Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka Thomas Furunes

2 Tilsyn og kontroll Kommunelovens kapitel 13 kommunestyret har det øverste tilsyn kommunestyret velger kontrollutvalg kommunestyret velger om man skal har egne revisjon, delta i IKS eller inngå avtale med annen revisor

3 Valgt revisor for Trondheim kommune Utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon 17 ansatte (5 FR, 10 RR) Organisert under bystyret

4 Bakgrunnen for revisjonen Området reguleres av reguleringsplan R 185. Bystyrets slår i sak 94/00 fast: la et godt grunnlag for en fastere administrativ og politisk praksis i området svært mange ulovlige bruksendringer og byggetiltak planen ikke er fulgt verken gjennom politisk praksis eller gjennom delegerte, administrative vedtak Bystyret ber kontrollkomiteen kartlegge årsakene til den utvikling vi har sett i området i perioden Sak om dette legges frem for bystyret.

5 Revisjonens fokus Tillatelser i tråd med planen i form av dispensasjon fra planen Mulige problemer ift tillatelsene gyldig organ håndhevelse av saksbehandlingsreglene forholdet til gjeldende regelverk (plan- og bygningsloven, reguleringsplanen m. bestemmeler, retningslinjer fra bystyret)

6 Metode og fremgangsmåte Alle saker behandlet i perioden og ut år 2000 Ca 360 mapper tilhørende 181 eiendommer

7 Resultater og vurderinger Perioden før reguleringsplanen ble vedtatt Fra reguleringsplanen ble vedtatt til kommuneplanen av 1995 Etter vedtagelse av kommuneplanen av 1995

8 Før reguleringsplan R : sammenhengende bygge- og deleforbud. Behandlet over 50 saker, ca 90 % innvilget

9 Reguleringsplan R 185 Sett bort fra tidligere godkjennelser og tillatelser Rent faglig vurdert uryddig plan, med enkelte hytter inne mellom boligbebyggelsen og omvendt

10 Resultater og vurderinger Delt opp i avslag og tillatelser for eiendommer regulert til henholdsvis hytteformål og boligformål.

11 Vedtak før kommuneplanen Regulert til hytteformål - forsøkt etablert praksis på bruksareal på maks 50 m 2 - ikke entydig praksis - eksempler på at bygningsrådet har vært mer liberal enn administrasjonen - konsekvent avslag på bruksendring fra hytte til bolig

12 Vedtak før kommuneplanen forts Regulert til boligformål norm på brutto areal 120 m 2 bygningsrådet har vært mer liberal enn administrasjonen signalene fra kommunen synes ikke å ha vært entydige

13 Vedtak før kommuneplanen forts Oppsummerende vurderinger mange er mangelfulle i forhold til beskrivelse av plansituasjonen mange dispensasjoner er dårlig begrunnet enkelte vedtak er det vanskelig å se hva det er gitt tillatelse til vanskelig å se noen enhetlig tolkning av de ulike planbestemmelsene over 70 % av søknadene godkjent liberal tolkning av reguleringsplanen en god del tillatelser, av både administrasjon og bygningsrådet, er i strid med intensjonene bak reguleringsplanen

14 Vedtak før kommuneplanen forts Er det rett organ som har fattet vedtakene? i tillegg til klagesaker har 12 saker (5 boliger, 7 hytter) vært behandlet i bygningsrådet flertall av disse i perioden etter vedtakelsen av reguleringsplanen stilles spørsmål ved om bygningsrådet burde ha behandlet flere tvilstilfeller og om ikke bygningsrådet burde ha behandlet flere prinsipielle spørsmål.

15 Vedtak etter kommuneplanen Ny kommuneplan stadfestet Medfører en skjerping av praktisering av gjeldende reguleringsplan. Følgende saksbehandlingsregel ble vedtatt: Innenfor Markagrensa skal saker som ikke er i samsvar med arealbruken i kommuneplan eller reguleringsplan legges frem for Bystyret til avgjørelse

16 Vedtak etter kommuneplanen forts 45 søknader om byggetillatelser og søknader om brukstillatelser 15 avslag, 30 tillatelser Forholdet til reguleringsplanen er i denne perioden berørt i de fleste sakene

17 Vedtak etter kommuneplanen forts Regulert til hytteformål avslagene viser en større grad av felles forståelse mellom bygningsrådet og administrasjonen spørsmålet om hvilke tiltak som krever dispensasjon synes fortsatt noe uavklart, svært uheldig i forhold til en konsekvent søknadsbehandling

18 Vedtak etter kommuneplanen forts Regulert til boligformål avslag omgjort av bygningsrådet er begrunnet en del eksempler på at det er dispensert fra planbestemmelsene og Lian-normen uten at dette fremgår av vedtaket feilaktig vurdering av prinsippet om lik behandling

19 Vedtak etter kommuneplanen forts Oppsummerende vurderinger praktiseringen noe mer entydig forholdet til reguleringsplanen omhandles i langt flere vedtak det fremgår i for liten grad hvilke særlige forhold som er til stede og som kan hjemle en dispensasjon det er gitt tillatelser som er i strid med intensjonene med reguleringplanen

20 Vedtak etter kommuneplanen forts Er det rett organ som har fattet vedtakene? Innenfor Markagrensa skal saker som ikke er i samsvar med arealbruken i kommuneplan eller reguleringsplan legges frem for Bystyret til avgjørelse

21 Vedtak etter kommuneplanen forts Kun en sak er forelagt Bystyret Usikkert om denne saken burde vært forelagt bystyret Det nærmest totale fravær av saker til bystyret tyder på at bygningsrådet og administrasjonen, for tiltak innenfor reguleringsplanen for Lian og Kystad-marka, har sett bort fra regelen i kommuneplanens arealdel

22 Konklusjon I hvilken grad er de politiske og administrative vedtak som er fattet i strid med planen? det er gitt mange tillatelser i stor grad dispensert fra planbestemmelsene, både administrativt og politisk i mange saker dispensert fra Lian-normen dispensasjonene er gjennomgående dårlig begrunnet det er gitt tillatelser som forutsetter dispensasjon fra planen uten at det er dispensert

23 Konklusjon forts det er kun gitt en tillatelse til omdisponering/ bruksendring fra hytte til bolig

24 Konklusjon forts Er det rett organ som har fattet vedtakene? all forberedende klagesaksbehandling har foregått i bygningsrådet som er det rette organet for dette bygningsrådet har fått seg forelagt relativt få rene prinsippsaker, men det var noen i tiden like etter at reguleringsplanen ble vedtatt bare en sak er forelagt bystyret til tross for at det også etter 1995 er dispensert fra bestemmelsene i planen. Heller ikke saker hvor det er dispensert fra Liannormen er forelagt bystyret. Det er dermed eksempler på saker som er feilaktig behandlet i bygningsrådet/hos administrasjonen

25 Konklusjon forts Bygningsrådet har vært lite entydige i behandlingen av saker, spesielt i perioden før Bygningsrådet er ansvarlig for de avgjørelser som administrasjonen fatter på bakgrunn av delegert myndighet. Konklusjon: bygningsrådet må ta hovedansvaret for at det er gitt mange tillatelser som må kunne sies å være i strid med intensjonene med reguleringsplanen

26 Ulovlighetsoppfølging 247 eiendommer er gjennomgått: Eiendommer med ulovligheter 163 Eiendommer uten ulovligheter 84 Totalt antall ulovligheter 435

27 Ny reguleringsplan Ny reguleringsplan for området er under utarbeidelse

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 2.3/2003 FORVALTNINGSREVISJON Tinnbuen, Levanger Behandlet i kontrollutvalget i sak

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer