenkning I tilfelle strømbrudd eller andre feil kan det være nødvendig å senke motoren ned igjen uten strøm på. Dette er KUN i nødstilfelle og gjøres på følgende måte: 1. Koble motoren fra strømforsyning og fjern dekselet på motoren. 2. Åpne bremseskivene manuelt ved å bruke to skrujern, ett på hver side så nært fjærfestet som mulig. Legg press på undersiden av platene slik at kretsen sluttes og bremsene åpnes. Se punkt X på figuren under. 3. Gjør dette i mange små og korte stopp i stedet for lange enkeltfall. Ikke overskrid normal senkehastighet. Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 6 av 10

7 6 Vedlikehold For at din Prolyft PLE motoriserte talje skal fungere helt uten feil og ha så lang levetid som mulig, er det viktig å etablere gode rutiner for regelmessig inspeksjon og vedlikehold. Her er noen punkter som kan hjelpe deg med hva du skal se etter. Kjetting; Sjekk kjettingen før hver bruk og se etter vridde, bøyde, bulkete eller ødelagte kjettingledd. Sammenlign kjettingen med en relativt eller helt ubrukt kjetting (for eksempel kjettingenden) og mål et passende antall kjettingledd på midten av kjettingen for å sammenligne strekkprosenten. Dersom dette er over 5% SKAL kjettingen byttes. Dersom det er over 2 % skal man inspisere hele kjettingen og et bytte bør vurderes av en fagkyndig person. Kjettingen skal holdes ren og velsmurt. Ta en visuell inspeksjon av kjettingen hver gang den er i bruk og påse at den ikke setter seg fast i motoren på grunn av manglende smøring. Se smøring lenger ned i manualen. Krok; (både motorkrok og kjettingkrok) Kroker som er skadet av kjemikalier, deformerte eller har sprekker og / eller bøyer seg ut av horisontalplanet med mer enn 10 skal byttes. En krok som er vridd eller har en unormalt stor krok åpning er tegn på overbelastning eller alvorlig feilbruk av taljen, og det anbefales at du inspiserer resten av taljen grundig før den benyttes. Sjekk også den fjærbelastede sperrehaken og at den fungerer som den skal; den beveger seg riktig og låser helt inntil kroktippen når den er igjen. Strømkabel og plugg; sjekk alltid at strømkabelen er fri for brudd på isolasjon og ledere. Dersom det er brudd på en eller begge deler, skal kabelen byttes. Sjekk også at skruer, strekkavlaster og pinner i strømkontaktene sitter som de skal. Stram til løse skruer og bytt skadet plugg dersom nødvendig. Smøring og rengjøring; Det er flere deler av din Prolyft PLE talje som må smøres med jevne mellomrom. For å sikre lang levetid og optimal ytelse er det viktig å smøre de forskjellige delene med riktig type smøring som beskrevet under. På noen deler er det også viktig at du renngjør på riktig måte før du smører. o Kjetting: Hold kjettingen ren og smør med små mengder Bar and Chain oil 10-R (Fiske Bros. Refining co. ) eller tilsvarende. o Tannhjul: Det skal ikke være nødvendig å smøre tannhjul innenfor taljens normale livslengde. Prolyte Protector er installert på alle tannhjul i PLE taljer. o Kulelager: Kulelager i din PLE talje er smøret inn på fabrikken og skal ikke trenge ettersmøring innefor taljens normale livslendge. o Forseglinger: Når du setter sammen taljen etter service, rengjør innsiden av alle forseglinger med American Lubricants #1029 grease o Kjettingguide og løftehjul: Når taljen demonteres for service er det nødvendig å smøre kjettingguiden og løftehjulet med Bar and Chain oil 10-R (Fiske Bros. Refining co. ) eller tilsvarende smøring før den settes sammen. o Utvendig: Ved normal bruk holder det å rengjøre taljen utvendig med en våt klut. Dersom motoren har fått riper og skader på kabinettet kan spesiell maling for å reparere fås ved henvendelse til din distributør. o Bremse: Kun kvalifisert servicepersonel skal demontere, justere og evt. smøre brems og bremseskiver. Referer til servicemanual for detaljer. Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 7 av 10

8 7 Samsvarserklæring EU-OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING FOR MASKINER (Directiv 89/392/EEC, Vedlegg II, del A) Herved erklæres at: Prolyft PLE-10, PLE 11, PLE 13, PLE 20, PLE 21 and PLE 22 series chain hoist Er i overensstemmelse med EU-Direktivet for maskiner (89/392/EEC, inkl. 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC); - EC machinery directive 89/392/EEC amended by 91/368/EEC, 93/44/EEC, and 93/68/EEC - EC low voltage directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC - EC EMC directives 89/336/EEC amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC Er i overensstemmelse med harmoniserte Europeiske Standarder (og deler av ): EN 292 Part 1 (Safety of machinery) EN 292 Part 2 (Safety of machinery) EN (Electromagnetic compatibility) EN (Electromagnetic compatibility) EN (Rating and performance) EN (Types of enclosures - IP code) EN (Low voltage switchgear) Er i overensstemmelse med tekniske spesifikasjoner (og deler av ): ASME B30.16 (Overhead hoists - underhung) FEM (Classification of mechanisms) FEM (Chain qualities, selection criteria and requirements) FEM (Specifications) FEM (Selection of hoist and travel motors) FEM (Control symbols) FEM (Safe working periods S.W.P.) Som anngitt i tillegg V i EU direktivet for maskiner er: CE symbol festet på produktet Teknisk dokumentasjon tilgjengelig hos produsent Prolyft Leek, The Netherlands Mark Hendriks Technical Director Prolyte The EC declaration of conformity is only valid in conjunction with confirmation that the hoist has been correctly applied, installed, inspected and maintained according to the operating instructions provided. Furthermore, the validity of the declaration will cease in case of any modification and/or supplement not previously approved by Prolyft. Prolyft PO Box 41 Leek, The Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 8 av 10

9 Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: / Webside: Besøksadresse: Fernanda Nissens gate Oslo Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 9 av 10

10 8 Vedlikeholsskjema Bundle: Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukermanual + vedlikehold Side 10 av 10

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.0 (21.09.09 HPJ/MT) Innhold 1 PROLYFT PLE MOTORISERT TALJE... 2 2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER... 3 3 TEKNISKE DATA... 4 4 PROLYFT MOTORISERTE

Detaljer

Black Bear elektro talje

Black Bear elektro talje Brukermanual for Black Bear elektro talje Type: YSF YEL YSH YSS YST 28.02.2008 Telf. 51 94 49 10 / Faks 51 94 49 11 1 av 78 Sikkerhet Bruk av elektriske drevne kjettingtaljer medfører alltid visse risikoer

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN BULLETIN NR. M3-9907-MSA-05 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO MANUELL KJETTINGTALJE M3-SERIEN TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG REFERANSE. INNHOLD 1. DEFINISJONER... 3 2. TILTENKT BRUK...

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen -

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Utgitt august 2010 ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Alle brukere av vinsjen skal lese denne håndboken nøye og signere skjemaet på baksiden

Detaljer

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95 Brukermanual Wax Future II Kjære Kunde Vi gratulerer deg med å ha kjøpt voksmaskinen Wax Future ll. Du har gjort et bra valg. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker maskinen. Denne håndboken

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Instruksjonsbok K2 CombiCutter

Instruksjonsbok K2 CombiCutter K2 CombiCutter 988725 K2 CombiCutter NO, utgave 1 2010-06 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K2 CombiCutter

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A. S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado Generell informasjon Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om montering, bruk og vedlikehold av Shado

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000 BRUKERMANUAL Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Innhold Introduksjon s. 3 1.0 Sikkerhetsforskrifter s. 3 1.1 Sikkerhetsmeldinger

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

*12088-01* ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz

*12088-01* ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12088-01* V011 / 12088-01 0937 ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo Oversettelse av den originale bruksanvisningen Symboler VIKTIG! Bruk ikke maskinen før du har lest og forstått bruksanvisningen

Detaljer