viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 4-5 Side 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 4-5 Side 8-9"

Transkript

1 viegajournal 2/10 Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid Side 4-5 Markedsundersøkelse for Viega VVS-installatørene vil ha merkevarer Side 8-9

2 2 Forord/Innhold Kjære leser, 3 Med tillit i samarbeidet når man langt Den 1. januar 2011 er det 10 år siden vi etablerte Viega A/S. Tiden som har gått, har lært oss at det å drive en god og fruktbar virksomhet i stor grad handler om å prioritere tiltak, segmentere kunder og samarbeidspartnere, være dyktig og arbeidsom og vise forståelse for kundens virksomhet. Resultatene av nesten 10 år med konsentrert og vedvarende innsats merker vi spesielt i kommunikasjonen med rådgivere og teknikere. De spør oss daglig til råds om materialvalg i forhold til vannkvalitet og installasjonsmetoder, og vi opplever en stadig økende etterspørsel fra VVS-installatørenes side etter bidrag til utdanning og forretningsutvikling. En markedsundersøkelse bekrefter at det kraftige fokuset på pris og alternative merker hos grossistene mest av alt bidrar til dårligere inntjening og en merkbar økning i antallet reklamasjoner for installatørene. Avslutningsvis vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke alle som har vist oss tillit gjennom årene. Enten det har vært i form av tid eller direkte varekjøp, er underordnet. Uten deres forståelse og innsats hadde vi definitivt ikke klart å oppnå den ledende posisjon både familien som eiere og Viega A/S her i Skandinavia nyter i dag. God fornøyelse med lesingen! Med vennlig hilsen, Finn Bøye Nielsen Adm. direktør Vennskap fundamentet for framtidig samarbeid 6 Viega A/S - 10 år i Norden 8 Markedsundersøkelse for Viega: VVS-installatørene vil ha merkevarer 10 Viegas løsninger installeres i praktfullt hovedkontor 13 Gulvsluk uten tetning: Garantert enkel håndtering 14 Viega søker servicepartnere til Viega Eco Plus Månedens medarbeider: Frederik - Vidar

3 Strategi 3 Med tillit i samarbeidet når man langt Det motsatte av tillit er som kjent mistillit, som ofte kan sees i dårlig fungerende selskaper. Ordrer går tapt, og logistikkostnadene og antallet reklamasjoner øker. Byggebransjen er dessverre intet unntak. Alle rabattene og alternative priser og produkter i forbindelse med større byggeprosjekter er en utfordring også for oss. En av våre gode samarbeidspartnere formulerer sin suksessoppskrift slik: Vinnere jukser aldri. Samtidig har de kontinuerlig fokus på å opprettholde, utvikle og etterleve bedriftens egne moralske og etiske retningslinjer. Hvorfor går det ofte galt med handelen? Hovedsakelig fordi kommunikasjonen ikke fungerer. Kjøperen sitter ofte med sin egen skjulte agenda og er utålmodig etter å få den gjennom. De færreste gir leverandøren tid og anledning til å fortelle sin historie. Mottakeren avbryter eller virker uinteressert, og bedriftens produkter og løsninger får ikke den oppmerksomheten de fortjener. Innkjøperen (håndverkeren, innkjøps- eller produktsjefen) tenker bare på å kjøpe varen til rett pris, og viser sjelden interesse for varens virkelige verdi. Diskusjonen i VVS-bransjen om forskjellen på messing og rødgods er et godt eksempel: - Messing er blitt brukt i generasjoner, og i prinsippet kan hvem som helst produsere for eksempel ventiler i dette materialet. Teknologien for bruk av rødgods er det imidlertid bare noen få innovative produsenter som mestrer. Viega er blant lederne på dette området. Viega har nylig utviklet en helt ny patentert metode for støping av rødgods til stangmateriale for automatdreiing. Dette sikrer ensartethet i produksjonen og bedre lønnsomhet og utnyttelse av råvaren og dermed også bedre konkurranseevne sammenlignet med asiatiske produsenter og private merker. Manglende dialog i verdikjeden Hvis Viega i samtale med kjøperen ikke når gjennom med budskapet om rødgodsets korrosjonsegenskaper sammenlignet med messing, må vi naturligvis i stedet henvende oss til neste ledd i kjeden, i dette tilfellet rådgivende ingeniør eller teknisk ansvarlig for det konkrete byggeprosjektet. Så vi tar den tekniske dialogen her. Det har vi hatt stor suksess med. Det bekrefter salgsutviklingen vi har hatt for våre Easytopventiler i rødgods. Hver gang en rådgivende ingeniør viser Viega tillit og velger Viegas Sanpresssystem med Easytop-ventiler, øker vi faktisk hele installasjonens verdi. I sammenligning vil et ordinært messingprodukt eller rørsystem som aksepteres eller velges ut fra mottoet jo billigere, jo bedre, innebære at man avskjærer seg fra en holdbar løsning. Ingen kan vel være i tvil om at når man kalkulerer fortjeneste på et dyrere produkt snarere enn et billig, så tjener man faktisk mer penger, noe som i bunn og grunn er den overordnede årsaken til at vi driver forretning. Easytop sperre- og reguleringsventiler i kombinasjon med rustfrie Sanpress-rør og rødgodsfittings en av de mest korrosjonsbestandige bruksvannsinstallasjonene på markedet.

4 4 Strategi Vennskap - fundamentet for framtidig samarbeid Vi lever i en tid der hvem som helst i prinsippet kan produsere hva som helst fordi alle har tilgang til den samme produksjonsteknologien. Teknologiske forsprang vil få stadig mindre betydning når selskaper i framtiden skal konkurrere og handle med hverandre. Hos Viega ser vi derfor vennskap som et viktig element i vår framtidige tilnærming til markedet. Som en ledende produsent av installasjonssystemer for VVSbransjen merker Viega også de svingende konjunkturene i byggebransjen det er som regel her krisen gir seg utslag først. Men til tross for krisen går det bra med Viega. Vi tror det kommer av at vi som et familieeid selskap er i stand til å tenke langsiktig og holde fast ved vår kjernekompetanse. Vi investerer i innovativ produktutvikling og retter samtidig økende fokus på verdiskapende aktiviteter som gagner alle deler av verdikjeden vår.

5 Strategi 5 Vennskap skaper verdier Et vennskap bør etter vår oppfatning være basert på tillit, åpenhet og fortrolighet. Vi mener at dette gir det beste grunnlaget for å bygge et fruktbart og produktivt samarbeid. Med strategien vekst gjennom vennskap er Viega i gang med å etablere et nettverk av servicepartnere. Strategien er en erkjennelse av at man ikke kan være venner med alle, og at de man er venner med, bør man ta ekstra godt vare på. En servicepartner er en lojal og pålitelig samarbeidspartner som er enig i at tiltakene Viega tilbyr, er verdiskapende og dermed gir fornøyde kunder, trygge medarbeidere og mulighet for økt vekst. Vennskap forplikter For å sikre og styrke samarbeidet er det nødvendig med gjensidige forpliktelser og klart definerte forventninger. Overfor de bedriftene Viega inngår partnerskap med, forplikter vi oss til å bidra til å utvikle deres kjernekompetanse og forretningsområder og gi opplæring til deres ansatte. Hver av bedriftene har sine forretningsområder som de er spesielt sterke på. Vennskap er et viktig element i vårt framtidige samarbeid. Installasjon av innbyggingssisterner er ett eksempel: I dag behøver ikke en installasjonsvegg bare å være til et veggmontert toalett. Det brukes også til regulering av større vannsystemer. Når bade- og toalettfasiliteter blir stående ubrukt i lengre perioder, kan det stillestående vannet forårsake økt bakterievekst. Viegas løsning Hygiene+ er et skyllesystem som kan programmeres til å skylle i slike tilfeller. Materialvalg og -sammensetning i forhold til vannkvalitet er et annet eksempel. Viega har opparbeidet seg betydelig kunnskap og kompetanse på dette feltet. Her tenker vi særlig på problemer knyttet til legionella i varmtvannsinstallasjoner, mikrobiell korrosjon og utfelling av tungmetaller. I tillegg til å velge bedrifter som arbeider på forskjellige områder, velger vi også bedrifter av forskjellig størrelse. Størrelsen og antallet ansatte medfører ofte vidt forskjellige organisatoriske utfordringer og oppgaver. Innbyggingssisterner kan brukes til regulering av større vannsystemer. For alle partnerbedriftene utarbeider Viega og bedriften i fellesskap en handlingsplan som klart beskriver de aktivitetene og målene som passer for den aktuelle bedriftens profil. Her tas det naturligvis hensyn til de strategier og forretningsområder den aktuelle bedriften har. Servicepartneren får så anledning til å tilby sine kunder en rekke unike tjenester og garantier, noe som får bedriften til å framstå som en troverdig og verdiskapende leverandør i markedet. En vinn-vinn-situasjon på alle måter! Elektronisk styring av skyllesystemet og berøringsfrie betjeningsplater til innbyggingssisternene.

6 6 Jubileum Viega A/S 10 år i Norden Den 1. januar 2001 ble Viega A/S etablert som et datterselskap av Viega GmbH & Co KG. Når vi tenker tilbake på de snart 10 årene som er gått, er det i tillegg til gleden ved å skape en bedrift og tiltrekke seg og utvikle dyktige medarbeidere, spesielt fire punkter vi ønsker å trekke fram i denne anledning: 1. Systemløsninger Da de nordiske markedene mot slutten av 80-tallet begynte å revidere sine byggevareforskrifter og standarder, introduserte Viega kobberpressystemet Profipress (1987) og bruksvannsystemet Sanpress med rustfrie Sanpress-rør og pressfittings i rødgods (1989). Kombinasjonen av økte krav til materialkvaliteten i vanninstallasjoner, systemløsninger fra Viega og ikke minst markedets ønsker om bedre kvalitet, har ført til at vi i dag er markedsleder innen metallpressystemer for bruksvanninstallasjoner. Fordelene med systemløsninger er at kunden får en løsning som gir sikkerhet for optimal drift (funksjonalitet og økonomi), noe som i realiteten er det eneste kunden er interessert i, ettersom de færreste vil velge noe som kanskje må skiftes ut igjen om kort tid. Utfordringen slik vi ser den i dag, ligger i å få tilgang til kunden og å snakke et språk kunden forstår. Hvor mange forbrukere interesserer seg egentlig for vanninstallasjoner med mindre de går i stykker og gir vannskade?

7 Jubileum 7 Fokus på ny service skaper vekst er overskriften på et av vekstverktøyene. Det interessante her er at VVS-medarbeiderne trekkes inn i arbeidet med å finne bedriftens framtidige kunder. Viegas bidrag til dette er servicekonseptet Viega Eco Plus Servicepartner, som tar sikte på å differensiere utvalgte VVS-bedrifter fra sine konkurrenter og samtidig sikre større effektivitet i den daglige produksjonen, med flere fakturerbare timer som resultat. 2. Seminarer Å være dyktig forplikter og med forpliktelse følger nye oppgaver. For Viegas medarbeidere er oppgaven ikke bare å selge produkter og systemløsninger, men også å holde seminarer for utvalgte målgrupper der budskapene om drikkevann og korrosjon står i særlig fokus. På drikkevannskonferansene setter vi fokus på skjerpede krav i europeiske og nasjonale byggevaredirektiver og -forskrifter og nye og oppdaterte drikkevannsregelverk, særlig med hensyn til bakterieinnhold i vann og de stadig økende utfordringene med legionellabakterier i kaldt- og varmtvannsinstallasjoner. På bakgrunn av den stigende interessen for energiøkonomisering tilbyr vi også inspirasjonsseminarer om energieffektiv varmtvannsproduksjon, der vi gjennom installasjonseksempler dokumenterer betydelige besparelser samtidig som varmtvannsproduksjonen optimaliseres og installasjonen sikres mot fortsatt mikrobiell vekst. Korrosjon i bruksvannsystemer skyldes ofte manglende kunnskap om vannkvaliteter og materialsammensetning. Derfor vil vi med våre korrosjonsseminarer fortsette å fokusere på nødvendig opplæring og sertifisering av VVS-installatører og -montører. Erfaringene viser at det er en god investering for alle parter, og at kundene er villige til å betale for det! Den nordiske VVS-bransjen preges av mye dødtid som svekker bedriftenes kontantstrøm i en slik grad at det er nødvendig å sette inn tiltak. Alternativet er at altfor mange av de små og mellomstore bedriftene vil forsvinne til fordel for større landsdekkende eller nordiske selskaper. Det gagner ikke nødvendigvis de mindre forbrukerne, som representerer det såkalte basismarkedet som alltid vil være attraktivt krise eller ikke krise. 4. Logistikk Tidene vi er inne i nå, viser med tydelighet at grossistens rolle som et verdiskapende ledd er mer eller mindre utspilt. Dette er på ingen måte en kritikk, bare en nøktern konstatering. Beviset ser vi gjennom de altfor mange skaffe- og småordrene vi mottar daglig. Enhver ordre er et gode det er det ingen tvil om. Problemet er bare at de mange småordrene er dyrere å behandle enn normale ordrer, noe vi hver måned kan lese av i kostnadene ved behandling av DPD- og TNT-forsendelser, som nærmest har eksplodert i forhold til tidligere. Vi ser imidlertid også enkelte lyspunkter i det store logistikkbildet: Flere grossister velger å samarbeide tettere med oss og sammen holde kostnadene nede ved å arbeide med EDI (elektronisk ordreinnleggelse og fakturering) og VMI (leverandørstyrt lager). I sum betyr dette at vi kan bruke mer tid på å utvikle salget og kundenes virksomhet enn på å diskutere produkter og priser. 3. Viega Akademi Mange leverandører forsøker etter beste evne å informere om sine produkter gjennom forskjellige produktkurs. Gjennom våre inspirasjonsmøter og konferanser har vi imidlertid oppdaget at selv om opparbeidet kunnskap er vel og bra, er den til begrenset nytte om den ikke kan omsettes til penger i markedet. For å bidra til dette utviklet vi for fire år siden Viega Akademi, som fram til i dag har hatt ca. 700 deltakere. Ideen bak akademiet er at deltakerne skal finne inspirasjon til å utvikle sin virksomhet. Et nyttig verktøy i den forbindelse er bruken av for eksempel SWOT-analyser, som gjør det mulig å identifisere bedriftens styrker og svakheter samt trusler og muligheter. I 2008 ble akademiets to moduler supplert med en ledermodul. Denne hjelper eieren eller eventuelle avdelingsledere å bruke strategiske verktøy for å oppnå vekst, og modulen inneholder også en organisatorisk del med fokus på verdibaserte ledelsesverktøy.

8 8 Analyse

9 Analyse 9 Markedsundersøkelse for Viega: VVS-installatørene vil ha merkevarer Viega kommer meget godt ut av en ny markedsundersøkelse om VVS-installatørenes ønsker og krav til leverandører og produsenter av VVStekniske systemer. Kvalitet, design og innovasjon var det Viega først og fremst ble assosiert med. Samtidig har vi en jobb å gjøre når det gjelder synlighet og enda tettere dialog med VVS-installatører. Merkevarer holder høyere kvalitet og er mer anvendelige enn produkter av private merker. Det mener flertallet av de spurte i en fersk markedsundersøkelse om VVS-installatørenes markedsutfordringer og krav til leverandører og produsenter. Her kommer Viega svært godt ut. De aller fleste av de spurte mener at Viegas produkter holder høy kvalitet, er innovative og har godt design. - Det er stor respekt for Viegas kvalitet. Viegas rør og fittings blir for eksempel betegnet som framtidens rør. VVS-installatørene opplever også at Viega har en evne til å gå mot strømmen og skape nye og annerledes produkter og tiltak som skaper verdi i det daglige arbeidet, sier underdirektør i Gallup, Camilla Kann Fjeldsøe, som står bak undersøkelsen. Nytenkning og innovasjon er et krav ikke bare for produsenter som Viega, men også i høy grad for VVS-installatørene, som står overfor en del vanskelige forretningsmessige utfordringer. En laber økonomi og økende konkurranse stiller store krav til VVS-installatørenes effektivitet både i utarbeidelsen av tilbud, i det konkrete arbeidet og som gode og motiverende ledere for sine ansatte. Det er stor respekt for Viegas kvalitet. Viegas rør og fittings blir for eksempel betegnet som framtidens rør, sier Camilla Kann Fjeldsøe - VVS-installatørene framhever selv utfordringen med å holde tungen beint i munnen når det gjelder den daglige planleggingen av arbeidsoppgavene, tilbudsgivning og ledelse av medarbeiderne. Kundene er ekstremt prisfølsomme, så VVS-installatørene er nødt til å arbeide raskt, effektivt og med svært liten feilmargin, samtidig som de midt oppi dette også må kunne ta seg av akutte oppdrag. Dette kan by på ledelsesmessige utfordringer, for medarbeiderne må motiveres til å yte god kundeservice og godt håndverk på en og samme tid, sier Camilla Kann Fjeldsøe. Viegas høye produktkvalitet sammenlignet med private merker bidrar ifølge undersøkelsen til å redusere antallet feil i installasjonene, og dermed også til å øke VVS-installatørenes effektivitet. Samtidig viser undersøkelsen at VVS-installatørene verdsetter personlige relasjoner med merkevareprodusentene, og at Viega som følge av konkurransen fra grossistenes private merker ikke oppleves som tilgjengelig nok. - Ifølge undersøkelsen ser VVS-installatørene Viegas svært brede produktsortiment som en klar fordel. Men langt fra alle vet at Viega ikke bare leverer rørsystemer, men også for eksempel innbyggingssisterner, avløpsteknikk og gulvvarme. Så for å dra nytte av fordelene må Viega sørge for at bransjen blir informert om hele produktspekteret, sier Camilla Kann Fjeldsøe. I forbindelse med undersøkelsen testet VVS-installatørene også en rekke nye tiltak fra Viega, og de var spesielt begeistret for Viegas nye opplæringsseminarer for VVS-medarbeidere, felles markedsføringstiltak og nye ideer for kvalitetssikring av Viegas installasjoner og systemer. Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup

10 10 Reportasje

11 Reportasje 11 Viegas løsninger installeres i praktfullt hovedkontor Gert Wingårdh er en av Sveriges mest kjente arkitekter internasjonalt, og firmaet hans har blant annet tegnet House of Sweden i Washington, Clarion Hotel Sign i Stockholm og den svenske ambassaden i Berlin. Nå har Wingårdh tegnet det nye hovedkontoret til klesmerket Gina Tricot i den svenske tekstilbyen Borås. Bygget vil bli et landemerke som synes på lang avstand, og bare de aller beste rør- og fiksturløsningene var gode nok. Valget falt derfor på Viega. Bygningen blir som en gigantisk reklameplakat! sier Johan Gustavsson, prosjektleder hos Installationsbolaget, som har ansvar for en stor del av installasjonsarbeidene i bygget. Johan forklarer: Gina Tricot er jo en internasjonal kleskjede, Borås er en tekstilby, bygningen ligger like ved en viktig gjennomfartsåre, og fasaden er helt dekket med glass. Kleskjedens hovedkontor vil faktisk bli fullstendig innglasset, noe som vil gi et spektakulært og spennende uttrykk, men det er samtidig forbundet med betydelige konstruksjonsmessige utfordringer. Ja, fortsetter Johan Gustavsson, det meste er bærende elementer. Vi kan ikke bare bore et hull her eller der. Alt hviler på den ytre strukturen ingen søyler, bare lettvegger. Det var med andre ord behov for konstruksjonselementer av høy kvalitet og svært dyktige håndverkere. Og for Installationsbolaget falt valget av rør, fiksturer og spylesisterner til toaletter umiddelbart på Viega. Installationsbolaget velger alltid Viega, svarer Johan. Dette skyldes både en rask og serviceorientert grossist vi samarbeider med, og at medarbeiderne våre er meget godt fornøyd med delene. Rørdelene passer bedre, rett og slett. Johan forteller at Installationsbolaget har prøvd mange andre fabrikater, men at det viste seg at selskapets montører foretrakk Viegas produkter. Ja, akkurat der er de helt uslåelige, sier Johan Gustavsson. Steptec Fraværet av vanlige yttervegger medførte også en betydelig utfordring for toalett- og baderomsinstallasjonene i bygget. Veggmonterte toaletter monteres jo vanligvis mot yttervegger av betong for å kunne tåle en belastning på 400 kg. I Gina Tricot-huset måtte Installationsbolaget imidlertid montere toalettene mot mye tynnere innervegger i tre. Dette løste Viega med Steptec-systemet, som er et komplett system av skinner og monteringsrammer for vegghengte toaletter. Veggens utforming, plassering, bæreevne og materiale blir med Viega Steptec rett og slett uvesentlige hensyn i forbindelse med monteringen. Fakta om bygget Byggherre:: Gina Tricot - Rådgivende ingeniør: Agera VVS-Design - Installatør: Installationsbolaget - Entreprenør: Bygg-Fast - Anvendte Viega-komponenter: WC-installasjoner, Steptec. Varme: Prestabo Bygget forventes ferdigstilt i november 2010

12 12 Reportasje - Ved å være litt i forkant med bestillingene til grossisten hjelper man jo begge parter, sier Johan Gustavsson. Håkan Kronlund, salgssjef for Viega Sverige, er også til stede på byggeplassen for Gina Tricot-hovedkontoret i dag. Han og Johan Gustavsson diskuterer de siste detaljene rundt systemet Hygiene+ (Hygiene Plus) fra Viega. Hygiene+ er berøringsfrie trykknapper til toaletter i offentlige miljøer, for eksempel hoteller, kontorer og offentlige bygg. Med Hygiene+ kan spyleknappen programmeres slik at toalettet spyles automatisk med bestemte intervaller og med det vannvolumet som trengs for å skifte ut gammelt vann i den delen av rørsystemet der det er fare for stagnasjon og bakterielle problemer. Løsningen er dermed ressursbesparende og hygienisk på en og samme tid. Rask og pålitelig logistikkløsning gir enda en fordel Distribusjon av materialer og komponenter til byggeplassen er alltid av avgjørende betydning. Hvis logistikken ikke fungerer, blir bygget stående uferdig, og både kunden og andre taper penger. En del av ansvaret ligger selvsagt hos installatøren, som må gi grossisten klare bestillinger og tidsangivelser. Ved å være litt i forkant med bestillingene til grossisten hjelper man jo begge parter, sier Johan Gustavsson. Det er også logistikken som koster mest når den går galt, legger Håkan Kronlund til. Viega har pålitelige grossister i Borås-området, og distribusjonen av deler har ikke budt på problemer under byggingen av Gina Tricots nye hovedkontor. Dessuten har Viega egne logistikkløsninger, forteller Håkan. Vi har et containersystem som vi bruker når vi samarbeider tett med installatøren, for eksempel Johan hos Installationsbolaget. Tanken bak Viegas containersystem er å gjøre det lettere for installatøren å sikre at det aldri er mangel på materiale i byggeperioden. Innledningsvis fylles containeren opp med for eksempel 75 prosent av den materialmengden som forventes å gå med, forklarer Håkan. Installatøren utpeker så en ansvarlig person som skal påse at det blir fylt på med materialer i god tid før det går tomt. I tillegg til at byggearbeidene foregår mer effektivt med containersystemet, gir reduksjonen i antall forsendelser også klare miljøgevinster. Dette er fordeler som kan være helt avgjørende for en tids-, budsjett- og miljøbevisst kunde. Prestabo til varme- og Steptec til WC-installasjoner

13 Produktnyhet 13 Nytt innstikksluk til bruk i gulv uten tetning. Variant med 50 mm vannlås og en avløpskapasitet på 0,8 l/s. Modell nr Advantix innstikksluk Viega tilbyr en mengde forskjellige produkter, og selvsagt kan ikke alle ha like stor interesse av hele produktspekteret, men vårt nye Advantix innstikksluk er et produkt som burde være interessant for de fleste Luktfri variant med 30 mm vannlås og en avløpskapasitet på 0,4 l/s. Modell nr Gulvsluk uten tetning: Garantert enkel håndtering Frostsikker variant med klaff og kapasitet på 0,7 l/s. Modell nr Det nye praktiske innstikksluket uten tetningsflens og med flerdobbel leppetetning er den perfekte løsningen for områder uten tetning, både innendørs og utendørs. Sett sluket inn i røret ferdig! Så kort om enn noe forenklet kan arbeidsflyten for montering av det nye innstikksluket beskrives. Det egner seg blant annet for følgende bruksområder der tetning ikke er absolutt nødvendig: som nødsluk i vaskekjellere i alle rom der spillvann bare produseres sporadisk og i beskjedne mengder i hager med terrassedekke eller utendørsarealer der det er et jordlag direkte under gulvdekket. Sluket må monteres i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter for avløpsinstallasjoner. Egenskaper og modellvarianter Med tre forskjellige modeller kan Viega tilby den rette løsningen for forskjellige bruksområder. For innendørs bruk finnes både en luktfri variant og en variant med 50 mm vannlås. For utendørs bruk finnes en frostsikker modell med manuell klaff. Alle vannlåsinnsatser til innstikkslukene er enkle å ta ut. Når de er fjernet, er det en Ø 90 mm åpning som gjør det enkelt å rengjøre og inspisere avløpsrøret. Alle vannlåsinnsatser kan leveres som reservedeler. Alle innstikksluk har rist og ristramme som bygger på velprøvde kvalitetsløsninger og er laget av rustfritt høykvalitetsstål i belastningsklasse K3. På monteringsstedet settes sluket med flerdobbel leppetetning ganske enkelt inn i enden av et PVC- eller HT-rør. Slukene passer til alle rør og muffer med en innvendig diameter på mm. Innstikksluket justeres etter gulvbeleggets høyde og nivå og kan dermed raskt og enkelt tilpasses til enhver installasjonssituasjon. Det anbefales imidlertid å ha en tredobbel leppetetning som tetning i røret for alltid å være på den sikre siden. Hvis du foretrekker å bruke en designrist eller en tildekkingsplate, kan risten enkelt byttes ut. Ytterligere informasjon finner du på

14 14 Strategi Viega søker servicepartnere til Viega Eco Plus Har din bedrift det som skal til for å lykkes i et voksende marked for installasjonsvegger til innbyggingssisterner, urinaler eller håndvasker? Tilhører du kategorien små og mellomstore VVS-bedrifter? Eller har du forbindelser med andre leverandører som ikke tilfører bedriften din noen verdi, eller som ikke passer inn i din bedrifts strategi? I så fall kan partnerkonseptet Viega Eco Plus Servicepartner være av interesse for deg. Kjernen i konseptet er en unik tilgang til et unikt servicetilbud for forbrukeren (kunden), der vi i forbindelse med potensielle renoverings- og oppussingsoppgaver sikrer optimalt utbytte av vår egen og partnerens kompetanse innen VVS-tekniske korrekt utførte løsninger. Akkurat nå markedsfører vi partnerkonseptet i Danmark og Norge, og deretter blir det Sveriges og Finlands tur. En fellesnevner for våre framtidige partnere i alle de fire nordiske landene er at de vil nyte godt av et samarbeid som skaper suksess gjennom kvalitetsprodukter og en rekke ulike salgsverktøy. Viega Eco Plus Servicepartner-konseptet anerkjenner og belønner samarbeidspartnere som vet at deres engasjement kan gjøre våre felles kunder fornøyde og trygge. Som partner i vårt selektive og bransjeledende program får bedriften tilgang til fordeler som kan bidra til å utvikle virksomheten og sikre forholdet til både nye og eksisterende kunder. Sistnevnte bør være av stor interesse for de fleste ettersom ingen i VVS-bransjen med rette kan hevde å eie sine kunder. Partnerprogrammets overordnede mål er å bidra til vekst i partnernes lokalområder gjennom en konsentrert markedsføringsinnsats. Med Viega Eco Plus installasjonsvegger og skyllesystemer viser vi at Viega er mer enn rør- og avløpssystemer, og at vi har mer å tilby på det nordiske markedet enn de fleste. Dette tilbyr vi Noe av det Viega forplikter seg til i samarbeidet, er å støtte en målrettet innsats overfor utvalgte målgrupper (offentlige institusjoner, skoler, sykehjem, borettslag og hoteller). Partneren

15 Strategi 15 Viega Eco Plus installasjonsvegg skal framstå og markedsføre seg som den lokale eksperten som har kunnskap om hvordan man best unngår stagnasjon i bruksvannsinstallasjoner og sikrer seg mot dårlig vannhygiene, bakterievekst og korrosjon. Dette forventer vi Partneren forplikter seg til å bruke Viega Eco Plus installasjonsvegger og andre relevante løsninger fra Viega. Alt i alt er dette en rimelig forpliktelse som bare har gitt positive og utbytterike erfaringer. Flere av våre partnere har gitt uttrykk for at de aldri før hadde sett en leverandør forplikte seg til å utvikle deres virksomhet. Erfaringen fra tidligere har typisk vært at man bare kjøper noe hvis prisen er rett og det allerede foreligger en ordre produktet kan brukes til. De tekniske og designmessige fordelene gjør det lett å selge Viega Eco Plus-systemet - høy kvalitet i kombinasjon med prisbelønt design og spesifikke krav til funksjonalitet, for eksempel bowdentrekk (mekaniske kabler som gir enkel betjening), berøringsfrie betjeningsplater, enkel og rask installasjon av stativ, enten i vegg eller gulv (uten fare for å bore inn i skjulte rør eller varmekabler), tilpasset alle sanitærinstallasjoner, mulighet for høydejustering etter montering av stativet, og vannbesparende sisterner. Det finnes svært mange holdbare og troverdige argumenter for dette systemet som gjør det enkelt å velge framfor andre tilsvarende systemer. Vil du vite mer om Viega Eco Plus Servicepartner? Kontakt Distriktssjef Frederik Fiske E-post: Telefon:

16 mer alle til gode og vi unngår den konstante diskusjonen om pris, pris, pris... Framtidens krav til kunnskap om VVS-tekniske installasjoner innen vann, energi og klima blir bare større og større. Viega har denne kunnskapen og ønsker å dele den med VVS-bransjen, avslutter Vidar. Frederik Fiske, distriktssjef Øst Fra fastfood til vannførende installasjoner Frederik Fiske er 41 år og bor sammen med familien i Enebakk utenfor Oslo. - Jeg har brukt en stor del av yrkeskarrieren min til å bygge opp fastfood-kjeden SUBWAY i Norge fra null til tolv utsalgssteder, sier Fredrik. Vidar Holm og Frederik Fiske Vidar Holm, nasjonal salgssjef VVS, fjell og fisk Vidar Holm er 56 år, bor i utkanten av Oslo og tilbringer fritiden sammen med familien, inkludert to skjønne barnebarn. Han er et utpreget friluftsmenneske og har en lidenskap for fot- og fisketurer, gjerne i Mexico eller Key West i Florida. Vidar har arbeidet i VVS-markedet siden Før det jobbet han med reguleringssystemer for varme- og ventilasjonsanlegg for kontor- og industribygg. I dag er han ansvarlig for å sikre at det norske markedet drar nytte av kompetansen og kvalitetsproduktene Viega har å tilby. - Min påstand er at VVS-markedet i Norge ennå ikke har tatt inn over seg hvilke muligheter som finnes med leverandører som Viega. Gjennom felles, dedikert innsats kan vi ta fatt i de daglige problemstillingene som både medarbeidere og ledere i VVS-bedrifter i Norge i årevis har skjøvet foran seg, sier Vidar litt provoserende. Derfor er jeg opptatt av å skape merverdi for kundene på en vennskapelig og åpen måte, slik at det i det lange løp kom- - Nå er det Viegas tur. Sammen med mine kolleger i resten av Norden er det min oppgave å bygge opp Viegas servicepartner-konsept, et markedsføringskonsept som er skreddersydd for små og mellomstore VVS-bedrifter som ønsker hjelp til å utvikle virksomheten i forhold til nåværende og framtidige kunder. Jeg og mine kolleger i Viega forplikter oss overfor våre servicepartnere blant annet til å heve kompetansenivået hos medarbeiderne og bidra til å øke omsetningen gjennom å skaffe bedriften flere kunder. - Produktet som omfattes av servicepartner-konsept, Viega Eco Plus, er fantastisk godt og har mange fordeler, ikke minst når det gjelder pris og kvalitet. - Mitt personlige mål og Viegas mål er å bli markedsleder i dette segmentet innen Med en langsiktig strategi, fokus på utvalgte installatører og et ønske om virkelig å bidra til å utvikle konkurransedyktige installatører som skiller seg fra mengden, har jeg absolutt tro på at det er mulig, avslutter Fredrik. Utgitt av: Viega A/S, Blokken 36, 3460 Birkerød, Tlf.: , Faks: , Ansvarlig redaktør: Finn Bøye Nielsen. Redaksjon: Susanne Thygesen og Mikael Molander. Produksjon: Molander Advertising A/S Opplag: Materialet skal betraktes som veiledende. Det tas forbehold for trykkfeil, endringer og nasjonale krav. NW /10 Viega A/S - Filial Norge Gamle Drammensvei Blommenholm Telefon: Telefaks:

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Maraton og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fylt med handlingsplaner blir til konkrete prosjekter, da er Susanne fornøyd. Hun gleder seg til å lansere Viegas neste PR- og markedsføringsaktiviteter.

Detaljer

viegajournal Logistikkarbeideren hos Viega 2/08 Nikkelfritt Sanpressrør 1.4521 - Den nye generasjonen av rustfrie rør

viegajournal Logistikkarbeideren hos Viega 2/08 Nikkelfritt Sanpressrør 1.4521 - Den nye generasjonen av rustfrie rør Logistikkarbeideren hos Viega viegajournal 2/08 Bo Johansen er en lidenskapelig golfspiller på fritiden. Det hender at han står opp klokka fire og drar på jobb. Ikke fordi han er et A-menneske, men fordi

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling + + Bacheloroppgave 2011 Studentnummer: 36018462 36000059 10 juni 2011 Markedshøyskolen Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

Personlig verneutstyr tar plass i butikkhyllene

Personlig verneutstyr tar plass i butikkhyllene Nummer 2 Juni 2014 Personlig verneutstyr tar plass i butikkhyllene NY, HELHETLIG PROFIL SKAPER DE RIKTIGE SALGSSIGNALENE Oslo kommune satser på kvalitet Ahlsell leverer fiber til flere Et steg nærmere

Detaljer

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 3 2010 Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 98 % leser fakturaen - utnytt muligheten Spør oss i dag: Kom nærmere dine kunder. Vi hjelper deg med å gjøre fakturaen

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Masteroppgave i Endringsledelse

Masteroppgave i Endringsledelse Masteroppgave i Endringsledelse v/universitetet i Stavanger Vår & høstsemester 2012 Figur 1: Intern selskapspresentasjon fra Altibox AS «Hvilke konkrete forandringer i markedstilbud og markedskommunikasjon

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer