OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/233-6 Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; 2-TI-&41 RE: GRUNNEIERAVTALER. GRENSEMERKER Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; VS: INNMÅLING AV VA ANLEGG 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; SV: KONTAKTINFORMASJON 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; SV: MAILUND - FOSSUM 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; INNSTILLING AVLØP MAILUND - FOSSUM 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 29 BNR. 1 - NÆRINGSVIRKSOMHET Avsender Nina Pederstad PÅ LANDBRUKSEIENDOM Arkivkode 1-GBR-29/1 GNR 29 BNR 1 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 29 BNR. 1 - NÆRINGSVIRKSOMHET Mottaker Nina og Torfinn Pederstad PÅ LANDBRUKSEIENDOM

2 Side 2 Arkivkode 1-GBR-29/1 SV: VEDRØRENDE LØKEN STORE, GNR. 29, Saksansv. RLG-VFF-JGW BNR. 1 Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/223-3 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRETS MILJØPRIS OG TRIVSELSPRIS 2014 Arkivkode 1--***-*** ÅRETS MILJØSKAPER Saksansv. RLG- -GS Ved utsatt offentlighet Arkivsak/doknr. 14/223-4 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRETS MILJØPRIS OG TRIVSELSPRIS 2014 Arkivkode 1--***-*** ÅRETS MILJØSKAPER 2014 Saksansv. RLG- -GS Ved utsatt offentlighet Arkivsak/doknr. 14/81-2 Type: U Sakstittel Dok.dato BRANNTILSYN RINGVOLL Mottaker Ringvoll Klinikken Else Marie KLINIKKEN Skjæringsrud Arkivkode 1-FA-M71 BRANNTILSYN RINGVOLL Saksansv. SHB- -GO KLINIKKEN Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Mottaker Dok. utgår Arkivkode 1-GBR-33/34 DOK UTGÅR Saksansv. RLG-VFF-ELFO Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Mottaker Arkivkode 1-GBR-33/34 GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 14/81-3 Type: U Sakstittel Dok.dato BRANNTILSYN RINGVOLL Mottaker O Breivik Eiendom AS Jens Mellquist KLINIKKEN

3 Side 3 Arkivkode 1-FA-M71 BRANNTILSYN RINGVOLL SENTER Saksansv. SHB- -GO Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Avsender Arkivkode 1-GBR-33/34 SV: GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 14/239-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 26 BNR HELGE INGSTADS VEI Mottaker 17 - OVERVANN FRA NABOEIENDOM Arkivkode 1-GBR-26/159 VS: TIL TEKNISK ETAT: HELGE INGSTADS Saksansv. RLG-VFF-SYLØ VEI 17 - GNR. 26 BNR. 159 Arkivsak/doknr. 14/147-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - Mottaker Arild Hauger TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT Arkivkode 1-GBR-24/3; 2-FA-M38 GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - UTKOBLING AV SEPTIKTANK Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 07/ Type: U Sakstittel Dok.dato TILLEGGSGODTGJØRINGER Mottaker Lønningskontoret Arkivkode 1-FE-540 UTBETALING AV GODTGJØRING FOR Saksansv. RLG-SUS-LG ARBEID MED VISA 2014 Arkivsak/doknr. 14/226-5 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.75 BNR.35 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Bjørn-Erik Kragstad UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-75/35 GNR.75 BNR.35 - SØKNAD OM TILLATELSE Saksansv. RLG-VFF-ELFO TIL RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV NY REDSKAPSBOD Arkivsak/doknr. 10/ Type: I Sakstittel Dok.dato INSPEKSJON AV SPYDEBERG VANNVERK Avsender Synne Lømo Arkivkode 1-FA-M12; 2-TI-&58 VEDLEGG TIL SVARBREV OM OPPFYLT VEDTAK Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 14/242-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.93 BNR.1 - EGENERKLÆRING OM Avsender Attentus Eiendomsmegling AS KONSESJONSFRIHET

4 Side 4 Arkivkode 1-GBR-93/1 EGENERKLÆRING OM Saksansv. RLG-VFF-JGW KONSESJONSFRIHET Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Kamal Seadi Arkivkode 1-FE-411 SØKNAD PÅ STILILNG Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/241-1 Type: I Sakstittel Dok.dato ÅRSAVGIFT - SKJENKEBEVILLING 2013/14 Avsender Kiwi Norge AS Arkivkode 1-FE-231; 2-FA-U63 INNRAPPORTERING AV ØLSALGS TALL TIL KOMMUNEN Saksansv. - -MV Arkivsak/doknr. 14/240-1 Type: I Sakstittel Dok.dato TRAFIKKPROBLEMER I RUNDKJØRING Avsender FAU-leder v/hovin skole VED HOVIN SKOLE Arkivkode 1-FA-Q80 VEDR SKILTING AV RUNDKJØRING VED Saksansv. RLG-EOGI-EF HOVIN SKOLE Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 131 SØKNAD OM OPPFØRING Mottaker AV ENEBOLIG Arkivkode 1-GBR-33/131 VS: GNR. 33 BNR. 132 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 13/GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN 11 Arkivsak/doknr. 14/124-3 Type: U Sakstittel Dok.dato OPPMÅLINGSFORRETNING

5 Side 5 Mottaker Roar Schie SØKNADSPLIKTIGE TILTAK - REKVISISJON Arkivkode Saksansv. 1-FA-86/8; 2-GBR-86/8 RLG-VFF-ASOL SV: GNR. 86 BNR. 8 - FORELØPIG SVAR PÅ REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Arkivsak/doknr. 14/232-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.2 FNR.3 - TILLATELSE TIL Mottaker Kåre Johan Nilsen; TILTAK UTEN ANSVARSRETT Gro S. Ihler Arkivkode 1-GBR-67/2/3 GNR.67 BNR.2 FNR.3 - SØKNAD OM Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILBYGG TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG Arkivsak/doknr. 14/3-6 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-7 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-8 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender ** SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING Arkivsak/doknr. 14/3-9 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UT OVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 14/3-10 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 14/3-11 Type: I Sakstittel Dok.dato BEHOVSPRØVET OPPLÆRING I NORSK OG Avsender Spydeberg kommune SAMFUNNSFAG

6 Side 6 Arkivkode 1-FA-A70 VEDTAK OM INNVILGELSE AV GRATIS OPPLÆRING I NORSK UT OVER 300 TIMER Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 11/213-9 Type: U Sakstittel Dok.dato FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Mottaker Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Arkivkode 1-FE-216 VEDTAK I SAK 010/14 KOMMUNESTYRET Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST

7 Side 7 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN Avsender Petter Mogens Areal+ AS v/lund FORESPØRSEL, ETABLERING AV MASSEDEPONI Arkivkode Saksansv. 1-GBR-40/1; 2-FA-L12 RLG-VFF-MSØ HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID: SKJÆRSAKER MASSEDEPONI SPYDEBERG KOMMUNE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** SPRÅK 6-16 SCREENINGTEST Arkivsak/doknr. 14/147-3 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 24 BNR. 3 - SØLVBERG N - Avsender Synne Lømo TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT Arkivkode 1-GBR-24/3; 2-FA-M38 SV: GNR. 24 BNR.3- SØLVBERG N- KLOAKKAVGIFT Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Arkivsak/doknr. 11/341-2 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE

8 Side 8 Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-3 Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM PERMISJON 20% Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-4 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-5 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-6 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** ARBEIDSAVTALE Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-7 Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** AKAN-ERKLÆRING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Geir Buckholm Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Toke Ullvar Beyer-Clausen

9 Side 9 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Sandkvist Åse-Mette Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Marchus Hoem Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Signe Skaar Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tina Emilie Sandnesmo Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Annika Eliassen Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/245-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.70 BNR.5 - ADRESSERING AV Mottaker Bjørn Hoff; SKIHYTTA Spydeberg idrettslag v/langrennsgruppa Arkivkode 1-GBR-70/5 GNR.70 BNR.5 - ADRESSERING AV Saksansv. RLG-VFF-LH SKIHYTTA Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel

10 Side 10 Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Janice Grete Kjeldsberg Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Lidia Rød Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Kine Orheim Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Heidi Eriksson Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Terje Magnus Knutsen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Guro Ruud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ann Rose Thomassen

11 Side 11 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Lina Johanne Syversen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Anne Kristin Toverud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ole Bjørn Hoppestad Arkivsak/doknr. 08/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. SIS- -ATB Arkivsak/doknr. 11/85-37 Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. SIS- -ATB Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Iris Tatjana Isaksen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel

12 Side 12 Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Ann-Chatrin Krogh Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Bente Hille Arkivsak/doknr. 11/341-8 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 11/341-9 Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Off.lovens 25 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Gro Elisabeth Larsen

13 Side 13 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** KARAKTERUTSKRIFT VÅR 2013 Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Hildegunn Raknerud Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Silje Oldebråten Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** PERSONALMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Gro-Iren Eriksen Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Katrin Tordardottir Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Natalia Wojciechowska-Krawczyk

14 Side 14 Arkivkode Saksansv. 1-FE-411; SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Anders Magnus Vestin Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Iselin Jensen Messa Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Jeanette Mysen Karlsrud Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** SKADEMELDING Saksansv. RLG-SS-MKH Arkivsak/doknr. 14/250-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.70 BNR.71 - TINGLYSING AV NY Mottaker Statens kartverk Tinglysingen MATRIKKELENHET Arkivkode 1-GBR-70/71 GNR.70 BNR.71 - INGLYSING AV NY Saksansv. RLG-VFF-LH MATRIKKELENHET Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; 2-TI-&41 FOSSUM - MAILUND, SIGNERTE ENDRINGSMELDINGER 1-4 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Mottaker Fylkesmannen i Østfold OMBYGGING AV GÅRD

15 Side 15 Arkivkode 1-GBR-62/1 GNR 62, BNR 1 - VATN GÅRD - Saksansv. RLG-VFF-ELFO DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OMBYGGING AV GÅRDEN Arkivsak/doknr. 14/254-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SV: GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN Avsender Sigmund Rognlien 11 Arkivkode 1-GBR- SV: GNR. 33 BNR. 131 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 11 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.33 BNR TILLATELSE I ETT TRINN Avsender IEC-HUS Norge AS Arkivkode 1-GBR-33/132 SV: GNR. 33 BNR. 132 STEINHUGGERVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ASOL 13 Arkivsak/doknr. 10/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** INNVILGELSE AV UFØREPENSJON FRA Saksansv. RLG-ØIKT-EFS KLP Arkivsak/doknr. 14/246-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-25/181 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksansv. RLG-VFF-ELFO UTEN ANSVARSRETT Arkivsak/doknr. 14/181-3 Type: I Sakstittel Dok.dato KLAGE PÅ BEHANDLING Arkivkode 1--***-*** TILSYNSSAK - ANMODNING OM Saksansv. RLG-G-RST OPPLYSNINGER Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR.61 - TILLATELSE TIL TILTAK - Mottaker Gro Pettersen TOMTEDELING Arkivkode 1-GBR-25/61 GNR.25 BNR.61 - NYVEIEN 2 - Saksansv. RLG-VFF-JGW UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 34 - SØKNAD OM TILTAK Avsender *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold Arkivkode 1-GBR-33/34 SV: GNR. 33, BNR MØRKVEIEN 47 -

16 Side 16 Saksansv. RLG-VFF-ELFO SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI, SØKNAD OM MØNEHØYDE PÅ 10,5 METER Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 137, SØKNAD OM Mottaker Enerhaugen Arkitektkontor AS DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Arkivkode 1-GBR-33/137; 2-GBR-33/138 GNR 33 BNR 137, GLIMMERVEIEN 2, 4 - UNDERRETNING OM VEDTAK Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 9 BNR FORSTØTNINGSMUR Mottaker Jahan Binai-Faal og Nasrin Afrakhteh Arkivkode 1-GBR-9/79 GNR. 9 BNR NORDMYRKROKEN 18 - Saksansv. RLG-VFF-JGW UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/965-4 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.33 BNR.12 / GNR.38 BNR.2- Mottaker Solbakken barnehage v/ John SOLBAKKEN BARNEHAGE Kiserud Arkivkode Saksansv. 1-GBR-33/12; 2-GBR-38/2 RLG-VFF-SYLØ GNR. 33 BNR / GNR. 38 BNR. 2 - HELIVEIEN 343/DÆHLIVEIEN 1/ DÆHLIVEIEN 9 - UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 70 BNR. 5 FNR SØKNAD OM Mottaker Øystein Rian MUDRING I LYSEREN - VØYENTANGEN Arkivkode 1-FA-K23; MUDRING I LYSEREN 2-GBR-70/5/14 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.1 BNR.17 - ETABLERING AV Avsender Enerhaugen Arkitektkontor AS AVKJØRSEL Arkivkode 1-GBR-1/17 SV: KNATTERUDFJELLET AVKJØRSEL_NY Saksansv. RLG-VFF-ASOL TEGNING 1:200 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tone Barli Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/183-5 Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST FAMILIERELATERTE Avsender Christine Fagerbakke Hammer TJENESTER

17 Side 17 Arkivkode 1-FA- Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Tonje Borgås Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Carina Andersen Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 14/205-4 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Mycoteam as BOFELLESSKAP Arkivkode 1-FA-J79 NORDMYRVEIEN BOFELLESSKAP - Saksansv. FT- -HD RAPPORT Arkivsak/doknr. 14/205-5 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Hovedverneombud Jesper Noulund BOFELLESSKAP Arkivkode 1-FA-J79 FORTSATT STENGT I NORDMYRVEIEN Saksansv. FT- -HD Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLE 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØELSE LEIRSKOLE 2014

18 Side 18 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE ; *** Arkivkode 1--***-*** GODTGJØRELSE FOR LEIRSKOLEOPPHOLD 2014 Arkivsak/doknr. 14/258-1 Type: I Sakstittel Dok.dato KOMMUNALE AVGIFTER 2014 Avsender for Stein Jarle Hansen Stokke Arkivkode 1-FA-M00 VS: SØKNAD OM FRITAK Saksansv. RLG-VFF-CA RENOVASJONSAVGIFT G NR 86 BRUKSNUMMER 43 Arkivsak/doknr. 14/258-2 Type: U Sakstittel Dok.dato KOMMUNALE AVGIFTER 2014 Mottaker for Stein Jarle Hansen Stokke Arkivkode 1-FA-M00 SVAR PÅ SØKNAD OM FRITAK Saksansv. RLG-VFF-CA RENOVASJONSAVGIFT - Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 14/186-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Anne-Marit Næss Arkivkode 1-GBR-20/1 GNR. 20, BNR. 1 - SØKNAD OM

19 Side 19 Saksansv. RLG-VFF-JGW OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM - OVERSENDT FOR UTTALELSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** RAPPORT ETTER UTREDNING EVNEPRØVE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Avsender Toma Costel Arkivkode 1-FA-M18 VANNMÅLERAVLESNING Saksansv. RLG-VFF-CA Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.102 BNR.2 - VANNMÅLERSKJEMA Avsender Christian Grimeland Arkivkode 1-GBR-102/2 SV: JORID GRIMELAND Saksansv. RLG-VFF-CA Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/186-3 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Østfold fylkeskommune Arkivkode Saksansv. 1-GBR-20/1 RLG-VFF-JGW GNR 20, BNR 1 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SAK TIL UTTALELSE

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/186-4 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.20 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Thorvald Hoff Arkivkode 1-GBR-20/1 GNR.20 BNR.1 - SØKNAD OM Saksansv. RLG-VFF-JGW DISPENSASJON FOR OPPRETTELSE AV NY MATRIKKELEIENDOM FOR BOLIGFORMÅL Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE M/VEDLEGG Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 08/ Type: I Sakstittel Dok.dato GRUNNLOVSJUBILEET 2014 OG

21 Side 21 Avsender Svein Helge Treimo MOSSEKONVENTIONEN Arkivkode 1-FA-C03 GRUNNLOVSJUBILEET- STYRINGSGRUPPA Saksansv. RLG- -GS ØSTFOLD Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato SKJENKEBEVILLING 2013 Mottaker FREDRIKS PIZZA AS RESTAURANT Arkivkode 1-FA-U63 SKJENKEBEVILLING 2014 Saksansv. - -MV Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SKOLESTART Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA OVERFØRINGSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel

22 Side 22 Arkivkode 1--***-*** ILBAKEMELDING ETTER EVNETESTING Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2010 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2010 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2011 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2011/2012 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT SØF Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA MØTE

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2011/2012 Arkivsak/doknr. 13/37-22 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Elham Binai-Faal Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV I PERIODEN Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA MØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** ADM. VEDTAK VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel

24 Side 24 Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIGVURDERING VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2013/2014 Arkivsak/doknr. 13/37-23 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Arve Bekkevard Arkivkode 1-FE-033 FAST REPRESENTANT I KOMMUNESTYRET Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 13/37-24 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Ingjerd Schou Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 14/259-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SCAN FROM A XEROX WORKCENTRE Avsender WorkCentre 7435 Arkivkode 1-FE- SCAN FROM A XEROX WORKCENTRE Saksansv. SIS- -LTE Arkivsak/doknr. 07/ Type: I Sakstittel Dok.dato MORTENSTUA SKOLE - AVTALER OG Avsender Rakkestad kommune VEDTEKTER Arkivkode 1-FA-A76 SÆRUTSKRIFT FRA KOMMUNESTYRETS Saksansv. RLG- -HM BEHANDLING RAKKESTAD - SELSKAPSAVTALE - MORTENSTUA SKOLE Arkivsak/doknr. 13/251-3 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** PEDAGOGISK RAPPORT Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** MELDING Saksansv. RLG-SUS-MTR Arkivsak/doknr. 13/37-25 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Nina Haaland

25 Side 25 Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 13/37-26 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Gunnar Harstad Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV OG SUPPLERINGSVALG Saksansv. RLG- -HEVI KONTROLLUTVALGET Arkivsak/doknr. 13/37-27 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Kari Beate Uri Arkivkode 1-FE-033 SUPPLERINGSVALG - STIFTELSEN Saksansv. RLG- -HEVI FOSSUMKOLLEKTIVET Arkivsak/doknr. 14/212-2 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR. 26 BNR SØRMYRVEIEN 3 - Mottaker Fossum Anlegg AS; UTSKIFTNING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Arkivkode 1-GBR-26/51 GNR. 26 BNR USKIFTNING AV Saksansv. RLG-VFF-SYLØ OLJETANKER Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato LÆRER 100 % FAST SKOLEN I SPYDEBERG Avsender Damon Sanderson Arkivsak/doknr. 13/37-28 Type: U Sakstittel Dok.dato FRITAK FRA VERV 2013 OG 2014 Mottaker Yngve Brænd Arkivkode 1-FE-033 FRITAK FRA VERV Saksansv. RLG- -HEVI Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

26 Side 26 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato ELVMAPPE Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/833-5 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.73 BNR.3 - UTSLIPPSTILLATELSE Avsender Frank Jensrud Arkivkode 1-GBR-73/3 SØKNAD OM MIDLERTIDIG Saksansv. RLG-VFF-SYLØ BRUKSTILLATELSE FOR STEGENVEIEN 732 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato MAILUND-FOSSUM OPPFØLGING Avsender Guttorm Langstøyl GJENNOMFØRING Arkivkode 1-FA-M40; UTBLOKKING AV LEDNING MAILUND 2-TI-&41 Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM SKOLESKYSS Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

27 Side 27 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNHENTING AV OPPLYSNINGER BARNEVERNTJENESTEN Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** TILBAKEMELDING ETTER UTREDNING FOR LESE- OG SKRIVEVANSKER Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMTALE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL SAMTALE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2010

28 Side 28 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 12 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 14/205-6 Type: I Sakstittel Dok.dato STENGING AV NORDMYRVEIEN Avsender Spydeberg boligstiftelse v/arne BOFELLESSKAP Bjerke Arkivkode 1-FA-J79 AD. NORDMYRVEIEN Saksansv. FT- -HD Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 14/108-5 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INFORMASJON FRA HJEMMET Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 2014/2015 Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.107 BNR.2 - DISPENSASJON FOR Avsender Torgeir Hordnes FRASKILLELSE AV KÅRBOLIG Arkivkode 1-GBR-107/2 SØKNAD OM Å OPPRETTE NY Saksansv. RLG-VFF-JGW MATRIKKELENHET Arkivsak/doknr. 14/260-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.3 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Torgeir Ruud UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-67/3 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksansv. RLG-VFF-ELFO UTEN ANSVARSRETT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 M/VEDLEGG Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.81 BNR.5 - ETT-TRINNS Avsender Kingspan Miljø AS SØKNADSBEHANDLING Arkivkode 1-GBR-81/5 OPPSTART OG OVERTAGELSE AV Saksansv. RLG-VFF-SYLØ MINIRENSEANLEGG Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

30 Side 30 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 HOVIN SKOLE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** FLYTTEMELDING Arkivsak/doknr. 08/ Type: I Sakstittel Dok.dato PERSONALMAPPE Arkivkode 1--***-*** VEDTAK OM ENDRING AV UFØREPENSJON Saksansv. RLG-EOGI-ELKR FRA KLP Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVPERMISJONER 2013/2014 Arkivkode 1--***-***; SVAR PÅ SØKNAD OM ELEVPERMISJON 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 13/13-24 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.29 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Bjørn Hammersborg Arkivkode 1-GBR-29/104 VS: GNR. 29 BNR. 104 TUNVEIEN 2 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO BEKREFTELSE PÅ BREDDE PÅ TERRASSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** FLYTTEMELDING Arkivsak/doknr. 14/108-6 Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** UTREDNINGSRAPPORT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

31 Side 31 Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT VÅR 2013 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2009 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNKALLING TIL MØTE Arkivsak/doknr. 11/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.52 BNR.7,6,5,3,11 - TILLATELSE TIL Avsender Alvim Entreprenør A/S TILTAK Arkivkode 1-GBR-52/7; 2-GBR-52/6; ETT-TRINNSSØKNAD, MONTERING AV RENSEANLEGG 3-GBR-52/5; 4-GBR-52/3; 5-GBR-52/11 Saksansv. RLG-VFF-SYLØ Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR. 11 BNR STEGENVEIEN 1 - Avsender Felleskjøpet Agri SA - Avd. FELLESKJØPET - NEDGRAVD OLJETANK Spydeberg Arkivkode 1-GBR-11/41; 2-FA-K23 SV. NEDGRAVD OLJETANK - VARSEL OM PÅLEGG Saksansv. RLG-VFF-SYLØ

32 Side 32 Arkivsak/doknr. 14/269-1 Type: I Sakstittel Dok.dato BRUKTHANDELBEVILLING HALLERUD Avsender Indre Østfold politistasjon KULTURSENTER DA Arkivkode 1-FA-U60; 2-TI-&18 SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING FRA HALLERUD KULTURSENTER DA Saksansv. RLG- -GS Arkivsak/doknr. 10/494-6 Type: I Sakstittel Dok.dato REGULERINGSVEDTAK FOR REG.433 NOSA Avsender Enebakk Kommune Arkivkode 1-FA-L12 KUNNGJØRING AV VEDTATT Saksansv. RLG-VFF-BSN DETALJREGULERING FOR NOSA LYSERBRÅTEN Arkivsak/doknr. 13/948-3 Type: I Sakstittel Dok.dato KOMMUNAL BOLIG Arkivkode 1--***-*** ANG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG Saksansv. RLG-KU-COP Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato GNR 33 BNR 95 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Øystein Lange Fjell Arkivkode 1-GBR-33/95 SAMSVARSERKLÆRING OG Saksansv. RLG-VFF-ASOL GJENNOMFØRINGSPLAN Arkivsak/doknr. 14/265-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPESIALPED HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN Arkivsak/doknr. 14/264-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL Saksansv. RLG-HB-PJH SPES.PED HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVEN Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato SAMSVARSERKLÆRINGER Avsender Sørby elektriske AS Arkivkode 1-FE- SAMSVARSERKLÆRING ORDRENR 7814 Saksansv. RLG-EOGI-EF Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel

33 Side 33 Dok.dato SAMSVARSERKLÆRINGER Avsender Sørby elektriske AS Arkivkode 1-FE- SAMSVARSERKLÆRING ORDRENR 7967 Saksansv. RLG-EOGI-EF Arkivsak/doknr. 13/ Type: U Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Mottaker ANDERS HØVIK Arkivkode 1-FA-M18 VINNER AV Saksansv. RLG-VFF-CA VANNMÅLERKONKURRANSEN 2013 Arkivsak/doknr. 14/271-1 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.27 BNR.20 - SAMMENSLÅING AV Mottaker Statens kartverk Tinglysingen MATRIKKELENHETER Arkivkode 1-GBR-27/20 GNR.27 BNR.20 - SAMMENSLÅING AV Saksansv. RLG-VFF-LH MATRIKKELENHETER Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Bente W. Randem Arkivkode 1-FE-411 Saksansv. FT- -VM Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel

34 Side 34 Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT TIL SPES.UNDERVISNING 2012/ /2015 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Saksansv. RLG-HS-MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** TILLEGGSRAPPORT KARTLEGGINGSARBEID Arkivsak/doknr. 14/ Type: U Sakstittel Dok.dato STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 2014 Arkivkode 1--***-*** SØKNAD OM STARTLÅN Saksansv. RLG-SSK-STV Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** ADMINISTRATIVT VEDTAL VEDR RETT TIL SPES.UNDERVISNING 2012/2013 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE

35 Side 35 Arkivkode 1--***-*** ADMINISTRATIV T VEDTAK VEDR. RETT TIL SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 (NR. 2) Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** SAKKYNDIG VURDERING VEDR. RETT ITL Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** IOP 2012/2013 SPESIALUNDERVISNING 2012/2013 OG 2013/2014 Arkivsak/doknr. 11/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Saksansv. SIS- -TISØ REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 12/491-5 Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/227-2 Type: I Sakstittel Dok.dato FORSTERKET EKOM Avsender Geir Henning Hollup Arkivkode VS: FORSTERKET EKOM - SPYDEBERG Saksansv. RLG-SSK-IDAA KOMMUNE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010

36 Side 36 Saksansv. SIS- -MKH Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Arkivkode 1--***-*** HALVÅRSRAPPORT HØST 2012 Arkivsak/doknr. 14/272-1 Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2011 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010

37 Side 37 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER Saksansv. RLG-HB-PJH OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 > BARNEHAGEÅRET Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1.KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 14/275-1 Type: I Sakstittel Arkivkode 1--***-*** INNMELDING TIL 1. KLASSE 2010 Arkivsak/doknr. 14/140-3 Type: U Sakstittel Dok.dato SKJØNNSMIDLER TIL FORNYING I Mottaker Fylkesmannen i Østfold KOMMUNENE 2014 Arkivkode 1-FE-233 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL Saksansv. RLG- -HM FORNYING I KOMMUNENE - FRA KAOS TIL MESTRING Arkivsak/doknr. 14/140-4 Type: U Sakstittel Dok.dato SKJØNNSMIDLER TIL FORNYING I Mottaker Fylkesmannen i Østfold KOMMUNENE 2014 Arkivkode 1-FE-233 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL Saksansv. RLG- -HM FORNYING I KOMMUNENE - PROSJEKT FRIVILLIGHET I SPYDEBERG Arkivsak/doknr. 14/276-1 Type: I Sakstittel Dok.dato SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, Avsender Askim kommune; REGNSKAP OG LØNN Eidsberg kommune Arkivkode 1-FE-026 NOTAT - SAMARBEIDSINVITASJON PÅ Saksansv. RLG-ØIKT-MM FAGOMRÅDENE SKATT, REGNSKAP OG LØNN Arkivsak/doknr. 09/ Type: U Sakstittel Dok.dato ELEVMAPPE - HOVIN

38 Side 38 Arkivkode 1--***-*** VS: VIKAR Saksansv. SIS- -TISØ Arkivsak/doknr. 14/265-2 Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** TILLATELSE TIL Å FATTE VEDTAK Saksansv. RLG-HB-PJH Arkivsak/doknr. 14/264-2 Type: U Sakstittel Dok.dato SPESIALPEDAGOGISK HJELP Arkivkode 1--***-*** TILLATELSE TIL Å FATTE VEDTAK Saksansv. RLG-HB-PJH Arkivsak/doknr. 09/217-6 Type: I Sakstittel Dok.dato FORLIKSRÅD Avsender Statsarkivet Arkivkode 1-FA-X43 AVLEVERING ARKIVSAKER FRA Saksansv. RLG-AA-SLI SPYDEBERG FORLIKSRÅD Arkivsak/doknr. 12/ Type: I Sakstittel Dok.dato DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Avsender Espira Løvestad bhg Arkivkode Saksansv. 1-FA-A10; 2-TI-&18 RLG-GB-EB SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV SOM FØRSKOLELÆRER Arkivsak/doknr. 14/274-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.9 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Terje Svendsen Arkivkode 1-GBR-67/9 SØKNAD OM UTBYGGING AV HYTTE Saksansv. RLG-VFF-ELFO Arkivsak/doknr. 14/273-1 Type: I Sakstittel Dok.dato GNR.9 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Geir Moen Arkivkode 1-GBR-9/100 ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING Saksansv. RLG-VFF-JGW Arkivsak/doknr. 14/276-2 Type: I Sakstittel Dok.dato SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, Avsender Askim kommune REGNSKAP OG LØNN

39 Side 39 Arkivkode 1-FE-026 SAMARBEIDSINVITASJON - SKATT OG Saksansv. RLG-ØIKT-MM REGNSKAP/LØNN Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR 55 BNR 1 - SØKNAD OM Mottaker Øivind Duserud UTSLIPPSTILLATELSE - MINIRENSEANLEGG Arkivkode 1-GBR-55/1 GNR. 55 BNR. 1 - BJABERGEVEIEN 86 OG 88 Saksansv. RLG-VFF-SYLØ - UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 14/246-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.25 BNR TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Kjell Moen UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-25/181 GNR.25 BNR KJEDEVEIEN 19 - Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV TERRASSE Arkivsak/doknr. 13/ Type: I Sakstittel Dok.dato VANNMÅLERAVLESNING 2013 Avsender Ole Jørgen Fjeldstad Arkivkode 1-FA-M18 RE: VANNMÅLERAVLESNING FOR Saksansv. RLG-VFF-CA VIDARÅSVEIEN 3 Arkivsak/doknr. 12/ Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.14 BNR.1 - SØKNAD OM Mottaker Øivind Duserud UTSLIPPSTILLATELSE Arkivkode 1-GBR-14/1 GNR. 14 BNR. 1 - KARJOLKROKEN Saksansv. RLG-VFF-SYLØ UNDERRETNING OM VEDTAK Arkivsak/doknr. 14/260-3 Type: U Sakstittel Dok.dato GNR.67 BNR.3 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Torgeir Ruud UTEN ANSVARSRETT Arkivkode 1-GBR-67/3 GNR.67 BNR.3 - LYSERENVEIEN Saksansv. RLG-VFF-ELFO TILLATELSE TIL FASADEENDRING Arkivsak/doknr. 14/ Type: I Sakstittel Dok.dato % FAST STILLING - BARNEVERN Avsender Trine Kristin Pedersen Arkivkode 1-FE-411 SØKNAD PÅ 50% FAST STILLING Saksansv. FT- -VM BARNEVERN

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3137-1 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 Påskjønnelse 2014 Brev.dato 24.11.2014 Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 21.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1529-1 S Sakstittel Egenbetalingssatser tjenester helse og Mottaker omsorg 1-FE-231; 2-FA-F00 HOA-HOS-NST Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg Arkivsak/doknr.:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer