knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2014"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Cominor Sikkerhetsdagen Vadsø utover det forventede

2 innhold november 2014 Kjære medarbeider Forslag til statsbudsjett for 2015 er nettopp lagt frem. Regjeringen har en ambisjon om å få flere til å reise kollektivt. I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å bruke 22 milliarder kroner på kollektivtrafikk. Svimlende beløp, men hva betyr det i praksis? I forhold til 2014-budsjettet er det en økning på 8,5 prosent. Budsjettets vinner ser foruten jernbanen ut til å være storbyene. 976 millioner kroner er satt av til belønningsordninger for storbyene og miljøavtaler. Bra for storbyene, men statsbudsjettet gir begrenset med nye midler til lokal kollektivtrafikk. Effekten av dette kan bli betydelig for våre distriktsrelaterte bussferge- og hurtigbåt- ruter, der enkelte fylkeskommuner allerede har varslet store kutt i neste års samferdsels budsjett. I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å bruke 22 milliarder kroner på kollektivtrafikk. Det betyr ikke bare at innbyggerne i distriktet får et vesentlig dårligere transporttilbud men det vil også medføre at det blir enda vanskeligere å rekruttere sjåfører og sjøfolk. Erfaringen viser at kombinasjonen av reduksjon i rutetilbudet samt konsentrasjon av morgen- og ettermiddagsruter medfører flere delte skift og færre fulltidsstillinger. Med andre ord, det blir mindre attraktivt å søke seg til disse stillingene. Statsbudsjettet er ikke endelig vedtatt og vi håper i den sammenheng at de berørte fylkeskommunene klarer å synliggjøre hvilke store samferdselsmessige utfordringer distriktene står overfor. Vi har hittil hatt en flott høst med lite nedbør og lite vind. Begge deler er bra for busser og ferger, men i sist uke ble det dessverre rapportert om en buss av veien. Årsak; glatt føre. Vær oppmerksom, vinteren er i anmarsj, tilpass farten etter vær- og føreforhold. Tilbakemelding fra våre reisende er viktig for at vi skal kunne forbedre oss og levere et godt produkt. Ofte er det nok lettere å melde det som er negativt enn det som er positivt. I dag fikk jeg en hyggelig tilbakemelding fra en utenlandsk turist som hadde fulgt en av våre busser til Preikestolen. Hun meldte om en særdeles serviceminded sjåfør som hadde hjulpet henne og hennes reisefølge. Hun ønsket å videreformidle dette, samtidig som hun fortalte at hennes reisefølge som en konsekvens av den gode servicen, kun hadde benyttet Boreal busser på sin videre reise i Norge. Boreal Challenge er inne i en travel høstsesong der det fortsatt er mulig å sanke mange poeng. Alle tiltak som bidrar til å redusere antall skader, bedre helsen og redusere drivstoff-forbruket gir poeng. Til slutt vil jeg gratulere Boreal sitt bedriftsfotballag i Stavanger som har vunnet årets 3. div. avd. A. Laget består av sjåfører og funksjonærer med en fin blanding av voksen ungdom og litt yngre ungdom. I tillegg snakkes det mange språk på banen når situasjonen tilsier det. Laget har utmerket seg med festfotball (utover det forventede) i årets serie og er med sine positive og gode holdninger en flott ambassadør for Boreal. Vi ønsker laget lykke til i neste års 2. div. Konsernleder Kjetil Førsvoll Cominor har fått økt framtidstro...4 Ønsker flere unge bak buss-rattet... 6 Turnusplaner via App...7 Alle ville eie litt i Hanøy...8 Trampe... 9 Sikkerhetsdagen 2014:...12 Vadsø en hektisk arbeidsplass i nord...14 Boreal Challenge...16 Jubilanter Knutepunktet høst 2014 Vi er allerede i november, årets kanskje gråeste måned, med alt hva værgudene har å by på av utfordringer. Men, det er kun noen få uker til folk flest går i gang med juleforberedelsene (enkelte butikkkjeder er nok i gang allerede). Her i Knutepunktet ser vi heller ingen grunn til å dvele, før vi går i gang med neste utgave. Den skal være ferdig trykket og sendt ut i løpet av første halvdel av desember. Så det er bare Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Torbjørn Kindingstad tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Ingrid Aukland tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 28. november. Side 4 Side 8 Side 14 å komme i gang med å forberede og sende inn stoff. Vi tar høyde for at juleutgaven skal bli årets høydare, og satser på at alle de gode bidragsyterne som vanlig trår til for å få dette til. Deadline og adresser finner du nede på siden, Husk bare at bilder må ha høy oppsløsning. Ha en fortsatt fin høst! Bjørn A. Jensen (red.)

3 Kjetil Førsvoll Tillitsvalgt Ole-Roger Storås sier de ansatte er ensidig positive til Boreals oppkjøp i Cominor. Foto: Nordlys.no t har kunnet by på vinterstid. Spektakulære Nordlys-turer med Cominor-busser er noe av det selskape Cominor har fått økt framtidstro Boreal kan nordnorsk kollektivtrafikk og kjenner til hvilke utfordringer det gir. Denne kompetansen er svært viktig i et krevende anbudsmarked. Det sier daglig leder i Cominor, Hege Pedersen. Hun er glad for å få Boreal som majoritetseier, og ser fram til en ny situasjon for selskapet med hovedkontor på Finnsnes i Troms. AV TORBJØRN KINDINGSTAD 4 Vi kommer til å fortsette den daglige driften som før, men regner med etter hvert å kunne dra noen synergier ut av det faktum at vi nå har en majoritetseier som har betydelig kompetanse på bussdrift, sier hun. Det er i alle fall naturlig å bruke litt tid framover. Hege Pedersen mener at størrelse er viktig i den etter hvert harde anbudskonkurransen som er innen kollektivtransportmarkedet. Det vil ennå kunne ta litt tid før Cominor er fullt og helt integrert i Boreal Transport Nord. Boreal er fortsatt bare en majoritetseier med sine drøye 71 prosent av aksjene. Med flere mindre eiere, betyr det at full implementering av systemer osv kanskje må vente litt. Størrelse er viktig for å være konkur ranse dyktig. Slik utviklingen har vært har Cominor blitt smalt. Uten å vinne anbud har man som selskap svært lite å gå på. Derfor var Boreal som stor og seriøs aktør i dette markedet sterkt ønsket på eiersiden. Ikke minst fordi selskapet også forstår hvilke kostnader som er forbundet med det å drive kollektivtrafikk i den nordlige landsdelen, sier hun. Cominor står nå, i likhet med andre sel skaper som opererer i Troms, overfor store utfordringer. Troms fylkes kom mune som oppdrags giver skal spare penger, og disku terer rutekutt, noe som kan få konsekvenser. Ja, det er krevende samtaler med opp dragsgiver, og stiller oss overfor nye utfordringer. Men vi håper å finne gode løsninger som er positive for alle, sier hun. Jubel blant de ansatte Ensidig positivt! Det er karakteri stikken Ole-Roger Storås gir om de Cominoransattes reaksjon etter at det ble kjent at Boreal overtar som majoritetseier. Storås har 15 år bak seg i selskapet som sjåfør, han har vært tillitsvalgt, sitter i dag som ansatt-representant i bedriftens styre, og fungerer som tillits valgt fra tid til annen. En sentral person i tillitsmannsapparatet i sel ska pet med andre ord. Han er også medlem i kommune styret i Lenvik kommune der han representerer Arbeiderpartiet. Vi som ansatte har snakket mye sammen om Boreal etter at dette ble kjent. Alle er positive. Vi vet selvsagt at hver dagen kan komme til å se annerledes ut. Men vi har merket en svært positiv interesse og ikke minst en betydelig forståelse for den virksomheten vi driver, sier Storås. Selv har Storås mange og gode kontakter innen kollektivtransport i de nordligste fylkene, og kjenner Boreal som en stor og seriøs aktør innen kollektivtrafikken. De ansatte følte i lengre tid at Hurtig ruten som eier var lite opptatt av buss drift. De opplevde rett og slett at buss driften og Cominor ble oversett. Det er en grunn til at vi som selskap er der vi er i dag, sier Storås, og legger ikke skjul på at det er forventninger om nye tider i Cominor. Han peker spesielt på det positive for de ansatte med en Daglig leder i Cominor Hege Pedersen gleder seg til å fortsette i jobben med Boreal som ny majoritetseier. eier som har tanker om bedriften og om hvordan den best kan møte framtiden. Storås har vært orientert om prosessen med oppkjøpet fra starten. Som ansattrepresentant i styret har han hatt førstehåndskjennskap til det som har foregått. Møtet vi ansatte nylig hadde med styreleder Kjetil Førsvoll i Boreal Transport Nord var også meget positivt. Bare en slik ting som at selskapet ønsker å stelle i stand sosiale sammenkomster for medarbeiderne blir pekt på av de ansatte som viktig. Vi ser fram til en ny giv i selskapet, sier han. Passer godt for Boreal Også utenfor selskapet virker det som om Boreal som majoritetseier blir lagt merke til. Da Kjetil Førsvoll besøkte Cominor på Finnsnes, var avisa Troms Folkeblad på plass for å intervjue konsernlederen Det er to grunner til at vi gikk til dette skrittet. Det ene er at TIRB passer med oss som selskap, og det andre er at vi geografisk sett mener dette er riktig for oss, sier Kjetil Førsvoll i intervjuet med avisen. På spørsmål om hvilke vyer Boreal har for Cominor, svarer konsernlederen: Vi ønsker å utvikle selskapet. Både flybuss og tur- og charterkjøring er noe vi driver med fra før som passer godt inn i vår totalportefølje. Når det gjelder anbudsutsatt kjøring, så tror vi at vi kan tilføre kompetanse som forhåpentligvis vil gi bedre lønnsomhet, sier Førsvoll. Han opplevde møter med de ansatte som ga inntrykk av medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen sin, og at de har lyst til å bidra. Da er alt mulig. Vi hadde uansett ikke gått inn som eier dersom vi ikke trodde det var mulig, poengterer Førsvoll overfor avisa. Cominor Cominor ble etablert i 2008 da TIRB, Troms buss og Ofotens Bilruter ble slått sammen. Selskapet har aner tilbake til Selskapet har ca 200 ansatte og 170 busser, som trafikkerer ruter i Narvik, Midt-Troms og Andøya. I tillegg kjører de flybussen i Tromsø og er en betydelig aktør innen tur og sightseeing. Hovedkontoret ligger på Finnsnes. 5

4 Den skal tidlig krøkes den som god bussjåfør skal bli. En av de yngre elevene ved Jåttå får teste arbeidsplassen bak rattet på en buss. enn mange tror. Minstealderen for buss (klasse D) er i dag 21 år, men for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning og fagbrev gjennom videregående skole er minstealderen 18 år. utad på yrkesmessa på Jåttå videregående skole under yrkes Lars Erik Kirkeby, og Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez var Boreals ansikt til over tusen ungdommer i søken etter sitt fremtidige yrkesvalg. messen 25. september. Oppdraget deres var få fanget oppmerksomheten Ønsker flere unge bak buss-rattet Torsdag 25. september var det duket for Byggcamp, årets yrkesmesse på Jåttå videregående skole i Stavanger. I front for Boreal stod bussjåførlærling Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez (18). AV INGRID AUKLAND Henriquez startet som lærling i Boreal Transport Sør i august. Nå tar han busssertifikatet på Sauda videregående skole, og i januar fortsetter han lærlingetiden på Revheim i Stavanger. For ham var valget enkelt. Han har alltid hatt lyst til å kjøre buss. Boreal fremsto som et seriøst selskap, og de virket veldig interessert i å ha lærlinger, svarer Henriquez på spørsmål om hvorfor han valgte Boreal. Et bedre utvalg av forskjellige type busser, som gassbuss, hybrid, 12 og 15 meter dieselbuss, leddbuss og dobbel dekker var også med på å påvirke valget. Han er interessert i store kjøretøy, og 6 det betyr også mye at bussparken er av nyere dato. I tillegg vokste jeg opp i Stavanger og han har mange gode venner i byen, sier Henriquez. Sammen med den mer erfarne bussjåføren Lars Erik Kirkeby, var de Boreals ansikt utad på yrkesmessa denne dagen. Oppdraget til Boreals utsendte var tydelig og klart: Fange opp merk somheten til over tusen ungdommer i søken etter sitt fremtidige yrkesvalg. Vite for å velge Jeg har stor tro på å forsøke å så en spire. At elever går herfra og vet at det å bli bussjåfør er en mulighet. Mange Vanskelige beslutninger Mange vet ikke at man som lærling får betalt førerkort klasse D. Og de vet heller ikke at man kan starte å kjøre buss allerede fra fylte 18 år, sier Henriquez. Han prater ivrig med besøkende på standen og forklarer ting han tidligere selv har lurt på. Hva er gjennomsnittslønna?, Hvor lange busser kan du kjøre? Spørsmålene kommer fra de mange åringene som puljevis dyttes gjennom teltet og innom Boreal-standen. Noen har bestemt seg, mens andre bare stirrer tomt ut i lufta på spørsmål om hvilken utdannelse de skal velge. Se der da, det må være den dyreste standen. Sjekk den høye kranen, sier en elev til en annen i det de passerer en stand med mange og store maskiner. Det er ingen tvil om at mulighetene finnes i bøtter og spann. Og for mange er beslutningene vanskelige å fatte. På yrkesmessa denne dagen står den ene bedriften etter den andre for å lokke til seg ungdommen. tenker ikke over det, sier Kirkeby. På Byggcamp presenterer bedrifter, videregående skoler, Universitetet i Stavanger og opplæringskontorene mangfoldet av muligheter innenfor fagene bygg og anlegg, transport, rørlegger, elektro, ventilasjon og blikkenslager. God innsats I tillegg til å ta imot elever ved standen, hadde Boreal også med en turbuss. Der fikk dem som ønsket det, prøvesitte sjåfør-setet. Det var mye aktivitet, både ved standen og i bussen. Lars Arild Kirkeby var meget fornøyd med innsatsen. Hvis vi viser at vi finnes, at bussjåføryrket er en reell mulighet og at Boreal er en relevant og interessant arbeidsplass, kan vi kanskje dukke opp i diskusjoner mellom venner og rundt middagsbordet hjemme. Det handler om å vise seg fram og være et alternativ, sier Kirkeby. Og kanskje er muligheten nærmere Roberto gjør en formidabel innsats. Han er engasjert og fornuftig, og i tillegg er han flink til å snakke med folk. Det er gode egenskaper på en yrkesmesse for skole-elever, og vil selvsagt også være det i jobben som bussjåfør, sier Kirkeby. Så får tiden vise hvor mange bussjåfører vi kan spore direkte tilbake til Jåttå 14. Sjåførene i Boreal får en enklere hverdag når de kan få skift- og turnusplaner via App. Turnusplaner via App Boreal Transport går til innkjøp av en ny Trapeze modul for medarbeider kommunikasjon. Dermed blir det mulig å få skift- og turnusplaner direkte på din egen PC, nett brett eller smarttelefon AV: ARILD RØDAHL, SYSTEMANSVARLIG TRAPEZE Boreal benytter Trapeze som planog driftsverktøy. Systemet benyttes blant annet av planleggere for å bygge kjøre planer, vognløp, skift- og turnus planer samt i drift til vakt dispo nering, fraværsregistrering, lønns registering og vogndisponering. En hel mengde data ligger registrert i Trapeze systemet som man tradisjonelt må innom trafikk- eller driftsledelse for å motta. Med den nye modulen som kalles Crew Web / Crew App får alle med arbeidere i konsernet anled ning til og selv oppsøke ønsket data/infor ma sjon fra en nettside på PC og nettbrett eller via en egen App på smarttelefoner (ios og Android). Boreal har allerede innført Crew SMS som muliggjør utsending av informasjon, spørring på skiftinformasjon og fremmøteregistrering direkte mellom Trapeze og mobil via SMS. Med Crew Web / Crew App blir med arbei der kommunikasjon fra Trapeze komplett med info fra samme database, til valgfrie medier; Crew Web for PC eller nettbrett, Crew App for smarttelefoner og Crew SMS for SMS på mobil. Crew Web-Appen blir tilgjengelig for Borealansatter utover vinteren. Funksjonalitet tilgjengelig kan variere fra avdeling til avdeling, men funksjoner som finnes i systemet er blant annet se skiftplaner, se turnusplaner, melde fremmøte, legge inn ønsker på arbeid/ fravær/vaktbytter, motta felles eller private meldinger, registrere timelister, motta notis når nye meldinger sendes ut (App). Innkjøp og implementering vil på begyn nes høsten 2014 og fortløpende pågå utover nyåret til alle avdelinger som benytter Trapeze er oppe og kjører i systemet. 7

5 Kaptein Denni Pedersen på brua på Hanøy. vil være at en slik hurtigbåt i en gitt situasjon kan frakte en brannbil ut til øyene, sier han. Alle ville eie litt i Hanøy Den nye hurtiggående kombibåten Hanøy er tatt vel imot av brukerne. Alle vil nå gjøre den til sin båt. I0. september ble den døpt. Vi har overlevert båten, men vil alltid si at den er vår, sa båtbygger Gustav Oma under dåpen av Hanøy. AV TORBJØRN KINDINGSTAD Jeg vil alltid kunne si at dette er min båt, sier gudmor Line Jakobsen. Nå er dette vår båt, kunne daglig leder Per Hansen i Boreal Transport Nord med rette hevde etter overleveringen. Også fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo, fulgte opp: - Vi eier også litt i båten, presiserte hun. Nei, dette er først og fremst vår båt. Det er vi som skal bruke den daglig, oppsummerte ordføreren i Hadsel, Daglig leder i Boreal Transport Nord, Per Hansen, til høyre, takker gudmor Line Jakobsen for innsatsen og overrekker blomster. I midten. Kaptein Denni Pedersen. Kjell-Børge Freiberg. Han blir selv daglig bruker av båten, og benyttet anledningen til å takke mannskapet på ruta i hadselfjordbassenget for utmerket service: Utmerket service Det hender jeg kan duppe av litt for lenge på morgenen om vinteren. Da ringer de og spør om jeg ikke skal komme meg i klærne og bli med, forklarer ordføreren. Nå gleder både han og de andre brukerne seg til nye tider og en enklere hverdag med den nye båten, samtidig som den langt mindre båten Rypøy får avlastning. Nybåten har ekstra behagelige seter, god plass og ikke minst solid lastekapasitet. Alle som jobber om bord har alltid vært opptatt av at de er til for oss brukere. Servicenivået er helt spesielt, og noe rederiet virkelig kan være stolt over, sa ordføreren. Fest på kaia Det var fest på Markedskaia på Stokmarknes da den etterlengtede nybåten Hanøy ble døpt. Line Jakobsen, selv nytilsatt havnesjef i kommunen, fikk det ærefulle oppdrag med å la champagneflasken knuse mot den splitter nye båten idet hun ønsket både båten og mannskapet hell og lykke. Under seremonien på Markedskaia spilte Melbu skolemusikkorps flott musikk, og avsluttet som seg hør og bør med nasjonalsangen da den formelle dåpsseremonien var unnagjort. Arbeidshest Dette er en arbeidshest. En rask og smidig båt som både kan frakte biler og passasjerer. Oma Baatbyggeri er verdens ledende når det gjelder alumi niumsbåter, slo daglig leder i Boreal Transport Nord, Per Hansen, fast. At nybåten er etterlengtet, kan ArneReidar Johansen bekrefte. Han er leder i det som blir kalt lokalutvalget. Et utvalg som gjennom flere år har kjempet for ny båt. Det var med stolthet og glede han kunne konstatere at et årelangt arbeid og et godt samarbeid med kommunen og fylket endelig hadde gitt det ønskede resultatet. Tenk bare på det framskrittet det Gaver Kapteinen om bord i Hanøy, Denni Pedersen, fikk det travelt under lunsj arrange mentet etter selve dåpen. ArneReidar Johansen overrakte blomster til kapteinen, ordføreren over rakte kommunevåpenet med de fire karak te ristiske ringene som symbo li serer øyene i Hadsel kommune, og fylkesråd Tove mette Bjørkmo overrakte fylkesvåpenet. Og på vegne av de ansatte ved Oma Baatbyggeri tok tillitsvalgt Øyvind Tislavoll imot en sjekk fra Boreal Transport Nord, mens gudmor Line Jakobsen mottok et vakkert smykke fra verftet. Svart boks Hanøy er en topp moderne båt, ut styrt etter de nyeste, internasjonale for skrif tene. Boreals prosjektleder, Lars-Erik Larsen gikk gjennom en del av de tekniske spesifikasjonene. Båten har dobbel bunn og et slukkesystem for eventuell brann som tilfredsstiller de nyeste kravene. Nytt er det også at båten er utstyrt med sort boks, tale registrator samt registrator for alt som skjer på brua, så som radarbilder, kartplott osv. Båten har en lengde på 26,8 meter, er 9 meter bred og holder en servicefart på 25 knop. Den er universelt utformet, det vil si at det er heisanordning knyttet til land gangen, slik at også rullestolbrukere sikkert og enkelt kan tas om bord. Det er hydraulisk landgang på siden og i baugen, samt bak, der bilene skal kjøre på og av. Alt dette gjør Hanøy til en meget allsidig bruksbåt, godt tilpasset behovet på øyene og i bygdene rundt Hadselfjorden. Takket være hjelp fra mekanikere fra Gråkallbanen og en fotplate får syklistene ekstra drahjelp opp Brubakken i Trondheim. Foto: trampe.no og Gråkallbanen. Trampe Trampe er verdens første sykkelheis og går opp Brubakken i Trondheim. Takket være mekanikere i Boreal kan både turister og beboere i området få litt ekstra drahjelp opp den bratte bakken. AV INGRID AUKLAND På sykkelheisens egen hjemmeside, omtales heisen som en av Trondheims største turistattraksjoner. Heisen ble montert sommeren 2012, er gratis og åpen for alle. Den blir mest brukt av turister og beboere i området, og mange er takknemlig for litt ekstra hjelp opp bakken. I de beste hender Gråkallbanen i Trondheim er ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av heisen. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Det er med andre ord viktig at den virker. Ifølge teknisk sjef i Boreal Transport Midt-Norge, Pål Nergård, er heisen i de beste hender. Vi tar oss av service og reparasjoner og sørger for at Trampe fungerer som den skal, sier Pål Nergård, teknisk sjef i Boreal Transport Midt-Norge. Den er produsert i Frankrike og levert som en prototyp til Trondheim. Det har vært utbedringer underveis, forklarer Nergård. Som en skiheis Sykkelheisen virker som en skiheis, med 11 fotplater festet på en stålwire. Heisens hastighet er 1,5-2 m/s (~7 km/t), noe som tilsvarer normalt joggetempo. Hver 20. meter er det en fotplate som kan skyve én syklist. Det betyr at Trampe kan frakte 6 syklister per minutt eller 360 syklister per time. Det skal være enkelt å bruke heisen. Tegnet på at du har benyttet rett teknikk, er visstnok at du når toppen med hvilepuls og uten å være sliten i foten. Og skal vi tro Nergård, kommer navnet Trampe av hvordan man sykler i Trøndelag. Her i Trøndelag sykler vi ikke, vi tramper. Og sykkel kan man høre omtalt som trampjern, sier Nergård lattermildt. Andre oppdrag Foruten service og reparasjoner på sykkelheisen, tar verkstedet på Munkvoll også andre oppdrag for industrien i Midt-Norge. Vi er 10 mekanikere med mange års erfaring innen mekanikk og elektronikk her på verkstedet, og har oppdrag for blant andre Jernbaneverket, Marintek og Dovre entreprenør. Nå som det går mot vinter skal sykkelheisen tas ned for oppbevaring og vedlikehold. Det vil bli lagt ned en pakning i sporet for å beskytte heisen mot snø, salt og slaps. Til våren monteres Trampe igjen. Trampe: Jarle Wanvik er opp finneren av sykkel heisen. Han er daglig leder av firmaet Design Management AS. Prototypen av heisen ble bygd i I løpet av 15 år dyttet Trampe mer enn syklister opp den 130 meter lange bakken. Lengde: 130 meter Maksimal stigning er 1:5. Total høydeforskjell er 25 m (tilsvarende en 10 etasjes bygning). I 2013 ble Trampe oppgradert for å innfri nye sikkerhetsregler. Kilde:

6 BAJ 2014 knutepunktets KRYSSORD nr premie: Riskoker 2. premie: Smørbrødjern 3. premie: Spill Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 28. november Mrk. konv: Kryssord Navn... Adresse Tlf...E-post...

7 Besetningsmedlemmer på Fløyfjell som deltok under sikkerhetsdagen: Fra venstre avtroppende maskinsjef Knut Vinje, maskinsjef Stein Simonsen, cateringansatt Charlotte Johansen, matros/ billettør Ralf Erik Grønning, overstyrmann Jostein Ingele og kaptein Konrad Olsen. Sikkerhetsdagen 2014: Tar sikkerheten på alvor AV TORBJØRN KINDINGSTAD Hvilken dag er det i dag, spør kaptein Konrad Olsen. Det er tidlig morgen. Klokka er ikke mer enn 06.30, og kapteinen har kalt resten av besetningen opp på broen på hurtigbåten Fløyfjell som ligger ved kai i Tromsø, klar for første tur. 11. september, Boreals sikkerhetsdag, lyder svaret fra de ansatte. Ingen er i tvil om det, og får utdelt årets sikkerhetskort. Kortene hvor sikkerhetsreglene er listet opp, og som oppfordrer til samtale og diskusjon om sikkerhetsarbeidet med årets tema. Diskusjonen Konrad Olsen velger å fortelle om en opplevelse han selv hadde på vei hjem med fly fra Oslo til Alta, via Tromsø. Flyet gikk på rute både fra Oslo og fra Tromsø, men under innflyvningen til Alta måtte flyet plutselig avbryte landingen da pilotene mistet referansekoordinatene på flyplassen pga lavt skydekke. Ergo var det ikke sikkert å lande uten å ha de korrekte referanser i forhold til været. Flyet tok en runde, prøvde på nytt og landet trygt 30 min senere med bedring i vær og med riktige referansekoordinater på flyplassen. Sikkerhet først Den lille episoden ga grunnlag for refleksjon, ettertanke og diskusjon med utgangspunkt i sikkerhetskortene. Og som om ikke det var nok, fikk alle om bord en ny påminnelse da båten var på vei sørover. Kistefjell, i nordgående rute, meldte om stor sjø og mye vind over Vågsfjorden. Vindmåleren på Engenes viste over 20 meter pr sekund. Konrad Olsen valgte å kansellere anløpet av Engenes, og tok ruten inn Mjøsundet. Informasjon om dette ble gitt til alle passasjerer om bord og til oppdragsgiver Troms Fylkestrafikk. At informasjon er viktig, var tydelig da passasjerene gikk i land i Harstad, 18 minutter forsinket, men likevel fornøyde og med vissheten om at Boreal er et selskap som tar sikkerhet på alvor. Alltid. Sikkerhet viktigst Kollektivtransport handler om folk. Derfor er også sikkerhet så vesentlig i all virksomhet som Boreal driver. Det gjelder for alle til enhver tid å tenke sikkerhet. Først, sist og alltid. Men hva vil det egentlig si å tenke sikkerhet? Alle Boreals ansatte kjenner sine arbeidsoppgaver og hva som kreves, også når det kommer til spørsmål om sikkerhet. Den årlige sikkerhetsdagen er etter hvert godt innarbeidet. Spør vi noen om hva som er spesielt med 11. september, kommer svaret: Sikkerhetsdagen! Bevisstgjøring Innhold og fokus-områder varierer fra år til år. Men hovedformålet med sikkerhetsdagen er alltid det samme; Revheim klokken 04.45: klare markere årets sikkerhets dag. Driftsleder Anette Helgevold deler gladelig ut bolle til sjåfør Mariusz Frankiewicz. Personalansvarlig Jon Nordmark og Trafikkvakt Murat Kara i bakgrunnen. å snakke om sikkerhet, hva det betyr i hverdagen, og hvilke konsekvenser det skal få for hvordan hver enkelt medarbeider løser sine arbeidsoppgaver. Rapportene fra årets sikkerhetsdag er mange, og tyder på både oppfinnsomhet og ikke minst på et stort engasjement i alle avdelinger. Roger Mikalsen var tidlig oppe i Harstad, og stod klar med plakater, kortene og også bananer halv seks om morgenen. Det ble delt ut refleksvester til elever ved fire av skolene i byen, og alle sider ved sikkerhet ble tatt opp, fra beltebruk via oppførsel på holdeplasser, hittegods-problematikk og mye mer. Tidlig på an Rutekjøringen starter tidlig i Stavanger, og daglig leder Rune Terjesen var på plass med kort og gode innspill allerede ved tiden, sammen med personal - ansvarlig Jon Nordmark, HMS ansvarlig Eddie Pettersen og driftslederne. I tillegg til sikkerhets - kortene fikk sjåførene ferske boller og kaffe da de kom på jobb. Godmorgenyoughurt møtte de ansatte på Tau i Ryfylke, mens Sør-Trøndelag med sine mange og spredte depoter også hadde en quiz-konkurranse sjåførene fikk bryne seg på. Særdeles vellykket, lyder tilbakemeldingene fra Midt-Norge, der alle deltok, fra Kyrksæterøra via Selbu og Stjørdal, Berkåk, Orkanger, Selbu og Røros, for å nevne noen. Dermed kan vi konstatere at nok en vellykket sikkerhetsdag var vel gjennomført i konsernet. Alta klokken 06.30: Trafikkleder Oddvar Alexandersen og sjåfør Ken Thomas Olsen. På MS Stjernøy tenkes det sikkerhet fra du kommer om bord til du går på land. Harstad klokken 05:30: Utdeling av kort. Senere på dagen gjennomførte sjåførene Bjørn Arne Sørensen og Bjørn Solli de sikkerhetsdemontrasjon på Harstad Skole. Refleksvester ble også delt ut

8 Vadsø en hektisk arbeidsplass i nord Boreal Transport Nords avdeling i Vadsø har 35 ansatte fordelt på 2 depoter. Med sikker hånd styrer Sidsel Kristiansen godsavdelingen. Det meste av det som kommer hit skal innom henne; alt fra små brevpakker til digre hjullastere. Hverdagen kan være hektisk, men hun trives i jobben hun begynte i så langt tilbake som AV TORBJØRN KINDINGSTAD Sidsel Kristiansen, et kjent ansikt gjennom sine mange år bak skranken ved godsavdelingen i Vadsø Det var egentlig ikke planlagt. Etter endt utdanning som teknisk tegner skulle hun egentlig til Alta. I Vadsø skulle hun bare ha en sommerjobb ved Vadsø Skipsekspedisjon. Men der likte hun seg så godt at hun ble værende. Og det har hun ikke angret på. Noen dager er travle, andre er roligere. Det er ikke akkurat likt fordelt, forklarer hun om arbeidet som noen ganger kan være svært så hektisk. Boreals godsavdeling i Vadsø håndterer daglig gods som kommer med Hurtigruten. I tillegg er det gods som kommer med Schenker sine biler eller med Norline sine båter. Også oppdrag fra Båtsfjord blir for en stor del håndtert fra avdelingen i Vadsø. Der er det mye som kommer fra Norlines. Schenker er først og fremst bil, også med en avdeling for gods plassert på Hesseng ved Kirkenes. Mest er det gods som kommer inn og skal fordeles videre. Noe skal også ut, men det er heller små mengder. Det er ikke så mye industri igjen i Vadsø, og derfor lite som skal videre ut herfra, forklarer hun. Fra Båtsfjord er det imidlertid noe som skal ut, særlig fisk. Nå skulle vi tro at det var mange i arbeid på en hektisk godsavdeling. Men der det flør var sju ansatte, er det nå Sidsel igjen. Så mye har forandret seg. Også arbeidshverdagen. Men hun får litt hjelp nå av en nyansatt vikar. Det er mye arbeid, også med fakturering og avregning på noe av transportene som passerer gjennom Boreals avdeling i Vadsø, samt dette med å legge til rette for utkjøring av varene. Vi har systemer som gjør at dette stort sett går greitt. Det er litt av et lappeteppe å sørge for tilrettelegging av uttransporten, og noen ganger kan det knipe på tida med tilstrekkelig transportkapasitet. Da kan det bli litt mas fra kundene, men i det store og hele går dette ganske greit, forklarer hun. Hun begynte i Vadsø Skipsekspedisjon. Den gangen var også Vardø en del av avdelingen. Så overtok FFR (Finnmark Fylkesrederi), før det ble Boreal, forklarer Sidsel Kristiansen, som også trives godt i Vadsø, der hun bor sammen med samboer og to barn. Store avstander, store utfordringer Stein Rune Niska leder avdelingen i Vadsø. Avstand er noe alle i Finnmark er vant til. Jeg stortrives i jobben og det er en flott gjeng med sjåfører vi har med oss på laget, sier han. Han har selv jobbet i 16 år i selskapet, og stortrives. Helgene bruker han stort sett å tilbringe på hytta som ligger i Luftjok i Tana. Luftjok er ifølge ham selv en perle av en plass i Tana Kommune. Avdelingen opererer med busser i Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Tana og Vadsø. I tillegg drives Hertz Bilutleie av avdelingen, så vi kan si at vi operer et bredt spekter av tjenester, avslutter Stein Rune. Stein Rune Niska leder avdelingen i Vadsø. Kjell Rasvik og Magne Norlid frakter gods over hele Øst-Finnmark. Fred Antonsen og Ole Muosat Depotet i Vadsø Irene Lie Mosand jobber som stasjonsansvarlig på Hertz. Arild Bietilæ kjører rute 525 mellom Vadsø og Vardø. Jan Sverre Hansen laster gods Depotet i Tana 14 15

9 Boreal Challenge Månedens vinnerbilde: Fotokonkurransen er en av mulig hetene til å score ekstra poeng. I september var temaet Sikkerhet først, sist og alltid. Lofoten sikret seg seieren i fotokonkurransen, med et bilde av en jente som fester sikkerhetsselen i bussen. En flott illustrasjon av fokus på sikkerhet. Av Frode Øverli Spørsmålet i BC er om vi tenker helse, miljø og sikkerhet hele året. Siste innspurt AV KRISTINE KVALBEIN FJETLAND Etter en tre måneders langt sommeravbrekk gikk Boreal Challenge i gang igjen i september. I skrivende stund gjenstår det bare 2 måneder igjen før ligaen avgjøres med premiering i desember. En runde av høstsesongen er allerede avgjort. I september fant vi Alta på toppen, både som månedsvinner og som foreløpig leder av konkurransen. Avdelingen fikk i september full score for gode skadetall og for forbedring 4 måneder på rad, og sikret seg også poeng i fotokonkurransen. Fotokonkurransen Etter 3 måneder med sommerpause var det mange avdelinger som viste engasjement i september. Ligaledelsen fikk inn flere gode bilder til fotokonkurransen hvor temaet var sikkerhet først sist og alltid. Lofoten sikret seg seieren i fotokonkurransen, med et bilde av en jente som fester sikkerhetsselen i bussen. En flott illustrasjon av fokus på sikkerhet. Tiltak Stavanger RP 2 har denne måneden satt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen gjennom diverse tiltak: Avdelingen har gjennomgått rutiner for brann, rømningsveier og tilgjengelighet på kontorer og fellesrom. Utfra dette er det satt opp rutiner, kontrollskjema og arbeidsoppgaver er delegert ut til ansvarlige personer. Avdelingen har også hengt opp plakater med instruks om forebyggende brannvern på alle kontor og i fellesområder. Ved hvert brannslukningsapparat er det hengt opp branninstruks. Avdelingen arbeider også med rutiner for sjekk av kamera og telefoner i bussene og sjåfører som kjører nattruter i ukedagene har fått alarm rundt håndleddet. Denne alarmen er knyttet opp mot et døgnbemannet kjørekontor. Stavanger RP 2 avdeling Egersund hadde onsdag 10 september et samarbeid med skolen (barneskole og ungdomsskole) i Hauge i Dalane om oppførsel og belte bruk i buss. De møtte opp med buss og sjåføren svarte på spørsmål fra elever. Samtlige klasser og lærere var tilstede, tilsammen litt over 450 stk. HOVEDTABELL etter 6 runder: Lag Poeng 1. Alta Lakselv Trysil Lofoten Gråkallbanen Vesterålen Østerhus Buss Hammerfest Buss Stavanger RP Orkanger/Trondheim Helgelandske Stavanger TEF Vadsø/Tana Hammerfest Båt Nordkapp Stavanger RP Harstad SSJ Verkstedsenter Hemne Hitra/Frøya FFR Verksted Støren/Oppdal/Røros Stjørdal/Selbu Kirkenes Hurtigbåt Troms 25 8 Status etter september Det spisser seg til i konkurransen og Alta og Lakselv har gjort et lite rykk fra de øvrige avdelingene, med henholdsvis 51 og 49 poeng så langt. Begge avdelingene har vist gode skadetall og jevn forbedring. Med totalt 38 poeng finner vi Trysil på en foreløpig 3 plass, med gode poeng innen helse, miljø og skade. Ligaledelsen ønsker alle avdelinger lykke til i siste innspurt av Boreal Challenge! 16

10 Jubilanter 2014 SIKKERHET FØRST SIKKERHET FØRST Sissel Elise Dalvik (BTN-Hammerfest) 60 år, 2. september. 4. januar 2014 rundet hun også i 40 år i selskapet. Gratulerer! Grzegorz Piecynski (BTS-Stavanger) 50 år, 12. september. Krzysztof Chudzik (BTS-Stavanger) 50 år, 28. september. En godt forberedt manøver kan avdekke problemer tidsnok til å unngå skade på MENNESKER, MATERIELL OG MILJØ En godt forberedt manøver kan avdekke problemer tidsnok til å unngå skade på MENNESKER, MATERIELL OG MILJØ Miroslaw Huk (BTS-Stavanger) 60 år, 2. oktober. Kato Andorsen (BTN-Svolvær) 50 år, 17. oktober. Henning Henriksen (BTN-Lakselv) 60 år, 23. oktober. Sikkerhet først, sist og alltid! Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : 1. premie Riskoker Ragnar Høibakke, Kleppe 2. premie Smørbrødjern Rolf S. Ulfstein, Stavanger 3. premie Spill Kåre E. Stenvoll, Rypefjord Aslak Riise (BTN-Leknes) 50 års tjeneste, 2. november. Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene i posten. Lykke til med kryssord nr ! Vi gratulerer! 19

11 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway BLINKSKUDDET Høststemning på Sleneset, innsendt av Roger Brandser

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal BOREAL Verdigrunnlag for Boreal DETTE ER BOREAL Boreal er en ledende operatør innen kollektivtransport med 2 000 medarbeidere. Vi skal yte service utover det forventede. Kollektivtransport handler om mennesker.

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Dialogkonferanse om Kolumbus sitt bussanbud i Sør-Rogaland 19. juni 2014 Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016.

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Nå har høsten kommet og vi har hatt foreldremøte på Fiolen. Tusen takk til dere som var med og delte deres tanker med oss. Vi har den siste måneden

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 5 6 7 Vi ønsker Theon velkommen til Tyrihans Egenskap: trygghet Vi jobber med synliggjøring av matematikk gjennom eventyr.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE

Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE Torsdag 15. juni ble det holdt gravøl over avdeling Trontun som snart skal rives, samtidig som jubileumsboka for Nord-Østerdal videregående skole ble lansert.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4

Oppgaver til kapittel 4 Oppgaver til kapittel 4 Versjon: 15. mai 2015 Det anbefales at du løser oppgavene med penn på egne ark. > Oppgaver til side 168 Oppgave A. Gi en analyse av disse setningene der du markerer setningsledd

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer