Innsikt & utsikt BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014"

Transkript

1 Innsikt & utsikt BERETNING NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND NOVEMBER 2015

2 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning Beretningen er Forbundsstyrets tilbakemelding til NJFFs Landsmøte for landsmøteperioden. Utgangspunktet for arbeidet er Handlingsprogrammet landsmøtet vedtok i november Det rapporteres på representasjon og aktivitet fra Forbundsstyret og administrasjonen, og gjøres rede for de resultater som er oppnådd. Innhold 1. Landsmøtet Representantskapet 2 3. Forbundsstyret og utvalg 2 4. Medlemsutviklingen og foreningsendringer 4 5. Økonomi 5 6. Oppnådde resultater Representasjon i komiteer og utvalg 17 2

3 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøtet 2012 NJFFs landsmøte ble holdt november i Oslo. Landsmøtet ble arrangert i henhold til forbundets vedtekter. Det deltok 180 stemmeberettigede delegater inklusive medlemmer av representantskapet, forbundsstyret, gjester og ansatte i administrasjonen sentralt og i fylkeslag. 2. Representantskapet 2.1 Sammensetning (fylkesledere) Fylkeslag Oslo Pål Edseth Pål Edseth Pål Edseth Akershus Arne Aaberg Kjell Disenbroen Kjell Disenbroen Østfold Gunnar Borgen Vidar Holthe Vidar Holthe Buskerud Gry Kopperud Gry Kopperud Pål Søbye Vestfold Bjørn Corneliussen Bjørn Corneliussen Bjørn Corneliussen Oppland Brynjar Berge Bergfinn Alund Bergfinn Alund Telemark Hans Kr. Halvorsen Hans Kr. Halvorsen Hans Kr. Halvorsen Hedmark Knut Arne Gjems Knut Arne Gjems Knut Arne Gjems Aust-Agder Helge Andreassen Helge Andreassen Tor Harald Ottersland Vest-Agder Svein Mosfjell Svein Mosfjell Svein Mosfjell Rogaland Oddvar Vermedal Oddvar Vermedal Oddvar Vermedal Hordaland Jan Fredrik Monsen Bjarte Erstad Bjarte Erstad Sogn og Fjordane Per Norstein Per Norstein Per Norstein Møre og Romsdal Fredrik Emblem Fredrik Emblem Fredrik Emblem Sør-Trøndelag Arild Gjertsen Arild Gjertsen Arild Gjertsen Nord-Trøndelag Anders Reitan Anders Reitan Anders Reitan Nordland Knut Haugen Knut Haugen Knut Haugen Troms Olav Voigt Ann-Eva Isaksen Ann-Eva Isaksen Finnmark Wilfred Bang Knut Saxe Kjeldsberg Knut Saxe Kjeldsberg 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser Det har i beretningsperioden blitt avholdt seks representantskapsmøter, to hvert år, alle kombinert med fylkeslederkonferanse. 3

4 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 3. Forbundsstyret og utvalg 3.1. Forbundsstyret Etter landsmøte 2012 har forbundsstyret hatt følgende sammensetning: Runar Rugtvedt Arne Jørstad Lise Dalen Terje Aslaksen Leder 1. nestleder 2. nestleder Medlem Arne Aaberg «Brynjar Berge «Gunnar Borgen «Vigdis Jensen «Maria Monasdatter Almli «Vidar Nilsen Ansattes representant Vararepresentanter: 1. Jan F. Monsen 2. Helene Bertelsen 3. Arild Gjertsen 4. Barbro Urdal Hjalmar Eide (personlig vara for ansattes representant) 3.2. Forbundsstyrets utvalg Sportsfiskerutvalget Leder: Gunnar Borgen Medlem: Bjørn Cato Røenbakken Nesleder: Ingvild Aurdal Helland Medlem: Dag Even Nygårdseter Medlem: Morten Welde Medlem: Tore Solbakken (Forbundsstyret) (Akershus) (Hordaland) (Hedmark) (Nord-Trøndelag) (Oppland) 4

5 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Jaktskytterutvalget Leder: Brynjar Berge Medlem: Leif Jostein Konstad Medlem: Geir Thrane Medlem: Anne Mette Bufjell Humlestad Medlem: Øyvin Froland Medlem: Bjarte Grimen Medlem: Hans Olav Røtterud (Forbundsstyret) (Sør-Trøndelag) (Finnmark) (Telemark) (Aust-Agder) (Hordaland) (Akershus) Barne- og ungdomsutvalget Leder: Lise Dalen Nestleder: Truls Steinsæter Medlem: Alf Erik Røyrvik Medlem: Marius Olaussen Medlem: Tina Dyrstad Fossdal (Forbundsstyret) (Oppland) (Sogn- og Fjordane) (Hedmark) (Vest-Agder) Medlem: Kirsten Pollestad Heskje (Rogaland, til juni 2014) Medlem: Johannes Skulestad (Finnmark, fra juni 2014) Kvinneutvalget Leder: Vigdis Jensen Nestleder: Helene Bertelsen Medlem: Anne-Lise Sekse Medlem: Heidi Brennhaug Hansen Medlem: Anita Verås (Forbundsstyret) (Finnmark) (Rogaland) (Møre- og Romsdal) (Nord-Trøndelag) Medlem: Nina Bøkseth (Sør-Trøndelag, til 2014) Ressursgruppe jakthund Leder: Arne Jørstad Medlem: Nina Smidtsrød Medlem: Arnfinn Lien Medlem: Raymond Bråten Medlem: Hans Olav Nordli (Forbundsstyret) (Hedmark) (Hedmark) (Østfold) (Hordaland) 5

6 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID Ressursgruppe «Online 2015» Leder: Arne Aaberg Medlem: Oddvar Vermedal Medlem: Arild Skarvik Pettersen Medlem: Olav Haaverstad Medlem: Reidun Seim Solberg (Akershus) (Rogaland) (Nordland) (Akershus) (Sogn og Fjordane) NJFFs administrasjon har ivaretatt sekretariatsfunksjonene for alle de styreoppnevnte utvalgene. 4. Medlemsutviklingen og foreningsendringer Antall medlemmer pr. fylkeslag inklusiv direkte medlemmer Fylkeslag %-vis endring Østfold ,2 Akershus ,5 Oslo ,8 Hedmark ,9 Oppland ,5 Buskerud ,5 Vestfold ,8 Telemark ,3 Aust-Agder ,6 Vest-Agder ,8 Rogaland ,9 Hordaland ,3 Sogn og Fjordane ,3 Møre og Romsdal ,5 Sør-Trøndelag ,0 Nord-Trøndelag ,5 Nordland ,3 Troms ,8 Finnmark ,0 Dir. medlem utland ,0 Sum ,2 6

7 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Antall medlemmer fordelt på kategorier Medlemskategori Hovedmedlem med tidsskrift Barne-/ungdomsmedlem med tidsskrift Barne-/ungdomsmedlem uten tidsskrift Pensjonist/uføremedlem med tidsskrift Familiemedlem uten tidsskrift Sidemedlem uten tidsskrift Æresmedlem med tidsskrift Direktemedlem med tidsskrift Direktemedlem Fiskeklubben Totalt Foreningsendringer Innmeldte foreninger i perioden: Skjåk JFF (Oppland) Nøtterøy Jegerlag (Vestfold) Storfjord JFF (Troms) Trysil Jakt- og Sportskytterklubb (Hedmark) Sportsfiskerklubben Acerina (Østfold) Værnes Jaktskytterklubb (Nord-Trøndelag) Nedlagte foreninger i perioden: Mangenskogen JFF (Akershus) Sandøy JFF (Møre og Romsdal)

8 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 5. Økonomi 5.1 Forbundets økonomi Nøkkeltall (millioner kroner) Inntekter 80,2 84,8 89,6 Kostnader 80,4 84,3 86,4 Driftsresultat -0,2 0,5 3,1 Årsresultat 0,4 1 3,4 Egenkapital 19,3 21,5* 24,9 *Inklusive tilbakeføring av moms vedrørende produksjon av Jakt & Fiske 5.2 Medlemskontingenten De årlige kontingentsatsene til NJFF sentralt vedtas av Representantskapet innenfor de rammer som landsmøtet har besluttet. I landsmøteperioden har satsene vært (alle tall i kroner): Medlemskategori Fullt betalende medlem m/tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. m/ tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. u/ tidsskrift Pensjonist og uføremedl. m/ tidsskrift Sidemedlem u/ tidsskrift Familiemedlem u/ tidsskrift Æresmedlem m/tidsskrift Direktemedlem m/ tidsskrift Direktemedlem Fiskeklubb Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd utgjør en vesentlig del av NJFFs økonomi og er spesielt viktig for aktivitetsnivået i organisasjonen. De viktigste tilskuddene er driftsstøtten fra Klima- og Miljødepartementet, Frifond-midlene fra Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner og prosjektmidler fra Miljødirektoratet. I tillegg kommer momsrefusjonsordningen som i perioden har tilført organisasjonen betydelige ekstra midler. 8

9 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Viktigste offentlige tilskudd Driftstilskudd KLD (tidligere MD) BUFDIR Frifond (LNU) Miljødirektoratet (tidligere DN) Norsk Friluftsliv, midler fra Miljødirektoratet (tidligere DN) Norsk Friluftsliv, midler fra KUD SNO LMD, landsleir Sum Om lag halvparten av tilskuddsmidlene videreføres fra NJFF sentralt til foreninger og fylkeslag som støtte til konkrete aktiviteter og særskilte satsninger. I tillegg mottok NJFF i 2014 kr ,- i støtte fra Sparebankstiftelsen til Sportsfisket År. Helt eller delvis finansierte prosjekter Fiskesommer Fiskeklubben Lokale Jakt- og Fiskeskoler Ph-status Fakta-ark fisketiltak Jegerprøven Bedre jakt på hjortevilt Oppfølging rovviltforliket Demo fellefangst NJFF Ung Gaupetaksering Aktivitetscamp for ungdommer Prosjekt Villaksens utfordringer Friluftsliv i skoleverket NJFF-jenter Veilederhefte storviltjegere Ulovlige garn Momsrefusjon Foreninger Fylkeslag Sentralledd Sum For øvrig vises til forbundets regnskaper for respektive år. 9

10 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 6. Oppnådde resultater NJFF arbeider for å sikre medlemmenes interesser innenfor jakt og fiske, med utgangspunkt i Handlingsprogrammet. Forbundsstyret setter hvert år opp et arbeidsprogram med mer konkrete mål og ressursbruk som følges opp med en årsberetning til representantskapet. Nedenfor gjengis de viktigste resultatene som er oppnådd i perioden innenfor fagpolitisk arbeid, opplæring og dyktiggjøring og organisasjonsutvikling. 6.1 Jakt- og fiskeutøvelsen Endring av viltloven og lov om naturmangfold I mars 2011 avga en arbeidsgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet (da Direktoratet for naturforvaltning) rapporten «Sikker og human jakt» som omhandlet bruk av kunstig lys til ettersøk og andre tilgrensende temaer. NJFF fikk vinteren 2014 gjennomslag i Stortinget for: bruk av kunstig lys til ettersøk av hjortevilt, samt en lovhjemmel til å utvide dette til også å omfatte andre viltarter bruk av kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende i bås/felle åtejakt på rev med fastmontert lys utvidet bruk av kunstig lys ved åtejakt også for andre viltarter gjennom forskrift anledning til å bruke motor ved ettersøk av skadet sjøfugl Stortinget vedtok samtidig endringer i naturmangfoldloven av hensyn til trening, prøving og bruk av hund under jakt. Kystselforvaltningen NJFF mener det kan jaktes mer kystsel. I 2014 fikk vi omsider gjennomslag for jakt i Vestfold og Telemark med henholdsvis 10 og 15 steinkobber. Jakt på hverdager i romjulen og påsken Spørsmålet om å åpne for jakt på hverdagene i romjulen og i påsken har vært tatt opp med de politiske partiene på Stortinget og med Klima- og miljødepartementet. Det har i perioden ikke lykkes å få noen til å fremme et forslag om dette. Spørsmålet vil også bli tatt opp i forbindelse med kommende jakttidsrevisjon. Sportsfisketiltak/innlandsfiskesatsing Sportsfiskets år ble åpnet i Bergen i mai Deretter fulgte mer enn 1000 lokale arrangementer med god geografisk spredning. Det har vært aktiviteter i 285 foreninger, alle fylker og totalt 255 kommuner. Det var i gjennomsnitt fem sportsfiskeaktiviteter per dag i de første seks månedene av Sportsfiskets år. Det er gjennomført fiskeforvaltningskurs og tilrettelegging av fiskeprosjekter ved Jakt- og Fiskesenteret (JFS). Her er det etablert et fiskeforvaltningsområde, hvor det blant annet er bygget to fiskesperrer i vann med overtallig bestander. Innlandsfiske ble forsøkt satt på den politiske dagsorden etter et initiativ fra NJFF overfor Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet). Initiativet ble tatt i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Finnmarkseiendommen og Hanen. Vi har hittil ikke lykkes med å få øremerkede midler på statsbudsjettet, men innlandsfiske er med blant tiltak som skal tilgodeses med statlige friluftsmidler. Fritidsfiske ble også prioritert i Friluftslivets År i

11 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Revidert lakse- og innlandsfiskelov Ny lakse- og innlandsfiskelov ble vedtatt i tråd med NJFFs anbefalinger i desember Våpenlovgivningen NJFF fikk gjennomslag for sine synspunkter i forslaget til ny våpenlov fremmet av Våpenlovutvalget (NOU 2011:19 Ny våpenlov). Forslag til ny lov er varslet våren Vedtatt etterregistrering av eldre, uregistrerte hagler, ble kansellert av den nye regjeringen i Ordningen med gratis, frivillig etterregistrering ble videreført. Etter-registrerte hagler inngår ikke i «jaktvåpengarderoben». Oppmyking av forbud mot blyhagl Gjennom et bredt engasjement lykkes NJFF å få alle partiene med unntak av Venstre og SV til å ta inn formuleringer vedrørende blyhagl i programmene foran valget høsten Vinteren 2014 fremmet Ap et representantforslag om å myke opp blyhaglforbudet. 3. februar 2015 vedtok Stortinget å be regjeringen legge til rette for å åpne for bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og på skytebaner. I juli 2015 ble de nødvendige forskriftsendringene gjennomført, slik at blyhagl igjen kunne benyttes til jakt på en rekke arter høsten Ny utøvelsesforskrift jakt I 2012 ble forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst revidert. NJFF fikk gjennomslag for en frivillig skyteprøve for bjørnejegere. For godkjenning av ettersøkshunder fikk vi bare delvis gjennomslag. Bruk av jaktpremierte hunder på eget jaktlag og nabojaktlag bortfaller fra april 2016, slik at nye hunder ikke kan knyttes på ordningen etter denne datoen. Det stilles krav om fullt godkjente hunder til alle ettersøk. Ettersøksjegere i offentlig regi må ha videregående ettersøkskurs. Fra juni 2015 ble det åpnet opp for at andre enn NKK kan søke direktoratet om godkjenning av opplegg for å utdanne egne dommere for rene godkjenningsprøver for ettersøkshund. Jakttidsrevisjon Nye jakttider for perioden ble fastsatt i I høringsforslaget fra direktoratet var det foreslått å ta bort jakttid for rugde og ekorn. Etter påtrykk fra blant andre NJFF ble dette ikke gjennomført. Nødverge for angrep på hund Våren 2012 fikk NJFF gjennomslag i Stortinget for at hunder skal omfattes av nødvergebestemmelsene i naturmangfoldloven, på samme måte som bufe. Rovvilt som angriper hund kan dermed felles lovlig under direkte angrep. 6.2 Ivaretakelse av naturgrunnlaget Laks og sjøørret Forvaltning av de ville laksefiskene har vært høyt prioritert i perioden. Det har vært utøvd et sterkt politisk press for å innføre reguleringer som kan bidra til å gjøre oppdrettsnæringen miljømessig bærekraftig. NJFF har samarbeidet med blant andre Norske Lakseelver, Bellona, WWF, Naturvernforbundet, Friluftslivets Fellesorganisasjon og Greenpeace. I 2012 la Riksrevisjonen fram en rapport som fastslo at havbruksnæringen ikke var miljømessig bærekraftig og at myndighetenes reguleringer ikke var tilstrekkelige. NJFF fremmet da sammen med Marine Harvest et krav om å gjennomføre tiltak til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Videre fremmet NJFF et eget forslag om frys i veksten av oppdrettsnæringen, villaksmoratoriet, som ikke fikk politisk tilslutning. NJFF har medvirket til at Stortinget har sluttet seg til at det skal bygges en fiskesperre i Driva og satt av nødvendige midler til å gjennomføre tiltaket, slik at arbeidet med å utrydde gyroen fra Driva har startet opp. NJFF har i landsmøteperioden fått kr årlig fra organisasjonen Redd Villaksen til fordeling på prosjekter rettet mot forbedring av sjøørretbekker. Et stort arbeid er gjennomført i Oslofjord- 11

12 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID området, noe som har gitt en merkbar bedring i sjøørretbestanden. Forvaltning av marine fiskearter NJFF vedtok i 2012 en politikk for forvalting av marine arter. Målet var å videreføre det tradisjonsrike fritidsfiske i sjøen gjennom en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene og sikre befolkningens adgang til fritidsfiske i sjøen. Som en oppfølging er det blant annet etablert en dialog med Fiskeridirektoratet om økt fokus på fritidsfiske som en viktig aktivitet langs kysten og behov for en aktiv forvaltning av arter som ikke har kommersiell interesse, herunder havabbor. NJFF var med i en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet som utredet «Fiske i Sør». Temaområdet var yrkes- og fritidsfiske i området fra Lindesnes til Svenskegrensa. Gruppens rapport kom i 2014, og NJFF fulgte opp med innspill til forslagene til tiltak. For spesielt å rette oppmerksomheten mot forvaltningen av fisket i Oslofjorden er det lansert et prosjekt i samarbeid med fylkeslagene. Samarbeidet ledet frem til arrangementet Oslofjord-konferansen, som ble arrangert i 2014 og -15. Utbygging av vann- og vindkraft, vilkårsrevisjoner og effektkjøring Manglende norsk etterlevelse av EUs vannforvaltningsdirektiv ble mars 2011 klaget inn til ESA av NJFF i samarbeid med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO), Sammenslutning av zoologiske og biologiske foreninger (Sabima) og Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LKV). Saken er ennå ikke ferdigbehandlet Gjennom å engasjere en felles vannkoordinator har NJFF og andre friluftslivs- og miljøorganisasjoner hatt et engasjement for å medvirke til utarbeidelse av gode tiltaksplaner for vannregionene. Arbeidet med vannforvaltningsplaner for vannregionene har vært prioritert. Fylkeslagene har en sentral rolle, og NJFF følger opp sentralt i samarbeidet med SRN, Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)) og Sammenslutning av zoologiske og biologiske foreninger (Sabima). Det har i landsmøteperioden vært et betydelig press på utbygging av vann- og vindkraft, både langs kysten og i innlandet. NJFF har utarbeidet et notat om arbeidet med slike saker til bruk i fylkeslagene. Sammen med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) ble det arrangert et vindkraftseminar i 2014 for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF-Nord-Trøndelag, Norges Naturvernforbund, WWF, Den norske Turistforening, Norske Lakseelver og NJFF anmeldte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 2013 for brudd på konsesjonsvilkårene for Stjørdalselva og de tilhørende magasinene Fundsjøen og Fjergen. Rovviltforvaltningen Landsmøtets vedtak i 2012 om ulveforvaltning ble fulgt opp av Forbundsstyret med et vedtak som presiserte måltallet for ulv og at vi ønsker jakt i hele ulvens utbredelsesområde. NJFFs syn er grundig presentert for Klima- og miljødepartementet og partiene på Stortinget. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med fylkeslagene innenfor ulvesonen. Ulveforvaltningen forventes lagt fram for Stortinget høsten NJFF har fått gjennomslag i departementet for å endre praksis ved klagebehandling på avgjørelser om kvoter for lisens- og kvotefelling av store rovdyr. Slike avgjørelser vil i fremtiden bli tatt i god tid før jaktstart. Arbeidet med å få til en mer effektiv jakt og fangst av rovdyr, blant annet ved bruk av hund, har fortsatt. Det er økt politisk forståelse for dette, og sommeren 2015 ble det åpnet opp for forsøksordninger ved fangst av jerv. 12

13 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 På oppdrag fra Miljødirektoratet driver NJFF et rovviltprosjekt for kompetanseutvikling, kursing og informasjon om store rovdyr. Prosjektet drives i stor grad ved Jakt- og fiskesenteret, og har hatt fokus på å videreutvikle praktiske kurs i jakt og ettersøk av store rovdyr, tilrettelagte skyteopplegg for store rovdyr og utvikling av hunder for jakt på rovdyr. Det gjennomføres testing av hund på wirebjørn og levende bjørn og det er etablert en mentaltestbane for hunder. Det ble i 2013 gjennomført en norsk-svensk samling for bjørnehunddommere. Det er også gjennomført en seminarrunde for de regionale rovviltnemndene. Sammen med beitebrukersiden og Statens Naturoppsyn (SNO) har vi gjennomført motivasjonskvelder for jervejegere. Smårovvilt NJFF bidrar til prosjektet På sporet etter rødreven som drives av NJFF Hedmark i samarbeid med Høyskolen i Hedmark. I 2013 ble de første vitenskapelige arbeidene på grunnlag av data fra våre innsamlinger publisert. I 2014 ble prosjektet utvidet til også å omfatte mår. Tilsvarende satsinger er etablert også andre steder, også i samarbeid med andre. Ved Jakt og Fiskesenteret er tilbudet til trening av hihunder utvidet med trening av hunder til jakt på mink. Spredning av uønskete arter NJFF har sammen med Norges Fjellstyresamband (NFS) tatt opp behovet for at det iverksettes tiltak på Hardangervidda for å hindre ytterligere spredning av ørekyte til vassdragene vest på vidda. NJFF etterlyste strakstiltak i 2012, men først året etter ble tiltak gjennomført. Det er gjennomført et pilotprosjekt i Hedmark for å avdekke mårhund, i samarbeid med fylkeslaget og SNO. NJFF har søkt Miljødirektoratet om en utvidet beredskapsordning i grensefylkene etter mal fra pilotprosjektet, men har fått avslag. NJFF har i støttet NIVAs arbeid for å sette fokus på spredning av fiskearter. Bestandsregistrering av gaupe Den årlige registreringen av gaupe er videreført i Nordland, Nord-Trøndelag, Hedmark, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark i landsmøteperioden. De involverte fylkeslagene gjør en stor innsats for å videreføre dette registreringsarbeidet på en god måte. 13

14 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID Bestandsregistrering av hønsefugl Kartlegging av rypebestandene er et viktig ledd i overgangen til en mer bestandsrettet forvaltning. Det er avholdt flere lokale takseringskurs i regi av ulike fylkeslag, men det er fortsatt behov for å øke omfanget av dette arbeidet. Motorisert ferdsel i utmark Den nye regjeringen varslet høsten 2013 en liberalisering av motorferdsel i utmark. Sammen med FRIFO, DNT og Norges Naturvernforbund ble det satt opp en uttalelse som advarte mot å gå for langt i liberal retning. Etter reaksjoner fra enkeltmedlemmer og foreninger ble det gjennomført en høringsrunde i organisasjonen. Forbundsstyret vedtok så en ny politikk for motorisert ferdsel, hvor det ikke tas stilling for eller mot rekreasjonskjøring, men stilles krav om at det må tas en rekke hensyn til viltet og naturgrunnlaget og ulike friluftslivsgruppers bruk av områdene når kommunene planlegger for løyper til snøscootertrafikk. NJFF avstod fra å delta i utspill fra FRIFO og andre organisasjoner om prosessen med den utvidede forsøksordningen. Samarbeidet med forskningsmiljøer NJFF har et godt samarbeid med en rekke ulike forskningsmiljøer. På oppdrag fra NJFF gjennomførte Folkehelseinstituttet en undersøkelse av om jegere er eksponert for bly gjennom viltkjøtt. Resultatene viser at jegere med høyt konsum av viltkjøtt ikke har problematiske blyverdier i blodet. NJFF har deltatt i en referansegruppe for Rypeforvaltningsprosjektet Som sluttprodukt fra dette prosjektet ble det i 2013 gitt ut ei bok om moderne rypeforvaltning. 6.3 Adgangen til jakt og fiske allmennhetens interesser Klager på FeFo-vedtak NJFF fikk medhold i en klage til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på Finnmarkseiendommens (FeFos) vedtak om fiskeregler for Vestre Jakobselv. Dette innebærer at FeFo ikke kan vedta fiskeregler som regulerer adgangen med begrunnelse i hensynet til utøvelsen. Klage på FeFos vedtak om småviltforvaltning ble bare delvis tatt til følge. Departementet konkluderte med at FeFos begrunnelse for vedtaket under tvil var i tråd med Finnmarksloven. FeFo kan videreføre sin praksis, men ordningen skal evalueres og det skal på bakgrunn av evalueringen fattes et nytt vedtak for jaktsesongen 2017/2018. Departementet la også inn noen tilleggskrav i FeFos vedtak. NJFF hadde løpende kontakt med NJFF-Finnmark vedrørende FeFos gjennomgang av forpaktningsavtalene og nye regler for forpaktning i laksevassdragene. Finnmarkskommisjonen NJFF har samarbeidet med fylkeslaget i Finnmark, FNF i Finnmark og FRIFO om arbeidet til Finnmarkskommisjonen og tilliggende spørsmål. Finnmarkskommisjonen avga sin første rapport i mars Rapportens konklusjon kunne på noen punkter medføre utfordringer knyttet til jakt og fiske, og rammene for administrasjonen av disse rettighetene. Sammen med Norsk Friluftsliv (daværende FRIFO) tok NJFF ut stevning mot Fefo for å få avklart visse juridiske spørsmål. Saken ble avgjort ved at Utmarksdomstolen i januar 2015 avviste å behandle saken fordi Fefo sa seg enig i de rettslige vurderingene NJFF og Norsk Friluftsliv la til grunn. 14

15 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Statskog i Nordland og Troms Statskog tok i 2012 initiativ til å oppnevne regionale samarbeidsråd i Nordland og Troms som et ledd i arbeidet med en framtidig forvaltningsmodell i sammenheng med innstillingen fra Samerettsutvalg II. For øvrig har myndighetenes arbeid med oppfølging av denne innstillingen mer eller mindre stoppet opp. Nedsalg og eventuell privatisering av Statskog For å finansiere Statskogs kjøp av store skogeiendommer høsten 2010, skulle det gjennomføres såkalte arronderingssalg av mindre eiendommer. Den nye regjeringen signaliserte ytterligere salg av eiendommer og en mulig privatisering av Statskogs øvrige skogeiendommer. Arronderingssalget har medført at viktige «øyer» for allmennhetens adgang til jakt og fiske har blitt solgt og NJFF mener at et videre salg av eiendommer og en eventuell privatisering vil være en trussel mot allmennhetens adgang til jakt og fiske. Samarbeid med grunneierorganisasjoner NJFF sentralt og NJFF-Finnmark undertegnet en samarbeidsavtale med FeFo i Jakt i verneområder Sammen med NJFF-Akershus fikk NJFF delvis gjennomslag i prosessen med utarbeidelse av nye verneregler og forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat. Det ble dessverre stopp for jakt i reservatet. 6.4 Opplæring og dyktiggjøring Ny strategi for opplæringsvirksomheten Våren 2014 vedtok forbundsstyret en ny strategi for opplæringsvirksomhet som avløste den tidligere strategiplanen fra Hovedtrekkene i opplæringsvirksomheten videreføres, ikke minst gjelder det den desentraliserte kursvirksomheten med instruktørordningene som bærebjelken i virksomheten. Jakt- og Fiskesenteret skal være NJFFs kompetansesenter med en sentral rolle i utdanningen og oppdateringene av instruktører. Målet er at virksomheten skal planlegges bedre og i større grad koordinert i organisasjonen, samtidig som alle aktivitetene synliggjøres. Fra 2015 skal derfor alle organisasjonsledd ha egne årsplaner for opplæringstiltak. Jegerprøven Jegerprøvekurs utgjør fortsatt vår desidert største kursvirksomhet. I 2013/2014 var det personer som bestod jegerprøven, det høyeste antall til da. Rundt 75 % av disse hadde deltatt på kurs i regi av NJFF. NJFFs lærebok Jegerprøven med NJFF er fortsatt den mest brukte boken med et årlig salg på eksemplarer. Utdanning av jegerprøveinstruktører har vært NJFFs ansvar siden ordningen ble innført i I beretningsperioden ble det utdannet 219 nye instruktører. I 2014 la Miljødirektoratet oppgaven ut på anbud for en femårsperiode fra 1. januar NJFF utformet et anbud med vekt på kvalitetssikring og god geografisk dekning, i tråd med prioriteringene i anbudsgrunnlaget, men nådde ikke opp i konkurransen. 15

16 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID Våpenopplæring og opplæringsjakt Våpenopplæring er en del av innholdet i jegerprøven, men dette er på langt nær nok for alle ferske jegerne. Mange lokalforeninger gjennomfører derfor kurs og instruksjon i våpen, våpenbruk og skyting, blant annet jaktskytterskoler for ungdom. Mange foreninger og fylkeslag arrangerer også opplæringsjakter innen de fleste jaktformer, ofte i samarbeid med Statskog eller lokale fjellstyrer. Sammen med Norges Fjellstyresamband, Statskog og FeFo ble det arrangert en Småviltjaktens dag, dessverre med noe begrenset oppslutning. Organisasjonsopplæring Det er utviklet nytt kurs i organisasjonsopplæring for nye tillitsvalgte i organisasjonen. Det består av to deler som enten kan tas enkeltvis eller i sammenheng. Del I gir en innføring i organisasjonen, mens del II mest tar for seg foreningsdrift. Materiellet er tilgjengelig digitalt på Jakthund Forbundsstyret opprettet i 2013 en «Ressursgruppe jakthund». Gruppa ble sammensatt av ressurspersoner fra de ulike jakthund-miljøene. Gruppen arbeidet med oppdatering av utdanningsmalene og kravene for å kunne bli instruktør. Alt materiell innenfor jakthunddressur er oppdatert og revidert. Det har vært arbeidet spesielt med ettersøk og ordinær jakt på bjørn ettersom bestanden av bjørn har vokst. Opplæring og testing av hunder er gjennomført på Jakt- og Fiskesenteret og hos fylkeslagene i Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. På JFS er det også etablert en egen mentaltestbane for hunder. Det er igangsatt et arbeid for å revidere samarbeidsavtalen med Norsk Kennel Klub. Skifte i ledelsen i NKK har ført til at dette har tatt uforholdsmessig lang tid. På fuglehundsiden pågår det et arbeid med å sikre en god tilknytning til Fuglehundklubbenes forbund for fuglehundgrupper i NJFFs lokalforeninger. Ettersøk I beretningsperioden har myndighetene vedtatt en del endringer for ettersøk av skadd vilt. Den viktigste endringen er at muligheten for å benytte jaktpremierte hunder til ettersøk i eget lag og på nabovaldene faller bort fra 1. april Alle ettersøkshunder må heretter bestå ferskspor- og blodsporprøver. For personer som skal gjennomføre offentlige ettersøk er det krav om fullført videregående ettersøkskurs. NJFFs kursmateriell er oppdatert i henhold til det nye regelverket. Skytebaneaktivitetene Deltakelsen i skyteaktivitetene har vært stabil på samme nivå som tidligere år. Det vil si rundt 600 terminlisteførte stevner årlig. Antall klasseførte skyttere øker jevnt. Klasseføringsdatabasen og påmeldingstjenesten har gjennomgått oppgraderinger og fungerer bra. Regelverket for jaktskyting er revidert og gjelder for perioden til Det er tatt inn regler for skytegrenen kulesti, og flere stevner vil bli holdt i Det har vært avholdt årlige norgesmesterskap i jaktfelt, elgskyting, jegertrap, leirduesti og nordisk jaktskyting, og NJFF har stilt lag i nordisk mesterskap i jaktskyting. Opplærings- og aktivitetstilbud innenfor fisketiltak/kultivering og fiskeutøvelse Et nytt faghefte om prøvefiske er utarbeidet og nytt kursopplegg er godkjent som voksenopplæringstiltak. Trykket hefte selges fra NJFF, og en digital versjon ligger tilgjengelig på Formålet er å sette lokalforeningene i stand til å gjennomføre enkle prøvefiskeprosjekter i sine områder. Det er også holdt fluekasteinstruktørkurs på Jakt- og Fiskesenteret. 16

17 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 På Jakt- og Fiskesenteret er det startet en virksomhet med å bygge opp et demonstrasjonsområde for fiskekultiveringstiltak som skal danne grunnlag for demonstrasjons- og kursvirksomhet for å oppnå større lokal innsats innen disse temaene. Jakt- og Fiskesenteret Forbundets senter for opplæringsvirksomhet, Jakt- og Fiskesenteret (JFS), ble åpnet i Flå 2. februar 2012 av Stortingspresident Dag Terje Andersen. JFS er organisert som et aksjeselskap og eies av NJFF sentralt, fylkeslag og flere foreninger. I tillegg til egne kurs og arrangementer utfører senteret oppgaver innenfor myndighetenes rovviltsatsing. Ut over det selges det instruksjon og opplevelsespakker til bedrifter og enkeltpersoner i samarbeid med Thon Hotels og Color Line. Virksomheten drives av fem fast ansatte og en rekke innleide instruktører. Tilbudene og anlegget er videreutviklet hvert år, og deltakelsen på kurs og konferanser har økt jevnt. Kursene omfatter jakt, fiske, skyting, rovvilt, hund og mat og det arrangeres i 2015 ca 100 kurs og testaktiviteter. I tillegg samarbeider JFS med opplæringsavdelingen og fagavdelingen i NJFF sentralt. Samarbeidet omfatter instruktørkurs, ungdomslederkurs samt videreutvikling av fagområder som rovvilt, småviltforvaltning og hund. NJFF sentralt, flere fylkeslag og lokalforeninger bruker også JFS ifm møtevirksomhet, samlinger og kurs. Etableringen av JFS ble noe mer økonomisk krevende enn forventet og frem til og med 2014 er det drevet med underskudd. Ny markedsplan ble utviklet og iverksatt i siste halvdel av Utvikling i 2015 har vært meget positiv og for 2015 er det nå forventet et overskudd på driften. Studieforbundet natur og miljø NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø (SNM). Dette gir lokalforeningene mellom 1 og 2 millioner kroner årlig i kurstilskudd over voksenopplæringsmidlene. Mange av de viktigste studieplanene er gjennomgått og oppgradert i beretningsperioden. Fiskekonkurranser Antall terminlisteførte stevner har holdt seg stabilt rundt 75. Et stort antall fiskestevner meldes ikke inn til terminlistene, slik at det totale antallet stevner er langt høyere. Reviderte regler for fiskekonkurranser er behandlet i sportsfiskerutvalget og forbundsstyret etter en bred høring i organisasjonen. Nytt regelverk trer i kraft fra I landsmøteperioden er det avholdt årlige NM i isifiske og tradisjonelt meite og det er stilt landslag til Nordisk mesterskap i isfiske. 17

18 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 6.5 Informasjon og markedsføring Informasjonsvirksomhet NJFF driver en aktiv informasjonsvirksomhet med utgangspunkt i Kommunikasjonsstrategien som gjelder for hele organisasjonen. Strategien ble revidert av forbundsstyret etter landsmøtet Organisasjonen og jakt- og fiskeinteressene er godt synlige i sentrale og lokale medier. I tillegg til egen informasjonsspredning fra NJFF sentralt, har det vært tilrettelagt stoff til bruk ute blant fylkeslag og lokalforeninger i deres informasjonsarbeid. Totalt i perioden er det registrert medieoppslag der NJFF eller lokalforeningene har vært nevnt. NTBs pressemeldingstjeneste har vært benyttet til å sende ut 45 pressemeldinger i perioden. Spredningen av pressemeldinger har skjedd til alle landets aviser og de fleste radio/tv-stasjoner. Informasjonsavdelingen legger til rette for at fylkeslagene skal kunne lage egne presseoppslag. Dette har gitt god uttelling og bidratt til det samlede antallet positive medieoppslag for organisasjonen. NJFF inngikk i 2013 en avtale med NRKs Friluftsmagasinet om løpende dekning av våre Fiskesommerarrangement gjennom hele sommeren, noe som avstedkom mange gode reportasjer om vår store sommersatsing mot barn. Det er produsert en informasjonsfilm som heter «Jakt og Fiske i Norge» på rundt 5 minutter. Filmen er til bruk i alle organisasjonsledd, og ligger ute på nettet til fri benyttelse. Engasjementet på sosiale medier har økt, og det er utviklet en egen NJFF-app for smarttelefoner. Totalt er det nå over nedlastinger av NJFF-appen. Facebook benyttes aktivt som en kanal ut til medlemmer og ikke-medlemmer. Siden er også et sted hvor publikum kan komme i kontakt med NJFF. Antall følgere på Facebook lå i 2014 på ca Twitter overvåkes til dels, men NJFF har ingen aktiv deltagelse. I desember 2014 ble det lansert nye nettsider, ett år etter planen, og med store tekniske vanskeligheter. Mye ressurser har gått med til feilsøking og oppfølging av leverandør. Det har vært gjennomført opplæringsbesøk hos fylkes- og lokallag, samt gitt veiledning per telefon og epost. Nettsidene fungerer tilfredsstillende på PC. En ny versjon med bedre funksjonalitet på mobile plattformer blir lansert høsten NJFFs elektroniske nyhetsbrev er en tjeneste som kanaliserer trafikk mot hjemmesidene våre. Det sendes til rundt 4000 abonnenter hver 14. dag. Medietrening Det er avholdt et sentralt medietreningskurs på Jakt- og Fiskesenteret med fokus på nettarbeid, mediearbeid og bruk av facebook i foreningsarbeidet. Det foreligger nå håndbøker i mediehåndtering og bruk av facebook, som benyttes i organisasjonen. Kampanjearbeid I særlig viktige saker arbeider organisasjonen i kampanjeform, der hele organisasjonsbredden tas i bruk. Sentralleddet har en koordinerende rolle, og utarbeider grunnlagsnotater, faktaark, utkast til leserinnlegg/kronikker, utformer brev til politikere, og utarbeider lister over viktige beslutningstagere som skal påvirkes fra ulike hold. Fylkeslagene, og tidvis også lokalforeningene, følger så opp den planlagte kampanjen, og slik framstår hele organisasjonen med samme budskap, noe som gir en svært verdifull tyngde inn mot de som foretar de politiske beslutningene. Vi bestreber oss på å skape gode kontakter i alle politiske leire gjennom å holde en tverrpolitisk tilnærming i alle saker. 18

19 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 I denne landsmøteperioden har vi arbeidet i kampanjeform med følgende temaer: Oppmyking av forbundet mot bruk av blyhagl til jakt Rovviltforvaltningen, med fokus på ulv og nødvergerett for jakthunder Ivaretakelse av de ville laksebestandene, herunder ordføreropprop i samarbeid med Norske Lakseelver Tillatelse til bruk av lys ved ettersøk og avliving i bås Bevilgninger til kalking av vassdrag Motstand mot utvidet salg av Statskogs eiendommer og eventuell privatisering NJFF har gjennom flere år hatt et særlig trykk i informasjonsarbeidet knyttet til de stadig økende utfordringene for de ville laksefiskene. Det er kjørt en egen kampanje i samarbeid med Norske Lakseelver der det er utarbeidet informasjonsmateriell i form av brosjyrer som ble brukt rundt om i landet. I tillegg ble også store bannere med påskriften Lakselusa dreper villaksen hengt opp i de viktigste laksedalførene våre. Det har vært avholdt en rekke møter og seminarer med fokus på villaksforvaltningen og utfordringene med oppdrettsvirksomheten det siste året. NJFF arrangerte i 2012 en vellykket tur for politikerne i Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til Hardangerfjorden for å se på oppdrettsrelaterte utfordringer. Jakt & Fiske Bladet Jakt & Fiske kom som vanlig ut med 11 numre hvert år med en tilnærmet lik fordeling mellom stoffkategoriene jakt, fiske og «fellesstoff». Tidsskriftet er det største i Norge innenfor jakt og fiske med et opplag på omkring eksemplarer, over dobbelt så mange som det sammenlignbare bladet Villmarksliv. Den redaksjonelle hovedlinje er videreført, med vektlegging på reportasjer, aktuelle tema, dokumentarstoff, samt faste spalter. Oppfølging av forbundets jakt- og fiskepolitiske engasjement innen ulike felt er gitt økt oppmerksomhet. Likeledes er mer forbrukerorientert stoff prioritert (tester og «slik gjør du det») samt mer stoff hvor yngre jegere og sportsfiskere har «hovedrollene» i reportasjestoffet. Bladets etablerte og populære konkurranser; Årets Jaktskytter, senior og junior, Årets gevir og Årets Jakthund, er videreført. Schou Våpen AS er sponsor på Årets jaktskytter og Årets gevir, med en samlet verdi på premiene på ca. kr Breen Jaktutstyr er sponsor for Årets jakthund, samlet premiesum på kr Pure Fishing er sponsor for fiskekonkurransen «Sølvfisken», med samlet årlig premiesum på ca. kr «Gullreven», bladets revejaktkampanje, ble avsluttet i Internasjonalt engasjement Det internasjonale engasjementet er videreført i perioden. Utviklingen i EU betyr stadig mer for norske jegere og fiskere, og det europeiske samarbeidet er derfor prioritert gjennom deltakelse i Nordisk Jegersamvirke (NJS), FACE (den europeiske jegerorganisasjonen) og European Anglers Alliance (EAA). Norges delagasjon til CIC ble fra 2014 ledet av forbundets generalsekretær. I 2012 koordinerte NJFF EAA s arbeid med laks, samt at NJFF representerte EAA i det årlige NASCO-møtet. Etter initiativ fra NJFF vedtok European Anglers Alliance (EAA) i 2013 en resolusjon om oppdrett av laks i lukkede systemer. Generalforsamlingen for EEA ble i 2013 arrangert av NJFF i Bergen. 19

20 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 6.7 Organisasjonsutvikling Medlemshåndtering Nye medlemmer og fornyelser av medlemskap Antall pr totalt Nye medlemmer Fornyelser Det er etablert løsning for tilbud om innmelding via NJFFs nettbutikk, betaling med e-faktura samt utsendelse av elektroniske medlemskort til medlemmene. Medlemsregisteret har som mål maksimum to ukers behandlingstid fra mottak av innmelding hos medlemsservice, til mottak av velkomstpakke hos nyinnmeldte medlemmer. I perioder med stor pågang har leveringstiden vært lenger. Fornyelse av medlemskapene er stimulert ved betalingspåminnelser, herunder SMS-varsling, tilbud om medlemskap for kommende år til medlemmer som har vært passive og markedsføring av sentrale medlemsfordeler og etablering av nye. IT-løsninger En arbeidsgruppe for IKT ble oppnevnt etter landsmøtet 2012, med representanter fra fylkeslag og foreninger. Gruppen leverte et innspill til administrasjonen i forhold til behov og ønsker om IKTløsninger i forbundet. Ny portalløsning ble lansert høsten 2014 og er under oppgradering. Nytt medlemssystem er besluttet satt i drift høsten I tillegg vil det bli inngått leverandøravtaler på økonomi- og regnskapssystem for alle organisasjonsledd. Endring av mønstervedtekter for lokalforeningene Mønstervedtektene for lokalforeningene ble endret av Representantskapet august 2013 i tråd med landsmøtevedtak i Medlemsfordeler NJFF fremforhandler avtaler med leverandører av varer og tjenester til medlemmene. I 2014 ble det etter en anbudsrunde inngått en ny avtale om forsikring med Gjensidige. Avtalen inneholder blant annet en egen hundeforsikring i tillegg til rabatter på andre typer forsikring. Avtalen med Hørselaben ble sagt opp høsten 2012 og NJFF tegnet ny avtale med Starkey vedrørende elektroniske hørselvern. Avtalen med Norgesenergi ble sagt opp fra og med 1. november I stedet ble det innført en «topp 3-garantiavtale» for våre medlemmer hos strømleverandøren Svorka. Øvrige avtaler om medlemsfordeler er videreført med: Porthos Trading: Rabatt- og omsetningsavtale på hundefôr Statoil: Rabattavtale på drivstoff Felleskjøpet: Rabattavtale på våpenskap og andre produkter Statens Kartverk: Rabattavtale på kartproduker Thon Hotels: Rabattavtale på overnatting G-Max: Rabattavtale på utvalgte produkter i butikkene. 20

21 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Barn og ungdom Barne- og ungdomsmedlemskap Barne- og ungdomssatsingen er endret i perioden. NJFF junior henvender seg til barn under 12 år, mens NJFF ung omfatter aldersgruppen 13 til 25 år. Fiskesommer er arrangert i alle årene. I 2014 ble det arrangert Landsleir for NJFF Ung i Hedmark med over 100 deltakere. I 2015 var det 65 deltakere på landsleir i Østfold. 57 foreninger arrangerte Jakt- og fiskeskoler i Flere foreninger har også startet Jaktskytterskole. Nyutviklede ungdomslederkurs med vekt på praktisk jakt er gjennomført med god deltakelse i Det har vært arrangert årlige nasjonale barne- og ungdomskonferanser for personer som arbeider spesielt med disse aldersgruppene i organisasjonen. I 16 fylkeslag er det ansatt egne medarbeidere som arbeider spesielt med barne- og ungdomsprosjekter, hovedsakelig for elever i grunnskolen. Den naturlige skolesekken Denne satsingen er først og fremst organisert som et samarbeid mellom friluftsorganisasjonenes lokalforeninger og den enkelte skole. Så langt viser erfaringene at man i liten grad har lykkes i å stimulere til denne satsingen. Ordningen oppfattes som komplisert for skolene, samtidig som tilskuddene er forholdsvis beskjeden. Der det er gjennomført har allikevel NJFF fått gode tilbakemeldinger og bra oppmerksomhet rundt jegerprøve og opplæringsjakt gjennom skolen. 6.9 NJFF Jenter Kvinnelige medlemmer Forbundets kvinneutvalg ble opprettet etter landsmøtets vedtak i Året etter vedtok forbundsstyret en egen strategiplan for kvinnesatsingen. Et nettverk er etablert og informasjonsmateriell er distribuert. Fokus har vært på aktivitetstilbud forbeholdt jenter. Satsingen har gitt betydelig økt aktivitet og en relativ positiv medlemsutvikling. Målet var å øke antall aktiviteter med 25 %, noe som er oppnådd. Over 1500 aktiviteter har mottatt økonomisk støtte. 21

22 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID 7. Representasjon i komiteer og utvalg NJFF sentralt har gjennom landsmøteperioden hatt representasjon i følgende eksterne råd og utvalg m.m.: Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk Øyvind Fjeldseth, vara Siri Parmann Samrådsutvalget for fiskeravgiften (laksefondet) Øyvind Fjeldseth Skagerrak Maritime Forum Øyvind Fjeldseth (avviklet 2013) CEDREN (www.cedren.no) referansegruppe Øyvind Fjeldseth Fagråd for anadrom laksefisk langs Skagerrakkysten Hjalmar Eide, vara Øyvind Fjeldseth Statistisk Sentralbyrås rådgivende utvalg for jaktstatistikk Webjørn Svendsen «Fiske i Sør» - arbeidsgruppe i Fiskeridepartementet Øyvind Fjeldseth (ferdig juni 2013) Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) Runar Rugtvedt, Bjarne Oppegård, Siri Parmann (2012), Runar Rugtvedt, Espen Søilen, Siri Parmann (2013 og 2014) Studieforbundet natur & miljø Tore Larsson, styreleder(2012) Hans Petter Dalby, styremedlem 2013 og 2014 Samarbeidsutvalget Norsk Kennelklubb NJFF - Roar Lundby Norsk Kennel Klub jakhundkomite Roar Lundby Kontaktutvalget (DN) vedrørende ettersøkshund - Roar Lundby Friluftslivets Fellesorganisasjon (fra mai 2014 Norsk Friluftsliv) Arne Jørstad, styremedlem Den sentrale styringsgruppen for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) - Beate Krokan Carlsson Inatur - Espen Farstad styremedlem, Bjarne Oppegård varamedlem Samarbeidsutvalget med Norges Havfiskeforbund - Lise Dalen (2012), Gunnar Borgen Norsk Skogmuseum - Beate Krokan Carlsson, styremedlem (vara) Samarbeidsutvalget med Norges Castingforbund - Lise Dalen (2012), Gunnar Borgen Nordisk Jegersamvirke - Torstein Moland og Bjarne Oppegård (2012 og 13), Espen Søilen og Runar Rugtvedt (2013 og 14) FACE (europeisk jegerorganisasjon) - Torstein Moland, styremedlem og medlem av arbeidsutvalget (2011). Runar Rugtvedt og Espen Søilen (2013 og 14). CIC (den globale jakt- og jegerorganisasjonen) - Torstein Moland, norsk delegasjonsleder fram til februar 2011, medlem av styret i CIC (Executive Comitee fra mai 2011). Espen Søilen og Roar Lundby (2013 og 2014) NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) Øyvind Fjeldseth EAA (European Anglers Alliance) - Runar Rugtvedt og Øyvind Fjeldseth Kontaktutvalg for rovviltforvaltning - Siri Parman Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø - Runar Rugtvedt, styremedlem, Kjetil Aarstad, stiftelsesrådet Våpenlovutvalget Vidar Nilsen (2012) 22

23 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

24 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND «Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid» 24

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet hvert 3. år og gjelder for hele organisasjonen. Handlingsprogrammet

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Forslag til årsmøtet 15. mars 2015 1 1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet. - Videreføre arbeidet

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet?

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Jakt & Fiske Vår desidert viktigste, sentrale

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015 Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015 Handlingsprogram 2010-2015 NJFFs landsmøte 2009 NJFFs landsmøte 2009 Innholdsfortegnelse: Om NJFFs Handlingsprogram 2010

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske Forbundsstyrets forslag til NJFFs handlingsprogram 2013-2018 Jakt og fiske Målsettinger NJFFs skal arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap 19.11.16 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger. Det vedtas av representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg).

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg). Referat styremøte 18. april. Sted: Storgt. 19, Bodø Tid: 17.30 20.00 Til stede: Jan Ole Østensen (leder ungdomsutvalg), Knut Haugen (leder), Oddny Remlo (kasserer), Håkon Pettersen (leder fiskeutvalg),

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar

Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den:26.08.14 Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar Norges Jeger- og

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter Velkommen til samling 6 Lover og forskrifter Temaer samling 6 Lover og forskrifter Bakgrunn for regelverk Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene Kort innføring i andre relevante vedtak Forvaltningsnivå

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

DINE MEDLEMS- FORDELER

DINE MEDLEMS- FORDELER DINE MEDLEMS- FORDELER Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2009-2011 Innhold 1. Landsmøtet 2009... 8 2. Representantskapet... 8 2.1 Sammensetning (fylkesledere)... 8 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser...

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE

HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Hans Gunnar Otervik Tlf: 75 10 18 09 Arkiv: K43 &13 Arkivsaksnr.: 13/422-4 HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Ettersøksarbeidet. Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016

Ettersøksarbeidet. Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016 Ettersøksarbeidet Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016 Ettersøk Hva har skjedd? Hva er nytt? Forskrift Instruks Hva innebærer dette for kommuner og ettersøksekvipasjer?

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap 19.11.16 og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret 05.12.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en par$poli$sk nøytral, landsomfabende organisasjon som samler

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Miljødirektoratet Vår ref: Deres ref: 2014/14419 Hvalstad, den:12.05.15 Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring vedr oppfølgingen

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn Miljødirektoratet Terje Qvam og Ingebrigt Stensaas Dagh Bakka db@skogkurs.no Tlf.: 950 87 950 Deres ref.: 2014/12525 Vår ref.: 652190 Dato: 09.12.2014 Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt,

Detaljer

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Handlingsplan mot mink Knut Morten Vangen Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15.

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15. Sak 9-7 Innsendt av Hedrum JFF, NJFF-Østfold, Oppegård JFF, NJFF-Akershus, NJFF- Hedmark, NJFF-Oppland. Alle forslag vedrører ulveforvaltning. Ulveforvaltning Forslag fra Hedrum JFF: Årsmøtesak 1. Forslag

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Oppnevning av rovviltnemnd

Oppnevning av rovviltnemnd Saknr. 17/1068-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppnevning av rovviltnemnd Fylkesordførers innstilling til vedtak: Hedmark fylkesting oppnevner ikke nye medlemmer til rovviltnemnda region 5 Hedmark,

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2013-2018 Norges Jeger- og Fiskerforbund Handlingsprogram 2013-2018 1 NJFFs Handlingsprogram 2013-2018 Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, februar 2013 Foto, side 8-9: Steinar Paulsen

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Innledning Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer