FOLKESTEMMEN Kjønn: 2. Hvor gammel er du? FOLKESTEMMEN :07 100% 90% 80% 70% 60% 51.9% 48.1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKESTEMMEN 2014. 1. Kjønn: 2. Hvor gammel er du? FOLKESTEMMEN 2014 30.12.2014 11:07 100% 90% 80% 70% 60% 51.9% 48.1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2"

Transkript

1 FOLKESTEMMEN :0 FOLKESTEMMEN 0. Kjønn: % 8.% Mann Kvinne Mann,9% Kvinne 8,% N 90. Hvor gammel er du? % 0.%.%.8%

2 FOLKESTEMMEN : og eldre -,8% -0 0,% -,% 8 og eldre,% N 90. Utdanning: %. 0.% Grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole Grunnskole 0,% Videregående skole,8% Universitet/høyskole, N 90

3 FOLKESTEMMEN :0. Hvor lenge har du bodd i kommunen? %.%.8% 0- år - år år eller mer 0- år,% - år,8% år eller mer,% N 898. Hva slags bolig bor du i? % 8.%.% 0.%

4 FOLKESTEMMEN :0 Enebolig Rekkehus/tomannsbolig Leilighet Trygdebolig/omsorgsbolig Enebolig,% Rekkehus/tomannsbolig,% Leilighet 8,% Trygdebolig/omsorgsbolig 0,% N 89. Eier eller leier du boligen din? % 0.8%.%.% Eier (selveier) Eier (eierseksjon) Eier (borettslag) Leier Eier (selveier) 9,% Eier (eierseksjon),% Eier (borettslag) 0,8% Leier,% N 90

5 FOLKESTEMMEN :0. Hvor er du født? % 8.8%.%.% I Norge I Norden I Europa Utenfor Europa I Norge 9,% I Norden,8% I Europa,% Utenfor Europa,% N Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende tjenester og tilbud i kommunen: Gjennomsnitt

6 Serienavn Pleie og omsorg (Sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester, etc.) Helsetjenester (Legevakt, Helsestasjon, fysio/ergoterapeut, helsesøster, psykiatri, etc.) Barnehage Det lokale busstilbudet i Askim Skole Tilrettelegging for næringsvirksomhet (skaffe arbeidsplasser, sentraliserte lokaler, etc.) Kultur- og fritidstilbud for barn og unge 8 Kultur- og fritidstilbud for voksne og eldre Spørsmål Gjennomsnitt N Pleie og omsorg (Sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester, etc.),9 90 Helsetjenester (Legevakt, Helsestasjon, fysio/ergoterapeut, helsesøster, psykiatri, etc.), 900 Barnehage, 89 Det lokale busstilbudet i Askim,8 89 Skole, 889 Tilrettelegging for næringsvirksomhet (skaffe arbeidsplasser, sentraliserte lokaler, etc.), 898 Kultur- og fritidstilbud for barn og unge, 89 Kultur- og fritidstilbud for voksne og eldre, Pleie og omsorg (Sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester, etc.).%.%.%.% 8.%.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening

7 Svært misfornøyd,%,%,% 8,%,% Svært fornøyd,% Ingen formening,% N Helsetjenester (Legevakt, Helsestasjon, fysio/ergoterapeut, helsesøster, psykiatri, etc.).%.%.% 8.9%.8% 9.% 0.9% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,%,% 8,9%,8% Svært fornøyd 9,% Ingen formening 0,9% N 900

8 . Barnehage 0.9%.%...9%..% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd 0,9%,%,,,9% Svært fornøyd, Ingen formening,% N 89

9 . Det lokale busstilbudet i Askim.%.% 0.%.% 8.%.9%.8% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,% 0,%,% 8,% Svært fornøyd,9% Ingen formening,8% N 89

10 . Skole.%.% 8.8%.%.% 8.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,% 8,8%,%,% Svært fornøyd 8,% Ingen formening,% N 889

11 . Tilrettelegging for næringsvirksomhet (skaffe arbeidsplasser, sentraliserte lokaler, etc.).%.% %.% Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,% 9, 0, 8,% Svært fornøyd,% Ingen formening 8, N 898

12 . Kultur- og fritidstilbud for barn og unge.%...%.%.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,,,%,% Svært fornøyd,% Ingen formening,% N 89

13 . Kultur- og fritidstilbud for voksne og eldre.%.9%.%.% 0.%.% Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,9%,%,% 0,% Svært fornøyd,% Ingen formening 0, N 898

14 . Kommentarer: Ønsker mer fagkompetanse hos lærere på barneskolen, særlig matematikk og engelsk. Gjerne egne faglærere som har disse fagene. Skole debatten! Ikke fornøyd med hvordan dere herser og gir barn, lærere og foreldre utrygge dager! Barna er vår fremtid og dem skal dere spare på! SKAM DERE! Det burde vært skiskole og skøyteskole tilbud for barn. Det er lite kulturtilbud utenfor kulturskolen som har så lang venteliste at det er helt meningsløst. SFO burde kunne tilby aktivieter i sfo tiden, til den prisen man betaler for de få timene de er der, så er det uhørt at det tilbudet er så mangelfullt som det det er. Syns det må satses mer på forebyggende og helsefremmende arbeid. Lite tilbud til barn og unge som ikke driver idrett, hvis de er der er de lite synlig. Busstilbudet er kanskje å overdrive? Det er nesten ikke eksisterende, men det har kanskje noe å si med benyttelse av tilbudet også, det har vært veldig varierende en årrekke. Kultur og fritidstilbudet for voksne er helt topp! Det gjelder bare å bruke det! Sørge for å fylle opp kulturhuset, bruke cafe' ene som har problemer med å gå rundt! være aktiv i å undersøke selv hva som skjer i kommunen. En annen ting, leser man ikke Øvre er det faktisk ikke helt lett å vite hva som skjer. mye av tilbudene går på kultur, men noen av oss ønsker mer fysiske aktiviteter uten at man MÅ være medlem på et treningsenter eller en idrettsklubb. F eks. kunne tilbudet og opplysning/informasjon rundt hvor man kan finne fine skogsområder for sykling og gåturer. Jeg har til og med spurt i sykkelbutikken, og de vet ikke om noen spesielle sykkelstier med unntak av gang/sykkelveien til Solbergfoss... Tilbudet for barn som ikke kan delta i ordinært fritidstilbud kunne vært bedre. Kulturskolen har svært få plasser. Alt for dårlig med parkeringsplasser i sentrum, og de kommende reguleringene i sentrum er alt for passive ift nye parkeringshus. Dette hindrer næringsutviklingen i sentrum. Askim kommune må jobbe med skolepolitikken sin. Det er synd de ikke klarer å få ro rundt debatten om Grøtvedt skole. Nå må de gå i uvisse i år til. Det fortjener verken lærere, elever eller foresatte. Hadde min arbeidsplass vært like utsatt hadde jeg bytta jobb, noe mange lærere allerede har gjort på Grøtvedt. Det går utover barna på lang sikt. Scorer bhg så lavt fordi jeg hadde tenkt å ha mitt barn i Jahrbo bhg. Får da beskjed om denne skal legges ned januar 0. Søker da annen bhg, og nå ser det ut til at nedleggingen er utsatt på ubestemt tid. Føler at det informasjon som blir gitt ut er for dårlig, og at evnen til å faktisk gjennomføre noen av planene ikke er til stede. Har derfor valgt en privat bhg, da jeg ikke ønsker å forholde meg til ubesluttsomhet og uvisshet. Det lokale busstilbudet er alt for dyrt og går i alt for sjeldent Skoledebatten som kommer opp gang på gang skaper uro på skolene og blant elevene. Skolene har en alt for slapp holdning overfor elever. Lærere bør være mye mer respektert av eleven noe som bør innarbeides tidlig på skolene. Mobbing og hets bør slås mye hardere ned på!!!!! Utrolig at gamle med pleie- og omsorgsbehov må vente til noen dør, for å få plass på Løkentunet. Spent på hva som skjer med Grøtvedt skole framover. Er redd Askim kommune holder oss for narr med sine lovnader. Vi MÅ ha barneskoler i kommunen. Kommunen må gjøre noe med eldreomsorgen fremover. Vi har alt for lite sykehjemsplasser spesielt avdelinger tilrettelagt for demente og psykiatri. Vi trenger skjermede enheter med nok og skolert bemanning. Kommunen må satse mer på videreutdanning innen demensomsorg,miljøterapi og eldre med en psykisk sykdom.den største utfordringen blir allikevel å få fagarbeidere som vil jobbe i eldreomsorgen i fremtiden. Spørsmålene er stillet på en slik måte at det for en pensjonist ikke er mulig å svare på en riktig måte. Spørsmålene er typisk utarbeidet av univesitetsfolk som har dårlig bakkekontakt. Forrige side ikke mulig å svare riktig - bor på gårdsbruk. Misfornøyd med skolenes evne og ønske om tilrettelegging for barn med vanlige læringsvansker som bl.a dysleksi. Ikke fornøyd med lærerennes pedagogiske nivå eller rektorers prioriteringer. Svært misfornøyd med at det er vanskelig å bytte barneskole når barnet ikke har det greit på skolen. Svært fornøyd med Familiens hus. Svært misfornøyd med underbemanning og liten tilgang for elever på helsesøstre på skolene. Skole har jeg lagt meg på grunnet politikkerne og deres rot når det gjelder Grøtvedt skole, uholdbar for dem der har barn i skolen. Ikke kutt den kulturelle spaserstokken!!!

15 Planer for barnehager i askim sentrum er dårlig. Store barnegrupper og store barnehager gir mer støy og utrygghet i barnas hverdag. Lite prioritering på skole. Det prioriteres heller å legge ned skoler enn å faktisk ta vare på de vi har. Busstilbudet er altfor dårlig og har blitt dårligere de seinere årene. Før gikk det blant annet buss til og fra Oslo, men nå går det kun stk. om dagen. Buss til og fra Trøgstad går ikke på kvelden. Kommunen forsøker etter beste evne å tilrettelegge for næringsvirksomhet men blir hindret av fylket. Dette er en uforståelig overstyring av de lokale forhold, og det virker ikke som at fylkeskommunen vil at det skal være næringsvirksomhet i Indre Østfold. Alt legges til Nedre Glomma regionen. Kunne tenke meg litt mer kultur- og andre tilbud for voksne. Busstilbudet synes jeg er alt for dårlig. Den slutter å gå alt for tidlig på kvelden, og den begynner å gå alt for seint på morgen, slik at man kan rekke toget tidlig. Det er alt for lite tilbud med buss i helgene, eller retter sagt er det kun noen få avganger på lørdag og ikke noe i det hele tatt på søndag. Når det gjelder pleie og omsorg og helsetjenester er ulikt behandling mellom ekteaskimningene, innflytere og utlendingene. Enda verre når det gjelder arbedsplasser i ofentlig sektor. Teoretisk sett alt er demokratisk, men i praksiss er langt fra det. Ang helsetjenester:vet lite om psykiatri, for få fysioterapeuter med avtale. Skoler: ønsker å opprettholde det antall barneskoler som er i dag DET ER VIKTIG OG TILRETTELEGGE FOR DET ENESTE BARNEKORPSET VI HAR I ASKIM.JEG ER HELT SIKKER PÅ AT KOMMUNEN KAN FINNE EGNEDE LOKALER TIL ET KORPS Subsidier bruk av kulturhuset til lokale brukere,band,korps osv. Busstilbudet er noe som for meg får konsekvenser. (det lille som er av busstilbud er vanskelig å forstå). Jeg har min fastlege på Knapstad og så vidt jeg har forstått er det bare avganger på dagtid? Og med tanke på så mye oppgraderinger som er med NSB og at det blir satt inn buss for tog i disse periodene, er det irriterende at at times ekspressen ikke går lenger. Jeg har nesten en halv time å gå til togstasjonen, kontra min til bussstasjonen (den gang bussen gikk). Alt for mye uro ang Grøtvedt skole. Fjern rådmannen øyeblikkelig! altfor lang vei til sykehus. Ønsker å åpne opp for flere behandlingstilbud på Askim sykehus. Busstilbudet er under pari. Det går ikke buss i forbindelse med toget. Det går ikke buss etter kl. 8:00 på kvelden, og det går nesten ikke buss på lørdager. Søndager går den ikke i det hele tatt. Når det gjelder kollektivtransporten her, er dette under en lav sko. Det går faktisk ikke en eneste buss ned til stasjonen i forbindelse med togavgang. Dette er for dårlig. Stoooor kritikk til DERE Da jeg er enslig, har jeg lite berøring med Barn/unge og hva de trenger Pleie-o sorg: satsa mer på kunnskap,kommunikation,samarbete både inåt og med brukere.økt bemanning. Samma med psykiatri. Mer kommunala boliger Fler omsorgsboliger Fler tilbud før vuxna, ikke bara strikka strumper... mer musikk,revy, teater osv tilbudet er dålig for voksne på kveldtid!! Skoletilbudet for oss (Rom Skole) der vår datter går er godt. Skulle gjerne sett at trafikksikkerheten er bedre til fra skolen. Dårlig trafikk kultur av bilistene. Bussen som går tidlig som 0, bør gå ca. 0,, siden folk som skal ta toget. Toget som kommer 0,0, og bussen er framme ca. 0,0. Da må folk vente minutter ute. Det er greit om sommeren, men vanskelig om vinteren. Her I huset er vi begge rundet 0 år og har den evnen å se oss om gå turer og nyde livet her hjemme på berget. Vi har I det siste gått mange turer til Solbergoss. Hva med å fortsette med den flotte jobben dere allerede har gjordt på Solbergfoss linna. Blant annet er den store flotte broen som er bygget ett par kilometre fra Sundeveien mot er bare flott for fremkommeligheten Men den er glatt som en skøytebane når det regner. Etter broen er det ett parti hvor vannet kommer fra ett bratt jorde hvor en grøft som mangler for å holde vannet borte fra den flotte gangveien. Ellers er vi meget godt fornøyd. Veldig dyrt med kino/teater/konsert/østfoldbadet Veldig mye positivt som skjer. Mange ildsjeler som gjør sitt ytterste for å skaffe et mangfoldig og inkluderende samfunn.

16 Kulturelle tilbudene bør være tilpasset alle samfunns grupper / klasser. Mer fritids tilbud til ungdommer med tilsyn fra voksne. Mer vedlike av kommunale veier. En luftig sentrum, uten alt for høye bygninger og breie fortauer i sentrum. Kjøre bort snøen fra sentrum gatene, og ikke dytte snøen her og der. Mye uro rundt skolestrukturen. Grøtvedt skole henger etter både teknisk og lærere. Mange lærere flykter fra skolen pga uroen. Dårlig vedlikeholdt skole å gå på for barna. Stygt og dårlige arbeidsforhold. Lite teknisk utstyr, henger på det tekniske som f.eks smarttavler. Lite fornøyd med politikere og rådmann når det gjelder behandling av skolene. Barna er ikke tatt hensyn til. Kultur og fritidstilbud til barn som er tilflyttere eller har lyst til å starte med eks. Sport og trening som -åringer uten å starte på barnekurs. Rett og slett flere tilbud til kultur og idrett for moroskyld og sosial hygge. Vedr. Helsetjenester gjelder mitt svar (misfornøyd) fysio og assistenttilbud til funksjonshemmede barn. helse og omsorg må samle tjenestene å åpne for brukerstyrt personlig assistanse. barn med funksjonsnedsettelser trenger trygghet og mulighet til å få assistanse for å fungere med familien. Slik at de ikke trenger å være kasteballer rundt i kommune-bestemte institusjoner. Det å måtte forholde seg til veldig mange forskjellige personer skaper utrygghet. Fysioterapeut i kommunen må ta ansvar for alle pasienter. Ønskelig med senere bussavganger i helger Det mangler bo og dagtilbud for utviklingshemmede på spørsmål, kanskje det er område som velges å glemme? Det er for dårlig fastelege dekning i kommune. Busstilbudet bør være oftere og binder bostedene med jernebane og andre steder i fylket. Det er ikke mange investorer som velger å etablere seg i kommunen. Kommunen bør tilrettelegge bedre. Valgte Steinerskolen, har aldri angret, det var en hovedgrunn til at jeg kom hit. Tragisk at den ikke blir profilert eller nevnt gjennom kommunen. Prøvde å endre på det gjentatte ganger via henvendelser tll kommunen, da jeg hadde barn der, men ble alltid avvist med at den ikke er kommunal. Det er et argument så tafatt at man kan gråte! Det er jo her den ligger! Det er riktignok en interkommunal friskole, men det vil også det vil si at foreldre fra andre kommuner velger å sende ungene sine til Askim. Det vil også si at de ungene som tilhører Askim merker at de ikke blir tatt med, gjennom kommunens informasjonskanaler. Tilhører de ikke kommunen? Jobb med holdningene innad i kommunen og informer om at skolen finnes. Heis flagget og vær stolt av den, støtt skolen med inkludering og sameksistensiell stolthet. inviter dem. Ta dere en tur dit. Jeg synes det er både trangsynt og tragisk slik det nå er. Jeg jobber med folk som sliter. Jeg er ikke imponert over de kommunale tjenestene i kommunen vedrørende de menneskene som har det vanskelig. Har bare bodd her i 9 måneder Den kulturelle spaserstokken må ikke bli borte i Askim selv om stortinget vedtar at den skal fjernes fra neste års budsjett. Jeg ønsker meg også et bedre kinotilbud. De gode filmperlene kommer for sjelden til Askim. Billettene til kulturhusets tilbud er for dyre, og kunne med fordel sponses av kommunen til f. eks. minstepensjonister, trygdede og enslige med små barn. Det samme gjelder inngangsbilletten til badet. Det hadde vært flott å få opparbeidet flere sykkelveier. Ikke nok fastleger. Sykehjemmet trenger en skikkelig renovering. Det er mange år siden det ble bygget nå. Inngangspartiet burde få en skikkelig "ansiktsløftning". Jeg har en sønn som har behov for boveileder på kveldstid. Dette er ikke et tilbud Askim Kommune har, men som er vanlig i andre kommuner. Dette har gjort at han i lengre perioder har bodd hjemme til tross for at han er over 0 år og eier egen leilighet. Ønsker også at det legges ut informasjon om kommunens tilbud på nettsiden. Bedre tilbud for personer med lettere psykisk sykdom som innkluderer oppfølging mot jobb. Håper kulturtilbudet for eldre på Løkentunet med den gylne spaserstokken fortsetter. Eldre på Løkentunet får ikke nyte godt av fysioterapi hvis de bor i institusjon noe som ikke er bra. Det blir gjort altfor lite for de gamle i den forbindelse. Opptrening av de gamle og at de får være med på ting selv om de er på en vanlig avdeling, er alt for dårlig tilrettelagt. Når Løkentunet blir bygd ut, må man tenke mer på farger og bygge mindre enheter av hensyn til de gamle. Slik det er nå, blir det vanskelig for gamle å finne fram. Det er for stort, og avdelingene ser ganske like ut.. Ang. pleie/omsorg: Håper det blir bygd ut mer v Løkentunet, både flere plasser og leiligheter.. Helsehuset, opprettholdelse av dagens nivå er et ønske.. Bedre dekning av fysioterapi-tjenester. Kronisk syke som har rett til behandling, får ikke dekket behovet da det er for liten kapasitet.. Folkeparken: Ta vare på den flotte parken vi har i Askim, et nytt bygg som kan gagne flest mulige. Utleieprisene for de som ikke er klubb i Askim er latterlig høye. Det er snakk om gymsaler..! Når du blir sendt hjem fra Askim legevakt med brukket rygg uten riktig diagnose er det svært dårlig. Overmedisinering på Løkentunet med påfølgende dillerium er synd og skam.

17 Som pensjonist er en del av disse spørsmålene helt uaktuelle å ha noen mening om Pleierne på enkelte bogrupper på Løkentunet har ikke tid til å stå/gå med brukerne og vil ikke prioritere brukers resursser. Det er for mange eldre og funksjonshemmede i sentrum, det er ikke leiligheter for barnefamiler i byen, selv om parken ved gågata har blitt bedre. Byen var sjarmerende før, med Rudolf osv. I de senere årene er det dukket opp stygge mur og betong byggninger. Kjøpesenteret dreper butikkene i gågata. Parkene på begge sider av AskimTorget er fine. Enkle tjenester må kunne utføres på sykehus lokalt(som brudd). Fødsler burde også kunne mestres lokalt. Kultur og fritidstilbud må styrkes radikalt og priser må ned, og hvor er den gode gamle ungdomsklubben? Der hvor alle kunne sitte og slarve i sofaen og møte kunnskapsrike veiledere i form av ungdomsarbeidere? Som ikke avviste noen men selv satte igang hjelpetiltak umiddelbart? Lavere terskel for å sette folk i arbeid lokalt. Mindre størrelse på bussene og mer tilpasset avgangstid for at man skal kunne rekke alt hverdagen krever. Man bruker en hel dag på å reise i indre, ofte ender man med å gå overkommelige avstander, noe som hadde vært sundt om ikke biltrafikken suste forbi og traff alle vanndammer. Fastlege er umulig å bytte om man ikke vil reise langt da ingen har ledig kapasitet. Helsestasjon/helsesøster og vanlige psykiske helsetjenester er så å si uoppnåelige. De skulle vært tilgjengelige hver virkedag - for veiledning. Til sist for lite fokus på mat og helse på skolen. Savner bowling Skolesituasjonen på barnetrinnet er svært usikker og medfører utrygghet for barna, spesielt på Grøtvedt! Det tar alt for lang tid for hjemmeboende eldre å få plass på sykehjem. Er heller ikke fornøyd med den faglige behandlingen på Løkentunet. Vedr. skole... Askim valgte en stor ungdomsskole og har ikke tatt overgangen fra to mindre til en stor alvorlig nok. Lærerne fra skolene er fortsatt delt i "to lag", det er i stor grad mobbing som ikke blir håndtert. Minstemann kommer hjem fra skolen og sier at han flere ganger har blitt spurt om å prøve hasj - i skoletiden. Virker som det er tilnærmet null kontroll og som foreldre er vi veldig bekymret. Store problemer med kvalitet på lærere i barneskolen (Rom) og utstrakt bruk av unge ufaglærte assistenter til undervisning alene i klassene. Dette er overhodet ikke akseptabelt. Komunen må tilrettelegge /hjelpe frivillige organisasjoner som tilbyr et suplemang til de offentilig tjenestene...røde Kors østfold har tilbudet ferie for alle en uke...for barn fra resjuss-svake familier som vil være med på sommerleir..her er det barn med fra alle Indre Østfold kommuner untatt Askim.. Foerspørsel har vert gjort til barnevernskontoet for gi de rette barna dette tilbudet... Askim Røde kors har og flere frivillige som vil være besøksvenn..her har det vert skriftlig henvendelser og møter med hjemme-tjenesten...for å få hjelp til å finne brukere som kunne tenke seg en besøksvenn.. I begge tilfeller har Askim røde kors IKKE fått respons. Konsekvensen er at barna ikke får tilbud om sommer-leir...ensomme eldere ikke får besøk og frivillige ikke får gitt hjelp til innbyggerne i vår kommune... Dette er trist.. Offentlige helsearbeidere har taushetsplikt...og frivillige i Røde Kors.. MEN HER MERER JEG BARNEVERNSKONTORET OG HJEMME-TJENESTEN MISFORSTÅR TAUSHETSPLIKTEN SIN.. Kunne vert en god historie for lokal presse..men det er vel ikke løsningen her.. Dette er noe kommunen må gripe fatt i.. Det bor veldig mange eldre mennesker i Askim og dem bor også lang fra sentrum men dem må handle i butikker for å kjøpe mat.dem må handle uansett vær. Så i sentrum,ved siden av en bygning som tilhører en burettslag er det sårt trengt tak over bussholdeplass med sittebenker. Så vi gamle mennesker kan sitte og venter på bussen for å komme hjem. BUsstilbudet er så dårlig at jeg vi påstå at det ikke eksisterer. Etter at Langnes togstasjon ble lagt ned, er det ingen annen måte å komme seg til toget enn å gå - km hver vei. hvis man ikke ønsker å bruke bil. Er man på togstasjonen etter kl 0 er det vannskelig å finne parkering. ( Her har i all fall kommunen en mulighet til å gjøre noe). Det er mange parkeringsplasser som står ubenyttet på dagtid fori parkeringstiden bare er timer. Jeg har forsøkt å sykle, men sykkelen har blitt stjålet to ganger. I vinter tok det for lang tid før gangstier og fortau ble brøytet at sykkel egentlig ikke er noe alternativ om vinteren. Om sommeren går det ikke buss i det hele tatt. Jeg mener aldri, Det er jo helt på tryne. Særlig fornøyd med fysioterapitilbudet. Ungdommen har ikke mye tilbud her hvis de ikke spiller fotball eller annen idrett. Da snakker jeg om alder -0 år. Det er lagt for lite ressurser i helse og utdanningssektoren, slik at de ansatte kontinuerlig kan forbedre seg. For utstrakt bruk av ufaglærte, som også får for dårlig opplæring. Kommunen burde ha flere incentiver og støtteordninger til nyopprettede småbedrifter. Ang. barnehage: Håper det vil være små barnehager også i framtiden. Ang. skole: Ønsker ikke at elevtallet ved skolene skal øke som følge av skolenedlegging i framtiden. Vanskelig å kommunisere med barne- og ungdomsskolene.

18 Barnehagesektoren på kommunalt plan, er i ferd med å ødelegge seg selv. Vi trenger fortsatt kommunale barnehager! Og de bør ha en virksomhetsleder som taler barnas sak, altså en brukervennlig barnehage. Vanskelig å få i pose og sekk. Men når det kommer til fritidstilbud er selvsagt barn og ungdom førsteprioritet. Samtidig skal man ikke glemme de som er eldre i samfunnet. Det er jo tross alt pga av dem vi har mulighet til å gi barn og ungdom de alternativene dem har :) Skolene er overfylte. Ved nedleggelse av Grøtvedt skole vil det bli enda mindre plass en i dag. Skal man flytte alle elevene over til den ene siden av Askim? Hva med verdien på boligene i det området rundt Grøtvedt? Har barnebarn på barneskolen, (Rom) og mitt inntrykk er at det er for mange elever i klassen. Det virker som om de lokale politikerne gjør alt de kan for å drepe utelivet i Askim. Spesielt behandlingen av To Fruer er sjokkerende dårlig, barnslig og på grensen til sjikane. P.S: Vi vil ha McDonalds. Jeg var ganske skuffet at datteren vår klarte seg ikke på vgs Askim: de klarte ikke å få på plass en nok utfordrende skolegang for henne og det var heller ikke mulig at hun kunne overhoppe et trinn; hun er nå på en privat skole i Oslo (Tyske skole). Der avslutter hun etter to år med norsk vitnemål pluss en tysk abitur. Skolepolitikk laget av mennesker totalt uinteressert i fakta, og mer interessert i penger (rådmann) eller å ha bildet i avisen (ordfører) Det er nesten ingen tilbud for voksne Opplever at familiens hus er konstant underbemannet og at man stadig får nye personer å forholde seg til. Særlig gjelder dette ppt, men også fysio/ergo. Legevakt har timeavtaleordning, for at man skal slippe å sitte og vente så lenge, men har likevel opplevd flere ganger å måtte vente i flere timer. Når man har et barn med bruddskade og de som hoster blir prioritert foran er dette uforståelig. Glad for at politikerne tok barn på alvor og beholdt fem barneskoler. Savner en helhetlig plan og gjennomføringsevne når det kommer til Skole og oppussing og vedlikehold av disse. Mye penger kunne vært brukt bedre ved en bedre planlegging. Veldig vanskelig for barnefamilier å flytte til Askim. Hvis Askim ønsker å være en vekst kommune må det legges bedre til rette for barnefamilier som flytter til kommunen. Det må være mulig å få barnehageplass når en flytter til kommunen. Kommunen bør i det minste kunne gi bedre svar en "det er fullt, dere står på venteliste". Fortsetter dere med en type tilbakemelding vil barnefamilier heller velge Spydeberg (som de fleste anbefaler, der er det ledig passer). Ikke fornøyd med Askim Ungdomsskole. Bussforbindelser til Ihlen er for dårlig, man kan ikke ta kollektivt tilbake fra jobb og i helgene. Nå etter at Langnes stasjon ble nedlagt og timeekspressen knapt går forbi håper jeg busstilbudet bli bedre for oss på Ihlen. Sønnen vår på. trinn på Askimbyen skole. Vi er svært fornøyd med både skole og SFO. Det som trekker ned er kommunens planer om å bygge på Askimbyen skole ved nedleggelse av Grøtvet barneskole. Det virker som en kortsiktig løsning som vil gå ut over skolens ressurser og utearealer. Det liker vi dårlig. Har heldigvis knapt hatt bruk for helsetilbudene Grøtvedt skole må bli tatt vare på. Om få år vil det være unge familier der de "eldre " bor nå. Vi må tenke langsiktig. Alt det dere gjør nå med å bygge paviljonger er ikke lurt. Husk at disse også må holdes ved like,og det koster også penger. Det er farlig for både barn og voksne å la så mange barn ferdes i byen. Det går mange eldre på fortauet der barn fra Askimbyen skole går og sykler. Jeg ble selv syklet ned av en elev fra Askimbyen skole. Jeg gikk på fortauet utenfor Biltema og en gutt sylket på meg bakfra. Vi falt begge i bakken. Det gikk ganske bra,men hadde jeg vært eldre tør jeg ikke tenke på hvordan det kunne gått. Har egen bil, derfor er det svært sjelden jeg bruker buss Løkentunets kortids/rehabavd har ikke fagpersonell til å ta seg av de sykeste personene som blir utskrevet fra sykehusene i dag.derfor bør kommunejn oprette flere plasser ved H'ELSEHUSET,slik at de sykeste får den behadling de har krav på.løkentunets ledelse er gode til å skrive rapporter som går i deres favør. Savner at Askim reklamerer for seg selv og hva de faktisk har å by på. Skole: drives ikke i tråd med vedtatte regler og retningslinjer. Fint på papiret; ikke fint å være barn i Askimskolen. Jeg synes Askim kommune bør gå aktivt inn for skape nye og flere arbeidsplasser. De bør gå inn for å gjøre det attraktivt for nye bedrifter å starte opp her i byen, slik at de som bor her også bør ha mulighet til å jobbe her. For dårlig med busser i Sollia+ at det ikke er buss på Lørdager. BUSSENE KUNNE GÅTT SÅ LENGE BUTIKKENE ER OPPNE

19 Timeekspressbussen til Oslo har for få avganger. Askim er en pendlerkommune. Savner tilbudet hvoe buss/tog billett kunne brukes om hverandre. Laaange ventelister for fysioterapi med rekvisisjon. Hvorfor må vi som foreldre leve med så stor usikkerhet rundt grødtvet skole? Dette er ikke bra, verken for foreldre, ansatte eller barna. Svært fornøyd med rehabilitering på Løkentunet etter et uhell. Legevakt fungerer svært dårlig siden man ikke kan få legehjelp på dagtid. Busstilbudet til Ihlen er svært dårlig. Ingen buss i skolens sommerferie. Ingen buss til fra Askim etter ca :0 Tilbud for seniorer bør forsterkes. Spesielt på it siden bør det satses mer på opplæring for de som ikke klarar det selv. Bruk Seniornett Askim mer. Det bør ikke kuttes ytterligere i tilbudet innen pleie og omsorg, men heller gis flere midler. Det burde vært flere fysioterapeuter for forbyggende tiltak. Den kulturelle spaserstokken må opprettholdes, og eldre på sykehjem burde heller få økt kulturelt tilbud enn mindre. Kulturhuset er et kjempeviktig bidrag for trivselen i kommunen. 8. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens bygg og infrastruktur: Gjennomsnitt Serienavn Skolebygg Barnehagebygg Idrettsanlegg Bilveier Gang- og sykkelveier Turveier Omsorgsboliger 8 Utleieboliger 9 Sykehjem (Løkentunet)

20 Spørsmål Gjennomsnitt N Skolebygg, Barnehagebygg,0 89 Idrettsanlegg,8 900 Bilveier,9 89 Gang- og sykkelveier,8 898 Turveier, 90 Omsorgsboliger,0 900 Utleieboliger,08 89 Sykehjem (Løkentunet), Skolebygg.8%.8%.%.8% 8.8%.9%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,8%,8%,% 8,8%,8% Svært fornøyd,9% Ingen formening,% N 900

21 0. Barnehagebygg.%.% 9.8%.%.%.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,% 9,8%,%,% Svært fornøyd,% Ingen formening,% N 89

22 . Idrettsanlegg 0.%.%.%.%.% 0.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd 0,%,%,%,%,% Svært fornøyd 0,% Ingen formening,% N 900

23 . Bilveier.8%.%.%.%.%.8%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,8%,%,%,%,% Svært fornøyd,8% Ingen formening,% N 89

24 . Gang- og sykkelveier.%..%.%.%.%.8% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,,%,%,% Svært fornøyd,8% Ingen formening,% N 898

25 . Turveier.%.%.%.%.8%.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,%,%,%,8% Svært fornøyd,% Ingen formening,% N 90

26 . Omsorgsboliger.9%.8% 8.% 0.%.%.% 9.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,9%,8% 0,%,% 8,% Svært fornøyd,% Ingen formening 9,% N 900

27 . Utleieboliger.9%.% 0.%.9%.8%..% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,9%,% 0,%,9%,8% Svært fornøyd, Ingen formening,% N 89

28 . Sykehjem (Løkentunet).%.% 8.%.%.%.%.% 8 0 Svært misfornøyd Svært fornøyd Ingen formening Svært misfornøyd,%,% 8,%,%,% Svært fornøyd,% Ingen formening,% N 89

29 8. Hvor er det du skaffer deg informasjon fra kommunen? Serienavn Sosiale medier Hjemmesiden til kommunen Servicetorg Annonser i lokal avis og radio N Sosiale medier 00, Hjemmesiden til kommunen 00, 9 Servicetorg 00, Annonser i lokal avis og radio 00, 8 9. Sosiale medier

30 00, N 0. Hjemmesiden til kommunen , N 9

31 . Servicetorg , N. Annonser i lokal avis og radio

32 00, N 8. I hvilken grad mener du disse informasjonskanalene er viktige: Gjennomsnitt Serienavn Sosiale medier Nettside Servicetorget Annonser i lokal avis og radio Spørsmål Gjennomsnitt N Sosiale medier, 8 Nettside, 8 Servicetorget,0 88 Annonser i lokal avis og radio,0 8

33 . Sosiale medier.%.% 9.%..%. 8.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig,%,% 9,%,,% Svært viktig, Ingen formening 8,% N 8

34 . Nettside 0.%.%.%.8%.% 9.%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig 0,%,%,%,8%,% Svært viktig 9,% Ingen formening,% N 8

35 . Servicetorget 0.%.%.%.%.% 0.%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig 0,%,%,%,%,% Svært viktig 0,% Ingen formening,% N 88

36 . Annonser i lokal avis og radio..% 0.%.8%.%.8%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig,,% 0,%,8%,% Svært viktig,8% Ingen formening,% N 8

37 8. Kommentarer: Gode og ryddige nettsider. Bra med aktivitet på sosiale medier. Nyheter på sosiale medier kan fort forsvinne i "strømmen" Det er ikke lett å svare på om man er fornøyd med bygg som skoler, nye ungdomskolen er helt super, men hav med vedlikehold av de andre? De detter jo sammen på grunn av elendig vedlikehold. Når det bygges nytt, må også vedlikehold av bygninger tas med Mye "lapping" av veier Fartsdumer og redusert fart på Katralveien Skulle gjerne ha hatt hele lysløypa utbedret Veldig bra med tydelig tilstedeværelse fra ordføreren på facebook. Avis er viktig for meg, ikke lokal radio Mangler plasser for demente. plasser til en befolkning på 000 mennesker er alt for lite. Demente opptar plassene på rehab. og korttidsavd. Svært fornøyd med ny ungdomsskole. Se forrige kommentar mht Grøtvedt skole. Løkentunet og omsorgsboliger må bygges ut (spent på hva som skjer når Løken ungd.skole blir revet). Avisen har jeg ikke pga det er for dårlig avis og pga den er for dyr og jeg leser ikke i den. misfornøyd med at det bare er en offentlig ungdomsskole. At det ikke er noen alternativ for ungdom som ikke klarer å tilpasse seg. Jeg tror det kan være medvirkende faktor for drop out. Servicetorget gir nå et dårligere tilbud enn før. Fler kunder opplever å ikke få den hjelp de ønsker. Veistandard på Kykkelsrud er elendig. Asfalten er full av huller. Ble forsøkt lappet på, men dette er ikke tilstrekkelig. Det er mange veier som har veldig dårlig asfalt som bør utarbeides og få tett hullene som er der. Og det har vært mye dårlig gatebelysning. Har ikke avise - info kommer ikke frem Det er ofte dårlig med belysning på gang og sykkelveier. Det burde vært gang og sykkelvei langs Tømmeråsveien. Opprusting av lysløyper, Korsegård lysløype har forfalt. Delvis meget dårlig asvfalt langs Blunkeslett. Plenklipp og vedlikehold av Blunkeslett. Gangvei til Mysen, mangler mellom slitu og sekkelsten/korsegård trist at informasjonen er mest på ofentlige kontorer Har ikke hatt så mye bruk av tjenestene. Skulle ønsket bedre informasjon i for av et hefte om kommunen da vi flyttet hit. ( Velkommen til Askim) litt om arbeid og muligheter skole etc: Veldig hullete veier enkelte steder. Skolene har trange klasserom og dårlig luft. Kunne vært flere turveier utenfor tettbebyggelsen. "Linna" til Solbergfoss - er et eksempel, som kunne utvides. Det trenger ikke være opplyst eller asfalt. Veldig bra nettside og servicetorg. Tragisk at det er så motstand mot bruk av hest på Linna. Kommunen trenger bedre tilrettelegging for bruk av hest. Viktig for mange barn, unge og voksne. Veldig humpete gangveier Igjen: Jeg jobber med folk som er i sårbare livssituasjoner. Svært mange har uverdige kår og får lite tilbud gjennom kommunen. Og de som skal etablere seg i dag, uten rike foreldre og familie på hvert gatehjørne? Flere billige ungdomsboliger ville være på sin plass. Dessuten mangler vi gode, ustigmatiserte, interkulturelle møtesteder Bedre vedlikehold av veier.

38 Jeg er ikke bruker av pleie-og omsorgstjenester, men jobber på Løkentunet, derfor mener jeg noe om det. Ser gjerne at politiske møter og ulike arrangement omtales/ annonseres i lokalavisen i forkant Eldre mennesker får mest med seg i papiraviser, det vil derfor være helt feil å gå over til bare nettsider for folk som ikke kan bruke en pc. Synes ordfører er veldig flink til å oppdatere om hva som skjer i kommunen Veldig greit å kunne hente informasjon når det passer meg, og ikke når det tilfeldigvis sendes på radio. Nettet er bra, både sosiale media og hj.siden. Den nye ungdomskolebygningen ser ut som et fengsel fra utsiden. Ang. sykehjem - ser i nærmiljøet at det er for få sykehjemsplasser. Mange burde fått lenge før de slipper gjennom nåløyet. Løken ungdomsskole er en skam for kommunen, Askim ungdomsskole er fantastisk, men skandale med fuktskader og brann. Grødtvedt skole må helrenovere. demensavd(lukket)underbemannet både dag og natt.makter ikke individuell oppfølging av beboere. elendige rutiner for kommunikasjon med pårørende. mangler rutiner for kontakt lege--pårørende. beboere kommer aldri ut,grunnet underbemanning,opplevet at beboere skadet hverandre, og dårlig oppfølging av ansvarlig lege i livets siste fase Mange flotte bygg i kommunen. Det som er viktig er at nye bygg (skoler oss. ) blir bygget på en slik måte at de krever minst mulig vedlikehold, for vedlikehold av kommunale bygninger ser ikke ut til å bli prioritert. Dårlig vedlikehold er også noe som går igjenn på kommunale veier. Folkene som ordner med dette er både hyggelige og imøtekommende når vi ringer å sier i fra om feil og mangler. Men det blir alt for mange nødreparasjoner gang på gang,pga.mangel på ressurser og utstyr Askim har i liten grad tatt høyde for at det skal være mulig å ta seg fram på bena eller på sykkel. Skolebarna skal gå, men det hadde vært fint om de voksne også kunne bli oppfprdret til å bevege seg i sentrum uten bil... Ad. tur og gang-/sykkelveier skulle jeg ønske at det kunne kommes frem til en avtale som gjorde det mulig for hest og rytter å ri/ gå tur på solbergfosslinna, vammalinna og kykkelsrudlinna. Feks på ukedager før og helgedager etter. Med forutsetning om å stoppe for møtende turgåere og sykler, vise generelt hensyn (og skrape evt møkk i kanten). Askim har noen fine turområder og mye trafikkerte småveier. Det er et stort ønske at Askimfolk kan gjøre rom for hverandre med naturen som felles møtepunkt. Har blitt tatt godt i mot i Askim skytterlag, men foreningen har ikke anlegg om vinteren slik at vi må dra til andre komuner for å skyte. Det er veldig synd Ønsker gangvei mellom Korsegård og Sekkelsten. Mye brukt,men farlig strekning for syklende og fotgjengere. Er ikke alle som bruker sosiale medier Enkelte småveier er helt forferdelig. Blant annet Katralveien. Her mangler det også gangvei. Livsfarlig vei da bilene kjører i 00km der. Mange barn og unge og mennesker generelt som ikke har annen utvei enn å gå der. Ingen annen måte å komme seg til Riseng boligområde på. Et stort boligfelt hvor folk snart fortjener å få ordentlig vei og det viktigste... GANGVEI! Må det skje en ulykke der før noe blir gjort? Kommunene har en dårlig vedlikeholdsplan for bygningene de drifter. Ved oftere og bedre vedlikehold, kunne flere bygninger vært i bedre stand over lengre tid. Det er sosiale medier som folk søker. Trenger man informasjon, så har man ikke tatt vare på gamle aviser for en gang åpne i tilfelle. Mer eller mindre alle har mulighet til å søke på internett, eller ta en telefon. Annonsering? Bruk heller pengene på noe viktigere :) Vi vet hvor vi skal henvende oss. Skolebygg: Hvis man hadde brukt litt midler på vedlikehold opp igjennom årene, så hadde man kanskje sluppet disse kjempeløftene, når alt er i ferd med å rase sammen. Smaalenenes avis er en høyrevridd og diskriminerende avis. Askim kommune burde si opp sitt abonnement. P.S: Vi vil ha McDonalds. Nettsiden til Askim kommune slik den fremstår i dag er ikke brukervennlig eller særlig godt designet. Det er en dårlig søkemotor på den, som sjelden kommer opp med treff på det man søker etter. Ikke nok plasser på Løkentunet. Jeg syns kommunen investerer litt for mye penger i skolebyggene. Vi bodde tidligere i Bergen og der var skolebyggene mer gammel.

39 Engerveien med tungtrafikk til kloakkrenseanlegget er alt for smal. Kommunen har godkjent boligbygging der, men "veisjefen" bygger vei på maks fire meters bredde. Skolebygg: det er vel nok å nevne prestisjeprosjektet ungdomskolen,, Dette i tillegg til tankekorset mobbing. Hvodanr skal en elev kunne bytte skole når en dust ( eller tre) fant ut at en ungdomskole er nok? Og dere tar fortsatt ikke inn over dere at Askim ikke ligger så godt an i arbeidet mot mobbing i skolen Lite informasjon om ventetider/kø i barnehager. De på servicetorget er flinke til å sende henvendelser videre. Man får som regel "god dag mann økseskaft" i fra de som skal kunne svare om det som blir spurt om. Skolebygg:se tidligere kommentar. Bilveier: mye dårlige veier. Sykkelveier: er det noe særlig av det? Innen idrett er det dårlig tilrettelagt innen Turn. Dyktige medarbeidere på servicetorget! Nettsidene ikke alltid like oppdaterte. Vei standarden i kommunen bærer preg av særdeles dårlig vedlikehold. Og slik har det vært i mange år. Kostnadsmessig sett så vil jeg tippe at det er mye penger å spare på å gjøre jobben (asfaltere) skikkelig gang, kontra det å drive med lappeteknikk metoden titt og ofte. Synes det er for lite fokus på å skape det pent rundt Løkentunet. Manglende beplantning, plenklipping, luking etc.. I tillegg nå som det er forbudt å røyke ved inngangen bør det settes opp et leskur med forbindelse til inngangen slik at de av beboerne som gjør det kan få dette til på en god måte. Viktig at det satt av midler til vedlikehold av bygninger også, så ikke alt forfaller i løpet av kort tid. Kommunens hjemmeside kan være litt vanskelig å finne fram på, det burde vært bedre søkemuligheter. Mange fortau og gangveier har store hull og høye kanter, bør fikses opp så de blir lettere og sikrere å bruke for både gående og rullende brukere. 9. Hvor viktig eller uviktig er det for deg at Askim Gjennomsnitt Serienavn er en god kulturby er en god kommune for næringsvirksomheter fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant barn og unge fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant eldre og mennesker og nedsatt funksjonsevne

40 Spørsmål Gjennomsnitt N er en god kulturby,8 90 er en god kommune for næringsvirksomheter,0 900 fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant barn og unge, 900 fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant eldre og mennesker og nedsatt funksjonsevne, er en god kulturby.9%.%.% 0.9%.8%.%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig,9%,%,% 0,9%,8% Svært viktig,% Ingen formening,% N 90

41 . er en god kommune for næringsvirksomheter 0.9%.%.%.8%...% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig 0,9%,%,%,8%, Svært viktig, Ingen formening,% N 900

42 . fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant barn og unge 0.% 0.%.%.8%. 8.%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig 0,% 0,%,%,8%, Svært viktig 8,% Ingen formening,% N 900

43 . fortsetter satsningen på «tidlig innsats» blant eldre og mennesker og nedsatt funksjonsevne 0.9% 0.%. 9.8%.%.%.% 8 0 Svært uviktig Svært viktig Ingen formening Svært uviktig 0,9% 0,%, 9,8%,% Svært viktig,% Ingen formening,% N 90

44 . Kommentarer: legge bedre til rette for eldre mennesker å få seg bolig der de kan stelle seg selv, men under et visst tilsyn. Eks. en dame på 90 år med god økonomi og som fortsatt ønsker å klare seg selv. Vitsen er at det ligger sentralt. Ikke lengre avstand fra sentrum enn Løkentunet. Alle disse områdene er svært viktige, men det største ansvaret for barn og unges utvikling burde ligge hos foreldrene. Kommunen burde være en god støttespiller ved å legge ting til rette for å lette familienes livsvilkår, og samtidig være holdningsskapende ved å framheve viktigheten av fellesskap i et samfunn gjennom alle sine engasjementer. Skole!!!!!! Så viktig med tidlig innsats. Kan bli enda bedre hvis man tenker mer tverrfaglig! Trengs flere fysioterapeuter i kommunen her som kan jobbe helsefremmende og forebyggende, særlig på helsestasjon og ikke minst på skolen! Definer tidlig innsats? Her er definisjonen av tidlig meget vid, og forskjellig ettersom hvem du spør. Det er for få ansatte på Familiens Hus til å følge opp og iverksette planer. Fullt av gode intensjoner, og mange gode ideer og prosjekter. Men det meste stopper opp på grunn av mangel på personell eller feil bruk av ressurser. Viktig at kommunen tar vare på sine innbyggere, unge som gamle. At barn og unge har tilbud som engasjerer, ikke bare sport. At gamle føler seg verdsatt og tatt vare på i alderdommen. Korte ventelister til sykehjemsplass og eldreboliger - så hver person og familien rundt er trygge. Fortsetter satsningen på "tidlig innsats"? Hvilken satsning? Askimskolen må heves betydelig både faglig og med tanke på arbeidsmiljø for skoleelevene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er alt for lite å se i arbeid. Er det på grunn av manglende tilrettelegging? Tidlig innsate blandt barn og unge bør oppjusteres. Siden de små barnehagene ser ut til å bli borte og det blir færre barnehageplasser i sentrum, mener jeg tilbudet blir dårligere. Ikke alle har tilgang på bil for å få barna i barnehagen. Særlig mange av våre nye landsmenn og helt unge foreldre vil slite med å levere barn på utkant barnehager. Mer satsning på lavterskeltilbud i skolen og tidlig innsats mot barn og unge ved 00 % helsesøster og 00 % psykiatrisk sykepleier ved hver skole med "åpen dør". Synes kommunen har veldig dårlig innsats, både sent og tidlig når det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjør den noen innsats på det området i det hele tatt? Kan ikke se at det allerede finnes noen nevneverdig tidlig innsats blandt barn og unge, men det er svært viktig å komme i gang, spesielt på barneskolen. Slutt å tenk bare penger med barn og gamle. Tidig insats:viktigt unsett ålderskategori. Men ska eldre klara sig mest og lengst mulig hemme når kommun ikke har gott nog med resurser,bør det komma høgt upp på prioriteringslistan Kultur før at øka turismen Viktig å sattse på barna, det vil da på lang sikt bli flere mennesker med en god mental helse. Som igjen vil føre til færre mennesker som får trygdeytelser. Vi har et veldig flott kulturhus med god variasjon i programmet. For å kunne fortsette tidlig innsats i barnehage, skole og andre instanser må kommunen opprettholde de stillinger som er. Flere nedskjæringer vil gjøre at de forskjellige institusjonene kunn klarer å utføre sine primærtjenester. Kursing av personale for hvordan jobbe med det enkelte barn. Oppdatere hva finnes på markedet. Innkjøp av nødvendig utstyr. Ser gjerne at kommunen etablerer et forum der arbeidsvillige pensjonister kan utvikle næringsrettede ideer/etablere virksomhet og møte næringslivet med tilbud om enten faglig kompetanse eller å bistå bedrifter som trenger ekstra veiledere til lærlinger etc. Vet ikke hva som her menes med "kultur" hvis det er sang og spil etc, er det kanskje for mye hvis det hindrer ungdommen i å engasjere seg idrett og andre helseforebyggende aktiviteter pluss nyttig utdannelse. usikker på hva som gjøres i dag for å stimulere næringsvirksomhet Det er viktig at man får en verdig alderdom, noe flere eldre dessverre ikke får i Askim. det er viktig å satse på at alle får det, ikke bare i startfasen av alderdommen som ved tidlig innsats blant eldre. De som jobber med eldre, må være interessert i dem, ikke bare være der for å tjene penger eller møte kollegaer. Sitter igjen med et inntrykk av at altfor mange er mest opptatt av det siste. Har møtt på en del av våre nye landsmenn som gjør en svært god jobb på Løkentunet, spesielt fra Filippinene, fra Burma og noen fra Kosovo i tillegg til noen få norske. Det bør satses mer på forebyggende grupper og intervensjoner hos de eldre flere steder i kommunen; Kirkegata og Storgata, i tilegg til de to som er på Løkentunet. Balansetrening og styrketrening har en del å si for fall forebygging og kan spare samfunnet for store kostnader rundt operasjon og rehabilitering.

45 Det at det selges rusmidler på Askim ungdomsskole er uakseptabelt. bedre tilbud for avlastning og støtte til pårørende med ansvar for demente nære familiemedlemmer Gullegget i Askim er at det har et tett og kompakt sentrum med alle de butikker som er nødvendig i det daglige. Dette er både miljøvennlig og gunstig med tanke på fremtiden. Større budsjett til barnehager og skoler!!! Ledende spørsmål når en ikke vet hva som menes med "fortsetter satsingen på... Kan ikke ha en mening da, men håper at den er reell og da er den svært viktig Kommunens ansatte har ikke ressurser nok til å forsvare begrepet tidlig innsats! Alt dette er viktig. Det er jo selvsagt ressursene som styrer mulighetene. Skal vi ha muligheter, må vi ha inntekter! Tilretteleggelse for god næringsvirksomhet er en god ressurs. Det faktum at rådmannen vil legge ned en av barneskolene for å spare penger, viser hvordan Askim kommune "satser" på barn og unge. Den videoen som ble lagt ut på Facebook er misvisende og direkte feil. Hva mener dere med fortsatt satsing på tidlig innsats? Dere burde begynne å satse på det Det viktigste er at tidlig innsats betyr noe i praksis, hjelper ikke med fine ord hvis det ikke blir fulgt opp. Virker som Askim prøver å fremstå som en kulturby, men det er den ikke, og den vil aldri bli det. Og det var heller ikke viktig for oss da vi flyttet hit. Gode skoler og barnehager er langt viktigere. Gjør det attraktivt for nye bedrifter å etablere seg her. Tenk hvor mye penger det er å hente på å ha flere bedrifter her. I tillegg skaper disse nye arbeidsplasser. Det bør også gjøres en innsats på å fokusere på renovering av bygg. Når man gir tillatelse til å sette opp nybygg, så pass på at de glir inn i omgivelsene. F.eks ikke gi tillatelse til å sette opp blokker der hvor det er bare er eneboliger. Se på helheten! Det er ikke spesielt vakkert bygningsmessig på en del steder her i byen. Få bygd et god tilrettelagt bygg der parklokalet er. Sats litt på det... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Denne kommentaren er tatt ut da den inneholder upassende formulering rettet mot navngitt person (LSB)

46 . Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Askim kommune har cirka.00 innbyggere og har et mål om å vokse med nye innbyggere hvert år. De siste årene har befolkningsveksten vært rundt 0 nye innbyggere i året. Trenden viser at befolkningsveksten i Osloregionen er økende. Dette kan også ha betydning for Askim Gjennomsnitt Serienavn Askim kommune bør legge til rette for økt befolkningsvekst: Spørsmål Gjennomsnitt N Askim kommune bør legge til rette for økt befolkningsvekst:,0 89. Askim kommune bør legge til rette for økt befolkningsvekst:.%.% 9.% 9.9%.8%.%.8% 8 0

47 FOLKESTEMMEN :0 Helt uenig Helt enig Ingen formening Helt uenig,%,% 9,% 9,9%,8% Helt enig,% Ingen formening,8% N 89. Hvordan mener du vi bør bygge for en eventuell økende befolkningsvekst? Økt befolkningsvekst og klimahensyn gir behov for god utnyttelse av arealene og kompakte tettsteder % 0.%..8%.% Bygge ut nye områder ved å utvide tettstedet på dyrket mark Bygge ut nye grender utenfor tettstedet, men ikke på dyrket mark Bygge tettere enn idag Bygge høyere enn idag Ingen formening Bygge ut nye områder ved å utvide tettstedet på dyrket mark 0,% Bygge ut nye grender utenfor tettstedet, men ikke på dyrket mark 9,% Bygge tettere enn idag, Bygge høyere enn idag,8% Ingen formening,% N 900

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 - innbyggernes kommentarer Innbyggernes kommentarer til tre åpne spørsmål: - På hvilke områder har kommunen LYKTES de siste to årene? - På hvilke områder har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? - Har

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2.

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal 2 Mars 2011 Side 4-15 Døves Tidsskrift 2-2011 Side 03 Kunnskapsdepartementet uten kunnskap Side 04

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Østensjø Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Østensjø Arbeiderparti 1. Kristin Sandaker, f. 1963 2. Pål Einar Røch Johansen, f. 1982 3. Liv Thorstensen, f.

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG May-Heidi Sandvik Leder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren er her! Snøen smelter, hestehoven titter frem og dagene blir lysere.

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer