Torskenettverksmøte februar Markedstiltak og utviklingsprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torskenettverksmøte 14-16. februar 2007. Markedstiltak og utviklingsprosjekter"

Transkript

1 Torskenettverksmøte februar 2007 Markedstiltak og utviklingsprosjekter på biprodukter

2 - RUBIN er en stiftelse som eies av fiskerinæringen v/fhl og Norges Fiskarlag RUBIN arbeider med økt verdiskaping av marine biprodukter Pirsenteret, N-7462 Trondheim Tlf: Fax: Internett:

3 Utvikling mengder og utnyttelse (1000 tonn/år) Dumpet Utnyttet

4 Biprodukter utnyttet/dumpet i 2005 (1 000 tonn/år) Dumpet Utnyttet 50 0 Torskefisk Sildefisk Oppdrett Reker Krabbe

5 Status prosjekter og utvikling i næringen

6 RUBIN-prosjekter langs hele verdikjeden Fangst Oppdrett Sløying Foredling Prosessering Marked Sløyemaskiner Nyutvikling kystbåter Industrielle sløye- og sorteringslinjer Tørking hoder Blod og lakserygger fra slakterier Enzymatisk hydrolyse (ferskt) Finprosessering (gelatin, kitosan, mm.) Utvikling biomarin ingrediensindustri -MARING Dokumentasjon ingredienser: -Helse (FoU) Markedsanalyser Økt omsetning konsumprodukter -BiNorAS Regelverk (EU) Varestrømanalyser Informasjon

7 Primærledd

8 Sløying og sortering av biprodukter i kystflåten Utvikling av pilotbåter med effektiv sløying/sortering ombord 6 pilotbåtene er i fiske Skal levere til Båtsfjord, Torsvåg i Troms og forskjellige steder i Lofoten Skal registrere biprodukter over ett år. Avsluttes 31. des. 2007

9 Skånsomme sløyemaskiner havflåten Baader har, med støtte fra RUBIN, utviklet en sløyemaskin med mer skånsom behandling av biproduktene Benyttes i dag av 8 fiskebåtredere RUBIN har kartlagt erfaringer med bruk av maskinen. Den viser seg å være et fremskritt i forhold til tidligere sløyemaskiner, men gir ikke uskadet slo, særlig når det gjelder rogn Det er fortsatt et stykke igjen før vi har optimale sløyemaskiner for å kunne sortere biprodukter

10 Industrielle sløye/sorteringslinjer for torskesektoren Startet hos Gunnar Klo AS Fire anlegg i drift, flere under bygging/planlegging En forutsetning for bedre utnyttelse av biprodukter Innebærer en betydelig modernisering av norske fiskerier

11 Slike linjer kan tilpasses slakterier for oppdrettstorsk Nedskalering og tilpassing En utfordring vil være automatisering. Skånsomme sløyemaskiner Mekanisk sortering av ulike biproduktfraksjoner

12 Separasjonsutstyr for hoder og rygger Mesa 950 og 900 for hhv. kløving av hoder og skjæring av kinn Utbytte hhv. 53 og 13% Whizard elektrisk kniv for utskjæring av kinnmedaljonger Utbytte 4% Mesa 850 for separasjon av indrefilet og svømmeblære fra rygger fra saltfiskproduksjon Utbytte på hhv. 6-7% og ca. 10% Lavere utbytte av indrefilet enn på Island

13 Tilrettelegging for gode logistikkløsninger Utnytte ferskhetsgraden i ingrediensproduksjon Muligheter for frysing av konsumprodukter

14 Tørking av fiskehoder snart en realitet Anlegget til Arctic Stockfish Kvalsund under bygging. Andre under planlegging

15 Marked

16 BiNor AS, utviklingsselskap for salg av biprodukter til konsum BiNor Products AS, et nasjonal salgsselskap for biprodukter til konsum som driftes av Nordic Group. Eies av flere aktører i fiskeindustrien Utvikling over 3-5 år. Støttes av Innovasjon Norge. FHF bidratt. Etablering av lønnsomme verdikjeder; fra fangst/industri til marked Fokus i første omgang på melke og mager, men også på hoder. Produkt- og produksjonsspesifikasjoner BiNor driftes av Nordic Group (Gustav Eidsaune)

17 BiNors etablering basert på markedsundersøkelse Forløperen for BiNor var en markedsundersøkelse for konsumbiprodukter, hovedsakelig i Asia (Korea, Kina, Japan) Aktiv deltakelse av fiskeindustri, lakseindustri og fiskebåtredere i ulike regioner, fra Båtsfjord til Ålesund Produkter/prøver ble presentert for kundekontakter i markedene. Kundekontaktene besøkte også norske fiskebedrifter Utarbeidet produksjons- og produktspesifikasjoner Prioriterte produkter er hoder, melke og mager RUBIN-rapport 113

18

19

20

21 Gellyfeed til oppdrettstorsk Gelet fôr av fiskeavskjær (98%) Gjennomfører vekstforsøk på oppdrettstorsk Kommersiell bruk av gellyfeed til stamfisk for produksjon av torskeegg Bruk av laksebiprodukter i Gellyfeed til torsk åpner nye muligheter

22 Mye på gang i den marine ingrediensindustrien Omega-3 oljer, proteiner/peptider, ekstrakter, fosfolipider, mm. Fokus på strukturelle forhold Natural går sammen med G.C. Rieber Oils på omega-3 siden Denomega i samarbeid med Fjordlaks (omega-3 til functional foods) Aker kjøp Natural (fosfolipider, omega-3 oljer) Møgster kjøpt EPAX (omega-3) Cognis har kjøpt Napro Pharma (omega-3) Firmenich eier Bjørge Biomarin (ekstrakter) Omega-3 oljer begynner å ta av

23 Tilgang på omega-3 oljer fra norsk råstoff TINE og RUBIN arbeider med en studie om muligheter og begrensninger for bruk av norsk marint råstoff til omega-3 oljer til functional foods Konkurransefortrinn/ulemper i forhold til globale kilder fra marin sektor, landbruk, alger, etc. Stikkord er volumer, innhold EPA/DHA, miljøgifter, GMO, ferskhetsgrad, leveringssikkerhet, mm.

24 Marin ingrediensindustri har gått sammen i MARING MARING har vært i drift i rundt 2 år Ligger i FHL Fagdager og regelverksproblematikk Mange utfordringer å ta tak i, ikke minst nytt EU-regelverk på mange områder Biproduktforordningen, Påstandsforordningen, hygienepakken, etc. Sekretariat for GOED i Europa (Global Organisation for Omega- 3 EPA/DHA) og Lipid Forum Vil arbeide med bransjestandarder (European Pharmacopeia Commission)

25 Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser Analyse utarbeidet i 2002 Ingredienser, markeder, aktører RUBIN-rapport 111 Omega-3 oljer, peptider/ hydrolysater/peptoner, gelatin, fosfolipider, kalsium, mm. Planlegger en oppdatering

26 DOCMAR-programmet under avslutning Grunnleggende dokumentasjon knyttet til proteiner/peptider, oljer, kalsium, fosfolipider, mm. Generisk prosjekt Gi økt kunnskap om helseeffekter Bidra til å kommersialisering i ingrediensindustrien Sluttrapport juni 07

27 Monografi oppdrettstran Tran fra oppdrettstorsk skiller seg fra villtorsktran ved lavere oksidasjonstall og høyere innhold av linolsyre Det er utarbeidet en monografi (Europeiske farmakopé) for oppdrettstran, som nå er trykket i Pharmaeuropa. Næringen i de enkelte land hadde frist frem til nyttår for å komme med kommentarer. Monografien kan være endelig godkjent i juni og være juridisk gjeldende fra nyttår Fra før finnes tilsvarende monografier for tran av villtorsk og lakseolje.

28 Marine biprodukter. Råvarer med muligheter.

29 Sluttkommentarer På hvilken måte skiller biprodukter fra oppdrettstorsk seg fra villtorsk? Hva kan vi lære av den tradisjonelle hvitfiskindustrien? Behov for teknologiutviking for å bedre sløyemaskineri og automatisere sorteringsprosessene Markedsutviking biprodukter til konsum gjennom BiNor. Det må arbeides aktivt og systematisk i markedene for konsumbiprodukter Stort fokus på omega-3 oljer. Det skjer store strukturelle endringer. Økt innhold av vegetabilier i torskefôr er en utfordring mht. utnyttelse av leveroljer. Råvareaktørene må ta del i utviklingsprosessene Være obs. på MARING og det arbeidet som gjøres der. Skal også ta hånd om en internasjonal organisasjon for omega- 3 olje

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen - Åpen Rapport Norsk marin ingrediensindustri Struktur og lønnsomhet 2007-2011 Forfatter Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning 2012-04-09 Innholdsfortegnelse

Detaljer

side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13

side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning side 3 2. Maring Forums målrettede arbeid side 5 3. Hvordan jobber Maring Forum side 5 4. Målene for Maring Forums arbeid i 2011 side 6 5. Rapportering av Arbeidsplan

Detaljer

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Rapport nr. 167 Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Oppdatering av oktober 2008 RAPPORT-TITTEL Marked Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser.

Detaljer

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 2012 MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 Utgitt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2013 Næringslivets Hus Postboks 5471 Majorstuen

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

20100n23.doc/30. januar 1998. Rapport nr. 000/55 NOTAT VEDR. NASJONAL STRATEGI Biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen

20100n23.doc/30. januar 1998. Rapport nr. 000/55 NOTAT VEDR. NASJONAL STRATEGI Biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen 20100n23.doc/30. januar 1998 Rapport nr. 000/55 NOTAT VEDR. NASJONAL STRATEGI Biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen NOTAT Til: Stifterne Dato: 30. januar 1998 "Nasjonal strategi" for biprodukter

Detaljer

I dialog med næringen

I dialog med næringen Årsmelding 2005 Innhold I dialog med næringen 3 Industri og foredling 4 -Filetsektoren 4 -Innenlandsmarkedet 5 -Pelagisk sektor 6 -Saltfisk/klippfisk 6 -Tørrfisk 7 -Reker 8 Fiske og fangst 9 -Bedre utnyttelse

Detaljer

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Rapport 39/2011 Utgitt november 2011 Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Oddrun Bjørklund og Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for

Detaljer

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 1997... 2 1.1 Styrets og administrasjonens sammensetning og avholdte møter... 2 1.2 Biproduktmengde

Detaljer

Årsrapport 2014. FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning

Årsrapport 2014. FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning Årsrapport 2014 FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning Innhold Styrets årsberetning 2014... 3 Aktiviteter og resultater i 2014... 7

Detaljer

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORT-TITTEL KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORTNUMMER 414/44 PROSJEKTNUMMER 414 UTGIVER RUBIN DATO Juni 1995 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

Rapport nr. 207/57 ILANDFØRING AV BIPRODUKTER FRA FANGSLEDDET Samarbeidsløsninger i Båtsfjord

Rapport nr. 207/57 ILANDFØRING AV BIPRODUKTER FRA FANGSLEDDET Samarbeidsløsninger i Båtsfjord Rapport nr. 207/57 ILANDFØRING AV BIPRODUKTER FRA FANGSLEDDET Samarbeidsløsninger i Båtsfjord RAPPORT-TITTEL ILANDFØRING AV BIPRODUKTER I FANGSTLEDDET Samarbeidsløsninger i Båtsfjord. RAPPORTNUMMER 207/57

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima. Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.no Internett: www.nofima.no ARBEIDSNOTAT Dette arbeidsnotatet inneholder

Detaljer

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Seniorrådgiver Trude

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Nordisk merverdi for marin sektor En kompetent og lønnsom marin sektor har stor betydning for de nordiske landene både i forhold til

Detaljer

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler Rapport nr. 196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler En screening av omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Detaljer

Hvilken løsning trenger du?

Hvilken løsning trenger du? Hvilken løsning trenger du? Vår teknologi, dine løsninger Med mer enn 200 ansatte som omfatter spesialister innen prosessengineering, automatisering og næringsmiddelteknologi, utgjør Skala Norges ledende

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/07 Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/07 Rapporttittel Rammebetingelser

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Innhold Forord... 2 Sjømatens andel av verdens matkonsum øker... 3

Detaljer

Scenario Havbruk 2020

Scenario Havbruk 2020 Scenario Havbruk 2020 FÔR FOR ALLE Krise i økonomi, miljø og i fôrproduksjonen bidro til en revitalisering av oppdrettsnæringen og utviklingen av ikke marine fôr-alternativer (Foreløpig versjon) Sammendrag

Detaljer

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse»

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse» Rapport fra 2012 dialogkonferansen «Laks og human helse» Tittel: Rapport fra dialogkonferansen «Laks og human helse» Forfatter(e): Morten Bergslien Kvalitetssikring: Eivind Helland Grading: Åpen Serienummer:

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge Underrapport Drømmeløftet Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge: Aase-Merete Remøy Andreas Sundby Benjamin A Øveraas Kjell Bruvoll Lieneke

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer