Sportsplan for Dahle Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Dahle Idrettslag"

Transkript

1 Sportsplan for Dahle Idrettslag 1

2 Innhold 1 Innledning og innhold Sportslige visjoner og verdier Visjon Verdier Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag Spilletid i barnefotballen Spilletid i ungdomsfotballen Differensiering og hospitering i barne- og ungdomsfotballen Topping av lag Jevnbyrdighet i kamp i barnefotballen Foreldrevett Mål Sportslige målsetninger Mål Barnefotball Mål Ungdomsfotball Mål Senior fotball Krav og konsekvenser for klubb, ledere, trenere og spillere Krav til klubben Krav til ledere og trenere Krav til spillere Sportslig organisering av lagene Organisering og involvering Funksjonalitetsskalaen Punkter for aldersgruppene år - 5'er fotball: Bygge en grunnmur Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen: Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening: år - 5'er fotball: Den motoriske gullalder Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening år - 7'er fotball: "Gullalderen "

3 Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening Overgang fra 7'er til 11'er fotball - går via 9'er fotball år smågutter 9-11 er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig påvirkning Innhold på trening år - Småjenter er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen år Gutter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Mål for opplæringen: Ferdighetsmessig påvirkning: Innhold på trening år Jenter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen år Junior gutter og Jenter Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Senior menn og Kvinner Målvaktsutvikling Målsetning og organisering Målvaktsteknikk Målvaktspill Dommerutvikling Målsetning og organisering Turneringsbestemmelser Teori og Praksis Filosofi «Dahlestilen» Prinsipper Dahlestilen hvorfor Fra filosofi til trening og kamp Forsvar Angrep Hurtig angrep (kontring) etter breakdown

4 9.4.2 Oppbygging av angrep generelt Øvingsbank Treningsøkta Hvem har tilgang hvordan komme i gang? Utviklingsplaner for Dahle IL Retningslinjer for differensiering og hospitering i Dahle IL Generelt Hvorfor Begrepsavklaringer hospitering og oppflytting Praktiserer av oppflyttinger og hospiteringer i Dahle IL Differensiering: Spesielt om hospitering: Overgang fra barne- til ungdomsfotball Ungdomsfotballen Forvaltning av dokumentet Relaterte dokumenter Revisjonshistorikk Dato Oppdatert av Kommentar Julian Vangen Lagt til nytt kap Generelt om hospitering. Godkjent i SU. Publiseres Eli Haugsgjerd Lagt til kap. 8 turneringsbestemmelser, godkjent i SU. Publiseres Bård H. Dyrnes Lagt til kap. vedr verdier, 9 er samt nivåinndeling Bård H. Dyrnes Godkjent av Styret Rune Lysø Korrektur klar for styrets godkjenning. Rev Bård H. Dyrnes Lagt til kapittel om keeper- og dommerutvikling Rune Lysø Små justeringer Bård H. Dyrnes Korrigert ift Dahles Fair Play dokument Bård H. Dyrnes Etablert for kommentarer av Sportslig Utvalg 4

5 1 Innledning og innhold Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben. Planen skal fungere som en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i Dahle IL og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i klubben. Planen har som mål å være; Langsiktig - ved at den legger føringer for den sportslige utvikling i klubben i et femårs perspektiv. Bred ved å dekke de sportslige områdene i klubben; barnefotball, ungdomsfotball (for både gutter og jenter), senioravdelingen, målvakt- og dommerutvikling. Detaljert til å fungere som et praktisk verktøy for klubbens ledere, trenere og utøvere. Planen er likevel ikke fullstendig på alle punkter, men vil være dynamisk slik at både tillegg, korrigeringer, presiseringer vil kunne kunngjøres på Dahle IL sitt nettsted ved nye revisjoner. 2 Sportslige visjoner og verdier 2.1 Visjon Dahle IL skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Dahle IL skal utvikle trenere og ressurspersoner for klubben. 2.2 Verdier Dahle ILs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen er tuftet på NFFs visjon og aktivitetsverdier uttalt i NFFs Handlingsplan «Flest mulig best mulig lengst mulig». Verdiene skal være grunnlag for alt vårt arbeide og kommunikasjon - internt og eksternt. Våre verdier skal etterleves i praksis; på treningsfeltet, i garderoben, på reise, i kampsituasjon, i møte med foreldregruppen. Verdiene våre er beskrevet og utdypet nedenfor. I Dahle IL hilser vi på hverandre og tar vare på hverandre, slik at flest mulig trives best mulig. I Dahle IL skal vi alltid være preget av en god og høflig adferd innad i klubben. I Dahle IL viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere og andre besøkende. I Dahle IL gjør alle alltid sitt beste både på trening og i kamp. I Dahle IL representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. I Dahle IL bruker vi sunn fornuft. I Dahle IL utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for egen utvikling. 5

6 I Dahle IL praktiserer vi Fair play, se Dahle IL sin hjemmeside med Fair play dokument. I Dahle IL er vi klubbstyrt, men foreldredrevet - dugnad er vår motor. 2.3 Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag Spilletid i barnefotballen I barnefotballen skal alle spillerne i kampen tilstrebes tilnærmet lik spilletid. Det beste grepet fra klubben er å melde på flest mulig lag på årstrinnet. Dahle IL anbefaler en spilletropp på: Fem spillere i treerfotball Sju spillere i femmerfotball Ti spillere i sjuerfotball Spilletid i ungdomsfotballen I ungdomsfotballen skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at poeng deles ut, skal lagledelse ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Å kunne ha visjonen «Lengst mulig best mulig» samtidig er en forutsetning. Ungdomsspillere som møter til kamp, bør være på banen i minst halvparten av kampen. Grepene for å få dette til er: Melde på flest mulig lag på årstrinnet. Årstrinnet er dyktig til, om mulig, å ha et differensiert kamptilbud der det ikke er vanntette skiller mellom lagene. Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle. Coaching og innbytte knyttet til stilling i kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid. Lagledelsen prøver hele tiden å ha spillerne på benken sitt perspektiv: En spiller som stadig sitter på benken, er ingen lykkelig fotballspiller Differensiering og hospitering i barne- og ungdomsfotballen Differensiering handler om å gjennomføre positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle fotballspillere likt, utsette dem for nøyaktig samme utfordringer og for den nøyaktig samme aktiviteten, krever at spillerne lærer på samme måte og med samme hastighet. Spillerne modnes og lærer i ulikt tempo. Derfor må de påvirkes ulikt på trening og etter hvert i kamp. Vi slår imidlertid fast at faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er en seleksjonspraksis. Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille i høyere aldersklasse i tillegg til sitt opprinnelige årstrinn. Les mer om differensiering og hospitering i Kap. 9. 6

7 2.3.4 Topping av lag Topping av lag i barnefotballen innebærer at, utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1., 2. og 3. lag, og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen Jevnbyrdighet i kamp i barnefotballen Lagsammensetning skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. En skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på årstrinnet, samt søke å finne rett nivå i seriespill ut fra fjorårets erfaringer. Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og utvikling. 2.4 Foreldrevett Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. Dahle IL skal ha positivt fokus på foreldregruppa med proaktiv involvering basert på klubbens verdier. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevisst i sin rolle som fotballmamma eller -pappa. Med foreldrevett følger også foreldreansvar - hvor all voksne tilknyttet Dahle IL har plikt til å gripe inn i situasjoner hvor det oppleves uønsket adferd. En enkel måte å gjøre dette på er å ta kontakt med vedkommende å for eksempel si; «Veldig flott at du er engasjert, og i Dahle IL er vi opptatt av at vi voksne er bevist foreldrevettreglene, nå synes jeg du var i utakt med disse. Det var ikke ok. Dersom du ikke kjenner til foreldrevettreglene, så kan du få informasjon hos Kampverten. Tusen takk for at du hjelper til!» 3 Mål 3.1 Sportslige målsetninger Dahle IL skal etablere seg som en breddeklubb ved å: Ha kompetente og engasjerte trenere på alle lag. Tilrettelegge for trenerkurs og dommerkurs for spillere fra 15 år og eldre. Gjennomføre faste trenermøter og trenerforum. Ha en felles målsetting hos trenerne angående spillestil, form og metodikk. Ha et godt fungerende støtteapparat rundt hvert enkelt lag. Utvikle forholdet til bydelens skole og næringsliv. Utvikle en plan for hvordan Dahle IL skal rekrutterer, utvikle og beholde trenere og dommere. Ivareta spillere og trenere slik at flest mulig fortsetter i klubben. Ha tilfredsstillende treningsfasiliteter. 3.2 Mål Barnefotball Målsetninger for Barnefotballen i Dahle IL er basert på NFFs retningslinjer for barnefotballen. Disse er grunnlaget for våre verdier, organisering, lagpåmelding, 7

8 differensiering, samt våre handlingsplaner i aldersgruppen 6-12 år som er definert i Dahle IL sine rammeplaner i Treningsøkta.no Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å: Barnefotballen skal være klubbstyrt, men foreldredrevet. Barnefotballen skal først og fremst være et godt miljø tilrettelagt for utvikling. Skape stolthet av å være en del av Dahle-familien Ha et fotballtilbud fra og med 1. klasse. Tilrettelegge for utvikling av trenere, ledere, dommere og støtteapparat. 3.3 Mål Ungdomsfotball Målsetninger for Ungdomsfotballen i Dahle IL er basert på NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen. Disse er grunnlaget for våre verdier, organisering, lagpåmelding, differensiering, samt våre handlingsplaner i aldersgruppen år som er definert i Dahle IL sine rammeplaner i Treningsøkta.no. Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å: Tilrettelegge for at førstelagene fra 15 år og eldre, etablerer en egen årsplan. Fortsette å utvikle spillere sammen med Kristiansund Ballklubb (KBK). Tilrettelegge for at spillere, trenere og ledere på lagene fra 15 år og eldre, skal lage egne utviklingsmål. I henhold til NFF`s handlingsplan, tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Tilrettelegge for tett samarbeid mellom de ulike lagene på relaterte årskull. Utvikle spillere til eget A-lag Være representert med spillere på bydelslag og kretslag. 3.4 Mål Senior fotball Dahle IL skal etablere seg som breddeklubb ved å ha: A-lag for Herrer i 3. divisjon B-lag for Herrer i 5. divisjon Stille A-lag for Damer. 4 Krav og konsekvenser for klubb, ledere, trenere og spillere Dahle ILs visjoner og mål gir konsekvenser for hvilke krav som stilles til klubben, ledere, trenere og spillere i Dahle IL. 4.1 Krav til klubben Gi et fotballtilbud til alle. Tilrettelegge for at spillere med særlige forutsetninger får gode utviklingsmuligheter Ha kvalifiserte trenere, ledere og dommere, samt utvikle disse. 8

9 Rekruttere nye trenere, lagledere og dommere. Jobbe aktivt med klubbutvikling. Utvikle et tett og godt samarbeid mellom de ulike lagene i både barne- og ungdomsfotballen Gjennomføre trenerforum minst 2 ganger i året. Jobbe med tilfredsstillende treningsfasiliteter både sommer og vinter, samt optimal utnyttelse av disse. 4.2 Krav til ledere og trenere Husk at du er et forbilde for spillerne Spillerne legger mer vekt på det du gjør enn det du sier Lær spillerne respekt og toleranse, både overfor hverandre og dem man møter gjennom fotballen Gi ros og oppmuntring for å skape trivsel. Fokusere på konstruktive løsninger. Vis oppriktig interesse for alle spillerne, og differensier på den enkelte økt/kamp Vær opptatt av "hele mennesket" Husk foreldrevettreglene. Ta ansvar for at negativ roping/kjefting ikke skjer. Trenere/ledere har også ansvar for spillernes oppførsel på banen. Bruk Dahle IL profilert tøy på trening og i kamp. Benytte treningsøkta.no for planlegging av treninger. 4.3 Krav til spillere Respekter dommeren og trenerens avgjørelser Vis god folkeskikk, alltid. Banning og mobbing blir ikke tillatt Møt presis til trening og kamp. Meld alltid fra hvis du ikke kan komme. Bruk av rusmidler i forbindelse med trening og kamper er ikke tillatt Vis lojalitet til klubben og laget ditt Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling Hold orden på lagets utstyr. Hjelp til å finne baller, samle vester etc. Rydd etter deg! Vær en like god taper som en god vinner. 5 Sportslig organisering av lagene 5.1 Organisering og involvering Godt definerte roller rundt de enkelte lagene er viktig. De rollene som ønskes rundt hvert lag i Dahle IL er; Hovedtrener en person har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper og derved at det sportslige er i tråd med klubbens sportsplan. Hjelpetrenere hjelpetrenernes roller er å være med på den praktiske gjennomføringen på feltet/banen. Dette inkluderer veiledning og oppmuntring til grupper eller enkeltspillere. Hjelpetrenere og hovedtrener må ha en felles plan for treningsgjennomføringen før treningen starter. Som en tommelfingerregel kan man si at i det bør som minimum være en trener pr 7 barn på feltet. Det er derfor viktig at 9

10 hjelpetrenerne er aktivt med og veileder på feltet. Viktig å merke seg at både hovedtrener og hjelpetrener også aktivt engasjerer foreldre på siden. Foreldre bør i så stor grad som mulig involveres og kan utmerket fylle roller som lisseknytere og ballhentere. Lagleder - er definert i dokumentet Laglederpermen. Foreldrekontakt foreldrenes representant og grensesnitt mot foreldreforeningen. Økonomiansvarlig holder orden på lagets økonomi ihht Dahle IL sin Instruks for økonomiansvarlige. Disse rollene har egne rollebeskrivelser som finnes hos Dahle IL. Det er ønskelig at disse rollene er fordelt på minimum tre ulike personer. 5.2 Funksjonalitetsskalaen Det viktig at alle trenere kjenner til begrepet funksjonalitetsskala. Vi vektlegger altså læring gjennom mest mulig bruk av spillsituasjoner ved bruk av funksjonalitetsskalaen. Denne er vist nedenfor. Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere, for eksempel; o 1vs1 med fokus på grunnpasninger. Pasningen som kommer, er en «kameratpasning», den kommer på høyrebeinet, man skal ta imot med innsiden, man skal benytte totouch, osv. Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillsituasjoner med litt flere spillere, for eksempel touchbegrensninger, sonespill, ved kast: igangsetting bakfra etc. for eksempel ved pasninger; o 2vs2 med fokus på pasningseffektivitet. Pasningen som kommer kan være preget av kortere tid og derved komme på begge bein, varierende ballhastighet, benytte begge bein samt retningsbestemt mottak, entouch om mulig etc. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg. For eksempel ved pasninger; o 4vs4 med fokus på pasningsvalg. Hastighet i pasningsspillet, bruk av støttepasninger vs gjennombruddspasninger vs vri spillet for å skape ubalanse hos motstander. For mer modne spillergrupper kan man spille på mindre baner og derved skape mindre tid og for mindre modne spillergrupper kan man legge inn begrensninger som for eksempel «gå-fotball», hvor det ikke er lov til å løpe, men kun forflytte seg ved gå. Dette gir god tidd til å jobbe bevist med pasningsvalg. 10

11 5.3 Punkter for aldersgruppene De ulike aldersgrupperingene gjennomgås i følgende punkter: Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Mål for opplæringen Ferdighetsmessig (taktisk/teknisk) påvirkning Innhold på trening, basert på Norges Fotballforbunds forslag til rammeplaner år - 5'er fotball: Bygge en grunnmur Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på aktivitet, lek og trivsel ihht barneidrettens bestemmelser Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Koordinasjonsevnen utvikles Stor aktivitetstrang Tar verbal instruksjon dårlig Kort konsentrasjonstid Idealer og forbilder står sentralt Følsom for kritikk Aggresjon rettes mot kamerater Mål for opplæringen: Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet. Skape en fast ramme for trening og aktiviteter. Legge til rette for læring i grunnleggende individuelle teknikker og ferdigheter Ferdighetsmessig påvirkning Krav til ferdigheter er detaljert beskrevet i gjeldende rammeplaner i treningsøkta.no. Hovedelementer inkluderer - i rekkefølge: Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter. Føring/finte: Kunne en finte eller to. Mottak/medtak: Kunne kontrollere ballen med en berøring og spille med neste Vending/skjerming: Kunne vende - legge til rette - gjerne med en berøring. Kunne holde kroppen mellom ball og motspiller. Avslutning/skudd: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak Pasning: Kunne slå korte pasninger med begge ben (innside, utside, vrist) Innhold på trening: Ballmestring: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skudd, skjerming. "Relasjonsarbeid" (for eksempel pasnings- og mottakstrening uten motstand, og holde ballen-i-laget-leker. 11

12 Trening med noe (lettere) motstand. Ulike spillvarianter (småspill) - gjerne med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Ingen faste posisjoner år - 5'er fotball: Den motoriske gullalder 5.6 Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Jevn og harmonisk vekst. Selvkritikk og lærevillighet øker. Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. Er lette å lede og påvirke. God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden. Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Kan ta i mot noe verbal instruksjon. Opptatt av regler og rettferdighet. Kreativitet utvikles. Stort vitebegjær. 5.7 Mål for opplæringen Fortsatt vektlegging på trygghet, mestring og trivsel. Videreutvikling av grunnleggende teknikk og delferdigheter. I siste del av perioden klargjøre til 7 er fotball. 5.8 Ferdighetsmessig påvirkning Videreutvikling av delferdighetene under forrige årsgruppe. Samspill, pasningsspill - alltid prøve å spille til medspiller. 1. angriper og vi andre. 5.9 Innhold på trening Terping av teknikk og delferdigheter. Trening med variert motstand. Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser. Videreutvikling av relasjonsarbeid. Ulike spillvarianter med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget. Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, osv år - 7'er fotball: "Gullalderen " Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Jevn og harmonisk vekst. 12

13 Selvkritikk og lærevillighet øker. Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. Er lette å lede og påvirke. God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder". Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Kan ta i mot verbal instruksjon. Opptatt av regler og rettferdighet. Kreativiteten utvikles Mål for opplæringen Utvikle nøyaktighet i grunnleggende teknikk og delferdigheter. Fokusere i større grad på valgdelen av ferdigheten. Utvikle samspillet Ferdighetsmessig påvirkning Pasning i forhold til medspillerinitiativ. Opp - tilbake - gjennom/vri kombinasjoner. Veggspill. Vri spillet. Førsteforsvarer og vi andre ferdigheter Innhold på trening Terping av teknikk og delferdigheter Trening med motstand Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser Videreutvikling av relasjonsarbeid Ulike spillvarianter - 5`er fotball prioriteres i tillegg til 7`er Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget Begynne med lett stabiliserende styrketrening uten vekter i 12-års alderen Overgang fra 7'er til 11'er fotball - går via 9'er fotball Overgangen mellom 7-er til 11-er skal dersom mulig alltid gå via 9-er fotball. Dersom dette er vanskelig pga oppsett/seriespill fra kret, skal Sportslig Leder involveres ift initiativer med å etablere dette før påmelding til seriespill gjennomføres. Det bør jobbes lokalt mellom klubber i området, samt med fotballkretsen for å koordinere antall lag/serier for å sikre best mulig tilbud lokalt. I kampsituasjoner skal det søkes mest mulig spilletid og antall spillere i troppen for 9-er fotball bør være spillere for å oppfylle målet om mye spilletid. Mye smålagsspill bør fortsatt prioriteres fordi det er den mest læringsfremmende aktiviteten! 5`er fotball er fotballens "grunnspill" der alle elementer i spillet er til stede og der den hyppige involveringen i situasjoner og delferdigheter gir stor læringseffekt. 13

14 Trenere (og spillere) skal ha høyt fokus på å beholde mest mulig involvering i spill og antall ballberøringer, samt bevissthet på overgang i spillsituasjoner på småspillsituasjoner (f. eks veggspill) til mestring av større arealer (f. eks vri spill) år smågutter 9-11 er fotball: Spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Spillerne har stor rettferdighetssans. Noen har kraftig lengdevekst. Spillerne blir prestasjonsbevisste. Motorikken er i god utvikling. Holdninger blir lett skapt. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Mange er psykisk labile. Kreativiteten er i god utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte Mål for opplæringen Videreutvikle samspillet med hurtige pasninger på direkten eller etter få berøringer. Spille i forhold til medspillers initiativ. Utvikle delferdigheter finte, avslutning mot mål samt 1.angriper og 1. forsvarer Skape vs oppsøke rom Ferdighetsmessig påvirkning Hurtig og presist pasningsspill skal prioriteres. Initiativ og bevegelse uten ball foran og bak ballfører. Ulike pasningskombinasjoner som starter med initiativ foran ballfører (Hvor? Når? Hvordan?) o Veggspill o Vri spillet o 1. angriperferdigheter og vi andre o 1. forsvarerferdighet og vi andre o Litt lagdelssamarbeid Innhold på trening Mange berøringer i spilløvelser Fortsatt fokus på teknikk og delferdigheter Fokus på tilstedeværelse og utvikling av taktisk forståelse Utvikle tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m. Aktiv bruk av spill med motstand Trenerstilen skal være veiledende med problemløsningsøvelser (valg) Bli vant til treninger med høy intensitet, med intensitetsstyring gjennom treningsuken Fortsatt fokus på fotballkoordinasjon, hurtighet og styrke uten vekter 14

15 Begynne spesifikk rolletrening år - Småjenter er fotball: Spillerutvikling Her vil det komme mer informasjon for aldersgruppen på et senere tidspunkt. I stor grad vektlegge samme punkter som under år gutter, eventuelt år smågutter, men prioriteringer må gjøres i forhold til jentenes utviklingsnivå Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening. Sosial tilhørighet er viktigere enn før. De fleste jentene er i puberteten i denne perioden. Spillerne har stor rettferdighetssans. Noen har kraftig lengdevekst. Spillerne blir prestasjonsbevisste. Motorikken er i god utvikling. Holdninger blir lett skapt. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Mange er psykisk labile. Kreativiteten er i god utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte år Gutter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Ekstrem vekstperiode. Sterke sosiale behov. Gutter utvikler større muskulatur enn jentene. Kreativiteten i sterk utvikling. Koordinasjonsevnen i fin utvikling. Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling. Variabel opptreden; puberteten, usikker. Sterk vekst av kretsløpsorganene. Sjenert, tøff utad, aggressiv Mål for opplæringen: Videreutvikle hurtig pasningsspill (Se forrige aldersgruppe). Når kontre, når holde ballen i laget i påvente av initiativ foran ballfører. Større grad av lagsamhandling og rollefordeling. Videreutvikle 1.forsvarerferdighet og lagforsvar. 15

16 Ferdighetsmessig påvirkning: Videreutvikle og perfeksjonere punktene under forrige aldersgruppe. Individuell rolleutvikling Innhold på trening Vektlegge tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m. Vanlige taktiske økter inkluderes i treningen Introduksjon av målsettingsarbeid Mer spesifikk rolletrening Økt fysisk trening og vedlikehold/utvikling av fotballmotorikk. Innøving av riktig teknikk med lette vekter år Jenter 11 er fotball: Fortsatt spillerutvikling Her vil det komme mer informasjon for aldersgruppen på et senere tidspunkt. Gruppen bør i størst mulig grad følge opp punktene under aldersgruppen og år, gutter, men må tilpasses etter jentenes utviklingsnivå Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Vekstperiode. Sterke sosiale behov. Utvikler mindre muskelstyrke enn guttene. Kreativiteten i kraftig utvikling. Koordinasjonsevnen i fin utvikling. Variabel væremåte. Sterk vekst av kretsløpsorganene. Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling år Junior gutter og Jenter Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen Stadig i vekst Sterke sosiale behov, men mer selvstendige Økt frafall, andre interesser overtar Behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier Forskjellene på hvem som vil mest øker Senior menn og Kvinner Klubben vil ikke legge for sterke føringer på utforming av trenings- og kampopplegg for seniorlagene. Det henvises til kapittel Retningslinjer for spillet i Dahle IL. 16

17 6 Målvaktsutvikling 6.1 Målsetning og organisering Fotballen opplever at det er få som ønsker å være målvakt. Dette er et problem som delvis skyldes medias fokus på uheldige situasjoner i toppfotballen. Dersom en målvakt gjør feil blir det fort baklengsmål og alt for ofte negative tilbakemeldinger, men en spiss som skyter utenfor ofte får positive tilbakemeldinger for godt forsøk. Det er derfor viktig at Dahle IL tar ekstra vare på de som ønsker å være målvakt og etablerer en tydelig kultur for at det ikke er greit å kritisere målvakter når de gjør feil. Det er ønskelig at det skal være regelmessige samlinger evt. kurs for målvakter i Dahle IL sin regi. Disse må foregå på tvers av lagsgrenser. Det skal motiveres til å trekke inn trenere/hjelpetrenere som kan bistå med regelmessig oppfølging innenfor enkelte lag, men at disse ressurspersonene også oppmuntres til å tilby sine tjenester til klubbens keepere generelt. Ansvaret for dette ligger til Sportslig Utvalg. Dahle IL sterkt fokus på utvikling av solide individuelle ferdigheter. Det er derfor også for målvakter lagt hovedvekt på målvaktsteknikk, fremfor målvaktsspill. For ungdoms- og senior nivåene vil målvaktsspillet bli mer fremtredende basert på gode målvaktsteknikker. 6.2 Målvaktsteknikk Felles læringspunkter Målvakter bør ha mulighet til å trene på teknikk så ofte at det blir «muskelærdom», slik at du slipper å tenke på grunnstilling, posisjonering, hoppeteknikk, igangsettingsteknikk osv. Dette vil ofte kreve repetisjon tre ganger i uken og det er derfor viktig at målvakter får tilstrekkelig tid til å øve på grunnferdigheter. I Dahle IL skal grunnferdigheter ha fokus og i så start grad som mulig være integrert i både teknikkøvelser for målvakter, men også under spilløvelser. Ofte blir målvakt glemt under spilløvelser, og her må trenere være bevist på å gi tilbakemeldinger på bruk av grunnteknikker også til målvakter under spilløvelser og kampsituasjoner. Bevegelsesteknikk Det bør trenes på øvelser innenfor posisjonering, grunnstilling, forflytninger og hoppeteknikk. I Dahle IL søker vi ikke å definere roller for tidlig, men dersom en spiller er motivert for å være målvakt, kan dette begynne allerede fra 6-8-års alder. Fange ballen I yngre klasser skal det trenes på å fange ballen i grep, senere fra ca 10-års alder kan det kompletteres med øvelser også for å slå eller bokse ballen. Primært fokus på å holde ballen i kroppsgrep for yngre spillere, etter hvert kompletteres med å følge opp på returer. Fallteknikk Start med å trene på lave baller, deretter høye baller - enkelt til økende vanskelighet, følg funksjonalitetsskalaen. Det er fint å starte med ballen i hendene på en matte eller gress for å isolerer ferdigheten fallteknikk. Når dette kompletteres med kasting og til slutt skudd, så introduseres flere ferdigheter i samme øvelse; posisjonering, bevegelse og fange ballen. Viktig at trenere ser alle ferdighetene i samme øvelse og 17

18 kommenterer på den isolerte ferdigheten som det jobbes med. Skulle det trenes på fallteknikk, så er det ikke nødvendig å kommentere at ballen glapp dersom fallteknikken er godt utført osv. Parader Parader vil si ulike måter for å avvise ballen uten fast grep. Herunder slå, boksing, blokkering (med uten retningsbestemt vinkel) med en-, to-arms, kropp eller benparader. Tren også på å følge opp returer etter parader, målvakten skal læres som prinsipp og aldri anta at medspillere er først på retur. Igangsettinger Herunder ligger lave og høye utkast, hel- og halv volleyutspark samt innspark. Spillteknikk Det er nyttig for en målvakt å ha gode ferdigheter som utespiller. Dette kalles målvaktens spillteknikk. Dette er nyttige ferdigheter når målvakt er i en presset situasjon som for eksempel kamp om ballen eller er utenfor 16-meter. 6.3 Målvaktspill Med målvaktsspill menes adferd (fremfor teknikk) i ulike spillsituasjoner. Typiske spillsituasjoner som bør vektlegges i målvaktstrening er posisjoner, opptreden ved skudd, opptreden ved frispill, opptreden ved innlegg, overganger, kommunikasjon og faste situasjoner i forsvar (for eksempel tilbakespill med og uten press). Det skal søkes at fokus på målvaktspill skal være en integrert del av spill- og kampsituasjoner. 7 Dommerutvikling «Uten dommerne stopper fotballen». Rekrutteringen til dommerstanden er i stor fare. Dette er en svært viktig oppgave for fotballen både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Dahle IL skal være en klubb som stimulerer til gode arbeidsforhold, rekruttering og videreutdanning for våre dommere. Det skal finnes en plan for hvordan rekruttere, utvikle og beholde dommere i Dahle IL. 7.1 Målsetning og organisering I Dahle IL skal våre dommere føle seg involvert og som en aktiv del av klubben. Dommerne i klubben er underlagt Sportslig Utvalg, og det skal finnes en dommerkoordinator som har møterett i Sportslig Utvalg. Rekruttere Det skal oppmuntres til å delta på rekruttdommerkurs, det skal særlig jobbes med at yngre kandidater rekrutteres til dommervervet. Som målsetning skal Dahle ha en dommer pr 100 medlemmer, dvs pr 2013 ca 5 dommere. Utvikle I budsjettene for hvert år skal det settes av midler til utdanning av dommere. Dette skal administreres av klubbens dommerkoordinator. Målsetningen er at klubben skal ha dommere på alle nivå tilsvarende klubbens ambisjonsnivå - fra senior 3. divisjon til barnefotball. 18

19 Beholde Det skal jobbes med at klubbens dommere har høy status og en tydelig støtte fra klubbens ledelse, spillere og foreldre. Gjennom sin brede erfaring skal det søkes at klubbens dommere trekkes inn i arbeidet sammen med lagene, for eksempel i forbindelse med holdningsskapende arbeide, teorikvelder og interne spillsituasjoner som treningskamper. 8 Turneringsbestemmelser Dahle IL følger NFF sine turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar utgangspunkt i: Turneringer der alle lag får spille like mange kamper Turneringer der alle får premie Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper Dahle IL søker alltid kretsen om godkjenning Dahle IL velger eksterne turneringer som tar utgangspunkt i NFF sine turneringsbestemmelser. Retningslinjer for deltagelse i cuper er beskrevet i Dahle IL sin Håndbok kap Teori og Praksis Retningslinjer for spillet i Dahle IL. Hospitering og oppflytting Henvisninger: Øvingsbank Treningsøkta.no 9.1 Filosofi «Dahlestilen» Prinsipper Fokus på å beholde ballen i laget til vi skaper målsjanser gjennom spillsituasjoner, da dette fordrer i større grad fokus på utvikling av individuelle basisferdigheter for alle spillere. Fokus på mestring av ferdigheter. Utsette spesialisering i roller lengst mulig. Motivere til mest mulig ballkontakt lengst mulig. Konsistent bruk av begrepsapparat mellom alderstrinn, trening/kamp fra alle trenere. Overføre spillsituasjoner fra trening, fokus på gjenkjenning av situasjoner fra trening til kamp (overtall, undertall etc.). 19

20 I aldersbestemte klasser skal kamp også regnes som en treningssituasjon, trenere skal ha fokus på læringsorientering fremfor resultatorientering Dahlestilen hvorfor Dahle IL har valgt å basere en fotballfilosofi på tiki-taka-fotballen. Dette er samme filosofi som Barcelona er mest kjent for i dag. Dette kjennetegnes ved et angrepsspill som bygger på ballinnehav og et forsvarsspill som er en slags mellomting mellom sone- og markeringsforsvar. Angrepsspillet er en viktig del av måte laget forsvarer seg på, ved at motstanderlaget ikke kan angripe når de ikke har ballen. For at laget skal klare å opprettholde et så stort ballinnehav, kreves det god forståelse for den enkelte spiller og gode bevegelser uten ball. Disse bevegelsene skal være et satsingsområde i Dahles ungdomsfotball. Mot etablert forsvar trekker midtbaneankeret gjerne ned mellom stopperne, som sprer seg slik at backene kan trekke høyere i banen. Dette gir en mann ekstra i angrep i tillegg til at kantene slipper breddeansvaret og kan trekke inn foran mål. F. eks kan høyreback delta i angrep, så ankerets rolle er å orientere seg og balansere når backene angriper. Ballen skal helst spilles langs bakken og med flere trekk frem mot motstanderens mål. De viktigste grunnene for det store ballinnehavet er at laget hele tiden har mange spillere i nærheten av ballen, mange spillere er involvert i spillet, samt at det fordrer utvikling av gode individuelle ferdigheter hos alle spillerne. Dette er derfor en viktig føring for tidlig utvikling av solide basisferdigheter hos alle Dahles spillere. Det medfører også at ved balltap er det dermed mange spillere i området som kan vinne den igjen, og det er nettopp gjenvinning som er nøkkelen i spillestilen. Når laget vinner ballen igjen kjapt etter at de mister den gjerne høyt i banen er det vanskelig for motstanderlaget å omstille forsvar-angrep-forsvar. På den måten tar man motstanderlaget i ubalanse. 9.2 Fra filosofi til trening og kamp Viktig hver gang man trener og spiller at man øver på det som er effektivt i fotballspillet, forsvarsmessig og angrepsmessig, men aldri på bekostning av individuelle ferdigheter i aldersbestemte klasser. For å bedre fotballferdigheten er det viktig at man har noen sentrale holdepunkter retningslinjer for spillet som o Gjøre valgene lettere og kjappere. o Bedre samhandlingen mellom to eller flere spillere. o Gjøre samspillet hurtigere og sikrere. Vi ønsker derfor en bevisstgjøring, konsentrasjon mot - og øving på nedenstående retningslinjer på hver eneste spilltrening og kamp. Det er den enkelte treners - og spillers ansvar å følge dette opp både for egen del og i samarbeid med og ved påminnelser til medspillere. 20

21 9.3 Forsvar Dersom du er nærmest motstanders ballfører, er du 1. forsvarer og bør fortest mulig bevege deg innpå han/henne uten å sette deg ut av spill. 2. forsvarer må så raskt som mulig komme tett på motstanders 2. angripere. o Presse ballfører. Vær aggressiv i å komme innpå, men tålmodig i forhold til å takle. o Sidelengs plassering med god bøy i knærne og lavt tyngdepunkt. o o Lede ballføreren dit du vil. Hindrer du ballfører i å passere deg med ballen eller i å spille ballen forbi deg, har du gjort en god jobb. Vinner du ballen er det bra, men siden dine medspillere er kommet tett på motstanders 2.angripere er det stor sannsynlighet for at dine medspillere vil vinne ballen pga at du forstyrrer 1.angriper. Stikkord er rask tett markering og press. Er du nest nærmest motstanders ballfører, er du 2. forsvarer og har et sikringsansvar. o Plasser deg i dybden for 1. forsvarer slik at du umiddelbart kan gripe inn og bli 1. forsvarer dersom medspiller blir passert. o Dybde/avstand og vinkel må du tilpasse etter hvordan 1. forsvarer plasserer seg eller utfører presset. Øvrige spillere må komme fortest mulig på forsvarssiden av ballen, og det motstanderleddet det er naturlig å forsvare i forhold til, når eget lag mister ballen. Øvrige spillere i samme ledd sideforskyver mot ballen og på linje med sikringsspilleren. Både i bakre ledd og i midtbaneleddet er det meget viktig å være bevist på skifte mellom det å opprettholde press ved balltap med mål om å raskt gjenvinne ballen, og det å komme seg raskt tilbake til sikringslinja. Det beste er å raskt vinne ballen tilbake høyt på banen, men dersom ballen tapes på egen banehalvdel kan det være en tommelfingerregel å raskt prioritere sikringslinja. Det må avklares i laget når skifte av 1. forsvarer bør skje (spesielt når ballfører beveger seg på tvers). En god regel er å følge ballfører til han eventuelt spiller ballen. Bakre ledd må spesielt være oppmerksom på å rygge for å minske bakrommet når det ikke er press på motstanders ballfører ute på banen. Vær spesielt oppmerksom på dette når motstandere truer vårt bakrom (å rykke ut for å stille motstander offside er da en mulighet, men anbefales ikke). Når en etablerer nytt press på motstanders ballfører, kan en flytte bakre ledd fram igjen (dette kalles å pumpe). Spesielt om gjenvinning som vil si stor aggressivitet for å vinne tilbake ballen umiddelbart etter balltap. Dette er viktig for så raskt som mulig å kunne vinne ballen tilbake for deretter å kunne styre spillet. o Presse/stresse motstanders ballfører tøft fra hvilken som helst side. o Gjerne flere spillere fra flere sider samtidig. o Det konsentreres mer mot ballfører enn i standard soneforsvarsspill, både i bredde og dybde. Dette gjelder spesielt høyt i banen. Om presshøyde: 21

22 o o o o Finn gunstig presshøyde for laget i forhold til motstanders ferdighetskvalitet. Som prinsipp i Dahle IL skal det etterstrebes så høyt pressnivå som mulig - innenfor det som ferdighetsnivået gir rom for. Dette da høyt press alltid er gunstig mot motstander med lavere ferdighetsnivå. Lavere press er gunstig mot motstander med høyere ferdighetsnivå. Høyt press kan overraske motstandere som er vant til å styre kamper med oppbygging bakfra. Forsøk gjerne å variere presshøyde, også i løpet av en og samme kamp. Laget kan gjøre nye avtaler underveis om nytt pressnivå normalt skjer dette fra trener på sidelinjen eller av kaptein. 9.4 Angrep Hurtig angrep (kontring) etter breakdown Selv om Dahlestilen fremhever en ballbesittende fotballfilosofi, så hindrer dette ikke å ta vare på overganger med mål om rask avslutning. Argumentasjonen er at en ballbesittende filosofi fremmer gode basisferdigheter og dette kan benyttes til presis kontra med tilhørende rask avslutning. Når en derfor vinner ballen i spill (breakdown), er det viktig å utnytte større eller mindre ubalanse hos motstander ved å prioritere hurtige angrep (kontringer). Ballførers prioritering: 1. Presis pasning framover men hurtig og helst langs bakken! 2. Pasning framover etter støttepasning eller sikker tversoverpasning. 3. Føre ballen framover i stor fart for deretter å eventuelt bruke medspillere i vegg/trekantspill. Medspilleres initiativ til helhjertet bevegelse i breakdown-øyeblikket: 1. Gjerne på tvers/diagonalt foran ballfører (dra vekk motspillere), eventuelt gi støtte. 2. Framover fra kantene eller midtbanen. Ved breakdown lavt i banen kan også backer være med i angrep ved at midtbaneankeret faller ned/holder igjen mot midtstopperne Oppbygging av angrep generelt Når motstanderlagets spillere stort sett er på plass bak ballen og i balanse, skal angrepsoppbyggingen primært spille gjennom midtbaneleddet deres. Dette da dette medfører større grad av involvering av flere spillere i spillets oppbygging og derved angrep. I seniorfotballen bør dette varieres med spill over motstanders midtbane med tilhørende løp. Spill gjerne trygge pasninger bak i laget, i en slags oppbyggingsfase til de riktige initiativene fra medspiller lenger framme i banen kommer, utnytte ledige rom som skapes i midtbaneleddet. Primært spilles ballen lang bakken. Initiativ fra spillere foran ballfører: 22

23 o o o o o Inviter når ballfører er rettvendt eller når en støttepasning er på vei bakover. Inviter mot, på tvers/diagonalt eller fra (som regel det minst gunstige). Viktig at to eller tre spillere velger forskjellige alternativer i situasjonen. For eksempel når en møter, skapes det gode muligheter for et diagonalløp i rommet bak denne. Vil du riste av deg en motspiller, drar du han/henne med deg ved å bevege deg rolig én vei for deretter å rykke kjapt motsatt vei. Høy bevissthet på (retningsbestemt) god førsteberøring ut av press. Alternativer for spilleren som blir spilt på: 1. Vend opp med ballen om du kan for å spille videre framover eller skyte. 2. Har du en motspiller i ryggen, kan du enten vende forbi han/henne, eller sette opp trekantspill og deretter rykke kjapt i ny posisjon. Spilleren bak ballfører bør vurdere slik: 1. Har ballmottaker motspiller i ryggen, plasserer jeg meg med god avstand og vinkel i støtteposisjon slik at jeg kan spille støttepasningen videre framover eller vri til en av sidene. 2. Vender ballfører opp med kontroll over ballen, kan jeg avansere forbi han/henne og gjøre meg spillbar framover på banen (f. eks. overlapping). Etter 2-3 pasninger på en side eller i midten, bør spillet vendes til den andre siden eller til en av sidene. Unngå høye lange crosspasninger på tvers av banen, tidsmessig er det (nesten) like effektivt å dele crosspasning i to deler med lavere risiko. Pasningsmønsteret opp tilbake vri. Ofte føres det og spilles pasninger på tvers én og samme vei. Tenk på at motstanderne sideforskyver sine spillere i den retning vi da spiller. Derfor bør vi bevisst bryte bevegelse og pasningsretning kjapt: Altså: Føre én vei slå pasning motsatt vei. Dette kan gjøres ved at: 1. en fører på skrå én vei og slår direkte på skrå motsatt vei 2. en fører på tvers én vei, vender (Cruyff-, såle-, utside-, innsidevending) og slår motsatt vei 3. en fører på tvers én vei, bruker spiller i støtte som spiller direkte motsatt vei. Bruk gjerne veggspill for å passere motspillere. Slå og gå aldri heng igjen å stå! Når det kan ventes innlegg, løp fra innleggeren slik at du kan komme i fart mot innlegget like før det kommer (rykk, rive seg løs fra forsvarer, foran). Husk 1.angriper retning første stolpe og 2.angriper inn på 45 grader. 23

24 Avslutt med konsentrasjon og aggressivitet og tenk alltid på å få skuddene ned (hode og kropp over ballen). Pga fart er plassering viktigere enn kraft i avslutningen. Ballen er alltid hurtigere enn spilleren. La derfor pasningen være 1. prioritet i spillet. Streb etter å få til et hurtig pasningsspill, gjerne med en og to ballberøringer. NB! Spill med et fornuftig antall berøringer i forhold til oversikt (hovmesterblikk) og presisjon! Varier mentalt mellom når deltager i småspill (dominerer det lokale rom) og disponering av større flater (bakrom, vri spill, breakdown). Strebe etter et kontrollert pasningsspill, med hensiktsmessige førsteberøringer, og liten tid mellom berøringene. Jo raskere ballen går jo mere må motstander arbeide for å få tak i ballen. Alltid vurdere om en kan spille direkte med presisjon, eller om det lønner seg å kontrollere ballen for å kunne slå presist. Sett din ære i å være nøyaktig med pasningen. Det er bare cm`er som skiller mellom suksess og fiasko. Dette skal ha høyt fokus i alle treningssituasjoner, men husk i barnefotballen er det ingen vits i å trene på pasninger dersom ballkontroll og mottak ikke er velutviklet. Først trene på dribling deretter pasninger. Du skal ikke bare spille i retning av din medspiller, men i forhold til hva medspilleren gjør og inviterer til! Ha blikkontakt og primært «spill på fot». Spill medspilleren din god og tenk på hvordan du kan hjelpe han/henne til å få gjennomført neste trekk best mulig. 9.5 Øvingsbank Treningsøkta Treningsøkta.no er valgt som øvingsbank i Dahle IL. Applikasjonen er gratis for alle trenere/ledere i Dahle IL, og skal benyttes av trenere for å sikre felles terminologi/begrepsapparat, - basisøvelser for utvikling av individuelle ferdigheter samt inspirasjon til økt kompetanse, bevisstgjøring og dialog. Alle trenere har krav på tilbud om gjennomgang i bruk av verktøyet Hvem har tilgang hvordan komme i gang? Alle trenere og hjelpetrenere i Dahle IL kan få tilgang til treningsøkta.no for sitt lag. Ta kontakt med fagansvarlig for treningsøkta i Dahle IL (se bakerst) Utviklingsplaner for Dahle IL Dahle IL sine utviklingsplaner er tilgjengelig i treningsøkta.no og kan finnes under menyen «utviklingsplaner». Disse er tilgjengelig for barnefotballen, ungdomsfotballen, seniorfotballen samt keepertrening og følger NFF sine utkast til rammeverk for nasjonale planer. 24

25 9.6 Retningslinjer for differensiering og hospitering i Dahle IL Generelt Hospitering kan praktiseres i barnefotballen, skal praktiseres i ungdomsfotballen. I ungdomsfotballen har hospitering til hensikt å forberede spillere på økt fysisk og teknisk ferdighet. I barnefotballen har hospitering til hensikt at spillere med spesielt særskilte fysiske- og/eller tekniske behov får møte jevnbyrdighet i organisert trening. I både ungdom- og barnefotball er hospitering basert på definerte perioder, og ikke et permanent tiltak. Hospitering i barnefotballen tillates i utgangspunktet kun fra det året de fyller 10 år. I spesialtilfeller kan det tillates hospitering i klassene under 10 år. Dette er kun dersom en spiller viser helt spesielle evner og ferdigheter. Ikke minst må da spilleren selv vise stor interesse for å trene sammen to ulike grupper. I klassene under 10 år vil det naturlig være 1 2 spillere med denne type behov. Ved all hospitering i barnefotballen skal det brukes et hospiterings-skjema som skal signeres av trenere, foreldre og sportslig leder-/trenerkoordinator/spillerutvikler, samt godkjennes av sportslig utvalg. Nødvendig samarbeid som fører til hospitering v/f.eks cuper og kamper for at grupper skal kunne stille optimalt antall lag er tillatt. Det skal imidlertid da legges opp til rullering på de spillere som «lånes» opp til hospiteringslaget, og trenere fra begge lag skal være enige i bruken av underårige. I Dahle IL skal primært alderskullene trene og spille i samme gruppe. Avvik fra dette skal godkjennes av sportslig utvalg. I Dahle IL skal trenerne i alle alderstrinn i hovedsak legge opp til differensiert trening fremfor hospitering. Dette må spesielt vektlegges i barnefotballen der hospitering som beskrevet ovenfor hører til unntakene og ikke regelen Hvorfor Dahle IL ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. Differensiering betyr at man i størst mulig grad tilpasser tilbudene etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Mestring og utfordringer skal stå i forhold til den enkeltes kapasitet og mulige forutsetninger. Den enkeltes ønske når det gjelder mengde aktivitet og type trening. Differensiering kan man gjøre gjennom: o Tilpassede og differensierte treningstilbud. o Tilpassede og differensierte kamptilbud. o Hospiteringsordninger og oppflyttinger. 25

26 9.6.3 Begrepsavklaringer hospitering og oppflytting Hospitering: Oppflytting: En spiller flyttes opp til et høyere nivå innen samme aldersgruppe eller til et eldre årskull i en kortere periode. En spiller flyttes opp til et eldre årskull permanent Praktiserer av oppflyttinger og hospiteringer i Dahle IL Barnefotballen Barnefotball: All organisert fotball for gutter og jenter til og med det året spilleren fyller 12 år. Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: 1. Fotball for alle, 2. trygghet + mestring = trivsel og 3. Fair Play. Fotball for alle: Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. Det vil si at alle spillere er like mye verdt! Trygghet + mestring = trivsel: NFF`s formel for breddefotball som oppsummerer hvordan man ønsker at barnefotballen skal gjennomføres. Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i fotballmiljøet. Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktiviteter slik at spillerne opplever mestring. Fair Play: Fair Play handler om alt som skjer på banen, både under trening og kamper, men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor selve fotballbanen. Verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd skal være i fokus helt fra barnealderen. Se Dahle IL retningslinjer for Fair play. 26

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan Staal Jørpeland IL

Sportsplan Staal Jørpeland IL Sportsplan Staal Jørpeland IL Side 1 Innhold: 1: Innledning 1.1 Sportsplan som arbeidsverktøy 2. Visjon, mål og verdier 2.2 Funksjoner i Staal 3.0 Staal IL 3.1 Staal IL, et fleridrettslag 3.2 Topp og bredde

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 En organisasjonsplan skal være et dokument under stadig utvikling - et dokument som det skal arbeides med og som skal

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer