Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon?"

Transkript

1 Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? v/ Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS

2 Hva skal jeg snakke om? Prosessen rundt bestilling av forvaltningsrevisjon (og selskapskontroll) Kilder: RSK 001, Veileder for forvaltningsrevisjon, Veileder om KUs påseansvar for forvaltningsrevisjon, Kontrollutvalgsboken Disposisjon: Bakgrunn for tema Begrepsavklaringer og rettslige rammer for bestillerdialogen Roller og ansvar KU, sekretariat, revisjon Generelle forutsetninger for god dialog Bestillingsprosessen Risiko/suksessfaktorer i bestillerdialogen 2

3 Hvorfor fokusere på bestillerdialogen? 3

4 Begrepsavklaring - dialog Dialog = løpende kontakt eller drøfting mellom parter Dialog = samtale hvor hver av partene i tillegg til å formidle eget budskap, synspunkter, tanker og følelser, lytter til motparten. Dialogen er karakterisert ved at man i utgangspunktet har en vilje til å la seg påvirke av hva motparten sier og la seg forandre av det motparten sier. 4

5 Begrepsavklaring - bestilling Valg av revisor og finansieringsform Anskaffelsesprosess og avtaleinngåelse Egenregi og eksisterende avtaler Fakturering og driftstilskudd Plan for forvaltningsrevisjon Overordnet analyse Kommunestyrets vedtak om plan - prioriteringer og evt delegering av myndighet 5

6 Bestillingsdialogen (Kontrollutvalgsboka) 6

7 Pilarer for god dialog Rolleforståelse - profesjonalitet Avklarte forventninger forutsigbarhet Respekt for hverandres funksjoner - aksept God lytting Velvilje og empati ANDRE FAKTORER? 7

8 Hvem deltar i bestillingsdialogen? Kommunestyret KU Media Rådmann Publikum Sekretariat Revisor 8

9 Rettslige rammer for bestillerdialogen Kontrollutvalgsforskriften 9 KU har ansvar for å utarbeide plan for valgperioden og påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon «årlig» Revisjonsforskriften 7 Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk God kommunal revisjonsskikk er RSK 001 FR skal gjennomføres i samsvar med KUs bestilling (10) Revisor skal vurdere om bestillingen lar seg gjennomføre (11) Revisor skal operasjonalisere problemstillingene (21) Revisor skal avklare vesentlige endringer med KU (15) Avtale mellom KU og revisor begrenset av lov, forskrift og RSK 9

10 Roller og ansvar Kontrollutvalget Plikt til å sørge for at det gjøres FR Myndighet til å bruke kommunens ressurser i henhold til budsjett Har ofte myndighet til å endre plan for FR Kan instruere sekretariatet Sekretariatet (KU-forsk. kap 8) Skal påse at saker til kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt Bindeledd mellom KU og revisor Underlagt kontrollutvalgets instruksjonsmyndighet Revisor Skal utføre KUs bestilling Skal opptre i samsvar med lov, forskrift og RSK Kan ikke instrueres av KU og sekretariat avtalemessig forpliktet 10

11 Bestillingsprosessen Bakgrunn/ramme for prosjektet KU drøfter problemstillinger og innfallsvinkler Bestilling av prosjekt/prosjektplan Revisor utarbeider prosjektplan (til godkjenning hos KU) KU bestiller gjennomføring av prosjekt i henhold til prosj.plan Arbeid og avklaringer underveis - RSK og avtale Kontroll av leveransen 11

12 Bakgrunn og ramme for prosjektet Overordnet analyse plan Hendelser Media Private Rådmann Bestilling av prosjektplan 12

13 Valg av prosjekt/innfallsvinkel/tema Sekretariatet skal påse at KUs valg av forvaltningsrevisjon er forsvarlig utredet Hva bør sekretariatet utrede selv hva bør revisor utrede? Risiko og vesentlighet? Ressursbruk? Samordning med statlig tilsyn? 13

14 Bestilling prosjektplan KU kan være generell eller spesifikk i sin bestilling Vanlig: KU definerer tema, vinkling, hovedproblemstilling revisor utformer forslag til problemstillinger, operasjonaliserer, utarbeider kriterier, beskriver metode. Sekretariatet: skal påse at KUs vedtak er forsvarlig utredet. Ansvaret og oppgaven tilsvarer rådmannens ansvar for saksutredning. 14

15 Prosjektplan fra revisor RSK pkt. 11): Revisor må vurdere om bestillingen lar seg gjennomføre som forvaltningsrevisjon. Avklaringsbehov og frasigelsesplikt RSK pkt. 18): Obligatorisk krav: «DET SKAL utarbeides» Skriftlig prosjektplan m redegjørelse for problemstillinger, kilder for kriterier og metodebruk. Prosjektplan BØR inneholde: tids- og ressursbruk, milepæler, ekstern bistand. Ressursbruk og frister m.m. kan kreves av KU på annet grunnlag. Avtale om hvordan plan til KU skal se ut 15

16 Gjennomføring og leveranse FR er en dynamisk prosess RSK 001 pkt. 11 om endringer/avklaringer med KU Mulig behov for avklaringer bør formidles tidlig i prosessen og muligheten til avklaringer bør avtales Rapportering underveis avtales særskilt Leveransen hva er levert og er det levert i rett tid KU-forskriften kap 8: Sekretariatets utredningsansvar sekretariatet bør vurdere om leveransen er i samsvar med bestillingen. 16

17 Dialog med enkeltmedlemmer? Revisor plikter å svare på spørsmål fra folkevalgte Dialogen kan bli forstyrret hvis det føres en dialog med enkeltmedlemmer og en annen med KU Revisjonsforskriften 20: revisor kan kreve å gi svar/føre dialogen i møte 17

18 Pilarer for god dialog Rolleforståelse - profesjonalitet Avklarte forventninger forutsigbarhet Respekt for hverandres funksjoner - aksept God lytting Velvilje og empati ANDRE FAKTORER 18

19 Risiko for dårlig dialog Detaljering av bestillingen Faglig uenighet Forventet ressursbruk Sekretariat Leveransetidspunkt Urealistiske forventninger KU Revisor Dårlig kjemi Kompetanse Språkbruk Kulturkollisjon Manglende respekt for roller og fag 19

20 Suksessfaktorer for bestillerdialogen KU tar eierskap til prosjektet, men har respekt for den faglige kompetansen som revisor besitter KUs kompetanse og kunnskap om kommunen og KUs behov blir tydelig formidlet og påvirker bestilling og utførelse Sekretariatets kjennskap til KU og revisor bidrar til god prosess Sekretariatets kompetanse og erfaring bidrar til gode formuleringer av vedtak og bestilling detaljert og tydelig når det trengs, åpent når det er hensiktsmessig Sekretariatets rolleforståelse: bestillerkompetanse og saksforberedelse - oppfølging av avtalen Revisors har god nok faglig trygghet til å være lydhør Revisors reelle uavhengighet 20

21 Dialogsuksess 21

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? Rådmannens internkontroll Hvordan få orden i eget hus? Forord Kommunesektoren har i dag ansvar for mange oppgaver som er viktige for inn byggerne, og det er nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes

Detaljer