Brilliance in photodynamic technology TM. - fra Biotech til Specialty Pharma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brilliance in photodynamic technology TM. - fra Biotech til Specialty Pharma"

Transkript

1 Brilliance in photodynamic technology TM - fra Biotech til Specialty Pharma 19. februar Resultat fjerde kvartal og hele året 2009

2 Høydepunkter fjerde kvartal 2009 (2008 tall i parentes) Salget av Metvix /Aktilite i september 2009 endrer inntjeningsprofilen og forbedrer kapitalbasen til selskapet. Photocures strategi er å bygge et nisjeorientert farmasøytisk selskap Hexvix fikk positiv tilbakemelding fra FDA 30. desember 2009 Salgsinntekter var 14,6 millioner kroner (33,2) i fjerde kvartal og 98,8 millioner kroner i 2009 (100,9) Resultatet ble -19,1 millioner kroner (-9,2) i fjerde kvartal og 316,6 millioner kroner i 2009 (-59,6) Utbytte på 4 kroner per aksje ble utbetalt i desember 2009 Kontantbeholdningen var 403,5 millioner kroner pr 31. desember 2009 Nøkkeltall Tall i 000 norske kroner 4 kvartal kvartal Totale inntekter Bruttofortjeneste Forsknings- og utviklingskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Driftsresultat (EBIT) Totalresultat Årsresultat pr aksje, utvannet (NOK) - 1,01-0,42 14,15-2, et stort steg mot et nisjeorientert farmasøytisk selskap Photocures strategi er å bygge selskapet fra et forskningsbasert selskap til et nisjeorientert farmasøytisk selskap (Specialty Pharma). Dette skal gjøres ved å styrke den kommersielle aktiviteten i selskapet med hovedvekt på dermatologi i USA. Salget av Metvix/Aktilite var en viktig milepæl i denne strategien. For det første fikk Photocure full frihet til selv å utvikle og kommersialisere framtidige produkter basert på selskapets teknologiplattform innen dermatologi. Videre har salget gitt Photocure en sterk finansiell plattform til å gjennomføre denne strategien. Page 2

3 Photocure gjennomfører nå de neste trinnene i selskapets strategi, som er utvikling av hudprodukter og forberedelse til etablering av egen kommersiell virksomhet innen dermatologi i USA. Innenfor kreftområdet viderefører Photocure sin strategi med å kommersialisere Hexvix og utvikle de to nye produktene Cevira og Lumacan frem mot utlisensiering etter fase II. Operasjonell gjennomgang Hexvix positiv tilbakemelding fra FDA i fjerde kvartal Tall i 000 norske kroner 4 kvartal kvartal Inntekter eget salg av Hexvix Inntekter partner salg av Hexvix Totale inntekter Photocure søkte i juni 2009 om godkjennelse av Hexvix i USA. FDA ga søknaden en prioritert status med redusert behandlingstid. FDA meddelte 30. desember 2009 at Hexvix kan godkjennes under visse forutsetninger. Disse forutsetningene inkluderer godkjenning av det medisinske utstyret som brukes for Hexvix-cystoskopi, en forbedret prosedyrebeskrivelse, og et krav om at Photocure legger fram en plan for oppfølging og dokumentasjon som støtter at Hexvix kan anbefales brukt ved gjentatte cystoskopier. Photocure arbeider med å oppfylle forutsetningene slik at Hexvix kan introduseres på markedet i USA i Hexvix selges nå av GE Healthcare og Photocure i 21 land i Europa med Tyskland og Danmark som de ledende land i innføringen av Hexvix-cystoskopi som standard metode for oppdagelse av blærekreft. Ved utgangen av året var det mer enn 600 urologiske klinikker i Europa som tilbyr Hexvix til sine blærekreftpasienter. Med omtrent cystoskopier (TURB) i operasjonsrommet per år i Europa så ser vi et betydelig potensial for Hexvix. I 2009 nådde man en milepæl ved at Hexvix ble brukt i mer enn halvparten av alle TURB i Danmark. I samarbeid med GE Healthcare brukes det betydelig ressurser på opplæring og på å utvide bruken av Hexvix på alle klinikker som har det nødvendig utstyr. Dette gjøres blant annet gjennom etablering av egne salgsstyrker med tilhørende internopplæring i flere land, samt å kommunisere den gode kliniske dokumentasjonen som er bygget opp. Hexvix-cystoskopi er nå beskrevet og anbefalt i flere lokale og regionale urologiske retningslinjer. Det er også laget en europeisk konsensus med anbefalt bruk som er antatt for publisering. I tillegg har flere land innført gode finansieringsordninger. GE Healthcare økte sluttbrukersalget av Hexvix med 4 % til enheter i fjerde kvartal 2009 (6.240). I Norden hadde Photocure en 30 % økning i sluttbrukersalget av Hexvix til enheter (1.050). For hele året økte GE Healthcare sluttbrukersalget med 18 % til enheter (19.513) og i Norden økte salget med 59 % til (3.004) Inntektene fra salget av Hexvix gikk ned med 12 % til 12,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 (13,5). Dette skyldes en nedgang i inntektene fra GE Healthcare med 2,1 millioner kroner som følge av en justering av varekost på 1,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 og 0,8 millioner kroner i tap på valuta. Page 3

4 I hele 2009 økte inntektene fra salget av Hexvix med 25 % til 46,0 millioner kroner (36,9), hvorav 29,1 millioner fra GE Healthcare (26,7) og 16,9 millioner fra Photocure sitt eget salg i Norden (10,2). Fremgang i de kliniske utviklingsprogrammene Photocure har en sterk plattform basert på fotodynamisk teknologi Photocure Technology. Dette er basis for selskapets utviklingsprosjekter. Indikasjon Status Hexvix Oppdagelse av blærekreft Avventer godkjennelse I USA Cevira Behandling av forstadier til livmorhalskreft Fase I/II Lumacan Oppdagelse av tykktarmskreft Fase I/lI Allumera Hudfornyelse Avsluttet pilotstudie Visonac Behandling av moderat til alvorlige kviser Fase II Dermatologi Photocures teknologiplattform er meget godt egnet til å utvikle produkter som tilfredsstiller framtidens krav til behandling av dermatologiske sykdommer. I tillegg gir teknologien muligheter til å utvikle kosmetiske produkter. Visonac behandling av moderat til alvorlig akne Photocure utvikler Visonac for behandling av moderat til alvorlig akne. På grunn av alvorlige bivirkninger med eksisterende behandling er det et stort medisinsk behov for en ny og skånsom behandling av akne. Det selges legemidler for behandling av akne for omlag 3 milliarder dollar per år i verden, der man antar at ca. 70 % av salget er for behandling av pasienter med moderat til alvorlig akne. Photocure gjennomførte møter med regulatoriske myndigheter i Europa og USA i første halvår 2009 for å diskutere fase II resultatene og utforming av fase III programmet. Som en følge av dette ble det i andre halvår gjennomført en multisenter fase II-studie i USA/Canada med en ny akne-lampe, med 107 pasienter ned til 11 års alder. Resultatene fra studien forventes i mars/april 2010 og vil legge grunnlaget for utformingen av det endelige fase III programmet for Europa og USA. Allumera Et kosmetisk produkt for forbedring av ansiktshudens utseende Photocure begynte utviklingen av et kosmetisk produkt for det dermatologiske markedet i Produktet, Allumera, bygger på den erfaringen og de resultater man har fått fra Metvix/Aktilite og den kosmetiske forbedringen som rapporteres. Allumera ble testet høsten 2009 og viste stor forbedring av hudens utseende. Som et ledd i Photocures strategi arbeider selskapet for å kunne introdusere Allumera i det amerikanske markedet i Onkologi En av de store fordelene ved Photocures teknologi er dens evne til å behandle og diagnostisere forstadier til kreft med minimale bivirkninger. Produktene som utvikles møter framtidens krav til diagnose og behandling av sykdommene før de får utvikle seg til mer alvorlige lidelser. Cevira - Behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen Cevira utvikles for å dekke det medisinske behovet hos kvinner med forstadier til livmorhalskreft. Kreft på livmorhalsen skyldes infeksjon av HPV virus. Det er antatt at om lag 30 millioner kvinner årlig får en HPV infeksjon der viruset ikke forsvinner i løpet av kort tid. En slik langvarig infeksjon øker risikoen for utvikling av livmorhalskreft. I Europa og USA er det om lag 7 millioner kvinner som hvert år får påvist Page 4

5 mulige forstadier til livmorhalskreft eller celleforandringer i livmorhalsen. Det er et stort medisinsk behov for en skånsom, ikke-kirurgisk behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen, særlig hos unge kvinner. Selskapet avsluttet i 2009 en fase II dose-studie for behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen (CIN 1-3) med 92 pasienter på universitetssykehusene i Oslo (Ullevål) og i Hannover, Tyskland. Resultatene fra 12 måneders oppfølging av pasientene presenteres første kvartal Foreløpige resultater fra studien bekreftet en god behandlingseffekt av de tidligste forstadiene til kreft på livmorhalsen. Det ble i tillegg igangsatt utvikling av en forenklet behandlingsprosedyre som kombinerer belysning og applisering av et legemiddel på livmorhalsen. I februar 2010 fullførte selskapet inklusjonen av 70 pasienter i en ny fase II studie for å bekrefte og sammenligne behandlingseffekten mot placebo på tidlige forstadier (CIN1) til livmorhalskreft. Pasientene skal følges i 6 måneder. Planen videre er å følge opp med en ny studie i samme pasientgruppe for å dokumentere effekten av den nye behandlingsprosedyren. Etter gjennomføringen av dette studiet vil selskapet være i en bedre posisjon for å skaffe en kommersiell partner for Cevira. Lumacan - Diagnostikk av kreft i tykktarmen Lumacan utvikles for å kunne øke deteksjonsraten av polypper og tykktarmskreft ved hjelp av fluoresens-diagnostikk. Tykktarmskreft påvises tradisjonelt ved hjelp av kolonoskopi (visuell undersøkelse) med hvitt lys. Markedet for kolonoskopier er i vekst som en følge av sterk økning i screening av pasienter i Europa og USA. I USA er det antatt at det årlig gjennomføres ca. 14 millioner kolonoskopier for diagnose av kreft i tykktarmen. Samtidig er det en økende erkjennelse av at standard kolonoskopi med hvitt lys har betydelige begrensninger for optimal påvisning av kreft i tykktarmen. Photocure startet en fase I/II-studie for fluoresens-diagnostikk av kreft i tykktarmen våren Studien gjennomføres ved to sykehus i Tyskland, og planlegges å inkludere ca. 70 pasienter med mistanke om tykktarmskreft. Basert på de gode resultatene av tidligere studier med klyster, ble studiet midlertidig stoppet høsten 2009 i påvente av utvikling av en forbedret tablettformulering/prosedyre. Etter gjennomføring av nye studier som skal gi mer informasjon om fordeling av legemidlet lokalt i tarmen, er planen å starte fase I/II studien igjen med ny tablettformulering/prosedyre våren Finansiell utvikling fjerde kvartal og hele 2009 (tall i parentes er tall for tilsvarende periode i 2008) Salget av Metvix/Aktilite har endret selskapets inntjeningsprofil og er hovedårsaken til den betydelige inntektsreduksjonen fra tredje til fjerde kvartal i 2009, samt endringene fra tilsvarende tall i Salg av Metvix/Aktilite utgjorde cirka 60% av selskapets omsetning i de første ni månedene av Som en følge av avhendelsen av virksomheten knyttet til Metvix/Aktilite, ble salgsinntektene for fjerde kvartal 2009 redusert med 56% til 14,6 millioner kroner (33,2). Inntektene kommer nå primært fra Hexvix. For 2009 ble samlede salgsinntekter 98,8 millioner kroner (100,9), hvorav 50,4 millioner kroner stammer fra salg av Metvix/Aktilite i årets første ni måneder, og 46,0 millioner kroner fra salg av Hexvix gjennom hele året. Bruttomarginen økte til 86% i fjerde kvartal (82%), og til 84% for året i sin helhet (81%). Dette skyldes i hovedsak at Hexvix har høyere bruttomargin enn Metvix/Aktilite. Page 5

6 Driftsresultatet ble på -23,6 millioner kroner (-14,5) i fjerde kvartal og på 309,9 millioner kroner i 2009 (-62,5). Gevinst fra avhendelsen av Metvix/Aktilite utgjorde 369,3 millioner kroner. FoU-kostnadene økte til 27,3 millioner i fjerde kvartal (25,5), som følge av den annonserte økte satsningen på utviklingsprosjekter. Størstedelen av FoU-kostnadene knyttet seg til Visonac fase II studiet og arbeidet med godkjennelse av Hexvix i USA. For året som helhet var FoU kostnadene på nivå med året før på 79,5 millioner kroner (78,3). Markedsførings- og salgskostnadene ble redusert med 4,5 millioner kroner til 8,0 millioner kroner (12,6) i fjerde kvartal. Totalt i 2009 endte disse kostnadene på 41,6 millioner kroner (45,9). Netto finans var 1,3 millioner kroner (5,2) i kvartalet. For året som helhet var netto finans 2,5 millioner kroner (3,0). Resultat etter skatt var -22,5 millioner kroner (-9,2) i fjerde kvartal og 312,4 millioner kroner (-59,6) i hele Styret i Photocure foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen i Photocure ASA utgjorde etter dette kr. 415,8 millioner pr 31. desember 2009, hvorav fri egenkapital utgjør kr. 404,7 millioner. Egenkapitalandelen var 91%. Egenkapitalen i selskapet utgjorde kr. 199,7 millioner pr 31.desember 2008, hvilket gir en egenkapitalandel på 84,0 %. Photocures er største eier med 19,35% av aksjene i PCI Biotech Holding ASA. Disse aksjene har hatt en meget kraftig kursøkning i 2010 som følge av rapportering av gode kliniske resultater. Aksjene var bokført til kr. 11,5 millioner pr 31. desember 2009, svarende til kr. 11,00/aksje, mens aksjene i februar 2010 vært omsatt for mer enn kr. 30,00/aksje. Photocure avholdt en ekstraordinær generalforsamling i november Det ble vedtatt å utbetale kr. 88 millioner i utbytte, svarende til kr. 4,00/aksje. Utbetalingen ble gjennomført i desember Photocure hadde registrert aksjer pr 31. desember Selskapet fikk på den ekstraordinære generalforsamlingen fullmakt til å kjøpe opptil 10 % av aksjene i selskapet. Pr. 31. desember 2009 eide Photocure egne aksjer, tilsvarende 1,4% av utestående aksjer i selskapet. Siden oppstart av tilbakekjøpsprogrammet hadde selskapet pr 15. februar kjøpt aksjer til en gjennomsnittskurs på 48,04 kr/aksje. Fremtidsutsikter Photocures strategi er å utvikle selskapet fra et forskningsbasert selskap til et nisjeorientert farmasøytisk selskap. Dette skal gjøres ved å styrke den kommersielle aktiviteten i selskapet med hovedvekt på dermatologi i USA. Photocure vil samarbeide med GE Healthcare om å øke salget av Hexvix i Europa, samt å arbeide for godkjenning og lansering av Hexvix i USA. Innen forskning og utvikling er hovedoppgaven å gjennomføre kliniske studier samt å sikre fremdrift i utviklingen av nye legemidler og behandlingsprosedyrer innenfor kjerneområdene dermatologi og kreft. Selskapet venter resultater fra flere studier i løpet av 2010, med resultater fra en multisenter fase II studie med Visonac allerede i mars/april. For å optimalisere verdiene av våre produkter innenfor kreftområdet jobber selskapet for å utlisensiere Cevira og Lumacan etter gjennomføring av kliniske fase II studier. Styret/adm.direktør Oslo, 18. februar 2010 Page 6

7 Photocure, Photocures logo og Hexvix er varemerker eiet av Photocure ASA Resultatregnskap Regnskapstall for 2008 inkluderer bare selskapet Photocure ASA uten tidligere konsoliderte selskaper (alle beløp i NOK 1,000 unntatt resultat pr aksje) Avviklet virksomhet Videreført virksomhet Q Q Salgsinntekter Signerings- og milepælsinntekter Sum salgs-, signerings- og milepælsinntekter Vareforbruk Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter Produksjonskostnader FoU kostnader Marked og salg Administrasjon Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Gevinst salg Metvix/Aktilite (1) Avviklet virksomhet Resultat før øvrige resultatelementer Øvrige resultatelementer Totalresultat Resultat pr aksje (2) Resultat pr aksje, utvannet (3) (1) Se egen tabell med spesifikasjoner (2) Resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer. (3) Utvannet resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer pluss vektet antall aksjer ved konvertering av alle utestående tegningsrettigheter Page 7

8 Balanse (alle beløp i NOK 1,000) Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansinvesteringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bank og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Page 8

9 Endring i egenkapital (alle beløp i NOK 1,000) Q Q Egenkapital ved inngang til perioden Netto kjøp egne aksjer Ekstraordinært utbytte Aksjebasert avlønning Kapitalnedsettelse, utfisjonert PCI Biotech Gevinst realisasjon aksjer PCI Biotech Totalresultat Egenkapital ved avslutning av perioden Kontantstrømoppstilling (alle beløp i NOK 1,000) Q Q Resultat Avskrivninger Aksjebasert avlønning Netto renter Nedskrivning finansinvesteringer Endring i arbeidskapital Andre driftsrelaterte poster Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring kontanter i perioden Bank og kontantekvivalenter inngående Bank og kontantekvivalenter utgående Spesifikasjon gevinst salg Metvix/Aktilite (alle beløp i NOK 1,000) Salg av Metvix/Aktilite forretninger Sum inntekter Kostnader ved salg av Metvix/Aktilite Konsulent og advokathonorarer Transaksjonskostnader Gevinst salg produktområde Page 9

10 Segment informasjon (Beløp i 1000 kroner) 4Q 2009 % vs. i fjor 4Q 2008 Eget Partner R&D* Total Eget Partner R&D* Total Salg Metvix/Aktilite % Salg Hexvix % Salgsinntekter % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 96 % 82 % 86 % 92 % 77 % 82 % Gevinst salg produktgruppe Driftskostnader % Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt * Inkl. andel av generelle og administrative kostnader Segment informasjon (Beløp i 1000 kroner) 2009 % vs. i fjor 2008 Eget Partner R&D* Metvix Total Eget Partner R&D* Metvix Total (avviklet) (avviklet) Salg Metvix/Aktilite/MAL % Salg Hexvix % Salgsinntekter % Milepælsinntekter Sum inntekter % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 96 % 85 % 80 % 84 % 95 % 86 % 78 % 81 % Driftskostnader % Driftsresultat Netto finansposter Gevinst salg produktgruppe Resultat før skatt * Inkl. andel av generelle og administrative kostnader Page 10

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Hovedpunkter (2008 tall i parentes) Salgsinntektene økte 36% til kr. 29,1 millioner (kr. 21,4 millioner) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 16,7 millioner

Detaljer

Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008

Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene økte 52% til kr. 23,6 millioner (15,6) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 13,7 millioner til kr. -12,7 million (-26,5) Første

Detaljer

The world leader in photodynamic technology

The world leader in photodynamic technology Brilliance in photodynamic technology TM Resultater for 4. kvartal 2010 The world leader in photodynamic technology 17. februar 2011 Høydepunkter for fjerde kvartal og hele 2010 (2009 tall i parentes)

Detaljer

Resultater for andre kvartal og første halvår Photocure ASA

Resultater for andre kvartal og første halvår Photocure ASA Resultater for andre kvartal og første halvår 2011 Photocure ASA 18. august 2011 Allumera først innen en ny klasse av fotodynamisk kosmetikk lansert i USA Photocure, et norsk farmasiselskap som spesialiserer

Detaljer

Resultater for fjerde kvartal og hele Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap

Resultater for fjerde kvartal og hele Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap Resultater for fjerde kvartal og hele 2011 Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap 16. februar 2012 Hovedpunkter for fjerde kvartal og hele 2011 Photocure ASA Resultater for fjerde kvartal og hele

Detaljer

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com Årsrapport 2010 Photocure ASA www.photocure.com ÅrSberetning 2010 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsrapport 2009. Photocure ASA

Årsrapport 2009. Photocure ASA Årsrapport 2009 Photocure ASA ÅRSBERETNING 2009 2 Photocure ASA Photocure ASA er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling gir

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Resultater fra første kvartal Photocure konsern

Resultater fra første kvartal Photocure konsern Resultater fra første kvartal 2012 Photocure konsern 26. april 2012 Hovedpunkter for første kvartal 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på fotodynamisk teknologi

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Årsberetning 2011 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Konsernets teknologiplattform

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultater for tredje kvartal og hittil i Photocure ASA

Resultater for tredje kvartal og hittil i Photocure ASA Resultater for tredje kvartal og hittil i 2012 Photocure ASA 26. oktober 2012 Hovedpunkter for tredje kvartal og hittil i 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature Technology by nature Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Technology by nature Rapport for 1. kvartal 2016 Fortsatt god økonomisk utvikling o ABTs høyeste kvartalsomsetning, 12,5 millioner kroner. o EBITDA-margin

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 %

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 % 1. kvartal 20 Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på,6 % Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,5 (MNOK 9,9), en økning på 37,2

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultater for første kvartal Photocure ASA

Resultater for første kvartal Photocure ASA Resultater for første kvartal 2013 Photocure ASA 24. april 2013 Hovedpunkter for første kvartal 2013 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på fotodynamisk teknologi

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000 Pressemelding for umiddelbar utsendelse Rapport for 2000 År 2000 har vært et viktig år for PhotoCure ASA og selskapet har oppnådd betydelig fremgang på alle områder. De viktigste milepælene er: Metvix

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsrapport 2007. Photocure ASA

Årsrapport 2007. Photocure ASA Årsrapport 2007 Photocure ASA Årsberetning og årsregnskap 2007 2 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Resultater fra andre kvartal og første halvår Photocure konsern

Resultater fra andre kvartal og første halvår Photocure konsern Resultater fra andre kvartal og første halvår 2012 Photocure konsern 24. august 2012 Hovedpunkter for andre kvartal og første halvår 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap

Detaljer

RAPPORT 3. kvartal 2016

RAPPORT 3. kvartal 2016 Technology by nature RAPPORT 3. kvartal 2016 Technology by nature Rapport for 3. kvartal 2016 Inntekter på 12 MNOK, en oppgang fra 10,5 MNOK i tilsvarende periode ifjor EBITDA på 6,9 MNOK, en oppgang fra

Detaljer

Resultater for fjerde kvartal og hele Photocure ASA

Resultater for fjerde kvartal og hele Photocure ASA Resultater for fjerde kvartal og hele 2012 Photocure ASA 27. februar 2013 Hovedpunkter for fjerde kvartal og hele 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer