ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Konfirmanter Mørketidsgrill Julekaker

2 2 Jesu fødsel Det finnes alltid en dobbelthet med de store festene. Den gjenspeiler seg i ensomme og marginaliserte menneskers smertefulle situasjon sammenlignet med festdeltakernes fest og dans. Julen er kontrastenes tid. Mange kjenner seg hjemløse midt i høytiden og festen. Personlige julefortellinger handler om brutte samliv og vennskap, om ensomhet og kjøpepress, om asylsøkeres og hjemløses frykt for fremtiden. Men julen handler også om lengsel etter fellesskap. Mange søker til kirken for å oppleve stemningen fra julesalmene og fortellingen om barnet i Betlehem. Men året som slutter med fulle kirker, har mye uro og smerte i seg. Også i år lyder englesangen for døve ører i det hellige land. Fredsbudskapet drukner i granatregnet i Midt-Østen. Kristne flykter fra Jesu fødested. Muslimer lever i frykt. Jøder går med angst over sine torg. Det er mørkt over Betlehem. Samtidig er det kirketid i verden. Dette er sannelig en tid for tro og tvil. Det er jul. kirkene lyder en av grunnfortellingene i vår kultur: den to tusen I år gamle teksten fra evangeliet. Vi kaller den juleevangeliet. Vi kjenner ordene og stemningen. Noen fester seg ved gjeterne på marken. Andre finner glede i engelene. Ingen er uberørt av en kvinne som ikke får komme i hus når hun skal føde. Alle har sine tanker. Andakten Lederen Da Jesus kom, var han en gjest som ikke var velkommen. Men han kom allikevel. Julebudskapet handler om Gud som søker et hjem i våre hjem. Han søker fellesskap med oss slik vi har det. I en verden preget av krig og hat er Gud til stede. I et folk som legger ti milliarder kroner i gaver under juletreet. I et hjem preget av angst for fyll og rusmisbruk i høytiden. I alderdommens ensomhet. På sykehusene. Blant flyktninger og asylsøkere. Hos romfolket. Det kan være slitsomt å høre hvor glade vi er i julen, når vi ikke har noen å dele gleden med. Men Gud søker et hjem i våre hjem, og ingenting menneskelig eller umenneskelig er fremmed for Gud. Det kan være en trøst for alle som ikke vet hva god jul betyr, og de er altfor mange. Da Jesus ble født, kom Gud til oss. Han er en ubuden gjest, men han setter seg ved våre bord og deler våre kår. Julefortellingen har et tydelig verdisyn: krybberomantikken og pengegaloppen står i skarp kontrast til budskapet slik Jesus selv utdyper det. Tretti år etter at englenesangen var forstummet og vismennene dratt hver til sitt, står julens hovedperson selv frem med sitt radikale budskap: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet med for å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Julebudskapet utfordrer samvittigheten. Så får vi justere våre verdier etter det, slik at det blir samklang mellom fortelling og feiring, mellom budskap og liv. Det tror jeg ikke vil ødelegge vår julestemning, men vi tar livet på alvor og ønsker Ham velkommen som kom til oss og søker oss. En velsignet høytid! Julehilsen fra biskop Per Oskar Kjølaas God Jul! en av sine aforismer skriver maleren I Håkon Bleken: Hvis kunst skal være noe i våre dager, så er det i den grad den er kynisk, kold og dissekerende. Alt det andre er bare naturstemning og god jul. Nå skal ikke dette være et stykke om bildende kunst, så ordene om maleriet lar vi ligge. Men hva mener Bleken med sammenstillingen av naturstemning og god jul? Vel, naturstemningen har sammenheng med malerkunst; kunstmuseet her i byen har i år en stor utstilling av Knud Baades bilder, og de er stappfulle av måneskinn og stemning. Men god jul? Vi skal legge merke til hva god jul står i motsetning til hos maleren: noe ubehagelig, noe som skjærer, som vil i dybden; Bleken selv har nok av slike bilder. I så måte er de ikke så ulike Bibelen, den vil også i dybden, og Guds ord skjærer, det òg skarpere enn noe tveegget sverd som det er. Og allikevel er hilsenen god jul altså blitt noe riktig sløvt. Den er mye brukt, og akkurat som en mynt som går fra hånd til hånd, etter hvert mister sitt preg, er også juleønsket blitt forslitt. Det kan vi som kristne sørge og ergre oss over, men det er ikke stort vi kan gjøre: mynten er og blir slitt. Vi kan imidlertid tenke annerledes: det er en stor og god ting at mynten har vært gangbar i århundrer, at ønsket om en gledelig julehøytid fremdeles utveksles folk i mellom over hele den kristne verden. Om mynten er slitt, er det edle metall den er laget av, like verdifullt som den gang den ble preget. Og preget er der også i dag, det lar seg føle for den som tar seg tid til å kjenne etter. Ønsket om god jul forteller i konsentrert form noe viktig om forholdet mellom tro og kultur. Ute i folket, såvel blant dem som sjelden eller aldri setter sin fot i kirken, som blant dem som er der hver søndag, er det i omløp en masse uttrykk av lignende type som god jul forslitte, ikke sjelden misforståtte uttrykk fra Bibel og gudstjeneste. All slitasje til tross, de inneholder fremdeles et budskap fra Gud til menneskene. Og det er vår oppgave å få både god jul og andre avblekede talemåter til å skinne igjen. Kanskje ved å gjøre julen god for noen? I alle fall: GOD JUL! Erik Egeberg

3 Hilsen fra Kvaløy Lederne hilser Et kirkeår er nå ebbet ut og advent og jul står for døren, med sine forventninger og gleder. Snart står julehøytida for døren, og da håper jeg at vi kan bli minnet om det glade budskap som englene fortalte på Betlehemsmarken, at Eder er i dag en frelser født som er Kristus. Og at vi kunne få dele dette med hverandre i en ellers hektisk tid. Jeg husker en gang presten Brede Mordal sa at ramma måtte ikke bli det viktigste, men at bildet måtte være det som skulle være et budskap til oss. Med det mente han at rammen var maten, gavene og de ytre ting, men det som skulle være viktig for oss var å sammen få være med på og feire Jesu fødselsdag. Det skulle være like viktig for oss i dag som det var da han ble født for over 2000 år siden. Jeg må få takket leder Tore Olsen som nå har gått av. Han har gjort en flott innsats som leder for Kvaløy menighetsråd, og har vært en god leder for oss. Han er jo fortsatt med og blir en viktig medspiller videre. Når det gjelder vårt arbeid i menighetsrådet så har vi en viktig sak som gjelder gudstjenesteordningen. Her har vår tidligere leder sagt seg villig til å få dette i gang igjen slik at vi kommer i mål med denne viktige saken for menigheten. Jeg ber om forbønn for arbeidet med dette fremover. Vi har heller ikke sogneprest på permanent basis på plass. Jeg håper snart at vi får ansatt en i prestestillingen. Helt til slutt vil jeg bare ønske alle ei velsignet advents- og julehøytid. Og i denne tiden skal en prøve å tenke på om det er noen vi kan gi en ekstra oppmerksomhet, være litt raus og gi litt av oss selv både i form av tid og ressurser. Hilsen Knut O Hansen 3 Hilsen fra Sandnessund Adventstid og julefeiring møter oss i den mørkeste tiden av året og gir oss mange gode opplevelser og mer felleskap med venner og familie. Det er flott at vi bruker denne tiden til felles aktiviteter og tar en hvilepause fra mas og jag i hverdagen. Hilsen fra Hillesøy Hva forbinder du med mørketida,-- barmark og regn, eller legger du helst merke til all belysning som folk tenner i adventtida. Om vi ikke møtes i kirken eller på en konsert i løpet av julen så møtes vi nok på travle førjulsdager hengende over en handlevogn på ett eller annet kjøpesenter. Det er ikke fritt for at julen har fått et svært kommersielt preg, der handelsstanden hvert eneste år slår nye omsetningsrekorder. Selv om butikkene allerede tidlig i november starter julesalget er det viktig at vi ikke lar oss presse, men kanskje heller tenker over hvordan vi selv skal møte julen. Det er en unison nedtelling i hele desember og på julaften nås høydepunktet - feiringen av Jesu fødsel. Selv om julegaver og julemat har fått stor plass, registrerer vi fortsatt at mange markerer julen og spesielt adventstiden med både julestjerne og lysestake i vinduene. Vår felles forankring Selv om vi går inn i tida uten sola tilstede, så lyser alle lys som tennes i nabolaget, og får oss til å glemme at vi er inne i mørketida. I så fall kommer jula på et perfekt tidspunkt, tror tilværelsen hadde blitt tyngre uten denne lysende julefeiringen. Ellers er det forespeilet fra kommunalt hold at en må regne med mindre bevilgninger også til kirkelig drift og aktiviteter, som betyr at det kreves større innsats fra den enkelte, midler til drift og vedlikehold må en større del komme fra soknets medlemmer. Derfor har vi opprettet en giverkonto som du kan gi penger til og i denne utgaven av Kvaløynytt er det satt inn opplysning om blir synlig, og det gleder meg at mange fortsatt tar del i julegudstjenestene som en fast tradisjon i inngangen til julefeiringen. Fellesskap og sosiale relasjoner dyrkes i julen, og samtidig vet vi at noen faller utenfor. La oss denne julen forsøke å løfte blikket og se de som ikke har de samme mulighetene som oss. Kanskje kan et vennlig ord, en liten gave eller støtte og omtanke for noen som trenger det bli det som virkelig får betydning denne julen. Jeg ønsker dere alle en fredfull adventstid og en forventningsfull julefeiring! Hilsen Roar Holmstad hvordan du kan foreta innbetaling. Vi starter med innsamling til ny gulvløper i Hillesøy kirke. Givertjeneste vil være en fast spalte i bladet og vi vil opplyse hva pengene skal gå til. Da ser vi fram til ei lysende julehøytid og ønsker alle i soknet God jul og godt nytt år! Hilsen Jon Olav Hanssen

4 4 Konfirmantdiakoni Som en del av årets konfirmantopplegg får alle ungdommene bestemme seg for et valgemne. Her blir det mulighet til å fordype seg innenfor en aktivitet og lære mer om kristendommen gjennom denne. Et av tilbudene er å være på sykehjemsbesøk. Ungdommene møter da opp i grupper på seks og fordeles mellom avdelingene på sykehjemmet. Her skal de tilbringe tid sammen med beboerene, spille spill, snakke og bli kjent med livet på sykehjemmet. De gamle setter stor pris på aktiviteten, og synes det er artig å få besøk av ungdommene. Torbjørn Askevold Menighetsaktiviteter Foto: Karine Hansen Utdeling av 4-årsbok Den 18. november feiret vi 4-åringene i interimskirken. De fikk 4-årsbok og CD i gudstjenesten. Før selve gudstjenesten var 4-åringene invitert til sin egen lille samling hvor de fikk høre om dagens gudstjeneste og fikk jobbe med bibelteksten. Dette resulterte i flotte malerier som vi hengte opp inne i kirkerommet under gudstjenesten. Nærmere 25 4-åringer møtte opp og vi satte stor pris på deltakelsen deres på samlingen og i gudstjenesten. Takk skal dere ha alle sammen og velkommen igjen når vi inviterer til 6-års samling i kirken! Jon Børge Frafjord Vellykket Mørketidsgrill Sandnessund menighet arrangerte Mørketidsgrill tirsdag den 30.oktober nede på kirketomta. Vi ønsker å ta kirketomta i bruk og har som mål å gjennomføre ulike arrangementer på kirketomta i løpet av året. Vi hadde laget et kort program der vi bl.a. sang Kjærlighetsvise i mørketid av Trygve Hoff, Vi tenner våre lykter og I den mørke kveld. Roar hadde tatt med gitaren og det ble flott allsang i grillnaustet. Presten vår, Jon Børge holdt en kort andakt. Deretter tok Lillian ansvar for steking av vafler og kaffekoking og grillmaten ble tilberedt på bålgruva for de som hadde slikt med. Vi var til sammen ca 20 fra menigheten som hadde en svært hyggelig kveld i grillnaustet. Reidar hadde organisert arbeidet med å få vindu på plass og det var ikke like trekkfullt i naustet som tidligere. Bålet varmet og det gjorde den hyggelige stunden i grillnaustet også. Dette fristet til gjentakelse, så følg med! Neste arrangement på kirketomta er julespillet som alle barnehagene er invitert Foto: Torbjørn Askevold Foto: Roar Holmstad til. Da skal naustet være stallen i Betlehem og stjerna vil være tent. Den 20.januar 2013 kl arrangerer menigheten for tredje gang gudstjeneste og solfest i grillnaustet. Her medvirker Kvaløysletta barnegospel. Det gleder vi oss til! Roar Holmstad

5 I denne søte juletid Julehøytiden nærmer seg med raske skritt, og flere har allerede begynt å synge julesalmer. I denne salmeartikkelen skal vi se nærmere på en salme som neppe er blant de første julesalmene vi tradisjonelt leter frem, men som dog er mektig og rik på innhold. Salmen er: «I denne søte juletid», og er forfattet av Hans Adolph Brorson ( ) i Hans Adolph Brorson var en dansk teolog/biskop og han regnes som en av Skandinavias fremste salmediktere. 1. I denne søte juletid, Bør man seg rett fornøie. Og bruke all sin kunst og flid, Guds nåde at ophøie. Ved ham som er i krybben lagt, Vi vil av all vår sjelemakt, I ånden oss forlyste; Din lov skal høres, Frelsermann, Så vidt og bredt i verdens land, At jorden den skal ryste. 2. En liten sønn av Davids rot, Som og er Gud til like, For våre synders skyld forlot, Sitt høie himmerike. Det var ham svart å tenke på, At verden skulle undergå, Det skar ham i hans hjerte; I sådan hjertens kjærlighet, Han kom til oss på jorden ned, At lindre all vår smerte. 3. Vår takk vi frem vil bære da, Enskjønt den er kun ringe; Hosianna og halleluja, Skal allevegne klinge. Guds ark er kommet i vår leir; Ti synger vi om fryd og seir, Mens hjertet må seg røre, Vi synger om den søde fred, Så helvede skal skjelve ved, Vår julesang å høre. 4. Gud er nu ikke lenger vred, Det kan vi derav vite, At han har sendt sin Sønn herned, For verdens skyld å lide. Det vorde vidt i verden kjent, At Gud sin Sønn for oss har sendt, Til jammer, ve og våde! Hvem vilde da ei være sæl, Og trøste seg i ve og vel, Til Jesu rike nåde! 5. Som natten aldri er så sort, Den jo for solen svinder, Så farer all min kummer bort, Når jeg meg rett besinner, At Gud meg synder har så kjær, At i mitt kjød han kom meg nær, Og er min broder vorden. Jeg aldri glemmer disse ord, Som klang i hellig englekor: Nu er det fred på jorden! Min salme 6. Og blandes enn min frydesang, Med gråt og dype sukke, Så skal dog korsets hårde tvang, Meg aldri munnen lukke. Når hjertet sitter mest beklemt, Da bliver frydens harpe stemt, At den skal bedre klinge, Så korset selv, når Jesus vil, Må også hjelpe sjelen til, En lovsang ham å bringe. 7. Halleluja, vår strid er endt! Hvem vilde mere klage, Hvem vilde gå med sorg omspent, I disse frydedage? Syng høit i sky, Guds kirkeflokk: Halleluja, nu har jeg nok, Den lyst er uten like! Halleluja, halleluja! Guds sønn er min, jeg går herfra, Med ham til himmerike! Denne julesalmen er en pris til Herren for Hans store kjærlighet og nåde mot menneskeslekten. Salmen har gjenklang fra juleevangeliet slik det står skrevet hos Lukas 2: «Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Kristus vår frelser er født i Betlehem hin julenatt, og Paulus skriver i Galaterbrevet 4: «men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår». Vi mennesker er fødte syndere, og synder i tanker, ord og gjerninger. Gud hater synden men elsker synderen, og det var svart (tungt/ vanskelig) for Ham å tenke på at verden skulle undergå. Synden blir imidlertid forlatt og skjult for de som tar sin tilflukt i Kristus og tror på Han. Allerede i første vers tar salmen for seg den prioritering vi bør ha i en travel juletid. Guds nåde bør opphøyes ved Jesus, og det bør være vårt fokus i juletiden. På Brorsons tid og ikke minst i dag kan nok julefeiringen være nokså løssluppen, men salmedikteren tilskynder oss til å opphøye, takke og prise Herren. Den anbefaling bør vi i dagens travle og verdslige samfunn følge. Vers seks skiller seg fra de øvrige vers ved at det skrives om kors, motgang og den kampen de kristne må stride her i verden. Brorson var en prøvet mann, og samme år som salmen ble diktet (1732) mistet han sin mor og hans eldste sønn ble svært syk. 3 av Brorsons barn døde ved fødselen og 4 av barna døde som små, så Brorson fikk nok oppleve noe av det vi ber om i kirkebønnen: «han oppdrar oss ved trengsel og kors for ditt rike». syv er imidlertid et triumfvers. Vers Jesus er min, og han fører meg til sin himmel. Gud gi at vårt hjerte kan istemme dette vers, og at vi engang med frisluppet tunge kan love og takke Gud i all evighet. Med ønske om en velsignet julehøytid. Redaksjonen 5

6 6 Tips fra Grønn hverdag Gavetips fra A til Å Det er nok mange som både gir og får ting som knapt noen har tenkt på at de ønsker seg. Vårt forslag er å finne en ny vri: Gi bort det fineste og mest verdifulle du har, nemlig tid og felles opplevelser. Dette er gaver som har den spesielle egenskapen at den som gir, også får. Og den som får, blir en giver. De beste ideene har du i eget hode. Trenger du starthjelp, kan du se på lista nedenfor. A: Abonnement, Akupunktur, Aketur, Aromaterapi B: Barhyttetur, Bowlingkveld, Blomstervanning, Blomster, Blomsteroppsatser, Barnevakt, Byvandring, Busskrekk-kurs, Bilmekking, Besøk, Beskjæring, Badmintonturnering, Bamse (hjemmelaget) C: CD med ilagt felles lytting, CV (skriv ned historien din eller les den inn på kassett), Cowboy-lek D: Dyrefigurer i tre (hjemmelagde), Dansetimer, Dikt (eget og andres), Dugnad, Diskotekkveld,Datakurs, Drømmetydning, Drømmedag, Dukketeater, Dessert E: Eplekake, Eventyrstund, Eventyr lest inn på kassett, Egne eventyr skrevet ned, Eggelikør (hjemmelaget) F: Flerkulturell kveld, Forsikring, Fuglemat, Fuglekasse, Fuglebrett, Fjelltur, Fottur, Fisketur, Folkedanskurs, Fotballkamp, Fløytespill, Fjellklatring, Fest, Fotografier, Fotoalbum med kopier av gamle fotografier, Fortellinger G: Galleritur, Gårdsferie, Gulvvask, Gulrotkake, Guttetur, Gourmetmiddag, Grøfterydding, Gravehjelp, Grusing, Gulv-lakkering, Gavekort på tjenester, Gardiner (sying, vasking, stryking) H: Hekketrimming, Honningkake, Hopprenn, Håndballturnering, Hjelp, Hjemmelagde ting, Historiefortelling, Hyttetur, Huletur, Healing, Husvask, Hjulbytte, Handlehjelp, Håndverkshjelp, Hymne, Hypnose Etiske julegaver I: Iglobygging - med eller uten overnatting, Internettabonnement, Isbading, Isklatring, Improvisasjonskveld, Indianerleir - lek og bygging, Innkjøpshjelp, Instrument med læring, Isfiske, Isolasjon (genser) J: Ja, Juleselskap, Julefrokost, Julemiddag, Juledekorasjon, Julekos, Jazzkonsert, Jentetur K: Konsulenthjelp, Klø på ryggen- tid, Karaoke-kveld, Kryddereddik, Kinobilletter, Konsertbilletter, Kurs, Kanefart, Kake, Krydderurter, Kosedyr (hjemmelagede), Karameller, Klemmekort, Keramikk (hjemmelaget), Kirkebesøk, Kunstutstilling, Kassett innspilte sanger du selv er glade i) L: Lekedag, Ludoturnering, Luking, Lysking, Laks, Lutefisk, Lam, Lyrikk, Lovord, Lesestund, Lørdagskos, Loftsrydding, Lunsj Illustrasjon: Nyhus M: Museumstur, Middag, Massasje, Mat, Monopolkveld, Magedanskurs, Maling, Mørkegjemsel, Malekurs, Metallpussing, Moro, Meiseboller N: Naturopplevelser, Nattevandring, Nattevåk, Nakenbading (det er lov å vente til sommeren), Nærhet, Nisse (hjemmelagd), Nøtteblanding O: Ost, Opplevelser, Oppdagelsestur, Oljemalingskurs, Oppussing, Oppvaskhjelp, Oljemassasje, Oppskrifter (gjerne sammen med smaksprøver eller spesielle krydder/smaker som skal i), Operabilletter P: Party, Pinnebrød, Plante, Posteier, Poesi, Puslespillkveld, Puslespill (hjemmelagde), Pizzarestaurant-tur, Pepperkaker, Peiskos, Pass av pus, Pasta, Potettrykk, Periskop (hjemmelaget) Q: Quiz-kveld R: Regnehjelp, Rosévin, Ros, Radiolytting, Restaurantbesøk, Ridetimer, Redd Barna-bidrag, Reparasjon, Raking, Rydding, Rusletur, Rakørret, Rødvin, Rangle(hjemmelagd), Rapkonsert S: Stryking, Snøborgbygging, Snøhuletur, Skitur, Seiltur, Sopptur, Svømmehalltur, Sykkeltur, Skøytetur, Skogstur, Støvtørking, Syhjelp, Snømåking, Sild, Syltetøy, Spillekveld, Spilletimer, Soneterapi, Stillhet, Sang (laget og/eller framført) T: Tegning, Terapi, Tid, Telekort, Tyttebær, Tyriflis, Tøybleier, Tubatimer, Trommetimer, Togtur, Tangokurs, Trolldeigfigurer, Telttur, Treleker, Tøysetimer, Togaparty, Teaterbilletter U: Ullsokker (hjemmestrikkede), Ullgenser, U-hjelpsbidrag, Undervisning, Ukeskort, Utvasking av gull, Ufo-lek V: Votter, Vinterlek, Vikingfest, Vevkurs, Vask, Vindusvask, Vedkapping W: Walkie-talkie av blikkbokser, Wattreduksjon (ENØK-sjekk av huset), Webside, Weekend, Wigwam X: Xylofon-kurs/timer Y: Yoga-timer, Yatzy-kveld Z: Zoo-besøk, Zoologi-timer Æ: Ærend Ø: Øvelseskjøring, Ømhet, Ørevarmere (hjemmestrikkede), Ønskeliste, Økologisk (jule)mat Å: Årskort, Årsabonnement, Årgangsvin Håkon Lindahl

7 7 Barnas Prikk til prikk Fargelegg S ID E Tegning: Rikke Fjeld Jansen Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Rikke Fjeld Jansen Finn fem feil no nett SPRELL Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn 14 blader + DVD + CD = kun 359,- nr.13 nr.10 nr.9 Noah og flommen nr.11 Ny himmel og ny jord Side 4-5 Side 4-5 nr.12 Abraham nr.14 Side 4-5 Paradisb ukta Gud er min gjeter Paradisbukta (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 179,- pr barn Side 2 Side 4-5 Side 2 Paradisbukta Side 2 Gud skaper menneskene 4-5 Side MÅ Marie GUD VELSIGN Føyen Marit Notland Kvalvaag sskolen E DEG Dagens ord: Sammen med Gud for alltid 2010 NOVEMBER s ilssen (Gulliver), ufman (Gullet), Rebecca (mamma), Merete kksprut) Odd Ketil nevåg Dagens ord: Sammen med Gud, vår redning Dagens ord: Sammen med Gud i hagen Paradisbukta Vegard Schow, Asbjørn Side 2 Tønnesen Camilla Dagens ord: Hoholm Sammen med Gud Runar Bang i tvil, tro og tjeneste. og produksj Manus on Dagens ord: Sammen med Gud i stillhet, fred og hvile. ennene hans i Moses og jordmødde modige rene Side SEPTEMBER s SEPTEMBER s Paradisbukta Dagens AUGUST s Sammen ord: får vi hjelpmed Gud det rette til å gjøre Side Paradisbukta Side 2 OKTOBER s Gulliver og reisen til Nåd e Bestill på eller på telefon NOVEM BER s Gu og lli re ve til is Nå en de NSSF S r tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

8 8 Prestefruens beste pepperkaker Disse pepperkakene er farlig gode. Vanligvis spiser jeg sjelden julekaker, men disse klarer jeg ikke motstå. Sammenlignet med andre pepperkaker smaker disse mer av krydder. Det er kanskje ikke den mest barnevennlige deigen fordi den blir ganske myk. Men det kan løses ved å bare ta litt av deigen ut av kjøleskapet om gangen, samt å kjevle deigen direkte ut på bakepapiret slik at du slipper å flytte de ferdige figurene fra bakebordet og over på brettet. Etter at pepperkakene er stekt pynter barna dem med farget melis og masse non-stop. Det blir ganske mange pepperkaker av denne deigen, men alt blir spist opp i løpet av jula fordi både små og store liker dem så godt. Rør romtemperert smør, sukker og sirup sammen. Rør så i krydder og natron, deretter vann. Bruk gjerne miksmaster med rørekniv, men vær obs på at du kanskje da må lage halve deigen av gangen, avhengig av hvor stor bolle du har. Ta i det meste av melet og arbeid inn siste del av melet på bakebordet. La deigen hvile minst ett døgn i kjøleskapet med plastfolie over seg. Når du skal bake ut bør du bare ta en bit av deigen om Skolegudstjenester De siste årene har mange skoler vegret seg for å invitere elevene til skolegudstjeneste. De ansvarlige er redde for å trå feil ved å legge til rette for kirkelig forkynnelse i skoletiden, men det er slett ikke så vanskelig å gjøre dette riktig. Enkle regler - IKO Kirkelig pedagogisk senter har gitt ut en bokserie om samarbeidet mellom skolen og kirka. Og regelverket er slett ikke komplisert. Det viktigste er å slå fast at skolegudstjenestene ikke skal være en del av RLEfaget, men ivareta det generelle kulturelle arbeidet i skolen med høytider og norske tradisjoner. En skolegudstjeneste skal ikke være semesteravslutning, og dersom noen foreldre eller barn ønsker fritak fra gudstjenesten, skal skolen ha et likeverdig og pedagogisk tilbud til disse elevene. 100 prosent gudstjeneste - En skolegudstjeneste skal gangen fordi deigen er såpass myk (det er noe av grunnen til at pepperkakene blir så gode, så ikke fall for fristelsen til å ta masse mer mel i). Som sagt kan det være lurt å kjevle ut direkte på bakepapir. Trykk ut figurer og fjern overskuddet. Dermed ligger figurene klar på brettet og kan settes rett inn i ovnen. Stekes på grader i ca 5-7 minutter. Vær obs på at steketiden avhenger av hvor tykk eller tynn deigen er kjevlet ut. Tynn deig anbefales da pepperkakene blir mer sprø da. være gudstjeneste. Elevene skal lære om hva kristen julefeiring er og hva en gudstjeneste er, og skolen kan ikke diktere kirken. Det er rektor som avgjør om skolen eller barnehagen skal tilby gudstjeneste for barna. Men avgjørelsen skal drøftest i det øverste organet i skolen, i Samarbeidsutvalget, der blant andre elever, foreldre og skolerepresentanter sitter. Ingredienser: 300 g smør 5 dl sukker 1 dl sirup 1 ss malt ingefær 2 ss kanel 1 ss malt kryddernellik 2 ts malt kardemomme 1 ss natron 2 dl vann 1,5 liter (900 g) hvetemel Jartrud Sofie Frafjord Barnehagene - Det er nesten de samme retningslinjene som gjelder for barnehagene. Det er ikke lovfestet krav til alternativt opplegg for barna som ikke skal delta i skolegudstjenester, men barnehager har gjerne samme praksis som skolane ved at foreldre kan reservere seg mot å sende barna i kirken. Kirkeaktuelt.no

9 Givertjeneste Av ditt eget gir vi deg tilbake Det gamle testamentet forteller at det var naturlig for jødene å gi tiende; Hvert år skal du gi tiende av det som vokser på marken din (5.Mos 27,30 se også 3.Mos 27,30). I Norge ble tiende innført under Sigurd Jorsalsfars styre på 1100-tallet. Skatten påbød alle å betale 10 % av sitt innkomme til kirken. Tienden ble så fordelt i 4 like deler til kirke, biskop, prest og fattige. Etter reformasjonen i ble denne ordningen avløst av den såkalte kongetienden; kongen fikk hele tienden og kunne selv fordele denne. Det nye testamentet sier ikke så mye om tiende, men vektlegger de utfordringer velstand kan gi oss. Den rike unge mannen gikk bedrøvet bort fordi han innså at rikdommen hans var viktigere enn Gud (Matt 19,16-26). Den fattige enken gav alt hun eide, alt hun hadde å leve av (Mark 12,41-44). På den måten blir hun et forbilde på hva tro dypest sett handler om: å overgi hele livet vårt i Guds hender også pengene våre. Hver søndag ber vi denne bønnen i kirken: Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. I dag betaler vi skatt, og den norske kirke er enn så lenge en del av det som stat og kommune er pålagt å dekke utgifter til. Dette dekker såvidt det vi er pålagt å gjøre, dermed har vi fantastiske muligheter som vi kan gå i gang med hvis vi får penger ut over de offentlige kronene. Å gi tiende er ikke en kristenplikt. Men for mange er det en god tradisjon og en grei huskeregel. Og faste avtaler med givertjeneste kan bidra til god orden på givergleden. Utfordringen er herved gitt: Be og finn ut hva du vil gi og til hvilke formål. Hvis noen av pengene dine finner veien til Kvaløymenighetenes givertjeneste, jubler vi over støtte til alt det viktige og gode som skjer i menighetene våre:-) 9 Kvaløy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Nytt lydanlegg i Kvaløy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! Sandnessund givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Barne- og ungdomsarbeidet. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! Hillesøy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Ny gulvløper i Hillesøy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag!

10 10 Annonser Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr Stakkevollvn 49 tlf

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Mariell Hansen David Bergli Tjosaas Ferdinand Leonhard Sølversen Andreassen Vegard Karlsen Eines Fride Elea Elvik Krogstad Nadine Melody Matthiesen Sørensen Maia Ommedal Vida Helén Johnsdatter Brox Hætta Døpte Sandnessund Kristian Karlsen Matheo Emilien Wang Emil Jensen Solhaug Tonje Wikestad Sundfær Dennis Myrvang-Olsen Helene Justine Dybvik Hanna Arnesen Olaisen Othelie Tverelv Sønvisen Noel Edvardsen Hansen Milian-Sebastian Dybvik Thrane Cathrine Tosdal Johnsen Celine Tosdal Johnsen Anne Vangen Lindquister Signe Johansen Fagervang Gabriel Olai Mortensen Sebastian Høiseth Lunde Frida Wiklund Henriksen Døde Kvaløy Margit Johansen Brynjulf Andreas Karlsen Hulda Hansen Gustav Andreas Engelund Osvald Johannes Johansen Idar Helge Albrigtsen Døde Sandnessund Ragnvald Anton Halvorsen Bo Rolf Østen Linder Åsmund Jorang Aga Kjell Ivar Karlsen Ann Torill Lund Jakobsen Jorunn Hansen Ingeborg Berntine Landgaard Helmine Mimmi Aukland Anton Olaus Eilertsen Døde Hillesøy Eva Annie Vesterli Amanda Edvarda Hanssen Sofie Bakke Alf Thorstein Pettersen Da kirken jobber med å få alle registreringer inn på data, e-kirkebok, har vi pr idag problemer med å hente ut informasjon om alle vielser i soknene. Red Døpte Hillesøy Tindra Lorentine Sandnes Johnsen Vilje Nilsen Moe Bjørg Henriksen Flaamo

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmesider: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy (vikar): Ragnar Aase, xxx xx xxx Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord, Sokneprest Hillesøy: Lars Riberth Kateket: Tarald Varhaug, (permisjon) Torbjørn Askevold (vikar) Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Svetlana Starcheusova Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Kvaløy menighetsråd Knut O Hansen Sandnessund menighetsråd Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløy-menighetene; Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn. Redaktør Erik Egeberg Redaksjonsmedlem: Bjørn Inge Pettersen Vi trenger flere personer i redaksjonen, kan du tenke deg å bidra? Ta kontakt på ! Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: DU kan sende inn stoff til Kvaløynytt. Stoff som skal med i neste nummer må sendes til redaktøren eller sogneprest Jon Børge Frafjord innen Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger s i Advent Interimskirken RA TB m/nattverd Bentsjord kapell LR SS Onsdag Kvaløy kirke JF LP Adventssang m/kor Julaften Kvaløysletta sykehjem RA TB Julaften Mjelde kirke LR SS Julaften Hillesøy kirke LR SS Julaften Interimskirken JF TB m/barnegospel Kvaløy kirke RA LP Julaften Interimskirken JF TB m/s Blandakor Juledag Kvaløy kirke RA LP Hillesøy kirke LR SS juledag Straumsbukta LR SS Tromvik helsehus RA TB Romjulssøndag Vengsøy bedehus JF vikar m/juletrefest Nyttårsaften Kvaløy kirke RA LP m/nattverd Kristi Åpenbaring Interimskirken JF TB m/nattverd Hillesøy kirke LR SS Slåttnes ungdomshus LR SS Juletrefest s i åp Kvaløy kirke vikar LP m/dåp s i åp Kirketomta JF TB m/barnegospel Såmannssøndag Kvaløy kirke vikar LP m/nattverd Hillesøy kirke LR SS Kristi forklarelse Interimskirken JF TB m/nattverd Bentsjord kapell LR SS Fastelavenssøndag Kvaløy kirke JF TB Vengsøy bedehus JF TB Askeonsdag Kvaløy kirke vikar LP m/nattverd s i faste Interimskirken vikar TB Hillesøy kirke LR SS s i faste Kvaløy kirke vikar LP m/nattverd s i faste Interimskirken JF TB m/nattverd s i faste Kvaløy kirke vikar TB Bentsjord kapell LR SS Hillesøy kirke LR SS Maria budskap Interimskirken vikar TB Palmesøndag Kirketomta vikar TB Friluftsgudstjeneste Straumsbukta LR SS Vengsøy bedehus vikar TB m/nattverd Minner om andakt på Havtun annenhver onsdag kl 12:00, (oddetallsuker) og andakt på Kvaløysletta sykehjem hver torsdag kl 11:00, med nattverd første gang i måneden. JF Jon Børge Frafjord, RA Ragnar Aase, LR Lars Riberth TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen, SS Svetlana Starcheusova (Det kan forekomme endringer, sjekk derfor lokalavisene og nettsiden)

naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene!

naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene! naturligvis Kundemagasinet fra Reno-Vest 3/2009 Tas vare på! Offentlig informasjon VI VIL IKKE! Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene! Derfor øker renovasjonsgebyret i

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

God jul. Menighetsblad for Båtsfjord. ønskes menighetsbladets lesere! Les mer om. Nr. 2 - Julen 2012 - Årgang 38

God jul. Menighetsblad for Båtsfjord. ønskes menighetsbladets lesere! Les mer om. Nr. 2 - Julen 2012 - Årgang 38 Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 2 - Julen 2012 - Årgang 38 Les mer om Slekters gang...2 Julehilsen fra biskopen...3-4...4 Tausenking - en siste, respektfull håndsrekning...5 Oppfatninger påvirker stress...6

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 26. årgang desember 2012 Himmelen tar jorden i favn Biskop Atle Sommerfeldt Mennesket har så lenge vi har eksistert

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon.

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon. Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf.

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2 Juni 2013 Årgang 48

Menighetsblad Nr. 2 Juni 2013 Årgang 48 Sigdal og Eggedal Menighetsblad Nr. 2 Juni 2013 Årgang 48 På vei mot lyset bøyes våre tanker mot ham som bærer verden og vår nød. Vi ser vår sorg og alle våre smerter bli gjort til Guds i Jesu Kristi død.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år! Edøy kirke. side 10: Speidernytt. Kirkeblad for Smøla nr. 4-2014 58.

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år! Edøy kirke. side 10: Speidernytt. Kirkeblad for Smøla nr. 4-2014 58. SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2014 58. årgang Foto: Lars Magne Roksvåg Edøy kirke Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år! side

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer