Aldersbestemt fotball i Holmen IF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemt fotball i Holmen IF"

Transkript

1 SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen!

2 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 2 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubben Holmen Fotball Målsettinger...4 Generelt...4 Sportslig målsetting...4 Hovedmål...4 Miljømessig målsetting...4 Hovedmål Holdninger...6 Holdning, motivasjon og miljø...6 Holdninger overfor seg selv...6 Holdninger overfor med- og motspillere...6 Holdninger overfor trener/lagleder...6 Holdninger overfor dommer/regelverk...6 Holdninger overfor klubben Lagsammensetning...8 Grunnprinsipp...8 Barnefotball, 6-12 år...8 Definisjoner av klasse-inndelinger...8 Ungdomsfotball, år...9 Retningslinjer for lån av spillere Retningslinjer for hospitering...10 Retningslinjer for permanent oppflytting Treningsopplegg og ferdighetsutvikling...12 Flytsonemodellen...12 Barnefotballen, 6 12 år...13 Innholdet i treningene...13 Rollefordeling...14 Laguttak...14 Spillestil...14 Trenere i barnefotballen...15 Retningslinjer for Rekrutt Ungdomsfotballen, år...18 Målsetting/Motivasjon i ungdomsfotballen...18 Prioriteringer i ungdomsfotballen...19 Spilleforståelse/Taktikk/Rollefordeling...19 Spillertyper i de ulike roller...20 Spillestil...21 Trenere i ungdomsfotballen Funksjonsbeskrivelser for ledere/tillitsvalgte...24 Trenerkoordinator...24 Sportslig leder...25 Laglederfunksjonen Treningsavgiften...28 NFFs regler for god barnefotball...29 Foreldrevettregler...30

3 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 3 av Klubben Holmen Fotball HIF er en organisasjon for både spillere, ledere/trenere, foreldre og dommere. Alle jenter og gutter som ønsker å spille fotball, får et tilbud i HIF. Klubben har breddelag i alle årsklasser, der det sosiale er like viktig som fotballferdigheter. Talenter som viser holdninger og treningsvilje får utviklingstilbud iht. denne sportsplanen. Klubben gir også tilbud til foreldre og spillere som vil utdanne seg til dommere eller trenere. HIF er den naturlige fotballklubb for gutter i alderen 6-12 (barnefotball) år som bor i skolesonene Mellom-Nes og Hofstad. Alderstrinnene år (ungdomsfotball) vil i tillegg rekruttere fra kretsene Hvalstad og Billingstad. HIF har ca. 800 aktive spillere. I alderen 6-12 år har vi normalt fra 4-6 lag på hvert alderstrinn som spiller enten 5er (de yngste) eller 7er fotball. Fra smågutte-/småjentealder, 13 år, har vi normalt er lag på hvert alderstrinn. HIF krever kontingent av alle sine spillere og medlemmer, dvs. ingen er spilleberettiget for lag i HIF uten å ha betalt kontingent. Faktura for kontingent sendes ut en gang i året, ca april. Kontingenten er gradert slik at de yngste (5er og 7er) betaler mindre enn de eldste. Størrelsen på kontingenten fastsettes av klubbens årsmøte. HIF sine lag deltar i kretsserien til Oslo Fotballkrets. I tillegg deltar lagene i turneringer, helst i nærområdet, etter eget ønske. Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer i året. HIF ønsker å har kvalifiserte trenere. Klubben krever som minimum at alle trenere skal gjennomføre aktivitetslederkurs og dekker utgifter til trenerutdanning, etter nærmere avtale. For lagene som spiller 5er og 7er fotball er det normalt foreldre som er trenere. Lagene fra smågutte-/småjentealder og oppover skal i utgangspunktet alltid ha godt kvalifiserte trenere. HIF driver med differensierte tilbud fra 12år og oppover. Det er derfor spennende og utfordrende å ha verv i klubben. HIF baserer driften på frivillig innsats og er avhengig av at foreldre og andre engasjerer seg. Ingen tjener penger på verv i klubben, men det tilstrebes at eventuelle utgifter dekkes. HIF er klubbstyrt, dvs. at det er styret og ikke den enkelte lagleder/trener/forelder, som legger målsetting og retningslinjer for hvordan lagene og klubben drives. Styret velges av klubbens årsmøte hvor medlemmer over 15 år har stemmerett. HIF sin sportslige aktivitet styres etter egen sportsplan. Planen er utarbeidet i samarbeid og i forståelse med HIF, spesielt målsetting og retningslinjer for talentutvikling. Alle trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med innholdet og utføre sitt virke i samsvar med retningslinjene i sportsplanen.

4 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 4 av Målsettinger Generelt All sportslig aktivitet drives innenfor rammen av resursene HIF rår over; økonomi, trenere, ledere, baner. Sportslig målsetting Hovedmål Holmen IF's fotballgruppe skal gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball på alle alderstrinn og sportslige nivåer innenfor klubbens nedslagsfelt og økonomiske rammer Dette oppnås ved å Gi alle mest mulig spilletid Utvikle definerte ferdigheter hos enkeltspillere Trene riktig mottak, pasninger, frekvenstrening, høyt tempo på små flater Jobbe mot å ansette instruktører som skal arbeide med de yngste aldersgruppene. Trene fysisk styrke og kondisjon Taktisk skolere i roller Ha kriterier for uttak av talenter (hospitering) o Generelle holdninger o Treningsvilje o Sportslige kriterier Hurtighet og basisferdigheter Miljømessig målsetting Hovedmål Flest mulig gutter og jenter skal være aktive i klubben lengst mulig, helst som fotballspillere, men alternativt som trenere, dommere eller ha andre funksjoner Dette oppnås ved å: Gi tilbud i HIF til alle jenter og gutter som ønsker det Gi de yngste anledning til å spille på lag med kamerater i sitt nærområde Ha kvalifiserte trenere og engasjerte ledere på alle lag Differensiere treningstilbud o Tilpasse treningsmengde, 1-3 ganger pr uke o Gi ekstra treningstilbud til de som vil Legge vekt på å utvikle ferdigheter og mestringsfølelse Ha en åpen dør til overbygnings- og de toppede lagene

5 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 5 av 30 Sette sammen treningsgrupper/lag ut fra ferdigheter og ønsker fra spillerne Gi tilbud om gratis dommer- og trenerutdannelse

6 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 6 av Holdninger Holdning, motivasjon og miljø HIF sine medlemmer skal markere seg selv og klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. Arbeidet med dette skal prioriteres i alle årsklasser. Det er lettere å skape gode holdninger enn å endre dårlige Holdninger kan deles i to: 1. Holdninger som angår krav til seg selv 2. Holdninger som gjelder forholdet til andre Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Holdninger overfor seg selv Vær punktlig i enhver sammenheng Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk Vær bevisst på riktig kosthold Sørg for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler Ta ansvar for egen utvikling. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent Ta skolegangen på alvor Vær ydmyk overfor omgivelsene både ved seier og ved tap Holdninger overfor med- og motspillere Vær positiv i alle sammenhenger Gi ros/oppmuntring Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil Lær betydningen av fair-play Vis god sportsånd Vis respekt og vær ydmyk overfor både med- og motspillere Holdninger overfor trener/lagleder Lytt! Når trener/lagleder snakker skal alle følge med. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Vær samarbeidsvillig Ikke snakk bak ryggen ved uenighet Gi beskjed ved forfall til trening og kamp Respekter trener/leders beslutninger Holdninger overfor dommer/regelverk Godta dommerens avgjørelser

7 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 7 av 30 "Ikke tøft å få kort" Unngå negative reaksjoner - vær positiv Holdninger overfor klubben Vær stolt av klubben din Tilstreb klubbfølelse og samhold Si ja når klubben ber deg om en tjeneste. Spør hva du kan gjøre for klubben, ikke bare kom med krav. Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for: ens egen utvikling som spiller hvor godt miljøet på laget kan bli hvor gode lagkameratene kan bli hvor godt laget kan bli Konkurranse Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for mannjevning. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdesoppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av. Det å lykkes Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, tackling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå. Straff og belønning Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i.

8 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 8 av Lagsammensetning Grunnprinsipp Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig, uansett alder. Unntak gjelder, når spillerne er 6-8 år. Det er ikke like viktig at spillere i aldersgruppen 9-11 år trener og spiller kamper i eldre klasser, men de må få de utfordringene de trenger i treningssituasjonen. Talenter skal få lov til å prøve seg på eldre lag. i spesielle tilfeller kan det bli snakk om hospitering eller permannt overføring. Barnefotball, 6-12 år Definisjoner av klasse-inndelinger Micro-fotball: 6-7 år. Micro-fotballen er for de aller yngste barna som går i første-klasse. Jentene og guttene spiller og trener sammen. Treningene består av ballek der de lærer å bli glad i å spille fotball. Fotballkretsen har ikke egen serie for disse lagene, men HIF har i flere år samarbeidet med klubber i nærområdet og setter opp en serie for dem slik at de kan få spilt kamper mot andre micro-lag. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. Det spilles 5-er fotball. Anbefalt max antall på lagene: 8 Mini-fotball: 8, 9 og 10 år. Dette er fortsatt ballek, men treningene inneholder mer og mer innhold. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. Det spilles 5-er fotball. Barnefotball er for barn i alderen 8-, 9- og 10 år. HIF anbefaler å sette opp egne jentelag for denne aldersgruppene. Avhengig av behovet, vil kretsen kunne sette opp egne seriespill for rene jentelag. Anbefalt max antall på lagene: 8 Lillegutt-/Lillejente- fotball: Dette er organisert fotballaktivitet for gutter og jenter i aldersgruppen 11- og 12-år. Gutter og jenter kan deles på dette trinnet, men dette er ingen forutsetning. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. På dette trinnet er lagene ikke delt inn i ferdighetsnivåer (divisjoner). Det spilles 7-er fotball. Anbefalt max antall på lagene: 10 Det vanligste er inndeling etter geografi der sonelag eller skolelag er inndelingskriterier. Innad i sonen trener lagene sammen. De 4 yngste årsklassene spiller 5er fotball og de øvrige spiller 7er. Antall spillere pr. lag bør ikke overstige 10 stk. (8 for 5er lag). Hvis det blir større treningsgrupper, skal det være to kampsett for denne gruppen, f. eks. en treningsgruppe betjener to lag i serien. Hovedprioriteringen i aldersklassene er å tilstrebe mest mulig spilletid og jevnest mulige lag. Primært er det ikke ønskelig å vinne eller å tape kamper med Treningsarbeidet skal fokusere på å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, samt holdninger. I aldersgruppen 6-9 år er treningsmengde normalt 1-2 ganger pr uke. Taktiske vurderinger skal være fraværende ved uttak til kamp, alle er like viktige.

9 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 9 av 30 Etter hvert kan en begynne å øke treningstilbudet til de mest treningsvillige som har nødvendige ferdigheter. Fra aldersgruppen 9 år streber klubben etter å gi ekstratilbud til de mest ivrige guttene. Barnefotball gjennom vinterhalvåret: Det kan også gis et fotballtilbud hele året - også i barnefotballen. Her må ingen føle noe press om å delta, men det bør være et tilbud til de som har lyst. Klubben stiller bane (mot baneleie) og utstyr til rådighet, lagene må selv stille med trener/støtteapparat. Det er også positivt å være involvert i andre idretter, men det er ingen forutsetning. Fotball er i seg selv en svært allsidig idrett. Støtteapparatet må legge til rette for at barn som ønsker å delta i flere idretter og/eller i andre organisasjoner får mulighet til dette. Det må derfor arbeides aktivt for å koordinere alle tilbud som gis lokalt. Rekrutt-12: I siste lilleguttklasse, 12 år, vil de mest treningsvillige som har nødvendige ferdigheter, holdninger og motivasjon få et ekstratilbud i form av et overbygningslag, som skal spille kamper i serien for første års smågutt (11er). Dette blir ikke et fast lag, men spillere hospiteres inn fra de øvrige lagene etter system ivaretatt av lagets trener og de sportslig ansvarlige (se egne retningslinjer). Ungdomsfotball, år Smågutt-/Småjente- fotball: Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 13- og 14-år. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Fra og med høsten som første års smågutt/småjente deles lagene i ferdighetsnivåer (divisjoner) innen Oslo Fotballkrets. Fotballkretsen definerer serieoppsettet for de enkelte divisjoner. Kampresultater registreres og lagenes tabellposisjon avgjør divisjons-tilhørighet. Det spilles 11'er fotball. Gutt-/Jente- fotball: Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 15- og 16-år. Gutter og jenter vil normalt være delt på dette trinnet. Lagets plassering i divisjon avgjøres av forrige års tabellposisjon. Fotballkretsen definerer serieoppsettet for de enkelte divisjoner innen sin krets. Videre har hver krets et kretslag som består av de beste spillerne fra lagene i kretsen. Det spilles 11'er fotball. Juniorfotball: Spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 17-, 18- og 19-år. Det er videre etablert en såkalt interkrets-serie der kretsens beste lag deltar. Ellers i hovedsak som over. De beste fra juniorlaget matches normalt forsiktig på klubbens rekrutt- og A-lag. Ved smågutte/-jentealder blir samtlige spillerne fra Hofstad og Mellom-Nes, satt sammen i ett årskull. Spillere fra Hvalstad og Billingstad vil også komme til da de pt ikke har egne 11 er lag. I dette kullet har vi differensierte tilbud; ett første lag og 1 eller flere breddelag. Det er viktig at spillerne sikres mest mulig spilletid også i disse årsklassene. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig. Det medfører at det skal være flyt i mellom talentlaget og breddelagene i form av f. eks. hospitering eller at spillere permanent kan flyttes begge veier.

10 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 10 av 30 Retningslinjer for lån av spillere. Når det må lånes spillere pga. skader etc., skal spiller(e) fortrinnsvis lånes fra andre Holmen lag i samme årsklasse, eller så kan spillere lånes opp fra årsklassen under. Dette skal i så fall være spillere som viser stor vilje og har ferdighetsnivå og fysiske forutsetninger til å spille mot større spillere. Må et lag låne spillere, må lagledelsen på forhånd ta kontakt med avgivende lags trener for å få godkjenning om hvilke spillere som kan lånes. Lån av spillere skal ikke gå på bekostning av basislag i serie eller cuper. Trenerne må fordele belastningen blant spillerne. Det skal etterstrebes størst mulig fleksibilitet fra alle parter. Retningslinjer for hospitering Definisjon: Dytting av spillere opp ett eller to årstrinn Hospitering er et tiltak for de spillerne med spesielt gode fotballferdigheter på hvert alderstrinn og er et virkemiddel som skal bidra til å gi disse spillerne utfordringer på deres eget nivå slik at de kan utøve sin idrett i sitt nærmiljø samtidig med at de får muligheten til å utvikle seg. Hospitering er i utgangspunktet et ekstratilbud som kommer i tillegg til trening og kamper på eget alderstrinn. Kun spillere som er modne nok med hensyn til holdninger, motivasjon, oppførsel og ferdigheter er aktuelle for hospiteringsordningen. All hospitering av spillere skal kun skje etter nøye vurdering og samtaler mellom spiller, foreldre, trenere og eventuelt sportslig utvalg. Spillere som hospiterer skal trene/spille sammen med førstelaget i den årsklassen de hospiterer inn i. Ved spørsmål om hospitering så skal trenere og lagledere på de to aktuelle alderstrinnene jobbe sammen og strebe etter å finne løsninger slik at spillerens interesser og sportslige utvikling blir ivaretatt. Hospiteringsordningen gjelder kun inn mot lag i ungdomsfotballen, dvs. fra 13 år; spillere fra årgangene 11 og 12 år kan hospitere inn i 13 år hvis det er spillere som viser ekstreme fotballferdigheter. En mildere form for hospitering er å la spillere i en yngre årsklasse spille noen kamper sammen med spillere i en eldre årsklasse. HIF mener at hospitering vil være et preventivt tiltak mot frafall til andre klubber. Retningslinjer for permanent oppflytting Oppflytting til lag i aldersklassen over kan gjennomføres i alderen år. Spiller som skal flyttes permanent opp en klasse, skal vurderes som så god at han jevnlig vil være i startelleveren på laget han flyttes til. Får spilleren for lite kamptrening går en tilbake til hospiteringsordninger. Sportslig utvalg skal informeres av trener i gruppen hvor spilleren evt. skal flyttes opp fra om hvem som er aktuelle og er den endelige beslutningsinstans.

11 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 11 av 30 Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves og hvilke konsekvenser dette medfører. Det kan ha både minus- og plussider med permanent oppflytting, og disse skal belyses i samtalene. Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves. Dersom en spiller ikke ønsker å flytte opp, skal hospitering fortsette etter retningslinjene. Trener skal ha jevnlige samtaler med spiller for å følge opp utvikling/trivsel. Dersom det er ting som ikke fungerer, kan det være aktuelt å flytte spiller ned i egen klasse og tilbake til hospiteringsordning.

12 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 12 av Treningsopplegg og ferdighetsutvikling Flytsonemodellen I Holmen vektlegger vi ferdighetsutvikling for våre spillere. Vi mener det gjøres best ved å legge til rette aktiviteten slik at hver enkelt spiller får oppleve følelsen av mestring så ofte som mulig. Trenerne har derfor et særskilt ansvar for å tilrettelegge treningen slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i stil med hans ferdigheter. Det skal ikke være slik at kun de med høyest ferdighet, opplever mestring og det å lykkes. Treningen skal fortrinnsvis organiseres med øvelser slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå, øver sammen. Gjennom dette vil vi sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå. Dette er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Gjennom en slik differensiert aktivitet kan vi tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at spilleren både opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jf. Flytsonemodellen ). På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelse, påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen. Flytsonemodellen Flytsone-modellen illustrerer at forholdet mellom utfordringer og ferdigheter må stå i stil, slik at ikke spilleren opplever aktiviteten som angstfylt eller kjedelig.

13 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 13 av 30 Barnefotballen, 6 12 år Generelt for alle aldersklasser i barnefotballen gjelder det at man i en hver trening skal tilstrebe så mye ballberøring per spiller som mulig. Det er derfor et klart mål at all trening i treningstiden, skjer med ball. Trenerne i barnefotballen skal sette fokus på: Pasnings-, mottaks-, medtaks- og avslutningsferdigheter med hovedfokus på spillerens 1. berøring. Utvikle bevegelsesmønster til hver enkelt spiller, gjennom frekvenstrening Opparbeide generelle basisferdigheter gjennom teknisk trening Øke treningsmengden gradvis. Unge gutter og jenter tåler ofte hardere belastning enn voksne tror, men vær våken for slitasje, og gi spillerne nødvendig hvile. Øke bevisstgjøringen av samhandling, f. eks. pasning i forhold til bevegelse, i de eldste klassene i barnefotballen. I de eldste klassene i barnefotballen kan en begynne å øke bevisstheten i forhold til taktiske valg. Fokus på 1. berøringen. Gjør spilleren oppmerksom på hvor viktig det er å velge riktig når de mottar ballen (direkte skudd, mottak og legge til rette eller direkte pasning osv.) Det finnes merkeprøver som kan tas av spillerne. Opplegg for disse er utarbeiet av NFF og bør gjennomføres en gang i året. Barna vil med dette få testet sine ferdigheter Innholdet i treningene NB! All trening skal foregå med ball. Mengde: 6-8 år: Denne aldersklassen trener 1-2 gang per uke år: Denne aldersklassen trener 2-3 ganger per uke. 12 år: Denne aldersklassen trener 2-4 ganger per uke (basislag +overbygningslag). Oppvarming: Øvelser på oppvarming skal skje med ball og kan være for eksempel: Sjonglering, føringer, vendinger og finter. Headeøvelser. La barna tidlig få kontakt med ball på hodet. Da lærer de så tidlig som mulig å ikke være redd ved headinger. Varighet: ca. 10 minutter Lek med ball og enkel ferdighetstrening (enkle tekniske øvelser): Trening av pasningsferdighet, mottak og føring av ballen. Varighet: ca. 15 minutter Spilløvelser: Spill i små grupper på små flater. Grupper fra 2:2 til 5:5 (femmerfotball). Varighet: ca. 45 minutter

14 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 14 av 30 Avslutningsøvelser: La alle som vil, få prøve seg som keeper. Her er det viktig at ikke spillerne står i kø. Del gruppene opp slik at ventetiden blir kortest mulig. Varighet: ca. 15 minutter Nedjogg / uttøyning: Viktig å lære spillerne opp tidlig til gode rutiner for dette. Bruk og denne tiden til å gi spillerne tilbakemeldinger slik at en unngår å bruke oppsatt tid på bane til dette. Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. Rollefordeling Spilleren skal ikke bli satt i kun en posisjon, men skal i løpet av de første årene (6-12 år) få prøvd seg på flest mulige plasser. Treneren må presisere at hver posisjon på banen er like viktig. Oppmuntre til å prøve seg som keeper og forsvarsspiller. Laguttak I barnefotballen er ingen viktigere enn andre. I utgangspunktet skal alle få like mye spilletid, forutsatt at man ikke har stort treningsfravær. Trenerne skal her bruke skjønn. Taktiske vurderinger i den hensikt å vinne kamper, skal være fraværende. I alderen 10-12år bør begrepet konkurranse innføres. Dette gjøres ved å klargjøre at treningsoppmøte og innsats blir prioritert/belønnet. Spillestil I barnefotballen skal ikke spillestil ha stor betydning for treningsarbeidet. Fokuser på: Spille seg ut fra keeper Alltid prøve å treffe medspiller med en pasning Gi ros er alltid viktig. Alle skal spille til alle. Vi ønsker at våre lag skal fremstå ballbesittende og vi ønsker ikke ensidige utspark fra keeper og lange pasninger mot raske spisser. NB! Fotball skal spilles, ikke sparkes Krav til spillere Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre. Gi beskjed til trener/lagleder dersom Du ikke kan komme (trening og kamp). Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. Øv gjerne på de tingene som treneren mener Du må forbedre Deg på. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere Innrett Deg etter fellesskapets regler. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. Møt forberedt også med tanke på utstyr.(vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc )

15 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 15 av 30 Trenere i barnefotballen Trenere i barnefotball rekrutteres som regel fra foreldregruppen. Foreldrerollen som trener evalueres etter barnefotballperioden. Oppgaver og ansvar: Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i sportsplanen. Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen. Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder. Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for barnefotballen, mens trener for overbyggingslag i 12-årsklassen også plikter å delta i tilsvarende forum for ungdomsfotballen. Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med sportslig leder i barnefotballen. Trenerne i de forskjellige årsklasser skal jevnlig møtes for å diskutere samarbeidsløsninger på tvers av lagene. Utdanning/kurs: Alle trenere skal gjennomføre internt trenerkurs i klubben. Gjennomføres i forbindelse med oppstart av lagene. Det er et krav at trenerne i barnefotballen har gjennomført aktivitetslederkurs. Det er og ønskelig at trenerne for aldersgruppen år har gjennomført Trener 1 kurs. Dersom man ikke oppfyller kriteriet, men er villig til å ta kurs, er man kvalifisert. Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot det krav som er nevnt ovenfor. Klubben plikter å legge til rette for at trenerne får tilbud om nødvendig kursing. Krav til trenere: Planlegg alle treninger på forhånd og møt opp i god tid. Forsøk i størst mulig grad å utvikle deg selv via kurs og utdanning. Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn treneren selv. Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet. Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å tale fritt. Få frem spillernes ideer. Sett pris på en diskusjon eller uenighet. Dette betyr at spillerne er engasjerte. Samarbeid og uenighet hører sammen. La spillerne få være med på å sette mål og gi retningslinjer for laget. Let etter mulighet for samarbeid. Skap forståelse for medansvar mht. utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, treningsutbytte, plikter etc.. Kartlegg spillernes individuelle behov. Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen.

16 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 16 av 30 Noen faktorer som treneren må prøve å leve opp til: Du må like å arbeide med barn Vær positiv! Ros er bedre enn ris! Oppmuntre, motivere og rettlede spillere som yter sitt beste for å lykkes Bruke tid til å lytte og snakke med spillere Møt presis og godt forberedt til hver trening Sørg for stor aktivitet på treningen unngå store køer Vær bestemt og rettferdig Vær et forbilde eksempelets makt er stor Retningslinjer for Rekrutt-12 Organisering: En treningssamling i uken (utenfor sesong kan overbyggingslaget trene 2 ganger i uken) HIF ansetter trener som ikke har tilknytning til breddelagene. For å skape tilhørighet, blir det utarbeidet et rulleringssystem blant breddetrenerne som plikter å delta på samlinger og kamper som hjelpetrenere/lagledere. Laget deltar i seriespill i klassen for første års smågutter (11-er fotball). Det skal tilstrebes at disse aktivitetene ikke kolliderer med breddelagenes aktivitet. Kriterier: Treningsvilje (det er en forutsetning at spillere som får dette tilbudet, også trener for fullt med breddelaget). Holdninger Ferdigheter Oppførsel Sportslige prioriteringer: Trener overbyggingslag skal jobbe etter samme kriterier som trenere på de ulike talentlagene. Ballbesittelse med utgangspunkt i igangsetting fra keeper til backrekke og hvor mange spillere involveres i angrepsoppbyggingen. Backspillernes rolle skal ha stor betydning lagets offensive spill hvor fokus skal være å skape 2 mot 1 situasjoner på kantene Spillerne skal innlæres i de ulike roller, men bør ikke måtte forholde seg til flere enn 2-3 slike roller. Utholdenhetstrening utføres i spillsituasjon kamplike spillsituasjoner Vi ønsker primært at spillerne allerede her skal lære soneforsvar som defensivt fundament, men det er viktigere at det utvikles spillere som er sterke 1:1. Ansvar: Trener for overbyggingslaget plikter seg til å ha en god dialog med trenerne for breddelagene slik at en sikrer en god og riktig flyt av spillere inn og ut av gruppen.

17 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 17 av 30 Den enkelte spilleren må være klar over at: - Rekrutt 12 er et ekstratilbud - 7 er laget skal prioriteres sammen med Rekrutt 12 (hvis ikke annet er avtalt) - spilleren kan bli flyttet opp eller ned - 1 treningsgruppe med 11 er kamp tilbud i G.13 serien (1. eller 2. div) - Spillere deltar på sitt respektive 7 er lag ved siden av Rekrutt 12 - En fast kjernegruppe + hospitantgrupper - 2 treninger + kamp pr uke

18 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 18 av 30 Ungdomsfotballen, år Boka Ferdighetsutvikling i FOTBALL sier at: Som trener bør du jevnlig gi spillerne feedback. Det virker motiverende og stimulerende. Bruk ofte positiv forsterkning, og vær lærings- og prestasjonsorientert når du gir feedback! Målet er å bevisstgjøre spillerne, slik at de kan gi feedback til seg selv. Treneren bør variere mellom feedback og feedforward, mellom å fryse spillet og å gi løpende tilbakemeldinger, og mellom å snakke til enkeltspillere, deler av laget og hele laget. Dette skal danne grunnlaget for hvordan våre trenere i ungdomsfotball jobber på treningene. Generelt for ungdomsfotballen gjelder det fortsatt å ha mye ballkontakt for hver enkelt spiller. I tillegg er det viktig å ofte sette spillerne i situasjoner hvor de både må foreta et handlingsvalg og en handling. For trenerne blir det derfor viktig å få opp et øvingsbilde for spillerne, og deretter la de få mange repetisjoner for å automatisere sine ferdigheter. Målsetting/Motivasjon i ungdomsfotballen Vi skal beskrive hver rolle og hva vi leter etter i den aktuelle rolle. F. eks. Midtstopper: Han skal være god i lufta, god spenst, være hurtig, god med begge bein, god plasseringsevne. osv. Vi sier ikke at hver spiller får tildelt en rolle allerede fra 12 år, men at han skal jobbe seg frem til en plassering hvor han passer og føler seg mest komfortabel i. Dette skal gjøres i samråd med trener og sportslig utvalg/trenerkoordinator. Utvikle taktisk forståelse, teknisk ferdighet og kreativitet i tråd med sportsplan Sørge for at alle som vil får et trenings- og kamptilbud tilrettelagt for den enkelte Ønskelig at Holmen er representert på alle kretsens samlinger (kretslag, sonelag/distriktslag og lignende) med minimum 1 spiller per årsklasse. Hovedtrener på kullet avgjør størrelse på troppene.

19 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 19 av 30 Prioriteringer i ungdomsfotballen Mest mulig spilletid. All fysisk trening, styrke, kondisjon og spenst, utføres i spillsituasjon og kamplike situasjoner Utvikle en rollebeskrivelse av hver posisjon på banen og hva den innebærer. Rolletrening skal vektlegges i større grad i treningsarbeidet Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. Vi ønsker å utvikle spillere som har gode ferdigheter og som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press. Spillere som er hurtige med og uten ball Generell teknikk trening er fremdeles viktig i treningsarbeidet. Gjøres via isolerte øvelser, samt spill. Vektlegg betydningen av en god 1. berøring både teknisk og taktisk Mer fokusering på individuelle og relasjonelle ferdigheter, det vil si øving av handling og handlingsvalg ut fra situasjon på banen. Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp. (jf. kap.4 Holdninger) Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet. Spillere som tør influere både i kamp og trening Fotball skal være gøy. Positivitet og ros viktige nøkkelord. Svært viktig å få spillerne til å være opptatt av å løse oppgaven fremfor det å være resultatorientert. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Den som er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort, vinner som regel kampene mot mer tekniske, men fysisk svakere spillere. Dette gir oss klare holdepunkter: o Vi må ikke være for opptatt av resultater o Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha tålmodighet til å la den utvikle seg. o Vårt arbeid skal være utviklingsorientert Spilleforståelse/Taktikk/Rollefordeling Vi skal beskrive hver enkelt posisjon på banen. Dvs. hva kjennetegner posisjonen og hvilke ferdigheter vi ønsker at spilleren i den aktuelle posisjonen skal inneha. Ved å beskrive hver enkelt rolle, gjør vi det enklere for spillere og trenere, fordi vi belyser hva som er viktig i den aktuelle posisjon. Spillerne skal etter eget ønske og i samråd med trener, prøve seg i ulike roller. Dette gjelder i aldersgruppen år (gjelder også barnefotball) Fra 15 års alderen bør spillerne finne sin rolle og dyrkes i denne.

20 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 20 av 30 Spillertyper i de ulike roller Keeper: God til å kommunisere, dirigere via språket og kroppen. Generell gode keeperferdigheter. God også med beina. Viktig med fysikk (styrke, spenst, utholdenhet, reaksjonsog løpshurtighet) samt psykiske ressurser (mot, konsentrasjon, trygghet og autoritet). Være god på rask igangsetting av spillet. Keeper skal tas med i tekniske øvelser på lik linje med utespillere. Midtstoppere: Ønskelig med hurtige stoppere. God rekkevidde både langs bakken og i lufta. Skal være god med ballen i beina, siden de ofte er delaktig i oppspillsfasen. Utvikle både høyrebeinte og venstrebeinte spillere. Ha fokus i treningsarbeidet på å utvikle begge ben. Gode som førsteforsvarer. Og god taklingsferdighet. Kommunikasjon et nøkkelord for å lykkes. Backer: Vi skal utvikle spillende backer. Dvs. skal være gode med ballen i beina og ha en god pasningsfot. God 1. berøring. Raske spillere med god utholdenhet. Vanskelig kombinasjon, men viktig for offensive backer. Svært viktig å utvikle førsteforsvarerrollen. Ønskelig med en høyrebeint og en venstrebeint back. Viktig grunnet utoverskrudde innlegg foran mål. Kanter/ Vinger: I disse posisjonene er det viktig med fart, både med og uten ball. Gode driblere. God 1. berøring. Gode innlegg. Også her ønskelig med venstrebeinte og høyrebeinte spillere. Holde fokus på komme på rett side. Dvs. god utholdenhet trengs for å kunne komme hjem etter endt angrep. Førsteforsvarer rollen også viktig element i deres arbeid. Defensiv sentral midtbane: Et oppspillspunkt. Skal være god med begge bein, sikker pasningspiller (også langpasninger). Rask med ballen i beina. Godt langskudd. Første- og andreforsvarerrollen er viktig i hans defensive spill. Bør være en ballvinnertype både langs bakken og i lufta. Offensiv sentral midtbane: Også et oppspillspunkt. God med ballen i beina, og rask ballbehandling. God 1. berøring. En kreativ type som skal ha lov til å feile. Gode avslutteregenskaper er viktig. Er også viktig i det defensive arbeidet, derfor gode første- og andreforsvareregenskaper. Skal være løpsvillig og ha god utholdenhet. Spiss nr 1: Sterk type med god rekkevidde i luften. Skal også ha gode ferdigheter langs bakken. Flink til å utfordre med ballen i beina. Bør også være rask slik at en kan være i stand til å utfordre bakrom. Viktig i treningsarbeidet at en fremelsker avslutteregenskapene til slike type spillere. Skal være et oppspillspunkt, derfor viktig å være god feilvendt. Viktig egenskap for å kunne holde på ballen høyt i banen. Stor arbeidskapasitet viktig for det defensive arbeidet. Spiss nr 2: En rask type med gode utfordreregenskaper. Skal være spesielt god innefor 16 meteren. Teknisk god med stort repertoar i utfordrer rollen. En som skaper problemer i motstanders lag grunnet sin bevegelighet og ballbehandling. Også her viktig med stor arbeidskapasitet defensivt.

21 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 21 av 30 Spillestil Holmen ønsker å spille en attraktiv fotball som gjør at hver enkelt spiller vil få mange ballberøringer og involveringer. Ballbesittelse med utgangspunkt i igangsetting fra keeper til backrekke og hvor mange spillere involveres i angrepsoppbyggingen. Backspillernes rolle skal ha stor betydning i lagets offensive spill hvor fokus skal være å skape 2 mot 1 situasjoner på kantene Spillerne må kunne gjøre bruk av egen kreativitet i det oppbyggende spillet, men med retningslinjer som er bestemt av den rollen en har. Det defensive spillet skal være soneorientert, med de retningslinjer et slikt system innebærer. I smågutte-/-jenteklassen kan en evt. spille med markering i sone for å utvikle 1. forsvarerrollen. Vektlegg samhandling også defensivt. Hele laget forsvarer seg når vi mister ball. Unnasluntring defensivt skal bli slått hardt ned på. Også svært viktig at spillerne læres opp til å bli sterke i 1:1 situasjoner. Grunnen til denne ballbesittende spillestil, som gjør at hver enkelt spiller vil bli mye involvert i spillet, er at vi mener det er den beste måten å utvikle spillernes ferdigheter. Spillerutvikling: Vi ønsker å utvikle spillere som: Tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet både på trening og i kamp. Har gode ferdigheter og kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press Er hurtige med og uten ball Er aggressive og oppofrende i spillestilen Har de rette holdninger til så vel trening som kamp Tar ansvar for egen utvikling. Kommer for å trene, ikke bli trent. Klubben ønsker også å knytte til seg en spillerutvikler som vil drive spesifikk ferdighetstrening for noen få utvalgte spillere på talentlagene. Denne personen vil også ha det overordnete ansvaret for at disse spillerne har et tilbud som ivaretar dem på en tilfredsstillende måte. I dette ligger riktig trenings- og kamparena og en fornuftig belastning.

22 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 22 av 30 Trenere i ungdomsfotballen Ansettelse av trenere: Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: Informasjon om klubbens sportslige plan. Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene Den aktuelle treners behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til klubben Kvalifikasjoner: Trenerne i ellever fotballen skal ha gjennomført minimum Trener 1 kurs. Dersom man ikke oppfyller kriteriet, men er villig til å ta kurs, er man kvalifisert. Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot det krav som er nevnt ovenfor. Oppgaver og ansvar Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i sportsplanen. Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen. Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder. Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for ungdomsfotballen Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med trenerkoordinator, leder trenerkollegium og sportslig leder i ungdomsfotballen. Krav til treneren Treneren skal før sesongen starter lage en sesongplan som leveres sportslig utvalg. Treneren skal føre treningsdagbok (gjelder ungdomsfotballen (13-16 år). Denne skal inneholde følgende hoveddeler: o Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnummer og fødselsår. o Fraværsføring for trening. o Føre laglederbok for kamper. Treneren skal sammen med spiller sette opp klare mål for hver spiller. Trener forplikter seg til å gi gode tilbakemeldinger fortløpende til spillerne, da spesielt i forhold til spillere som får lite kamptid. Spillerne må og få klare tilbakemeldinger på hva de kan trene mer på for å forbedre seg. Det er viktig å være ærlig med spillere som ikke hevder seg/ oppfyller oppsatte mål. Treneren bør gjennomføre minst 2 samtaler med den enkelte spiller i løpet av sesongen (eks. vår og høst). Denne samtalen skal gi spilleren konkrete tilbakemeldinger på utvikling i forhold til oppsatte mål. Ved sesongslutt i oktober/november skal treneren lage en årsrapport for laget og spillerne i ungdomsfotballen. Denne skal leveres sportslig utvalg.

23 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 23 av 30 Gi spillere som får lite kamptid en forklaring på hvorfor. Foreldre kan også få del i denne informasjonen. Gi spillere beskjed på hva de kan trene mer på for å forbedre seg, og lag gjerne sammen med spilleren en kortsiktig og langsiktig plan på dette. For å opprettholde en homogen gruppe som respekterer hverandre og Deg/Dere, kan det være fornuftig å la en spiller få spilletid uten at det nødvendigvis er Din egen overbevisning sportslig sett. Vær ærlig med spilleren. Dersom en spiller ikke klarer å hevde seg, er det kanskje bedre å la denne få melding om dette, slik at spilleren eventuelt kan ta et valg om å gå ned et hakk eller skifte klubb. Prøv å ta en kort oppsummering etter hver kamp i garderoben eller på nærmeste trening for å gi spillerne og Deg selv en mulighet til å ta et tap eller en seier med fatning. Da unngår man mye rykter og bakomsnakk mellom spillere og andre før neste trening. Krav til spillere Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre. Gi beskjed til trener/lagleder dersom Du ikke kan komme (trening og kamp). Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. Øv gjerne på de tingene som treneren mener Du må forbedre Deg på. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere Innrett Deg etter fellesskapets regler. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. Møt forberedt også med tanke på utstyr.(vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc ) Tilbud til spillerne HIF ønsker å gi følgende kurs til spillerne: Dommerkurs (fra 15 år og oppover) Trenerkurs (fra 16 år og oppover) Lederkurs (fra 16 år og oppover)

24 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 24 av Funksjonsbeskrivelser for ledere/tillitsvalgte Trenerkoordinator Kvalifikasjoner: Trenerkoordinator bør ha hatt erfaring som spiller og NFFs trener C-kurs (kretsens anbefalinger). Hovedansvarsområder: Sportsplan utøvelse, videreutvikling og oppfølging Utdanning og oppfølging av klubbens trenerkorps i samarbeid med sportslig leder Påse at spiller- og trenerutvikling skjer i samsvar med sportsplan (kvalitetssikring) Arbeidsoppgaver: I klubben Hovedansvarlig for å initiere, gjennomføre og ivareta klubbprosesser knyttet til utvikling og videreutvikling av klubbens sportslige plan Medlem og delta i klubbens sportslige utvalg I samarbeid med sportslig leder være kontaktperson ifht. andre klubber, krets og forbund knyttet til utdanning og spiller- og trenerutvikling. I forhold til trenere Være ressursperson ifht. klubbens trenerfora for barne- og ungdomsfotball Sammen med de sportslige lederne sørge for og legge til rette for at det drives kvalitetsmessig riktig treningsarbeid i barne- og ungdomsfotballen, herunder oppfølgingsarbeid og internkursing av trenere Følge opp og legge til rette for at trenere får tilgang til utdanning internt eller eksternt ifht. sine behov og nivå i samarbeid med klubbens utdanningskontakt. I samarbeid med sportslige ledere være rådgiver for trenere mht. disponering av spillere på tvers av lag og alder I forhold til spillere Legge til rette og følge opp hospiteringsavtaler i barne- og ungdomsfotball i samråd med hovedtrenere og sportslig leder ungdom og barn Samtalepartner og ressursperson for spillere, sammen med klubbens trenere og sportslige ledere, vedrørende hospiteringsordninger internt og eksternt Ansvarlig for å følge opp spillere vedrørende tiltak i toppklubb, sone- og kretsregi i samarbeid med sportslig leder og spillernes trenere. Følge opp hospiteringene Rapportering og andre forhold: Trenerkoordinator har møteplikt (ikke stemmerett) i HIFs styre og skal rapportere jevnlig til klubbens sportslig utvalg.

25 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 25 av 30 Sportslig leder Hovedansvar Sportslige ledere er styrets stabsperson som skal tilrettelegge all sportslig aktivitet i barneog ungdomsfotballen. Koordinering av aktivitetene skjer i nært samarbeid med og gjennom trenerkoordinator og trenere/lagledere for den enkelte treningsgruppe (lag). Kvalifikasjoner Sportslig leder bør ha hatt erfaring som spiller/trener og ha NFFs trener 1 kurs. Ved lang erfaring som trener/leder innen barne- og ungdomsfotballen, kan formalkravene fravikes. Arbeidsområder Møte fast i klubbens ulike forum for barne- og ungdomsfotballen. Holde seg à jour innenfor fotballfaglige emner. Være kontaktperson for trenerne i forhold til regelverk og lignende. Ha ansvar for spilleroverganger, både tilgang og avgang. Sammen med trenere i klubben delta i krets og forbunds impulssamlinger evt. andre kurs/treningssamlinger Rekruttere og stimulere trenere/lagledere i klubben som ikke har trenerutdanning, til å starte på NFFs trenerutdanning. Hensikt: Klubben blir i størst mulig grad selvforsynt med trenere. Ha ansvar for at sportsplanen blir justert og fornyet. Dette i samarbeid med styret, trenerkollegium og trenerkoordinator. Motivere trenere i alle aldersgrupper slik at de får lyst til å arbeide etter sportsplanens intensjoner, og dermed øke graden av systematikk i treningsarbeidet Se til at aldersbestemte lag i klubben får tilfredsstillende treningstider og baneforhold.

26 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 26 av 30 Laglederfunksjonen LAGLEDERS OPPGAVER I HIF: Møteplikt på møter innkalt av klubben, laglederne er klubbens kontaktpersoner mot foreldre/spillere. Kontaktperson mot klubbens materialansvarlig når det gjelder lagets behov for baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr, drakter, overtrekksdresser osv. Følge opp de intensjoner som materialansvarlig har lagt opp. Føre spillerliste med navn, fødselsdato og adresse. Levere liste til kontingentansvarlig senest 20. jan. Oppdatere listen løpende. Bistå klubben i å påse at spillerne betaler treningsavgiften. Sørge for at alle spillere er spilleberettiget for HIF (overgangsskjema for spillere f.o.m. 13 år som kommer fra andre klubber) Avholde foreldremøter, minst 2 ganger i året. Følge opp barna på treninger og kamper; har de leggbeskyttere, treningstøy etter været, riktige sko, har de drikke til kamper etc. Organisere evt. dugnader for laget, ansvar for evt. lagkasse. Organisere trygg transport (kjøreliste) til lagets bortekamper. Sammen med trener, oppbevare og holde utstyr i orden. Sammen med trener, sørge for at det på trening og i kamp er baller, vester, medisinskrin og annet nødvendig utstyr tilgjengelig. Melde laget på til aktuelle turneringer. Sørge for evt. flytting av kamper, melde fra til motstander laget Følge alle lagets kamper (evt. skaffe stedfortreder) Innhente opplysninger om motstanders draktfarge og evt. ha reserveutstyr klart. Skaffe dommere til hjemmekamper, sjekke i god tid at oppsatt dommer stiller (senest dagen før kamp). Før kampstart gjøre følgende : - påse at banen er merket (hjemme). - ta imot motstander og dommer (hjemme). - fylle ut dommerkort (ha alltid blanke kort i reserve). (Ungd.fotball) Etter kampslutt gjøre følgende: - sørge for at utstyr blir ivaretatt. - betale dommer (hjemme) - ringe inn resultat til kretsen (hjemm) (Ungd.fotball) Sammen med trener, holde oversikt over antall gule/røde kort. Sørge for å fylle ut evt. skadeskjema Føre regnskap over lagets dommerutgifter, ta vare på kvitteringer og levere alt til klubben iht. instruks. Løse konflikter innad i laget sammen med spillerne og foreldre. Ved behov kan styret kontaktes. Melde laget på treningstider (både sommer og vinter)

27 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 27 av 30 Husk: Grensene mellom trener og lagleders funksjoner i aldersbestemt fotball må ikke bli for rigide. Nødvendigheten av samarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver over "grensene", må fremheves. "Bruk sunn fornuft"

28 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 28 av Treningsavgiften I ungdomsfotballen dekker treningsavgiften også lisens og forsikring for spilleren og kun spillere som har betalt vil være dekket av dette. Klubben vil få en bot hvis det oppdages at en spiller som ikke har dette i orden spiller kamp(er). Slike bøter skal betales av det aktuelle laget. Treningsavgiften dekker: Seriepåmelding Drift og vedlikehold av grus/gress/kunstgress Påmeldingsavgift inntil 2 cuper pr. sesong i Norden Administrasjonskostnader Lønnsutgifter trenere (Ungdomsfotball) Lisenser og forsikringer (Ungdomsfotball) Lønnsutgifter til administrasjon, baneansvarlig, trenerkoordinatorer Fritak for en treningsavgift pr. lag (to fritak for 11- og 12 år) Klubbmesterskap for Barnefotballen Trenerkurs for foreldretrenere i Barnefotballen Trenerforum/kurs for Ungdomsfotballen Dommerkurs for lagledere/trenere eller andre Dommerutgifter for ungdomsfotball Materiell: - Drakter, shortser og strømper til alle nye lag (varighet ca 3 år) - En ball til hver spiller for nye lag i barnefotballen. - Supplering av 5 baller pr. lag pr. år - Førstehjelpsskrin til hvert nytt lag - Markører, kjegler og markeringsvester - Nødvendige suppleringer av utstyr PRINSIPPER FOR FAKTURERING AV TRENINGSAVGIFTER Treningsavgiften er klubbens viktig inntektskilde og er avgjørende for at HIF skal kunne tilby spillerne gode tilbud. Alle spillere skal betale treningsavgiften før sesongen starter (dvs. når faktura blir sendt ut fra ansvarlig person i klubben og innen fakturafristen). Spillerne som ikke har betalt treningsavgift, vil bli nektet å delta på trening eller kamper. (Stikkprøver vil bli tatt av kasserer) Spillere som på forhånd har avklart at de kommer til å trene mindre enn 3 måneder, betaler halv avgift. (kasserer må informeres på forhånd) Spillere som blir skadet, kan søke om refusjon av halve avgiften om de er skadet mer enn halve sesongen. Spillere som begynner etter sommeren (15. juli) uansett når, betaler halv avgift. Spillere som begynner før sommeren, betaler full avgift uansett når de begynner. Spillere som er nye, og kun er med på noen få treninger, slipper å betale om de finner ut at dette ikke er noe for dem. (det er viktig at lagleder/trener noterer seg spillernes oppmøte på treninger og kamper)

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Abildsø IL

Sportsplan Abildsø IL Sportsplan Abildsø IL Utviklet av Anders Johre og Amund Eriksen. Telenor ASA Group 1 Innholdsfortegnelse 1. KLUBBEN ABILDSØ FOTBALL... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 4 1.2 MÅLSETTING... 4 1.3 VERDIER OG

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan Sportsplan 1. Generelt (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. TFH sin sportslige hovedmålsetning er å rekruttere egne spillere til eget

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

Velkommen til microfotballen

Velkommen til microfotballen Holmen IF Fotball 27.02.13 Velkommen til microfotballen Tore Liland, Microansvarlig Holmen IF Fotball t_liland@hotmail.com, 900 37 449 Holmen IF Målsetting for dagen: Presentere Holmen IF Fotball og microfotballen

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Sportsplan Flatås IL Fotball FLATÅS FOTBALL

Sportsplan Flatås IL Fotball FLATÅS FOTBALL FLATÅS FOTBALL Sportsplan Flatås IL Fotball. Revidert februar 2015 Side 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikten med sportsplanen... 3 3.0 Holdning, motivasjon og miljø... 4 4.0 Sportslige hovedretningslinjer...

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål.

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 5 Sportsplan fotball 1.1 Sportslige målsettinger I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 1.1.1 Hovedmål Spillere på alle nivå

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer