DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/"

Transkript

1 DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag 6. mars 2014 kl. 18:30 Arkivsentret Dora Dagsorden 1. Åpning. 2. Godkjenning av fullmakter. 3. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokoll. 4. Styrets beretning om siste års virksomhet. 5. Regnskap for siste års virksomhet med revisors beretning. 6. Innkomne forslag. 7. Budsjettforslag for inneværende år Valg. - Leder - Styremedlemmer og varamedlemmer - Revisor - Valgkomité ( 3 stk) 9. Årsmøtet avsluttes Etter årsmøtet er det medlemsmøte med tema: Finn Karlsen: Inntrykk fra Rootstech og Salt Lake City Per-Solve Tretli og Sølvi Løchen: Nyttige lenker på nettet Mvh Styret Side 1

2 Styrets beretning for driftsåret 2013 Beretningen omfatter perioden 1. januar til 31. desember 2013 Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 1. mars 2012, bestått av følgende tillitsvalgte: Leder Per-Solve Tretli, Trondheim Nestleder Ola Feragen Røros Kasserer Sidsel Hay Wold, Trondheim Sekretær Sølvi Løchen, Trondheim Styremedlem Arne Lie, Trondheim Varamedlem Elsa Flønes, Trondheim Varamedlem Bjørn Ranum, Trondheim Andre verv og oppgaver våre medlemmer har i DIS-Sør-Trøndelag: Finn Karlsen Webmaster Arve Dispen DIStreff-bidragskjører Finn Guttvik Kilderegistreringskoordinator, Gravregkoordinator, BK-fadder Bjørn Flor TMG-fadder Paul Haakonsen Embla-fadder Bjørn Ranum Legacy-kontaktperson Eirik Strøm Reunion-kontaktperson Kjell Nervik Husfar Snikkarboden Finn Guttvik Valgkomite Olav Langseth Valgkomite Ketil Figenschou Valgkomite Anders Gjervan Revisor Medlemmer Ved utgangen av 2012 var det registrert 733 betalende medlemmer i DIS-Sør-Trøndelag. Pr er det registrert 862 medlemmer. Det er registert 129 nye medlemmer siste år. DIS-Sør-Trøndelag er fortsatt det nest største lokallaget i DIS-Norge. Økonomi Regnskapet 2013 viser et driftsoverskudd på kr ,14, Finanspostene renter minus bankgebyr gir et pluss på kr ,-, slik at vår likvide midler i kasse, bank og kapitalinnskudd via DIS-NORGE er på kr ,27. Økonomien må sies og være god med bra styring av denne. Distriktslagets andel av medlemskontingenten på kr. 410,- i 2013 var kr. 102,50. Det ble godskrevet kr ,- i 2013 for over 790 medlemmer. Salget av Trondheimsbasen CD/nedlastning innkassert kr ,- Side 2

3 Grasrotandel var også en god inntektskilde i 2013 med kr ,-. Vi takker våre 36 medlemmer som valgt å støtte DIS-S-T med sine andeler. Styremøter Styret har i perioden hatt 8 møter og 65 saker er behandlet. Styremøtet i oktober ble holdt på Røros der styrets medlemmer deltok på medlemsmøte etterpå. Samarbeidsavtale DIS-Sør-Trøndelag og Arkivsenteret. DIS-Sør-Trøndelag har i en rekke år samarbeidet nært med Arkivsenteret på Dora gjennom registering av kilder og andre aktiviteter. Samarbeidsavtalen fortsatte i Ved utgangen av 2013 ble seniorprosjektet avsluttet. Besøkstallet på Arkivsenteret gikk opp 600% opp på grunn av DIS STs arrangementer i samarbeid med Arkivsenteret. Prosjektet het «Slipp eldrebølgen inn!» Deltakere fra DIS Sør-Trøndelag var Per-Solve Tretli, Finn Guttvik og Ketil Figenschou. Et synlig resultat av prosjektet er etableringen av Slektsverkstedet. Antall besøkende har vært mellom 10 og 30 deltakere. Medlemsmøter: I gjennomsnitt er det ca 80 deltagere på de åpne møtene første torsdag i måneden.. Sammen med Arkivsenteret på Dora tilbyr vi nå hjelp og veiledning i tre timer før medlemsmøtene, mens Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene. Det er avholdt 8 medlemsmøter og 4 temakvelder (derav to foredrag avlyst). 10.jan.: Husmannsvesenet på Byneset og utvandringen herfra til Amerika. Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. 7.febr.: Gamle norske adelsslekter og vakre våpenskjold. Terje Bratberg. 7.mars: Hva kan postkort fortelle? Inger Johanne Røkke. 4.april: Digitalarkivet i ny drakt og nytt innhold utfordringer og muligheter for slektsforskere. Finn Karlsen. 5 sept.: Bergverksdirektør Peder Hiort; liv, slekt og kilder. ved Bjørn Tore Hindklev. Avlyst pga sykdom. 3. okt.: Åpent DIS-møte kl Kildekritikk i slektsforskningen. Svein Bertil Sæther 7. nov.:dna i slektsforskningen fra en brukers ståsted. ved Heidi Sitara Fjeldvig 5. des.: Julemøte på Arkivsenteret Tradisjonelt julemøte med foredrag om jul i gamle dager. Temamøter: Gunnerusbiblioteket: 26.febr.: Yrker man finner i slektsforskningen. Sølvi Løchen 26.sept.: Skjulte slektshistoriske kilder i magasinene og planer om digitalisering. Avlyst pga sykdom. Side 3

4 Arkivsenteret: 10. okt.: Ancestry mer enn bare folketellinger i USA. Vi går igjennom hvilke ressurser som er inkludert i vårt abonnement på Ancestry og hvordan man søker i basen. Per-Solve Tretli, Anne-Line Killingtveit og Finn Guttvik. 14. november. Kilder på Internett. Kildehenvisninger i slektsprogram. Kilder vi finner på internett - hva kan vi stole på? Hvordan legger vi inn kilder i forskjellige slektsprogram? Finn Karlsen. Finn Din Slekt Er et tilbud om egne kvelder hvor vi hjelper interesserte i å lete etter slekt. Vi viser hvordan vi bruker data som hjelpemiddel og søker etter kilder på nett medlemmer hjelper til på disse kveldene. I tillegg er også 2-3 ansatte ved Arkivsenteret med. På vårens arrangementer var det ca 50 deltakere per møte. På høsten ble møtene lagt til lørdager, og antall besøkende gikk noe ned. Kurs I samarbeid med Arkivsenteret er det arrangert kurs i Gotisk skrift. Det ble holdt 7 kurs i innføring i slektsforskning med til sammen ca 140 deltakere. Det ble dessuten holdt et kurs i billedbehandling og et i skanning. Sommerbesøk: 23.mai: Besøk på Norsk Rettsmuseum. Slektsforskerdagen 2013Slektsforskerdagen som er årets store begivenhet, ble arrangert lørdag 26. oktober i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. Tema i år var Minoriteter. Temaet sørsamer ble valgt, og representanter fra Saemi Sijte- Sør-samisk museum og kultursenter, Snåsa deltok med egen stand. Dagen startet med foredraget; Hvordan starte med slektsforskning v/idar Loe. Deretter holdt Arvid Jåma foredrag om samiske bosetninger på Fosen og i indre Trondheimsfjorden. Styret takker lokallag, medlemmer og samarbeidspartnere som stilte opp og laget et vellykket arrangement. Andre arrangement Lederkonferanse i Oslo nov Per-Solve Tretli deltok Svenske Slektsforskerdager aug DIS-ST deltok med egen stand i Slektsforskerdag i Østersund Per-Solve Tretli, Ketil Figenschou, Målfrid Lundhaug Aalberg, Finn Guttvik og Iris Nordvik. I tillegg deltok Finn Karlsen fra Arkivsenteret. Tillitsmannskonferansen april Per-Solve Tretli, Finn Guttvik og Ola Feragen Saupstad Bibliotek 16.febr, 29.okt, 12. nov Diverse arrangementer Moholt bibliotek 01.des Arrangert i samarbeid med Strinda Historielag Selbumartnan juli DIS-Nea deltok Rennebumartnan aug DIS-Trollheimen deltok Grensetreff sept Arne Lie og Sølvi Løchen deltok Byåsen bydelsfest 21.sept DIS ST deltok Side 4

5 Snikkarboden Etter 10 år ble DIS ST s møteplass på Heimdal nedlagt. Vi har fått nye møteplasser på Arkivsenteret Dora. Styret takker husfar Kjell Nervik for innsatsen. Lokalgrupper - årsmeldinger DIS -Trollheimen Møter/Lokalt treff Trollheimen: Etter nedleggelsen av Grefstad skole, har vi flyttet møtene til nye Meldal skole. I 2013 ble det avholdt 5 vanlige møter på Berkåk skole, 4 på Meldal skole i tillegg ble sesongavslutningen i juni lagt til Åstuggu, Å i Meldal og året ble avsluttet i Mjuklia, Berkåk, med juletallerken. Det har vært tradisjonelle tema på møtene. Det er innført leseprøve av gotisk skrift som fast innslag. Finn Karlsen har foredratt om Nye Digitalarkivet og Anders Aa om DNA. Ellers har vi som vanlig hatt oppe de tradisjonelle tema, uten "innleide" foredragsholdere. Oppmøtet er stabilt. Kirkebokregistreringen: Det er fortsatt noe laber virksomhet på dette området. Vi har liggende på Excel resten av den eldste kirkeboka for Meldal. Denne registreringen har vært særdeles krevende. Dette vil bli overført til Augustus 2. Emigrantprosjektet: Også i 2013 har tre medlemmer jobbet for fullt med emigrantboka. Vi kan regne med at 90% av teksten er kommet på plass. Det mangler altså 10% tekst, korrekturlesing og utvelgelse av bilder. Rennebumartnan: Som sedvanlig årets største satsning med totalt 24 personer engasjert på DIS-standen og med vakthold på utstilling. Kurs: Også i 2013 arrangerte vi nybegynnerkurs over 18 timer med egne lærerkrefter. Andre prosjekter: 1) Innsamling av fotografier av gamle hus. Foregår kontinuerlig. 2) Registrering av husmannsplasser o.a. gamle boplasser. Foregår gruppevis lokalt. Styret har i 2013 bestått av: Margit Løkstad Berg, Thore Bjørnaas, Oddbjørn Hindseth, John-Erik Sandaker og Magne Granhaug. For DIS-Trollheimen Magne Granhaug Side 5

6 DIS -Røros Gruppestyre: Inge Hånes, leder - Jostein Løkken, nestleder - Guri Heggem, kasserer - Ola Arvid Feragen, sekretær - Anne Elisabeth E. Lunde, styremedlem - Steinar Bekken, varamedlem. Styret har avholdt 8 møter. Behandlede saker: Kurs i gotisk skrift. Slektsprogram i gruppa. Innspill til DIS Sør-Trøndelag. Gravminneregistrering. Utvandring fra Røros. Slektsforskerdagen Aktiviteter høst/vinter 2013/14. Rørosboka. Abonnement på Arkivdigitalt.se. Oppdatering av nettside under DIS ST. Medlemsmøter 8 stk. Alle på Røros Folkebibliotek. Tema på møtene: Dataprogram som kirkekontoret har, god hjelp for gravminneregistrering. Utvandring til USA. Avholdet kurs i gotisk skrift. Orientering til nye medlemmer om DIS. Inger Anne Langøien fra biblioteket orienterte om hva som finnes av kilder der. Den nye søkemotoren til Digitalarkivet. Foredrag om Peder Hiort ved Bjørn Tore Hindklev. Informasjon om aktiviteter i Trondheim. Styret i DIS ST deltok på ett medlemsmøte og orientert om det som skjer i Trondheim, og hva kan vi hjelpe dere med? Slektsforskerdagen 2013 avholdt med foredrag av Vanja Torkelsson om samisk slekt i området, mellom oppmøtte. Besøk av Olav Langseth og Arnar Haugen fra DUS Nea, som fortalte om hvordan de har jobbet med registrering av utvandring til USA. Antall medlemmer i lokalgruppa: 30 Antall oppmøtte på medlemsmøtene: fra stk. Møter første mandag i måneden, med 2 timers varighet. DIS -Orkdal Lederteamet for gruppa er for tiden Richard Bjørklund og Edvar Hoston Aktiviteten i gruppa har hvert svært lav, vi har snakket om å få til aktivitet igjen og vi sikter på at dette blir fulgt opp i løpet av våren 2014 Vi erfarer at de fleste medlemmene sitter hjemme og arbeider siden det er blitt så store søkemuligheter på internett. Det ser ut til at vi bør satse på kursvirksomhet fremover, utviklingen går så fort nu til dags at noen og hver er moden for oppdatering. Richard Bjørklund Side 6

7 DIS-Gauldal Etter at aktiviteten i DIS-Gauldal avtok sterkt og tilslutt stagnerte helt og lå nede et par år, er vi nå i gang igjen. Støren Museum og Historielag tok initiativ til et kurs i slektsforskning med Finn Karlsen som lærer. Vi hadde to kurssamlinger i april og to i november Ny lokal DIS-gruppe kom i gang igjen høsten Vi har møte 3. tirsdag i hver måned i «Aktiviteten» på Støren alderspensjonat. Lokalet er hyggelig og godt utstyrt med nett og storskjerm og er utmerket til våre møter. På septembermøtet hadde vi besøk av Finn Guttvik, Idar Kaare Loe og Ketil Figenschou fra DIS- Sør-Trøndelag. Inspirerende, lærerikt og artig. Vi fikk informasjon og hjelp til å komme igang og hadde følgende sakliste: litt generelt om slektsforskning - få svar på eventuelle spørsmål vi måtte ha hjelp til å komme igang med slektsprogram generell informasjon om DIS få tips til tema for høstens møter i DIS-Gauldal informasjon om høstens aktiviteter i DIS Sør-Trøndelag På oktobermøtet hadde vi igjen besøk av Finn Guttvik og hovedtemaet var Brothers Keeper installering og bruk ellers søking i kilder og litt generelt om aktiviteter framover Vi takker DIS-Sør-Trøndelag for god hjelp til å komme igang igjen Finn Guttvik vil bli husket og savnet. På novembermøtet var temaet «Finn din slekt». Vi hadde annonse i lokalavisene før møtet og oppfordret interesserte til å komme for å få hjelp til å finne slektninger/komme igang med slektsforskning. Dagfinn Refseth var ansvarlig. Oppmøtet varierer gjennomsnittet er 10 12, men vi har ca 20 personer på listen som vi sender innkalling til. Vi betaler kr 50,- hver for kaffe med noe attåt og for leie av rom med utstyr. Ellers har vi samarbeid med og fungerer som et utvalg under Støren Museum og Historielag som gir tilskudd til husleien og andre tilfeldige utgifter. Støren 23. januar 2014 for DIS-Gauldal Sverre Tangstad Dagfinn Refseth Gerd Stenbro Loe Side 7

8 DIS Sør-Fosen I året 2012 var det ingen aktivitet i laget og heller ikke våren Den ble det avviklet årsmøte og følgende styre ble valgt: Arne Gulbrandsen ( leder ) Arnt Breivold ( kasserer ) Reidun Eriksen ( sekretær ) Ansgar Sæther ( styremedlem ) Ruth Walvåg ( styremedlem ) Bodil Rønningen ( vara medlem ) Svein Tøften ( revisor ) Regnskapet var ikke i orden og kasserer ble pålagt å sluttføre regnskapet og melde laget inn i Brønnøysundregisteret, samt finne en ny bankforbindelse. Regnskapet er senere godkjent av styret og laget registrert i Brønnøysundregisteret med følgende organisasjonsnr: Ny bankforbindelse er ordnet. Ny bank er SpareBank 1 SMN Det ble tatt sikte på å få i gang aktiviteter i laget i høstsemesteret Med hjelp fra Dis-Sør- Trøndelag ble kurs i slektsforskning avholdt den i Ægirsalen, Fillan. Kurset var åpent for alle og det kom elleve deltakere. Kurset ble etterfulgt med tre samlinger på Frøya bibliotek, Sistranda. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var så interessant at det måtte fortsett. Styret har i 2013 avvikle to styremøter og behandlet ni saker. Laget hadde ved utgangen av betalende medlemmer ( en i tilgang ) og 20 stk. på gjesteliste. Januar 2014, Arne Gulbrandsen DIS- Nea Aktiviteten i Dis Nea har i 2013 vært på det jevne. Det avholdes åpne møter 2.tirsdag i hver måned unntatt i sommermånedene. Dis-Nea har et godt samarbeid med Granby Gård hvor vi også har våre møter. Vi har ca 20 medlemmer og deltar på møtene. Etter at Selbu kommune i sitt budsjett for 2013 avsatte midler til digitalisering av bygdebøkene, har Dis-Nea bidratt med korrekturlesing av de 7 bindene, for det lokale trykkeriet som har stått for skanning og gjort bøkene tilgjengelig på internett. Tema på våre møter har vært: Digitalarkivet, databasen for utvandring til USA, DIS Norges hjemmeside, bruk av slektsprogram, hjelp til selvhjelp, etc. Vi har vært på besøk til Dis-Røros hvor vi fortalte om arbeidet med vår database for utvandring fra Selbu og Tydal til USA 1850 til For DIS-Nea, Olav Langseth Side 8

9 Brukergrupper for slektsprogram Reunion Eirik Strøm er kontaktperson for Reunion Legacy Bjørn Ranum er kontaktperson for Legacy TMG-gruppen Bjørn Flor er kontaktperson BK-gruppen Idar K. Loe og Finn Guttvik er faddere for Brothers Keeper, og ansvarlig for brukergruppemøter. Embla-gruppen EMBLA- gruppen ledes av Richard Bjørklund, Roar Aspen og Paul Haakonsen Kilderegistrering. Finn Guttvik har i 2013 vært kilderegistreringskoordinator med ansvar for både kirkebokregistrering, gravminner og andre registreringer som skjer i lagets regi. Samarbeidet med arkivsenteret har i 2013 vært svært godt, og vi har fått tilgang til flere kilder som er ferdig eller under registrering. I likhet med forrige år har aktiviteten vært stor, og med stort engasjement fra medlemmer. Ca 40 medlemmer har vært engasjert i arbeidet med alt fra fotografering, klargjøring, fordeling av materiell, registrering og korrekturlesing. Kirkebøker. Det er fortsatt registrering av kirkebøker, og noe av dette gjelder andre fylker bl.a. har Jostein Mediaa ferdig med Namdal og Grane i Nordland. Det er også gjort registreringer i Brønnøy og Selbu ved hjelp av våre medlemmer. Det er også startet opp registrering av kirkebøker i Bjørnør. Vi har også fått noen flere registratorer, men vi arbeider fortsatt med rekrutteringen. Kirkegårdsprotokoller Arbeidet skjer i samarbeid med Trondheim byarkiv, og fremdriften er god. Fortsatt gjenstår noe. Dette arbeidet håper vi skal avsluttes i Side 9

10 Gravminner Vi har siste år fått avtaler med nye kommuner om tilgang til kirkegårdsdata, og det mangler nå bare tre kommuner. Kirkevergene der er positiv til utlegging av dataene, men de ønsker å kvalitetssikre data før de legges ut. Når det gjelder fotograferingen, så har det siste år vært gjort mye godt arbeid. De store kirkegårdene i Trondheim er ferdig, men fortsatt er noe under arbeid. Også i andre kommuner gjenstår fortsatt fotografering. Mangler fotografer for kirkegårder i Rissa og enkelte andre. Folketelling 1875 I forbindelse med Trondheimsbasen startet vi med registrering av folketelling for 1875, og den er videreført. Vi er ferdig med kommunene på Fosen, og regner med å gå videre med de øvrige som mangler. Takk til alle som har deltatt i arbeidet med registrering av de ulike kilder. Det er fortsatt plass til medlemmer som vil registrere eller korrekturlese. DIS-treff: Det er i 2013, mottatt og behandlet 12 DIStreff bidrag. Dette er bare 1/3 av det som ble innlevert i Det finnes detaljert bruksanvisning for GEDtreff på DIS-Norge sine websider: Avslutning Aktiviteten i DIS-Sør-Trøndelag har vært meget god i Styret vil takke alle som på hver sin måte har bidratt til det vi har oppnådd i 2013 til beste for foreningen og vår fine hobby. Trondheim 31. januar 2014 Styret i DIS-Sør-Trøndelag: Per-Solve Tretli (sign.) Sølvi Løchen (sign.) Ola Feragen (sign.) Bjørn Ranum (sign.) Sidsel Hay Wold (sign.) Arne Lie (sign.) Elsa Flønes (sign.) Side 10

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag

Detaljer

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014 Beretningen omfatter perioden 1. januar til 31. desember 2014 STYRETS SAMMENSETNING Styret har etter årsmøtet 6. mars 2014, bestått av følgende tillitsvalgte: Leder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016 Innhold Periode... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemmer... 3 Økonomi... 3 Navnebytte... 3 Styremøter... 4 Representasjon... 4 Landsmøtet 23.-24. april 2016 i Bergen...

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 30.01.2011 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 6. mars 2014, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Aase Andresen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand,

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, DIS Vest-Agder Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 5. mars 2015, kl 19.00 på Stormen bibliotek, Bodø Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 04.02.2009; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 7. mars 2013, kl 19.00 på Tusenhjemmet aktivitetssenter Kultursal Lofoten Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms

Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms DIS-Troms Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms I ORGANISASJON OG TILLITSVALGTE Årsmøtet Årsmøtet for DIS-Troms ble avviklet den 2. mars 2013 på Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsø, med 12 deltakere.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer