Arsberetning for Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 1930 IE4** zi.r.07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning for 2014. Nidelv Idrettslag. Sflt - in NIDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 1930 IE4** zi.r.07"

Transkript

1 Arsberetning fr 214 idelv Idrettslag 44 11k* Sflt - 7 in IDELV In IDRETTSLAG ).'" STIFTET 193 IE4** 1 zi.r.7

2 idelv IL 4116/ IDELV Innkalling til arsmte 215 Tidspunkt: Onsdag 25. mars kl. 19. Sted: Klubbhuset Tempe Idrettsanlegg Sakliste: 1. Apning 2. Frretningsrden/knstituering 3. Arsberetninger fra Felleslag g avdelinger 5-1 Ftball 5-2 Handball 5-3 Vektlating 5-4 Friidrett 5-5 Innebandy 5-6 Ski 5-7 Allidrett 5-8 Trim 5-9 Senir Vedlegg 5 s 3 s 67 s 16 s 127 s 145 s 153 s 159 s 16 s Regnskap 214 Arsregnskap m/nter Revisrs beretning Beretning fra kntrllkmite Vedlegg 1 s 13 s 25 s 27 Pause m/bevertning 5. Innkmne frslag Ingen frslag Vedlegg 2 6. Medlemskntingent s Budsjett 215 Vedlegg 3 s Valg Vedlegg 4 s Avslutning 2

3 4,4144, IDELV FOTBALL 4,1111k IDELV FRIIDRETT IDELV HADBALL # IDELV IEBADY 44.4 IDELV SKI 414 IDELV VEKTLOFTIG Sak 1. Apning. Sak 2. Frretningsrden/knstituering. Frslag til frretningsrden: 1. Til a lede animate velges en dirigent. Ti! a fre prtkll velges en sekretzer. Til a underskrive prtkllen velges t medlemmer 2. Mtet hldes fra kl. 19- ca Ingen har rett til a fa rdet mer enn t ganger til samme sak. Taletiden begrenses til fern minutter frste gang g tre minutter andre gang. Ordet frslages ved handspprekning g ved a presentere sitt navn. 4. Dirigenten eller en av deltakerne kan hvis saken synes a vwre utdebattert, stille frslag m a sette strek eller begrense taletiden. 5. Alle vedtak g valg gjres med flertall av de avgitte stemmer, med de unntak sm IFs lver tilsier. 6. Stemmeberettigede er medlemmer av laget sm er ver 15 ar, sm har betalt sin kntingent g sm har vxrt medlem i minimum en maned. 7. I prtkllen fres alle frslag g de vedtak sm er gjrt, inn med antall stemmer fr g i mt. 8. De vedtak sm gjres ma vxre i samsvar med verrdnede idrettsrganisasjners lver g bestemmelser. 3

4 Sak 3. idelv IL's irsberetning fr 214 '4 * IDELV Arsberetning felleslag Administrasjn Lagets styre har i periden hatt flgende sammensetning: Arbeidsutvalg Leder estleder Kasserer Sekretwr Styremedlem Sprtslig krdinatr Avdelingsledere Ftball Friidrett Handball Vektlating Ski Innebandy Trimutvalg Allidrett Senir Andre valgte tillitspersner Kntrllkmite Hedersmerkeutva1g Olaf Lberg Martin Hem fratradt i periden Trnd Arne Espas Magda Jhansen Tve Beate Malvik Tr Ole Haugen Oystein Frantzen Stein Kalstad Tm Stale rdtvedt Bjrn Jhnsen Arvid Lberg Vidar Hagen Kari Lberg Ingrid elvik Jhn ',meth Hans Hagset Gunn M. Schjelderup Kare Lberg Harald Strflr HaIlvard Schjetne Valgkmite Hver avdeling har hatt ansvar fr a ppnevne ett medlem til valgkmiteen. Fr arsmte fr 214 har kmiteen hatt flgende sanunensetning: Handball: Tm Stale rdtvedt - leder Ftball: Oystein Frantzen Friidrett: Stein Kalstad Vektlating: Bjrn Jhnsen Ski: Arvid Lberg Innebandy: Vidar Hagen Allidrett: Ingrid elvik 4

5 Administrativ representasjn Anne Sphie Hunstad Stein Kalstad Stein Gustavsen Harald Strflr Arne Grstad Trnd Kvilhaug Janne Grstad Kjartan Haugen Leder av rsk Friidrett Sr-Trndelag Teknisk delegat pa M i Friidrett pa Jessheim 4 II b* UDELY Medlem i STFIK's dmmerutvalg g STFIK's starterteam Lpsleder fr Trndheim Maratn Sprtssjef VF Leder i rdenfjeldske Vektlfterkrets Styremedlem VF Mtt i Hvedstyret i Skifrbundet sm representant fr Handikapfrbundet nidelv Mtevirksmhet I tillegg til arsmtet er det avhldt 7 styremter g 7 AUmter i lpet av aret. Arsmte Ordinxrt arsmte ble avhldt nsdag 25. mars 215 Oknmi Styret vurderer lagets knmi sm tilfredsstillende. Anlegg idelv IL har stre anlegg sm ligger pa lagets eiendm G.n_r. 65/B nr. 18 pa Tempe. Tempe Idrettsanlegg fremstar i dag sm et fint g praktisk anlegg under utbygging, til glede g nytte fr idelvs medlemmer. Medlemmer idelv IL har ved utgangen av 214 ttalt 1392 medlemmer. I henhld til innberetningen i frbindelse med Idrettsregistreringen var sammensetningen sm flger: Alder ár: ár: ar: ar: Ttalt

6 Utdrag fra avdelingenes firsberetning. Her er nen saker fra 214: k, IDELV Handball: Ved utgangen av aret var det ca 32 aktive spillere frdelt pa ulike arsklasser. Oknmien er gd g medlemstallet er stabilt. Sprtslig er Trnderenergi serien, g cupdeltagelser beskrevet i arsberetningene. Styret valgte i 214 at Steinkjercupen skal vwre en «samlingscup» hvr alle lagene ble ppfrdret til a delta. Bakgrunnen fr dette var at vi nsket a skape et fellesskap i Idubben. Her hadde vi samlet pamelding g styret suite med felles buss til de lagene sm deltk. Dette var vellykket g vi gjentar dette med fellescup i 215 (Yngres Cup Elverum). Det ble lagt fly Idalddedning til hallen i desember. Denne har sá langt fungert gdt, trss lite fall pa ledningen. Dette er en ppflging av klakk sm ble lagt feil i 213. idelvhallen har gsa fatt fly drenering ph langsiden mt skgen. Dette fr a frhindre pptak av fuktighet g versvmmelser. Det skal gsa kbles pp 1 fly kum pa frsiden, samt at en eksisterende kum skal kbles pa dreneringen til ftballbanen fr a ta pp ndvendig verflatevann pa parkeringsplassen. idelvhallen ble gjennmgatt av takst/skade firma i ktber. Dette da det er ppdaget rate i bunnstkken fr hallen. Takstfirmaet bekreftet bl a dette g at det snarlig ma byttes. Det er gsa kmmet frem andre skader/slitasje sm br utbedres pa hallen. Friidrett: Det har va:rt avhldt 5 styremter g behandlet 45 saker. I 214 har 2 utvere deltatt pa treninger, men bare 11 av disse deltk i stevner g stafetter. Vi tk 5 gull g 3 slv i KM innendrs g 2 medaljer i KM banestafetter (gull g slv). Trenersituasjnen i yngres avdeling ble styrket med t assistenttrenere: Annveig Birkeland g Hatme Berg Envik, tidligere aktive utvere fra Selsbakk IF. Det tradisjnelle barnestevnet i mai ble avlyst pga. fr liten pamelding. Trndheim Maratn i september. Trndheim Maratn satte ny deltakerrekrd med 216 pa helmaratn g 1536 pa halvmaratn, 77 pa 1km, 442 pa 5km g 116 deltakere pa Team Maratn.. Trndheim Maratn gikk med et slid verskudd pa ca. 4. krner. Krampe/idelv lag 1 frbedret sin 15.-plass fra 213 til en 7.-plass i 214. Krampe/idelv lag 2 ble nr. 5 i sin klasse. 6

7 Ftball: 4 16% 4 IDELV Det frste driftsaret med ny bane er gjennmfrt. idely har i dag et fantastisk anlegg. Det er fantastisk mr a se aktivitet hele aret gjennm. e sm er mulig med varme i bakken. Jeg er 1 % sikker pa at vi tk de rette valgene med a legge varme til banen. Vi har nen fantastiske leieinntekter g banen er snart nedbetalt! Far hved laget ferdig klubbhuset ná snart, sa blir dette perfekt. Vi har gjennmfrt en sesng med mange fine hydepunkter. Mange glade utvere har fatt bltret seg pa vare fantastiske ftballmatter. Vi har fatt mange nye unge ftballspillere pa idarvll. Disse danner ett fantastisk grunnlag fr stre begivenheter i framtiden. Det varmer A se disse unge aktrene bltre seg i nye idelv drakter pa idarvll. Vi har fatt fltte frhld pa Tempe hvedbane. Undervarme har gift ss ett helt annet treningsgrunnlag pa yinterhalvaret. Jenter g gutter trener mere g bedre under disse frhldene. Vi ser at vare lag har prestert gde resultater i serie, M g frskjellige cuper. Lagene i de eldste klassene blir strre. Dette er gledelig. Fran sesngen 215 har vi nen utfrdringer. Dessverre mangler nen lag pa jentesiden. Det ble fr fa j enter til a stille lag. Pa guttesiden ser det bedre ut. Der har vi lag i alle alderstrinn, gsa pa G.19 sm har ywrt en utfrdring nen Pa trenersiden har vi gde trenere pa alle lag. Oknmisk har det ywrt trangt. Styret har hele Aret prvd a hlde kstnadene nede. Det har resultert i et lite underskudd i frhld til budsjett pa driftssiden. En fantastisk idelv-cup bidr derimt til at vi ttalt sett fikk et betydelig verskudd. Dette var viktig da var likviditet var lay fr cup. Det er viktig a ha penger pa bk pa slutten av aret fr mange utgifter kmmer tidlig 215. Den strste utfrdringen framver nâ mener jeg er a fa til et stabilt styre. Man ser i dag at det fte er de samme sm tar i et tak. Det er en utfrdring a fa nen til a ta very i styret eller stttefunksjner rundt lagene. Hele rganisasjnen er bygd pp av frivillighet, g dette ma viderefres. Det er ikke mulig a drive idrettslaget uten at mange bidrar pa en eller annen mate. Klubben eller ftballavdelingen klarer ikke a drive videre uten hjelp fra medlemmene. Det er ikke sa tidkrevende g vanskelig sm nen frykter. 215 blir et spennende ar pa Tempe. Med nytt klubbhus g en ny kunstgressbane har vi stre muligheter til A fa pa plass en bedre sprtslig satsning g viderefre klubbens tradisjner. Styret i ftballavdelingen vii med dette fâ by a takke alle sm har bidratt bade rundt det sprtslige g administrative i sesngen 214. Vektlfting: STYRET HAR ORDET I 214 har vi hatt et jamt tilsig av nye medlemmer. Vi har hatt en fin utvikling av medlemstallet. Jnny Blck har ywrt flunk til g fa flk innmeldt i hvedlag g avdelingen. Dette har da resultert i en kning av var treningskntingent gsa i r sm i fjr. Det har weft en fin g jamn aktivitet i lkalet i hele hr. Mange studenter trener hs ss, men det hyggelige er at gsa de aller yngste ser ut til g trives g nsker g frtsette treningen. 7

8 414111b* 1DELV Det er dette vi trenger fr a utvikle gde lftere ver tid g at klubben utvikler seg i pstiv retning. Den nye Trener 1 lypa er det gsa er det gsa en del av van medlemmer sm har vwrt igjennm, flere av disse fikk gdkjent sin praksis g mttk sine diplmer sm trener 1 etter det nye regelverket i mellmjula. Dette gjr at avdelingen far flere kmpetente trenere. Det er gsa meget psitivt at det er flere g flere av vare erfarne lftere sm er med g trener hverandre g andre nye sm kmmer inn til ss. Det at vi har faste treningskvelder g mtes til samme tid gjr miljet stabilt g gdt. Oknmi g administrativ aktivitet. Det har vwrt avhldt 12 styremter 214, der saker sm er behandlet er generell drift av klubben. Regnskapet fr 214 er gsa i ar frt gdt g nyaktig, g vi har hatt en fin utvikling i innkmmet treningsavgift. Regnskap har vxrt i balanse i frhld til budsjett. Vi har j budsjettert med et underskudd i frhld til nytt tak utvendig g ppgradering av vare lkaler. I skrivende stund har vi ikke fatt tilsendt nyaktig regnskap, men det legges ved her nar det kmmer fra regnskapsfrer. Styret vii gi hnnr til alle medlemmer g aktive fr en fltt dugnadsand g velvillighet til stille pp pa de frskjellige jbber g arrangement avdelingen har hatt. Tall fra VF viser at idelv har 56 registrerte aktive, ne fwrre enn i fjr. idelvs utvere har til satnmen hatt 18 stevnestarter, sm er ver 4 fwrre enn i fjr. Rankingen sm viser versikt ver de aktive utvernes beste prestasjner i lpet av 214 er vist lengre bak. Alle resultatene sm ble ppnadd i de ulike mesterskapene gjennm aret, samt ppdaterte adelskalendere g klubbrekrder er samlet i vedlegget til arsberetningen. Da er vi ferdige med sprtsaret 214,eller ppussingsaret 214 m du vii:). Mye bra er gjrt bade pa dugnader g i egne lkaler. Gd innsats ble gjrt fr OP-Obs nar vi var pa lagertelling en tidlig sndags mrgen. Pensjnskassen har gsa fatt gd hjelp fra sterke idelv armer i 214, sm sá mange ganger fr. Vi begynner a fa gd sving pa flytting av arkivskap fr dem. I 214 har gsa vart pene lkale blitt enda lift penere. Mange liter maling g lakk er gatt med pa vegger g gulv. Skap g nye skive stativ er kjpt g hengt pp. en har kanskje gsa sett at det fregar ting i var "yttergang"? Det vii bli revet nen vegger sm igjen vii resultere i stne herregarderbe! ytt dmmeranlegg er gsa gdt i gang takket vxre primus mtr pa dette Jnny Blck. Dette vii gjre gdt fr var klubb i vekst! Det har dessverre vwrt lift laber innsats pa vare dugnader, det er viktig at alle hjelper til fr a fa triveligere lkaler g gd knmi. Fellestreningen fregar pa mandager, nsdager g fredager sm fr. Hege har tat treneransvar fr rekruttene fra lftersklen pa mandager, Espen har gjrt det samme pa nsdager. arbeidet med dette i 2-4 ãr, g ble satt ut i praksis i dr. arets andre trenersamling, de har gjennmfrt del I g del II. Del III blir avhldt i januar 215. Arets later er Oskar Emil Wavld basert pa hans utmerkede prestasjner i M femkamp g M ungdm sm begge endte med gullmedalje. I tillegg har han bidratt til slv i lagserien fr junir samt deltatt i sin frste internasjnale debut i Rumi Games. Ski: Det har i 214 vwrt lie samlinger, en i januar i Valadalen g ktber samt nvember i Meraker. Av den eldre garde er det mange sm deltar i turrenn bade i rge g nedver i Eurpa. ar det gjelder de yngste klassene, er det ca. 4 barn i treningsgruppene. Onsket er nen flere, da det er nen ars trinn sm er fravwrende. 8

9 IDELV I 214 ble det gjennmfrt treninger fr nye rekrutter i Bratsberg. Det er fr alderstrinn trinn. De fleste av barna/ungdmmene har deltatt i karusellrenn i Bratsberg pa trsdager, samt at de fleste ars trinn har stilt lag pa de ulike stafettene i nzermradet. Flere av vare utvere deltar i skirenn nesten hver helg gjennm vinteren. idelv har gsa. 6-7 deltakere i ST cup. I Midt-rsk mesterskap pa Steinkjer hadde vi med flere deltakere g fikk et par pallplasser, 2. plass gutter g 3. plass j enter. Klubbmesterskapet ble i 214 gjennmfrt i Skileiken pa Hendriksasen med servering av grillmat etter endt skirenn. Vi benyttet klubbhuset til premieutdeling g sesngavslutning med pizza, brus, snp g premier til alle. idelv ski er med i terrenglpskarusellen sammen med Strindheim, Utleira, Bratsberg g Jnsvatnet sm hsttrening. Vi har gsa hatt 4 terrenglp i Smidalen sammen med friidrett fr var spnsr Kjeldsberg Eiendm. Samlet sett er det en psitiv gruppe med engasjerte freldre. Bratsberg skiarena er vart treningsanlegg. Det jbbes fr vrig med ny skistadin i Strindamarka, nwrmere bestemt Steintra. Her er alle klubbene pa stsiden av byen med g bidrar med lsninger g nsker. Innebandy: Barnegruppa Barnegruppa bestar av klassene G7, G9 g G11, dvs. 2 arsklasser i hver klasse. I hst ble det pprettet ny klasse fr G12. I sesngen 213/14: 26-7, 24-5, 22-3, g i 214/15: 27-8, 25-6, 23-4 g 22. Flere spillere i de enkelte arsklassene har i gjentatte ganger hspitert/deltatt i hyere arsklasse. Arsklassene i Barnegruppa har deltatt Minirunder g Weekend League. Ungdmsgruppa Spilte sesngen 213/14 i G13, G15 g Lkkebandy serien. ytt seriesystem fra hsten 214 fr ungdmmene. Da har vi deltatt med 2 lag fr spillere fdt i idelv 1 fr g idelv 2 fr Det nye systemet gay ss flere seire g mere mr. Det er vi meget frnyd med. De eldste ungdmmene deltk pa Lkkebandylaget sammen med senirene. Senirgruppa Spiller i Lkkebandy serien. En serie fr spillere ver 16 dr, sm ikke spiller i annen rdinzer serie under Bandyfrbundet. I tillegg kan andre medlemmer delta pa treningene. Dette er \Tart 1. serielag i senir, g vi endte pa 8.plass i A-sluttspillet fr sesngen 213/14. Trenger flere faste spillere, da ppmtet til kamp g trening er fr ustabilt, men mr har vi det. Frnyd med 1. del av sesngen 214/15. 9

10 Styrets Arsberetning 214.1b IDELV Siste arsmteperide har vwrt preget av hy sprtslig aktivitet, medlemsvekst g frtsatt klubbhusutbygging. 214 ble det frste rdinzere driftsaret fr den nye kunstgressbanen pa Tempe, g frste ãr idelv kan tilby \Tare ftballspillere 2 11-er kunstgressbaner g en gressbane pa Tempe, i tillegg til 7-er kunstgressbane g 7-er grusbane pa idarvll. Ikke mange klubber har tilsvarende ftballfasiliteter. Handballhallen har fungert gdt med nytt ventilasjnssystem. I tillegg ble det i 214 pabegynt arbeid med utstyrsbd i tilknytning til hallen, et arbeid sm ble muliggjrt med bistand fra elever g lxrere fra Charlttenlund VGS. I tillegg er det lagt drensledning pa srsiden av hallen, g fly avlpsledning er lagt med tilknytning til hvedavlpet til klubbhuset. Ski- g Friidrettsavdelingen har i 214 fatt reist en utstyrsbd i tilknytning til den de tidligere hadde. Ogsa dette med bistand fra Charlttenlund VGS. Arbeidet med klubbhuset har pagatt gsa i 214. Huset har vxrt mye brukt, bade til festlige anledninger, dansekurs g interne aktiviteter. Garderbeanlegget i skkel ferdigstilles i 215. Det br fr vrig nevnes at det vesentlige av inventaret i klubbhuset er finansiert gjennm en dnasjn fra Trimavdelingen. TaIck skal dere ha! I avtalen med hvedspnsr Kjeldsberg Eiendm AS var det innarbeidet ulike aktiviteter, sm mtytelse fr den finansielle sttten sm idelv mttar. I Smidalen ble det arrangert 4 terrenglp fr barn g unge, pa det meste med 25 deltakere g med Trndheims nye langrennsstjerne Didrik Tnset sm premieutdeler. idelv Ski g idelv Friidrett str fr arrangementene. idelv Ftball arrangerte Sluppen Cup i ftball fr Kjeldsberg-gruppen g laksekveld ved idelva fr Kjeldsberg med kunder. Evaluering etter sesngen tilsier at partene frtsetter det gde samarbeidet. I idelvs regi har det vwrt gjennmfrt flere stre arrangementer i 214, hvrav Trndheim Maratn g idelv Cup i ftball har vwrt de strste. Dessverre matte arets ardrenn avlyses pga. ekstrem snmangel vinteren 214. Kare g Kari Lberg ble karet til carets ildsjeler 214 av Trndheim idrettsrad g tildelt pris pa arets Idrettsgalla. Det ble en fltt markering av mange ars frivillig arbeid fr idelv g idretten i Trndheim. idelv har va2rt en aktiv hringsinstans verfr Trndheim kmmune i fb med kmmunens utarbeidelse av mraderegulering fr Tempe g Valene, inkl. deler av Sluppen. Dessverre ser det ikke ut til at kmmunen vii akseptere at skraningen sm idelv eier mellm idrettsanlegget pa Tempe g nwringsbebyggelsen pa Tempeplataet kan reguleres fr bligfrmal. Dermed er det heller ikke mulig fr klubben a bidra med friske midler til bygging av hall pa idarvll. Planene m hall vii imidlertid bli fulgt pp i fb med at kmmunen na har pabegynt arbeidet med realisering av ny sklebebyggelse i mradet. 1

11 41111 ICIEllA [ Ellers har fellesstyret i 214 startet arbeidet med skifte av leverandr til klubbens WEB-side. Eksisterende side blir tatt ned av leverandren i lpet av 215, g en gruppe fra styret sammen med Webredaktr Even Aasen har gjennmfrt en anbudsrunde. idelv hadde ved idrettstellingen ved utgangen av 214 hele 1392 medlemmer. Det er lenge siden klubben hadde sá mange aktive. Styret har i 214 hatt 7 styremter. I tillegg har styrets arbeidsutvalg hart 7 inciter. Dessverre nsket nestleder Martin Hem a fratre i lpet av aret av persnlige grunner. 11

12 Sak 4. Regnskap pr Vedlegg UDELY PAUSE m/bevertning Sak 5. Innkmne frslag Vedlegg 2 - Ingen frslag Sak 6. Medlemskntingent Styret anbefaler fr arsmte ingen endring i medlemskntingenten. Styret anbefaler fr gdkjenning i Arsmtet a behlde kntingenten uendret pa la 2,- fr enkeltmedlemmer g la 4,- pr. familie. Sak 7. Budsjett 214 Vedlegg 3 Sak 8. Valg Vedlegg 4 ikke fullfrt v/trykking Hvedstyret sammensetning 214: Leder Olaf Lberg estleder Martin Hem Kasserer Trnd Arne Esphs Sekretxr Magda Jhansen: Styremedlem Tve Beate Malvik: Sprtslig krdinatr Tr Ole Haugen -avgatt Kntrllkmite Hans Hagset Gunn Schjelderup Hedersmerkeutvalg Kare Lberg HaIlvard Schjetne Valgt fr t ár i 214. Ikke pa valg Valgt fr t ar i 213. Ph valg Valgt fr t an i 214. Ikke ph valg Valgt fr t ar i 213. Pa valg Valgt fr t dr i 213. Pa valg Valgt fr t ar i 214. Ph valg fr 1 ar Ph valg Pa valg Ikke pa valg, gjenstar 1 an Pa valg Sak 9. Avslutning 12

13 4.1% IDELV VEDLEGG 1 REGSKAP RE VISORS BERETIG RAPPORT FRA KOTROLLKOMITE

14 Arsregnskap fr 214 IDELV IDRETTSLAG 7434 TRODHEIM innhld: Resultatregnskap Balanse ter Utarbeidet av: Prff Regnskap AS Pstbks Trndheim Org.nr Utarbeldet mad: Ttal Ansppjr

15 Resultatregnskap fr 214 IDELV IDRETTSLAG Salgsinntekt Armen driftsinntekt Sum driftsinntekter te Utgifter aktivitet g Mak Lnnskstnad 2, 3 ( ) (82 123) ( ) (62952) Avskrivning pa driftsmidler g immaterielle eiendeler 4 ( ) (28 91) Annan driftskstnad 5 ( ) ( ) Sum ddftskstnader ( ) ( ) Drifteresultat Armen renteinntekt Annen finansirmtekt Sum finansinntekter Annen rentekstnad ( ) (6 5) Sum finanskstnader ( ) (6 5) ett linens (54 566) Ordlnart resultat fr skattekstnad Ordinart resultat ArsresuItat Overferinger Annen egenkapital Sum

16 Balanse pr. 31. desember 214 IDELV IDRETTSLAG te E1EDELER Anleggsmidler Varige drifternidier Tmter, bygninger g annen fast elendm DrReimers, inventar, verkbay, kntrmasklner, l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omlepsmidler Vetter Sum varer FrdrInger Kundefrdringer Andre frdringer Sum frdringer Investminger Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kntanter g lignende Sum bankinnskudd, kntanter g lignende Sum mlapernidler Sum elendeler

17 Balanse pr. 31. desember 214 IDELV 1DRETTSLAG te EGEKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Kunstgressbane Annen egenkapital Sum pptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Armen langsiktig gjeld Byggelan Sum annen langsiktig gjeld Sum langslktig gjeld Krtsiktig gjeld Leverandrgjeld Skyldige ffentiige avgifter Annen krtsiktig gjeld Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld TRODHEIM Martin Hem Styrets nestieder (fratradt) ((>,.(k 1\--( AA. Trnd Arne Espas Kasserer L'S6I kali( al rilatelit Mag Jha sen lbve Beate Malvik Tr Ole Haugen Sekretr Styremedlem Sprtslig krdinatr (fratradt)

18 ter 214 IDELV IDRETTSLAG Regnskapsprinslper Arsregnskapet er satt pp i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk fr sma fretak. Salgednntekter Inntektsfering ved salg av varer skjer pa leveringstidspunktet. 'Tjenester inntektsfres etter hvert sm de leveres. KlassMeering g vurdering av balaneepster Omlpsmidler g krtsiktig gjeld mfatter pster sm knytter seg tit varekretslpet Fr andre pster enn kundefrdringer mfattes pster sm frfaller til betaling Innen ett ár tter transaksjnsdagen. Anleggsmidler er elendeler bestemt til varig eie g bruk. Langsiktig gjeld er gjeld sm frfaller senere enn ett ar etter transaksjnsdagen. Ornlpsmidier vurderes tit laveste av anskaffelseskst g virkellg verdi. krtsiktig gjeld balansefres til nminelt belp pa etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskst yarige anleggsmidler avskrives tter en frnuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkefig verdi ved verdifall sm Ikke frventes a va3re frbigaende. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseferes til nminelt belp pa etableringstidspunktet Frdringer kunciefrdringer g andre frdringer er ppfrt i balansen tit palydende etter fradrag fr avsetning tit frventet tap. Avsetning tit tap gjres pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte frdringene. I tillegg glares det fr vrige kunclefrdringer en uspesifisert avsetning fr a dekke antatt tap. Varebehldninger Lager av innkjpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskst etter FIFO- prinsippet g virkelig verdi. Egentilvirkede ferdlgvarer g varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskst Dt fretas nedskriving fr paregnelig ukurans. Varige driftemidler Varige driftsmidler balanseferes g avskrives ver driftsmidlenes levetid dersm de her antatt levetid ver 3 ar g har en kstpris sm verstiger kr 15.. DIrekte vedlikehld av driftsmidler kstnadsfres lapende under driftskstnader, mens pakstninger eller frbedringer tillegges driftsmidlets kstpris g avsktives i takt med driftsmidlet te I - Salgeinntekt g annen driftsinntekt Medlemslcntingent g treningsavgift Andre tilskudcumva- kmpensasjn Diverse tilskudd Egenandeler stevner g stevneinntekter Huslele Bstadveien Utleie fiskeval 49 2 Leieinntekter bane/klubbhus/hall Inntekter dugnader, bing Andre inntekter Ultak Annnselnntekter, gayer g spnsrinntekter Sum salgeinntekt

19 te 2- Lennskstnader etc Spesifikasjn av hannskstnader Lunn Andre relaterte ytelser Sum Fretaket her ikke ansatte te 3 - Obligatrisk tjenestepensjn Obligatrisk tjenestepensjn Fretaket er ikke pliktig til a ha tjenestepensjnsrdning etter by m bligatrisk tjenestepensjn. te 4 - Spesifikasjn av varige driftsmidler Spesifikasjn varige driftsrnidler Anskaffelseskst Tilgang i aret Mttatt tilskudd Arets avskrivninger Anskaffetseskst Balansefart verdt pr te 5- Revisjnshnrar Revisin g andre tjenester Kstnadsfrt revisjnshnrar fr 214 utgjr kr Hnrer fr annen bistand utgjr kr. te 6 - Kundefrdringer Kundefrdringer er vurdert til palydende, nedskrevet med frventet tap pa frdringer. Spesifikasjn kundefrdringer Kundefrdringer til palydende Avsatt til dekning av usikre frdringer ett ppferte kundefrdringer te 7- Bankinnskudd Skyldig skattetrekk pr utgjar kr Det resterende beim) innehlder kun frie midler. te 8- Egenkapital Speaffikasin egenkapital Armen EK Sum Egenkapital Arets resultat Egenkapltal \8.

20 te 9- Byggelan I psten inn* et byggelan pa kr Byggelan innvilget med kr 4 4. Slkkerhet: Kausjn fra Trndheim kmmune: 2 Pant i fast eienclm: 7 Pant i idrettsanlegg: 7 Pant I kundefrdringer: 7

21 1 Innebandy 1 Ci. cs,-. at c , , , , ,11 S ,11 REGSKAP C a St.1e w > , , 1 Frildrett 1_ 34 87, , , , L , = GI.ca 'a C III x , , ,5 1 Ftball , , , CI '1, g z , ,5 I Ttalt , , ,36 lanleggsmidler. 1!Andre Frdringer/Kundefrdr. 'Sum Anleggsmidler , ,1 v. 1 1 ) Tr ,.6 a;.. 4 L v- I ,86 linvesteringer/varebeh.: , laksjefnd ,1 'Sum Investeringer ,1 1Kasse/Kntanter: 1 321, , ,891 : F-,-, ,891 1Bankinnskudd kt Bankinnskudd kt ,4, L _9293j , ,74 Z )' -,- c , , ,46 r- c Oi t , , W1t 1Bankinnskudd kt Bankinnskudd kt. 1925/28 1Bankinnskudd kt.193 In C6 I. t , , , , , , ,9 CZ r- t 1 I 21, , , ,561 I ,991 1Bankinnskudd kt.194 KlankInnskudd kt.195/ , ,16 L1Tankinnskudd kt.197/8 Sum Bankinnskudd/Kntanter at r. 1- e- e- c Cc; CD CD , ,4 Ce e- 1.- S Ct , ,12 'Sum Eiendeler ) S an. CP. c., " ,361 ' ,11 t-- 4 V") <- Cl. 1 at a- e- a , , , , ,1-32,1 Jn ,1 cr c' ci, c tr- Of CD , ,74 r- a; r- LO r- ( v- ILO r.- c X , , , , , , , ,751 CD OS c, , , ,1 CS e -388,681 8 Fr c'; 8 CD 'O' S ri ci a;.-. ct ci, 8, 8 9 )) to c r- C - CD Of ' C ,35 Ci' , , , ,1-3 88, , ,51 R ,2( ,75( ,73( ,81 lopptjent Egenkapital: linderbergs Minnefnd Jilderskudd Kunstgress 1 'Andel kunstgress 1Kapitalknt Overskudd-/Underskudd+ Sum Egenkapital 1Krtsiktig GjeId: (Langsktig Gjel d 1 Leverandergjeld 1 1Frskuddstrekk 1 1Depsitum 1 1Skyldig Arbeidsgiveravgift larbeldsgiv.avg.feriepenger 1Palpne Feriepenger 'Andre avsetninger 1Palpne Kstnader Oreavrundingsknt Sum Krtsiktig Gjeld , , ,35( r: c4 t t ,8( 1..i. Of ril ,12( Sum Gjeld/Egenkapital 7.

22 21. >. - c cu a c _ a Ski I -28 7,1-94 7, at c a =..1C > 1 Handball Fr idrett -1 8, , CZ s- 4- s- cl c7i c r g c , , -1, -4896, -92, , , -1 8,1-15 8,1-6 5, C. r r , -3,1-2, -5, , -7 14, , -3 2,1 9. ca c , , 8 iti at c "1- _ cz c a u? -1, ,1-2426, ,1-1644,1-1 6, ,51 6 c c c (I ,81 t c le c e T., '7 17 L) 6-2 > Ix Ttalt 8 cti g C? , ,1. CD CI c m ( )., - e- - c ' , ,1) , , ,1 1Medlemskntingent 1 1Treningsavgift 1Kntingent ldrettssklen 1 ITIlskudd Smrkrets/Frbund 1.-: 1,- ) ' c.cr OD C.? , ,C) Zi ; -13 -a =..te t i= c t c E Y , W) , , [ -1 55, , CD csi 1 tc , -49 2, ci c., ('4, , -49 2, -42 3, 1Tilskudd ldrettskrets 'Andre Tilskudd/Mva-kmp. linntekt spilleverganger legenandeler Stevner 1Stevneinntekter ILeleinntekter buss 1Leieinntekter klubbhus 1Husleie Bstadveien ILeleinntekter bane Utleie Fiskeval lannnseinntekter , -13, , ,1 Spnsr/Samarbeldsavtaler Leieinntekter Hall , , , , , at c ifl 1Ltterier at c m c c a. 6.. Autmater Telefnkatalger 1Dugnader , , , ,] 2.54 t k -5,1 ln Kalendere , ,1-12 5, , , , ,1 Gayer g bidrag Tippemidler Andre Inntekter Tiltak Andre Driftsinntekter ,1 CS ; Ch u,... c, ce cn ' t at a r- ut) Sum Driftsinntekter

23 1 1 Apuecieuull I Ski 1 Vektifting ,1 27 9, ,271 CD.. i) V -.r ,3 U)_ t cr r - 1,- q cd g ci 25 59, 8 525,3 8 6 ) 1,1 8 c:i c 6 6, , ,17. c6 c 76,1 6724, , , v: g , , , , ,I 46 11,1 n: t )- 2221,1 c c, q in 8 ce n C Frlidrett 2 755, , c:i c U) 3 85, 35, , 7 242, ,86. 6' =.. C. x , 4 117, ,5 57 4, , 58, ri ( (P 1 CD c:i 1) C,) e 1 2 1, , , , ct c 4 c.) Ftbal I , , , 3 16, 15 63, 88 63, , _ 5 9, 8,! ,2 25 2, q , , ,4 c 1 ' > X , , , 1 99, 1 P. ae c R. Ttalt O CD , ,481 c 1- c+-; n P. ) , , , , 58, 435, I- l's cer 3 887,5 11) ) n 1-625,! ci 8 844, , , ,1 ( , , 46 11, ,_ ,4J ci ,4 = = 1 1Stevneavgifter/Kntingenter Reise/Opphldskstnader 'Andre utgifter tiltak 'Hall g Banelele!Premier 1Utgifter Stevner/stevneavg. 'Andre utgifter loverfering lagskasser 1Kntingent Smrkrets 1Dmmerutgifter lannnseutgifter lutgifter Aktive 1Trenerutdanning 1Leder/Dmmerutdanning 1Trenerutgifter Ildrettsmaterien 1Spillerverganger 1Skadebehandling 1Treningsavgift 11Sum Utgifter Aktivitet 1Ltterier IParkering - "a CC c..1[ ) ) a k ivarepptelling CD - a) Sum Utgifter Tiltak

24 >,. c es. C c Ski 1 R. c ci c. 2 ( t-:. W v.- S c "t 1-.. g 8 E a> R. c. S. 4 c c I ). (DO ci IT a v- c r-7 'V 826, a S. 3238, 4 164, 8 724,1 S <- 4 '" 3 396,551 a) C. c cc) 9 55, , ,841 I 1 > Frlidreft ,45 a q 2 276, t 1 i a ,1 985, 2 953,63 2 tz r a. = 2 -a IC 48 X Ftball , ,4 224, , , ,95 c t v , ,73 c v. CD a CZ c n' et , , , , , ,5 V3 a t. n a> 2 i ,9 1, ,5 q in C , ,l , , 8 V ,361 c X VI C) t 1 X Ttalt 39 84, 39 84, t..., cs ci 3 88, , , ,9J 2 276,1 3 88, ,8 larbeldsgiveravgift 1Diettgdtgjrelse Bilgdtgjrelse ifkering/bmveg 1 'Andre Ytelser Avs. Feriepenger 'Sum Ytelser l 4 331, : LO a- t. O : 1 597, , ,23 1Arsmte 1Kmiteers mteutgifter 1Styrets Mateutgifter 1Jubi1eumsfest 1Lagsavslutninger ladministrasjnskstnader 8 t 7' a) z ' , , a t C'- c c , , ,1 1Telefnutgifter [EDB - kstnader 1Regnskapskstnader 1Revisjnsutgifter E 8 cd , , ,22 loverfring lag Andre Administrative Kstnader 'Sum Administrative Kstnader , , , , ,9 L , , , , ,] , CI).. c cci cd ),- - C) - 13,1 I , , , , ,5 13, , , , , ,1 625, 75 72,51 c.,-. c lt a) er is. 4, , ,68 1Kmmunale utgifter 1Kmmunale utgifter Bstadvn. 1 1Avskrivninger 'Lys g Varme 1Renhld 1Utbedring Klubbhus 1Inventar Klubbhus/Ha ll 1Vedlikehld Klubbhus 1Vedlikehld Hall 1Vedlikehld Bstadvn. 1Vedlikehld Areal landre Utgifter Klubbhus/Hall 1Vedlikehldsutgifter 1Driftsutgifter Bane 1Driftsutgifter Kjretely IReklame Invest. Kjretey/maskiner 1Frsikring Sum Anleggskstnader 23.

25 Innebandy I Ski 7638,5 1 Csi ,1... C I 8 8 CI C? -.. OI 'V , , , , , , ,111 a) e a r, 24, > 1 Z P. :c1 T.: Ls. %. - c ta x Ftball.... CD 1 546, 151, , , , , c). C71 U) v ,61 (.. i F- r- v- v ci cci c c, 4).. mit,, ) e e , ,61 _ ,5 1 c - i r- A , , , , , , , , , ,311 Hvedlag Ttalt 1 21: ,1 a) C6 C*), , -4275, , , , ,61 ci 1 535,1 % CD , ,781 'Bank g Krtgebyr IRenteinntekter Lan IRenteinntekter IVerdiredigering Aksjefnd 'Diverse kstnader 'Tap p frdringer 'Armen Finanskstnad IRentekstnader Lan IRentekstnader t 7 c a l..- Sum Finansinntekter/Utgifter , , , , , ,351 'Sum Inntekter s- = lb x E c t loverskudd-/underskudd+ r?

26 BDO Tlf Fax: wwvv.bd.n Klxbuveien Trndheim Tit arsmtet i idelv Idrettstag Revisrs beretning Uttalelse m Arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet fr idelv ldrettslag, sm viser et verskudd pa kr Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 214, resultatregnskap fr regnskapsaret avsluttet per denne daten, g en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper g andre ntepplysninger. Styret g daglig leders ansvar fr arsregnskapet Styret g daglig leder er ansvarlig fr a utarbeide arsregnskapet g fr at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslvens regler g gd regnskapsskikk i rge, g fr silk intern kntrll sm styret g daglig leder finner ndvendig fr a muliggjre utarbeidelsen av et arsregnskap sm ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn, verken sm flge av misligheter eller fell. Revisrs ppgaver g plikter Var ppgave er a gi uttrykk fr en nnening m dette arsregnskapet p bakgrunn av var revisjn. Vi har gjennmfrt revisjnen i samsvar med by, frskrift g gd revisjnsskikk i rge, herunder Internatinal Standards n Auditing. Revisjnsstandardene krever at vi etterlever etiske krav g planlegger g gjennmfrer revisjnen fr a ppna betryggende sikkerhet fr at arsregnskapet ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn. En revisjn innebwrer utfretse av handlinger fr a innhente revisjnsbevis fr belpene g pplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisrs skjnn, herunder vurderingen av risikene fr at arsregnskapet innehlder vesentlig feilinfrmasjn, enten det skyldes mistigheter eller feil. Ved en silk risikvurdering tar revisr hensyn tit den interne kntrllen sm er relevant fr rganisasjnens utarbeidelse av et arsregnskap sm gir et rettvisende bilde. Frmalet er a utfrme revisjnshandlinger sm er hensiktsmessige etter mstendighetene, men ikke fr a gi uttrykk fr en mening m effektiviteten av rganisasjnens interne kntrll. En revisjn mfatter gsa en vurdering av m de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsnnessige g m regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjnen av arsregnskapet. Etter var ppfatning er innhentet revisjnsbevis tilstrekkelig g hensiktsmessig sm grunnlag fr var knklusjn.

27 I BDO Knklusjn Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med by g frskrifter g gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til idelv ldrettslag per 31. desember 214, g av resultater fr regnskapsaret sm ble avsluttet per denne daten i samsvar med regnskapslvens regler g gd regnskapsskikk i rge. Uttalelse m vrige frhld Knklusjn m registrering g dkumentasjn Basert pa var revisjn av arsregnskapet sm beskrevet venfr, g kntrllhandlinger vi har funnet ndvendig i henhld tit internasjnal standard fr attestasjnsppdrag ISAE 3 "Attestasjnsppdrag sm ikke er revisin eller frenklet revisrkntrll av histrisk finansiell infrmasjn", mener vi at ledelsen har ppfylt sin plikt til a srge fr rdentlig g versiktlig registrering g dkumentasjn av rganisasjnens regnskapspplysninger i samsvar med by g gd bkfringsskikk i rge. Trndheim, 23. mars 215 Erik Hrghagen Registrert revis BDO AS, et nrsk aksjeselskap, er deltaker i BOO Internatinal Limited, et engelsk seiskap med begrenset ansvar, g er en del av det internasjnale nettverket BOO, sm bestar av uavhengige selskaper i de enkelte Land. Fretaksregisteret: O MVA.

28 Til ArsmOtet 25. mars 215 Beretning fra kntrllkmiteen fr driftsaret 214 Ttalregnskapet fr idelv IL er gjennmg5tt g knmien i idrettslaget er gd. Hvedlaget g Handballavdelinga har g5tt med underskudd pga investeringer i klubbhus g hall, mens resten av avdelingene har verskudd i 214. Det er viktig at det gde arbeidet i klubben frtsetter silk at idrettslaget kan h5ndtere kstnaden vedr. Ian g vedlikehld ifm bygningsmasse g anlegg. Fakturaer fr medlemskntingent er sendt ut, men det br frtsatt jbbes fr 5 f5 det ut tidligere, det br sendes ut i januar. Vi haper handteringen av medlemsmassen blir enklere n5r idrettslaget gar ver til nytt datasystem i 215. Vedtaket m a legge referat fra styremtene pa hjemmesida flges frtsatt ikke pp av alle. Dette ma avdelingene ta tak i g gjre en bedre jbb i 215. F..m. 213 skal regnskapsbilag leveres regnskapsfrer fr 4 mnd. i gangen, pr. 3/4, 31/8 g 31/12. Mange av avdelingene leverte bilagene veldig sent fr 214. Bilagene ma leveres snarest mulig etter pr.-datene, dvs. tidlig i mai, september g januar. I tillegg m5 bilagene srteres (bankbilag, inngaende fakturaer g utg5ende fakturaer fr seg) g knteres. Iflge regnskapsfrer mangler dette med.15 unntak. Ttalregnskapet ma vwre ferdig til siste styremte fr 5rsmtet. Fr at dette skal vmre mulig, ma avdelingene levere bilagene i rett tid (avdelinger med mye bilag br avtale ekstra levering av september-nvember for jul slik at regnskapsfrer kan ta unna ne fr nytt5r) Revisjn br m mulig utfres i frkant av arsmtene til avdelingene. Vi har vaart i kntakt med regnskapsfrer, men har ikke hatt kntakt med revisr g heller ikke mttatt revisrs rapprt ettersm regnskapet ikke var ferdig fr 13/3 g revisjn enn5 ikke er ferdig. Vi ber m at denne beretningen behandles p5 frste styremte etter arsmtet. Trndheim Kntrllkmiteen Hans Hagset Gunn Melting Schjelderup CruR)A, r&q-ki:u ibt a.

29 $.k 1DELV VEDLEGG 2 IKOME FORSLAG - Ingen frslag

30 4 li I k IDELV VEDLEGG 3 BUDSJETT 215

31 idelv - Felleslaget Budsjett 214 Regnskap 214 Budsjett Medlemskntingenter Treningsavgift Mva-kmpensasjn Tilskudd krets/ frbund Kmmunale tilskudd Kunstgresslft Tr.heim Kmmune 342 Utleieinntekter klubbhus + GPad Husleie Bstadveien Utleie fiskevald Bing Andre inntekter tiltak Tippemidler idelvfest Spnsr/ Samarbeidsavtaler Andre driftsinntekter SUM ITEKTER Trenerutgifter Idrettsmateriell/ andre utgifter Tilskudd til avdelingene idelvfest Andre utgifter til tiltak Lnn ansatte Feriepenger Arsmte Styrets mteutgifter 7 52 Administrasjnsutgifter ettside Utgifter regnskap Utgifter revisjn Avskr. bygg g fast eiendm Avskr. maskiner/inventar Kmmunale avgifter Kmmunale avgifter Bstadveien Utgifter klubbhus Strm g varme Renhld Utbedringer klubbhus Inventar klubbhus Utbedringer klubbhus Inventar/ utstyr Utbygging klubbhus _ 656 Vedlikehld Bstadveien Vedlikehld areal Vedlikehld utstyr 5 y klakkledning (ekstrard) 68 Kntrrekvisita Annen kntrkstnad Prt Reklame, annnser m.m Frsikringspremier Bank g krtgebyrer Diverse kstnader SUM DRIFTSKOSTADER Renteinntekter Renteutgifter ARSRESULTAT ,

32 44111t4% IDELV VEDLEGG 4 VALG

33 idelv IL Felleslaget Valgkmiteens frslag til firsmetet Arbeidsutvalg Leder estleder Sekretwr Kasserer Styremedl./sprtslig krd Styremedlem Trimutvalg Allidrett Kntrllkmite Kandidat til styret i Idrettsradet Ingen Olaf Lberg Trnd Arne Espas Per Iver Rugelsjen Tve Beate Malvik Kari Lberg Ingrid elvik Pa valg i 216 Velges fr 2 fir Velges fr 2 fir Pa valg i 216 Velges fr 1 ir Velges fr 2 är (Hun tar 1 fir) Utvalget knstituerer seg selv Utvalget knstituerer seg selv Representanter til ting g mter i Idrettskretsen Oppnevnes av Fellesstyret Hedersmerkeutvalg Harald Strflr Kare Lberg HaIlvard Schjetne Baneutvalg Valgkmite Oppnevnes av avdelingene. Flgende har fungert i 214: Eilert Wangberg (ftball) Harald Jhansen (handball) Kare Lberg (ski) Erik Schjetne (vektlfting) Hver avdeling har hatt ansvar fr a ppnevne et medlem til valgkmiteen. Fr arsmtet i 215 har kmiteen hat flgende sammensetning: Handball: Ftball: Friidrett: Vektlfting: Ski: Innebandy: Allidrett: Tm Stale rdtvedt Oystein Frantzen Stein Kalstad Bjrn Jhnsen Arvid Lberg Vidar Hagen Ingrid elvik Fr valgkmiteen Tm Stale rdtvedt 29.

Arsberetning for 2013. Nidelv Idrettslag 00111.# NIDELV sat. ihr. sm. IDRETTSLAG )7`./ STIFTET 1930. *# i. lra A 1k W L. il=r II

Arsberetning for 2013. Nidelv Idrettslag 00111.# NIDELV sat. ihr. sm. IDRETTSLAG )7`./ STIFTET 1930. *# i. lra A 1k W L. il=r II Arsberetning fr 23 idelv Idrettslag ihr.# IDELV sat sm. IDRETTSLAG )7`./ STIFTET 93 # *# i W L I lra A k il=r II IDELV idelv IL Innkalling til firsmte 24 Tidspunkt: Onsdag 26. mars kl. 9. Sted: Klubbhuset

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ARSBERETNING FRA AVDELINGENE VEDLEGG 5-6 SKI

ARSBERETNING FRA AVDELINGENE VEDLEGG 5-6 SKI ARSBERETNING FRA AVDELINGENE VEDLEGG 5-6 SKI Nidelv IL- skiavdelingen Arsberetning for 2014 For kalenderaret 20* ar styret hatt folgende sammensetning: Leder Nest leder Kasserer Sekretwr Styremedlem Styremedlem

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS Årsregnskap 2012 fr Levanger Næringsselskap AS Utarbeidet av: Øknmiservice AS Autrisert regnskapsførerselskap Pstbks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Nte 2012 2011 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Dato: Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Tilstede: Olaf Løberg, Trond Arne Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Kari Løberg,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer