knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2014"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Cominor Sikkerhetsdagen Vadsø utover det forventede

2 innhold november 2014 Kjære medarbeider Forslag til statsbudsjett for 2015 er nettopp lagt frem. Regjeringen har en ambisjon om å få flere til å reise kollektivt. I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å bruke 22 milliarder kroner på kollektivtrafikk. Svimlende beløp, men hva betyr det i praksis? I forhold til 2014-budsjettet er det en økning på 8,5 prosent. Budsjettets vinner ser foruten jernbanen ut til å være storbyene. 976 millioner kroner er satt av til belønningsordninger for storbyene og miljøavtaler. Bra for storbyene, men statsbudsjettet gir begrenset med nye midler til lokal kollektivtrafikk. Effekten av dette kan bli betydelig for våre distriktsrelaterte bussferge- og hurtigbåt- ruter, der enkelte fylkeskommuner allerede har varslet store kutt i neste års samferdsels budsjett. I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å bruke 22 milliarder kroner på kollektivtrafikk. Det betyr ikke bare at innbyggerne i distriktet får et vesentlig dårligere transporttilbud men det vil også medføre at det blir enda vanskeligere å rekruttere sjåfører og sjøfolk. Erfaringen viser at kombinasjonen av reduksjon i rutetilbudet samt konsentrasjon av morgen- og ettermiddagsruter medfører flere delte skift og færre fulltidsstillinger. Med andre ord, det blir mindre attraktivt å søke seg til disse stillingene. Statsbudsjettet er ikke endelig vedtatt og vi håper i den sammenheng at de berørte fylkeskommunene klarer å synliggjøre hvilke store samferdselsmessige utfordringer distriktene står overfor. Vi har hittil hatt en flott høst med lite nedbør og lite vind. Begge deler er bra for busser og ferger, men i sist uke ble det dessverre rapportert om en buss av veien. Årsak; glatt føre. Vær oppmerksom, vinteren er i anmarsj, tilpass farten etter vær- og føreforhold. Tilbakemelding fra våre reisende er viktig for at vi skal kunne forbedre oss og levere et godt produkt. Ofte er det nok lettere å melde det som er negativt enn det som er positivt. I dag fikk jeg en hyggelig tilbakemelding fra en utenlandsk turist som hadde fulgt en av våre busser til Preikestolen. Hun meldte om en særdeles serviceminded sjåfør som hadde hjulpet henne og hennes reisefølge. Hun ønsket å videreformidle dette, samtidig som hun fortalte at hennes reisefølge som en konsekvens av den gode servicen, kun hadde benyttet Boreal busser på sin videre reise i Norge. Boreal Challenge er inne i en travel høstsesong der det fortsatt er mulig å sanke mange poeng. Alle tiltak som bidrar til å redusere antall skader, bedre helsen og redusere drivstoff-forbruket gir poeng. Til slutt vil jeg gratulere Boreal sitt bedriftsfotballag i Stavanger som har vunnet årets 3. div. avd. A. Laget består av sjåfører og funksjonærer med en fin blanding av voksen ungdom og litt yngre ungdom. I tillegg snakkes det mange språk på banen når situasjonen tilsier det. Laget har utmerket seg med festfotball (utover det forventede) i årets serie og er med sine positive og gode holdninger en flott ambassadør for Boreal. Vi ønsker laget lykke til i neste års 2. div. Konsernleder Kjetil Førsvoll Cominor har fått økt framtidstro...4 Ønsker flere unge bak buss-rattet... 6 Turnusplaner via App...7 Alle ville eie litt i Hanøy...8 Trampe... 9 Sikkerhetsdagen 2014:...12 Vadsø en hektisk arbeidsplass i nord...14 Boreal Challenge...16 Jubilanter Knutepunktet høst 2014 Vi er allerede i november, årets kanskje gråeste måned, med alt hva værgudene har å by på av utfordringer. Men, det er kun noen få uker til folk flest går i gang med juleforberedelsene (enkelte butikkkjeder er nok i gang allerede). Her i Knutepunktet ser vi heller ingen grunn til å dvele, før vi går i gang med neste utgave. Den skal være ferdig trykket og sendt ut i løpet av første halvdel av desember. Så det er bare Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Torbjørn Kindingstad tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Ingrid Aukland tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 28. november. Side 4 Side 8 Side 14 å komme i gang med å forberede og sende inn stoff. Vi tar høyde for at juleutgaven skal bli årets høydare, og satser på at alle de gode bidragsyterne som vanlig trår til for å få dette til. Deadline og adresser finner du nede på siden, Husk bare at bilder må ha høy oppsløsning. Ha en fortsatt fin høst! Bjørn A. Jensen (red.)

3 Kjetil Førsvoll Tillitsvalgt Ole-Roger Storås sier de ansatte er ensidig positive til Boreals oppkjøp i Cominor. Foto: Nordlys.no t har kunnet by på vinterstid. Spektakulære Nordlys-turer med Cominor-busser er noe av det selskape Cominor har fått økt framtidstro Boreal kan nordnorsk kollektivtrafikk og kjenner til hvilke utfordringer det gir. Denne kompetansen er svært viktig i et krevende anbudsmarked. Det sier daglig leder i Cominor, Hege Pedersen. Hun er glad for å få Boreal som majoritetseier, og ser fram til en ny situasjon for selskapet med hovedkontor på Finnsnes i Troms. AV TORBJØRN KINDINGSTAD 4 Vi kommer til å fortsette den daglige driften som før, men regner med etter hvert å kunne dra noen synergier ut av det faktum at vi nå har en majoritetseier som har betydelig kompetanse på bussdrift, sier hun. Det er i alle fall naturlig å bruke litt tid framover. Hege Pedersen mener at størrelse er viktig i den etter hvert harde anbudskonkurransen som er innen kollektivtransportmarkedet. Det vil ennå kunne ta litt tid før Cominor er fullt og helt integrert i Boreal Transport Nord. Boreal er fortsatt bare en majoritetseier med sine drøye 71 prosent av aksjene. Med flere mindre eiere, betyr det at full implementering av systemer osv kanskje må vente litt. Størrelse er viktig for å være konkur ranse dyktig. Slik utviklingen har vært har Cominor blitt smalt. Uten å vinne anbud har man som selskap svært lite å gå på. Derfor var Boreal som stor og seriøs aktør i dette markedet sterkt ønsket på eiersiden. Ikke minst fordi selskapet også forstår hvilke kostnader som er forbundet med det å drive kollektivtrafikk i den nordlige landsdelen, sier hun. Cominor står nå, i likhet med andre sel skaper som opererer i Troms, overfor store utfordringer. Troms fylkes kom mune som oppdrags giver skal spare penger, og disku terer rutekutt, noe som kan få konsekvenser. Ja, det er krevende samtaler med opp dragsgiver, og stiller oss overfor nye utfordringer. Men vi håper å finne gode løsninger som er positive for alle, sier hun. Jubel blant de ansatte Ensidig positivt! Det er karakteri stikken Ole-Roger Storås gir om de Cominoransattes reaksjon etter at det ble kjent at Boreal overtar som majoritetseier. Storås har 15 år bak seg i selskapet som sjåfør, han har vært tillitsvalgt, sitter i dag som ansatt-representant i bedriftens styre, og fungerer som tillits valgt fra tid til annen. En sentral person i tillitsmannsapparatet i sel ska pet med andre ord. Han er også medlem i kommune styret i Lenvik kommune der han representerer Arbeiderpartiet. Vi som ansatte har snakket mye sammen om Boreal etter at dette ble kjent. Alle er positive. Vi vet selvsagt at hver dagen kan komme til å se annerledes ut. Men vi har merket en svært positiv interesse og ikke minst en betydelig forståelse for den virksomheten vi driver, sier Storås. Selv har Storås mange og gode kontakter innen kollektivtransport i de nordligste fylkene, og kjenner Boreal som en stor og seriøs aktør innen kollektivtrafikken. De ansatte følte i lengre tid at Hurtig ruten som eier var lite opptatt av buss drift. De opplevde rett og slett at buss driften og Cominor ble oversett. Det er en grunn til at vi som selskap er der vi er i dag, sier Storås, og legger ikke skjul på at det er forventninger om nye tider i Cominor. Han peker spesielt på det positive for de ansatte med en Daglig leder i Cominor Hege Pedersen gleder seg til å fortsette i jobben med Boreal som ny majoritetseier. eier som har tanker om bedriften og om hvordan den best kan møte framtiden. Storås har vært orientert om prosessen med oppkjøpet fra starten. Som ansattrepresentant i styret har han hatt førstehåndskjennskap til det som har foregått. Møtet vi ansatte nylig hadde med styreleder Kjetil Førsvoll i Boreal Transport Nord var også meget positivt. Bare en slik ting som at selskapet ønsker å stelle i stand sosiale sammenkomster for medarbeiderne blir pekt på av de ansatte som viktig. Vi ser fram til en ny giv i selskapet, sier han. Passer godt for Boreal Også utenfor selskapet virker det som om Boreal som majoritetseier blir lagt merke til. Da Kjetil Førsvoll besøkte Cominor på Finnsnes, var avisa Troms Folkeblad på plass for å intervjue konsernlederen Det er to grunner til at vi gikk til dette skrittet. Det ene er at TIRB passer med oss som selskap, og det andre er at vi geografisk sett mener dette er riktig for oss, sier Kjetil Førsvoll i intervjuet med avisen. På spørsmål om hvilke vyer Boreal har for Cominor, svarer konsernlederen: Vi ønsker å utvikle selskapet. Både flybuss og tur- og charterkjøring er noe vi driver med fra før som passer godt inn i vår totalportefølje. Når det gjelder anbudsutsatt kjøring, så tror vi at vi kan tilføre kompetanse som forhåpentligvis vil gi bedre lønnsomhet, sier Førsvoll. Han opplevde møter med de ansatte som ga inntrykk av medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen sin, og at de har lyst til å bidra. Da er alt mulig. Vi hadde uansett ikke gått inn som eier dersom vi ikke trodde det var mulig, poengterer Førsvoll overfor avisa. Cominor Cominor ble etablert i 2008 da TIRB, Troms buss og Ofotens Bilruter ble slått sammen. Selskapet har aner tilbake til Selskapet har ca 200 ansatte og 170 busser, som trafikkerer ruter i Narvik, Midt-Troms og Andøya. I tillegg kjører de flybussen i Tromsø og er en betydelig aktør innen tur og sightseeing. Hovedkontoret ligger på Finnsnes. 5

4 Den skal tidlig krøkes den som god bussjåfør skal bli. En av de yngre elevene ved Jåttå får teste arbeidsplassen bak rattet på en buss. enn mange tror. Minstealderen for buss (klasse D) er i dag 21 år, men for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning og fagbrev gjennom videregående skole er minstealderen 18 år. utad på yrkesmessa på Jåttå videregående skole under yrkes Lars Erik Kirkeby, og Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez var Boreals ansikt til over tusen ungdommer i søken etter sitt fremtidige yrkesvalg. messen 25. september. Oppdraget deres var få fanget oppmerksomheten Ønsker flere unge bak buss-rattet Torsdag 25. september var det duket for Byggcamp, årets yrkesmesse på Jåttå videregående skole i Stavanger. I front for Boreal stod bussjåførlærling Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez (18). AV INGRID AUKLAND Henriquez startet som lærling i Boreal Transport Sør i august. Nå tar han busssertifikatet på Sauda videregående skole, og i januar fortsetter han lærlingetiden på Revheim i Stavanger. For ham var valget enkelt. Han har alltid hatt lyst til å kjøre buss. Boreal fremsto som et seriøst selskap, og de virket veldig interessert i å ha lærlinger, svarer Henriquez på spørsmål om hvorfor han valgte Boreal. Et bedre utvalg av forskjellige type busser, som gassbuss, hybrid, 12 og 15 meter dieselbuss, leddbuss og dobbel dekker var også med på å påvirke valget. Han er interessert i store kjøretøy, og 6 det betyr også mye at bussparken er av nyere dato. I tillegg vokste jeg opp i Stavanger og han har mange gode venner i byen, sier Henriquez. Sammen med den mer erfarne bussjåføren Lars Erik Kirkeby, var de Boreals ansikt utad på yrkesmessa denne dagen. Oppdraget til Boreals utsendte var tydelig og klart: Fange opp merk somheten til over tusen ungdommer i søken etter sitt fremtidige yrkesvalg. Vite for å velge Jeg har stor tro på å forsøke å så en spire. At elever går herfra og vet at det å bli bussjåfør er en mulighet. Mange Vanskelige beslutninger Mange vet ikke at man som lærling får betalt førerkort klasse D. Og de vet heller ikke at man kan starte å kjøre buss allerede fra fylte 18 år, sier Henriquez. Han prater ivrig med besøkende på standen og forklarer ting han tidligere selv har lurt på. Hva er gjennomsnittslønna?, Hvor lange busser kan du kjøre? Spørsmålene kommer fra de mange åringene som puljevis dyttes gjennom teltet og innom Boreal-standen. Noen har bestemt seg, mens andre bare stirrer tomt ut i lufta på spørsmål om hvilken utdannelse de skal velge. Se der da, det må være den dyreste standen. Sjekk den høye kranen, sier en elev til en annen i det de passerer en stand med mange og store maskiner. Det er ingen tvil om at mulighetene finnes i bøtter og spann. Og for mange er beslutningene vanskelige å fatte. På yrkesmessa denne dagen står den ene bedriften etter den andre for å lokke til seg ungdommen. tenker ikke over det, sier Kirkeby. På Byggcamp presenterer bedrifter, videregående skoler, Universitetet i Stavanger og opplæringskontorene mangfoldet av muligheter innenfor fagene bygg og anlegg, transport, rørlegger, elektro, ventilasjon og blikkenslager. God innsats I tillegg til å ta imot elever ved standen, hadde Boreal også med en turbuss. Der fikk dem som ønsket det, prøvesitte sjåfør-setet. Det var mye aktivitet, både ved standen og i bussen. Lars Arild Kirkeby var meget fornøyd med innsatsen. Hvis vi viser at vi finnes, at bussjåføryrket er en reell mulighet og at Boreal er en relevant og interessant arbeidsplass, kan vi kanskje dukke opp i diskusjoner mellom venner og rundt middagsbordet hjemme. Det handler om å vise seg fram og være et alternativ, sier Kirkeby. Og kanskje er muligheten nærmere Roberto gjør en formidabel innsats. Han er engasjert og fornuftig, og i tillegg er han flink til å snakke med folk. Det er gode egenskaper på en yrkesmesse for skole-elever, og vil selvsagt også være det i jobben som bussjåfør, sier Kirkeby. Så får tiden vise hvor mange bussjåfører vi kan spore direkte tilbake til Jåttå 14. Sjåførene i Boreal får en enklere hverdag når de kan få skift- og turnusplaner via App. Turnusplaner via App Boreal Transport går til innkjøp av en ny Trapeze modul for medarbeider kommunikasjon. Dermed blir det mulig å få skift- og turnusplaner direkte på din egen PC, nett brett eller smarttelefon AV: ARILD RØDAHL, SYSTEMANSVARLIG TRAPEZE Boreal benytter Trapeze som planog driftsverktøy. Systemet benyttes blant annet av planleggere for å bygge kjøre planer, vognløp, skift- og turnus planer samt i drift til vakt dispo nering, fraværsregistrering, lønns registering og vogndisponering. En hel mengde data ligger registrert i Trapeze systemet som man tradisjonelt må innom trafikk- eller driftsledelse for å motta. Med den nye modulen som kalles Crew Web / Crew App får alle med arbeidere i konsernet anled ning til og selv oppsøke ønsket data/infor ma sjon fra en nettside på PC og nettbrett eller via en egen App på smarttelefoner (ios og Android). Boreal har allerede innført Crew SMS som muliggjør utsending av informasjon, spørring på skiftinformasjon og fremmøteregistrering direkte mellom Trapeze og mobil via SMS. Med Crew Web / Crew App blir med arbei der kommunikasjon fra Trapeze komplett med info fra samme database, til valgfrie medier; Crew Web for PC eller nettbrett, Crew App for smarttelefoner og Crew SMS for SMS på mobil. Crew Web-Appen blir tilgjengelig for Borealansatter utover vinteren. Funksjonalitet tilgjengelig kan variere fra avdeling til avdeling, men funksjoner som finnes i systemet er blant annet se skiftplaner, se turnusplaner, melde fremmøte, legge inn ønsker på arbeid/ fravær/vaktbytter, motta felles eller private meldinger, registrere timelister, motta notis når nye meldinger sendes ut (App). Innkjøp og implementering vil på begyn nes høsten 2014 og fortløpende pågå utover nyåret til alle avdelinger som benytter Trapeze er oppe og kjører i systemet. 7

5 Kaptein Denni Pedersen på brua på Hanøy. vil være at en slik hurtigbåt i en gitt situasjon kan frakte en brannbil ut til øyene, sier han. Alle ville eie litt i Hanøy Den nye hurtiggående kombibåten Hanøy er tatt vel imot av brukerne. Alle vil nå gjøre den til sin båt. I0. september ble den døpt. Vi har overlevert båten, men vil alltid si at den er vår, sa båtbygger Gustav Oma under dåpen av Hanøy. AV TORBJØRN KINDINGSTAD Jeg vil alltid kunne si at dette er min båt, sier gudmor Line Jakobsen. Nå er dette vår båt, kunne daglig leder Per Hansen i Boreal Transport Nord med rette hevde etter overleveringen. Også fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo, fulgte opp: - Vi eier også litt i båten, presiserte hun. Nei, dette er først og fremst vår båt. Det er vi som skal bruke den daglig, oppsummerte ordføreren i Hadsel, Daglig leder i Boreal Transport Nord, Per Hansen, til høyre, takker gudmor Line Jakobsen for innsatsen og overrekker blomster. I midten. Kaptein Denni Pedersen. Kjell-Børge Freiberg. Han blir selv daglig bruker av båten, og benyttet anledningen til å takke mannskapet på ruta i hadselfjordbassenget for utmerket service: Utmerket service Det hender jeg kan duppe av litt for lenge på morgenen om vinteren. Da ringer de og spør om jeg ikke skal komme meg i klærne og bli med, forklarer ordføreren. Nå gleder både han og de andre brukerne seg til nye tider og en enklere hverdag med den nye båten, samtidig som den langt mindre båten Rypøy får avlastning. Nybåten har ekstra behagelige seter, god plass og ikke minst solid lastekapasitet. Alle som jobber om bord har alltid vært opptatt av at de er til for oss brukere. Servicenivået er helt spesielt, og noe rederiet virkelig kan være stolt over, sa ordføreren. Fest på kaia Det var fest på Markedskaia på Stokmarknes da den etterlengtede nybåten Hanøy ble døpt. Line Jakobsen, selv nytilsatt havnesjef i kommunen, fikk det ærefulle oppdrag med å la champagneflasken knuse mot den splitter nye båten idet hun ønsket både båten og mannskapet hell og lykke. Under seremonien på Markedskaia spilte Melbu skolemusikkorps flott musikk, og avsluttet som seg hør og bør med nasjonalsangen da den formelle dåpsseremonien var unnagjort. Arbeidshest Dette er en arbeidshest. En rask og smidig båt som både kan frakte biler og passasjerer. Oma Baatbyggeri er verdens ledende når det gjelder alumi niumsbåter, slo daglig leder i Boreal Transport Nord, Per Hansen, fast. At nybåten er etterlengtet, kan ArneReidar Johansen bekrefte. Han er leder i det som blir kalt lokalutvalget. Et utvalg som gjennom flere år har kjempet for ny båt. Det var med stolthet og glede han kunne konstatere at et årelangt arbeid og et godt samarbeid med kommunen og fylket endelig hadde gitt det ønskede resultatet. Tenk bare på det framskrittet det Gaver Kapteinen om bord i Hanøy, Denni Pedersen, fikk det travelt under lunsj arrange mentet etter selve dåpen. ArneReidar Johansen overrakte blomster til kapteinen, ordføreren over rakte kommunevåpenet med de fire karak te ristiske ringene som symbo li serer øyene i Hadsel kommune, og fylkesråd Tove mette Bjørkmo overrakte fylkesvåpenet. Og på vegne av de ansatte ved Oma Baatbyggeri tok tillitsvalgt Øyvind Tislavoll imot en sjekk fra Boreal Transport Nord, mens gudmor Line Jakobsen mottok et vakkert smykke fra verftet. Svart boks Hanøy er en topp moderne båt, ut styrt etter de nyeste, internasjonale for skrif tene. Boreals prosjektleder, Lars-Erik Larsen gikk gjennom en del av de tekniske spesifikasjonene. Båten har dobbel bunn og et slukkesystem for eventuell brann som tilfredsstiller de nyeste kravene. Nytt er det også at båten er utstyrt med sort boks, tale registrator samt registrator for alt som skjer på brua, så som radarbilder, kartplott osv. Båten har en lengde på 26,8 meter, er 9 meter bred og holder en servicefart på 25 knop. Den er universelt utformet, det vil si at det er heisanordning knyttet til land gangen, slik at også rullestolbrukere sikkert og enkelt kan tas om bord. Det er hydraulisk landgang på siden og i baugen, samt bak, der bilene skal kjøre på og av. Alt dette gjør Hanøy til en meget allsidig bruksbåt, godt tilpasset behovet på øyene og i bygdene rundt Hadselfjorden. Takket være hjelp fra mekanikere fra Gråkallbanen og en fotplate får syklistene ekstra drahjelp opp Brubakken i Trondheim. Foto: trampe.no og Gråkallbanen. Trampe Trampe er verdens første sykkelheis og går opp Brubakken i Trondheim. Takket være mekanikere i Boreal kan både turister og beboere i området få litt ekstra drahjelp opp den bratte bakken. AV INGRID AUKLAND På sykkelheisens egen hjemmeside, omtales heisen som en av Trondheims største turistattraksjoner. Heisen ble montert sommeren 2012, er gratis og åpen for alle. Den blir mest brukt av turister og beboere i området, og mange er takknemlig for litt ekstra hjelp opp bakken. I de beste hender Gråkallbanen i Trondheim er ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av heisen. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Det er med andre ord viktig at den virker. Ifølge teknisk sjef i Boreal Transport Midt-Norge, Pål Nergård, er heisen i de beste hender. Vi tar oss av service og reparasjoner og sørger for at Trampe fungerer som den skal, sier Pål Nergård, teknisk sjef i Boreal Transport Midt-Norge. Den er produsert i Frankrike og levert som en prototyp til Trondheim. Det har vært utbedringer underveis, forklarer Nergård. Som en skiheis Sykkelheisen virker som en skiheis, med 11 fotplater festet på en stålwire. Heisens hastighet er 1,5-2 m/s (~7 km/t), noe som tilsvarer normalt joggetempo. Hver 20. meter er det en fotplate som kan skyve én syklist. Det betyr at Trampe kan frakte 6 syklister per minutt eller 360 syklister per time. Det skal være enkelt å bruke heisen. Tegnet på at du har benyttet rett teknikk, er visstnok at du når toppen med hvilepuls og uten å være sliten i foten. Og skal vi tro Nergård, kommer navnet Trampe av hvordan man sykler i Trøndelag. Her i Trøndelag sykler vi ikke, vi tramper. Og sykkel kan man høre omtalt som trampjern, sier Nergård lattermildt. Andre oppdrag Foruten service og reparasjoner på sykkelheisen, tar verkstedet på Munkvoll også andre oppdrag for industrien i Midt-Norge. Vi er 10 mekanikere med mange års erfaring innen mekanikk og elektronikk her på verkstedet, og har oppdrag for blant andre Jernbaneverket, Marintek og Dovre entreprenør. Nå som det går mot vinter skal sykkelheisen tas ned for oppbevaring og vedlikehold. Det vil bli lagt ned en pakning i sporet for å beskytte heisen mot snø, salt og slaps. Til våren monteres Trampe igjen. Trampe: Jarle Wanvik er opp finneren av sykkel heisen. Han er daglig leder av firmaet Design Management AS. Prototypen av heisen ble bygd i I løpet av 15 år dyttet Trampe mer enn syklister opp den 130 meter lange bakken. Lengde: 130 meter Maksimal stigning er 1:5. Total høydeforskjell er 25 m (tilsvarende en 10 etasjes bygning). I 2013 ble Trampe oppgradert for å innfri nye sikkerhetsregler. Kilde:

6 BAJ 2014 knutepunktets KRYSSORD nr premie: Riskoker 2. premie: Smørbrødjern 3. premie: Spill Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 28. november Mrk. konv: Kryssord Navn... Adresse Tlf...E-post...

7 Besetningsmedlemmer på Fløyfjell som deltok under sikkerhetsdagen: Fra venstre avtroppende maskinsjef Knut Vinje, maskinsjef Stein Simonsen, cateringansatt Charlotte Johansen, matros/ billettør Ralf Erik Grønning, overstyrmann Jostein Ingele og kaptein Konrad Olsen. Sikkerhetsdagen 2014: Tar sikkerheten på alvor AV TORBJØRN KINDINGSTAD Hvilken dag er det i dag, spør kaptein Konrad Olsen. Det er tidlig morgen. Klokka er ikke mer enn 06.30, og kapteinen har kalt resten av besetningen opp på broen på hurtigbåten Fløyfjell som ligger ved kai i Tromsø, klar for første tur. 11. september, Boreals sikkerhetsdag, lyder svaret fra de ansatte. Ingen er i tvil om det, og får utdelt årets sikkerhetskort. Kortene hvor sikkerhetsreglene er listet opp, og som oppfordrer til samtale og diskusjon om sikkerhetsarbeidet med årets tema. Diskusjonen Konrad Olsen velger å fortelle om en opplevelse han selv hadde på vei hjem med fly fra Oslo til Alta, via Tromsø. Flyet gikk på rute både fra Oslo og fra Tromsø, men under innflyvningen til Alta måtte flyet plutselig avbryte landingen da pilotene mistet referansekoordinatene på flyplassen pga lavt skydekke. Ergo var det ikke sikkert å lande uten å ha de korrekte referanser i forhold til været. Flyet tok en runde, prøvde på nytt og landet trygt 30 min senere med bedring i vær og med riktige referansekoordinater på flyplassen. Sikkerhet først Den lille episoden ga grunnlag for refleksjon, ettertanke og diskusjon med utgangspunkt i sikkerhetskortene. Og som om ikke det var nok, fikk alle om bord en ny påminnelse da båten var på vei sørover. Kistefjell, i nordgående rute, meldte om stor sjø og mye vind over Vågsfjorden. Vindmåleren på Engenes viste over 20 meter pr sekund. Konrad Olsen valgte å kansellere anløpet av Engenes, og tok ruten inn Mjøsundet. Informasjon om dette ble gitt til alle passasjerer om bord og til oppdragsgiver Troms Fylkestrafikk. At informasjon er viktig, var tydelig da passasjerene gikk i land i Harstad, 18 minutter forsinket, men likevel fornøyde og med vissheten om at Boreal er et selskap som tar sikkerhet på alvor. Alltid. Sikkerhet viktigst Kollektivtransport handler om folk. Derfor er også sikkerhet så vesentlig i all virksomhet som Boreal driver. Det gjelder for alle til enhver tid å tenke sikkerhet. Først, sist og alltid. Men hva vil det egentlig si å tenke sikkerhet? Alle Boreals ansatte kjenner sine arbeidsoppgaver og hva som kreves, også når det kommer til spørsmål om sikkerhet. Den årlige sikkerhetsdagen er etter hvert godt innarbeidet. Spør vi noen om hva som er spesielt med 11. september, kommer svaret: Sikkerhetsdagen! Bevisstgjøring Innhold og fokus-områder varierer fra år til år. Men hovedformålet med sikkerhetsdagen er alltid det samme; Revheim klokken 04.45: klare markere årets sikkerhets dag. Driftsleder Anette Helgevold deler gladelig ut bolle til sjåfør Mariusz Frankiewicz. Personalansvarlig Jon Nordmark og Trafikkvakt Murat Kara i bakgrunnen. å snakke om sikkerhet, hva det betyr i hverdagen, og hvilke konsekvenser det skal få for hvordan hver enkelt medarbeider løser sine arbeidsoppgaver. Rapportene fra årets sikkerhetsdag er mange, og tyder på både oppfinnsomhet og ikke minst på et stort engasjement i alle avdelinger. Roger Mikalsen var tidlig oppe i Harstad, og stod klar med plakater, kortene og også bananer halv seks om morgenen. Det ble delt ut refleksvester til elever ved fire av skolene i byen, og alle sider ved sikkerhet ble tatt opp, fra beltebruk via oppførsel på holdeplasser, hittegods-problematikk og mye mer. Tidlig på an Rutekjøringen starter tidlig i Stavanger, og daglig leder Rune Terjesen var på plass med kort og gode innspill allerede ved tiden, sammen med personal - ansvarlig Jon Nordmark, HMS ansvarlig Eddie Pettersen og driftslederne. I tillegg til sikkerhets - kortene fikk sjåførene ferske boller og kaffe da de kom på jobb. Godmorgenyoughurt møtte de ansatte på Tau i Ryfylke, mens Sør-Trøndelag med sine mange og spredte depoter også hadde en quiz-konkurranse sjåførene fikk bryne seg på. Særdeles vellykket, lyder tilbakemeldingene fra Midt-Norge, der alle deltok, fra Kyrksæterøra via Selbu og Stjørdal, Berkåk, Orkanger, Selbu og Røros, for å nevne noen. Dermed kan vi konstatere at nok en vellykket sikkerhetsdag var vel gjennomført i konsernet. Alta klokken 06.30: Trafikkleder Oddvar Alexandersen og sjåfør Ken Thomas Olsen. På MS Stjernøy tenkes det sikkerhet fra du kommer om bord til du går på land. Harstad klokken 05:30: Utdeling av kort. Senere på dagen gjennomførte sjåførene Bjørn Arne Sørensen og Bjørn Solli de sikkerhetsdemontrasjon på Harstad Skole. Refleksvester ble også delt ut

8 Vadsø en hektisk arbeidsplass i nord Boreal Transport Nords avdeling i Vadsø har 35 ansatte fordelt på 2 depoter. Med sikker hånd styrer Sidsel Kristiansen godsavdelingen. Det meste av det som kommer hit skal innom henne; alt fra små brevpakker til digre hjullastere. Hverdagen kan være hektisk, men hun trives i jobben hun begynte i så langt tilbake som AV TORBJØRN KINDINGSTAD Sidsel Kristiansen, et kjent ansikt gjennom sine mange år bak skranken ved godsavdelingen i Vadsø Det var egentlig ikke planlagt. Etter endt utdanning som teknisk tegner skulle hun egentlig til Alta. I Vadsø skulle hun bare ha en sommerjobb ved Vadsø Skipsekspedisjon. Men der likte hun seg så godt at hun ble værende. Og det har hun ikke angret på. Noen dager er travle, andre er roligere. Det er ikke akkurat likt fordelt, forklarer hun om arbeidet som noen ganger kan være svært så hektisk. Boreals godsavdeling i Vadsø håndterer daglig gods som kommer med Hurtigruten. I tillegg er det gods som kommer med Schenker sine biler eller med Norline sine båter. Også oppdrag fra Båtsfjord blir for en stor del håndtert fra avdelingen i Vadsø. Der er det mye som kommer fra Norlines. Schenker er først og fremst bil, også med en avdeling for gods plassert på Hesseng ved Kirkenes. Mest er det gods som kommer inn og skal fordeles videre. Noe skal også ut, men det er heller små mengder. Det er ikke så mye industri igjen i Vadsø, og derfor lite som skal videre ut herfra, forklarer hun. Fra Båtsfjord er det imidlertid noe som skal ut, særlig fisk. Nå skulle vi tro at det var mange i arbeid på en hektisk godsavdeling. Men der det flør var sju ansatte, er det nå Sidsel igjen. Så mye har forandret seg. Også arbeidshverdagen. Men hun får litt hjelp nå av en nyansatt vikar. Det er mye arbeid, også med fakturering og avregning på noe av transportene som passerer gjennom Boreals avdeling i Vadsø, samt dette med å legge til rette for utkjøring av varene. Vi har systemer som gjør at dette stort sett går greitt. Det er litt av et lappeteppe å sørge for tilrettelegging av uttransporten, og noen ganger kan det knipe på tida med tilstrekkelig transportkapasitet. Da kan det bli litt mas fra kundene, men i det store og hele går dette ganske greit, forklarer hun. Hun begynte i Vadsø Skipsekspedisjon. Den gangen var også Vardø en del av avdelingen. Så overtok FFR (Finnmark Fylkesrederi), før det ble Boreal, forklarer Sidsel Kristiansen, som også trives godt i Vadsø, der hun bor sammen med samboer og to barn. Store avstander, store utfordringer Stein Rune Niska leder avdelingen i Vadsø. Avstand er noe alle i Finnmark er vant til. Jeg stortrives i jobben og det er en flott gjeng med sjåfører vi har med oss på laget, sier han. Han har selv jobbet i 16 år i selskapet, og stortrives. Helgene bruker han stort sett å tilbringe på hytta som ligger i Luftjok i Tana. Luftjok er ifølge ham selv en perle av en plass i Tana Kommune. Avdelingen opererer med busser i Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Tana og Vadsø. I tillegg drives Hertz Bilutleie av avdelingen, så vi kan si at vi operer et bredt spekter av tjenester, avslutter Stein Rune. Stein Rune Niska leder avdelingen i Vadsø. Kjell Rasvik og Magne Norlid frakter gods over hele Øst-Finnmark. Fred Antonsen og Ole Muosat Depotet i Vadsø Irene Lie Mosand jobber som stasjonsansvarlig på Hertz. Arild Bietilæ kjører rute 525 mellom Vadsø og Vardø. Jan Sverre Hansen laster gods Depotet i Tana 14 15

9 Boreal Challenge Månedens vinnerbilde: Fotokonkurransen er en av mulig hetene til å score ekstra poeng. I september var temaet Sikkerhet først, sist og alltid. Lofoten sikret seg seieren i fotokonkurransen, med et bilde av en jente som fester sikkerhetsselen i bussen. En flott illustrasjon av fokus på sikkerhet. Av Frode Øverli Spørsmålet i BC er om vi tenker helse, miljø og sikkerhet hele året. Siste innspurt AV KRISTINE KVALBEIN FJETLAND Etter en tre måneders langt sommeravbrekk gikk Boreal Challenge i gang igjen i september. I skrivende stund gjenstår det bare 2 måneder igjen før ligaen avgjøres med premiering i desember. En runde av høstsesongen er allerede avgjort. I september fant vi Alta på toppen, både som månedsvinner og som foreløpig leder av konkurransen. Avdelingen fikk i september full score for gode skadetall og for forbedring 4 måneder på rad, og sikret seg også poeng i fotokonkurransen. Fotokonkurransen Etter 3 måneder med sommerpause var det mange avdelinger som viste engasjement i september. Ligaledelsen fikk inn flere gode bilder til fotokonkurransen hvor temaet var sikkerhet først sist og alltid. Lofoten sikret seg seieren i fotokonkurransen, med et bilde av en jente som fester sikkerhetsselen i bussen. En flott illustrasjon av fokus på sikkerhet. Tiltak Stavanger RP 2 har denne måneden satt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen gjennom diverse tiltak: Avdelingen har gjennomgått rutiner for brann, rømningsveier og tilgjengelighet på kontorer og fellesrom. Utfra dette er det satt opp rutiner, kontrollskjema og arbeidsoppgaver er delegert ut til ansvarlige personer. Avdelingen har også hengt opp plakater med instruks om forebyggende brannvern på alle kontor og i fellesområder. Ved hvert brannslukningsapparat er det hengt opp branninstruks. Avdelingen arbeider også med rutiner for sjekk av kamera og telefoner i bussene og sjåfører som kjører nattruter i ukedagene har fått alarm rundt håndleddet. Denne alarmen er knyttet opp mot et døgnbemannet kjørekontor. Stavanger RP 2 avdeling Egersund hadde onsdag 10 september et samarbeid med skolen (barneskole og ungdomsskole) i Hauge i Dalane om oppførsel og belte bruk i buss. De møtte opp med buss og sjåføren svarte på spørsmål fra elever. Samtlige klasser og lærere var tilstede, tilsammen litt over 450 stk. HOVEDTABELL etter 6 runder: Lag Poeng 1. Alta Lakselv Trysil Lofoten Gråkallbanen Vesterålen Østerhus Buss Hammerfest Buss Stavanger RP Orkanger/Trondheim Helgelandske Stavanger TEF Vadsø/Tana Hammerfest Båt Nordkapp Stavanger RP Harstad SSJ Verkstedsenter Hemne Hitra/Frøya FFR Verksted Støren/Oppdal/Røros Stjørdal/Selbu Kirkenes Hurtigbåt Troms 25 8 Status etter september Det spisser seg til i konkurransen og Alta og Lakselv har gjort et lite rykk fra de øvrige avdelingene, med henholdsvis 51 og 49 poeng så langt. Begge avdelingene har vist gode skadetall og jevn forbedring. Med totalt 38 poeng finner vi Trysil på en foreløpig 3 plass, med gode poeng innen helse, miljø og skade. Ligaledelsen ønsker alle avdelinger lykke til i siste innspurt av Boreal Challenge! 16

10 Jubilanter 2014 SIKKERHET FØRST SIKKERHET FØRST Sissel Elise Dalvik (BTN-Hammerfest) 60 år, 2. september. 4. januar 2014 rundet hun også i 40 år i selskapet. Gratulerer! Grzegorz Piecynski (BTS-Stavanger) 50 år, 12. september. Krzysztof Chudzik (BTS-Stavanger) 50 år, 28. september. En godt forberedt manøver kan avdekke problemer tidsnok til å unngå skade på MENNESKER, MATERIELL OG MILJØ En godt forberedt manøver kan avdekke problemer tidsnok til å unngå skade på MENNESKER, MATERIELL OG MILJØ Miroslaw Huk (BTS-Stavanger) 60 år, 2. oktober. Kato Andorsen (BTN-Svolvær) 50 år, 17. oktober. Henning Henriksen (BTN-Lakselv) 60 år, 23. oktober. Sikkerhet først, sist og alltid! Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : 1. premie Riskoker Ragnar Høibakke, Kleppe 2. premie Smørbrødjern Rolf S. Ulfstein, Stavanger 3. premie Spill Kåre E. Stenvoll, Rypefjord Aslak Riise (BTN-Leknes) 50 års tjeneste, 2. november. Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene i posten. Lykke til med kryssord nr ! Vi gratulerer! 19

11 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway BLINKSKUDDET Høststemning på Sleneset, innsendt av Roger Brandser

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2015

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2015 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2015 Motiverte lærlinger Elbusser Fotokonkurranse utover det forventede innhold april 2015 Kjære medarbeider I dette nummeret av Knutepunktet presenterer

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 Ungdommen inn i Boreal Til USA med Boreal på laget Kryssord utover det forventede innhold april 2014 Kjære medarbeider I mars måned var elbilen Tesla

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013 Busstart i Sør-Trøndelag Valgmøte på Revheim Boreal på laget under Norway Cup utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2013 Det er

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Dåp av hurtigbåter Først ute med elektriske busser SPRÅKET nøkkelen til god trivsel utover det forventede innhold juni 0 Kjære medarbeider Ballongslipp,

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2013 Gigantøvelse i Hammerfest Brostein til besvær Barna i sentrum utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mai Revheims lysegrønne fremtid.

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012 Boreal Rundt Utvidet flybusstilbud i Stavanger Boreal Challenge utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 april I forslaget til nasjonal

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010

knutepunktet utover det forventede MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010 MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! utover det forventede Kjære medarbeider Vi har til nå hatt en usedvanlig kald

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010

knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010 Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G utover det forventede Kjære medarbeider Det pågår for tiden mange spennende debatter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 juni Og det nye navnet er: Boreal Transport Norge AS...........4 Nye busser og anbudsoppstart

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 Sikkerhet i høysetet Trivselruta Musikkvideo fra Gråkallbanen utover det forventede innhold november Kjære medarbeider 2011 Norge er et annerledes

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011 Den nye banesjefen Lyntog anno 2011 Prosjekt Aleska utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 april Våre franske eiere gjennom snart

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus utover det forventede Kjære medarbeider Basert på valgløfter om satsing på miljø

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2009 Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge utover det forventede Kjære medarbeider Vi kan etter snart 3 års

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer