SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV DESIGNTREFFET I PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV DESIGNTREFFET I PERIODEN 2009-2012"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV DESIGNTREFFET I PERIODEN FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder fylkeskommune bevilger BeyondRisør et tilskudd på inntil kroner for Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på totalt kroner for Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilskudd til videreføring i årene vil være betinget av at prosjektets utvikling er i tråd med forutsetningene. 4. Bevilgningen dekkes av konsesjonskraftinntekter og belastes fylkeskommunens eget handlingsprogram, udisponert ramme.

2 2. SAMMENDRAG Designtreffet BeyondRisør arrangeres som en biennale, hvor formålet er å skape en nasjonal møteplass mellom næringsliv og designere. Det er i tillegg en målsetning å tilrettelegge for banebrytende prosjekter. På designtreffet 2008 ble pilotprosjektet Visuell Støy presentert, et prosjekt som senere er vist i både Oslo og London. Det arbeides nå med et nytt pilotprosjekt, kalt BeyondLight. BeyondRisør har klart å skape en ny møteplass for næringsliv og designere, som har bidratt til å skape nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner. På bakgrunn av dette foreslår fylkesrådmannen at det bevilges inntil kroner for Designtreffet i 2010 vil ha internasjonalisering og bærekraftig design som tema. Mellomåret 2009 skal bl.a. brukes til regional designsatsning. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN BeyondRisør er et tverrfaglig møtested for kunstfag, designfag og næringsliv, med designeren i sentrum. Første arrangement (under navnet 100% Risør) var i Med industridesigneren Johan Verde som kunstnerisk leder fikk designtreffet et nasjonalt gjennombrudd i Da kom i overkant av 300 designere fra hele landet til Risør for faglig påfyll og dialog på tvers av fagfeltene. I evalueringen av designtreffet for 2006 ble det konkludert med at designtreffet vil vinne mye på å gå fra å være et årlig arrangement til å være en biennale. Mellomåret vil benyttes til å knytte kontakter, bygge opp banebrytende prosjekter og sikre et program med nasjonal og internasjonal appell. I 2008 deltok 26 bedrifter og 24 designere. I forbindelse med designtreffet ble det avholdt over 80 speed-dating møter mellom bedrifter og designere. Det er i ettertid inngått nye samarbeid, og nye prosjekter er under utvikling. BeyondRisør inngikk dessuten et samarbeid med Stavanger2008, og var en del av det offisielle programmet til den europeiske kulturhovedstaden. Designtreffet BeyondRisør inngikk i 2008 et samarbeid med Trebiennalen, slik at designtreffet tidsmessig ble avholdt umiddelbart etter at Trebiennalen var ferdig. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer I perioden har Aust-Agder fylkeskommune bevilget kroner pr. år til BeyondRisør. Til designtreffet i 2008 ble det bevilget kroner I tillegg fikk BeyondRisør innvilget et tilskudd på inntil kr for gjennomføring av en workshop. Denne ble avholdt november 2008 for å gjennomføre strategisk langtidsplanlegging av den årlige biennale. Designtreffet i 2010 vil ha internasjonalisering og bærekraftig design som overordnet tema. I mellomåret 2009 vil følgende prosjekter gjennomføres: Kartlegge og dokumentere behovet for design i landsdelen. (Samarbeid med Innovasjon Norges designrådgiver i Agder.) Kartlegge suksesshistorier hvor design er konkurransefortrinn for bedriftene i regionen. (Samarbeid med Innovasjon Norges designrådgiver i Agder.) Utvikle designprosjekter i samarbeid med lokalt næringsliv. Gjennomføre et minitreff med speed-dating for næringslivet i regionen. (Juni 2009)

3 Igangsette nasjonale prosjekter som skal presenteres på designtreffet i Utvikle en langsiktig kommunikasjonsstrategi for BeyondRisør. Nettverksbygging både regionalt og nasjonalt. Det er i årets statsbudsjett avsatt kr fra Kirke- og Kulturdepartementet til BeyondRisør for mellomåret Pilotprosjektet BeyondLight Pilotprosjektet Visuell Støy dannet hovedattraksjonen på Designtreffet Utstillingen ble også invitert til Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo (DogA) hvor den ble vist i august og september. Flere av prosjektene ble også invitert til 100% Norway i London. Basert på de positive erfaringene med pilotprosjektet Visuell Støy ønsker man nå å etablere et nytt pilotprosjekt BeyondLight. Ideen med BeyondLight er å utfordre innarbeidede sannheter om lys og sprenge grenser for hva lys er og kan være. Formålet med BeyondLight er å: - Skape nye konsepter innen lys i offentlig rom ute og inne. - Berike den estetiske og emosjonelle dimensjonen ved lys/belysning i offentlig rom. - Bygge lyskompetanse i grenseland kunst/design. 3.3 Faglige merknader I et stadig mer krevende marked er design en viktig konkurransefaktor som kan bidra til en bedre bunnlinje for bedrifter. Designtreff BeyondRisør skal stimulere næringslivet i hele regionen og være med på å gi enkeltpersoner og bedrifter et faglig og kulturelt løft. Risør kommune jobber målbevisst for at Risør skal være det nasjonale møtestedet for design i Norge. Designtreffet BeyondRisør bidrar til å synliggjøre Kunstbyen Risør både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 4. ORGANISERING Mellomårene 2009 og 2011 skal benyttes til å legge innholdet for Designtreffene 2010 og 2012 på plass. Risør kommune initierer BeyondRisør. Kommunen har satt ned en egen styringsgruppe, ledergruppe og en referansegruppe. I tillegg har underprosjektene egen organisering. I styringsgruppen er det bl.a. med representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, Risør kommune, Innovasjon Norge og ledelsen i BeyondRisør. 5. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Budsjettet for de to første årene 2009 og 2010 er på kroner , dvs. kroner pr år. Det planlegges for at budsjettet for 2011/2012 vil bli en videreføring av budsjettet for 2009/2010. Budsjett- og finansieringsplanen er fordelt på følgende poster:

4 Utgifter: Administrasjon Foredrag kultur, bespisning Scenografi / Utstilling Møteplasser for designere og næringsliv PR BeyondLight Deltakelse Stockholm Furniture Fair Utgifter totalt Inntekter: Norsk Kulturråd Kulturdepartementet Aust- Agder fylkeskommune Risør kommune, Innovasjon Norge Norsk Form Deltakeravgift Aust- Agder Utviklings-og Kompetansefond Sparebanken Sør Tilskudd fra de involverte bedrifter Inntekter totalt VURDERING BeyondRisør er et nyskapende tiltak som bidrar til å sette kunstbyen Risør på kartet både regionalt og nasjonalt. Designtreffet kan vise til konkrete resultater både i form av produkter som utvikles og nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner som formes. Designtreffet er et stort løft for Risør kommune, og man er derfor avhengig av støtte fra andre bidragsytere. Kirkeog Kulturdepartementet har satt av midler til BeyondRisør for 2009, og det synes naturlig at også fylkeskommunen bidrar med midler. 6. KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget bevilger et tilskudd på inntil kroner til BeyondRisør for Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på totalt kroner for Samlet budsjett for 2009/2010 er på kroner , og det forventes et tilsvarende budsjett for 2011/2012. Bevilgning fra fylkeskommunen vil være betinget av at prosjektets utvikling er i tråd med forutsetningene. Bevilgningen dekkes av konsesjonskraftmidler, og belastes fylkeskommunens eget handlingsprogram, udisponert ramme. Før dette møtet er det 14,66 millioner kroner på distriktsog regionalpolitiske virkemidler. Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse 09 Utrykte vedlegg: Rapport BeyondRisør : Prosjektet Visuell støy Rapport BeyondRisør 2008: Pilotprosjektet møteplassen

5 Behandling i fylkesutvalget Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

6

7 Store tanker i en liten by I 2005 arrangerte Risør kommune det første designtreffet 100% Risør. Året etter kom industridesigner Johan Verde inn som kunstnerisk leder, og bidro til at treffet fikk nasjonalt gjennombrudd i designmiljøet med 300 deltakere fra hele landet. Johan Verde arbeider i grenseland mellom kunst og design og trekker det beste ut av begge fagene i utformingen av nye produkter og konsepter. I 2008 tok arrangøren spranget videre med nytt navn og ny visuelle identitet. 100 % er ikke alltid nok. Verken for designere, kunstnere eller næringslivsledere. Først når grensene sprenges, starter nyskapingen. Med nytt navn er også Norges nyttigste designtreff beyond Risør. BeyondRisør er prosjektbasert. Aktiviteten synliggjøres gjennom et designtreff / en designportal som arrangeres på Holmen i Risør annen hvert år. BeyondRisørs målsetting > BeyondRisør skal være en designportal. > BeyondRisør skal være den nyttigste møteplassen for kunstnere, designere, næringsliv og forskningsmiljøer. Målet er å gi deltakerne eierskap til arrangementet gjennom prosjekter de selv deltar i. > BeyondRisør skal være en stemning, en metode og et kompetansemiljø. > BeyondRisør skal være en foretrukket arena for lanseringer. > BeyondRisør skal ha internasjonalisering og bærekraft som overordnete føringer for alle prosjekter. > BeyondRisør skal dyrke identiteten som ligger i kontrastene. Et stort treff i en liten by. Tradisjonell trehusby som vertskap for grensesprengende prosjekter /avantgarde. > BeyondRisør skal alltid gå beyond. Designportal og møteplass BeyondRisør arrangeres neste gang i juni Arenaen er det tidligere skipsverftet på Holmen i Risør havn. Det foreligger planer for ny bebyggelse på dette området, men høyst sannsynlig vil hallen også være tilgjengelig for BeyondRisør i jun i Denne enorme blackboksen fungerer perfekt som sosial og utradisjonell ramme for utstilling, scenografi, foredrag og møter. For første gang arrangerte BeyondRisør 2008 speeddating mellom designere (kunsthåndverkere) og produsenter. Over 80 møter ble forhåndsbooket og gjennom raske presentasjonsmøter på 15 minutter i inspirerende møterom ble første kontakt etablert mellom designer (kunsthåndverker) og produsent. Speed-datingen var vellykket og unik. Prosjektet skal videreutvikles og ved neste treff vil BeyondRisør inkludere utenlandske produsenter i tillegg til flere norske. BeyondRisørs foredragsholdere skal være av internasjonalt format. Innholdet i foredragene skal være tematisk linket opp til programmet og utstillingen. Risørmetoden I etterkant av designtreffet i 2008 ble ressurser innen design, forskning og næringsliv invitert til kreativ samling i Risør for å oppsummere årets treff og legge planer for videre arbeid. Pilotprosjektet Visuell Støy Akustisk design ble oppsummert som så vellykket at det kan danne grunnlag for en metode i arbeidet med fremtidige prosjekter. Risørmetoden kjennetegnes ved at parallelle team løser oppgaver innenfor en felles aktuell tematikk. Det jobbes tverrfaglig og prosessorientert. Teamene settes sammen med fokus på crossovertenkning - ung/etablert, kunst/design, nasjonal/internasjonal produsent, etc. Teamene bistås av en ressursgruppe med spesifikk kompetanse innenfor temaet. Begrepet DENOVATION (design og innovasjon) ble lansert i forbindelse med Risørmetoden. Risørmetoden skal være et kvalitetsstempel og den skal utvikles til å bli den beste designprosess innenfor utdanning/næringsliv.

8 Med utgangspunkt i Risørmetoden planlegger BeyondRisør å etablere pilotprosjektet BeyondLight. Ideen med BeyondLight er å utfordre innarbeidede sannheter om lys og sprenge grenser for hva lys er og kan være. Belysning er noe alle har et forhold til og som kan redefineres. Belysning er i synlig energibruk. BeyondLight skal ivareta intensjonen om å utvikle bærekraftig design. Det etableres 6 tverrfaglige team som utvikler ulike kunstprosjekter og designkonsepter med utgangspunkt i temaet lys. Suksesskriterier for prosjektet: Skape helt nye produkter / kunstprosjekter for en kjent problemstilling/setting. BeyondLight har som formål å: > Skape nye konsepter innen lys i offentlig rom ute og inne. > Berike den estetiske og emosjonelle dimensjonen ved lys/belysning i offentlig rom > Bygge lyskompetanse i grenseland kunst/ design BeyondLight skal skape bærekraftig design gjennom: > Bevisstgjøring rundt lys og energi > Utvikle belysning med nye energikilder / energiformer > Hvis mulig, utvikle alternative lyskilder > Å bygge lyskompetanse innenfor fornybar energi > Fokus på resirkulering

9 Designere, kunstnere, lyskildeprodusenter / andre produsenter, høyskole / forskning, media / kommunikasjon, Statsbygg, Veidekke Aktuelle deltakere Kunstnere og arkitekter som arbeider med lys: Intravision Group( lys og lyd), Viel Bjerkeset Anderssen, Jenny Alnæs (lys/foto), Berhard Østebø ( lys/lyd), Christian Sunde( lysende skulpturer), Cathrine Berg, Sivilarkitekt Erik Selmer MNAL (lysinnstallasjoner / arkitektonisk lysdesign) Prosjektets rolle i det offentlige rommet For BeyondRisør har formidlingen av ideer og konsepter vært svært viktig. BeyondRisør vil også i BeyondLight fortsette å inkludere publikum ved åpen dialog basert på gjensidig aktivitet. BeyondRisør tar publikum alvorlig og har et ansvar for å synliggjøre prosjektene. Vi tror at de medvirkende kunstnerne i prosjektet skaper den formen for kommunikasjon som skiller dette prosjektet fra rene designprosjekter. Organisering Styringsgruppe Kunstnerisk leder, industridesigner Johan Verde Prosjektleder, kunsthåndverker og designer Nina Gresvig Prosjektansvarlig, kultursjef Jorunn Bøe Prosjektmedarbeider, næringssjef Reidar Grøsle Innovasjon Norge v/ Ann Therese Samuelsen og Ann Camilla Schulze Krogh Norsk Designråd v/ Benedicte Wildhagen Aust-Agder Fylkeskommune v/ Wencke Fresvik Interiørarkitekt Linda Steen, Scenario Interiørarkitekter Daglig leder Per Engh, Dinamo AS Referansegruppe Sørlandets Kunst Museum v/ direktør Erlend Høyersten Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo v/ instituttleder KHiB v/ rektor Nina Malterud og instituttleder Dave Wikøren Hødnebø Contract v/ adm. dir. Stig Hødnebø Høyskolen i Buskerud, Lysdesignutdanningen v/ instituttleder Norges Forskningsråd v/ Rådgiver Kristine Sollie Hansen Unge, lovende designere: Daniel Rybakken, Petter Knudsen, Kim Thome, Wyller, Frøystad, & Klock, TRØKK 16 Mentorgruppe - Etablerte, anerkjente designere inviteres inn i prosjektet som mentorer for unge talenter: K8, Norway Says, Kode Design, Formel, Frost, Birgitte Appalong Utdanning/ forskning /kompetanse: HiBu, lysdesignerutdanningen, Lyskultur, Norges Forskningsråd, Agderforskning Produsenter / lysleverandører: Glamox, Høvik Lys, Luxo, Northern Lighting, Acanthus, Fiberoptisk Lys, OSRAM Risør kommune initierer BeyondRisør. Kommunen har satt ned en styringsgruppe, ledergruppe og en referansegruppe. I tillegg har underprosjektene egen organisering. Arbeidsgruppe Kunstnerisk leder, industridesigner Johan Verde Prosjektleder, kunsthåndverker og designer Nina Gresvig Prosjektansvarlig, kultursjef Jorunn Bøe Prosjektarbeider, næringssjef Reidar Grøsle Internasjonale produsenter: FLOS, Levis Poulsson, Philips Kommunikasjon: Dinamo, Innoventi, Anti Grafisk design: Bleed Sponsor: Agder Energi

10

11 BeyondRisør Postboks Risør Foto: Liv Øvland Design:

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 side 4. 1.1. Prosjektets ide og mål 1.2. Finansiering og samarbeidspartnere 1.3. Organisering 1.4. Gjennomføring 1.5. Resultatene side 6 2.1. Øra Industripark

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK-332-201000099-368 Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Dato: 6.. Tidspunkt: 3:3 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7 57 4 6 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2010 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2010 INNhold 1 / INNLEDNING / side 3 2 / AKTIVITETER & MÅLOPPNÅELSE / side 5 3 / ORGANISASJON / side 6 4 / INFORMASJOn & FAGarrangementer

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Samejubileum 2017 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2013 Styremøte.20.06.2013 Side 1 av 52 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Tore S Kristoffersen 24.01.2011 Rapporten gir en sammenfatning av resultatene fra det første året i prosjektet Kulturnæringer i Kongsberg et pilotprosjekt med overføringsverdi

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer