OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/233-6 Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; 2-TI-&41 RE: GRUNNEIERAVTALER. GRENSEMERKER Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; VS: INNMÅLING AV VA ANLEGG 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; SV: KONTAKTINFORMASJON 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; SV: MAILUND - FOSSUM 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; INNSTILLING AVLØP MAILUND - FOSSUM 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 29 BNR. 1 - NÆRINGSVIRKSOMHET Avsender Nina Pederstad PÅ LANDBRUKSEIENDOM Arkivkode 1-GBR-29/1 GNR 29 BNR 1 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 29 BNR. 1 - NÆRINGSVIRKSOMHET Mottaker Nina og Torfinn Pederstad PÅ LANDBRUKSEIENDOM

2 Side 2 Arkivkode 1-GBR-29/1 SV: VEDRØRENDE LØKEN STORE, GNR. 29, Saksansv. RLG-VFF-JGW BNR. 1 Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/223-3 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRETS MILJØPRIS OG TRIVSELSPRIS 2014 Arkivkode 1--***-*** ÅRETS MILJØSKAPER Saksansv. RLG- -GS Ved utsatt offentlighet Arkivsak/doknr. 14/223-4 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRETS MILJØPRIS OG TRIVSELSPRIS 2014 Arkivkode 1--***-*** ÅRETS MILJØSKAPER 2014 Saksansv. RLG- -GS Ved utsatt offentlighet Arkivsak/doknr. 14/81-2 Type: U Sakstittel Dok.dato BRANNTILSYN RINGVOLL Mottaker Ringvoll Klinikken Else Marie KLINIKKEN Skjæringsrud Arkivkode 1-FA-M71 BRANNTILSYN RINGVOLL Saksansv. SHB- -GO KLINIKKEN Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Mottaker Dok. utgår Arkivkode 1-GBR-33/34 DOK UTGÅR Saksansv. RLG-VFF-ELFO Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Mottaker Arkivkode 1-GBR-33/34 GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 14/81-3 Type: U Sakstittel Dok.dato BRANNTILSYN RINGVOLL Mottaker O Breivik Eiendom AS Jens Mellquist KLINIKKEN

3 Side 3 Arkivkode 1-FA-M71 BRANNTILSYN RINGVOLL SENTER Saksansv. SHB- -GO Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Avsender Arkivkode 1-GBR-33/34 SV: GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 14/239-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 26 BNR HELGE INGSTADS VEI Mottaker 17 - OVERVANN FRA NABOEIENDOM Arkivkode 1-GBR-26/159 VS: TIL TEKNISK ETAT: HELGE INGSTADS Saksansv. RLG-VFF-SYLØ VEI 17 - GNR. 26 BNR. 159 Arkivsak/doknr. 14/147-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - Mottaker Arild Hauger TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT Arkivkode 1-GBR-24/3; 2-FA-M38 GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - UTKOBLING AV SEPTIKTANK Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 07/ Type: U Sakstittel Dok.dato TILLEGGSGODTGJØRINGER Mottaker Lønningskontoret Arkivkode 1-FE-540 UTBETALING AV GODTGJØRING FOR Saksansv. RLG-SUS-LG ARBEID MED VISA 2014 Arkivsak/doknr. 14/226-5 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.75 BNR.35 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Bjørn-Erik Kragstad UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-75/35 GNR.75 BNR.35 - SØKNAD OM TILLATELSE Saksansv. RLG-VFF-ELFO TIL RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV NY REDSKAPSBOD Arkivsak/doknr. 10/ Type: I Sakstittel Dok.dato INSPEKSJON AV SPYDEBERG VANNVERK Avsender Synne Lømo Arkivkode 1-FA-M12; 2-TI-&58 VEDLEGG TIL SVARBREV OM OPPFYLT VEDTAK Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 14/242-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.93 BNR.1 - EGENERKLÆRING OM Avsender Attentus Eiendomsmegling AS KONSESJONSFRIHET

4 Side 4 Arkivkode 1-GBR-93/1 EGENERKLÆRING OM Saksansv. RLG-VFF-JGW KONSESJONSFRIHET Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Kamal Seadi Arkivkode 1-FE-411 SØKNAD PÅ STILILNG Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/241-1 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRSAVGIFT - SKJENKEBEVILLING 2013/14 Avsender Kiwi Norge AS Arkivkode 1-FE-231; 2-FA-U63 INNRAPPORTERING AV ØLSALGS TALL TIL KOMMUNEN Saksansv. - -MV Arkivsak/doknr. 14/240-1 Type: I Sakstittel Dok.dato TRAFIKKPROBLEMER I RUNDKJØRING Avsender FAU-leder v/hovin skole VED HOVIN SKOLE Arkivkode 1-FA-Q80 VEDR SKILTING AV RUNDKJØRING VED Saksansv. RLG-EOGI-EF HOVIN SKOLE Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 131 SØKNAD OM OPPFØRING Mottaker AV ENEBOLIG Arkivkode 1-GBR-33/131 VS: GNR. 33 BNR. 132 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 13/GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN 11 Arkivsak/doknr. 14/124-3 Type: U Sakstittel Dok.dato OPPMÅLINGSFORRETNING

5 Side 5 Mottaker Roar Schie SØKNADSPLIKTIGE TILTAK - REKVISISJON Arkivkode Saksansv. 1-FA-86/8; 2-GBR-86/8 RLG-VFF-ASOL SV: GNR. 86 BNR. 8 - FORELØPIG SVAR PÅ REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Arkivsak/doknr. 14/232-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.2 FNR.3 - TILLATELSE TIL Mottaker Kåre Johan Nilsen; TILTAK UTEN ANSVARSRETT Gro S. Ihler Arkivkode 1-GBR-67/2/3 GNR.67 BNR.2 FNR.3 - SØKNAD OM Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILBYGG TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG Arkivsak/doknr. 14/3-6 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-7 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-8 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-9 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UT OVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 14/3-10 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 14/3-11 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG

6 Side 6 Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UT OVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 11/213-9 Type: U Sakstittel Dok.dato FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Mottaker Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Arkivkode 1-FE-216 VEDTAK I SAK 010/14 KOMMUNESTYRET Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST

7 Side 7 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN Avsender Petter Mogens Areal+ AS v/lund FORESPØRSEL, ETABLERING AV MASSEDEPONI Arkivkode Saksansv. 1-GBR-40/1; 2-FA-L12 RLG-VFF-MSØ HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID: SKJÆRSAKER MASSEDEPONI SPYDEBERG KOMMUNE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 14/147-3 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - Avsender Synne Lømo TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT Arkivkode 1-GBR-24/3; 2-FA-M38 SV: GNR. 24 BNR.3- SØLVBERG N- KLOAKKAVGIFT Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Arkivsak/doknr. 11/341-2 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE

8 Side 8 Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-3 Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM PERMISJON 20% Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-4 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-5 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-6 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** ARBEIDSAVTALE Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-7 Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** AKAN-ERKLÆRING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Geir Buckholm Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Toke Ullvar Beyer-Clausen

9 Side 9 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Sandkvist Åse-Mette Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Marchus Hoem Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Signe Skaar Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tina Emilie Sandnesmo Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Annika Eliassen Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/245-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.70 BNR.5 - ADRESSERING AV Mottaker Bjørn Hoff; SKIHYTTA Spydeberg idrettslag v/langrennsgruppa Arkivkode 1-GBR-70/5 GNR.70 BNR.5 - ADRESSERING AV Saksansv. RLG-VFF-LH SKIHYTTA Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel

10 Side 10 Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Janice Grete Kjeldsberg Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Lidia Rød Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Kine Orheim Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Heidi Eriksson Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Terje Magnus Knutsen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Guro Ruud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ann Rose Thomassen

11 Side 11 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Lina Johanne Syversen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Anne Kristin Toverud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ole Bjørn Hoppestad Arkivsak/doknr. 08/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. SIS- -ATB Arkivsak/doknr. 11/85-37 Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. SIS- -ATB Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Iris Tatjana Isaksen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel

12 Side 12 Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ann-Chatrin Krogh Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Bente Hille Arkivsak/doknr. 11/341-8 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-9 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Off.lovens 25 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Gro Elisabeth Larsen

13 Side 13 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** KARAKTERUTSKRIFT VÅR 2013 Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Hildegunn Raknerud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Silje Oldebråten Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Gro-Iren Eriksen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Katrin Tordardottir Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Natalia Wojciechowska-Krawczyk

14 Side 14 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Anders Magnus Vestin Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Iselin Jensen Messa Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Jeanette Mysen Karlsrud Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** SKADEMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/250-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.70 BNR.71 - TINGLYSING AV NY Mottaker Statens kartverk Tinglysingen MATRIKKELENHET Arkivkode 1-GBR-70/71 GNR.70 BNR.71 - INGLYSING AV NY Saksansv. RLG-VFF-LH MATRIKKELENHET Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; 2-TI-&41 FOSSUM - MAILUND, SIGNERTE ENDRINGSMELDINGER 1-4 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Mottaker Fylkesmannen i Østfold OMBYGGING AV GÅRD

15 Side 15 Arkivkode 1-GBR-62/1 GNR 62, BNR 1 - VATN GÅRD - Saksansv. RLG-VFF-ELFO DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OMBYGGING AV GÅRDEN Arkivsak/doknr. 14/254-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SV: GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN Avsender Sigmund Rognlien 11 Arkivkode 1-GBR- SV: GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 11 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.33 BNR TILLATELSE I ETT TRINN Avsender IEC-HUS Norge AS Arkivkode 1-GBR-33/132 SV: GNR. 33 BNR. 132 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 13 Arkivsak/doknr. 10/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** INNVILGELSE AV UFØREPENSJON FRA Saksansv. RLG-ØIKT-EFS KLP Arkivsak/doknr. 14/246-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-25/181 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksansv. RLG-VFF-ELFO UTEN ANSVARSRETT Arkivsak/doknr. 14/181-3 Type: I Sakstittel Dok.dato KLAGE PÅ BEHANDLING Arkivkode 1--***-*** TILSYNSSAK - ANMODNING OM Saksansv. RLG-G-RST OPPLYSNINGER Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR.61 - TILLATELSE TIL TILTAK - Mottaker Gro Pettersen TOMTEDELING Arkivkode 1-GBR-25/61 GNR.25 BNR.61 - NYVEIEN 2 - Saksansv. RLG-VFF-JGW UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Avsender *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold Arkivkode 1-GBR-33/34 SV: GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 -

16 Side 16 Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 137, SØKNAD OM Mottaker Enerhaugen Arkitektkontor AS DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Arkivkode 1-GBR-33/137; 2-GBR-33/138 GNR 33 BNR 137, GLIMMERVEIEN 2, 4 - UNDERRETNING OM VEDTAK Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 9 BNR FORSTØTNINGSMUR Mottaker Jahan Binai-Faal og Nasrin Afrakhteh Arkivkode 1-GBR-9/79 GNR. 9 BNR NORDMYRKROKEN 18 - Saksansv. RLG-VFF-JGW UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/965-4 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.33 BNR.12 / GNR.38 BNR.2- Mottaker Solbakken barnehage v/ John SOLBAKKEN BARNEHAGE Kiserud Arkivkode Saksansv. 1-GBR-33/12; 2-GBR-38/2 RLG-VFF-SYLØ GNR. 33 BNR / GNR. 38 BNR. 2 - HELIVEIEN 343/DÆHLIVEIEN 1/ DÆHLIVEIEN 9 - UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 70 BNR. 5 FNR SØKNAD OM Mottaker Øystein Rian MUDRING I LYSEREN - VØYENTANGEN Arkivkode 1-FA-K23; MUDRING I LYSEREN 2-GBR-70/5/14 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.1 BNR.17 - ETABLERING AV Avsender Enerhaugen Arkitektkontor AS AVKJØRSEL Arkivkode 1-GBR-1/17 SV: KNATTERUDFJELLET AVKJØRSEL_NY Saksansv. RLG-VFF-ASOL TEGNING 1:200 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tone Barli Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/183-5 Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST FAMILIERELATERTE Avsender Christine Fagerbakke Hammer TJENESTER

17 Side 17 Arkivkode 1-FA- Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tonje Borgås Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Carina Andersen Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/205-4 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Mycoteam as BOFELLESSKAP Arkivkode 1-FA-J79 NORDMYRVEIEN BOFELLESSKAP - Saksansv. FT- -HD RAPPORT Arkivsak/doknr. 14/205-5 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Hovedverneombud Jesper Noulund BOFELLESSKAP Arkivkode 1-FA-J79 FORTSATT STENGT I NORDMYRVEIEN Saksansv. FT- -HD Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLE 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØELSE LEIRSKOLE 2014

18 Side 18 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 14/258-1 Type: I Sakstittel Dok.dato KOMMUNALE AVGIFTER 2014 Avsender for Stein Jarle Hansen Stokke Arkivkode 1-FA-M00 VS: SØKNAD OM FRITAK Saksansv. RLG-VFF-CA RENOVASJONSAVGIFT G NR 86 BRUKSNUMMER 43 Arkivsak/doknr. 14/258-2 Type: U Sakstittel Dok.dato KOMMUNALE AVGIFTER 2014 Mottaker for Stein Jarle Hansen Stokke Arkivkode 1-FA-M00 SVAR PÅ SØKNAD OM FRITAK Saksansv. RLG-VFF-CA RENOVASJONSAVGIFT - Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 14/186-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Anne-Marit Næss Arkivkode 1-GBR-20/1 GNR. 20, BNR. 1 - SØKNAD OM

19 Side 19 Saksansv. RLG-VFF-JGW OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM - OVERSENDT FOR UTTALELSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** RAPPORT ETTER UTREDNING EVNEPRØVE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Avsender Toma Costel Arkivkode 1-FA-M18 VANNMÅLERAVLESNING Saksansv. RLG-VFF-CA Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.102 BNR.2 - VANNMÅLERSKJEMA Avsender Christian Grimeland Arkivkode 1-GBR-102/2 SV: JORID GRIMELAND Saksansv. RLG-VFF-CA Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/186-3 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Østfold fylkeskommune Arkivkode Saksansv. 1-GBR-20/1 RLG-VFF-JGW GNR 20, BNR 1 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SAK TIL UTTALELSE

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/186-4 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Thorvald Hoff Arkivkode 1-GBR-20/1 GNR.20 BNR.1 - SØKNAD OM Saksansv. RLG-VFF-JGW DISPENSASJON FOR OPPRETTELSE AV NY MATRIKKELEIENDOM FOR BOLIGFORMÅL Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE M/VEDLEGG Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 08/ Type: I Sakstittel Dok.dato GRUNNLOVSJUBILEET 2014 OG

21 Side 21 Avsender Svein Helge Treimo MOSSEKONVENTIONEN Arkivkode 1-FA-C03 GRUNNLOVSJUBILEET- STYRINGSGRUPPA Saksansv. RLG- -GS ØSTFOLD Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato SKJENKEBEVILLING 2013 Mottaker FREDRIKS PIZZA AS RESTAURANT Arkivkode 1-FA-U63 SKJENKEBEVILLING 2014 Saksansv. - -MV Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SKOLESTART Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA OVERFØRINGSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel

22 Side 22 Arkivkode 1--***-*** ILBAKEMELDING ETTER EVNETESTING Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2010 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2010 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2011 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2011/2012 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT SØF Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA MØTE

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2011/2012 Arkivsak/doknr. 13/37-22 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Elham Binai-Faal Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV I PERIODEN Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA MØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** ADM. VEDTAK VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel

24 Side 24 Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIGVURDERING VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2013/2014 Arkivsak/doknr. 13/37-23 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Arve Bekkevard Arkivkode 1-FE-033 FAST REPRESENTANT I KOMMUNESTYRET Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 13/37-24 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Ingjerd Schou Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 14/259-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SCAN FROM A XEROX WORKCENTRE Avsender WorkCentre 7435 Arkivkode 1-FE- SCAN FROM A XEROX WORKCENTRE Saksansv. SIS- -LTE Arkivsak/doknr. 07/ Type: I Sakstittel Dok.dato MORTENSTUA SKOLE - AVTALER OG Avsender Rakkestad kommune VEDTEKTER Arkivkode 1-FA-A76 SÆRUTSKRIFT FRA KOMMUNESTYRETS Saksansv. RLG- -HM BEHANDLING RAKKESTAD - SELSKAPSAVTALE - MORTENSTUA SKOLE Arkivsak/doknr. 13/251-3 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** PEDAGOGISK RAPPORT Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** MELDING Saksansv. RLG-SUS-MTR Arkivsak/doknr. 13/37-25 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Nina Haaland

25 Side 25 Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 13/37-26 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Gunnar Harstad Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV OG SUPPLERINGSVALG Saksansv. RLG- -HEVI KONTROLLUTVALGET Arkivsak/doknr. 13/37-27 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Kari Beate Uri Arkivkode 1-FE-033 SUPPLERINGSVALG - STIFTELSEN Saksansv. RLG- -HEVI FOSSUMKOLLEKTIVET Arkivsak/doknr. 14/212-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 26 BNR SØRMYRVEIEN 3 - Mottaker Fossum Anlegg AS; UTSKIFTNING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Arkivkode 1-GBR-26/51 GNR. 26 BNR USKIFTNING AV Saksansv. RLG-VFF-SYLØ OLJETANKER Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Damon Sanderson Arkivsak/doknr. 13/37-28 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Yngve Brænd Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

26 Side 26 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato ELVMAPPE Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/833-5 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.73 BNR.3 - UTSLIPPSTILLATELSE Avsender Frank Jensrud Arkivkode 1-GBR-73/3 SØKNAD OM MIDLERTIDIG Saksansv. RLG-VFF-SYLØ BRUKSTILLATELSE FOR STEGENVEIEN 732 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; UTBLOKKING AV LEDNING MAILUND 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM SKOLESKYSS Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

27 Side 27 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNHENTING AV OPPLYSNINGER BARNEVERNTJENESTEN Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** TILBAKEMELDING ETTER UTREDNING FOR LESE- OG SKRIVEVANSKER Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMTALE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMTALE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2010

28 Side 28 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 12 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 14/205-6 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Spydeberg boligstiftelse v/arne BOFELLESSKAP Bjerke Arkivkode 1-FA-J79 AD. NORDMYRVEIEN Saksansv. FT- -HD Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/108-5 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INFORMASJON FRA HJEMMET Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 2014/2015 Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.107 BNR.2 - DISPENSASJON FOR Avsender Torgeir Hordnes FRASKILLELSE AV KÅRBOLIG Arkivkode 1-GBR-107/2 SØKNAD OM Å OPPRETTE NY Saksansv. RLG-VFF-JGW MATRIKKELENHET Arkivsak/doknr. 14/260-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.3 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Torgeir Ruud UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-67/3 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksansv. RLG-VFF-ELFO UTEN ANSVARSRETT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 M/VEDLEGG Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.81 BNR.5 - ETT-TRINNS Avsender Kingspan Miljø AS SØKNADSBEHANDLING Arkivkode 1-GBR-81/5 OPPSTART OG OVERTAGELSE AV Saksansv. RLG-VFF-SYLØ MINIRENSEANLEGG Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

30 Side 30 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 HOVIN SKOLE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** FLYTTEMELDING Arkivsak/doknr. 08/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** VEDTAK OM ENDRING AV UFØREPENSJON Saksansv. RLG-EOGI-ELKR FRA KLP Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/13-24 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.29 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Bjørn Hammersborg Arkivkode 1-GBR-29/104 VS: GNR. 29 BNR. 104 TUNVEIEN 2 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO BEKREFTELSE PÅ BREDDE PÅ TERRASSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** FLYTTEMELDING Arkivsak/doknr. 14/108-6 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

31 Side 31 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL MØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.52 BNR.7,6,5,3,11 - TILLATELSE TIL Avsender Alvim Entreprenør A/S TILTAK Arkivkode 1-GBR-52/7; 2-GBR-52/6; ETT-TRINNSSØKNAD, MONTERING AV RENSEANLEGG 3-GBR-52/5; 4-GBR-52/3; 5-GBR-52/11 Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 11 BNR STEGENVEIEN 1 - Avsender Felleskjøpet Agri SA - Avd. FELLESKJØPET - NEDGRAVD OLJETANK Spydeberg Arkivkode 1-GBR-11/41; 2-FA-K23 SV. NEDGRAVD OLJETANK - VARSEL OM PÅLEGG Saksansv. RLG-VFF-SYLØ

32 Side 32 Arkivsak/doknr. 14/269-1 Type: I Sakstittel Dok.dato BRUKTHANDELBEVILLING HALLERUD Avsender Indre Østfold politistasjon KULTURSENTER DA Arkivkode 1-FA-U60; 2-TI-&18 SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING FRA HALLERUD KULTURSENTER DA Saksansv. RLG- -GS Arkivsak/doknr. 10/494-6 Type: I Sakstittel Dok.dato REGULERINGSVEDTAK FOR REG.433 NOSA Avsender Enebakk Kommune Arkivkode 1-FA-L12 KUNNGJØRING AV VEDTATT Saksansv. RLG-VFF-BSN DETALJREGULERING FOR NOSA LYSERBRÅTEN Arkivsak/doknr. 13/948-3 Type: I Sakstittel Dok.dato KOMMUNAL BOLIG Arkivkode 1--***-*** ANG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG Saksansv. RLG-KU-COP Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 95 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Øystein Lange Fjell Arkivkode 1-GBR-33/95 SAMSVARSERKLÆRING OG Saksansv. RLG-VFF-ASOL GJENNOMFØRINGSPLAN Arkivsak/doknr. 14/265-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPESIALPED HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN Arkivsak/doknr. 14/264-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPES.PED HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato SAMSVARSERKLÆRINGER Avsender Sørby elektriske AS Arkivkode 1-FE- SAMSVARSERKLÆRING ORDRENR 7814 Saksansv. RLG-EOGI-EF Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

33 Side 33 Dok.dato SAMSVARSERKLÆRINGER Avsender Sørby elektriske AS Arkivkode 1-FE- SAMSVARSERKLÆRING ORDRENR 7967 Saksansv. RLG-EOGI-EF Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Mottaker ANDERS HØVIK Arkivkode 1-FA-M18 VINNER AV Saksansv. RLG-VFF-CA VANNMÅLERKONKURRANSEN 2013 Arkivsak/doknr. 14/271-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.27 BNR.20 - SAMMENSLÅING AV Mottaker Statens kartverk Tinglysingen MATRIKKELENHETER Arkivkode 1-GBR-27/20 GNR.27 BNR.20 - SAMMENSLÅING AV Saksansv. RLG-VFF-LH MATRIKKELENHETER Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Bente W. Randem Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel

34 Side 34 Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT TIL SPES.UNDERVISNING 2012/ /2015 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. RLG-HS-MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** TILLEGGSRAPPORT KARTLEGGINGSARBEID Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** ADMINISTRATIVT VEDTAL VEDR RETT TIL SPES.UNDERVISNING 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE

35 Side 35 Arkivkode 1--***-*** ADMINISTRATIV T VEDTAK VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 (NR. 2) Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT ITL Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2012/2013 SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 OG 2013/2014 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/491-5 Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/227-2 Type: I Sakstittel Dok.dato FORSTERKET EKOM Avsender Geir Henning Hollup Arkivkode VS: FORSTERKET EKOM - SPYDEBERG Saksansv. RLG-SSK-IDAA KOMMUNE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010

36 Side 36 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 14/272-1 Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010

37 Side 37 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER Saksansv. RLG-HB-PJH OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 > BARNEHAGEÅRET Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 14/275-1 Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 14/140-3 Type: U Sakstittel Dok.dato SKJØNNSMIDLER TIL FORNYING I Mottaker Fylkesmannen i Østfold KOMMUNENE 2014 Arkivkode 1-FE-233 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL Saksansv. RLG- -HM FORNYING I KOMMUNENE - FRA KAOS TIL MESTRING Arkivsak/doknr. 14/140-4 Type: U Sakstittel Dok.dato SKJØNNSMIDLER TIL FORNYING I Mottaker Fylkesmannen i Østfold KOMMUNENE 2014 Arkivkode 1-FE-233 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL Saksansv. RLG- -HM FORNYING I KOMMUNENE - PROSJEKT FRIVILLIGHET I SPYDEBERG Arkivsak/doknr. 14/276-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, Avsender Askim kommune; REGNSKAP OG LØNN Eidsberg kommune Arkivkode 1-FE-026 NOTAT - SAMARBEIDSINVITASJON PÅ Saksansv. RLG-ØIKT-MM FAGOMRÅDENE SKATT, REGNSKAP OG LØNN Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN

38 Side 38 Arkivkode 1--***-*** VS: VIKAR Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/265-2 Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** TILLATELSE TIL Å FATTE VEDTAK Saksansv. RLG-HB-PJH Arkivsak/doknr. 14/264-2 Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** TILLATELSE TIL Å FATTE VEDTAK Saksansv. RLG-HB-PJH Arkivsak/doknr. 09/217-6 Type: I Sakstittel Dok.dato FORLIKSRÅD Avsender Statsarkivet Arkivkode 1-FA-X43 AVLEVERING ARKIVSAKER FRA Saksansv. RLG-AA-SLI SPYDEBERG FORLIKSRÅD Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Avsender Espira Løvestad bhg Arkivkode Saksansv. 1-FA-A10; 2-TI-&18 RLG-GB-EB SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV SOM FØRSKOLELÆRER Arkivsak/doknr. 14/274-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.9 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Terje Svendsen Arkivkode 1-GBR-67/9 SØKNAD OM UTBYGGING AV HYTTE Saksansv. RLG-VFF-ELFO Arkivsak/doknr. 14/273-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.9 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Geir Moen Arkivkode 1-GBR-9/100 ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/276-2 Type: I Sakstittel Dok.dato SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, Avsender Askim kommune REGNSKAP OG LØNN

39 Side 39 Arkivkode 1-FE-026 SAMARBEIDSINVITASJON - SKATT OG Saksansv. RLG-ØIKT-MM REGNSKAP/LØNN Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 55 BNR 1 - SØKNAD OM Mottaker Øivind Duserud UTSLIPPSTILLATELSE - MINIRENSEANLEGG Arkivkode 1-GBR-55/1 GNR. 55 BNR. 1 - BJABERGEVEIEN 86 OG 88 Saksansv. RLG-VFF-SYLØ - UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 14/246-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Kjell Moen UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-25/181 GNR.25 BNR KJEDEVEIEN 19 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV TERRASSE Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Avsender Ole Jørgen Fjeldstad Arkivkode 1-FA-M18 RE: VANNMÅLERAVLESNING FOR Saksansv. RLG-VFF-CA VIDARÅSVEIEN 3 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.14 BNR.1 - SØKNAD OM Mottaker Øivind Duserud UTSLIPPSTILLATELSE Arkivkode 1-GBR-14/1 GNR. 14 BNR. 1 - KARJOLKROKEN Saksansv. RLG-VFF-SYLØ UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 14/260-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.3 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Torgeir Ruud UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-67/3 GNR.67 BNR.3 - LYSERENVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILLATELSE TIL FASADEENDRING Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Trine Kristin Pedersen Arkivkode 1-FE-411 SØKNAD PÅ 50% FAST STILLING Saksansv. FT- -VM BARNEVERN

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/180-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 14.02.2014 LÆRLING 2014 Avsender Andreas Kristiansen Arkivkode 1-FE-417 SØKNAD OM LÆRLINGPLASS RLG-SSK-INHE Arkivsak/doknr. 14/103-16 Type: U

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/1553-4 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.02.2014 ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNHENTING AV OPPLYSNINGER Arkivsak/doknr. 13/1553-5 Type: U Sakstittel Dok.dato 10.02.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/385-9 Type: U Sakstittel Dok.dato 07.04.2014 GNR.33 BNR.92 - ETT-TRINNS Mottaker Alvim og Berven Bygg AS SØKNADSBEHANDLING 1-GBR-33/92 GNR.33 BNR.92 - VOLLENEVEIEN 2 - UNDERRETNING

Detaljer

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/393-2 Type: U Sakstittel Dok.dato 14.04.2014 GNR.49 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Indre Østfold Bygg AS Arkivkode 1-GBR-49/1 GNR.49 BNR.1 - MØRKVEIEN 725 - SØKNAD RLG-VFF-ELFO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/1959-1 Type: U Sakstittel Dok.dato 28.04.2014 ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/630-5 Type: U Sakstittel Dok.dato 28.04.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/1932-7 Type: U Sakstittel Dok.dato 12.09.2013 ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** BREV VEDRØRENDE GUTTEGRUPPE RLG-SUS-MTR Arkivsak/doknr. 10/1345-29 Type: I Sakstittel Dok.dato 03.02.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 22.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/560-2 U Sakstittel Dok.dato: 23.04.2013 Tilsagn på startlån / tilskudd Arkivsak/doknr.: 13/865-7 U Sakstittel Dok.dato: 14.05.2013 Ask Invest AS - konsert i

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.09.2014-07.09.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1774-16 Sakstittel J.f.dato: 01.09.2014 Bostøtte - Klagebehandling 2014 Brev.dato 29.08.2014 *** ; 3--***-*** FRT-NAV-SLA Klage over avslag på bostøtte - termin 07/14 Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/627-5 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER - 2012 Brev.dato 02.05.2014 Avsender Per Jarle Hestnes 1-FE-; 3-TI-; 4-HIST-12/91 SPK-BHG-PJH

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/682-9 Sakstittel J.f.dato: 11.08.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER 2013 Brev.dato 11.08.2014 Avsender tli@conexus.no 1-FE-223; 2-FA-A10; 14/332 SPK-BHG-PJH

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1624-2 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato 05.09.2014 *** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/1890-7 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Personalmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1181-17 Sakstittel J.f.dato: 23.03.2015 Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato 23.03.2015 *** Mottaker ***; *** Flyttemelding med kopi av elevmappe SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/714-1 Sakstittel J.f.dato: 07.04.2015 Personalmappe Brev.dato 07.04.2015 *** Mottaker *** Endring lønn SPK-RLG-HMO Arkivsak/doknr. 14/1150-16 Sakstittel J.f.dato: 07.04.2015 Elevmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-3 Sakstittel J.f.dato: 27.10.2014 Personalmappe Brev.dato 20.10.2014 *** Innvilgelse av attføringspensjon SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 14/2837-1 Sakstittel J.f.dato: 27.10.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/103-3 Type: I Sakstittel Dok.dato 19.01.2014 STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1-FE-252 SØKNAD OM STARTLÅN RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 14/98-1 Type: I Sakstittel Dok.dato

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2189-4 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 Personalmappe Brev.dato 30.03.2015 *** 1--***-***; Oppsigelse vikariat SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/439-3 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL Arkivsak/doknr. 14/591-60 Sakstittel J.f.dato: 30.07.2014 Ledige stillingar pedagogisk personale barnehage Mottaker Hågensen Silje Nagell; Vinding Oddhild Gundersen; Moen Solfrid; Ytterhaug Giske Malin;

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 16.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Dok.dato: 16.10.2013

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 16.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Dok.dato: 16.10.2013 Periode: 16.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; Tekstdel detaljbudsjett 2014 - Kultur og oppvekst

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, postmottak, for perioden: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, postmottak, for perioden: 20.10.2014-26.10.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2778-1 Sakstittel J.f.dato: 20.10.2014 Oppstartsår 2014 - Referater fra foreldremøter ved Hovin skole Brev.dato 13.10.2014 Avsender Hanne Kristin Berg 1-FE-; 2-FA-B40; 3-TI-;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Dok.dato: 01.08.2013

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Dok.dato: 01.08.2013 Periode: 01.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 08/2919-20 U Sakstittel Lønnskompensasjon Arkivsak/doknr.: 12/2305-22 I Sakstittel Reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - Avsender Rogaland Fylkeskommune Vingård,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-4 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 22.12.2014 *** ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 15/79-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3243-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe - oppstartsår: 2010 Brev.dato 02.02.2015 *** SIS-HS-TSØ Vurdering som grunnlag for særskilt norskopplæring Arkivsak/doknr. 14/3241-2

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 04.04.2016-08.04.2016

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 04.04.2016-08.04.2016 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 04.04.2016 - Arkivsak/doknr. 16/20-12 Sakstittel Dok.dato 04.04.2016 Ansettelsesbevis/Attester 2016 Mottaker Anne Jorid

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/198-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe oppstartsår 2007 1. årstrinn Brev.dato 30.01.2015 *** Skyssrefusjon høsten 2014 OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr. 15/196-2 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.04.2015-30.04.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.04.2015-30.04.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/914-1 Sakstittel J.f.dato: 27.04.2015 Personalmappe Brev.dato 23.04.2015 *** Midlertidig uførepensjon SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 14/2718-7 Sakstittel J.f.dato: 27.04.2015 Personalmappe

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/11-16 U Datert: 03.05.11 Arkivkode: C03 &01 S.ansv: KULTUR.KUL.IGB Til: Kyrre Eilertsen Sakstittel: DEN KULUTURELLE SPASERSTOKK - KONTRAKTER 2011 Innhold: DEN KULUTURELLE SPASERSTOKK - KONTRAKTER

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1123-2 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Elevmappe oppstartsår 2008 1. årstrinn Brev.dato 03.12.2014 *** 1--***-***; Tilbakemelding etter utredning OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/603-6 I Datert: 13.10.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM 13 Ofl 13 Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - VIKAR Lnr: 11233/11 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 19.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 11/1977-8 U Sakstittel Dok.dato: 08.08.2013 Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig Dalane folkemuseum disponering 1-FE-614; 2-FA-V00 Overtakelse driftsbygning

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-14.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.08.2016 nvitasjon til Samarbeidsutvalg Hauge barnehage 10.8.16 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 28.09.2015-28.09.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 28.09.2015-28.09.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/804-2 Sakstittel Dok.dato 25.09.2015 Startlån Mottaker Arkivkode 1--***-*** Startlån - avslag Saksansv. RÅD-SOS-ANS S Arkivsak/doknr. 15/822-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/894-1 Sakstittel J.f.dato: 19.05.2014 Elevmappe - 2009 Brev.dato 19.05.2014 *** Mottaker *** 1--***-***; Innkalling til samarbeidsmøte SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/695-3 Sakstittel

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3137-1 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 Påskjønnelse 2014 Brev.dato 24.11.2014 Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes;

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 16.-18.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/66-6 U Sakstittel Elevmappe 1--***-*** Tildeling av spesialpedagogisk hjelp KOA-OEI-JHE skoleåret 2013/2014 Arkivsak/doknr.: 09/1869-8 U Sakstittel Ny garasje,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 30102007 07/01068-11 U Dok.dato: 25102007 Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 09. 11.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1176-4 X Sakstittel Dok.dato: 18.07.2013

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 09. 11.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1176-4 X Sakstittel Dok.dato: 18.07.2013 Periode: 09. 11.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1176-4 X Sakstittel Dok.dato: 18.07.2013 Søknad om deling gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, Hålandsveien 77 Arkivkode: 1-GBR-17/3; 2-FA-L33 Gårdskart

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11 Side 1 10/3833-2 U Datert: 01.02.11 Arkivkode:GB 76/2 S.ansv: TEK.BYG.HBR Til: Landbrukskontoret i Follo Sakstittel: GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER Innhold: GNR 75 BNR 1 OG GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/152-4 Sakstittel J.f.dato: 02.03.2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til staten Mottaker 'postmottak@fin.dep.no' 1-FE-203; SKI-SEN-KJELIB Høring - overføring av skatteoppkrevingen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 19.12.2013-19.12.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 19.12.2013-19.12.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/463-41 Sakstittel Dok.dato 19.12.2013 Lokale forhandlinger 2013 Mottaker Arkivkode 1--***-*** Lokale forhandlinger 2013 Saksansv. RÅD-SAD-TOBO

Detaljer

Periode: 30082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 30082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-63 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Harald

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 26052008 07/00453-31 I Dok.dato: 19052008 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Enhet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 07.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 09/243-1 S Sakstittel Dok.dato: 26.01.2009

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 07.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 09/243-1 S Sakstittel Dok.dato: 26.01.2009 Periode: 07.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 09/243-1 S Sakstittel Dok.dato: 26.01.2009 Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådets møte 25.11.08 Arkivkode: 1-FE- KOA-KKU-BLK Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådets

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.05.2015-21.05.2015

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.05.2015-21.05.2015 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 15/118-3 Sakstittel Dok.dato 20.05.2015 Tillatelse til tiltak- tilbygg Mottaker Lise Karin Bordevich Arkivkode

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.08-24.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.08.2016 Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr 44

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1981/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:242 Saksnr: 15/115-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Vitensenteret i Trondheim Dok.beskr: Holtefondet Lnr: 2260/15 Regdato:03.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10-11.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Arbeidsavtale Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 08022008 07/01780-6 U Dok.dato: 06022008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Avskjermet Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 12.05.2015-12.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 12.05.2015-12.05.2015 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 1 Arkivsak/doknr. 15/27-17 akstittel Dok.dato 12.05.2015 Attester og bekreftelse 2015 Maria Breivik Arkivkode 1-FE-404 Tjenesteattest aksansv. RÅD-AD-KHBO Arkivsak/doknr.

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL Arkivsak/doknr. 14/1557-1 Sakstittel J.f.dato: 18.09.2014 Norges Vels Gründerpris 2015 Brev.dato 15.09.2014 Avsender Norgesvel 1-FE-076; 2-FA-C00 KOM-ORDF-TERVAD Har dere en god kandidat i din kommune?

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 26.10.2015-30.10.2015

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 26.10.2015-30.10.2015 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 26.10.2015 - Arkivsak/doknr. 15/279-7 Sakstittel Dok.dato 26.10.2015 Helsefagarbeider/assistent 20 % stillinger Avsender

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL Arkivsak/doknr. 14/336-15 Sakstittel J.f.dato: 05.06.2014 Organisering av namnearbeid i Skodje kommune m/namnenemnd Mottaker Kari Grindvik; Harald Honningdal; Arne Utvik; Per Stette; Dag Brusdal; Reidulf

Detaljer

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-77 I Dok.dato: 11082010 Jour.dato: Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/211-4 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/2708-13

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04.2016-21.04.2016

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04.2016-21.04.2016 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04. - 21.04. Arkivsak/doknr. 16/230-3 Sakstittel Dok.dato 11.04. Produksjonstilskudd i jordbruket 20.01.16 Mottaker

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer