Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sakene 37-38, Eventuelt) Kst. økonomidirektør Rolf Tørring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sakene 37-38, Eventuelt) Kst. økonomidirektør Rolf Tørring"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2001/189/ UD/BKR P R O T O K O L L fra Kollegiets møte , kl Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen. Til stede: Kollegiet: Rektor, professor Emil Spjøtvoll Prorektor, professor Kathrine Skretting Amanuensis Trond Andresen Professor Mari-Ann Einarsrud Professor Kjell Mork Førsteamanuensis Bente Rasmussen Avd.ing. Kjell Evjen Avd.bibliotekar Kristin Grimstad Student Janne Pedersen Student Trine Viken Sumstad Student Hans Bøhle Aarhus Advokat Karl Glad Adm.dir. Siri Beate Hatlen Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein Ass. universitetsdirektør Peter Lykke Konsulent Beate K. Reinertsen Dessuten møtte: Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (K-sakene 28-33, 37-38) Studiedirektør Jon Walstad (K-sakene 34-38, Eventuelt) Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sakene 37-38, Eventuelt) Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (Eventuelt) L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 1 av 7

2 Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, K-sak 34-36, 28-33, 38, 37, O- sak 5 og eventueltsaker. K-sak 28/01 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (kirurgi). U.off : Professor dr.med. Knut Kvernebo, Kirurgisk avd., Ullevål sykehus, Oslo Professor dr.med. Paul Alstrup, Fuglebekkveien 14, Boddom, 7760 Horop, Danmark Professor dr.med. Terje Skjærpe, Institutt for hjerte- og lungesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (kirurgi). Professor Terje Skjærpe, Institutt for hjerte- og lungesykdommer, DMF, NTNU oppnevnes som komitéens administrator. K-sak 29/01 Oppnevning av nasjonal komite innen pedagogikk. U.off. 6.4., Professor Ivar Bråten, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo Professor Bengt Molander, Filosofisk institutt, NTNU Professor Leif Lybeck, Enheten för lärande og undervisning, Göteborgs Universitet Professor ermeritus Hildur Ve, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet pedagogikk. professor Einar Skaalvik, Pedagogisk institutt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator. K-sak 30/01 Oppnevning av nasjonal komite innen geografi. U.off L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 2 av 7

3 Professor Abdi Samatar, Department of Geography, Univ. of Minnesota Professor Stuart Corbridge, Department of Geography and Regional Studies Univ. of Miami Professor Henrik Secher Marcussen, Section for International Development Studies, Roskilde Universitetscenter som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet geografi. Professor Mary Edwards, NTNU, Geografisk institutt, oppnevnes som komiteens administrator. K-sak 31/01 Oppnevning av nasjonal komite innen scenografi. U.off Professor, scenograf Gunilla Palmstierna-Weiss, Månvägen 7, Lidingø, Sverige Professor Bruno Lundstrøm, Institutt for form og farge, NTNU Professor Ola Steen, Institutt for byggekunst, NTNU for å foreta sakkyndig bedømming av professorkompetanse innen scenografi, søknadsrunde Professor Siv Bleiklie, Institutt for byggekunst, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator. De sakkyndige trer sammen som komite. K-sak 32/01 Oppnevning av nasjonal komite innen interiørarkitektur og møbeldesign. U.off Professor II Sten Henrikson, Kunsthøgskolen i Bergen Professor Anders Brix Pedersen, Kunstakademiets Arkitektskole, København Professor, interiørarkitekt Rannveig Getz, Oscars gt. 19, 0352 Oslo som sakkyndige i nasjonal komite innen interiørarkitektur og møbeldesign søknadsrunde L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 3 av 7

4 Professor Siv Bleiklie, Institutt for byggekunst, oppnevnes som komiteens administrator. De sakkyndige avgir separate uttalelser. K-sak 33/01 Oppnevning av nasjonal komite innen grafikk. U.off Professor II Guttorm Guttormsgaard, 1925 Blaker som ny sakkyndig i nasjonal komite for opprykk etter kompetanse innen fagområdet grafikk. 2. Professor Ove Stokstad, Kunstakademiet, oppnevnes som ny administrator. De sakkyndige avgir separate uttalelser. K-sak 34/01 Faglærers tilstedeværelse i eksamenslokalet under skriftlig eksamen. Kollegiet understreker at det bør være større disiplin i forhold til faglærers tilstedeværelse og tilgjengelighet under eksamen. Rektor gis fullmakt til å vedta justerte forskrifter. Kollegiet får saken tilbake som O-sak. K-sak 35/01 Endringer i doktorgradsforskrifter. A) Forskrift om endring i forskrift om utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Kollegiet ved NTNU med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. I forskrift av nr om utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: 4.2 bokstav k skal lyde: L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 4 av 7

5 Dersom en eksamen ikke gjennomføres i samsvar med godkjent studieopplegg eller ikke bestås, blir eksamen registrert som ikke godkjent. Det er normalt adgang til å kontinuere to ganger i hvert delemne. Dersom kontinuasjonsmulighetene i delfag er oppbrukte, må studiet avbrytes. Ved bytte av emne der én eller flere eksamener er avlagt uten godkjent resultat, reduseres antallet kontinuasjonsmuligheter i det nye emnet tilsvarende. Endringen trer i kraft straks. 4.2 bokstav j skal lyde: For å bestå et emne kreves et nivå som tilsvarer karakteren B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Endringen trer i kraft B) Dr.ing. og dr.scient. studenter som ikke har avsluttet sitt studium innen , og avlagt eksamen i enkeltemner i opplæringsdelen med resultatet 2.5, vil få denne karakteren konvertert til B. C) Kollegiet godkjenner endringer i Utfyllende regler for dr.polit.-graden slik de er vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Endringene trer i kraft straks. Karakteren B benyttes fra K-sak 36/01 Felles betegnelse på alle norske doktorgrader. Kollegiet ved NTNU støtter forslaget fra Universitets- og høgskolerådet om å tilrå Philosophiae Doctor (PhD) som felles betegnelse for alle doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. K-sak 37/01 St.meld. nr. 27 ( ) L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 5 av 7

6 Saken ble diskutert. K-sak 38/01 Ledelsesutvikling ved NTNU. Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av og tar saken til etterretning. Vedtatt mot 1 stemme (Andresen). Stemmeforklaring fra Trond Andresen: "Jeg tar saken til orientering. Jeg kan ikke gå god for den oppsummering av ledelsesutvikling ved NTNU som gis i Universitetsdirektørens notat. Blant annet underslås den sterke kritikk som kom fra mange mot plenumsopplegget på Røros, som betraktet dette som vrøvlete og bortkastet tid. Videre uttrykker notatet en for positiv holdning til den rådende vind med dyrking av "lederskap" - noe som etter min mening har gått for langt i dag, på bekostning av demokratiet og til fremme av byråkratiet." Orienteringssak: O-sak 5/01 Kopinoravtalen. Eventuelt: 1. Bente Rasmussen tok opp konsekvensene av Kollegiets inndraging av 15 mill. kr. til SVT-fakultetet. Kst. økonomidirektør orienterte. Universitetsdirektøren tar opp saken med SVT-fakultetet. 2. Bente Rasmussen pekte på at kvalifiseringsstipend for kvinner ikke er med i årets budsjett. Universitetsdirektøren merket seg ønsket og behovet og vil se på saken. 3. Trond Andresen ba om at referater fra dekanmøtene også distribueres til Kollegiets medlemmer. Rektor mente at det ikke er hensiktsmessig, da dette er ufullstendige notater i interne prosesser. L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 6 av 7

7 4. Trine Viken Sumstad etterlyste orientering om utviklingen ved Program for idrettsvitenskap. Saken tas opp direkte med Universitetsdirektøren, og Kollegiet vil bli orientert i et senere møte. Referatsaker: Ref-sak 20/01 Årsrapport helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sammendrag av rapportene fra fakulteter og stabsavdelinger. Ref-sak 21/01 Årsrapport for 2000 for Seksjon for universitetspedagogikk. Ref-sak 22/01 Protokoll fra møte i Den sentrale klagenemnd. Ref-sak 23/01 Referat fra møte i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS). Ref-sak 24/01 Referat fra møte i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS). Ref-sak 25/01 Brev av til fakultetene m.fl. vedr. Undervisningsstrategi for NTNU; implementering og rapportering. Neste møte * * * * * Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 30. mai * * * * * L:\KOLL\Protokoll\2001\ doc Side 7 av 7

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2001/189/011.1 17.10.2001 UD/BKR P R O T O K O L L fra Kollegiets møte 17.10. 2001, kl. 10.00 16.15 Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19.11.2003 Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 Siste endringer vedtatt av styret for Universitetet

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Innst. 221 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 221 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 221 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 59 L (2013 2014) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i universitets-

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer