99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom"

Transkript

1 økonomiavisen Juni Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Muligheter i telekom Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: 99 % løsningsgrad Det danske telecomselskapet TDC kan bli en lønnsom investering i Også Telenor kan også bli et godt kjøp, men vent til selskapet har avklart situasjonen i India. Side 2. Ta kompetanse på alvor Skal bedriften din gjøre suksess, må du ta kompetanseutvikling på alvor, mener Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Side 4. En million betalingsanmerkninger i 2012 I 2008 var 3,1 prosent av alle fakturaer Maske Gruppen sendte ut, fortsatt ikke betalt etter fem måneder. I dag er andelen halvert, forteller økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas. Side 3. Veksten i betalingsanmerkninger fortsetter å stige kraftig. Det er på høy tid å få på plass et gjeldsregister, skriver Tina Rellsve i Experian Side 5. Få Crenos inkassoløsning i økonomisystemet Zirius: Unn deg perfekt innfordringsflyt Ett system for fakturering, inkasso og regnskap. Crenos inkassoløsning kombinert med økonomisystemet Zirius er en perfekt match, mener Lars Martin Melbøe (bildet) i Zirius og Bjarne Aas Farbu i Creno. Side 5. Cerum TRIM: Creno og Cerum med ny inkassoløsning Oppdag Cerum TRIM, en ny løsning for medlemsadministrasjon, økonomi og innfordring. Side 7.

2 Lederen Aksjetipset Muligheter i telekom Det danske telecomselskapet TDC kan bli en lønnsom investering i Telenor kan også bli et godt kjøp, men vent til selskapet har avklart situasjonen i India. Av aksjeanalytiker Tore A. Tønseth, SpareBank 1 Markets Det handler om timing Feriepenger og skattepenger. I juni har de fleste av oss litt ekstra penger mellom hendene. Det gir deg en gylden mulighet til å få tilbake penger som er dine. Gjennom regelmessige analyser av våre og dine kunder har vi opparbeidet detaljert kunnskap om sammenhengen mellom tid og effekt. Den viktigste og enkleste lærdommen, og dermed faktoren for effektiv innfordring, er at tid er penger: Hver dag du drøyer med å sende fakturaen, purringen og inkassovarselet, er tapt likviditet. Tapt likviditet er tapt lønnsomhet. Men ikke bare det. Jo lengre du drøyer, dess større blir også risikoen for at pengene er tapt for alltid. Krav er ferskvare. En annen avgjørende faktor er timing. Det fordrer kunnskap om betalingsvaner og tilbøyeligheter. Juni er feriepenger og skattepenger. Derfor bruker vi juni til å øke trykket og aktiviteten mot skyldnerne. Har du forfalte krav liggende? Oversend dem til oss med det samme, så gjør vi en ekstra innsats nå når sjansen for innbetaling er størst. Fakturakopi gir raskere betaling Bruker du mye tid på å lete fram og ettersende fakturakopier? Glem det. Som eneste inkassoselskap kan Creno nå tilby rutinemessig fakturakopi med purringer og betalingspåminnelser. Ikke bare sparer det deg for ekstra arbeid og tidsbruk når kunden din får fakturakopi sammen med purringen, fjerner det også all tvil omkring fakturaen. Dermed korter vi ned betalingstiden betraktelig. Noe for deg? Les mer om fakturakopi på side 3. Eivind Rodem, adm. dir. Crenos samarbeidspartnere Turbulente markeder, men telekombransjen byr likevel på spennende muligheter, mener aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Telekomsektoren er defensiv av natur, med stabil inntjening og en relativt sterk underliggende kontanstrøm som har vist seg å være robust selv i turbulente tider. Med tanke på uroen vi fortsatt ser lengre sør i Europa, og et aksjemarked som mer eller mindre har beveget seg én retning siden i høst, kan telekomsektoren være en interessant investering i Litt om selskapene De nordiske telekomselskapene har ulike geografiske markeder. Danske TDC og Finske Elisa har så og si kun eksponering mot hjemmemarkedet, mens både TeliaSonera og Tele2 har en blandet eksponering mot Norden, Øst-Europa og Russland. Telenor er den eneste nordiske operatøren med stor eksponering mot Asia, og har i tillegg selskaper i Norden, Russland og Sentral-Europa. Selskapet Millicom er en ren eksponering mot umodne markeder i Afrika og Sør-Amerika. Prispress i det nordiske markedet Det nordiske markedet preges av en rekke markedsføringskampanjer som setter press på både veksten og inntjeningen til operatørene. Kampanjene har til tider vært så aggressive at de grenser til å kunne ødelegge for fremtidig inntjening. Utfordringen i det nordiske markedet blir å finne gode prisingsmodeller for datatjenester versus høymarginprodukter som SMS og tradisjonell tale. Løsningen så langt har vært å komme med «bucket pricing»-modeller, dvs. at du betaler en fast pris for både tale, tekstmeldinger, mms og data. Når du betaler en fast pris, mister du de økonomiske insentivene til å bruke gratis tjenester som Skype og imessages på iphone. Muligheter i vekstmarkedet I utgangspunktet foretrekker vi telekomselskaper med eksponering mot vekstmarkeder. Blant vekstmarkedene fremstår det asiatiske markedet som mest interessant, med lav mobiltetthet, liten bruk av datatjenester og en reell BNP-vekst på 4 6% i årlig snitt. Selv om det vil være prispress også i disse områdene, vil de underliggende driverne være så sterke at vi forventer høy vekst både på topplinjen og i inntjeningen for disse selskapene. Anbefalinger Blant de de nordiske telekomselskapene er danske TDC og Telenor våre toppanbefalinger. I svenske TeliaSonera og Tele2 ser vi en noe begrenset oppside. Finske Elisa mener vi er for høyt priset med hensyn til de begrensede vekstmulighetene. Her anbefaler vi salg. Sterk kontantstrøm i TDC Selv om TDC så og si kun har eksponering mot det krevende danske markedet, er selskapet interessant fordi det har den sterkeste kontanstrømmen blant de nordiske operatørene. Tidligere hovedeier, private equity-aktøren NTC, har planer om å selge seg ut av TDC i løpet av året. Dette vil skje gjennom 2 3 transaksjoner, men det har likevel lagt en demper på aksjen. Aksjen handles nå til en god rabatt sammenliknet med andre tilsvarende selskaper. Sterk veksteksponering for Telenor Til slutt vil vi også anbefale Telenor, men vi anbefaler å avvente kjøp til selskapet finner en løsning i India. Telenor har den klart mest fordelaktige veksteksponeringen blant de nordiske operatørene, og vil vokse betydelig mer enn resten bransjen i mange år fremover. På kort sikt er det noe usikkerhet knyttet til 2G-lisensene i India, men når dette får en avklaring, vil fokus rettes mot det operasjonelle og vekstmulighetene som ligger i selskapet. Telenor har også en sterk balanse, med rom for en økning i dividende i årene som kommer. Telenor har den klart mest fordelaktige veksteksponeringen blant de nordiske operatørene, og vil vokse betydelig mer enn resten bransjen i mange år fremover, mener aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Bildet viser Telenors hovedkontor på Fornebu. Foto: Telenor/Damian Heinisch. SpareBank 1 Markets anbefalinger per 23. mai 2012: Kjøp: TDC DKK 45 Nøytral: Telenor NOK 110, TeliaSonera SEK 45, Tele2 SEK 123 Selg: Elisa EUR 15 2

3 Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: 99 % løsningsgrad I 2008 var 3,1 prosent av alle fakturaer Maske Gruppen sendte ut, fortsatt ikke betalt etter fem måneder. I dag er andelen halvert. Creno er kjent for høy løsningsgrad og rask saksbehandling. Sammen har vi fått på plass bedre kommunikasjon, systemer og rutiner som gjør at vi i dag har en løsningsgrad på 99 prosent. Det er veldig bra, mener økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas i Maske Gruppen. Fra minus til pluss De siste årene har selskapet vært gjennom en omfattende omorganisering som har snudd resultatet fra minus til pluss. Det har Maske-medarbeidere over hele landet bidratt til. Prosessen har også involvert innfordringsområdet. Vi har greid å gjøre innfordring til en del av verdikjeden i organisasjonen vår. Som grossist av forbruksartikler er ikke jobben avsluttet idet kunden mottar produktet, men idet pengene står på vår konto, sier Lindaas. Lønnsom fakturakopi Basert på gode resultater og godt samarbeid signerte Creno og Maske i vår en ny treårsavtale. Også Crenos nye rutine for å sende fakturakopi med alle purringer, gjorde det enkelt å fornye avtalen. Tidligere har kundehenvendelser med spørsmål om fakturakopi tatt mye tid både ved kundesenteret og i økonomiavdelingen, forteller Lindaas, som etter en kartlegging kunne slå fast at ingen andre inkassoaktører kunne tilby rutinemessig fakturakopi. Videre samarbeid med Creno skal gi oss enda mindre tap og bedre lønnsomhet, mener økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas i Maske Gruppen. Foto: Ragnhild Bergsmyr. For oss gir vedlegg av fakturakopi to viktige gevinster: For det første frigjør det masse tid til andre og ofte viktigere oppgaver ved kundesenteret og økonomiavdelingen. For det andre er det rett og slett god kundeservice, mener Lindaas. Ryddet i eget hus De siste årene har selskapet arbeidet iherdig for å korte ned kredittiden. I eget hus har vi skjerpet rutinene kraftig. Hver uke går vi gjennom alle forfalte krav og luker ut reklamasjoner, feilfakturaer og kunder vi vil følge opp personlig. Resten sendes automatisk over til Creno 14 dager etter forfall, forteller Lindaas. En annen årsak til de gode resultatene er tettere samarbeid mellom økonomiavdelingen og salgsavdelingen. Tok tak i reklamasjon I innfordringssammenheng har vi jobbet kontinuerlig med å kvalitetssikre rutiner. Vi har blant annet tatt grundig tak i reklamasjonsrutinene for å sikre rask opprydding mot kunden. Før var reklamasjonshåndtering en del av logistikkavdelingen. Nå er det en del av økonomiavdelingen, men med tett samarbeid med selgerne og logistikkavdelingen. Rask behandling Maske Gruppen har til enhver tid utestående fordringer for rundt 100 millioner kroner. Nå blir stadig flere fakturaer betalt ved forfall. De som ikke blir betalt, blir raskt overført til Creno, som sørger for at sakene ikke går i glemmeboka. Kort omløpstid det vil si kort tid fra fakturering til betaling er et uttalt mål. Samarbeidet med Creno har gjort oss trygge på at vi fortsatt har en del å gå på med hensyn til å øke lønnsomheten og redusere risikoen for tap, mener Lindaas. Han understreker betydningen av tett dialog og jevnlige møter både fysisk og via telefon og web. I Creno har vi faste kontaktpersoner som arbeider aktivt for at vi skal lykkes. Det gir resultater, smiler Anders Lindaas. Fakta: Maske Gruppen AS ble etablert i 1858, og har siden utviklet seg fra produksjons- til grossistbedrift har hovedkontor i Trondheim har 12 avdelinger og 300 medarbeidere over hele landet fører forbruksmateriell til kontor, catering, helse, renhold og industri, totalt 8000 ulike produkter hadde en omsetning på 1 milliard kroner i 2011 har rundt kunder sender årlig ut fakturaer Bedre resultat med fakturakopi Vi har løsninger for å sende fakturakopi med alle purringer og varsler. Det er god kundeservice og svært ressurseffektivt for deg, sier Otto Havneraas i Creno (bildet). Bruker du mye tid å ettersende fakturakopi til kunder som får purringer fra deg? Creno gi deg bedre tid til andre oppgaver. I samarbeid med Logiq, spesialist på digital informasjonslogistikk, tilbyr Creno å sende fakturakopi med alle purringer som sendes ut etter forfallsdato. Forutsetningen er at Logiq får tilgang til fakturaarkivet (fakturahotellet) du benytter. Foto: Creno Vil du vite mer om fakturakopi? Ta kontakt med Creno v/ Otto Havneraas, tlf.: e-post: Flere avsluttede inkassosaker Innrapporterte tall viser at det i 2011 ble avsluttet inkassosaker. Av disse ble 32 prosent avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt. Antallet utgjør en økning på saker, eller 13,9 prosent sammenlignet med Det er ikke tidligere blitt innrapportert så mange avsluttede inkassosaker i noe år som i Kilde: Finanstilsynet Misligholdte forpliktelser for 63 mrd Ved utgangen av 2011 var det om lag 3,4 millioner inkassosaker i arbeid, som representerte misligholdte forpliktelser på om lag 63 milliarder kroner. Antallet saker er en oppgang på 2,1 prosent, eller saker sammenlignet med utgangen av Samlet hovedstol (opprinnelig gjeldsbeløp) knyttet til saker som var i arbeid i inkassoforetakene ved utgangen av 2011, var på 38,4 milliarder kroner. Kilde: Finanstilsynet 3

4 Kompetanse Holdning kunnskap ferdighet Skal bedriften din gjøre suksess, må du ta kompetanseutvikling på alvor, mener Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Som HR-pådriver i Creno har han fulgt selskapets omfattende kompetanseutvikling gjennom flere år. På årets Creno-agenda står hele 25 ulike aktiviteter knyttet til faglig utvikling. Det blir det målbare resultater av, forsikrer Tørstad. Positiv innstilling Kompetanse har mange aspekter. I bunnen ligger medarbeidernes holdninger, motivasjon og innstilling til arbeidsoppgaver, kolleger og kunder, sier Tørstad. Motivasjon og positiv innstilling er første krav ved alle ansettelser i Creno. Det er en nødvendig plattform og egenskap for å skape gode relasjoner til kolleger og kunder. Likevel er det ikke tilstrekkelig å være positiv. Kunnskap For å dra nytte av gode holdninger, trenger vi faglig kunnskap. I 2010 og 2011 gjennomførte Creno et formidabelt kompetanseløft som førte til at 90 prosent av alle ansatte fikk inkassobevilling! Det sikret hele selskapet en solid formell og faglig ballast, sier Tørstad. Itella Information Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Foto: Ragnhild Bergsmyr I tillegg trenger vi kunnskap om kommunikasjon og relasjoner. Vi må erkjenne at vi er forskjellige, og at vi må opptre forskjellig overfor ulike mennesker, forklarer Tørstad. Det handler om å være «på nett». I kommunikasjonen med skyldnere blir dette svært tydelig. Noen skyldnere er lyttende og løsningsorienterte. Andre er aggressive og ansvarsfraskrivende. Vi må ha respekt for at folk er forskjellige, og være i stand til å tilpasse kommunikasjonen deretter, mener Tørstad. Ferdigheter Dermed er det også åpenbart at kunnskap og erkjennelse ikke er mye verdt uten evner til å omsette kunnskapen i praktisk handling. Alle medarbeidere, uansett bransje, bedrift og stilling, bør få mulighet til å trene på å bli gode i det de gjør. Trening er en forutsetning for å utvikle seg selv, og dermed også hele virksomheten. I tillegg må vi ha en plan med oppfølging, så vi kan arbeide med de riktige tingene og måle de fremskrittene vi gjør, understreker Tørstad. I Creno har hver medarbeider sin egen personlige plan med ukentlig oppfølging. Planen har fokus på prioriteringer og gjøremål. Prioriterer vi riktig? Bruker vi tiden på de lønnsomme aktivitetene? Vi blir aldri utlærte, men vi blir stadig bedre. Ved å prioritere kompetanseutvikling sikrer du at bedriften blir stadig mer effektiv og kan gjøre en stadig bedre jobb for kundene dine. Det er lønnsomhet i praksis, sier Tørstad. Kom i gang med EHF-fakturaer Av seniorrådgiver Bao Nguyen, Itella Alt tyder på at efaktura-markedet bedrift til bedrift endelig er i ferd med å ta av. Dette skyldes ikke minst regjeringens fokus på digitalisering av offentlig forvaltning. EHF-formatet (Elektronisk handelsformat) som er vedtatt standard for offentlige virksomheter, er bygget på Peppol, som er et initiativ fra EU. Dette vil gjøre elektronisk handel mellom ulike land i Europa langt enklere. Har du riktig filformat? Itella er nå et godkjent aksesspunkt for distribusjon og mottak av efakturaer til det offentlige. Ved det nye testsenteret vårt har flere av våre kunder allerede testet at filformatene er i henhold til EHF-formatet. I de tilfellene vi oppdager avvik, sender vi en veileder til korrekt EHF-faktura. Mange statlige og kommunale virksomheter er nå i markedet for å inngå avtale om tilgang til et aksesspunkt. Itella er med i konkurransen, og har godt håp om å bli en av de sentrale leverandørene. Det viktigste for deg som leverandør til offentlige virksomheter er at Itella er klar til å hjelpe deg for sending av EHF-fakturaer til det offentlige. Digitalt tar av I forrige utgave av CrenoAvisen fortalte vi om oppbyggingen av vårt efaktura-miljø. Parallelt med vårt norske, høykompetente fagmiljø, bygger vi nå et stort fagmiljø i Riga. På denne måten kan vi sikre vår leveransekraft i markedet. Som Itella-kunde vil du likevel alltid ha et norsk kontaktpunkt. Endringer i markedet Tidligere valgte Itella-kundene å implementere print-/papirløsning før overgang til efaktura. Nå er situasjonen endret: nye kunder starter med efaktura og følger opp med print. Også på andre områder ser vi langt større fokus på elektroniske tjenester, blant annet fordi det er økonomisk lønnsomt. Det er ingen tvil om at print vil bestå i lang tid fremover. Derfor skal Itella selvfølgelig være en stor aktør også i dette markedet. For mindre virksomheter arbeider Itella med å sette opp en webportal for fakturering. Dermed kan mindre kunder levere fakturaer på EHF-format slik stat- og helseforetak krever. Itellas business manager Terje Bakke (t.v.) og seniorrådgiver Bao Nguyen er klare til å håndtere EHF-fakturaer til det offentlige. Foto: Itella Har du spørsmål om efaktura? Kontakt seniorrådgiver Bao Nguyen: Samarbeidspartner NIF Gjeldsregister? Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Foto: NIF I vår har diskusjonen om etablering av et gjeldsregister på nytt versert i en rekke ulike fora. Dette dreier seg ikke om et «negativt» register (forfalt og misligholdt), men om en oversikt over hva en person faktisk har påtatt seg av låneforpliktelser. Ett av formålene med registeret er å gi kredittytere et bedre grunnlag for å vurdere en kredittsøkers faktiske kredittverdighet. Sentralt her er frarådingsplikten i Finansavtaleloven og ønsket om å unngå å skape flere gjeldsoffer. En intern arbeidsgruppe i Justisdepartementet har arbeidet med ulike modeller, men resultatet av dette arbeidet foreligger i skrivende stund ennå ikke (per 11. mai 2012). Spørsmålet blir da: hvem skal administrere registeret, og hvem betaler? Datatilsynet er skeptisk til et slikt register av hensyn til personvernet. Den politiske debatten har bekreftet tverrpolitisk enighet om løsningen. Vi vi andre sitter på gjerdet og venter.. Stikker fra gjeld i Norge Personer som er i Norge på et midlertidig opphold, drar med seg stadig større gjeld og inkassosaker når de flytter ut av landet igjen. Over 1100 av dem som meldte flytting ut av Norge i fjor hadde betalingsanmerkninger, og den samlede, rettslige inkassogjelden for utvandrede er nå oppe i 1,3 milliarder kroner. Tallet er tre ganger så høyt som det var for fem år siden. Kilde: Aftenposten 4

5 Samarbeidspartner Experian Én million betalingsanmerkninger i 2012 Av Tina Rellsve, Experian SMB Få Crenos inkassoløsning i økonomisystemet Zirius: Unn deg perfekt innfordringsflyt Veksten i betalingsanmerkninger fortsetter å stige kraftig. Hvis veksten fortsetter i samme takt som i fjor, vil nordmenn passere 1 million betalingsanmerkninger og rettslige inkassokrav i løpet av Det er på høy tid å få på plass et gjeldsregister. Dårlige betalere Første januar 2012 er det registrert nordmenn med betalingsanmerkninger. Totalsummen er på utrolige 33,5 milliarder kroner. Det som er positivt er at antallet dårlige betalere økte med «kun» ca personer i Antall betalingsanmerkninger økte med ca. 7,5 prosent i Siden 2009 har det økt med hele 66 prosent. Totalverdien av betalingsanmerkningene har økt med ca. 11 prosent i 2011, og med hele 69 prosent siden Eldre sliter mest med regningene Våre analyser viser at det først og fremst er de eldre som sliter med regningene. Myten om at det er de unge som sliter, holder dermed ikke stikk. På rundt ti år har gjennomsnittsalderen på en dårlig betaler økt fra 32 til 42 år. Personer under 40 år har hatt en nedgang på 2 prosent i antall betalingsanmerkninger siden De over 40 år har hatt en oppgang på 4 prosent i samme periode. Denne trenden har vært vedvarende gjennom de siste seks årene. Bedre utvikling blant de unge Siden 2006 har personer over 60 år fått 113 prosent flere betalingsanmerkninger. De under 40 år har hatt en vekst på mindre enn 10 prosent. Eldre over 60 år skylder i dag 4,4 milliarder mot 1,4 milliarder i De mellom år skylder til sammenligning i dag 2,3 milliarder mot 1,3 milliarder i 2006, og har dermed en langt bedre utvikling. Kreditorene Norges største private kreditorer er i første rekke banker/forsikringsselskap, leasing og kredittselskaper. Samlet sett er det likevel den Foto: Experian. norske stat og kommune som er Norges største kreditor. Nordmenn skylder mange milliarder kroner i skatt, forfalte avgifter, ubetalte bøter osv. Lånekassen alene har sendt ut betalingsanmerkninger for over 620 millioner kroner. Runder millionen Det er lite som tilsier at veksten i betalingsanmerkninger vil stoppe opp. Med krisen i Europa forventes det flere konkurser og flere arbeidsledige i 2012 enn i En million betalingsanmerkninger blir derfor mest sannsynlig nådd i 2012, og for å runde millionen trenger vi kun en vekst på 6,6 prosent. Trenger gjeldsregister Problemet i Norge er først og fremst ikke antallet personer som har anmerkinger, men summene som de skylder. En dansk dårlig betaler skylder i snitt kr. I Norge skylder en gjennomsnittlig dårlig betaler hele kr. Dette er resultatet av flere år med høy tilgang på kreditt og uten et gjeldsregister. Regelendringer må til om vi skal få stoppet veksten. Et gjeldsregister vil mest sannsynlig stagnere veksten, men spørsmålet er om det allerede er for sent. Det store spørsmålet er hvor mye av den utestående gjelden som kan realiseres. Her er det viktig at kredittansvarlige i bedriftene har gode og oversiktlige rapporteringssystemer for å unngå unødvendige store tap. Kvinner mer restriktive til kredittkort enn menn 44 prosent av alle nordmenn sier de ikke bruker kredittkort når de strengt tatt ikke har råd til det. Blant de som mener denne typen kredittkjøp likevel er helt greit, er menn i flertall. 15 prosent av mennene sier de bruker kredittkort uten å ha råd til det mot 11 prosent av kvinnene. Nordmenn generelt er også svært disiplinerte når kredittkjøp skal tilbakebetales. Nesten 80 prosent av oss oppgir at vi enten ikke handler med kreditt eller at det er svært viktig å betale slike regninger ved forfall. Men også her er menn mer liberale enn kvinner. 56 prosent av mennene sier det er svært viktig å betale kredittkortregninger i tide, mens det blant kvinnene er over 61 prosent som svarer det samme. Kilde: Hegnar Ett system for fakturering, inkasso og regnskap. Crenos inkassoløsning kombinert med økonomisystemet Zirius er en perfekt match. Løsningen sparer deg for tid, penger og feil. Og gir deg mer fornøyde kunder. Det sier Lars Martin Melbøe i Zirius. Mer effektivt færre feil Ingen manuell dobbeltregistrering. Ingen logging inn og ut av ulike systemer. Nå kan du følge hele innfordringsprosessen via ett og samme økonomisystem, forsikrer Melbøe. Løsningen automatiserer alle innfordringsrutiner. Når du fører en innbetaling i Zirius, går det dermed automatisk varsling til Creno om å stoppe innfordringsprosessen. Slik slipper du forglemmelser og rutinesvikt som fører til misfornøyde kunder. Automatisk overføring Ingen liker å motta inkassovarsel etter å ha betalt regningen sin. Det Fakta: Creno inkassoløsning i Zirius er en elektronisk inkassoløsning for Zirius-brukere gir ett helhetlig system for innfordring og regnskapsføring effektiviserer innfordringsprosessen med automatisk filoverføring og varsling sparer deg for tid og penger, og gir mer fornøyde kunder gir deg bedre kontroll og oversikt hindrer dobbeltføring, feilføring og rutinesvikt Zirius er et ERP-system tilpasset SMBsegmentet dekker rutiner for ordre, faktura, prosjekt, arkiv og regnskap er fleksibelt og brukervennlig, og legger til rette for intern og ekstern kommunikasjonsflyt dekker elektronisk faktura mot staten via eget aksesspunkt integrerte ERP-systemet gir deg kort sagt mer effektive arbeidsdager, færre feilføringer og mer fornøyde kunder, lover Melbøe. Han forteller at to systemene i praksis fungerer som én løsning. All filoverføring, oppdatering og varsling skjer elektronisk. Dermed slipper du å bruke e-post eller faks for å varsle om innbetalinger og endringer. Det betyr også at risikoen for feil, og konsekvensene av dette, blir minimale. Gir fornøyde kunder Zirius legger til rette for at alle registreringer og all kommunikasjon skal foregå elektronisk. Sammen med Creno har vi fått på plass en fantastisk løsning som tilfredsstiller alle krav til elektronisk føring og arkivering, sier Melbøe. Vi vet at Creno har et godt inkassorykte. Selskapet legger vekt på å bevare og styrke gode kundeforhold etter en inkassosak. Det har vi stor sans for, og en slik filosofi gjorde det enkelt å inngå samarbeid. Dessuten har vi allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre, sier Melbøe. Har du Zirius? Velkommen til Creno! Inkassoløsningen i Zirius er så god at du ikke kan la være å velge den, mener Bjarne Aas Farbu i Creno. Han har store forventninger til den integrerte inkassoløsningen for Zirius-brukere. Dette er brukervennlighet og effektivitet i praksis. Hos Creno får du egen saksbehandler som følger deg og kundene dine tett. Det sikrer at fakturaene blir betalt og at du fortsatt har et godt forhold til kundene dine, sier Aas Farbu. «Crenos inkassoløsning i Zirius fungerer utmerket. Løsningen er svært enkel i bruk, det går raskt å opprette en sak, vi har fast saksbehandler og får svært god oppfølging fra Creno. Dessuten har vi full oversikt via webløsningen Creno24.» Jorunn Ingebrigtsen, Bergen Group Vest Elektro, regnskapsavdelingen 5

6 Creno Legal Hvem har rett på pengene ved Creno-medarbeideren Uriktige transaksjoner? Hver dag utføres gjennomsnittlig 7,1 millioner transaksjoner i Norge. Brorparten av disse utføres korrekt. Likevel vil det til enhver tid forekomme feilmessige transaksjoner, for eksempel ved at beløpet overføres til feil mottaker på grunn av maskinell eller menneskelig svikt. I de fleste slike tilfeller vil en slik transaksjon løses i minnelighet, men på hvilket juridisk grunnlag kan du kreve penger tilbakebetalt dersom mottakeren nekter å tilbakebetale? «Ond tro» Dersom et beløp overføres til feil mottaker som et resultat av at betaleren fører feil kontonummer, er det juridiske aspektet som oftest klart. Da er mottaker i «ond tro» om at beløpet er korrekt overført, og loven beskytter ikke en part som er i ond tro. En feilmessig transaksjon kan også oppstå som følge av feilbehandling fra bankens side. Også her vil betaleren være fri for ansvar. God tro Et typisk tilfelle vil også være at det skjer en dobbeltfakturering uten at verken betaleren eller mottakeren er oppmerksom på dette. Hvorvidt betaleren kan kreve beløpet tilbakebetalt, avhenger blant annet av hvor lang tid som er gått og hvem som var nærmest til å oppdage feilen. Det finnes altså tvilsomme tilfeller der den uriktige betalingen er skjedd til en godtroende mottaker på grunn av en misforståelse om betalingspliktens eksistens eller omfang. Av Even Vegard Dalen Kilder: Hagstrøm, Viggo, Obligasjonsrett (Oslo 2003) Bergsåker, Trygve, Pengekravsrett (Oslo 2001) Se Condictio indebiti Men hva når du betaler en faktura som du i etterkant finner feilaktig? Eller hva når en arbeidsgiver utbetaler for mye lønn? Kan betaleren da kreve at mottakeren tilbakebetaler beløpet? Det er i slike tilfeller «condictio indebiti» kommer til anvendelse. Læren om condictio indebiti har ikke grunnlag i den formelle lovgivningen. Det er derfor nødvendig å gå til rettspraksis og juridisk teori for å finne veiledning. Høyesterett har slått fast at det skal foretas en konkret vurdering med hensyn til rimelighet (jf. dommen inntatt i Norsk Retstidende 1985, s. 290). At avgjørelsene blir meget konkrete, betyr at mye er overlatt til juridisk skjønn. I denne artikkelen må vi derfor nøye oss med å trekke frem de generelle hovedmomentene og hensynene. Hensynene i vurderingen Rettsreglene bygger på verdier og hensyn som også er styrende for anvendelsen av dem. Når det gjelder condictio indebiti er det to motstridende hensyn som skal ivaretas i vurderingen; oppgjørshensynet og korreksjonshensynet. Oppgjørshensynet ivaretar betalingsmottakerens forventning om korrekte overføringer og at oppgjøret er endelig. Stabilitet og forutsigbarhet er kjerneverdier i det norske rettssystemet så vel som i det økonomiske liv. Korreksjonshensynet bygger på at betalinger skal være riktige og at punctum.no disse følgelig bør korrigeres ved en eventuell feil. Betalingsmottakeren skal ikke få en ugrunnet berikelse. Hvilket av disse hensynene som veier tyngst, beror på den konkrete vurderingen i hver enkelt sak. Da blir spørsmålet hvilke momenter som tillegges størst vekt. Momentene Blant momentene som spiller inn i vurderingen, er om en av partene kan bebreides for feilen, hvor lang tid som har gått før kravet fremsettes, om mottakeren har utøvet betalingspress, hvorvidt det er tatt forbehold ved betalingen, og om det dreier seg om forbruker- eller næringsforhold. Listen er ikke uttømmende. Hvem som er skyld i feilen er vanligvis et viktig moment. Det at betaleren har vært uaktsom og f.eks. betalt samme faktura to ganger, gir ham ikke nødvendigvis grunn til å få korrigert feilen. Det kan stille seg annerledes hvis mottakeren har utvist uaktsomhet ved å dobbeltfakturere. Tidsmomentet tilsier at krav om tilbakebetaling må fremsettes så snart feilen oppdages. Jo lenger tid som er gått, desto svakere står korreksjonshensynet. Har mottakeren utøvet betalingspress og det senere viser seg at kravet ikke var riktig, taler dette for at tilbakebetaling bør skje. Betaleren kan ta forbehold når beløpet overføres. Dette taler for at beløpet tilbakeføres om det senere viser seg at kravet var uriktig. Det kan også ha betydning om en av partene er forbruker. Det er ofte den profesjonelle parten som er nærmest til å oppdage feilen, og forbrukeren vil da i noen tilfeller nyte et ekstra vern. Det er opp til kravshaveren (betaleren) å dokumentere at vilkårene for en tilbakebetaling foreligger. Det er også han eller hun som må gå til søksmål dersom motparten ikke betaler frivillig. Foto: Creno Ingrid Helseth Saksbehandler i Creno Trondheim. 30 år. Singel. Hva gjør deg engasjert? Oppgaver som utfordrer meg og gir meg noe å strekke meg etter. Det får jeg stadig vekk i jobbsammenheng, og oppsøker utfordringer også på fritiden, blant annet gjennom engasjement i Røde Kors. Det er gøy å prøve nye ting og stadig lære noe nytt. Mange stusset nok da jeg i voksen alder begynte å danse klassisk ballett, men det er rett og slett utrolig bra trening og gir masse utfordringer! Hva gjør deg glad i hverdagen? Jeg blir glad av å være i trygge omgivelser sammen med kolleger og familie. Det er et godt utgangspunkt for å mestre nye utfordringer. Jeg blir også glad når menneskene jeg er glad i, har det bra. Hvor går drømmereisen? Den går utvilsomt til Lofoten! Jeg drømmer om rorbuferie, fiske og surfing i kald, nordnorsk sjø. Et godt alternativ kunne vært Island med varme kilder og vulkaner. Hva er den beste gaven du kan få? Det må vel være kjærlighet! Jeg har få materielle ønsker, men skal jeg først ønske meg en fysisk ting, må det bli en bil. Jeg er så heldig at jeg kan gå til jobben hver dag, men det kunne vært deilig å ta bilen ut av byen i helgene. Hvem beundrer du? Mennesker som tar tak i eget liv og egne problemer, og som greier å komme seg på fote etter en nedtur. Det forutsetter ofte at en tør å be om hjelp, og det kan være tøft nok. Mamma er helt klart et forbilde for meg, og via Røde Kors møter jeg enkeltmennesker som imponerer meg. Strammere kredittpraksis overfor husholdningene 1. kvartal strammet bankene inn på sin kredittpraksis overfor husholdninger, men holdt kredittpraksisen overfor foretak om lag uendret, viser tall fra Norges Banks utlånsundersøkelse. Innstrammingen i kredittpraksisen forklares med Finanstilsynets nye retningslinjer, og gjenspeiles i strengere lånebetingelser. Låneetterspørselen fra husholdningenes og foretakenes var om lag uendret i første kvartal. Kilde: Norges Bank 6

7 Treningssenter Creno inngår samarbeid med Cerum Bruker du Crenos inkassoløsning eller Cerums administrasjonssystem for treningssentre? Nå kan du få i både pose og sekk. Uansett hvilket administrasjonssystem du bruker, skal du kunne velge Creno som samarbeidspartner på inkasso, sier Crenos produktsjef Trening, Ronny Helseth. Fritt valg Han vil gjøre Crenos inkassoløsning stadig enklere og mer tilgjengelig for deg som driver treningssenter. en felles løsning, Cerum TRIM, for medlemsadministrasjon, økonomi og innfordring. De første felles kundene er allerede i drift. Enkelt og lønnsomt Helseth understreker at gode integrerte løsninger forenkler den daglige driften betydelig. I tillegg gir det gode muligheter til videreutvikling. Movex/M3 Bedre inkasso i ny M3-versjon Den nye Lawson M3-versjonen 10.1 kan gi deg enda bedre innfordringsprosesser. Har du oppgradert til den nyeste Lawson M3-versjonen? Hvis ja: Som Creno-kunde kan du da få tilgang til bedre dokumentasjon og kontroll på overføringer av saker og betalinger. Derfor samarbeider vi nå med alle de kjente systemleverandørene til bransjen. Sammen sørger vi for at rutinene for betalingsoppfølging er optimal i den daglige treningssenterdriften, sier Helseth. I vår har Creno og Cerum etablert Et samarbeid med Creno skal være enkelt, lønnsomt og hyggelig. Ved å knytte til oss dyktige aktører på ulike felt, sikrer vi at du alltid har tilgang til markedets beste løsninger som berører innfordringsprosessen, sier Helseth. Vi samarbeider med alle de kjente systemleverandørene til treningsbransjen. Slik kan du bruke Crenos inkassoløsning uansett administrasjonssystem, sier Crenos Ronny Helseth. Sammen med Creno har vi utviklet en inkassoversjon som drar nytte av de nye mulighetene i M Her får du alle de kjente funksjonene, pluss enda bedre kontroll og oversikt, sier senior prosjektleder Morten Bremseth i Merit Consulting. Foretakssystemet Cerum TRIM: Fremtiden er web-basert Et web-basert foretakssystem gir deg full fleksibilitet, optimal tilgjengelighet og en forbedret totaløkonomi, mener Stian Fagerhaug i Cerum AS. Cerum TRIM er web-basert. Hele systemet og alle medlemsdata ligger trygt lagret på servere. Foto: Cerum Nykommeren Cerum TRIM liker utfordrerposisjonen. I konkurranse med etablerte leverandører lover Cerum markedets mest moderne løsning og enda enklere og mer lønnsom treningssenterdrift. utgifter knyttet til innkjøp og drift av egen server og programvare. Cerum oppdaterer og justerer systemet kontinuerlig. Tiden for omfattende og kostbare oppgraderinger til ny versjon er dermed forbi. Samspill Fagerhaug er tilfreds med å ha fått på plass en felles løsning med Creno. Samarbeidet med Creno passer oss utmerket. Vi kjenner Creno som en profesjonell og velrennomert aktør i bransjen, sier Fagerhaug. I løsningen som de to aktørene har utviklet, skjer filoverføringer og oppdateringer kontinuerlig og automatisk. Dette sikrer gode rutiner rundt betalingsoppfølgingen i den daglige senterdriften. I tillegg legger vi begge vekt på et åpent samarbeid med ulike bransjeaktører. Hovedmålet er å tilby treningssentrene de beste totalløsningene, sier Fagerhaug. I tillegg har vi utviklet en oppgradert og svært effektiv løsning for kredittsjekk i samarbeid med Experian i den nye modulen Lawson Smart Office, som gir en rekke nye muligheter og forbedringer, sier Bremseth. Hvis nei: Den nye Lawson M3-versjonen gir bedre og mer lønnsomme prosesser på mange områder. Det tar naturlig nok tid før alle brukere velger å oppgradere til ny versjon. Når vi ser forbedringene versjonen gir, anbefaler vi alle å planlegge en oppgradering. Når versjonen er på plass, er det en smal sak å oppgradere til den nye inkassoversjonen, lover Bremseth. Gode erfaringer Lawson M ble lansert allerede i april Creno og Merit Consulting startet straks arbeidet med å videreutvikle inkassofunksjonene basert på de nye mulighetene versjonen ga. I dag er den nye innfordringsversjonen testet, installert og i daglig bruk hos flere store Crenokunder. Cerum TRIM er web-basert. Hele systemet og alle medlemsdata ligger trygt lagret på våre servere, og du kan logge deg på med personlig brukernavn og passord fra hvor som helst. Eneste forutsetning er at du har Internett, forteller Fagerhaug. Sikkert Det er ikke lenge siden et av treningssentrene «våre» hadde innbrudd der pc-er og annet utstyr ble stjålet. Heldigvis hadde senteret nylig gått over til Cerum TRIM. Dermed lå alle medlemsdata trygt lagret og tilgjengelig hos oss, og driften kunne fortsette uten avbrudd, forteller Fagerhaug. En annen fordel med web-basert programvare er at du slipper uforutsette Vår forretningsmodell sikrer at du alltid har markedets beste løsning, mener Fagerhaug, som også har inntatt det engelske treningssentermarkedet. Totaløkonomi Han fremhever kjededriftsfordelene som ligger i systemet. Ved å sette opp en kjedestruktur har administrasjonen ved hovedkontoret full tilgang til blant annet oppdaterte nøkkeltall og rapporter. Det frigjør tid både for hovedkontoret og for ledelsen ved hver enkelt avdeling. Du kan også gi medarbeidere ulike tilgangsnivåer, basert på rolle og tilgangsbehov. Stian Fagerhaug i Cerum AS. Tar høyere risiko i aksjefond De private fondssparerne har justert opp risikoen i fondssparingen sin. Mars var femte måned på rad med nettotegning i fond, viser statistikk fra Nordnet Bank. - Det er tydelig at troen på oppgang i aksjemarkedet har festet seg. Vi har hatt en eventyrlig inngang i aksjefond i årets første måneder, men nå ser vi også at aksjefond med relativt sett høy risiko foretrekkes, sier Sissel Olsvik Vammervold, spareøkonom i Nordnet. Kilde: Hegnar 7

8 Økonomi i hverdagen Boreal Transport: Rutiner og arbeidsmiljø En god økonomihverdag forutsetter at vi har to grunnprinsipper på plass: Gode rutiner og godt arbeidsmiljø, sier regnskapssjef John Halvorsen i Boreal Transport. Regnskapssjefens tips: Etabler og beskriv klare rutiner og roller og følg dem. Vær á jour kjør månedlig avstemming av regnskap og balanse. Legg til rette for frihet og kompetanseutvikling. Det gir fleksibilitet og godt arbeidsmiljø. Snakk sammen. Ofte. Skaff deg gode samarbeidspartnere på oppgaver som andre kan ivareta bedre og mer lønnsomt enn deg. Boreal Transport frakter hver dag godt over 80 tusen passasjerer på land og sjø. - Få på plass klare rutiner og vær à jour, råder regnskapssjef John Halvorsen. Foto: Boreal Transport. Han får en strømlinjeformet økonomihverdag til å høres enkelt ut. Men bakom synger et nitid grunnarbeid. Sertifisering Et godt fundament er helt avgjørende for en veldreven organisasjon. Det gjelder også regnskaps- og kredittarbeidet, mener Halvorsen. I Boreal har vi i flere år lagt vekt på kvalitet og gode rutiner. Vi har vært ISO 9001-sertifisert siden 2006, og ISO sertifisert siden Som del kvalitetssystemet vårt inngår en egen økonomihåndbok for selskapet, sier Halvorsen. Han peker på at sertifikatene ikke er et vitnemål selskapet får en gang for alle. Økonomihåndbok Sertifiseringen krever kontinuerlig innsats og er underlagt årlig revisjon av Det Norske Veritas. Der for er også økonomihåndboken i aktiv bruk og oppdateres jevnlig. Alle ansvarsområder har sitt eget kapittel, også regnskap. Økonomihåndboken er grunnlaget for hvordan økonomistyringsarbeidet skal utføres. Den er et praktisk oppslagsverk som, ifølge Halvorsen, sparer medarbeidere for stadige smådiskusjoner og undersøkelser rundt rutiner og ansvar. Samtidig er den et dynamisk verktøy der alle kan komme med innspill til endringer og forbedringer. Viktig å være à jour Vi legger stor vekt på alltid å være mest mulig à jour. Vi kjører blant annet månedsavslutning hver måned, med tilhørende avstemminger av regnskap og balanse. Det bidrar til at årsregnskapet er klart første uka i januar, sier Halvorsen. Av samme grunn utvider Boreal nå også samarbeidet med Creno. Hittil har vi selv kjørt purringene, mens Creno har overtatt ved inkasso. Vi så imidlertid muligheten for å bli enda mer effektive ved å overlate mer av dette arbeidet til Creno. Gjennom sine spesialløsninger har Creno mulighet til å inndrive utestående fordringer på en mer effektiv måte og dermed spare oss for både tid og arbeid, sier Halvorsen. Når Creno overtar purrejobben i sommer, er målet å senke snittalderen på kravene. Det har Halvorsen tro på. Vi opplever at Creno har - ønske om å bidra til å øke lønnsomheten og redusere tapene våre. Det skal vi dra nytte av. Takhøyde Også godt arbeidsmiljø utgjør en grunnpilar i regnskapsarbeidet. Vi prøver å ta tillit, frihet og ansvar på alvor. Vi mener selv vi har stor takhøyde og lave terskler for å spørre hverandre om råd og meninger. Alle i avdelingen kan regnskap fra a til å. Dermed kan vi variere arbeidsoppgavene og steppe inn for hverandre når det trengs. I tillegg gir det den enkelte verdifull innsikt i sammenheng og helhet, mener Halvorsen. Fakta: Boreal Transport Norge ble etablert i 2011 på basis av tidligere Veolia Transport Norge har nærmere 150 år gamle røtter i transportvirksomhet omfatter selskapene Boreal Transport Nord, Boreal Transport Bane og Boreal Transport Sør tilbyr transport på sjø, buss og bane har omkring ansatte og en omsetning på 2 milliarder kroner har reisende daglig Regnskapssjef John Halvorsen i Boreal Transport. Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil:

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir Oktober 2011 - www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no Cruiser oppover Reinertsen AS har samlet inkassotjenestene hos Creno: Fleksibelt

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Bredere produktspekter

Bredere produktspekter ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2011 www.creno.no Opptur for cruise og kunstgjødsel Creno tilbyr: Bredere produktspekter RCCL og Yara kan

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

Hole-in-one ØKONOMIAVISEN. Miklagard Golf om inkassoavtalen med Creno: Full innfordringskontroll. Creno-partner best i verden

Hole-in-one ØKONOMIAVISEN. Miklagard Golf om inkassoavtalen med Creno: Full innfordringskontroll. Creno-partner best i verden ØKONOMIAVISEN Oktober/November 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oppdrett og oljeservice på offensiven Miklagard Golf om inkassoavtalen med

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer