Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier?"

Transkript

1 Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier? (implisitt: vitenskapelig kvalitet er et forskningsetisk anliggende) Finn Wisløff REK 29. august 2013

2 VITENSKAPELIG KVALITET ER EN NØDVENDIG, MEN IKKE TILSTR FORUTSETNING FOR AT ET FORSKNINGSPROSJEKT SKAL VÆRE KAN ET UNYTTIG PROSJEKT VÆRE FORSVARLIG? R I S I K O NYTTE

3 «Science is nothing more than a refinement of our everyday thinking» Albert Einstein Forskningen kan virke uforståelig pga Utilgjengelig terminologi Kompliserte instrumenter Uforståelig statistikk Det er ikke noe mystisk ved forskning Kvantitativ forskning: endepunktene måles objektivt og reproduserbart. Vi bruker våre sanser (evt forlenget med instrumenter), vår observasjonsevne og evne til å resonnere på samme måte som i hverdagen, men på en mer systematisk måte Vanlige interesserte samfunnsmedlemmer kan i mye større grad forstå og vurdere forskning

4 Kliniske studier (satt i system fra 1950-årene) James Lind Studie på skjørbuk Seks par sjømenn i samme lugar med samme diett fikk svovelsyre, eddik, sjøvann, sider eller klyster, det sjette paret fikk to appelsiner og en sitron hver dag Selv en (for) liten studie kan gi sikre svar hvis resultatene er klare Behandlingen kan virke selv om teorien er gal eller utilstrekkelig Motstanden i legestanden var massiv

5 Krav til kliniske studier 1. Helst: en hypotese om årsak og mulig behandling Stjerneeksempel: kronisk myelogen leukemi

6 Philadelphiakromosom: fusjonsgenet BCR-ABL Tyrosin kinase Imatinib

7 2. Definisjon av sykdommen Diagnosekriterier Radesygen Syfilis? Lepra? Skabb? Skjørbuk? ME, chronic fatigue syndrome Ingen diagnostiske laboratorietester eller biomarkører Alternativ medisin behandler symptomer, ikke sykdommer, og unngår dette kravet

8 3. Det må være klart hvilke pasienter som skal være med i studien populasjon Tilbakeføring av konklusjoner Tilfeldig utvalg

9 Skjev seleksjon av pasienter? For hvem gjelder resultatene????? Kun 3% av kreftpasientene i USA er med i kliniske studier (Medscape 2013)

10 4. Hvordan skal man fastslå om behandlingen virker? Primære og sekundære endepunkter defineres in protokollen, og bare disse skal analyseres 5. Hvor mange pasienter er nødvendig for å påvise en meningsfylt forskjell i det primære endepunktet? Beregning av utvalgsstørrelse

11 6. Studien må ha en gjennomarbeidet design Observasjonsstudier Kan gi overbevisende resultater «Insulineffekt» 1922 «Penicillineffekt» 1944

12 Toronto General Hospital, 1922 Banting, Best og Collip Insulineffekten, vist på 50 barn med coma diabeticum

13 Observasjonsstudie av type kasus-kontroll (R. Doll og A. Bradford Hill, 1950 Hva er årsaken til lungekreft? 2 av 649 mannlige leger med lungekreft var ikke-røykere I kontrollgruppen (like stor) var det 27 ikkerøykere (p<0.001) Feilkilder?

14 Observasjonsstudie med historiske kontroller (Kreftregisteret)

15 Populasjonsstudier uten kontroller Eksempel: Sammenheng mellom vindrikking og død av hjerteinfarkt Leger et al, Lancet 1979

16 Alkoholinntak og relativ risiko for å dø

17

18 Gullstandard Randomiserte kliniske studier (fra 1950-årene): nota bene Seleksjon av pasienter Randomiseringsprosedyrer Blinding Pasient, evt placebo, ikke alltid mulig Forsker, nesten alltid mulig å blinde endepunktevalueringen Beregning av utvalgets størrelse Type I og II feil Statistisk vs klinisk signifikans

19 Publisering Alle studier må publiseres, selv om resultatet er «negativt» og mislikes av eventuelle oppdragsgivere Austin Bradford Hill 1960: Hvorfor startet du studien? Hva gjorde du? Hva fant du? Hva betyr resultatene?

20 Kliniske studier: eksplosiv økning Periode Antall randomiserte, kontrollerte studier : Tabellen under viser, med tall hentet fra (5), antall randomiserte, kontrollerte studier i årene som er registrert I PubMed

21 Utfordringer til evidensbasert medisin Innføring av nye behandlingsmetoder uten tilfredsstillende vitenskapelig dokumentasjon Medisinsk-teknisk utstyr, kirurgiske metoder Björk-Shiley ventilen HMAS ved metastaserende brystkreft Kliniske studier ikke dimensjonert for å påvise sjeldne bivirkninger Avhengig av omhyggelig rapportering av bivirkninger etter registrering

22 For få industri-uavhengige studier? For lite offentlige forskningsmidler til klinisk forskning For lite forskning på emner med liten prestisje Kroniske sykdommer, geriatri, pleie og omsorg, allmennpraksis Forskning strengere regulert enn medisinsk praksis

23 For få gamle pasienter i kliniske studier Kolesterolsenkende midler Bivirkninger av NSAIDs hyppigere hos eldre

24 No problem is so big or so complicated that it can t be run away from

25 Andel kliniske studier registrert i 1999 og publisert senest 2007 (BMJ 2013)

26 En mangfoldighet av synder Manglende informasjon om seleksjon, randomisering og blinding Skifte av endepunkter underveis Ikke planlagte og begrunnete subgruppeanalyser Per-protokoll i stedet for «intention-to-treat» analyse (intentionto-cheat?) Ukritisk bruk av surrogatendepunkter blodsukker, kolesterol, blodtrykk, progresjonsfri overlevelse Relativ risiko uten diskusjon av absolutt risiko Klinisk vs statistisk signifikans I store studier kan selv ubetydelige forskjeller bli statistisk signifikante Uberettiget generalisering av resultatene

27 Dårlig klinisk forskning er etisk forkastelig Kaster bort samfunnets ressurser Holder pasienter for narr Utsetter pasienter for unødig risiko

28 Utfordringer til REK Begrunnelse- hvorfor er studien nødvendig? Står nytten i forhold til potensiell risiko for deltagerne? Hypotese, design, definisjon av endepunkter Utvalg av pasienter, beregning av antall Randomisering, blinding (enkel eller dobbel) Statistikk, interimsanalyser, planlagte subgruppenalayser Hvem betaler studien? Informasjon til pasientene Resultatenes potensielle betydning For pasienter, firmaer, forskere, investorer Registrering av studien Garanti for vilje til publisering uansett resultat

29

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013 Referat av Eva Stormorken Målgruppe for konferansen: fagmiljøer, forvaltning og

Detaljer

C.S. Peirce. sikker indikasjon på at det er etablert en vane som

C.S. Peirce. sikker indikasjon på at det er etablert en vane som Kan naturvitenskapelige m etoder gi sikre svar? Prøveforelesning ved dr. disputas 17. des. 2001, Norges landbrukshøgskole,ås beide tilfredsstillende teorier på bakgrunn av funnene (CP7:94). På den m åten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT)

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Under

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97.

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse Donald M. Baer, Montrose M. Wolf, og Todd R. Risley University of Kansas Oversatt av Jon Arne

Detaljer

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Rapporter 9/6 Arne Jensen Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer