Re-Co NYHETSBREV FØRSTE RESULTATER FRA PILOTPROSJEKT. Utgave nr 2 Februar 2013 I DENNE UTGAVEN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Re-Co NYHETSBREV FØRSTE RESULTATER FRA PILOTPROSJEKT. Utgave nr 2 Februar 2013 I DENNE UTGAVEN:"

Transkript

1 Re-Co NYHETSBREV Utgave nr 2 Februar 2013 I DENNE UTGAVEN: Første resultater fra Re-Co prosjektet 1 Re-Co tilnærmingen er ikke godt kjent 2 Energieffektivitet i universitetets bibliotek 4 Motivasjon av energibrukere er avgjørende! 5 Trippelkonsept for å sette i gang brukermedvirkning 5 Re-Co prosjektpartnere 6 FØRSTE RESULTATER FRA PILOTPROSJEKT REINHARD UNGERBÖCK, GEA, AUSTRIA BARBARA PETELIN VISOČNIK, JSI, SLOVENIA Kjære lesere, Hovedmålet med Re-Co prosjektet er å redusere energiforbruk og kostnader gjennom optimalisering av eksisterende bygningsteknologi og brukervaner. Det er igangsatt 15 pilotprosjekter i sykehus, universitet og offentlige bygg. Disse har som mål å oppnå 10% energibesparelse ved gjennomføring av lavkostnads energisparetiltak. I dette nyhetsbrevet presenterer vi de første resultatene fra pilotprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Braunschweig, hvor prosjektpartner edb først har konsentrert seg om gjennomføring av tekniske lavkostnadstiltak, mens GEA i Østerrike har prioritert motivasjonstiltak for de ansatte i det Geriatriske helsesenteret i Graz. Mer informasjon om pilotprosjektene kan også finnes på Besøk oss på: Re-Co prosjektet Reduser energikostnader gjennom optimalisering av eksisterende bygningsteknologi og brukervaner I eksisterende næringsbygg, spesielt I helsesektoren, universitet og kontorbygg. Prosjektperiode: 01. september 2011 til 31. mai 2014 Du kan lese om de indentifiserte sparepotensialene I et ventilasjonssystem i sykehuset i Ludwigshafen i neste utgave av Re-Co s nyhetsbrev våren I dette nyhetsbrevet presenterer vi også resultatene av en enkel markedsundersøkelse. Undersøkelsen har vist at Re-Co-konseptet er lite kjent og at de største forventningene og barrierene forbundet med prosjektgjennomføring er like for Re-Co prosjekter som for andre energisparingsprosjekter. I tillegg kan du få innblikk i «trippel-c-konseptet» - et konsept for å skape forpliktelse til å endre vaner i en mer energiriktig retning (Creating Commitment to Change). Vi minner også om at det kommer et nytt nyhetsbrev våren Smart energy savings

2 Smart energy savings Januar 2013, side 2 RE-COMMISSIONING KONSEPTET ER IKKE GODT KJENT BARBARA PETELIN VISOČNIK, JSI, SLOVENIA For å utvikle Re-Co som produkt som er best mulig tilpasset kundene bled et gjennomført en enkel markedsundersøkelse våren Hoveddelen av de 176 intervjuede kommer fra helsesektoren (35%), fulgt av utdanning (18% og privat sektor (15%). For helse- og utdanningssektoren er det også gjort separate analyser, som ikke viste avvik av betydning fra de generelle resultatene. 2,3% 2,3% 1,7% Health sector 4,5% Education 9,1% 5,7% 15,3% Andel intervjuede pr økonomisk sektor ENERGIEFFEKTIVITET GENERELT Organisasjoner involvert I undersøkelse oppfatter energieffektivitet som svært viktig. 77% av alle organisasjoner svarer at energieffektivitet er veldig eller svært viktig og bare 4% svarer at det er lite viktig. Nesten to tredjedeler av organisasjonene har allerede satt mål for energieffektivisering og halvparten har allerede gjennomført mer enn 5 energieffektiviseringsprosjekter. 10% av organisasjonene har ikke gjort noe på området energieffektivisering. De viktigste forventningene til energieffektiviserings prosjekter er generelt reduksjon i energiutgifter og forbruk. De viktigste barrierene er mangel på finansieringsmidler og tid hos teknisk personell. RE-COMMISSIONING 18,2% 34,7% Private services Industry Other public services Municipality Public administration Energy company Transport Research Fordi 69% av de intervjuede aldri har hørt om Re- Commissioning kan vi konkludere med at det er lite kjent. Etter å ha lest en kort forklaring fant 88% av alle intervjuede konseptet enkelt å forstå. Men siden 39% av de spurte mener at bygningskroppen hvor energibesparende tiltak vanligvis er forbundet med store investeringer som et viktig område for Re-Co er det likevel tvilsomt om de virkelig forstår konseptet. Andre områder som de intervjuede anser har stort sparepotensiale er brukervaner (54%), oppvarming (50%), kjøling (43%) og ventilasjon (40%). Det klart viktigste området Re-Co bør fokusere på et reduksjon av energikostnader og forbruk (87%), fulgt av energibrukeres vaner (39%) og optimalisering av eksisterende bygningsteknologi (36%). Fokusområdene er de samme hos de som har svart fra undervisningssektoren, mens de fra helsesektoren setter gjennomføring av lavkostnadstiltak og forbedret energiledelsessystem høyere enn optimalisering av eksisterende teknologi. Hovedbudskap fra Re-Co markedsundersøkelse Re-Co konseptet er ikke godt kjent i markedet. Noen organisasjoner hevder likevel at de er involvert i lignende prosjekter. Toppledelse er generelt de som tar avgjørelsene i slike prosjekter. De viktigste faktorene som påvirker vedtak om gjennomføring av Re-Co prosjekter er forventet reduksjon i energiforbruk og kostnader samt prosjektets pris. Hovedbarrierene for gjennomføring av Re-Co prosjekter er mangel på finansielle midler, mangel på tid hos teknisk personell og motvilje mot å endre vaner hos energibrukere. Re-Co bør konsentrere seg om brukervaner, oppvarming/kjøling, ventilasjon og bygning tiltak. Re-Co lav investering for høye besparelser kan sees på som en måte å stimulere gjennomføring av energisparepotensialet i organisasjonen. Avgjørelsen om å gjennomføre et Re-Co prosjekt ligger hos 43% av organisasjonene hos daglig leder, fulgt av teknisk leder (14%). Rollene til daglig leder og teknisk leder fremheves andre mer i helsesektoren (56%, 20%). Og hva er de viktigste faktorene som påvirker avgjørelsen? Forventet energi- og kostnadsreduksjon og prosjektets kostnad fremheves som de to største.

3 Januar 2013, side 3 Smart energy savings There are no financials means for the implementations of energy efficiency measures Technical staff doesn't have time to perform additional tasks Energy users are reluctant to behavioural changes The knowledge for the implementation of low-or-no-cost energy efficiency measures is low We don't know the concept of the Re-Commissioning well enought Not enought energy data are available for the implementation of the project Top management is not interested in energy efficiency There is no motivation for the implementation of energy efficiency measures Other 20,5% 21,3% 17,6% 14,8% 15,6% 15,9% 13,1% 15,6% 10,8% 14,8% 3,1% 10,2% 8,2% 6,8% 6,6% 36,9% 39,3% 37,5% 55,7% 48,9% 49,2% 5 70,5% 68,8% 0% 20% 40% 60% 80% Barrierer relater til gjennomføring av Re-Co prosjekter Overall results Health sector Education Selv om 10% reduksjon av energiforbruk og 10% reduksjon av energikostnader er de viktigste målene et Re-Co prosjekt må nå for 69% av de intervjuede, er den viktigste barrieren mangel på finansielle midler. For helse- og utdanningssektoren er denne faktoren enda viktigere enn generelt, antagelig på grunn av høyere andel offentlig eide organisasjoner i disse to målgruppene. 2,6% 2,6% 3,8% 2,6% 6,4% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 9,0% 50,0% Energy consumption or/and cost reduction Longterm importance In accordance with organisation's targets Already running similar projects Outside view of energy systems Interesting concept Environmental importance Continuous process Professional approach Optimization of energy systems Others På grunn av flere faktorer i hovedsak reduksjon av energikostnader og forbruk, viktighet på lang sikt og oppnåelse av organisasjonens mål vil 79% av de intervjuede anbefale gjennomføring av et Re-Co prosjekt til sin overordnede. Av disse ville 63% gjennomført prosjektet i samarbeid med eksterne konsulenter og 12% ville sette ut hele jobben. Det er interessant å se at noen organisasjoner ikke vil delta i Re-Co prosjekter fordi de gjennomfører lignende prosjekter selv, mens andre sier at de likevel er interessert i en utaforståendes syn på energisystemet. V vil rette en stor takk til alle de som svarte på undersøkelsen! En rapport med hele analysen av markedsundersøkelsen er tilgjengelig på Grunner ti å anbefale et Re-Co prosjekt

4 Smart energy savings Januar 2013, side 4 ENERGIEFFEKTIVITET I UNIVERSITETETS BIBLIOTEK ADRIAN GÖRTGENS, edb, GERMANY Prosjektpartneren energydesign Braunschweig (edb) i Tyskland gjennomfører et Re-Co prosjekt på det Tekniske universitetet i Braunschweig (TUBS). Av ca 50 bygg som er koblet til et sentralt driftskontroll system ble 3 med høyt energisparepotensial valgt til et pilotprosjekt. Ideen er å videreføre Re-Co til TUBS bygningsmasse i større skala. Data for pilotprosjektet Antall bygg 3 Netto gulvareal m 2 Forbruk varme MWh/år Forbruk elektrisitet MWh/år Universitetets bibliotek er et av de 3 byggene i pilotprosjektet. Det ble bygget i 1971 og har et netto gulvareal på m 2 og årlig forbruk på MWh elektrisitet og 513 MWh til oppvarming (2011). En energianalyse har vist at gjennomføring av riktige lavkostnads energieffektiviseringstiltak kan føre til hele 22% besparelse i tilført energi. 25% reduksjon av elektrisitetsforbruk på tilluftsvifter på grunn av en ny lydemper. Det sist gjennomførte tiltaket var oppgradering av lyddemper i det sentrale luftsystemet, som ikke oppfylte de beregnede krav. Denne flaskehalsen skapte betydelig trykktap og som et resultat brukte tilluftsviften ekstra strøm. I driftstiden gikk viften vanligvis på 100% kapasitet og noen ganger kunne den ikke en gang tilføre nødvendig luftstrøm. Installasjon av en større lyddemper reduserte trykktapet og viftehastigheten slik at luftstrømmen økte. Nødvendig elektrisk effekt ble redusert fra 12.5 kw til 9,5 kw. Tiltaket viste seg å være enda bedre enn beregnet. Gjennomføringskostnadene var lavere og besparelsene høyere enn forventet! Gjennomføringen av tiltaket tok bare tre dager. Gjennomføring av energibefaring Noen av energitiltakene har allerede blitt gjennomført og noen er fortsatt på planleggingsstadiet. For eksempel er driften av transportbeltet før bøker optimalisert, driftstimer for belysning i utstillingsområder i glass har blitt redusert, tradisjonelle lysrør i første etasje er erstattet med LED rør, ventilasjonssystemet er rengjort og temperaturen i transformatorrom justert. Element Beregnet Målt Investering Elektrisitet spart 15,5 MWh/år 16,6 MWh/år Kostnadsbesparelse /år /år Nedbetalingstid 1,4 år 1,1 år Beregnet og malt resultat av et Re-Co tiltak Prosjektpartnerens planer for nærmeste fremtid er å optimalisere kunstig belysning under hylletak i biblioteket, samt å styre ventilasjon etter CO 2 - målere og å installere bevegelsessensorer i kjelleretasjen. Videre detaljer om energitiltak finnes på

5 MOTIVASJON AV ENERGIBRUKERE ER AVGJØRENDE! KATHRIN KAURAN, GEA, AUSTRIA En integrert del av Re-Commissioning er det som kalles brukermotivasjon. For å øke sparepotensialet på brukersiden, som ligger mellom 10 og 15% må det planlegges og gjennomføres et omfattende konsept for brukermotivasjon. I dette tilfellet er følgende tilnærming fulgt: basis for brukermotivasjon er menneskene i bygget og deres behov. Tiltak er utviklet og gjennomført med støtte av ledelse og i en prosess med rettferdig kommunikasjon basert på samarbeid. Utvikling av tiltak med energy-coacher i Graz. Reinhard Ungerböck fra Graz Energy Agency sier Vi bruker en ekstern energirådgiver som tar rollen som prosessleder og bidrar aktivt med sin kunnskap i utviklingen av tiltak. Fokus er felles utvikling av tiltak som endrer adferd. Dette kan være å kutte ut kjøleskap som ikke er i bruk, å slå av skjermer i pauser Denne tilnærmingen brukes nå i sykehus som Güssing og Graz geriatriske Helsesenter. Tiltakene utvikles på workshops med såkaldte energi-coacher og gjøres tilgjengelig for alle ved hjelp av plakater. Energi-coachen fungerer som en kommunikasjonshjelper mellom sine kolleger og prøver å gjennomføre energisparetiltakene løpende i det daglige arbeidslivet. Målet med motivasjon av energibrukere er å skape et energieffektivt daglig arbeidsliv ved langsiktige endring av vaner og omtanke ved bruk av motivasjon og eksempler. Ønsket tilleggseffekt er at brukerne viser økt forståelse for energitiltak knyttet til bygningens utstyr og systemer pluss at de kan bruke kunnskapen i sitt privatliv. TRIPPEL-C KONSEPTET FOR Å INITIERE BRUKERFORPLIKTELSE STEFAN PLESSER, EDB, GERMANY Trippel-C konseptet (Creating Commitment to Change) er en veiledningsrapport som har som mål å hjelpe Re- Co tilbydere å skape bærekraftige bygg ved å lede endringsprosjekter og skape brukerforpliktelser. Første del av dokumentet ( Skape energieffektive bygg ) forklarer de tekniske egenskapene for energikilder i bygg og beskriver hvilke parter som faktisk kan påvirke energibruk. Andre og tredje del forklarer hvordan endringsprosjekter bør ledes fra både makro og mikronivå perspektiv. Mens makroperspektivet beskriver modeller for endringsledelse og prinsipper for analyse av interessegrupper fokuserer mikronivået på kommunikasjonsferdigheter som endringsagenter trenger for å starte forpliktelse til endringsprosjekter hos brukere og interessegrupper. Fullstendig rapport om organisatoriske og psykologiske aspekter med videre informasjon om hvordan et Re-Co prosjekt kan startes og bli vellykket kan finnes på Smart energy savings

6 Smart energy savings Januar 2013, side 6 Prosjektkoordinator Grazer ENERGIEAgentur Kaiserfeldgasse 13/I 8010 Graz Østerrike Re-Co PROSJEKTPARTNERE I Re-Co prosjektet deltar 10 prosjektparnere fra 8 Europeiske land. Boris Papousek Telefon: E-postl: Nasjonalt kontaktpunkt: Norsk Enøk og Energi AS Postboks 4101 Gulskogen 3005 Drammen Thea Marie Mørk Tlf: Redaktør nyhetsbrev: Barbara Petelin Visočnik Jožef Stefan Institute Energy Efficiency Centre Jamova cesta Ljubljana Slovenia Tlf: The authors are solely responsible for this publication. It does not represent the opinion of the European Community and the European Community is not responsible for any use that might be made of data appearing therein. Access to and use of the contents in this publication is at the user s own risk. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The authors bear no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this publication. IEE/10/328/SI Re-Co Prosjektkoordinator

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Vurdering av EPC/energi sparekontrakter

Vurdering av EPC/energi sparekontrakter Åshild Lappegard Hauge Eyvind Fredriksen Michael Klinski SINTEF FAG Vurdering av EPC/energi sparekontrakter i boligselskaper SINTEF Fag Åshild Lappegard Hauge, Eyvind Fredriksen og Michael Klinski Vurdering

Detaljer

Norsk byggenergipolitikk: mangfoldig og inkonsistent

Norsk byggenergipolitikk: mangfoldig og inkonsistent FNI Rapport 10/2009 Norsk byggenergipolitikk: mangfoldig og inkonsistent Working paper Elin Lerum Boasson Norsk byggenergipolitikk: mangfoldig og inkonsistent Working paper Elin Lerum Boasson elb@fni.no

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Forord. Forfattere. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement

Forord. Forfattere. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement SagEnMS håndboken Ecoinflow Forfatterne er ansvarlige for innholdet i denne publikasjonen. Det trenger ikke gjenspeile meninger fra Den europeiske union. Verken EASME eller Europakommisjonen er ansvarlig

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad 1 Forord Denne masterutredningen utgjør avsluttende del av masterstudiet Fornybar Energi ved Norge miljø-og biovitenskapelige universitet. Masteroppgaven er utført ved Institutt for Naturforvaltning under

Detaljer

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens Energieffektiviseringsrapporten Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens s 1 Energieffektiviseringsrapporten Stort potensial ved energieffektivisering Vi oppnår ikke våre klimaforpliktelser

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus

Systematisering av erfaringer med passivhus SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, JUDITH THOMSEN, ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE, SIDSEL JERKØ OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus Prosjektrapport 2012 SINTEF Byggforsk Michael Klinski,

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen. Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren

Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen. Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren Elisabeth Hinderaker og Nina Nikolaisen Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 SAMMENDRAG

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Mangfold og innovasjon

Mangfold og innovasjon 1/2014 Mangfold og innovasjon Forprosjekt Karin Hovde KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Sammendrag Det er en utbredt enighet om at innovasjon er avhengig av ulikheter, meningsbrytning,

Detaljer