KRAVSPESIFIKASJON TANNTEKNISKE PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVSPESIFIKASJON TANNTEKNISKE PRODUKTER"

Transkript

1 Bilag 1 til kontrakten KRAVSPESIFIKASJON TANNTEKNISKE PRODUKTER

2 1. INNLEDNING/GENERELLE KRAV 5 KATEGORI 1: FASTE ERSTATNINGER MK- KRONER OG BROER KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON AVTRYKK OG MODELL KJEVERELASJONER METALLERSTATNINGER KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONER FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON AVTRYKK OG MODELL KJEVERELASJONER KERAMISKE ERSTATNINGER KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON AVTRYKK OG MODELL KJEVERELASJONER ANDRE BROTYPER 11 KATEGORI 2: AVTAGBARE ERSTATNINGER DENTALT STØTTET DELPROTESE KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON Sadlenes utstrekning Okklusal kontakt og kontaktmønster REGLER OG RUTINER FOR TANN OG FARGEVALG MODELLER LEVERT FRA KLINIKKEN DENTALT OG MUKOSALT STØTTET DELPROTESE KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON Sadlenes utstrekning Okklusal kontakt og kontaktmønster MODELLER LEVERT FRA KLINIKKEN MUKOSALT STØTTET DELPROTESE KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON REGLER OG RUTINER FOR TANN OG FARGEVALG MODELLER LEVERT FRA KLINIKKEN HELPROTESER side 2 15

3 2.4.1 HELPROTESE OVERKJEVE Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder Form og funksjon Regler og rutiner for tann og fargevalg HELPROTESE UNDERKJEVE Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder Form og funksjon Regler og rutiner for tann- og fargevalg HELPROTESE BEGGE KJEVER (HELSETT) Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder Form og funksjon Regler og rutiner for tann- og fargevalg INDIVIDUELT FORMET AVTRYKKSSKJE (GJELDER KUN FOR LEVERING TIL SPESIALISTKLINIKKEN) Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder Form og funksjon PRØVEPLATE MED BITTVOLL (GJELDER KUN FOR LEVERING TIL SPESIALISTKLINIKKEN) Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder Form og funksjon Bittvoll TANNOPPSTILLING I VOKS Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Form og funksjon Regler og rutiner for tann og fargevalg MODELLER / SEKUNDÆRMODELLER (GJELDER KUN FOR LEVERING TIL SPESIALISTKLINIKKEN) Materiale og dimensjonering Tilsliping IDENTITETSMERKING AV PROTESER Konstruksjonsprinsipper Materiale og dimensjonering Fremstillingsmetoder 23 KATEGORI 3: KOMBINASJONSARBEIDER 23 KATEGORI 4: BITTSKINNER STABILISERINGSSKINNE KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON side 3 24

4 4.1.5 SKINNEN LEVERES FUKTIG I PLASTESKE SHORE-PLATE KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER FORM OG FUNKSJON SKINNEN LEVERES FUKTIG I PLASTESKE RESILIENCESKINNE (MYK PLASTSKINNE) KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODE LEVERES PÅ MODELL SØVNAPNÉSKINNE 26 KATEGORI 5: IMPLANTATRETINERT PROTETIKK FASTE OG AVTAGBARE OVERKONSTRUKSJONER KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING FREMSTILLINGSMETODER AVTRYKK OG REGISTRERING AV KJEVERELASJONER KIRURGISK GUIDE (STENT) KONSTRUKSJONSPRINSIPPER MATERIALER OG DIMENSJONERING 28 side 4

5 LEVERANSENE 1. INNLEDNING/GENERELLE KRAV I dette vedlegg beskrives kategorier (deler) tanntekniske arbeider, samt de krav som stilles til produktene i den enkelte kategori. Kravspesifikasjonene beskriver konstruksjonsprinsipper, materialvalg og fremstillingsmetoder for de forskjellige kategorier tanntekniske arbeider. Spesifikasjonene omfatter også kravene til de forskjellige restaureringers / protesers presisjon, form, farge og funksjon. Det gjøres oppmerksom på at UiO, i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, er forpliktet til å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen. Leverandørene har et selvstendig ansvar for å bekrefte og dokumentere at tilbudet er i samsvar med kravspesifikasjonen. De spesifiserte krav til samarbeid og levering etc. er felles for alle kategorier. Dette gjelder også følgende punkter: Leverandør må vedlegge en erklæring om samsvar mellom spesifikasjon og det ferdige produkt ved levering av hvert ferdige arbeid. Det skal arrangeres møte mellom leverandør og IKO minst én gang i året. Her kan leverandør informere om nyutvikling innenfor eget fag - nye muligheter etc. Leverandør oppfordres til å arrangere møter med studentene for å informere om arbeidsflyten i et tannteknisk laboratorium og fokusere på det forarbeide som forutsettes for å få et best mulig sluttprodukt (kvalitet på avtrykk, ulike materialer etc). Hvert arbeid utformes i henhold til IKO sine prinsipper, bestemt av fagavdelingene, eller spesiell anvisning på ordreseddel. IKO sine konstruksjonsark, ordreskjemaer og ordresedler skal brukes ved hver bestilling. Laboratoriet må ha autorisert fagpersonell. Det skal tilbys én autorisert fagperson som skal være hovedansvarlig for å følge opp leveranser til IKO. Det skal vedlegges en usplittet gipsmodell med alle arbeider som innbefatter faste erstatninger. Emballasje etc. bør i størst mulig utstrekning være gjenbruk- og resirkulerbart. Desinfeksjonsvæsker og andre kjemiske midler skal i størst mulig grad være miljøvennlige. Avtrykket skal følge arbeidet. Arbeider gjort i Norge må kunne leveres innen 4 virkedager. Arbeider gjort i utlandet må kunne leveres innen 9 virkedager. side 5

6 Alle arbeider skal være i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling av tanntekniske produkter, herunder lov om medisinsk utstyr av 12. januar1995 nr. 6, forskrift om medisinsk utstyr av 15. desember 2005 nr og Direktiv 93/42/EØF. Det skal benyttes CE-merkede eller NIOM-godkjente materialer med dokumentert kompatibilitet (forlikelighet) mellom metall og keramikk. Fullstendig bruksanvisning for materialene skal foreligge. Alle arbeider må være sporbare for klinikk og pasient. Dette innebærer at alle arbeider skal leveres med en erklæring om at de grunnleggende kravene i direktiv 93/42/EØF er overholdt. Bruksanvisning til pasient skal forefinnes for avtakbare arbeider. Leverandøren må kunne samarbeide nært med studentene på IKO. Dette innebærer blant annet at levering må kunne tilpasses studentens klinikktjeneste. Leverandør skal være i stand til å hente og levere et arbeid inntil 2 ganger pr. dag. Leverandøren må også kunne gjøre individuelle avtaler med studentene hvis ekstra levering skulle være nødvendig. Sammensetning av metallegeringer skal spesifiseres for hvert arbeid. Vekt for medgått edelt metall skal oppgis for hvert arbeid (gullvekt). Materialer dimensjoneres i henhold til produsentenes anvisninger/spesifikasjoner dersom annet ikke er uttrykkelig anført fra student/bestiller. Underleverandører i utlandet: Institutt for klinisk odontologi (IKO) er åpne for leveranser som omfatter produkter fra underleverandør i utlandet. Forutsetningen er at den norske leverandøren kvalitetssikrer produktene før levering til IKO. IKO vil kun forholde seg til hovedleverandør, det vil si den norske leverandøren. Begrepet leverandør i dette dokument betyr den norske hovedleverandøren. side 6

7 KATEGORI 1: FASTE ERSTATNINGER Kravspesifikasjonen omfatter metallkeramiske kroner og broer (MK), kroner av bare metall (Fullgull) og helkeramiske kroner (HK). Spesifikasjonen omfatter også partielle kroner, innlegg med og uten kuspedekke, onlays, keramiske skallkroner og fasetter. Spesifikasjonen gjelder både konvensjonell og data-assistert fremstilling. 1.1 MK- KRONER OG BROER Konstruksjonsprinsipper MK-kroner skal som hovedregel konstrueres med synlig metallkant (min 0,3mm bredde) med mindre annet er uttrykkelig beskrevet på ordreseddel. Metallskjelettets tykkelse skal være minimum 0,5 millimeter, og forøvrig utformes slik at det gir god metallunderstøttelse for kusper og randkrista i tilnærmet anatomisk form. Der det er preparert skulder, skal metallskjelettet følge skulderen i den ytre form for å gi plass til riktig tykkelse av det tannfargede keram i den cervikale del. Den indre presisjon skal være basert på løspasning med god konformitet med de preparerte flater, d.v.s. ingen utsparing eller uthuling og med en nøyaktig kanttilpasning. Broer skal konstrueres etter de samme prinsipper Materialer og dimensjonering Det skal brukes godkjente materialer med dokumentert kompatibilitet (forlikelighet) mellom metall og keramikk. Fullstendig materialspesifikasjon for materialene skal foreligge. Ved konvensjonelle broer skal metallets dimensjonering i approksimalrom/loddepunkter være avpasset belastningen (høyde mer enn bredde). Dette skal synliggjøres ved klar separasjon inn til metall palatinalt/lingualt. Metall legeringer skal spesifiseres mht innhold og relateres til pris Materialene skal dimensjoneres som angitt i produsentens bruksanvisning. Forøvrig som pkt Fremstillingsmetoder side 7

8 Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten i bruksanvisningen, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd. "Spacer"- lakk på modell skal kun brukes i ett tynt lag som ikke endrer modellens form. For freste skjeletter benyttes produsentens anbefalinger om ikke annet er nevnt på ordreseddel. Kasser og furer skal ikke fores opp eller fylles. Broer skal fremstilles med helstøpt skjelett der det er mulig. Eventuell lodding av broelementer skal utføres med en av produsentens anbefalte loddelegeringer. (Skal angis!) Form og funksjon Kronens ytre form og dimensjonering skal være i samsvar med den øvrige tannbuens form og fasong. Kronekanten skal være utformet som en skarp kant i metall eksakt til prepareringsgrensen og med tett og nøyaktig tilslutning. Det skal alltid være en avslutning i metall om annet ikke er spesifisert på ordreseddel. Tannfargen skal være som angitt på ordreseddel. Kronene skal utformes med kontakt til nabotann i den okklusale 1/3 av approksimalrommet. Det skal være fast kontakt på modell uten reduksjon approksimalt på nabotann. Kontaktpunktene skal utformes i harmoni med resttannsettet. Approksimalrommet skal utformes med plass for renhold. Det skal være okklusal kontakt til eksisterende antagonist med mindre annet er angitt. Okklusalflaten skal utformes med et modifisert relieff i harmoni med resttannsettet. Broens ytre form og dimensjonering skal være i samsvar med den øvrige tannbuens form og fasong. Approksimalrommene skal utformes med plass for renhold der det er relevant. Hengeledd skal utformes som angitt på ordreseddel Avtrykk og modell Med ordreseddel skal følge skjeavtrykk i gummielastisk masse. Avtrykket skal følge arbeidet i alle trinn av prosessen. Avtrykksmassen skal være festet til avtrykksskje og ikke vise luftblærer eller andre defekter nær eller inntil prepererte områder. Prepareringsgrensen skal være synlig i avtrykket. Hvis disse forutsetninger ikke foreligger skal arbeidet stoppes (bruk stoppskjema)! Tannmodeller skal ha tydelig markert prepareringsgrense (grunn fure) og være uten luftblærer eller andre defekter i preparert overflate. Medsendt antagonist skal være gipsmodell. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). I tillegg skal det alltid fremstilles usplittet gipsmodell. Utforming av hengeledd i broutføres etter anvisning på ordreseddel side 8

9 1.1.6 Kjeverelasjoner Indeks vedlegges når gjenværende tenner ikke gir sikre intermaksillære relasjoner, eller andre forhold gjør dette påkrevet. 1.2 METALLERSTATNINGER Herunder fullgull kroner, innlegg/onlay og stiftkonus Konstruksjonsprinsipper Materialdimensjonering for kroner og inlegg/onlay etter vanlige prinsipper eller spesiell anvisning på ordreseddel. Metallskjelettets tykkelse skal være minimum 0,5 millimeter. Den indre presisjon skal være basert på løspasning med god konformitet med de preparerte flater, d.v.s. ingen utsparing eller uthuling og med en nøyaktig kanttilpasning. Stiftkonus skal konstrueres i henhold til ordreseddel og forøvrig utformes slik at den gir god understøttelse for krone eller broledd dvs. tilsvarende en optimalt preparert pilar Materialer og dimensjoner Det skal brukes godkjente materialer. Fullstendig bruksanvisning og materialspesifikasjon for materialene skal foreligge. Metall legeringer skal spesifiseres mht innhold og relateres til pris. Materialene skal dimensjoneres som angitt i produsentens bruksanvisning Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten i bruksanvisningen, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd. "Spacer"- lakk på modell skal kun brukes i ett tynt lag som ikke endrer modellens form. Kasser og furer skal ikke fores opp eller fylles Form og funksjon Erstatningens ytre form og dimensjonering skal være i samsvar med den øvrige tannbuens form og fasong. Kantene skal være skarpt utformet eksakt til prepareringsgrensen og med tett og nøyaktig tilslutning. Erstatningene skal utformes med kontakt til nabotann i den okklusale 1/3 av approksimalrommet. Det skal være fast kontakt på modell uten reduksjon approksimalt på nabotann. Kontaktpunktene skal utformes i harmoni med resttannsettet. Approksimalrommet skal utformes med side 9

10 plass for renhold. Det skal være okklusal kontakt til eksisterende antagonist med mindre annet er angitt. Okklusalflaten skal utformes med et modifisert relieff i harmoni med resttannsettet. Stiftkonusens ytre form og dimensjonering skal gi plass til kronematerialet i alle bittfaser. Det skal være god plass for kronematerialet. De aksiale vegger skal i hovedsak være ferdigpreparert. Konusen kan ha et mindre tverrsnitt enn resten av tannen. En moderat skulderovergang fra konus rundt hele tannens periferi kan tvert i mot være ønskelig. Konusen skal ha en entydig plassering Avtrykk og modell Med ordreseddel skal følge skjeavtrykk i gummielastisk masse. Avtrykket skal følge arbeidet i alle trinn av prosessen. Avtrykksmassen skal være festet til avtrykksskje og ikke vise luftblærer eller andre defekter nær eller inntil prepererte områder. Prepareringsgrensen skal være synlig i avtrykket. Hvis disse forutsetninger ikke foreligger skal arbeidet stoppes (bruk stoppskjema)! Tannmodeller skal ha tydelig markert prepareringsgrense (grunn fure) og være uten luftblærer eller andre defekter i preparert overflate. Medsendt antagonist skal være gipsmodell. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). I tillegg skal det alltid fremstilles usplittet gipsmodell Kjeverelasjoner Indeks vedlegges når gjenværende tenner ikke gir sikre intermaksillære relasjoner, eller andre forhold gjør dette påkrevet. 1.3 KERAMISKE ERSTATNINGER Konstruksjonsprinsipper Konstruksjonen skal følge produsentens anvisning om ikke annet er oppgitt på ordreseddel Materialer og dimensjonering Erstatningene skal fremstilles og gis individuell form og farge med et keram som angitt på ordreseddel. Materialet skal i belastede områder dimensjoneres iht produsentens anvisninger. (Tilbudsgiver fyller ut:) Det tilbys følgende keramer:.. side 10

11 1.3.3 Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten i bruksanvisningen, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Tannerstatningens ytre form og dimensjonering skal være i samsvar med den øvrige tannbuens form og fasong. Tannfargen skal være som angitt på ordreseddel. Erstatningene skal utformes med kontakt til nabotann i den okklusale 1/3 av approksimalrommet. Det skal være fast kontakt på modell uten reduksjon approksimalt på nabotann. Kontaktpunktene skal utformes i harmoni med resttannsettet. Approksimalrommet skal utformes med plass for renhold. Det skal være okklusal kontakt til eksisterende antagonist med mindre annet er angitt. Okklusalflaten skal utformes med et modifisert relieff i harmoni med resttannsettet Avtrykk og modell Med ordreseddel skal følge skjeavtrykk i gummielastisk masse. Avtrykket skal følge arbeidet i alle trinn av prosessen. Avtrykksmassen skal være festet til avtrykksskje og ikke vise luftblærer eller andre defekter nær eller inntil prepererte områder. Prepareringsgrensen skal være synlig i avtrykket. Hvis disse forutsetninger ikke foreligger skal arbeidet stoppes (bruk stoppskjema)! Tannmodeller skal ha tydelig markert prepareringsgrense og være uten luftblærer eller andre defekter i preparert overflate. Medsendt antagonist skal være gipsmodell. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). I tillegg skal det alltid fremstilles usplittet gipsmodell Kjeverelasjoner Indeks vedlegges når gjenværende tenner ikke gir sikre intermaksillære relasjoner, eller andre forhold gjør dette påkrevet. 1.4 ANDRE BROTYPER - Etsebroer - Langtids-temporære broer av methyl metakrylat. Lages etter spesielle anvisninger. side 11

12 KATEGORI 2: AVTAGBARE ERSTATNINGER Kravspesifikasjonen omfatter: Dentalt støttet delprotese, Dentalt og mukosalt støttet delprotese og Mukosalt støttet delprotese. Helprotese 2.1 DENTALT STØTTET DELPROTESE Konstruksjonsprinsipper Dentalt støttet klammerforankret protese skal konstrueres ut fra den medsendte arbeidsmodell, skissert på studiemodellen og beskrevet i den medfølgende ordreseddel. Tilpasning til modell skal være eksakt uten kompresjoner basert på radering av modellen. Forbindelseselementer skal være stive for å sikre belastningsfordeling og stabilitet. Alle protesens elementer skal legges godt klar av resttannsettets gingivalrenner (spylerom) om ikke annet er angitt Materialer og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer. Metallskjelettet skal være i en nikkel fri kobolt-krom legering eller annen avtalt spesifisert legering, og varmherdende PMMA (polymetyl-metakrylat) skal benyttes i sadelområder og i prefabrikerte protesetenner. Det skal brukes tenner med kjemisk binding til sadelmaterialet. Tennene skal være med moderate kusper. Skjelettets dimensjonering må være slik at det blir stivt og stabilt og ikke tillater permanent deformering ved normal funksjon Fremstillingsmetoder De fremstillingsmetoder og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremgangsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det skulle bli krevd. Dersom arbeidsmodellen frakturerer før støpet produseres, skal fremstillingen stanses og nytt avtrykk revireres (bruk stoppskjema!) Form og funksjon Sadlenes utstrekning Innskutte partier utformes som brohengeledd. Unntak fra dette skal beskrives på ordreseddelen og skisseres på studiemodellen. side 12

13 Okklusal kontakt og kontaktmønster Det skal være okklusal kontakt på gjenstående tenner uten antagonistkontakt mot opplegg eller andre deler av metallskjelettet. Protesetennene skal ha lett okklusal kontakt til antagonist. Betydelig suprakontakt på protesetennene i sidebevegelse/ protrusjon av underkjeven skal unngås Regler og rutiner for tann og fargevalg Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge. Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke dersom ikke annet er spesifisert Modeller levert fra klinikken Med ordreseddel skal følge studiemodell med skisse av konstruksjonen, antagonistmodell, avtrykk for arbeidsmodell, samt index. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). 2.2 DENTALT OG MUKOSALT STØTTET DELPROTESE Konstruksjonsprinsipper Dentalt og mukosalt støttet klammerforankret protese skal konstrueres ut fra den medsendte arbeidsmodell, skissert på studiemodellen og beskrevet i den medfølgende ordreseddelen. Tilpasning til modellen skal være eksakt uten kompresjoner basert på radering av modellen. Forbindelseselementer skal være stive for å sikre belastningsfordeling og stabilitet. Alle protesens elementer skal legges godt klar av resttannsettets gingivalrenner (spylerom) om ikke annet er angitt Materialer og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer. Metallskjelettet skal være i en nikkelfri kobolt-krom legering eller annen avtalt spesifisert legering og varmherdende PMMA (polymetyl-metakrylat) skal nyttes i sadelområder og i prefabrikerte protesetenner. Det skal brukes tenner med kjemisk binding til sadelmaterialet. Tennene skal være med moderate kusper. Skjelettets dimensjonering må være slik at det blir stivt og stabilt og ikke tillater elastisk deformering ved normal funksjon Fremstillingsmetoder side 13

14 De fremstillingsmetoder og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremgangsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det skulle bli krevd. Dersom arbeidsmodellen frakturerer før støpet produseres, skal fremstillingen stanses og nytt avtrykk revireres (bruk stoppskjema!) Form og funksjon Sadlenes utstrekning Sadelens utstrekning skal angis på konstruksjonsark og modell. Dersom ikke sadel skal anvendes i en begrenset luke, utformes protesen som brohengeledd. Dersom sadel anvendes skal denne ikke legges nærmere enn en ½ tannbredde fra pasientens tenner. Distal utstrekning ved friender utformes som helprotese ( ½ retromolar pute i ukj., i okj dekkes tuber. Sadelens kontakt med ankertannen skal gi mulighet for renhold og sadelens utstrekning defineres av operatøren. Alle protesens elementer skal legges godt klar av resttannsettets gingivalrenner (spylerom) om ikke annet er angitt Okklusal kontakt og kontaktmønster Det skal være okklusal kontakt på gjenstående tenner uten antagonistkontakt mot opplegg eller andre deler av metallskjelettet. Protesetennene skal ha lett okklusalkontakt til overkjeven. Betydelig suprakontakt på protesetennene ved sidebevegelse/protrusjon av underkjeven skal unngås. Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke dersom ikke annet er spesifisert Modeller levert fra klinikken Med ordreseddel skal følge studiemodell med skisse av konstruksjonen, antagonistmodell, avtrykk for arbeidsmodell, samt index. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). 2.3 MUKOSALT STØTTET DELPROTESE Konstruksjonsprinsipper Mukosalt støttet klammerforankret protese skal konstrueres ut fra den medsendte arbeidsmodell, skisse på studiemodellen samt beskrivelse på den medfølgende ordreseddel. Tilpasning til modellen skal være eksakt uten kompresjoner basert på radering av modellen Materialer og dimensjonering side 14

15 Varmherdende PMMA (polymetyl-metakrylat) skal benyttes i sadelområder og i prefabrikerte protesetenner. Det skal brukes tenner med kjemisk binding til sadelmaterialet. Tennene skal være med moderate kusper Fremstillingsmetoder De fremstillingsmetoder og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremgangsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det skulle bli krevd. Dersom arbeidsmodellen frakturerer før støpet produseres, skal fremstillingen stanses og nytt avtrykk revireres (bruk stoppskjema!) Form og funksjon Protesen formes som helprotese i respektive over- eller underkjeven med utsparinger for gjenstående tenner om ikke annet er spesifisert på ordreseddel. Utformingen mot de gjenstående tennene skal gi mulighet for renhold Regler og rutiner for tann og fargevalg Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke dersom ikke annet er spesifisert. Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge Modeller levert fra klinikken Med ordreseddel skal følge studiemodell med skisse av konstruksjonen, antagonistmodell, avtrykk for arbeidsmodell samt index. Arbeidsmodeller og antagonistmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken). 2.4 Helproteser Kravspesifikasjonen omfatter a: Hel protese i overkjeven, b: Hel protese i underkjeven og c: Hel protese i begge kjever på samme pasient. Dertil omfatter den nødvendige laboratorieprodukter for bruk underveis i den kliniske prosess: d: Individuelt tilpasset avtrykksskje, e: Prøveplate med bittvoll og side 15

16 f: Oppstilling av tenner i voks på samme, samt krav til g: Avtrykk og h: Modell. Kjeveregistrering i forbindelse med helproteser skal være registrert i tilnærmet retrudert posisjon. Punktene d) og e) utføres av studentene på grunnutdanningen Helprotese overkjeve Konstruksjonsprinsipper Mukosalt støttet protese skal konstrueres ut fra den medsendte arbeidsmodell, skisse på studiemodellen samt beskrivelse på den medfølgende ordreseddel. Tilpasning til modellen skal være eksakt uten kompresjoner basert på radering av modellen Materiale og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer av typen varmherdende PMMA (polymethylmetakrylat) både i protesebasis og i (prefabrikerte) protesetenner. Fullstendig bruksanvisning for basismaterialet skal foreligge. Det benyttes tenner som gir kjemisk binding til basismaterialet. Normalt benyttes tenner med moderat kuspehøyde Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Protesens utstrekning posteriort Protesen skal dekke den ubevegelige del av ganen og gripe rundt tuber maxillaris som avtegnet på radert modell Protesekantens utforming Posteriort skal protesekanten tynnes ut til en butt knivsegg. I overgangsfolden skal protesekanten gjengi dennes form både i høyde og tykkelse slik den fremkommer på tilpasset voksmodell Protesens ytre form forøvrig Fra den angitte dimensjon i kantområdet skal de perifere, polerte flater skråne harmonisk inn mot protesetennenes tannhalser. Spesiell konkav eller konveks utforming av disse partier utføres eventuelt etter spesifisert skriftlig ønske på side 16

17 ordreseddelen. I tannhalspartiet skal basismaterialet utformes som en kopi av normal gingivalrand og dekke bare en liten del av protesetennenes rotoverflateimitasjon. I ganepartiet skal protesematerialet utformes med jevnt avtagende tykkelse fra tennenes orale flater til ca 1 millimeter tykkelse i selve ganepartiet. Oppbygging av kunstig fortykkelse i området bak fronttennene (S-voll) skal unngås dersom dette ikke er spesielt bedt om Tannbuens form Tannbuens hovedform, inklusive tennenes helning, skal følge tannoppstillingen i voks som opprinnelig er bestemt ved tilskjæring av voksvoll på prøveplate Vertikal dimensjon bitthøyde Vertikal dimensjon skal være i samsvar med de angitte dimensjoner ved kjeveregistreringsprosedyren Okklusalt kontaktmønster I den valgte utgangssituasjon for tannoppstilling skal protesetennene ha jevn bilateral kontakt på begge sider av midtlinjen. Den kraftigste kontakten skal ligge i premolarregionen, ikke i molarregionen. Kontakt i fortannsregionen skal unngås, men dette bør oppnås ved fremføring av underkjeven. Den bilaterale kontakten skal opprettholdes ved mindre protrusjons- og laterotrusjonsbevegelser. Om mulig skal det være tannkontakt også i lateralsegmentene ved fremføring av underkjeven til kant i kant relasjon mellom over- og underkjevens insisiver. Betydelig suprakontakt i hjørnetannsregionen ved sidebevegelser bør unngås Regler og rutiner for tann og fargevalg Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge. Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke dersom ikke annet er spesifisert Helprotese underkjeve Konstruksjonsprinsipper Hel underkjeveprotese skal konstrueres ut fra modell og bearbeidet prøveplate med klinisk vurdert tannoppstilling som iht. ordreseddel. Tilpasning til modell skal være eksakt, uten avlastningsutsparinger i protesen eller med kompresjonssoner basert på radering av modell med mindre dette er avtegnet på modellen og spesifisert på ordreseddelen Materiale og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer av typen varmherdende PMMA (polymethylmetakrylat) både i protesebasis og i (prefabrikerte) protesetenner. Fullstendig side 17

18 bruksanvisning for basismaterialet skal foreligge. Det benyttes tenner som gir kjemisk binding til basismaterialet. Normalt benyttes tenner med moderat kuspehøyde Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Protesens utstrekning posteriort / lingualt Protesen skal dekke den ubevegelige del av den retromolare pute (1/2 retromolare pute), og ekstenderes ned til linea mylohyoidea som avtegnet på modell Protesekantens utforming Fra linea obliqua eksterna over den retromolare pute og lingualt til linea mylohyoideas fremre begrensning skal protesekanten tynnes ut til en butt knivsegg. I overgangsfolden mot bevegelige deler av munnhulens gulv anteriort skal den også være tynn, men mer avrundet dersom den gis en viss utstrekning horisontalt her. Labialt og bukkalt i overgangsfolden skal protesekanten gjengi dennes form både i høyde og tykkelse slik den fremkommer på den bearbeidede voksen på prøveplaten Protesens ytre form forøvrig Fra den angitte dimensjon i kantområdet skal de perifere polerte flater skråne harmonisk inn mot protesetennenes tannhalser. I fortannspartiet skal den utformes utpreget konkav inn mot insisivenes tannhalspartier. Spesiell konkav eller konveks utforming i kinnpartiene kun etter spesifisert skriftlig ønske på ordreseddel. I tannhalspartiet skal basismaterialet utformes som en kopi av normal gingivalrand og dekke bare en liten del av protesetennenes rotoverflateimitasjon. Lingualt skal protesebasis utformes særlig tynn og smekker, om nødvendig slipes premolarer og molarers linguale partier for å unngå at tungen får tak i disse og løfter protesen opp Tannbuens form Tannbuens hovedform, inklusive tennenes helning, skal følge tannoppstillingen i voks som er bestemt ved tilskjæring av voksvoll på prøveplate Vertikal dimensjon bitthøyde Den vertikale dimensjon skal være som angitt ved kjeveregistreringen Okklusalt kontaktmønster side 18

19 I den valgte utgangssituasjon for tannoppstilling skal protesetennene ha jevn bilateral kontakt på begge sider av midtlinjen. Den kraftigste kontakten skal ligge i premolarregionen, ikke i molarregionen. Kontakt i fortannsregionen skal unngås i utgangsposisjonen, men bør oppnås ved fremføring av underkjeven. Den bilaterale kontakten skal opprettholdes ved mindre protrusjons- og laterotrusjonsbevegelser. Om mulig skal det være tannkontakt også i lateralsegmentene ved fremføring av underkjeven til kant i kant relasjon mellom over- og underkjevens insisiver Regler og rutiner for tann- og fargevalg Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge. Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke, dersom ikke annet er spesifisert Helprotese begge kjever (Helsett) Konstruksjonsprinsipper Helsett skal konstrueres ut fra de modeller og bearbeidede prøveplater med klinisk vurdert tannoppstilling som følger skriftlig ordreseddel. Tilpasning til modellene skal være eksakt, uten avlastningsutsparinger i protesene eller med kompresjonssoner basert på radering av modell med mindre dette er avtegnet på modellen og spesifisert på ordreseddelen Materiale og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer av typen varmherdende PMMA (polymethylmetakrylat) både i protesebasis og i (prefabrikerte) protesetenner. Fullstendig bruksanvisning for basismaterialet skal foreligge. Det benyttes tenner som gir kjemisk binding til basismaterialet. Normalt benyttes tenner med moderat kuspehøyde Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Protesenes form og funksjon skal tilgodeses ved kriteriene beskrevet for hel protese i hhv over- og underkjeve under punktene og Regler og rutiner for tann- og fargevalg Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge. side 19

20 Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke dersom ikke annet er spesifisert Individuelt formet avtrykksskje (gjelder kun for levering til spesialistklinikken) Konstruksjonsprinsipper Skjeen skal konstrueres ut fra modell som følger skriftlig ordreseddel. Tilpasning til modell skal være basert på spacing som fremkommer ved pålegging av en tykkelse rød platevoks. Eventuell ekstra "spacing" over spesielle partier utføres etter markering på modell / beskrivelse på ordreseddel Materiale og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer. Fullstendig bruksanvisning for basismaterialet skal foreligge. Materialet skal være jevntykt, 1-2 millimeter Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Avtrykksskjeens utstrekning Skjeen skal dekke all ubevegelig slimhinne i avtrykksområdet for den aktuelle helprotese med følgende modifikasjoner: a) I områder hvor det skal tas funksjonsavtrykk, dvs mot overgangsfolden vestibulært og eventuelt i fremre del av underkjeveavtrykksskje lingualt, skal den være forkortet ca 2 millimeter med gode utsparinger for ligamentfester som de fremkommer på modell. b) Ved de øvrige grenser skal avtrykksskjeen ekstenderes 2-3 millimeter forbi planlagt avtrykksområde. Disse utstrekninger skal være avmerket fra klinikken på modell (eller i avtrykk) Skjekantens utforming Skjeen skal være uten skarpe kanter Håndtak Håndtaket skal utformes så det ikke interfererer med leppebevegelser under påfølgende avtrykkstagning. En ca 2 cm høy stang med gripehode på toppen, som rager OPP vertikalt fra skjeen over kjevekammen i midtlinjen, anbefales. side 20

21 2.4.5 Prøveplate med bittvoll (gjelder kun for levering til spesialistklinikken) Konstruksjonsprinsipper Prøveplate med bittvoll skal kunne utformes i munnen tilnærmet identisk med den senere ferdige protese. Basis skal være formstabil og tilpasset modellen uten avlastninger. Bittvoll skal utformes i lengde og bredde tilsvarende tenkt tannrekke Materiale og dimensjonering Til basis skal benyttes godkjente materialer. Fullstendig bruksanvisning for basismaterialet skal foreligge. Materialet skal være jevntykt, 1-2 millimeter. Til bittvoll skal anvendes rød platevoks. Vollen skal fra laboratoriet være dimensjonert så den klinisk kan utformes som endelig tannrekke Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetoden og det tekniske utstyret som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Prøveplatens utstrekning Prøveplaten skal dekke all ubevegelig slimhinne i avtrykksområdet for den aktuelle helprotesen slik det fremkommer av markeringer på modell eller i avtrykk Prøveplatens kantutforming Platens kanter skal være utformet i voks. De skal gjengi overgangsfoldens høyde så vel som tykkelse slik dette fremkommer på sekundærmodell Bittvoll Bittvollen utformes ca 1 cm bred, med hensiktsmessig høyde, plassert over kjevekam eller noe vestibulært for denne. Fra bittvollens vestibulo-insisale begrensning utformes voksen med harmonisk overgang til den del av voksen som utgjør prøveplatens kant. Prøveplate med bittvoll skal kunne utformes i munnen tilnærmet identisk med den senere ferdige protese. Basis skal være formstabil og tilpasset modellen uten avlastninger. Bittvoll skal utformes i lengde og bredde tilsvarende tenkt tannrekke Tannoppstilling i voks Konstruksjonsprinsipper Protesetenner stilles primært opp med henblikk på tannanatomisk normal tannstilling i overkjevens front. Sidepartier i overkjeven følger som naturlig forlengelse av dette. side 21

22 Oppstilling i underkjevens sidepartier stilles i kontakt mot antagonister. Underkjevefortenner tilpasses tilgjengelig plass til slutt Materiale og dimensjonering Til protesetenner benyttes godkjente produkter av typen PMMA (polymethylmetakrylat). Produktet skal kunne binde kjemisk til senere basismateriale Form og funksjon Tannbueform Tannbuens form er bestemt av klinisk bearbeidet bittvolls labiale og insisale/okklusale del. Tennene skal flukte med disse partiene Tannbuens utstrekning Tenner distalt for 1.molar erstattes ikke, dersom ikke annet er spesifisert. Valg av tanntype, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddelen. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge Beslipning av tenner Ved behov for høydereduksjon av protesetenner velges primært hulslipning med bevaring av protesetennenes vestibulære tannhalspartier. Om nødvendig slipes protesetennene også okklusalt for å kunne bevare tannhalspartiene Okklusal kontakt I den valgte utgangssituasjon for tannoppstilling skal protesetennene ha jevn bilateral kontakt på begge sider av midtlinjen. Den kraftigste kontakten skal ligge i premolarregionen, ikke i molarregionen. Kontakt i fortannsregionen skal unngås i utgangsposisjonen, men bør oppnås ved fremføring av underkjeven. Den bilaterale kontakten skal opprettholdes ved mindre protrusjons- og laterotrusjonsbevegelser. Om mulig skal det være tannkontakt også i lateralsegmentene ved fremføring av underkjeven til kant i kant relasjon mellom over- og underkjevens insisiver Tilnærmet normaloppstillingsregler etter Gysi der dette er naturlig. Beslipning av protesetennenes okklusalflater kan gjøres etter BULL regel Regler og rutiner for tann og fargevalg Valg av tennenes, form og farge foretas på klinikken og føres på ordreseddel. I særlige tilfelle overlates valget til laboratoriet etter generell beskrivelse på ordreseddelen av ønsker om form og farge Modeller / sekundærmodeller (gjelder kun for levering til spesialistklinikken) side 22

23 Materiale og dimensjonering Modeller skal fremstilles i hardgips. De skal ha en dimensjon som gir ca 1 cm tykkelse fra det dypeste parti som gjengis i avtrykket. Modellene skal rage ca 5 millimeter perifert for overgangsfolden slik den er gjengitt i bredde ved avtrykkstagningen Tilsliping Partiet perifert for overgangsfoldens gjengivelse skal trimmes flatt slik at overgangsfoldens bredde (og dermed protesens kanttykkelse) blir entydig bestemt på modellen. Modellsokkelen skal ha et hovedplan tilnærmet parallelt med okklusjonsplanet. Den perifere tilslipning skal være vinkelrett på dette. Posteriort slipes vinkelrett på sagittalplanet, i sidepartiene parallelt med overgangsfoldens forløp og i frontpartiene tilpasses slipningen som vist på figur Identitetsmerking av proteser Dersom aktuelt iht. ordreseddel Konstruksjonsprinsipper Merkingen må være av en slik art at den er bestandig og ikke slites under bruk Materiale og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd. KATEGORI 3: KOMBINASJONSARBEIDER Kombinasjonsarbeider omfatter restaureringer som kombinerer faste og avtagbare erstatninger. De enkelte deler skal følge de spesifiseringer som er gitt i tilsvarende avsnitt ovenfor samt de anvisninger som er gitt på ordreseddelen. Overkonstruksjonen (CoCr skjelettet) fremstilles på det samarbeidende utenlandske laboratoriet. Resten av kombinasjonsarbeidet fremstilles på det lokale laboratoriet. KATEGORI 4: BITTSKINNER 4.1 STABILISERINGSSKINNE Konstruksjonsprinsipper side 23

24 Generelt retineres skinnen ved så vidt å dekke den prominenslinjen på samtlige tenner med unntak av fronttenner. En overkjeveskinne skal dekke ca 15 millimeter fra gingivalranden i fremre ganeparti og ca 5 millimeter fra gingivalranden i sidepartiene. I underkjeven skal skinnen ikke krysse gingiva. Skinnen skal dekke samtlige okklusalflater i aktuelle kjeve. Mot antagonist skal skinnen ha en plan utforming uten noen form for okklusalrelieff. Som standard skal skinnens tykkelse okklusalt være 2 millimeter ved 1. molar, og skal dimensjoneres tilstrekkelig til å kunne motstå normal belastning. Eventuelle avvik fra ovenstående skal være angitt på ordreseddel Materialer og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer av typen varmherdende PMMA (polymethylmetakrylat. Fremstilles i klar, varmtherdende akrylat Fremstillingsmetoder Hårdgipsmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken) etter et tilnærmet retrudert indeks. Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Det skal kun være punktkontakter i forhold til antagonistene. Okklusal oppbyggning i hjørnetannspartiene slik at det blir hjørnetannsføring ved laterotrusjon. Bilateral kontakt på minst ett tannpar ved protrusjon. Okklusalflaten skal være matt Skinnen leveres fuktig i plasteske 4.2 SHORE-PLATE Konstruksjonsprinsipper Skinnen retineres ved hjelp av kuleklammere etter de anvisninger som er gitt på ordreseddelen. Skinnen skal dekke ganepartiet om ikke annet er angitt. Skinnen skal dekke samtlige okklusalflater. side 24

25 Mot antagonist skal skinnen ha en plan utforming uten noen form for okklusalrelieff. Som standard skal skinnens tykkelse okklusalt være 2 millimeter ved 1. molar, og skal dimensjoneres tilstrekkelig til å kunne motstå normal belastning Materialer og dimensjonering Det skal benyttes godkjente materialer av typen varmherdende PMMA (polymethylmetakrylat Fremstillingsmetoder Hårdgipsmodeller monteres i kalibrert Balance artikulator (Hager Werken) etter et tilnærmet retrudert indeks. Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten, skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Form og funksjon Det skal kun være punktkontakter i forhold til antagonistene. Okklusal oppbyggning i hjørnetannspartiene slik at det blir hjørnetannsføring ved laterotrusjon. Bilateral kontakt på minst ett tannpar ved protrusjon. Okklusalflaten skal være matt Skinnen leveres fuktig i plasteske 4.3. RESILIENCESKINNE (MYK PLASTSKINNE) Konstruksjonsprinsipper Skinnen retineres ved å dekke prominenslinjen på samtlige tenner. En overkjeveskinne skal dekke ca 15 millimeter fra gingivalranden i fremre ganeparti og ca 5 millimeter fra gingivalranden i sidepartiene. I underkjeven skal skinnen ikke krysse gingiva. Skinnen skal dekke samtlige okklusalflater i aktuelle kjeve og dimensjoneres tilstrekkelig til å kunne motstå normal belastning Materialer og dimensjonering Tykkelse angis på ordreseddel. side 25

26 4.3.3 Fremstillingsmetode Fremstilles på hardgipsmodell av angjeldende kjeve ved vakumpressing Leveres på modell 4.4 SØVNAPNÉSKINNE Inntil videre holdes denne produktkategorien utenfor kravspesifikasjonen. side 26

27 KATEGORI 5: IMPLANTATRETINERT PROTETIKK Spesielt viktige momenter er: Nøyaktig etter implantatprodusentens anvisning Stivhet og stabilitet av konstruksjonen Passiv tilpasning til alle distanser på modellen Gode approksimale rom som muliggjør hygiene Ekstensjoner skal være maks. 12 millimeter i mesio-distal lengde Konstruksjoner angitt på ordreseddel skal følges 5.1 FASTE OG AVTAGBARE OVERKONSTRUKSJONER Konstruksjonsprinsipper Skal følge de ovenfor angitte anvisninger i Kategori Materialer og dimensjonering Skal følge de ovenfor angitte anvisninger i Kategori Fremstillingsmetoder Den fremstillingsmetode og det tekniske utstyr som er angitt av produsenten i bruksanvisningen skal brukes. Fremstillingsmåte og nødvendige produksjonskontroller må kunne dokumenteres når det blir krevd Avtrykk og registrering av kjeverelasjoner Etter produsentens anvisning og bruk av originale hjelpekomponenter. 5.2 KIRURGISK GUIDE (STENT) Konstruksjonsprinsipper Baseres på eksisterende proteser eller en tannoppstilling i voks og forøvrig utformes etter de anvisninger som er gitt på ordreseddelen. side 27

28 5.2.1 Materialer og dimensjonering side 28

29 VEDLEGG ORDRESKJEMAER Ordreseddel for Klinikk for allmenn odontologi voksen Oppfølgingsseddel for Klinikk for allmenn odontologi Voksen Ordreseddel for klinikk for protetikk og bittfunksjon Konstruksjonsark for avtagbar partiell protese side 29

30 side 30

31 side 31

32 side 32

33 side 33

Saksnummer: 12/2880. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Saksnummer: 12/2880. Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Saksnummer: 12/2880 Vedlegg 1 - Innhold: 1. INNLEDNING... 3 2. BEHOV... 3 3. BESKRIVELSE AV LEVERANSEN... 4 3.1 Generelt... 4 3.1.1 Språk... 4 3.1.2 Garanti og levetid... 4 3.1.3 Kvalitet... 4 3.1.4 Omgjøringer...

Detaljer

Rammeavtale for tanntekniske tjenester RA

Rammeavtale for tanntekniske tjenester RA Rammeavtale for tanntekniske tjenester RA 2013-6845 Versjon 3.0 Denne avtalen er inngått dd.09.2013 og varer fram til dd.09.2015. Etter dette har oppdragsgiver adgang til å forlenge avtalen i 1 + 1 år.

Detaljer

Standard arbeidsprosedyre Helproteser. Asbjørn Jokstad

Standard arbeidsprosedyre Helproteser. Asbjørn Jokstad Standard arbeidsprosedyre Helproteser Asbjørn Jokstad KLINISK RUTINE HELSETT 1. Forbehandling 2. Primæravtrykk 3. Modellfremstilling 4. Individuell avtrykksskje 5. Sekundæravtrykk 6. Sekundærmodell 7.

Detaljer

STABILISERINGSSKINNE TIL PASIENTER MED TEMPOROMANDIBULÆR DYSFUNKSJON (TMD) DETTE TRENGER DU: FORUTSETNING: Kjennskap til diagnoser relatert til TMD

STABILISERINGSSKINNE TIL PASIENTER MED TEMPOROMANDIBULÆR DYSFUNKSJON (TMD) DETTE TRENGER DU: FORUTSETNING: Kjennskap til diagnoser relatert til TMD Universitetet i Oslo Det odontologiske fakultet/institutt for klinisk odontologi/ Avdeling for protetikk og bittfunksjon/ Førsteamanuensis Carl Hjortsjö STABILISERINGSSKINNE TIL PASIENTER MED TEMPOROMANDIBULÆR

Detaljer

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk AB1550 Rev.15/05/03 Skinnelegging (splinting) 1. Preparer, om nødvendig, en tilstrekkelig bred og dyp fure (ca. 2 x 2 mm) okklusalt i mesiodistal retning i de tenner som man vil fiksere til hverandre.

Detaljer

Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000)

Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000) Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000) Tekst og bilder: tanntekniker og lektor Trude Myhrer Fremstillingsprosesser og tannerstatninger I denne presentasjonen ses forskjellige tannerstatninger

Detaljer

De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak. Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon

De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak. Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon De 10 vanligste pasientklagene 1. Protesen løsner! 2. Det svir! 3. Det er vanskelig å

Detaljer

Kjell Karlsen AVTAGBARE PARTIELLE PLATEPROTESER

Kjell Karlsen AVTAGBARE PARTIELLE PLATEPROTESER Kjell Karlsen AVTAGBARE PARTIELLE PLATEPROTESER INNLEDNING, INDIKASJONER... 1 KLASSIFISERING OG KOMMENTARER TIL... 3 FORSKJELLIGE PROTESETYPER... 3 FRIENDEPROTESEN... 4 KOMBINASJONSPROTESEN... 8 GINGIVALT

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS 38 69 99 93 / 513 11 800 www.dentalnorge.no Åpningstid Kr.sand : 07.30-15.30 og man/tirs til kl. 20.00. Åpningstid Forus : 08.00-16.00. Prisliste pr.01.01.2017 Første

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann.

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Har du mistet en tann, og er du usikker på hva du skal gjøre med det? Måtte tannlegen fjerne en tann bakerst i munnen

Detaljer

Teknologirapport nr. 2498

Teknologirapport nr. 2498 Innhold Innhold... 1 Bakgrunn... 2 Kontroll av nye hydrometre... 3 Regelmessig kontroll... 6 Mal for geometrisk kontroll... 7 Referanser... 9 Vegdirektoratet 1 Bakgrunn Tidligere i Veglaboratoriet ble

Detaljer

KJEVEREGISTRERING PRAKSISVEILEDNING PROSJEKTOPPGAVE. Stud.odont. Eivind Igland. Stud.odont. Shahab Mehraban. Stud.odont. Jørgen Johan Svartorsæther

KJEVEREGISTRERING PRAKSISVEILEDNING PROSJEKTOPPGAVE. Stud.odont. Eivind Igland. Stud.odont. Shahab Mehraban. Stud.odont. Jørgen Johan Svartorsæther KJEVEREGISTRERING PRAKSISVEILEDNING Fig.1: Alfred Gysi (1865-1957) PROSJEKTOPPGAVE Stud.odont. Eivind Igland Stud.odont. Shahab Mehraban Stud.odont. Jørgen Johan Svartorsæther Veileder: Spes. oral protetikk

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

TANNIMPLANTATER. Innhold

TANNIMPLANTATER. Innhold TANNIMPLANTATER Innhold Hva er tannimplantater? Når du har enkel tann hull Broen Delvis protese Implant: Den beste og mest naturlige løsningen Hvis du har store hull i tenner Eń til eń implantater Konvensjonell

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne http://www.hordaland.no/hordaland-fylkeskommune/tannhelse/takstar--prisar/takstarprisar-for-vaksne/ Skriv ut Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune.

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013 Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse-

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk 1 Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov

Detaljer

Restaurering av tenner med bondede skallkroner etter tap av tannsubstans grunnet attrisjon/erosjon fem års oppfølging

Restaurering av tenner med bondede skallkroner etter tap av tannsubstans grunnet attrisjon/erosjon fem års oppfølging K ASUS R APPORT Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 206 10 Erik Svendsrud Restaurering av tenner med bondede skallkroner etter tap av tannsubstans grunnet attrisjon/erosjon fem års oppfølging Mann, 27 år,

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Kull 2009-12 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt av Studieutvalget

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Prisliste for Tannlegene Brennhovd:

Prisliste for Tannlegene Brennhovd: Prisliste for Tannlegene Brennhovd: 01.01.2015 A Generelle tjenester: Stykkpris: Timepris: Middels Høy Takst Undersøkelse: 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass

Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass Glass og Fasadedagene Trondheim 11-14 april 2013 Anne Ma. Bern Forventing fra kunder: Konkurransedyktige priser Raske tilbakemeldinger Gode leveringstider Riktig

Detaljer

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02 HÅNDTAK 3 HÅNDTAK Detaljer som skaper helheten Knotter og håndtak er detaljene som er med å fremheve totalinntrykket, enten det er på kjøkkenet, badet, entréen eller soveværelset. I denne rikholdige spesialkatalogen

Detaljer

RHODESIAN RIDGEBACK. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999

RHODESIAN RIDGEBACK. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999 Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999 RHODESIAN RIDGEBACK Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser.

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Gruer du deg for å snakke i forsamlinger fordi protesene sitter dårlig? Skaper protetikken problemer og

Detaljer

Nr Uldal vinduer og glassvegger

Nr Uldal vinduer og glassvegger Nr. 1621 bekrefter at Uldal vinduer og glassvegger er brannteknisk klassifisert i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 som angitt for hvert produkt. Oversikt over brannmotstandsklasser og tillatte

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS warm grey 5 C:0 M:5 Y:10 K:29 R:191 G:182 B:173 BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE Med kinesisk presisjon HVIT www.proteketonline.no Innhold Innlogging

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner spør etter implantat-løsninger fra BIOMET 3i Skann koden med smarttelefonen din forå lære mer om tannimplantater! Som toppleder i et stor finansieringsselskap

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

En sammenligning mellom en nylonprotese og en temporær akrylprotese

En sammenligning mellom en nylonprotese og en temporær akrylprotese Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi En sammenligning mellom en nylonprotese og en temporær akrylprotese Lene Nygård Holtan og Nina Skjold-Andreassen Kull 03-08 Veiledere:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Kapittel 7 Brannisolering

Kapittel 7 Brannisolering Kapittel Brannisolering .1 Glasroc F FireCase Montering Generelt om montering Glasroc F FireCase plater monteres med egne Glasroc F-skruer eller spesifiserte kramper. For riktig valg av festemiddel, se

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

PROTETISK DIAGNOSTIKK / BEHOVSVURDERING FOR PASIENTER MED RESTTANNSETT. 14

PROTETISK DIAGNOSTIKK / BEHOVSVURDERING FOR PASIENTER MED RESTTANNSETT. 14 PROTETISK DIAGNOSTIKK / BEHOVSVURDERING FOR PASIENTER MED RESTTANNSETT. 14 DETTE TRENGER DU:... 14 FORUTSETNING:... 14 PROSEDYRE... 14 DIAGNOSTISERING AV TANNSETTET SOM HELHET... 14 Kosmetiske forhold...

Detaljer

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 Gruppe: 9 FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GRIFFON BELGE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Monteringsveiledning. MonoteMonoec. gabion. Monotec gabioner - Løsninger som holder

Monteringsveiledning. MonoteMonoec. gabion. Monotec gabioner - Løsninger som holder Monteringsveiledning MonoteMonoec gabion Monotec gabioner - Løsninger som holder Få mere inspiration på voes hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele

Detaljer

PRODUKTKATALOG Helab sitteputer med tilbehør

PRODUKTKATALOG Helab sitteputer med tilbehør PRODUKTKATALOG 06 Helab sitteputer med tilbehør Contur Sittepute Komfortabel og populær sittepute Contur Sittepute Contur er en komfortabel og trykkfordelende sittepute som består av en anatomisk formstøpt

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Brukermanual. Vridbar holder for film- & image plate. Street Dent AB

Brukermanual. Vridbar holder for film- & image plate. Street Dent AB Brukermanual Vridbar holder for film- & image plate Street Dent AB Brukermanual 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon...3 Bruk, rengjøring & garanti...4 Fargekodning...5 Plassering Liggende bitewing...6 Stående

Detaljer

Samarbeid tannlege - tanntekniker

Samarbeid tannlege - tanntekniker Samarbeid tannlege - tanntekniker Asbjørn Jokstad Professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon Institutt for Klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo 1 Påpekelse: Alle utsagn og påstander som vil

Detaljer

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Det er mange gode grunner til å velge gulv fra Kährs. Naturlig skjønnhet og teknisk overlegenhet er eksempler på dette. Her er noen fl ere. 1 2 3 4 5 Lengst erfaring

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2)

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) VEDLEGG 2 Kravspesifikasjon 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) Denne anbudsforespørsel gjelder O2-utstyr, engangsprodukter til anestesisystem og respiratorer, tuber,

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 9.1 Generelt. De viktigste faktorene som påvirker utmattingsfastheten i konstruksjoner er: a) HØYT FORHOLD MELLOM DYNAMISKE- OG STATISKE

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Høyseng til barnerommet

Høyseng til barnerommet Høyseng til barnerommet Klassisk barndomsdrøm Høyseng til barnerommet Uansett om drømmen er en ridderborg eller et eventyrslott: Med den flotte høysengen blir drømmen virkelighet. 1 Innledning Slike høysenger

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Samarbeid tannlege - tanntekniker

Samarbeid tannlege - tanntekniker Samarbeid tannlege - tanntekniker Asbjørn Jokstad Professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon Institutt for Klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo 1 Påpekelse: Alle utsagn og påstander som vil

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

GROSSER MÜNSTERLÄNDER Gruppe: 7 FCI rasenr: 118 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 30.04.1998 GROSSER MÜNSTERLÄNDER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena.

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena. Teleskoptribuner til Sørmarka Arena. I forbindelse med tilrettelegging World Cup i Sørmarak Arena må en blant annet oppgradere antall sitteplasser. Hallen har pr i dag plass til 800 personer på faste tribuner

Detaljer

Bransjenorm for ukantede kledningsbord

Bransjenorm for ukantede kledningsbord Bransjenorm for ukantede kledningsbord Innhold 1. Forord... 2 2. Omfang... 2 3. Normative referanser... 3 4. Måleregler... 3 4.1 Kvistmåling... 3 4.1.1 Flatsidekvist... 3 4.1.2 Bladkvist... 3 4.1.3 Hornkvist...

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Takster for tannbehandling

Takster for tannbehandling Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven 5-6 andre ledd og 5-6 a første ledd og tannhelsetjenesteloven 2-2 fjerde ledd. Takstene gjelder fra 1. januar 2015. INNLEDNING Takstene

Detaljer

Robert Bosch GmbH. Skjenk. Unik design. Skjenk Individuelt blikkfang som også byr på praktisk oppbevaringsplass: Skjenk i tidsriktig materialmiks.

Robert Bosch GmbH. Skjenk. Unik design. Skjenk Individuelt blikkfang som også byr på praktisk oppbevaringsplass: Skjenk i tidsriktig materialmiks. Skjenk Unik design. Skjenk Individuelt blikkfang som også byr på praktisk oppbevaringsplass: Skjenk i tidsriktig materialmiks. 1 Innledning Materialkombinasjonen gjør det unikt! Med denne skjenken gir

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Spørsmål. 2) Kan vi i post 1, 2 og 5 tilby senger med en høyere brukervekt enn det som beskrives i kravspesifikasjonen?

Spørsmål. 2) Kan vi i post 1, 2 og 5 tilby senger med en høyere brukervekt enn det som beskrives i kravspesifikasjonen? Spørsmål Delleveranse 1 Seng/Tilbehør 1) Tilbehøret sengegrind (post 6 og 10) skal passe til alle senger, dvs. eldre allerede eksisterende senger som ikke har sengegrind (spørsmål-svar-dokumentet). Så

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

Hebler Hebler s 2 Rotspisshebler s 9 Lukserende instrumenter s 12 Syndesmotom s 16 Periotom s 16

Hebler Hebler s 2 Rotspisshebler s 9 Lukserende instrumenter s 12 Syndesmotom s 16 Periotom s 16 Hebler Hebler s 2 Rotspisshebler s 9 Lukserende instrumenter s 12 Syndesmotom s 16 Periotom s 16 Atraumatisk ExCenter sett s 18 Benex system s 20 Bernard tenger s 22 Ekstraksjonstenger Overkjeve s 23 Overkjeve

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 1 OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 2 TEKNISK BAKGRUNN Plastmembranpumper har tradisjonelt blitt støp av en harpiks som kan inneholde forsterkende fibre. US 02/07972 beskriver en overstøp membranpumpe som anses å

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Prisliste ekstern. 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) Salgspris

Prisliste ekstern. 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) Salgspris 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) 001 PG/broled 1 Virkedag 80% + 3 060,00 Edelmetall: AURIUM EURO Innhold:Au 40,00 % Pd 39,40 % Ag 10,00 % In 8,0 % Ga 1,4 %. LOT=3526991 CE0086 www.aurium-alloys.com

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer