Treningsprogram i matematikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treningsprogram i matematikk"

Transkript

1 Treningsprogram i matematikk Mundo er et dataprogram i matematikk for skoleår 1 til og med videregående kurs A. Alle elever kan arbeide med programmet uansett matematiske forkunnskaper eller funksjonshemninger. Programmet er velstrukturert og benytter hele verdenskartet som arbeidsmiljø. De forskjellige matematiske oppgavene er fordelt på ulike verdensdeler og land. Hvert land har mange byer med innhold av stigende vanskelighetsgrad, og hver by har tre nivåer. I Administrasjonsdelen velger læreren innhold og innstillinger etter elevens kunnskaper og behov, slik at en kan oppnå stor grad av individuelle tilpasninger. En kan også velge blant ferdige maler for hvert skoleår. Både eleven og læreren kan lett følge kunnskapsutviklingen under arbeidets gang. Systemkrav Windows 98 / 2000 / XP Forfatter og programutforming: Werner Helmrich Design: Hilarie Cutler, Jabana AB Programmering: Håkan Hansson, Jabana AB Bilder: Ulf Mörnerud Produksjonsstøtte er mottatt fra Specialpedagogiska institutet. Internet: Norsk versjon ved Normedia as P.b. 24, N-1451 Nesoddtangen. Tlf Fax

2

3 Innhold 1 Innhold 1 Introduksjon Hvorfor Mundo? Elevdel Lærerdel Installasjon 6 3 Nyheter i versjon Pedagogisk veiledning Hvordan... starter man? Hvordan... arbeider man? Hvordan... vurderer man elevens arbeid? Hjelp! Lagre på... diskett eller annen enhet Lekse Kalkulator Tilgjengelighet 10 6 Funksjonsveiledning Administrasjon Ny elev / Rediger... elev Maler Elevens resultat Statistikk Lyd Utseende Bakgrunnsfarge Mus/markør Hurtiginnstillinger Bryterstyring Kalkulator Oppgavetyper De fire regneartene Addisjon Subtraksjon... 20

4 2 Innhold Multiplikasjonstabeller Multiplikasjon Divisjon Algoritmer Korte algoritmer Størrelse Blandede regnearter Negative tall Tierpotenser Mål og måletall Termometeret Lengder Vekt Vinkler Vei-Fart-Tid Klokka Tid Tallinja og tallserier Tallinja Tallserier Prosent og brøk Prosent Brøk Størrelse Rekkefølge Størrelsesorden Avrunding Overslag Størst/minst Likninger og... uttrykk 30 Likninger Uttrykk Verdensdeler Europa Sverige Tyskland Italia Russland Frankrike Storbritannia Norge Spania Danmark Finland Polen Afrika Sør-Afrika Egypt Kongo Algerie Nigeria Etiopia Marokko Sør-Amerika... 38

5 Innhold 3 1.Brasil Argentina Nord-Amerika USA Mexico Asia Kina Japan Indonesia Thailand India Oseania Australia New Zealand... 43

6 4 1 Introduksjon Introduksjon Mundo er laget av Werner Helmrich, en svensk matematikklærer med mange års praksis. Han ble ofte spurt hvilke matteprogrammer han mente var bra, og ble svar skyldig. Behovet for gode programmer var stort, og tilbudet mangelfullt. I løpet av seks år studerte han derfor 84 matematikkprogrammer, for å få best mulig grunnlag for å lage et matematikkprogram som både kunne dekke pensumet for hele skoleverket, og som skulle kunne brukes av alle elever. Tilgjengelighet for alle var et viktig mål, fordi han også hadde lang erfaring med funksjonshemmede elever. Resultatet ble Mundo - et omfattende treningsprogram i matematikk, som inneholder matteoppgaver innenfor alle matematiske emner fra grunnskolens år 1 til 10 samt videregående kurs A. 1.1 Hvorfor Mundo? Individuell tilpasning Ved å velge innhold og vanskelighetsgrad etter elevens behov, kan en finne det rette nivået å arbeide på for hver elev - hele tida. Målstyring Både læreren og eleven kan lett se hvordan kunnskapene vokser etter hvert som eleven gjør seg ferdig med emne etter emne. Resultatet lagres som statistikk i programmet, og kan skrives ut, slik at man kan følge utviklingen - også over lang tid. Tydelighet For at eleven skal kunne konsentrere seg helt om oppgaven, har Mundo et veldig enkelt miljø på skjermen. Det er åpenbart hva som skal gjøres. Ingen instruksjoner eller hjelpefiler trengs. Det fins lydstøtte til alle oppgaver og menyer osv., men en kan ev. kjøre programmet uten lyd.

7 Introduksjon 5 Respons gis bare ved riktig svar. Ved valg av feil tall, avaktiveres det (grålegges), og eleven får nye sjanser. Strukturert Innholdet er oversiktlig organisert i 6 verdensdeler; der hver har sitt matematiske arbeidsområde. Hver verdensdel er igjen delt inn i mange land med ulike matematiske emner. Landene har stigende vanskelighetsgrad (nivåer). Hvert land omfatter et antall byer - fra noen få til ca. 20. Disse har både navn og nummer, og har stigende vanskelighetsgrad. Hver by har vanligvis 30 oppgaver på 3 ulike nivåer. En kan la eleven arbeide på 2 eller 3 nivåer samtidig, men det vanlige er et nivå om gangen. Motivasjonsskapende Å arbeide med datamaskinen er motivasjonsskapende for de fleste barn. Ved at eleven kun har en oppgave foran seg av gangen, og får direkte respons på arbeidet sitt, gir pedagogisk oppbygde dataprogrammer gode utviklingsmuligheter, spesielt for elever med konsentrasjonseller matematikkvansker. Når eleven klarer å oppnå maksimalt en feil per nivå, markeres byen grønn. Slik kan eleven hele tida se hvilke deler som er ferdig. Oppgavene kan da ikke kjøres på ny uten at læreren aktiverer byen igjen. Avstressende miljø Skjermbildene er bevisst utformet med tanke på å få et rolig arbeidsmiljø. Mange elever har det vi kan kalle musestress. De klikker overalt uten riktig å vite hva de gjør. Mundo kan eventuelt settes opp slik at programmet bare kan kjøres fra tastaturet. Bakgrunnsbildene er laget for å skape harmoni, og det er lite tekster og figurer på skjermen. Tilgjengelighet Et av de viktigste målene da programmet ble utviklet, var høy grad av tilgjengelighet for elever med ulike forutsetninger og behov. Mundo har full lydstøtte, men kan også kjøres helt uten lyd. Programmet kan styres med en eller to brytere, eller med tastatur alene eller mus alene. En klar og tydelig skjermlayout gjør det lett å forstå hva som skal gjøres. Strukturen er den samme i alle deler av programmet, hvilket også letter elevens arbeid. Bakgrunnsbilder kan ev. fjernes dersom eleven forstyrres av illustrasjonene. 1.2 Elevdel Eleven logger inn med sitt eget navn. Det går også å logge inn som Gjest. Man får da et utvalg av oppgaver. Eleven arbeider med de oppgaver som læreren har valgt. Dette innebærer at kun de verdensdeler - land - byer - nivåer som læreren har valgt, aktiviseres. Hvis eleven svarer riktig på en oppgave, gis respons på det, dels ved at svaret aksepteres, og dels ved at en stemme bekrefter det rette svaret. Om eleven gjør feil, gis det ingen respons. Derimot av-aktiveres feilaktig valgte tall og symboler inntil rett tall eller symbol er valgt. Når eleven klarer oppgavene med høyst en feil per nivå i en by, blir delemnet godkjent. Det innebærer at byen farges grønn og avaktiveres. Slik kan eleven se alle områdene som er ferdige til enhver tid. Om læreren vil at eleven skal trene mer på en godkjent by seinere, kan læreren aktivere den igjen når han/hun vil. Ved innlogging lagres alle elevens resultater. Seinere kan man ev. få et sammendrag som også kan skrives ut. Ved innlogging som Gjest lagres ikke resultatet, men det kan skrives ut.

8 6 1.3 Introduksjon Lærerdel I Lærerdelen (Administrasjonsdelen) velger læreren oppgaver og innhold for hver av elevene. Det skjer ved at læreren enten aktiverer eller avaktiverer verdensdel - land - by - nivå, eller går ut fra ferdige elevmaler for de ulike årene. Læreren kan også justere de ferdige malene for elevene, slik at de passer bedre for egen undervisning. Ved valg av nivå på en by kan man få se et eksempel fra gruppa. De spesifikke innstillingene for hver elev gjøres i denne delen. 2 Installasjon Installasjonsanvisninger Mundo 1.1 Lokal installasjon (ca 650Mb) Ved en lokal installasjon kopieres alle brukerspesifikke filer (maler, logger etc.) til en lokal brukermappe. 1. Sett inn cd-en med MUNDO i CD-enheten. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Nettverksinstallasjon Ved en nettverksinstallasjon dannes en felles brukermappe for (maler, logger etc.), og MUNDO installeres lokalt på alle arbeidsstasjoner. 1. Opprett en felles delt brukermappe på en server eller en nettverksharddisk (NAS). Det er viktig at alle brukere har både lese- og skriverettigheter til denne mappa, og at den kan nås via en gyldig bane, for eksempel: f:\shared\mundousers eller \\ \Mundousers 2. Gjør deretter en lokal installasjon i h.h.t. anvisningene ovenfor på en (1) arbeidsstasjon, slik at alle brukerspesifikke filer (maler, logger etc.) kopieres til den lokale brukermappa der. 3. Start MUNDO på den første datamaskinen og logg inn i Administrasjon (med passordet "mundo"). Klikk på AVANSERT. For innstillingen "Rediger søkevei til brukermappe" angir du banen til den nye felles brukermappa. OBS! Ved dette første tilfellet krysses IKKE av i ruta for "Flytt ikke brukerfiler til den nye mappa". Den første gangen vil vi at brukerfilene for maler, logger etc. kopieres til den nye mappa. Klikk på LAGRE, og alle brukerfilene fra den lokale installasjonen flyttes til den nye felles brukermappa.

9 Installasjon 7 4. Gjenta den lokale installasjonen og endringen av brukermappe på de resterende stasjonene, men når du nå angir ny bane klikker du i ruta "Flytt ikke brukerfiler til den nye datamaskinen", etter som vi ikke vil at filene skal flyttes. 5. Når nye arbeidsstasjoner kommer til eller applikasjonen må installeres på ny etter service på datamaskinene etc., så følg instruksjonene i steg 4. OBS! Den felles brukermappa bør inngå i den daglige sikkerhetskopieringen. 3 Nyheter i versjon 1.1 Bedre layout ved stryking av minnetall Bedre layout ved oppgaver med brøk Tydeligere markeringer og bedre farge på vekt, målebånd, klokke og gradskive Mulighet for å øke/minske med piltastene Oppgavene på tallinjen er blitt tydeligere med hjelp av kraftigere markeringer og større tall på tallinjen, samt piler ved søkt tall. Mulighet for å velge farge for "Nøytral bakgrunn"

10 8 Nyheter i versjon 1.1 Mulighet til å slå Insert på/av i "Administrasjon" Mulighet for å velge tykkelse på knappenes rammer i "Administrasjon" Justering av malenes innhold Mulighet for å endre "Administratorens" passord Mulighet for å få et "override"-passord fra NorMedia Mulighet for å endre banen til brukermappa. Passer for mindre skoler med en delt USB- eller nettverksharddisk på flere datamaskiner. MUNDO installeres individuelt på de enkelte datamaskinene - og deretter endres banen til den felles brukermappa. En del mindre justeringer er gjort Mulighet for å oppgradere Mundo via 4 Pedagogisk veiledning Det viktigste i all innlæring er å tilpasse lærestoffet og finne det rette vekstpunktet for hver elev. Mundo gir unike muligheter til det. Vi anbefaler deg å studere programmets funksjonsveiledning, slik at du etter hvert vil se alle mulighetene programmet gir. En viktig del av det pedagogiske arbeidet med eleven er oppfølging og vurdering. I programmet får eleven respons etter hver utført handling. Men dataprogrammer kan ikke erstatte mennesker. Derfor er det viktig at eleven også får regelmessig respons av læreren på hvordan arbeidet går. I statistikkdelen får læreren en rekke informasjoner som gjør det lett å følge elevenes utvikling løpende. 4.1 Hvordan starter man? Gå til Lærerdelen og dann en Ny bruker for en elev eller elevgruppe. En kan velge innhold på tre måter: 1. bruke en ferdig elevmal 2. bruke en ferdig elevmal og justere til ønsket innhold 3. velge innholdet helt selv Prinsippet for elevmalene er å lage et så allmenngyldig innhold som mulig for de ulike årene, med utgangspunkt i det som står i læreplanen for hvert år. Det matematiske innholdet i elevmalene kan endres fra år til år på ulike måter. Nivået i en by kan ev. brukes i to eller tre års elevmaler, der det er passer å repetere. Vanskelighetsgraden kan høynes ved at nivået for en by økes, eller ved at nye byer i et land legges til. Nye emner kan legges til ved at flere verdensdeler og andre land tas i bruk osv.. 1. Ferdige elevmaler For hvert år i grunnskolen og vgs. A-kurset fins det ferdiglagd innhold. Naturligvis er ikke dette helt allmenngyldig. Ulike skoler legger vekt på ulike deler, og emnene kan benyttes i ulike

11 Pedagogisk veiledning 9 sammenhenger. 2. Justert elevmal Det forhåndsvalgte innholdet for de ulike årene kan være et bra utgangspunkt. Seinere kan du gå inn og studere dette, og fjerne og legge til etter ønske. Om du har lagt ned et stort arbeid på å lage et innhold som du tror er anvendelig for flere elever, eller som en kollega kan ha nytte av, bør du lagre det som en ny mal. Da kan både du og kollegaene benytte den når dere danner nye individuelle brukere. 3. Egen mal Hvis du vet hva eleven skal trene på, kan du lage innholdet helt på egen hånd ved å aktivere de oppgavene du ønsker. Også her kan du ev. lagre det som en mal. 4.2 Hvordan arbeider man? Det er fornuftig å begrense antall aktiviteter per gang, og kanskje bare benytte noen byer og et nivå. Spesielt gjelder det for de yngre, og elever med matematikkvansker. Eleven vil da nå målet hurtigere, og får følelsen av å ha lykkes raskere. En kan legge inn mer eller nytt materiale seinere; f.eks. når eleven er ferdig med visse deler av emnet, eller en kan endre vanskelighetsgraden. Elevene må få respons på arbeidet sitt løpende. For elever som trenger større utfordringer, kan en ev. aktivere innholdet for et helt år. Oppgaven blir da å bli ferdig med dette året, for seinere å arbeide med innholdet i elevmalen for neste år. 4.3 Hvordan vurderer man elevens arbeid? Når eleven arbeider kan en se antall utførte oppgaver og antall feil. Allerede her kan en se om det valgte nivået er passe vanskelig. Man kan også se hvor mange byer - land - verdensdeler som er ferdig (blitt grønnfarget). I Lærerdelen (Administrasjonsdelen) kan man velge å få informasjon om elevens arbeid i en kortere periode, eller om elevens arbeid over flere år. Informasjonen er også veldig verdifull dersom eleven bytter lærer. 4.4 Hjelp! Programmet har ingen hjelpefunksjon for hvordan oppgavene skal løses. Det skal være åpenbart for eleven hva som skal gjøres. Dersom eleven ikke kan det matematiske i oppgaven, læres det enten ved å prøve et tall eller symbol av gangen (valgt feiltall / symbol avaktiveres), eller ved å bruke Insert tasten som viser rett tall / symbol. Begge disse alternativene gir dog en registrering, som viser at man ikke er ferdig med oppgaven. Metoden med Insert kan også brukes for trening på bestemte oppgaver.

12 Pedagogisk veiledning Lagre på diskett eller annen enhet For elever som arbeider på ulike datamaskiner, kan man lagre innstillinger og resultater på diskett eller en annen ekstern enhet (f.eks. usb minnebrikke). Når man starter programmet på en annen datamaskin, overfører man informasjonene fra disketten eller den eksterne enheten først. 4.6 Lekse Til programmet hører det en egen versjon for lekser. Det innebærer at elevene kan forsterke ferdighetstreningen på en positiv måte. Praktisk skjer det enten ved at eleven lagrer sin arbeidsstatus på skolen på diskett eller annen ekstern (usb) enhet, og henter den fra disketten hjemme, og baketter lagrer arbeidet på disketten hjemme for å fortsette på skolen seinere. Eller ved at det legges ut spesielle oppgaver på disketten for trening hjemme. 4.7 Kalkulator En kalkulator følger med programmet. Den aktiveres når eleven øver i byer med oppgaver som passer for å arbeide med kalkulator. 5 Tilgjengelighet Mundo er tilpasset elever med funksjonshemninger på mange måter: Tydelig struktur Samme arbeidsmåte og utseende i hele programmet Lett å navigere i skjermbildet Eleven forstår lett hva som skal gjøres uten lærerstøtte og hjelp Bare det eleven skal arbeide med, er aktivt Tydelig respons ved riktig svar Lettleste store tall og bokstaver Lydstøtte med innspilte stemmer Programmet er brukervennlig også uten lydstøtte Navigering med mus alene, tastatur alene, eller med en eller to brytere Muligheter for respons ved riktig tastetrykk

13 Tilgjengelighet 11 Innstilling for nøytral bakgrunn Individuelle elevopplegg kan lages Arbeidet lagres når brukeren avslutter I lisensen inngår at eleven kan ha en spesiell lekseversjon av programmet hjemme for trening 6 Funksjonsveiledning Når Mundo startes vises hovedmenyen. Den eleven som brukte programmet sist forblir valgt elev til en annen bruker velger "Velg elev". 6.1 Administrasjon I denne delen legger læreren inn nye elever eller redigerer innlagte elever med de byer og oppgaver hver elev skal arbeide med, samt innstillingene som skal gjelde for vedkommende. Noen programinnstillinger kan seinere enkelt tilpasses under elevens arbeid med en "hurtiginnstilling" (funksjonstast F11). Her kan læreren også se elevens resultat - oversiktlig ved hjelp av fargekodene, eller detaljert ved å velge "Vis statistikk". Denne delen kun er ment for lærerne, og en må skrive inn et passord først ("mundo" med små bokstaver).

14 Funksjonsveiledning Ny elev / Rediger elev

15 Funksjonsveiledning Maler Ved hjelp av malene i Mundo kan et utvalg av oppgaver og nivåer lagres for å hentes fram og brukes seinere, f.eks. når nye elever legges inn. Faste maler er innebygget i programmet og er ikke ment å endres. Egne maler lages av lærerne for deres egne elevgruppers behov. Elevmaler kan også benyttes for å kopiere andre elevers innstillinger. Egne maler kan lagres når byene er markert, og nivå er valgt i Ny bruker:

16 Funksjonsveiledning Elevens resultat En kan til enhver tid se hvor langt eleven er kommet i arbeidet ved hjelp av tre ulike fargekoder: Læreren kan høyreklikke på nivået i en by for å endre statusen, eller vise eksempel på oppgave som tilsvarer den aktuelle byen og nivået. Menyen som vises ved høyreklikk: For hver av elevens byer kan en også se et mer detaljerat resultat ved å velge "Vis statistikk".

17 Funksjonsveiledning Statistikk Detaljerte informasjoner om elevens resultater for hver by gis når en velger "Vis statistikk": I høyre ende av linja for hver av elevens byer vises en tallkode. Et klikk på?-knappen angir hvordan den skal tolkes: Valgt by: dato når læreren aktiverte byen. Påbegynt by: antall ganger eleven har påbegynt trening i denne byen. Gjennomført by: antall ganger eleven har arbeidet seg gjennom alle oppgavene i byen. Feil totalt: summen av feil svar i alle elevens treningsøkter i byen. Siste gang: antall feilsvar som eleven hadde i siste trening i byen. Ferdig by: dato når programmet godkjente byen for eleven. 6.2 Lyd I Mundo er det innspilt tale til alle tekster som vises på skjermen. Lydinnstillinger som kan gjøres: Knapper - navigering: teksten på den innrammede knappen (knappens funksjon) leses opp. Menyer - navigering: teksten på det innrammede alternativet leses opp. Øvingsoppgaver: oppgavetekstene leses opp. Knapper - trykk: en valgt knapp gir en bestemt lyd for riktig svar og en annen for feil svar. 6.3 Utseende Programmets utseende kan settes opp på forskjellige måter under kjøring: Tilfeldig rekkefølge: oppgavenes rekkefølge endres ved hver ny arbeidsøkt. Bakgrunnsbilder: bildene kan erstattes med en ensfarget bakgrunn. Neste - knapp: knappen for neste oppgave kan velges bort. Neste oppgave vises da direkte ved rett svar. MUNDO fargeskjema: en kan velge Mundos eget fargeskjema eller Windows fargeskjema.

18 Funksjonsveiledning Bakgrunnsfarge Bakgrunnsfarge Velger man bort visning av bakgrunnsbildene får man ensfarget nøytral bakgrunn. Fargen på bakgrunnen kan reguleres. 6.5 Mus/markør Både muspekeren og tekstmarkøren kan justeres: Mus-tracking: muspekeren kan følge den aktive knappen. Blinkende markør: tekstmarkøren kan vises blinkende eller fast. 6.6 Hurtiginnstillinger Innstillingene av lyd, utseende og mus/markør kan reguleres mens en øvelse pågår. Da vil et trykk på funksjonstast F11 framkalle et dialogvindu der innstillingene kan endres direkte. 6.7 Bryterstyring Styring av programmet kan gjøres med en eller to brytere. Ved en-bryter styring skjer det en automatisk stigning i det tempoet som er valgt i Innstillinger (skannetid fra 0,5-3,0 sek.), og brukeren velger med Enter-tasten.

19 Funksjonsveiledning 17 Ved to-bryterstyring flytter brukeren markøren med Tab tasten (tabulator), og velger med Enter-tasten. Valg av bryterstyring gjøres i dialogvinduet som vises når en ny bruker legges inn, eller ved å Redigere en elev. Eksempel: 6.8 Kalkulator Når en har oppgaver som skal behandles med kalkulator, vises en knapp som kan starte en "flytende" kalkulator på skjermen. Kalkulatoren kan tilpasses på ulike måter: farger på bakgrunn, knapper og tegnstørrelse, samt om den pågående beregningen skal vises. Alternativt kan en benytte egen kalkulator på skjermen; og søkeveien (stien til der kalkulatorprogrammet ligger) angis i programmets Administrasjonsdel. For å stenge kalkulatoren og gå tilbake til svarvinduet i Mundo, trykker en på "M-knappen" eller Esc tasten.

20 18 7 For at man lett skal forstå programmets struktur og oppbygging har vi valgt vårt geografiske hjemsted Mundo (Jorda på esperanto) som utgangspunkt. Programmets ulike oppgavetyper er inndelt i verdensdeler, land og byer. Til sammen er det med et utvalg på 29 land i 6 verdensdeler, der 213 byer inneholder ulike matematiske oppgaver - de fleste i tre vanskelighetsgrader - og med oppgaver i alt. NOTE om Multiplikasjon På Utdanningsdirektoratets nettsider står følgende tips: Husk at rekkefølgen på faktorene ikke spiller noen rolle for svaret. Sett derfor alltid faktoren med færrest siffer bakerst når du setter opp multiplikasjonen. Å bytte plass på faktorene for å få det minste tallet til høyre gir både forenklet oppstilling for elevene og sparer dem for unødige utregninger. Mundo følger dette prinsippet i enkelte oppgaver tilpasset aldersnivået. I disse få tilfellene skjer opplesingen av faktorene i omvendt rekkefølge av oppgaveteksten på skjermen, men brukeren får samtidig melding om plassbyttet øverst i skjermbildet. NOTE om Divisjon Divisjonsoppgaver kan også settes opp på flere måter, og mange er tillatt. I Mundo vil du finne flere, men vi har valgt den gode gamle loddrette oppstillingsmåten i enkelte aldersbestemte oppgaver etter å ha rådført oss med matematikklærere. Den er tydelig og lett å bruke, og innebærer at tallet til venstre fjernes når = 0, en flytter en plass til høyre, neste dividend føres ned osv.. Et eksempel: 1482 : 2 = Oppgavetyper Matematiske oppgaver inndelt i oppgavetyper (5.630 oppgaver): De fire regneartene (2.140 oppgaver) 1.Europa Mål og måletall (620 oppgaver) 2.Afrika Tallinja og Tallserier (450 oppgaver) 3.Sør-Amerika Prosent og brøk (660 oppgaver) 4.Nord-Amerika Størrelse (1.200 oppgaver) 5.Asia Likninger og uttrykk (540 oppgaver) 6.Oseania

21 7.1.1 De fire regneartene De fire regneartene (2140 oppgaver): Addisjon (330) 1.Sverige Subtraksjon (330) 2.Tyskland Multiplikasjonstabeller (160) 3.Italia Multiplikasjon (230) 4.Russland Divisjon (230) 5.Frankrike Algoritmer (150) 6.Storbritannia Korte algoritmer (160) 7.Norge Størrelse (180) 8.Spania Blandede regnearter (120) 9.Danmark Negative tall (120) 10.Finland 10-potenser (130) 11.Polen Addisjon Sverige (330 oppgaver): Addisjon med 1. Tallområde Stockholm Addisjon med 1. Tallområde 100 og oppover 2.Göteborg Addisjon med 2 3.Malmö Addisjon med 3 4.Norrköping Addisjon med 4 5.Uppsala Addisjon med 5 6.Kiruna Addisjon med 10 7.Östersund Addisjon med 1, 2, 3, 4, 5 og 10 8.Luleå Hvor mye er? Med forslag 9.Sundsvall Hvor mye er? Uten forslag 10.Visby Hvor mye er x? Summen = 10, 100, Mora 19

22 Subtraksjon Tyskland (330 oppgaver): Subtraksjon med 1. Tallområde Berlin Subtraksjon med 1. Tallområde 100 og oppover 2.Hamburg Subtraksjon med 2 3.München Subtraksjon med 3 4.Køln Subtraksjon med 4 5.Trier Subtraksjon med 5 6.Hannover Subtraksjon med 10 7.Nürnberg Subtraksjon med 1, 2, 3, 4, 5 og 10 8.Rostock Hvor mye er? Med forslag 9.Stuttgart Hvor mye er? Uten forslag 10.Leipzig 10, 100, x =??? 11.Dresden Multiplikasjonstabeller Italia (160 oppgaver): Multiplikasjonstabellen for 1 1.Roma Multiplikasjonstabellen for 2 2.Napoli Multiplikasjonstabellen for 3 3.Milano Multiplikasjonstabellen for 4 4.Venezia Multiplikasjonstabellen for 5 5.San Remo Multiplikasjonstabellen for 6 6.Palermo Multiplikasjonstabellen for 7 7.Brindisi Multiplikasjonstabellen for 8 8.Torino Multiplikasjonstabellen for 9 9.Genova Multiplikasjonstabellen for Firenze Multiplikasjonstabeller Messina Multiplikasjonstabellen for Bari Multiplikasjonstabellen for Bolzano Multiplikasjonstabellen for Rimini Multiplikasjon Russland (230 oppgaver):

23 Multiplikasjon med 2 1.Moskva Multiplikasjon med 5 2.St Petersburg Multiplikasjon med 10 3.Murmansk Multiplikasjon med 2, 5 og 10 4.Vladivostok Desimaltall. Multiplikasjon med 2, 5 og 10 5.Omsk Multiplikasjon med store tall 6.Novgorod Multiplikasjon med desimaltall 7.Volgograd Multiplikasjon med store tall og desimaltall 8.Jekaterinburg 21 NOTE om Multiplikasjon På Utdanningsdirektoratets nettsider står følgende tips: Husk at rekkefølgen på faktorene ikke spiller noen rolle for svaret. Sett derfor alltid faktoren med færrest siffer bakerst når du setter opp multiplikasjonen. Å bytte plass på faktorene for å få det minste tallet til høyre gir både forenklet oppstilling for elevene og sparer dem for unødige utregninger. Mundo følger dette prinsippet i enkelte oppgaver tilpasset aldersnivået. I disse få tilfellene skjer opplesingen av faktorene i omvendt rekkefølge av oppgaveteksten på skjermen, men brukeren får samtidig melding om plassbyttet øverst i skjermbildet Divisjon Frankrike (230 oppgaver): Divisjon med 2 1.Paris Divisjon med 5 2.Marseille Divisjon med 10 3.Lyon Divisjon med 2, 5 og 10 4.Perpignan Desimaltall. Divisjon med 2, 5 og 10 5.Bordeaux Divisjon med store tall 6.Strasbourg Divisjon med desimaltall 7.Lille Divisjon med store tall og desimaltall 8.Nice NOTE om Divisjon Divisjonsoppgaver kan også settes opp på flere måter, og mange er tillatt. I Mundo vil du finne flere, men vi har valgt den gode gamle loddrette oppstillingsmetoden i enkelte aldersbestemte oppgaver, etter å ha rådført oss med matematikklærere. Den er tydelig og lett å bruke, og innebærer at tallet til venstre fjernes når = 0, en flytter en plass til høyre, neste dividend føres ned osv.. Et eksempel: 1482 : 2 =

24 Algoritmer Storbritannia (150 oppgaver): Addisjon med to eller tresifrede tall. Uten minnetall 1.London Addisjon med to eller tresifrede tall. Med minnetall 2.Birmingham Subtraksjon med to eller tresifrede tall. Uten låning 3.Manchester Subtraksjon med to eller tresifrede tall. Med låning 4.Glasgow Multiplikasjon av to eller tresifrede tall med ensifrede tall 5.Liverpool Multiplikasjon av to eller tresifrede tall med to eller tresifrede tall 6.Edinburgh Korte algoritmer Norge (160 oppgaver): Addisjon med to og tresifrede tall. Uten minnetall 1.Oslo Addisjon med to og tresifrede tall. Med minnetall 2.Bergen Subtraksjon med to og tresifrede tall. Uten låning 3.Trondheim Subtraksjon med to og tresifrede tall. Med låning 4.Narvik Multiplikasjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall 5.Stavanger Divisjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall 6.Lillehammer Divisjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall. Avrunding til hele tall 7.Kirkenes Størrelse Spania (180 oppgaver): Nærmeste tall. Addisjon med forslag 1.Madrid Nærmeste tall. Subtraksjon med forslag 2.Barcelona Nærmeste tall. Multiplikasjon med forslag 3.Valencia Nærmeste tall. Divisjon med forslag 4.Sevilla Nærmeste tall. De fire regneartene 5.Malaga Nærmeste tall. Oppgaver med kalkulator 6.Bilbao

25 Blandede regnearter Danmark (120 oppgaver): Pluss og minus med ganger 1.København Pluss og minus med delt på 2.Århus Pluss, minus, ganger og delt på 3.Fredrikshavn Blandede oppgaver med kalkulator 4.Helsingør Blandede oppgaver med parenteser 5.Esbjerg Negative tall Finland (120 oppgaver): Negative tall. Pluss og minus 1.Helsingfors Negative tall. Minus og minus 2.Åbo Negative tall. Minus-minus og pluss-minus 3.Tammerfors Negative tall. Ganger og pluss-minus 4.Torneå Negative tall. Delt på og pluss-minus 5.Vasa Negative tall. Blandede oppgaver 6.Inari Tierpotenser Polen (130 oppgaver): Tierpotenser. Store tall 1.Warszawa Tierpotenser. Små tall 2.Gdansk Tierpotenser. Multiplikasjon 3.Krakow Tierpotenser. Divisjon 4.Stettin Tierpotenser. Multiplikasjon og divisjon 5.Lublin Tierpotenser. Oppgaver med kalkulator 6.Katowice 23

26 Mål og måletall Afrika (640 oppgaver): Termometeret (150) 1.Sør-Afrika Lengder (90) 2.Egypt Vekt (90) 3.Kongo Vinkler (90) 4.Algerie Vei-Fart-Tid (60) 5.Nigeria Klokka (40) 6.Etiopia Tid (120) 7.Marokko Termometeret Sør-Afrika (150 oppgaver): Les av + grader. Med forslag. 1.Pretoria Les av + grader. Uten forslag. 2.Johannesburg Fyll til en + grad. 3.Cape Town Les av + og - grader. Med forslag. 4.Durban Les av + og - grader. Uten forslag. 5.Port Elisabeth Fyll til + og - grader. 6.Pietersburg Temperaturen stiger/synker. Med forslag. 7.East London Temperaturen stiger/synker. Uten forslag. 8.Wekom Fyll til når temperaturen stiger/synker. 9.Richard's Bay Lengder Egypt (90 oppgaver): Les av lengden. Med forslag. 1.Kairo Les av lengden. Uten forslag. 2.Alexandria Fyll til en lengde. 3.Luxor Vekt Kongo (90 oppgaver): Les av vekt. Med forslag. 1.Kinshasa Les av vekt. Uten forslag. 2.Karanga Fyll vekta til en vekt. 3.Lubumbashi

27 Vinkler Algerie (90 oppgaver): Hvor mange grader? Med forslag. 1.Alger Hvor mange grader? Uten forslag. 2.Tamanrasset Fyll til et antall grader. 3.Annaba Vei-Fart-Tid Nigeria (60 oppgaver): Abuja Enkle oppgaver med kalkulator. Med forslag. 2.Lagos Oppgaver med kalkulator. Klokka Etiopia (40 oppgaver): Les av digital klokka. Med forslag. 1.Addis Abeba Les av analog klokka. Med forslag. 2.Harer Fyll digital klokka til en tid. 3.Gonder Fyll analog klokka til en tid. 4.Yirga-Alem Tid Marokko (120 oppgaver): 1.Rabat Hvor lang tid? Digitale klokker med forslag. 2.Casablanca Hvor lang tid? Analoge klokker med forslag. 3.Tanger Hvor lang tid? Hendelse. 4.Marrakech Når? Hendelse.

28 Tallinja og tallserier Sør-Amerika (450 oppgaver): Tallinja (240) 1.Brasil Tallserier (210) 2.Argentina Tallinja Brasil (240 oppgaver): Hva er tallene. Positive hele tall. 1.Brasilia Hva er tallene? Negative hele tall. 2.Rio de Janeiro Hva er tallene? Positive og negative hele tall. 3.Sao Paolo Hva er tallene? Desimaltall. 4.Manaus Plasser tallene. Positive hele tall. 5.Belem Plasser tallene. Negative hele tall. 6.Fortaleza Plasser tallene. Positive og negative hele tall. 7.Recife Plasser tallene. Desimaltall og brøker. 8.Porto Alegre Tallserier Argentina (210 oppgaver): Plasser tallene. Positive hele tall med forslag. 1.Buenos Aires Hvilke tall mangler? Positive hele tall uten forslag. 2.Rosario Plasser tallene. Negative hele tall med forslag. 3.Cordoba Hvilke tall mangler? Negative hele tall uten forslag. Plasser tallene. Desimaltall med forslag. 4.Tucuman Hvilke tall mangler? Desimaltall uten forslag. 6.Rio Gallegos 5.Santa Fe Hvilke tall mangler? Blandede oppgaver 1-10 steg. 7.Plaza Huincul Prosent og brøk Nord-Amerika (660 oppgaver): Prosent (510) 1.USA Brøk (150) 2.Mexico

29 Prosent USA (510 oppgaver): Prosent som desimaltall. Med forslag. 1.Washington Prosent som desimaltall. Uten forslag. 2.New York Desimaltall som prosent. Med forslag. 3.Los Angeles Desimaltall som prosent. Uten forslag. 4.Chicago Brøk som prosent. Med forslag. 5.Miami Brøk som prosent. Uten forslag. 6.Houston Prosent. Les av begeret. Med forslag. 7.Detroit Prosent. Les av begeret. Uten forslag. 8.Saint Louis Fyll begeret til en prosentverdi. 9.San Diego Prosent. Les av sirkelen. Med forslag. 10.San Fransisco Prosent. Les av sirkelen. Uten forslag. 11.Seattle Fyll sirkelen til en prosentverdi. 12.Salt Lake City Prosent. Overslag. Hvor mye er? Med forslag. 13.Denver Prosent. Overslag. Hvor mange % er? Med forslag. Prosent. Hvor mye er? Med kalkulator. 14.El Paso Prosent. Hvor mange % er? Med kalkulator. 16.Corpus Christi Prosent. Oppgaver med kalkulator. 17. New Orleans 15.Milwaukee Brøk Mexiko (150 oppgaver): Brøk. Les av begeret. Med forslag. 1.Mexico City Brøk. Les av begeret. Uten forslag. 2.Monterrey Fyll begeret til ønsket brøk. 3.Acapulco Brøk med samme verdi. Med forslag. 4.Tijuana Hvilken brøk er størst? 5.Mérida 27

30 Størrelse Asia (1200 oppgaver): Rekkefølge (330) 1.Kina Størrelsesorden (210) 2.Japan Avrunding (210) 3.Indonesien Overslag (180) 4.Thailand Størst/minst (270) 5.Indien Rekkefølge Kina (330 oppgaver): Rekkefølge. Hvilket tall kommer 1etter? 1.Peking Rekkefølge. Hvilket tall kommer 1 før? 2.Shanghai Rekkefølge. Hvilket tall kommer 10 etter? 3.Hongkong Rekkefølge. Hvilket tall kommer 10 før? 4.Wuhan Rekkefølge. Hvilket tall kommer 20 etter? 5.Nanning Rekkefølge. Hvilket tall kommer 20 før? 6.Kunming Rekkefølge. Hvilket tall kommer 100 etter? 7.Chongqing Rekkefølge. Hvilket tall kommer 100 før? 8.Baotou Rekkefølge. Oppgaver før/etter med 10, 20 og 100. Hvilket tall er? Tall i tekstform. 9.Shenyang Hva heter tallet? Med forslag i tekstform. 11.Ürümqi 10.Qiqihar Størrelsesorden Japan (210 oppgaver): Plasser etter størrelse. Positive hele tall. 1.Tokyo Plasser etter størrelse. Negative hele tall. 2.Kyoto Plasser etter størrelse. Positive og negative hele tall. Plasser etter størrelse. Tall i tekstform. 3.Sapporo Plasser etter størrelse. Desimaltall. 5.Fukuoka Plasser etter størrelse. Brøker. 6.Hiroshima Plasser etter størrelse. Desimaltall og brøker. 7.Wakkanai 4.Osaka

31 Avrunding Indonesia (210 oppgaver): Avrund til nærmeste hele tall. 1.Jakarta Avrund til nærmeste hele tier. 2.Medan Avrund til nærmeste hele hundre. 3.Bandung Avrund til nærmeste hele tusen. 4.Surabaya Avrund til en desimal. 5.Kupang Avrund til to desimaler. 6.Palembang Avrunding. Blandede oppgaver. 7.Balikpapan Overslag Thailand (180 oppgaver): Overslag. Addisjon. 1.Bangkok Overslag. Subtraksjon. 2.Thon Buri Overslag. Multiplikasjon. 3.Songkhla Overslag. Divisjon. 4.Chieng Mai Overslag. Blandede regnearter. 5.Savannakhet Overslag. Brøker. 6.Phuket Størst/minst India (270 oppgaver): Størst av positive hele tall. 1.Dehli Minst av positive hele tall. 2.Calcutta Størst av negative hele tall. 3.Madras Minst av negative hele tall. 4.Bombay Størst/minst av positive og negative hele tall. 5.Ahmadabad Størst av tall i tekstform. 6.Kampur Størst av desimaltall. 7.Bangalore Størst av brøker. 8.Hyderabad Størst av desimaltall og brøker. 9.Surat 29

32 Likninger og uttrykk Oseania (540 oppgaver): Likninger (300) 1.Australien Uttrykk (240) 2.New Zealand Likninger Australia (300 oppgaver): Likninger. 18+/-12=x, 12+/-18=x. Med forslag. 1.Canberra Likninger. 18+/-12=x, 12+/-18=x. Uten forslag. 2.Sydney Likninger. x+/-8=22, 8+/-x=22. Med forslag. 3.Melbourne Likninger. x+/-8=22, 8+/-x=22. Uten forslag. 4.Adelaide Likninger. 2x=12, -x/3=3. Med forslag. 5.Perth Likninger. 2x=12, -x/3=4. Uten forslag. 6.Meekatharra Likninger. 2x+/-8=12, x/5+/-4=12. Med forslag. 7.Darwin Likninger. 2x+/-8=12, x/5+/-4=12. Uten forslag. 8.Alice Springs Likninger. 2x/7=4. Med forslag. 9.Townsville Likninger. 2x/7=4. Uten forslag. 10.Brisbane Likninger. 2x/7+/-3=5. Med forslag. 11.Derby Likninger. 2x/7+/-3=5. Uten forslag. 12.Tennant Creek Uttrykk New Zealand (240 oppgaver): Forenkle uttrykk med x. 1.Wellington Forenkle uttrykk med x og y. 2.Auckland Uttrykk. Beregn verdien av? Med x. 3.Christchurch Uttrykk. Beregn verdien av? Med x og y. 4.Westport Potenser. Multiplikasjon. 5.Invercargill Potenser. Divisjon. 6.Napier Parentesuttrykk. Med pluss, minus og ganger. 7.Whangarei Konjugatregelen. Kvadreringsreglene. 8.Dunedin

33 7.2 Verdensdeler Matematiske oppgaver inndelt i verdensdeler, land og byer (5.630 oppgaver): Europa De fire regneartene (2.140 oppgaver) 2.Afrika Mål og måletall (640 oppgaver) 3.Sør-Amerika Tallinja og tallserier (450 oppgaver) 4.Nord-Amerika Prosent og brøk (660 oppgaver) 5.Asia Størrelse (1.200 oppgaver) 6.Oseania Likninger og uttrykk (540 oppgaver) 1.Europa De fire regneartene (2.140 oppgaver): 1.Sverige Addisjon (330) 2.Tyskland Subtraksjon (330) 3.Italia Multiplikasjonstabeller (160) 4.Russland Multiplikasjon (230) 5.Frankrike Divisjon (230) 6.Storbritannia Algoritmer (150) 7.Norge Korte algoritmer (160) 8.Spania Størrelse (180) 9.Danmark Blandede regnearter (120) 10.Finland Negative tall (120) 11.Polen Tierpotenser (130) 31

34 Sverige Addisjon (330 oppgaver): Stockholm Addisjon med 1. Tallområde Göteborg Addisjon med 1. Tallområde 100 og oppover 3.Malmö Addisjon med 2 4.Norrköping Addisjon med 3 5.Uppsala Addisjon med 4 6.Kiruna Addisjon med 5 7.Östersund Addisjon med 10 8.Luleå Addisjon med 1, 2, 3, 4, 5 og 10 9.Sundsvall Hvor mye er? Med forslag. 10.Visby Hvor mye er? Uten forslag. 11.Mora Hvor mye er x? Summen = 10, 100, Tyskland Subtraksjon (330 oppgaver): 1.Berlin Subtraksjon med 1. Tallområde Hamburg Subtraksjon med 1. Tallområde 100 og oppover 3.München Subtraksjon med 2 4.Køln Subtraksjon med 3 5.Trier Subtraksjon med 4 6.Hannover Subtraksjon med 5 7.Nürnberg Subtraksjon med 10 8.Rostock Subtraksjon med 1, 2, 3, 4, 5 og 10 9.Stuttgart Hvor mye er? Med forslag 10.Leipzig Hvor mye er? Uten forslag 11.Dresden 10, 100, x =???

35 Italia Multiplikasjonstabeller (160 oppgaver): Roma Multiplikasjonstabellen for 1 2.Napoli Multiplikasjonstabellen for 2 3.Milano Multiplikasjonstabellen for 3 4.Venezia Multiplikasjonstabellen for 4 5.San Remo Multiplikasjonstabellen for 5 6.Palermo Multiplikasjonstabellen for 6 7.Brindisi Multiplikasjonstabellen for 7 8.Torino Multiplikasjonstabellen for 8 9.Genova Multiplikasjonstabellen for 9 10.Firenze Multiplikasjonstabellen for Messina Multiplikasjonstabeller Bari Multiplikasjonstabellen for Bolzano Multiplikasjonstabellen for Rimini Multiplikasjonstabellen for 50 4.Russland Multiplikasjon (230 oppgaver): 1.Moskva Multiplikasjon med 2 2.St. Petersburg Multiplikasjon med 5 3.Murmansk Multiplikasjon med 10 4.Vladivostok Multiplikasjon med 2, 5 og 10 5.Omsk Desimaltall. Multiplikasjon med 2, 5 og 10 6.Novgorod Multiplikasjon med store tall 7.Volgograd Multiplikasjon med desimaltall 8.Jekaterinburg Multiplikasjon med store tall og desimaltall 33

36 Frankrike Divisjon (230 oppgaver): Paris Divisjon med 2 2.Marseille Divisjon med 5 3.Lyon Divisjon med 10 4.Perpignan Divisjon med 2, 5 og 10 5.Bordeaux Desimaltall. Divisjon med 2, 5 og 10 6.Strasbourg Divisjon med store tall 7.Lille Divisjon med desimaltall 8.Nice Divisjon med store tall og desimaltall 6.Storbritannia Algoritmer (150 oppgaver): London Addisjon med to eller tresifrede tall. Uten minnetall 2.Birmingham Addisjon med to eller tresifrede tall. Med minnetall 3.Manchester Subtraksjon med to eller tresifrede tall. Uten låning 4.Glasgow Subtraksjon med to eller tresifrede tall. Med låning 5.Liverpool Multiplikasjon av to eller tresifrede tall med ensifrede tall 6.Edinburgh Multiplikasjon av to eller tresifrede tall med to eller tresifrede tall 7.Norge Korte algoritmer (160 oppgaver): 1.Oslo Addisjon med to og tresifrede tall. Uten minnetall 2.Bergen Addisjon med to og tresifrede tall. Med minnetall 3.Trondheim Subtraksjon med to og tresifrede tall. Uten låning 4.Narvik Subtraksjon med to og tresifrede tall. Med låning 5.Stavanger Multiplikasjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall 6.Lillehammer Divisjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall 7.Kirkenes Divisjon av to og tresifrede tall med ensifrede tall. Avrunding til hele tall

37 Spania Størrelse (180 oppgaver): Madrid Nærmeste tall. Addisjon med forslag 2.Barcelona Nærmeste tall. Subtraksjon med forslag 3.Valencia Nærmeste tall. Multiplikasjon med forslag 4.Sevilla Nærmeste tall. Divisjon med forslag 5.Malaga Nærmeste tall. De fire regneartene 6.Bilbao Nærmeste tall. Oppgaver med kalkulator 9.Danmark Blandede regnearter (120 oppgaver): 1.København Pluss og minus med ganger 2.Århus Pluss-minus med delt på 3.Fredrikshavn Pluss, minus, ganger og delt på 4.Helsingør Blandede oppgaver med kalkulator 5.Esbjerg Blandede oppgaver med parenteser Finland Negative tall (120 oppgaver): 1.Helsingfors Negative tall. Pluss og minus 2.Åbo Negative tall. Minus og minus 3.Tammerfors Negative tall. Minus-minus og pluss-minus 4.Torneå Negative tall. Ganger og pluss-minus 5.Vasa Negative tall. Delt på og pluss-minus 6.Inari Negative tall. Blandede oppgaver 35

38 Polen Tierpotenser (130 oppgaver): Warszawa Tierpotenser. Store tall 2.Gdansk Tierpotenser. Små tall 3.Krakow Tierpotenser. Multiplikasjon 4.Stettin Tierpotenser. Divisjon 5.Lublin Tierpotenser. Multiplikasjon og divisjon 6.Katowice Tierpotenser. Oppgaver med kalkulator 2.Afrika Mål og måletall (640 oppgaver): Sør-Afrika Termometeret (150) 2.Egypt Lengder (90) 3.Kongo Vekt (90) 4.Algerie Vinkler (90) 5.Nigeria Vei-Fart-Tid (60) 6.Etiopia Klokka (40) 7.Marokko Tid (120) 1.Sør-Afrika Termometeret (150 oppgaver): 1.Pretoria Les av plussgrader. Med forslag. 2.Johannesburg Les av plussgrader. Uten forslag. 3.Cape Town Fyll til en plussgrad. 4.Durban Les av pluss og minusgrader. Med forslag. 5.Port Elisabeth Les av pluss og minusgrader. Uten forslag. 6.Pietersburg Fyll til en pluss eller minusgrad. 7.East London Temperaturen stiger/synker. Med forslag. 8.Wekom Temperaturen stiger/synker. Uten forslag. 9.Richard's Bay Fyll til når temperaturen stiger/synker.

39 Egypt Lengder (90 oppgaver): Kairo Les av lengden. Med forslag. 2.Alexandria Les av lengden. Uten forslag. 3.Luxor Fyll til en lengde. 3.Kongo Vekt (90 oppgaver): Kinshasa Les av vekt. Med forslag. 2.Karanga Les av vekt. Uten forslag. 3.Lubumbashi Fyll vekta til ønsket vekt. 4.Algerie Vinkler (90 oppgaver): Alger Hvor mange grader? Med forslag. 2.Tamanrasset Hvor mange grader? Uten forslag. 3.Annaba Fyll til et antall grader. 5.Nigeria Vei-Fart-Tid (60 oppgaver): Abuja Enkle oppgaver med kalkulator. Med forslag. 2.Lagos Oppgaver med kalkulator. 6.Etiopia Klokka (40 oppgaver): 1.Addis Abeba Les av digital klokke. Med forslag. 2.Harer Les av analog klokke. Med forslag. 3.Gonder Fyll digital klokka til ønsket tid. 4.Yirga-Alem Fyll analog klokka til ønsket tid. 37

40 Marokko Tid (120 oppgaver): Rabat Hvor lang tid? Digitale klokker med forslag. 2.Casablanca Hvor lang tid? Analoge klokker med forslag. 3.Tanger Hvor lang tid? Hendelser. 4.Marrakech Når? Hendelser. 3.Sør-Amerika Tallinja og tallserier (450 oppgaver): Brasil Tallinja (240) 2.Argentina Tallserier (210) 1.Brasil Tallinja (240 oppgaver): 1.Brasilia Hva er tallene? Positive hele tall. 2.Rio de Janeiro Hva er tallene? Negative hele tall. 3.Sao Paolo Hva er tallene? Positive og negative hele tall. 4.Manaus Hva er tallene? Desimaltall. 5.Belem Plasser tallene. Positive hele tall. 6.Fortaleza Plasser tallene. Negative hele tall. 7.Recife Plasser tallene. Positive og negative hele tall. 8.Porto Alegre Plasser tallene. Desimaltall og brøker.

41 Argentina Tallserier (210 oppgaver): Buenos Aires Plasser tallene. Positive hele tall med forslag. 2.Rosario Hvilke tall mangler? Positive hele tall uten forslag. 3.Cordoba Plasser tallene. Negative hele tall med forslag. 4.Tucuman Hvilke tall mangler? Negative hele tall uten forslag. 5.Santa Fe Plasser tallene. Desimaltall med forslag. 6.Rio Gallegos Hvilke tall mangler? Desimaltall uten forslag. 7.Plaza Huincul Hvilke tall mangler? Blandede oppgaver med 1-10 steg. 4.Nord-Amerika Prosent og brøk (660 oppgaver): 1.USA Prosent (510) 2.Mexico Brøk (150) 39

42 USA Prosent (510 oppgaver): Washington Prosent som desimaltall. Med forslag. 2.New York Prosent som desimaltall. Uten forslag. 3.Los Angeles Desimaltall som prosent. Med forslag. 4.Chicago Desimaltall som prosent. Uten forslag. 5.Miami Brøk som prosent. Med forslag. 6.Houston Brøk som prosent. Uten forslag. 7.Detroit Prosent. Les av begeret. Med forslag. 8.Saint Louis Prosent. Les av begeret. Uten forslag. 9.San Diego Fyll begeret til en prosentverdi. 10.San Fransisco Prosent. Les av sirkelen. Med forslag. 11.Seattle Prosent. Les av sirkelen. Uten forslag. 12.Salt Lake City Fyll sirkelen til en prosentverdi. 13.Denver Prosent. Overslag. Hvor mye er? Med forslag. 14.El Paso 15.Milwaukee Prosent. Overslag. Hvor mange % er? Med forslag. Prosent. Hvor mye er? Med kalkulator. 16.Corpus Christi Prosent. Hvor mange % er? Med kalkulator. 17. New Orleans Prosent. Oppgaver med kalkulator. 2.Mexico Brøk (150 oppgaver): 1.Mexico City Brøk. Les av begeret. Med forslag. 2.Monterrey Brøk. Les av begeret. Uten forslag. 3.Acapulco Fyll begeret til ønsket brøk. 4.Tijuana Brøk med samme verdi. Med forslag. 5.Mérida Hvilken brøk er størst?

43 Asia Størrelse (1.200 oppgaver): Kina Rekkefølge (330) 2.Japan Størrelsesorden (210) 3.Indonesia Avrunding (210) 4.Thailand Overslag (180) 5.India Størst/minst (270) 1.Kina Rekkefølge (330 oppgaver): Peking Rekkefølge. Hvilket tall kommer 1 etter? 2.Shanghai Rekkefølge. Hvilket tall kommer 1 før? 3.Hongkong Rekkefølge. Hvilket tall kommer 10 etter? 4.Wuhan Rekkefølge. Hvilket tall kommer 10 før? 5.Nanning Rekkefølge. Hvilket tall kommer 20 etter? 6.Kunming Rekkefølge. Hvilket tall kommer 20 før? 7.Chongqing Rekkefølge. Hvilket tall kommer 100 etter? 8.Baotou Rekkefølge. Hvilket tall kommer 100 før? 9.Shenyang Rekkefølge. Oppgaver før/etter 10, 20 og Qiqihar Hvilket tall er? Tall i tekstform. 11.Ürümqi Hva heter tallet? Med forslag i tekstform. 2.Japan Størrelsesorden (210 oppgaver): 1.Tokyo Plasser etter størrelse. Positive hele tall. 2.Kyoto Plasser etter størrelse. Negative hele tall. 3.Sapporo 4.Osaka Plasser etter størrelse. Positive og negative hele tall. Plasser etter størrelse. Tall i tekstform. 5.Fukuoka Plasser etter størrelse. Desimaltall. 6.Hiroshima Plasser etter størrelse. Brøker. 7.Wakkanai Plasser etter størrelse. Desimaltall og brøker. 41

44 Indonesia Avrunding (210 oppgaver): Jakarta Avrund til nærmeste hele tall. 2.Medan Avrund til nærmeste hele tier. 3.Bandung Avrund til nærmeste hele hundre. 4.Surabaya Avrund til nærmeste hele tusen. 5.Kupang Avrund til en desimal. 6.Palembang Avrund til to desimaler. 7.Balikpapan Avrunding. Blandede oppgaver. 4.Thailand Overslag (180 oppgaver): Bangkok Overslag. Addisjon. 2.Thon Buri Overslag. Subtraksjon. 3.Songkhla Overslag. Multiplikasjon. 4.Chieng Mai Overslag. Divisjon. 5.Savannakhet Overslag. Blandede regnearter. 6.Phuket Overslag. Brøker. 5.India Størst/minst (270 oppgaver): 1.Dehli Størst av positive hele tall. 2.Calcutta Minst av positive hele tall. 3.Madras Størst av negative hele tall. 4.Bombay Minst av negative hele tall. 5.Ahmadabad Størst/minst av positive og negative hele tall. 6.Kampur Størst av tall i tekstform. 7.Bangalore Størst av desimaltall. 8.Hyderabad Størst av brøker. 9.Surat Størst av desimaltall og brøker.

45 Oseania Likninger og uttrykk (540 oppgaver): Australia Likninger (300) 2.New Zealand Uttrykk (240) 1.Australia Likninger (300 oppgaver): Canberra Likninger. 18+/-12=x, 12+/-18=x. Med forslag. 2.Sydney Likninger. 18+/-12=x, 12+/-18=x. Uten forslag. 3.Melbourne Likninger. x+/-8=22, 8+/-x=22. Med forslag. 4.Adelaide Likninger. x+/-8=22, 8+/-x=22. Uten forslag. 5.Perth Likninger. 2x=12, -x/3=3. Med forslag. 6.Meekatharra Likninger. 2x=12, -x/3=4. Uten forslag. 7.Darwin Likninger. 2x+/-8=12, x/5+/-4=12. Med forslag. 8.Alice Springs Likninger. 2x+/-8=12, x/5+/-4=12. Uten forslag. 9.Townsville Likninger. 2x/7=4. Med forslag. 10.Brisbane Likninger. 2x/7=4. Uten forslag. 11.Derby Likninger. 2x/7+/-3=5. Med forslag. 12.Tennant Creek Likninger. 2x/7+/-3=5. Uten forslag. 2.New Zealand Uttrykk (240 oppgaver): 1.Wellington Forenkle uttrykk med x. 2.Auckland Forenkle uttrykk med x og y. 3.Christchurch Uttrykk. Beregn verdien av? Med x. 4.Westport Uttrykk. Beregn verdien av? Med x og y. 5.Invercargill Potenser. Multiplikasjon. 6.Napier Potenser. Divisjon. 7.Whangarei Parentesuttrykk. Med pluss, minus og ganger. 8.Dunedin Konjugatregelen. Kvadreringsreglene. 43

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Leselandet 2 Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Stemme Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish Norsk forhandler: NorMedia AS Postboks 24 1451 Nesoddtangen Tlf. 66 91 54 40 www.normedia.no

Detaljer

Du betyr en forskjell. (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot)

Du betyr en forskjell. (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot) Du betyr en forskjell (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot) Dere foreldre, er like viktige som undervisningen. Gi barnet ditt allsidig erfaringer fra dagliglivet. Barn som har et godt begrepsinnhold

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

MINNELEK. Av LäraMera Program AB, Kognitiva Kompaniet og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør. Bodil Vatle, førskolelærer

MINNELEK. Av LäraMera Program AB, Kognitiva Kompaniet og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør. Bodil Vatle, førskolelærer MINNELEK Av LäraMera Program AB, Kognitiva Kompaniet og Leripa AB Psykologisk rådgiver Idé og programinnhold Pedagogikk og manus Grafikk Programutvikling Norsk stemme Norsk versjon Anna Karin Backman,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Memoryprogram for Windows

Memoryprogram for Windows Memoryprogram for Windows Idé og pedagogisk utforming: LäraMera Program AB Programmering: Allemansdata. Copyright 2002 Grafikk: Foto: Musikk: Tale: Ellen Hägerdal LäraMera Program AB Erik Truedsson Mona

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Regning med tall er grunnlaget for mer avansert matematikk. I dette kapitlet repeteres følgende fra grunnskolen: Brøkregning Desimaltall Regning med positive og negative tall Potenser

Detaljer

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet CAS GeoGebra Innhold CAS GeoGebra... 1 REGNING MED CAS-VERKTØYET... 2 Rette opp feil, slette linjer... 3 Regneuttrykk... 4 FAKTORISERE TALL... 4 BRØK... 4 Blandet tall... 5 Regneuttrykk med brøk... 5 POTENSER...

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Regning med tall er grunnlaget for mer avansert matematikk. I dette kapitlet repeteres følgende fra grunnskolen: Brøkregning Desimaltall Regning med positive og negative tall Potenser

Detaljer

Innledning. Meny. Fargefest

Innledning. Meny. Fargefest Innledning Programmet består av seks forskjellige typer årsak virkning programmer. Hensikten med programmet er å skape interesse for det som skjer på skjermen, trene oppmerksomhet, forstå årsak og virkning,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver Årsplan i matematikk for 3. trinn 2015/2016 Lærerverk og bøker: Tusen millioner, oppgavebok og tallbok Uke Mål: eleven skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 T.M s. 4-21 tallene, bruke positive

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

KAN MÅ ARBEIDE MER MED

KAN MÅ ARBEIDE MER MED MÅLARK 1 KAPITTEL 1 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut fra tallinjer Kunne tegne en tallinje og dele den riktig opp

Detaljer

Desimaltall FRA A TIL Å

Desimaltall FRA A TIL Å Desimaltall FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side Innledning til desimaltall D - 2 2 Grunnleggende om desimaltall D - 2 2. Tideler, hundredeler og tusendeler D - 6 3 Å regne

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut

Detaljer

Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1. Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig

Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1. Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig Sensurveiledning Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1 Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig Oppgave 1 Figuren viser hvordan en nettside forklarer en metode for addisjon og

Detaljer

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Årsplan matematikk 4. klasse, 2016-2017 Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

3. kurskveld. Gjennomgang av hjemmeleksa. Hvilke tall tenker jeg på?

3. kurskveld. Gjennomgang av hjemmeleksa. Hvilke tall tenker jeg på? 3. kurskveld Gjennomgang av hjemmeleksa Hvilke tall tenker jeg på? Læreren tenker på to etterfølgende tall mellom 1 og 10. To elever får en lapp med hvert sitt av de to tallene. Elev A: Jeg vet ikke hvilket

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten. Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Mål for Kapittel 1, Tallregning. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Enkel kalkulator... 3 Regneuttrykk uten parenteser... 3 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 3 Negative tall... 4 Regneuttrykk med parenteser... 5 Brøk... 5 Blandet

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes.

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes. Bruke tastaturet Enten du skriver et brev eller taster inn numeriske data, er tastaturet det viktigste midlet til å få informasjon inn i datamaskinen. Visste du imidlertid at du også kan bruke tastaturet

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

1. «Tempolex matematikk» har fire anvendelsesområder. 2. Kort innføring i hvordan øve med «Tempolex matematikk»

1. «Tempolex matematikk» har fire anvendelsesområder. 2. Kort innføring i hvordan øve med «Tempolex matematikk» Dette skrivet inneholder følgende: 1. «Tempolex matematikk» har fire anvendelsesområder 2. Kort innføring i hvordan øve med «Tempolex matematikk» 3. Teknisk brukerveiledning for «Tempolex matematikk versjon

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

MA 1410: Analyse (4 vekttall)

MA 1410: Analyse (4 vekttall) MA 110: Analyse ( vekttall) PC-øvelser uke 7, 10. - 1. september 001. Hva skal gjøres denne uken (se detaljer nedenfor): - Bli kjent med innlogging og utlogging. - Oppstart, bli kjent med og avslutning

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker Kirkebøkene fra nåværende og tidligere stasjoner. De

Detaljer

SPRÅKSTUDIER PRISLISTE 2013 KURS FOR VOKSNE SPRAK REISE BYRAET. sprakreisbyraet.no

SPRÅKSTUDIER PRISLISTE 2013 KURS FOR VOKSNE SPRAK REISE BYRAET. sprakreisbyraet.no SPRÅKSTUDIER PRISLISTE 2013 KURS FOR VOKSNE SPRAK o REISE BYRAET o sprakreisbyraet.no.. INFORMASJON OM PRISLISTEN Alle priser er oppgitt i Norske Kroner Prislisten er kun et lite utdrag av det totale tilbudet,

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV Pr 27.5 2014 forbehold om endringer Fredag 13. juni Mexico-Kamerun Direktesending fra fotball-vm i Brasil og oppgjøret mellom Mexico og Kamerun i Natal i gruppe

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

GeoGebra 6. GeoGebra 6 kan lastes ned fra:

GeoGebra 6. GeoGebra 6 kan lastes ned fra: GeoGebra 6 Den vanlige GeoGebra brukeren må bruke litt tid til å sette seg inn i GeoGebra 6. Noen viktige endringer blir vist i dette dokumentet. Tema er valgt spesielt med tanke på arbeid med elever.

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese Brukerveiledning En NY digital taleteknologi som leser opp det meste - for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Visjonen var å utvikle en ny høykvalitets

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse August/september -utvikle, bruke og samtale om

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator for elever

Verktøyopplæring i kalkulator for elever Verktøyopplæring i kalkulator for elever Innholdsfortegnelse Enkel kalkulator... 2 Kalkulator med brøk og parenteser... 7 GeoGebra som kalkulator... 11 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 Enkel kalkulator

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for å aktivere Taleboka på datamaskinen din. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

Spill i Universell Matematikk Ungdom

Spill i Universell Matematikk Ungdom Spill i Universell Matematikk Ungdom 1 Plassverdispillet Kap 2.1 Elevdel: s.3 Presentasjonsdel: s.4 Hvilken plassverdi har sifferet? Finn 10 riktige plassverdier på rad uten å gjøre feil. Nevner lik 100

Detaljer

Fag: Matematikk Skoleåret:

Fag: Matematikk Skoleåret: Fag: Matematikk Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende Ferdigheter Metoder Vurder for lær 34-35 God start - Beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for forfattere

WISEflow brukerveiledning for forfattere WISEflow brukerveiledning for forfattere Version 2.9.0 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 om aktiviteter, spørsmål, sider og innhold.... 3 Oversikt... 4 Spørsmålseditor... 5 Ulike spørsmålstyper...

Detaljer

Kapittel i lærebok Aktiviteter Vurdering

Kapittel i lærebok Aktiviteter Vurdering Årsplan for 3.trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2017/2018 Uke Uke 33-35 Uke 36-39 Kompetansemål (LK06) Statistikk : Samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabeller

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om statistikk og sannsynlighet Kilde: www.clipart.com 1 Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. Lærerens ark Hva sier læreplanen? Statistikk, sannsynlighet og

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Nasjonale prøver 12.11.2012

Nasjonale prøver 12.11.2012 Nasjonale prøver 12.11.2012 Veiledning til lærere Regning 5. trinn. DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonale prøver i regning 2012...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer