Noen problemstillinger rundt styringsdata for sykehus Dag Refvem Enhet for rapportering og analyse Økonomiavdelingen Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen problemstillinger rundt styringsdata for sykehus Dag Refvem Enhet for rapportering og analyse Økonomiavdelingen Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Noen problemstillinger rundt styringsdata for sykehus Dag Refvem Enhet for rapportering og analyse Økonomiavdelingen Oslo universitetssykehus HF

2 Hovedpunkter som berøres Oslo Universitetssykehus (OUS) utfordringsbildet og tallgrunnlag for prosessen DRG som klassifikasjon av sykehusopphold Sammenlignbarhet mellom sykehus Behov og rom for forbedring av styringsdata på sykehus? Er dagens styringsdata en skygge av sannheten?

3 OUS-prosessen Når mange blir til ett Døgnopphold: ca Dagbehandling: ca Polikliniske konsultasjoner: ca Ambulanseoppdrag: Pasienttransport: Forskning og innovasjon i 2009 Doktorgrader: 107 Publikasjoner: Antall registrerte oppfinnelser: 44 Antall ansatte: ca Antall behandlingssteder: ca 70 Budsjett for 2009: 17 mrd kr

4 OUS-prosessen To viktige premisser for organiseringen Skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalsykehusfunksjonen og lands- / regionssykehusfunksjonen Gode pasientforløp skal ligge til grunn for valgt organisering

5 OUS-prosessen Pasientforløp er både interne og eksterne - mer oppmerksomhet om eksterne i neste fase Nivå 2 Lokal Oslo kommune Diakonhjemmet og Lovisenberg Storbylegevakten Fastleger Avtalespesialister Adm. Dir. Land / region HF Andre RHF Storby-/ og lokalsykehusfunksjonen - Gode pasientforløp med organisatoriske grenseflater mot Oslo kommune, storbylegevakten, fastleger, avtalespesialister, de private ideelle sykehusene Lands-/ og regionssykehusfunksjonen - Samorganisering av alle regionsfunksjoner - Gode pasientforløp og tydelige grenseflater mot andre sykehusområder og andre regioner Pasientforløp

6 OUS-prosessen Organisering fra Administrerende direktør Siri Hatlen Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi- og nevrofag Klinikk for kreft og kirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Kvinne- og barneklinikken Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice Øystein Mæland Lena Gjevert Siri Vedeld Hammer Terje Rootwelt Sigbjørn Smeland Otto Smiseth Kristian Bjøro Olav Røise Eli Marie Sager Geir Teigstad Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Land-/ region (illustrert andel av enhetenes aktivitet)

7 OUS-prosessen Dag 0 1. jan 2009 Fase Dag 1 1. jan 2010 Fase 2 1. halvår 2010 Dag 2 1. juni 2010 Fase 3 2.Halvår 2010 Dag 3 1. jan 2011 Fase Dag 4 1. jan 2012 Fase Dag 5 1. jan 2015 Fusjon 3 1 Samlokalisering Nesten felles EPJ Fisjon: Pasienter til Ahus og VV Optimal samlokalisering og felles praksis Nytt bygg alle regionfunksjoner Managing the emotional wallow curve Beslutning om fusjon Integrasjonsplanlegging (prosjekter, styringskomité) Tøffe beslutninger (synergier, lokalisasjoner, ansettelser, overtallighet) Source: Mergers: Leadership, Performance and Corporate Health David Fubini, Colin Price, Mauricio Zollo

8 OUS-prosessen IKT dagens situasjon: Grunnlag for styringsdata Aker Ullevål Rikshospitalet Radium Klinisk arbeidsflate CSAM Klinisk portal PAS DIPS PasDoc PIMS Imx classic Klinisk dok./ EPJ Kurve (MetaVision) MetaVision MetaVision RIS / PACS Kodak/ Siemens Siemens Sectra Agfa LAB Flexilab Miclis Swisslab UniLab Spesialsystemer Saphire (Hormonlab ) Blodbank

9 OUS-prosessen Leveranse Dag 2 klinisk arbeidsflate Aker Ullevål Rikshospitalet Radium Konsolidert visning av: Pasientens kontakter Journalnotater Laboratoriesvar Radiologiske svar / bilder Klinisk arbeidsflate PAS Klinisk dok./ EPJ DIPS DIPS Felles klinisk arbeidsflate CSAM Klinisk portal PasDoc PIMS Imx classic Visning av journalnotater Kurve RIS / PACS (MetaVision) Kodak/ Siemens MetaVision Siemens Sectra MetaVision Agfa Integrasjon av svar LAB Flexilab Miclis Swisslab UniLab Spesialsystemer Saphire Saphire (Hormonlab Hormonlab) ) Blodbank

10 Generelt Styringsdata for sykehus Standarder for beskrivelse av pasientrettet virksomhet? DRG Definisjonskatalog for sykehus NPR s XML-meldinger KPP kostnad per pasient(forløp) Standarder for beskrivelse av ressurser? Årsverk Sykefravær Standarder for beskrivelse av kvalitet? Nasjonale kvalitetsindikatorer Grunnlag for å finne igjen pasientgrupper: Forskning og metodeutvikling Kvalitetskontroll av behandling Pasientbehandling Arbeidsmiljø Forskning, utdanning og innovasjon Økonomi

11 DRG DRG som klassifikasjon av SHO Medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper : Kan man ønske seg noe mer? Medisinsk meningsfull: Må si noe om hvorfor pasienten var på sykehuset og i denne avdelingen Problemstillinger i OUS-prosessen: Hva slags pasienter skal overføres til AHUS/Vestre Viken? Lands- og regionsfunksjoner skal være igjen i OUS For mange eller de fleste formål er det vanskelig å identifisere pasientgrupper i lands/regions/flerområde/lokal-funksjoner entydig Har vi slike pasienter i vår avdeling? DRG er som tilhører helt andre hoveddiagnosegrupper Komplikasjoner blir DRG en når det kodes slik KITH sier Fleravdelingsopphold: Hvilken avdeling vinner SHO? Er komplikasjonene medisinsk meningsfulle i DRG som beskrivelse av problem? Trenger vi da kompliserte/ukompliserte par-drg er like mye hvis komplikasjonene skal være hoveddiagnoser? Er det forskjell i vekter mellom komplisert/ukompliserte DRG-par der man klassifiserer annerledes? Er DRG 483 medisinsk meningsfull?

12 Liggedager og NPR-data Avdelingsopphold, hva er det? Entydig? Den avdeling/seksjon som har det medisinske ansvaret. Varierer med type sykehus (grad av spesialisering) innfor samme type sykehus (preferanser): Intensivopphold. medisinsk ansvar kan være på annen avdelings sengeenhet Liggedager sentralt i KVA (og KPP): svært store kostnader fordeles av liggetid kobling av kostnader og aktivitet må henge sammen

13 Standardisering av styringsdata Standardisering av aktivitetsdata: Hva som skal registreres og hvordan: Kjøtt på benet, men er skjelettet tydelig nok? Til nå fokus på DRG og nasjonal rapportering Fokus må dreies til HF enes behov: Sammenfaller stadig mer med nasjonalt behov (KPP) Enhetlig for gjennomgående, robust styringsinformasjon Lik anvendelse forutsetning for god datakvalitet

14 Benchmarking: Effektivitet og produktivitet Teller: Tjeneste Hvorfor kommer ortopediske enheter så godt ut i DRG-poeng / årsverk? Implantater og legemidler. DRG-poeng: Normale sykehusopphold innenfor trimpunkt. Kan ulike andeler av ø.hj. sammenlignes/kompenseres? Nevner: Ressursinnsats Hva er et årsverk? Fastlønnsårsverk for leger oftest > ett normalårsverk Omregning av variabel lønn/overtid

15 Liggedager / dag-døgn-opphold Svar fra NPR 14/8-09 på forespørsel: NPR forholder seg bare til oppholdstype (og ikke LOS) ved publisering av pasientdata. I definisjonskatalogen står det at det er planlagt oppholdstype skal registreres. I tilfeller der en pasient kommer inn for døgnopphold, men av en eller annen grunn reiser hjem samme dag er det riktig at oppholdstypen er registrert som døgnopphold. I tilbakemeldingene har vi en test som får utslag hvis kode for oppholdstype er 2 dagopphold og liggetid er over 2 døgn. Dette er ment som en sjekk på om det er riktig oppholdstype. Dere trenger ikke kode om dette hvis de registrerte opplysningene er riktige. Hvordan påvirker dette statistikken? Døgnopphold får 0-dagers opphold Gj.sn. liggetid påvirkes Den som sender hjem flest av planlagte pasienter fremstår som mest effektiv. Det er så greit med standarder, det er så mange av dem! Minst 7 ulike definisjoner/beregningsalgoritmer for varighet av opphold

16 Ventelister I dag rapporteres under 50 % av faktiske ventelisteplasser som faktisk håndteres av sykehusene: Hvem vet det? Fokus kun på tiden fra mottak av henvisning til start helsehjelp Hva er helsehjelp? Når starter den? Gir de nye Prioriteringsveiledningene rom for endring av prioriteringen etter vurderingen? (Eller er det juks?) Ventelisten = den elektroniske (i EPJ): Forskriften krever at det skal dokumenteres hva helsehjelpen er: Mangler enhetlig klassifisering av hva som står på venteliste: Diagnose ikke godt nok VDG (venteliste diagnosegruppe) fra Ventsys er faset ut (mini-drg)

17 Registrering av aktivitet en risikosport? Pasientrettete tjenester klassifisering: Utredning / behandling Operasjoner: Hva er kirurgi? Er PCI kirurgi? Hvordan registrerer vi operasjoner? For hvilken anvendelse? Behov for standardisering?

18 Styringsdata for og av sykehus Benchmarking stadig viktigere: Sammenligne seg selv med seg selv Sammenligne seg med andre Krever stabile indikatorer (robuste og varige) Kan DRG brukes? Har vi enhetlige gjennomgående prinsipper for registrering og beskrivelse av pasientrettet aktivitet?

19 Gjennomgående enhetlig styringsinformasjon Behov for overordnet informasjonsmodell for å svare ut behov for styringsinformasjon på alle nivåer Sikre enhetlig registrering ihht. operasjonelle definisjoner: Anvendelse. Hvordan går det med nasjonal definisjonskatalog? Standardisering av innhold, ikke løst ved valg av ett nasjonalt IT-system: Monopol ikke garanti for gjennomføring og funksjonelle løsninger. I det minste et nasjonalt koordineringsansvar

Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011

Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011 Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser Siri Hatlen 20. september 2011 Om Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014 Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Kari J. Kværner - 2014 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus From white coat Physician

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Indikatorer og kommentarer Vedlegg 2 1. tertial 2012 Vedlegg til styresak 42/2012 Ledelsens gjennomgang Styresak 42/2012 - Oslo universitetssykehus v16 1. tertial 2012 - indikatorer.

Detaljer

Vedlegg til styresak 20/2013 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 20

Vedlegg til styresak 20/2013 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 20 Årsberetning 2012 Virksomhetens art...2 Organisering...2 Pasientbehandling...3 Somatikk...3 Psykisk helsevern...4 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling...4 Medisinske støttefunksjoner...5 Ventende og

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Premissavklaringer for hovedstadsområdet

Premissavklaringer for hovedstadsområdet UTK Premissavklaringer for hovedstadsområdet Anbefalinger om kortsiktige kapasitetsløsninger og føringer for videre utvikling 1 Avlevert 10. desember 2013 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER...

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: 14.12.10 OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012

Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012 Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012 Styresak 94-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Hvordan kan egovermentperspektivet gi bedre datakvalitet i Norsk pasientregister

Hvordan kan egovermentperspektivet gi bedre datakvalitet i Norsk pasientregister Hvordan kan egovermentperspektivet gi bedre datakvalitet i Norsk pasientregister SOS6510 egovernment - omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT NTNU vår 2013 Denne oppgaven er utført selvstendig

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport 1 / 47 Sykehuset Telemark og Betanien Foranalyserapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 47 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED DOKUMENTET...5 1.1 FORMÅL MED FORPROSJEKT...5 1.2 AVGRENSNINGER...5

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer