viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 4-5 Side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 4-5 Side 8-9"

Transkript

1 viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Side 4-5 Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 8-9

2 2 Forord/Innhold Kjære leser, 3 Med tillit i samarbeidet når man langt Den 1. januar 2011 er det 10 år siden vi etablerte Viega A/S. Tiden som har gått, har lært oss at det å drive en god og fruktbar virksomhet i stor grad handler om å prioritere tiltak, segmentere kunder og samarbeidspartnere, være dyktig og arbeidsom og vise forståelse for kundens virksomhet. Resultatene av nesten 10 år med konsentrert og vedvarende innsats merker vi spesielt i kommunikasjonen med rådgivere og teknikere. De spør oss daglig til råds om materialvalg i forhold til vannkvalitet og installasjonsmetoder, og vi opplever en stadig økende etterspørsel fra VVS-installatørenes side etter bidrag til utdanning og forretningsutvikling. En markedsundersøkelse bekrefter at det kraftige fokuset på pris og alternative merker hos grossistene mest av alt bidrar til dårligere inntjening og en merkbar økning i antallet reklamasjoner for installatørene. Avslutningsvis vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke alle som har vist oss tillit gjennom årene. Enten det har vært i form av tid eller direkte varekjøp, er underordnet. Uten deres forståelse og innsats hadde vi definitivt ikke klart å oppnå den ledende posisjon både familien som eiere og Viega A/S her i Skandinavia nyter i dag. God fornøyelse med lesingen! Med vennlig hilsen, Finn Bøye Nielsen Adm. direktør Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid 6 Viega A/S - 10 år i Norden 8 Markedsundersøkelse for Viega: VVS-installatørene vil ha merkevarer 10 Viegas løsninger installeres i praktfullt hovedkontor 13 Gulvsluk uten tetning: Garantert enkel håndtering 14 Viega søker servicepartnere til Viega Eco Plus Månedens medarbeider: Frederik - Vidar

3 Strategi 3 Med tillit i samarbeidet når man langt Det motsatte av tillit er som kjent mistillit, som ofte kan sees i dårlig fungerende selskaper. Ordrer går tapt, og logistikkostnadene og antallet reklamasjoner øker. Byggebransjen er dessverre intet unntak. Alle rabattene og alternative priser og produkter i forbindelse med større byggeprosjekter er en utfordring også for oss. En av våre gode samarbeidspartnere formulerer sin suksessoppskrift slik: Vinnere jukser aldri. Samtidig har de kontinuerlig fokus på å opprettholde, utvikle og etterleve bedriftens egne moralske og etiske retningslinjer. Hvorfor går det ofte galt med handelen? Hovedsakelig fordi kommunikasjonen ikke fungerer. Kjøperen sitter ofte med sin egen skjulte agenda og er utålmodig etter å få den gjennom. De færreste gir leverandøren tid og anledning til å fortelle sin historie. Mottakeren avbryter eller virker uinteressert, og bedriftens produkter og løsninger får ikke den oppmerksomheten de fortjener. Innkjøperen (håndverkeren, innkjøps- eller produktsjefen) tenker bare på å kjøpe varen til rett pris, og viser sjelden interesse for varens virkelige verdi. Diskusjonen i VVS-bransjen om forskjellen på messing og rødgods er et godt eksempel: - Messing er blitt brukt i generasjoner, og i prinsippet kan hvem som helst produsere for eksempel ventiler i dette materialet. Teknologien for bruk av rødgods er det imidlertid bare noen få innovative produsenter som mestrer. Viega er blant lederne på dette området. Viega har nylig utviklet en helt ny patentert metode for støping av rødgods til stangmateriale for automatdreiing. Dette sikrer ensartethet i produksjonen og bedre lønnsomhet og utnyttelse av råvaren og dermed også bedre konkurranseevne sammenlignet med asiatiske produsenter og private merker. Manglende dialog i verdikjeden Hvis Viega i samtale med kjøperen ikke når gjennom med budskapet om rødgodsets korrosjonsegenskaper sammenlignet med messing, må vi naturligvis i stedet henvende oss til neste ledd i kjeden, i dette tilfellet rådgivende ingeniør eller teknisk ansvarlig for det konkrete byggeprosjektet. Så vi tar den tekniske dialogen her. Det har vi hatt stor suksess med. Det bekrefter salgsutviklingen vi har hatt for våre Easytopventiler i rødgods. Hver gang en rådgivende ingeniør viser Viega tillit og velger Viegas Sanpresssystem med Easytop-ventiler, øker vi faktisk hele installasjonens verdi. I sammenligning vil et ordinært messingprodukt eller rørsystem som aksepteres eller velges ut fra mottoet jo billigere, jo bedre, innebære at man avskjærer seg fra en holdbar løsning. Ingen kan vel være i tvil om at når man kalkulerer fortjeneste på et dyrere produkt snarere enn et billig, så tjener man faktisk mer penger, noe som i bunn og grunn er den overordnede årsaken til at vi driver forretning. Easytop sperre- og reguleringsventiler i kombinasjon med rustfrie Sanpress-rør og rødgodsfittings en av de mest korrosjonsbestandige bruksvannsinstallasjonene på markedet.

4 4 Strategi Vennskap - fundamentet for framtidig samarbeid Vi lever i en tid der hvem som helst i prinsippet kan produsere hva som helst fordi alle har tilgang til den samme produksjonsteknologien. Teknologiske forsprang vil få stadig mindre betydning når selskaper i framtiden skal konkurrere og handle med hverandre. Hos Viega ser vi derfor vennskap som et viktig element i vår framtidige tilnærming til markedet. Som en ledende produsent av installasjonssystemer for VVSbransjen merker Viega også de svingende konjunkturene i byggebransjen det er som regel her krisen gir seg utslag først. Men til tross for krisen går det bra med Viega. Vi tror det kommer av at vi som et familieeid selskap er i stand til å tenke langsiktig og holde fast ved vår kjernekompetanse. Vi investerer i innovativ produktutvikling og retter samtidig økende fokus på verdiskapende aktiviteter som gagner alle deler av verdikjeden vår.

5 Strategi 5 Vennskap skaper verdier Et vennskap bør etter vår oppfatning være basert på tillit, åpenhet og fortrolighet. Vi mener at dette gir det beste grunnlaget for å bygge et fruktbart og produktivt samarbeid. Med strategien vekst gjennom vennskap er Viega i gang med å etablere et nettverk av servicepartnere. Strategien er en erkjennelse av at man ikke kan være venner med alle, og at de man er venner med, bør man ta ekstra godt vare på. En servicepartner er en lojal og pålitelig samarbeidspartner som er enig i at tiltakene Viega tilbyr, er verdiskapende og dermed gir fornøyde kunder, trygge medarbeidere og mulighet for økt vekst. Vennskap forplikter For å sikre og styrke samarbeidet er det nødvendig med gjensidige forpliktelser og klart definerte forventninger. Overfor de bedriftene Viega inngår partnerskap med, forplikter vi oss til å bidra til å utvikle deres kjernekompetanse og forretningsområder og gi opplæring til deres ansatte. Hver av bedriftene har sine forretningsområder som de er spesielt sterke på. Vennskap er et viktig element i vårt framtidige samarbeid. Installasjon av innbyggingssisterner er ett eksempel: I dag behøver ikke en installasjonsvegg bare å være til et veggmontert toalett. Det brukes også til regulering av større vannsystemer. Når bade- og toalettfasiliteter blir stående ubrukt i lengre perioder, kan det stillestående vannet forårsake økt bakterievekst. Viegas løsning Hygiene+ er et skyllesystem som kan programmeres til å skylle i slike tilfeller. Materialvalg og -sammensetning i forhold til vannkvalitet er et annet eksempel. Viega har opparbeidet seg betydelig kunnskap og kompetanse på dette feltet. Her tenker vi særlig på problemer knyttet til legionella i varmtvannsinstallasjoner, mikrobiell korrosjon og utfelling av tungmetaller. I tillegg til å velge bedrifter som arbeider på forskjellige områder, velger vi også bedrifter av forskjellig størrelse. Størrelsen og antallet ansatte medfører ofte vidt forskjellige organisatoriske utfordringer og oppgaver. Innbyggingssisterner kan brukes til regulering av større vannsystemer. For alle partnerbedriftene utarbeider Viega og bedriften i fellesskap en handlingsplan som klart beskriver de aktivitetene og målene som passer for den aktuelle bedriftens profil. Her tas det naturligvis hensyn til de strategier og forretningsområder den aktuelle bedriften har. Servicepartneren får så anledning til å tilby sine kunder en rekke unike tjenester og garantier, noe som får bedriften til å framstå som en troverdig og verdiskapende leverandør i markedet. En vinn-vinn-situasjon på alle måter! Elektronisk styring av skyllesystemet og berøringsfrie betjeningsplater til innbyggingssisternene.

6 6 Jubileum Viega A/S 10 år i Norden Den 1. januar 2001 ble Viega A/S etablert som et datterselskap av Viega GmbH & Co KG. Når vi tenker tilbake på de snart 10 årene som er gått, er det i tillegg til gleden ved å skape en bedrift og tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere, spesielt fire punkter vi ønsker å trekke fram i denne anledning: 1. Systemløsninger Da de nordiske markedene mot slutten av 80-tallet begynte å revidere sine byggevareforskrifter og standarder, introduserte Viega kobberpressystemet Profipress (1987) og bruksvannsystemet Sanpress med rustfrie Sanpress-rør og pressfittings i rødgods (1989). Kombinasjonen av økte krav til materialkvaliteten i vanninstallasjoner, systemløsninger fra Viega og ikke minst markedets ønsker om bedre kvalitet, har ført til at vi i dag er markedsleder innen metallpressystemer for bruksvanninstallasjoner. Fordelene med systemløsninger er at kunden får en løsning som gir sikkerhet for optimal drift (funksjonalitet og økonomi), noe som i realiteten er det eneste kunden er interessert i, ettersom de færreste vil velge noe som kanskje må skiftes ut igjen om kort tid. Utfordringen slik vi ser den i dag, ligger i å få tilgang til kunden og å snakke et språk kunden forstår. Hvor mange forbrukere interesserer seg egentlig for vanninstallasjoner med mindre de går i stykker og gir vannskade?

7 Jubileum 7 Fokus på ny service skaper vekst er overskriften på et av vekstverktøyene. Det interessante her er at VVS-medarbeiderne trekkes inn i arbeidet med å finne bedriftens framtidige kunder. Viegas bidrag til dette er servicekonseptet Viega Eco Plus Servicepartner, som tar sikte på å differensiere utvalgte VVS-bedrifter fra sine konkurrenter og samtidig sikre større effektivitet i den daglige produksjonen, med flere fakturerbare timer som resultat. 2. Seminarer Å være dyktig forplikter og med forpliktelse følger nye oppgaver. For Viegas medarbeidere er oppgaven ikke bare å selge produkter og systemløsninger, men også å holde seminarer for utvalgte målgrupper der budskapene om drikkevann og korrosjon står i særlig fokus. På drikkevannskonferansene setter vi fokus på skjerpede krav i europeiske og nasjonale byggevaredirektiver og -forskrifter og nye og oppdaterte drikkevannsregelverk, særlig med hensyn til bakterieinnhold i vann og de stadig økende utfordringene med legionellabakterier i kaldt- og varmtvannsinstallasjoner. På bakgrunn av den stigende interessen for energiøkonomisering tilbyr vi også inspirasjonsseminarer om energieffektiv varmtvannsproduksjon, der vi gjennom installasjonseksempler dokumenterer betydelige besparelser samtidig som varmtvannsproduksjonen optimaliseres og installasjonen sikres mot fortsatt mikrobiell vekst. Korrosjon i bruksvannsystemer skyldes ofte manglende kunnskap om vannkvaliteter og materialsammensetning. Derfor vil vi med våre korrosjonsseminarer fortsette å fokusere på nødvendig opplæring og sertifisering av VVS-installatører og -montører. Erfaringene viser at det er en god investering for alle parter, og at kundene er villige til å betale for det! Den nordiske VVS-bransjen preges av mye dødtid som svekker bedriftenes kontantstrøm i en slik grad at det er nødvendig å sette inn tiltak. Alternativet er at altfor mange av de små og mellomstore bedriftene vil forsvinne til fordel for større landsdekkende eller nordiske selskaper. Det gagner ikke nødvendigvis de mindre forbrukerne, som representerer det såkalte basismarkedet som alltid vil være attraktivt krise eller ikke krise. 4. Logistikk Tidene vi er inne i nå, viser med tydelighet at grossistens rolle som et verdiskapende ledd er mer eller mindre utspilt. Dette er på ingen måte en kritikk, bare en nøktern konstatering. Beviset ser vi gjennom de altfor mange skaffe- og småordrene vi mottar daglig. Enhver ordre er et gode det er det ingen tvil om. Problemet er bare at de mange småordrene er dyrere å behandle enn normale ordrer, noe vi hver måned kan lese av i kostnadene ved behandling av DPD- og TNT-forsendelser, som nærmest har eksplodert i forhold til tidligere. Vi ser imidlertid også enkelte lyspunkter i det store logistikkbildet: Flere grossister velger å samarbeide tettere med oss og sammen holde kostnadene nede ved å arbeide med EDI (elektronisk ordreinnleggelse og fakturering) og VMI (leverandørstyrt lager). I sum betyr dette at vi kan bruke mer tid på å utvikle salget og kundenes virksomhet enn på å diskutere produkter og priser. 3. Viega Akademi Mange leverandører forsøker etter beste evne å informere om sine produkter gjennom forskjellige produktkurs. Gjennom våre inspirasjonsmøter og konferanser har vi imidlertid oppdaget at selv om opparbeidet kunnskap er vel og bra, er den til begrenset nytte om den ikke kan omsettes til penger i markedet. For å bidra til dette utviklet vi for fire år siden Viega Akademi, som fram til i dag har hatt ca. 700 deltakere. Ideen bak akademiet er at deltakerne skal finne inspirasjon til å utvikle sin virksomhet. Et nyttig verktøy i den forbindelse er bruken av for eksempel SWOT-analyser, som gjør det mulig å identifisere bedriftens styrker og svakheter samt trusler og muligheter. I 2008 ble akademiets to moduler supplert med en ledermodul. Denne hjelper eieren eller eventuelle avdelingsledere å bruke strategiske verktøy for å oppnå vekst, og modulen inneholder også en organisatorisk del med fokus på verdibaserte ledelsesverktøy.

8 8 Analyse

9 Analyse 9 Markedsundersøkelse for Viega: VVS-installatørene vil ha merkevarer Viega kommer meget godt ut av en ny markedsundersøkelse om VVS-installatørenes ønsker og krav til leverandører og produsenter av VVStekniske systemer. Kvalitet, design og innovasjon var det Viega først og fremst ble assosiert med. Samtidig har vi en jobb å gjøre når det gjelder synlighet og enda tettere dialog med VVS-installatører. Merkevarer holder høyere kvalitet og er mer anvendelige enn produkter av private merker. Det mener flertallet av de spurte i en fersk markedsundersøkelse om VVS-installatørenes markedsutfordringer og krav til leverandører og produsenter. Her kommer Viega svært godt ut. De aller fleste av de spurte mener at Viegas produkter holder høy kvalitet, er innovative og har godt design. - Det er stor respekt for Viegas kvalitet. Viegas rør og fittings blir for eksempel betegnet som framtidens rør. VVS-installatørene opplever også at Viega har en evne til å gå mot strømmen og skape nye og annerledes produkter og tiltak som skaper verdi i det daglige arbeidet, sier underdirektør i Gallup, Camilla Kann Fjeldsøe, som står bak undersøkelsen. Nytenkning og innovasjon er et krav ikke bare for produsenter som Viega, men også i høy grad for VVS-installatørene, som står overfor en del vanskelige forretningsmessige utfordringer. En laber økonomi og økende konkurranse stiller store krav til VVS-installatørenes effektivitet både i utarbeidelsen av tilbud, i det konkrete arbeidet og som gode og motiverende ledere for sine ansatte. Det er stor respekt for Viegas kvalitet. Viegas rør og fittings blir for eksempel betegnet som framtidens rør, sier Camilla Kann Fjeldsøe - VVS-installatørene framhever selv utfordringen med å holde tungen beint i munnen når det gjelder den daglige planleggingen av arbeidsoppgavene, tilbudsgivning og ledelse av medarbeiderne. Kundene er ekstremt prisfølsomme, så VVS-installatørene er nødt til å arbeide raskt, effektivt og med svært liten feilmargin, samtidig som de midt oppi dette også må kunne ta seg av akutte oppdrag. Dette kan by på ledelsesmessige utfordringer, for medarbeiderne må motiveres til å yte god kundeservice og godt håndverk på en og samme tid, sier Camilla Kann Fjeldsøe. Viegas høye produktkvalitet sammenlignet med private merker bidrar ifølge undersøkelsen til å redusere antallet feil i installasjonene, og dermed også til å øke VVS-installatørenes effektivitet. Samtidig viser undersøkelsen at VVS-installatørene verdsetter personlige relasjoner med merkevareprodusentene, og at Viega som følge av konkurransen fra grossistenes private merker ikke oppleves som tilgjengelig nok. - Ifølge undersøkelsen ser VVS-installatørene Viegas svært brede produktsortiment som en klar fordel. Men langt fra alle vet at Viega ikke bare leverer rørsystemer, men også for eksempel innbyggingssisterner, avløpsteknikk og gulvvarme. Så for å dra nytte av fordelene må Viega sørge for at bransjen blir informert om hele produktspekteret, sier Camilla Kann Fjeldsøe. I forbindelse med undersøkelsen testet VVS-installatørene også en rekke nye tiltak fra Viega, og de var spesielt begeistret for Viegas nye opplæringsseminarer for VVS-medarbeidere, felles markedsføringstiltak og nye ideer for kvalitetssikring av Viegas installasjoner og systemer. Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup

10 10 Reportasje

11 Reportasje 11 Viegas løsninger installeres i praktfullt hovedkontor Gert Wingårdh er en av Sveriges mest kjente arkitekter internasjonalt, og firmaet hans har blant annet tegnet House of Sweden i Washington, Clarion Hotel Sign i Stockholm og den svenske ambassaden i Berlin. Nå har Wingårdh tegnet det nye hovedkontoret til klesmerket Gina Tricot i den svenske tekstilbyen Borås. Bygget vil bli et landemerke som synes på lang avstand, og bare de aller beste rør- og fiksturløsningene var gode nok. Valget falt derfor på Viega. Bygningen blir som en gigantisk reklameplakat! sier Johan Gustavsson, prosjektleder hos Installationsbolaget, som har ansvar for en stor del av installasjonsarbeidene i bygget. Johan forklarer: Gina Tricot er jo en internasjonal kleskjede, Borås er en tekstilby, bygningen ligger like ved en viktig gjennomfartsåre, og fasaden er helt dekket med glass. Kleskjedens hovedkontor vil faktisk bli fullstendig innglasset, noe som vil gi et spektakulært og spennende uttrykk, men det er samtidig forbundet med betydelige konstruksjonsmessige utfordringer. Ja, fortsetter Johan Gustavsson, det meste er bærende elementer. Vi kan ikke bare bore et hull her eller der. Alt hviler på den ytre strukturen ingen søyler, bare lettvegger. Det var med andre ord behov for konstruksjonselementer av høy kvalitet og svært dyktige håndverkere. Og for Installationsbolaget falt valget av rør, fiksturer og spylesisterner til toaletter umiddelbart på Viega. Installationsbolaget velger alltid Viega, svarer Johan. Dette skyldes både en rask og serviceorientert grossist vi samarbeider med, og at medarbeiderne våre er meget godt fornøyd med delene. Rørdelene passer bedre, rett og slett. Johan forteller at Installationsbolaget har prøvd mange andre fabrikater, men at det viste seg at selskapets montører foretrakk Viegas produkter. Ja, akkurat der er de helt uslåelige, sier Johan Gustavsson. Steptec Fraværet av vanlige yttervegger medførte også en betydelig utfordring for toalett- og baderomsinstallasjonene i bygget. Veggmonterte toaletter monteres jo vanligvis mot yttervegger av betong for å kunne tåle en belastning på 400 kg. I Gina Tricot-huset måtte Installationsbolaget imidlertid montere toalettene mot mye tynnere innervegger i tre. Dette løste Viega med Steptec-systemet, som er et komplett system av skinner og monteringsrammer for vegghengte toaletter. Veggens utforming, plassering, bæreevne og materiale blir med Viega Steptec rett og slett uvesentlige hensyn i forbindelse med monteringen. Fakta om bygget Byggherre:: Gina Tricot - Rådgivende ingeniør: Agera VVS-Design - Installatør: Installationsbolaget - Entreprenør: Bygg-Fast - Anvendte Viega-komponenter: WC-installasjoner, Steptec. Varme: Prestabo Bygget forventes ferdigstilt i november 2010

12 12 Reportasje - Ved å være litt i forkant med bestillingene til grossisten hjelper man jo begge parter, sier Johan Gustavsson. Håkan Kronlund, salgssjef for Viega Sverige, er også til stede på byggeplassen for Gina Tricot-hovedkontoret i dag. Han og Johan Gustavsson diskuterer de siste detaljene rundt systemet Hygiene+ (Hygiene Plus) fra Viega. Hygiene+ er berøringsfrie trykknapper til toaletter i offentlige miljøer, for eksempel hoteller, kontorer og offentlige bygg. Med Hygiene+ kan spyleknappen programmeres slik at toalettet spyles automatisk med bestemte intervaller og med det vannvolumet som trengs for å skifte ut gammelt vann i den delen av rørsystemet der det er fare for stagnasjon og bakterielle problemer. Løsningen er dermed ressursbesparende og hygienisk på en og samme tid. Rask og pålitelig logistikkløsning gir enda en fordel Distribusjon av materialer og komponenter til byggeplassen er alltid av avgjørende betydning. Hvis logistikken ikke fungerer, blir bygget stående uferdig, og både kunden og andre taper penger. En del av ansvaret ligger selvsagt hos installatøren, som må gi grossisten klare bestillinger og tidsangivelser. Ved å være litt i forkant med bestillingene til grossisten hjelper man jo begge parter, sier Johan Gustavsson. Det er også logistikken som koster mest når den går galt, legger Håkan Kronlund til. Viega har pålitelige grossister i Borås-området, og distribusjonen av deler har ikke budt på problemer under byggingen av Gina Tricots nye hovedkontor. Dessuten har Viega egne logistikkløsninger, forteller Håkan. Vi har et containersystem som vi bruker når vi samarbeider tett med installatøren, for eksempel Johan hos Installationsbolaget. Tanken bak Viegas containersystem er å gjøre det lettere for installatøren å sikre at det aldri er mangel på materiale i byggeperioden. Innledningsvis fylles containeren opp med for eksempel 75 prosent av den materialmengden som forventes å gå med, forklarer Håkan. Installatøren utpeker så en ansvarlig person som skal påse at det blir fylt på med materialer i god tid før det går tomt. I tillegg til at byggearbeidene foregår mer effektivt med containersystemet, gir reduksjonen i antall forsendelser også klare miljøgevinster. Dette er fordeler som kan være helt avgjørende for en tids-, budsjett- og miljøbevisst kunde. Prestabo til varme- og Steptec til WC-installasjoner

13 Produktnyhet 13 Nytt innstikksluk til bruk i gulv uten tetning. Variant med 50 mm vannlås og en avløpskapasitet på 0,8 l/s. Modell nr Advantix innstikksluk Viega tilbyr en mengde forskjellige produkter, og selvsagt kan ikke alle ha like stor interesse av hele produktspekteret, men vårt nye Advantix innstikksluk er et produkt som burde være interessant for de fleste Luktfri variant med 30 mm vannlås og en avløpskapasitet på 0,4 l/s. Modell nr Gulvsluk uten tetning: Garantert enkel håndtering Frostsikker variant med klaff og kapasitet på 0,7 l/s. Modell nr Det nye praktiske innstikksluket uten tetningsflens og med flerdobbel leppetetning er den perfekte løsningen for områder uten tetning, både innendørs og utendørs. Sett sluket inn i røret ferdig! Så kort om enn noe forenklet kan arbeidsflyten for montering av det nye innstikksluket beskrives. Det egner seg blant annet for følgende bruksområder der tetning ikke er absolutt nødvendig: som nødsluk i vaskekjellere i alle rom der spillvann bare produseres sporadisk og i beskjedne mengder i hager med terrassedekke eller utendørsarealer der det er et jordlag direkte under gulvdekket. Sluket må monteres i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter for avløpsinstallasjoner. Egenskaper og modellvarianter Med tre forskjellige modeller kan Viega tilby den rette løsningen for forskjellige bruksområder. For innendørs bruk finnes både en luktfri variant og en variant med 50 mm vannlås. For utendørs bruk finnes en frostsikker modell med manuell klaff. Alle vannlåsinnsatser til innstikkslukene er enkle å ta ut. Når de er fjernet, er det en Ø 90 mm åpning som gjør det enkelt å rengjøre og inspisere avløpsrøret. Alle vannlåsinnsatser kan leveres som reservedeler. Alle innstikksluk har rist og ristramme som bygger på velprøvde kvalitetsløsninger og er laget av rustfritt høykvalitetsstål i belastningsklasse K3. På monteringsstedet settes sluket med flerdobbel leppetetning ganske enkelt inn i enden av et PVC- eller HT-rør. Slukene passer til alle rør og muffer med en innvendig diameter på mm. Innstikksluket justeres etter gulvbeleggets høyde og nivå og kan dermed raskt og enkelt tilpasses til enhver installasjonssituasjon. Det anbefales imidlertid å ha en tredobbel leppetetning som tetning i røret for alltid å være på den sikre siden. Hvis du foretrekker å bruke en designrist eller en tildekkingsplate, kan risten enkelt byttes ut. Ytterligere informasjon finner du på

14 14 Strategi Viega søker servicepartnere til Viega Eco Plus Har din bedrift det som skal til for å lykkes i et voksende marked for installasjonsvegger til innbyggingssisterner, urinaler eller håndvasker? Tilhører du kategorien små og mellomstore VVS-bedrifter? Eller har du forbindelser med andre leverandører som ikke tilfører bedriften din noen verdi, eller som ikke passer inn i din bedrifts strategi? I så fall kan partnerkonseptet Viega Eco Plus Servicepartner være av interesse for deg. Kjernen i konseptet er en unik tilgang til et unikt servicetilbud for forbrukeren (kunden), der vi i forbindelse med potensielle renoverings- og oppussingsoppgaver sikrer optimalt utbytte av vår egen og partnerens kompetanse innen VVS-tekniske korrekt utførte løsninger. Akkurat nå markedsfører vi partnerkonseptet i Danmark og Norge, og deretter blir det Sveriges og Finlands tur. En fellesnevner for våre framtidige partnere i alle de fire nordiske landene er at de vil nyte godt av et samarbeid som skaper suksess gjennom kvalitetsprodukter og en rekke ulike salgsverktøy. Viega Eco Plus Servicepartner-konseptet anerkjenner og belønner samarbeidspartnere som vet at deres engasjement kan gjøre våre felles kunder fornøyde og trygge. Som partner i vårt selektive og bransjeledende program får bedriften tilgang til fordeler som kan bidra til å utvikle virksomheten og sikre forholdet til både nye og eksisterende kunder. Sistnevnte bør være av stor interesse for de fleste ettersom ingen i VVS-bransjen med rette kan hevde å eie sine kunder. Partnerprogrammets overordnede mål er å bidra til vekst i partnernes lokalområder gjennom en konsentrert markedsføringsinnsats. Med Viega Eco Plus installasjonsvegger og skyllesystemer viser vi at Viega er mer enn rør- og avløpssystemer, og at vi har mer å tilby på det nordiske markedet enn de fleste. Dette tilbyr vi Noe av det Viega forplikter seg til i samarbeidet, er å støtte en målrettet innsats overfor utvalgte målgrupper (offentlige institusjoner, skoler, sykehjem, borettslag og hoteller). Partneren

15 Strategi 15 Viega Eco Plus installasjonsvegg skal framstå og markedsføre seg som den lokale eksperten som har kunnskap om hvordan man best unngår stagnasjon i bruksvannsinstallasjoner og sikrer seg mot dårlig vannhygiene, bakterievekst og korrosjon. Dette forventer vi Partneren forplikter seg til å bruke Viega Eco Plus installasjonsvegger og andre relevante løsninger fra Viega. Alt i alt er dette en rimelig forpliktelse som bare har gitt positive og utbytterike erfaringer. Flere av våre partnere har gitt uttrykk for at de aldri før hadde sett en leverandør forplikte seg til å utvikle deres virksomhet. Erfaringen fra tidligere har typisk vært at man bare kjøper noe hvis prisen er rett og det allerede foreligger en ordre produktet kan brukes til. De tekniske og designmessige fordelene gjør det lett å selge Viega Eco Plus-systemet - høy kvalitet i kombinasjon med prisbelønt design og spesifikke krav til funksjonalitet, for eksempel bowdentrekk (mekaniske kabler som gir enkel betjening), berøringsfrie betjeningsplater, enkel og rask installasjon av stativ, enten i vegg eller gulv (uten fare for å bore inn i skjulte rør eller varmekabler), tilpasset alle sanitærinstallasjoner, mulighet for høydejustering etter montering av stativet, og vannbesparende sisterner. Det finnes svært mange holdbare og troverdige argumenter for dette systemet som gjør det enkelt å velge framfor andre tilsvarende systemer. Vil du vite mer om Viega Eco Plus Servicepartner? Kontakt Distriktssjef Frederik Fiske E-post: Telefon:

16 mer alle til gode og vi unngår den konstante diskusjonen om pris, pris, pris... Framtidens krav til kunnskap om VVS-tekniske installasjoner innen vann, energi og klima blir bare større og større. Viega har denne kunnskapen og ønsker å dele den med VVS-bransjen, avslutter Vidar. Frederik Fiske, distriktssjef Øst Fra fastfood til vannførende installasjoner Frederik Fiske er 41 år og bor sammen med familien i Enebakk utenfor Oslo. - Jeg har brukt en stor del av yrkeskarrieren min til å bygge opp fastfood-kjeden SUBWAY i Norge fra null til tolv utsalgssteder, sier Fredrik. Vidar Holm og Frederik Fiske Vidar Holm, nasjonal salgssjef VVS, fjell og fisk Vidar Holm er 56 år, bor i utkanten av Oslo og tilbringer fritiden sammen med familien, inkludert to skjønne barnebarn. Han er et utpreget friluftsmenneske og har en lidenskap for fot- og fisketurer, gjerne i Mexico eller Key West i Florida. Vidar har arbeidet i VVS-markedet siden Før det jobbet han med reguleringssystemer for varme- og ventilasjonsanlegg for kontor- og industribygg. I dag er han ansvarlig for å sikre at det norske markedet drar nytte av kompetansen og kvalitetsproduktene Viega har å tilby. - Min påstand er at VVS-markedet i Norge ennå ikke har tatt inn over seg hvilke muligheter som finnes med leverandører som Viega. Gjennom felles, dedikert innsats kan vi ta fatt i de daglige problemstillingene som både medarbeidere og ledere i VVS-bedrifter i Norge i årevis har skjøvet foran seg, sier Vidar litt provoserende. Derfor er jeg opptatt av å skape merverdi for kundene på en vennskapelig og åpen måte, slik at det i det lange løp kom- - Nå er det Viegas tur. Sammen med mine kolleger i resten av Norden er det min oppgave å bygge opp Viegas servicepartner-konsept, et markedsføringskonsept som er skreddersydd for små og mellomstore VVS-bedrifter som ønsker hjelp til å utvikle virksomheten i forhold til nåværende og framtidige kunder. Jeg og mine kolleger i Viega forplikter oss overfor våre servicepartnere blant annet til å heve kompetansenivået hos medarbeiderne og bidra til å øke omsetningen gjennom å skaffe bedriften flere kunder. - Produktet som omfattes av servicepartner-konsept, Viega Eco Plus, er fantastisk godt og har mange fordeler, ikke minst når det gjelder pris og kvalitet. - Mitt personlige mål og Viegas mål er å bli markedsleder i dette segmentet innen Med en langsiktig strategi, fokus på utvalgte installatører og et ønske om virkelig å bidra til å utvikle konkurransedyktige installatører som skiller seg fra mengden, har jeg absolutt tro på at det er mulig, avslutter Fredrik. Utgitt av: Viega A/S, Blokken 36, 3460 Birkerød, Tlf.: , Faks: , Ansvarlig redaktør: Finn Bøye Nielsen. Redaksjon: Susanne Thygesen og Mikael Molander. Produksjon: Molander Advertising A/S Opplag: Materialet skal betraktes som veiledende. Det tas forbehold for trykkfeil, endringer og nasjonale krav. NW /10 Viega A/S - Filial Norge Gamle Drammensvei Blommenholm Telefon: Telefaks:

Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521.

Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521. Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521. Bedre økonomistyring under planleggings- og kalkuleringsarbeidet: Viegas svar på varierende edelstålpriser Produkter av edelstål

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Viega. Les mer på viega.no

Viega. Les mer på viega.no Viega avløpsteknikk Viega. En idé bedre! Viega, som en av verdens ledende produsenter av installasjonsteknikk, har i dag mer enn 3500 medarbeidere. Produksjonen foregår i hovedsak i fire tyske fabrikker

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Betjeningsplater for innbygging

Betjeningsplater for innbygging Betjeningsplater for innbygging Elegant variant God design kjennetegnes ofte ved at den er diskret. Og det er nettopp den diskrete elegansen man legger merke til ved de ulike betjeningsenhetene i seriene

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015.

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015. TECEnyheter Våren 2015 TECEone Spyletoalett Perfekt intimhygiene med varmt vann TECE har nå integrert det tradisjonelle bidet til et toalett ved hjelp av moderne teknologi: Et rimelig spyletoalett ble

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Viega. EN IDÉ BEDRE!

Viega. EN IDÉ BEDRE! Viega avløpsteknikk Viega. EN IDÉ BEDRE! Viega er overbevist: Kvalitet er alt. Uten kvalitet, ingenting. Derfor er det et krav for selskapet at vi hver dag vokser videre på nytt. Ved at vi går i dialog

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre Lindab Coverline TM Lindab Byggplater Et attraktivt ytre 2 Skap din egen profil Nå kan den nye bygningen din få et attraktivt ytre med Lindabs byggplater. Et kostnadseffektivt alternativ som finnes i mange

Detaljer

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du lindab vi forenkler byggingen Jo mer vi forenkler desto mer sparer du TÜV har testet fem kanalsystem og dokumentert fordelene med de ulike løsningene. TÜV-test av fem kanalsystemer Om TÜV TÜV (Technischer

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER Patentbeskyttet dreiemomentskontroll Den intelligente forskjellen MORE BRAIN Trykktetning Forskjellen ligger i detaljene. DREHMOMENT- KONTROLLE DICHTHEITS- PRÜFUNG

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNSLUK PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGE VALG Man skal trives på badet. Stedet der man både begynner og avslutter dagen. Purus designsluk er eksempler på hvordan kreativitet og utvikling kan

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Et felles merkevareløft!

Et felles merkevareløft! Et felles merkevareløft! Hvordan betong- og murbransjen kan styrke sin konkurransekraft gjennom et ingredient brand. Styremøte Bygg Uten Grenser 18. juni 2013 Vår arbeidshypotese «Betong og mur som materiale

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

viegajournal Palle Prosjektpartner Jespersen 2/09 Vellykket installasjon i IKEAs nye varehus i Odense Viega hjelper kundene med forretningsutvikling

viegajournal Palle Prosjektpartner Jespersen 2/09 Vellykket installasjon i IKEAs nye varehus i Odense Viega hjelper kundene med forretningsutvikling Palle Prosjektpartner Jespersen viegajournal 2/09 Vi skal hele tiden tilføre våre kunder merverdi ellers har vi ingen ting i markedet å gjøre Palle Jespersen er 47 år, bor i Middelfart og er ansatt som

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

Kunnskap Løsninger Tillit

Kunnskap Løsninger Tillit Kunnskap Løsninger Tillit Armatec tilbyr produkter og tekniske løsninger til offshore- og prosessindustrien. Fundamentet for vår bedrift er kunnskap, løsninger og tillit Reidar Nesje, Administrerende Direktør

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer