DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/"

Transkript

1 DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag 6. mars 2014 kl. 18:30 Arkivsentret Dora Dagsorden 1. Åpning. 2. Godkjenning av fullmakter. 3. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokoll. 4. Styrets beretning om siste års virksomhet. 5. Regnskap for siste års virksomhet med revisors beretning. 6. Innkomne forslag. 7. Budsjettforslag for inneværende år Valg. - Leder - Styremedlemmer og varamedlemmer - Revisor - Valgkomité ( 3 stk) 9. Årsmøtet avsluttes Etter årsmøtet er det medlemsmøte med tema: Finn Karlsen: Inntrykk fra Rootstech og Salt Lake City Per-Solve Tretli og Sølvi Løchen: Nyttige lenker på nettet Mvh Styret Side 1

2 Styrets beretning for driftsåret 2013 Beretningen omfatter perioden 1. januar til 31. desember 2013 Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 1. mars 2012, bestått av følgende tillitsvalgte: Leder Per-Solve Tretli, Trondheim Nestleder Ola Feragen Røros Kasserer Sidsel Hay Wold, Trondheim Sekretær Sølvi Løchen, Trondheim Styremedlem Arne Lie, Trondheim Varamedlem Elsa Flønes, Trondheim Varamedlem Bjørn Ranum, Trondheim Andre verv og oppgaver våre medlemmer har i DIS-Sør-Trøndelag: Finn Karlsen Webmaster Arve Dispen DIStreff-bidragskjører Finn Guttvik Kilderegistreringskoordinator, Gravregkoordinator, BK-fadder Bjørn Flor TMG-fadder Paul Haakonsen Embla-fadder Bjørn Ranum Legacy-kontaktperson Eirik Strøm Reunion-kontaktperson Kjell Nervik Husfar Snikkarboden Finn Guttvik Valgkomite Olav Langseth Valgkomite Ketil Figenschou Valgkomite Anders Gjervan Revisor Medlemmer Ved utgangen av 2012 var det registrert 733 betalende medlemmer i DIS-Sør-Trøndelag. Pr er det registrert 862 medlemmer. Det er registert 129 nye medlemmer siste år. DIS-Sør-Trøndelag er fortsatt det nest største lokallaget i DIS-Norge. Økonomi Regnskapet 2013 viser et driftsoverskudd på kr ,14, Finanspostene renter minus bankgebyr gir et pluss på kr ,-, slik at vår likvide midler i kasse, bank og kapitalinnskudd via DIS-NORGE er på kr ,27. Økonomien må sies og være god med bra styring av denne. Distriktslagets andel av medlemskontingenten på kr. 410,- i 2013 var kr. 102,50. Det ble godskrevet kr ,- i 2013 for over 790 medlemmer. Salget av Trondheimsbasen CD/nedlastning innkassert kr ,- Side 2

3 Grasrotandel var også en god inntektskilde i 2013 med kr ,-. Vi takker våre 36 medlemmer som valgt å støtte DIS-S-T med sine andeler. Styremøter Styret har i perioden hatt 8 møter og 65 saker er behandlet. Styremøtet i oktober ble holdt på Røros der styrets medlemmer deltok på medlemsmøte etterpå. Samarbeidsavtale DIS-Sør-Trøndelag og Arkivsenteret. DIS-Sør-Trøndelag har i en rekke år samarbeidet nært med Arkivsenteret på Dora gjennom registering av kilder og andre aktiviteter. Samarbeidsavtalen fortsatte i Ved utgangen av 2013 ble seniorprosjektet avsluttet. Besøkstallet på Arkivsenteret gikk opp 600% opp på grunn av DIS STs arrangementer i samarbeid med Arkivsenteret. Prosjektet het «Slipp eldrebølgen inn!» Deltakere fra DIS Sør-Trøndelag var Per-Solve Tretli, Finn Guttvik og Ketil Figenschou. Et synlig resultat av prosjektet er etableringen av Slektsverkstedet. Antall besøkende har vært mellom 10 og 30 deltakere. Medlemsmøter: I gjennomsnitt er det ca 80 deltagere på de åpne møtene første torsdag i måneden.. Sammen med Arkivsenteret på Dora tilbyr vi nå hjelp og veiledning i tre timer før medlemsmøtene, mens Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene. Det er avholdt 8 medlemsmøter og 4 temakvelder (derav to foredrag avlyst). 10.jan.: Husmannsvesenet på Byneset og utvandringen herfra til Amerika. Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. 7.febr.: Gamle norske adelsslekter og vakre våpenskjold. Terje Bratberg. 7.mars: Hva kan postkort fortelle? Inger Johanne Røkke. 4.april: Digitalarkivet i ny drakt og nytt innhold utfordringer og muligheter for slektsforskere. Finn Karlsen. 5 sept.: Bergverksdirektør Peder Hiort; liv, slekt og kilder. ved Bjørn Tore Hindklev. Avlyst pga sykdom. 3. okt.: Åpent DIS-møte kl Kildekritikk i slektsforskningen. Svein Bertil Sæther 7. nov.:dna i slektsforskningen fra en brukers ståsted. ved Heidi Sitara Fjeldvig 5. des.: Julemøte på Arkivsenteret Tradisjonelt julemøte med foredrag om jul i gamle dager. Temamøter: Gunnerusbiblioteket: 26.febr.: Yrker man finner i slektsforskningen. Sølvi Løchen 26.sept.: Skjulte slektshistoriske kilder i magasinene og planer om digitalisering. Avlyst pga sykdom. Side 3

4 Arkivsenteret: 10. okt.: Ancestry mer enn bare folketellinger i USA. Vi går igjennom hvilke ressurser som er inkludert i vårt abonnement på Ancestry og hvordan man søker i basen. Per-Solve Tretli, Anne-Line Killingtveit og Finn Guttvik. 14. november. Kilder på Internett. Kildehenvisninger i slektsprogram. Kilder vi finner på internett - hva kan vi stole på? Hvordan legger vi inn kilder i forskjellige slektsprogram? Finn Karlsen. Finn Din Slekt Er et tilbud om egne kvelder hvor vi hjelper interesserte i å lete etter slekt. Vi viser hvordan vi bruker data som hjelpemiddel og søker etter kilder på nett medlemmer hjelper til på disse kveldene. I tillegg er også 2-3 ansatte ved Arkivsenteret med. På vårens arrangementer var det ca 50 deltakere per møte. På høsten ble møtene lagt til lørdager, og antall besøkende gikk noe ned. Kurs I samarbeid med Arkivsenteret er det arrangert kurs i Gotisk skrift. Det ble holdt 7 kurs i innføring i slektsforskning med til sammen ca 140 deltakere. Det ble dessuten holdt et kurs i billedbehandling og et i skanning. Sommerbesøk: 23.mai: Besøk på Norsk Rettsmuseum. Slektsforskerdagen 2013Slektsforskerdagen som er årets store begivenhet, ble arrangert lørdag 26. oktober i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. Tema i år var Minoriteter. Temaet sørsamer ble valgt, og representanter fra Saemi Sijte- Sør-samisk museum og kultursenter, Snåsa deltok med egen stand. Dagen startet med foredraget; Hvordan starte med slektsforskning v/idar Loe. Deretter holdt Arvid Jåma foredrag om samiske bosetninger på Fosen og i indre Trondheimsfjorden. Styret takker lokallag, medlemmer og samarbeidspartnere som stilte opp og laget et vellykket arrangement. Andre arrangement Lederkonferanse i Oslo nov Per-Solve Tretli deltok Svenske Slektsforskerdager aug DIS-ST deltok med egen stand i Slektsforskerdag i Østersund Per-Solve Tretli, Ketil Figenschou, Målfrid Lundhaug Aalberg, Finn Guttvik og Iris Nordvik. I tillegg deltok Finn Karlsen fra Arkivsenteret. Tillitsmannskonferansen april Per-Solve Tretli, Finn Guttvik og Ola Feragen Saupstad Bibliotek 16.febr, 29.okt, 12. nov Diverse arrangementer Moholt bibliotek 01.des Arrangert i samarbeid med Strinda Historielag Selbumartnan juli DIS-Nea deltok Rennebumartnan aug DIS-Trollheimen deltok Grensetreff sept Arne Lie og Sølvi Løchen deltok Byåsen bydelsfest 21.sept DIS ST deltok Side 4

5 Snikkarboden Etter 10 år ble DIS ST s møteplass på Heimdal nedlagt. Vi har fått nye møteplasser på Arkivsenteret Dora. Styret takker husfar Kjell Nervik for innsatsen. Lokalgrupper - årsmeldinger DIS -Trollheimen Møter/Lokalt treff Trollheimen: Etter nedleggelsen av Grefstad skole, har vi flyttet møtene til nye Meldal skole. I 2013 ble det avholdt 5 vanlige møter på Berkåk skole, 4 på Meldal skole i tillegg ble sesongavslutningen i juni lagt til Åstuggu, Å i Meldal og året ble avsluttet i Mjuklia, Berkåk, med juletallerken. Det har vært tradisjonelle tema på møtene. Det er innført leseprøve av gotisk skrift som fast innslag. Finn Karlsen har foredratt om Nye Digitalarkivet og Anders Aa om DNA. Ellers har vi som vanlig hatt oppe de tradisjonelle tema, uten "innleide" foredragsholdere. Oppmøtet er stabilt. Kirkebokregistreringen: Det er fortsatt noe laber virksomhet på dette området. Vi har liggende på Excel resten av den eldste kirkeboka for Meldal. Denne registreringen har vært særdeles krevende. Dette vil bli overført til Augustus 2. Emigrantprosjektet: Også i 2013 har tre medlemmer jobbet for fullt med emigrantboka. Vi kan regne med at 90% av teksten er kommet på plass. Det mangler altså 10% tekst, korrekturlesing og utvelgelse av bilder. Rennebumartnan: Som sedvanlig årets største satsning med totalt 24 personer engasjert på DIS-standen og med vakthold på utstilling. Kurs: Også i 2013 arrangerte vi nybegynnerkurs over 18 timer med egne lærerkrefter. Andre prosjekter: 1) Innsamling av fotografier av gamle hus. Foregår kontinuerlig. 2) Registrering av husmannsplasser o.a. gamle boplasser. Foregår gruppevis lokalt. Styret har i 2013 bestått av: Margit Løkstad Berg, Thore Bjørnaas, Oddbjørn Hindseth, John-Erik Sandaker og Magne Granhaug. For DIS-Trollheimen Magne Granhaug Side 5

6 DIS -Røros Gruppestyre: Inge Hånes, leder - Jostein Løkken, nestleder - Guri Heggem, kasserer - Ola Arvid Feragen, sekretær - Anne Elisabeth E. Lunde, styremedlem - Steinar Bekken, varamedlem. Styret har avholdt 8 møter. Behandlede saker: Kurs i gotisk skrift. Slektsprogram i gruppa. Innspill til DIS Sør-Trøndelag. Gravminneregistrering. Utvandring fra Røros. Slektsforskerdagen Aktiviteter høst/vinter 2013/14. Rørosboka. Abonnement på Arkivdigitalt.se. Oppdatering av nettside under DIS ST. Medlemsmøter 8 stk. Alle på Røros Folkebibliotek. Tema på møtene: Dataprogram som kirkekontoret har, god hjelp for gravminneregistrering. Utvandring til USA. Avholdet kurs i gotisk skrift. Orientering til nye medlemmer om DIS. Inger Anne Langøien fra biblioteket orienterte om hva som finnes av kilder der. Den nye søkemotoren til Digitalarkivet. Foredrag om Peder Hiort ved Bjørn Tore Hindklev. Informasjon om aktiviteter i Trondheim. Styret i DIS ST deltok på ett medlemsmøte og orientert om det som skjer i Trondheim, og hva kan vi hjelpe dere med? Slektsforskerdagen 2013 avholdt med foredrag av Vanja Torkelsson om samisk slekt i området, mellom oppmøtte. Besøk av Olav Langseth og Arnar Haugen fra DUS Nea, som fortalte om hvordan de har jobbet med registrering av utvandring til USA. Antall medlemmer i lokalgruppa: 30 Antall oppmøtte på medlemsmøtene: fra stk. Møter første mandag i måneden, med 2 timers varighet. DIS -Orkdal Lederteamet for gruppa er for tiden Richard Bjørklund og Edvar Hoston Aktiviteten i gruppa har hvert svært lav, vi har snakket om å få til aktivitet igjen og vi sikter på at dette blir fulgt opp i løpet av våren 2014 Vi erfarer at de fleste medlemmene sitter hjemme og arbeider siden det er blitt så store søkemuligheter på internett. Det ser ut til at vi bør satse på kursvirksomhet fremover, utviklingen går så fort nu til dags at noen og hver er moden for oppdatering. Richard Bjørklund Side 6

7 DIS-Gauldal Etter at aktiviteten i DIS-Gauldal avtok sterkt og tilslutt stagnerte helt og lå nede et par år, er vi nå i gang igjen. Støren Museum og Historielag tok initiativ til et kurs i slektsforskning med Finn Karlsen som lærer. Vi hadde to kurssamlinger i april og to i november Ny lokal DIS-gruppe kom i gang igjen høsten Vi har møte 3. tirsdag i hver måned i «Aktiviteten» på Støren alderspensjonat. Lokalet er hyggelig og godt utstyrt med nett og storskjerm og er utmerket til våre møter. På septembermøtet hadde vi besøk av Finn Guttvik, Idar Kaare Loe og Ketil Figenschou fra DIS- Sør-Trøndelag. Inspirerende, lærerikt og artig. Vi fikk informasjon og hjelp til å komme igang og hadde følgende sakliste: litt generelt om slektsforskning - få svar på eventuelle spørsmål vi måtte ha hjelp til å komme igang med slektsprogram generell informasjon om DIS få tips til tema for høstens møter i DIS-Gauldal informasjon om høstens aktiviteter i DIS Sør-Trøndelag På oktobermøtet hadde vi igjen besøk av Finn Guttvik og hovedtemaet var Brothers Keeper installering og bruk ellers søking i kilder og litt generelt om aktiviteter framover Vi takker DIS-Sør-Trøndelag for god hjelp til å komme igang igjen Finn Guttvik vil bli husket og savnet. På novembermøtet var temaet «Finn din slekt». Vi hadde annonse i lokalavisene før møtet og oppfordret interesserte til å komme for å få hjelp til å finne slektninger/komme igang med slektsforskning. Dagfinn Refseth var ansvarlig. Oppmøtet varierer gjennomsnittet er 10 12, men vi har ca 20 personer på listen som vi sender innkalling til. Vi betaler kr 50,- hver for kaffe med noe attåt og for leie av rom med utstyr. Ellers har vi samarbeid med og fungerer som et utvalg under Støren Museum og Historielag som gir tilskudd til husleien og andre tilfeldige utgifter. Støren 23. januar 2014 for DIS-Gauldal Sverre Tangstad Dagfinn Refseth Gerd Stenbro Loe Side 7

8 DIS Sør-Fosen I året 2012 var det ingen aktivitet i laget og heller ikke våren Den ble det avviklet årsmøte og følgende styre ble valgt: Arne Gulbrandsen ( leder ) Arnt Breivold ( kasserer ) Reidun Eriksen ( sekretær ) Ansgar Sæther ( styremedlem ) Ruth Walvåg ( styremedlem ) Bodil Rønningen ( vara medlem ) Svein Tøften ( revisor ) Regnskapet var ikke i orden og kasserer ble pålagt å sluttføre regnskapet og melde laget inn i Brønnøysundregisteret, samt finne en ny bankforbindelse. Regnskapet er senere godkjent av styret og laget registrert i Brønnøysundregisteret med følgende organisasjonsnr: Ny bankforbindelse er ordnet. Ny bank er SpareBank 1 SMN Det ble tatt sikte på å få i gang aktiviteter i laget i høstsemesteret Med hjelp fra Dis-Sør- Trøndelag ble kurs i slektsforskning avholdt den i Ægirsalen, Fillan. Kurset var åpent for alle og det kom elleve deltakere. Kurset ble etterfulgt med tre samlinger på Frøya bibliotek, Sistranda. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var så interessant at det måtte fortsett. Styret har i 2013 avvikle to styremøter og behandlet ni saker. Laget hadde ved utgangen av betalende medlemmer ( en i tilgang ) og 20 stk. på gjesteliste. Januar 2014, Arne Gulbrandsen DIS- Nea Aktiviteten i Dis Nea har i 2013 vært på det jevne. Det avholdes åpne møter 2.tirsdag i hver måned unntatt i sommermånedene. Dis-Nea har et godt samarbeid med Granby Gård hvor vi også har våre møter. Vi har ca 20 medlemmer og deltar på møtene. Etter at Selbu kommune i sitt budsjett for 2013 avsatte midler til digitalisering av bygdebøkene, har Dis-Nea bidratt med korrekturlesing av de 7 bindene, for det lokale trykkeriet som har stått for skanning og gjort bøkene tilgjengelig på internett. Tema på våre møter har vært: Digitalarkivet, databasen for utvandring til USA, DIS Norges hjemmeside, bruk av slektsprogram, hjelp til selvhjelp, etc. Vi har vært på besøk til Dis-Røros hvor vi fortalte om arbeidet med vår database for utvandring fra Selbu og Tydal til USA 1850 til For DIS-Nea, Olav Langseth Side 8

9 Brukergrupper for slektsprogram Reunion Eirik Strøm er kontaktperson for Reunion Legacy Bjørn Ranum er kontaktperson for Legacy TMG-gruppen Bjørn Flor er kontaktperson BK-gruppen Idar K. Loe og Finn Guttvik er faddere for Brothers Keeper, og ansvarlig for brukergruppemøter. Embla-gruppen EMBLA- gruppen ledes av Richard Bjørklund, Roar Aspen og Paul Haakonsen Kilderegistrering. Finn Guttvik har i 2013 vært kilderegistreringskoordinator med ansvar for både kirkebokregistrering, gravminner og andre registreringer som skjer i lagets regi. Samarbeidet med arkivsenteret har i 2013 vært svært godt, og vi har fått tilgang til flere kilder som er ferdig eller under registrering. I likhet med forrige år har aktiviteten vært stor, og med stort engasjement fra medlemmer. Ca 40 medlemmer har vært engasjert i arbeidet med alt fra fotografering, klargjøring, fordeling av materiell, registrering og korrekturlesing. Kirkebøker. Det er fortsatt registrering av kirkebøker, og noe av dette gjelder andre fylker bl.a. har Jostein Mediaa ferdig med Namdal og Grane i Nordland. Det er også gjort registreringer i Brønnøy og Selbu ved hjelp av våre medlemmer. Det er også startet opp registrering av kirkebøker i Bjørnør. Vi har også fått noen flere registratorer, men vi arbeider fortsatt med rekrutteringen. Kirkegårdsprotokoller Arbeidet skjer i samarbeid med Trondheim byarkiv, og fremdriften er god. Fortsatt gjenstår noe. Dette arbeidet håper vi skal avsluttes i Side 9

10 Gravminner Vi har siste år fått avtaler med nye kommuner om tilgang til kirkegårdsdata, og det mangler nå bare tre kommuner. Kirkevergene der er positiv til utlegging av dataene, men de ønsker å kvalitetssikre data før de legges ut. Når det gjelder fotograferingen, så har det siste år vært gjort mye godt arbeid. De store kirkegårdene i Trondheim er ferdig, men fortsatt er noe under arbeid. Også i andre kommuner gjenstår fortsatt fotografering. Mangler fotografer for kirkegårder i Rissa og enkelte andre. Folketelling 1875 I forbindelse med Trondheimsbasen startet vi med registrering av folketelling for 1875, og den er videreført. Vi er ferdig med kommunene på Fosen, og regner med å gå videre med de øvrige som mangler. Takk til alle som har deltatt i arbeidet med registrering av de ulike kilder. Det er fortsatt plass til medlemmer som vil registrere eller korrekturlese. DIS-treff: Det er i 2013, mottatt og behandlet 12 DIStreff bidrag. Dette er bare 1/3 av det som ble innlevert i Det finnes detaljert bruksanvisning for GEDtreff på DIS-Norge sine websider: Avslutning Aktiviteten i DIS-Sør-Trøndelag har vært meget god i Styret vil takke alle som på hver sin måte har bidratt til det vi har oppnådd i 2013 til beste for foreningen og vår fine hobby. Trondheim 31. januar 2014 Styret i DIS-Sør-Trøndelag: Per-Solve Tretli (sign.) Sølvi Løchen (sign.) Ola Feragen (sign.) Bjørn Ranum (sign.) Sidsel Hay Wold (sign.) Arne Lie (sign.) Elsa Flønes (sign.) Side 10

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til DIS - Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08 Velkommen til Det 14. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Møtet avholdes på

Detaljer

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007 Tid for årsmøte! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Vinteren er en fabelaktig årstid! Da kan jeg sitte inne i slektsforskerhulen min uten at noen mener jeg

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Nr 02-2012 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte 2012. Google translate. 1940 folketelling i USA

Nr 02-2012 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte 2012. Google translate. 1940 folketelling i USA DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 02-2012 17. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Årsberetning Navnetanker Årsmøte 2012 Google translate 1940 folketelling i USA Budsjetter og regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

DISputten. Bli kjent med Augustus. Les mer side 6 13. Oslo/Akershus

DISputten. Bli kjent med Augustus. Les mer side 6 13. Oslo/Akershus DISputten Oslo/Akershus Leder side 2 = Medlemsbladet for DIS-Oslo/Akershus - foreningen for slektsforskere = Nr. 2/2003 10.årgang ISSN 0808-9647 Slektsforskerdagen 2003 s. 20-23 Invitasjon til byvandring

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer