Anti-jantelovensangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anti-jantelovensangen"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Anti-jantelovensangen Du har noe ingen andre har. Ingen er som deg. Du kan mye, har litt av hvert å lære meg. Glad for at jeg møtte deg. Jeg er glad for at du lever. Venneskapere på Dalsbygda skole. Årets førsteklassinger side 4 Forvaltning av Forollhogna med landskapsvernområder side 5 Beitebruksplan for Os side 8 Gror seterområdene igjen? side 9 Prosjekt idrett og næring side 10 TV-aksjonen side 15

2 2 Kommunikanten Slik je sjer det... Til tross for at det i skrivende stund er høstfarger og bart på bakken, vil jeg skrive om noen «vinterlige«ting. Etter en regnfull sommer med lite sol er det mange av oss som håper på en fin høst og at vinteren holder seg borte så lenge som mulig. Rogna har mye bær i år, og det skal visstnok bety snøfattig vinter noen mener det betyr at det blir lite snø før jul. Akkurat det vil nok bli godt tatt imot av driftige folk tilknyttet skistadion og alpinbakker i Hummelfjell anlegget som ligger ved foten av Håmmålsfjellet som Statens Kartverk har bestemt at fjellet skal hete. I disse dager er det nye snøproduksjonsanlegget prøvekjørt, og sjøl om det bare var vatn som kom ut av sprederne i første omgang fungerte det hele perfekt. Det nye skistadionet er en perle av et anlegg, og har fått mye skryt fra mange hold. Forhåpentligvis blir det til stor glede for små og store talenter, den aller ypperste elite og ikke minst også for aktiviteter som har et bredt folkehelseaspekt. I tillegg er det en klar målsetting at investeringene her skal bety næringsutvikling utover det som skigruppene i Os og omkringliggende idrettslag representerer. En Kommunikanten nr. 3/2012 pekepinn på det fikk vi gjennom Hovedlandsrennet i skiskyting for 15- og 16-åringer som ble arrangert sist vinter. Dette arrangementet med knapt 400 deltakere genererte et overskudd til de samarbeidende idrettslagene Os og Røros på godt over kroner. I tillegg ble det overnattet for nærmere 3 millioner i området fra Røros til Savalen, og butikker og kafeer merket nok også at det var mer folk enn vanlig i området. Snøproduksjonsanlegget er det som nå skal representere et klart fortrinn. Er det noe vi har mer av enn andre områder i landet, så er det tidlige kuldegrader. Disse kuldegradene har vi vel ikke vært så glad i tidligere. Men plutselig er dette blitt et fortrinn som vi nå har mulighet til å utnytte. Skulle disse kuldegradene bety at vi kan tilby både langrenns- og alpinløyper tidligere enn andre steder, vil vi være attraktive for mange kategorier skiløpere. Det arbeides nå aktivt med å markedsføre dette både innenfor og utenfor landets grenser! Utfordringen for oss nå er å tilby overnatting i nærhet til anlegget. Et slikt anlegg kommer ikke av seg sjøl. Driftige folk i et lite idrettslag må til, tilskudd og spillemidler fra Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om Kommunikanten kan sendes direkte til E-post adresse: Opplag: 1100 Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Kommunikanten Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Trykk og Layout: NiLa Grafiske as det offentlige og bidrag fra næringslivet hjelper mye men fremfor alt er det lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Hermed en velfortjent takk til ALLE som har bidratt! Dugnadsånden er ikke et særfenomen for dette anlegget. Over hele kommunen er mange ting gjennom lange tider blitt realisert gjennom dugnadsarbeid. Dugnad er å samarbeide. Samarbeid er å gi og få. Det er gjennom samarbeid at vi kan løfte oss sjøl. Dette gjelder også samfunnsutvikling og samfunnsbygging. Det betyr at vi må støtte opp om de som vil noe de som vil skape noe. Støtter vi ikke opp om de tilbudene vi har og ønsker å ha, kan vi heller ikke forvente å beholde dem. Dette gjelder på alle områder fra butikker og næringsliv til tjenestetilbud som tannleger og kafeer. Vi må bruke Kølbua kafe og Trollkroa hvis vi ønsker å beholde et serveringstilbud, og vi må bruke nærbutikken hvis vi mener at det er viktig å beholde et butikktilbud nær oss. Det gjelder ikke minst også kulturarrangementer av alle slag. Den beste veien til et blomstrende kulturliv er gjennom oppslutning om de som vil bidra med noe for andre. Gode eksempler på hva man har klart å få til er olsokarrangementene på Tolga og Såmmårmoro i Dalsbygda. Med idrettshall, flere gode samfunnshus og utescene på Hagenjordet mangler det ikke på fasiliteter i Os kommune. Kommunens oppgave må være å legge til rette for at andre lag, foreninger, organisasjoner, grupper, enkeltpersoner skal kunne drive aktiviteter. Alle vi andre kan bidra ved oppslutning og entusiasme!

3 Kommunikanten 3 Rådmannens hjørne Det er høst og tiden er inne for å tenke 2013, samtidig som vi skal avslutte Året i år har nok vært preget av at vi ikke har hatt de store investeringsprosjektene. Vi har investert stort de siste årene og det er behov for å bremse dette noe. I år har vi hatt fokus på å ta i bruk de investeringene vi har gjort. Spesielt Oshallen har nå vært gjennom sitt første år i bruk. Vi har hatt noen justeringer som det har vært nødvendig å rette på, men i stort opplever jeg at hallen har blitt godt mottatt av de som bruker den. I tillegg er jo bygget mer enn en hall og jeg tror alle brukerne av bygget er fornøyd med både fritidsklubben, svømmehallen og Aktiviteten. Bygget har vært en stor investering for kommunen, men når det blir tatt slik i bruk som jeg har inntrykk av, så er det absolutt verdt investeringen. Bygget vil kunne bidra til å skape både idrettsglede, samhold og ikke minst en bedret folkehelse får en håpe. Dette er langsiktige konsekvenser som er verdifulle for kommunen. Når det gjelder Sundmoen bofellesskap og brannstasjonen, virker det som disse byggene fungerer godt etter intensjonen og virker positivt inn på tjenestetilbudet i kommunen. Når det gjelder utescena er dette et signalbygg som markerer Os på sin måte. Dette er et godt tilbud til kulturlivet i kommunen og vil fremover være en møteplass for de kulturinteresserte. Vi arbeider i hvert fall for det. Scena kunne sikkert vært brukt mer enn den har blitt fram til nå, men jeg håper og tror dette vil bedre seg på sikt. Tetting av bygget har vært et tema i media, men dette skal vi nok løse. Budsjettprosessen har startet og vi har sett på økonomien for neste år. Dessverre er det ikke bare lystige tall. Det foreløpige budsjettet er i minus og det er i skrivende stund et minus på ca 3,5 millioner. Dette er bare foreløpige tall, men sier nok at det blir et stramt budsjett neste år også. Budsjettet skal ikke vedtas før i desember, så vi har noe tid på oss til å få dette i balanse. Jeg håper vi skal få til det uten alt for store kutt i tjenestetilbudet i kommunen. Jeg ønsker alle en fin høst noe mange av oss trenger etter en noe regntung sommer. Os, 17. september 2012 Arne Svendsen Rådmann Dikt som ble lest av Anna og Erik: Venner for livet Lyttende ører. Et smil som forstår. Gir lettere bører, leger sjelens sår. Tanker som deles. En hjelpende hånd. Sorger som kveles, av et vennskapsbånd. Smil blir til tårer, og tårer til smil. Sannhet som sårer, men fjerner all tvil. Evig fortrolighet i riktig og galt. Et vennskap med ærlighet tåler alt. For hvert sekund, minutt som går. For hver sommer, høst, vinter og vår. I dag, i morgen som i går, vil jeg være der for deg min venn, i alle alle år. En venn som deg skulle alle hatt. Du er som et smykke, en verdifull skatt. Du er alltid snill og grei, derfor er jeg svært glad i deg.

4 4 Årets førsteklassinger Kommunikanten Elevene sier at klasserommet vårt har fine gardiner, og at de lærer ting på skola. Det er både vanskelig og enkelt å tegne border, mens det er morsomt å tegne bokstaver, lage ting og matte. Det er gøy på Kulturskola og å leke ute i tarzantauene. Her er årets 1. klasse ved Os skole, med fine refleksvester de fikk ved skolestart. Foran fra venstre: Ella Martina Nylend Axthorne, Linn Marie Holøien, Veronika Sundmoen. Bak fra venstre: Sarah Malee Bakken, Anja Susana Jarquin- Myre, Kine Maria Lund-Vang Bakosgjelten, Thea Storhaug Langøien, Hussain Al Milhim, Eivind Kjellesvig Dalløkken, Jørund Solli, Mikkel Ramlo og Marius Holm. 1. rekke fra venstre: Sander Skott Vangsgjelten, Maria Sæther Tømmerhol, Martin Hummelvoll. 2. rekke fra venstre: Gisle Westvold Hansen, Isabella Marie Kamsvåg, Kristoffer Nyhaug Rønningen, Alf Sverre Aamo Solem. Årets 1. klasse i Dalsbygda har sju elever, to jenter og fem gutter. Vi har gått på skolen i fire uker, og på disse ukene har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre, regler og rutiner og skolen for øvrig. I løpet av året har vi ulike temaer, hittil i år har vi snakket om vennskap og trafikk. 1. klassingene har hatt besøk av Liv og Busserulle, da fikk vi oss en kjøretur med buss rundt omkring i Dalsbygda. Dette var spennende og lærerikt! Vi har også vært på Falkpiggen i Vangrøftdalen på blomstertur og skiltjakt i trafikken. Vi har lagd oss gåarmbånd, slik at vi får en påminnelse om forskjellen på høyre og venstre og hvilken side av veien vi skal gå på. Det er flere i 1.klasse som går til skolen, og det er viktig å føle seg trygg i trafikken. Vi har så smått begynt med litt skriving, og vi har lært oss noen bokstavlyder. Vi gleder oss til å lære enda flere! Kontaktlærer Hanne Øverby Lund

5 Kommunikanten 5 Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder Kommunene rundt Forollhogna har siden 2003 vært tildelt lokal forvaltning av verneområdene ved at vedtak i henhold til verneforskrift har vært fattet lokalt i hver enkelt kommune. Fra og med 2011 ble det innført en ny forvaltningsmodell hvor beslutningsmyndighet ble tillagt nasjonalparkstyret for området. Nasjonalparkstyret er bestående av en politisk representant fra hver kommune og fra hver av fylkeskommunene. Veiledning i kommunen Vi anbefaler tidligst mulig kontakt til kommunen for råd og veiledning. Dette fordi mange av søknadene skal behandles både av nasjonalparkstyret etter verneforskriftene og av kommunene etter annet lovverk. Kommunen registrerer inn saken, og sørger for oversendelse av søknaden med nødvendige vedlegg til aktuelle høringsinstanser og nasjonalparkstyret. Forvaltningen (vernemyndighet og kommunene) skal ta ansvar for at søknadene blir behandlet i de aktuelle instansene. Som søker skal du slippe å sende søknadene flere steder. Vi har som mål å samordne oss så godt det er mulig for å gi søker best mulig informasjon, råd og service. Nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter For Os kommune er det Birgit Wikan Berg som er kommunens representant i styret. Nasjonalparkforvalteren er sekretær for styret og forbereder saker som skal legges fram for styret eller arbeidsutvalget for behandling. Nasjonalparkforvalter er formelt ansatt hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men det er nasjonalparkstyret som beslutter hvilke arbeidsoppgaver nasjonalparkforvalteren skal prioritere. Postadresse: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Kontorsted og besøksadresse for nasjonalparkforvalteren: Femundsmarka nasjonalparksenter, Stenhuset ved Doktortjønna på Røros. Astrid A. Haug nasjonalparkforvalter for Forollhogna Telefon: E-post: Det arbeides med å få opp nettsider for nasjonalparkstyret. Vi har som mål å få disse lansert 18. oktober. Nettadressen vil da bli: Elendig utnytting av de private skogressursene i Os Minst 80 % av skogen i Os kommune er gammelskog som ikke vokser all verden lenger. Det står bortimot kubikkmeter hogstmoden furu i de private skogene, og noenlunde samme kvantum bjørki lauvskogen. Tilvekst i barskogen er ca kubikkmeter pr. år og i lauvskogen det samme. Det er altså ressurser nok til å hogge bortimot kubikkmeter bar og lauv hvert eneste år. Offentlig statistikk viser at det i gjennomsnitt er avvirket kubikkmeter pr. år de siste 12 årene kubikkmeter furu og lauvtømmer som ikke utnyttes gjør at skogeierne/gårdbrukerne i Os går glipp av netto 1,8 millioner kroner pr. år. Det er altså bare å sette i gang! Otto Klykken Skogbrukssjef Denne furua av dårlig kvalitet må fjernes snarest så den ikke ødelegger ungskogen som kommer opp.

6 Kommunikanten 6 Dagtilbud for personer med kognitiv svikt I Norge er det personer med diagnosen demens, der ca. 50 % er hjemmeboende. Overført til våre kommuner vil det si at i Tolga kan det være 24 med denne diagnosen og 12 bor hjemme, og på Os vil tilsvarende tall være 29 med diagnose demens og 15 som er hjemmeboende. Dette er bare tall som er overførte fra nasjonalt nivå, og ikke eksakte og offisielle tall for Tolga og Os. Dagaktivitetstilbud for demente på Inn på tunetgarder er både et samfunnsmessig og et mellommenneskelig tiltak. Et flott tiltak av de som starter med det og tar ansvar på den måten, og bra at storsamfunnet er med og betaler for opplegget. I Tolga startet garden Helblad med å ta imot brukere for dagaktiviteter i mai. Nå i september/oktober starter en prøveperiode på et gårdsbruk på Os. Aktivitetene her vil være felles måltid, turgåing, baking, småsnekring, historiefortellinger, sang og andre former for sosialt samvær. Demens er ei fellesbetegnelse på sjukdommer som i første rekke innebærer problemer med hukommelsen, men også at andre mentale funksjoner svekkes; så som planlegging, dømmekraft og abstrakt tenkning. Det er tre hovedtyper demenslidelser: 60 % av demensdiagnosene har Alzheimers sykdom. Hjerneceller ved tinninglappen skades og dør. Etter hvert sprer skadene seg til store deler av hjernen. 20 % av diagnosene har vaskulær demens. Her blir blodforsyninga til deler av hjernen redusert. Kan skyldes en el. flere tilstoppede blodårer, skade eller sykdom som hindrer blodforsyninga. 20 % har demens forårsaket av andre hjernesykdommer som frontotemporal degenerasjon, Levy-legemesykdom og Parkinsons sykdom. Demens er altså celledød i hjernen. Hvorfor har vi en større og større degenerasjon og død av celler i dag med tidenes høyeste levestandard? Har det noe med moderne kosthold og livsstil å gjøre at vi får opphopning av aminosyra beta-amyloid? Slik ser det ut inni en frisk hjerne og en hjerne med Alzheimer. I den med Alzheimer ser vi at det dannes plakk forårsaket av for mye beta-amyloid. En amerikansk studie mente at mettede fettsyrer kontrollerte danningen av beta-amyloid. Kanskje har kostholds-pendelen svingt for langt; og kombinert med en mer og mer stillesittende livsstil som gjør at kroppen ikke får forbrent alt vi spiser? American Health Assistance Foundation Andelen demente øker i befolkninga. I dag er 25 % av alle over 85 år, demente (Tids.skr. for Norsk Psykologforening). En større andel av befolkninga med diagnose demens, vil etter hvert bli ei stor utfordring for samfunnet og for befolkninga ellers. Vi vil måtte bygge om samfunnet for å takle en større andel av befolkninga som demente. Derfor er det viktig at det startes opp med dagaktiviteter. Gardsbruk er en fin arena for ulike typer aktiviteter. Mange av den generasjonen som i dag er eldre, har et gjenkjennelig forhold til aktivitetene på garden og det er også viktig i denne sammenheng. Status og innhold siste år Inn på tunet Tolga og Os går nå i høst inn i siste prosjektår. Dagtilbud for demente settes nå i gang i en prøveperiode fram til jul. Å få dette tilbudet til å bli et permanent tilbud vil være en av arbeidsoppgavene framover. Samtidig vil vi prøve å få til et dagtilbud for psykiatritjenesten på en annen gard. Et tredje store arbeidsområde vil være å få flere gardbrukere til å tilby opplegg for barn og unge. Dette kan godt være for ordninger som besøkshjem, avlastningshjem, beredskapshjem, men også opplegg for helger og ferier der barn og unge fra større befolkningssentra får mulighet til å oppleve aktiviteter på garden. Hilmarsens Seterleir i Vingelen har lykkes veldig godt med sitt opplegg. De har brukere fra nesten hele Østog Midt-Norge. Se for øvrig Har du ideer og kanskje helst lyst til å starte opp med noe for barn og unge, så ta kontakt med undertegnede. Nils H. Myre

7 Kommunikanten 7 Veiledning til storfeprodusenter I samarbeid med Tine og Produsentlaget i Os starter kommunen et veiledningsprosjekt rettet mot melkeprodusenter og de som driver kjøttproduksjon med storfe. Vi ønsker å legge til rette for at den enkelte produsent tar de rette beslutninger for framtida. Dette gjelder både den som har tanker om større utbygging, den som vurderer å avvikle eller selge gården og den som ønsker å fortsette slik det er i dag, med mer moderate tilpasninger i drifta. Landbruket har et stort rådgivingsapparat og vi ønsker å tilrettelegge for samkjørt veiledning og langsiktig, god planlegging i utbyggingssaker. Småfeprogrammet for fjellregionen har gitt småfeprodusentene et løft og bidratt til utvikling av næringa. Tolga har hatt sitt prosjekt som har bidratt til optimisme i landbruket i vår nabokommune. Landbruket i Os er betydningsfullt, og melkeproduksjonen står for det meste av inntektene. En fersk rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILFrapport ) legger fram tall for verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Den viser at Os hadde 200 sysselsatte årsverk innen landbruk i Total verdiskapning (nettoprodukt) fra landbruket i Os var da på 43,5 millioner kroner. 35,5 millioner kroner, 83,7 % av verdiskapningen, kom fra melkeproduksjon med storfe. (Nettoprodukt er definert som verdi av produksjon, inkl. tilskudd, fratrukket verdi av produktinnsats og kapitalslit). Blant kommunene i Hedmark er det bare Ringsaker og Tynset som har høyere verdiskapning i melkeproduksjonen. I 2010 gjennomførte kommunen en enkel spørreundersøkelse blant gårdbrukerne i Os. De ble spurt om dagens drift/produksjonsomfang og framtidig drift/produksjonsomfang i 2015 og Formålet med undersøkelsen var å kunne si noe om framtidig utvikling av landbruket i Os og eventuelle behov for tiltak. Mange ga ikke konkrete svar på forventet drift/produksjonsomfang i 2015, og enda færre oppga tall for De uttrykte usikkerhet, og det er særlig usikkerhet ved generasjonsskifte og økonomi som ble oppgitt som grunner for dette. Hos de som forventer å drive melkeproduksjon i 2020 vil produksjonsomfanget øke. De vil, ut fra svarene de ga, produsere nærmere liter i gjennomsnitt, mot liter som er gjennomsnittet i dagens produksjon. Det vil være ulike utfordringer og usikkerhet knyttet til økonomi, valg av tekniske løsninger, arbeids-kraft, tilgang på kvote og tilgang på dyrka jord for de driftsenhetene som ønsker å øke sin produksjon fra 18 til 30 årskyr. På bakgrunn av dette har vi søkt, og fått tilsagn om midler fra Fylkesmannen i Hedmark til å gjennomføre et veiledningsprosjekt. Prosjektet bygger på en mal fra tilsvarende prosjekt som er igangsatt av Hedmarken og Ringsaker landbrukskontor Vi legger opp til å benytte både «lokale» og eksterne forelesere. Prosjektet har 3 faser og skal bidra til: at produsenter i Os som ønsker å ta et bevisst valg i forhold til framtidig produksjon av melk og kjøtt, starter en veivalgsprosess der det er naturlig bør neste generasjon delta i prosessen økt kompetanse og bedre grunnlag for å ta nødvendige valg for utvikling av drifta på den enkelte gård mindre sårbar bygge- og oppstartfase for de som bygger ut, gjennom rådgiving i byggefasen og tilbud om oppfølging i fasen etter utbygging En kan velge om en vil delta i en eller flere faser. Deltageravgift vil være fra kr. 500,- (fase 1 og 2) til kr ,- (fase 3). Invitasjon til deltagelse, og mer detaljert program, vil bli sendt ut i løpet av oktober. Vi vil også arrangere et åpent møte der vi gir nærmere orientering om prosjektet og påmelding til videre deltagelse. Vi håper mange av dere benytter denne muligheten til å få faglig påfyll og til å planlegge framtidig drift på gården. Berit Siksjø

8 8 Kommunikanten Kyr på beite i Os-Åsan. Beitebruksplan for Os I høst starter vi arbeidet med å lage en beitebruksplan for Os. Formålet med en slik plan er å synliggjøre dagens beitebruk og det potensialet beiteressursene i utmarka representerer. Den skal bidra til å utvikle og styrke framtidig beitebruk med konkrete tiltak. Planen skal legges fram til politisk behandling i kommunen høsten Store deler av beitearealene i Os er vegetasjonskartlagt. Kartleggingen viser at vel 75 % av beitene er av god eller svært god kvalitet. Det er fortsatt omkring 40 aktive seterbrukere i kommunen, og omkring 9000 sau og 1350 storfe slippes i utmarka årlig. Yngve Rekdal ved Norsk institutt for skog og landskap har gjort beregninger som viser at utmarksbeitene, grovt regnet, har kapasitet til det dobbelte av dagens dyretall. For at verdien av beitene skal opprettholdes, og for å hindre gjengroing, er det viktig at det er tilstrekkelig beitetrykk. I dag er det områder der beitetrykket er for lite. Er det aktuelt å styre beitebruken på annen måte enn i dag, for hindre at verdifulle beiteområder gror igjen? Flere kan tenke seg å slippe mer ungdyr, sinkyr og ammekyr på utmarksbeite. Det er ønskelig å finne et større område der en kan slippe disse dyra, uten at det kommer i konflikt med den tradisjonelle seterdrifta. I Vingelen har de gjerdet inn et større område for storfe. God organisering er viktig. For mange fungerer dette godt i dag, men i enkelte beiteområder er det etter hvert få brukere som er igjen, og færre å dele oppgavene på. For noen kan det være aktuelt å tenke ny organisering av beitebruken. Det hentes en betydelig mengde fôrenheter i utmarka som gir grunnlag for produksjon av kjøtt og melk. At det blant befolkningen er forståelse for og respekt for dyr som beiter i utmark betyr mye. Det er viktig for de som jobber i næringa, for dyras velferd og for de som bruker utmarka. God beitebruk gir et felles gode. Det bidrar til et åpent kulturlandskap og framkommelighet i utmarka. Planen skal omfatte beitebruk i hele kommunen og alle beitebrukere og hamnelag/grunneierlag og sankelag inviteres med i prosessen. Det er dannet et beiteutvalg som sammen med kommunen gjennomfører prosjektet. I beiteutvalget sitter John Ryen jr, Magne Horten, Ingulf Os, Simen Krog, Steinar Ytterhaug og Stig Morten Hansen. Rune Granås, Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal, er engasjert som prosjektleder. Han har erfaring fra beiteprosjektet i Vingelen. Fylkesmannen i Hedmark bidrar med midler til gjennomføring. Det er her nevnt noen eksempler på tema for beitebruksplan. Vi ønsker en åpen og vid prosess der det kommer mange gode innspill resultatet får vi se neste høst. Berit Siksjø

9 Kommunikanten 9 Gror seterområdene igjen? Små og store inviteres til foredrag om hvordan landskapet i seterområdene i Os har utviklet seg de siste hundre årene. Gjennom sommeren har ei arbeidsgruppe, ledet av Arne Nyaas, samlet inn gamle bilder fra området. Her er både folk og fe fra dette området. Kanskje vil du kjenne igjen noen? Vi vil få et forrykende foredrag om landskap i endring. Oscar Puschmann ved institutt for Skog og landskap har i sommer gjenfotografert de gamle bildene fra seterområdene i Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Sætersjøen og Nordervollia. Gjennom bildepar før og nå viser han hvordan gjengroingen har foregått. Han viser også eksempler på hvordan rydding og beiting av arealene rundt setrene kan holde kulturlandskapet åpent. Både før og etter Nygardsvollen i Mastukåsa (1939). at området i 2009 ble et av Norges utvalgte kulturlandskap har setereiere og hamnelag gjort en stor innsats med rydding av einer, vier og bjørk. Ser vi effekten av innsatsen som blir gjort? Dalsbygda Fotoklubb vil også vise bilder denne kvelden. Fotograf ukjent. Velkommen til en hyggelig høstkveld på samfunnshuset i Dalsbygda 8. november 2012 kl Gratis inngang og servering av kaffe med noe attåt. Arbeidsgruppa for utvalgte kulturlandskap Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2013 Også i år kan det søkes om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak i Hedmark. Tiltak til sikring av grunnskoleelevers skoleveg skal ha fortrinnsrett. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har revidert retningslinjene for ordningen. Nytt i retningslinjene er at også andre aktører enn kommunen kan søke om tilskudd. Kommunen må garantere for egenandelen på minimum 40 prosent av kostnadsoverslaget, eller støtte til prosjektet i form av drift og vedlikehold. Det tas forbehold om at Hedmark fylkeskommune bevilger midler til tilskuddsordningen også neste år. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen Søknadsfrist: 1. november HTU vedtar i sitt møte 29. november 2012 hvilke prosjekter som skal støttes. Kriterier for søknad, tildeling og gjennomføring av tiltak knyttet til sikring av skoleveg i kommunene i Hedmark: Samtlige kommuner tilskrives innen 31. august hvert år med orientering om reglene for å søke tilskudd til tiltak knyttet til sikring av skoleveg. Søknadsfrist for prosjekter i påfølgende budsjettår er 1. november. Søknad sendes til Statens Vegvesen, vegavdeling Hedmark. Kommunen eller etablerte grende-/veglag og lignende kan stå som søker til midlene. For å komme i betraktning må følgende krav være oppfylt og dokumentert i søknaden: a) Godkjent formell plan (hvis nødvendig), byggeplan/prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag. Grunnerverv bør være gjennomført hvis nødvendig. b) Lokal egenandel skal være minimum 40 prosent. Kommunen må garantere for egenandelen, eller støtte til prosjektet i forma av drift og vedlikehold. c) Dokumentasjon på prosjektets betydning for trafikksikker skoleveg. Søknader som oppfyller kravene i punkt 2 og 3 legges fram til behandling i Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU) på årets siste møte, etter saksforberedelse fra sekretariatet i Statens vegvesen. Søknadene rangeres etter forventet trafikksikkerhetseffekt. Frist for gjennomføring av prosjekt som innvilges tilskudd settes til 1.november påfølgende år. HTU kan innvilge utsatt frist for fullføring av prosjektet etter søknad, men utsettelse kan ikke påregnes. Dersom prosjektet ikke fullføres innen fristen og det ikke søkes eller innvilges utsettelse, trekkes midlene inn til fordel for nye prosjektet. Tilskuddet utbetales etter at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden. (vedtatt av HTU 22.september 2012)

10 10 Kommunikanten Prosjekt Idrett som næring Fakta Prosjekt «Idrett som næring» er et treårig samarbeid mellom Hedmark Fylkeskommune, Os og Tolga kommuner. Prosjektet startet og prosjektleder er Roar Aksdal. Prosjektets hensikt er å utvikle arrangement og aktiviteter innenfor idrett og kultur, med det formål at det skapes inntekter, arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i de to kommunene. Våre satsingsarrangement Prosjekt Idrett som næring valgte før sommeren ut flere arrangementer som man i fellesskap med arrangørene ønsker å utvikle videre. Til sammen 11 arrangement i Os og Tolga kommuner søkte om å bli et satsingsarrangement, hvor man til slutt valgte ut seks arrangement: 4 Summit Race (multisportkonkurranse med sykkel, løp og orientering) Berserennet (turlangrenn Røros-Os) Langrenns- og skiskytterkonkurranser i Hummelfjell TOS Arena Camp Hummelfjell (treningssamlinger og sommeridrettsskole) Egebergtrippelen (tre konkurranser i Tolga/Hodalen: langrenn, sykkel og løp) Hopp- og kombinertkonkurranser i Tolga hopp- og skileiksenter i Ivaregga Her kan du lese litt mer om noen av arrangementene og de planer som foreligger. 4 Summit Race Årets arrangement gikk av stabelen lørdag 30.juni med start og målgang på Tolga. På startstreken sto 15 lag (med inntil 6 deltakere pr lag), 6 kvinner og 11 menn i eliteklassen, og 5 kvinner junior, 4 menn junior og 7 trimmere i Lightklassen. I årets konkurranse skulle deltakerne i team- og eliteklassene bestige Sålåkinna (nordre), Storkletten (Tynset), Langsfjellhogna og Gråhøgda. Vinnere ble henholdsvis Team Spinnvill, Inga Lill Rønning og Jo Inge Fjellstad. I Light kvinner junior vant Kristina Skjevdal, i menn junior Bjørnar Kleven og i trimklassen Ole Oscar Kleven. 4 Summit Race har tatt mål av seg til å vokse seg større med en målsetning om at det innen 2015 stiller minimum 50 lag på startstreken i lagkonkurransen, og at det i Elite- og Lightklassene deltar minst 200 til sammen. Arrangementet i 2013 er lagt til lørdag 29.juni. Verken start, målgang eller hvilke topper som skal bestiges, er foreløpig fastsatt. Følg gjerne med på arrangementets nettside utover høsten og vinteren! Berserennet Berserennet er et tradisjonsrikt turlangrenn mellom Røros og Os, som med to unntak er arrangert hvert eneste år siden Rennet hadde sin storhetstid rundt 1980 med ca deltakere, de fleste i trimklassen. De siste årene har deltakerantallet ligget rundt 400, hvorav ca. halvparten i eliteklassen. Disse har gått lang løype på 40 km, og plasseringen her har gitt seeding til Birkebeinerrennet. Berserennkomiteen har i samarbeid med prosjektleder for Idrett som næring, utviklet en strategi for rennet med en målsetting om i løpet av 3-5 år å ta en posisjon som et nasjonalt nr. tre-turrenn bak Birkebeinern og Skarverennet. For å klare dette er målet innen 2017 å samle minimum 3000 deltakere. Rennet i 2013 er fastsatt til søndag 17. februar. Sett av dagen og ta dere en tur over fjellet mellom Os og Røros. For nærmere informasjon følg med på Det arbeides også med å etablere en Berserenntrasé fra Røros til Os som er åpen hele vinteren i gjennom, og hvor skihyttene Skistuggu og Høsenfjellhytta inngår. Dette tror vi kan bli en svært attraktiv turløype både for osinger og rørosinger.

11 Kommunikanten 11 Langrenns- og skiskytterkonkurranser i Hummelfjell TOS Arena Den 24. og 25. november arrangeres det sesongåpningsrenn i skiskyting i Hummelfjell TOS Arena. Planen er å utvikle dette til et fast årlig åpningsrenn som samler skiskyttere og kanskje også langrennsløpere fra hele Midt- Norge og Østlandet. Også første helg i februar vil høyst sannsynlig bli arrangert et større renn i anlegget, uten at dette i skrivende stund er helt avklart. World Cup Os IL har blitt forespurt om å arrangere World Cup for funksjonshemmede i langrenn og skiskyting til vinteren. Mest aktuell helg er januar Dette er et arrangement med ca. 120 deltakere fra 20 nasjoner, og som vil gi Hummelfjell TOS Arena god markedsføring som en moderne og snøsikker skidestinasjon, og staben et fortsatt godt omdømme som en drivende dyktig arrangør. Camp Hummelfjell I månedsskiftet juli/august 2013 planlegger man å samle ungdommer med familier til sports- og friluftsuke med base i Hummelfjell. Konseptet er fortsatt under utvikling, og vil bli markedsført i løpet av høsten/vinteren. Målet er å utvikle et tilbud til den aktive (målgruppe: barn og ungdom) hvor også den øvrige familien deltar, og kan velge seg egne og/eller felles aktiviteter. Målet er å gjøre oppholdet familievennlig, innholdsrikt, allsidig og aktivt med utgangs-punkt i kommunens idrettsanlegg og flotte natur, samt Fjellregionens kultur- og aktivitetstilbud for øvrig. Prosjektleder for Idrett som næring engasjerer seg også i en rekke andre aktiviteter i Os og Tolga kommuner, og noen av disse kan du lese mer om nedenfor: Åpent spor Med snøgaranti i Hummelfjell TOS Arena fra midten av oktober og i alpinanlegget fra 1. november (OBS! Så fremt vi får kuldegrader nok til å produsere snø), tror vi på en vintersesong med stor tilstrømming av skientusiaster til Hummelfjellanleggene. For å løfte tilbudet i området ytterligere, har prosjekt Idrett som næring tatt initiativ til å etablere daglig kjøring av langrennstraséen i Halvmilenget/Nørdalen. Dette er først og fremst et økonomisk spørsmål, hvor man i disse dager ser på ulike finansieringsmodeller. Sporkjøringa er tenkt utført av Os Turforening, og det skal prepareres både skøyte- og klassisktrasé. Vi kjenner til at mange ønsker seg et slikt tilbud, og vi vil med dette oppfordre alle hytteeiere, fastboende og andre med interesse for skigåing i Fjellregionen til å tegne medlemskap i Os Turforening, da dette er hovedinntektskilden til sporkjøringa i kommunen. Målet med løypeprosjektet er å gi et kvalitativt topp tilbud og med det skape en bevissthet blant alle skiinteresserte i Fjellregionen (og gjerne i landet for øvrig), om at det er Os i Østerdalen og Hummelfjellanlegget som er den første skidestinasjonen man sjekker forholdene i, når det ikke fins snø der hvor man bor selv. Fordi det «alltid» er snø og nypreparerte spor på Os, både i Hummelfjell TOS Arena og i turløypene med samme utgangssted. Røros Cup i håndball Prosjekt Idrett som næring har sammen med håndballgruppa i Os/Nansen initiert et samarbeid med Røros IL om å arrangere Røros Cup i håndball, etter modell av Bergstadcupen i fotball. Turneringa er lagt til sist helg i høstferien oktober 2012, og kamper skal spilles både i Oshallen og Verket Røros. Turneringa i 2012 blir på mange måter ei «prøveturnering» hvor man begrenser antall deltakende lag og tester ut opplegget, for så å trø skikkelig til i Målet for årets turnering er å samle 40 lag (ca. 400 spillere), mens målet på sikt er 150 lag, som vil si at vi har ambisjoner om å arrangere den største private håndballturneringa i Norges Håndballforbund region Midt-Norge. Skiltprosjekt Os Turforening er initiativtaker i et skiltprosjekt som har som formål å oppgradere skilting og kartmerking av en stor del av turløypene i kommunen. Prosjektet vil i løpet av det kommende året skifte ut en god del av de eksisterende skiltene og kartene i Nørdalen, og i tillegg utplassere på en del andre steder. I samarbeid med Idrett som næring

12 12 har Os Turforening søkt Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til tiltaket, som vi mener vil øke attraktiviteten i dette turområdet betydelig, og friste enda flere av oss til å ta turen sommer som vinter. Endurotrasé Det fins mange motorinteresserte rundt om i kommunen vår. Skal disse kjøre motorsykkel på et avgrenset og lovlig område, må man i dag til Røros. Det har Ivar Gynnild, primus motor for motorsykkelcross i Os, tenkt å gjøre noe med. Han har i løpet av høsten inngått en avtale med grunneier Einar Sund Rodum. Knut Bakosgjelten som har stilt et utmarksområde til disposisjon for såkalt endurokjøring, det vil si terrengkjøring hvor balanse og koordinasjon på sykkelen er vel så viktig som fart. I samarbeid med prosjekt Idrett som næring er det nå søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til rydding og opparbeidelse av området, i tillegg til at man ønsker å sette opp en gapahuk, ei bu, noen bord og benker, slik at dette kan bli et trivelig møtested for alle interesserte. Man ser etter hvert også for seg å drive trafikkopplæring med utgangspunkt i «senteret». Planen er at anlegget skal stå ferdig i løpet av sommeren Femundløpet Trekkhundløpet har etablert seg som et av de store norske hundeløpene. Med start og målgang på Røros, er det helt naturlig at nabokommunen Os samarbeider tett med arrangementet, slik at også næringsliv og andre i vår kommune kan trekke veksler på arrangementet. Løpet i 2013 starter torsdag 31. januar, og første stopp er som vanlig i Tufsingdalen. Etter tett og god dialog med løpsledelsen, er det veldig gledelig at sjekkpunktet på nytt er tildelt «restart»-status, noe man ikke hadde i Sjekkpunkt Kommunikanten Tufsingdalen har alltid fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og arrangører, så la oss også i 2013 gjøre det til en folkefest med godt publikumsoppmøte og stor stemning. GPS-tracking I samarbeid med Femundløpet, Finnmarksløpet (hund), 4 Summit Race og Røros IL er det satt ned ei prosjektgruppe som har til hensikt å finne/utvikle et optimalt GPS-tracking- og tidtakingssystem til bruk under våre lokale idrettsarrangement. I Fjellregionen fins det mange arrangement som har behov for et topp moderne trackingsystem, hvor deltakerne spores underveis og sender fortløpende informasjon til en server som legger ut dette på nettet, slik at «alle» kan følge med på utviklingen i løpet. Femundløpet, 4 Summit Race og orienteringskonkurransene er noen av «løpene» med størst behov, men også turlangrenn, turløp og sykkelritt har noe av det samme behovet. Prosjektleder for Idrett som næring har tatt på seg oppgaven med å koordinere prosjektarbeidetet, for om mulig å ha dette på plass til Femundløpet og 4 Summit Race i Roar Aksdal Nytt fra kulturskolen Kulturskolen og skolene i Os har i flere år hatt tett samarbeid ved salg av tjenester og prosjekter. Vi ønsker å utvide samarbeidet med flere kulturelle uttrykk og i tilllegg øke og styrke rekruteringen til skolekorpset ved å ha kurs og prosjekter i skolene. Begge skolene har et samarbeid med nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning som skal være en del av prosjektet. Dette skoleåret starter vi med et prosjekt som heter «kreativt samspill» hvor elevene fra 4.-8.trinn fra Dalsbygda og Os deltar. 4. trinn skal bli kjent med korpsinstrumentene. Elevene fra 5.-8.trinn skal bli bedre kjent med forskjellige kunstarter samt skrive tekster der alle skal være med i en forestilling i «Vintervukku». I etterkant av prosjektet ønsker kulturskolen å tilby flere kulturelle tilbud enn det vi har i dag. Flere aktiviteter høstsemesteret Fredag 26/10 kl Snekkerskola Mandag 12/11 kl Sykehjemmet Tirsdag 20/11 kl I Apollon Tirsdag 27/11 kl Os kirke Tirsdag 11/12 kl I Apollon Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer på aktivitetsplanen ved eventuelt utvidelse av planen. Det vil bli annonsert. Vi ønsker alle velkommen til våre konserter.

13 Kommunikanten 13 Hagenjordet Har du vært på Hagenjordet i det siste? Hvis ikke, anbefaler vi å ta seg en tur for her har det skjedd mye i sommer! Vi har fått nye, fine benker og bord og en flott bål/raste-plass. Trappa ned til stasjonsområdet er reparert og har fått rekkverk, det er rydda og slått og pynta opp. Her kan det lekes, trimmes, spaseres og mediteres. Her kan en møtes, prate, ha med formiddagsmat, arrangere aktiviteter av mange slag. Første etasje i Finnegården (det store, to-etasjes tømmerhuset) er ledig. Her er det trivelige lokaler med muligheter for å skape hygge og aktivitet. Har du ideer og tanker om hvordan vi kan utvikle Hagenjordet og bruke Finnegården, ta kontakt med Ingunn Holøymoen (tlf ) eller Anne Kristin Rødal (tlf ) Kjenner du noen som glemmer? Symptomer på demenssykdom kan være: Redusert hukommelse Vanskelig å finne frem i nærmiljøet Snur på døgnet Ordleting Endret atferd, for eksempel tilbaketrekking, initiativløshet Personlighetsforandringer Søvnforstyrrelser Vanskeligheter med å planlegge og utføre dagligdagse aktiviteter, for eksempel personlig hygiene, matlaging, handling og økonomi. Hvis man mistenker en demens-sykdom er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er også viktig med tidlig diagnostisering for å kunne civerksette relevante tiltak. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og deres pårørende. Demensteamets oppgaver er Utredning av demens Kartlegging av funksjonsnivå og tilrettelegging for en individuell oppfølging Informasjon, veiledning og støtte for pasienter og pårørende Demensteamet består av sykepleiere og hjelpepleiere fra Verjåtunet og Hjemmetjenesten. Ta gjerne kontakt med fastlege eller Demensteamet i Os Kommune hvis du eller noen du kjenner har symptomer på demens. Kontaktperson: Anne Grete Gjelten, tlf Demensteamet i Os kommune

14 14 Visefugg og Juledraum Kommunikanten - mykje å gle seg over i Spaserstokk-regi Den kulturelle spaserstokken i Os kommune har eit variert og rikt program i år. Vi har allereie fått oppleve mellom anna Os kulturskole med Danse mot vår, Anna Karenina, Genser n te n Johansen og Anna i ødemarka. I desse dagar planlegg vi Eldredagen med besøk av Guren Hagen og litteraturkveld med Falkberget og Bull i skodespelar Arne Reitan si tolking. No gler vi oss til Os mannskor og Aasmund Nordstoga med konserten «Frå Visefugg til Vinje» i Os samfunnshus laurdag 20. oktober. Nordstoga har med seg materiale frå cd-en «Visefugg» (Ein fugg er ei notisbok eller ein liten bunt. Visefugg er altså ein bunt med viser og stubber.). Jo Ryen har arrangert musikken for mannskor, og det er fyrste gong Nordstoga framfører dette stoffet med mannskor! Nordstoga har med seg gitarist og Jo Ryen spelar trekkspel og trøorgel på konserten. Nærmare jul den 18. desember får vi stor konsert i Os kyrkje med folkemusikkbandet «Majorstuen» saman med Os blandakor og Gro Kjelleberg Solli. Majorstuen og blandakoret lovar ein vakker, sterk og stemningsfull konsert med eige stoff frå cd-en «Juledrøm» og annan julemusikk. Å kunne tilby varierte kunst- og kulturopplevingar og aktivitar er formålet med Den kulturelle spaserstokken. Komiteen ser det som verdifullt at fleire generasjonar og aldersgrupper kan oppleve kunst og kultur i fellesskap - på tvers av generasjon og alder. Alle er derfor velkomne til «Frå visefugg til Vinje» og «Juledrøm» uansett alder! Spaserstokken i Os kommune har søkt om pengar for arrangement i Har du idear eller forslag til aktivitetar, kurs, grendekveldar, konsertar eller andre kulturttiltak - kontakt med komiteen: Bjarne Hansen, Egil Nyaas, Asbjørn Ryen, Gunhild Narjord, Elida Jorde Kristiansen og Anne Kristin Rødal. Spillemidler til mer enn du aner! Alle vet at vi har fått spillemidler til Oshallen, TOS arena og skytteranlegg. Men vet du at det kan søkes om støtte til dagsturhytter, lekeanlegg, klatrejungler, sandvolleybaner, turveier, lysanlegg i eldre anlegg og gapahuker? Alle vet at idrettslag og skytterlag kan søke. Men vet du at velforeninger, turlag, foreldreutvalg, kulturbygg og andre sammenslutninger også kan søke? Det kan søkes om tre typer anlegg: Ordinære anlegg kan får tilskudd lik 1/3 av kostnadsoverslaget (maks tilskuddsbeløp er ). Nærmiljøanlegg kan få halvparten av kostnaden, maks tilskuddsbeløp er Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg kan få halvparten av kostnaden maks tilskuddsbeløp er kr Lokal søknadsfrist for spillemidler for 2013 er 15. november. Dette gjelder både nye søknader og fornyelse av tidligere søknader. Søknader på mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, med totalt investeringsbudsjett under kr ,-, kan det søkes på hele året. Søknad leveres elektronisk lenke til søknadsskjema Her ligger også regnskapsskjemaer og mye nyttig informasjon. Alle anlegg det søkes om må være vedtatt i kommunal anleggsplan, denne vedtas i løpet av høsten. Har du en idé eller spørsmål - ta kontakt! Anne Kristin Rødal, tlf

15 Kommunikanten 15 TV-aksjonen 2012 Amnesty International TV-aksjonen avvikles i år søndag 21. oktober. Verdens største innsamlingsaksjon for verdens største menneskeretts-organisasjon. Hva går pengene til? Aksjonere for alle som fengsles for å ha misbrukt sin ytringsfrihet Stoppe diskriminering av kvinner og minoriteter Kreve rettferdighet for ofre for multinasjonale selskapers overgrep Kreve rettferdighet etter krig og konflikt Jobbe for rettferdige rettssystemer i Midtøsten og Nord-Afrika Akkurat nå reiser modige mennesker seg opp rundt om i verden for å kjempe for sine rettigheter og et bedre liv, men mange slås ned med brutale metoder. I Kina ble Chen banket opp og satt i husarrest fordi han avslørte at kvinner blir tvunget til å abortere i åttende måned for å føye seg etter landets ettbarnspolitikk. I Aserbajdsjan ble Jabbar kastet i fengsel for et Facebook-innlegg. Å kreve rettigheter straffer seg i mange land. Vi skal reise oss sammen med dem som kjemper for sin og andres frihet. Næringslivet oppfordres til å støtte årets TV-aksjon! TV-aksjonen inviterer næringslivet i kommuner til å bli med på å skape tidenes engasjement for TV-aksjonen. Har Os kommune de meste generøse bedriftene i hele landet? De som bryter menneskerettighetene har én felles frykt: Oppmerksomhet På TV-aksjonsdagen skal vi gi dem vår så ta vel imot bøssebærerne på ettermiddagen søndag 21. oktober! Stå opp mot urett - gi til en god sak så det monner! Innsamlingskonto: Audiograf i interkommunalt rehabiliteringsprosjekt Jeg har i ett år jobbet som inter-kommunal hørselskontakt/audiograf i kommunene Os, Røros og Holtålen. Jeg er kommunens kontakt, og formidler og følger opp hørselstekniske hjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentralen. Det kan være samtaleforsterkere, IR-anlegg, FM-utstyr, forsterkertelefoner, teleslyngeanlegg, mobilslynger, varslingssystemer og lignende. Jeg bistår også hørselshemmede, fagpersoner og pårørende med informasjon og opplæring. Tilpasning og justering av høreapparater inngår ikke i arbeidet. Jeg kan også være et bindeledd mellom kompetansesenter og skole/barnehage i forhold til utstyr som trenger sjekk. Annenhver onsdag (i oddetallsuker) har jeg kontordag på Verjåtunet, men er tilgjengelig på telefon også på tirsdager og fredager. Jeg reiser ut på hjemmebesøk etter avtale, og man kan også stikke innom på Verjåtunet. Telefonnummer: E-postadresse: Ergoterapeut Britt Løkken og personalet i hjemmetjenesten kan være behjelpelig med å formidle kontakt. Ergoterapeut Britt Løkken Tlf E-postadresse:

16 16 Sommerjobb for ungdom I Os kommune har ungdommer fått tilbud om sommerjobb helt siden De andre kommunene har ikke hatt tilsvarende tilbud. NAV-kontorene i Nord-Østerdalen ville gjerne ha sommerjobb for ungdom da vi har positive erfaringer fra Os. Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os har i år utarbeidet et sommerjobbprosjekt for ungdom i alderen år for at flere unge i regionen skal få arbeidserfaring, bli kjent med spillereglene i arbeidslivet og kunne få motivasjon for å gjennomføre skolegang og Os Frivilligsentral kvalifisere seg for arbeidslivet. Hver kommune har lagt inn penger til dette i budsjettet. I tillegg søkte vi om penger fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og NAV. Det har vært en del oppslag i lokalavisene om dette prosjektet med sommerjobb, og fylkesdirektøren i NAV Hedmark ble intervjuet i VG i sommer med sommerjobb som tema. Det er positivt og blir lagt merke til at en region gir tilbud til sine ungdommer. I Os var det 46 søkere til sommerjobb og 18 ungdommer fikk tilbud Kommunikanten om tre ukers jobb i sommer. De har hatt ulike arbeidsoppgaver; 10 har vært på teknisk avdeling, en i Dalsbygda barnehage, tre i barnehagen på Os, to på SFO og to på omsorg. Vi har bedt om tilbakemelding fra ungdommer og arbeidsledere for å få vite hva som har fungert bra og hva som skal forbedres til neste år. Begge parter, av de som har svart, ser ut til å være godt fornøyd. Vi arbeider for at dette skal bli et varig tilbud til ungdom i regionen. Matkjøring Vi kjører ut varmmat til eldre hjemmeboende og trygdede hver dag året rundt. Det er rundt 35 stk. som hver dag mottar varm mat. To dager i uka er det to biler som kjører ut, ellers er det en. Vi har behov for flere kjørere, om du vil kjøre fast en ukedag, en helg i mnd., eller bare innimellom ved behov er vi veldig glad for det. For den som senere skulle ha behov for en CV, er denne frivillige innsatsen fin å ha med. Du får kjøregodtgjørelse pr. km. som for tiden er 3,90 pr.km. Torsdagskaffe Hver torsdag kl går frivillige tur med beboerne på Verjåtunet. Vi møtes på frivilligsentralen til kaffe, vafler, opplesing, musikk og sang. Eldre hjemmeboende er også velkommen til å være med oss. Også her trenger vi flere frivillige, så har du tid et par timer fra til ca på torsdager eller de torsdagene det måtte passe, så er vi veldig glad for det. Barseltreff Første tirsdagen i mnd. kl er det barseltreff for de to siste fødte årskull. Foresatte og barn ønskes velkommen til sosialt samvær. Hørselhjelp Den andre onsdagen i måneden er det hørselhjelp på frivilligsentralen. Hørselhjelper Asbjørn Ryen hjelper deg med eventuelle problemer/spørsmål angående høreapparatet ditt. Trygge lokalsamfunn sandbøtter Som en del av dette arbeidet har frivilligsentralen påtatt seg å ordne med strøbøtter til pensjonister og uføre i kommunen. Vi har ikke noe register over hvem som er aktuell, så du må derfor selv henvende deg til frivilligsentralen. En bøtte med skjellsand koster kr. 50,- og du kan komme igjen for påfyll, også det kr.50,-. Vi kan evt. kjøre ut for de som har behov for det. Utleie av lokaler Vi har nå på dugnad pusset opp våre lokaler. Det er blitt lyst og fint, og har du lyst til å leie enten på kveld eller helg, er det muligheter for det. Vi har trådløst nettverk, lerret, overhead og du har mulighet til å leie prosjektor. Besøksvenner Vil du være besøksvenn, så trenger vi deg. Vi har brukere som har lyst til å ha en venn å gå en tur med, for eksempel en gang i uka. Noen vil også rett og slett ha noen å snakke med! Èn til èn hjelp Hvis du vil ha en «håndsrekning», eller følge til lege eller andre ting, prøver vi å hjelpe til med det. Dette avhenger selvsagt at vi klarer å skaffe frivillige. Lotteri Som nevnt har vi på dugnad pusset opp våre lokaler. Det er stramt økonomisk, og for å fortsatt drive frivilligsentral, er vi avhengige av å få inn noe mer pengestøtte. Vi tenker derfor i 2013 å ha et lotteri, og vi er veldig takknemlig om privatpersoner, bedrifter eller andre interesserte kunne tenke seg å bidra med en gevinst. Det kan være hva som helst, «smått eller stort». Henvend deg til Inger Lise på Frivilligsentralen,( ) eller noen fra styret. (Oddveig Eggen, Signe Håseter, Liv Narjord, Hege Narbuvoll, Bjarne Hansen eller Olav Osflaten) Vil du være FRIVILLIG, henvend deg til Inger Lise på Frivilligsentralen ( )

17 Kommunikanten 17 Smånytt Hjemmetjenesten minner om at adkomstveier må være brøytet og strødd! Lokale underholdningsbidrag etterlyses Vi på Verjåtunet ønsker oss lokale underholdningsbidrag, som sang og musikk eller lignende. Lag og foreninger, eller private ta kontakt med Gunhild B. Narjord, tlf for avtale. Verdensdagen for psykisk helse Markeres med kino i samfunnshuset TIRSDAG 16.OKTOBER kl Filmen som vises er «BUSSEN» med Leif Juster (1 t 15min). Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen ALLE VELKOMMEN! Enkel servering. Arrangementet slutter kl Med hilsen Psykisk helse, Helsestasjonen og Frivilligsentralen Har du noe på hjertet - Hembygda 2013 Har du noe å fortelle? En historie, et dikt, lokalhistorisk stoff, kanskje et minne som kan deles. Eller har du fine fotografier eller tegninger? Det er fremdeles tid til å få med stoff til årets Hembygda. Fristen er 20. oktober. Ta kontakt med komiteen: Jon J. Meli tlf , Arne Ingar Bækken tlf , Bjørg Røsten tlf , Jon Holm Lillegjelten tlf , eller Anne Kristin Rødal tlf Julemarked i Meierigarden i Dalsbygda Lørdag 1. desember kl Alle som kan tenke seg å ha stand på årets julemarked, det være seg privat personer, lag, foreninger, skoler, næringsdrivende eller andre er hjertelig velkommen til å bli med å selge sine produkter. Ta kontakt med Kjellrun Mylius (mob: ) eller Randi Brænd (mob: ) for bestilling av plass. Påmelding snarest, eller senest 10. november. Velkommen til en stemningsfull førjulshandel! Brukthandeldag lørdag 20. oktober 2012 kl til Det blir også i år anledning til salg og kjøp av brukte klær og ting i samfunnshuset på Os. Du som vil selge har sjansen til å rydde skuffer og skap, loft og kjeller for det du ikke trenger lenger, men som er fint brukbart og i god stand. Det merkes med ditt selgernummer, prises og leveres kvelden før; fredag 19. oktober mellom kl og Du som vil kjøpe kan gjøre kupp for en rimelig penge! Tenk miljø og gjenbruk! Det har vært stor pågang de første minuttene, så dørene åpnes ikke før oppsatt tid. Arrangørene tar 10% provisjon for å dekke husleie og avisannonse, men eventuelt overskudd av provisjonen går til TV-aksjonen som i år er ved Amnesty International. Det blir salg av kaffe og kaker både fredag og lørdag, så velkommen også til sosialt samvær! Spørsmål? Trenger du selgernummer? Kontakt Eli Astrid E. Ryen på tlf Arrangører: Frivillige i kommunen mars 2013 Vintervukku - Os kommunes egen vinterfestuke med konserter, utstillinger, tradisjonsmat, uteaktiviteter og mye mer. Vintervukku går av stabelen i uke 11 hvert år i 2013 er datoen mars. Planlegginga er i gang, og idemyldringa har starta! Har du en god ide eller planer for arrangement? Kom på åpent oppstartmøte på Kommunehuset tirsdag 16. oktober kl. 20! Eller ta kontakt med leder for komiteen er Inge Morten Smedås tlf eller Anne Kristin Rødal tlf

18 18 SommerLes 2012 Kommunikanten Årets SommerLes nærmer seg slutten. Som i fjor blir det avslutning med trylleshow, premieutdeling, boller og saft. Det er vel fortjent! SommerLes 2012 startet med forfatterbesøk på biblioteket. 3. og 4. klasse på Os skole fikk møte barnebokforfatter Eldrid Johansen, som har skrevet mange gode bøker for barn. Ca 60 barn og unge har levert lesepass innen fristen 1. september. Til sammen har de lest nesten 850 bøker! Deltagerne bor på Os, i Dalsbygda og Tufsingdalen. Nytt i år er at så mange barnehagebarn har deltatt i SommerLes. Nesten 200 bøker har blitt lest av, men kanskje mest for, barnehagebarna. Det er bra at rekrutteringen starter tidlig! Som vanlig har SommerLes blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bibliotekene i Nord- Østerdalen, og vi har også fått økonomisk støtte fra Fylkesbiblioteket på Hamar. Hva er en fotterapeut og hva kan en fotterapeut hjelpe deg med? En fotterapeut er utdannet for hjelpe deg med å ta vare på føttene dine. At føttene har det bra er vi alle avhengige av for å kunne fungere i det daglige. til å se hvilken fottype du har og du kan få veiledning om hvilke sko som passer best for din fot. Som fotterapeut kan jeg gi behandling og oppfølging til utsatte grupper som diabetikere, idrettsfolk, folk som bruker vernesko i arbeidet og folk som generelt står og går mye på harde gulv. Som autorisert fotterapeut kan jeg tilby: Fjerning av hard hud og veiledning om forebygging Hjelp til å behandle hælsprekker Fjerne torner Hjelpe deg med å kurere fotvorter Hjelpe deg med behandling av fotsopp Hjelpe deg med neglestell, klippe og pusse ned tykke negler Hjelp med inngrodde/nedgrodde tånegler Lage avlastninger som hindrer trykk fra sko Du kan få kjøpt fotkremer tilpasset dine føtter Jeg kan foreta en ganganalyse og ta deg på speilkasse for å ta en analyse av føttene dine. Dette kan da brukes Du trenger ikke ha problemføtter for å ta en fotbehandling. Alle kan unne seg det velvære en fotpleie gir en velfortjent pleie av våre «undersåtter». Jeg blir å finne på Verjåtunet i det «gamle» lokalet til frisør og fotterapeut. Hvis alt går i orden håper jeg å kunne starte opp i løpet av oktober. Velkommen til et godt fotstell. Gro Bøeng Fotterapeut

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Vintervukku 14.-18. mars 2012

Vintervukku 14.-18. mars 2012 Vintervukku 14.-18. mars 2012 Tirsdag 13. mars Onsdag 14. mars Kl. 12.00-18.00 Tradisjonsmat Os bygdekvinnelag serverer tradisjonkost i Fensal, Os Samfunnshus. Buffet. Kl. 19.30 Os kirke 150 år Offsiell

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 En vital 31-åring De tre siste årene har det vært ekstra stor aktivitet i Tynset Turlag. Organisering Styret Leder Jan Inge Grøndalen Økonomiansvarlig Bjørg Røsteggen

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse Velkommen..3 Bilder av våre kjære Katthultbarn.5 Temaer.7 Fokusområder..9 Merkedager.12 UTEN BILDER AV VÅRE BARN! 2 Velkommen til et nytt halvår på Katthult! Det har blitt litt endringer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME September 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Kjære leser Vi jobber for at det skal bli flere som finner veien til våre treffpunkt

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Personopplysninger Min Livshistorie

Personopplysninger Min Livshistorie Personopplysninger Min Livshistorie Skjemaet er videreutviklet av Solheim/GERIA 2012 på bakgrunn av Eek & Haugen 1979. Arbeidet er utført i samarbeid med Eek og Haugen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer