99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "99 % løsningsgrad. økonomiavisen. Ta kompetanse på alvor. Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: Muligheter i telekom"

Transkript

1 økonomiavisen Juni Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Muligheter i telekom Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: 99 % løsningsgrad Det danske telecomselskapet TDC kan bli en lønnsom investering i Også Telenor kan også bli et godt kjøp, men vent til selskapet har avklart situasjonen i India. Side 2. Ta kompetanse på alvor Skal bedriften din gjøre suksess, må du ta kompetanseutvikling på alvor, mener Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Side 4. En million betalingsanmerkninger i 2012 I 2008 var 3,1 prosent av alle fakturaer Maske Gruppen sendte ut, fortsatt ikke betalt etter fem måneder. I dag er andelen halvert, forteller økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas. Side 3. Veksten i betalingsanmerkninger fortsetter å stige kraftig. Det er på høy tid å få på plass et gjeldsregister, skriver Tina Rellsve i Experian Side 5. Få Crenos inkassoløsning i økonomisystemet Zirius: Unn deg perfekt innfordringsflyt Ett system for fakturering, inkasso og regnskap. Crenos inkassoløsning kombinert med økonomisystemet Zirius er en perfekt match, mener Lars Martin Melbøe (bildet) i Zirius og Bjarne Aas Farbu i Creno. Side 5. Cerum TRIM: Creno og Cerum med ny inkassoløsning Oppdag Cerum TRIM, en ny løsning for medlemsadministrasjon, økonomi og innfordring. Side 7.

2 Lederen Aksjetipset Muligheter i telekom Det danske telecomselskapet TDC kan bli en lønnsom investering i Telenor kan også bli et godt kjøp, men vent til selskapet har avklart situasjonen i India. Av aksjeanalytiker Tore A. Tønseth, SpareBank 1 Markets Det handler om timing Feriepenger og skattepenger. I juni har de fleste av oss litt ekstra penger mellom hendene. Det gir deg en gylden mulighet til å få tilbake penger som er dine. Gjennom regelmessige analyser av våre og dine kunder har vi opparbeidet detaljert kunnskap om sammenhengen mellom tid og effekt. Den viktigste og enkleste lærdommen, og dermed faktoren for effektiv innfordring, er at tid er penger: Hver dag du drøyer med å sende fakturaen, purringen og inkassovarselet, er tapt likviditet. Tapt likviditet er tapt lønnsomhet. Men ikke bare det. Jo lengre du drøyer, dess større blir også risikoen for at pengene er tapt for alltid. Krav er ferskvare. En annen avgjørende faktor er timing. Det fordrer kunnskap om betalingsvaner og tilbøyeligheter. Juni er feriepenger og skattepenger. Derfor bruker vi juni til å øke trykket og aktiviteten mot skyldnerne. Har du forfalte krav liggende? Oversend dem til oss med det samme, så gjør vi en ekstra innsats nå når sjansen for innbetaling er størst. Fakturakopi gir raskere betaling Bruker du mye tid på å lete fram og ettersende fakturakopier? Glem det. Som eneste inkassoselskap kan Creno nå tilby rutinemessig fakturakopi med purringer og betalingspåminnelser. Ikke bare sparer det deg for ekstra arbeid og tidsbruk når kunden din får fakturakopi sammen med purringen, fjerner det også all tvil omkring fakturaen. Dermed korter vi ned betalingstiden betraktelig. Noe for deg? Les mer om fakturakopi på side 3. Eivind Rodem, adm. dir. Crenos samarbeidspartnere Turbulente markeder, men telekombransjen byr likevel på spennende muligheter, mener aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Telekomsektoren er defensiv av natur, med stabil inntjening og en relativt sterk underliggende kontanstrøm som har vist seg å være robust selv i turbulente tider. Med tanke på uroen vi fortsatt ser lengre sør i Europa, og et aksjemarked som mer eller mindre har beveget seg én retning siden i høst, kan telekomsektoren være en interessant investering i Litt om selskapene De nordiske telekomselskapene har ulike geografiske markeder. Danske TDC og Finske Elisa har så og si kun eksponering mot hjemmemarkedet, mens både TeliaSonera og Tele2 har en blandet eksponering mot Norden, Øst-Europa og Russland. Telenor er den eneste nordiske operatøren med stor eksponering mot Asia, og har i tillegg selskaper i Norden, Russland og Sentral-Europa. Selskapet Millicom er en ren eksponering mot umodne markeder i Afrika og Sør-Amerika. Prispress i det nordiske markedet Det nordiske markedet preges av en rekke markedsføringskampanjer som setter press på både veksten og inntjeningen til operatørene. Kampanjene har til tider vært så aggressive at de grenser til å kunne ødelegge for fremtidig inntjening. Utfordringen i det nordiske markedet blir å finne gode prisingsmodeller for datatjenester versus høymarginprodukter som SMS og tradisjonell tale. Løsningen så langt har vært å komme med «bucket pricing»-modeller, dvs. at du betaler en fast pris for både tale, tekstmeldinger, mms og data. Når du betaler en fast pris, mister du de økonomiske insentivene til å bruke gratis tjenester som Skype og imessages på iphone. Muligheter i vekstmarkedet I utgangspunktet foretrekker vi telekomselskaper med eksponering mot vekstmarkeder. Blant vekstmarkedene fremstår det asiatiske markedet som mest interessant, med lav mobiltetthet, liten bruk av datatjenester og en reell BNP-vekst på 4 6% i årlig snitt. Selv om det vil være prispress også i disse områdene, vil de underliggende driverne være så sterke at vi forventer høy vekst både på topplinjen og i inntjeningen for disse selskapene. Anbefalinger Blant de de nordiske telekomselskapene er danske TDC og Telenor våre toppanbefalinger. I svenske TeliaSonera og Tele2 ser vi en noe begrenset oppside. Finske Elisa mener vi er for høyt priset med hensyn til de begrensede vekstmulighetene. Her anbefaler vi salg. Sterk kontantstrøm i TDC Selv om TDC så og si kun har eksponering mot det krevende danske markedet, er selskapet interessant fordi det har den sterkeste kontanstrømmen blant de nordiske operatørene. Tidligere hovedeier, private equity-aktøren NTC, har planer om å selge seg ut av TDC i løpet av året. Dette vil skje gjennom 2 3 transaksjoner, men det har likevel lagt en demper på aksjen. Aksjen handles nå til en god rabatt sammenliknet med andre tilsvarende selskaper. Sterk veksteksponering for Telenor Til slutt vil vi også anbefale Telenor, men vi anbefaler å avvente kjøp til selskapet finner en løsning i India. Telenor har den klart mest fordelaktige veksteksponeringen blant de nordiske operatørene, og vil vokse betydelig mer enn resten bransjen i mange år fremover. På kort sikt er det noe usikkerhet knyttet til 2G-lisensene i India, men når dette får en avklaring, vil fokus rettes mot det operasjonelle og vekstmulighetene som ligger i selskapet. Telenor har også en sterk balanse, med rom for en økning i dividende i årene som kommer. Telenor har den klart mest fordelaktige veksteksponeringen blant de nordiske operatørene, og vil vokse betydelig mer enn resten bransjen i mange år fremover, mener aksjeanalytiker Tore A. Tønseth i SpareBank 1 Markets. Bildet viser Telenors hovedkontor på Fornebu. Foto: Telenor/Damian Heinisch. SpareBank 1 Markets anbefalinger per 23. mai 2012: Kjøp: TDC DKK 45 Nøytral: Telenor NOK 110, TeliaSonera SEK 45, Tele2 SEK 123 Selg: Elisa EUR

3 Maske Gruppen AS inngår ny treårsavtale med Creno: 99 % løsningsgrad I 2008 var 3,1 prosent av alle fakturaer Maske Gruppen sendte ut, fortsatt ikke betalt etter fem måneder. I dag er andelen halvert. Creno er kjent for høy løsningsgrad og rask saksbehandling. Sammen har vi fått på plass bedre kommunikasjon, systemer og rutiner som gjør at vi i dag har en løsningsgrad på 99 prosent. Det er veldig bra, mener økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas i Maske Gruppen. Fra minus til pluss De siste årene har selskapet vært gjennom en omfattende omorganisering som har snudd resultatet fra minus til pluss. Det har Maske-medarbeidere over hele landet bidratt til. Prosessen har også involvert innfordringsområdet. Vi har greid å gjøre innfordring til en del av verdikjeden i organisasjonen vår. Som grossist av forbruksartikler er ikke jobben avsluttet idet kunden mottar produktet, men idet pengene står på vår konto, sier Lindaas. Lønnsom fakturakopi Basert på gode resultater og godt samarbeid signerte Creno og Maske i vår en ny treårsavtale. Også Crenos nye rutine for å sende fakturakopi med alle purringer, gjorde det enkelt å fornye avtalen. Tidligere har kundehenvendelser med spørsmål om fakturakopi tatt mye tid både ved kundesenteret og i økonomiavdelingen, forteller Lindaas, som etter en kartlegging kunne slå fast at ingen andre inkassoaktører kunne tilby rutinemessig fakturakopi. Videre samarbeid med Creno skal gi oss enda mindre tap og bedre lønnsomhet, mener økonomi- og regnskapssjef Anders Lindaas i Maske Gruppen. Foto: Ragnhild Bergsmyr. For oss gir vedlegg av fakturakopi to viktige gevinster: For det første frigjør det masse tid til andre og ofte viktigere oppgaver ved kundesenteret og økonomiavdelingen. For det andre er det rett og slett god kundeservice, mener Lindaas. Ryddet i eget hus De siste årene har selskapet arbeidet iherdig for å korte ned kredittiden. I eget hus har vi skjerpet rutinene kraftig. Hver uke går vi gjennom alle forfalte krav og luker ut reklamasjoner, feilfakturaer og kunder vi vil følge opp personlig. Resten sendes automatisk over til Creno 14 dager etter forfall, forteller Lindaas. En annen årsak til de gode resultatene er tettere samarbeid mellom økonomiavdelingen og salgsavdelingen. Tok tak i reklamasjon I innfordringssammenheng har vi jobbet kontinuerlig med å kvalitetssikre rutiner. Vi har blant annet tatt grundig tak i reklamasjonsrutinene for å sikre rask opprydding mot kunden. Før var reklamasjonshåndtering en del av logistikkavdelingen. Nå er det en del av økonomiavdelingen, men med tett samarbeid med selgerne og logistikkavdelingen. Rask behandling Maske Gruppen har til enhver tid utestående fordringer for rundt 100 millioner kroner. Nå blir stadig flere fakturaer betalt ved forfall. De som ikke blir betalt, blir raskt overført til Creno, som sørger for at sakene ikke går i glemmeboka. Kort omløpstid det vil si kort tid fra fakturering til betaling er et uttalt mål. Samarbeidet med Creno har gjort oss trygge på at vi fortsatt har en del å gå på med hensyn til å øke lønnsomheten og redusere risikoen for tap, mener Lindaas. Han understreker betydningen av tett dialog og jevnlige møter både fysisk og via telefon og web. I Creno har vi faste kontaktpersoner som arbeider aktivt for at vi skal lykkes. Det gir resultater, smiler Anders Lindaas. Fakta: Maske Gruppen AS ble etablert i 1858, og har siden utviklet seg fra produksjons- til grossistbedrift har hovedkontor i Trondheim har 12 avdelinger og 300 medarbeidere over hele landet fører forbruksmateriell til kontor, catering, helse, renhold og industri, totalt 8000 ulike produkter hadde en omsetning på 1 milliard kroner i 2011 har rundt kunder sender årlig ut fakturaer Bedre resultat med fakturakopi Vi har løsninger for å sende fakturakopi med alle purringer og varsler. Det er god kundeservice og svært ressurseffektivt for deg, sier Otto Havneraas i Creno (bildet). Bruker du mye tid å ettersende fakturakopi til kunder som får purringer fra deg? Creno gi deg bedre tid til andre oppgaver. I samarbeid med Logiq, spesialist på digital informasjonslogistikk, tilbyr Creno å sende fakturakopi med alle purringer som sendes ut etter forfallsdato. Forutsetningen er at Logiq får tilgang til fakturaarkivet (fakturahotellet) du benytter. Foto: Creno Vil du vite mer om fakturakopi? Ta kontakt med Creno v/ Otto Havneraas, tlf.: e-post: Flere avsluttede inkassosaker Innrapporterte tall viser at det i 2011 ble avsluttet inkassosaker. Av disse ble 32 prosent avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt. Antallet utgjør en økning på saker, eller 13,9 prosent sammenlignet med Det er ikke tidligere blitt innrapportert så mange avsluttede inkassosaker i noe år som i Kilde: Finanstilsynet Misligholdte forpliktelser for 63 mrd Ved utgangen av 2011 var det om lag 3,4 millioner inkassosaker i arbeid, som representerte misligholdte forpliktelser på om lag 63 milliarder kroner. Antallet saker er en oppgang på 2,1 prosent, eller saker sammenlignet med utgangen av Samlet hovedstol (opprinnelig gjeldsbeløp) knyttet til saker som var i arbeid i inkassoforetakene ved utgangen av 2011, var på 38,4 milliarder kroner. Kilde: Finanstilsynet 3

4 Kompetanse Holdning kunnskap ferdighet Skal bedriften din gjøre suksess, må du ta kompetanseutvikling på alvor, mener Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Som HR-pådriver i Creno har han fulgt selskapets omfattende kompetanseutvikling gjennom flere år. På årets Creno-agenda står hele 25 ulike aktiviteter knyttet til faglig utvikling. Det blir det målbare resultater av, forsikrer Tørstad. Positiv innstilling Kompetanse har mange aspekter. I bunnen ligger medarbeidernes holdninger, motivasjon og innstilling til arbeidsoppgaver, kolleger og kunder, sier Tørstad. Motivasjon og positiv innstilling er første krav ved alle ansettelser i Creno. Det er en nødvendig plattform og egenskap for å skape gode relasjoner til kolleger og kunder. Likevel er det ikke tilstrekkelig å være positiv. Kunnskap For å dra nytte av gode holdninger, trenger vi faglig kunnskap. I 2010 og 2011 gjennomførte Creno et formidabelt kompetanseløft som førte til at 90 prosent av alle ansatte fikk inkassobevilling! Det sikret hele selskapet en solid formell og faglig ballast, sier Tørstad. Itella Information Arild Tørstad i Bli Best Norge AS. Foto: Ragnhild Bergsmyr I tillegg trenger vi kunnskap om kommunikasjon og relasjoner. Vi må erkjenne at vi er forskjellige, og at vi må opptre forskjellig overfor ulike mennesker, forklarer Tørstad. Det handler om å være «på nett». I kommunikasjonen med skyldnere blir dette svært tydelig. Noen skyldnere er lyttende og løsningsorienterte. Andre er aggressive og ansvarsfraskrivende. Vi må ha respekt for at folk er forskjellige, og være i stand til å tilpasse kommunikasjonen deretter, mener Tørstad. Ferdigheter Dermed er det også åpenbart at kunnskap og erkjennelse ikke er mye verdt uten evner til å omsette kunnskapen i praktisk handling. Alle medarbeidere, uansett bransje, bedrift og stilling, bør få mulighet til å trene på å bli gode i det de gjør. Trening er en forutsetning for å utvikle seg selv, og dermed også hele virksomheten. I tillegg må vi ha en plan med oppfølging, så vi kan arbeide med de riktige tingene og måle de fremskrittene vi gjør, understreker Tørstad. I Creno har hver medarbeider sin egen personlige plan med ukentlig oppfølging. Planen har fokus på prioriteringer og gjøremål. Prioriterer vi riktig? Bruker vi tiden på de lønnsomme aktivitetene? Vi blir aldri utlærte, men vi blir stadig bedre. Ved å prioritere kompetanseutvikling sikrer du at bedriften blir stadig mer effektiv og kan gjøre en stadig bedre jobb for kundene dine. Det er lønnsomhet i praksis, sier Tørstad. Kom i gang med EHF-fakturaer Av seniorrådgiver Bao Nguyen, Itella Alt tyder på at efaktura-markedet bedrift til bedrift endelig er i ferd med å ta av. Dette skyldes ikke minst regjeringens fokus på digitalisering av offentlig forvaltning. EHF-formatet (Elektronisk handelsformat) som er vedtatt standard for offentlige virksomheter, er bygget på Peppol, som er et initiativ fra EU. Dette vil gjøre elektronisk handel mellom ulike land i Europa langt enklere. Har du riktig filformat? Itella er nå et godkjent aksesspunkt for distribusjon og mottak av efakturaer til det offentlige. Ved det nye testsenteret vårt har flere av våre kunder allerede testet at filformatene er i henhold til EHF-formatet. I de tilfellene vi oppdager avvik, sender vi en veileder til korrekt EHF-faktura. Mange statlige og kommunale virksomheter er nå i markedet for å inngå avtale om tilgang til et aksesspunkt. Itella er med i konkurransen, og har godt håp om å bli en av de sentrale leverandørene. Det viktigste for deg som leverandør til offentlige virksomheter er at Itella er klar til å hjelpe deg for sending av EHF-fakturaer til det offentlige. Digitalt tar av I forrige utgave av CrenoAvisen fortalte vi om oppbyggingen av vårt efaktura-miljø. Parallelt med vårt norske, høykompetente fagmiljø, bygger vi nå et stort fagmiljø i Riga. På denne måten kan vi sikre vår leveransekraft i markedet. Som Itella-kunde vil du likevel alltid ha et norsk kontaktpunkt. Endringer i markedet Tidligere valgte Itella-kundene å implementere print-/papirløsning før overgang til efaktura. Nå er situasjonen endret: nye kunder starter med efaktura og følger opp med print. Også på andre områder ser vi langt større fokus på elektroniske tjenester, blant annet fordi det er økonomisk lønnsomt. Det er ingen tvil om at print vil bestå i lang tid fremover. Derfor skal Itella selvfølgelig være en stor aktør også i dette markedet. For mindre virksomheter arbeider Itella med å sette opp en webportal for fakturering. Dermed kan mindre kunder levere fakturaer på EHF-format slik stat- og helseforetak krever. Itellas business manager Terje Bakke (t.v.) og seniorrådgiver Bao Nguyen er klare til å håndtere EHF-fakturaer til det offentlige. Foto: Itella Har du spørsmål om efaktura? Kontakt seniorrådgiver Bao Nguyen: Samarbeidspartner NIF Gjeldsregister? Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Foto: NIF I vår har diskusjonen om etablering av et gjeldsregister på nytt versert i en rekke ulike fora. Dette dreier seg ikke om et «negativt» register (forfalt og misligholdt), men om en oversikt over hva en person faktisk har påtatt seg av låneforpliktelser. Ett av formålene med registeret er å gi kredittytere et bedre grunnlag for å vurdere en kredittsøkers faktiske kredittverdighet. Sentralt her er frarådingsplikten i Finansavtaleloven og ønsket om å unngå å skape flere gjeldsoffer. En intern arbeidsgruppe i Justisdepartementet har arbeidet med ulike modeller, men resultatet av dette arbeidet foreligger i skrivende stund ennå ikke (per 11. mai 2012). Spørsmålet blir da: hvem skal administrere registeret, og hvem betaler? Datatilsynet er skeptisk til et slikt register av hensyn til personvernet. Den politiske debatten har bekreftet tverrpolitisk enighet om løsningen. Vi vi andre sitter på gjerdet og venter.. Stikker fra gjeld i Norge Personer som er i Norge på et midlertidig opphold, drar med seg stadig større gjeld og inkassosaker når de flytter ut av landet igjen. Over 1100 av dem som meldte flytting ut av Norge i fjor hadde betalingsanmerkninger, og den samlede, rettslige inkassogjelden for utvandrede er nå oppe i 1,3 milliarder kroner. Tallet er tre ganger så høyt som det var for fem år siden. Kilde: Aftenposten 4

5 Samarbeidspartner Experian Én million betalingsanmerkninger i 2012 Av Tina Rellsve, Experian SMB Få Crenos inkassoløsning i økonomisystemet Zirius: Unn deg perfekt innfordringsflyt Veksten i betalingsanmerkninger fortsetter å stige kraftig. Hvis veksten fortsetter i samme takt som i fjor, vil nordmenn passere 1 million betalingsanmerkninger og rettslige inkassokrav i løpet av Det er på høy tid å få på plass et gjeldsregister. Dårlige betalere Første januar 2012 er det registrert nordmenn med betalingsanmerkninger. Totalsummen er på utrolige 33,5 milliarder kroner. Det som er positivt er at antallet dårlige betalere økte med «kun» ca personer i Antall betalingsanmerkninger økte med ca. 7,5 prosent i Siden 2009 har det økt med hele 66 prosent. Totalverdien av betalingsanmerkningene har økt med ca. 11 prosent i 2011, og med hele 69 prosent siden Eldre sliter mest med regningene Våre analyser viser at det først og fremst er de eldre som sliter med regningene. Myten om at det er de unge som sliter, holder dermed ikke stikk. På rundt ti år har gjennomsnittsalderen på en dårlig betaler økt fra 32 til 42 år. Personer under 40 år har hatt en nedgang på 2 prosent i antall betalingsanmerkninger siden De over 40 år har hatt en oppgang på 4 prosent i samme periode. Denne trenden har vært vedvarende gjennom de siste seks årene. Bedre utvikling blant de unge Siden 2006 har personer over 60 år fått 113 prosent flere betalingsanmerkninger. De under 40 år har hatt en vekst på mindre enn 10 prosent. Eldre over 60 år skylder i dag 4,4 milliarder mot 1,4 milliarder i De mellom år skylder til sammenligning i dag 2,3 milliarder mot 1,3 milliarder i 2006, og har dermed en langt bedre utvikling. Kreditorene Norges største private kreditorer er i første rekke banker/forsikringsselskap, leasing og kredittselskaper. Samlet sett er det likevel den Foto: Experian. norske stat og kommune som er Norges største kreditor. Nordmenn skylder mange milliarder kroner i skatt, forfalte avgifter, ubetalte bøter osv. Lånekassen alene har sendt ut betalingsanmerkninger for over 620 millioner kroner. Runder millionen Det er lite som tilsier at veksten i betalingsanmerkninger vil stoppe opp. Med krisen i Europa forventes det flere konkurser og flere arbeidsledige i 2012 enn i En million betalingsanmerkninger blir derfor mest sannsynlig nådd i 2012, og for å runde millionen trenger vi kun en vekst på 6,6 prosent. Trenger gjeldsregister Problemet i Norge er først og fremst ikke antallet personer som har anmerkinger, men summene som de skylder. En dansk dårlig betaler skylder i snitt kr. I Norge skylder en gjennomsnittlig dårlig betaler hele kr. Dette er resultatet av flere år med høy tilgang på kreditt og uten et gjeldsregister. Regelendringer må til om vi skal få stoppet veksten. Et gjeldsregister vil mest sannsynlig stagnere veksten, men spørsmålet er om det allerede er for sent. Det store spørsmålet er hvor mye av den utestående gjelden som kan realiseres. Her er det viktig at kredittansvarlige i bedriftene har gode og oversiktlige rapporteringssystemer for å unngå unødvendige store tap. Kvinner mer restriktive til kredittkort enn menn 44 prosent av alle nordmenn sier de ikke bruker kredittkort når de strengt tatt ikke har råd til det. Blant de som mener denne typen kredittkjøp likevel er helt greit, er menn i flertall. 15 prosent av mennene sier de bruker kredittkort uten å ha råd til det mot 11 prosent av kvinnene. Nordmenn generelt er også svært disiplinerte når kredittkjøp skal tilbakebetales. Nesten 80 prosent av oss oppgir at vi enten ikke handler med kreditt eller at det er svært viktig å betale slike regninger ved forfall. Men også her er menn mer liberale enn kvinner. 56 prosent av mennene sier det er svært viktig å betale kredittkortregninger i tide, mens det blant kvinnene er over 61 prosent som svarer det samme. Kilde: Hegnar Ett system for fakturering, inkasso og regnskap. Crenos inkassoløsning kombinert med økonomisystemet Zirius er en perfekt match. Løsningen sparer deg for tid, penger og feil. Og gir deg mer fornøyde kunder. Det sier Lars Martin Melbøe i Zirius. Mer effektivt færre feil Ingen manuell dobbeltregistrering. Ingen logging inn og ut av ulike systemer. Nå kan du følge hele innfordringsprosessen via ett og samme økonomisystem, forsikrer Melbøe. Løsningen automatiserer alle innfordringsrutiner. Når du fører en innbetaling i Zirius, går det dermed automatisk varsling til Creno om å stoppe innfordringsprosessen. Slik slipper du forglemmelser og rutinesvikt som fører til misfornøyde kunder. Automatisk overføring Ingen liker å motta inkassovarsel etter å ha betalt regningen sin. Det Fakta: Creno inkassoløsning i Zirius er en elektronisk inkassoløsning for Zirius-brukere gir ett helhetlig system for innfordring og regnskapsføring effektiviserer innfordringsprosessen med automatisk filoverføring og varsling sparer deg for tid og penger, og gir mer fornøyde kunder gir deg bedre kontroll og oversikt hindrer dobbeltføring, feilføring og rutinesvikt Zirius er et ERP-system tilpasset SMBsegmentet dekker rutiner for ordre, faktura, prosjekt, arkiv og regnskap er fleksibelt og brukervennlig, og legger til rette for intern og ekstern kommunikasjonsflyt dekker elektronisk faktura mot staten via eget aksesspunkt integrerte ERP-systemet gir deg kort sagt mer effektive arbeidsdager, færre feilføringer og mer fornøyde kunder, lover Melbøe. Han forteller at to systemene i praksis fungerer som én løsning. All filoverføring, oppdatering og varsling skjer elektronisk. Dermed slipper du å bruke e-post eller faks for å varsle om innbetalinger og endringer. Det betyr også at risikoen for feil, og konsekvensene av dette, blir minimale. Gir fornøyde kunder Zirius legger til rette for at alle registreringer og all kommunikasjon skal foregå elektronisk. Sammen med Creno har vi fått på plass en fantastisk løsning som tilfredsstiller alle krav til elektronisk føring og arkivering, sier Melbøe. Vi vet at Creno har et godt inkassorykte. Selskapet legger vekt på å bevare og styrke gode kundeforhold etter en inkassosak. Det har vi stor sans for, og en slik filosofi gjorde det enkelt å inngå samarbeid. Dessuten har vi allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre, sier Melbøe. Har du Zirius? Velkommen til Creno! Inkassoløsningen i Zirius er så god at du ikke kan la være å velge den, mener Bjarne Aas Farbu i Creno. Han har store forventninger til den integrerte inkassoløsningen for Zirius-brukere. Dette er brukervennlighet og effektivitet i praksis. Hos Creno får du egen saksbehandler som følger deg og kundene dine tett. Det sikrer at fakturaene blir betalt og at du fortsatt har et godt forhold til kundene dine, sier Aas Farbu. «Crenos inkassoløsning i Zirius fungerer utmerket. Løsningen er svært enkel i bruk, det går raskt å opprette en sak, vi har fast saksbehandler og får svært god oppfølging fra Creno. Dessuten har vi full oversikt via webløsningen Creno24.» Jorunn Ingebrigtsen, Bergen Group Vest Elektro, regnskapsavdelingen 5

6 Creno Legal Hvem har rett på pengene ved Creno-medarbeideren Uriktige transaksjoner? Hver dag utføres gjennomsnittlig 7,1 millioner transaksjoner i Norge. Brorparten av disse utføres korrekt. Likevel vil det til enhver tid forekomme feilmessige transaksjoner, for eksempel ved at beløpet overføres til feil mottaker på grunn av maskinell eller menneskelig svikt. I de fleste slike tilfeller vil en slik transaksjon løses i minnelighet, men på hvilket juridisk grunnlag kan du kreve penger tilbakebetalt dersom mottakeren nekter å tilbakebetale? «Ond tro» Dersom et beløp overføres til feil mottaker som et resultat av at betaleren fører feil kontonummer, er det juridiske aspektet som oftest klart. Da er mottaker i «ond tro» om at beløpet er korrekt overført, og loven beskytter ikke en part som er i ond tro. En feilmessig transaksjon kan også oppstå som følge av feilbehandling fra bankens side. Også her vil betaleren være fri for ansvar. God tro Et typisk tilfelle vil også være at det skjer en dobbeltfakturering uten at verken betaleren eller mottakeren er oppmerksom på dette. Hvorvidt betaleren kan kreve beløpet tilbakebetalt, avhenger blant annet av hvor lang tid som er gått og hvem som var nærmest til å oppdage feilen. Det finnes altså tvilsomme tilfeller der den uriktige betalingen er skjedd til en godtroende mottaker på grunn av en misforståelse om betalingspliktens eksistens eller omfang. Av Even Vegard Dalen Kilder: Hagstrøm, Viggo, Obligasjonsrett (Oslo 2003) Bergsåker, Trygve, Pengekravsrett (Oslo 2001) Se Condictio indebiti Men hva når du betaler en faktura som du i etterkant finner feilaktig? Eller hva når en arbeidsgiver utbetaler for mye lønn? Kan betaleren da kreve at mottakeren tilbakebetaler beløpet? Det er i slike tilfeller «condictio indebiti» kommer til anvendelse. Læren om condictio indebiti har ikke grunnlag i den formelle lovgivningen. Det er derfor nødvendig å gå til rettspraksis og juridisk teori for å finne veiledning. Høyesterett har slått fast at det skal foretas en konkret vurdering med hensyn til rimelighet (jf. dommen inntatt i Norsk Retstidende 1985, s. 290). At avgjørelsene blir meget konkrete, betyr at mye er overlatt til juridisk skjønn. I denne artikkelen må vi derfor nøye oss med å trekke frem de generelle hovedmomentene og hensynene. Hensynene i vurderingen Rettsreglene bygger på verdier og hensyn som også er styrende for anvendelsen av dem. Når det gjelder condictio indebiti er det to motstridende hensyn som skal ivaretas i vurderingen; oppgjørshensynet og korreksjonshensynet. Oppgjørshensynet ivaretar betalingsmottakerens forventning om korrekte overføringer og at oppgjøret er endelig. Stabilitet og forutsigbarhet er kjerneverdier i det norske rettssystemet så vel som i det økonomiske liv. Korreksjonshensynet bygger på at betalinger skal være riktige og at punctum.no disse følgelig bør korrigeres ved en eventuell feil. Betalingsmottakeren skal ikke få en ugrunnet berikelse. Hvilket av disse hensynene som veier tyngst, beror på den konkrete vurderingen i hver enkelt sak. Da blir spørsmålet hvilke momenter som tillegges størst vekt. Momentene Blant momentene som spiller inn i vurderingen, er om en av partene kan bebreides for feilen, hvor lang tid som har gått før kravet fremsettes, om mottakeren har utøvet betalingspress, hvorvidt det er tatt forbehold ved betalingen, og om det dreier seg om forbruker- eller næringsforhold. Listen er ikke uttømmende. Hvem som er skyld i feilen er vanligvis et viktig moment. Det at betaleren har vært uaktsom og f.eks. betalt samme faktura to ganger, gir ham ikke nødvendigvis grunn til å få korrigert feilen. Det kan stille seg annerledes hvis mottakeren har utvist uaktsomhet ved å dobbeltfakturere. Tidsmomentet tilsier at krav om tilbakebetaling må fremsettes så snart feilen oppdages. Jo lenger tid som er gått, desto svakere står korreksjonshensynet. Har mottakeren utøvet betalingspress og det senere viser seg at kravet ikke var riktig, taler dette for at tilbakebetaling bør skje. Betaleren kan ta forbehold når beløpet overføres. Dette taler for at beløpet tilbakeføres om det senere viser seg at kravet var uriktig. Det kan også ha betydning om en av partene er forbruker. Det er ofte den profesjonelle parten som er nærmest til å oppdage feilen, og forbrukeren vil da i noen tilfeller nyte et ekstra vern. Det er opp til kravshaveren (betaleren) å dokumentere at vilkårene for en tilbakebetaling foreligger. Det er også han eller hun som må gå til søksmål dersom motparten ikke betaler frivillig. Foto: Creno Ingrid Helseth Saksbehandler i Creno Trondheim. 30 år. Singel. Hva gjør deg engasjert? Oppgaver som utfordrer meg og gir meg noe å strekke meg etter. Det får jeg stadig vekk i jobbsammenheng, og oppsøker utfordringer også på fritiden, blant annet gjennom engasjement i Røde Kors. Det er gøy å prøve nye ting og stadig lære noe nytt. Mange stusset nok da jeg i voksen alder begynte å danse klassisk ballett, men det er rett og slett utrolig bra trening og gir masse utfordringer! Hva gjør deg glad i hverdagen? Jeg blir glad av å være i trygge omgivelser sammen med kolleger og familie. Det er et godt utgangspunkt for å mestre nye utfordringer. Jeg blir også glad når menneskene jeg er glad i, har det bra. Hvor går drømmereisen? Den går utvilsomt til Lofoten! Jeg drømmer om rorbuferie, fiske og surfing i kald, nordnorsk sjø. Et godt alternativ kunne vært Island med varme kilder og vulkaner. Hva er den beste gaven du kan få? Det må vel være kjærlighet! Jeg har få materielle ønsker, men skal jeg først ønske meg en fysisk ting, må det bli en bil. Jeg er så heldig at jeg kan gå til jobben hver dag, men det kunne vært deilig å ta bilen ut av byen i helgene. Hvem beundrer du? Mennesker som tar tak i eget liv og egne problemer, og som greier å komme seg på fote etter en nedtur. Det forutsetter ofte at en tør å be om hjelp, og det kan være tøft nok. Mamma er helt klart et forbilde for meg, og via Røde Kors møter jeg enkeltmennesker som imponerer meg. Strammere kredittpraksis overfor husholdningene 1. kvartal strammet bankene inn på sin kredittpraksis overfor husholdninger, men holdt kredittpraksisen overfor foretak om lag uendret, viser tall fra Norges Banks utlånsundersøkelse. Innstrammingen i kredittpraksisen forklares med Finanstilsynets nye retningslinjer, og gjenspeiles i strengere lånebetingelser. Låneetterspørselen fra husholdningenes og foretakenes var om lag uendret i første kvartal. Kilde: Norges Bank 6

7 Treningssenter Creno inngår samarbeid med Cerum Bruker du Crenos inkassoløsning eller Cerums administrasjonssystem for treningssentre? Nå kan du få i både pose og sekk. Uansett hvilket administrasjonssystem du bruker, skal du kunne velge Creno som samarbeidspartner på inkasso, sier Crenos produktsjef Trening, Ronny Helseth. Fritt valg Han vil gjøre Crenos inkassoløsning stadig enklere og mer tilgjengelig for deg som driver treningssenter. en felles løsning, Cerum TRIM, for medlemsadministrasjon, økonomi og innfordring. De første felles kundene er allerede i drift. Enkelt og lønnsomt Helseth understreker at gode integrerte løsninger forenkler den daglige driften betydelig. I tillegg gir det gode muligheter til videreutvikling. Movex/M3 Bedre inkasso i ny M3-versjon Den nye Lawson M3-versjonen 10.1 kan gi deg enda bedre innfordringsprosesser. Har du oppgradert til den nyeste Lawson M3-versjonen? Hvis ja: Som Creno-kunde kan du da få tilgang til bedre dokumentasjon og kontroll på overføringer av saker og betalinger. Derfor samarbeider vi nå med alle de kjente systemleverandørene til bransjen. Sammen sørger vi for at rutinene for betalingsoppfølging er optimal i den daglige treningssenterdriften, sier Helseth. I vår har Creno og Cerum etablert Et samarbeid med Creno skal være enkelt, lønnsomt og hyggelig. Ved å knytte til oss dyktige aktører på ulike felt, sikrer vi at du alltid har tilgang til markedets beste løsninger som berører innfordringsprosessen, sier Helseth. Vi samarbeider med alle de kjente systemleverandørene til treningsbransjen. Slik kan du bruke Crenos inkassoløsning uansett administrasjonssystem, sier Crenos Ronny Helseth. Sammen med Creno har vi utviklet en inkassoversjon som drar nytte av de nye mulighetene i M Her får du alle de kjente funksjonene, pluss enda bedre kontroll og oversikt, sier senior prosjektleder Morten Bremseth i Merit Consulting. Foretakssystemet Cerum TRIM: Fremtiden er web-basert Et web-basert foretakssystem gir deg full fleksibilitet, optimal tilgjengelighet og en forbedret totaløkonomi, mener Stian Fagerhaug i Cerum AS. Cerum TRIM er web-basert. Hele systemet og alle medlemsdata ligger trygt lagret på servere. Foto: Cerum Nykommeren Cerum TRIM liker utfordrerposisjonen. I konkurranse med etablerte leverandører lover Cerum markedets mest moderne løsning og enda enklere og mer lønnsom treningssenterdrift. utgifter knyttet til innkjøp og drift av egen server og programvare. Cerum oppdaterer og justerer systemet kontinuerlig. Tiden for omfattende og kostbare oppgraderinger til ny versjon er dermed forbi. Samspill Fagerhaug er tilfreds med å ha fått på plass en felles løsning med Creno. Samarbeidet med Creno passer oss utmerket. Vi kjenner Creno som en profesjonell og velrennomert aktør i bransjen, sier Fagerhaug. I løsningen som de to aktørene har utviklet, skjer filoverføringer og oppdateringer kontinuerlig og automatisk. Dette sikrer gode rutiner rundt betalingsoppfølgingen i den daglige senterdriften. I tillegg legger vi begge vekt på et åpent samarbeid med ulike bransjeaktører. Hovedmålet er å tilby treningssentrene de beste totalløsningene, sier Fagerhaug. I tillegg har vi utviklet en oppgradert og svært effektiv løsning for kredittsjekk i samarbeid med Experian i den nye modulen Lawson Smart Office, som gir en rekke nye muligheter og forbedringer, sier Bremseth. Hvis nei: Den nye Lawson M3-versjonen gir bedre og mer lønnsomme prosesser på mange områder. Det tar naturlig nok tid før alle brukere velger å oppgradere til ny versjon. Når vi ser forbedringene versjonen gir, anbefaler vi alle å planlegge en oppgradering. Når versjonen er på plass, er det en smal sak å oppgradere til den nye inkassoversjonen, lover Bremseth. Gode erfaringer Lawson M ble lansert allerede i april Creno og Merit Consulting startet straks arbeidet med å videreutvikle inkassofunksjonene basert på de nye mulighetene versjonen ga. I dag er den nye innfordringsversjonen testet, installert og i daglig bruk hos flere store Crenokunder. Cerum TRIM er web-basert. Hele systemet og alle medlemsdata ligger trygt lagret på våre servere, og du kan logge deg på med personlig brukernavn og passord fra hvor som helst. Eneste forutsetning er at du har Internett, forteller Fagerhaug. Sikkert Det er ikke lenge siden et av treningssentrene «våre» hadde innbrudd der pc-er og annet utstyr ble stjålet. Heldigvis hadde senteret nylig gått over til Cerum TRIM. Dermed lå alle medlemsdata trygt lagret og tilgjengelig hos oss, og driften kunne fortsette uten avbrudd, forteller Fagerhaug. En annen fordel med web-basert programvare er at du slipper uforutsette Vår forretningsmodell sikrer at du alltid har markedets beste løsning, mener Fagerhaug, som også har inntatt det engelske treningssentermarkedet. Totaløkonomi Han fremhever kjededriftsfordelene som ligger i systemet. Ved å sette opp en kjedestruktur har administrasjonen ved hovedkontoret full tilgang til blant annet oppdaterte nøkkeltall og rapporter. Det frigjør tid både for hovedkontoret og for ledelsen ved hver enkelt avdeling. Du kan også gi medarbeidere ulike tilgangsnivåer, basert på rolle og tilgangsbehov. Stian Fagerhaug i Cerum AS. Tar høyere risiko i aksjefond De private fondssparerne har justert opp risikoen i fondssparingen sin. Mars var femte måned på rad med nettotegning i fond, viser statistikk fra Nordnet Bank. - Det er tydelig at troen på oppgang i aksjemarkedet har festet seg. Vi har hatt en eventyrlig inngang i aksjefond i årets første måneder, men nå ser vi også at aksjefond med relativt sett høy risiko foretrekkes, sier Sissel Olsvik Vammervold, spareøkonom i Nordnet. Kilde: Hegnar 7

8 Økonomi i hverdagen Boreal Transport: Rutiner og arbeidsmiljø En god økonomihverdag forutsetter at vi har to grunnprinsipper på plass: Gode rutiner og godt arbeidsmiljø, sier regnskapssjef John Halvorsen i Boreal Transport. Regnskapssjefens tips: Etabler og beskriv klare rutiner og roller og følg dem. Vær á jour kjør månedlig avstemming av regnskap og balanse. Legg til rette for frihet og kompetanseutvikling. Det gir fleksibilitet og godt arbeidsmiljø. Snakk sammen. Ofte. Skaff deg gode samarbeidspartnere på oppgaver som andre kan ivareta bedre og mer lønnsomt enn deg. Boreal Transport frakter hver dag godt over 80 tusen passasjerer på land og sjø. - Få på plass klare rutiner og vær à jour, råder regnskapssjef John Halvorsen. Foto: Boreal Transport. Han får en strømlinjeformet økonomihverdag til å høres enkelt ut. Men bakom synger et nitid grunnarbeid. Sertifisering Et godt fundament er helt avgjørende for en veldreven organisasjon. Det gjelder også regnskaps- og kredittarbeidet, mener Halvorsen. I Boreal har vi i flere år lagt vekt på kvalitet og gode rutiner. Vi har vært ISO 9001-sertifisert siden 2006, og ISO sertifisert siden Som del kvalitetssystemet vårt inngår en egen økonomihåndbok for selskapet, sier Halvorsen. Han peker på at sertifikatene ikke er et vitnemål selskapet får en gang for alle. Økonomihåndbok Sertifiseringen krever kontinuerlig innsats og er underlagt årlig revisjon av Det Norske Veritas. Der for er også økonomihåndboken i aktiv bruk og oppdateres jevnlig. Alle ansvarsområder har sitt eget kapittel, også regnskap. Økonomihåndboken er grunnlaget for hvordan økonomistyringsarbeidet skal utføres. Den er et praktisk oppslagsverk som, ifølge Halvorsen, sparer medarbeidere for stadige smådiskusjoner og undersøkelser rundt rutiner og ansvar. Samtidig er den et dynamisk verktøy der alle kan komme med innspill til endringer og forbedringer. Viktig å være à jour Vi legger stor vekt på alltid å være mest mulig à jour. Vi kjører blant annet månedsavslutning hver måned, med tilhørende avstemminger av regnskap og balanse. Det bidrar til at årsregnskapet er klart første uka i januar, sier Halvorsen. Av samme grunn utvider Boreal nå også samarbeidet med Creno. Hittil har vi selv kjørt purringene, mens Creno har overtatt ved inkasso. Vi så imidlertid muligheten for å bli enda mer effektive ved å overlate mer av dette arbeidet til Creno. Gjennom sine spesialløsninger har Creno mulighet til å inndrive utestående fordringer på en mer effektiv måte og dermed spare oss for både tid og arbeid, sier Halvorsen. Når Creno overtar purrejobben i sommer, er målet å senke snittalderen på kravene. Det har Halvorsen tro på. Vi opplever at Creno har - ønske om å bidra til å øke lønnsomheten og redusere tapene våre. Det skal vi dra nytte av. Takhøyde Også godt arbeidsmiljø utgjør en grunnpilar i regnskapsarbeidet. Vi prøver å ta tillit, frihet og ansvar på alvor. Vi mener selv vi har stor takhøyde og lave terskler for å spørre hverandre om råd og meninger. Alle i avdelingen kan regnskap fra a til å. Dermed kan vi variere arbeidsoppgavene og steppe inn for hverandre når det trengs. I tillegg gir det den enkelte verdifull innsikt i sammenheng og helhet, mener Halvorsen. Fakta: Boreal Transport Norge ble etablert i 2011 på basis av tidligere Veolia Transport Norge har nærmere 150 år gamle røtter i transportvirksomhet omfatter selskapene Boreal Transport Nord, Boreal Transport Bane og Boreal Transport Sør tilbyr transport på sjø, buss og bane har omkring ansatte og en omsetning på 2 milliarder kroner har reisende daglig Regnskapssjef John Halvorsen i Boreal Transport. Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil:

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg»

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» 2,3 mill FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» Vipps treffer hele det norske markedet Hele 9 av 10 kjenner til Vipps

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Multikanal integrert med Unit4 Business World

Multikanal integrert med Unit4 Business World Fjerner tidstyver og reduserer kostnader med enkel og effektiv dokumentdistribusjon Multikanal integrert med Unit4 Business World Odd Egil Orøy, Produktsjef Multikanal EVRY Agenda Multikanal integrert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Våre kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser Våre kjøpsbetingelser Gyldighetsområde Priser Minste ordreverdi Våre avgifter Betaling Levering Angrerett Mal for angrerett Retur/bytte/reklamasjon Tilgodehavende ved retur Uteblitt betaling Bestill på

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil?

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling.

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag!

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag! E-handel hos Brødrene Dahl en enklere hverdag! 01 Elektroniske løsninger raskt og effektivt! Brødrene Dahl har som mål å gjøre din arbeidsdag enklere. Våre elektroniske løsninger gjør at du sparer både

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen UniTrans fra Hogia Unitech Systems AS Modulbasert logistikksystem for transportbransjen Hogia Unitech Systems AS Hogia Unitech Systems AS ble etablert i 1988.Selskapet er en bedrift i Hogiakonsernet, som

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Samfunnsoppdraget til norske

Samfunnsoppdraget til norske Samfunnsoppdraget til norske treningssenter Folkehelsen Verdens helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier

Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Kredittprisforedraget 2009/10 7 - suksesskriterier Ingun Lillebo Johnsen Mars 2010 Ringnes hvem er vi Øl, vin, cider og fab Brus Vann 1500 Produksjon/distribusjon 5 Page 2 Credit Management viktig for

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm

VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm Enkel og effektiv fakturadistribusjon og regningsbetaling som reduserer virksomhetens kostnader og gir økt kontantstrøm ODD EGIL ORØY, PRINSIPAL OG PRODUKTSJEF,

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer