Arsberetning for Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 1930 IE4** zi.r.07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning for 2014. Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 1930 IE4** zi.r.07"

Transkript

1 Arsberetning fr 214 idelv Idrettslag 44 11k* Sflt - 7 in IDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 193 IE4** 1 zi.r.7

2 idelv IL 4116/ IDELV Innkalling til arsmte 215 Tidspunkt: Onsdag 25. mars kl. 19. Sted: Klubbhuset Tempe Idrettsanlegg Sakliste: 1. Apning 2. Frretningsrden/knstituering 3. Arsberetninger fra Felleslag g avdelinger 5-1 Ftball 5-2 Handball 5-3 Vektlating 5-4 Friidrett 5-5 Innebandy 5-6 Ski 5-7 Allidrett 5-8 Trim 5-9 Senir Vedlegg 5 s 3 s 67 s 16 s 127 s 145 s 153 s 159 s 16 s Regnskap 214 Arsregnskap m/nter Revisrs beretning Beretning fra kntrllkmite Vedlegg 1 s 13 s 25 s 27 Pause m/bevertning 5. Innkmne frslag Ingen frslag Vedlegg 2 6. Medlemskntingent s Budsjett 215 Vedlegg 3 s Valg Vedlegg 4 s Avslutning 2

3 4,4144, IDELV FOTBALL 4,1111k IDELV FRIIDRETT IDELV HADBALL # IDELV IEBADY 44.4 IDELV SKI 414 IDELV VEKTLOFTIG Sak 1. Apning. Sak 2. Frretningsrden/knstituering. Frslag til frretningsrden: 1. Til a lede animate velges en dirigent. Ti! a fre prtkll velges en sekretzer. Til a underskrive prtkllen velges t medlemmer 2. Mtet hldes fra kl. 19- ca Ingen har rett til a fa rdet mer enn t ganger til samme sak. Taletiden begrenses til fern minutter frste gang g tre minutter andre gang. Ordet frslages ved handspprekning g ved a presentere sitt navn. 4. Dirigenten eller en av deltakerne kan hvis saken synes a vwre utdebattert, stille frslag m a sette strek eller begrense taletiden. 5. Alle vedtak g valg gjres med flertall av de avgitte stemmer, med de unntak sm IFs lver tilsier. 6. Stemmeberettigede er medlemmer av laget sm er ver 15 ar, sm har betalt sin kntingent g sm har vxrt medlem i minimum en maned. 7. I prtkllen fres alle frslag g de vedtak sm er gjrt, inn med antall stemmer fr g i mt. 8. De vedtak sm gjres ma vxre i samsvar med verrdnede idrettsrganisasjners lver g bestemmelser. 3

4 Sak 3. idelv IL's irsberetning fr 214 '4 * IDELV Arsberetning felleslag Administrasjn Lagets styre har i periden hatt flgende sammensetning: Arbeidsutvalg Leder estleder Kasserer Sekretwr Styremedlem Sprtslig krdinatr Avdelingsledere Ftball Friidrett Handball Vektlating Ski Innebandy Trimutvalg Allidrett Senir Andre valgte tillitspersner Kntrllkmite Hedersmerkeutva1g Olaf Lberg Martin Hem fratradt i periden Trnd Arne Espas Magda Jhansen Tve Beate Malvik Tr Ole Haugen Oystein Frantzen Stein Kalstad Tm Stale rdtvedt Bjrn Jhnsen Arvid Lberg Vidar Hagen Kari Lberg Ingrid elvik Jhn ',meth Hans Hagset Gunn M. Schjelderup Kare Lberg Harald Strflr HaIlvard Schjetne Valgkmite Hver avdeling har hatt ansvar fr a ppnevne ett medlem til valgkmiteen. Fr arsmte fr 214 har kmiteen hatt flgende sanunensetning: Handball: Tm Stale rdtvedt - leder Ftball: Oystein Frantzen Friidrett: Stein Kalstad Vektlating: Bjrn Jhnsen Ski: Arvid Lberg Innebandy: Vidar Hagen Allidrett: Ingrid elvik 4

5 Administrativ representasjn Anne Sphie Hunstad Stein Kalstad Stein Gustavsen Harald Strflr Arne Grstad Trnd Kvilhaug Janne Grstad Kjartan Haugen Leder av rsk Friidrett Sr-Trndelag Teknisk delegat pa M i Friidrett pa Jessheim 4 II b* UDELY Medlem i STFIK's dmmerutvalg g STFIK's starterteam Lpsleder fr Trndheim Maratn Sprtssjef VF Leder i rdenfjeldske Vektlfterkrets Styremedlem VF Mtt i Hvedstyret i Skifrbundet sm representant fr Handikapfrbundet nidelv Mtevirksmhet I tillegg til arsmtet er det avhldt 7 styremter g 7 AUmter i lpet av aret. Arsmte Ordinxrt arsmte ble avhldt nsdag 25. mars 215 Oknmi Styret vurderer lagets knmi sm tilfredsstillende. Anlegg idelv IL har stre anlegg sm ligger pa lagets eiendm G.n_r. 65/B nr. 18 pa Tempe. Tempe Idrettsanlegg fremstar i dag sm et fint g praktisk anlegg under utbygging, til glede g nytte fr idelvs medlemmer. Medlemmer idelv IL har ved utgangen av 214 ttalt 1392 medlemmer. I henhld til innberetningen i frbindelse med Idrettsregistreringen var sammensetningen sm flger: Alder ár: ár: ar: ar: Ttalt

6 Utdrag fra avdelingenes firsberetning. Her er nen saker fra 214: k, IDELV Handball: Ved utgangen av aret var det ca 32 aktive spillere frdelt pa ulike arsklasser. Oknmien er gd g medlemstallet er stabilt. Sprtslig er Trnderenergi serien, g cupdeltagelser beskrevet i arsberetningene. Styret valgte i 214 at Steinkjercupen skal vwre en «samlingscup» hvr alle lagene ble ppfrdret til a delta. Bakgrunnen fr dette var at vi nsket a skape et fellesskap i Idubben. Her hadde vi samlet pamelding g styret suite med felles buss til de lagene sm deltk. Dette var vellykket g vi gjentar dette med fellescup i 215 (Yngres Cup Elverum). Det ble lagt fly Idalddedning til hallen i desember. Denne har sá langt fungert gdt, trss lite fall pa ledningen. Dette er en ppflging av klakk sm ble lagt feil i 213. idelvhallen har gsa fatt fly drenering ph langsiden mt skgen. Dette fr a frhindre pptak av fuktighet g versvmmelser. Det skal gsa kbles pp 1 fly kum pa frsiden, samt at en eksisterende kum skal kbles pa dreneringen til ftballbanen fr a ta pp ndvendig verflatevann pa parkeringsplassen. idelvhallen ble gjennmgatt av takst/skade firma i ktber. Dette da det er ppdaget rate i bunnstkken fr hallen. Takstfirmaet bekreftet bl a dette g at det snarlig ma byttes. Det er gsa kmmet frem andre skader/slitasje sm br utbedres pa hallen. Friidrett: Det har va:rt avhldt 5 styremter g behandlet 45 saker. I 214 har 2 utvere deltatt pa treninger, men bare 11 av disse deltk i stevner g stafetter. Vi tk 5 gull g 3 slv i KM innendrs g 2 medaljer i KM banestafetter (gull g slv). Trenersituasjnen i yngres avdeling ble styrket med t assistenttrenere: Annveig Birkeland g Hatme Berg Envik, tidligere aktive utvere fra Selsbakk IF. Det tradisjnelle barnestevnet i mai ble avlyst pga. fr liten pamelding. Trndheim Maratn i september. Trndheim Maratn satte ny deltakerrekrd med 216 pa helmaratn g 1536 pa halvmaratn, 77 pa 1km, 442 pa 5km g 116 deltakere pa Team Maratn.. Trndheim Maratn gikk med et slid verskudd pa ca. 4. krner. Krampe/idelv lag 1 frbedret sin 15.-plass fra 213 til en 7.-plass i 214. Krampe/idelv lag 2 ble nr. 5 i sin klasse. 6

7 Ftball: 4 16% 4 IDELV Det frste driftsaret med ny bane er gjennmfrt. idely har i dag et fantastisk anlegg. Det er fantastisk mr a se aktivitet hele aret gjennm. e sm er mulig med varme i bakken. Jeg er 1 % sikker pa at vi tk de rette valgene med a legge varme til banen. Vi har nen fantastiske leieinntekter g banen er snart nedbetalt! Far hved laget ferdig klubbhuset ná snart, sa blir dette perfekt. Vi har gjennmfrt en sesng med mange fine hydepunkter. Mange glade utvere har fatt bltret seg pa vare fantastiske ftballmatter. Vi har fatt mange nye unge ftballspillere pa idarvll. Disse danner ett fantastisk grunnlag fr stre begivenheter i framtiden. Det varmer A se disse unge aktrene bltre seg i nye idelv drakter pa idarvll. Vi har fatt fltte frhld pa Tempe hvedbane. Undervarme har gift ss ett helt annet treningsgrunnlag pa yinterhalvaret. Jenter g gutter trener mere g bedre under disse frhldene. Vi ser at vare lag har prestert gde resultater i serie, M g frskjellige cuper. Lagene i de eldste klassene blir strre. Dette er gledelig. Fran sesngen 215 har vi nen utfrdringer. Dessverre mangler nen lag pa jentesiden. Det ble fr fa j enter til a stille lag. Pa guttesiden ser det bedre ut. Der har vi lag i alle alderstrinn, gsa pa G.19 sm har ywrt en utfrdring nen Pa trenersiden har vi gde trenere pa alle lag. Oknmisk har det ywrt trangt. Styret har hele Aret prvd a hlde kstnadene nede. Det har resultert i et lite underskudd i frhld til budsjett pa driftssiden. En fantastisk idelv-cup bidr derimt til at vi ttalt sett fikk et betydelig verskudd. Dette var viktig da var likviditet var lay fr cup. Det er viktig a ha penger pa bk pa slutten av aret fr mange utgifter kmmer tidlig 215. Den strste utfrdringen framver nâ mener jeg er a fa til et stabilt styre. Man ser i dag at det fte er de samme sm tar i et tak. Det er en utfrdring a fa nen til a ta very i styret eller stttefunksjner rundt lagene. Hele rganisasjnen er bygd pp av frivillighet, g dette ma viderefres. Det er ikke mulig a drive idrettslaget uten at mange bidrar pa en eller annen mate. Klubben eller ftballavdelingen klarer ikke a drive videre uten hjelp fra medlemmene. Det er ikke sa tidkrevende g vanskelig sm nen frykter. 215 blir et spennende ar pa Tempe. Med nytt klubbhus g en ny kunstgressbane har vi stre muligheter til A fa pa plass en bedre sprtslig satsning g viderefre klubbens tradisjner. Styret i ftballavdelingen vii med dette fâ by a takke alle sm har bidratt bade rundt det sprtslige g administrative i sesngen 214. Vektlfting: STYRET HAR ORDET I 214 har vi hatt et jamt tilsig av nye medlemmer. Vi har hatt en fin utvikling av medlemstallet. Jnny Blck har ywrt flunk til g fa flk innmeldt i hvedlag g avdelingen. Dette har da resultert i en kning av var treningskntingent gsa i r sm i fjr. Det har weft en fin g jamn aktivitet i lkalet i hele hr. Mange studenter trener hs ss, men det hyggelige er at gsa de aller yngste ser ut til g trives g nsker g frtsette treningen. 7

8 414111b* 1DELV Det er dette vi trenger fr a utvikle gde lftere ver tid g at klubben utvikler seg i pstiv retning. Den nye Trener 1 lypa er det gsa er det gsa en del av van medlemmer sm har vwrt igjennm, flere av disse fikk gdkjent sin praksis g mttk sine diplmer sm trener 1 etter det nye regelverket i mellmjula. Dette gjr at avdelingen far flere kmpetente trenere. Det er gsa meget psitivt at det er flere g flere av vare erfarne lftere sm er med g trener hverandre g andre nye sm kmmer inn til ss. Det at vi har faste treningskvelder g mtes til samme tid gjr miljet stabilt g gdt. Oknmi g administrativ aktivitet. Det har vwrt avhldt 12 styremter 214, der saker sm er behandlet er generell drift av klubben. Regnskapet fr 214 er gsa i ar frt gdt g nyaktig, g vi har hatt en fin utvikling i innkmmet treningsavgift. Regnskap har vxrt i balanse i frhld til budsjett. Vi har j budsjettert med et underskudd i frhld til nytt tak utvendig g ppgradering av vare lkaler. I skrivende stund har vi ikke fatt tilsendt nyaktig regnskap, men det legges ved her nar det kmmer fra regnskapsfrer. Styret vii gi hnnr til alle medlemmer g aktive fr en fltt dugnadsand g velvillighet til stille pp pa de frskjellige jbber g arrangement avdelingen har hatt. Tall fra VF viser at idelv har 56 registrerte aktive, ne fwrre enn i fjr. idelvs utvere har til satnmen hatt 18 stevnestarter, sm er ver 4 fwrre enn i fjr. Rankingen sm viser versikt ver de aktive utvernes beste prestasjner i lpet av 214 er vist lengre bak. Alle resultatene sm ble ppnadd i de ulike mesterskapene gjennm aret, samt ppdaterte adelskalendere g klubbrekrder er samlet i vedlegget til arsberetningen. Da er vi ferdige med sprtsaret 214,eller ppussingsaret 214 m du vii:). Mye bra er gjrt bade pa dugnader g i egne lkaler. Gd innsats ble gjrt fr OP-Obs nar vi var pa lagertelling en tidlig sndags mrgen. Pensjnskassen har gsa fatt gd hjelp fra sterke idelv armer i 214, sm sá mange ganger fr. Vi begynner a fa gd sving pa flytting av arkivskap fr dem. I 214 har gsa vart pene lkale blitt enda lift penere. Mange liter maling g lakk er gatt med pa vegger g gulv. Skap g nye skive stativ er kjpt g hengt pp. en har kanskje gsa sett at det fregar ting i var "yttergang"? Det vii bli revet nen vegger sm igjen vii resultere i stne herregarderbe! ytt dmmeranlegg er gsa gdt i gang takket vxre primus mtr pa dette Jnny Blck. Dette vii gjre gdt fr var klubb i vekst! Det har dessverre vwrt lift laber innsats pa vare dugnader, det er viktig at alle hjelper til fr a fa triveligere lkaler g gd knmi. Fellestreningen fregar pa mandager, nsdager g fredager sm fr. Hege har tat treneransvar fr rekruttene fra lftersklen pa mandager, Espen har gjrt det samme pa nsdager. arbeidet med dette i 2-4 ãr, g ble satt ut i praksis i dr. arets andre trenersamling, de har gjennmfrt del I g del II. Del III blir avhldt i januar 215. Arets later er Oskar Emil Wavld basert pa hans utmerkede prestasjner i M femkamp g M ungdm sm begge endte med gullmedalje. I tillegg har han bidratt til slv i lagserien fr junir samt deltatt i sin frste internasjnale debut i Rumi Games. Ski: Det har i 214 vwrt lie samlinger, en i januar i Valadalen g ktber samt nvember i Meraker. Av den eldre garde er det mange sm deltar i turrenn bade i rge g nedver i Eurpa. ar det gjelder de yngste klassene, er det ca. 4 barn i treningsgruppene. Onsket er nen flere, da det er nen ars trinn sm er fravwrende. 8

9 IDELV I 214 ble det gjennmfrt treninger fr nye rekrutter i Bratsberg. Det er fr alderstrinn trinn. De fleste av barna/ungdmmene har deltatt i karusellrenn i Bratsberg pa trsdager, samt at de fleste ars trinn har stilt lag pa de ulike stafettene i nzermradet. Flere av vare utvere deltar i skirenn nesten hver helg gjennm vinteren. idelv har gsa. 6-7 deltakere i ST cup. I Midt-rsk mesterskap pa Steinkjer hadde vi med flere deltakere g fikk et par pallplasser, 2. plass gutter g 3. plass j enter. Klubbmesterskapet ble i 214 gjennmfrt i Skileiken pa Hendriksasen med servering av grillmat etter endt skirenn. Vi benyttet klubbhuset til premieutdeling g sesngavslutning med pizza, brus, snp g premier til alle. idelv ski er med i terrenglpskarusellen sammen med Strindheim, Utleira, Bratsberg g Jnsvatnet sm hsttrening. Vi har gsa hatt 4 terrenglp i Smidalen sammen med friidrett fr var spnsr Kjeldsberg Eiendm. Samlet sett er det en psitiv gruppe med engasjerte freldre. Bratsberg skiarena er vart treningsanlegg. Det jbbes fr vrig med ny skistadin i Strindamarka, nwrmere bestemt Steintra. Her er alle klubbene pa stsiden av byen med g bidrar med lsninger g nsker. Innebandy: Barnegruppa Barnegruppa bestar av klassene G7, G9 g G11, dvs. 2 arsklasser i hver klasse. I hst ble det pprettet ny klasse fr G12. I sesngen 213/14: 26-7, 24-5, 22-3, g i 214/15: 27-8, 25-6, 23-4 g 22. Flere spillere i de enkelte arsklassene har i gjentatte ganger hspitert/deltatt i hyere arsklasse. Arsklassene i Barnegruppa har deltatt Minirunder g Weekend League. Ungdmsgruppa Spilte sesngen 213/14 i G13, G15 g Lkkebandy serien. ytt seriesystem fra hsten 214 fr ungdmmene. Da har vi deltatt med 2 lag fr spillere fdt i idelv 1 fr g idelv 2 fr Det nye systemet gay ss flere seire g mere mr. Det er vi meget frnyd med. De eldste ungdmmene deltk pa Lkkebandylaget sammen med senirene. Senirgruppa Spiller i Lkkebandy serien. En serie fr spillere ver 16 dr, sm ikke spiller i annen rdinzer serie under Bandyfrbundet. I tillegg kan andre medlemmer delta pa treningene. Dette er \Tart 1. serielag i senir, g vi endte pa 8.plass i A-sluttspillet fr sesngen 213/14. Trenger flere faste spillere, da ppmtet til kamp g trening er fr ustabilt, men mr har vi det. Frnyd med 1. del av sesngen 214/15. 9

10 Styrets Arsberetning 214.1b IDELV Siste arsmteperide har vwrt preget av hy sprtslig aktivitet, medlemsvekst g frtsatt klubbhusutbygging. 214 ble det frste rdinzere driftsaret fr den nye kunstgressbanen pa Tempe, g frste ãr idelv kan tilby \Tare ftballspillere 2 11-er kunstgressbaner g en gressbane pa Tempe, i tillegg til 7-er kunstgressbane g 7-er grusbane pa idarvll. Ikke mange klubber har tilsvarende ftballfasiliteter. Handballhallen har fungert gdt med nytt ventilasjnssystem. I tillegg ble det i 214 pabegynt arbeid med utstyrsbd i tilknytning til hallen, et arbeid sm ble muliggjrt med bistand fra elever g lxrere fra Charlttenlund VGS. I tillegg er det lagt drensledning pa srsiden av hallen, g fly avlpsledning er lagt med tilknytning til hvedavlpet til klubbhuset. Ski- g Friidrettsavdelingen har i 214 fatt reist en utstyrsbd i tilknytning til den de tidligere hadde. Ogsa dette med bistand fra Charlttenlund VGS. Arbeidet med klubbhuset har pagatt gsa i 214. Huset har vxrt mye brukt, bade til festlige anledninger, dansekurs g interne aktiviteter. Garderbeanlegget i skkel ferdigstilles i 215. Det br fr vrig nevnes at det vesentlige av inventaret i klubbhuset er finansiert gjennm en dnasjn fra Trimavdelingen. TaIck skal dere ha! I avtalen med hvedspnsr Kjeldsberg Eiendm AS var det innarbeidet ulike aktiviteter, sm mtytelse fr den finansielle sttten sm idelv mttar. I Smidalen ble det arrangert 4 terrenglp fr barn g unge, pa det meste med 25 deltakere g med Trndheims nye langrennsstjerne Didrik Tnset sm premieutdeler. idelv Ski g idelv Friidrett str fr arrangementene. idelv Ftball arrangerte Sluppen Cup i ftball fr Kjeldsberg-gruppen g laksekveld ved idelva fr Kjeldsberg med kunder. Evaluering etter sesngen tilsier at partene frtsetter det gde samarbeidet. I idelvs regi har det vwrt gjennmfrt flere stre arrangementer i 214, hvrav Trndheim Maratn g idelv Cup i ftball har vwrt de strste. Dessverre matte arets ardrenn avlyses pga. ekstrem snmangel vinteren 214. Kare g Kari Lberg ble karet til carets ildsjeler 214 av Trndheim idrettsrad g tildelt pris pa arets Idrettsgalla. Det ble en fltt markering av mange ars frivillig arbeid fr idelv g idretten i Trndheim. idelv har va2rt en aktiv hringsinstans verfr Trndheim kmmune i fb med kmmunens utarbeidelse av mraderegulering fr Tempe g Valene, inkl. deler av Sluppen. Dessverre ser det ikke ut til at kmmunen vii akseptere at skraningen sm idelv eier mellm idrettsanlegget pa Tempe g nwringsbebyggelsen pa Tempeplataet kan reguleres fr bligfrmal. Dermed er det heller ikke mulig fr klubben a bidra med friske midler til bygging av hall pa idarvll. Planene m hall vii imidlertid bli fulgt pp i fb med at kmmunen na har pabegynt arbeidet med realisering av ny sklebebyggelse i mradet. 1

11 41111 ICIEllA [ Ellers har fellesstyret i 214 startet arbeidet med skifte av leverandr til klubbens WEB-side. Eksisterende side blir tatt ned av leverandren i lpet av 215, g en gruppe fra styret sammen med Webredaktr Even Aasen har gjennmfrt en anbudsrunde. idelv hadde ved idrettstellingen ved utgangen av 214 hele 1392 medlemmer. Det er lenge siden klubben hadde sá mange aktive. Styret har i 214 hatt 7 styremter. I tillegg har styrets arbeidsutvalg hart 7 inciter. Dessverre nsket nestleder Martin Hem a fratre i lpet av aret av persnlige grunner. 11

12 Sak 4. Regnskap pr Vedlegg UDELY PAUSE m/bevertning Sak 5. Innkmne frslag Vedlegg 2 - Ingen frslag Sak 6. Medlemskntingent Styret anbefaler fr arsmte ingen endring i medlemskntingenten. Styret anbefaler fr gdkjenning i Arsmtet a behlde kntingenten uendret pa la 2,- fr enkeltmedlemmer g la 4,- pr. familie. Sak 7. Budsjett 214 Vedlegg 3 Sak 8. Valg Vedlegg 4 ikke fullfrt v/trykking Hvedstyret sammensetning 214: Leder Olaf Lberg estleder Martin Hem Kasserer Trnd Arne Esphs Sekretxr Magda Jhansen: Styremedlem Tve Beate Malvik: Sprtslig krdinatr Tr Ole Haugen -avgatt Kntrllkmite Hans Hagset Gunn Schjelderup Hedersmerkeutvalg Kare Lberg HaIlvard Schjetne Valgt fr t ár i 214. Ikke pa valg Valgt fr t ar i 213. Ph valg Valgt fr t an i 214. Ikke ph valg Valgt fr t ar i 213. Pa valg Valgt fr t dr i 213. Pa valg Valgt fr t ar i 214. Ph valg fr 1 ar Ph valg Pa valg Ikke pa valg, gjenstar 1 an Pa valg Sak 9. Avslutning 12

13 4.1% IDELV VEDLEGG 1 REGSKAP RE VISORS BERETIG RAPPORT FRA KOTROLLKOMITE

14 Arsregnskap fr 214 IDELV IDRETTSLAG 7434 TRODHEIM innhld: Resultatregnskap Balanse ter Utarbeidet av: Prff Regnskap AS Pstbks Trndheim Org.nr Utarbeldet mad: Ttal Ansppjr

15 Resultatregnskap fr 214 IDELV IDRETTSLAG Salgsinntekt Armen driftsinntekt Sum driftsinntekter te Utgifter aktivitet g Mak Lnnskstnad 2, 3 ( ) (82 123) ( ) (62952) Avskrivning pa driftsmidler g immaterielle eiendeler 4 ( ) (28 91) Annan driftskstnad 5 ( ) ( ) Sum ddftskstnader ( ) ( ) Drifteresultat Armen renteinntekt Annen finansirmtekt Sum finansinntekter Annen rentekstnad ( ) (6 5) Sum finanskstnader ( ) (6 5) ett linens (54 566) Ordlnart resultat fr skattekstnad Ordinart resultat ArsresuItat Overferinger Annen egenkapital Sum

16 Balanse pr. 31. desember 214 IDELV IDRETTSLAG te E1EDELER Anleggsmidler Varige drifternidier Tmter, bygninger g annen fast elendm DrReimers, inventar, verkbay, kntrmasklner, l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omlepsmidler Vetter Sum varer FrdrInger Kundefrdringer Andre frdringer Sum frdringer Investminger Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kntanter g lignende Sum bankinnskudd, kntanter g lignende Sum mlapernidler Sum elendeler

17 Balanse pr. 31. desember 214 IDELV 1DRETTSLAG te EGEKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Kunstgressbane Annen egenkapital Sum pptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Armen langsiktig gjeld Byggelan Sum annen langsiktig gjeld Sum langslktig gjeld Krtsiktig gjeld Leverandrgjeld Skyldige ffentiige avgifter Annen krtsiktig gjeld Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld TRODHEIM Martin Hem Styrets nestieder (fratradt) ((>,.(k 1\--( AA. Trnd Arne Espas Kasserer L'S6I kali( al rilatelit Mag Jha sen lbve Beate Malvik Tr Ole Haugen Sekretr Styremedlem Sprtslig krdinatr (fratradt)

18 ter 214 IDELV IDRETTSLAG Regnskapsprinslper Arsregnskapet er satt pp i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk fr sma fretak. Salgednntekter Inntektsfering ved salg av varer skjer pa leveringstidspunktet. 'Tjenester inntektsfres etter hvert sm de leveres. KlassMeering g vurdering av balaneepster Omlpsmidler g krtsiktig gjeld mfatter pster sm knytter seg tit varekretslpet Fr andre pster enn kundefrdringer mfattes pster sm frfaller til betaling Innen ett ár tter transaksjnsdagen. Anleggsmidler er elendeler bestemt til varig eie g bruk. Langsiktig gjeld er gjeld sm frfaller senere enn ett ar etter transaksjnsdagen. Ornlpsmidier vurderes tit laveste av anskaffelseskst g virkellg verdi. krtsiktig gjeld balansefres til nminelt belp pa etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskst yarige anleggsmidler avskrives tter en frnuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkefig verdi ved verdifall sm Ikke frventes a va3re frbigaende. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseferes til nminelt belp pa etableringstidspunktet Frdringer kunciefrdringer g andre frdringer er ppfrt i balansen tit palydende etter fradrag fr avsetning tit frventet tap. Avsetning tit tap gjres pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte frdringene. I tillegg glares det fr vrige kunclefrdringer en uspesifisert avsetning fr a dekke antatt tap. Varebehldninger Lager av innkjpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskst etter FIFO- prinsippet g virkelig verdi. Egentilvirkede ferdlgvarer g varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskst Dt fretas nedskriving fr paregnelig ukurans. Varige driftemidler Varige driftsmidler balanseferes g avskrives ver driftsmidlenes levetid dersm de her antatt levetid ver 3 ar g har en kstpris sm verstiger kr 15.. DIrekte vedlikehld av driftsmidler kstnadsfres lapende under driftskstnader, mens pakstninger eller frbedringer tillegges driftsmidlets kstpris g avsktives i takt med driftsmidlet te I - Salgeinntekt g annen driftsinntekt Medlemslcntingent g treningsavgift Andre tilskudcumva- kmpensasjn Diverse tilskudd Egenandeler stevner g stevneinntekter Huslele Bstadveien Utleie fiskeval 49 2 Leieinntekter bane/klubbhus/hall Inntekter dugnader, bing Andre inntekter Ultak Annnselnntekter, gayer g spnsrinntekter Sum salgeinntekt

19 te 2- Lennskstnader etc Spesifikasjn av hannskstnader Lunn Andre relaterte ytelser Sum Fretaket her ikke ansatte te 3 - Obligatrisk tjenestepensjn Obligatrisk tjenestepensjn Fretaket er ikke pliktig til a ha tjenestepensjnsrdning etter by m bligatrisk tjenestepensjn. te 4 - Spesifikasjn av varige driftsmidler Spesifikasjn varige driftsrnidler Anskaffelseskst Tilgang i aret Mttatt tilskudd Arets avskrivninger Anskaffetseskst Balansefart verdt pr te 5- Revisjnshnrar Revisin g andre tjenester Kstnadsfrt revisjnshnrar fr 214 utgjr kr Hnrer fr annen bistand utgjr kr. te 6 - Kundefrdringer Kundefrdringer er vurdert til palydende, nedskrevet med frventet tap pa frdringer. Spesifikasjn kundefrdringer Kundefrdringer til palydende Avsatt til dekning av usikre frdringer ett ppferte kundefrdringer te 7- Bankinnskudd Skyldig skattetrekk pr utgjar kr Det resterende beim) innehlder kun frie midler. te 8- Egenkapital Speaffikasin egenkapital Armen EK Sum Egenkapital Arets resultat Egenkapltal \8.

20 te 9- Byggelan I psten inn* et byggelan pa kr Byggelan innvilget med kr 4 4. Slkkerhet: Kausjn fra Trndheim kmmune: 2 Pant i fast eienclm: 7 Pant i idrettsanlegg: 7 Pant I kundefrdringer: 7

21 1 Innebandy 1 Ci. cs,-. at c , , , , ,11 S ,11 REGSKAP C a St.1e w > , , 1 Frildrett 1_ 34 87, , , , L , = GI.ca 'a C III x , , ,5 1 Ftball , , , CI '1, g z , ,5 I Ttalt , , ,36 lanleggsmidler. 1!Andre Frdringer/Kundefrdr. 'Sum Anleggsmidler , ,1 v. 1 1 ) Tr ,.6 a;.. 4 L v- I ,86 linvesteringer/varebeh.: , laksjefnd ,1 'Sum Investeringer ,1 1Kasse/Kntanter: 1 321, , ,891 : F-,-, ,891 1Bankinnskudd kt Bankinnskudd kt ,4, L _9293j , ,74 Z )' -,- c , , ,46 r- c Oi t , , W1t 1Bankinnskudd kt Bankinnskudd kt. 1925/28 1Bankinnskudd kt.193 In C6 I. t , , , , , , ,9 CZ r- t 1 I 21, , , ,561 I ,991 1Bankinnskudd kt.194 KlankInnskudd kt.195/ , ,16 L1Tankinnskudd kt.197/8 Sum Bankinnskudd/Kntanter at r. 1- e- e- c Cc; CD CD , ,4 Ce e- 1.- S Ct , ,12 'Sum Eiendeler ) S an. CP. c., " ,361 ' ,11 t-- 4 V") <- Cl. 1 at a- e- a , , , , ,1-32,1 Jn ,1 cr c' ci, c tr- Of CD , ,74 r- a; r- LO r- ( v- ILO r.- c X , , , , , , , ,751 CD OS c, , , ,1 CS e -388,681 8 Fr c'; 8 CD 'O' S ri ci a;.-. ct ci, 8, 8 9 )) to c r- C - CD Of ' C ,35 Ci' , , , ,1-3 88, , ,51 R ,2( ,75( ,73( ,81 lopptjent Egenkapital: linderbergs Minnefnd Jilderskudd Kunstgress 1 'Andel kunstgress 1Kapitalknt Overskudd-/Underskudd+ Sum Egenkapital 1Krtsiktig GjeId: (Langsktig Gjel d 1 Leverandergjeld 1 1Frskuddstrekk 1 1Depsitum 1 1Skyldig Arbeidsgiveravgift larbeldsgiv.avg.feriepenger 1Palpne Feriepenger 'Andre avsetninger 1Palpne Kstnader Oreavrundingsknt Sum Krtsiktig Gjeld , , ,35( r: c4 t t ,8( 1..i. Of ril ,12( Sum Gjeld/Egenkapital 7.

22 21. >. - c cu a c _ a Ski I -28 7,1-94 7, at c a =..1C > 1 Handball Fr idrett -1 8, , CZ s- 4- s- cl c7i c r g c , , -1, -4896, -92, , , -1 8,1-15 8,1-6 5, C. r r , -3,1-2, -5, , -7 14, , -3 2,1 9. ca c , , 8 iti at c "1- _ cz c a u? -1, ,1-2426, ,1-1644,1-1 6, ,51 6 c c c (I ,81 t c le c e T., '7 17 L) 6-2 > Ix Ttalt 8 cti g C? , ,1. CD CI c m ( )., - e- - c ' , ,1) , , ,1 1Medlemskntingent 1 1Treningsavgift 1Kntingent ldrettssklen 1 ITIlskudd Smrkrets/Frbund 1.-: 1,- ) ' c.cr OD C.? , ,C) Zi ; -13 -a =..te t i= c t c E Y , W) , , [ -1 55, , CD csi 1 tc , -49 2, ci c., ('4, , -49 2, -42 3, 1Tilskudd ldrettskrets 'Andre Tilskudd/Mva-kmp. linntekt spilleverganger legenandeler Stevner 1Stevneinntekter ILeleinntekter buss 1Leieinntekter klubbhus 1Husleie Bstadveien ILeleinntekter bane Utleie Fiskeval lannnseinntekter , -13, , ,1 Spnsr/Samarbeldsavtaler Leieinntekter Hall , , , , , at c ifl 1Ltterier at c m c c a. 6.. Autmater Telefnkatalger 1Dugnader , , , ,] 2.54 t k -5,1 ln Kalendere , ,1-12 5, , , , ,1 Gayer g bidrag Tippemidler Andre Inntekter Tiltak Andre Driftsinntekter ,1 CS ; Ch u,... c, ce cn ' t at a r- ut) Sum Driftsinntekter

23 1 1 Apuecieuull I Ski 1 Vektifting ,1 27 9, ,271 CD.. i) V -.r ,3 U)_ t cr r - 1,- q cd g ci 25 59, 8 525,3 8 6 ) 1,1 8 c:i c 6 6, , ,17. c6 c 76,1 6724, , , v: g , , , , ,I 46 11,1 n: t )- 2221,1 c c, q in 8 ce n C Frlidrett 2 755, , c:i c U) 3 85, 35, , 7 242, ,86. 6' =.. C. x , 4 117, ,5 57 4, , 58, ri ( (P 1 CD c:i 1) C,) e 1 2 1, , , , ct c 4 c.) Ftbal I , , , 3 16, 15 63, 88 63, , _ 5 9, 8,! ,2 25 2, q , , ,4 c 1 ' > X , , , 1 99, 1 P. ae c R. Ttalt O CD , ,481 c 1- c+-; n P. ) , , , , 58, 435, I- l's cer 3 887,5 11) ) n 1-625,! ci 8 844, , , ,1 ( , , 46 11, ,_ ,4J ci ,4 = = 1 1Stevneavgifter/Kntingenter Reise/Opphldskstnader 'Andre utgifter tiltak 'Hall g Banelele!Premier 1Utgifter Stevner/stevneavg. 'Andre utgifter loverfering lagskasser 1Kntingent Smrkrets 1Dmmerutgifter lannnseutgifter lutgifter Aktive 1Trenerutdanning 1Leder/Dmmerutdanning 1Trenerutgifter Ildrettsmaterien 1Spillerverganger 1Skadebehandling 1Treningsavgift 11Sum Utgifter Aktivitet 1Ltterier IParkering - "a CC c..1[ ) ) a k ivarepptelling CD - a) Sum Utgifter Tiltak

24 >,. c es. C c Ski 1 R. c ci c. 2 ( t-:. W v.- S c "t 1-.. g 8 E a> R. c. S. 4 c c I ). (DO ci IT a v- c r-7 'V 826, a S. 3238, 4 164, 8 724,1 S <- 4 '" 3 396,551 a) C. c cc) 9 55, , ,841 I 1 > Frlidreft ,45 a q 2 276, t 1 i a ,1 985, 2 953,63 2 tz r a. = 2 -a IC 48 X Ftball , ,4 224, , , ,95 c t v , ,73 c v. CD a CZ c n' et , , , , , ,5 V3 a t. n a> 2 i ,9 1, ,5 q in C , ,l , , 8 V ,361 c X VI C) t 1 X Ttalt 39 84, 39 84, t..., cs ci 3 88, , , ,9J 2 276,1 3 88, ,8 larbeldsgiveravgift 1Diettgdtgjrelse Bilgdtgjrelse ifkering/bmveg 1 'Andre Ytelser Avs. Feriepenger 'Sum Ytelser l 4 331, : LO a- t. O : 1 597, , ,23 1Arsmte 1Kmiteers mteutgifter 1Styrets Mateutgifter 1Jubi1eumsfest 1Lagsavslutninger ladministrasjnskstnader 8 t 7' a) z ' , , a t C'- c c , , ,1 1Telefnutgifter [EDB - kstnader 1Regnskapskstnader 1Revisjnsutgifter E 8 cd , , ,22 loverfring lag Andre Administrative Kstnader 'Sum Administrative Kstnader , , , , ,9 L , , , , ,] , CI).. c cci cd ),- - C) - 13,1 I , , , , ,5 13, , , , , ,1 625, 75 72,51 c.,-. c lt a) er is. 4, , ,68 1Kmmunale utgifter 1Kmmunale utgifter Bstadvn. 1 1Avskrivninger 'Lys g Varme 1Renhld 1Utbedring Klubbhus 1Inventar Klubbhus/Ha ll 1Vedlikehld Klubbhus 1Vedlikehld Hall 1Vedlikehld Bstadvn. 1Vedlikehld Areal landre Utgifter Klubbhus/Hall 1Vedlikehldsutgifter 1Driftsutgifter Bane 1Driftsutgifter Kjretely IReklame Invest. Kjretey/maskiner 1Frsikring Sum Anleggskstnader 23.

25 Innebandy I Ski 7638,5 1 Csi ,1... C I 8 8 CI C? -.. OI 'V , , , , , , ,111 a) e a r, 24, > 1 Z P. :c1 T.: Ls. %. - c ta x Ftball.... CD 1 546, 151, , , , , c). C71 U) v ,61 (.. i F- r- v- v ci cci c c, 4).. mit,, ) e e , ,61 _ ,5 1 c - i r- A , , , , , , , , , ,311 Hvedlag Ttalt 1 21: ,1 a) C6 C*), , -4275, , , , ,61 ci 1 535,1 % CD , ,781 'Bank g Krtgebyr IRenteinntekter Lan IRenteinntekter IVerdiredigering Aksjefnd 'Diverse kstnader 'Tap p frdringer 'Armen Finanskstnad IRentekstnader Lan IRentekstnader t 7 c a l..- Sum Finansinntekter/Utgifter , , , , , ,351 'Sum Inntekter s- = lb x E c t loverskudd-/underskudd+ r?

26 BDO Tlf Fax: wwvv.bd.n Klxbuveien Trndheim Tit arsmtet i idelv Idrettstag Revisrs beretning Uttalelse m Arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet fr idelv ldrettslag, sm viser et verskudd pa kr Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 214, resultatregnskap fr regnskapsaret avsluttet per denne daten, g en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper g andre ntepplysninger. Styret g daglig leders ansvar fr arsregnskapet Styret g daglig leder er ansvarlig fr a utarbeide arsregnskapet g fr at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslvens regler g gd regnskapsskikk i rge, g fr silk intern kntrll sm styret g daglig leder finner ndvendig fr a muliggjre utarbeidelsen av et arsregnskap sm ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn, verken sm flge av misligheter eller fell. Revisrs ppgaver g plikter Var ppgave er a gi uttrykk fr en nnening m dette arsregnskapet p bakgrunn av var revisjn. Vi har gjennmfrt revisjnen i samsvar med by, frskrift g gd revisjnsskikk i rge, herunder Internatinal Standards n Auditing. Revisjnsstandardene krever at vi etterlever etiske krav g planlegger g gjennmfrer revisjnen fr a ppna betryggende sikkerhet fr at arsregnskapet ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn. En revisjn innebwrer utfretse av handlinger fr a innhente revisjnsbevis fr belpene g pplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisrs skjnn, herunder vurderingen av risikene fr at arsregnskapet innehlder vesentlig feilinfrmasjn, enten det skyldes mistigheter eller feil. Ved en silk risikvurdering tar revisr hensyn tit den interne kntrllen sm er relevant fr rganisasjnens utarbeidelse av et arsregnskap sm gir et rettvisende bilde. Frmalet er a utfrme revisjnshandlinger sm er hensiktsmessige etter mstendighetene, men ikke fr a gi uttrykk fr en mening m effektiviteten av rganisasjnens interne kntrll. En revisjn mfatter gsa en vurdering av m de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsnnessige g m regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjnen av arsregnskapet. Etter var ppfatning er innhentet revisjnsbevis tilstrekkelig g hensiktsmessig sm grunnlag fr var knklusjn.

27 I BDO Knklusjn Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med by g frskrifter g gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til idelv ldrettslag per 31. desember 214, g av resultater fr regnskapsaret sm ble avsluttet per denne daten i samsvar med regnskapslvens regler g gd regnskapsskikk i rge. Uttalelse m vrige frhld Knklusjn m registrering g dkumentasjn Basert pa var revisjn av arsregnskapet sm beskrevet venfr, g kntrllhandlinger vi har funnet ndvendig i henhld tit internasjnal standard fr attestasjnsppdrag ISAE 3 "Attestasjnsppdrag sm ikke er revisin eller frenklet revisrkntrll av histrisk finansiell infrmasjn", mener vi at ledelsen har ppfylt sin plikt til a srge fr rdentlig g versiktlig registrering g dkumentasjn av rganisasjnens regnskapspplysninger i samsvar med by g gd bkfringsskikk i rge. Trndheim, 23. mars 215 Erik Hrghagen Registrert revis BDO AS, et nrsk aksjeselskap, er deltaker i BOO Internatinal Limited, et engelsk seiskap med begrenset ansvar, g er en del av det internasjnale nettverket BOO, sm bestar av uavhengige selskaper i de enkelte Land. Fretaksregisteret: O MVA.

28 Til ArsmOtet 25. mars 215 Beretning fra kntrllkmiteen fr driftsaret 214 Ttalregnskapet fr idelv IL er gjennmg5tt g knmien i idrettslaget er gd. Hvedlaget g Handballavdelinga har g5tt med underskudd pga investeringer i klubbhus g hall, mens resten av avdelingene har verskudd i 214. Det er viktig at det gde arbeidet i klubben frtsetter silk at idrettslaget kan h5ndtere kstnaden vedr. Ian g vedlikehld ifm bygningsmasse g anlegg. Fakturaer fr medlemskntingent er sendt ut, men det br frtsatt jbbes fr 5 f5 det ut tidligere, det br sendes ut i januar. Vi haper handteringen av medlemsmassen blir enklere n5r idrettslaget gar ver til nytt datasystem i 215. Vedtaket m a legge referat fra styremtene pa hjemmesida flges frtsatt ikke pp av alle. Dette ma avdelingene ta tak i g gjre en bedre jbb i 215. F..m. 213 skal regnskapsbilag leveres regnskapsfrer fr 4 mnd. i gangen, pr. 3/4, 31/8 g 31/12. Mange av avdelingene leverte bilagene veldig sent fr 214. Bilagene ma leveres snarest mulig etter pr.-datene, dvs. tidlig i mai, september g januar. I tillegg m5 bilagene srteres (bankbilag, inngaende fakturaer g utg5ende fakturaer fr seg) g knteres. Iflge regnskapsfrer mangler dette med.15 unntak. Ttalregnskapet ma vwre ferdig til siste styremte fr 5rsmtet. Fr at dette skal vmre mulig, ma avdelingene levere bilagene i rett tid (avdelinger med mye bilag br avtale ekstra levering av september-nvember for jul slik at regnskapsfrer kan ta unna ne fr nytt5r) Revisjn br m mulig utfres i frkant av arsmtene til avdelingene. Vi har vaart i kntakt med regnskapsfrer, men har ikke hatt kntakt med revisr g heller ikke mttatt revisrs rapprt ettersm regnskapet ikke var ferdig fr 13/3 g revisjn enn5 ikke er ferdig. Vi ber m at denne beretningen behandles p5 frste styremte etter arsmtet. Trndheim Kntrllkmiteen Hans Hagset Gunn Melting Schjelderup CruR)A, r&q-ki:u ibt a.

29 $.k 1DELV VEDLEGG 2 IKOME FORSLAG - Ingen frslag

30 4 li I k IDELV VEDLEGG 3 BUDSJETT 215

31 idelv - Felleslaget Budsjett 214 Regnskap 214 Budsjett Medlemskntingenter Treningsavgift Mva-kmpensasjn Tilskudd krets/ frbund Kmmunale tilskudd Kunstgresslft Tr.heim Kmmune 342 Utleieinntekter klubbhus + GPad Husleie Bstadveien Utleie fiskevald Bing Andre inntekter tiltak Tippemidler idelvfest Spnsr/ Samarbeidsavtaler Andre driftsinntekter SUM ITEKTER Trenerutgifter Idrettsmateriell/ andre utgifter Tilskudd til avdelingene idelvfest Andre utgifter til tiltak Lnn ansatte Feriepenger Arsmte Styrets mteutgifter 7 52 Administrasjnsutgifter ettside Utgifter regnskap Utgifter revisjn Avskr. bygg g fast eiendm Avskr. maskiner/inventar Kmmunale avgifter Kmmunale avgifter Bstadveien Utgifter klubbhus Strm g varme Renhld Utbedringer klubbhus Inventar klubbhus Utbedringer klubbhus Inventar/ utstyr Utbygging klubbhus _ 656 Vedlikehld Bstadveien Vedlikehld areal Vedlikehld utstyr 5 y klakkledning (ekstrard) 68 Kntrrekvisita Annen kntrkstnad Prt Reklame, annnser m.m Frsikringspremier Bank g krtgebyrer Diverse kstnader SUM DRIFTSKOSTADER Renteinntekter Renteutgifter ARSRESULTAT ,

32 44111t4% IDELV VEDLEGG 4 VALG

33 idelv IL Felleslaget Valgkmiteens frslag til firsmetet Arbeidsutvalg Leder estleder Sekretwr Kasserer Styremedl./sprtslig krd Styremedlem Trimutvalg Allidrett Kntrllkmite Kandidat til styret i Idrettsradet Ingen Olaf Lberg Trnd Arne Espas Per Iver Rugelsjen Tve Beate Malvik Kari Lberg Ingrid elvik Pa valg i 216 Velges fr 2 fir Velges fr 2 fir Pa valg i 216 Velges fr 1 ir Velges fr 2 är (Hun tar 1 fir) Utvalget knstituerer seg selv Utvalget knstituerer seg selv Representanter til ting g mter i Idrettskretsen Oppnevnes av Fellesstyret Hedersmerkeutvalg Harald Strflr Kare Lberg HaIlvard Schjetne Baneutvalg Valgkmite Oppnevnes av avdelingene. Flgende har fungert i 214: Eilert Wangberg (ftball) Harald Jhansen (handball) Kare Lberg (ski) Erik Schjetne (vektlfting) Hver avdeling har hatt ansvar fr a ppnevne et medlem til valgkmiteen. Fr arsmtet i 215 har kmiteen hat flgende sammensetning: Handball: Ftball: Friidrett: Vektlfting: Ski: Innebandy: Allidrett: Tm Stale rdtvedt Oystein Frantzen Stein Kalstad Bjrn Jhnsen Arvid Lberg Vidar Hagen Ingrid elvik Fr valgkmiteen Tm Stale rdtvedt 29.

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Dat Mandag 9. mars 2015 Sted Til stede Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Rland Udnæs, leder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rlf Rønning Kjetil Dahlen Hanne

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer