MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl ), Helge Johansen, Margit Pernille Langseth, Arnt Jakobsen, Finn Jakobsen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen, Silje Aaker Hansen Peter Talseth, Steinar Albrigtsen Administrasjonssjef Børge Toft, sekretær Grethe Tønder Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/2340 KULTURMIDLER 2010 SAKSLISTE 68/10 10/2562 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OVERFØRING DEN GLADE DAME FRA SIGRUN TORISSEN TIL GUNN L. ZAHL 69/10 10/2634 OPPJUSTERING AV MARGINPROSENT I SKATTEREGNSKAPET - ALSTAHAUG KOMMUNE 70/10 09/2284 STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Orienteringer: Frivillighetssentralen v/prosjektleder Frode Bjørgo HALD IKS - presentasjon av markedsundersøkelse I forbindelse med arbeidet med å forlenge rullebanen på Stokka til 1199 m., har det blitt gjennomført en markedsundersøkelse blant næringslivet i Hald-regionen. Rapporten deles ut i møtet Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på MØTE I FORMANNSKAPET Til stede: 7 representanter ved møtets begynnelse. Representanten Siv Helen Sigerstad møtte kl Til stede: 8 representanter. Prosjektleder Frode Bjørgo orienterte om arbeidet med Frivillighetssentralen Det vises i denne sammenheng til formannskapssak 80/09 - vedtaket refereres: Formannskapet vedtar å opprette Sandnessjøen frivillighetssentral fra Følgende interimsstyre opprettes: Styreleder: Skule Storheil, pensjonist Tone Rønning, Termik Bjørg Larsen, Alstahaug kommune Politiske representanter: Side2

3 1. Tina Valåmo 2. IreneJægtvik Alstahaug formannskap gir interimsstyret følgende oppdrag: Engasjeres en prosjektleder i 50 % stilling til å lede arbeidet med etablering av Sandnessjøen frivillighetssentral. Utarbeide følgende dokumenter som skal godkjennes av Alstahaug formannskap: o Forslag til organisering av Sandnessjøen frivillighetssentral. o Forslag til visjon og målsetting for Sandnessjøen frivillighetssentral. o Forslag til vedtekter for Sandnessjøen frivillighetssentral. o Forslag til budsjett for 2010 for Sandnessjøen frivillighetssentral. Interimsstyre har ferdigstilt sitt arbeid. Saken er overlevert administrasjonen til videre saksbehandling Daglig leder for Termik, Tone Rønning, var til stede i møtet og etter oppfordring fra representanten Margit Steinholth orienterte hun kort om arbeidet i Termik Termik Alstahaug - er en frivillig organisasjon og har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlige syke mennesker og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra pasientens og de pårørendes behov. Tilbudet ble opprettet i HALD IKS v/adm.leder Tor- Henning Jørgensen presenterte en markedsundersøkelse blant næringslivet i HALD-regionen, utført av Polarfakta, i forbindelse med arbeidet med å forlenge rullebanen på Stokka til 1199 m. Rapporten ble delt ut i møtet Repr. Arnt Jakobsen bemerket at Direktefly til Oslo må ikke gå på bekostning av ruter til nærmere destinasjoner, men komme i tillegg. Formannskapet diskuterte finansiering av forlengelse av rullebanen på Stokka, gjennomføring i Alternativer:Tilskudd fra sentralt hold Forskuttering fra Alstahaug kommune Samarbeid mellom HALD-kommunene. Saker til behandling: 67/10 KULTURMIDLER 2010 Side3

4 Administrasjonssjefens innstilling: Formannskapet vedtar å tildele kr ,- i kulturmidler fra art 14700, tilskudd til foreninger, og kr ,- fra art 13709, andre kommunale tilskudd, ansvarssted 1780 allmenn kultur. Fordelingen blir som følger: Tildeling IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag Tjøtta Idrettslag Austbø Innebandyklubb Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnes Skolekorps Sandnessjøen skolemusikk Alstahaug skolemusikk Tjøtta skolekorps Tjøtta Sangkor Alstahaug Sangkor Helgeland Kammerkor BARN / UNGDOM 12 Grytfoten 4H Syv søstre 4H Tjøtta 4H ELDRE 15 Tjøtta Pensjonistforening Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 17 Sandnessjøen Røde Kors Sandnessjøen flerkulturelle gruppe Sandnessjøen soroptimistklubb TEATER, FILM OG KUNST 20 Stiftelsen Tjøttaspelet Fyret kunst og kulturverksted Tæmmelig hæmmelig fæmmelig ANDRE 23 Austbø Bygdesamling Tjøtta Historielag Alost Skålvær Velforening Allsidige Håndverkere Side4

5 28 Sandnessjøen husflidslag Tjøtta husflidslag Offersøy Ungdomslag Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Representanten Finn Jacobsen stilte spørsmål ved fordelingsnøkkelen i forhold til størrelsen på lag/foreninger. Ordføreren hadde tiltro til at administrasjonssjefens innstilling var i henhold til vedtatte retningslinjer, men retningslinjene var enig at retningslinjene bør gjennomgås. Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet vedtar å tildele kr ,- i kulturmidler fra art 14700, tilskudd til foreninger, og kr ,- fra art 13709, andre kommunale tilskudd, ansvarssted 1780 allmenn kultur. Fordelingen blir som følger: Tildeling IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag Tjøtta Idrettslag Austbø Innebandyklubb Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnes Skolekorps Sandnessjøen skolemusikk Alstahaug skolemusikk Tjøtta skolekorps Tjøtta Sangkor Alstahaug Sangkor Helgeland Kammerkor BARN / UNGDOM 12 Grytfoten 4H Syv søstre 4H Tjøtta 4H ELDRE 15 Tjøtta Pensjonistforening Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 17 Sandnessjøen Røde Kors Side5

6 18 Sandnessjøen flerkulturelle gruppe Sandnessjøen soroptimistklubb TEATER, FILM OG KUNST 20 Stiftelsen Tjøttaspelet Fyret kunst og kulturverksted Tæmmelig hæmmelig fæmmelig ANDRE 23 Austbø Bygdesamling Tjøtta Historielag Alost Skålvær Velforening Allsidige Håndverkere Sandnessjøen husflidslag Tjøtta husflidslag Offersøy Ungdomslag /10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OVERFØRING DEN GLADE DAME FRA SIGRUN TORISSEN TIL GUNN L. ZAHL Administrasjonssjfens innstilling: Gunn L. Zahl gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin ved serveringsstedet Den Glade Dame, Torolv Kveldulvsonsgt. 18., Sandnessjøen. Som stedfortreder godkjennes Sigrun Torrisen. Skjenketiden settes fra kl til alle dager i uken for øl og vin. Brennevin fra kl Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Gunn L. Zahl gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin ved serveringsstedet Den Glade Dame, Torolv Kveldulvsonsgt. 18., Sandnessjøen. Side6

7 Som stedfortreder godkjennes Sigrun Torrisen. Skjenketiden settes fra kl til alle dager i uken for øl og vin. Brennevin fra kl Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til /10 OPPJUSTERING AV MARGINPROSENT I SKATTEREGNSKAPET - ALSTAHAUG KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling: Marginprosenten i skatteregnskapet økes fra 10 % til 11 % fra Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Repr. Finn Jacobsen stilte spørsmål vedr. regler for marginprosentent i skatteregnskapet. Hvor mange prosent må avsettes? Saksbehandler Mona Lillegaard opplyste at forskriften sier 8-12% Forslaget er lagt frem fra administrasjonen for å unngå underdekning. 11% er anbefalt for Alstahaug kommune fra Skatt Nord Repr. Arnt Jakobsen bemerket at 1 % økning av marginprosentetn - ca. 4,5 mill vil resultere i tap av renteinntekter. Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmr. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Marginprosenten i skatteregnskapet økes fra 10 % til 11 % fra /10 STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot Husbankens bevilgning på kr Side7

8 Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot Husbankens bevilgning på kr Til slutt orienterte administrasjonssjefen orienterte om forhold rundt eldreomsorgen i kommunen. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side8

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Seløy kystferie. Avreise 7.11 kl 08.30, retur 8.11 kl 14.10 Møtedato: 07.11.2012 Tid: Avreise kl 08.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer