INSTRUKTØRGUIDE Trener-1 kurs i orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKTØRGUIDE Trener-1 kurs i orientering"

Transkript

1 INSTRUKTØRGUIDE Trener-1 kurs i orientering Oversikt over emnene ( se også kursplanen) 7 emner à 2 til 6 undervisningstimer (45 min) + hjemmeoppgave tilsvarende 4 timer, totalt 36 timer. Sammenhenger med Grunnkurs Trener orientering; Emne 1-4 Emne 5: Treningslære (6 t) Emne 6: Trenerrollen (6) Emne 7: Løypelegging (4) Emne 8: O-teknisk trening (6) Emne 9: O-tekniske øvelser og varianter (6) Emne 10: Samlinger og miljø, inkludert fair play ( 2) Emne 11: Vintertrening sommertrening (2) Innledning av kurset, generell organisering underveis, samt spørsmål, hjemmeoppgaver og oppsummering av kurset tilslutt vil kreve en del forberedelser, beregnet til ca 4 timer. For Grunnkurs og Trener-l er det totalt 11 emner på til sammen 52 undervisningstimer. Noen emner krever kanskje mer enn det timetall som er satt opp for optimalt utbytte, evt. andre noe mindre. Generell info til instruktører: Dette heftet skal fungere som veiledning på innholdet i Trener-1 kurset, ikke som fasit. Valg av kursmodell vil kunne variere fra krets/region. Informasjonen om kursets innhold og oppsett av helger og/eller kursdagene bør komme ut til deltakerne i god tid før kursstart. For hvert emne er det satt opp de aktuelle tema som skal belyses. Graden av vektlegging for hvert tema er det opp til den enkelte instruktør og vurdere og tilpasse ut fra lokale forhold / kursmodell / deltakeres erfaring. Legg opp til stor deltaktighet fra kursdeltakerne. Del gjerne inn i faste grupper for hver dag, før du starter. Dette gjør det raskere å igangsette diskusjon, og deltakerne blir bedre kjent og diskuterer bedre. Varier gruppene 1-2 ganger i løpet av hele kurset. Det er gjort sidehenvisninger til den aktuelle litteraturen for enkelte emner. Bruk litteraturen aktivt under kurset. Knytt gjerne gruppeoppgaver og evt. hjemmeoppgaver til bruk av litteraturen på nett. Bruk aktivt i forberedelsene og under kurset Utviklingstrappa ( kun i nettversjon på Kursinstruktør står fritt til å kunne gi enkelte hjemmeoppgaver i de teoretiske emnene. Spesielt der reiseavstander gjør det vanskelig å møtes på kveldstid kan - 1 -

2 hjemmeoppgave være et alternativ. Det bør likevel understrekes at dette ikke bør tilsvare mer enn 4 timer. Det er laget forslag til noen oppgaver / gruppediskusjoner for enkelte av emnene og til bruk i hjemmeoppgaver. ( se siste side i dette heftet) Til enkelte av emnene er det laget forslag til PPT-presentasjon som teoretisk bakgrunnstoff eller direkte bruk i undervisningen. Instruktører kan henvende seg til Norges Orienteringsforbund for å få disse. ( nytt kommer i 2011) Videre følger bakgrunnsstoff for de enkelte emnene

3 Emne 5: Treningslære trening og planlegging Varighet; 6 timer à ca 45 min (teori og praksis). Praksis kan gjerne kombineres med emne 8 i en fysisk treningsøkt. Metode: Korte foredrag forankret i teorien og spørrende undervisning, ta spørsmål og diskuter. Forklar teorien(hva-hvordan-hvorfor), gi praktiske eksempler. Bruk teorien i punktene under eller lag egne formuleringer og tekst ved hjelp av litteratur og/eller egen kunnskap Innledning Den daglige treningen er en evig balansegang mellom belastning, både variert og spesifikt, og hvile. Utsagn som; trening er nedbrytende, det er under hvilen du blir bedre, og skal du bli god til å spille piano så må du spille piano, har begge mye sannhet i seg, men er sjelden rett løsning alene. Det er mange metoder for trening som kan gi utvikling og forbedring, og det er viktig for oss trenere å finne de metodene som passer hver enkelt utøver, og det er ikke nødvendigvis den metoden som fungerer på oss selv som er den beste. 5.1 Trening av fysiske egenskaper for ungdom Grunnleggende gjennomgang av teorien samt metoder og behov for trening av disse. Utholdenhet og løpsteknikk; se under. Styrkespenst, for trener Oppvarming Hva er oppvarming? o Oppvarming er aktiviteter som brukes for at kroppen skal få en myk overgang mellom hvile og fysisk aktivitet. Under oppvarming får kroppen anledning til på en forsiktig måte å venne seg til å være i bevegelse. o Målet med oppvarming er å øke prestasjonsevnen og å forebygge skader. o Vi varmer opp for å venne kroppen til den fysiske belastningen. Det som skjer i kroppen når vi varmer opp, er at kroppstemperaturen stiger 1-2 grader. Blodet flyter lettere, oksygen transporteres fortere og nerveimpulsene går raskere. Vi oppnår flere gunstige resultater gjennom oppvarmingen. For det første forebygger vi skader. For eksempel er sjansen for å tråkke over eller få strekk mye mindre når kroppen er varmet skikkelig opp. Videre øker kroppens prestasjonsevne betraktelig og det øker lysten til å trene eller konkurrere. Ved konkurranser kan oppvarming i tillegg ha en god virkning på å dempe nervøsitet, samtidig som det skjerper opmerksomheten om det som skal gjøres etterpå. Hvordan utfører vi oppvarming? o Oppvarming bør bestå av to deler en generell del og en spesiell del. I den generelle delen er formålet å bli varm i hele kroppen, mens vi i den spesielle delen retter oppmerksomheten mot de mer spesielle muskelgruppene som vi skal benytte i den etterfølgende aktiviteten. o Prinsipper Bruke store muskelgrupper Starte rolig og øke gradvis Fra generell oppvarming til mer spesiell innretning mot den påfølgende aktiviteten Uttøying - 3 -

4 Påstand; vi bør varme opp like bra til viktige treningsøkter som til konkurranser! Hvorfor? Utholdenhet ( Treningsplanlegging NOF side ) Vi skiller mellom aerob utholdenhet, der kroppen får jobbe med nok oksygen, og anaerob utholdenhet, der kroppen jobber med en så høy intensitet at den ikke får tilstrekkelig oksygen. Det er en terskel mellom aerob og anaerob utholdenhet, der kroppen når toppen av hva den klarer å ta opp av oksygen, omtales som maks O2 opptak, og anaerob terskel, der melkesyren starter å dannes. Aerob treningsmetoder; vi skiller i hovedsak mellom 2 hovedformer for trening av utholdenhet, og det er(med eksempler); Kontinuerlig arbeid o Langkjøring o Hurtig langkjøring(distansetrening) Intervallarbeid o Tidsintervaller lang og kort ( min drag, utallige varianter, for eksempel pyramideintervaller) o Bakkeintervaller( svak el. bratt motbakke el. Variert) o Fartslek (lystbetonte drag) o Naturlig intervall (intensitet styres av for eksempel krevende terreng) o Kontinuerlig intervall(varierer intensitet men holder kontinuerlig arbeid) Intensitet i utholdenhetstrening.se på skala i treningsdagboka, og gå gjennom den med kursdeltakerne Løpsteknikk (Utviklingstrappen NOF) Orienteringsløp arrangeres i alle typer terreng fra tungt uryddig skogsterreng til stier og bygater. Utøveren bør beherske et bredt spekter av løpeteknikker for å kunne opprettholde størst mulig hastighet(gjennomsnittsfart) og løpeøkonomi uavhengig av terreng og underlag. Utvikling av god løpeteknikk for orienteringsløp er en sammensatt prosess. Hva som er en god løpeteknikk i tungt nordisk terreng er ikke det samme som for et Sprintløp i by-gater. Det er derfor viktig at utøveren vet hvilke faktorer som påvirker løpeteknikken og god arbeidsøkonomi, og at utøveren over tid trener opp god kroppsholdning, økt bevegelighet og økt muskelstyrke for å kunne veksle mellom ulike løpeteknikker avhengig av terreng. Utvikling av god løpeteknikk er motiverende fordi at utøveren opplever større hastighet ved samme anstrengelse (bedret løpeøkonomi). Under er anbefalinger for noen aldersgrupper: år: Tilbring mye tid med aktivitet på ulikt underlag for å utvikle god balanse og koordinasjon. Treningsmiljøet bør bruke ulike øvelser som utfordrer utøveren og opparbeider god kroppsbeherskelse og koordinasjon år: Utøveren bør løpe mye i varierende terreng for å videreutvikle den nødvendige balanse, koordinasjon og dristighet som er nødvendig. Med dristighet menes at en orienteringsutøver må kunne løpe avslappet og lese kartet i fart uavhengig av skogsbunn eller terreng

5 5.2 Grunnleggende prinsipper og planlegging (Treningsplanlegging, NOF, sider 7-37, 51-81) Hvorfor bør vi planlegge treningen: Bygge på det som er gjort før, sikre sammenheng, kontinuitet og progresjon. Sikre hensiktsmessig fordeling av samlet belastning, varighet, intensitet og treningsformer Styre treningen for å oppnå toppform til rett tid Ta hensyn til kravet om variasjon Legge vekt på kvalitet i treningen Få til best mulig taktiske og tekniske disposisjoner Gjennomføre treningen på en måte som tar hensyn til utøverens nivå, alder og andre forutsetninger Sikre kontroll av treningen Forebygge overtrening Bevisstgjøre utøveren og gi treneren økt innsikt Skape tillit og interesse Utnytte tiden så effektivt som mulig Periodisering og planlegging (Treningsplanlegging, NOF, side 33-37) En god plan bør dekke hele treningsåret fra treningen starter og til sesongen er ferdig, for eksempel november til november. Treningsåret deles inn i perioder med innhold: Ulike treningsperioder (lange opptil flere år, mellomlange med måneder og uker, og korte uker og økter) Innhold (aktiviteter, treningsformer, treningsmetoder, bevegelsesmåter) Struktur (belastning, og restitusjon) Treningsdagbøkene gir god oversikt og er lett anvendelige for utøverne til dette. Tegn eller vis et eksempel på en årsplan delt inn i måneder og uker. 5.3 Oppsummering med spørsmål Diskuter: Hvordan bør utholdenhet, løpsteknikk, styrke, spenst, bevegelighet trenes for åringer kontra åringer? Bruk utviklingstrappen og gi eksempler. Spørsmål og diskusjon. Anbefalt forypningslitteratur: Idrettens treningslære(asbjørn Gjerset 2006), Treningsplanlegging (NOF 1992) - 5 -

6 Emne 6: Trenerrollen Varighet; 6 timer à ca 45 min ( 4 timer teori / 2 timer praksis ) Praksis kan gjerne kombineres med modul 6, for eksempel lede en treningsøkt Metode: Korte foredrag, forklar teorien ved å tegne/ modell, diskusjon. Litteratur: Teorien under er delvis basert på kunnskap hentet fra annen litteratur, men se også Utviklingstrappa,NOF. Innledning Grunnleggende gjennomgang av hvilke lederskapsmetoder som fungerer i forskjellige treningssituasjoner og miljøer. Ulike nivåer, kjønn og alder, er alle variabler som påvirker hvilken holdning og styringsform en trener bør ha. En trener bør inneha et lite repertoar av ulike roller han skal bruke etter kontekst. Treneren er en rollemodell, og atferden må skape trygghet og tillit. 6.1 Treningsledelse Hvordan treningen blir ledet påvirker hele innholdet, meningen og resultatet av en trening. Treningslederens metoder og valg styrer ikke bare hvilke fysiske bevegelser man trener på, men også utøverens innsats og oppfatning av sin egen prestasjon og mestring, og dermed selvbilde. Vi kan for eksempel dele inn lederskap i fire modeller: A-lederskap(militær modell); der treneren er sjef og forteller hva utøverne skal tenke og gjøre. B-lederskap; der treneren bestemmer, men han forklarer hva og hvordan og hvorfor. C-lederskap; der treneren gir alternativer, forklarer hva, hvordan og hvorfor, og tar med seg utøverne når en skal velge alternativene. D-lederskap; der treneren delegerer oppgavene, utøverne bestemmer selv alternativene og flertallet i gruppen bestemmer. Diskuter følgende punkter: Skal en trener gi alle fasitsvar? Når skal utøveren få prøve og ev feile? Er det forskjell på alder eller oppgavene? Er det hensiktsmessig at utøveren selv reflekterer over både fysisk, teknisk og mental trening? Hvorfor? Noen ganger har treneren svarene og kanskje tidspress i tillegg; kan A-modellen forsvares? Gå gjennom speilbildeteorien(egen modell, vedlagt) Annet 6.2Veiledning (se også Klubbtrening, NOF, side 55-57) Veiledning av en utøver avhenger av hvor godt en kjenner utøveren, og hvor tett utøveren ønsker å samarbeide. Det bør til enhver tid være utøveren som velger graden av tetthet. God veiledning bygger på gjensidig tillit, og kunnskap om hverandre. Det ER forskjell på hvordan tilnærme seg jenter og gutter både på det personlige planet og på det sportslige. Gutter aksepterer gjerne ting raskere og er enten enig eller uenig og ferdig med det, deretter kommer handling. Jenter må gjerne vurdere mer frem og tilbake og må mer overbevises, gjerne med flere ord eller de samme ord flere ganger. Det må man akseptere og lære seg å takle som trener. En god veileder forklarer hele tiden hva og hvorfor, og gir alternativer, men tar alltid med utøveren på selve valgene

7 Diskuter følgende punkter: Dersom utøver og trener ikke kjenner hverandre godt, så bør ikke samarbeidet bli så tett, og veiledningsbiten bør da gå ut på feilretting og rettleding, sistnevnte bør det fokuseres mest på. Her blir det mest valg av lederstil på gruppen og fokus på miljøet som er viktig. Individuell samtale kan foregå for å planlegge sesongen, planlegge trening og hjelpe med målsetting. Dette er også en fin måte å bli bedre kjent på for å kunne hjelpe mer i dybden senere. Dersom samarbeidet er tett og dere kjenner hverandre godt, kan man gå inn på den gode samtalen der alt kan snakkes om; arenaer for selvtillit, selvbildet, motivasjon, problemer, fokusering på arbeidsoppgaver, målstyring, det å ta konsekvenser av ønske om satsing, totalbelastning med skole vs trening osv NB: En trener bør ikke prøve seg på veiledning i dybden uten å ha utøverens tillit Formidlingsteknikk og organisering(se også Klubbtrening, NOF, side 7-8, 16-20) Grunnleggende gjennomgang av metoder for å formidle et budskap, og hvilke teknikker som kan brukes til enkeltpersoner og/eller grupper feks; plassering av seg selv så alle hører, plassering av gruppen for oversikt, størrelsen på gruppen pr instruktør, stemmevolum, egen holdning(hvilket inntrykk av deg vil du tilhørerne skal sitte igjen med?) unngå negative fakter, innholdet i budskapet. At opplegget er oversiktlig, at man informerer alle før aktiviteten slik at alle vet hva som skal skje. Oppbygning av treningen; alltid ha en generell og en spesifikk oppvarming, og en hoveddel og en avslutning. Dette henger sammen med god formidlingsteknikk, uten bevisste valg av organisering kan en trening gi inntrykk av bare å flyte ut; alle vet ikke hva de skal eller hvordan, eller hvorfor, og treningen mister utbytte

8 6.4 Tilrettelegging for et godt miljø. Alle har behov for tilhørighet; Det er tilretteleggeren som sørger for at miljøet er slik at alle føler seg hjemme. Bry deg om hvordan hver enkelt utøver har det på treningen. Sett av tid til å snakke om hvordan vi skal ha det på treningen. Legg vekt på sosiale regler for atferd og sett klare regler for oppførsel. Alle har behov for opplevelsen av å lykkes; I situasjoner der vi skal prestere noe, kan vi oppleve to ulike indre følelser: ønsket om å lykkes og angsten for å mislykkes. Dersom angsten for å mislykkes blir større enn ønsket om å lykkes, vil vi helst ikke ta fatt på oppgaven. Ønsket om å lykkes har både en indre og en ytre kilde. Den indre kilden er vår egen vurdering av hva vi gjør. Den ytre kilden er krav, vurderinger og belønning fra andre. Angsten for å mislykkes er derimot bare knyttet til ytre vurderinger. Det vil med andre ord si at dersom vi ønsker at angsten for å mislykkes skal være minst mulig, bør vi forsøke å opprettholde den indre motivasjonen i størst mulig grad Å finne den indre motivasjon: still spørsmålet; hva vil du med idretten? Hva syntes du er gøy? Hva driver deg? 6.5 Mestring Følelsen av mestring kan alle o-løpere oppnå dersom målet er utvikling. Med resultatmål både på trening og i konkurranser blir dette vanskelig, for da baserer du suksess på å slå de andre, og de har man ikke kontroll over. Målstyring blir dermed viktig, fokuset må være på utvikling og forbedring. Alle mennesker trives bedre på en arena der de oppnår mestring. Lykkes man på den arenaen de selv velger å være på, for eksempel idrett, påvirker dette selvtilliten positivt. Spørrende undervisning/ diskusjon: Hva er mestring? Hvordan tilrettelegge for at alle kan oppnå mestring? Målstyring: resultatmål eller prestasjonsmål(utviklingsmål)?, hva og hvordan. 6.6 Selvbildet Selvtillit er spesifikt, og man kan ha forskjellig selvtillit på ulike arenaer for eksempel på skolen, i vennemiljøet, i familien, og i idretten. Summen av den selvtilliten man tar med seg fra de forskjellige arenaene danner det totale selvbildet. Det er viktig at selvbildet er positivt for at man skal ha overskudd og motivasjon til å drive med idrett. Enkelte arenaer tolkes som viktigere enn andre for påvirkning av selvbildet, eller mer signifikante, og det er viktig som trener å skaffe oversikt over utøverens arenaer for selvtillit. En god trener gir utøveren mulighet til opplevelse av mestring, samtidig som han påvirker denne selvtilliten til å bli sterkt signifikant for det totale selvbildet. Om mulig kan man hjelpe til på utøverens andre signifikante arenaer. Gå gjennom kilder for selvoppfatning og andres vurderinger(egen ppt- presentasjon, vedlagt) Det ER forskjell på jenter og gutter, for eksempel skjer det ofte at gutter forklarer(for seg selv) suksess med egne evner, mens de beskriver nederlag som uflaks. Jenter er ofte motsatt, de forklarer suksess som flaks og nederlag som dårlige evner. Diskuter i grupper hvilken forklaring som er best, eller mest hensiktsmessig. Diskuter hva en trener kan gjøre for å påvirke denne reaksjonen både hos jenter og gutter

9 Diskuter spørsmål og kommentarer rundt punktene over. 6.7 Motivasjon Motivasjon kan forklares med grunner man oppgir for seg selv for å gjøre en handling. Motivasjon deles inn i en indre form for motivasjon og en ytre form for motivasjon. Indre motivasjon er den indre drivkraften, eller viljen, som gir grunnlaget til målsetting, prioriteringer og lyst til å utvikle seg. Indre motivasjon kan være i ville vinne noe på kort eller lang sikt, eller indre motivasjon kan være tilhørigheten til et trygt miljø. Ytre motivasjon kan være en form for belønning, ønske om anerkjennelse og skryt fra trener eller foreldre, det kan være pengepremier eller at man kan bli tatt ut til for eksempel VM. Ytre motivasjon kan også være når fokuset er på å unngå å mislykkes, eller unngå å bomme. Jenter og gutter motiverer seg ofte med forskjellige innfallsvinkler, og med forskjellig vekting på hva som er viktigst av indre eller ytre. Det må en trener ha i bakhodet dersom man er trener for en gruppe med begge kjønn. Kreativitet er nøkkelen for god variasjon i formidlingsteknikk, finn gjerne på noe helt nytt som i seg selv gir 100% oppmerksomhet. Eksempel; På et Trener I kurs i Buskerud 2003 viste kursansvarlige en filmsnutt fra spillefilmen Matrix, der en instruktør(morpheus) ba eleven(neo) vise i praksis hva han hadde lært i kampsport med en noe uvanlig metode; ved at de sloss mot hverandre. Neo fikk juling mens han ble instruert. Morpheus sitt valg av formidlingsteknikk, metode og rollemodell ble et bra grunnlag for diskusjon i grupper på kurset, samtidig som valget av å vise en kjent Hollywood-film med action på et Trener I kurs i seg selv, var en noe annerledes metode som fenget hos kursdeltakerne. Diskuter følgende punkter: Hvorfor er dette viktig? Argumenter med noen av de tidligere omtalte punktene over. Hvilke ulike hjelpemidler finnes for inne- og utebruk? Annet Anbefalt forypningslitteratur: Utviklingstrappen, (NOF), Klubbtrening (NOF) - 9 -

10 Emne7; Løypelegging Varighet; 4 timer à ca 45 min ( 1 time teori / 3 timer praksis ) Metode: Korte foredrag med spørrende undervisning, la deltakerne svare og diskutere. Arbeid i grupper med diskusjon og praktisk løypelegging. Innledning Løypelegging og o-teknisk trening henger sammen. Løypene en trener legger bør samsvare med alder og nivå på de utøverne som skal løpe løypen. Det er mange skrevne regler for hvordan løypene bør være for hvert nivå, her kan NOFs utviklingstrapp(nivåstigen) fungere som veiledning, og bruk litteratur som oppslagsverk. Men det er også en del uskrevne regler for gode løyper, for eksempel fordelingen mellom lange og korte strekk, hva som er gode strekk, vinkelen på inn- og utløpet av postene, postplassering, krav til veivvalg osv. Refleksjoner Grunnlaget for å mestre orientering er vurderingen mellom; hvilket veivalg er raskest? Hvilke koster minst krefter? Hvilket er sikrest? Ofte er valgene mellom varianter av rett på, og omgående veivalg rundt. Orientering handler om å ta valg og gjennomføre valgene, og jo mer variasjon og flere forskjellige valg man må ta, så erfarer og lærer man. Løypene skal utnytte de forskjellige terrengtypene på kartet, og utfordre løperens o-tekniske og fysiske ferdigheter. Alt dette må en løypelegger ta høyde for og tenke på når man legger gode løyper, både til trening og konkurranser. 7.1 Løypelegging til konkurranser, teori 1 time. (Løypelegging, NOF, 2007) De forskjellige nivåene trenger forskjellige løyper: N- nybegynner; De minste trenger skogtilvenning; utenom det skal løypene legges langs tydelige karttegn og ledelinjer. Postene bør være på ledelinjene og gjerne på en detalj der man skal skifte retning eller for eksempel bytte sti. Løypene skal være korte max 2-3km. Dersom et strekk ikke følger disse kravene, bør strekket merkes med bånd. C- forholdsvis ny; løypene bør legges langs ledelinjer, kan også kutte fra en tydelig ledelinje til en annen, postene bør være synlig fra ledelinjen. Løypene skal være korte max 2-4 km B- noe erfaren; Løypene kan begynne å gi valg mellom enkle veivalg, gå vekk fra ledelinjer og bruke retningsløping med kompass. Her bør man også begynne å bruke tydelige høyder, slik at høydekurveforståelsen utfordres. Løypene kan variere fra 3-6 km A -erfaren; Løypene skal gi variert utfordring; orientering i fart; forenkle, være i forkant, postarbeid, fartstilpasning, valg av teknikk etter terrengtype, veivalg. Løypene er delt inn i og varierer mellom sprint, mellomdistanse, normaldistanse og lang. Elite; Løypene skal kreve at eliteløperne mestrer alt ; uvante forhold, ytre og indre påvirkning, tretthetstilpasning. Løypene kan være så krevende som terrenget klarer. Det bør være like høye krav til løypelegger om gode løyper i hver kategori. Noen ganger kan det være like krevende å lage en god N-løype som en god eliteløype. Synligheten av postflaggene avhenger gjerne av hvor høyt de henger og på hvilken side av detaljen i forhold til løpsretning de henger. Diskuter postplasseringer i de ulike kategoriene over. Eksempel; I N-løyper skal postflagget henge høyt og være blikkfang for løperen. (Løypelegging, NOF, 2007, side.)

11 7.2 Løypelegging til trening(løypelegging, NOF, 2007, side ) O-teknisk trening bør alltid ha utgangspunkt i at det er konkurranseformen man trener for. Når man skal legge løyper til trening så må man som regel ta høyde for at det kommer løpere på både forskjellig nivå og alder. Man bør da legge løypene gjennomtenkt etter en prioritering; for eksempel; hvem er prioritert? Er det juniorløperne; så får de en fullgod løype, og så legger du resten av postene rundt den slik at du får laget varianter for 13-16, senior og veteraner, både A- og B-nivå. Man må som regel alltid legge en egen N-løype, da den er vanskelig å kombinere med andre og det er en viktig gruppe å ha en god løype til. Hvilken gruppe som får prioritet kan varieres, eller være den samme hver gang dersom klubben eller treningsgruppen har valgt en generell prioritering eller målsetting. Vanlig i store klubber er å bruke eller junior som basisløype, er man en ren elite- eller seniorgruppe er det selvfølgelig annerledes. Grunnen til slikt opplegg av en løypelegger er at det blir greit å organisere og gjennomføre økten, postutsetting, innhenting osv. Dersom man må lage 5-7 helt forskjellige løyper på hver trening så kan man bli utbrent som organisator og trener. 7.3 Løypelegging som o-teknisk trening for utøvere Det å ta for seg forskjellige kart og tegne løype av variert vanskegrad er meget god o-teknisk trening i seg selv og fungerer fra B-nivå og høyere. Når man prøver å tegne gode løyper så må man tenke på det samme, men på en motsatt måte enn når man løper gjennom løypen. Hvilke veivalg er aktuelle?, høydeforskjell rett på og rundt? Hvilke traseer vil man at den observante skal se på strekket? Hvordan legge krevende retningsløping? Det er flere, og mange utfordringer man kan lage i løypen. Og ser man nøye eller ofte etter disse løsningene som løypelegger, så kan man lettere eller raskere se de når man løper selv. Bruk gjerne NOFs o-tekniske arbeids ark som trening og som grunnlag for diskusjon. 7.4 Strekkenes oppgave(løypelegging, NOF, 2007, side. ) Veivalgsstrekk: jo flere realistiske veivalg jo større krav stilles til løperens vurderingsevne, spredning av løpere sportslig rettferdighet, det bør ikke være åpenbart hvilket valg som er best, alle veivalgene skal ikke være like raske, løypeleggeren bør finne de raske traseene som er vanskelig for løperne å få øye på. Kartlesingsstrekk: skifter mye i vanskelighetsgrad og karakter Balanseringsstrekk: Korte strekk der hensikten er å danne et bedre utgangspunkt for neste strekk. Avledningsstrekk: Korte strekk for å unngå spisse vinkler eller for eksempel for å få til en ensrettet veipassering. Sammenbindingsstrekk(transportstrekk): føre løpere over fra et bra terreng og over i et annet. Praksisoppgave 1time 1. Tegn løyper, fordel oppgaver mellom alder og nivå, og la deltakerne tegne løyper individuelt for så å evaluere hverandre to og to, deretter fire og fire, og så tar vi det i plenum. 2. Dersom mulighet så gi deltakerne en løypeleggings-oppgave hjemme til neste møte

12 3. La noen tegne en N- og en B-løype på kartet utenfor kurslokalet, som kan brukes i praksis. Praksis ute 2 timer Gjennomgang av den eller de løypene som ble laget i teori oppgaven ute. Få hjelp til å henge den ut(raskt og rett før) Velg en alder eller et nivå og bruk det som et utgangspunkt, fortell med rett formidlingsteknikk hva, hvordan og hvorfor om økta(for eksempel spesielt tema eller hva man skal fokusere på under økta) Alle løper gjennom løypa(ene). Kort diskusjon tilslutt; hva var bra? Hva kan bli bedre? Annet? Anbefalt fordypningslitteratur: Løypelegging( NOF 2007), Orienteringsteknisk trening(nof 2003)

13 Emne 8: O-teknisk trening Varighet: 6 timer à ca 45 min ( 2 t teori / 4 t praksis ) Metode: Korte foredrag med spørrende undervisning, la deltakerne svare og diskutere. Arbeid i grupper med diskusjon og praktisk løypelegging. Innledning I orientering som i all annen konkurranseidrett så må valg av treningsmetoder og øvelser samsvare med hva som er kravene i konkurranseformen. Men som også andre idrettsgrener viser så kan teknisk trening med hell deles inn i variasjon mellom hel- og del-metode, dvs det er mange gode tekniske del-øvelser man kan trene som kan gjøre en bedre på helheten. Det er ofte lettere å utvikle noen ferdigheter enkeltvis, og det kan være lettere å observere en forbedring av en ferdighet i en deløvelse enn å vite hva som er blitt bedre når man ser på helheten. 8.1 Orienteringsferdighet(Orienteringsteknisk trening, NOF, 2003, side 10-17) Diskuter i plenum: Hva er orienteringsferdighet? Gå gjennom punktene; Kartlesing- evne til å lese og forstå kartet og detaljer. Stikkord; kartkontakt, terrengforståelse. Grov kart-orientering kontra fin kart-orientering. Karthusk- evne til å huske deler av kartet, hva du skal passere/ har passert, rekonstruere. Retningsløping- evne til å holde en planlagt kurs, grov kompassorientering kontra fin kompassorientering, kompassteknikk, kontroll Strekkplanlegging- evne til å planlegge strekk i forkant, vurdere terrengtypen, holdepunkter Veivalg- evne til å ta de beste veivalgene etter egne fysiske og tekniske forutsetninger; rett på eller rundt? 3T prinsippet(terreng, teknikk, tempo) Post-teknikk- evne til å lese postbeskrivelser og vite hva som kommer, være i forkant og vite hvor en skal ut av posten, forenkling, siste sikre Feilrettingsprosesser- hvordan ta seg inn ved bom? Annet? 8.2 O-tekniske varianter en oversikt Diskuter i grupper- lag en øvelsesbank i plenum, eksempler på øvelser Kartlesing/ -forståelse: Synfaring/ på løpetur uten kart; omdanne terreng til kartbilder i hodet/ linje-orientering/ postplukk/ følg John / dirigerings-o/ korridor-o/ Karthusk: løype uten kart; lese og huske strekket som henger på posten/ løype uten kart; tegne strekket på blankt ark- forenkle/ golf-o; 2 sammen; telle antall kartkontakt til posten/ Retningsløping: manipulere kart; fjerne deler av strekket/ nattorientering/ løype med mulighet til å velge side / intervall-o i flatt terreng/ korridor-o/ Strekkplanlegging: intervall-o; se på neste strekk under hvile velg holdepunkter du skal se etter/ deløvelser; oriententere i forkant eller etterkant?/ trafikklys-orientering/ Veivalg: ta konsekvent ut de 2-3 beste valgene, og velg 1 av de(det vil da gå raskere og raskere)/ 3 løpere sammen på veivalg-strekk; velger hver sin trasè og venter på posten/ teste egen løpshastighet på ulike underlag/ trene veivalgsøkter i forskjellige terrengtyper- diskusjon/

14 Postteknikk: trene på å forenkle innløpet; fokusere på store detaljer/ postplukk; trene postflyten/ alltid ha siste sikre trene med dobbelring/ trene på lesing av postbeskrivelser; løype med avansert plassering av posten/ fartstilpassing- roe ned til gå-tempo fra siste sikre/ Feilrettingsprosesser: ta seg inn trening- ved å svartlegge deler av strekket på kartet/ 2 sammen der 1 følger etter uten kart, for så å få kartet og skal finne posten på kortest mulig tid/ mentalt finne en strategi ved bom / Praksis 2-3 timer Del inn i små grupper. Løypelegging: Lag noen av variantene fra øvelsesbanken(1-2 pr gruppe), på kartet som tilhører kurslokalet. Disse løypene skal brukes i praksis i emne. 9 Fordel variantene mellom gruppene. Angi varighet på økta alder/nivå som øvelsene er beregnet på. målet / hensikten med øvelsen(e) På O-forbundets hjemmeside under arkfane trener/leder, velg aktiviteter og trening, finnes forslag til øvelser og treninger for barn og ungdom. ( Nivåstigen o-teknikk og aktivitetsbank på Hvis det er mulig å være direkte oppkoblet til internett under kurset så anbefales å bruke internett aktivt i planlegging av o-tekniske øvelser og økter. Bruk også de øvelser/øvelsesbanken som eventuelt er laget i forbindelse med Grunnkurset. Anbefalt fordypningslitteratur: Orienteringsteknisk trening (NOF 2003), nivåstigen o-teknikk ( nettversjon på Løypelegging (NOF 2007)

15 Emne 9: O-tekniske øvelser og varianter Varighet: 6 timer à ca 45 min Praksis ( timetallet kan justeres i forhold til hvor mye tid man har brukt i emne 8) Metode: Ren praktisk gjennomføring av øktene som ble laget i emne 8 - O-teknisk trening. Gi oppgaven til hver av gruppene. De må organisere seg selv og hele gjennomføringen - poster, postutstyr, evt. EKT skal settes ut - Inntegning kart, preparering - Organisering av øvelsen - Nødvendig informasjon som skal gis før, under og etter til deltakerne - Inntaking av utstyr - Evaluering Del økten i 4 deler; 1) gruppene får tid til å henge ut øvelsen og klargjøre 2) gruppene gjennomfører på hverandre og løper hverandres øvelser (må dele seg mellom hvem som skal organisere egen økt og hvem som skal teste øvelser) 3) Postinnhenting og etterarbeid 4) Evaluering diskusjon, ute ved bra vær ellers inne. Gå gjennom med gruppene. La de selv få kommentere først hva som var bra og hva som kan gjøres annerledes, deretter gi ordet til de andre gruppene for konstruktiv tilbakemelding. Anbefalt forypningslitteratur: Orienteringsteknisk trening (NOF 2003), Løypelegging (NOF 2007)

16 Emne 10: Samlinger og miljø Varighet; 2 timer à ca 45 min Metode: Korte foredrag forankret i erfaring og teori, spørrende undervisning, diskusjon. Innledning Miljøet har veldig mye si for trivsel og motivasjon for å fortsette med idretten. Det er mange utøvere som enten ikke har evner til å vinne konkurranser eller ikke har målsetting om å vinne, disse er en del av miljøet for andre grunner. Det kan være fordi deres venner der der, og/eller de liker å reise på turer og samlinger osv Nøkkelen er et godt sosialt miljø, uten det så kan mange forsvinne. Talentene i klubben trenger også et godt miljø for egen motivasjon og utvikling, det er derfor i klubbenes interesse å legge forholdene til rette både for god o- teknisk trening OG god sosial aktivitet Barmarksamlinger (Klubbtrening, NOF, side 40-44) Bruk/vis eksempler fra klubber som har gjennomført gode samlinger. Samlinger er et viktig sosialt bidrag i tillegg til en god mulighet for trening. Tradisjonelt sett er barmarksamlinger en god mulighet til å ha to gode o-tekniske økter pr samlingsdag, der man kan legge inn forskjellige tekniske momenter på hver økt, og både ha mulighet til å være med løperne i skogen og ha god tid til å diskutere og prate med løperne før og etter. Treneren bør ideelt sett ha tid til alle løperne både i skogen og i samtale iløpet av en samling, og kvalifisert hjelp kan brukes dersom det er mange løpere. For at løperne skal ha fullt fysisk og sosialt utbytte, så er det bra om de har mest mulig tid til hvile og sosial interaksjon mellom øktene. Det er ofte positivt både for løpere og treneren dersom man kan ha ferdige opplegg til samlingen, eller hjelp til å tegne kart og sette ut/ta inn løyper. Noe alternativt gøy/sosialt bør legges inn på kveldstid. Dersom det i klubben jobbes bra med o-tekniske temaer på trening i hverdagen, så er samling( kanskje uansett) et meget bra sted å ha en alternativ moro-økt som ikke trenger å ha noe o-teknisk moment, gjerne en konkurranse for eksempel en 5-kamp med alternative øvelser( sprint/ svømming/ spenst/ bryting/ kunnskap/ samarbeidsoppgaver og lignende). For o-løpere er det ofte motivasjon i seg selv å dra til et terreng man sjelden er i og som er helt annerledes enn hjemme, for eksempel et krem-terreng som Åhus på syd øst kysten av Skåne i Sverige. Der terrenget er så fint at man har lyst til å være i skogen hele tiden Vintersamlinger(Klubbtrening, NOF, side 40-44) Bruk/vis eksempler fra klubber som har gjennomført gode samlinger. På vinteren har man valget mellom å lage en alternativ samling med innetrening, sosiale momenter, eller for eksempel ski-samling, eller man kan reise vekk og oppsøke land eller terreng der det ikke er snø å ha en barmarksamling. Har man mulighet eller økonomi så er det alltid en god opplevelse å dra til et varmere strøk om vinteren, men man trenger ikke reise lenger enn Danmark. Ski-samling passer bra inn i treningsperioder med mye mengde og alternativ trening, der kan man legge opp rene fysiske økter, både rolige lange og kortere intensive. Fokus kan konsentreres rundt testing, eller løpsteknikk, eller diskusjon rundt o- tekniske valg ved bruk av NOFs arbeidsark, og/eller evaluere sesongen og legge en god trenings- og konkurranseplan

17 Sosiale aktiviteter og alternative økter passer godt inn både inne og ute. Vær kreative, det er bare positivt om noe nytt sosialt skjer på hver samling. Gruppeoppgave: Finn kjennetegn for de gode samlingene(brainstorming og diskusjon felles) Gruppeoppgave : Hva motiverer for å være med? ( tenkt med utgangspunkt i opplevelser). Lag forslag til innhold for en klubbsamling med hovedvekt på åringer, alle nivå. Lag forslag til innhold for en samling på kretsnivå Kjennetegn for et godt miljø Diskusjon i grupper og i plenum. Gå gjennom punktene ut i fra diskusjonen og legg trykk på noen av de viktigste nøklene for et godt miljø. Få frem suksessfaktorer fra de lokale miljøene. Lag en felles idè bank over gode lokale miljøtiltak. Motiver for å bruke nye gode ideer umiddelbart

18 Emne 11: Vintertrening - sommertrening Varighet; 2 timer à ca 45 min Metode: Korte foredrag forankret i erfaring og teori, spørrende undervisning, mye diskusjon. Innledning Trening både vinter og sommer er noe mange trenere og klubber er gode på. Men vi er aldri utlærte og det er alltid nyttig å samle utøvere og trenere for å diskutere erfaring og trening. Det skal vi i denne modulen Trening sommer ( NOFs internettsider, klubbutvikling og Klubbtrening, NOF, side O-teknisk trening og treningsvarianter er også tatt opp i emne 8 og 9) Organisering av o-økt En o-teknisk økt krever noen forberedelser, men det er mulig med god planlegging å lage gode rutiner. Øktplaner kan legges pr måned eller for hele sesongen, dvs bestemme temaer, øvelser, hvilke kart som skal brukes, fordeling av ansvar etc. Spør gjerne eldre erfarne løpere om de vil hjelpe med å lage økter, eller unge lovende som vil lære. Erfarne foreldre er gode å spørre om de kan ta inn eller sette ut en økt. En slik planlagt fordeling av oppgavene og fordeling av belastningen, er en fin metode for ikke å brenne seg ut som trener. Trenerens hovedoppgave bør være å trene/veilede utøverne. Det en fordel å ha god kontakt med kartansvarlige i klubben og få en rutine på avhenting av kart. Man bør også ha nok postskjermer til 2 økter og ha tilgang på EKT enheter og mini time recorder. Organisering av en fysisk økt En ren fysisk økt krever noe mindre forberedelser, men bør ha en like god plan og oversikt. Fordelingen av intensitet, underlag og antall økter, må samsvare med gruppens nivå, utvikling og målsetting. Man bør sørge for å dra på befaring og bli kjent med områder, underlag og kuppering som en vil bruke til f. eks. intervalltrening FØR en tar med utøvere dit for å trene. Variasjon i trening og underlag Mest mulig variasjon gir motivasjon og treningsglede. Det er ennå et argument for å ha o- tekniske temaer på treninger i skogen, og ikke vanlige treningsløp hver gang. I tillegg kan det være en fordel å bytte arena på forskjellige økter, for eksempel plukke ut 4 forskjellige steder til intervallrunder og bruke en friidrettsbane til løpsteknisk trening samt hurtighet og spensttrening. Moro-trening(se også Mor-0 teknisk trening, NOF2001) Det finnes mange utradisjonelle varianter av o-treninger og det kommer stadig flere. Disse fungerer som miljøskapende og gode motivasjonsøkter. For eksempel Professor Drøvels minneløp, Døpeløpet, Bush O Championships og lignende. Alle har et fysisk og et o-teknisk moment i seg, men har i tillegg mye annet som skjer. Hva slags mor-o varianter har dere i egen klubb? Samle alle, og lag en øvelsesbank i plenum slik at alle får flere tips Trening vinter(egne erfaringer + Klubbtrening, NOF, side 24-34) Organisering av trening På vinteren er det stort sett variasjon mellom inne- og ute-treninger. Ute: Utholdenhetstrening bør være det sentrale på vinteren også da kravet til utholdenhet er en stor del av løping. Variasjonene her blir mellom kontinuerlig løping av forskjellig lengde, og

19 intervalltrening med forskjellig intensitet og lengde. Kontinuerlig løping bør variere mellom rolige langturer og kortere distanseløp, gjerne som gate-o. Intervalltreningene trenger variasjon mellom hovedsakelig 4 forskjellige intervaller; 1) Svak motbakke 3-4 min drag(o2 drag), 2) Bratt motbakke(spenst) 1-2 min drag, 3) flat kort (hurtighet), 4) varierende 4-6min drag; noe opp, flatt, ned, bratt opp og lignende (løpsteknisk). Ute er det både en fin mulighet og bra plassering i sesongen på vinteren å ha spenst og hurtighetsøvelser, da det krever mye prioritering og trening for å utvikle noe i kroppen. Ellers kan man kjøre en del morointervaller i snø, og trene o-teknisk som karthusk og veivelgstrening både i gate-o og på langturer. Innetreninger: Blir tradisjonelt sett brukt til sirkeltrening med styrkeøvelser. Noen har o-tekniske innslag og ballspill. Her bør alle klubber jevnlig gå over sin plan og sine rutiner og tradisjoner Kanskje en endring gir en ny motivasjon? For eksempel så kan styrke-sirkelen helt sikkert fornyes med øvelser. Det finnes eksempler på flere løpstekniske øvelser og spenstøvelser av nyere tid som bør inn og mage- og rygg- øvelser kan fokuseres på enda mer. Forkjellige varianter av hinderbane-løping er meget god trening både for utholdenhet, spenst, løps-økonomi, balanse og koordinasjon og er noe av det mer spesifikke til orientering vi kan ha inne i en sal. Underlag og konsekvenser for trening vinter Det hender skader kommer på sen høsten fordi mye løping på hardt underlag er mer belastende på bena enn man er vant med i sesongen. Man bør oppsøke terrenget så lenge det ikke er for mye snø og gradvis trappe opp løping på asfalt. Tren gjerne mye alternativt i en overgangsperiode, for eksempel svømming, sykkel, rulleski, ski. Alternativ trening kan man aldri trene for mye og passer bra inn i mengdeperioder på vinteren. Da får man allsidig trening samtidig med mengde. O-teknikk på vinteren Gate-o er den mest vanlige varianten. Det kan legges både med en tradisjonell løype og mer som karthusk. Det å ta ut veivalg på kort tid på kartutsnitt kan legges inn både i langtur og i intervaller. Inne kan man ha masse forskjellige tekniske øvelser både teoretisk og knyttet opp til fysisk aktivitet i gymsal. NOFs o-tekniske arbeidsark bør ha en sentral rolle i vintertreningen. Det er både god trening og bra grunnlag for diskusjon med andre løpere og treneren. Å diskutere fjorårets løyper og veivalg i en treningsgruppe er også nyttig karttrening på vintertid. Ski-orientering gir også nyttig karttrening vinterstid. Diskuter i plenum/gruppe : Hva er gode o- tekniske øvelser inne i sal? Hva er viktig å vektlegge i sommertrening og vintertrening for barn og ungdom? Diskuter ved bruk av Utviklingstrappa Gruppeoppgave : Lag en idè bank der dere grupperer de 5 beste øvelsene fra egen erfaring i kategoriene; o-teknikk inne, o-teknikk ute, mor-o inne/ute, utholdenhetsvarianter, innetrening fysisk. Anbefalt fordypningslitteratur: Orienteringsteknisk trening (NOF 2003), Treningsplanlegging (NOF 1992), Treningslære (Asbjørn Gjerset 2006), Mor-o teknisk trening NOF 2001)

20 Forslag til et utvalg oppgaver / gruppediskusjoner for enkelte av emnene underveis i kurset og til bruk i hjemmeoppgaver. Instruktøren står fritt til å lage andre oppgaver. Oppgave 1-10 er knyttet spesielt til emne 5 ( treningslære), emne 6 (trenerrollen) og emne 10 ( samlinger og miljø) 1. Hva legger du i begrepene; trygghet, mestring, motivasjon og selvtillit? 2. Hvilken betydning tror du disse begrepene har for en prestasjon i o-løypa? 3. Hva kan du som trener gjøre for å øke selvtilliten til en utøver? 4. Hvordan tror du miljøet påvirker en ung utøvers valg om å bli i idretten eller finne på noe annet? 5. Hva er kroppens reaksjon på fysisk trening over lang tid (utholdende)? 6. Hvorfor må vi trene variert? 7. Hvorfor må vi trene spesifikt? 8. Hva er restitusjon, og hvor viktig er det? 9. Hva menes med totalbelastning, og hvorfor må en utøver ta hensyn til den? 10. Planlegg en miljøsamling for (din) klubb. Evt. de du er trener for. Målet med samlingen er at deltakerne skal bli bedre kjent og at de skal synes orientering er enda mer gøy! Rammebetingelser: Ca deltakere i alderen år. Alle nivå. Samlingen skal være over en helg enten på vinteren eller sommeren. Oppgavene 11- er spesielt knyttet til emnene 7-9 om løypelegging og o-teknisk trening og varianter. Deltakerne kan for eksempel deles inn i grupper 2-3 personer og få i oppgave og lage praktiske opplegg. 11. Planlegg en trenings-økt for ungdom (13-16). Målet med økta er at utøverne skal bli bedre o-løpere/utvikle seg/lære noe nytt. Beskriv økta i detalj. Hva skal gjøres, hva skal trenes på, nivå i gruppa. hvordan skal det gjennomføres, litt om hvorfor.( vi forutsetter ca 20 deltakere og jevnt nivå i gruppa) 12. Lag ett eller flere opplegg der hovedhensikten er å trene på flg. teknikker som er nevnt under. Angi nivå og alder på utøverne (13 16 år). a. Bruk av kompass. b. Postarbeid c. Kartlesning, forenkling d. Veivalgsproblematikk e. Karthusk 13. Lag en momentløype. Dere velger selv læringsmål for økta. Angi nivå og alder på utøverne (13 16 år)

Kurs- og veilederhefte Trener 1

Kurs- og veilederhefte Trener 1 Orienteringstrening for barn og unge Kurs- og veilederhefte Trener 1 November 2012 Norges Orienteringsforbund - kurs og veilederhefte Trener 1 1 Innledning Trener-1 kurset er utarbeidet med grunnlag i

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

UTVIKLINGSTRAPPA I LANGRENN

UTVIKLINGSTRAPPA I LANGRENN UTVIKLINGSTRAPPA I LANGRENN !"#$%&$'()"*+,,+$-&+'(*.''! INNHOLD Forord 5 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 6 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til

Detaljer

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 1 INNHOLD Forord 4 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 5 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 9 Aerob og anaerob utholdenhet

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 1 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN

VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN Inger-Åshild By og lærere i Oslo og Akershus. Norges idrettshøgskole Utgave 2, 14.01.2010 Forord Hensikten med dette heftet

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

I-3-KURS/Hoppmesterkurs

I-3-KURS/Hoppmesterkurs Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund I-3-KURS/Hoppmesterkurs Kompendium for selvstudium, idrettsdelen Juli 1993 Tone Egge, juli 1993 Side : 1 FORORD TIL IDRETTSDELEN Kjære instruktørkandidat Kapitlene

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 2 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011

Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011 Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011 Jeg er blitt forespurt av Heidi om å komme med noen betraktninger rundt det å forberede seg til sykkelsesongen 2011. Målgruppen er i utgangspunktet

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Side 1. Modul M-14-7001 Trenerstart. Versjon: 1. november 2010

Side 1. Modul M-14-7001 Trenerstart. Versjon: 1. november 2010 Modul M-14-7001 Trenerstart TRENERHÅNDBOK - BASKETSKOLEN Til bruk for trenere for barn Versjon: 1. november 2010 Utarbeidet av Marcela Bustos, Hans-Christian Ristad, Eivind Jensen og Vigdis Vatshaug Redaksjonskomité:

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer