Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt Nr: 19/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt. 2015 Nr: 19/15"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt Nr: 19/15 Brunstkurs sanitetsbasar - Juvikfolke fotballavslutning søndagskaffe for regnskogen workshop for fotofolket et rimelig bredt utvalg av aktiviteter den nærmeste tida. Bruk oversikten bakerst i Lekaposten hvis du vil unngå at arrangement eller aktiviteter foregår samtidig og hjelp oss med å holde oversikten oppdatert. Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 16. oktober, frist for innlevering av stoff: fredag 9.oktober. Videre utgivelser:6. og 20.november, 4. og 18.desember. Leka kommune tlf kl Åpne kontorer (saksbehandlere) kl Hjemmeside e-post Legesekretær tlf kl mandag-torsdag Lege kl mandag-fredag Legevakt tlf Akutt sykdom eller skade ring alltid 113 Tannlege Ytre Namdal tannklinikk Leka sykestue og hjemmesykepleien Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute Leka Taxi AS Skatteetaten; ligningskontor NAV Leka tirsdag og torsdag Veterinærvakt Kirkekontor Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf

2 Informasjon fra Leka kommune Ledige stillinger i Leka kommune Flyktningekoordinator 100 % stilling Leka kommune har i kommunestyrevedtak 45/15 besluttet å ta i mot inntil 10 flyktninger, og med målsetning om at de første kan være bosatt innen Det er opprettet 100 % stilling som flyktningekoordinator, med tiltredelse Arbeids-/ansvarsområde: Flyktningekoordinatoren har ansvar for planlegging og mottak av flyktninger herunder totalansvaret for personal, økonomi, fag og utvikling for hele o o o o o o o tjenestestedet. Dette innebærer blant annet: følge opp og veilede den enkelte flyktning i bosettingsfasen samordne og utvikle et godt teamsamarbeid med kommunens tjenester for å sikre et helhetlig tilbud for brukerne. Bidrar til at samfunnet utvikles til et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn. rådgivning og bistand til den enkelte til å bli selvhjulpen i Norge. tilse deltagelse i introduksjonsprogrammet, voksenopplæring og eventuelle andre kvalifiseringstilbud informasjons- og saksbehandleroppgaver, kartlegging og dokumentasjon bidra til kunnskap om lokalmiljøet og etablere metoder for integreringsarbeidet Utvikle samarbeidet med næringslivet slik at en tidlig kan sørge for at flykninger blir aktiv introdusert i arbeidsmarkedet gjennom bedriftskontakt og tidlig kvalifisering for jobbmarkedet. o ivareta kommunale oppgaver knyttet til eventuelle økte behov gjennom NAV o samarbeid med flyktningetjenesten i nabokommunene Kvalifikasjoner og egenskaper: Til stillingen kreves min. 3-årig relevant utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå. Det er videre ønskelig med relevant arbeidserfaring. Særdeles bred erfaring fra sosialt arbeid kan kompensere for deler av utdanningskravet. Vi søker videre etter en person: o med samfunnsengasjement og som trives med å jobbe med mennesker o som har interesse for og erfaring fra oppfølging av fremmedkulturelle og fremmedspråklige o som har eller tilegner seg lokalkunnskap o med gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og samarbeidsevner o som har god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet o som er entusiastisk og evner å bygge relasjoner. o med erfaring fra utadrettet arbeid, og som er løsningsdyktig Personlig egnethet vil vektlegges Ansettelse skjer ellers på de vilkår som til en hver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP. For nærmere opplysninger om stillingen kan rådmann Helge Thorsen kontaktes på tlf.nr Søknad med CV og referanser sendes til Søknadsfrist: I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 2

3 Vaktmester 100 % stilling- vikariat Stillingen er ledig fra og har varighet til Den kan bli lyst ut som fast etter Ansvars- og arbeidsområde: Vaktmesteroppgaver tilknyttet kommunale veier, bygg og anlegg. En del av stillingen skal brukes til tilsyn og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser. Den som innehar stillingen har også ansvar for graving og for kontakt med pårørende i forbindelse med uttak av gravsted. Kirkelige handlinger inngår ikke i stillingens oppgaver.. Kvalifikasjoner: Søker må ha gyldig førerkort for bil minst klasse B, og disponere egen bil. Det er ønskelig med fagbrev innen relevante områder, alternativt allsidig relevant erfaring. Må ha evnen til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt, samt fungere godt ved teamarbeid. God pensjons- og forsikringsordning Lønn etter tariffavtale Søknad med CV og referanser sendes til eller til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka. For spørsmål om stillingen; send epost til eller ring Søknadsfrist Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven og HTA kap Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune Leka kommunestyre vedtok i k-sak 32/14, taksering av alle eiendommer i 2015 og innføring av eiendomskatt i Dette gjelder både bebygd og ubebygde eiendommer, som ikke er fritatt etter eiendomsskatteloven 5 eller 7. Taksering av eiendommene vil bli foretatt av firma Jeessaa AS, Bergen, i perioden juli- t.o.m november Eiendommene besiktiges utvendig og fotograferes. Opplysninger fra kommunens registre, Matrikkelen og innsamlet informasjon vil gi grunnlag for vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommen. Sakkyndig nemnd vil fatte vedtak om eiendomsskattetakst innen første halvdel av februar Takst vil gjelde fra Kunngjøringen av eiendomsskatteliste foretas innen Ønske om deltakelse på besiktigelse avtales med Eivind Aarland. Ved kontakt må gårds og bruksnummer oppgis samt kontaktinfo. Eivind Aarland mailadresse: Mobilnummer: Det gjøres for øvrig oppmerksom på at kommunen har veiledningsplikt etter 11 i forvaltningsloven. Dersom det ønskes veiledning, ta kontakt med kommunen.kontaktinformasjon: Telefon Postadresse: Leka kommune, 7994 Leka E-post adresse: Forhåndsvarslet som er sendt ut pr post, er sendt kun til en kontaktperson pr eiendom. Leka kommune Eiendomsskattekontoret 3

4 Vikarer for renholdere ønskes! Vi har allerede avtaler med tilkallingsvikarer, men noen ganger har vi likevel for få å ringe til når det oppstår uventet fravær. Hvis du har tid en gang i blant til å stille som vikar, så kontakt oss for en avtale. Du vil få nødvendig opplæring. Ring eller send melding på , eller send epost til Personalkontoret - Kirsti Hoff Leka kommune kan tilby tilskudd til tilpasning til bolig etter Husbanken sine regler. Tilskuddet kan gis til eldre og funksjonshemmede til nødvendig tilpasning av bolig, slik at de kan bli boende hjemme. Tilpasning kan være å fjerne dørstokker, få bredere dører, et inngangsparti uten trapp med mer. Ordningen er behovsprøvd. Tilskuddsmidler er begrenset. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om ordningene fås ved: Leka kommune, eller mailadresse: God informasjon finnes også på Søknad om spillemidler 2015 Spillemidler til kulturbygg: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, enøk tiltak, modernisering av kulturhus samt ombygging. Spillemidler til idrettsanlegg: Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til - nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett - nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder) Kontakt kommunens kontor for kultur og næring om det er noe du lurer på. Søknadsfrist for spillemidler 2015 er 15. oktober Søknad fremmes elektronisk på Leie og bruk av Herlaughallen Det vil om kort tid komme oppdaterte utleieregler for Herlaughallen/lillehallen/kjøkkenet. Fram til disse er på plass, anmoder vi alle også faste brukere om å ta hensyn til lokalenes primære bruksområde som er undervisning og skolelunsj. Etter bruk skal det selvsagt være rent på bord og benker, alt skal være ryddet inn i skuffer og skap, golvet skal være feid/svabret, og eget søppel skal være fjernet. OG INGENTING SKAL SETTES IGJEN for at elever eller andre leietakere skal bruke det, verken mat, kaffe, servietter eller annet som dere at god vilje ønsker å etterlate. Servicekontoret 4

5 5

6 SØNDAGSKAFFE søndag 11. oktober kl i lille Herlaughall til inntekt for Regnskogfondet og årets TV-aksjon «Vi skal vokte regnskogen» Du er hjertelig velkommen til en trivelig ettermiddagsstund med god mat og drikke, konkurranser, loddsalg og mer til. Flotte gevinster på loddbok! Eksklusivt: LM i sytrådkasting. Kan vi håpe på ny rekord? All inntekt går uavkortet til aksjonen. (Det handler ikke bare om penger, men nevner likevel at Leka ved innsamlingen i fjor kom på 4. plass av kommunene i Nord-Trøndelag, og så høyt opp som nr.35 av alle landets kommuner.) BASSENGET ÅPNER FOR OFFENTLIG BADING MANDAG 12. oktober. Åpningstider er som før: Mandag Åpent for alle. Onsdag Småbarnsbading / familiebading Åpent for alle Kun for voksne Kulturkontoret

7 Invitasjon til Kick off Hvordan markedsføre Trøndelag i 2016 Kimen Kulturhus, Stjørdal kl Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS vil invitere reiselivsaktører i Trøndelag til et gratis seminar på Stjørdal Torsdag 15.oktober. Hvordan kan vi sammen på best mulig måte markedsføre, posisjonere og selge Trøndelag som destinasjon i år På agendaen står interessante foredrag, en lunsj bestående av lokale råvarer og kulturelt innslag. For påmelding og program: 7

8 Herlaughallen 4. Oktober kl Juvikfolke av Olav Duun Vi topper høstens program med den storslåtte, norske slektssagaen Juvikfolke, hvor livet til seks generasjoner Juvikinger skildres med stor styrke, bitende karakteristikker, saftige replikker og fortettet livsvisdom gjennom forrige århundre og inn i vårt eget. Forestillingen tar for seg siste del av fortellingen, der den moderne tiden er i ferd med å avløse bondekulturen. Sentralt står Laurits og Odin, begge med dype røtter i fortida, og med kjennskap til slektens sammenhenger og krav. Det handler om en slekts storhet og fall, om sosial makt og avmakt, om å ta valg, stå imot press og om å lengte til både et sted og etter kjærligheten. Det handler om mennesker i alle fasetter- og om livet som alltid går videre. I sin samtid var Olav Duun møtt med stor respekt både i Norge og internasjonalt. Fra 1924 til 1939 var han kandidat til Nobelprisen i litteratur hele ni ganger. Det er derfor med stolthet og glede vi nå får muligheten til å gi vårt publikum et nytt og friskt innblikk i mesterens gnistrende diktning. Av: Olav Duun Regi: Paul-Ottar Haga Scenograf: John-Kristian Alsaker Lysdesign: Geir Ola Brattaker Rekvisittmakter: Marie Steen Löwendahl Kostymemaker: Jenny Hilmo Teig Komponist: Asgeir Skrove Maske: Maren Togstad Med: Hanna Børseth Rønningen Evy Kasset Røsten Lavrans Haga Tore B. Granås Edvard Hægstad. Salg av mat og drikke 8

9 «Fri som føggel n må folket på Leka få lævva!«kjære venner med tilknytning til Gutvik og Leka: Velkommen til årsfest i Lekalaget i Trondheim lørdag 24.oktober kl.2000! Festen holdes i Statens Hus i Prinsens gate, inngang på baksiden fra Tinghusgaten. Det er viktig at utflyttere fra Gutvik og Leka kan treffes og ha det trivelig sammen en gang i året. Det er allerede påmeldt folk som kommer reisende fra Gutvik og Leka, men vi har plass til enda flere! I år kommer Arve Haug med kompani og underholder oss, mens Leif Rune Jensen og Ole Hamnes viser oss bilder fra Gutvik og Leka. Det blir servert varmrett, kaffe og kaker. Øvrig drikke kan kjøpes. Inngang: kr.400 pr person (inkluderer underholdning, mat og lokaler) Betales helst inn på forhånd til kontonummer , og merkes med Lekalaget 2015 og navn på deltaker(e). Påmelding til Torstein Tveråmo, SMS til , tekst: Lekalaget årsfest 2015 navn antall. Har du spørsmål; ring: Torstein Tveråmo eller Tore Jo Nilsen Hilsen Magnhild, Rønnaug, Astrid, Tore Jo og Torstein. Sanitetsbasar Lørdag i Herlaughallen kl Loddsalg Åresalg Tombola Katta i sekken Kaffesalg med mye godt attåt Alle er hjertelig velkommen! Arr. Leka Sanitetsforening NB - Ny dato for neste storsymøte: onsdag 11. november. 9

10 Workshop - Bildebehandling Sted: Lekatun, kommunestyresalen Tid: Kursleder: Olemartin Evensen Fredag 2.11 Foto: Olemartin Evensen Innledning Repetisjon av tidligere kurs -Vi gjennomgår hovedfunksjonene i Photoshop Elements - Organizer og Editor. - Rawfiler/rawfilbehandling Slutt. Lørdag Generell bildejusteringer - Levels - Farger -Crop - Skarphet Lunch Svart/hvitt Seleksjoner Lagring Slutt Søndag Jobbe med lag Sette sammen flere bilder Egne bilder, Individuelt arbeid Oppsummering, avslutning Påmelding innen til Leif Rune Jensen, tlf eller Ole Hamnes, tlf Foto: Olemartin Evensen Velkommen til kurs! Kurset arrangeres i samarbeid med nordnorsk Pensjonistskole. 10

11 2T høst 2015! Oppstart 12. oktober g en tur! Ta de Timeplan 2T Leka IL 2015 Kl Mandag Tirsdag Torsdag 18:30 Spinn 30/litt styrke 19:00 Program 1 styrke/kondisjon 19:30 Spinn 45 Spinn 45 Ca.19:35 Program 2 styrke/kondisjon Priser: 2T er en del av idrettslaget. Derfor er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer. Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T. Voksne (1 vgs og oppover) Medlem Ikke-medlem Enkelttime kr. 50,- kr. 70,- Høstsesong kr. 300,- kr. 600,- Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening. Husk gode treningsko, vannflaske og håndkle! Kom som du er-) Vi holder til i kjelleren på helsesenteret. Inngang fra baksiden. 2T Høst 2015! Flott høst som gir nye sjanser! Vi prøver en liten vri på mandager. Vi kjører 2 ulike program i 4 uker på ca 30 min som består av styrke/kondisjon inkl oppvarming/uttøyning. Du kan ta det programmet du ønsker, om hverandre og begge. Som det passer deg.:-) Oppstart mandag 12. oktober- 2. november. Kl Program 1 Kl Program 2 (eller vi starter når vi er klare) Passer for alle. Velkommen. Spinning starter tirsdag 13 oktober. 11

12 Trimkortsesongen 2015 Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene. 1. desember er siste frist for levering av trimkort. Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha. Dette leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby. Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke ønsker krus. Krusene blir ikke delt ut før ut i 2016 Det blir trekning av premier på kortene! Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa Dette gjelder mygg, knøtt, miniputt, lilleputt, lillegutt, gutter/mix + alle trenere. Servering og kanskje blir det noe mer? Alle er hjertelig velkommen! Hilsen økonomigruppa 12

13 Rapport fra Bygdekvinnelaget felles åpen dag med brannstasjonen Åpen dag på brannstasjonen avviklet i fin stil! Glade og spente unger med voksen-følge strømmet til, allerede fra åpningen klokka 10.00, og det fortsatte ut over formiddagen. Utrolig mange turer ble kjørt med full brannbil. Brann- sirenene ble prøvekjørt og noen fikk til og med prøve å spyle med brannslangen også. Og så var det quiz om brannvern. Jeg så mange med rød brannmannshjelm og rød caps etter hvert og vafler, saft og kaffe gikk ned på høykant. Det var veldig godt å kunne varme seg innendørs med kaffen og vaffelen når været var så utidig ute. Jeg tror, nei jeg vet, at brannstasjonens tøffe karer var glad for håndsrekningen fra Bygdekvinnelaget, både med vaffelsteking, kaffekoking og plass til å sitte ned med en varmende kopp kaffe. Det presiseres at dagen var i regi av Brannvesenet, Bygdekvinnelaget stilte kun sin «ekspertise» på trivsel inne til rådighet denne gangen, trivselen ute sto Brannvesenets representanter helt og holdent for selv. Og skal man dømme ut fra de mange små og store fornøyde gjestene greide de seg godt. Foto-utstillingen med Lekamotiver fra Fotoklubben ble behørig beundret og livlig kommentert. Vi takker for Fotoklubbens velvillige og raske levering av flotte bilder til utstilling. Strikkearbeidene fra strikke-kaféens flittige medlemmer ble også tatt nøye i øyesyn. Så vet man hva man kan finne av varmende objekter til gaver i vinter. Alt i alt en vellykket åpen brannstasjon-dag. Med hilsen fra Bygdekvinnelaget i Leka v/ Bitte. Rapport fra Bygdekvinnlaget - strikkekveld Takker for god deltagelse på strikkekveld Jeg telte 13 deltagere inkludert noen nye fjes og det er veldig hyggelig!. En evaluering av tiden i E-erksbygget, erfaringer vi har gjort oss og tanker om framtiden var tema for kvelden. Det ble bestemt at neste Samling blir 15.10, da inviterer vi til suppekveld for medlemmene og fotoklubbens medlemmer inviteres som takk for velvillig levering av fotoutstilling til åpen dag. Neste Strikkekafé blir Da blir det " Åpen ettermiddag", mellom kl og 20.00, med salgsutstilling av håndarbeid fra medlemmene og bilder fra fotoklubben. Strikkekaffé fra kl Strikkekafé er som vanlig åpen for alle som har lyst til å bli med akkurat den kvelden. Noen små kurs planlegges i høst, det kommer mer informasjon når alt er klart. Dette var informasjon fra Bygdekvinnelaget i Leka v. Bitte. Vi minner om at Leka bygdemuseums kalender for 2016 er til salgs hos Joker, Coop, Marit Østby, Arne Lund, og Kirsten Pettersen. Samme pris som for 2015: kr.150 Kalenderen passer godt som julegave og bursdagsgave! Leka bygdemuseum Ved til salgs hos Småjobban! 60 l sekk tørr blandingsved à 50,- pr. stk. 60 l sekk tennved/kapp à 25,- pr. stk. Leveres tilkjørt om ønskelig. Kontakt Rigmor, tlf

14 Gryte med fårekjøtt som lager seg selv...nesten... Kokt i gryte til det løsner fra beinet... Med god kraft som jevner seg selv under koking har du på en helt enkel måte en god middag! Gryte med fårekjøtt. 1 kg lam, bog, med bein. Hvetemel, salt og pepper 4 dl vann 1-2 dl hvitvin 1 paprika 1 selleristang (eller en bit av en rot) 3 sjalottløk 1 liten pastinakk 2 gulrøtter 2 laubærblad 1 dl fløte 4 ss soyasaus salt/pepper Kokes ca 2 timer Ha litt (ca 1-1,5 dl) hvetemel på et fat, kvern over godt med salt og pepper. Vend det avtørkede kjøttet i hvetemelet og stek raskt i varm stekepanne. Bare en rask bruning på hver side. Ha i gryte. Når alt kjøttet er kommet i gryten heller du over vann og vin. (det bør akkurat dekke kjøttet,ha i ekstra vann hvis det blir lite) Legg i grønnsaker. Gulrot i biter, en lang selleri, en skrellet pastinakk, sjalottløk delt i to, en paprika delt i to. Kok 1,5 time med lokk. Ta lokk av og ha i kremfløte og soya. Kok videre i 1/2 time. Smak til med mer salt/pepper. Fjern eventuelt grove biter av grønnsaker og laurbærblad før servering. Server med ris, brød, potetmos eller annet tilbehør som dere liker. Og passer godt om vinteren! 14

15 ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEKET Mandag Onsdag GJENVINNINGSSTASJON «RULLE» Tirsdagene 13.oktober 15.desember VERTSHUSET HERLAUG Mandag, tirsdag og torsdag Onsdag Fredag Søndag LEKAMØYA SPISERI Åpent kun for bestilling og arrangement OFFENTLIG BADING Mandag For alle Småbarn / familie Onsdag Alle Voksne 2T Mandag 1900 Program 1 styrke / kondisjon Program 2 styrke / kondisjon Tirsdag Spinn 30 / litt styrke Spinn 45 Torsdag Spinn 45 Søndag 4.okt. Leka kirke Kl Søndag 1. nov. Leka kirke Kl Søndag 8. nov. Østbygarasjen er åpen hver dag kl for salg av: Håndarbeid Filleryer Villsauskinn Brukt/antikk VELKOMMEN! Marit GUDSTJENESTER I LEKA 2015 Gutvik bedehus Kl Lørdag 14. nov. Leka kirke Kl Søndag 15. nov. Leka kirke Kl Torsdag 24. des. Leka kirke Kl Gudstjeneste Gudstjeneste høsttakkefest Utdeling av 4- og 6-årsbok Kirkekaffe ved Leka San.forening Gudstjeneste Allehelgensdag vi minnes våre døde, Kirkekaffe ved menighetsrådet Lysvåken for 5., 6. og 7. klasse konfirmantene deltar Gudstjeneste LysVåken Kirkekaffe ved LysVåken-foresatte Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik eller Elin Hukkelås

16 MØTER, KURS, TILBUD, ARRANGEMENT, FRISTER OKTOBER 2015 Lørdag 3. Basar Leka Sanitetsforening Søndag 4. Gudstjeneste høsttakkefest Leka kirke Søndag 4. Nord-Trøndelag Teater i Herlaughallen Uke 41 Skolens høstferie Søndag 11. Søndagskaffe i hallen i regi av komiteen for årets TV-aksjon Tirsdag 13. Formannskapsmøte Tirsdag 13. Fotballavslutning i Herlaughallen TV-aksjonen 2015 «Vi skal vokte regnskogen» - bøssebærere Søndag 18. går rundt i grenda og tar i mot bidrag Tirsdag 20. Møte i Ytre Namdal Regionråd Kystgruppen på Lekatun Onsdag 21. Brunstkurs - Gutvik grendehus Torsdag 22. Kommunestyremøte Lørdag 24. Lekalaget i Trondheim har fest Fredag 30. Workshop bildebehandling - Lekatun Søndag NOVEMBER 2015 Søndag 1. Gudstjeneste Leka kirke allehelgensdag vi minnes våre døde Søndag 8. Gudstjeneste Gutvik bedehus Onsdag 11. Storsymøte Leka Sanitetsforening Lørdag 14. LysVåken Leka kirke (5., 6. og 7. klasse + konfirmanter) Søndag 15. Gudstjeneste Leka kirke LysVåken Fredag 20. Julebord «Vi over 60» Leka Sanitetsforening DESEMBER 2015 Torsdag 24. Gudstjeneste Leka kirke Et par sitater om alder til slutt: Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? Karsten Isachsen Gamle folk burde ikke spise helsekost. De trenger alle de konserveringsmidlene de kan få. Robert Orben 16

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE bosetting av flyktninger i Leka kommune

ORIENTERINGSMØTE bosetting av flyktninger i Leka kommune Utgiver: Leka kommune Dato 18. sept. 2015 Nr: 18/15 ORIENTERINGSMØTE bosetting av flyktninger i Leka kommune ONSDAG 23.9.2015 KL.2030 I HERLAUGHALLEN Kommunestyret vedtok i møte 27.8.2015 at Leka kommune

Detaljer

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Utgiver: Leka kommune Dato 30. okt. 2015 Nr: 21/15 Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Veikantene skal ryddes, først og fremst der det er behov for fjerning av trær. Etter skoging vil

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 nr.13/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 Tusen takk til bygdafolket for positiv oppslutning om våre nye innbygger fra Eritrea! Alle ti er nå bosatt på Husby; åtte menn: Filmon, Yonas, Tomas, Mahari,

Detaljer

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær.

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær. Utgiver: Leka kommune Dato: 24.juli 2015 Nr: 14/15 Da er årets Lekafestival med alle dens aktiviteter i nesten over men enda gjenstår historiens første KORTFILMFESTIVAL i Gutvik lørdag 25. juli Filmfremvisning

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai.

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. nr. 9/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai 2017 Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. Leka kommune kl.08.00 1545 OBS-stenger kl.1545 i perioden

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Søndag 29.november kl.16.15 tenner vi julegrana på gårdsplassen utenfor Leka sykestue. Føniks skole- og ungdomskorps bidrar med musikk, og det blir gang

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 nr.10/16 Utsikt fra Lekafjorden østover mot Lisshornet, Kula og Heilhornet i Bindal. Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 Lekaposten ønsker alle til lykke med våronn og dager som skal feires i mai!

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017

Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017 Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017 Månedens blomst Månedens blomst for september er gitt til Leka brannvesen ved Roger Bratland; «en flott gjeng som skaper trygghet for oss alle!» Takk for godt samarbeid

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 16. okt. 2015 Nr: 20/15

Utgiver: Leka kommune Dato 16. okt. 2015 Nr: 20/15 Utgiver: Leka kommune Dato 16. okt. 2015 Nr: 20/15 Søndag er bøssebærere i aksjon over hele landet for innsamling til det norske Regnskogfondet og årets tv-aksjon «Vi skal vokte regnskogen» Lenger ut i

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: Nr. 2/14

Utgiver: Leka kommune Dato: Nr. 2/14 Utgiver: Leka kommune Dato:24.1.2014 Nr. 2/14 Vi opplever en sjeldent nedbørsfattig periode her ute i havgapet her hvor vi normalt kan ha flere typer vær bare på én dag, har det nå vært kaldt og klart

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15

Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15 Utgiver: Leka kommune Dato 10. april 2015 Nr: 7/15 Kommende uker er det gode muligheter til å bli kvitt litt av hvert: Tirsdag 14. april er gjenvinningsbilen fra MNA på plass ved miljøtorget kl.1500-1800.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

STOR BRANNFARE TOTALT BÅLFORBUD I LEKA KOMMUNE FRA 6.JANUAR

STOR BRANNFARE TOTALT BÅLFORBUD I LEKA KOMMUNE FRA 6.JANUAR Utgiver: Leka kommune Dato 8. januar 2016 Nr: 1/16 STOR BRANNFARE TOTALT BÅLFORBUD I LEKA KOMMUNE FRA 6.JANUAR Fra og med 6.januar 2016 utvides generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark til å

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014 Ålen Bocciaklubb i samarbeid med 25. - 26. OKTOBER Verket Flerbrukshall, Røros INDIVIDUELT NM I BOCCIA 2014 I anledning Ålen Bocciaklubb (Tidl. Helsesportslag)

Detaljer

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år! nr. 1/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 6. jan. 2017 Vi ønsker alle et riktig godt nytt år! Med nytt år følger det gjerne nye forsetter og tiltak så også i Leka Idrettslag, hvor det nå etableres padlegruppe.

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.sept. 2017

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.sept. 2017 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.sept. 2017 Lørdag 23.september kl.1000 1300: Store og små er hjertelig velkommen til åpen brannstasjon i morgen! Du får være med brannbilen på runde (med lyd), se/prøve annet

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Viktig informasjon fra legekontoret

Viktig informasjon fra legekontoret Utgiver: Leka kommune Dato 4. sept. 2015 Nr: 17/15 Viktig informasjon fra legekontoret I uke 40 (28.september 1.oktober) er legekontoret stengt for timeavtaler, blodprøver og timebestilling. Det vil kun

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus.

Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus. Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli 2017 Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus. nr. 15/17 Gutvik grendelag inviterer til kortfilmfest, hvor mange av årets beste kortfilmer vises

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Det er en fin ordning at foreldre til 6.trinn skal være med på å forberede og servere for 7.trinn, trivelig å se så mange flotte elever samt

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25.aug Veglys

Utgiver: Leka kommune Dato: 25.aug Veglys nr. 17/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 25.aug. 2017 Veglys Det vil nå i løpet av september bli startet opp arbeid med veglys langs fylkesveg fra Husbykorsen til forbi Lekneskorsen. Arbeidet er i regi av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Kalender uke 47 Mandag 24.11 Månedsfest kl 11:45 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12 Felles foreldremøte (salen kl 18:30) TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer