Register. Over B U D A L S F O L K E T. fra Samlet, og bearbeidet. Obert L. P. Pettersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Register. Over B U D A L S F O L K E T. fra 1756. Samlet, og bearbeidet. Obert L. P. Pettersen ------------------------"

Transkript

1 Register Over B U D A L S F O L K E T fra Samlet, og bearbeidet Av Obert L. P. Pettersen Til minne, samhørighet, og indentifikasjon Scannet og redigert av Per-Sverre Budahl, 29. okt

2 Forord. Interessen for sin egen nærmeste slekt, er vel for de fleste av oss, noe som først kommer i en mer moden alder. Men når det gjelder vårt folk (Budals-Adelen) har denne interessen, så vidt meg bekjent, aldri resultert i at noen har ført disse i penn. Dette er da en av grunnene til at jeg, uoppfordret påtok meg dette arbeidet. Resultatet ble da som foreligger. Når det gjelder opplysningene om de nålevende, har jeg stort sett, innhentet disse gjennom forskjellige kontakter, med hver familie. Betreffende de tidligere generasjonene, er opplysningene om de fleste av disse, heller sparsomme. Dette skyldes at kirkebøkene for Vågan prestegjeld, fra 1865, og bakover, er gått tapt ved brann. Ellers er en hel del dataer hentet fra offentlige arkiver, samt overleveringer, og andre kilder. Bare noen få av de opplysningene som står oppførte her, har jeg kunnet kontrollere riktigheten av selv. Det resterende, uansett hvorfra det skriver seg, er bare gjengivelser, og må derfor stå for hva det er. Mange vil kanskje savne den vanlige anetavlen, eller slektstreet, og likedan den tradisjonelle nummereringen av hver generasjon, og av hver person, med tall, og bokstaver. Grunnen til at jeg har valgt å utelate dette, er det merarbeidet dette ville medføre. Men selv for den som er helt ukjent med den oppsettingen jeg her har benyttet meg av, vil det forhåpentlig ikke by på noen større vanskeligheter å finne fram til sine aner, i rett opp, og nedadstigende linje. Dette hovedsakelig gjennom at det foran hver familie, er oppført den av foreldrene som stammer fra denne slekten. Videre er den eldste av hver søskenflokk satt opp først, og dennes etterkommere med altid den eldste først. Noen vil kanskje også savne en mere utfyldig beskrivelse om hver person, og familie, men da dette også ville føre for langt, har jeg forståelig utelatt dette. Jeg tenker nu på hvert medlems (voksen) utdannelse, stilling, o.s.v., - samt familiens felles boplass, eiendom, matrikkel, arvelott, etc, Jeg håper derfor at dette ufullstendige oppsettet, av felles aner, og deres etterkommere, kunne tjene til, både grunnlag, og ansporing, for den som hadde interesse av å gjøre dette bedre. Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at, ikke alle de personene som er oppførte i dette registret, er av var ætt, - men kan være inngiftet, - og ellers blitt nevnt i samme forbindelse. Til slutt vil jeg takke alle de som har hjulpet meg med opplysninger til dette arbeidet, - samt rette et spesiell takk til ekteparet, Gudrun, og Peder J. Jacobsen, Budal, og til Mrs, Olga Budal (Vancouver, Kanada), - for deres uvurderlige støtte. Dette registret er tilkommet som et resultat av ca. syv års arbeide, uten noen form for økonomisk støtte, - noe som igjen har begrenset arbeidets omfang. Skårer, mars, Obert L. P. Pettersen.

3 12 Hans Hermandsen, f. ca Ørsnes. Vågan. Fisker, og kårmann. Gift her for 3.gang, med: Elisabeth Andersdatter, f. ca Antagelig fra Vågan. Deres barn, 1. Rasmus Hansen, f. ca Vågan. Stedatter: Benthe Kristina Rasmusdatter, f, ca Stesønn: Iver Pedersen(ev. Persen), f. ca Hans Hermandsen's datter, antagelig fra et tidligere ekteskap: 1. Anne Helena Hansdatter, f. ca I folketellingsprotokollen fra 1801, finnes denne familien boende på Ørsnes (nær Kabelvåg?), i Vågan. Hans Hermandsen er der oppført som fisker, og holder av en parsell. Kreaturbestanden var 2 kuer. Benevnelsen Holder er spesiell nordnorsk og kan vel nærmest betegnes som kårmann. Nevnte parsell, har antagelig blitt tatt av, fra et større bruk, sannsynligvis i forbindelse med deling av boet etter hans 2, ekteskap. Ad folketellingen fra Ørsnes, i Vågan. Matrikkel nr. 7: Abel Persen(Pedersen),f. ca Ørsnes, Vågan. Husmann. Døde etter l.gang gift med: Anne Helena Hansdatter, f. ca Andfinnviken, Brettesnes, Vågan. Døde, 3/ gang gift her. Datter av: Hans Hermandsen, f. ca. 1756, Vågan. Morens navn vites ikke. 1. Anne Bergitte Abelsdatter, f. ca Pauline Dorothina Abelsdatter, f. ca Per(Peder) Abelsen, f. ca Martha Abelsdatter, f. ca Johannes Abelsen, f. ca Denne familien bodde i 1801, på Ørsnes i Vågan. Seriere flyttet de, og bodde i 1803, på Finnesset. (Vågan). Skiftet etter, Anne Helena Hansdatter, ble påbegynt, 21/4-1820, og avsluttet, 23/ En finner ikke skiftet etter, Abel Persen, i tidsrommet: NB. Overstående opplysninger er hentet fra, Statsarkivet i Trondheim.

4 13 Sønn av Abel Pedersen (Persen), Ørsnes, og hustru, Anne Helena Hansdatter, Andfinnviken, Brettesnes. Begge fra Vågan.- Per Abelsen, f Finnesset, Vågan. Gårdbruker, selveier og forpakter. Døde i Vestpollen, Vågan, 6/ Begravet og jordfestet, ved Vågan kirke, 13/ Ble gift i Vågan, 9/1-1824, med: Elisabeth Danielsdatter, f Liland (Laupstad), Vågan. Datter av: Daniel Jacobsen, og hustru, Anne Dorthea Christensdatter. Begge fra Liland. Vågan. 1. Jacob Person, f. 18/ Andreas Person, f. ca Anna Dorthea Persdatter, f. ca Døde, ca Denne familien bodde først i Kabelvåg, hvor Per Abelsen ved giftemålet, var strandsitter. Senere kjøpte han eiendommen, Vestpollen, som sønnen, Andreas Persen overtok. På sine eldre dager var, Per Abelsen, forpakter av Statseiendom i Kabelvåg. Denne eiendommen, som etter overleveringene, var kirkegods, ble senere kjøpt av Per Abelsen. På samme eiendom bodde vedkommende, i sine siste år, hos sin datter: Anna Dorthea, som da var gift med en, Hans Andreas Hansen, fra Bergen. Denne drev da bakeri i samme bygningen. De fleste opplysningene en har om, Per Abelsen, er i hovedsaken overleveringer og må tas for hva de er. Men videre, i følge disse, skal Per Abelsen, ha vert glad i det sterke. Men en ting er i hvert fall sikkert Per Abelsen, må ha vert en meget dyktig forretningsmann. Allerede som 2låring, er han strandsitter, og senere, i ganske unge år, er han selveiende gårdbruker - for til slutt, ved sin bortgang, å være en velholden mann. Betreffende hans barn, var trolig disse flere enn de som her er oppgitt, men da kirkeboken for Vågan ikke går lengre enn til 1865 (de andre gikk tapt ved brann i prestegården) - er det vanskelig å få kjennskap til flere opplysninger om dette. Hans elste barn, sønnen: Jacob Persen, må ha vært et førekteskapelig. Vedkommende ble da satt bort til oppfostring hos sin morbror, Peder Danielsen, og hustru, Sara, som da bodde i Sløvra, Hadsel kommune. Disse hadde ingen barn selv, men fostret opp i alt, 12 stykker. En av disse var en, Johanne Pedrikke Wedding Olsdatter, som senere ble hans hustru. Dette omhandles senere i registret. I folketellingsprotokollen, fra 1865, finner en Per Abelsen, med hustru, bosatt i Kabelvåg. Deres tjenestepike var en, Henriette Henriksdatter, f I samme hus bodde også hans datter, Anne Dorthea Persdatter, med ektemann, og barn. Deres tjenestepike var en, Albertine Hansen, f. l845. Videre bodde der en enke, Maren Abelsen, f. 1824, i samme huset, som overleveringene sier, var mor til en av Per Abelsens barn: Andreas Persen? Familienes besetning var: 2 kuer,6 sauer, og 2 griser. NB. Hans Andreas Hansen, og Albertine Hansen, var søsken.

5 14 I folketellingsprotokollen fra 1801, finner en fra, Liland (Laupstad), Vågen. Matrikkel nr. 21:- Daniel Jacobsen, f. 1749, Vågan. Husmann og fisker,- 2.gang gift, med:- Anne Dorthea Christensdatter, f Vågen. l.gang gift her. Deres barn: 1. Peder(Per) Danielsen, f Jacob Danielsen, f Karen Susanne Danielsdatter, f Christian Danielsen, f Erling(Elling) Danielsen, f Elisabeth Danielsdatter, f. 1790, ev Dina Danielsdatter, f Logerende Thomas Eriksen, f Denne familien bodde på Liland, i NB. Det er trolig at familien hadde flere medlemmer, barn, men dette har vert uråd å skaffet flere opplysninger om. Det eneste sikre en vet om barna er, at to av disse gifte. Peder Danielsen. Bosatt i Sløvra, Hadsel, og datterens Elisabeth Danielsdatter, gift og bosatt først i Vestpollen, og senere i Kabelvåg.

6 15 Sønn av, Per Abelsen, Finnesset, v/kabelvåg og: hustru, Elisabeth Danielsdatter, Liland, Laupstad. Begge fra Vågan. Jacob Persen, f. 18/5-l8l8. Vestpollen, Vågan. Døpt, 11/ Vakksinert, 20/ Oppfostret hos sin onkel, Per Danielsen, fra Liland, men bosatt i Sløvra, i Hadsel. Konfirmert i Hadsel, Gårdbruker, (selveier), og fisker. Døde, 25/ Begravet på Hadselsand gravplass, 3/ Gravstøtten var intakt i Ble gift i 1843,med: Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, f. 4/ Årnøya, Hadsel. Døpt, 17/ , i Hadsel. Datter av: Olai Berg Knutsen, Brettvika, og hustru: Else Caterine Audunsdatter, fra Årnøya. Begge fra Hadsel. Oppfostret hos: Per Danielssen, og hustru, i Sløvra. Konfirmert, 23/6-1839, Hadsel. Døde av brokk, 25/ Begravet på Hadsel kirkegård 2/ Deres barn: 1. Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Nils Martin Jacobsen, f. 8/ Anne Birgitte Jacobsdatter, f. 9/ En gutt, som Døde i ganske ung alder. 5. Seberg Nikolai Jacobsen, f. 11/6-1852, 6. Martin Bertinius Jacobsen, f. 2/ Emelie Olea Jacobsdatter, f. 26/ Paul Laurits Jacobsen, f Edvard Johan Jacobsen, f. 31/ Denne familien bodde først i Sløvra, Hadsel, men flyttet senere til Budalen, som ekteparet bygslet av: Ole Larsen, Varden, Laupstad, Vågan. Budalen ble i 1887, kjøpt av, Jacob Persen, og svigersønnen, Anton Kristensen, gift med, Anne Birgitte Jacobsdatter. Eldste sønnen, Peter Ribe Jacobsen, ble da tildelt eiendommen, Kinnarskolten. Budalen har antagelig i eldre tider vert brukt som sommerbeite til husdyrene. Derav navnet. Ekteparets eldste barn, Peter Ribe, er født i Sløvra, men det er ukjent hvor de andre av deres barn er fødte. Overleveringene forteller at, Jacob Persen, var en meget forstandig mann, men hadde et heftig temperament, men som sjeldent viste seg som sinne. Hans slagord var: Han trodde seg ikke å være tildelt så mye forstand, men ville prøve å bruke det han hadde fått tildelt, så langt evnen rakk. Under folketellingen i 1891, hadde familien følgende besetning. 1 hest, 4 kyr, 15 sauer, 5 gjeiter, og 1 gris, samt 9 tønner settepotet.

7 Sønn av, Jacob Person, Vestpollen. Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya, Hadsel. 16 Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Sløvra, Hadsel. Døpt, 11/6-1843, og konfirmert i 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangskarakter fra folkeskolen var: Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel. Døde, 9/5-1919, På Eidet, Laupstad, - og ble begravet, 18/5-1919, på Kvalvika gravplass, Vågan. Ble gift i Hadsel kirke, 1.gang 3/12-l869, med: Johanne Sofie Korneliusdatter, f. 6/ Ånstad, v/melbo, Hadsel. Døpt, 20/7-1845, i Hadsel. Datter av: Gårdbruker, Kornelius Andersen, f. 1800, og hustru, Hanna Pernille Madsdatter, f. l8l5. Gift i Hadsel kirke, 25/ Begge fra Kvitnes, i Hadsel. Døde i barselseng, l7/ Begravet på Hadsel kirkegård. Deres barn: 1. Anna Ernelie Pettersen, f. 27/ Sofie Kornelia Pettersen, f, 1/6-1869, 3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder. 4. Hanna Margrethe Pettersen, f. 5/ Peder Joakim Pettersen, f. 19/ Døpt, 26/ Døde i meget ung alder.- 6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen, f. 8/ John Sigvald Pettersen, f. 17/ En gutt. Døde ved fødselen, 17/ Denne familien bodde på eiendommen Kinnarskolten, i Budalen, (Austvågøy), Hadsel kommune, og prestegjeld. Eiendommen var frikjøpt av ektemannens foreldre, og overdratt sønnen. Grunnet sin kropps-størrelse, ble Peter kalt Stor-Petter. Overleveringene forteller at vedkommende hadde stor kroppsstyrke, og at han, under en Lofotsesong, i Henningsvær (på Sauøya), skal ha båret en stor steinhelle, som flere voksne menn sammens ikke klarte å flytte. Stor-Petter var for øvrig en meget allsidig mann, og var foruten fisker, og Gårdbruker, både skomaker, skredder, tømmermann, møbelsnekker, og klokkereparatør. Videre var han ganske belest, og kunne sikkert av sin samtid blitt betegnet som intellektuell, men da han splittet seg på så mange felt, klarte han aldri å drive det til noe, i noen retning. Han var derfor en meget dårlig familieforsørger, og heller ikke så lite sta, og egosentrisk. Han ble i sine siste leveår, underholdt av det offentlige, og pleiet av sin yngste datter, Fernanda. Sin første hustru, behandlet han meget diktatorisk, i motsetning til den kvinnen han senere ble gift med.

8 17 Ad Johanna Sofie, og Peter Ribe Jacobsen's barn. 1. Anna Emelie Pettersen. Det er ukjent hvor det ble av henne, etter at moren gikk bort. Mest trolig ble hun tatt hand om av sitt morfolk, på Hadseløya. Hun ble sanere gift, og bosatt i Bø, i Vesterålen. De siste årene av sitt liv, var hun mentalt ubalansert. 2. Sofie Kornelia Pettersen. Født halt. Oppfostret hos sin farfar, etter morens bortgang. Flyttet senere til Bø, i Vesterålen. Ugift. Hadde tre barn. 3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder. 4. Hanna Margrethe Pettersen, Ble etter morens bortgang, oppfostret på Ånstad, antagelig hos sitt morfolk. Utlært jordmor. Tjenestegjorde i Gimsøy, i Lofoten. Døde, 23/7-1939, på Moen i Målselv (Troms), etter oppnådd aldersgrense. Begravet på Tajordet gravplass. Støtten stod i Ugift, og barnløs. 5. Peder Joakim Pettersen. Døde i meget ung alder. 6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen. Ble etter sin mors bortgang, oppfostret, hos en slektning på farsiden, Simon Dalhaug, i Austnesfjorden. Vågan. Var gift 4 ganger, og antagelig smittebærer til den sykdommen, tuberkulose, som kostet så mange av hans nærmeste livet. 8. John Sigvald Pettersen. Ble etter morens bortgang, oppfostret hos sin farfar, i Budalen. 9. En gutt, døde ved fødselen. Navnløs, Tvillingbror til, John. NB. Plasseringen av barna: 3. Sigvart, 5. Peder Joakim, og 6. Johan, i søskenflokken, er uvilkårlig. Etter at Stor-Petter, ble enkemann, 1. gangen, fikk han en Sønn: Fast-Martin Pettersen. Denne døde umiddelbart etter fødselen. Moren var en, Larine N. Pedersdatter, f i Vågan, og tjenestejente hos eieren, Ole Larsen, av gården Varden, på Laupstad, Vågan. Overleveringene vil ha det til at, Stor-Petter, var far til 20 barn, men bare 19 er en kommet fram til gjennom granskning. Støtten på graven hans, ble bekostet av hans barne-barn, og satt dit i 1973.

9 18 Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Anna Ernelie Pettersen, f. 27/ Budalen, Hadsel. Døpt, 7/ Døde, Begravet i Bø, Vesterålen. Gift med: Oluf Jensen, fra Skagen. Bø i Vesterålen. Døde, 1942, i Sommers, Montana. U.S.A. Deres barn: 1. Johan Paul Jensen, f. 24/ Døde, 25/6-19l4, Ingen barn. 2. Olav Arnt Jensen, f. 31/3-l891. Barn. Se videre. 3. Jens Johan Jensen, f. 8/ Døde i U.S.A., Barn. 4. Dagny Jensen, f. 5/ Døde i U.S.A.,1966. Barn. 5. Arne Jentoft Jensen, f. 25/ Døde av tuberkulose. Ingen barn. 6. Agnes Karine Jensen, f. 11/ Døde, 6/ Mary Jensen, f. 4/ Døde, 28/ Denne familien bodde antagelig på Skagen i Bø, Vesterålen. NB. Oluf Jensen, reiste første gangen til Amerika, etter 1905, og kom tilbake i Etter et kortere opphold hjemme, reiste han for godt, i 1913, før dere yngste barn ble født. Grunnen til at ektemannen reiste fra sin familie, var i begge tilfellene den, at hustruen var noe mentalt ubalansert. Denne sykdommen ble først merkbar, etter 1900, og økte deretter i styrke. Det er ukjent om hun var til behandling, men hun ble aldri frisk Ekteparets barn, nr. 3: Jens Johan Jensen, emigrerte senere til Amerika, hvor han ble gift med en, Jensine. Disse fikk 2 barn sammen, og bodde i Sommers, Montana. Her bodde enken i Ekteparets barn nr. 4: Dagny Jensen, reiste også til, Amerika, hvor hun ble gift, og hadde 5 barn. Bortsett fra barn nr. 2: Olav Arnt Jensen, er overstående alt en vet om denne familien, og dens etterkommere.

10 19 Sønn av, Anna Emelie Pettersen. Budalen, Hadsel Olav Arnt Jensen, f. 31/ Skagen, Bø i Vesterålen. Postmann. Gift 1. gang, med: Eline Robertsen, fra Skjæringstad. Bø, Vesterålen. Deres barn: 1. Roar Martin Jensen, f. 14/ Adresse: Anemoneveien 17, 320O Sandefjord. 2. Solveig Jensen, f. 21/ Gift Oredson. Postboks 2523, Gyvik, Sibhult, Skåne, Sverige. 3. Johan Jensen, f Døde, Judith Jensen, f. 1/4-1938? Gift Håland. Adresse Furukollen Laksevåg, Bergen, Denne familien bodde på Skagen, Bø kommune, Vesterålen. Olav Arnt Jensen's 2.ekteskap, med : Marie Kristiansen, fra Igeland, Ibestad (Ivarstad), Troms. Deres barn: 1. Ingbert Jensen, f. 19/ Laila Jensen. Døde 1 år gammel. Denne familien bodde også på Skagen, i Bø kommune, Vesterålen. NB. Sønnen, Ingbert Jensen, var i 1974 ugift, og hadde heller ingen etterkommere. Olav Arnt Jensen, ble senere enkemann for 2. gang og giftet seg på nytt, for 3. gang, men det er ukjent når tid hans 2. hustru døde. En har heller ikke kjennskap til navnet på hans siste hustru, men disse bor nu (1974), på ektemannens gamle eiendom, på Skagen. Ekteparet var religiøse, og ville nødig gi flere opplysninger om hans tidligere barn.

11 20 Datter av, Peter Ribe Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Sofie Kornelia Pettersen, f. 1/6-1869, Budalen, Hadsel. Døpt i Hadsel, 26/6-1870, Født halt. Ugift. Hennes utenomekteskapelige barn: 1. Peder Lorentsen Hole, født i Bø kommune. Vesterålen. Var gift og bodde på Ringstad, i Bø. Hadde ingen barn. Fisker og Gårdbruker Døde, Farens fulle navn er ukjent. 2. Sigrid Julie Bredesen, f. 14/11, Bø kommune. Vesterålen. Datter av: Ingvald Bredesen, Døde, Gift, og hadde ett barn. 3. John Bredesen. Født i Bø kommune. Døde i meget ung alder. Sønn av: Ingvald Bredesen. Sofie Kornelia Pettersen, bodde med sine barn, i Bø kommune hvor alle var fødte, og døpte. Her ble både hun, og barna, Peder og John gravlagte. Datter av, Sofie Kornelia Pettersen. Budalen, Hadsel. Sigrid Julie Bredesen, f. 14/ Døde, 1953, i Trondheim, ble kremert der. Gift med: Emil Andreas Windsheimer, Deres barn: f. 17/ Frankfurt am Main. Tyskland. Skredder. Kom til Norge, mellom begge verdenskrigene. Døde, 16/2-1973, i Trondheim, hvor også begravet. 1. Kåre Frans Windsheimer, f. 31/ Trondheim. Døpt i Bakke kirke. Forretningsmann. Gift med: Irene Aas, f. 20/ Skjervøy, Troms. Deres barn: 1. Bertil Windsheimer, f. 18/ Skjervøy, Troms. Denne familien bodde, 1974, i Klostersgaten 23. Trondheim. Ad Sigrid, og Emil Windsheimer, bodde disse i Trondheim, bortsett fra en tid under den 2.verdenskrigen, da mennene ble mobilisert for den tyske krigsmakt. Dette etter at Norge ble okkupert. Hustruen og sønnen ble da en tid tvangsflyttet til ektemannens hjemsted i Tyskland.

12 21 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Teodor Poppe Pettersen, f.8/2-l879. Budalen, Hadsel. Døpt, 10/ Ble, etter sin mors bortgang, oppfostret hos en slektning på farsiden: Simon Dalhaug, Austnesfjorden, Vågan. Døde i april gang gift med: Julie Fransen, fra Austnesfjorden, Vågan. Datter av: Andreas Olsen, Higraff, og Hanna Olsen, Budalsnesset. Begge fra Hadsel, og ugifte. Deres barn: 1. Hallfrid Pettersen. Døde ca. 12 år gammel. Teodor Poppe Pettersen's 2. ekteskap, med: Hilda Jacobsen, fra Budalen, Hadsel. Datter av: Edvard Johan Jacobsen, Budal, og Hanna Olsen (datter av: Hans Olsen), Budalsnesset. Begge fra Hadsel. Deres barn: 1. Agnes Pettersen, f,14/ Julie Pettersen, f. 15/ Trygve Pettersen. Denne døde meget ung. De to første barna, av andre ekteskapet, var delvis noe mentalt bakenfor, og kunne ikke ta vare på seg selv. Ad moren, Hilda, skal denne ha hatt et førekteskapelig barn, som døde ganske tidlig. Teodor Poppe Pettersen's 3. ekteskap, med: Agnete Hansen, f. l892, Bø, Vesterålen. Datter av: Hamie Olsen, og Hartvig Hansen. Begge fra Bø kommune, Vesterålen. Agnete døde i Deres barn: 1. Helge Pettersen, f, 1917 Døde ganske ung. 2. Hammon Hartvig Pettersen, f. 26/ Bjørnskinn kommune. 3. Petter Normarm Pettersen, f. 22/ Torstein Angell Pettersen, f. 2/ døde Teodor Poppe Pettersen's 4. ekteskap, med: Elene Clausen, f, l883 Nordmjele, Dverberg kommune, Andøya. Hennes 1. Ekteskap. Hun Døde i NB. Teodor Poppe Pettersen, bodde med sine familier, på forskjellige steder. Hovedsakelig på Buksnes, i Bjørnskinn) kommune, og til sist i Svolvær, Vågan. Av alle hans barn, var det bare en som giftet seg, og fikk etterkommer, men dette barnet, en gutt, døde i 17 årsalderen. Dermed dør denne grenen av slekten ut. De av barna som levde opp, kan nevnes, Agnes, og Julie, som (1974) begge var på et hjem i Vågan. Videre sønnen Hammon, som er forretningsmann, og bor i Svolvær, og til sist, Petter Normann, som er ansatt i en av Statsetatene, og bor under følgende adr: Terassehus nr, 35 Ljabru, Nordstrandshøgda, 0slo, Privat tel.:

13 22 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. John Sigvald Pettersen, f. 17/ Budalen, Hadsel. Døpt 21/ Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde 31/ Begravet på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift med: Ragna Sofie Edvardsen, f.25/ Hudalen. Hadsel. Datter av: Sofie og Randor Edvardsen. Liland. Vågan. Døde 25/ Deres barn: 1. Sverre Pettersen, f. 16/ Hulda Pettersen, f. 14/ Døde, 14/ Denne familien bodde på Eidet, Laupstad, i Vågan kommune. Sønn av, John Sigvald Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Sverre Pettersen, f. 16/ Eidet, Laupstad, Vågan. Gårdbruker, (selveier), og fisker. Gift med: Kerstin Jensine Helena Eilertsen, f. 1/ Laukvik. Lofoten, Hennes 2. ekteskap. Deres barn: 1. Torgeir Pettersen, f.3/ Roger Pettersen, f.31/ Synnøve Pettersen, f.14/ Stig Pettersen, f.11/ Denne familien bodde på, Eidet, Laupstad, Vågan. Kerstin Jensine Helene Eilertsen's 1. ekteskap, med: Kåre Sivertsen, f.4/ Laukvik, Lofoten. Deres barn: 1. Åsmund Jan-Erik Sivertsen, f.27/ Laukvik, Lofoten. Familien bodde i Laukvik. Ekteskapet ble oppløst ved skillsmisse, og moren fikk foreldreretten til barnet.

14 23 Sønn av, Jacob Persen, Vestpolen, Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya. Hadsel. Peter Ribe Jacobsen, f. 1/ Sløvra, Hadsel, Døpt, 11/6-1843, og konfirmert, 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangseksamen fra folkeskolen var: Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel, Var best kjendt under navnet, Stor-Petter, Døde, 9/5-1919, på Eidet, og ble begravet, 18/5-19l9 på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift for 2.gang, med: Lovise Ellerine Olsdatter, f. 17/ Barøya, Lødingen. Døpt, 23/7-1865, i Lødingen kirke. Datter av: Ole Olsen, fra Nordre Bergenhus Amt, og hustru, Pernille Johanne Mortensdatter, fra Kvitvær i Nesna. Døde, 5/1-1911, på Eidet, og ble begravet på Kvalvika gravplass. Vågan. Graven ble avmerket med kors i Deres barn: 1. En gutt. Dødfødt, ca Obert Handroff Pettersen, f. 28/ Torvald Leopold Pettersen, f Døde, Torleif Bang Pettersen, f. 1/ Emigrerte tidlig til Amerika, hvor han drev fiske. Ugift. Ingen etterkommere. Døde, i Seattle, 16/ Torvald Hvedding Pettersen, f. 7/ Perly Charlotte Pettersen, f. 4/ Gift med en, Gudmund Gudmundson, fra Island. Ekteparet bodde like utenfor Reykjavik, men hadde ingen barn sammen. Døde, 1943, og ble begravet på Island. 7. Fernanda Pettersen, f Døde samme året. 8. Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/ Torstein Krogh Pettersen, f. 16/ Etter først å ha bodd på Leirvikhaugen (Higraff), Hadsel, en kort tid, flyttet familien til Eidet, Laupstad, Vågan, hvor da (ekteparet), bodde resten av sitt liv. Ektemannens yrke var i hovedsaken skomakring, og fiske. Overleveringene forteller at, ektemannen satte navn på alle sønnene, mens hustruene, gav navn til døtrene. Etter å ha blitt enkemann, for første gang, solgte Stor-Petter, sin eiendom Kinnarskolten, til en yngre bror, Seberg Jacobsen. Barn nr.4: Torleif B., emigrerte til U.S.A., ca

15 24 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Obert Handroff Pettersen, f. 28/8-l887. Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirke. Var høy av vekst, og kroppslig ganske sterk. Emigrerte tidlig til U.S.A., antagelig like før den 1. verdenskrigen. Døde i forbindelsen med en brann i Chicago. Var gift med en kusine av seg på morsiden. Amanda Johansen, f Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Døpt antagelig i Hadsel kirke. Datter av: Sebor Petrine Olsdatter, fra Barøya, Lødingen, (Se slektsregistret over Barøy-folket, side 4,106,107,108 og 109), og Johan Nilsen, fra Higraff, Hadsel. Emigrerte med sine foreldre til Amerika, antagelig noen år før den 1. verdenskrigen. 1. Wilma Pettersen, f Antagelig født i Chicago. Ble senere gift med: Stanley Strum. Antagelig fra Seattle. Sistnevnte ektepar bodde, 1975, under adresse: 1912 N.W. 73rd. Street. Seattle. Washington U.S.A. Det er ukjent om disse har barn sammen. NB. Opplysningene om denne slektsgrenen er svært mangelfulle, da brevkontakten mellom de to ovennevnte ektepar, og den nærmeste slekten i Norge, har vert ganske liten. Før Obert H. Pettersen, reiste til Amerika, var det på tale at han skulle kjøpe en av gårdene på Barøya, men dette satte hans far seg imot, og slik ble det. Like etter reiste vedkommende til Amerika, antagelig til sin tantes familie der. Her traff han altså sin kusine, som han senere ble gift med. Det er videre ukjent når tid Obert H, døde, men antagelig i 30-års-alderen. Etter ektemannens bortgang, tror en at hustruen reiste til hans bror, Torleif Bang, som bodde på Vestkysten, Seattle. Her var hun til sin død. Senere tok datteren vare (stellte) på sin farbror's hushold.

16 25 Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Torvald Hvedding Pettersen, f.7/10-l894. Eidet, Laupstad, Vågan. Antagelig døpt i Vågan kirkesogn. Sjømann, og fisker. Deltok i Lofotfisket tre vintrer før sin konfirmasjon. Var etter sin mor's bortgang, delvis hos sitt skyldfolk på Dalhaug, og hos sin halvbror, Teodor Poppe Pettersen, da bosatt på Hinnøya, Vesterålen. Døde, 3/ Ble begravet, 8/8-1972, på Vinje gravplass, i Bø, Vesterålen. 1.gang gift med: Ovidie Petrine Blom, f. 18/ Åselva, Lonkanfjorden, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirkesogn. Datter av Ole Johan Blom, Hellnesset, Vågan, og hustru, Oline Marie Gregusdatter, Lonkan, Hadsel. Dette er hennes 1. ekteskap. 1. Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/ Torbjørn Olav Pettersen, f. 10/ Denne familien bodde først på Buksnesstrand, i Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, hvor også begge barna ble født, men flyttet senere til Kvitnes i Hadsel. Her bodde de en kort tid, inntil de på nytt bosatte seg på Buksnesstrand, også denne gangen hos hustruens eldre søster, Andora Blom, og ektemann, Ludvik Larsen. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse, og barna ble i 1931, satt bort til oppfostring. Den eldste kom til en familie på Åknes, og den yngste ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, på Skjoldehamn. Begge steder i Bjørnskinn kommune. Torbjørn fikk, gjennom adopsjonen, og dåp, sine adoptivforeldres etternavn, Skjolde. Etter skilsmissen fra, Ovidie Petrine Blom, reiste Torvald Hvedding Pettersen, som da var meget syk (hjertefeil), til en slektning av seg, søstersønn, som bodde på Ringstad, Bø i Vesterålen. Her bodde han i flere år. Senere giftet han seg for 2.gang, med en kvinne fra Ringstad: Hilma Nilsen. Tidligere ugift. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, og bodde i eget hus på Ringstad. Etter ekteskapets oppløsning, reiste Ovidie Petrine Blom, til Målselv, hvor hun arbeide en tid. Senere reiste hun til Oslo, hvor hun oppholdt seg i flere år, til hun ble gift for 2.gang, med: Trygve Bakke, fra Drammen. Konditor. Også han hadde vert gift tidligere, og hadde flere barn i sitt 1. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen. Disse bodde i 1975, ved Steinsfossen, i Vennesla, like utenfor Kristiaftsand S. Tel.: Se for øvrig om Ovidie P. Blom i slektsboken om Blom-folket.

17 26 Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/ Buksnesstrand, Bjørnskinn, numere Andøy kommune. Døpt i Bjørnskinn kirke, 2/ Var hos sine foreldre til 1931, og ble deretter satt bort til oppfostring hos en familie på Sørmela, Åknes, til Koppevaksinert, 18/ Konfirmert, 16/6-1940, i Bjørnskinn kirke. Sjømann, og navigatør. Forlovet, 20/ , og gift 22/7-1957, i Eskilstuna (Sverige), med: Anna Maria Lovisa Arehag, f.24/ Torshella, Sørmland, Sverige. Folkeskolelærer, i Eskilstuna. Datter av: Oskar Ludvig Andersson, f. 1/ , døde, 21/5-1966, fra Sødra Ving Sokn, Elsborgs Län, Vestergötland, og hustru, Thyra Erika Sederberg, f.l8/5-1895, fra Kjula Forsamling, i Sødermannland Län. Deres datter. 1. Unni Maria Pettersen, f. 30/ Eskilstuna, Sverige. Døpt i Klosters forsamling, våren Denne familien bodde i Eskilstuna. Ekteparet ble separert, 3/1-1961, og skilt, 16/ Moren fikk foreldreretten til barnet, som senere tok hennes etternavn: Arehag. Adressen til, Anna M. L. Arehag, og datteren, var, 1976 Aprilvegen 22, Eskilstuna, Sverige. Tel.: (O ) Obert L. P. Pettersen, ble forlovet, 18/7-1967, og gift for 2.gang, 3/8-1968(på Vesterålens Sorenskriverkontor, Sortland), med: Bjørg Synnøve Trygg, f. 11/3-1946, Thurrmannsskogen, Lørenskog kommune, Akershus Fylke. Døpt i Lørenskog kirke, 2/6-1946, og konfirmert samme sted, i desember, Datter av Wilhelm Konrad Trygg, f. 14/ Eidskog, og hustru, Magda Helene Ulven, f 3/ Thurmannsskogen, Lørenskog. Hennes 1.ekteskap. 1. Vegar Pettersen, f. 2/ Akershus Fylkessykehus. Lørenskog. Døpt i Lørenskog kirke, 13/ Dette ekteparet bodde i Raknesvei 8, til 1972, og flyttet deretter til Sigurdsvei l6, på. Skårer. Tel.: Ektemannen sluttet som sjømann i 1969, og tok deretter arbeide i industrien som kontrollør.

18 Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Torbjern Olav Skjolde, f. 10/3-193O. Buksnesstrand, Bjørnskinn kommune, numere Andøy. Døpt, konfirmert i Bjørnskinn kirke Dverberg Sogn. Ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, derav etternavnet. Adopsjonen ikke offentlig registrert. Fisker og sjømann. Gift i Bjørnskinn kirke, 25/5-1952, med: 27 Arnhild Torbjørg Nilsen, f.7/ Tranes-Ny Jord, Bjørnskinn kommune. 1. Jan Arnt Skjolde, f. 18/ Magne Halstein Skjolde, f. 10/ Knut Martin Skjolde, f. 19/ Tor Arne Skjolde, f. 22/ Frank Ole Skjolde, f. 16/ Denne familien har hele tiden bodd på Skjoldehamn, i Andøy. Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/ Eidet, Laupstad, Vågan. Det er ukjent hvor hun ble oppfostret etter sin mors bortgang. Døde i Bergen, 23/ Var gift med: Hildor Martin Johansen, f. 4/ Vik i Vesterålen. Hadsel. Sjømann. Døde i Bergen, i forbindelse med den store eksplosjonsulykken, 20/ Paula Johanrie Johansen, f. 10/ Torstein Johansen, f. 3/ Sjømann. Gift med en Belgisk dame, og bosatt i Antwerpen. Barneløs. 3. Harry Johansen, f. 17/ Gerd Ida Johansen, f. 9/ ( Vesla ). 5. Johan Johansen, f. 13/ ( Lille ). Denne familien bodde i Bergen, under forskjellige adresser. NB. Tidligere nevnte datter av, Peter Ribe Jacobsen: Perly Charlotte Pettersen, gift med, Gudmund Gudmundson, fra Island, bodde i: Brædarborgsti 36. Reykjavik. Island. Ekteskapet var barnløst.

19 Datter av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Paula Johanne Johansen, f. 10/6-1929, Bergen, Døpt samme sted. Gift med: Håkon Rosseland, f. 28/4-1928, Hardanger. Ingeniør. Deres barn: 1. Atle Rosseland, f. 6/ Bergen. 2. Rune Rosseland, f. 6/ Elisabeth Rosseland, f. 10/ Bergen, 4. Svein Rosseland, f. 29/ , Odda, Denne fam. bodde, 1976: Eidesmoen 23, 5750 Odda. Tel.: Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Harry Johansen, f. 17/ Bergen. Døpt samme sted. Gift med: Rigmor Bjørsvik, f. 14/ Bergen. Deres barn: 1. Nina Johansen, f. 30/ Bergen. 2. Elin Johanæn, f. 22/ Vivi Johansen, f. 4/ Steinar Johansen, f. 15/ Denne fam, bodde, 1976: Nordnesveien 119, 5OOO Bergen, Datter av, Fernanda Ivara Pettersen, Eidet, Laupstad, Vågan, Gerd Ida Johansen, 28/3-1953, med: f. 9/ Bergen, Døpt samme sted. Gift, Magnus Hopland, fra Bergen, Forretningsmann, Deres barn, 1. Torill Hopland, f, 14/8-1953, Døpt i Laksevåg menighet, 2. Robert Hopland, f, 29/ Døpt i Arstad menighet. 3. Reidun Hopland, f, 4/8-1960, Døpt i Slettbakken menighet, 4. Laila Hopland,. f, 19/ Denne fam. bodde, 1976: Mannsværk 58, 5O30 Landås, om Bergen. Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Johan Johansen (Reinsve), f. 13/ Bergen. Døpt i Sandviken menighet. Gift med: Reidun Abrahamsen, f. 9/ Haug Kirkesogn. Øvre Eiker kommune. 1. Ørnulf Reinsve, f. 28/ Hokksund. Døpt i Haug prestegjeld. 2. Anne Kristin Reinsve, f. 18/ Hokksund. D.i H, Denne familien bodde, 1976: Lerberg, Boks 2O,3301 Hokksund, Privat tel.: NB. Nevnte Gerd Ida Johansen var en tid, i sine yngre år, hos sin tante, Perly gift Gudmundson, i Reykjavik, Island.

20 29 Sønn av Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Torstein Krogh Pettersen, f. 16/ Eidet, Laupstad, Vågan. Døpt, antagelig i Vågan prestegjeld. Sjømann, senere løsarbeider. Døde, 19/ , av hjerteinfarkt. Begravet på Lødingen kirkegård, 26/ Ugift her. Lilly Melbøe, f. 2/5-1902, Buksnes, Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, i Vesterålen. Datter av: Lydia og Albert Melbøe, fra Buksnes. Ugift her. Deres førekteskapelige barn. 1. Arthur Julian Petter Pettersen, f. 16/ Buksnes, Bjørnskinn, nu Andøy, kommune. Etter en kort tid hos sin mor, ble han satt bort til oppfostring hos en fisker, og småbrukerfamilie på Bø, i Andøy. Her var han til i 16-års alderen, da han reiste til sjøs. Sluttet på sjøen i 1952, og bosatte seg i Sauda. Ble gift med: Lillian Pettersen, f. 8/ Stavanger. Flyttet senere med sine foreldre til Sauda. 1. Anne Lill Pettersen, f. 14/ Sauda. Døpt samme sted. 2. Geir Pettersen, f. 30/ Hjørdis Pettersen, f. 8/ Denne fam bodde, 1976: Brekke Sauda. Torstein Krogh Pettersen, ble senere gift med: Solveig Lømo, f. 9/ Lødingen, 1. Solfrid Beathe Pettersen, f. 13/ Torbjørn Kristian Pettersen, f. 8/ Fetter Harald Pettersen, f. 18/ Solbjorg Lovise Pettersen, f. 1/ Torvald Pettersen, f. 5/ Denne familien bodde på Lødingen, hvor også alle barna er fødte, og døpte. NB. Nevnte, Torstein Krogh Pettersen, ble etter sin mor's bortgang, 5/1-1911, satt bort til oppfostring, men det er ukjent hos hvem, og hvor. Imidlertid hadde han tilhold, i sin ungdomstid, hos en eldre halvbror av Teodor Poppe Pettersen.

21 Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solfrid Beathe Pettersen, 30 f. 13/12-l936. Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Maritim telegrafist, senere husmor, og kontordame. Gift med: Oddvar Hegna, f. 9/ Skien. Telemark Fylke. Maritim telegrafist, Senere kontormann i Skien. 1. Gunn Astrid Hegna. f. 17/ Marit Hegna, f. 28/ Begge barna er fødte i Skien, og døpte i Gjerpen kirke. Denne familien bodde, 1977: Håvundveien 83, 3700 Skien, Privat telefon nr. : Sønn av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Torbjørn Kristian Pettersen f. 8/ Lødingen. Ingeniør. Gift, 14/5-1976,med: Karin Uftestad.(Vedkommende er ikke tatt mod i navneregistret), Ekteparet var bosatte på Lødingen, og hadde ingen barn, 1976, Sønn av Torstein Krogh ettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Petter Harald Pettersen, f. 18/ Lødingen, døpt i Lødingen kirke. Sjømann, senere jernarbeider. Gift med: Erna Frøshaug, f. 29/ Jeløy. Moss. Datter av Leif Hubert Frøshaug, fra Moss, og hustru, Ingrid Margrethe Lømo, fra Åsnes,i Solør. 1. Anne Sofie Pettersen, f. 3/ Inger Lise Pettersen. f. 29/ Begge barna er fødte, og døpte i Skedsmo kommune, Akershus Fylke. Denne familien bodde først i Oslo, men flyttet senere til, Korshagen 14 F, i Skedsmokorset. Her bodde de til i 1976, da de flyttet til Vågsbygd, ved Kristiansand S. Deres foreløpige adresse der var: Slettheiveien 57, oppgang 3, 4620 Vågsbygd. Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solbjørg Lovise Pettersen, f. 1/ Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Sykesøster. Gift i med: Viggo Brun, fra Bodø. Ingeniør. Dares barn. 1. Bjørn Torstein Brun, f. 9/ Denne familien bodde, 1977, i Bodø. Ikke medtatt i navneregistret, er: Astrid Pettersen, f.5/ En tvillingsøster til, Torvald Pettersen. Se side 29. Astrid Pettersen døde i mars, Begravet på Lødingen kirkegård.

22 31 Sønn av, Jacob Persen. Vestpollen. Vågan. Nils Martin Jacobsen, f. 8/ Hadsel. Usikkert om født i Sløvra, Anne Sofie Olsdatter, f.24/ Oluf Angell Nilsen, f. 2/ eller Budalen. Fisker, og skomaker. Husmann, uten jord. Gift med: 2. Birger Rekholt Nilsen, f. 30/ Arnt Nilsen, f Døde 1889, av kreft. 4. Jacob Dankert Nilsen, f Døde ved drukning. 5. Ragna Margrethe Nilsen, f. 5/ Thora Alvilde Nilsen, f. 23/ Døde, 25/ Nikolai Nilsen, f. 24/ Agnes Nilsen, f. 14/ Nelly Nilsen, f. 23/ Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Oluf Angell Nilsen, f. 2/6-1873, Budal, Hadsel. Døde, 8/ Var gift med: Inga Olsen, f. 7/10-l876. Målselv. Troms. Døde, 8/ * 1. Trygve Nilsen, f. 22/ Hjørdis Nilsen, f. 16/ Gift, men ingen barn. Bodde i Ofoten. 3. Sverre Nilsen, f. 28/ Anne Nilsen,. f. 12/ Døde av Tuberkulose. Ingen etterkommere. Alle barna er fødte i Budalen, og døpte i Hadsel kirke. Denne familien bodde på Fiskebøl, Hadsel. Sønn av, Oluf Angell Nilsen, Budal, Hadsel. Trygve Nilsen, f. 22/3-1903, Budal, Hadsel. Døde, 13/4-1938, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Borghild Jensen, f. 21/ Fiskebøl, Hadsel. Hennes 1.ekteskap. 1. Trygveig Nilsen, f. 24/ Fiskebøl, Hadsel. Denne familien bodde på, Fiskebøl i Hadsel. NB. Borghild Jensen, var av Monsen-familiene fra Fiskebøl. Datter av, Trygve Nilsen, Budal, Hadsel. Trygveig Nilsen, f.24/ Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Torleiv Hjorteland, f. 26/ Skiftun. Rogaland. 1. Torunn Hjorteland, f. 1/ Forts.

23 32 Forts, om Trygveig Nilsen og Torleiv Hjorteland's barn. 2. Steinar Hjorteland, f. 30/ Brit Hjorteland, f. 20/ Denne familien bodde, 1974, 4120 Tau, ved Stavanger. Sønn av, Oluf Angell Nilsen. Budal, Hadsel. Sverre Nilsen, f. 28/ Budal, Hadsel. Gift med enken etter sin bror, Trygve Nilsen, Borghild Jensen, f.21/ Fiskebøl, Hadsel. Hennes 2.ekteskap. 1. Inge Olav Nilsen, f. 6/ Irene Sofie Nilsen, f. 31/ Barna er fødte på Fiskebøl i Hadsel, hvor også familien bodde. Sønn av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Inge Olav Nilsen, f.6/ Fiskebøl, Hadsel. Maritim offiser. Gift med: Ambjørg Jensine Pedersen, f. 12/ Lyngseidet. 1. Linda Margrethe Nilsen, f. 2/ Gibostad, Troms. Døpt i kirke. 2. Tone Nilsen, f.30/ Stokmarknes. Døpt i Hadsel kirke. Denne familien bodde, 1975: Roald Alversgt. 15 A, 8450 Stokmarknes, Hadsel. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. Barna ble hos moren. Datter av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Irene Sofie Nilsen, f. 31/ Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Reidar Olaussen, f. 28/ Grunnfør, Hadsel. 1. Line Olaussen, f, 16/ Svolvær. Vågan. Denne familien bodde, 1974: Kaigt. 278, 8300 Svolvær. Lofoten. Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Birger Rekhoff Nilsen, f. 30/4-l875. Higraff, Hadsel. Døde, 24/6-1963, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Amalie Olufsen, f. 2/ Brettvika. Hadsel. Datter av: Oluf Schultz Mathiassen, fra Holdøya, og hustru, Johanne Sofie Andreasdatter, fra Svolvær. Vågan. Amalie Døde, 13/4-1950, og ble begravet på Hadselsand gravplass. 1. Helga Nilsen, f. 21/4-l894. Døde, Therese Nilsen, f. 7/ Døde, Forts.

24 Forts. om Birger Rekhoff Nilsen og Amalie Olufsen's barn; 3. Julian Nilsen, f. 30/ Ragnhild Nilsen, f. 13/ Alvilde Nilsen, f. 13/ Agoth Nilsen, f. 31/ Døde, 22/ Ingen etterkommere. 7. Erna Nilsen, f Arnt Nilsen. Ingen etterkommere. 9. Oluf Nilsen. Døde i ung alder. 33 De mange barnedødsfallene skyldtes tuberkulose. Alle disse ble begravet på, Hadselsand gravplass. Denne familien bodde på Higraff, i Hadsel. NB. Hustruen hadde en førekteskapelig sønn: Torvald, denne reiste senere til Amerika. Farens navn er ukjent. Sønn av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Julian Nilsen, f. 30/ Higraff, Hadsel. Døpt, 16/7-1899, i Hadsel. Døde, 26/ Begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Anna Olea Johansen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Døpt, 31/ Hennes 1.ekteskap. 1. Klara Therese Nilsen, f. 25/ Laupstad, Vågan. 2. Agda Nilsen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Døpt, 22/ Vågan. 3. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/ Laupstad, Vågan. 4. Ragnvald Helge Marius Nilsen, f. 3/ Higraff, Hadsel. Denne familien bodde først på Laupstad. Vågan, men flyttet senere til Higraff, Hadsel. Familien ble oppløst, da ektemannen, Julian, døde i Barna ble da bortsatt til slektninger, bortsett fra den yngste, Ragnvald, som ble hos moren. Klara Therese Nilsen, ble oppfostret hos, Edvard Johan Jacobsen, Budalen i Hadsel, og Agda ble tatt hand om av sine besteforeldre på Eidet, Laupstad, Vågan. Arild Tormod Schønning Nilsen, ble oppfostret hos ekteparet: Ingrid og Hans P. Hansen, på Laupstad, Vågan. Enken, Anna Olea Johansen, ble senere gift for 2.gang, og fikk etternavnet, Pedersen og ble boende på Steilo, i Hadsel. Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Klara Therese Nilsen, f. 25/ Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan kirke, 15/ Oppfostret hos Edvard Johan Jacobsen. Budal, Hadsel. Gift med: Olav Jentoft Arntsen, f. 13/ Hadsel. 1. Mary Arntsen. f. 23/ Harald Julian Arntsen, f. 4/ Dagfinn Arntsen, f. 25/ Forts.

25 34 Forts. om Klara Therese Nilsen, og Olav Jentoft Arntsen s barn: 4. Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/ Ketil-Olav Arntsen, f. 2/ Borghild-Annie Arntsen, f. 4/ Laila Arntsen, f. 28/ Alle barna er fødte, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde først på, Klakk, i Hadsel, men flyttet senere til Østlandet. Deres adresse der var, 1976: Tøyengaten 37, (oppgang E, 3.etg, ) Oslo 5. Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Mary Arntsen, f.23/ Klakk. Hadsel. Gift med: Hans Magne Andersen, f. 5/ Kråkerø. Tjømø. 1. Maryanne Andersen, f. 21/ Heidi Andersen, f. 6/ Ranveig Andersen, f. 24/ Frøydis-Merethe Andersen, f. 21/ Hans-Richard Andersen, f. 20/ Denne familien bodde, 1973: Kråkerø, 3145 Tjøme(Tønsberg). Sønn av, Klara Therese Nilsen, Laupstad, Vågan. Harald Julian Nilsen, f. 4/ Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Annie Olsen, f. 31/ Vassvik. Hadsel. 1. Johnny Amtsen, f. 9/ Roger Arntsen, f. 24/ Elin Arntsen, f. 7/ Denne familien bodde, 1973: Klakk. Hadsel. Sønner av, Klara Therese Nilsen. Laupstad. Dagfinn Arntsen, f. 25/ Klakk. Hadsel. Gift 2.gang, med: Grethe Skjellerud, f. 2/ Østre Toten. Hennes 2.ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, 1977, men hustruen hadde 2 barn fra sitt første ekteskap. Deres adresse var: Rosenhoffgt. 7 A, Oslo 5. Privat tel. : Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/ Klakk. Hadsel. Gift med: Oline Marie Olsen, f. 4/ Stokmarknes, Hadsel. Datter av: Arne, og Dagmar Olsen. Stokmarknes. Dette ekteparet hadde ingen barn, Deres adresse var samtidig: Hauanveien 23 C,8450 Stokmarknes.

26 35 Sønn av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Ketil-Olav Arntsen, f. 2/ Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Else Nerby, f. 30/ Nyhus. Trysil. 1. Ronny Arntsen, f. 8/ Denne familien bodde, 1973: Tøyengt. 37 (Oppgang E 3.etg.),Oslo 5. Datter v, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Borghild-Annie Arntsen, f. 4/ Klakk. Hadsel. Ble gift 15/9-1973, med: Ulf Larsen, f. 1/ Oslo. 1. Thomas Larsen, f. 23/ Denne familien bodde, 1977: Hatlevelen 9, 1580 Rygge. Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Laila Arntsen, f. 28/ Klakk. Hadsel. Gift med: Jan Clausen, f. 18/ Oslo. Døpt i Ris kirke. 1. Wanja-Channett Clausen, f. 31/ Oslo. 2. Helen Clausen, f. 31/ Oslo. Denne familien bodde, 1973: Marmorveien 3, Oslo 11. Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Agda Nilsen, f. 9/ Laupstad, Vågan. Ugift her. Arild Arntsen, f. 10/ Hadsel. Ugift her. Bror av, Olav Jentoft Arntsen, som er gift med, Agda's søster, Klara Therese Nilsen. Deres førekteskapelige barn. 1. John-Eirik Arntsen, f. 30/ Hadselhamn. Hadsel. Ble senere gift, og bosatt i Svolvær. Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/ Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan, 13/8-1922, og gift samme sted, 16/8-1952, med: Edith-Marie Hansen, f. 1/1, 1933, Saura. Andøya. Døpt i Dverberg kirke, 22/ Hans Eirik Nilssen, f. 7/ Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 9/ Forts.-

27 Forts. om Arild Tormod Schønning Nilsen, og Edith-Marie Hansen's barn: 2. Ann-Elise Nilssen, f. 1/ Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/ Jann Inge Annar Nilssen, f.25/ Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 22/ Hanne Mary Inga Nilssen,r,17/ Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 27/ Denne familien bodde, 1977: 8316 Laupstad. Lofoten. 36 Datter av, Arild Tormod Schønning Nilssen. Laupstad, Vågan. Anne-Elise Nilssen, f. 1/ Laupstad, Vågan. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/ Gift i Svolvær kirke, 12/ med: Kjell Arne Krane, f. 28/ Liland. Vågan. Kan være i slekt med sin hustru. Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Ragnvald Helge Marius Nilsen, Solveig Jensen, f. 3/ Laupstad, Vågan. Døpt i Hadsel kirke, 24/ Gift med: f. 25/ Søndre, på Stokmarknes, Hadsel. Datter av, Karstein Jensen. Stokmarknes. 1. Svein-Roar Nilsen, f. 7/ Stokmarknes, Hadsel. Denne familien bodde, 1977: Søndre, 8450 Stokmarknes. Datter av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Ragnhild Nilsen, f. 13/ Higraff, Hadsel. Døde av tuberkulose, i Var gift med: Almar Johan Karlsen, f. 22/ Laupstad, Vågan. Døde,24/11, Therese Karlsen, f. 14/ Jenny Karlsen, f. 30/ Reall Karlsen, f. 26/ Denne familien bodde først på Higraff, i Hadsel, hvor alle barna ble fødte, men flyttet senere til Stokmarknes. NB. Etter hustruens bortgang, 1928, ble hjemmet oppløst. Therese ble oppfostret hos sine mor-foreldre, på Higraff, mens Jenny ble tatt hand om av sine, far-foreldre, på Laupstad. Reall var ca. 2 1/2 år gammel, da han's far giftet seg for 2.gang, med: Signe Helene Birgitte Jensen, f. 24/5-1905, Hol i Tjeldsund. Disse hadde ingen barn sammen, men oppfostret Reall. Bopel var Stokmarknes. Dette var, Signe H. B. Jensen's l.ekteskap.

28 37 Datter av Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Therese Karlsen, f. 14/ Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Oppfostret hos sine mor-foreldre på Higraff. Ble gift med: Vilhelm Heinrich Friedrich Wolters, f. 29/ Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Tysk Statsborger. 1. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/ Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/ Begge barna er fødte, og døpte i Sarstedt. Adressen til denne familien var, 1974: 3203 Sarstedt, Uhlandstr. 5, Deutschland. NB. Therese Karlsen, hadde en førekteskapelig sønn, født ca Faren var antagelig en tysk okkupasjonssoldat. Sønnen ble senere satt bort til oppfostring hos en familie i, eller i nærheten av, Narvik. Flere opplysninger om dette har vert umulig å få fatt i, men overleveringene sier at moren har vert på besøk hos denne sønnen, men vedkommende ville ikke ha noe med henne å gjøre. Datter av, Therese Karlsen, Higraff, Hadsel. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/ Sarstedt. Hildesheim kommune, Tyskiand. Døpt i Nicolai kirke, Sarstedt. Ble gift med: Vilfred Herrmann Ferdinand Klepproth, f. 16/ Hannover. Døpt i Hannover. Prokurist. 1. Frank-Wilhelm Tauscher Klepproth, f. 18/ Hildesheim. Døpt i Sarstedt kirke. Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, i Tyskland. NB. Overleveringene sier at Gisela er skilt, grunnet sin mann's drukkenskap, og er nurnere (1976) gift på nytt. Sønn av, Therese Karlsen. Higraff, Hadsel. Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/ Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Tyskland. Bankmann. Gift med: Elfi Annemarie Helene Daleski, f. 9/ Hildesheim kommune, i Tyskland. Døpt i Sarstedt kirke. 1. Kirsten Wolters, f. 17/ Hildesheim kommune. 2. Karen Wolters, f. 12/ Begge barna er døpte i Sarstedt kirke. Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, Tyskland. NB. Opplysningene om disse familiene er hentet fra, Therese Karlsen.

29 38 Datter av, Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Jenny Karlson, f. 30/ Higraff, Hadsel. Oppfostret hos sine farforeldre på Laupstad, Vågan. Ble gift med: Leif Selstad. Antagelig fra Vågan kommune. Dette ekteparet har 2 barn sammen, og bodde, 1974 : Hans Chr. Størmersgt., 8300 Svolvær. Sønn av, Ragnhild Nilsen. Higraff, Hadsel. Reall Karlsen, f. 26/ Higraff, Hadsel. Vokste opp hos sin far og sin stemor, på Stokmarknes. Gift med: Eva Karlsen, f. 1/ Svolvær, Vågan. 1. Yngrve Karlsen, f. 9/ Hadsel. 2. Kari Therese Karlsen, f. 1/ Ant. Vågan. Denne familien bodde en tid i Svolvær, men flyttet senere til Sortland, i Vesterålen. Datter av, Birger Rekhoff Nilsen. Higraff, Hadsel. Alvilde Nilsen, f. 13/ Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Lærer, fra Tromsø lærerskole, Pensjonert i Ankenes, Døde, 5/ Gravlagt på Bjerkvik kirkegård, 13/ Var gift, 15/7-1929,med: Mikkel Blom Markussen, f. 18/ Seines. Ankenes kommune. Døpt i Ankenes kirke. 1. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/ Seines. Ankenes. 2. Ellen Paula Markussen, f. 10/ Adressen til denne familien, 1975: Rute 7050, 8500 Narvik. Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/ Seines. Ankenes kommune. Døpt i Bjerkvik Kapell,. 12/ Gift, 6/8-1955,med: Rolf Kvernelv, f. 22/ Nordreisa. Døpt i Nordreisa kirke. Deres barn. 1. Mikal Kvernelv. f. 25/ Døpt i Bjerkvik kirke, 18/ Havard Inge Kvernelv, f.13/ Nordreisa kommune. Døpt i Nordreisa kirke, 27/ Denne familien bodde, 1975, på Stranda, 8520 Ankenesstrand. Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Forts.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Hefte med rettelser til Bygdeboken

Hefte med rettelser til Bygdeboken Hefte med rettelser til Bygdeboken Kvitsøy kommune 2011 Takk for alle innsendte rettelser! I tabellform vil dere i dette hefte finne rettelser til bygdeboken Kvitsøy Gard og slekt. Rettelsene er knyttet

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Jeg vil innledningsvis presisere at denne artikkelen bygger på et ytterst mangelfullt datamateriale. Liv Løvtjernet har samlet noe av informasjonen,

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d Tarkiainen slekta Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet

Detaljer

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Lurøy Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: på % Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås **

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Elias Svendsen Moseng. Marianne Bergitte Eriksdatter. Elias Mikkelsdatter Soland Knudsen. Marcelie Eriksdatter

Elias Svendsen Moseng. Marianne Bergitte Eriksdatter. Elias Mikkelsdatter Soland Knudsen. Marcelie Eriksdatter ELIAS MARTIN ELIASSENS (ELIAS ELIASON) - SLEKT I NORGE Skriver her skrive litt de opplysningene jeg har om Elias Martin Eliassen, hans foreldre og besteforeldre. I tillegg lister jeg opp hans halvssøken,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014 Trim kvinner 1 Tone Bergene Aabrekk NOTEAM 164 13:56 00:00 2 Hilde Myrvang Olsen NOTEAM 174 14:44 00:48 3 Anne Cecile Gleditsch NOTEAM 165 16:03 02:07 Trim Menn 1 Haakon Arvesen NOTEAM 161 12:09 00:00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer