Anti-jantelovensangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anti-jantelovensangen"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Anti-jantelovensangen Du har noe ingen andre har. Ingen er som deg. Du kan mye, har litt av hvert å lære meg. Glad for at jeg møtte deg. Jeg er glad for at du lever. Venneskapere på Dalsbygda skole. Årets førsteklassinger side 4 Forvaltning av Forollhogna med landskapsvernområder side 5 Beitebruksplan for Os side 8 Gror seterområdene igjen? side 9 Prosjekt idrett og næring side 10 TV-aksjonen side 15

2 2 Kommunikanten Slik je sjer det... Til tross for at det i skrivende stund er høstfarger og bart på bakken, vil jeg skrive om noen «vinterlige«ting. Etter en regnfull sommer med lite sol er det mange av oss som håper på en fin høst og at vinteren holder seg borte så lenge som mulig. Rogna har mye bær i år, og det skal visstnok bety snøfattig vinter noen mener det betyr at det blir lite snø før jul. Akkurat det vil nok bli godt tatt imot av driftige folk tilknyttet skistadion og alpinbakker i Hummelfjell anlegget som ligger ved foten av Håmmålsfjellet som Statens Kartverk har bestemt at fjellet skal hete. I disse dager er det nye snøproduksjonsanlegget prøvekjørt, og sjøl om det bare var vatn som kom ut av sprederne i første omgang fungerte det hele perfekt. Det nye skistadionet er en perle av et anlegg, og har fått mye skryt fra mange hold. Forhåpentligvis blir det til stor glede for små og store talenter, den aller ypperste elite og ikke minst også for aktiviteter som har et bredt folkehelseaspekt. I tillegg er det en klar målsetting at investeringene her skal bety næringsutvikling utover det som skigruppene i Os og omkringliggende idrettslag representerer. En Kommunikanten nr. 3/2012 pekepinn på det fikk vi gjennom Hovedlandsrennet i skiskyting for 15- og 16-åringer som ble arrangert sist vinter. Dette arrangementet med knapt 400 deltakere genererte et overskudd til de samarbeidende idrettslagene Os og Røros på godt over kroner. I tillegg ble det overnattet for nærmere 3 millioner i området fra Røros til Savalen, og butikker og kafeer merket nok også at det var mer folk enn vanlig i området. Snøproduksjonsanlegget er det som nå skal representere et klart fortrinn. Er det noe vi har mer av enn andre områder i landet, så er det tidlige kuldegrader. Disse kuldegradene har vi vel ikke vært så glad i tidligere. Men plutselig er dette blitt et fortrinn som vi nå har mulighet til å utnytte. Skulle disse kuldegradene bety at vi kan tilby både langrenns- og alpinløyper tidligere enn andre steder, vil vi være attraktive for mange kategorier skiløpere. Det arbeides nå aktivt med å markedsføre dette både innenfor og utenfor landets grenser! Utfordringen for oss nå er å tilby overnatting i nærhet til anlegget. Et slikt anlegg kommer ikke av seg sjøl. Driftige folk i et lite idrettslag må til, tilskudd og spillemidler fra Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om Kommunikanten kan sendes direkte til E-post adresse: Opplag: 1100 Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Kommunikanten Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Trykk og Layout: NiLa Grafiske as det offentlige og bidrag fra næringslivet hjelper mye men fremfor alt er det lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Hermed en velfortjent takk til ALLE som har bidratt! Dugnadsånden er ikke et særfenomen for dette anlegget. Over hele kommunen er mange ting gjennom lange tider blitt realisert gjennom dugnadsarbeid. Dugnad er å samarbeide. Samarbeid er å gi og få. Det er gjennom samarbeid at vi kan løfte oss sjøl. Dette gjelder også samfunnsutvikling og samfunnsbygging. Det betyr at vi må støtte opp om de som vil noe de som vil skape noe. Støtter vi ikke opp om de tilbudene vi har og ønsker å ha, kan vi heller ikke forvente å beholde dem. Dette gjelder på alle områder fra butikker og næringsliv til tjenestetilbud som tannleger og kafeer. Vi må bruke Kølbua kafe og Trollkroa hvis vi ønsker å beholde et serveringstilbud, og vi må bruke nærbutikken hvis vi mener at det er viktig å beholde et butikktilbud nær oss. Det gjelder ikke minst også kulturarrangementer av alle slag. Den beste veien til et blomstrende kulturliv er gjennom oppslutning om de som vil bidra med noe for andre. Gode eksempler på hva man har klart å få til er olsokarrangementene på Tolga og Såmmårmoro i Dalsbygda. Med idrettshall, flere gode samfunnshus og utescene på Hagenjordet mangler det ikke på fasiliteter i Os kommune. Kommunens oppgave må være å legge til rette for at andre lag, foreninger, organisasjoner, grupper, enkeltpersoner skal kunne drive aktiviteter. Alle vi andre kan bidra ved oppslutning og entusiasme!

3 Kommunikanten 3 Rådmannens hjørne Det er høst og tiden er inne for å tenke 2013, samtidig som vi skal avslutte Året i år har nok vært preget av at vi ikke har hatt de store investeringsprosjektene. Vi har investert stort de siste årene og det er behov for å bremse dette noe. I år har vi hatt fokus på å ta i bruk de investeringene vi har gjort. Spesielt Oshallen har nå vært gjennom sitt første år i bruk. Vi har hatt noen justeringer som det har vært nødvendig å rette på, men i stort opplever jeg at hallen har blitt godt mottatt av de som bruker den. I tillegg er jo bygget mer enn en hall og jeg tror alle brukerne av bygget er fornøyd med både fritidsklubben, svømmehallen og Aktiviteten. Bygget har vært en stor investering for kommunen, men når det blir tatt slik i bruk som jeg har inntrykk av, så er det absolutt verdt investeringen. Bygget vil kunne bidra til å skape både idrettsglede, samhold og ikke minst en bedret folkehelse får en håpe. Dette er langsiktige konsekvenser som er verdifulle for kommunen. Når det gjelder Sundmoen bofellesskap og brannstasjonen, virker det som disse byggene fungerer godt etter intensjonen og virker positivt inn på tjenestetilbudet i kommunen. Når det gjelder utescena er dette et signalbygg som markerer Os på sin måte. Dette er et godt tilbud til kulturlivet i kommunen og vil fremover være en møteplass for de kulturinteresserte. Vi arbeider i hvert fall for det. Scena kunne sikkert vært brukt mer enn den har blitt fram til nå, men jeg håper og tror dette vil bedre seg på sikt. Tetting av bygget har vært et tema i media, men dette skal vi nok løse. Budsjettprosessen har startet og vi har sett på økonomien for neste år. Dessverre er det ikke bare lystige tall. Det foreløpige budsjettet er i minus og det er i skrivende stund et minus på ca 3,5 millioner. Dette er bare foreløpige tall, men sier nok at det blir et stramt budsjett neste år også. Budsjettet skal ikke vedtas før i desember, så vi har noe tid på oss til å få dette i balanse. Jeg håper vi skal få til det uten alt for store kutt i tjenestetilbudet i kommunen. Jeg ønsker alle en fin høst noe mange av oss trenger etter en noe regntung sommer. Os, 17. september 2012 Arne Svendsen Rådmann Dikt som ble lest av Anna og Erik: Venner for livet Lyttende ører. Et smil som forstår. Gir lettere bører, leger sjelens sår. Tanker som deles. En hjelpende hånd. Sorger som kveles, av et vennskapsbånd. Smil blir til tårer, og tårer til smil. Sannhet som sårer, men fjerner all tvil. Evig fortrolighet i riktig og galt. Et vennskap med ærlighet tåler alt. For hvert sekund, minutt som går. For hver sommer, høst, vinter og vår. I dag, i morgen som i går, vil jeg være der for deg min venn, i alle alle år. En venn som deg skulle alle hatt. Du er som et smykke, en verdifull skatt. Du er alltid snill og grei, derfor er jeg svært glad i deg.

4 4 Årets førsteklassinger Kommunikanten Elevene sier at klasserommet vårt har fine gardiner, og at de lærer ting på skola. Det er både vanskelig og enkelt å tegne border, mens det er morsomt å tegne bokstaver, lage ting og matte. Det er gøy på Kulturskola og å leke ute i tarzantauene. Her er årets 1. klasse ved Os skole, med fine refleksvester de fikk ved skolestart. Foran fra venstre: Ella Martina Nylend Axthorne, Linn Marie Holøien, Veronika Sundmoen. Bak fra venstre: Sarah Malee Bakken, Anja Susana Jarquin- Myre, Kine Maria Lund-Vang Bakosgjelten, Thea Storhaug Langøien, Hussain Al Milhim, Eivind Kjellesvig Dalløkken, Jørund Solli, Mikkel Ramlo og Marius Holm. 1. rekke fra venstre: Sander Skott Vangsgjelten, Maria Sæther Tømmerhol, Martin Hummelvoll. 2. rekke fra venstre: Gisle Westvold Hansen, Isabella Marie Kamsvåg, Kristoffer Nyhaug Rønningen, Alf Sverre Aamo Solem. Årets 1. klasse i Dalsbygda har sju elever, to jenter og fem gutter. Vi har gått på skolen i fire uker, og på disse ukene har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre, regler og rutiner og skolen for øvrig. I løpet av året har vi ulike temaer, hittil i år har vi snakket om vennskap og trafikk. 1. klassingene har hatt besøk av Liv og Busserulle, da fikk vi oss en kjøretur med buss rundt omkring i Dalsbygda. Dette var spennende og lærerikt! Vi har også vært på Falkpiggen i Vangrøftdalen på blomstertur og skiltjakt i trafikken. Vi har lagd oss gåarmbånd, slik at vi får en påminnelse om forskjellen på høyre og venstre og hvilken side av veien vi skal gå på. Det er flere i 1.klasse som går til skolen, og det er viktig å føle seg trygg i trafikken. Vi har så smått begynt med litt skriving, og vi har lært oss noen bokstavlyder. Vi gleder oss til å lære enda flere! Kontaktlærer Hanne Øverby Lund

5 Kommunikanten 5 Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder Kommunene rundt Forollhogna har siden 2003 vært tildelt lokal forvaltning av verneområdene ved at vedtak i henhold til verneforskrift har vært fattet lokalt i hver enkelt kommune. Fra og med 2011 ble det innført en ny forvaltningsmodell hvor beslutningsmyndighet ble tillagt nasjonalparkstyret for området. Nasjonalparkstyret er bestående av en politisk representant fra hver kommune og fra hver av fylkeskommunene. Veiledning i kommunen Vi anbefaler tidligst mulig kontakt til kommunen for råd og veiledning. Dette fordi mange av søknadene skal behandles både av nasjonalparkstyret etter verneforskriftene og av kommunene etter annet lovverk. Kommunen registrerer inn saken, og sørger for oversendelse av søknaden med nødvendige vedlegg til aktuelle høringsinstanser og nasjonalparkstyret. Forvaltningen (vernemyndighet og kommunene) skal ta ansvar for at søknadene blir behandlet i de aktuelle instansene. Som søker skal du slippe å sende søknadene flere steder. Vi har som mål å samordne oss så godt det er mulig for å gi søker best mulig informasjon, råd og service. Nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter For Os kommune er det Birgit Wikan Berg som er kommunens representant i styret. Nasjonalparkforvalteren er sekretær for styret og forbereder saker som skal legges fram for styret eller arbeidsutvalget for behandling. Nasjonalparkforvalter er formelt ansatt hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men det er nasjonalparkstyret som beslutter hvilke arbeidsoppgaver nasjonalparkforvalteren skal prioritere. Postadresse: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Kontorsted og besøksadresse for nasjonalparkforvalteren: Femundsmarka nasjonalparksenter, Stenhuset ved Doktortjønna på Røros. Astrid A. Haug nasjonalparkforvalter for Forollhogna Telefon: E-post: Det arbeides med å få opp nettsider for nasjonalparkstyret. Vi har som mål å få disse lansert 18. oktober. Nettadressen vil da bli: Elendig utnytting av de private skogressursene i Os Minst 80 % av skogen i Os kommune er gammelskog som ikke vokser all verden lenger. Det står bortimot kubikkmeter hogstmoden furu i de private skogene, og noenlunde samme kvantum bjørki lauvskogen. Tilvekst i barskogen er ca kubikkmeter pr. år og i lauvskogen det samme. Det er altså ressurser nok til å hogge bortimot kubikkmeter bar og lauv hvert eneste år. Offentlig statistikk viser at det i gjennomsnitt er avvirket kubikkmeter pr. år de siste 12 årene kubikkmeter furu og lauvtømmer som ikke utnyttes gjør at skogeierne/gårdbrukerne i Os går glipp av netto 1,8 millioner kroner pr. år. Det er altså bare å sette i gang! Otto Klykken Skogbrukssjef Denne furua av dårlig kvalitet må fjernes snarest så den ikke ødelegger ungskogen som kommer opp.

6 Kommunikanten 6 Dagtilbud for personer med kognitiv svikt I Norge er det personer med diagnosen demens, der ca. 50 % er hjemmeboende. Overført til våre kommuner vil det si at i Tolga kan det være 24 med denne diagnosen og 12 bor hjemme, og på Os vil tilsvarende tall være 29 med diagnose demens og 15 som er hjemmeboende. Dette er bare tall som er overførte fra nasjonalt nivå, og ikke eksakte og offisielle tall for Tolga og Os. Dagaktivitetstilbud for demente på Inn på tunetgarder er både et samfunnsmessig og et mellommenneskelig tiltak. Et flott tiltak av de som starter med det og tar ansvar på den måten, og bra at storsamfunnet er med og betaler for opplegget. I Tolga startet garden Helblad med å ta imot brukere for dagaktiviteter i mai. Nå i september/oktober starter en prøveperiode på et gårdsbruk på Os. Aktivitetene her vil være felles måltid, turgåing, baking, småsnekring, historiefortellinger, sang og andre former for sosialt samvær. Demens er ei fellesbetegnelse på sjukdommer som i første rekke innebærer problemer med hukommelsen, men også at andre mentale funksjoner svekkes; så som planlegging, dømmekraft og abstrakt tenkning. Det er tre hovedtyper demenslidelser: 60 % av demensdiagnosene har Alzheimers sykdom. Hjerneceller ved tinninglappen skades og dør. Etter hvert sprer skadene seg til store deler av hjernen. 20 % av diagnosene har vaskulær demens. Her blir blodforsyninga til deler av hjernen redusert. Kan skyldes en el. flere tilstoppede blodårer, skade eller sykdom som hindrer blodforsyninga. 20 % har demens forårsaket av andre hjernesykdommer som frontotemporal degenerasjon, Levy-legemesykdom og Parkinsons sykdom. Demens er altså celledød i hjernen. Hvorfor har vi en større og større degenerasjon og død av celler i dag med tidenes høyeste levestandard? Har det noe med moderne kosthold og livsstil å gjøre at vi får opphopning av aminosyra beta-amyloid? Slik ser det ut inni en frisk hjerne og en hjerne med Alzheimer. I den med Alzheimer ser vi at det dannes plakk forårsaket av for mye beta-amyloid. En amerikansk studie mente at mettede fettsyrer kontrollerte danningen av beta-amyloid. Kanskje har kostholds-pendelen svingt for langt; og kombinert med en mer og mer stillesittende livsstil som gjør at kroppen ikke får forbrent alt vi spiser? American Health Assistance Foundation Andelen demente øker i befolkninga. I dag er 25 % av alle over 85 år, demente (Tids.skr. for Norsk Psykologforening). En større andel av befolkninga med diagnose demens, vil etter hvert bli ei stor utfordring for samfunnet og for befolkninga ellers. Vi vil måtte bygge om samfunnet for å takle en større andel av befolkninga som demente. Derfor er det viktig at det startes opp med dagaktiviteter. Gardsbruk er en fin arena for ulike typer aktiviteter. Mange av den generasjonen som i dag er eldre, har et gjenkjennelig forhold til aktivitetene på garden og det er også viktig i denne sammenheng. Status og innhold siste år Inn på tunet Tolga og Os går nå i høst inn i siste prosjektår. Dagtilbud for demente settes nå i gang i en prøveperiode fram til jul. Å få dette tilbudet til å bli et permanent tilbud vil være en av arbeidsoppgavene framover. Samtidig vil vi prøve å få til et dagtilbud for psykiatritjenesten på en annen gard. Et tredje store arbeidsområde vil være å få flere gardbrukere til å tilby opplegg for barn og unge. Dette kan godt være for ordninger som besøkshjem, avlastningshjem, beredskapshjem, men også opplegg for helger og ferier der barn og unge fra større befolkningssentra får mulighet til å oppleve aktiviteter på garden. Hilmarsens Seterleir i Vingelen har lykkes veldig godt med sitt opplegg. De har brukere fra nesten hele Østog Midt-Norge. Se for øvrig Har du ideer og kanskje helst lyst til å starte opp med noe for barn og unge, så ta kontakt med undertegnede. Nils H. Myre

7 Kommunikanten 7 Veiledning til storfeprodusenter I samarbeid med Tine og Produsentlaget i Os starter kommunen et veiledningsprosjekt rettet mot melkeprodusenter og de som driver kjøttproduksjon med storfe. Vi ønsker å legge til rette for at den enkelte produsent tar de rette beslutninger for framtida. Dette gjelder både den som har tanker om større utbygging, den som vurderer å avvikle eller selge gården og den som ønsker å fortsette slik det er i dag, med mer moderate tilpasninger i drifta. Landbruket har et stort rådgivingsapparat og vi ønsker å tilrettelegge for samkjørt veiledning og langsiktig, god planlegging i utbyggingssaker. Småfeprogrammet for fjellregionen har gitt småfeprodusentene et løft og bidratt til utvikling av næringa. Tolga har hatt sitt prosjekt som har bidratt til optimisme i landbruket i vår nabokommune. Landbruket i Os er betydningsfullt, og melkeproduksjonen står for det meste av inntektene. En fersk rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILFrapport ) legger fram tall for verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Den viser at Os hadde 200 sysselsatte årsverk innen landbruk i Total verdiskapning (nettoprodukt) fra landbruket i Os var da på 43,5 millioner kroner. 35,5 millioner kroner, 83,7 % av verdiskapningen, kom fra melkeproduksjon med storfe. (Nettoprodukt er definert som verdi av produksjon, inkl. tilskudd, fratrukket verdi av produktinnsats og kapitalslit). Blant kommunene i Hedmark er det bare Ringsaker og Tynset som har høyere verdiskapning i melkeproduksjonen. I 2010 gjennomførte kommunen en enkel spørreundersøkelse blant gårdbrukerne i Os. De ble spurt om dagens drift/produksjonsomfang og framtidig drift/produksjonsomfang i 2015 og Formålet med undersøkelsen var å kunne si noe om framtidig utvikling av landbruket i Os og eventuelle behov for tiltak. Mange ga ikke konkrete svar på forventet drift/produksjonsomfang i 2015, og enda færre oppga tall for De uttrykte usikkerhet, og det er særlig usikkerhet ved generasjonsskifte og økonomi som ble oppgitt som grunner for dette. Hos de som forventer å drive melkeproduksjon i 2020 vil produksjonsomfanget øke. De vil, ut fra svarene de ga, produsere nærmere liter i gjennomsnitt, mot liter som er gjennomsnittet i dagens produksjon. Det vil være ulike utfordringer og usikkerhet knyttet til økonomi, valg av tekniske løsninger, arbeids-kraft, tilgang på kvote og tilgang på dyrka jord for de driftsenhetene som ønsker å øke sin produksjon fra 18 til 30 årskyr. På bakgrunn av dette har vi søkt, og fått tilsagn om midler fra Fylkesmannen i Hedmark til å gjennomføre et veiledningsprosjekt. Prosjektet bygger på en mal fra tilsvarende prosjekt som er igangsatt av Hedmarken og Ringsaker landbrukskontor Vi legger opp til å benytte både «lokale» og eksterne forelesere. Prosjektet har 3 faser og skal bidra til: at produsenter i Os som ønsker å ta et bevisst valg i forhold til framtidig produksjon av melk og kjøtt, starter en veivalgsprosess der det er naturlig bør neste generasjon delta i prosessen økt kompetanse og bedre grunnlag for å ta nødvendige valg for utvikling av drifta på den enkelte gård mindre sårbar bygge- og oppstartfase for de som bygger ut, gjennom rådgiving i byggefasen og tilbud om oppfølging i fasen etter utbygging En kan velge om en vil delta i en eller flere faser. Deltageravgift vil være fra kr. 500,- (fase 1 og 2) til kr ,- (fase 3). Invitasjon til deltagelse, og mer detaljert program, vil bli sendt ut i løpet av oktober. Vi vil også arrangere et åpent møte der vi gir nærmere orientering om prosjektet og påmelding til videre deltagelse. Vi håper mange av dere benytter denne muligheten til å få faglig påfyll og til å planlegge framtidig drift på gården. Berit Siksjø

8 8 Kommunikanten Kyr på beite i Os-Åsan. Beitebruksplan for Os I høst starter vi arbeidet med å lage en beitebruksplan for Os. Formålet med en slik plan er å synliggjøre dagens beitebruk og det potensialet beiteressursene i utmarka representerer. Den skal bidra til å utvikle og styrke framtidig beitebruk med konkrete tiltak. Planen skal legges fram til politisk behandling i kommunen høsten Store deler av beitearealene i Os er vegetasjonskartlagt. Kartleggingen viser at vel 75 % av beitene er av god eller svært god kvalitet. Det er fortsatt omkring 40 aktive seterbrukere i kommunen, og omkring 9000 sau og 1350 storfe slippes i utmarka årlig. Yngve Rekdal ved Norsk institutt for skog og landskap har gjort beregninger som viser at utmarksbeitene, grovt regnet, har kapasitet til det dobbelte av dagens dyretall. For at verdien av beitene skal opprettholdes, og for å hindre gjengroing, er det viktig at det er tilstrekkelig beitetrykk. I dag er det områder der beitetrykket er for lite. Er det aktuelt å styre beitebruken på annen måte enn i dag, for hindre at verdifulle beiteområder gror igjen? Flere kan tenke seg å slippe mer ungdyr, sinkyr og ammekyr på utmarksbeite. Det er ønskelig å finne et større område der en kan slippe disse dyra, uten at det kommer i konflikt med den tradisjonelle seterdrifta. I Vingelen har de gjerdet inn et større område for storfe. God organisering er viktig. For mange fungerer dette godt i dag, men i enkelte beiteområder er det etter hvert få brukere som er igjen, og færre å dele oppgavene på. For noen kan det være aktuelt å tenke ny organisering av beitebruken. Det hentes en betydelig mengde fôrenheter i utmarka som gir grunnlag for produksjon av kjøtt og melk. At det blant befolkningen er forståelse for og respekt for dyr som beiter i utmark betyr mye. Det er viktig for de som jobber i næringa, for dyras velferd og for de som bruker utmarka. God beitebruk gir et felles gode. Det bidrar til et åpent kulturlandskap og framkommelighet i utmarka. Planen skal omfatte beitebruk i hele kommunen og alle beitebrukere og hamnelag/grunneierlag og sankelag inviteres med i prosessen. Det er dannet et beiteutvalg som sammen med kommunen gjennomfører prosjektet. I beiteutvalget sitter John Ryen jr, Magne Horten, Ingulf Os, Simen Krog, Steinar Ytterhaug og Stig Morten Hansen. Rune Granås, Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal, er engasjert som prosjektleder. Han har erfaring fra beiteprosjektet i Vingelen. Fylkesmannen i Hedmark bidrar med midler til gjennomføring. Det er her nevnt noen eksempler på tema for beitebruksplan. Vi ønsker en åpen og vid prosess der det kommer mange gode innspill resultatet får vi se neste høst. Berit Siksjø

9 Kommunikanten 9 Gror seterområdene igjen? Små og store inviteres til foredrag om hvordan landskapet i seterområdene i Os har utviklet seg de siste hundre årene. Gjennom sommeren har ei arbeidsgruppe, ledet av Arne Nyaas, samlet inn gamle bilder fra området. Her er både folk og fe fra dette området. Kanskje vil du kjenne igjen noen? Vi vil få et forrykende foredrag om landskap i endring. Oscar Puschmann ved institutt for Skog og landskap har i sommer gjenfotografert de gamle bildene fra seterområdene i Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Sætersjøen og Nordervollia. Gjennom bildepar før og nå viser han hvordan gjengroingen har foregått. Han viser også eksempler på hvordan rydding og beiting av arealene rundt setrene kan holde kulturlandskapet åpent. Både før og etter Nygardsvollen i Mastukåsa (1939). at området i 2009 ble et av Norges utvalgte kulturlandskap har setereiere og hamnelag gjort en stor innsats med rydding av einer, vier og bjørk. Ser vi effekten av innsatsen som blir gjort? Dalsbygda Fotoklubb vil også vise bilder denne kvelden. Fotograf ukjent. Velkommen til en hyggelig høstkveld på samfunnshuset i Dalsbygda 8. november 2012 kl Gratis inngang og servering av kaffe med noe attåt. Arbeidsgruppa for utvalgte kulturlandskap Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2013 Også i år kan det søkes om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak i Hedmark. Tiltak til sikring av grunnskoleelevers skoleveg skal ha fortrinnsrett. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har revidert retningslinjene for ordningen. Nytt i retningslinjene er at også andre aktører enn kommunen kan søke om tilskudd. Kommunen må garantere for egenandelen på minimum 40 prosent av kostnadsoverslaget, eller støtte til prosjektet i form av drift og vedlikehold. Det tas forbehold om at Hedmark fylkeskommune bevilger midler til tilskuddsordningen også neste år. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen Søknadsfrist: 1. november HTU vedtar i sitt møte 29. november 2012 hvilke prosjekter som skal støttes. Kriterier for søknad, tildeling og gjennomføring av tiltak knyttet til sikring av skoleveg i kommunene i Hedmark: Samtlige kommuner tilskrives innen 31. august hvert år med orientering om reglene for å søke tilskudd til tiltak knyttet til sikring av skoleveg. Søknadsfrist for prosjekter i påfølgende budsjettår er 1. november. Søknad sendes til Statens Vegvesen, vegavdeling Hedmark. Kommunen eller etablerte grende-/veglag og lignende kan stå som søker til midlene. For å komme i betraktning må følgende krav være oppfylt og dokumentert i søknaden: a) Godkjent formell plan (hvis nødvendig), byggeplan/prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag. Grunnerverv bør være gjennomført hvis nødvendig. b) Lokal egenandel skal være minimum 40 prosent. Kommunen må garantere for egenandelen, eller støtte til prosjektet i forma av drift og vedlikehold. c) Dokumentasjon på prosjektets betydning for trafikksikker skoleveg. Søknader som oppfyller kravene i punkt 2 og 3 legges fram til behandling i Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU) på årets siste møte, etter saksforberedelse fra sekretariatet i Statens vegvesen. Søknadene rangeres etter forventet trafikksikkerhetseffekt. Frist for gjennomføring av prosjekt som innvilges tilskudd settes til 1.november påfølgende år. HTU kan innvilge utsatt frist for fullføring av prosjektet etter søknad, men utsettelse kan ikke påregnes. Dersom prosjektet ikke fullføres innen fristen og det ikke søkes eller innvilges utsettelse, trekkes midlene inn til fordel for nye prosjektet. Tilskuddet utbetales etter at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden. (vedtatt av HTU 22.september 2012)

10 10 Kommunikanten Prosjekt Idrett som næring Fakta Prosjekt «Idrett som næring» er et treårig samarbeid mellom Hedmark Fylkeskommune, Os og Tolga kommuner. Prosjektet startet og prosjektleder er Roar Aksdal. Prosjektets hensikt er å utvikle arrangement og aktiviteter innenfor idrett og kultur, med det formål at det skapes inntekter, arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i de to kommunene. Våre satsingsarrangement Prosjekt Idrett som næring valgte før sommeren ut flere arrangementer som man i fellesskap med arrangørene ønsker å utvikle videre. Til sammen 11 arrangement i Os og Tolga kommuner søkte om å bli et satsingsarrangement, hvor man til slutt valgte ut seks arrangement: 4 Summit Race (multisportkonkurranse med sykkel, løp og orientering) Berserennet (turlangrenn Røros-Os) Langrenns- og skiskytterkonkurranser i Hummelfjell TOS Arena Camp Hummelfjell (treningssamlinger og sommeridrettsskole) Egebergtrippelen (tre konkurranser i Tolga/Hodalen: langrenn, sykkel og løp) Hopp- og kombinertkonkurranser i Tolga hopp- og skileiksenter i Ivaregga Her kan du lese litt mer om noen av arrangementene og de planer som foreligger. 4 Summit Race Årets arrangement gikk av stabelen lørdag 30.juni med start og målgang på Tolga. På startstreken sto 15 lag (med inntil 6 deltakere pr lag), 6 kvinner og 11 menn i eliteklassen, og 5 kvinner junior, 4 menn junior og 7 trimmere i Lightklassen. I årets konkurranse skulle deltakerne i team- og eliteklassene bestige Sålåkinna (nordre), Storkletten (Tynset), Langsfjellhogna og Gråhøgda. Vinnere ble henholdsvis Team Spinnvill, Inga Lill Rønning og Jo Inge Fjellstad. I Light kvinner junior vant Kristina Skjevdal, i menn junior Bjørnar Kleven og i trimklassen Ole Oscar Kleven. 4 Summit Race har tatt mål av seg til å vokse seg større med en målsetning om at det innen 2015 stiller minimum 50 lag på startstreken i lagkonkurransen, og at det i Elite- og Lightklassene deltar minst 200 til sammen. Arrangementet i 2013 er lagt til lørdag 29.juni. Verken start, målgang eller hvilke topper som skal bestiges, er foreløpig fastsatt. Følg gjerne med på arrangementets nettside utover høsten og vinteren! Berserennet Berserennet er et tradisjonsrikt turlangrenn mellom Røros og Os, som med to unntak er arrangert hvert eneste år siden Rennet hadde sin storhetstid rundt 1980 med ca deltakere, de fleste i trimklassen. De siste årene har deltakerantallet ligget rundt 400, hvorav ca. halvparten i eliteklassen. Disse har gått lang løype på 40 km, og plasseringen her har gitt seeding til Birkebeinerrennet. Berserennkomiteen har i samarbeid med prosjektleder for Idrett som næring, utviklet en strategi for rennet med en målsetting om i løpet av 3-5 år å ta en posisjon som et nasjonalt nr. tre-turrenn bak Birkebeinern og Skarverennet. For å klare dette er målet innen 2017 å samle minimum 3000 deltakere. Rennet i 2013 er fastsatt til søndag 17. februar. Sett av dagen og ta dere en tur over fjellet mellom Os og Røros. For nærmere informasjon følg med på Det arbeides også med å etablere en Berserenntrasé fra Røros til Os som er åpen hele vinteren i gjennom, og hvor skihyttene Skistuggu og Høsenfjellhytta inngår. Dette tror vi kan bli en svært attraktiv turløype både for osinger og rørosinger.

11 Kommunikanten 11 Langrenns- og skiskytterkonkurranser i Hummelfjell TOS Arena Den 24. og 25. november arrangeres det sesongåpningsrenn i skiskyting i Hummelfjell TOS Arena. Planen er å utvikle dette til et fast årlig åpningsrenn som samler skiskyttere og kanskje også langrennsløpere fra hele Midt- Norge og Østlandet. Også første helg i februar vil høyst sannsynlig bli arrangert et større renn i anlegget, uten at dette i skrivende stund er helt avklart. World Cup Os IL har blitt forespurt om å arrangere World Cup for funksjonshemmede i langrenn og skiskyting til vinteren. Mest aktuell helg er januar Dette er et arrangement med ca. 120 deltakere fra 20 nasjoner, og som vil gi Hummelfjell TOS Arena god markedsføring som en moderne og snøsikker skidestinasjon, og staben et fortsatt godt omdømme som en drivende dyktig arrangør. Camp Hummelfjell I månedsskiftet juli/august 2013 planlegger man å samle ungdommer med familier til sports- og friluftsuke med base i Hummelfjell. Konseptet er fortsatt under utvikling, og vil bli markedsført i løpet av høsten/vinteren. Målet er å utvikle et tilbud til den aktive (målgruppe: barn og ungdom) hvor også den øvrige familien deltar, og kan velge seg egne og/eller felles aktiviteter. Målet er å gjøre oppholdet familievennlig, innholdsrikt, allsidig og aktivt med utgangs-punkt i kommunens idrettsanlegg og flotte natur, samt Fjellregionens kultur- og aktivitetstilbud for øvrig. Prosjektleder for Idrett som næring engasjerer seg også i en rekke andre aktiviteter i Os og Tolga kommuner, og noen av disse kan du lese mer om nedenfor: Åpent spor Med snøgaranti i Hummelfjell TOS Arena fra midten av oktober og i alpinanlegget fra 1. november (OBS! Så fremt vi får kuldegrader nok til å produsere snø), tror vi på en vintersesong med stor tilstrømming av skientusiaster til Hummelfjellanleggene. For å løfte tilbudet i området ytterligere, har prosjekt Idrett som næring tatt initiativ til å etablere daglig kjøring av langrennstraséen i Halvmilenget/Nørdalen. Dette er først og fremst et økonomisk spørsmål, hvor man i disse dager ser på ulike finansieringsmodeller. Sporkjøringa er tenkt utført av Os Turforening, og det skal prepareres både skøyte- og klassisktrasé. Vi kjenner til at mange ønsker seg et slikt tilbud, og vi vil med dette oppfordre alle hytteeiere, fastboende og andre med interesse for skigåing i Fjellregionen til å tegne medlemskap i Os Turforening, da dette er hovedinntektskilden til sporkjøringa i kommunen. Målet med løypeprosjektet er å gi et kvalitativt topp tilbud og med det skape en bevissthet blant alle skiinteresserte i Fjellregionen (og gjerne i landet for øvrig), om at det er Os i Østerdalen og Hummelfjellanlegget som er den første skidestinasjonen man sjekker forholdene i, når det ikke fins snø der hvor man bor selv. Fordi det «alltid» er snø og nypreparerte spor på Os, både i Hummelfjell TOS Arena og i turløypene med samme utgangssted. Røros Cup i håndball Prosjekt Idrett som næring har sammen med håndballgruppa i Os/Nansen initiert et samarbeid med Røros IL om å arrangere Røros Cup i håndball, etter modell av Bergstadcupen i fotball. Turneringa er lagt til sist helg i høstferien oktober 2012, og kamper skal spilles både i Oshallen og Verket Røros. Turneringa i 2012 blir på mange måter ei «prøveturnering» hvor man begrenser antall deltakende lag og tester ut opplegget, for så å trø skikkelig til i Målet for årets turnering er å samle 40 lag (ca. 400 spillere), mens målet på sikt er 150 lag, som vil si at vi har ambisjoner om å arrangere den største private håndballturneringa i Norges Håndballforbund region Midt-Norge. Skiltprosjekt Os Turforening er initiativtaker i et skiltprosjekt som har som formål å oppgradere skilting og kartmerking av en stor del av turløypene i kommunen. Prosjektet vil i løpet av det kommende året skifte ut en god del av de eksisterende skiltene og kartene i Nørdalen, og i tillegg utplassere på en del andre steder. I samarbeid med Idrett som næring

12 12 har Os Turforening søkt Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til tiltaket, som vi mener vil øke attraktiviteten i dette turområdet betydelig, og friste enda flere av oss til å ta turen sommer som vinter. Endurotrasé Det fins mange motorinteresserte rundt om i kommunen vår. Skal disse kjøre motorsykkel på et avgrenset og lovlig område, må man i dag til Røros. Det har Ivar Gynnild, primus motor for motorsykkelcross i Os, tenkt å gjøre noe med. Han har i løpet av høsten inngått en avtale med grunneier Einar Sund Rodum. Knut Bakosgjelten som har stilt et utmarksområde til disposisjon for såkalt endurokjøring, det vil si terrengkjøring hvor balanse og koordinasjon på sykkelen er vel så viktig som fart. I samarbeid med prosjekt Idrett som næring er det nå søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til rydding og opparbeidelse av området, i tillegg til at man ønsker å sette opp en gapahuk, ei bu, noen bord og benker, slik at dette kan bli et trivelig møtested for alle interesserte. Man ser etter hvert også for seg å drive trafikkopplæring med utgangspunkt i «senteret». Planen er at anlegget skal stå ferdig i løpet av sommeren Femundløpet Trekkhundløpet har etablert seg som et av de store norske hundeløpene. Med start og målgang på Røros, er det helt naturlig at nabokommunen Os samarbeider tett med arrangementet, slik at også næringsliv og andre i vår kommune kan trekke veksler på arrangementet. Løpet i 2013 starter torsdag 31. januar, og første stopp er som vanlig i Tufsingdalen. Etter tett og god dialog med løpsledelsen, er det veldig gledelig at sjekkpunktet på nytt er tildelt «restart»-status, noe man ikke hadde i Sjekkpunkt Kommunikanten Tufsingdalen har alltid fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og arrangører, så la oss også i 2013 gjøre det til en folkefest med godt publikumsoppmøte og stor stemning. GPS-tracking I samarbeid med Femundløpet, Finnmarksløpet (hund), 4 Summit Race og Røros IL er det satt ned ei prosjektgruppe som har til hensikt å finne/utvikle et optimalt GPS-tracking- og tidtakingssystem til bruk under våre lokale idrettsarrangement. I Fjellregionen fins det mange arrangement som har behov for et topp moderne trackingsystem, hvor deltakerne spores underveis og sender fortløpende informasjon til en server som legger ut dette på nettet, slik at «alle» kan følge med på utviklingen i løpet. Femundløpet, 4 Summit Race og orienteringskonkurransene er noen av «løpene» med størst behov, men også turlangrenn, turløp og sykkelritt har noe av det samme behovet. Prosjektleder for Idrett som næring har tatt på seg oppgaven med å koordinere prosjektarbeidetet, for om mulig å ha dette på plass til Femundløpet og 4 Summit Race i Roar Aksdal Nytt fra kulturskolen Kulturskolen og skolene i Os har i flere år hatt tett samarbeid ved salg av tjenester og prosjekter. Vi ønsker å utvide samarbeidet med flere kulturelle uttrykk og i tilllegg øke og styrke rekruteringen til skolekorpset ved å ha kurs og prosjekter i skolene. Begge skolene har et samarbeid med nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning som skal være en del av prosjektet. Dette skoleåret starter vi med et prosjekt som heter «kreativt samspill» hvor elevene fra 4.-8.trinn fra Dalsbygda og Os deltar. 4. trinn skal bli kjent med korpsinstrumentene. Elevene fra 5.-8.trinn skal bli bedre kjent med forskjellige kunstarter samt skrive tekster der alle skal være med i en forestilling i «Vintervukku». I etterkant av prosjektet ønsker kulturskolen å tilby flere kulturelle tilbud enn det vi har i dag. Flere aktiviteter høstsemesteret Fredag 26/10 kl Snekkerskola Mandag 12/11 kl Sykehjemmet Tirsdag 20/11 kl I Apollon Tirsdag 27/11 kl Os kirke Tirsdag 11/12 kl I Apollon Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer på aktivitetsplanen ved eventuelt utvidelse av planen. Det vil bli annonsert. Vi ønsker alle velkommen til våre konserter.

13 Kommunikanten 13 Hagenjordet Har du vært på Hagenjordet i det siste? Hvis ikke, anbefaler vi å ta seg en tur for her har det skjedd mye i sommer! Vi har fått nye, fine benker og bord og en flott bål/raste-plass. Trappa ned til stasjonsområdet er reparert og har fått rekkverk, det er rydda og slått og pynta opp. Her kan det lekes, trimmes, spaseres og mediteres. Her kan en møtes, prate, ha med formiddagsmat, arrangere aktiviteter av mange slag. Første etasje i Finnegården (det store, to-etasjes tømmerhuset) er ledig. Her er det trivelige lokaler med muligheter for å skape hygge og aktivitet. Har du ideer og tanker om hvordan vi kan utvikle Hagenjordet og bruke Finnegården, ta kontakt med Ingunn Holøymoen (tlf ) eller Anne Kristin Rødal (tlf ) Kjenner du noen som glemmer? Symptomer på demenssykdom kan være: Redusert hukommelse Vanskelig å finne frem i nærmiljøet Snur på døgnet Ordleting Endret atferd, for eksempel tilbaketrekking, initiativløshet Personlighetsforandringer Søvnforstyrrelser Vanskeligheter med å planlegge og utføre dagligdagse aktiviteter, for eksempel personlig hygiene, matlaging, handling og økonomi. Hvis man mistenker en demens-sykdom er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er også viktig med tidlig diagnostisering for å kunne civerksette relevante tiltak. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og deres pårørende. Demensteamets oppgaver er Utredning av demens Kartlegging av funksjonsnivå og tilrettelegging for en individuell oppfølging Informasjon, veiledning og støtte for pasienter og pårørende Demensteamet består av sykepleiere og hjelpepleiere fra Verjåtunet og Hjemmetjenesten. Ta gjerne kontakt med fastlege eller Demensteamet i Os Kommune hvis du eller noen du kjenner har symptomer på demens. Kontaktperson: Anne Grete Gjelten, tlf Demensteamet i Os kommune

14 14 Visefugg og Juledraum Kommunikanten - mykje å gle seg over i Spaserstokk-regi Den kulturelle spaserstokken i Os kommune har eit variert og rikt program i år. Vi har allereie fått oppleve mellom anna Os kulturskole med Danse mot vår, Anna Karenina, Genser n te n Johansen og Anna i ødemarka. I desse dagar planlegg vi Eldredagen med besøk av Guren Hagen og litteraturkveld med Falkberget og Bull i skodespelar Arne Reitan si tolking. No gler vi oss til Os mannskor og Aasmund Nordstoga med konserten «Frå Visefugg til Vinje» i Os samfunnshus laurdag 20. oktober. Nordstoga har med seg materiale frå cd-en «Visefugg» (Ein fugg er ei notisbok eller ein liten bunt. Visefugg er altså ein bunt med viser og stubber.). Jo Ryen har arrangert musikken for mannskor, og det er fyrste gong Nordstoga framfører dette stoffet med mannskor! Nordstoga har med seg gitarist og Jo Ryen spelar trekkspel og trøorgel på konserten. Nærmare jul den 18. desember får vi stor konsert i Os kyrkje med folkemusikkbandet «Majorstuen» saman med Os blandakor og Gro Kjelleberg Solli. Majorstuen og blandakoret lovar ein vakker, sterk og stemningsfull konsert med eige stoff frå cd-en «Juledrøm» og annan julemusikk. Å kunne tilby varierte kunst- og kulturopplevingar og aktivitar er formålet med Den kulturelle spaserstokken. Komiteen ser det som verdifullt at fleire generasjonar og aldersgrupper kan oppleve kunst og kultur i fellesskap - på tvers av generasjon og alder. Alle er derfor velkomne til «Frå visefugg til Vinje» og «Juledrøm» uansett alder! Spaserstokken i Os kommune har søkt om pengar for arrangement i Har du idear eller forslag til aktivitetar, kurs, grendekveldar, konsertar eller andre kulturttiltak - kontakt med komiteen: Bjarne Hansen, Egil Nyaas, Asbjørn Ryen, Gunhild Narjord, Elida Jorde Kristiansen og Anne Kristin Rødal. Spillemidler til mer enn du aner! Alle vet at vi har fått spillemidler til Oshallen, TOS arena og skytteranlegg. Men vet du at det kan søkes om støtte til dagsturhytter, lekeanlegg, klatrejungler, sandvolleybaner, turveier, lysanlegg i eldre anlegg og gapahuker? Alle vet at idrettslag og skytterlag kan søke. Men vet du at velforeninger, turlag, foreldreutvalg, kulturbygg og andre sammenslutninger også kan søke? Det kan søkes om tre typer anlegg: Ordinære anlegg kan får tilskudd lik 1/3 av kostnadsoverslaget (maks tilskuddsbeløp er ). Nærmiljøanlegg kan få halvparten av kostnaden, maks tilskuddsbeløp er Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg kan få halvparten av kostnaden maks tilskuddsbeløp er kr Lokal søknadsfrist for spillemidler for 2013 er 15. november. Dette gjelder både nye søknader og fornyelse av tidligere søknader. Søknader på mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, med totalt investeringsbudsjett under kr ,-, kan det søkes på hele året. Søknad leveres elektronisk lenke til søknadsskjema Her ligger også regnskapsskjemaer og mye nyttig informasjon. Alle anlegg det søkes om må være vedtatt i kommunal anleggsplan, denne vedtas i løpet av høsten. Har du en idé eller spørsmål - ta kontakt! Anne Kristin Rødal, tlf

15 Kommunikanten 15 TV-aksjonen 2012 Amnesty International TV-aksjonen avvikles i år søndag 21. oktober. Verdens største innsamlingsaksjon for verdens største menneskeretts-organisasjon. Hva går pengene til? Aksjonere for alle som fengsles for å ha misbrukt sin ytringsfrihet Stoppe diskriminering av kvinner og minoriteter Kreve rettferdighet for ofre for multinasjonale selskapers overgrep Kreve rettferdighet etter krig og konflikt Jobbe for rettferdige rettssystemer i Midtøsten og Nord-Afrika Akkurat nå reiser modige mennesker seg opp rundt om i verden for å kjempe for sine rettigheter og et bedre liv, men mange slås ned med brutale metoder. I Kina ble Chen banket opp og satt i husarrest fordi han avslørte at kvinner blir tvunget til å abortere i åttende måned for å føye seg etter landets ettbarnspolitikk. I Aserbajdsjan ble Jabbar kastet i fengsel for et Facebook-innlegg. Å kreve rettigheter straffer seg i mange land. Vi skal reise oss sammen med dem som kjemper for sin og andres frihet. Næringslivet oppfordres til å støtte årets TV-aksjon! TV-aksjonen inviterer næringslivet i kommuner til å bli med på å skape tidenes engasjement for TV-aksjonen. Har Os kommune de meste generøse bedriftene i hele landet? De som bryter menneskerettighetene har én felles frykt: Oppmerksomhet På TV-aksjonsdagen skal vi gi dem vår så ta vel imot bøssebærerne på ettermiddagen søndag 21. oktober! Stå opp mot urett - gi til en god sak så det monner! Innsamlingskonto: Audiograf i interkommunalt rehabiliteringsprosjekt Jeg har i ett år jobbet som inter-kommunal hørselskontakt/audiograf i kommunene Os, Røros og Holtålen. Jeg er kommunens kontakt, og formidler og følger opp hørselstekniske hjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentralen. Det kan være samtaleforsterkere, IR-anlegg, FM-utstyr, forsterkertelefoner, teleslyngeanlegg, mobilslynger, varslingssystemer og lignende. Jeg bistår også hørselshemmede, fagpersoner og pårørende med informasjon og opplæring. Tilpasning og justering av høreapparater inngår ikke i arbeidet. Jeg kan også være et bindeledd mellom kompetansesenter og skole/barnehage i forhold til utstyr som trenger sjekk. Annenhver onsdag (i oddetallsuker) har jeg kontordag på Verjåtunet, men er tilgjengelig på telefon også på tirsdager og fredager. Jeg reiser ut på hjemmebesøk etter avtale, og man kan også stikke innom på Verjåtunet. Telefonnummer: E-postadresse: Ergoterapeut Britt Løkken og personalet i hjemmetjenesten kan være behjelpelig med å formidle kontakt. Ergoterapeut Britt Løkken Tlf E-postadresse:

16 16 Sommerjobb for ungdom I Os kommune har ungdommer fått tilbud om sommerjobb helt siden De andre kommunene har ikke hatt tilsvarende tilbud. NAV-kontorene i Nord-Østerdalen ville gjerne ha sommerjobb for ungdom da vi har positive erfaringer fra Os. Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os har i år utarbeidet et sommerjobbprosjekt for ungdom i alderen år for at flere unge i regionen skal få arbeidserfaring, bli kjent med spillereglene i arbeidslivet og kunne få motivasjon for å gjennomføre skolegang og Os Frivilligsentral kvalifisere seg for arbeidslivet. Hver kommune har lagt inn penger til dette i budsjettet. I tillegg søkte vi om penger fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og NAV. Det har vært en del oppslag i lokalavisene om dette prosjektet med sommerjobb, og fylkesdirektøren i NAV Hedmark ble intervjuet i VG i sommer med sommerjobb som tema. Det er positivt og blir lagt merke til at en region gir tilbud til sine ungdommer. I Os var det 46 søkere til sommerjobb og 18 ungdommer fikk tilbud Kommunikanten om tre ukers jobb i sommer. De har hatt ulike arbeidsoppgaver; 10 har vært på teknisk avdeling, en i Dalsbygda barnehage, tre i barnehagen på Os, to på SFO og to på omsorg. Vi har bedt om tilbakemelding fra ungdommer og arbeidsledere for å få vite hva som har fungert bra og hva som skal forbedres til neste år. Begge parter, av de som har svart, ser ut til å være godt fornøyd. Vi arbeider for at dette skal bli et varig tilbud til ungdom i regionen. Matkjøring Vi kjører ut varmmat til eldre hjemmeboende og trygdede hver dag året rundt. Det er rundt 35 stk. som hver dag mottar varm mat. To dager i uka er det to biler som kjører ut, ellers er det en. Vi har behov for flere kjørere, om du vil kjøre fast en ukedag, en helg i mnd., eller bare innimellom ved behov er vi veldig glad for det. For den som senere skulle ha behov for en CV, er denne frivillige innsatsen fin å ha med. Du får kjøregodtgjørelse pr. km. som for tiden er 3,90 pr.km. Torsdagskaffe Hver torsdag kl går frivillige tur med beboerne på Verjåtunet. Vi møtes på frivilligsentralen til kaffe, vafler, opplesing, musikk og sang. Eldre hjemmeboende er også velkommen til å være med oss. Også her trenger vi flere frivillige, så har du tid et par timer fra til ca på torsdager eller de torsdagene det måtte passe, så er vi veldig glad for det. Barseltreff Første tirsdagen i mnd. kl er det barseltreff for de to siste fødte årskull. Foresatte og barn ønskes velkommen til sosialt samvær. Hørselhjelp Den andre onsdagen i måneden er det hørselhjelp på frivilligsentralen. Hørselhjelper Asbjørn Ryen hjelper deg med eventuelle problemer/spørsmål angående høreapparatet ditt. Trygge lokalsamfunn sandbøtter Som en del av dette arbeidet har frivilligsentralen påtatt seg å ordne med strøbøtter til pensjonister og uføre i kommunen. Vi har ikke noe register over hvem som er aktuell, så du må derfor selv henvende deg til frivilligsentralen. En bøtte med skjellsand koster kr. 50,- og du kan komme igjen for påfyll, også det kr.50,-. Vi kan evt. kjøre ut for de som har behov for det. Utleie av lokaler Vi har nå på dugnad pusset opp våre lokaler. Det er blitt lyst og fint, og har du lyst til å leie enten på kveld eller helg, er det muligheter for det. Vi har trådløst nettverk, lerret, overhead og du har mulighet til å leie prosjektor. Besøksvenner Vil du være besøksvenn, så trenger vi deg. Vi har brukere som har lyst til å ha en venn å gå en tur med, for eksempel en gang i uka. Noen vil også rett og slett ha noen å snakke med! Èn til èn hjelp Hvis du vil ha en «håndsrekning», eller følge til lege eller andre ting, prøver vi å hjelpe til med det. Dette avhenger selvsagt at vi klarer å skaffe frivillige. Lotteri Som nevnt har vi på dugnad pusset opp våre lokaler. Det er stramt økonomisk, og for å fortsatt drive frivilligsentral, er vi avhengige av å få inn noe mer pengestøtte. Vi tenker derfor i 2013 å ha et lotteri, og vi er veldig takknemlig om privatpersoner, bedrifter eller andre interesserte kunne tenke seg å bidra med en gevinst. Det kan være hva som helst, «smått eller stort». Henvend deg til Inger Lise på Frivilligsentralen,( ) eller noen fra styret. (Oddveig Eggen, Signe Håseter, Liv Narjord, Hege Narbuvoll, Bjarne Hansen eller Olav Osflaten) Vil du være FRIVILLIG, henvend deg til Inger Lise på Frivilligsentralen ( )

17 Kommunikanten 17 Smånytt Hjemmetjenesten minner om at adkomstveier må være brøytet og strødd! Lokale underholdningsbidrag etterlyses Vi på Verjåtunet ønsker oss lokale underholdningsbidrag, som sang og musikk eller lignende. Lag og foreninger, eller private ta kontakt med Gunhild B. Narjord, tlf for avtale. Verdensdagen for psykisk helse Markeres med kino i samfunnshuset TIRSDAG 16.OKTOBER kl Filmen som vises er «BUSSEN» med Leif Juster (1 t 15min). Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen ALLE VELKOMMEN! Enkel servering. Arrangementet slutter kl Med hilsen Psykisk helse, Helsestasjonen og Frivilligsentralen Har du noe på hjertet - Hembygda 2013 Har du noe å fortelle? En historie, et dikt, lokalhistorisk stoff, kanskje et minne som kan deles. Eller har du fine fotografier eller tegninger? Det er fremdeles tid til å få med stoff til årets Hembygda. Fristen er 20. oktober. Ta kontakt med komiteen: Jon J. Meli tlf , Arne Ingar Bækken tlf , Bjørg Røsten tlf , Jon Holm Lillegjelten tlf , eller Anne Kristin Rødal tlf Julemarked i Meierigarden i Dalsbygda Lørdag 1. desember kl Alle som kan tenke seg å ha stand på årets julemarked, det være seg privat personer, lag, foreninger, skoler, næringsdrivende eller andre er hjertelig velkommen til å bli med å selge sine produkter. Ta kontakt med Kjellrun Mylius (mob: ) eller Randi Brænd (mob: ) for bestilling av plass. Påmelding snarest, eller senest 10. november. Velkommen til en stemningsfull førjulshandel! Brukthandeldag lørdag 20. oktober 2012 kl til Det blir også i år anledning til salg og kjøp av brukte klær og ting i samfunnshuset på Os. Du som vil selge har sjansen til å rydde skuffer og skap, loft og kjeller for det du ikke trenger lenger, men som er fint brukbart og i god stand. Det merkes med ditt selgernummer, prises og leveres kvelden før; fredag 19. oktober mellom kl og Du som vil kjøpe kan gjøre kupp for en rimelig penge! Tenk miljø og gjenbruk! Det har vært stor pågang de første minuttene, så dørene åpnes ikke før oppsatt tid. Arrangørene tar 10% provisjon for å dekke husleie og avisannonse, men eventuelt overskudd av provisjonen går til TV-aksjonen som i år er ved Amnesty International. Det blir salg av kaffe og kaker både fredag og lørdag, så velkommen også til sosialt samvær! Spørsmål? Trenger du selgernummer? Kontakt Eli Astrid E. Ryen på tlf Arrangører: Frivillige i kommunen mars 2013 Vintervukku - Os kommunes egen vinterfestuke med konserter, utstillinger, tradisjonsmat, uteaktiviteter og mye mer. Vintervukku går av stabelen i uke 11 hvert år i 2013 er datoen mars. Planlegginga er i gang, og idemyldringa har starta! Har du en god ide eller planer for arrangement? Kom på åpent oppstartmøte på Kommunehuset tirsdag 16. oktober kl. 20! Eller ta kontakt med leder for komiteen er Inge Morten Smedås tlf eller Anne Kristin Rødal tlf

18 18 SommerLes 2012 Kommunikanten Årets SommerLes nærmer seg slutten. Som i fjor blir det avslutning med trylleshow, premieutdeling, boller og saft. Det er vel fortjent! SommerLes 2012 startet med forfatterbesøk på biblioteket. 3. og 4. klasse på Os skole fikk møte barnebokforfatter Eldrid Johansen, som har skrevet mange gode bøker for barn. Ca 60 barn og unge har levert lesepass innen fristen 1. september. Til sammen har de lest nesten 850 bøker! Deltagerne bor på Os, i Dalsbygda og Tufsingdalen. Nytt i år er at så mange barnehagebarn har deltatt i SommerLes. Nesten 200 bøker har blitt lest av, men kanskje mest for, barnehagebarna. Det er bra at rekrutteringen starter tidlig! Som vanlig har SommerLes blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bibliotekene i Nord- Østerdalen, og vi har også fått økonomisk støtte fra Fylkesbiblioteket på Hamar. Hva er en fotterapeut og hva kan en fotterapeut hjelpe deg med? En fotterapeut er utdannet for hjelpe deg med å ta vare på føttene dine. At føttene har det bra er vi alle avhengige av for å kunne fungere i det daglige. til å se hvilken fottype du har og du kan få veiledning om hvilke sko som passer best for din fot. Som fotterapeut kan jeg gi behandling og oppfølging til utsatte grupper som diabetikere, idrettsfolk, folk som bruker vernesko i arbeidet og folk som generelt står og går mye på harde gulv. Som autorisert fotterapeut kan jeg tilby: Fjerning av hard hud og veiledning om forebygging Hjelp til å behandle hælsprekker Fjerne torner Hjelpe deg med å kurere fotvorter Hjelpe deg med behandling av fotsopp Hjelpe deg med neglestell, klippe og pusse ned tykke negler Hjelp med inngrodde/nedgrodde tånegler Lage avlastninger som hindrer trykk fra sko Du kan få kjøpt fotkremer tilpasset dine føtter Jeg kan foreta en ganganalyse og ta deg på speilkasse for å ta en analyse av føttene dine. Dette kan da brukes Du trenger ikke ha problemføtter for å ta en fotbehandling. Alle kan unne seg det velvære en fotpleie gir en velfortjent pleie av våre «undersåtter». Jeg blir å finne på Verjåtunet i det «gamle» lokalet til frisør og fotterapeut. Hvis alt går i orden håper jeg å kunne starte opp i løpet av oktober. Velkommen til et godt fotstell. Gro Bøeng Fotterapeut

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN (Forts.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 13965 14016 14068 14120 14172 14223 14275 14327 14378 14430 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41000 14482

Detaljer

PRISLISTE LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1

PRISLISTE LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1 LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1 A1-1 1 2 56 m 2 55 m 2 - kr 1 703 kr 8 950 kr 525 kr 525 kr 10 000 kr 1 000 kr 2 655 000 kr 2 676 000 A1-2 1 2 67 m 2 66 m 2 - kr 1 928 kr 10 670

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Innhold HamboHus 7.0.5 Uttrykk

Innhold HamboHus 7.0.5 Uttrykk INNHOLD 1 HamboHus 7.0.5 Uttrykk Side 1 av 28 Version 7.0.5 mars 2015 HamboHus 7.0.5 Uttrykk 2 HamboHus 7.0.5 Uttrykk Side 2 av 28 Version 7.0.5 mars 2015 HamboHus 7.0.5 Uttrykk 3 "" " " " " " " "" " ""

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg videregående skole

Rapport skole: Fagerborg videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 52 24 12 11 50 26 12 12 52 26 15 7 47 18 15 19 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Sogn videregående skole

Rapport skole: Sogn videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 56 23 9 11 60 21 8 11 51 24 13 13 45 29 13 14 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 60 21 9 11 58 23 13 6 64 22 8 6 46 33 15 7 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. kirsti.aandstad.hettasch@utdanningsdirektoratet.no Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen

PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1 FEBRUAR 2013 LÆRERNES YRKESFORBUND Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen LES OM: Sentralstyrets beretning - Nyheter fra Vest Lofoten

Detaljer

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 NUMMER 1-2015 PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND Vinterstemning på Jessheim Foto: Anne Merete Larsen LES OM: LES OM: Redaktøren har ordet - Ble årets julegaver virtuelle

Detaljer

2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner,

2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, Relevant arbeidserfaring 2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, animasjoner og lydeffekter i e-lærings prosjekter, samt for enkle trykksaker, i hovedsak

Detaljer

For_side.jpg. Forord_01.jpg. Forord_02.jpg. Innhold_01.jpg. Innhold_02.jpg. Innhold_03.jpg. Side_01.jpg. Side_02.jpg. Side_03.jpg. Side_04.

For_side.jpg. Forord_01.jpg. Forord_02.jpg. Innhold_01.jpg. Innhold_02.jpg. Innhold_03.jpg. Side_01.jpg. Side_02.jpg. Side_03.jpg. Side_04. Nærings- og organisasjonsarkiv i Hordaland Rapport 2/1984 / For_side Registrering av bedriftsarkiv i Hordaland - Arkiver etter nedlagte bedrifter Av Matti Goksøyr For_side.jpg Forord_01.jpg Forord_02.jpg

Detaljer

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

2000 Mogul.com. Designer Visual Communications Ansvarlig for utarbeidelse av grafikk, bruker grenesnitt og navigasjon for intra- og internett.

2000 Mogul.com. Designer Visual Communications Ansvarlig for utarbeidelse av grafikk, bruker grenesnitt og navigasjon for intra- og internett. Relevant arbeidserfaring 2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, animasjoner og lydeffekter i e-lærings prosjekter, samt for enkle trykksaker, i hovedsak

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Innhold. Reportasje. Portrett. Presidential Election. Anmeldelser. Matglede på Strømsbu VGS side: 12-13. Jobber seg aldri lei side: 16-17

Innhold. Reportasje. Portrett. Presidential Election. Anmeldelser. Matglede på Strømsbu VGS side: 12-13. Jobber seg aldri lei side: 16-17 Alternative Magazine - 1. Utgave 2012 2 Innhold Reportasje Matglede på Strømsbu VGS side: 12-13 Portrett Jobber seg aldri lei side: 16-17 Presidential Election Informasjon om valget i USA side: 7 Anmeldelser

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.14 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring

NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar 2002 1/34 Innhold Referanser Kvalitet, hva er det?

Detaljer

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler rita.galteland@kristiansand.kommune.no www.minskole.no/kristiansand Velg «om skolegården» under menyen. Rapporten og bildene finnes under vedlegg. ELEVRÅDET OG ELEVENE ER

Detaljer

Gjennomgang av spesifikkasjonskjema. Jørgen H. Walther COWI AS. COWI presentasjon

Gjennomgang av spesifikkasjonskjema. Jørgen H. Walther COWI AS. COWI presentasjon Gjennomgang av spesifikkasjonskjema Jørgen H. Walther COWI AS 1 Krav NEK 60439 krever: Forhold som er gjenstand for avtale mellom Tavlefabrikant og Brukeren NEK 439 har i "Tillegg C" egne tabeller som

Detaljer