Presentasjon 1. kvartal mai på Felix Konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon 1. kvartal 2001 9. mai på Felix Konferansesenter"

Transkript

1 Presentasjon 1. kvartal mai på Felix Konferansesenter 1

2 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VISJON Vi skal bli Nordens største handelshus FORRETNINGSIDÉ Reitan Narvesen ASA skal være et selskap spesialisert på utvikling og drift av merkevarekonsepter innen daglige forbruksvarer. Konseptene skal ha internasjonalt potensiale. 2

3 3

4 Dagligvarehandel Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 4

5 Strategisk retning Diversifisert portefølje av nasjonale/internasjonale brands Konsentrasjon og fokus på dagligvarehandel, servicehandel, faghandel og tilhørende engrosvirksomhet Søke alternative måter å utvikle serveringsvirksomheten - samarbeid med andre partnere vil bli vurdert Sterk vekst er et overordnet mål Shareholder value - attraktivt investeringsalternativ Konsernselskapet: eier av konseptkjeden - forretningsutvikling - synergi/samordning - IR Konseptselskapene: verdiutvikling av kjeden - totalt resultatansvar - dyrke kjedeidentitet/stolthet - allianse/partnerskap pr. kjede 5

6 Organisasjon Styre Konsernsjef Harald Tyrdal* Visekonsernsjef Hans Kr. Hustad* Finans Helge Lindalen* Juridisk Per Graver* Etablering Johannes Sangnes* Marked Internasjonalisering FU Finans IR Øk/Controlling JUR HRD HMA Etablering Synergier REMA 1000 INT. AS Tom Kristiansen* SERVICE- HANDEL AS Rolf Erik Lie* ESTH. AS Thor Hauge VITA AS Grethe Meier SERV. AS Sten Magnus* ENGROSH. AS Carl Martin Krüger* Norge Danmark Polen Slovakia Ungarn Norge Sverige Danmark Latvia Norge Sverige Danmark Latvia Norge Peppes Burger King TGIF Opus Togservice Distribusjon Engros Interpress * Medlem av konsernledelsen 6

7 Hovedtrekk konsernet 1. kvartal 2001 Fusjonen selskapsrettslig gjennomført 19. april d.å. Etablering av de første Esthetique-butikkene i Sverige og Danmark Intensjonsavtale med Dansk Centralagentur Refinansiering gjennomført Salg av 50% av Togservice (Norge) (gevinst NOK 30 mill.) Prinsippbeslutning om å samle logistikkfunksjonen for lesestoff Salg av eiendom i Mo i Rana (gevinst 6,7 mill. kr) Organisasjonstilpasninger avvikling av Forretningsservice 7

8 KONSERNET - NØKKELTALL 1. kvartal Året 2000* * Endr. i % Vareomsetning inkl. franchise ,7% Kontantstrøm fra drift (EBITDA) ,4% 1008 Driftsresultat før avskr. immatrielle eiendeler ,4% 673 Driftsresultat ,0% 572 Resultat før skatt ,1% 484 Totalkapital ,3% 5951 Egenkapital ,9% 1569 Egenkapitalandel (%) 27,8% 24,6% 26,4% * Proforma 8

9 Reitan Narvesen ASA Dagligvarehandel Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel REMA Norge REMA International Narvesen International Small Shops Internatonal 9 3

10 KONSERNET - RESULTATREGNSKAP Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill * 2000* Sum vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Driftskostnader Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning immaterielle eiendeler Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Minoritetsinteresser Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 0,8 0,5 3,2 * Proforma 10

11 KONSERNET - BALANSE Beløp i NOK mill P* P* EIENDELER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Netto rentebærende gjeld (1 046) (976) (1 098) 11

12 20 STØRSTE AKSJONÆRER Aksjonærer pr. 4. mai 2001 Antall aksjer Andel Reitangruppen AS ,24 % Institusjonen Fritt Ord ,19 % Storebrand Livsforsikring Aksjefond ,64 % R Kjeldsberg AS ,81 % Kommunal Landspensjonskasse ,63 % Vital Forsikring ASA ,50 % Gjensidige NOR Spareforsikring ,16 % Sparebanken Midt-Norge Finansavd ,06 % Verdipapirfondet Avanse Spar ,04 % Folketrygdfondet ,02 % Verdipapirfondet Avanse Norden ,88 % Univestgruppen AS ,81 % Nordbanken (nominee) ,72 % Odin Norge ,68 % Hartog & Co A/S ,60 % Verdipapirfondet Skagen Vekst ,57 % State Street Bank (Nominee) ,50 % Tveteraas Investering AS ,53 % Verdipapirfondet Avanse Norge ,49 % Fondet Firstnordic Norge Vekst ,48 % Sum 20 største aksjonærer ,54 % Totalt ,00 % Utenlandsandel ,98 % 12

13 DAGLIGVAREHANDEL 13

14 Hovedtrekk 1. kvartal 2001 NORGE: Ledende soft discount konsept Markedsandel 15% Sterk omsetningsvekst God resultatforbedring DANMARK: 50% eierandel God forbedring POLEN: Restrukturering Avviklet 10 enheter Åpnet 2 enheter SLOVAKIA/UNGARN: God total omsetningsvekst 14

15 Hovedtall Dagligvarehandel totalt Pr Året Beløp i NOK mill P* 2000P* Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 3,0 2,9 3,1 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 2,0 1,9 2,2 Investeringer * Proforma 15

16 Hovedtall Dagligvarehandel Norge inkl. bensin Pr Året Beløp i NOK mill P* 2000P* Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 3,4 3,2 3,7 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 2,6 2,5 2,9 Investeringer Totalt antall salgsledd Vareomsetning inkl. franchise Omsetningsvekst 12,8 % 21,4 % Sammenlignbar omsetningsvekst 7,9 % 2,6 % * Proforma 16

17 Hovedtall Dagligvarehandel Internasjonalt Pr Året Beløp i NOK mill P* 2000P* Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) -0,5 0-1,5 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) -3,1-3,0-4,4 Investeringer Totalt antall salgsledd Vareomsetning inkl. franchise 199** Omsetningsvekst 17,2 % 12,3 % 31,4 % 16,5 % Sammenlignbar omsetningsvekst 5,6 % 3,8 % -11,1 % 16,5 % * Proforma/**Danmark er inkludert med 50% 17

18 SERVICEHANDEL 18

19 Hovedtrekk 1. kvartal 2001 Narvesen International Narvesen og Pressbyrån viser god resultatfremgang Preses Apvieniba i tråd med forventningene Small Shops International Omsetningsvekst Resultatforbedring i alle tre land 19

20 Hovedtall Servicehandel totalt Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 6,8 6,0 7,9 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 3,3 2,9 4,7 Investeringer

21 Hovedtall Narvesen International Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 7,0 6,2 8,0 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 4,1 3,8 5,6 Investeringer Baltija Totalt antall salgsledd Vareomsetning inkl. franchise Omsetningsvekst -4,1 % 1,6 % 2,0 % - Sammenlignbar omsetningsvekst -4,5 % 5,5 % 25,2 % - 21

22 Hovedtall Small Shops International Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 6,5 5,6 7,5 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 1,1 0,3 2,2 Investeringer Totalt antall salgsledd Vareomsetning inkl. franchise Omsetningsvekst 12,4 % 19,6 % 5,7 % Sammenlignbar omsetningsvekst 1,7 % 6,3 % 2,7 % 22

23 FAGHANDEL 23

24 Hovedtrekk 1. kvartal 2001 Parfyme og kosmetikk: Etablering av Esthetique i Sverige og Danmark. Oppstartkostnader 2,3 mill. kr. Vita fornyelsesprosess på nivå med fjoråret 24

25 Hovedtall Faghandel Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 5,4 6,6 7,7 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 0,5 2,7 3,9 Investeringer Totalt antall salgsledd 67 Vareomsetning inkl. franchise 75 Omsetningsvekst 9,1 % Sammenlignbar omsetningsvekst 3,2 % ,9 % -0,7 % 25

26 ENGROSHANDEL Engros Distribusjon 26

27 Hovedtrekk 1. kvartal 2001 Engroshandel: Positiv utvikling Narvesen Engros Omsetningsnedgang sesongprodukter i Norge og Sverige Intensjonsavtale Dansk Centralagentur AS Samling logistikkfunksjon lesestoff 27

28 Hovedtall Engroshandel Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 2,2 3,2 3,3 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%)* 1,5 2,3 2,3 Investeringer * driftmarginen er beregnet i forhold til driftsinntekter og ikke i forhold til vareomsetning inkludert franchise Engros Distribusjon Vareomsetning inkl. franchise Omsetningsvekst 47,5 % -7,0 % -3,1 % Sammenlignbar omsetningsvekst 9,6 % -7,0 % 1,5 % 28

29 SERVERING 29

30 Hovedtrekk 1. kvartal 2001 Servering: Salg av 50% Togservice (Norge) (Gevinst 30 mill.) Liten resultatforbedring Omsetningsnedgang: driftsstans Oslo S avvikling café-enheter Peppes i god utvikling Burger King - fortsatt utfordring 30

31 Hovedtall Servering Pr. 1. kvartal Året Beløp i NOK mill Vareomsetning inkl. franchise Driftsinntekter Kontantstrøm fra drift (EBITDA) Kontantstrømsmargin (%) 17,3 7,5 9,1 Driftsres. før avskr. immtr. eiendeler Driftsresultat Driftsmargin (%) 10,1 0,8 2,4 Investeringer Selvservering Totalt antall salgsledd Vareomsetning inkl. franchise Omsetningsvekst -10,0 % 0,4 % 14,4 % 0,3 % -73,0 % Sammenlignbar omsetningsvekst 0,8 % 2,4 % 8,9 % 3,2 % 0,0 % 31

32 FRAMTID 32

33 FRAMTID Nordens største handelshus Vekst er et overordnet mål organisk vekst oppkjøp/samarbeid Prioritere dybde framfor bredde Ytterligere styrking i det Nordiske markedet Sterke konsepter - betydelig utviklingspotensiale Vekst i sentral Europa gjennom organisk vekst og oppkjøp Shareholder Value - attraktivt investeringsobjekt 33

34 Dagligvarehandel Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 34

35 Oppdatert 2. mai 2001 Reitan Narvesen ASA Norge Sverige Dan mark Latvia Polen Slovakia Ungarn 11 35

36 Langsiktige økonomiske mål Dagligvarehandel 2,0-2,5% Servicehandel 4,5-5,0% Faghandel 6,0-7,0% Engroshandel Engros 1,5-2,0% Lesestoff 4,0-4,5% Servering 6,0% 36

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013 NORGESGRUPPEN Årsresultat for 2013 for NorgesGruppen - konserntall Økt omsetning og bedre resultater, men lavere driftsmargin Driftsinntektene i 2013 ble 67 396 MNOK (62 083 MNOK), en økning på 8,6 %.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 1. halvår 2008 ble 23 281 MNOK (20 335 MNOK), en økning på 14,5

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs NETCOM ASA Presentasjon av foreløpig resultat 1999 15. februar 2000 Terje Christoffersen Administrerende direktør er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999 NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 1 23. august 1999 NETCOM: NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom-

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 23. august 2000 Konsernsjef Arild Kristiansen 1 Expert Eilag Konsern Expert Eilag ASA Expert Norge AS - Forbrukerelektronikk Eilag Teknikk AS - Elektromateriell

Detaljer