Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt Nr: 19/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt. 2015 Nr: 19/15"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt Nr: 19/15 Brunstkurs sanitetsbasar - Juvikfolke fotballavslutning søndagskaffe for regnskogen workshop for fotofolket et rimelig bredt utvalg av aktiviteter den nærmeste tida. Bruk oversikten bakerst i Lekaposten hvis du vil unngå at arrangement eller aktiviteter foregår samtidig og hjelp oss med å holde oversikten oppdatert. Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 16. oktober, frist for innlevering av stoff: fredag 9.oktober. Videre utgivelser:6. og 20.november, 4. og 18.desember. Leka kommune tlf kl Åpne kontorer (saksbehandlere) kl Hjemmeside e-post Legesekretær tlf kl mandag-torsdag Lege kl mandag-fredag Legevakt tlf Akutt sykdom eller skade ring alltid 113 Tannlege Ytre Namdal tannklinikk Leka sykestue og hjemmesykepleien Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute Leka Taxi AS Skatteetaten; ligningskontor NAV Leka tirsdag og torsdag Veterinærvakt Kirkekontor Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf

2 Informasjon fra Leka kommune Ledige stillinger i Leka kommune Flyktningekoordinator 100 % stilling Leka kommune har i kommunestyrevedtak 45/15 besluttet å ta i mot inntil 10 flyktninger, og med målsetning om at de første kan være bosatt innen Det er opprettet 100 % stilling som flyktningekoordinator, med tiltredelse Arbeids-/ansvarsområde: Flyktningekoordinatoren har ansvar for planlegging og mottak av flyktninger herunder totalansvaret for personal, økonomi, fag og utvikling for hele o o o o o o o tjenestestedet. Dette innebærer blant annet: følge opp og veilede den enkelte flyktning i bosettingsfasen samordne og utvikle et godt teamsamarbeid med kommunens tjenester for å sikre et helhetlig tilbud for brukerne. Bidrar til at samfunnet utvikles til et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn. rådgivning og bistand til den enkelte til å bli selvhjulpen i Norge. tilse deltagelse i introduksjonsprogrammet, voksenopplæring og eventuelle andre kvalifiseringstilbud informasjons- og saksbehandleroppgaver, kartlegging og dokumentasjon bidra til kunnskap om lokalmiljøet og etablere metoder for integreringsarbeidet Utvikle samarbeidet med næringslivet slik at en tidlig kan sørge for at flykninger blir aktiv introdusert i arbeidsmarkedet gjennom bedriftskontakt og tidlig kvalifisering for jobbmarkedet. o ivareta kommunale oppgaver knyttet til eventuelle økte behov gjennom NAV o samarbeid med flyktningetjenesten i nabokommunene Kvalifikasjoner og egenskaper: Til stillingen kreves min. 3-årig relevant utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå. Det er videre ønskelig med relevant arbeidserfaring. Særdeles bred erfaring fra sosialt arbeid kan kompensere for deler av utdanningskravet. Vi søker videre etter en person: o med samfunnsengasjement og som trives med å jobbe med mennesker o som har interesse for og erfaring fra oppfølging av fremmedkulturelle og fremmedspråklige o som har eller tilegner seg lokalkunnskap o med gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og samarbeidsevner o som har god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet o som er entusiastisk og evner å bygge relasjoner. o med erfaring fra utadrettet arbeid, og som er løsningsdyktig Personlig egnethet vil vektlegges Ansettelse skjer ellers på de vilkår som til en hver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP. For nærmere opplysninger om stillingen kan rådmann Helge Thorsen kontaktes på tlf.nr Søknad med CV og referanser sendes til Søknadsfrist: I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 2

3 Vaktmester 100 % stilling- vikariat Stillingen er ledig fra og har varighet til Den kan bli lyst ut som fast etter Ansvars- og arbeidsområde: Vaktmesteroppgaver tilknyttet kommunale veier, bygg og anlegg. En del av stillingen skal brukes til tilsyn og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser. Den som innehar stillingen har også ansvar for graving og for kontakt med pårørende i forbindelse med uttak av gravsted. Kirkelige handlinger inngår ikke i stillingens oppgaver.. Kvalifikasjoner: Søker må ha gyldig førerkort for bil minst klasse B, og disponere egen bil. Det er ønskelig med fagbrev innen relevante områder, alternativt allsidig relevant erfaring. Må ha evnen til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt, samt fungere godt ved teamarbeid. God pensjons- og forsikringsordning Lønn etter tariffavtale Søknad med CV og referanser sendes til eller til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka. For spørsmål om stillingen; send epost til eller ring Søknadsfrist Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven og HTA kap Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune Leka kommunestyre vedtok i k-sak 32/14, taksering av alle eiendommer i 2015 og innføring av eiendomskatt i Dette gjelder både bebygd og ubebygde eiendommer, som ikke er fritatt etter eiendomsskatteloven 5 eller 7. Taksering av eiendommene vil bli foretatt av firma Jeessaa AS, Bergen, i perioden juli- t.o.m november Eiendommene besiktiges utvendig og fotograferes. Opplysninger fra kommunens registre, Matrikkelen og innsamlet informasjon vil gi grunnlag for vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommen. Sakkyndig nemnd vil fatte vedtak om eiendomsskattetakst innen første halvdel av februar Takst vil gjelde fra Kunngjøringen av eiendomsskatteliste foretas innen Ønske om deltakelse på besiktigelse avtales med Eivind Aarland. Ved kontakt må gårds og bruksnummer oppgis samt kontaktinfo. Eivind Aarland mailadresse: Mobilnummer: Det gjøres for øvrig oppmerksom på at kommunen har veiledningsplikt etter 11 i forvaltningsloven. Dersom det ønskes veiledning, ta kontakt med kommunen.kontaktinformasjon: Telefon Postadresse: Leka kommune, 7994 Leka E-post adresse: Forhåndsvarslet som er sendt ut pr post, er sendt kun til en kontaktperson pr eiendom. Leka kommune Eiendomsskattekontoret 3

4 Vikarer for renholdere ønskes! Vi har allerede avtaler med tilkallingsvikarer, men noen ganger har vi likevel for få å ringe til når det oppstår uventet fravær. Hvis du har tid en gang i blant til å stille som vikar, så kontakt oss for en avtale. Du vil få nødvendig opplæring. Ring eller send melding på , eller send epost til Personalkontoret - Kirsti Hoff Leka kommune kan tilby tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbanken sine regler. Tilskuddet kan gis til eldre og funksjonshemmede til nødvendig tilpasning av bolig, slik at de kan bli boende hjemme. Tilpasning kan være å fjerne dørstokker, få bredere dører, et inngangsparti uten trapp med mer. Ordningen er behovsprøvd. Tilskuddsmidler er begrenset. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om ordningene fås ved: Leka kommune, eller mailadresse: God informasjon finnes også på Søknad om spillemidler 2015 Spillemidler til kulturbygg: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, enøk tiltak, modernisering av kulturhus samt ombygging. Spillemidler til idrettsanlegg: Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til - nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett - nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder) Kontakt kommunens kontor for kultur og næring om det er noe du lurer på. Søknadsfrist for spillemidler 2015 er 15. oktober Søknad fremmes elektronisk på Leie og bruk av Herlaughallen Det vil om kort tid komme oppdaterte utleieregler for Herlaughallen/lillehallen/kjøkkenet. Fram til disse er på plass, anmoder vi alle også faste brukere om å ta hensyn til lokalenes primære bruksområde som er undervisning og skolelunsj. Etter bruk skal det selvsagt være rent på bord og benker, alt skal være ryddet inn i skuffer og skap, golvet skal være feid/svabret, og eget søppel skal være fjernet. OG INGENTING SKAL SETTES IGJEN for at elever eller andre leietakere skal bruke det, verken mat, kaffe, servietter eller annet som dere at god vilje ønsker å etterlate. Servicekontoret 4

5 5

6 SØNDAGSKAFFE søndag 11. oktober kl i lille Herlaughall til inntekt for Regnskogfondet og årets TV-aksjon «Vi skal vokte regnskogen» Du er hjertelig velkommen til en trivelig ettermiddagsstund med god mat og drikke, konkurranser, loddsalg og mer til. Flotte gevinster på loddbok! Eksklusivt: LM i sytrådkasting. Kan vi håpe på ny rekord? All inntekt går uavkortet til aksjonen. (Det handler ikke bare om penger, men nevner likevel at Leka ved innsamlingen i fjor kom på 4. plass av kommunene i Nord-Trøndelag, og så høyt opp som nr.35 av alle landets kommuner.) BASSENGET ÅPNER FOR OFFENTLIG BADING MANDAG 12. oktober. Åpningstider er som før: Mandag Åpent for alle. Onsdag Småbarnsbading / familiebading Åpent for alle Kun for voksne Kulturkontoret

7 Invitasjon til Kick off Hvordan markedsføre Trøndelag i 2016 Kimen Kulturhus, Stjørdal kl Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS vil invitere reiselivsaktører i Trøndelag til et gratis seminar på Stjørdal Torsdag 15.oktober. Hvordan kan vi sammen på best mulig måte markedsføre, posisjonere og selge Trøndelag som destinasjon i år På agendaen står interessante foredrag, en lunsj bestående av lokale råvarer og kulturelt innslag. For påmelding og program: 7

8 Herlaughallen 4. Oktober kl Juvikfolke av Olav Duun Vi topper høstens program med den storslåtte, norske slektssagaen Juvikfolke, hvor livet til seks generasjoner Juvikinger skildres med stor styrke, bitende karakteristikker, saftige replikker og fortettet livsvisdom gjennom forrige århundre og inn i vårt eget. Forestillingen tar for seg siste del av fortellingen, der den moderne tiden er i ferd med å avløse bondekulturen. Sentralt står Laurits og Odin, begge med dype røtter i fortida, og med kjennskap til slektens sammenhenger og krav. Det handler om en slekts storhet og fall, om sosial makt og avmakt, om å ta valg, stå imot press og om å lengte til både et sted og etter kjærligheten. Det handler om mennesker i alle fasetter- og om livet som alltid går videre. I sin samtid var Olav Duun møtt med stor respekt både i Norge og internasjonalt. Fra 1924 til 1939 var han kandidat til Nobelprisen i litteratur hele ni ganger. Det er derfor med stolthet og glede vi nå får muligheten til å gi vårt publikum et nytt og friskt innblikk i mesterens gnistrende diktning. Av: Olav Duun Regi: Paul-Ottar Haga Scenograf: John-Kristian Alsaker Lysdesign: Geir Ola Brattaker Rekvisittmakter: Marie Steen Löwendahl Kostymemaker: Jenny Hilmo Teig Komponist: Asgeir Skrove Maske: Maren Togstad Med: Hanna Børseth Rønningen Evy Kasset Røsten Lavrans Haga Tore B. Granås Edvard Hægstad. Salg av mat og drikke 8

9 «Fri som føggel n må folket på Leka få lævva!«kjære venner med tilknytning til Gutvik og Leka: Velkommen til årsfest i Lekalaget i Trondheim lørdag 24.oktober kl.2000! Festen holdes i Statens Hus i Prinsens gate, inngang på baksiden fra Tinghusgaten. Det er viktig at utflyttere fra Gutvik og Leka kan treffes og ha det trivelig sammen en gang i året. Det er allerede påmeldt folk som kommer reisende fra Gutvik og Leka, men vi har plass til enda flere! I år kommer Arve Haug med kompani og underholder oss, mens Leif Rune Jensen og Ole Hamnes viser oss bilder fra Gutvik og Leka. Det blir servert varmrett, kaffe og kaker. Øvrig drikke kan kjøpes. Inngang: kr.400 pr person (inkluderer underholdning, mat og lokaler) Betales helst inn på forhånd til kontonummer , og merkes med Lekalaget 2015 og navn på deltaker(e). Påmelding til Torstein Tveråmo, SMS til , tekst: Lekalaget årsfest 2015 navn antall. Har du spørsmål; ring: Torstein Tveråmo eller Tore Jo Nilsen Hilsen Magnhild, Rønnaug, Astrid, Tore Jo og Torstein. Sanitetsbasar Lørdag i Herlaughallen kl Loddsalg Åresalg Tombola Katta i sekken Kaffesalg med mye godt attåt Alle er hjertelig velkommen! Arr. Leka Sanitetsforening NB - Ny dato for neste storsymøte: onsdag 11. november. 9

10 Workshop - Bildebehandling Sted: Lekatun, kommunestyresalen Tid: Kursleder: Olemartin Evensen Fredag 2.11 Foto: Olemartin Evensen Innledning Repetisjon av tidligere kurs -Vi gjennomgår hovedfunksjonene i Photoshop Elements - Organizer og Editor. - Rawfiler/rawfilbehandling Slutt. Lørdag Generell bildejusteringer - Levels - Farger -Crop - Skarphet Lunch Svart/hvitt Seleksjoner Lagring Slutt Søndag Jobbe med lag Sette sammen flere bilder Egne bilder, Individuelt arbeid Oppsummering, avslutning Påmelding innen til Leif Rune Jensen, tlf eller Ole Hamnes, tlf Foto: Olemartin Evensen Velkommen til kurs! Kurset arrangeres i samarbeid med nordnorsk Pensjonistskole. 10

11 2T høst 2015! Oppstart 12. oktober g en tur! Ta de Timeplan 2T Leka IL 2015 Kl Mandag Tirsdag Torsdag 18:30 Spinn 30/litt styrke 19:00 Program 1 styrke/kondisjon 19:30 Spinn 45 Spinn 45 Ca.19:35 Program 2 styrke/kondisjon Priser: 2T er en del av idrettslaget. Derfor er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer. Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T. Voksne (1 vgs og oppover) Medlem Ikke-medlem Enkelttime kr. 50,- kr. 70,- Høstsesong kr. 300,- kr. 600,- Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening. Husk gode treningsko, vannflaske og håndkle! Kom som du er-) Vi holder til i kjelleren på helsesenteret. Inngang fra baksiden. 2T Høst 2015! Flott høst som gir nye sjanser! Vi prøver en liten vri på mandager. Vi kjører 2 ulike program i 4 uker på ca 30 min som består av styrke/kondisjon inkl oppvarming/uttøyning. Du kan ta det programmet du ønsker, om hverandre og begge. Som det passer deg.:-) Oppstart mandag 12. oktober- 2. november. Kl Program 1 Kl Program 2 (eller vi starter når vi er klare) Passer for alle. Velkommen. Spinning starter tirsdag 13 oktober. 11

12 Trimkortsesongen 2015 Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene. 1. desember er siste frist for levering av trimkort. Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha. Dette leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby. Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke ønsker krus. Krusene blir ikke delt ut før ut i 2016 Det blir trekning av premier på kortene! Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa Dette gjelder mygg, knøtt, miniputt, lilleputt, lillegutt, gutter/mix + alle trenere. Servering og kanskje blir det noe mer? Alle er hjertelig velkommen! Hilsen økonomigruppa 12

13 Rapport fra Bygdekvinnelaget felles åpen dag med brannstasjonen Åpen dag på brannstasjonen avviklet i fin stil! Glade og spente unger med voksen-følge strømmet til, allerede fra åpningen klokka 10.00, og det fortsatte ut over formiddagen. Utrolig mange turer ble kjørt med full brannbil. Brann- sirenene ble prøvekjørt og noen fikk til og med prøve å spyle med brannslangen også. Og så var det quiz om brannvern. Jeg så mange med rød brannmannshjelm og rød caps etter hvert og vafler, saft og kaffe gikk ned på høykant. Det var veldig godt å kunne varme seg innendørs med kaffen og vaffelen når været var så utidig ute. Jeg tror, nei jeg vet, at brannstasjonens tøffe karer var glad for håndsrekningen fra Bygdekvinnelaget, både med vaffelsteking, kaffekoking og plass til å sitte ned med en varmende kopp kaffe. Det presiseres at dagen var i regi av Brannvesenet, Bygdekvinnelaget stilte kun sin «ekspertise» på trivsel inne til rådighet denne gangen, trivselen ute sto Brannvesenets representanter helt og holdent for selv. Og skal man dømme ut fra de mange små og store fornøyde gjestene greide de seg godt. Foto-utstillingen med Lekamotiver fra Fotoklubben ble behørig beundret og livlig kommentert. Vi takker for Fotoklubbens velvillige og raske levering av flotte bilder til utstilling. Strikkearbeidene fra strikke-kaféens flittige medlemmer ble også tatt nøye i øyesyn. Så vet man hva man kan finne av varmende objekter til gaver i vinter. Alt i alt en vellykket åpen brannstasjon-dag. Med hilsen fra Bygdekvinnelaget i Leka v/ Bitte. Rapport fra Bygdekvinnlaget - strikkekveld Takker for god deltagelse på strikkekveld Jeg telte 13 deltagere inkludert noen nye fjes og det er veldig hyggelig!. En evaluering av tiden i E-erksbygget, erfaringer vi har gjort oss og tanker om framtiden var tema for kvelden. Det ble bestemt at neste Samling blir 15.10, da inviterer vi til suppekveld for medlemmene og fotoklubbens medlemmer inviteres som takk for velvillig levering av fotoutstilling til åpen dag. Neste Strikkekafé blir Da blir det " Åpen ettermiddag", mellom kl og 20.00, med salgsutstilling av håndarbeid fra medlemmene og bilder fra fotoklubben. Strikkekaffé fra kl Strikkekafé er som vanlig åpen for alle som har lyst til å bli med akkurat den kvelden. Noen små kurs planlegges i høst, det kommer mer informasjon når alt er klart. Dette var informasjon fra Bygdekvinnelaget i Leka v. Bitte. Vi minner om at Leka bygdemuseums kalender for 2016 er til salgs hos Joker, Coop, Marit Østby, Arne Lund, og Kirsten Pettersen. Samme pris som for 2015: kr.150 Kalenderen passer godt som julegave og bursdagsgave! Leka bygdemuseum Ved til salgs hos Småjobban! 60 l sekk tørr blandingsved à 50,- pr. stk. 60 l sekk tennved/kapp à 25,- pr. stk. Leveres tilkjørt om ønskelig. Kontakt Rigmor, tlf

14 Gryte med fårekjøtt som lager seg selv...nesten... Kokt i gryte til det løsner fra beinet... Med god kraft som jevner seg selv under koking har du på en helt enkel måte en god middag! Gryte med fårekjøtt. 1 kg lam, bog, med bein. Hvetemel, salt og pepper 4 dl vann 1-2 dl hvitvin 1 paprika 1 selleristang (eller en bit av en rot) 3 sjalottløk 1 liten pastinakk 2 gulrøtter 2 laubærblad 1 dl fløte 4 ss soyasaus salt/pepper Kokes ca 2 timer Ha litt (ca 1-1,5 dl) hvetemel på et fat, kvern over godt med salt og pepper. Vend det avtørkede kjøttet i hvetemelet og stek raskt i varm stekepanne. Bare en rask bruning på hver side. Ha i gryte. Når alt kjøttet er kommet i gryten heller du over vann og vin. (det bør akkurat dekke kjøttet,ha i ekstra vann hvis det blir lite) Legg i grønnsaker. Gulrot i biter, en lang selleri, en skrellet pastinakk, sjalottløk delt i to, en paprika delt i to. Kok 1,5 time med lokk. Ta lokk av og ha i kremfløte og soya. Kok videre i 1/2 time. Smak til med mer salt/pepper. Fjern eventuelt grove biter av grønnsaker og laurbærblad før servering. Server med ris, brød, potetmos eller annet tilbehør som dere liker. Og passer godt om vinteren! 14

15 ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEKET Mandag Onsdag GJENVINNINGSSTASJON «RULLE» Tirsdagene 13.oktober 15.desember VERTSHUSET HERLAUG Mandag, tirsdag og torsdag Onsdag Fredag Søndag LEKAMØYA SPISERI Åpent kun for bestilling og arrangement OFFENTLIG BADING Mandag For alle Småbarn / familie Onsdag Alle Voksne 2T Mandag 1900 Program 1 styrke / kondisjon Program 2 styrke / kondisjon Tirsdag Spinn 30 / litt styrke Spinn 45 Torsdag Spinn 45 Søndag 4.okt. Leka kirke Kl Søndag 1. nov. Leka kirke Kl Søndag 8. nov. Østbygarasjen er åpen hver dag kl for salg av: Håndarbeid Filleryer Villsauskinn Brukt/antikk VELKOMMEN! Marit GUDSTJENESTER I LEKA 2015 Gutvik bedehus Kl Lørdag 14. nov. Leka kirke Kl Søndag 15. nov. Leka kirke Kl Torsdag 24. des. Leka kirke Kl Gudstjeneste Gudstjeneste høsttakkefest Utdeling av 4- og 6-årsbok Kirkekaffe ved Leka San.forening Gudstjeneste Allehelgensdag vi minnes våre døde, Kirkekaffe ved menighetsrådet Lysvåken for 5., 6. og 7. klasse konfirmantene deltar Gudstjeneste LysVåken Kirkekaffe ved LysVåken-foresatte Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik eller Elin Hukkelås

16 MØTER, KURS, TILBUD, ARRANGEMENT, FRISTER OKTOBER 2015 Lørdag 3. Basar Leka Sanitetsforening Søndag 4. Gudstjeneste høsttakkefest Leka kirke Søndag 4. Nord-Trøndelag Teater i Herlaughallen Uke 41 Skolens høstferie Søndag 11. Søndagskaffe i hallen i regi av komiteen for årets TV-aksjon Tirsdag 13. Formannskapsmøte Tirsdag 13. Fotballavslutning i Herlaughallen TV-aksjonen 2015 «Vi skal vokte regnskogen» - bøssebærere Søndag 18. går rundt i grenda og tar i mot bidrag Tirsdag 20. Møte i Ytre Namdal Regionråd Kystgruppen på Lekatun Onsdag 21. Brunstkurs - Gutvik grendehus Torsdag 22. Kommunestyremøte Lørdag 24. Lekalaget i Trondheim har fest Fredag 30. Workshop bildebehandling - Lekatun Søndag NOVEMBER 2015 Søndag 1. Gudstjeneste Leka kirke allehelgensdag vi minnes våre døde Søndag 8. Gudstjeneste Gutvik bedehus Onsdag 11. Storsymøte Leka Sanitetsforening Lørdag 14. LysVåken Leka kirke (5., 6. og 7. klasse + konfirmanter) Søndag 15. Gudstjeneste Leka kirke LysVåken Fredag 20. Julebord «Vi over 60» Leka Sanitetsforening DESEMBER 2015 Torsdag 24. Gudstjeneste Leka kirke Et par sitater om alder til slutt: Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? Karsten Isachsen Gamle folk burde ikke spise helsekost. De trenger alle de konserveringsmidlene de kan få. Robert Orben 16

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00!

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Utgiver: Leka kommune Dato: 3. oktober 2014 Nr: 19/14 VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Salg av kaffe og mye god spise til. Loddsalg og tippekonkurranse - flotte premier.

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november!

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Utgiver: Leka kommune Dato: 31. oktober 2014 Nr: 21/14 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Estland, Finland, Sverige og Norge feirer farsdag andre søndag i november. Danmark

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Innimellom stryking av flagg og forberedelser til våronn, kan vi anbefale at du tar deg tid til både basar, 1.mai-frokost og dugnad på skolen les mer

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

«All makt i denne sal»

«All makt i denne sal» Utgiver: Leka kommune Dato: 26.04.13 Nr: 08/13 «All makt i denne sal» Lekas besøk på Stortinget her med Lars Peder, Per Helge, Lene, Marie, Amalie og Eidsvolls menn.. Godt jobba! SISTE FRIST FOR INNLEVERING

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09 I denne utgaven av Lekaposten finner du komplett program for Skei-Dagan og Herlaugsdagene 2009. Vi ønsker alle arrangører lykke til, og håper både fastboende

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! Utgiver: Leka kommune Dato: 06.07.12 Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 26.11.2010 Nr: 22/10 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår

Detaljer

Oddveig ble årets avløser

Oddveig ble årets avløser FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2008, 17. jan. Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Oddveig ble årets avløser Oddveig Grytdal Rise ble kåret til årets

Detaljer

INFORMASJON. Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg.

INFORMASJON. Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg. 36 Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold 1 Budsjettforslag 2014 Budsjettforslag er nå sendt de ulike politiske utvalg til behandling

Detaljer