Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg."

Transkript

1 Kyrkjeliv :24 Side 1 Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 42 Etter ni år som prestefolk har nå Frede Fjågesund med huslyd flyttet fra Nord-Aurdal for å ta fatt på en ny hverdag i Stange på Hedmark. Her er familien samlet før avreise. Fra venstre Georg, Gudrun, Harald, Frede, Nikolai og hunden Max. I denne utgaven av Kyrkjeliv har vi avskjedsintervju med vår avholdte kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Av innholdet: Mange klager på stell av kirkegårdene Tradisjonsrikt på Kyrkjesletta Prosten vil ikke forsere fram skille mellom stat/kirke Jostein Enger tilsatt som sokneprest i Nord-Aurdal Statskirken står sterkt blant nord-aurdøler Anna-Merete Brusletten i serien Tro og tvil Digitalt orgel på plass i Tisleidalen kirke Avskjedsintervju med Frede Fjågesund Sisteside-intervju med Arne Tønsager

2 Kyrkjeliv :24 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kyrkjekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid onsdag, torsdag og fredag Prost Georg Espolin Johnson, tlf Elles etter avtale. Kontorfullmektig Dennis Økland, tlf Fax Prestar: Prost Georg Espolin Johnson, 2910 Aurdal, priv. tlf.: , mobil: Prestevikar Terje Eklund, 2918 Ulnes. Prostiprest Eli Vatn, 2975 Vang, mobil: Tlf , mobil: Måndag er fridagen til prestane og kantor Erlend Karlsen. Kyrkjevergje: Bjørn Haugen. Tlf. kontor: Privat tlf , mobil: Organistar: Erlend Karlsen (Aurdal og Tingnes), tlf Treffetid privat mellom 9 og 10 på kvardagar. Kontortlf Fast treffetid kontor Rådhuset mellom 12 og 14 på torsdager. Mobil: Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Fått en del kjeft - Vi har fått en del kjeft i sommer ja, men det var vi også forberedt på ville komme. Jeg skjønner selvsagt at folk er misfornøyde og klager over langt gress og ustelte kirkegårder. Vi ønsker ikke at det skal være sånn. Tvert imot bestreber vi oss på at kirkegårdene våre skal ta seg godt ut. Men med den dårlige økonomien vi har strekker rett og slett ikke kirkebudsjettet til. Derfor har vi ikke hatt råd til å leie inn ekstrahjelp i sommer slik vi har kunnet tidligere år. Ellers er det ingen som helst tvil om at tørkesommeren har reddet oss fra enda verre tilstander, sier kirkeverge Bjørn Haugen. Kirkevergen føler at folk flest har forståelse for at manglede bevilgninger gjør det umulig å ha full bemanning på kirkegårdene, og etter en redegjørelse i lokalavisen ble det også færre henvendelser til kirkekontoret. Bjørn Haugen berømmer kirkegårdsarbeider Arve Bakke for hans innsats. Kirkegårdene har blitt klippet tre ganger siden vekstsesongen startet, og det er håp om å få tatt en runde til før vinteren. Haugen synes for øvrig at det er flott at privatpersoner og menighetsråd har påtatt seg frivillig stell på kirkegårdene denne sommeren. Kirkegårdsarbeider Arve Bakke sier at han priser seg lykkelig over tørkesommeren. - Hadde vi fått normalt med nedbør i vekstsesongen ville vi fått skikkelig trøbbel. I sommer slo vi knapt halvparten så ofte som vi pleier. Men i og med at det gikk mange uker mellom hver klipp, ble det enkelte steder i lengste laget for traktorklipperen vår. Jeg tør imidlertid ikke tenke på hvordan tilstander det ville blitt med en normal vekstsesong, sier Bakke. Kyrkjegardsarbeidarar: Tor Hermann Lie, tlf fra kl , priv. tlf Mobiltlf Arve Bakke, priv.tlf: , Mobiltlf Soknerådsleiarar: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leiar av Kyrkjeleg fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Kirkegårdsarbeider Arve Bakke har på grunn av dårlig økonomi i kirkeetaten fått liten hjelp til klipping av kirkegårdene i sommer, og mange klager er det blitt. (Foto Olav Robøle) KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :24 Side 3 Tradisjonsrikt på Kyrkjesletta OL NIKOLAI FJÅGESUND Når du kjører opp gjennom Ranheimsbygda og fortsetter videre inn et stykke inn i Steinsetbygda, så svinger inn til venstre ved en bom og fortsetter enda et stykke, kommer du til Kyrkjesletta på Dalen i Skrautvål sokn. Her inne holdes hver sommer friluftsgudstjeneste. Det har vært tradisjon i mange år. Slik også denne sommeren. Fire barn til dåpen Søndag 6. august ble hele fire barn båret til dåpen på Kyrkjesletta på Dalen. Sent, men godt startet det hele som skulle bli en av de fineste dagene oppe på fjellet. Det var ca. 120 fremmøtte, som nøt et par timer i det varme og nydelige været. Kyrkjesletta blir ikke bare brukt til den årlige sommergudstjenesten, men brukes også iblant i forbindelse med bryllup. Denne 9. søndag etter pinse var det altså gudstjeneste med dåp. Så og si alle foreldrene til barna har tilknytning til Valdres, noen mer enn andre. Vi har hytte i nærheten og da vi fikk vite at det skulle være friluftsgudstjeneste her i dag var valget allerede tatt. Ypperlig! sa Frank Bakkejordet da jeg spurte om det var et bevisst valg å døpe sitt barn ute. De fire barna som ble døpt heter Marie Jørgensen Døvre, Magnus Kjær Larsen, Emilie Thon Skrindsrud og Andrine Bakkejordet. Soknerådets ansvar Kyrkjesletta har opp gjennom tidene blitt stelt av forskjellig personer og foreninger. Blant annet Indremisjon og Normisjon har hatt ansvaret for å klippe gress og stelle i stand til gudstjeneste, men nå er det altså soknerådet i Skrautvål som har ansvaret. De hadde hengt opp soknerådsleder Jan Arne Sebuødegård sin stabbursklokke for anledningen, som kirketjener Arnfinn Aasdokken ringte med. Dessverre kommer den ikke til å henge der hele tiden, av årsaker som blant annet tyveri. De som ser litt nøye etter en gang de er der, vil se at det er en helt fullverdig kyrkjeslette de står på. Det er alter med alterring, prekestol og sitteplasser med mer. Sitteplassene er laget av torv og er forøvrig meget behagelig å sitte på. På alteret henger det en plate med en tekst fra Salme 95, 1-4. Den er det Mariasøstrene som har laget, og det finnes bare fire stykker av dem i Valdres. I Hegge, Rogne, Slidredomen og på Kyrkjesletta. Det var godt fremmøte under sommerens friluftsgudstjeneste på Kyrkjesletta Dalen, hvor fire barn ble båret til dåpen. Kapellan Frede Fjågesund forrettet og organist Kåre Madslangrud akkompagnerte salmesangen med sitt trekkspill. (Foto Nikolai Fjågesund) Ansvarleg redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserar: Ingrid Stavenjord, 2918 Ulnes Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :24 Side 4 Prost Johson ønsker ikke å forsere fram skille mellom stat/kirke - Alternativet til statskirke er ikke mye å trakte etter TORODD LYBECK - Jeg mener at ordningen med statskirke er så god at den vil vare lenge ennå. Men hvis vi skulle velge fritt i dag, ville vi naturligvis organisert Kirken uavhengig av sta- ten. Det sier prost Georg Espolin Johnson til Kyrkjeliv. En anakronisme - Statskirken er en mange hundre år gammel tradisjon som faktisk fungerer rimelig bra. Jeg tror det er et stort flertall i folket for å beholde nåværende ordning. Mangel på engasjement i diskusjonen om denne saken tyder på det, sier Johnson. - Folk flest er stort sett fornøyd sånn som det er i dag. - Før eller senere går det nok i retning av skille stat/kirke, men jeg ser ingen grunn til å forsere fram en sånn utvikling så lenge ordningen fungerer såpass bra som den fortsatt gjør i dag, sier prost Georg E. Johnson. Her med stat/kirke-utredningen som menighetene nå skal avgi sin uttalelse om. (Foto Terje Eklund) 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :24 Side 5 - Men er ikke statskirkeordningen en anakronisme som har overlevd seg sjøl? - Jo, den er en anakronisme på linje med kongehuset. Vi ville heller ikke valgt monarkiet som statsform hvis vi skulle organisere samfunnet vårt på nytt i dag, uten å ta hensyn til århundrelange tradisjoner. Verken statskirken eller monarkiet hører egentlig hjemme i vår tid, men så lenge de fungerer så godt som de gjør, ser jeg ingen grunn til å endre på noen av dem. Nå har vi jo kommet så langt at Kirken får tilsette sine prester sjøl, med unntak av proster og biskoper. Og Kirken får nå også større innflytelse i tilsetting av biskoper. Dermed mener jeg at alternativet til en statskirke ikke er så mye å trakte etter. To grupperinger Prosten sier at det hovedsakelig er to grupperinger som er for oppløsning av statskirken jo før jo heller. Den ene er de antikristelige, og den andre er de veldig bevisste kirkefolka, de som mener at Kirken skal ha full råderett i alle saker. - Men ser du ingen fordeler med å skille Kirken fra staten? - Jo, og det vil nok komme. Det går ganske sikkert i den retningen før eller senere, men jeg ser ingen grunn til å forsere fram en sånn utvikling. Sett fra mitt ståsted er det ingen andre fordeler enn at Kirken da ville få full bestemmelsesrett i alle saker. - At alt blir som nå, er dét det beste vi kan si om fortsatt statskirke i Norge? - Statskirken vil nok ikke vare evig, og den må naturligvis tilpasses nye tider. Sånn har det vært før også. Utnevningsretten er blitt styrket, og økonomien må bedres. Kirken bør få større råderett i bruk av bevilgede midler. - Hvilke konsekvenser vil et skikke mellom Kirken og staten få i Nord-Aurdal? - Det blir ikke annerledes her enn ellers i landet. Det mange er redde for, er at en fristilt Kirke vil skape et større skille mellom folk, og at flere vil melde seg ut av den. Om dette er en berettiget frykt, kan jo diskuteres. Men både jeg og mange med meg mener at en åpen folkekirke best ivaretas ved en fortsatt statskirke. Ikke som i Sverige Prost Georg Espolin Johnson kan ikke si noe nærmere om når spørsmålet om skille mellom stat og Kirke kan bli avgjort. Statsråd Trond Giske klager over mangel på engasjement om saken. Det er mye som ikke er avklart ennå, blant annet finansiering av Kirken hvis den skal skilles fra staten. Folk flest vil iallfall ikke ha en kirkeskatt på den måten at de må betale en egen medlemskontingent, mener prosten. Kirken må fortsatt få sine midler via skatteseddelen, men med fradrag for folk som ikke er medlemmer. - Jeg tror ikke det går her som i Sverige, der det ble et skille mellom Kirken og staten for noen år siden. Årsaken kan være at vi tross alt har hatt en større kirketilhørighet i Norge, og at tradisjonen med statskirke står sterkere i folket på vår side av Kjølen. Men oppslutningen fordrer nok at vi har en åpen og romslig kirke som folk flest kjenner seg hjemme i. Det vil også være et krav at Kirken har full frihet til å forkynne Guds ord. Det synes jeg vi har i dag, avslutter prost Johnson. NORODD STAVENJORD (55) fra Ulnes, er utnevnt til prost i Haugesund prosti i Stavanger bispedømme. Han har siden 1993 vært kapellan i Kopervik. Vi ber om Guds signing over tjenesten! TISLEIDALEN KIRKE har i høst fått lysglobe. Den er innkjøpt i forbindelse med en pengegave menighetsrådet har mottatt av Harriet Nes som har hytte i Tisleidalen. INGRID STAVENJORD har gjennom hele 17 år vært en trofast og pliktoppfyllende kasserer for Kyrkjeliv. I september fylte hun 80 år gratulerer Ingrid! og hun har nå bedt om å få avløsning. Vi takker Ingrid for hennes lange innsats. Samtidig som vi ønsker velkommen til den nye kasseren, TOR- LAUG ØEN WÅRUM, også hun fra Ulnes. Vi er glad for at du har sagt ja til denne viktige tjenesten. Red. Jostein Enger tilsatt som sokneprest Ikke uventet har Hamar bispedømmeråd tilsatt Jostein Enger (31) fra Fagernes i stillingen som sokneprest i Nord-Aurdal. Det skjedde i rådets møte 4. oktober. Det var i alt tre søkere og samtlige seks menighetsråd hadde satt opp Jostein Enger på førsteplass, noe som understreker at han er sterkt ønsket som ny prest etter Frede Fjågesund. I forbindelse med presteskifte er for øvrig stillingsbetegnelsen omgjort fra kapellan til sokneprest. De to andre søkerne var Jens Torstein Olsen, kapellan i Majorstuen menighet i Oslo og sokneprest i Porsanger, Arne Birger Gjestland. - Dette var kjempehyggelig! Jeg gleder meg stort til å ta fatt på prestetjenesten og flytte hjem igjen til Fagernes, sier Jostein Enger til Kyrkjeliv. Det skal bli fint å få virke som prest i hjemkommunen min, et miljø jeg kjenner og er glad. Enger har de siste fem årene vært kapellan i Ørsta. Han er gift med Hanne-Norunn fra Os ved Bergen og de er foreldre til Johanna på to år og Astrid på fire måneder. Den nye prestefamilien regner med å være på plass i presteboligen i Moavegen i løpet av januar. Og vi ønsker hjertelig velkommen! KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :24 Side 6 Statskirken står sterkt 6 OLAV ROBØLE og TERJE EKLUND Eventuelt skille mellom stat og kirke blir det store diskusjonstemaet denne høsten, og de som vil få sine meninger registrert i denne sammenhengen, må være raske med å ta standpunkt. Høringsfristen går nemlig ut allerede 1. desember. Skulle det stå til nordaurdølene, ville imidlertid dagens ordning være trygg. En rundspørring blant folk man måtte anta har reflektert over spørsmålet, viser klart flertall for dette, på noe varierende premisser. Noen kan nok ønske seg ei kirke med større herredømme i eget hus, men at eksistensen skal være basert på medlemskontingent skremmer. Dessuten veier det tungt for mange at det statlige engasjementet er en garantist for at takhøgda opprettholdes, og at ikke fraksjoner skaffer seg for stor makt. Randi Lill Pedersen, Tisleidalen: - Ei kirke der alle kan føle seg heime må være det vesentlige, og dette kan bare sikres gjennom statskirka. Ved et skille har man ingen garanti for at ikke ei gruppe likesinna, gjerne med sterkt ortodokse synsmåter, skaffer seg fullt overtak. Da vil mange fort føle seg heimlause. Inger Marie Jonsrud, Fagernes: - Man ser ofte at kirkelige beslutninger overprøves på politisk hold. Dette er egentlig uhørt og burde vel i prinsippet medføre et skille. Imidlertid er jeg sterkt i tvil om vi er modne for å gå til et slikt skritt. Menighetene våre sliter kraftig med økonomien som det er, og skulle de basere driften på en medlemskontingent, tror jeg det knapt ville gå. Vi er jo oppdradd til en helt annen mentalitet enn for eksempel amerikanerne. Anne Grete Odden, Leira: - Vi bør beholde statskirka som den er. Jeg ser ingen hensikt i å tukle med noe som fungerer bra, og er redd for at gjør vi det, vil bli stående igjen med ei snevrere og fattigere kirke. Det har falt i min lodd å lese en god del om temaet i løpet av siste halvåret, men det har heller styrka enn svekka den oppfatningen jeg hadde i utgangspunktet. Svein Erik Hilmen, Fagernes: - Jeg er ennå ikke kommet til noen entydig konklusjon, men det blir jeg nødt til, for også kommunen skal avgi uttalelse. Så langt er jeg imidlertid av den oppfatningen at vi ikke bør gi avkall på det vi har, og som i det alt vesentlige fungerer bra. Ei kirke basert på medlemskontingent vil ganske sikkert oppleve stor avskalling blant dem som ikke stiller blant de ivrigste brukerne, men som søker den som det sikre ankerfestet ved avgjørende milepæler i livet. Og i kirka betyr tradisjonene mye. Ada Rabben, Ulnes: - Jeg finner spørsmålet vanskelig, og tør ikke gi noe absolutt svar. Naturligvis må man være åpen nye impulser, men på den andre sida trur jeg den folkekirka vi har, bærer i seg så store verdier at vi skal være ytterst forsiktige med å tukle med den. Økonomien er nok bekymringsfull, men blir den ikke enda mer usikker ved et skille? Skal jeg dra noen konklusjon nå, blir det nok å holde på det vi har. Lage Westerbø, Vestringsbygda: - Jeg er kommet til at statskirka bør bestå. Sine svakheter kan den nok ha, men disse må det gå an å rette på, uten at man går til et skilsmål som kan virke splittende, og da ikke bare for kirka selv. Det viktigste er at den er åpen for alle og at alle føler seg heime. Folkekirka er i det hele tatt for verdifull til at vi uten videre gir slipp på den. Arne Anmarkrud, Aurdal: - Jeg er voldsomt i tvil. For noen år siden ville jeg absolutt vært en tilhenger av fortsatt statskirke, men i nyere tid har vi gang på gang sett statsråder gripe inn, på tvers av de oppfatningene kirkas egne organ har gitt uttrykk for. Skal vi påberope oss religionsfrihet, er dette uholdbart. Imidlertid blir ikke jeg blant dem som gråter enten utfallet blir det ene eller det andre. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :24 Side 7 Bergljot Strand, Ulnes: - Nei, et skille vil lett føre til at enkeltgrupperinger lett får en dominans som medfører at mange vil misse den tilhørigheten de nå føler. Dette at det snakkes om en medlemskontingent, må man også regne med vil føre til ei viss avskalling. Og blir det få til å dele på utgiftene, blir de desto større for den enkelte. Mye kan sikkert gjøres bedre enn i dag, men det må da være mulig uten fullstendig å gi avkall på det vi har, og som de aller fleste av oss føler en sterk tilhørighet med. Hans Enger, Fagernes: - Jeg føler meg undervegs. I utgangspunktet var jeg tilhenger av et skille, dette fordi ei frittstående kirke måtte antas å bli mindre tungrodd og at det kunne skapes et større engasjement. Men det er etter hvert kommet fram solide argument for å beholde nåværende ordning. Derfor er jeg akkurat nå sterkt i tvil om hva som er det retta Berit Dajani, Skrautvål: - Kirka fungerer bra i dag, og store omveltninger kan knapt føre til anna enn forstyrrelser. Ikke minst vil det bli tyngre økonomisk, en medlemskontingent må man anta at mange vil vegre seg imot. Et interessant trekk i tida er at mange ungdommer som ikke ble døypt som barn, nå sjøl tar initiativ til dette. Vi må ikke komme dit at det blir noe de må betale for. Steinar Djupdal, Ulnes: - Jeg har ikke reflektert så mye over saka, men min umiddelbare reaksjon er at vi bør beholde kirka som den er. Hvorfor rokke ved noe som har fungert bra gjennom alle tider til fordel for noe vi knapt aner konsekvensene av? Nils Tor Ødegaard, Strand: - Hvorfor endre på noe som er godt innarbeidd og allment akseptert? Kirka står for tradisjonelle verdier som jeg ikke med min beste vilje kan være med på å rive i filler. Et skilsmål kan fort føre til at de mest fundamentalistiske skaffer seg fullstendig herredømme, og at det blir mindre plass for alle oss andre. Dessuten er jo svært lite klarlagt om hva som egentlig er tenkt satt i stedet for den folkekirka vi har. Margit Hilmen- Fodnes, Fodnes: - Jeg mener stat og kirke bør skille lag. Det er viktig for Kirken å være herre i eget hus og ikke være bundet til en statsmakt der Kirken til enhver tid er prisgitt hvem som sitter i regjering. Vi må ikke glemme at Den norske kirke er en bekjennelseskirke som er bygd på Guds ord. Det er skremmende å se den liberale utvikling som har skjedd i Kirken gjennom det siste årene. Jan Arne Sebuødegård, Skrautvål: - For meg er det avgjørende at Kirken er en kirke for hele folket. Jeg brenner for en inkluderende folkekirke, og slik jeg ser det ivaretas en slik kirke best gjennom en statskirkeordning. Statskirken har i generasjoner vært et fast holdepunkt for folk, og det har fungert godt så langt. Men samtidig er det nødvendig at Kirken styres etter demokratiske prinspipper med større sjølvråderett, også når det gjelder å tilsette proster og biskoper. Tove Kjøbli, Bjørgo: - Tradisjonsbundet som jeg er, ser jeg helst at vi beholder statskirken. Jeg opplever det som trygt og godt at vi har en kirke som er rotfestet i folket og som ivaretar også den økonomiske delen. Med en statskirke vet vi hva vi har. Dermed er det ikke sagt at denne kirken må være bundet opp i et A4-format, men jeg ser for meg at den kan utvikle seg videre gjennom Kirkens egne organer. Sigmund Tveit, Fagernes: - Jeg mener kirken bør skilles fra staten. På en side er det mye positivt med statskirken, som blant sikrer den økonomiske siden, men det er også tendenser som er mindre bra. Egentlig kan jeg tenke meg en mellomting av en statskirke og en frikirke. Det er avgjørende at Kirken får enda større innbyrdes frihet til å være kirke, tuftet på bibel og bekjennelse. Jeg er betenkt over den utglidning som skjer innenfor Kirken, med liberale biskoper som kommer med utspill som bryter med Guds ord. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :24 Side 8 Anna-Merete Brusletten på Leira veit ikkje korleis - Eg tvilar ikkje, men har EIGIL STEINSFJORD Anna-Merete Brusletten 44 år gamal - er rektor på tredje året ved Leira barneskule. Før det har ho vore rektor ved Ulnes skule og i Oslo. Korleis formidle verdiar i ei tid då det eine kan verke like godt som det andre? spør Kyrkjeliv i eit møte med Anna-Merete ein tidleg haustdag. Tradisjon og kulturarv - Ungar i dag er opptekne av verdiar, fortel ho mellom anna at dei ikkje skal mobbe kvarandre. Emne som dette fell difor lett inn i mange fag, mellom anna i KRL-faget (kristendom - religion og livssynkunnskap) og er nesten dagleg utgangspunkt for samtale. Ungane veit meir om mangt enn tidligare, t.d. om verdsrommet, planetane og dinosaurar. Dette fører ofte til ei undring hos dei kor kjem vi frå? - Det må vera vanskeleg å vera lærar når det er kome til så mange ulike kulturar etter kvart.? - Eg var 10 år i Oslo, m.a. på Sagene skule som rektor. Eg har samarbeidd med imamar. Vi brukte nærmiljøet og besøkte mellom anna moskéar for å få kjennskap til kva ein moske er og kva islam står for. Vi nytta og kyrkja i nærmiljøet. Veldig ofte ser vi kor stort samanfall det er i verdisyn mellom dei ulike retningane. - Korleis gjer de det overfor kyrkja når det heiter seg at livssynsfaget ikkje skal vera forkynnande? - Det er naturleg å gå til skulegudsteneste m.a. til jul. Julegudstenesta er ikkje ein del av KRL-faget, men inngår som ein del av skulen si generelle rolle som tradisjonsberar og kulturformidlar. Foreldre kan be om fritak for delar av opplæringa. Det gjeld heile skulen sin verksemd, ikkje berre KRL-faget. Det er òg naturleg å lære ungane julesongar og påskesalmar på lik line med anna songstoff. Sløyfa vi denne biten, hadde vi ikkje følgt opp lærarplanen. Det er noko som heiter tradisjon og kulturarv. Ein kjærleg Gud - Korleis er ditt eige forhold til kristendommen? - Eg er pinsevenn, det same er mor mi medan far høyrer til statskyrkja. Eg voks opp i ein heim der toleransen overfor andre var stor. Framleis møter eg opp på søndagsskulen i Rukkedalen når eg er heime. Både born og vaksne er samla der i eit svært så aktivt miljø. - Mor di var Noreg sin første bistandsminister? - Ja, ho var bistandsminister frå 1983 til 1986 i regjeringa Willoch. Framleis er ho ei svært så aktiv dame, mellom anna i menigheitsliv, kulturell verksemd og politikk. Det er mange lærarar i familien min, på den andre sida er det òg mange handverkarar. - Og noko av dette ber du med deg vidare? - Eg vil kalle meg ein jordnær person. Det er nesten fælt å seie det, men eg har aldri tvilt på Guds eksistens. Derimot har eg ofte vore sinna på Gud over ting eg har opplevd som urettferdige. På same tid må eg seie at eg veit ikkje korleis eg skulle ha kome meg igjennom alt vanskeleg om eg ikkje hadde hatt trua mi. Det gjev fortrøysting og håp. Dette med domen og dauden får Gud ta seg av, for meg er Gud først og fremst ein kjærleg Gud som har skapt meg og difor kjenner meg på godt og vondt, seier Anna-Merete Brusletten som er gift med Svein Ole Lappen, rektor ved Nord-Aurdal ungdomsskole og er mor til Olaf på 10 år. Byggje opp sitt eigeverd - Du er jordnær seier du får du bruk for dette i arbeidet som rektor her på Leira? - Eg trur eg har noko å tilføre. Eg er oppteken av at alle menneske skal få bli klar over sitt eige verd og at dei skal kunne få uttrykke det positive ved seg sjølv. Ikkje minst gjeld dette ungane. Det er mange val ein møter i livet, og det er viktig for ungane å byggje opp sitt eigeverd. Då står dei betre rusta til å ta sine eigne val. Livet er ikkje svart, kvitt men mykje meir mangesidig, seier Anna-Merete. 8 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :24 Side 9 it ikkje korleis ho skulle klart seg utan kristentrua - Eg er pinsevenn og voks opp i ein heim der toleransen overfor andre var stor. For meg er Gud først og fremst ein kjærleg Gud som har skapt meg og difor kjenner meg på godt og vondt, seier Anna-Merete Brusletten, rektor på Leira skule. (Foto Terje Eklund) - Korleis greier du deg i kvardagen med alle dei oppgåvene du står overfor? - Kvardagen er på mange måtar så kjapp. Derfor er dei stille stundene så viktige. Eg har ofte ei fin stund med kaffekoppen om morgonen eller på verandaen når eg ser utover Leira. Slike stunder gjev styrke i kvardagen. - Kva med bibellesing? - Eg kan ikkje seie eg er nokon regelmessig bibellesar, det går i periodar. - Det blir vel mykje å sitje med papirarbeid for ein rektor? - Det er nok av det, men eg bruker ein del tid på å vera med i dei ulike klassane både inne i klasseromma og ute. På den måten blir eg betre kjend med både elevar og lærarar. Menneska i samspel med det pedagogiske utviklingsarbeidet i skulen, er det eg brenn mest for. Eg må seie at miljøet her på Leira skule tilfører meg mykje. Eg er heldig som får arbeide med så mange ulike yrkesgrupper. Alle er like viktige for at skulen skal fungere. Vi er alle med på å utfylle einannan. Kva hadde skulen vore utan alle menneska som samlast her? Dei er meir verde enn all verdas pengar og fine rom, seier Anna-Merete Brusletten. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :24 Side 10 Kantor Erlend Karlsen beklager at menighe Digitalt orgel på plass i Tisleidalen kirke Prost Georg E. Johson var en av de første som fikk prøvespille på det nye digitale orglet i Tisleidalen kirke i forbindelse med et møte i fellesrådet. Lydhøre tilhøere er fra venstre to repesentanter fra menighetsrådet, Lars Halden, Kjell Ove Halvorsen, kirkeverge Bjørn Haugen og kirketjener Harald Klevgård. (Foto Terje Eklund) TERJE EKLUND - Dette er en stor begivenhet for Tisleidalen menighet og hyttefolk og turister som er glad i kirken vår her oppe. Vi har all mulig grunn til å være stolte over at vi endelig er kommet i mål med å skaffe nytt orgel til kirken. I 10 år har ulike menighetsråd og folk i Tisleidalen jobbet for orgelsaken, og endelig er vi kommet vel i havn med prosjektet. På vegne av menighetsrådet vil jeg rette en stor takk til alle som bidratt til at det lenge etterlengtede nye orglet nå er på plass, sier leder av rådet, Kjell Ove Halvorsen til Kyrkjeliv. Digitaltorglenes Rolls Royce Han forteller at orglet, som er digitalt, blir betegnet som digitalorglenes Rolls Royce. - Lyden som strømmer ut av orglet er digitalt men har basis i orginalt pipeorgel med tyske barokkstemmer. Orglet har mange muligheter og har en ekstrem god lyd, forteller Halvorsen entusiastisk. Det nye orglet er laget i USA og levert av Norsk Musikk som har 10 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :24 Side 11 er at menighetsrådet ikke valgte pipeorgel solgt liknende instrumenter til rundt 300 kirker her i landet. Prisen inklusiv høytalere ligger på ca kroner. Kjell Ove Halvorsen sier at det var Hallgeir Haganæs som i sin tid tok initiativ til å samle inn penger til nytt orgel i Tisleidalen. Han satt den gang i menighetsrådet, men omkom ved en tragisk påkjørsel vinteren Ved Hallgeirs gravferd ble det åpnet for å kunne gi en minnegave til nytt orgel i Tisleidalen kirke. Siden den gang er det i alt samlet inn nærmere kroner i den lille menigheten, som teller i underkant av 80 sjeler. Evighetsprosjekt Det har i årenes løp vært diskutert frem og tilbake om det skulle satses på pipeorgel eller digitalt orgel. Noen har talt varmt for det ene, noen for det andre. Det sittende menighetsråd tok den endelige avgjørelsen i våres og gikk for et elektronisk instrument, til tross for at kantor Erlend Karlsen som fagperson anbefalte pipeorgel og frarådet digitalt. - Vi i menighetsrådet tviler ikke på at vi har gjort et riktig valg til beste for menigheten. Det er et veldig bra instrument, og skulle vi har gått inn for pipeorgel, ville det trolig ha kostet opp mot en million kroner, og det ville vært evighetsprosjekt før vi hadde klart å skrape sammen så mange penger. Etter vår mening var det uaktuelt, sier Kjell Ove Halvorsen som mener det er opp til menighetsrådet og ikke kantor å avgjøre hva slags orgel som skal innkjøpes. Prost Georg E. Johnson sier at ikke vil ta stilling til digitalt orgel kontra pipeorgel, men han berømmer Tisleidalen menighetsråd for at det har vært handlekraftig og har gjennomført arbeidet med å skaffe bygda nytt orgel. Burde valgt brukt orgel - Jeg synes det er beklagelig at menighetsrådet, mot mine anbefalinger, har gått til innkjøp av digitalorgel til Tisleidalen kirke. Et mekanisk pipeorgel/kirkeorgel er del av en stolt tradisjon og et forfinet håndverk gjennom generasjoner. Gjennom byggeprosessen blir arkitektur, klang og håndverk tilpasset individuelt til hver enkel kirke og kirkerom. Når vi og tenker på Valdres som en region som er opptatt av og satser på kulturtradisjoner, ekthet og godt håndtverk, ville det i hvert fall vært viktig å velge et levende instrument, sier kantor Erlend Karlsen i en kommentar. Kantor Erlend Karlsen synes det er beklagelig at menighetsrådet, mot hans anbefalinger, har gått til innkjøp av digitalt orgel i Tisleidalen. (Foto t. e.) Karlsen sier at det med digitalt orgel menes en instrumenttype som etterligner orgellyd gjennom høyttalere. Prinsippet er reproduksjon gjennom databehandling av opptak av orgelpiper. - Pipeorgelet er hva det utgir seg ut for, digitalorgelet prøver å høres ut som noe det ikke er. De fysiske og akustiske forhold som er betingelse for pipeorgelets klang, og som er en del av orgelspillets egenart, kan ikke kopieres i et høyttalerkonsept. - Med pipeorgel menes en instrumenttype hvor lydkilden er piper som klinger ved tilførsel av luft, som styres ved hjelp av tangenter. Pipeorgelet har en lang utviklingshistorie, som har funnet sted innenfor den kirkelige bruk i Vest-Europa. Et pipeorgels levetid er opptil flere hundre år, avhengig av kvalitet. Et digitalorgel har vesentlig kortere levetid enn et godt pipeorgel. - Den økonomiske biten er selvsagt noe som må tas i betraktning. Men for Tisleidalen kirke kunne alternativet vært innkjøp av et godt piano eller rett og slett et godt brukt pipeorgel vært løsningen. Gode brukte pipeorgel er mulig å få tak i, enten gjennom anerkjente orgelbyggere eller for den saks skyld på nettet. Da ville man ha en større mulighet til å tilpasse orglet til det rommet det skal stå i. Utgiftene til det hadde nok vært noe større, men med rundt skulle det være mulig å finne noe bra. Disse alternativene ble også forelagt det forrige menighetsrådet, slutter Erlend Karlsen. Hva angår det gamle orglet, opplyser Kjell Ove Halvorsen at menighetsrådet har gitt det bort til Svein Bjerke og Lise Lønnum Bjerke i Vestringsbygda. Orglet er fra 1957 like gammelt som kirken, og er bygd ved Norsk Orgel og Harmonium Fabrikk. Det har i alt ni stemmer. TINGNES BARNEKOR er igang igjen etter sommerferien, og korets dirigent, Bente Hove Pedersen, forteller at koret har øvelse på mandager mellom kl , og hun presiserer at det er plass til nye kormedlemmer. ROSEMARIE KÖHN (67) slutter i høst som biskop i Hamar etter 13 år i embedet og blir behørig tatt avskjed med i disse dager Vi takker for tjenesten og ønsker alt godt i årene som pensjonist. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :24 Side 12 Frede Fjågesund bærer med seg mange gode opplev - Troens liv blant folk gir frimodighet i tjenesten TERJE EKLUND - Det er ikke med lett hjerte vi reiser fra Nord-Aurdal og Valdres. Jeg har hatt ni gode presteår her hos dere, og det er vemodig å dra her fra. Du kommer tett på folk som prest, og i løpet av disse årene har jeg delt glede og sorg med mange mennesker. Årene her har satt spor i våre liv og det er ingen tvil om at dalen og menneskene vi er blitt kjent med har blitt en viktig del av oss, sier Frede Fjågesund (51), som når dette leses har tatt avskjed med menighetene i Nord-Aurdal og er på plass i Stange utenfor Hamar. Gammel drøm i oppfyllelse Det var i september 1997 at Frede med huslyd flyttet inn i presteboligen i Moavegen på Fagernes for å ta fatt på prestetjeneste i Nord-Aurdal. I sitt tiltredelsesintervju med Kyrkjeliv sa den påtroppende kapellan at han alltid hadde hatt en hang til gudstro og at kallet til prest kom tidlig. Og han vedgår at han ikke er blitt mindre glad i prestetjenesten etter årene i Valdres. Fjågesund nevnte at han lenge har vært opptatt av de to danske prestene og forfatterne Nikolaj Frederik Severin Grundtvig og Kaj Munk - og slik er det fortsatt. Likeledes at han er en smule filosofisk. Da den samme FF skulle tiltre, kom det frem at han hadde stor sans for piperøking og bikkjer. Den gang røkte han pipe, men hadde ingen hund. Nå har han forlengst lagt bort pipa, og på 50-årsdagen for et drøyt år siden fikk han i gave fra sin kone Gudrun intet mindre enn en hund, airedale-terrieren Max. I det øyeblikk - og forsåvidt også i tiden som fulgte, svevde Frede i sin egen 12 - Jeg har ofte tenkt på hvor heldig jeg er som får ha mitt virke i disse forskjellige og vakre gudshus, der jeg står i en unik sammenheng og får bygge bro mellom Gud og mennesker, sier Frede Fjågesund som synes han har hatt ni gode presteår i Nord-Aurdal. (Foto Terje Eklund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL

13 Kyrkjeliv :24 Side 13 e gode opplevelser fra møter med enkeltmennesker lykkeverden. Han trodde knapt det var sant at drømmen om å få hund i huset hadde gått i oppfyllelse. Og det siste året har folk i Fagernes og omegn daglig kunne se kapellanen på tur sammen med sin gode følgesvenn Max. Mer avslappet og tryggere Joda, mye har skjedd siden familien Fjågesund kom til Nord-Aurdal, og på fallrepet var det naturlig å stille spørsmålet om årene som prest i Valdres ble annerledes enn han på forhånd hadde forestilt seg. - Både ja og nei. Som sagt har jeg likt meg godt, og det er slett ikke fordi jeg føler jeg er i ferd med å gå i frø at jeg søkte meg bort. Jeg vil nok si at den nye kirkeloven har medført både overraskelser og vanskeligheter underveis. Dette er et problem mange menigheter har fått merke. Prestens lederfunksjon er blitt sterkt forandret, noe som har medvirket til gråsoner og uoverensstemmelser på kirkekontoret. Som mange vet har det pågått en langvarig stabskonflikt i Nord-Aurdal. Det har vært tungt, men også lærerikt. Jeg er glad for at vi nå har fått nøstet opp i uorden og uklarheter, og jeg vil berømme alle parter for at vi har maktet å komme videre og samtidig har bevart tilliten til hverandre. - Har du forandret deg som prest i løpet av disse ni årene? - Jeg håper og tror at jeg har det, svarer han med et smil. - Opplever at jeg er mer avslappet og tryggere på meg selv, og jeg er blitt mindre ordrik og omstendelig i min uttrykksform. Dette skyldes vel òg en frukt av erfaring og livsvisdom. Står i en unik sammenheng Med sin jordnære, liketille og vennlige måte å være på, er det mange som har lært å sette stor pris på Frede Fjågesund og blitt glad i ham. Han er en folkelig prest som er interessert i sine medmennesker, og hans gode humør og gode latter har heller ikke akkurat skapt avstand til folk. Dessuten skal det sies at han er en prest som står fast ved det som er Kirkens bibel og bekjennelse. - Hva har gledet deg mest i den tiden du har vært her? -At troens liv er så sterk blant folk jeg har møtt på min vei. Og da snakker jeg ikke bare om en gruppe eldre, men også all den troen dåpsforeldre og yngre bekjenner. Det har gitt meg stor frimodighet i den tjenesten jeg står i. Selv om ikke kirkene fylles hver søndag, er Faksimile av Kyrkjelivs forside juni det svært mange som tror og har et bønneliv. Og folk flest døper sine barn og har et positivt forhold til kirken. Det er faktisk normalt å tro på Gud. Det gleder meg! Ellers har jeg hatt mange flotte opplevelser i møte med enkeltmennesker. Frede Fjågesund sier videre at han også vil tenke tilbake med glede på en rekke fine minner fra kirkene og gudstjenestene. - Jeg har ofte tenkt på hvor heldig jeg er som får ha mitt virke i disse forskjellige og vakre gudshus, der jeg får stå i en unik sammenheng og få bygge bro mellom Gud og mennesker. Det er noe helt spesielt å forrette gudstjeneste i et gammelt kirkehus som for eksempel Ulneskyrkja, der ordet er blitt forkynt og sakramentene forvaltet siden vikingtidens avslutning og helt inn i atomalderen. Knyttet sterke bånd Familien Fjågesund ga uttrykk for at de både gledet og gruet seg til å flytte fra Fagernes og til Stange, men de ser også på det som en utfordring med nye muligheter og ny bekjentskapskrets. Familien skal midlertidig bo i en vanlig bolig inntil prestegården er blitt ferdig restaurert. Og prestegården i Stange er diger. Det blir litt av en overgang når vi sammenlikner med presteboligen i Moavegen. - Når du ser tilbake på prestetjenesten her i Nord-Aurdal, er det noe du gjerne skulle ha brukt mer tid på eller prioritert annerledes? - Det er helt klart at jeg skulle ønske at det var blitt mer tid til å drive et mer aktivt barne- og ungdomsarbeid. Blant annet skulle jeg gjerne videreført ungdomsarbeidet rundt Cafè de l`eglise på Fagernes misjonshus som diakon Ingrid Meyrick og sognepresten i Vang, Carl Philip Weisser og jeg sto i bresjen for. Vi holdt det gående i to-tre år, men måtte dessverre kaste inn håndkledet på grunn av mangel på voksne hjelpere. Med tanke på kirkens trosopplærings-prosjekt ligger det en stor utfordring for min etterfølger å ta fatt i barne- og ungdomsarbeidet. For øvrig skulle jeg gjerne gått mer på besøk hos folk med nattverd og Guds ord. Likeledes har det ligget tungt på meg at jeg ikke har fått fulgt opp etterlatte i forbindelse med dødsfall. Ellers synes jeg det har vært spesielt fint å lære familier å kjenne hvor jeg har forrettet alle kirkelige handlinger, slutter Frede Fjågesund som medgir at han og familien har knyttet sterke bånd til Valdres. Og vi takker for god velvillig tjeneste i Nord-Aurdal gjennom ni år, og ønsker lykke til videre for både prestemannen, kone og barn! Guds signing over tjenesten! KYRKJELIV I NORD-AURDAL 13

14 Kyrkjeliv :24 Side 14 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet tlf Spikermoen Ditt bilvarehus i Valdres 2900 Fagernes 2900 Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf Fagernes Tlf EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt har du behov for elektriker? 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira ldres Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Fagernes Tlf Tlf.: Åpn.tider: (18.00) Valdres Samvirkelag Tlf Avd. Aurdal Tlf Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Fagernes -Tlf Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf Jernbanev Fagernes Tlf FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

15 Kyrkjeliv :24 Side 15 VELKOMEN 15. oktober, 19. s. e. pinse Mark. 10, Aurdal kirke kl : Familiemesse. Eli Vatn. Nattverd. Utdeling av Barnas kirkebok. Barnekoret deltar. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. Ulneskyrkja kl : Familie/hausttakkegudsteneste. Terje Eklund. Utdeling av Barnas kyrkjebok og barnebibler til 5-åringar.Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til Institutt for kristen oppseding. Kyrkjekaffe. Strand kirke kl : Høsttakkegudstjeneste. Terje Eklund. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 22. oktober, 20. s. e. pinse Hebr. 11, 1-4, 7-10 Tingnes kirke kl : Høymesse. Terje Eklund og kantor Erlend Karlsen. 20-års jubileum for Tingnes kirkekor. Nattverd. Takkoffer til TV aksjonen: Leger uten grenser. Skrautvål kyrkje kl : Familiegudsteneste. Georg E. Johnson. Presentasjon av konfirmantene. Utdeling av Barnas kyrkjebok. Takkoffer til TV aksjonen: Leger uten grenser. Kyrkjekaffe. Torsdag 26. oktober Aurdalsheimen kl : Nattverdgudstjeneste. Terje Eklund. 29. oktober, Bots- og Bededag Luk. 13, Aurdal kirke kl : Høymesse. Terje Eklund. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmeen. Tingnes kirke kl : Familiemesse/- høsttakkefest. Terje Eklund. Nattverd. Utdeling av Barnas kirkebok. Barnekoret deltar. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 5. november, Allehelgensdag Hebr. 12, 1-3 Strand kirke kl : Allehelgensmesse. Terje Eklund. Nattverd. Takkoffer til Diakoniarbeidet i menigheten. Skrautvål kyrkje kl : Allehelgensmesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Aurdal kirke kl : Allehelgensmesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Tingnes kirke kl : Allehelgensmesse. Eli Vatn. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. KYRKJE Ulneskyrkja kl : Allehelgensmesse. Terje Eklund. Nattverd. Takkoffer til Institutt for sjelesorg. 12. november, 23. s. e. pinse Matt. 18, Tingnes kirke kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Diakoniens dag for hele prestegjeldet. Kirken for alle deltar. Nattverd. Takk-offer til de fire diakoniinstitusjoner. Kirkekaffe. 19. november, 24. s. e. pinse Ulneskyrkja kl : Høgmesse. Terje Eklund. Nattverd. Innsetjing av kyrkjetenar Dennis Økland. Enkel kyrkjekaffe. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 26. november, Domssøndag (siste søndag i kirkeåret) Matt. 25, 1-13 Strand kirke kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Normisjon. 3. desember, 1. s. i advent Matt. 21, 1-9 Skrauvål kyrkje kl : Gudsteneste. Terje Eklund. Takkoffer til Aksjon Håp. Tingnes kirke kl : Familiegudstjeneste/lysmesse. Terje Eklund og konfirmantene. Barnekoret deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet. Aurdal kirke kl : Lysmesse. Eli Vatn og konfirmantene. Barnekoret deltar. Takkoffer til Menighetshuset. 10. desember, 2. s. i advent Matt. 24, 1-14 Åbjør grendehus kl.11.00: Gudstjeneste. Georg E. Johnson. Ulneskyrkja kl : Lysmesse. Terje Eklund og konfirmantane. Ulnes Musikklag deltek. Takkoffer til musikklaget. 17. desember, 3. s. i advent Matt. 11, 2-10 Tingnes kirke kl : Gudstjeneste. Georg E. Johnson. Takkoffer til Menighetsfakultetet. Seierstad bedehus kl : Gudstjeneste. Georg E. Johnson. Takkoffer til misjonen. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte 6/8 Thea Huset Stubberud, Aurdal kirke 6/8 Sindre Bergheim, Aurdal kirke 6/8 Mats Bergheim, Aurdal kirke 6/8 Martin Hilmen, Aurdal kirke 6/8 Magnus Kjær Larsen, Skrautvål, Kyrkjesletta på Dalen 6/8 Emilie Thon Skrindsrud, Skrautvål, Kyrkjesletta på Dalen 6/8 Marie Jørgensen Døvre, Skrautvål, Kyrkjesletta på Dalen 6/8 Andrine Bakkejordet, Skrautvål, Kyrkjesletta på Dalen 13/8 Adele Lauvhaug Smith, Tingnes kirke 20/8 Håkon Amundsen, Ulnes kyrkje 20/8 Oskar Bergheim, Ulnes kyrkje 3/9 Aleksander Eric Worth, Strand kirke 17/9 Ida Hilmen Sørbråten, Aurdal kirke Vigde 5/8 Anne Grete Haugli og Per Rønsgård, Skrautvål kyrkje 12/8 Mona Håvelsrud Espeseth og Jacob Liengård Svarre, Skrautvål kyrkje 12/8 Maren Havig Berge og Ørjan Andreas Ripe Aastveit, Skrautvål kyrkje 12/8 Else Marie Øygard og Terje Bøen, Aurdal kirke 19/8 Trine Sten og Knut Jørgen Larsen, Ulnes kyrkje 19/8 Renate Elise Mathiesen og Christian Clausen, Ulnes kyrkje 2/9 Marita Kolstrøm og Svein Morten Bergh, Aurdal kirke 16/9 Ingvild Dalen og Tor Løvlie, Strand kirke Jordfestingar Aurdal 3/8 Ard Aslak Halmøy, f /8 Willy Raaholdt, f /8 Peder Arvid Sletten, f /9 Arnbjørg Espelien, f /9 Olav Jordet, f Skrautvål 11/8 Torbjørg Låksrud, f /9 Anne Svanheld, f Tingnes 1/8 Anna Fjeld, f /8 Tordis Brenk, f /9 Målfrid Pålelien, f Strand 26/9 Marit Iversen, f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

16 Kyrkjeliv :24 Side 16 Arne Tønsager har en klar følelse av å være bønnhørt - I kirka skal alle føle seg heime OLAV ROBØLE -Jeg ser det som svært viktig at kirka er åpen og inkluderende og at tilgivelse og kjærlighet står sentralt. Eventuell dømmende funksjon ligger bare til Gud. Mitt eget religiøse ståsted er helst ei enkel barnetru, der bønnene jeg lærte som liten fortsatt av og til brukes. Og i de tilfeller tvil har meldt seg, er det nettopp gjennom bønna at den har veket til side. Gang på gang har jeg hatt en klar følelse av å være hørt, og at det jeg ba om, ble oppfylt, sier Arne Tønsager, leder i Aurdal menighetsråd Impulser fra folkehøgskolen Sjøl mener han at nær kontakt med folkehøgskolen på Leira kom til å spille ei stor rolle for løpet videre. Der deltok han ofte på sammenkomster av forskjellige slag, og vennskapsband for livet ble knytta. Og Arne benytter gjerne anledningen til å imøtegå de mytene som er skapt om at denne skolen sto for et strengt og livsfjernt miljø. Forestillingen hang nok sammen med at det dreide seg om en internatskole med elever fra store deler av landet. Når en stor ungdomsflokk skulle danne et samfunn for seg sjøl gjennom en lang vinter, måtte det nødvendigvis en del kjøreregler til. Om noe skulle gå galt, hvordan ville skolens omdømme da blitt? Glede og takknemlighet bør stå sentralt i den kirka Arne ser for seg, og i ei slik kirke har sangen og musikken en brei plass, fra det tradisjonelle til det eksperimentelle. _ -Mye nytt som gir rike opplevelser er kommet til de siste åra, og dette må møtes med åpent sinn, imidler Mitt eget religiøse ståsted er helst ei enkel barnetru, der bønnene jeg lærte som liten fortsatt av og til brukes, sier Arne Tønsager. (Foto Terje Eklund) tid ikke i så stor grad at den salmeskatten vi alle har sterke følelser for, blir fortrengt, sier Tønsager som til daglig driver med sau og skog på den eldste garden i Vestringsbygda. Dessuten er han daglig leder ofr NAF`s øvingsbane. Vil beholde statskirka -Er drømmekirka di fortsatt en statlig insitutusjon? -Dette blir det store diskusjonsemnet i tida framover, med møter på alle nivå. Mye grunnlagsmateriale der spørsmålet om fortsatt statskirke, full løsrivelse eller ei eller anna form for mellomløysing er utredet og må leses gjennom. Om utredningene er aldri så grundige, føler jeg likevel at mange viktige spørsmål står ubesvart. Skulle jeg trekke en konklusjon nå, trur jeg det måtte bli at vi beholder kirka som den er. - Vegringene mot forandringer ligger mye i de økonomiske utsiktene. I dag sliter de aller fleste menigheter med å få endene til å møtes, og staten kan nok bebreides for å ha tatt lett på ansvaret sitt her. Men hvordan ville det så bli om den fikk helt fritak fra dette ansvaret? Nå er nok fortsatt visse tilskuddsordninger signalisert, men her kan knapt noe garanteres for all framtid. Og få steder har menighetene sjøl økonomiske ressurser til å holde kirkene i stand og gi dem det innholdet de fortjener. Mange oppgaver venter - Her har også Aurdal sine ufordringer? - I budsjettet vårt for neste år har vi lista opp en mengde ting som må gjøres, og like mange som bør gjøres. Bårehuset vårt trenger sårt et strøk maling nå, og gjerdet rundt hele kirkegarden er i skrøpelig forfatning. Store deler av området trenger ei oppfylling av jordmasse, bare for å ha nevnt noe.og så har vi kirkeportalen som det har vært så mye styr med. Her er det imidlertid nå mest formaliteter det står på, den økonomiske biten skulle langt på veg være i havn. Ellers trenger kirkegarden sannsynligvis om få år trenger utvidelse, og vi har kirketekstiler som bør restaureres for å bli tatt skikkelig vare på, slutter Arne Tønsager som har vært skilt siden 1999 og har fire barn og to barnebarn. Kjæreste har han også fått seg, med muligheter for et nytt og spennende kapittel. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42

Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42 124144 Kyrkjeliv 2-06 11-03-08 18:32 Side 1 Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42 Også i år var det konfirmantleir på Åreeld. Det ble en vellykket og fin weekend der konfirmanter fra Tingnes, Svenes og Ulnes

Detaljer

Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44

Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44 126442 Kyrkjeliv 1-08 22-02-08 16:16 Side 1 Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44 Vi står foran påske, kirkens viktigste høytid. Enda engang skal påskens dramatiske og skjellsettende budskap lyde i våre kirker.

Detaljer

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 125784 Kyrkjeliv 3-07 11-03-08 18:03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal.

Detaljer

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 26:123552 Kyrkjeliv 5-05 16.09.2009 00:33 Page 1 Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 Årets Kirkevalg hadde historisk stor oppslutning takket være den nye valgordningen. Arvid Helgesen var en av mange

Detaljer

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring 32:123552 Kyrkjeliv 5-05 26.05.2010 04:08 Page 1 Juni 2010 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 46 Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring Lønnlig håp om mer penger til kirkelig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Herre 6 / 7 VÆR NÆR MEG. Anders Rønningen & Ole Paus tolker GF-temaet i Bergen. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e.

Herre 6 / 7 VÆR NÆR MEG. Anders Rønningen & Ole Paus tolker GF-temaet i Bergen. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. juni/juli 2008 6 / 7 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Herre VÆR NÆR MEG Anders Rønningen & Ole Paus tolker GF-temaet i Bergen dåp dåp tema Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

Et demokratisk problem

Et demokratisk problem Kapellet på Tromsø gravlund restaureres Gammeldags kirkehelg i Ullsfjord Gravskikker i nord Portrett: Birgit Lockertsen TV-aksjonen 21. oktober Tromsø Domkor trenger flere sangere Biskop Olas aftener Mangfoldig

Detaljer

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 : menighetsblad for Bønes - 4/05 - årgang 2 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Inviterer til valg Menighetene inviterer til valg av nye menighetsråd i høst. Mens noen menigheter sliter med

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer