Sportsplan for Dahle Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Dahle Idrettslag"

Transkript

1 Sportsplan for Dahle Idrettslag 1

2 Innhold 1 Innledning og innhold Sportslige visjoner og verdier Visjon Verdier Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag Spilletid i barnefotballen Spilletid i ungdomsfotballen Differensiering og hospitering i barne- og ungdomsfotballen Topping av lag Jevnbyrdighet i kamp i barnefotballen Foreldrevett Mål Sportslige målsetninger Mål Barnefotball Mål Ungdomsfotball Mål Senior fotball Krav og konsekvenser for klubb, ledere, trenere og spillere Krav til klubben Krav til ledere og trenere Krav til spillere Sportslig organisering av lagene Organisering og involvering Funksjonalitetsskalaen Punkter for aldersgruppene år - 5'er fotball: Bygge en grunnmur Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen: Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening: år - 5'er fotball: Den motoriske gullalder Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening år - 7'er fotball: "Gullalderen "

3 Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening Overgang fra 7'er til 11'er fotball - går via 9'er fotball år smågutter 9-11 er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening år - Småjenter er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen år Gutter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen: Ferdighetsmessig påvirkning: Innhold på trening år Jenter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen år Junior gutter og Jenter Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Senior menn og Kvinner Målvaktsutvikling Målsetning og organisering Målvaktsteknikk Målvaktspill Dommerutvikling Målsetning og organisering Turneringsbestemmelser Teori og Praksis Filosofi «Dahlestilen» Prinsipper Dahlestilen hvorfor Fra filosofi til trening og kamp Forsvar Angrep Hurtig angrep (kontring) etter breakdown

4 9.4.2 Oppbygging av angrep generelt Øvingsbank Treningsøkta Hvem har tilgang hvordan komme i gang? Utviklingsplaner for Dahle IL Retningslinjer for differensiering og hospitering i Dahle IL Generelt Hvorfor Begrepsavklaringer hospitering og oppflytting Praktiserer av oppflyttinger og hospiteringer i Dahle IL Differensiering: Spesielt om hospitering: Overgang fra barne- til ungdomsfotball Ungdomsfotballen Forvaltning av dokumentet Relaterte dokumenter Revisjonshistorikk Dato Oppdatert av Kommentar Julian Vangen Lagt til nytt kap Generelt om hospitering. Godkjent i SU. Publiseres Eli Haugsgjerd Lagt til kap. 8 turneringsbestemmelser, godkjent i SU. Publiseres Bård H. Dyrnes Lagt til kap. vedr verdier, 9 er samt nivåinndeling Bård H. Dyrnes Godkjent av Styret Rune Lysø Korrektur klar for styrets godkjenning. Rev Bård H. Dyrnes Lagt til kapittel om keeper- og dommerutvikling Rune Lysø Små justeringer Bård H. Dyrnes Korrigert ift Dahles Fair Play dokument Bård H. Dyrnes Etablert for kommentarer av Sportslig Utvalg 4

5 1 Innledning og innhold Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben. Planen skal fungere som en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i Dahle IL og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i klubben. Planen har som mål å være; Langsiktig - ved at den legger føringer for den sportslige utvikling i klubben i et femårs perspektiv. Bred ved å dekke de sportslige områdene i klubben; barnefotball, ungdomsfotball (for både gutter og jenter), senioravdelingen, målvakt- og dommerutvikling. Detaljert til å fungere som et praktisk verktøy for klubbens ledere, trenere og utøvere. Planen er likevel ikke fullstendig på alle punkter, men vil være dynamisk slik at både tillegg, korrigeringer, presiseringer vil kunne kunngjøres på Dahle IL sitt nettsted ved nye revisjoner. 2 Sportslige visjoner og verdier 2.1 Visjon Dahle IL skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Dahle IL skal utvikle trenere og ressurspersoner for klubben. 2.2 Verdier Dahle ILs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen er tuftet på NFFs visjon og aktivitetsverdier uttalt i NFFs Handlingsplan «Flest mulig best mulig lengst mulig». Verdiene skal være grunnlag for alt vårt arbeide og kommunikasjon - internt og eksternt. Våre verdier skal etterleves i praksis; på treningsfeltet, i garderoben, på reise, i kampsituasjon, i møte med foreldregruppen. Verdiene våre er beskrevet og utdypet nedenfor. I Dahle IL hilser vi på hverandre og tar vare på hverandre, slik at flest mulig trives best mulig. I Dahle IL skal vi alltid være preget av en god og høflig adferd innad i klubben. I Dahle IL viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere og andre besøkende. I Dahle IL gjør alle alltid sitt beste både på trening og i kamp. I Dahle IL representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. I Dahle IL bruker vi sunn fornuft. I Dahle IL utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for egen utvikling. 5

6 I Dahle IL praktiserer vi Fair play, se Dahle IL sin hjemmeside med Fair play dokument. I Dahle IL er vi klubbstyrt, men foreldredrevet - dugnad er vår motor. 2.3 Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag Spilletid i barnefotballen I barnefotballen skal alle spillerne i kampen tilstrebes tilnærmet lik spilletid. Det beste grepet fra klubben er å melde på flest mulig lag på årstrinnet. Dahle IL anbefaler en spilletropp på: Fem spillere i treerfotball Sju spillere i femmerfotball Ti spillere i sjuerfotball Spilletid i ungdomsfotballen I ungdomsfotballen skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at poeng deles ut, skal lagledelse ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Å kunne ha visjonen «Lengst mulig best mulig» samtidig er en forutsetning. Ungdomsspillere som møter til kamp, bør være på banen i minst halvparten av kampen. Grepene for å få dette til er: Melde på flest mulig lag på årstrinnet. Årstrinnet er dyktig til, om mulig, å ha et differensiert kamptilbud der det ikke er vanntette skiller mellom lagene. Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle. Coaching og innbytte knyttet til stilling i kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid. Lagledelsen prøver hele tiden å ha spillerne på benken sitt perspektiv: En spiller som stadig sitter på benken, er ingen lykkelig fotballspiller Differensiering og hospitering i barne- og ungdomsfotballen Differensiering handler om å gjennomføre positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle fotballspillere likt, utsette dem for nøyaktig samme utfordringer og for den nøyaktig samme aktiviteten, krever at spillerne lærer på samme måte og med samme hastighet. Spillerne modnes og lærer i ulikt tempo. Derfor må de påvirkes ulikt på trening og etter hvert i kamp. Vi slår imidlertid fast at faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er en seleksjonspraksis. Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille i høyere aldersklasse i tillegg til sitt opprinnelige årstrinn. Les mer om differensiering og hospitering i Kap. 9. 6

7 2.3.4 Topping av lag Topping av lag i barnefotballen innebærer at, utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1., 2. og 3. lag, og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen Jevnbyrdighet i kamp i barnefotballen Lagsammensetning skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. En skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på årstrinnet, samt søke å finne rett nivå i seriespill ut fra fjorårets erfaringer. Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og utvikling. 2.4 Foreldrevett Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. Dahle IL skal ha positivt fokus på foreldregruppa med proaktiv involvering basert på klubbens verdier. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevisst i sin rolle som fotballmamma eller -pappa. Med foreldrevett følger også foreldreansvar - hvor all voksne tilknyttet Dahle IL har plikt til å gripe inn i situasjoner hvor det oppleves uønsket adferd. En enkel måte å gjøre dette på er å ta kontakt med vedkommende å for eksempel si; «Veldig flott at du er engasjert, og i Dahle IL er vi opptatt av at vi voksne er bevist foreldrevettreglene, nå synes jeg du var i utakt med disse. Det var ikke ok. Dersom du ikke kjenner til foreldrevettreglene, så kan du få informasjon hos Kampverten. Tusen takk for at du hjelper til!» 3 Mål 3.1 Sportslige målsetninger Dahle IL skal etablere seg som en breddeklubb ved å: Ha kompetente og engasjerte trenere på alle lag. Tilrettelegge for trenerkurs og dommerkurs for spillere fra 15 år og eldre. Gjennomføre faste trenermøter og trenerforum. Ha en felles målsetting hos trenerne angående spillestil, form og metodikk. Ha et godt fungerende støtteapparat rundt hvert enkelt lag. Utvikle forholdet til bydelens skole og næringsliv. Utvikle en plan for hvordan Dahle IL skal rekrutterer, utvikle og beholde trenere og dommere. Ivareta spillere og trenere slik at flest mulig fortsetter i klubben. Ha tilfredsstillende treningsfasiliteter. 3.2 Mål Barnefotball Målsetninger for Barnefotballen i Dahle IL er basert på NFFs retningslinjer for barnefotballen. Disse er grunnlaget for våre verdier, organisering, lagpåmelding, 7

8 differensiering, samt våre handlingsplaner i aldersgruppen 6-12 år som er definert i Dahle IL sine rammeplaner i Treningsøkta.no Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å: Barnefotballen skal være klubbstyrt, men foreldredrevet. Barnefotballen skal først og fremst være et godt miljø tilrettelagt for utvikling. Skape stolthet av å være en del av Dahle-familien Ha et fotballtilbud fra og med 1. klasse. Tilrettelegge for utvikling av trenere, ledere, dommere og støtteapparat. 3.3 Mål Ungdomsfotball Målsetninger for Ungdomsfotballen i Dahle IL er basert på NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen. Disse er grunnlaget for våre verdier, organisering, lagpåmelding, differensiering, samt våre handlingsplaner i aldersgruppen år som er definert i Dahle IL sine rammeplaner i Treningsøkta.no. Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å: Tilrettelegge for at førstelagene fra 15 år og eldre, etablerer en egen årsplan. Fortsette å utvikle spillere sammen med Kristiansund Ballklubb (KBK). Tilrettelegge for at spillere, trenere og ledere på lagene fra 15 år og eldre, skal lage egne utviklingsmål. I henhold til NFF`s handlingsplan, tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Tilrettelegge for tett samarbeid mellom de ulike lagene på relaterte årskull. Utvikle spillere til eget A-lag Være representert med spillere på bydelslag og kretslag. 3.4 Mål Senior fotball Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å ha: A-lag for Herrer i 3. divisjon B-lag for Herrer i 5. divisjon Stille A-lag for Damer. 4 Krav og konsekvenser for klubb, ledere, trenere og spillere Dahle ILs visjoner og mål gir konsekvenser for hvilke krav som stilles til klubben, ledere, trenere og spillere i Dahle IL. 4.1 Krav til klubben Gi et fotballtilbud til alle. Tilrettelegge for at spillere med særlige forutsetninger får gode utviklingsmuligheter Ha kvalifiserte trenere, ledere og dommere, samt utvikle disse. 8

9 Rekruttere nye trenere, lagledere og dommere. Jobbe aktivt med klubbutvikling. Utvikle et tett og godt samarbeid mellom de ulike lagene i både barne- og ungdomsfotballen Gjennomføre trenerforum minst 2 ganger i året. Jobbe med tilfredsstillende treningsfasiliteter både sommer og vinter, samt optimal utnyttelse av disse. 4.2 Krav til ledere og trenere Husk at du er et forbilde for spillerne Spillerne legger mer vekt på det du gjør enn det du sier Lær spillerne respekt og toleranse, både overfor hverandre og dem man møter gjennom fotballen Gi ros og oppmuntring for å skape trivsel. Fokusere på konstruktive løsninger. Vis oppriktig interesse for alle spillerne, og differensier på den enkelte økt/kamp Vær opptatt av "hele mennesket" Husk foreldrevettreglene. Ta ansvar for at negativ roping/kjefting ikke skjer. Trenere/ledere har også ansvar for spillernes oppførsel på banen. Bruk Dahle IL profilert tøy på trening og i kamp. Benytte treningsøkta.no for planlegging av treninger. 4.3 Krav til spillere Respekter dommeren og trenerens avgjørelser Vis god folkeskikk, alltid. Banning og mobbing blir ikke tillatt Møt presis til trening og kamp. Meld alltid fra hvis du ikke kan komme. Bruk av rusmidler i forbindelse med trening og kamper er ikke tillatt Vis lojalitet til klubben og laget ditt Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling Hold orden på lagets utstyr. Hjelp til å finne baller, samle vester etc. Rydd etter deg! Vær en like god taper som en god vinner. 5 Sportslig organisering av lagene 5.1 Organisering og involvering Godt definerte roller rundt de enkelte lagene er viktig. De rollene som ønskes rundt hvert lag i Dahle IL er; Hovedtrener en person har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper og derved at det sportslige er i tråd med klubbens sportsplan. Hjelpetrenere hjelpetrenernes roller er å være med på den praktiske gjennomføringen på feltet/banen. Dette inkluderer veiledning og oppmuntring til grupper eller enkeltspillere. Hjelpetrenere og hovedtrener må ha en felles plan for treningsgjennomføringen før treningen starter. Som en tommelfingerregel kan man si at i det bør som minimum være en trener pr 7 barn på feltet. Det er derfor viktig at 9

10 hjelpetrenerne er aktivt med og veileder på feltet. Viktig å merke seg at både hovedtrener og hjelpetrener også aktivt engasjerer foreldre på siden. Foreldre bør i så stor grad som mulig involveres og kan utmerket fylle roller som lisseknytere og ballhentere. Lagleder - er definert i dokumentet Laglederpermen. Foreldrekontakt foreldrenes representant og grensesnitt mot foreldreforeningen. Økonomiansvarlig holder orden på lagets økonomi ihht Dahle IL sin Instruks for økonomiansvarlige. Disse rollene har egne rollebeskrivelser som finnes hos Dahle IL. Det er ønskelig at disse rollene er fordelt på minimum tre ulike personer. 5.2 Funksjonalitetsskalaen Det viktig at alle trenere kjenner til begrepet funksjonalitetsskala. Vi vektlegger altså læring gjennom mest mulig bruk av spillsituasjoner ved bruk av funksjonalitetsskalaen. Denne er vist nedenfor. Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere, for eksempel; o 1vs1 med fokus på grunnpasninger. Pasningen som kommer, er en «kameratpasning», den kommer på høyrebeinet, man skal ta imot med innsiden, man skal benytte totouch, osv. Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillsituasjoner med litt flere spillere, for eksempel touchbegrensninger, sonespill, ved kast: igangsetting bakfra etc. for eksempel ved pasninger; o 2vs2 med fokus på pasningseffektivitet. Pasningen som kommer kan være preget av kortere tid og derved komme på begge bein, varierende ballhastighet, benytte begge bein samt retningsbestemt mottak, entouch om mulig etc. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg. For eksempel ved pasninger; o 4vs4 med fokus på pasningsvalg. Hastighet i pasningsspillet, bruk av støttepasninger vs gjennombruddspasninger vs vri spillet for å skape ubalanse hos motstander. For mer modne spillergrupper kan man spille på mindre baner og derved skape mindre tid og for mindre modne spillergrupper kan man legge inn begrensninger som for eksempel «gå-fotball», hvor det ikke er lov til å løpe, men kun forflytte seg ved gå. Dette gir god tidd til å jobbe bevist med pasningsvalg. 10

11 5.3 Punkter for aldersgruppene De ulike aldersgrupperingene gjennomgås i følgende punkter: Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig (taktisk/teknisk) påvirkning Innhold på trening, basert på Norges Fotballforbunds forslag til rammeplaner år - 5'er fotball: Bygge en grunnmur Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på aktivitet, lek og trivsel ihht barneidrettens bestemmelser Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Koordinasjonsevnen utvikles Stor aktivitetstrang Tar verbal instruksjon dårlig Kort konsentrasjonstid Idealer og forbilder står sentralt Følsom for kritikk Aggresjon rettes mot kamerater Mål for opplæringen: Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet. Skape en fast ramme for trening og aktiviteter. Legge til rette for læring i grunnleggende individuelle teknikker og ferdigheter Ferdighetsmessig påvirkning Krav til ferdigheter er detaljert beskrevet i gjeldende rammeplaner i treningsøkta.no. Hovedelementer inkluderer - i rekkefølge: Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter. Føring/finte: Kunne en finte eller to. Mottak/medtak: Kunne kontrollere ballen med en berøring og spille med neste Vending/skjerming: Kunne vende - legge til rette - gjerne med en berøring. Kunne holde kroppen mellom ball og motspiller. Avslutning/skudd: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak Pasning: Kunne slå korte pasninger med begge ben (innside, utside, vrist) Innhold på trening: Ballmestring: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skudd, skjerming. "Relasjonsarbeid" (for eksempel pasnings- og mottakstrening uten motstand, og holde ballen-i-laget-leker. 11

12 Trening med noe (lettere) motstand. Ulike spillvarianter (småspill) - gjerne med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Ingen faste posisjoner år - 5'er fotball: Den motoriske gullalder 5.6 Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Jevn og harmonisk vekst. Selvkritikk og lærevillighet øker. Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. Er lette å lede og påvirke. God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden. Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Kan ta i mot noe verbal instruksjon. Opptatt av regler og rettferdighet. Kreativitet utvikles. Stort vitebegjær. 5.7 Mål for opplæringen Fortsatt vektlegging på trygghet, mestring og trivsel. Videreutvikling av grunnleggende teknikk og delferdigheter. I siste del av perioden klargjøre til 7 er fotball. 5.8 Ferdighetsmessig påvirkning Videreutvikling av delferdighetene under forrige årsgruppe. Samspill, pasningsspill - alltid prøve å spille til medspiller. 1. angriper og vi andre. 5.9 Innhold på trening Terping av teknikk og delferdigheter. Trening med variert motstand. Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser. Videreutvikling av relasjonsarbeid. Ulike spillvarianter med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget. Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, osv år - 7'er fotball: "Gullalderen " Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Jevn og harmonisk vekst. 12

13 Selvkritikk og lærevillighet øker. Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. Er lette å lede og påvirke. God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder". Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Kan ta i mot verbal instruksjon. Opptatt av regler og rettferdighet. Kreativiteten utvikles Mål for opplæringen Utvikle nøyaktighet i grunnleggende teknikk og delferdigheter. Fokusere i større grad på valgdelen av ferdigheten. Utvikle samspillet Ferdighetsmessig påvirkning Pasning i forhold til medspillerinitiativ. Opp - tilbake - gjennom/vri kombinasjoner. Veggspill. Vri spillet. Førsteforsvarer og vi andre ferdigheter Innhold på trening Terping av teknikk og delferdigheter Trening med motstand Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser Videreutvikling av relasjonsarbeid Ulike spillvarianter - 5`er fotball prioriteres i tillegg til 7`er Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget Begynne med lett stabiliserende styrketrening uten vekter i 12-års alderen Overgang fra 7'er til 11'er fotball - går via 9'er fotball Overgangen mellom 7-er til 11-er skal dersom mulig alltid gå via 9-er fotball. Dersom dette er vanskelig pga oppsett/seriespill fra kret, skal Sportslig Leder involveres ift initiativer med å etablere dette før påmelding til seriespill gjennomføres. Det bør jobbes lokalt mellom klubber i området, samt med fotballkretsen for å koordinere antall lag/serier for å sikre best mulig tilbud lokalt. I kampsituasjoner skal det søkes mest mulig spilletid og antall spillere i troppen for 9-er fotball bør være spillere for å oppfylle målet om mye spilletid. Mye smålagsspill bør fortsatt prioriteres fordi det er den mest læringsfremmende aktiviteten! 5`er fotball er fotballens "grunnspill" der alle elementer i spillet er til stede og der den hyppige involveringen i situasjoner og delferdigheter gir stor læringseffekt. 13

14 Trenere (og spillere) skal ha høyt fokus på å beholde mest mulig involvering i spill og antall ballberøringer, samt bevissthet på overgang i spillsituasjoner på småspillsituasjoner (f. eks veggspill) til mestring av større arealer (f. eks vri spill) år smågutter 9-11 er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Spillerne har stor rettferdighetssans. Noen har kraftig lengdevekst. Spillerne blir prestasjonsbevisste. Motorikken er i god utvikling. Holdninger blir lett skapt. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Mange er psykisk labile. Kreativiteten er i god utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte Mål for opplæringen Videreutvikle samspillet med hurtige pasninger på direkten eller etter få berøringer. Spille i forhold til medspillers initiativ. Utvikle delferdigheter finte, avslutning mot mål samt 1.angriper og 1. forsvarer Skape vs oppsøke rom Ferdighetsmessig påvirkning Hurtig og presist pasningsspill skal prioriteres. Initiativ og bevegelse uten ball foran og bak ballfører. Ulike pasningskombinasjoner som starter med initiativ foran ballfører (Hvor? Når? Hvordan?) o Veggspill o Vri spillet o 1. angriperferdigheter og vi andre o 1. forsvarerferdighet og vi andre o Litt lagdelssamarbeid Innhold på trening Mange berøringer i spilløvelser Fortsatt fokus på teknikk og delferdigheter Fokus på tilstedeværelse og utvikling av taktisk forståelse Utvikle tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m. Aktiv bruk av spill med motstand Trenerstilen skal være veiledende med problemløsningsøvelser (valg) Bli vant til treninger med høy intensitet, med intensitetsstyring gjennom treningsuken Fortsatt fokus på fotballkoordinasjon, hurtighet og styrke uten vekter 14

15 Begynne spesifikk rolletrening år - Småjenter er fotball: Spillerutvikling Her vil det komme mer informasjon for aldersgruppen på et senere tidspunkt. I stor grad vektlegge samme punkter som under år gutter, eventuelt år smågutter, men prioriteringer må gjøres i forhold til jentenes utviklingsnivå Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening. Sosial tilhørighet er viktigere enn før. De fleste jentene er i puberteten i denne perioden. Spillerne har stor rettferdighetssans. Noen har kraftig lengdevekst. Spillerne blir prestasjonsbevisste. Motorikken er i god utvikling. Holdninger blir lett skapt. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Mange er psykisk labile. Kreativiteten er i god utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte år Gutter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Ekstrem vekstperiode. Sterke sosiale behov. Gutter utvikler større muskulatur enn jentene. Kreativiteten i sterk utvikling. Koordinasjonsevnen i fin utvikling. Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling. Variabel opptreden; puberteten, usikker. Sterk vekst av kretsløpsorganene. Sjenert, tøff utad, aggressiv Mål for opplæringen: Videreutvikle hurtig pasningsspill (Se forrige aldersgruppe). Når kontre, når holde ballen i laget i påvente av initiativ foran ballfører. Større grad av lagsamhandling og rollefordeling. Videreutvikle 1.forsvarerferdighet og lagforsvar. 15

16 Ferdighetsmessig påvirkning: Videreutvikle og perfeksjonere punktene under forrige aldersgruppe. Individuell rolleutvikling Innhold på trening Vektlegge tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m. Vanlige taktiske økter inkluderes i treningen Introduksjon av målsettingsarbeid Mer spesifikk rolletrening Økt fysisk trening og vedlikehold/utvikling av fotballmotorikk. Innøving av riktig teknikk med lette vekter år Jenter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Her vil det komme mer informasjon for aldersgruppen på et senere tidspunkt. Gruppen bør i størst mulig grad følge opp punktene under aldersgruppen og år, gutter, men må tilpasses etter jentenes utviklingsnivå Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Vekstperiode. Sterke sosiale behov. Utvikler mindre muskelstyrke enn guttene. Kreativiteten i kraftig utvikling. Koordinasjonsevnen i fin utvikling. Variabel væremåte. Sterk vekst av kretsløpsorganene. Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling år Junior gutter og Jenter Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Stadig i vekst Sterke sosiale behov, men mer selvstendige Økt frafall, andre interesser overtar Behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier Forskjellene på hvem som vil mest øker Senior menn og Kvinner Klubben vil ikke legge for sterke føringer på utforming av trenings- og kampopplegg for seniorlagene. Det henvises til kapittel Retningslinjer for spillet i Dahle IL. 16

17 6 Målvaktsutvikling 6.1 Målsetning og organisering Fotballen opplever at det er få som ønsker å være målvakt. Dette er et problem som delvis skyldes medias fokus på uheldige situasjoner i toppfotballen. Dersom en målvakt gjør feil blir det fort baklengsmål og alt for ofte negative tilbakemeldinger, men en spiss som skyter utenfor ofte får positive tilbakemeldinger for godt forsøk. Det er derfor viktig at Dahle IL tar ekstra vare på de som ønsker å være målvakt og etablerer en tydelig kultur for at det ikke er greit å kritisere målvakter når de gjør feil. Det er ønskelig at det skal være regelmessige samlinger evt. kurs for målvakter i Dahle IL sin regi. Disse må foregå på tvers av lagsgrenser. Det skal motiveres til å trekke inn trenere/hjelpetrenere som kan bistå med regelmessig oppfølging innenfor enkelte lag, men at disse ressurspersonene også oppmuntres til å tilby sine tjenester til klubbens keepere generelt. Ansvaret for dette ligger til Sportslig Utvalg. Dahle IL sterkt fokus på utvikling av solide individuelle ferdigheter. Det er derfor også for målvakter lagt hovedvekt på målvaktsteknikk, fremfor målvaktsspill. For ungdoms- og senior nivåene vil målvaktsspillet bli mer fremtredende basert på gode målvaktsteknikker. 6.2 Målvaktsteknikk Felles læringspunkter Målvakter bør ha mulighet til å trene på teknikk så ofte at det blir «muskelærdom», slik at du slipper å tenke på grunnstilling, posisjonering, hoppeteknikk, igangsettingsteknikk osv. Dette vil ofte kreve repetisjon tre ganger i uken og det er derfor viktig at målvakter får tilstrekkelig tid til å øve på grunnferdigheter. I Dahle IL skal grunnferdigheter ha fokus og i så start grad som mulig være integrert i både teknikkøvelser for målvakter, men også under spilløvelser. Ofte blir målvakt glemt under spilløvelser, og her må trenere være bevist på å gi tilbakemeldinger på bruk av grunnteknikker også til målvakter under spilløvelser og kampsituasjoner. Bevegelsesteknikk Det bør trenes på øvelser innenfor posisjonering, grunnstilling, forflytninger og hoppeteknikk. I Dahle IL søker vi ikke å definere roller for tidlig, men dersom en spiller er motivert for å være målvakt, kan dette begynne allerede fra 6-8-års alder. Fange ballen I yngre klasser skal det trenes på å fange ballen i grep, senere fra ca 10-års alder kan det kompletteres med øvelser også for å slå eller bokse ballen. Primært fokus på å holde ballen i kroppsgrep for yngre spillere, etter hvert kompletteres med å følge opp på returer. Fallteknikk Start med å trene på lave baller, deretter høye baller - enkelt til økende vanskelighet, følg funksjonalitetsskalaen. Det er fint å starte med ballen i hendene på en matte eller gress for å isolerer ferdigheten fallteknikk. Når dette kompletteres med kasting og til slutt skudd, så introduseres flere ferdigheter i samme øvelse; posisjonering, bevegelse og fange ballen. Viktig at trenere ser alle ferdighetene i samme øvelse og 17

18 kommenterer på den isolerte ferdigheten som det jobbes med. Skulle det trenes på fallteknikk, så er det ikke nødvendig å kommentere at ballen glapp dersom fallteknikken er godt utført osv. Parader Parader vil si ulike måter for å avvise ballen uten fast grep. Herunder slå, boksing, blokkering (med uten retningsbestemt vinkel) med en-, to-arms, kropp eller benparader. Tren også på å følge opp returer etter parader, målvakten skal læres som prinsipp og aldri anta at medspillere er først på retur. Igangsettinger Herunder ligger lave og høye utkast, hel- og halv volleyutspark samt innspark. Spillteknikk Det er nyttig for en målvakt å ha gode ferdigheter som utespiller. Dette kalles målvaktens spillteknikk. Dette er nyttige ferdigheter når målvakt er i en presset situasjon som for eksempel kamp om ballen eller er utenfor 16-meter. 6.3 Målvaktspill Med målvaktsspill menes adferd (fremfor teknikk) i ulike spillsituasjoner. Typiske spillsituasjoner som bør vektlegges i målvaktstrening er posisjoner, opptreden ved skudd, opptreden ved frispill, opptreden ved innlegg, overganger, kommunikasjon og faste situasjoner i forsvar (for eksempel tilbakespill med og uten press). Det skal søkes at fokus på målvaktspill skal være en integrert del av spill- og kampsituasjoner. 7 Dommerutvikling «Uten dommerne stopper fotballen». Rekrutteringen til dommerstanden er i stor fare. Dette er en svært viktig oppgave for fotballen både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Dahle IL skal være en klubb som stimulerer til gode arbeidsforhold, rekruttering og videreutdanning for våre dommere. Det skal finnes en plan for hvordan rekruttere, utvikle og beholde dommere i Dahle IL. 7.1 Målsetning og organisering I Dahle IL skal våre dommere føle seg involvert og som en aktiv del av klubben. Dommerne i klubben er underlagt Sportslig Utvalg, og det skal finnes en dommerkoordinator som har møterett i Sportslig Utvalg. Rekruttere Det skal oppmuntres til å delta på rekruttdommerkurs, det skal særlig jobbes med at yngre kandidater rekrutteres til dommervervet. Som målsetning skal Dahle ha en dommer pr 100 medlemmer, dvs pr 2013 ca 5 dommere. Utvikle I budsjettene for hvert år skal det settes av midler til utdanning av dommere. Dette skal administreres av klubbens dommerkoordinator. Målsetningen er at klubben skal ha dommere på alle nivå tilsvarende klubbens ambisjonsnivå - fra senior 3. divisjon til barnefotball. 18

19 Beholde Det skal jobbes med at klubbens dommere har høy status og en tydelig støtte fra klubbens ledelse, spillere og foreldre. Gjennom sin brede erfaring skal det søkes at klubbens dommere trekkes inn i arbeidet sammen med lagene, for eksempel i forbindelse med holdningsskapende arbeide, teorikvelder og interne spillsituasjoner som treningskamper. 8 Turneringsbestemmelser Dahle IL følger NFF sine turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar utgangspunkt i: Turneringer der alle lag får spille like mange kamper Turneringer der alle får premie Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper Dahle IL søker alltid kretsen om godkjenning Dahle IL velger eksterne turneringer som tar utgangspunkt i NFF sine turneringsbestemmelser. Retningslinjer for deltagelse i cuper er beskrevet i Dahle IL sin Håndbok kap Teori og Praksis Retningslinjer for spillet i Dahle IL. Hospitering og oppflytting Henvisninger: Øvingsbank Treningsøkta.no 9.1 Filosofi «Dahlestilen» Prinsipper Fokus på å beholde ballen i laget til vi skaper målsjanser gjennom spillsituasjoner, da dette fordrer i større grad fokus på utvikling av individuelle basisferdigheter for alle spillere. Fokus på mestring av ferdigheter. Utsette spesialisering i roller lengst mulig. Motivere til mest mulig ballkontakt lengst mulig. Konsistent bruk av begrepsapparat mellom alderstrinn, trening/kamp fra alle trenere. Overføre spillsituasjoner fra trening, fokus på gjenkjenning av situasjoner fra trening til kamp (overtall, undertall etc.). 19

20 I aldersbestemte klasser skal kamp også regnes som en treningssituasjon, trenere skal ha fokus på læringsorientering fremfor resultatorientering Dahlestilen hvorfor Dahle IL har valgt å basere en fotballfilosofi på tiki-taka-fotballen. Dette er samme filosofi som Barcelona er mest kjent for i dag. Dette kjennetegnes ved et angrepsspill som bygger på ballinnehav og et forsvarsspill som er en slags mellomting mellom sone- og markeringsforsvar. Angrepsspillet er en viktig del av måte laget forsvarer seg på, ved at motstanderlaget ikke kan angripe når de ikke har ballen. For at laget skal klare å opprettholde et så stort ballinnehav, kreves det god forståelse for den enkelte spiller og gode bevegelser uten ball. Disse bevegelsene skal være et satsingsområde i Dahles ungdomsfotball. Mot etablert forsvar trekker midtbaneankeret gjerne ned mellom stopperne, som sprer seg slik at backene kan trekke høyere i banen. Dette gir en mann ekstra i angrep i tillegg til at kantene slipper breddeansvaret og kan trekke inn foran mål. F. eks kan høyreback delta i angrep, så ankerets rolle er å orientere seg og balansere når backene angriper. Ballen skal helst spilles langs bakken og med flere trekk frem mot motstanderens mål. De viktigste grunnene for det store ballinnehavet er at laget hele tiden har mange spillere i nærheten av ballen, mange spillere er involvert i spillet, samt at det fordrer utvikling av gode individuelle ferdigheter hos alle spillerne. Dette er derfor en viktig føring for tidlig utvikling av solide basisferdigheter hos alle Dahles spillere. Det medfører også at ved balltap er det dermed mange spillere i området som kan vinne den igjen, og det er nettopp gjenvinning som er nøkkelen i spillestilen. Når laget vinner ballen igjen kjapt etter at de mister den gjerne høyt i banen er det vanskelig for motstanderlaget å omstille forsvar-angrep-forsvar. På den måten tar man motstanderlaget i ubalanse. 9.2 Fra filosofi til trening og kamp Viktig hver gang man trener og spiller at man øver på det som er effektivt i fotballspillet, forsvarsmessig og angrepsmessig, men aldri på bekostning av individuelle ferdigheter i aldersbestemte klasser. For å bedre fotballferdigheten er det viktig at man har noen sentrale holdepunkter retningslinjer for spillet som o Gjøre valgene lettere og kjappere. o Bedre samhandlingen mellom to eller flere spillere. o Gjøre samspillet hurtigere og sikrere. Vi ønsker derfor en bevisstgjøring, konsentrasjon mot - og øving på nedenstående retningslinjer på hver eneste spilltrening og kamp. Det er den enkelte treners - og spillers ansvar å følge dette opp både for egen del og i samarbeid med og ved påminnelser til medspillere. 20

21 9.3 Forsvar Dersom du er nærmest motstanders ballfører, er du 1. forsvarer og bør fortest mulig bevege deg innpå han/henne uten å sette deg ut av spill. 2. forsvarer må så raskt som mulig komme tett på motstanders 2. angripere. o Presse ballfører. Vær aggressiv i å komme innpå, men tålmodig i forhold til å takle. o Sidelengs plassering med god bøy i knærne og lavt tyngdepunkt. o o Lede ballføreren dit du vil. Hindrer du ballfører i å passere deg med ballen eller i å spille ballen forbi deg, har du gjort en god jobb. Vinner du ballen er det bra, men siden dine medspillere er kommet tett på motstanders 2.angripere er det stor sannsynlighet for at dine medspillere vil vinne ballen pga at du forstyrrer 1.angriper. Stikkord er rask tett markering og press. Er du nest nærmest motstanders ballfører, er du 2. forsvarer og har et sikringsansvar. o Plasser deg i dybden for 1. forsvarer slik at du umiddelbart kan gripe inn og bli 1. forsvarer dersom medspiller blir passert. o Dybde/avstand og vinkel må du tilpasse etter hvordan 1. forsvarer plasserer seg eller utfører presset. Øvrige spillere må komme fortest mulig på forsvarssiden av ballen, og det motstanderleddet det er naturlig å forsvare i forhold til, når eget lag mister ballen. Øvrige spillere i samme ledd sideforskyver mot ballen og på linje med sikringsspilleren. Både i bakre ledd og i midtbaneleddet er det meget viktig å være bevist på skifte mellom det å opprettholde press ved balltap med mål om å raskt gjenvinne ballen, og det å komme seg raskt tilbake til sikringslinja. Det beste er å raskt vinne ballen tilbake høyt på banen, men dersom ballen tapes på egen banehalvdel kan det være en tommelfingerregel å raskt prioritere sikringslinja. Det må avklares i laget når skifte av 1. forsvarer bør skje (spesielt når ballfører beveger seg på tvers). En god regel er å følge ballfører til han eventuelt spiller ballen. Bakre ledd må spesielt være oppmerksom på å rygge for å minske bakrommet når det ikke er press på motstanders ballfører ute på banen. Vær spesielt oppmerksom på dette når motstandere truer vårt bakrom (å rykke ut for å stille motstander offside er da en mulighet, men anbefales ikke). Når en etablerer nytt press på motstanders ballfører, kan en flytte bakre ledd fram igjen (dette kalles å pumpe). Spesielt om gjenvinning som vil si stor aggressivitet for å vinne tilbake ballen umiddelbart etter balltap. Dette er viktig for så raskt som mulig å kunne vinne ballen tilbake for deretter å kunne styre spillet. o Presse/stresse motstanders ballfører tøft fra hvilken som helst side. o Gjerne flere spillere fra flere sider samtidig. o Det konsentreres mer mot ballfører enn i standard soneforsvarsspill, både i bredde og dybde. Dette gjelder spesielt høyt i banen. Om presshøyde: 21

22 o o o o Finn gunstig presshøyde for laget i forhold til motstanders ferdighetskvalitet. Som prinsipp i Dahle IL skal det etterstrebes så høyt pressnivå som mulig - innenfor det som ferdighetsnivået gir rom for. Dette da høyt press alltid er gunstig mot motstander med lavere ferdighetsnivå. Lavere press er gunstig mot motstander med høyere ferdighetsnivå. Høyt press kan overraske motstandere som er vant til å styre kamper med oppbygging bakfra. Forsøk gjerne å variere presshøyde, også i løpet av en og samme kamp. Laget kan gjøre nye avtaler underveis om nytt pressnivå normalt skjer dette fra trener på sidelinjen eller av kaptein. 9.4 Angrep Hurtig angrep (kontring) etter breakdown Selv om Dahlestilen fremhever en ballbesittende fotballfilosofi, så hindrer dette ikke å ta vare på overganger med mål om rask avslutning. Argumentasjonen er at en ballbesittende filosofi fremmer gode basisferdigheter og dette kan benyttes til presis kontra med tilhørende rask avslutning. Når en derfor vinner ballen i spill (breakdown), er det viktig å utnytte større eller mindre ubalanse hos motstander ved å prioritere hurtige angrep (kontringer). Ballførers prioritering: 1. Presis pasning framover men hurtig og helst langs bakken! 2. Pasning framover etter støttepasning eller sikker tversoverpasning. 3. Føre ballen framover i stor fart for deretter å eventuelt bruke medspillere i vegg/trekantspill. Medspilleres initiativ til helhjertet bevegelse i breakdown-øyeblikket: 1. Gjerne på tvers/diagonalt foran ballfører (dra vekk motspillere), eventuelt gi støtte. 2. Framover fra kantene eller midtbanen. Ved breakdown lavt i banen kan også backer være med i angrep ved at midtbaneankeret faller ned/holder igjen mot midtstopperne Oppbygging av angrep generelt Når motstanderlagets spillere stort sett er på plass bak ballen og i balanse, skal angrepsoppbyggingen primært spille gjennom midtbaneleddet deres. Dette da dette medfører større grad av involvering av flere spillere i spillets oppbygging og derved angrep. I seniorfotballen bør dette varieres med spill over motstanders midtbane med tilhørende løp. Spill gjerne trygge pasninger bak i laget, i en slags oppbyggingsfase til de riktige initiativene fra medspiller lenger framme i banen kommer, utnytte ledige rom som skapes i midtbaneleddet. Primært spilles ballen lang bakken. Initiativ fra spillere foran ballfører: 22

23 o o o o o Inviter når ballfører er rettvendt eller når en støttepasning er på vei bakover. Inviter mot, på tvers/diagonalt eller fra (som regel det minst gunstige). Viktig at to eller tre spillere velger forskjellige alternativer i situasjonen. For eksempel når en møter, skapes det gode muligheter for et diagonalløp i rommet bak denne. Vil du riste av deg en motspiller, drar du han/henne med deg ved å bevege deg rolig én vei for deretter å rykke kjapt motsatt vei. Høy bevissthet på (retningsbestemt) god førsteberøring ut av press. Alternativer for spilleren som blir spilt på: 1. Vend opp med ballen om du kan for å spille videre framover eller skyte. 2. Har du en motspiller i ryggen, kan du enten vende forbi han/henne, eller sette opp trekantspill og deretter rykke kjapt i ny posisjon. Spilleren bak ballfører bør vurdere slik: 1. Har ballmottaker motspiller i ryggen, plasserer jeg meg med god avstand og vinkel i støtteposisjon slik at jeg kan spille støttepasningen videre framover eller vri til en av sidene. 2. Vender ballfører opp med kontroll over ballen, kan jeg avansere forbi han/henne og gjøre meg spillbar framover på banen (f. eks. overlapping). Etter 2-3 pasninger på en side eller i midten, bør spillet vendes til den andre siden eller til en av sidene. Unngå høye lange crosspasninger på tvers av banen, tidsmessig er det (nesten) like effektivt å dele crosspasning i to deler med lavere risiko. Pasningsmønsteret opp tilbake vri. Ofte føres det og spilles pasninger på tvers én og samme vei. Tenk på at motstanderne sideforskyver sine spillere i den retning vi da spiller. Derfor bør vi bevisst bryte bevegelse og pasningsretning kjapt: Altså: Føre én vei slå pasning motsatt vei. Dette kan gjøres ved at: 1. en fører på skrå én vei og slår direkte på skrå motsatt vei 2. en fører på tvers én vei, vender (Cruyff-, såle-, utside-, innsidevending) og slår motsatt vei 3. en fører på tvers én vei, bruker spiller i støtte som spiller direkte motsatt vei. Bruk gjerne veggspill for å passere motspillere. Slå og gå aldri heng igjen å stå! Når det kan ventes innlegg, løp fra innleggeren slik at du kan komme i fart mot innlegget like før det kommer (rykk, rive seg løs fra forsvarer, foran). Husk 1.angriper retning første stolpe og 2.angriper inn på 45 grader. 23

24 Avslutt med konsentrasjon og aggressivitet og tenk alltid på å få skuddene ned (hode og kropp over ballen). Pga fart er plassering viktigere enn kraft i avslutningen. Ballen er alltid hurtigere enn spilleren. La derfor pasningen være 1. prioritet i spillet. Streb etter å få til et hurtig pasningsspill, gjerne med en og to ballberøringer. NB! Spill med et fornuftig antall berøringer i forhold til oversikt (hovmesterblikk) og presisjon! Varier mentalt mellom når deltager i småspill (dominerer det lokale rom) og disponering av større flater (bakrom, vri spill, breakdown). Strebe etter et kontrollert pasningsspill, med hensiktsmessige førsteberøringer, og liten tid mellom berøringene. Jo raskere ballen går jo mere må motstander arbeide for å få tak i ballen. Alltid vurdere om en kan spille direkte med presisjon, eller om det lønner seg å kontrollere ballen for å kunne slå presist. Sett din ære i å være nøyaktig med pasningen. Det er bare cm`er som skiller mellom suksess og fiasko. Dette skal ha høyt fokus i alle treningssituasjoner, men husk i barnefotballen er det ingen vits i å trene på pasninger dersom ballkontroll og mottak ikke er velutviklet. Først trene på dribling deretter pasninger. Du skal ikke bare spille i retning av din medspiller, men i forhold til hva medspilleren gjør og inviterer til! Ha blikkontakt og primært «spill på fot». Spill medspilleren din god og tenk på hvordan du kan hjelpe han/henne til å få gjennomført neste trekk best mulig. 9.5 Øvingsbank Treningsøkta Treningsøkta.no er valgt som øvingsbank i Dahle IL. Applikasjonen er gratis for alle trenere/ledere i Dahle IL, og skal benyttes av trenere for å sikre felles terminologi/begrepsapparat, - basisøvelser for utvikling av individuelle ferdigheter samt inspirasjon til økt kompetanse, bevisstgjøring og dialog. Alle trenere har krav på tilbud om gjennomgang i bruk av verktøyet Hvem har tilgang hvordan komme i gang? Alle trenere og hjelpetrenere i Dahle IL kan få tilgang til treningsøkta.no for sitt lag. Ta kontakt med fagansvarlig for treningsøkta i Dahle IL (se bakerst) Utviklingsplaner for Dahle IL Dahle IL sine utviklingsplaner er tilgjengelig i treningsøkta.no og kan finnes under menyen «utviklingsplaner». Disse er tilgjengelig for barnefotballen, ungdomsfotballen, seniorfotballen samt keepertrening og følger NFF sine utkast til rammeverk for nasjonale planer. 24

25 9.6 Retningslinjer for differensiering og hospitering i Dahle IL Generelt Hospitering kan praktiseres i barnefotballen, skal praktiseres i ungdomsfotballen. I ungdomsfotballen har hospitering til hensikt å forberede spillere på økt fysisk og teknisk ferdighet. I barnefotballen har hospitering til hensikt at spillere med spesielt særskilte fysiske- og/eller tekniske behov får møte jevnbyrdighet i organisert trening. I både ungdom- og barnefotball er hospitering basert på definerte perioder, og ikke et permanent tiltak. Hospitering i barnefotballen tillates i utgangspunktet kun fra det året de fyller 10 år. I spesialtilfeller kan det tillates hospitering i klassene under 10 år. Dette er kun dersom en spiller viser helt spesielle evner og ferdigheter. Ikke minst må da spilleren selv vise stor interesse for å trene sammen to ulike grupper. I klassene under 10 år vil det naturlig være 1 2 spillere med denne type behov. Ved all hospitering i barnefotballen skal det brukes et hospiterings-skjema som skal signeres av trenere, foreldre og sportslig leder-/trenerkoordinator/spillerutvikler, samt godkjennes av sportslig utvalg. Nødvendig samarbeid som fører til hospitering v/f.eks cuper og kamper for at grupper skal kunne stille optimalt antall lag er tillatt. Det skal imidlertid da legges opp til rullering på de spillere som «lånes» opp til hospiteringslaget, og trenere fra begge lag skal være enige i bruken av underårige. I Dahle IL skal primært alderskullene trene og spille i samme gruppe. Avvik fra dette skal godkjennes av sportslig utvalg. I Dahle IL skal trenerne i alle alderstrinn i hovedsak legge opp til differensiert trening fremfor hospitering. Dette må spesielt vektlegges i barnefotballen der hospitering som beskrevet ovenfor hører til unntakene og ikke regelen Hvorfor Dahle IL ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. Differensiering betyr at man i størst mulig grad tilpasser tilbudene etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Mestring og utfordringer skal stå i forhold til den enkeltes kapasitet og mulige forutsetninger. Den enkeltes ønske når det gjelder mengde aktivitet og type trening. Differensiering kan man gjøre gjennom: o Tilpassede og differensierte treningstilbud. o Tilpassede og differensierte kamptilbud. o Hospiteringsordninger og oppflyttinger. 25

26 9.6.3 Begrepsavklaringer hospitering og oppflytting Hospitering: Oppflytting: En spiller flyttes opp til et høyere nivå innen samme aldersgruppe eller til et eldre årskull i en kortere periode. En spiller flyttes opp til et eldre årskull permanent Praktiserer av oppflyttinger og hospiteringer i Dahle IL Barnefotballen Barnefotball: All organisert fotball for gutter og jenter til og med det året spilleren fyller 12 år. Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: 1. Fotball for alle, 2. trygghet + mestring = trivsel og 3. Fair Play. Fotball for alle: Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. Det vil si at alle spillere er like mye verdt! Trygghet + mestring = trivsel: NFF`s formel for breddefotball som oppsummerer hvordan man ønsker at barnefotballen skal gjennomføres. Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i fotballmiljøet. Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktiviteter slik at spillerne opplever mestring. Fair Play: Fair Play handler om alt som skjer på banen, både under trening og kamper, men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor selve fotballbanen. Verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd skal være i fokus helt fra barnealderen. Se Dahle IL retningslinjer for Fair play. 26

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL

SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL Haga 6/3-2017 Sportsplan - Visjon og verdier 1. VISJON OG VERDIER Visjon: - Haga IF skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

SPORTSPLAN SK SPRINT-JELØY

SPORTSPLAN SK SPRINT-JELØY SPORTSPLAN SK SPRINT-JELØY INNLEDNING Denne Sportsplanen har som formål å gi mål, regler og retningslinjer til trenere, spillere, lagledere, foreldre og andre interesserte for fotballaktivitetene i Sprint.

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan GRUE FOTBALL Mot nye høyder

Sportsplan GRUE FOTBALL Mot nye høyder Sportsplan GRUE FOTBALL 2014-2018 Mot nye høyder 1 Versjon 1.0 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdier... 3 Mål... 4 Krav og konsekvenser for klubb, ledere, trenere og spillere... 5 Gjennomføring på

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Norges Fotballforbund www.fotball.no 18.01.2013 Side 1 Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen «Med spillets

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen.

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Den norske midtstopperen behersker soneforsvar og er spesielt god til å vurdere hvilke rom man skal beskytte

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Barnefotball. I.L Nordlandet

Barnefotball. I.L Nordlandet Barnefotball I.L Nordlandet I.L Nordlandet har en lang tradisjon som en bydelsklubb i Kristiansund som både har tilrettelagt for aktivitet i lokalområdet, men også vært barndomsklubben til en rekke av

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

9èr-spillet (12-13 år)

9èr-spillet (12-13 år) Overordnet 9èr-spillet (12-13 år) - Laget spiller primært i systemet 1-3-2-3. - Spillere 13-14 år skal lære: - å angripe mellomrom via kant, indreløper og spiss - oppspill mot mellomrom, bakrom og korridor

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Når man velger formasjon å spille i nierfotball (og for så vidt generelt i barne- og ungdomsfotball) er det viktig å tenke på at det skal være overførbart

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som:

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som: HSV Fotball - Språk Fotballspråk. Vi som trenere utvikler ulike fotballspråk gjennom våre påvirkninger. HSV ønsker å samle et fellesregister for å sørge for at vi trenere snakker samme språk, samtidig

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE 10-12 ÅR Tema 1: Førsteangriper (1A) Tema 2: Førsteforsvarer (1F) Tema 3: Scoringsferdighet Organisering med øktplan 1 som eksempel: Tema førsteforsvarer (1F). Dette er et

Detaljer