nr 49/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Etterlysning...3 Registrerte varemerker...4 Internasjonale varemerkeregistreringer...66 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse etter rettsavgjørelse Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /07 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Zacco Norway AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av registrering nummer , det kombinerte merket URBAN, Urban Drift AS, Billingstad, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetiske preparater; hårepleiepreparater, nemlig hårsjampo, sjampo, hårepleieprodukter, fargefiksermidler, hårskum, hårspray, hårlakk, hårgel, hårolje, krem og preparater for hårstyling, tørkekrem, hårstylingsprayer og frlsørsprayer, styrkende hårpreparater, hårfargemidler og hårfargestoffer, fargesjampo, fargeskyllemidler, hårblekemidler, permanentbølgevann, hårskyllemidler og balsam, hårlotioner, pomade, hårserum; kroppskremer, håndkremer, hudolje, hudmelk, kosmetiske badeekstrakter, badeskum, dusjskum, dusjgel, parfymevarer, såper, eteriske oljer. Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Fremme forståelsen for miljøet, endringer i miljøet, klimaendringer og globalisering distribuert via trykksaker, pauseprogrammer på TV og TV programmer. 38 Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sport 1 Gruppen AS, Rambekkveien 5, 2816 GJØVIK, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; ryggsekker. 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder for bruk til fritid, trening og sport. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, fiskeutstyr ikke opptatt i andre klasser. Sunmatic Nordic AB, Grimboåsen 5, GÖTEBORG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Røykvarslere, brannslukningsapparater, branntepper, brannslanger, brannvarslere, tidsur, apparater og instrumenter til kontroll og overvåkning i form av TV-overvåkningsutstyr, apparater og instrumenter for overspenningsvern, overspenningsavledere, gassvarslere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sunmatic Nordic AB, Grimboåsen 5, GÖTEBORG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Røykvarslere, brannslukningsapparater, branntepper, brannslanger, brannvarslere, tidsur, apparater og instrumenter til kontroll og overvåkning i form av TV-overvåkningsutstyr, apparater og instrumenter for overspenningsvern, overspenningsavledere, gassvarslere. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK RISE Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Plattformer, nemlig en kombinasjon av hardware og software til bruk for høreapparater. 10 Høreapparater samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE BLADE OF FATE KK Shueisha (also trading as Shueishe Inc), 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Spillprogramvare for PC'er; hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner; computerspillprogrammer, spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIMUE Nimue Skin Technology (PTY) Ltd, 152 Western Service Road, Woodmead, Sandton JOHANNESBURG, SA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Kosmetiske produkter av alle slag, inklusive preparater for anvendelse på huden, hodebunn, hår, føtter eller negler, hudpleiepreparater; såper; parfymer, eau-decologne; kroppsmelk, lotion, kremer, emulsjonspreparater til personlig bruk, geleer for ansikt og kropp; eau-de-toilette; kosmetikk og kosmetiske preparater til bruk i forbindelse med bading/dusjing i form av kremer, geleer, oljer, badesalter, skrubber, eksfoliasjonskremer, fargetilsettinger (toner) til personlig bruk, renseservietter, ansiktsvaskpreparater og preparater for skjuling av ansikts- og kroppsskavanker (concealer); eteriske oljer, tannkremer, ikke-medisinske toalettpreparater; talkumpudder til personlig bruk; preparater for hår inklusive sjampo og balsam; hårgele, balsam og skum; ikke-medisinske preparater for hudpleie; rensemasker, sminkeunderlag (make-up foundation), sminkepudder, sminkefjernere i form av lotion, kroppsmelk, kremer, geleer, renseservietter impregnert med kosmetikk, vatt og bomullspinner for kosmetiske formål, kosmetiske blyanter og kosmetiske fargestifter (crayons); antiperspiranter, deodoranter for personlig bruk; munnskyllemidler, ikke for medisinsk bruk, neglepleiepreparater og neglelakk, leppestifter, lipgloss, fotbalsam, hælbalsam, fargede kremer til personlig bruk, fotpreparater; maskara, øyenskygge, rouge. 8 Neglefiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: x-tract Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg; registreringen omfatter ikke skistøvler. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MAX IN 1 Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klessvask og oppvask; vaskemidler for renserier; rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner; poleringspreparater til kjøkkenog glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; rengjøringsmidler til avløp, oppvaskkummer og utslagsvasker; kalkfjerningsmidler; rustfjerningsmidler; rengjøringsmidler som forhindrer oppbygging av flekker og kalkdannelser; tepperensere; sjampoer; vaskemidler, såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmyknere; preparater til klessask; tilsetningsstoffer til klesvask; stivelse til klesvask; vaskeblått; flekkfjerningspreparater; alle foran nevnte varer med eller uten en desinfiserende komponent. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sigmatech AS, Kanalveien 44, 5068 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 35 Arbeidsformidling, utleie av personell. 5 Forfriskningsmidler og luktfjernemidler til oppvaskmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GHIATAS C R Bar Inc, 730 Central Avenue, NJ MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 10 Medisinske apparater og instrumenter, brystlokaliseringstråd, deler og tilbehør til de nevnte varer. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNNIVA Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; pureer av grønnsaker, frukt og/eller bær; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; iste (drikker); saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige drikker og juicer i denne klasse beriket med omega-3. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRADA Prada SA, 23, rue Aldringen, 1118 LUXEMBOURG, LU JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Telefoner, mobiltelefoner og tilbehør hertil; vesker for telefoner og mobiltelefoner; mediaspillere omfattende MP3 og MP4 spillere og vesker for mediaspillere omfattende MP3 og MP4 spillere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (556) Merket er et lydmerke Klikk på merket for å høre lydmerket. Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc, 408, Tashirodaikanmachi, TOSU-SHI, SAGA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TASKALFA Kyocera Mita Corp, 2-28, Tamatsukuri 1-chome, Chuoku OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Fotografiske apparater; kinematografiske apparater; optiske apparater; telefaksapparater; fotosensitive tromler for telefaksapparater og andre telekommunikasjonsapparater; elektrostatiske kopimaskiner; datamaskiner; datamaskinprogrammer; datamaskinprogramvare; tekstbehandlingsmaskiner; skrivere for bruk med datamaskiner og tekstbehandlingsmaskiner; fotokopieringsmaskiner; multifunksjonelle innretninger bestående av skriver, fotokopieringsmaskin, skanner og telefaksapparat; ufylte tonerpatroner for fotokopieringsmaskiner, datamaskinskrivere eller telefaksmaskiner; fotosensitive tromler for elektrostatiske kopimaskiner; fotosensitive tromler for skrivere for bruk med datamaskiner og tekstbehandlingsmaskiner, og andre elektroniske maskiner; deler og tilbehør til ovennevnte varer. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Web Sys AS, Postboks 141, 3672 TODDEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskinprogrammer; dataprogramvarer; webbaserte programvarer. 38 Kommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; kommunikasjon via Internett og trådløse nettverk; telekommunikasjonsvirksomhet, herunder elektronisk post; tilby supporttjenester via Internett og trådløse nettverk. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design og utvikling av programvare; design og utvikling av websider; design og utvikling av websider og nettbutikker for tredjeparter; oppdatering av dataprogramvare for tredjeparter; vedlikehold av dataprogramvare for tredjeparter. KK Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg, varmejakker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KK Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg, varmejakker. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHATTERED BLADE KK Shueisha (also trading as Shueishe Inc), 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Spillprogramvare for PC'er; hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner; computerspillprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Perfectil Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, NW27HF LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, vitamin- og mineralpreparater; medisinerte preparater og vitaminpreparater brukt som kosttilskudd, mineralske kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KK Shosen Mitsui (Mitsui O.S.K. Lines Ltd), 6-32, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 39 Transport; emballering, lagring, distribusjon og levering av varer; lagring av varer; fraktspedisjon; fraktmekling og skipsmekling; flottberging av skip; bevoktet transport av verdigjenstander; utleie av kjøretøyer, båter, garasjer, frysebokser til mat, parkeringsplasser, lagercontainere og lagere; informasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/176,770 FOSSIL Fossil INC, 2280 N Greenville Avenue, TX75082 RICHARDSON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Klær, tilbehør til klær, fottøy, hodebekledning, belter. Jointace Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, NW27HF LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, vitamin- og mineralpreparater; medisinerte preparater og vitaminpreparater brukt som kosttilskudd, mineralske kosttilskudd. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Noritas AG, Gubelstrasse 17 Postfach, 6304 ZUG, CH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 1 Kjølepreparater. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RBI Lehman Brothers Inc, 745 Seventh Avenue, NY10019 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Forvaltning av porteføljer omfattende verdipapirer og finansobjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Apparater og innretninger for oppvarming og kjøling; kjølebeholdere for væsker. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 21 Kjøleelementer inneholdende varmevekslingsvæsker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i klassene 1, 2, 11, 17, 21 og 32 samt salgstjenester vedrørende og oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til behandling av urologiske sykdommer og forstyrrelser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. 39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring. Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. 9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer;. filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; meklingstjenester; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. 20 Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. 36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Postboks 4735 Nydalen, 0402 OSLO, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik; sauser, krydderier, is. 35 Annonse-, reklame og pr-virksomhet, herunder utarbeidelse og publisering av reklametekster; markedsundersøkelser, informasjonskampanjer, herunder informasjon om mat og andre næringsmidler. 36 Pengeinnsamling til veldedighetsformål. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, veiledningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. 42 Kvalitetskontroll, herunder kontroll av mat og andre næringsmidler, testing og sertifisering av mat og andre næringsmidler; rådgivning knyttet til mat og andre næringsmidler. The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, herunder preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Postboks 4735 Nydalen, 0402 OSLO, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 35 Annonse-, reklame og pr-virksomhet, herunder utarbeidelse og publisering av reklametekster; markedsundersøkelser, informasjonskampanjer, herunder informasjon om mat og andre næringsmidler. 36 Pengeinnsamling til veldedighetsformål. The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, herunder preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, veiledningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS IS220d Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARFIL Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dentale materialer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk fremskaffet til tannleger og ikke for detaljsalg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS IS250 Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS GS45Oh Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARFIL SA CEMENT Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dentale materialer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk fremskaffet til tannleger og ikke for detaljsalg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS LS600hl Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og snacks basert på ost eller potetprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, fruktsauser, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, pepper; eddik, sauser, salatdressinger; krydderier, is; snackprodukter og chips basert på kornprodukter, inkludert ris-baserte chips og snacks basert på risprodukter; snacks basert på maisprodukter. Revus Energy ASA, Postboks 230, Sentrum, 4001 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Salgstjenester vedrørende varer i klasse Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; undervannsbygging og -reparasjon. 39 Transportvirksomhet; lagring av varer; befraktningsvirksomhet; sjøtransport; lasthåndtering; transport ved hjelp av oljeledninger. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av olje- og gassforekomster; kontroll av olje- og gassbrønner; oljeleting; gassleting; geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet; kvalitetskontroll; miljøvernrådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHERE BEST FRIENDOSAURS ARE MADE Build-A-Bear Workshop Inc, 1954 Innerbelt Business Center Drive, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Detaljsalgstjenester innen områdene plysj- /tøylekedyr og kosedyr og tilbehør til disse. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRANSACTIONVISION Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software, computere, computer hardware, computer-periferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SITESCOPE Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software, computere, computer hardware, computer-periferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUE FRIENDSHIP IS NEVER EXTINCT Build-A-Bear Workshop Inc, 1954 Innerbelt Business Center Drive, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Detaljsalgstjenester innen områdene plysj- /tøylekedyr og kosedyr og dinosaurer og tilbehør til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EQT EQT Partners AS, c/o Visma Services, Tollbugata 7, 0103 OSLO, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYSTINET Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software, computere, computer hardware, computer-periferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAPESTRY Ramius HVB Partners LLC, 666 Third Avenue 15th Floor, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Finansielle tjenester. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAMIUS Ramius HVB Partners LLC, 666 Third Avenue 15th Floor, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/199,505 COTAIJET Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Organisering av ekskursjoner, sightseeing turer, ferier, turer og reiser, organisering av reiser og båtturer; tilrettelegging for en on-line database for reiseinformasjonstjenester; informasjonstjenester vedrørende reiser og turer; billettreservasjonstjenester for reiser og turer; ferje og båt transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/072, US 77/109,625 SUPERCEUTICAL US CosmeceuTechs LC, 7413 Whitepine Road, VA23237 RICHMOND, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Kosmetikk, hud-, hånd-, ansiktslotions, ikkemedisinske solbrenthetslotions, kroppslotions, eteriske oljer til personlig bruk, ansiktspudder, sollotions, solkremer, kroppssprayer; hud toners; ansiktskremer, kroppskremer, kuldekremer, øyenkremer, håndkremer, nattkremer, barberingskremer, hudkremer, rensekremer, rynkefjerningskremer, neglebåndskremer, hårfjerningskremer, hårvekstkremer, leppe- og neglekremer; klaremidler til hud; hudblekingspreparater; antialdringspreparater, nemlig antialdrings-/antirynkekremer, firming-kremer, antirynke øyenkremer, ikke-medisinske rynkefjernings hudpleiepreparater, pigmentflekksreduksjonskremer; aldringsforsinkende geleer og sprayer; aldringsforsinkende lotions, kremer, geleer, kroppsmelk; lotions og pomader til ikke-medisinsk hudpleie og depigmentering; deodoranter, antiperspiranter; lokal hudsprays til kosmetiske formål; ikke-medisinske kvisebehandlingspreparater. 5 Medisinske lotions, oljer, pulver, salver og sprays til hud-, hånd-, ansikts-, hår-, kroppssykdommer, solbrenthet og fotsykdommer; medisinske solbeskyttelsesmidler; medisinske hudgeleer, lotions og kremer til akselerering og forlengelse av solbrunhet; universal/flerbruks medisinske antibiotiske kremer, smertestillende balsam; medisinske hud- og ansiktssprays; medisinske bade-, hud, øye- og tanngeleer; medisinske hud toners; medisinsk sjampo; medisinske hudrensemidler; medisinske ansiktskremer, kroppskremer, kuldekremer, øyenkremer, håndkremer, nattkremer, barberingskremer, hudkremer, rensekremer, rynkefjerningskremer, neglebåndskremer, hårfjerningskremer, hårvekstkremer, leppe- og neglekremer; medisinske klaremidler til hud, medisinske eksfolieringspreparater; medisinske hudblekingspreparater; medisinske antialdringspreparater, nemlig antialdrings- /antirynkekremer, firming-kremer, aldringsforsinkende geleer og sprayer, aldringsforsinkende lotions, kremer, geleer, kroppsmelk til terapeutiske formål; medisinske lotions og pomader til hudpleie og depigmentering; medisinske lokal beskyttelsesmidler, nemlig hudsalver, lotions, sprayer, balsam, kremer, solusjoner og geleer til terapeutiske formål, lokal smertestillende preparater, lokal antibiotiske preparater, og medisinske kvisebehandlingspreparater; ernæringstilskudd, nutraceuticals til bruk som diettkosttilskudd. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOFT Loft Skiltsystem ANS, Postboks 97, 1451 NESODDTANGEN, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Skilt av metall, stativer av metall. 20 Skilt av tre eller plast. 42 Grafisk formgivning, industrielt design, arkitektvirksomhet, interiørdesign, rådgivning i forbindelse med de forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenestene med unntak av software design, utvikling og design innen telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NESCOS Nescos AS, Kongsgata 21, 4330 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Ventiler. 11 Ventiler. 35 Oppstilling, for andre, av ventiler og nedihullsverktøy for vann-, gass- eller oljebrønner (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; detaljsalgstjenester vedrørende ventiler og nedihullsverktøy for vann-, gass- eller oljebrønner. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; kontroll av oljebrønner; konsulentbistand ved oljefelt; kvalitetskontroll; materialtesting; utleie av ventiler og nedihullsverktøy for vann-, gass- eller oljebrønner. Loft Skiltsystem ANS, Postboks 97, 1451 NESODDTANGEN, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Skilt av metall, stativer av metall. 20 Skilt av tre eller plast. 42 Grafisk formgiving, industrielt design, arkitektvirksomhet, interiørdesign, rådgiving i forbindelse med de forannevnte tjenester med unntak av software design, utvikling og design innen telekommunikasjon. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DETTOLMED Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Midler til rengjøring, flekkfjerning samt til sliping; blekemidler, vaskemidler; midler for klesvask; såper; toalettartikler; talkumpudder; hudpleiepreparater; barberpreparater; deodoranter for personlig bruk; tannpussemidler, munnvann; parfymerte midler for atmosfæren; tørkekluter, kluter, pads, servietter og svamper impregnert med rensemiddel. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; varer impregnert med et desinfiserende eller antibakterielt produkt; varer impregnert med et antiseptisk produkt; antiseptiske preparater, antibakterielle preparater, desinfiserende preparater, bakteriedrepende midler; insektsdrepende midler og middkverkemidler; midler som virker frastøtende på insekter; preparater til utryddelse og frastøting av skadedyr og insekter, fungicider; preparter til å friske opp luften, preparter til å rense luften; deodoranter og luktfjerningsmidler (andre enn for personlig bruk); medisinerte toalettartikler, medisinert talkumpudder; plaster, forbindingsstoffer; fylte førstehjelpsskrin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM SPITZE Fenix Outdoor AB, Box 209, ÖRNSKÖLDSVIK, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Håndvesker; dokumentmapper; ryggsekker; garderobeposer for klær (for reiseformål); vesker og bager for campere; reisevesker og -bager; håndkofferter, vadsekker; is- og breøks for isklatring; vesker og bager (jakttilbehør); vesker og bager for alpinister; kofferter; skulderremmer (bånd) av lær; visittkortfutteraler; attachevesker og - kofferter; bæremeiser; skolevesker, -sekker og - bager; reisebestikk av lær; reisekofferter; bånd av lær. 20 Soveposer for camping; sovematter (dyner eller madrasser); soveposer. 22 Tjærede presenningsduker; fortelt for husvogner og campingvogner; hengekøyer; snarer (nett); tekstilfiber; markiser; polstringsmaterialer, ikke av gummi eller plast; tekstilsekker for pakking; presenninger; telt for fjellklatring eller camping; polstrings-/vatteringsmaterialer, ikke av gummi eller plast; telt; rep; seil; liner, tau, snører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/092,210 MOTONAV Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Mobiltelefonsoftware og digitale, bærbare GPS-enheter som utnytter satellittkommunikasjon for å angi brukeres aktuelle posisjon og veibeskrivelse eller anvisning til innregistrert destinasjon eller bestemmelsessted med informasjon tilgjengelig fra mobiltelefon eller internettside. 20

21 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDIC ESSENCE ACO International Margrethe Christina Utkilen, Skjelbreid, 5640 EIKELANDSOSEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Strikkeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRST LADY First Hotels AS, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av leiligheter; utleie av kontorer; valutaveksling. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, organisering av reiser, utleie av turistbusser; utleie av garasjer; reisereservering. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kongresser og konferanser. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; bartjenester; hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/199,515 THE COTAI STRIP COTAIJET Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Organisering av ekskursjoner, sightseeing turer, ferier, turer og reiser; organisering av reiser og båtturer; tilrettelegging for en on-line database for reiseinformasjonstjenester; informasjonstjenester vedrørende reiser og turer, billettreservasjonstjenester for reiser og turer; ferje og båt transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOTONAV Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Mobiltelefoner; minnekort inneholdende kartdata. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA ECONICHE Bioniche Life Sciences Inc, 231 Dundas Street, ONK8N5J2 BELLEVILLE, CA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Vaksine som medvirker til en reduksjon i kolonisasjon og spredning av e.coli bakteria blant kyr. 21

22 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jib Hunt LLC, st Ave., Suite 123, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Capser, jakker, jeans, gensere, bukser, skjorter, shorts, treningsgenser, t-skjorter, fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIGNICAT Kantega Secure Identity AS, Postboks 1, 1330 FORNEBU, Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, 9 Databehandlingsapparater og -innretninger; Innregistrerte og nedlastbare programmer for datamaskiner; Elektroniske publikasjoner; Grensesnittenheter for datamaskiner; Hukommelseslager for datamaskiner; Lesere; Operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; Overvåkningsprogrammer for datamaskiner; Programvarer; Skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. 35 Administrasjon av handelstjenester; Konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; Administrasjon av data-arkiver; Systematisering av informasjon for bruk i databaser; Datasøk i datafiler, for andre; Innsamling av informasjon for bruk i databaser; Outsourcingstjenester; Kontortjenester. 36 Bankforretninger; Bankvirksomhet; Debetkort-tjenester; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finanstransaksjoner; Forsikringsvirksomhet; Kjøpekortstjenester; Avbetalingskreditt; Kredittkontor; Utstedelse av kredittkort; Kredittkort-tjenester; Debetkort-tjenester; Nettbanktjenester; Elektronisk pengeoverføring; Clearingvirksomhet; Verifisering av sjekker. 42 Programmering for datamaskiner; Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; Kopiering av dataprogrammer; Utarbeidelse av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Design av computersystemer; Teknisk forskning; Forskning og utvikling av nye produkter; Gjenoppretting av data; Installasjon av dataprogrammer; Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer, inkludert analysering, programmering, forskning og utvikling av nye produkter; drift og vedlikehold av programvare, inkludert installasjon og ajourføring av dataprogrammer, gjenoppretting og konvertering av data, vedlikehold og opprettelse av websider for andre; Webhotell. Prosjektstudier; Sikkerhetstjenester i forbindelse med datavirus; Sikkerhetstjenester i forbindelse med identifisering, autentisering og hemmelighold av data; Utleie av dataprogrammer; Utleie av webserver. 22

23 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hunter's Glen Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl og likører), spesielt sprit og brennvin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXE THAI MASSAGE Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; rengjøringsmidler; parfymevarer, velduftene toalettvann; etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk); massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk); deodoranter og antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hårstylingprodukter; tannpastaa, munnskyllemidler (ikke for medisinsk bruk); preparater for munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter; oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; produkter til bruk før og etter barbering; håpfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende produkter; kosmetikk; make-up og make-up-fjerningsprodukter; vaseling; leppepleienede produkter; talkumpudder; bomull; bomullspinner; kosmetikkputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 23

24 registrerte varemerker /07 papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; sammenstilling av forskjellige varer i de forannevnte klassene 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 og 34 for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, generelle handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en webside på et globalt datanettverk; demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell informasjon, markedsstudier og - undersøkelser, kost-nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisering, forretningssøk, forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon vedrørende franchisetakere og lisenstakere; rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av butikkvinduer, eksport- og importagenturer, konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, markedsundersøkelser, personellrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, prissammenligningstjenester, rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, faktoringselskaper, finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; tjenester som utføres av personer eller virksomheter som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHOLULA Jose Cuervo SA de CV, Guillermo Gonzalez Camarena #899, Zedec Santa Fe, Delegacion A, MX01210 OBREGON,MEXICO DF, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sauser, krydder, krydderier og smakstilsetningsstoffer (seasonings) til mat. 24

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer