Ta sats og kast deg ut i det.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta sats og kast deg ut i det."

Transkript

1 Ta sats og kast deg ut i det.

2 SKOLEN PÅ STORE MILDE Fana Folkehøgskule ligg ved Fanafjorden på Store Milde i Bergen om lag to mil frå sentrum. Skolen starta i 1915, og er bygd opp omkring ein herregard frå 1700-talet. Hovedbygningen er freda. Det Norske Arboretet er den næraste naboen til skolen. Dette er ein park med over 4000 ulike slag framande tre og buskar. På den andre sida av skolen, nede ved Mildevågen, ligg den botaniske hagen til Universitetet i Bergen. Med ein idyllisk badeplass i tillegg er dette eit av dei finaste friluftsområda i Bergensregionen. Bergen er hovudstaden på Vestlandet og den nest største byen i Norge! Mange av elevane på Fana Folkehøgskule vel å fortsetje studia ved høgskolane og Universitetet i Bergen. Kulturbyen Bergen er godt kjend, ikkje minst på grunn av Festspela som vert arrangerte kvart år i mai. I sentrum finn du teater og danseteater, ulike konsertlokale, utstillingar og sjølvsagt eit variert tilbod på kinoar og utestader.

3 OM Å LEGGE PÅ SVØM Eit gamalt portugisisk ordtak seier: Lær dine barn å symje Kast dei deretter på havet Men slik er det jo sjeldan. Dei fleste av oss har måtte kaste oss uti sjølv. Vi vil at du skal prøve noko du ikkje har prøvd før. Smake noko du aldri har smakt. Få sjansen til å vere ein du aldri har vore før. Vi utfordrar deg som er nysgjerrig på livet, på nye menneske, på verda omkring deg, på deg sjølv! Du har rett til å gå på trynet. Og vi er mange til å ta imot deg. Du har rett til å prøve igjen. Så kan hende du oppdagar at du kan symje på djupt vatn. Velkommen!

4 GREITT Å VITE Du kan velje mellom 3 ulike kurs. - Hovudkurset varer i 33 veker. Vi begynner sist i august og sluttar midt i mai. - Haustkurset varer i 16,5 veker. Vi begynner sist i august og sluttar midt i desember. - Vårkurset varer i 16,5 veker. Vi begynner tidleg i januar og sluttar midt i mai. Eit folkehøgskoleår på 33 veker får utteljing i form av tre konkurransepoeng ved opptak til høgare utdanning i tillegg til alderspoenga. Skoleveka i folkehøgskolen er til vanlig på seks dagar. Undervisninga på laurdagar består oftast av ulike seminar. I haust-, jule-, vinter- og påskeferien er skolen stengt. Kostnader Kost og losji for hovudkurset skoleåret 2005/06... kr ,- Kost og losji for haust- eller vårkurset 2005/06. kr ,- Tillegg for einerom er kr ,- for hovudkurset, kr ,- for haust- eller vårkurset. Utover kost og losji betaler du felleskostnader, materiell, ekskursjonar og studieturar. Stipend og lån Alle som går på folkehøgskole får stipend og lån i Statens Lånekasse etter gjeldande reglar. Skolen gir nødvendig informasjon om dette. Vi sender deg søknadsskjema for stipend og lån når du er tatt opp som elev. Sjokoladesausen til rektor er den beste sjokoladesausen øst for Salt Lake City Erik og Sean Price (Elever skoleåret 01/02) Mildevegen Hjellestad telefon: fax: e-post: heimeside:

5 Søknad og opptak Vi tar opp elevar frå 1. februar. Elevane blir tekne opp i den rekkjefølgje dei søkjer. Opptak til vårsemesteret begynner i november. Du som søkjer må fylle 18 år innan første januar i skoleåret. Gjennomsnittsalderen er om lag 19,5 år.bruk vedlagde søknadsskjema eller søknadsskjemaet på heimesida vår Anna På Fana Folkehøgskule har vi tre internat med til saman 100 elevar. Internatet er heimen din dette året og difor får du eigen nøkkel til rommet ditt og til ytterdøra. Alle internat og opphaldsrom er røykfrie. Alle undervisningsrom, verkstader, internettkafeen, biblioteket, gymnastikksalen og badstua står til disposisjon til vi låser for kvelden. Grunnreglar for livet på skolen. Eit aktivt skoleår set krav til oss alle: 1. Deltaking. Undervisning, morgonsamlingar, komitéarbeid og arrangement i skolen sin regi er obligatorisk. 2. Rusmiddel Det er ikkje tillate å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolen sitt nærområde. Bruk av hasj og andre narkotika er forbode etter norsk lov. 3. Skolemiljøet. Det skal vere arbeidsro og ro til å sove.

6 "brød, druer og oliven"

7 ITALIA OG ITALIENSK CIAO RAGAZZI! Italiensk språk er ikkje av dei mest sentrale språka i Europa. Men italienarane er godt nøgde med det, med god grunn - vakkert som det er. Brød, druer og oliven står som uttrykk for den søreuropeiske levemåten. Vi vel oss Italia, la lingua italiana, den latinske kulturen, salaten og pastaen. Folk i Europa kjem stadig tettare i kontakt og språk er den sentrale reiskapen i denne kontakten. Italia er eit reisemål du ikkje får gjort deg ferdig med. I Firenze kan vi sjå korleis middelalderen vart avløyst av renessansen. Her skjedde det! Vi skal sjå korleis det moderne mennesket trer fram som individ Av italiensk kultur er kanskje italiensk film mest kjend. Det skal vi sjå nærare på. Linja legg opp til to turar i løpet av skuleåret. Ein om hausten når trea bognar av mogne oliven, og ein om våren når språket har festa seg noko og åsane i Toscana er blitt grøne. NB: Linja er difor planlagd med meir sjølvstudium enn dei andre linjene på skulen. Det høver bra for språktreninga. Dei pengane som skulen ikkje bruker til undervisning, disponerer linja som turtilskot. Foto: Andrea Rontini

8 KUNST FAG Uansett kva du tenkjer på å bli, om du har ambisjonar om å arbeide innafor eit kreativt visuelt fagområde eller dyrke kunstinteressa uavhengig av yrke, som kunststudent på Fana vil du få eit grunnlag til å realisere kreative idear uansett ambisjonsnivå. Det er mange måtar å skape på. På kunstlinja vil vi frå nygegynnarnivå og med vegleiing frå ein profesjonell biletkunstnar bevege oss innafor fleire medium frå klassisk teikning og maling, via det spontane maleriet, collage og modellering til biletmanipulering av meir eksperimentell art på datamaskin, for å trekke fram nokre område. Vi lever i eit biletsamfunn. Bileta strøymer mot oss. Frå den rike kjelda som kunsten representerer, vil vi gå på oppdagarferd i nyare kunsthistorie og sjå nærmare på blant anna popkunst og Andy Warhol, russisk konstruktivisme og Tatlins uendelege tårn, Brancusis "kysset", Picassos "Guernica" og Duchamps "pissoir". Spørsmål og undring rundt kunstens vesen, kva gjer eit verk interessant og kva er det vi ser her og kvifor? Å oppsøkje og oppleve kunst gjennom Bergens mange galleri, museums- og atelierbesøk vil gi godt grunnlag for slike faglege diskusjonar og dermed gi større forståing for det universelle biletspråket som kunst er.

9 livskunstnar grafisk designar illustratør teiknar amatør skulptør arkitekt industriteiknar kunsthistorikar scenograf keramikar fotograf hobbykunstnar interiørarkitekt biletkunstnar kunstkritikar designar målar

10

11 FOTO Kamera Film Framkalling Mørkeromsteknikk Digitalfoto Presentasjon av foto FILM Historie Analyse Sjangrar Kritikk Teori Festival VIDEO Videokamera Forteljarteknikk Planlegging Redigering Animasjon MEDIA FOTO.FILM.VIDEO Media er for deg som har lyst til å fotografere, lage video, sjå og analysere film. I fotoundervisninga lærer du å framkalle og kopiere dine eigne svart/kvitbilete. Vi arbeider også med digitalt foto, lysbilete, fotovideo, biletanalyse og biletforteljingar med lyd. Gjennom fotoutstillingar presenterer du det du lagar. I filmhistorie ser vi filmar frå ulike epokar. Etter eit filmanalysekurs ser vi filmar frå ulike sjangrar. Vi vil også arbeide med regissørportrett og filmkritikk. Medielinja har ansvaret for framsyningar i Milde filmklubb. Vi deltek på Bergen Internasjonale Filmfestival. Å arbeide med animasjon gir deg mange spennande utfordringar. Vi lagar animasjonsfilm med ulike teknikkar. Dette er ein fin måte å bli kjend med korleis film og video fungerer. Vi lagar video frå idé til ferdig produkt. Vi arbeider med prosjekt der den enkelte går djupare inn i eit sjølvvald emne innan foto, video eller filmteori. Vi kjem til å bruke foto- og filmmiljøet i Bergen med ekskursjonar både på dag- og kveldstid. Vi driv filmklubb ved skolen og deltek på Bergen Internasjonale Filmfestival. Studietur til London.

12 Samspel Instrumentalundervisning Konsertar Spennande gjestelærarar Historie/kulturorientering Tur til Budapest

13 MUSIKKLINJA PÅ FANA - ETNOMUSIKK Musikklinja på Fana er for deg som interesserer deg for musikk frå mange kantar av verda: Norsk og nordisk, irsk og britisk, balkanmusikk, sigøynarmusikk, latinamerikansk, afrikansk o.s.v. Vi skal framfor alt synge og spele musikk frå ulike land og tradisjonar. Du treng ikkje vere verdsmeister på instrumentet ditt, men du må like å synge og spele saman med andre. Du treng ikkje å ha spelt denne typen musikk før - du kjem langt med å vere open og nysgjerrig på mange slags rytmer og klangar. Notekunnskap er ikkje naudsynt - derimot kjem du til å få masse trening å spele "på øyret" og lære direkte av dyktige utøvarar som besøker oss som gjestelærarar gjennom året. Du får undervisning i hovudinstrument / song, og dersom du vil fordjupe deg i ein særskilt sjanger eller tradisjon har du høve til det. For å bli kjent med ulike musikkformer bruker vi mykje tid på lytting til musikk - både frå CD og på konsertar i Bergen, der vi er faste gjester på "Columbi Egg" - ein klubb for musikk frå heile verda. Vi vil gjerne sjå musikken i ein større samanheng, og arbeider med kultur og historie som knytter seg til ulike sjangrar og tradisjonar. Dans vil ofte vere ein naturleg del av undervisninga for å komme "under huda" på uvande rytmer og former. Målet er at vi skal bli såpass fortrulege med den musikken vi arbeider med at vi kan bygge opp eit repertoar som vi kan framføre på konsertar og andre arrangement - såvel på skulen som utanfor. Linjeturen vår går til Budapest i Ungarn, som med sitt svært aktive og allsidige musikkmiljø er for ein metropol å rekne innafor folke- og verdsmusikk. Vi skal gå på konsertar og "dansehus" og elles ta for oss av alt denne flotte byen har å by på.

14 PSYKOLOGI OG SAMFUNN Når menneske utviklar samkjensle og knyter seg til kvarandre,- kva er dei psykologiske prosessane? Kva skjer når ein riv seg laus og må skiljast,- og når vi mistar nokon vi er glade i? Korleis møte det avhengige og sårbare mennesket? Spørsmål og undring kring grunnvilkåra i livet står sentralt på linja. Psykologiske fagområde kan og nyttast til betre å forstå seg sjølv som eit reflekterande og handlande individ: Draumen viser seg i form av scenebilete der du har hovudrolla. Temaet er deg og tilhøvet til andre menneske. Psykoanalytikaren Alice Miller kan gje oss innsikt i kva som skjer når kjensler ikkje vert respekterte. Kva er tilhøvet mellom tanke og kjensler, kropp og sinn? Kva vil det seie å meistre seg sjølv, vere sjølvstendig, og leve i fridom saman med andre? Psykologien og folkehøgskolelivet gjev oss reiskapar og erfaringar i dette arbeidet. Det blir perspektiv over arbeidet med eigen problematikk når det blir kombinert med eit engasjement for menneske som har fått dei grunnleggjande rettane krenka. Amnesty-arbeidet gir deg høve til å vere med å stanse overgrep mot retten til fysisk og psykisk integritet. Vidare innsyn i bakgrunnen for Fråsegna om Menneskerettane får du gjennom studieturen til Krakow. Besøket i jødeghettoen Kazimierz og dødsleiren Auschwitz, tvingar oss til å stille spørsmålet: Korleis var Holocaust mogleg? Korleis overleve traume i krig? Krakow er det kulturelle sentrum i Polen. Her får du høve til å møte polsk ungdom på eit av Europas eldste universitet. DESSE FAGOMRÅDA INNAN PSYKOLOGI VERT INTEGRERTE I TEMAUNDERVISNINGA: UTVIKLING. PERSONLEGDOM. LÆRING. TENKING. SOSIALE PROSESSAR. EMOSJONAR: KONFLIKT OG MEISTRING

15

16 TEATER Har du lyst til å prøve deg som skodespelar? Er du interessert i teaterarbeid og har lyst til å vere med å setje opp teaterframsyningar? Har du "ståpåhumør" og lyst til å skape noko saman med andre? Då er teaterlinja noko for deg. Teater er ein kollektiv kunstart. Han omfattar rørsle, tale, bilete, lys, lyd, musikk, song m.m., der scenerommet er møteplassen for eit felles uttrykk. Skodespelaren si formidling til publikum er sentral i teateret. Vi gir derfor skodespelarkunsten stor plass og underviser i ulike teknikkar. Vi arbeider med å stimulere og utvikle kroppen og stemma, som er våre hovudinstrument. Om hausten gjennomgår vi det grunnleggjande i ein skodespelar sitt arbeid. Dei første månadene underviser vi i grunntrening, ulike improvisasjonar, teknikkar, dans og rørsle, drama- og teaterpedagogiske øvingar, stemmetrening og song. Den teoretiske delen av undervisninga er hovudsakleg knytt til det praktiske arbeidet. Utover hausten arbeider vi med ulike mindre teaterproduksjonar. I vårsemesteret arbeider vi med ein større oppsetjing. Samstundes underviser vi og i stemmetrening, teaterteknikk og improvisasjon. Planlegging og gjennomføring av ein teaterproduksjon krev aktiv deltaking i alle dei ulike disiplinane fram mot det ferdige produktet. Studentane får ansvaret for både tekniske og kunstnarlege sider i prosessen: Lyssetting, scenografi, kostymar, sminke, PR-arbeid etc. Bergen har eit variert og rikt kulturtilbod. Vi går jamt på teater- og danseframsyningar gjennom heile skoleåret. I februar reiser vi ei veke til London på studietur. Der ser vi interessante teaterframsyningar og musikalar. I tillegg oppsøkjer vi ulike teaterverkstader og -skular og får høve til å kome bak scena på eitt av dei store teatra i London. Foto: Bente-Line Svellingen

17 Foto: Bente-Line Svellingen rørsle tale bilete lys lyd musikk song Foto: Bente-Line Svellingen

18 VALFAG: Her kan du dyrke særinteressene dine. Nokre av valfaga går på ettermiddagsog kveldstid. Tilbodet kan variere litt frå år til år utfrå dei lærarane som er tilsette. Sjekk heimesida! Antropologi Arbeid med ull Baking Ballspel Bridge Drama Filmteori Filosofi Foto Friluftsliv Gitarspel Idrett Internasjonalt arbeid Kanopadling Klatring Meditasjon Måling Praktisk arbeid Psykologi Samspelgruppe Skriveverkstad Stell av roser Styrketrening Ta i chi Teikning Vev TIMEPLANEN Morgonsamlinga slår an tonen for dagen. Tankevekkjande innlegg, opplesing eller musikk til å nyte. Linjefaga dominerer timeplanen med 13 undervisningstimar i veka. FELLESFAG: Korsong: Alle elevane er med i skolekoret. Vi syng songar av ulik stilart og har framføringar på arrangement gjennom heile skoleåret. Filosofi: Vi fordjuper oss i mange spørsmål - aktuelle som evige - frå antikken fram til vår eiga tid. Husmøte: Her set vi fokus på skoledemokratiet. Laurdagsseminar: Vi tek opp aktuelle tema. Som regel er elevane med i planleggjinga og gjennomføringa. Nokre gonger inviterer vi gjesteforelesarar. Temadagar/prosjektdagar: Nokre veker i året legg vi vekk den vanlege timeplanen og arbeider med tema på tvers av linjene. Elevkveldar: Her slipper vi dei kreative kreftene laus. Linjefagsklassane lagar underhaldningskveldar med variert program og god mat.

19 SØKNAD TIL FANA FOLKEHØGSKULE Mildevegen Hjellestad EG MELDER MEG PÅ: Hovudkurset 33 veker TIDLEGARE SKOLEGANG: Haustsemesteret 16.5 veker Vårsemesteret 16.5 veker Navn: Mellomnavn: PRAKSIS FRÅ ARBEIDSLIVET: Etternavn: Adresse: Postnr./stad: Tlf: REFERANSEPERSON: E-post: Navn: Fødselsdato / / Personnr. Tlf: VEDLEGG:: Kopi av vitnemål og attestar. FØRESETTE: Grunngjeving dersom du ønskjer einerom Navn: Skriv der du fortel om deg sjølv og interessene Adresse: dine, om bakgrunnen din og kvifor du vil gå på folkehøgskole Postnr./stad: Tlf: LINJEVALG: Stad / dato Italiensk språk og kultur... Kunst... Media... Underskrift Musikklinja på Fana... Psykologi og samfunn... Føresette si underskrift dersom søkjar er under 18 år Teater... Alternativ: Ønskjer einerom Tillegg. kr. 2500,- pr. sememester Er røykjar Er ikkje røykjar For skolen: Ikkje fyll ut Søknad mottatt:... Svar mottatt:... Avslag/tilbod sendt:... Linjebrev/øk.brev sendt:... Ønskjer vegetarkost Svarfrist:...

20 Layout: Lise Meyrick - Foto: Laia Meyrick FANA FOLKEHØGSKULE Mildevegen Hjellestad telefon: fax: e-post: heimeside:

Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf

Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf Multisport Dans+ Musikk+ Kunst+ Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje skuleåret 2012 og 2013 www.sufh.no post@sufh.no Tlf 70009600 "Skulen er ein heim, og denne heimen

Detaljer

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Sport og Fitness Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t 2 0 1 0 o g 2 0 1

Detaljer

Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf

Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t 2 0 1 1 o g 2 0 1 2 w w w. s u f h. n o p o s t @ s u f h. n o T l f 7 0 0 0 9 6

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Musikk+ Dans.London.Cuba Bu & Arbeidstrening Kunst.Europa

Musikk+ Dans.London.Cuba Bu & Arbeidstrening Kunst.Europa Musikk+ Dans.London.Cuba Bu & Arbeidstrening Kunst.Europa Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Multisport Golf.Idrett.Sør-Afrika Internasjonal linje skuleåret 2013 og 2014 www.sufh.no post@sufh.no Tlf 70009600

Detaljer

FORVENT MYKJE, FÅ MEIR!

FORVENT MYKJE, FÅ MEIR! FORVENT MYKJE, FÅ MEIR! Magasin for Sunnmøre Folkehøgskule Skuleåret 2014-2015 I HJARTET AV SUNNMØRE Stort utval i linjer! oversikt side 18-25 2 I hjartet av sunnmøre 12 Eit mangfald av valfag Sunnmøre

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015 #tidtil Studiekatalog 2014/2015 2 3 Et år med tid til! Først har jeg lyst til å ønske velkommen til et innblikk i hva Bakketun folkehøgskole er, og hva vi ønsker å utfordre våre elever til neste skoleår.

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk

Detaljer

Studietur til Kenya 2004

Studietur til Kenya 2004 Arbeidsrapport nr. 169 Odd Ragnar Hunnes (red.) Studietur til Kenya 2004 Lærarane rapporterer VOLDA 2004 Redaktør Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Odd Ragnar Hunnes Høgskulen i Volda 82-7661-222-9

Detaljer

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 FLORA KOMMUNE LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 Frå Båtar og leik på Kystmuseet. Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. klasse http://www.museumsnett.no/kulturelleskolesekken/index.html

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14 utdanning Størst i Nordfjord Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Vegen til meisterkokk For ein del unge er drømmejobben å bli kjøkkensjef på ein kjend restaurant. Vegen mot å oppfylle draumen

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1.

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1. 1 SAMANDRAG Tema for prosjektet mitt er korleis barn bidreg til kvarandre si utvikling av sosial kompetanse, kva dei lærer kvarandre gjennom aktivt samspell og fellesskap i barnehagen. Personalet og barna

Detaljer