Register. Over B U D A L S F O L K E T. fra Samlet, og bearbeidet. Obert L. P. Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Register. Over B U D A L S F O L K E T. fra 1756. Samlet, og bearbeidet. Obert L. P. Pettersen ------------------------"

Transkript

1 Register Over B U D A L S F O L K E T fra Samlet, og bearbeidet Av Obert L. P. Pettersen Til minne, samhørighet, og indentifikasjon Scannet og redigert av Per-Sverre Budahl, 29. okt

2 Forord. Interessen for sin egen nærmeste slekt, er vel for de fleste av oss, noe som først kommer i en mer moden alder. Men når det gjelder vårt folk (Budals-Adelen) har denne interessen, så vidt meg bekjent, aldri resultert i at noen har ført disse i penn. Dette er da en av grunnene til at jeg, uoppfordret påtok meg dette arbeidet. Resultatet ble da som foreligger. Når det gjelder opplysningene om de nålevende, har jeg stort sett, innhentet disse gjennom forskjellige kontakter, med hver familie. Betreffende de tidligere generasjonene, er opplysningene om de fleste av disse, heller sparsomme. Dette skyldes at kirkebøkene for Vågan prestegjeld, fra 1865, og bakover, er gått tapt ved brann. Ellers er en hel del dataer hentet fra offentlige arkiver, samt overleveringer, og andre kilder. Bare noen få av de opplysningene som står oppførte her, har jeg kunnet kontrollere riktigheten av selv. Det resterende, uansett hvorfra det skriver seg, er bare gjengivelser, og må derfor stå for hva det er. Mange vil kanskje savne den vanlige anetavlen, eller slektstreet, og likedan den tradisjonelle nummereringen av hver generasjon, og av hver person, med tall, og bokstaver. Grunnen til at jeg har valgt å utelate dette, er det merarbeidet dette ville medføre. Men selv for den som er helt ukjent med den oppsettingen jeg her har benyttet meg av, vil det forhåpentlig ikke by på noen større vanskeligheter å finne fram til sine aner, i rett opp, og nedadstigende linje. Dette hovedsakelig gjennom at det foran hver familie, er oppført den av foreldrene som stammer fra denne slekten. Videre er den eldste av hver søskenflokk satt opp først, og dennes etterkommere med altid den eldste først. Noen vil kanskje også savne en mere utfyldig beskrivelse om hver person, og familie, men da dette også ville føre for langt, har jeg forståelig utelatt dette. Jeg tenker nu på hvert medlems (voksen) utdannelse, stilling, o.s.v., - samt familiens felles boplass, eiendom, matrikkel, arvelott, etc, Jeg håper derfor at dette ufullstendige oppsettet, av felles aner, og deres etterkommere, kunne tjene til, både grunnlag, og ansporing, for den som hadde interesse av å gjøre dette bedre. Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at, ikke alle de personene som er oppførte i dette registret, er av var ætt, - men kan være inngiftet, - og ellers blitt nevnt i samme forbindelse. Til slutt vil jeg takke alle de som har hjulpet meg med opplysninger til dette arbeidet, - samt rette et spesiell takk til ekteparet, Gudrun, og Peder J. Jacobsen, Budal, og til Mrs, Olga Budal (Vancouver, Kanada), - for deres uvurderlige støtte. Dette registret er tilkommet som et resultat av ca. syv års arbeide, uten noen form for økonomisk støtte, - noe som igjen har begrenset arbeidets omfang. Skårer, mars, Obert L. P. Pettersen.

3 12 Hans Hermandsen, f. ca Ørsnes. Vågan. Fisker, og kårmann. Gift her for 3.gang, med: Elisabeth Andersdatter, f. ca Antagelig fra Vågan. Deres barn, 1. Rasmus Hansen, f. ca Vågan. Stedatter: Benthe Kristina Rasmusdatter, f, ca Stesønn: Iver Pedersen(ev. Persen), f. ca Hans Hermandsen's datter, antagelig fra et tidligere ekteskap: 1. Anne Helena Hansdatter, f. ca I folketellingsprotokollen fra 1801, finnes denne familien boende på Ørsnes (nær Kabelvåg?), i Vågan. Hans Hermandsen er der oppført som fisker, og holder av en parsell. Kreaturbestanden var 2 kuer. Benevnelsen Holder er spesiell nordnorsk og kan vel nærmest betegnes som kårmann. Nevnte parsell, har antagelig blitt tatt av, fra et større bruk, sannsynligvis i forbindelse med deling av boet etter hans 2, ekteskap. Ad folketellingen fra Ørsnes, i Vågan. Matrikkel nr. 7: Abel Persen(Pedersen),f. ca Ørsnes, Vågan. Husmann. Døde etter l.gang gift med: Anne Helena Hansdatter, f. ca Andfinnviken, Brettesnes, Vågan. Døde, 3/ gang gift her. Datter av: Hans Hermandsen, f. ca. 1756, Vågan. Morens navn vites ikke. 1. Anne Bergitte Abelsdatter, f. ca Pauline Dorothina Abelsdatter, f. ca Per(Peder) Abelsen, f. ca Martha Abelsdatter, f. ca Johannes Abelsen, f. ca Denne familien bodde i 1801, på Ørsnes i Vågan. Seriere flyttet de, og bodde i 1803, på Finnesset. (Vågan). Skiftet etter, Anne Helena Hansdatter, ble påbegynt, 21/4-1820, og avsluttet, 23/ En finner ikke skiftet etter, Abel Persen, i tidsrommet: NB. Overstående opplysninger er hentet fra, Statsarkivet i Trondheim.

4 13 Sønn av Abel Pedersen (Persen), Ørsnes, og hustru, Anne Helena Hansdatter, Andfinnviken, Brettesnes. Begge fra Vågan.- Per Abelsen, f Finnesset, Vågan. Gårdbruker, selveier og forpakter. Døde i Vestpollen, Vågan, 6/ Begravet og jordfestet, ved Vågan kirke, 13/ Ble gift i Vågan, 9/1-1824, med: Elisabeth Danielsdatter, f Liland (Laupstad), Vågan. Datter av: Daniel Jacobsen, og hustru, Anne Dorthea Christensdatter. Begge fra Liland. Vågan. 1. Jacob Person, f. 18/ Andreas Person, f. ca Anna Dorthea Persdatter, f. ca Døde, ca Denne familien bodde først i Kabelvåg, hvor Per Abelsen ved giftemålet, var strandsitter. Senere kjøpte han eiendommen, Vestpollen, som sønnen, Andreas Persen overtok. På sine eldre dager var, Per Abelsen, forpakter av Statseiendom i Kabelvåg. Denne eiendommen, som etter overleveringene, var kirkegods, ble senere kjøpt av Per Abelsen. På samme eiendom bodde vedkommende, i sine siste år, hos sin datter: Anna Dorthea, som da var gift med en, Hans Andreas Hansen, fra Bergen. Denne drev da bakeri i samme bygningen. De fleste opplysningene en har om, Per Abelsen, er i hovedsaken overleveringer og må tas for hva de er. Men videre, i følge disse, skal Per Abelsen, ha vert glad i det sterke. Men en ting er i hvert fall sikkert Per Abelsen, må ha vert en meget dyktig forretningsmann. Allerede som 2låring, er han strandsitter, og senere, i ganske unge år, er han selveiende gårdbruker - for til slutt, ved sin bortgang, å være en velholden mann. Betreffende hans barn, var trolig disse flere enn de som her er oppgitt, men da kirkeboken for Vågan ikke går lengre enn til 1865 (de andre gikk tapt ved brann i prestegården) - er det vanskelig å få kjennskap til flere opplysninger om dette. Hans elste barn, sønnen: Jacob Persen, må ha vært et førekteskapelig. Vedkommende ble da satt bort til oppfostring hos sin morbror, Peder Danielsen, og hustru, Sara, som da bodde i Sløvra, Hadsel kommune. Disse hadde ingen barn selv, men fostret opp i alt, 12 stykker. En av disse var en, Johanne Pedrikke Wedding Olsdatter, som senere ble hans hustru. Dette omhandles senere i registret. I folketellingsprotokollen, fra 1865, finner en Per Abelsen, med hustru, bosatt i Kabelvåg. Deres tjenestepike var en, Henriette Henriksdatter, f I samme hus bodde også hans datter, Anne Dorthea Persdatter, med ektemann, og barn. Deres tjenestepike var en, Albertine Hansen, f. l845. Videre bodde der en enke, Maren Abelsen, f. 1824, i samme huset, som overleveringene sier, var mor til en av Per Abelsens barn: Andreas Persen? Familienes besetning var: 2 kuer,6 sauer, og 2 griser. NB. Hans Andreas Hansen, og Albertine Hansen, var søsken.

5 14 I folketellingsprotokollen fra 1801, finner en fra, Liland (Laupstad), Vågen. Matrikkel nr. 21:- Daniel Jacobsen, f. 1749, Vågan. Husmann og fisker,- 2.gang gift, med:- Anne Dorthea Christensdatter, f Vågen. l.gang gift her. Deres barn: 1. Peder(Per) Danielsen, f Jacob Danielsen, f Karen Susanne Danielsdatter, f Christian Danielsen, f Erling(Elling) Danielsen, f Elisabeth Danielsdatter, f. 1790, ev Dina Danielsdatter, f Logerende Thomas Eriksen, f Denne familien bodde på Liland, i NB. Det er trolig at familien hadde flere medlemmer, barn, men dette har vert uråd å skaffet flere opplysninger om. Det eneste sikre en vet om barna er, at to av disse gifte. Peder Danielsen. Bosatt i Sløvra, Hadsel, og datterens Elisabeth Danielsdatter, gift og bosatt først i Vestpollen, og senere i Kabelvåg.

6 15 Sønn av, Per Abelsen, Finnesset, v/kabelvåg og: hustru, Elisabeth Danielsdatter, Liland, Laupstad. Begge fra Vågan. Jacob Persen, f. 18/5-l8l8. Vestpollen, Vågan. Døpt, 11/ Vakksinert, 20/ Oppfostret hos sin onkel, Per Danielsen, fra Liland, men bosatt i Sløvra, i Hadsel. Konfirmert i Hadsel, Gårdbruker, (selveier), og fisker. Døde, 25/ Begravet på Hadselsand gravplass, 3/ Gravstøtten var intakt i Ble gift i 1843,med: Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, f. 4/ Årnøya, Hadsel. Døpt, 17/ , i Hadsel. Datter av: Olai Berg Knutsen, Brettvika, og hustru: Else Caterine Audunsdatter, fra Årnøya. Begge fra Hadsel. Oppfostret hos: Per Danielssen, og hustru, i Sløvra. Konfirmert, 23/6-1839, Hadsel. Døde av brokk, 25/ Begravet på Hadsel kirkegård 2/ Deres barn: 1. Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Nils Martin Jacobsen, f. 8/ Anne Birgitte Jacobsdatter, f. 9/ En gutt, som Døde i ganske ung alder. 5. Seberg Nikolai Jacobsen, f. 11/6-1852, 6. Martin Bertinius Jacobsen, f. 2/ Emelie Olea Jacobsdatter, f. 26/ Paul Laurits Jacobsen, f Edvard Johan Jacobsen, f. 31/ Denne familien bodde først i Sløvra, Hadsel, men flyttet senere til Budalen, som ekteparet bygslet av: Ole Larsen, Varden, Laupstad, Vågan. Budalen ble i 1887, kjøpt av, Jacob Persen, og svigersønnen, Anton Kristensen, gift med, Anne Birgitte Jacobsdatter. Eldste sønnen, Peter Ribe Jacobsen, ble da tildelt eiendommen, Kinnarskolten. Budalen har antagelig i eldre tider vert brukt som sommerbeite til husdyrene. Derav navnet. Ekteparets eldste barn, Peter Ribe, er født i Sløvra, men det er ukjent hvor de andre av deres barn er fødte. Overleveringene forteller at, Jacob Persen, var en meget forstandig mann, men hadde et heftig temperament, men som sjeldent viste seg som sinne. Hans slagord var: Han trodde seg ikke å være tildelt så mye forstand, men ville prøve å bruke det han hadde fått tildelt, så langt evnen rakk. Under folketellingen i 1891, hadde familien følgende besetning. 1 hest, 4 kyr, 15 sauer, 5 gjeiter, og 1 gris, samt 9 tønner settepotet.

7 Sønn av, Jacob Person, Vestpollen. Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya, Hadsel. 16 Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Sløvra, Hadsel. Døpt, 11/6-1843, og konfirmert i 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangskarakter fra folkeskolen var: Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel. Døde, 9/5-1919, På Eidet, Laupstad, - og ble begravet, 18/5-1919, på Kvalvika gravplass, Vågan. Ble gift i Hadsel kirke, 1.gang 3/12-l869, med: Johanne Sofie Korneliusdatter, f. 6/ Ånstad, v/melbo, Hadsel. Døpt, 20/7-1845, i Hadsel. Datter av: Gårdbruker, Kornelius Andersen, f. 1800, og hustru, Hanna Pernille Madsdatter, f. l8l5. Gift i Hadsel kirke, 25/ Begge fra Kvitnes, i Hadsel. Døde i barselseng, l7/ Begravet på Hadsel kirkegård. Deres barn: 1. Anna Ernelie Pettersen, f. 27/ Sofie Kornelia Pettersen, f, 1/6-1869, 3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder. 4. Hanna Margrethe Pettersen, f. 5/ Peder Joakim Pettersen, f. 19/ Døpt, 26/ Døde i meget ung alder.- 6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen, f. 8/ John Sigvald Pettersen, f. 17/ En gutt. Døde ved fødselen, 17/ Denne familien bodde på eiendommen Kinnarskolten, i Budalen, (Austvågøy), Hadsel kommune, og prestegjeld. Eiendommen var frikjøpt av ektemannens foreldre, og overdratt sønnen. Grunnet sin kropps-størrelse, ble Peter kalt Stor-Petter. Overleveringene forteller at vedkommende hadde stor kroppsstyrke, og at han, under en Lofotsesong, i Henningsvær (på Sauøya), skal ha båret en stor steinhelle, som flere voksne menn sammens ikke klarte å flytte. Stor-Petter var for øvrig en meget allsidig mann, og var foruten fisker, og Gårdbruker, både skomaker, skredder, tømmermann, møbelsnekker, og klokkereparatør. Videre var han ganske belest, og kunne sikkert av sin samtid blitt betegnet som intellektuell, men da han splittet seg på så mange felt, klarte han aldri å drive det til noe, i noen retning. Han var derfor en meget dårlig familieforsørger, og heller ikke så lite sta, og egosentrisk. Han ble i sine siste leveår, underholdt av det offentlige, og pleiet av sin yngste datter, Fernanda. Sin første hustru, behandlet han meget diktatorisk, i motsetning til den kvinnen han senere ble gift med.

8 17 Ad Johanna Sofie, og Peter Ribe Jacobsen's barn. 1. Anna Emelie Pettersen. Det er ukjent hvor det ble av henne, etter at moren gikk bort. Mest trolig ble hun tatt hand om av sitt morfolk, på Hadseløya. Hun ble sanere gift, og bosatt i Bø, i Vesterålen. De siste årene av sitt liv, var hun mentalt ubalansert. 2. Sofie Kornelia Pettersen. Født halt. Oppfostret hos sin farfar, etter morens bortgang. Flyttet senere til Bø, i Vesterålen. Ugift. Hadde tre barn. 3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder. 4. Hanna Margrethe Pettersen, Ble etter morens bortgang, oppfostret på Ånstad, antagelig hos sitt morfolk. Utlært jordmor. Tjenestegjorde i Gimsøy, i Lofoten. Døde, 23/7-1939, på Moen i Målselv (Troms), etter oppnådd aldersgrense. Begravet på Tajordet gravplass. Støtten stod i Ugift, og barnløs. 5. Peder Joakim Pettersen. Døde i meget ung alder. 6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen. Ble etter sin mors bortgang, oppfostret, hos en slektning på farsiden, Simon Dalhaug, i Austnesfjorden. Vågan. Var gift 4 ganger, og antagelig smittebærer til den sykdommen, tuberkulose, som kostet så mange av hans nærmeste livet. 8. John Sigvald Pettersen. Ble etter morens bortgang, oppfostret hos sin farfar, i Budalen. 9. En gutt, døde ved fødselen. Navnløs, Tvillingbror til, John. NB. Plasseringen av barna: 3. Sigvart, 5. Peder Joakim, og 6. Johan, i søskenflokken, er uvilkårlig. Etter at Stor-Petter, ble enkemann, 1. gangen, fikk han en Sønn: Fast-Martin Pettersen. Denne døde umiddelbart etter fødselen. Moren var en, Larine N. Pedersdatter, f i Vågan, og tjenestejente hos eieren, Ole Larsen, av gården Varden, på Laupstad, Vågan. Overleveringene vil ha det til at, Stor-Petter, var far til 20 barn, men bare 19 er en kommet fram til gjennom granskning. Støtten på graven hans, ble bekostet av hans barne-barn, og satt dit i 1973.

9 18 Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Anna Ernelie Pettersen, f. 27/ Budalen, Hadsel. Døpt, 7/ Døde, Begravet i Bø, Vesterålen. Gift med: Oluf Jensen, fra Skagen. Bø i Vesterålen. Døde, 1942, i Sommers, Montana. U.S.A. Deres barn: 1. Johan Paul Jensen, f. 24/ Døde, 25/6-19l4, Ingen barn. 2. Olav Arnt Jensen, f. 31/3-l891. Barn. Se videre. 3. Jens Johan Jensen, f. 8/ Døde i U.S.A., Barn. 4. Dagny Jensen, f. 5/ Døde i U.S.A.,1966. Barn. 5. Arne Jentoft Jensen, f. 25/ Døde av tuberkulose. Ingen barn. 6. Agnes Karine Jensen, f. 11/ Døde, 6/ Mary Jensen, f. 4/ Døde, 28/ Denne familien bodde antagelig på Skagen i Bø, Vesterålen. NB. Oluf Jensen, reiste første gangen til Amerika, etter 1905, og kom tilbake i Etter et kortere opphold hjemme, reiste han for godt, i 1913, før dere yngste barn ble født. Grunnen til at ektemannen reiste fra sin familie, var i begge tilfellene den, at hustruen var noe mentalt ubalansert. Denne sykdommen ble først merkbar, etter 1900, og økte deretter i styrke. Det er ukjent om hun var til behandling, men hun ble aldri frisk Ekteparets barn, nr. 3: Jens Johan Jensen, emigrerte senere til Amerika, hvor han ble gift med en, Jensine. Disse fikk 2 barn sammen, og bodde i Sommers, Montana. Her bodde enken i Ekteparets barn nr. 4: Dagny Jensen, reiste også til, Amerika, hvor hun ble gift, og hadde 5 barn. Bortsett fra barn nr. 2: Olav Arnt Jensen, er overstående alt en vet om denne familien, og dens etterkommere.

10 19 Sønn av, Anna Emelie Pettersen. Budalen, Hadsel Olav Arnt Jensen, f. 31/ Skagen, Bø i Vesterålen. Postmann. Gift 1. gang, med: Eline Robertsen, fra Skjæringstad. Bø, Vesterålen. Deres barn: 1. Roar Martin Jensen, f. 14/ Adresse: Anemoneveien 17, 320O Sandefjord. 2. Solveig Jensen, f. 21/ Gift Oredson. Postboks 2523, Gyvik, Sibhult, Skåne, Sverige. 3. Johan Jensen, f Døde, Judith Jensen, f. 1/4-1938? Gift Håland. Adresse Furukollen Laksevåg, Bergen, Denne familien bodde på Skagen, Bø kommune, Vesterålen. Olav Arnt Jensen's 2.ekteskap, med : Marie Kristiansen, fra Igeland, Ibestad (Ivarstad), Troms. Deres barn: 1. Ingbert Jensen, f. 19/ Laila Jensen. Døde 1 år gammel. Denne familien bodde også på Skagen, i Bø kommune, Vesterålen. NB. Sønnen, Ingbert Jensen, var i 1974 ugift, og hadde heller ingen etterkommere. Olav Arnt Jensen, ble senere enkemann for 2. gang og giftet seg på nytt, for 3. gang, men det er ukjent når tid hans 2. hustru døde. En har heller ikke kjennskap til navnet på hans siste hustru, men disse bor nu (1974), på ektemannens gamle eiendom, på Skagen. Ekteparet var religiøse, og ville nødig gi flere opplysninger om hans tidligere barn.

11 20 Datter av, Peter Ribe Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Sofie Kornelia Pettersen, f. 1/6-1869, Budalen, Hadsel. Døpt i Hadsel, 26/6-1870, Født halt. Ugift. Hennes utenomekteskapelige barn: 1. Peder Lorentsen Hole, født i Bø kommune. Vesterålen. Var gift og bodde på Ringstad, i Bø. Hadde ingen barn. Fisker og Gårdbruker Døde, Farens fulle navn er ukjent. 2. Sigrid Julie Bredesen, f. 14/11, Bø kommune. Vesterålen. Datter av: Ingvald Bredesen, Døde, Gift, og hadde ett barn. 3. John Bredesen. Født i Bø kommune. Døde i meget ung alder. Sønn av: Ingvald Bredesen. Sofie Kornelia Pettersen, bodde med sine barn, i Bø kommune hvor alle var fødte, og døpte. Her ble både hun, og barna, Peder og John gravlagte. Datter av, Sofie Kornelia Pettersen. Budalen, Hadsel. Sigrid Julie Bredesen, f. 14/ Døde, 1953, i Trondheim, ble kremert der. Gift med: Emil Andreas Windsheimer, Deres barn: f. 17/ Frankfurt am Main. Tyskland. Skredder. Kom til Norge, mellom begge verdenskrigene. Døde, 16/2-1973, i Trondheim, hvor også begravet. 1. Kåre Frans Windsheimer, f. 31/ Trondheim. Døpt i Bakke kirke. Forretningsmann. Gift med: Irene Aas, f. 20/ Skjervøy, Troms. Deres barn: 1. Bertil Windsheimer, f. 18/ Skjervøy, Troms. Denne familien bodde, 1974, i Klostersgaten 23. Trondheim. Ad Sigrid, og Emil Windsheimer, bodde disse i Trondheim, bortsett fra en tid under den 2.verdenskrigen, da mennene ble mobilisert for den tyske krigsmakt. Dette etter at Norge ble okkupert. Hustruen og sønnen ble da en tid tvangsflyttet til ektemannens hjemsted i Tyskland.

12 21 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Teodor Poppe Pettersen, f.8/2-l879. Budalen, Hadsel. Døpt, 10/ Ble, etter sin mors bortgang, oppfostret hos en slektning på farsiden: Simon Dalhaug, Austnesfjorden, Vågan. Døde i april gang gift med: Julie Fransen, fra Austnesfjorden, Vågan. Datter av: Andreas Olsen, Higraff, og Hanna Olsen, Budalsnesset. Begge fra Hadsel, og ugifte. Deres barn: 1. Hallfrid Pettersen. Døde ca. 12 år gammel. Teodor Poppe Pettersen's 2. ekteskap, med: Hilda Jacobsen, fra Budalen, Hadsel. Datter av: Edvard Johan Jacobsen, Budal, og Hanna Olsen (datter av: Hans Olsen), Budalsnesset. Begge fra Hadsel. Deres barn: 1. Agnes Pettersen, f,14/ Julie Pettersen, f. 15/ Trygve Pettersen. Denne døde meget ung. De to første barna, av andre ekteskapet, var delvis noe mentalt bakenfor, og kunne ikke ta vare på seg selv. Ad moren, Hilda, skal denne ha hatt et førekteskapelig barn, som døde ganske tidlig. Teodor Poppe Pettersen's 3. ekteskap, med: Agnete Hansen, f. l892, Bø, Vesterålen. Datter av: Hamie Olsen, og Hartvig Hansen. Begge fra Bø kommune, Vesterålen. Agnete døde i Deres barn: 1. Helge Pettersen, f, 1917 Døde ganske ung. 2. Hammon Hartvig Pettersen, f. 26/ Bjørnskinn kommune. 3. Petter Normarm Pettersen, f. 22/ Torstein Angell Pettersen, f. 2/ døde Teodor Poppe Pettersen's 4. ekteskap, med: Elene Clausen, f, l883 Nordmjele, Dverberg kommune, Andøya. Hennes 1. Ekteskap. Hun Døde i NB. Teodor Poppe Pettersen, bodde med sine familier, på forskjellige steder. Hovedsakelig på Buksnes, i Bjørnskinn) kommune, og til sist i Svolvær, Vågan. Av alle hans barn, var det bare en som giftet seg, og fikk etterkommer, men dette barnet, en gutt, døde i 17 årsalderen. Dermed dør denne grenen av slekten ut. De av barna som levde opp, kan nevnes, Agnes, og Julie, som (1974) begge var på et hjem i Vågan. Videre sønnen Hammon, som er forretningsmann, og bor i Svolvær, og til sist, Petter Normann, som er ansatt i en av Statsetatene, og bor under følgende adr: Terassehus nr, 35 Ljabru, Nordstrandshøgda, 0slo, Privat tel.:

13 22 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. John Sigvald Pettersen, f. 17/ Budalen, Hadsel. Døpt 21/ Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde 31/ Begravet på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift med: Ragna Sofie Edvardsen, f.25/ Hudalen. Hadsel. Datter av: Sofie og Randor Edvardsen. Liland. Vågan. Døde 25/ Deres barn: 1. Sverre Pettersen, f. 16/ Hulda Pettersen, f. 14/ Døde, 14/ Denne familien bodde på Eidet, Laupstad, i Vågan kommune. Sønn av, John Sigvald Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Sverre Pettersen, f. 16/ Eidet, Laupstad, Vågan. Gårdbruker, (selveier), og fisker. Gift med: Kerstin Jensine Helena Eilertsen, f. 1/ Laukvik. Lofoten, Hennes 2. ekteskap. Deres barn: 1. Torgeir Pettersen, f.3/ Roger Pettersen, f.31/ Synnøve Pettersen, f.14/ Stig Pettersen, f.11/ Denne familien bodde på, Eidet, Laupstad, Vågan. Kerstin Jensine Helene Eilertsen's 1. ekteskap, med: Kåre Sivertsen, f.4/ Laukvik, Lofoten. Deres barn: 1. Åsmund Jan-Erik Sivertsen, f.27/ Laukvik, Lofoten. Familien bodde i Laukvik. Ekteskapet ble oppløst ved skillsmisse, og moren fikk foreldreretten til barnet.

14 23 Sønn av, Jacob Persen, Vestpolen, Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya. Hadsel. Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Sløvra, Hadsel, Døpt, 11/6-1843, og konfirmert, 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangseksamen fra folkeskolen var: Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel, Var best kjendt under navnet, Stor-Petter, Døde, 9/5-1919, på Eidet, og ble begravet, 18/5-19l9 på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift for 2.gang, med: Lovise Ellerine Olsdatter, f. 17/ Barøya, Lødingen. Døpt, 23/7-1865, i Lødingen kirke. Datter av: Ole Olsen, fra Nordre Bergenhus Amt, og hustru, Pernille Johanne Mortensdatter, fra Kvitvær i Nesna. Døde, 5/1-1911, på Eidet, og ble begravet på Kvalvika gravplass. Vågan. Graven ble avmerket med kors i Deres barn: 1. En gutt. Dødfødt, ca Obert Handroff Pettersen, f. 28/ Torvald Leopold Pettersen, f Døde, Torleif Bang Pettersen, f. 1/ Emigrerte tidlig til Amerika, hvor han drev fiske. Ugift. Ingen etterkommere. Døde, i Seattle, 16/ Torvald Hvedding Pettersen, f. 7/ Perly Charlotte Pettersen, f. 4/ Gift med en, Gudmund Gudmundson, fra Island. Ekteparet bodde like utenfor Reykjavik, men hadde ingen barn sammen. Døde, 1943, og ble begravet på Island. 7. Fernanda Pettersen, f Døde samme året. 8. Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/ Torstein Krogh Pettersen, f. 16/ Etter først å ha bodd på Leirvikhaugen (Higraff), Hadsel, en kort tid, flyttet familien til Eidet, Laupstad, Vågan, hvor da (ekteparet), bodde resten av sitt liv. Ektemannens yrke var i hovedsaken skomakring, og fiske. Overleveringene forteller at, ektemannen satte navn på alle sønnene, mens hustruene, gav navn til døtrene. Etter å ha blitt enkemann, for første gang, solgte Stor-Petter, sin eiendom Kinnarskolten, til en yngre bror, Seberg Jacobsen. Barn nr.4: Torleif B., emigrerte til U.S.A., ca

15 24 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Obert Handroff Pettersen, f. 28/8-l887. Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirke. Var høy av vekst, og kroppslig ganske sterk. Emigrerte tidlig til U.S.A., antagelig like før den 1. verdenskrigen. Døde i forbindelsen med en brann i Chicago. Var gift med en kusine av seg på morsiden. Amanda Johansen, f Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Døpt antagelig i Hadsel kirke. Datter av: Sebor Petrine Olsdatter, fra Barøya, Lødingen, (Se slektsregistret over Barøy-folket, side 4,106,107,108 og 109), og Johan Nilsen, fra Higraff, Hadsel. Emigrerte med sine foreldre til Amerika, antagelig noen år før den 1. verdenskrigen. 1. Wilma Pettersen, f Antagelig født i Chicago. Ble senere gift med: Stanley Strum. Antagelig fra Seattle. Sistnevnte ektepar bodde, 1975, under adresse: 1912 N.W. 73rd. Street. Seattle. Washington U.S.A. Det er ukjent om disse har barn sammen. NB. Opplysningene om denne slektsgrenen er svært mangelfulle, da brevkontakten mellom de to ovennevnte ektepar, og den nærmeste slekten i Norge, har vert ganske liten. Før Obert H. Pettersen, reiste til Amerika, var det på tale at han skulle kjøpe en av gårdene på Barøya, men dette satte hans far seg imot, og slik ble det. Like etter reiste vedkommende til Amerika, antagelig til sin tantes familie der. Her traff han altså sin kusine, som han senere ble gift med. Det er videre ukjent når tid Obert H, døde, men antagelig i 30-års-alderen. Etter ektemannens bortgang, tror en at hustruen reiste til hans bror, Torleif Bang, som bodde på Vestkysten, Seattle. Her var hun til sin død. Senere tok datteren vare (stellte) på sin farbror's hushold.

16 25 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Torvald Hvedding Pettersen, f.7/10-l894. Eidet, Laupstad, Vågan. Antagelig døpt i Vågan kirkesogn. Sjømann, og fisker. Deltok i Lofotfisket tre vintrer før sin konfirmasjon. Var etter sin mor's bortgang, delvis hos sitt skyldfolk på Dalhaug, og hos sin halvbror, Teodor Poppe Pettersen, da bosatt på Hinnøya, Vesterålen. Døde, 3/ Ble begravet, 8/8-1972, på Vinje gravplass, i Bø, Vesterålen. 1.gang gift med: Ovidie Petrine Blom, f. 18/ Åselva, Lonkanfjorden, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirkesogn. Datter av Ole Johan Blom, Hellnesset, Vågan, og hustru, Oline Marie Gregusdatter, Lonkan, Hadsel. Dette er hennes 1. ekteskap. 1. Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/ Torbjørn Olav Pettersen, f. 10/ Denne familien bodde først på Buksnesstrand, i Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, hvor også begge barna ble født, men flyttet senere til Kvitnes i Hadsel. Her bodde de en kort tid, inntil de på nytt bosatte seg på Buksnesstrand, også denne gangen hos hustruens eldre søster, Andora Blom, og ektemann, Ludvik Larsen. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse, og barna ble i 1931, satt bort til oppfostring. Den eldste kom til en familie på Åknes, og den yngste ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, på Skjoldehamn. Begge steder i Bjørnskinn kommune. Torbjørn fikk, gjennom adopsjonen, og dåp, sine adoptivforeldres etternavn, Skjolde. Etter skilsmissen fra, Ovidie Petrine Blom, reiste Torvald Hvedding Pettersen, som da var meget syk (hjertefeil), til en slektning av seg, søstersønn, som bodde på Ringstad, Bø i Vesterålen. Her bodde han i flere år. Senere giftet han seg for 2.gang, med en kvinne fra Ringstad: Hilma Nilsen. Tidligere ugift. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, og bodde i eget hus på Ringstad. Etter ekteskapets oppløsning, reiste Ovidie Petrine Blom, til Målselv, hvor hun arbeide en tid. Senere reiste hun til Oslo, hvor hun oppholdt seg i flere år, til hun ble gift for 2.gang, med: Trygve Bakke, fra Drammen. Konditor. Også han hadde vert gift tidligere, og hadde flere barn i sitt 1. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen. Disse bodde i 1975, ved Steinsfossen, i Vennesla, like utenfor Kristiaftsand S. Tel.: Se for øvrig om Ovidie P. Blom i slektsboken om Blom-folket.

17 26 Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/ Buksnesstrand, Bjørnskinn, numere Andøy kommune. Døpt i Bjørnskinn kirke, 2/ Var hos sine foreldre til 1931, og ble deretter satt bort til oppfostring hos en familie på Sørmela, Åknes, til Koppevaksinert, 18/ Konfirmert, 16/6-1940, i Bjørnskinn kirke. Sjømann, og navigatør. Forlovet, 20/ , og gift 22/7-1957, i Eskilstuna (Sverige), med: Anna Maria Lovisa Arehag, f.24/ Torshella, Sørmland, Sverige. Folkeskolelærer, i Eskilstuna. Datter av: Oskar Ludvig Andersson, f. 1/ , døde, 21/5-1966, fra Sødra Ving Sokn, Elsborgs Län, Vestergötland, og hustru, Thyra Erika Sederberg, f.l8/5-1895, fra Kjula Forsamling, i Sødermannland Län. Deres datter. 1. Unni Maria Pettersen, f. 30/ Eskilstuna, Sverige. Døpt i Klosters forsamling, våren Denne familien bodde i Eskilstuna. Ekteparet ble separert, 3/1-1961, og skilt, 16/ Moren fikk foreldreretten til barnet, som senere tok hennes etternavn: Arehag. Adressen til, Anna M. L. Arehag, og datteren, var, 1976 Aprilvegen 22, Eskilstuna, Sverige. Tel.: (O ) Obert L. P. Pettersen, ble forlovet, 18/7-1967, og gift for 2.gang, 3/8-1968(på Vesterålens Sorenskriverkontor, Sortland), med: Bjørg Synnøve Trygg, f. 11/3-1946, Thurrmannsskogen, Lørenskog kommune, Akershus Fylke. Døpt i Lørenskog kirke, 2/6-1946, og konfirmert samme sted, i desember, Datter av Wilhelm Konrad Trygg, f. 14/ Eidskog, og hustru, Magda Helene Ulven, f 3/ Thurmannsskogen, Lørenskog. Hennes 1.ekteskap. 1. Vegar Pettersen, f. 2/ Akershus Fylkessykehus. Lørenskog. Døpt i Lørenskog kirke, 13/ Dette ekteparet bodde i Raknesvei 8, til 1972, og flyttet deretter til Sigurdsvei l6, på. Skårer. Tel.: Ektemannen sluttet som sjømann i 1969, og tok deretter arbeide i industrien som kontrollør.

18 Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Torbjern Olav Skjolde, f. 10/3-193O. Buksnesstrand, Bjørnskinn kommune, numere Andøy. Døpt, konfirmert i Bjørnskinn kirke Dverberg Sogn. Ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, derav etternavnet. Adopsjonen ikke offentlig registrert. Fisker og sjømann. Gift i Bjørnskinn kirke, 25/5-1952, med: 27 Arnhild Torbjørg Nilsen, f.7/ Tranes-Ny Jord, Bjørnskinn kommune. 1. Jan Arnt Skjolde, f. 18/ Magne Halstein Skjolde, f. 10/ Knut Martin Skjolde, f. 19/ Tor Arne Skjolde, f. 22/ Frank Ole Skjolde, f. 16/ Denne familien har hele tiden bodd på Skjoldehamn, i Andøy. Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/ Eidet, Laupstad, Vågan. Det er ukjent hvor hun ble oppfostret etter sin mors bortgang. Døde i Bergen, 23/ Var gift med: Hildor Martin Johansen, f. 4/ Vik i Vesterålen. Hadsel. Sjømann. Døde i Bergen, i forbindelse med den store eksplosjonsulykken, 20/ Paula Johanrie Johansen, f. 10/ Torstein Johansen, f. 3/ Sjømann. Gift med en Belgisk dame, og bosatt i Antwerpen. Barneløs. 3. Harry Johansen, f. 17/ Gerd Ida Johansen, f. 9/ ( Vesla ). 5. Johan Johansen, f. 13/ ( Lille ). Denne familien bodde i Bergen, under forskjellige adresser. NB. Tidligere nevnte datter av, Peter Ribe Jacobsen: Perly Charlotte Pettersen, gift med, Gudmund Gudmundson, fra Island, bodde i: Brædarborgsti 36. Reykjavik. Island. Ekteskapet var barnløst.

19 Datter av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Paula Johanne Johansen, f. 10/6-1929, Bergen, Døpt samme sted. Gift med: Håkon Rosseland, f. 28/4-1928, Hardanger. Ingeniør. Deres barn: 1. Atle Rosseland, f. 6/ Bergen. 2. Rune Rosseland, f. 6/ Elisabeth Rosseland, f. 10/ Bergen, 4. Svein Rosseland, f. 29/ , Odda, Denne fam. bodde, 1976: Eidesmoen 23, 5750 Odda. Tel.: Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Harry Johansen, f. 17/ Bergen. Døpt samme sted. Gift med: Rigmor Bjørsvik, f. 14/ Bergen. Deres barn: 1. Nina Johansen, f. 30/ Bergen. 2. Elin Johanæn, f. 22/ Vivi Johansen, f. 4/ Steinar Johansen, f. 15/ Denne fam, bodde, 1976: Nordnesveien 119, 5OOO Bergen, Datter av, Fernanda Ivara Pettersen, Eidet, Laupstad, Vågan, Gerd Ida Johansen, 28/3-1953, med: f. 9/ Bergen, Døpt samme sted. Gift, Magnus Hopland, fra Bergen, Forretningsmann, Deres barn, 1. Torill Hopland, f, 14/8-1953, Døpt i Laksevåg menighet, 2. Robert Hopland, f, 29/ Døpt i Arstad menighet. 3. Reidun Hopland, f, 4/8-1960, Døpt i Slettbakken menighet, 4. Laila Hopland,. f, 19/ Denne fam. bodde, 1976: Mannsværk 58, 5O30 Landås, om Bergen. Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Johan Johansen (Reinsve), f. 13/ Bergen. Døpt i Sandviken menighet. Gift med: Reidun Abrahamsen, f. 9/ Haug Kirkesogn. Øvre Eiker kommune. 1. Ørnulf Reinsve, f. 28/ Hokksund. Døpt i Haug prestegjeld. 2. Anne Kristin Reinsve, f. 18/ Hokksund. D.i H, Denne familien bodde, 1976: Lerberg, Boks 2O,3301 Hokksund, Privat tel.: NB. Nevnte Gerd Ida Johansen var en tid, i sine yngre år, hos sin tante, Perly gift Gudmundson, i Reykjavik, Island.

20 29 Sønn av Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Torstein Krogh Pettersen, f. 16/ Eidet, Laupstad, Vågan. Døpt, antagelig i Vågan prestegjeld. Sjømann, senere løsarbeider. Døde, 19/ , av hjerteinfarkt. Begravet på Lødingen kirkegård, 26/ Ugift her. Lilly Melbøe, f. 2/5-1902, Buksnes, Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, i Vesterålen. Datter av: Lydia og Albert Melbøe, fra Buksnes. Ugift her. Deres førekteskapelige barn. 1. Arthur Julian Petter Pettersen, f. 16/ Buksnes, Bjørnskinn, nu Andøy, kommune. Etter en kort tid hos sin mor, ble han satt bort til oppfostring hos en fisker, og småbrukerfamilie på Bø, i Andøy. Her var han til i 16-års alderen, da han reiste til sjøs. Sluttet på sjøen i 1952, og bosatte seg i Sauda. Ble gift med: Lillian Pettersen, f. 8/ Stavanger. Flyttet senere med sine foreldre til Sauda. 1. Anne Lill Pettersen, f. 14/ Sauda. Døpt samme sted. 2. Geir Pettersen, f. 30/ Hjørdis Pettersen, f. 8/ Denne fam bodde, 1976: Brekke Sauda. Torstein Krogh Pettersen, ble senere gift med: Solveig Lømo, f. 9/ Lødingen, 1. Solfrid Beathe Pettersen, f. 13/ Torbjørn Kristian Pettersen, f. 8/ Fetter Harald Pettersen, f. 18/ Solbjorg Lovise Pettersen, f. 1/ Torvald Pettersen, f. 5/ Denne familien bodde på Lødingen, hvor også alle barna er fødte, og døpte. NB. Nevnte, Torstein Krogh Pettersen, ble etter sin mor's bortgang, 5/1-1911, satt bort til oppfostring, men det er ukjent hos hvem, og hvor. Imidlertid hadde han tilhold, i sin ungdomstid, hos en eldre halvbror av Teodor Poppe Pettersen.

21 Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solfrid Beathe Pettersen, 30 f. 13/12-l936. Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Maritim telegrafist, senere husmor, og kontordame. Gift med: Oddvar Hegna, f. 9/ Skien. Telemark Fylke. Maritim telegrafist, Senere kontormann i Skien. 1. Gunn Astrid Hegna. f. 17/ Marit Hegna, f. 28/ Begge barna er fødte i Skien, og døpte i Gjerpen kirke. Denne familien bodde, 1977: Håvundveien 83, 3700 Skien, Privat telefon nr. : Sønn av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Torbjørn Kristian Pettersen f. 8/ Lødingen. Ingeniør. Gift, 14/5-1976,med: Karin Uftestad.(Vedkommende er ikke tatt mod i navneregistret), Ekteparet var bosatte på Lødingen, og hadde ingen barn, 1976, Sønn av Torstein Krogh ettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Petter Harald Pettersen, f. 18/ Lødingen, døpt i Lødingen kirke. Sjømann, senere jernarbeider. Gift med: Erna Frøshaug, f. 29/ Jeløy. Moss. Datter av Leif Hubert Frøshaug, fra Moss, og hustru, Ingrid Margrethe Lømo, fra Åsnes,i Solør. 1. Anne Sofie Pettersen, f. 3/ Inger Lise Pettersen. f. 29/ Begge barna er fødte, og døpte i Skedsmo kommune, Akershus Fylke. Denne familien bodde først i Oslo, men flyttet senere til, Korshagen 14 F, i Skedsmokorset. Her bodde de til i 1976, da de flyttet til Vågsbygd, ved Kristiansand S. Deres foreløpige adresse der var: Slettheiveien 57, oppgang 3, 4620 Vågsbygd. Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solbjørg Lovise Pettersen, f. 1/ Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Sykesøster. Gift i med: Viggo Brun, fra Bodø. Ingeniør. Dares barn. 1. Bjørn Torstein Brun, f. 9/ Denne familien bodde, 1977, i Bodø. Ikke medtatt i navneregistret, er: Astrid Pettersen, f.5/ En tvillingsøster til, Torvald Pettersen. Se side 29. Astrid Pettersen døde i mars, Begravet på Lødingen kirkegård.

22 31 Sønn av, Jacob Persen. Vestpollen. Vågan. Nils Martin Jacobsen, f. 8/ Hadsel. Usikkert om født i Sløvra, Anne Sofie Olsdatter, f.24/ Oluf Angell Nilsen, f. 2/ eller Budalen. Fisker, og skomaker. Husmann, uten jord. Gift med: 2. Birger Rekholt Nilsen, f. 30/ Arnt Nilsen, f Døde 1889, av kreft. 4. Jacob Dankert Nilsen, f Døde ved drukning. 5. Ragna Margrethe Nilsen, f. 5/ Thora Alvilde Nilsen, f. 23/ Døde, 25/ Nikolai Nilsen, f. 24/ Agnes Nilsen, f. 14/ Nelly Nilsen, f. 23/ Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Oluf Angell Nilsen, f. 2/6-1873, Budal, Hadsel. Døde, 8/ Var gift med: Inga Olsen, f. 7/10-l876. Målselv. Troms. Døde, 8/ * 1. Trygve Nilsen, f. 22/ Hjørdis Nilsen, f. 16/ Gift, men ingen barn. Bodde i Ofoten. 3. Sverre Nilsen, f. 28/ Anne Nilsen,. f. 12/ Døde av Tuberkulose. Ingen etterkommere. Alle barna er fødte i Budalen, og døpte i Hadsel kirke. Denne familien bodde på Fiskebøl, Hadsel. Sønn av, Oluf Angell Nilsen, Budal, Hadsel. Trygve Nilsen, f. 22/3-1903, Budal, Hadsel. Døde, 13/4-1938, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Borghild Jensen, f. 21/ Fiskebøl, Hadsel. Hennes 1.ekteskap. 1. Trygveig Nilsen, f. 24/ Fiskebøl, Hadsel. Denne familien bodde på, Fiskebøl i Hadsel. NB. Borghild Jensen, var av Monsen-familiene fra Fiskebøl. Datter av, Trygve Nilsen, Budal, Hadsel. Trygveig Nilsen, f.24/ Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Torleiv Hjorteland, f. 26/ Skiftun. Rogaland. 1. Torunn Hjorteland, f. 1/ Forts.

23 32 Forts, om Trygveig Nilsen og Torleiv Hjorteland's barn. 2. Steinar Hjorteland, f. 30/ Brit Hjorteland, f. 20/ Denne familien bodde, 1974, 4120 Tau, ved Stavanger. Sønn av, Oluf Angell Nilsen. Budal, Hadsel. Sverre Nilsen, f. 28/ Budal, Hadsel. Gift med enken etter sin bror, Trygve Nilsen, Borghild Jensen, f.21/ Fiskebøl, Hadsel. Hennes 2.ekteskap. 1. Inge Olav Nilsen, f. 6/ Irene Sofie Nilsen, f. 31/ Barna er fødte på Fiskebøl i Hadsel, hvor også familien bodde. Sønn av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Inge Olav Nilsen, f.6/ Fiskebøl, Hadsel. Maritim offiser. Gift med: Ambjørg Jensine Pedersen, f. 12/ Lyngseidet. 1. Linda Margrethe Nilsen, f. 2/ Gibostad, Troms. Døpt i kirke. 2. Tone Nilsen, f.30/ Stokmarknes. Døpt i Hadsel kirke. Denne familien bodde, 1975: Roald Alversgt. 15 A, 8450 Stokmarknes, Hadsel. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. Barna ble hos moren. Datter av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Irene Sofie Nilsen, f. 31/ Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Reidar Olaussen, f. 28/ Grunnfør, Hadsel. 1. Line Olaussen, f, 16/ Svolvær. Vågan. Denne familien bodde, 1974: Kaigt. 278, 8300 Svolvær. Lofoten. Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Birger Rekhoff Nilsen, f. 30/4-l875. Higraff, Hadsel. Døde, 24/6-1963, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Amalie Olufsen, f. 2/ Brettvika. Hadsel. Datter av: Oluf Schultz Mathiassen, fra Holdøya, og hustru, Johanne Sofie Andreasdatter, fra Svolvær. Vågan. Amalie Døde, 13/4-1950, og ble begravet på Hadselsand gravplass. 1. Helga Nilsen, f. 21/4-l894. Døde, Therese Nilsen, f. 7/ Døde, Forts.

24 Forts. om Birger Rekhoff Nilsen og Amalie Olufsen's barn; 3. Julian Nilsen, f. 30/ Ragnhild Nilsen, f. 13/ Alvilde Nilsen, f. 13/ Agoth Nilsen, f. 31/ Døde, 22/ Ingen etterkommere. 7. Erna Nilsen, f Arnt Nilsen. Ingen etterkommere. 9. Oluf Nilsen. Døde i ung alder. 33 De mange barnedødsfallene skyldtes tuberkulose. Alle disse ble begravet på, Hadselsand gravplass. Denne familien bodde på Higraff, i Hadsel. NB. Hustruen hadde en førekteskapelig sønn: Torvald, denne reiste senere til Amerika. Farens navn er ukjent. Sønn av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Julian Nilsen, f. 30/ Higraff, Hadsel. Døpt, 16/7-1899, i Hadsel. Døde, 26/ Begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Anna Olea Johansen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Døpt, 31/ Hennes 1.ekteskap. 1. Klara Therese Nilsen, f. 25/ Laupstad, Vågan. 2. Agda Nilsen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Døpt, 22/ Vågan. 3. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/ Laupstad, Vågan. 4. Ragnvald Helge Marius Nilsen, f. 3/ Higraff, Hadsel. Denne familien bodde først på Laupstad. Vågan, men flyttet senere til Higraff, Hadsel. Familien ble oppløst, da ektemannen, Julian, døde i Barna ble da bortsatt til slektninger, bortsett fra den yngste, Ragnvald, som ble hos moren. Klara Therese Nilsen, ble oppfostret hos, Edvard Johan Jacobsen, Budalen i Hadsel, og Agda ble tatt hand om av sine besteforeldre på Eidet, Laupstad, Vågan. Arild Tormod Schønning Nilsen, ble oppfostret hos ekteparet: Ingrid og Hans P. Hansen, på Laupstad, Vågan. Enken, Anna Olea Johansen, ble senere gift for 2.gang, og fikk etternavnet, Pedersen og ble boende på Steilo, i Hadsel. Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Klara Therese Nilsen, f. 25/ Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan kirke, 15/ Oppfostret hos Edvard Johan Jacobsen. Budal, Hadsel. Gift med: Olav Jentoft Arntsen, f. 13/ Hadsel. 1. Mary Arntsen. f. 23/ Harald Julian Arntsen, f. 4/ Dagfinn Arntsen, f. 25/ Forts.

25 34 Forts. om Klara Therese Nilsen, og Olav Jentoft Arntsen s barn: 4. Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/ Ketil-Olav Arntsen, f. 2/ Borghild-Annie Arntsen, f. 4/ Laila Arntsen, f. 28/ Alle barna er fødte, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde først på, Klakk, i Hadsel, men flyttet senere til Østlandet. Deres adresse der var, 1976: Tøyengaten 37, (oppgang E, 3.etg, ) Oslo 5. Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Mary Arntsen, f.23/ Klakk. Hadsel. Gift med: Hans Magne Andersen, f. 5/ Kråkerø. Tjømø. 1. Maryanne Andersen, f. 21/ Heidi Andersen, f. 6/ Ranveig Andersen, f. 24/ Frøydis-Merethe Andersen, f. 21/ Hans-Richard Andersen, f. 20/ Denne familien bodde, 1973: Kråkerø, 3145 Tjøme(Tønsberg). Sønn av, Klara Therese Nilsen, Laupstad, Vågan. Harald Julian Nilsen, f. 4/ Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Annie Olsen, f. 31/ Vassvik. Hadsel. 1. Johnny Amtsen, f. 9/ Roger Arntsen, f. 24/ Elin Arntsen, f. 7/ Denne familien bodde, 1973: Klakk. Hadsel. Sønner av, Klara Therese Nilsen. Laupstad. Dagfinn Arntsen, f. 25/ Klakk. Hadsel. Gift 2.gang, med: Grethe Skjellerud, f. 2/ Østre Toten. Hennes 2.ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, 1977, men hustruen hadde 2 barn fra sitt første ekteskap. Deres adresse var: Rosenhoffgt. 7 A, Oslo 5. Privat tel. : Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/ Klakk. Hadsel. Gift med: Oline Marie Olsen, f. 4/ Stokmarknes, Hadsel. Datter av: Arne, og Dagmar Olsen. Stokmarknes. Dette ekteparet hadde ingen barn, Deres adresse var samtidig: Hauanveien 23 C,8450 Stokmarknes.

26 35 Sønn av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Ketil-Olav Arntsen, f. 2/ Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Else Nerby, f. 30/ Nyhus. Trysil. 1. Ronny Arntsen, f. 8/ Denne familien bodde, 1973: Tøyengt. 37 (Oppgang E 3.etg.),Oslo 5. Datter v, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Borghild-Annie Arntsen, f. 4/ Klakk. Hadsel. Ble gift 15/9-1973, med: Ulf Larsen, f. 1/ Oslo. 1. Thomas Larsen, f. 23/ Denne familien bodde, 1977: Hatlevelen 9, 1580 Rygge. Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Laila Arntsen, f. 28/ Klakk. Hadsel. Gift med: Jan Clausen, f. 18/ Oslo. Døpt i Ris kirke. 1. Wanja-Channett Clausen, f. 31/ Oslo. 2. Helen Clausen, f. 31/ Oslo. Denne familien bodde, 1973: Marmorveien 3, Oslo 11. Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Agda Nilsen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Ugift her. Arild Arntsen, f. 10/ Hadsel. Ugift her. Bror av, Olav Jentoft Arntsen, som er gift med, Agda's søster, Klara Therese Nilsen. Deres førekteskapelige barn. 1. John-Eirik Arntsen, f. 30/ Hadselhamn. Hadsel. Ble senere gift, og bosatt i Svolvær. Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/ Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan, 13/8-1922, og gift samme sted, 16/8-1952, med: Edith-Marie Hansen, f. 1/1, 1933, Saura. Andøya. Døpt i Dverberg kirke, 22/ Hans Eirik Nilssen, f. 7/ Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 9/ Forts.-

27 Forts. om Arild Tormod Schønning Nilsen, og Edith-Marie Hansen's barn: 2. Ann-Elise Nilssen, f. 1/ Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/ Jann Inge Annar Nilssen, f.25/ Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 22/ Hanne Mary Inga Nilssen,r,17/ Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 27/ Denne familien bodde, 1977: 8316 Laupstad. Lofoten. 36 Datter av, Arild Tormod Schønning Nilssen. Laupstad, Vågan. Anne-Elise Nilssen, f. 1/ Laupstad, Vågan. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/ Gift i Svolvær kirke, 12/ med: Kjell Arne Krane, f. 28/ Liland. Vågan. Kan være i slekt med sin hustru. Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Ragnvald Helge Marius Nilsen, Solveig Jensen, f. 3/ Laupstad, Vågan. Døpt i Hadsel kirke, 24/ Gift med: f. 25/ Søndre, på Stokmarknes, Hadsel. Datter av, Karstein Jensen. Stokmarknes. 1. Svein-Roar Nilsen, f. 7/ Stokmarknes, Hadsel. Denne familien bodde, 1977: Søndre, 8450 Stokmarknes. Datter av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Ragnhild Nilsen, f. 13/ Higraff, Hadsel. Døde av tuberkulose, i Var gift med: Almar Johan Karlsen, f. 22/ Laupstad, Vågan. Døde,24/11, Therese Karlsen, f. 14/ Jenny Karlsen, f. 30/ Reall Karlsen, f. 26/ Denne familien bodde først på Higraff, i Hadsel, hvor alle barna ble fødte, men flyttet senere til Stokmarknes. NB. Etter hustruens bortgang, 1928, ble hjemmet oppløst. Therese ble oppfostret hos sine mor-foreldre, på Higraff, mens Jenny ble tatt hand om av sine, far-foreldre, på Laupstad. Reall var ca. 2 1/2 år gammel, da han's far giftet seg for 2.gang, med: Signe Helene Birgitte Jensen, f. 24/5-1905, Hol i Tjeldsund. Disse hadde ingen barn sammen, men oppfostret Reall. Bopel var Stokmarknes. Dette var, Signe H. B. Jensen's l.ekteskap.

28 37 Datter av Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Therese Karlsen, f. 14/ Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Oppfostret hos sine mor-foreldre på Higraff. Ble gift med: Vilhelm Heinrich Friedrich Wolters, f. 29/ Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Tysk Statsborger. 1. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/ Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/ Begge barna er fødte, og døpte i Sarstedt. Adressen til denne familien var, 1974: 3203 Sarstedt, Uhlandstr. 5, Deutschland. NB. Therese Karlsen, hadde en førekteskapelig sønn, født ca Faren var antagelig en tysk okkupasjonssoldat. Sønnen ble senere satt bort til oppfostring hos en familie i, eller i nærheten av, Narvik. Flere opplysninger om dette har vert umulig å få fatt i, men overleveringene sier at moren har vert på besøk hos denne sønnen, men vedkommende ville ikke ha noe med henne å gjøre. Datter av, Therese Karlsen, Higraff, Hadsel. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/ Sarstedt. Hildesheim kommune, Tyskiand. Døpt i Nicolai kirke, Sarstedt. Ble gift med: Vilfred Herrmann Ferdinand Klepproth, f. 16/ Hannover. Døpt i Hannover. Prokurist. 1. Frank-Wilhelm Tauscher Klepproth, f. 18/ Hildesheim. Døpt i Sarstedt kirke. Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, i Tyskland. NB. Overleveringene sier at Gisela er skilt, grunnet sin mann's drukkenskap, og er nurnere (1976) gift på nytt. Sønn av, Therese Karlsen. Higraff, Hadsel. Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/ Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Tyskland. Bankmann. Gift med: Elfi Annemarie Helene Daleski, f. 9/ Hildesheim kommune, i Tyskland. Døpt i Sarstedt kirke. 1. Kirsten Wolters, f. 17/ Hildesheim kommune. 2. Karen Wolters, f. 12/ Begge barna er døpte i Sarstedt kirke. Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, Tyskland. NB. Opplysningene om disse familiene er hentet fra, Therese Karlsen.

29 38 Datter av, Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Jenny Karlson, f. 30/ Higraff, Hadsel. Oppfostret hos sine farforeldre på Laupstad, Vågan. Ble gift med: Leif Selstad. Antagelig fra Vågan kommune. Dette ekteparet har 2 barn sammen, og bodde, 1974 : Hans Chr. Størmersgt., 8300 Svolvær. Sønn av, Ragnhild Nilsen. Higraff, Hadsel. Reall Karlsen, f. 26/ Higraff, Hadsel. Vokste opp hos sin far og sin stemor, på Stokmarknes. Gift med: Eva Karlsen, f. 1/ Svolvær, Vågan. 1. Yngrve Karlsen, f. 9/ Hadsel. 2. Kari Therese Karlsen, f. 1/ Ant. Vågan. Denne familien bodde en tid i Svolvær, men flyttet senere til Sortland, i Vesterålen. Datter av, Birger Rekhoff Nilsen. Higraff, Hadsel. Alvilde Nilsen, f. 13/ Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Lærer, fra Tromsø lærerskole, Pensjonert i Ankenes, Døde, 5/ Gravlagt på Bjerkvik kirkegård, 13/ Var gift, 15/7-1929,med: Mikkel Blom Markussen, f. 18/ Seines. Ankenes kommune. Døpt i Ankenes kirke. 1. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/ Seines. Ankenes. 2. Ellen Paula Markussen, f. 10/ Adressen til denne familien, 1975: Rute 7050, 8500 Narvik. Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/ Seines. Ankenes kommune. Døpt i Bjerkvik Kapell,. 12/ Gift, 6/8-1955,med: Rolf Kvernelv, f. 22/ Nordreisa. Døpt i Nordreisa kirke. Deres barn. 1. Mikal Kvernelv. f. 25/ Døpt i Bjerkvik kirke, 18/ Havard Inge Kvernelv, f.13/ Nordreisa kommune. Døpt i Nordreisa kirke, 27/ Denne familien bodde, 1975, på Stranda, 8520 Ankenesstrand. Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Forts.

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Langs Haugnesveien og Snarveien

Langs Haugnesveien og Snarveien Gnr. 52 Østre Salberget vig, Magnus Bergiton Rasmassen, og kona hans, Eueline (Lina) Marie Røsnes (par 1918). Lina var søster til Rolf Røsnes (se gnr. 53) og Ragna Røsnes (se gnr. 58). Magnus begynte som

Detaljer

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot,

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot, Årgang.2013 Nummer. 3 Dato:15 juli 2013 Slektsforum Karmøy Ansvarlig for utgivelsen - Kjell Gunnar Angelund S P E C I A L P O I N T S O F I N T E R E S T : Speakers Corner -side 2 Veim- side 6 Utvik fra

Detaljer

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008.

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. Carl Bertheussen - Jens Solvang KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II Gårdshistoria av Jens Solvang Utgitt av Lenvik og Tromsø kommuner

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910 Slektssaga Fra Gangsaa til Vognmannsgaten Heimegarden på Gangsaa Til byen B. Andersen etter original Støa og Skåran i Mandal ca 1910 2 Arvid Andersen Kungsgatan 24 453 33 Lysekil Sverige Tel: +46(0)523

Detaljer

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Jogeir Nicolai Stokland, mars 2015 Oslebakke har vært et økonomisk sentrum på Veierland gjennom store deler av seilskutetiden som varte fram til slutten av 1800-tallet.

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

ULSTED-SLEKTEN 1 FRA. ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624. til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge

ULSTED-SLEKTEN 1 FRA. ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624. til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge ULSTED SLEKTEN FRA ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624 til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge Her er litt historie og mye slekt gjennom 385 år ULSTED-SLEKTEN 1

Detaljer

Jonette Pauline Andreassen

Jonette Pauline Andreassen Jonette Pauline Andreassen Faktaboks om Gisken Wildenvey: Født 23. mars 1892 i Austnesfjorden Lofoten i følge kirkeboka. Født 23. mars 1895 etter egen tidsregning. Døpt Jonette Pauline Andreassen. Brukte

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Aner til Arve Holst. Han giftet seg med 3 Anna Idland, født 13 nov 1916. Bor i Stokke. Foreldre

Aner til Arve Holst. Han giftet seg med 3 Anna Idland, født 13 nov 1916. Bor i Stokke. Foreldre 1. Arve Holst, født 13 jan 1911 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark, 1 yrke hvalfanger, død 11 aug 1994. 2 Var først hvalfanger og jobbet senere på verksted ved Sandefjord. Bodde i Stokke. Han giftet seg med

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 Dette er det jeg så langt vet om min Mors famile/slekt fra Rævesand, Tromøy LOVISE KRISTINE JENSEN og NILS TORUP NILSEN Nilsen slekten - Rævesand, Tromøy- side

Detaljer

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg.

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 1 2010 Den store gleden Jeg har skrevet ei bok som heter Den doble sorgen. Det er noen år siden nå, og enda flere år siden jeg opplevde det

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Redaksjon og tekster KÅRE RAUØ

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG.

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 2 2013 Sommerandakt Da jeg skriver denne andakten til sommernummeret av kirkebladet er det tidlig søndag morgen, 1. pinsedag, 19. mai. Utenfor

Detaljer